MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés"

Átírás

1 MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés című kutatási program (TÁMOP A-11/1/KONV ) eredményeinek és várható hatásainak bemutatása céljából Az eseményre szeretettel várunk minden érdeklődőt! Időpontja: február Helyszíne: Székesfehérvár, Hiemer-Caraffa-Pfundt-ház bálterme 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2 4.

2 PROGRAM Február 19., csütörtök 12:00-12:50 Sajtótájékoztató és fogadás 12:00-től regisztráció 13:00-14:15 Levezető elnök: Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc dr. habil. Mészáros Attila alpolgármester, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata: Köszöntő Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektor, Kodolányi János Főiskola: Megnyitó Egy interdiszciplináris tudományos kutatási és innovációs műhely mint tudásközösség működtetésének tapasztalatai Dr. Kulcsár László CSc egyetemi tanár, NYME BEPK, az MTA VEAB alelnöke: Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés, mint az MTA VEAB régió kiemelt kutatóműhelye fontossága a regionális tudományosság új dimenziójának kialakításában Prof. Dr. Szirmai Viktória DSc egyetemi tanár, kutatásvezető, intézeti tanszékvezető, Európai Városés Regionális Tanulmányok Intézeti Tanszék, Kodolányi János Főiskola: Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés című interdiszciplináris kutatási projekt szerepe és jelentősége a magyar társadalomról való tudásunk elmélyítésében Prof. Dr. Rechnitzer János DSc egyetemi tanár, tanszékvezető doktori iskola vezető, Regionálistudományi és Közpolitikai Tanszék, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Széchenyi István Egyetem: A jól-lét a győri modellben

3 14:15-16:00 I. A magyar társadalom jól-lét nézőpontú differenciálódása Levezető elnök: Lőrinczné Dr. Bencze Edit PhD Prof. Dr. Szirmai Viktória DSc egyetemi tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Főiskola: A magyar társadalom differenciálódásának és kiegyenlítődésének a nézőpontjai: a területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé Halász Levente PhD hallgató, tudományos munkatárs, Kodolányi János Főiskola: A társadalmi jól-lét a különböző térben és különböző társadalmi helyzetben Dr. Nagy Gábor CSc tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, MTA KRTK: Objektív jól-lét mérésének bemutatása Dr. Berki Márton PhD tudományos segédmunkatárs, MTA TK SZI: Társadalmi jól-lét nagyváros-térségi jellegzetességei Dr. Kovács Katalin CSc osztályvezető, tudományos főmunkatárs, MTA KRTK: A szubjektív és objektív jól-lét összefüggései a nagyvárosok környékén és a vidéki perifériákon Dr. Timár Judit CSc tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, MTA KRTK: Jól-lét deficites térségek Magyarországon Dr. Kossuth Borbála jogász, szociológus: Államiság és jól-lét modernizáció és ösvényfüggő fejlődés 16:00-16:15 KÁVÉSZÜNET

4 16:15 17:45 II. Jól-lét és versenyképesség Levezető elnök: Dr. Bordás Sándor PhD Dr. Ujváry Gábor CSc habil. tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet: Mi a magyar? Német-magyar tankönyvvita az 1940-es évek elején Dr. Bugovics Zoltán PhD egyetemi docens, Regionálistudományi és Közpolitikai Tanszék, Széchenyi István Egyetem: Társadalmi kötődés a konfliktus-jóllétmetszetben Dr. Dusek Tamás PhD habil., egyetemi docens, Gazdasági Elemzések Tanszék, Széchenyi István Egyetem: A lakóhelyi elégedettségnek a biztonságérzetre és szomszédsági kapcsolatokra való hatása településtípusok szerint Dr. N. Kovács Tímea PhD főiskolai tanár, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézeti Tanszék, Kodolányi János Főiskola: A jól-lét alapú társadalmi versenyképesség modell elméleti összefüggései Dr. Ferencz Zoltán PhD tudományos munkatárs, MTA TK SZI: A társadalmi részvétel és a nagyváros-térségi versenyképesség Dr. Baranyai Nóra PhD tudományos munkatárs, MTA KRTK: Magyar nagyváros-térségek gazdasági és társadalmi versenyképessége

5 Február 20., péntek 8:30-tól regisztráció 9:00-10:15 III. Társadalmi konfliktusok és jól-lét Levezető elnök: Prof. Dr. Szirmai Viktória DSc Dr. Tóth Péter PhD egyetemi adjunktus, Regionálistudományi és Közpolitikai Tanszék, Széchenyi István Egyetem: A bűnözéstől való félelem Dr. Csizmadia Zoltán PhD habil. tanszékvezető egyetemi docens, Szociális Tanulmányok Tanszék, Széchenyi István Egyetem: A magánéleti és társas-kapcsolati problémák és az ezekből fakadó konfliktusok néhány jellemzője Dr. Koós Bálint PhD tudományos munkatárs, MTA KRTK: Az objektív és szubjektív jól-lét viszonya esettanulmány Dr. Hardi Tamás PhD tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, MTA KRTK: A területi ingázás nagyvárosi folyamatai és a társadalmi jól-létre gyakorolt hatásai Dr. Remek Éva PhD főiskolai docens, Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszék, Kodolányi János Főiskola: A szubjektív biztonság a nagyvárosok környezetében 10:15-10:30 KÁVÉSZÜNET

6 10:30-11:15 IV. A jól-lét kulturális meghatározói Levezető elnök: Dr. Zachar Péter PhD Dr. Bordás Sándor PhD főiskolai tanár, intézeti tanszékvezető, Pszichológia Tanszék, Kodolányi János Főiskola: A tudattalan kihívása: a nemzeti traumák kutatásának és kezelésének jól-lét központú nézőpontjai Dr. Öllös László PhD habil. Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia): Nemzeti konfliktusok, nemzeti megbékélés Dr. Vizi László Tamás PhD oktatási rektorhelyettes, főiskolai tanár, Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszék, Kodolányi János Főiskola: A történelmi traumák interpretálása a magyar középiskolai tankönyvekben 11:15-11:45 V. Társadalmi jól-lét és nemzetközi versenyképesség Levezető elnök: Prof. Dr. Szilágyi István DSc Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc dr. habil. tudományos rektorhelyettes, főiskolai tanár, tanszékvezető, Szociális Tanulmányok Intézeti Tanszék, Kodolányi János Főiskola: A jól-léti közpolitika politikuma: a közpolitika vizualizációja, eredmények, korlátok, hatások a többszintű kormányzás eltérő szintjein Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektor, Kodolányi János Főiskola: Társadalmi jól-lét és versenyképesség: a PIQ & Lead modell mint nemzetközi szinten elismert innováció 11:45-12:30 EBÉDSZÜNET

7 12:30-13:30 VI. Társadalmi konfliktusok és válságkezelés Levezető elnök: Dr. Vizi László Tamás PhD Lőrinczné Dr. Bencze Edit PhD megbízott intézetigazgató, Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet, főiskolai tanár, Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszék, KJF: Konfliktusok és társadalmi mozgalmak a jól-lét kontextusában Prof. Dr. Szilágyi István DSc egyetemi tanár, PTE PFFRTT: A jól-léti közpolitika mint válságkezelés a kutatás eredményeinek értékelése Dr. Simándi Irén PhD habil., főiskolai tanár, Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszék, Kodolányi János Főiskola: A gazdasági világválság hatása és válságkezelés tapasztalatai Magyarországon Dr. Zachar Péter PhD főiskolai tanár, intézeti tanszékvezető, Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszék, KJF: A magyar kamarai rendszer a társadalmi-gazdasági jól-lét problémáinak mezoszintű kiegyenlítője 13:30-14:30 VII. Társadalmi jól-lét differenciálódása az eltérő jóléti szociálpolitikai rendszerekben Levezető elnök: Dr. Kovács Katalin CSc Dr. Kovács László PhD főiskolai tanár, Felsőoktatás-pedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ pedagógia-innovációs igazgató, Kodolányi János Főiskola: A jól-lét diskurzusok a liberális, kontinentális konzervatív rendszerekben Dr. Schuchmann Júlia PhD tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK: A jóléti és jól-léti rendszerek dinamikája a déli konzervatív és északi modellekben Dr. Velkey Gábor PhD kutatócsoport-vezető, tudományos munkatárs, MTA KRTK: A közszolgáltatások elérhetőségének és színvonalának szerepe a jól-létben egy empirikus vizsgálat alapján Páthy Ádám PhD hallgató, egyetemi tanársegéd, Regionálistudományi és Közpolitikai Tanszék, Széchenyi István Egyetem Települési, lakókörnyezeti konfliktusok

8 14:30-14:45 KÁVÉSZÜNET 14:45-15:30 VIII. A társadalmi jól-lét és társadalmi modernizáció tapasztalati problémái Levezető elnök: Dr. Timár Judit CSc Folmeg Márta PhD hallgató, tudományos munkatárs, Kodolányi János Főiskola: A munkahelyi jól-lét problémái a munkahelyi stressz kutatása alapján Dr. Mócz Dóra PhD főiskolai tanár, Képzési Kiválósági Központ, képzési igazgató, tanszékvezető, Kulturális Tanulmányok Intézeti Tanszék, Kodolányi János Főiskola: Felkészülés a munkahelyi jól-lét világára: a személyre kialakított képességfejlesztés és hallgatói mentorálás Dr. Baráth Gabriella PhD tudományos munkatárs, címzetes főiskolai docens, Szociális Tanulmányok Intézeti Tanszék, Kodolányi János Főiskola: A társadalmi jól-lét alkalmazott kutatásai egy nemzetközi konferencia tapasztalatai 15:30 15:45 ZÁRSZÓ Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc dr. habil. tudományos rektorhelyettes, Kodolányi János Főiskola: A társadalmi jól-lét és biztonság kutatásától az új Horizont felé. Bekapcsolódás a programjaiba

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 1 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 Elfogadta a KJF Szenátusa 2014. január 15-én Az innovációs stratégiai dokumentum kidolgozása

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN MEGHÍVÓ Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Széchenyi István Egyetem és a Magyar Jogászegylet

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROGRAM 2014. november 27. 10.00 Közgyűlés A1 terem Alapszabály

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16.

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16. MTA Regionális Tudományos Bizottság II. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2010. november. 16. A T A R T A L O M B Ó L : Díjak, elismerések 2 IX. Osztály által szervezett programok 3 PhD védések 4 Konferencia beszámolók

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A hazai intézményes szociológia 50 éve

A hazai intézményes szociológia 50 éve Magyar Szociológiai Társaság MEGHÍVÓ A hazai intézményes szociológia 50 éve A Magyar Szociológiai Társaság és az MTA TK Szociológiai Intézet közös jubileumi konferenciája Időpont: 2013. október 24 27.

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

PROGRAM "TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK"

PROGRAM TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK PROGRAM Tudományos konferencia - Győr, 2010. április 14. A délelőtti plenáris ülés előadásai Helyszín: F Plenáris Dr. habil. Bencsik Andrea 9.15-9.30 a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi

Részletesebben

A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEKTŐL A TÁRSADALMI JÓL-LÉT FELÉ

A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEKTŐL A TÁRSADALMI JÓL-LÉT FELÉ A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEKTŐL A TÁRSADALMI JÓL-LÉT FELÉ A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEKTŐL A TÁRSADALMI JÓL-LÉT FELÉ Szirmai Viktória (szerk.) Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár 2015 A kiadvány az Európai

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! A mielőbbi viszontlátás és szakmai együttműködés reményében, további szép napot kíván:

Tisztelt Érdeklődő! A mielőbbi viszontlátás és szakmai együttműködés reményében, további szép napot kíván: Tisztelt Érdeklődő! Ezennel szeretettel meghívjuk Önt a 2013. november 14-15-én sikeresen lezajlott IV. Duna-térségi kohézió Nemzetközi Tudományos Konferencia 2013. december 6-án (pénteken) délelőtt 10

Részletesebben

XVI. SZEMESZTER 2013. ősz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

XVI. SZEMESZTER 2013. ősz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. XVI. SZEMESZTER 2013. ősz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. SZERVEZŐK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben

A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2012. június 28.

A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2012. június 28. A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2012. június 28. PROGRAMJA A konferencia célja: A biztonság (közbiztonság, határbiztonság, magánbiztonság,

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA

A KONFERENCIA PROGRAMJA A KONFERENCIA PROGRAMJA 10.45. 11.00. MEGNYITÓ 11.00. 13.00. Plenáris ülés: A GLOBALIZÁLODÓ VILÁG KIHÍVÁSAI Helyszín: 170. terem 11.00. 11.20. Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A

Részletesebben

Közoktatás Felsőoktatás Felnőttképzés Közművelődés

Közoktatás Felsőoktatás Felnőttképzés Közművelődés DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Neveléstudományok Intézete Institute of Educational Studies Közoktatás Felsőoktatás Felnőttképzés Közművelődés Tudományos

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

2011. február 28. március 4. PROGRAMFÜZET

2011. február 28. március 4. PROGRAMFÜZET 2011. február 28. március 4. PROGRAMFÜZET mandulavirágzási tudományos napok 2011. február 28. március 4. [mandulavirágzási tudományos napok] Rektori köszöntő Egyetemünk európai szellemiségét és lokális

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

15.30-15.50 1. Bánki Erik Az állam szerepe és felelőssége a turizmusirányítás terén Országgyűlés gazdasági bizottságának alelnöke 15.50-16.

15.30-15.50 1. Bánki Erik Az állam szerepe és felelőssége a turizmusirányítás terén Országgyűlés gazdasági bizottságának alelnöke 15.50-16. TURIZMUS A RÉGIÓFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN KONFERENCIA programtervezet A konferencia fővédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter PLENÁRIS ÜLÉS Időpont: 2015. április 24. (péntek), 15.00 óra Helyszín:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

ISSN 2062-1396 HU ISSN 2062-1396

ISSN 2062-1396 HU ISSN 2062-1396 A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI II. évfolyam 2 3. szám (No. 3 4.) SZEGED 2010 A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend MOK 2010 Új marketing világrend Részletes Program A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 16. országos konferenciája Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010. augusztus 26-27. 1 2010.

Részletesebben