HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2."

Átírás

1 SZERZŐINKRŐL / AUTHORS Bencze Szabina a PTE Neveléstudományi Doktori Iskola harmadéves PhDhallgatója. Kutatási területei az oktatásfinanszírozás, a hátrányos helyzet, valamint a hallgatói mobilitás vizsgálata. A Pécsi Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén szerzett diplomát okleveles szociálpolitikusként 2012-ben. Az Orfűi Turisztikai Egyesület munkatársa, főként projektmenedzsmenttel foglalkozik. Szabina Bencze is a Third Year Ph.D. Student of University of Pécs Doctoral School of Education. Her research interests include the funding of education, the disadvantaged social groups and student mobility. She graduated from the Department of Social Work and Social Policy at the University of Pécs in Social Policy MA in She works at Orfű Tourism Association, where she is mainly responsible for project management. Birher Nándor (Ph.D., Dr. habil.) főiskolai tanár a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. Egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, Budapesten, a Jogelmélet Tanszéken. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatási és minőségbiztosítási dékán-helyettese. A felsőoktatásban 1996 óta oktat filozófiát és jogelméletet. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Kutatási területe a társadalmi hálózatok, a hálózatok normaalkotási potenciálja, ill. a háború és béke etikája. Nándor Birher (Ph.D., Dr. habil.) is a college professor at Veszprém Archiepiscopal College of Theology. Vice dean for education and quality assurance at the Faculty of Law of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary in Budapest, associate professor at the Department of Legal Theory of the Faculty. He has been teaching philosophy and legal theory on higher education level since Member of the Budapest Bar Association. His areas of research are social networks, the norm generating potential of networks and the ethics of war and peace. Czakó Kálmán nyugalmazott habilitált egyetemi docens. Legutolsó munkahelye: Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Nevelés-tudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont. Kutatásai középpontjában a Neveléstudományi Tranzakciók elemzése áll. cím: 173

2 Kálmán Czakó is a retired university lecturer Associate Professor. Last job: University of Pannonia, Modern Philology and Social Sciences Faculty of Education Institute of Education Training and Research Center. Habilitation degree from the University of Pannonia in His research focuses on the analysis of Educational Science Transactions. Dajnoki Krisztina (Ph.D., Dr. habil.) a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszékének egyetemi docense. Az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkára, a kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Kutatási területei a szakmai, szervezeti és vezetői kommunikáció, az EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment (4EM), valamint a humán erőforrás gazdálkodás funkcióinak vizsgálatára irányulnak. Elérhetőség: Krisztina Dajnoki (Ph.D., Dr. habil.) is an Associate Professor at the Department of Human Resources Management of University of Debrecen, Faculty of Economics, Institute of Management and Organization. She serves as the Executive Assistant to the Chair of the Károly Ihrig Doctoral School of Management and Business Administration, as well as the Chair of the Council of the Scientific Students' Association in the faculty. Her research fields are: professional, organizational and managerial communication; Equal Opportunity Human Resources Management and analysis of various functions of human resource management. Contact: Elek Boglárka a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szociális munka szakos hallgatója. Boglárka Elek is a Social Work BA student at University of Pécs, Faculty of Humanities. Fenyves Veronika (Ph.D., Dr.) a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Számvitel és Pénzügyi Intézet Kontrolling Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. A Magyar Controlling Egyesület oktatói munkacsoportjának tagja. Kutatási területei: kontrolling, vezetői döntéstámogatás, pénzügyi teljesítmény mutatók szerepe a vezetői döntéshozatalban. Veronika Fenyves (Ph.D., Dr.) associate professor, head of Controlling Department at University of Debrecen Faculty of Economics Institute of Accounting and Finance. Member of the task group of instructors at Hungarian Controlling Association. Research areas: controlling, managerial decision support, financial performance indicators in managerial decision-making. Contact: 174

3 Juhász Gábor (Ph.D., Dr. habil.) a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézetének egyetemi docense, a Kar Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpontjának vezetője, a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kutatási területei a humán innováció, az emberi és társadalmi tőke, a jóléti és szociális gazdaság kérdéskörei irányulnak. Elérhetőség: Gábor Juhász (Ph.D., Dr. habil.) is an associate professor of the University of Pécs Faculty of Humanities. He is the head of the Faculty s Research Centre of Social Convergence and Social Economy. He is a chairman of Human Exchange Foundation. His primary research interests focuses on the questions of human innovation, human and social capital, welfare and social economy. Kőmíves Péter Miklós több magyarországi felsőoktatási intézményben, a Debreceni Egyetemen (jog, kommunikáció- és médiatudomány mesterszak), a Budapesti Corvinus Egyetemen (kommunikáció- és médiatudomány alapszak) és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (felsőoktatás- és tudománymenedzsment posztgraduális képzés) szerezte diplomáit. Jelenleg a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD-hallgatója, kutatási témája a felsőoktatás menedzsmenttel kapcsolatos, témavezetője Dr. habil. Dajnoki Krisztina egyetemi docens. Kőmíves Péter Miklós aktív közéleti szerepet lát el a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Felügyelő Bizottságának elnökeként. Fiatal kutatóként a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke és a Doktoranduszok Országos Szövetsége évre megválasztott általános elnökhelyettese. Elérhetőség: Péter Miklós Kőmíves is a graduate of a number of top Hungarian Universities: University of Debrecen (Law MA, Communication and Media Sciences MA), Budapest Corvinus University (Communication and Media Sciences BA) and Eötvös Loránd University of Budapest (Higher Educational and Scientific Management postgraduate degree). Currently he is a PhD student of the University of Debrecen Ihrig Károly Doctoral School of Management and Business Administration, his research field is higher education management, his supervisor is Dr. habil Krisztina Dajnoki. Péter Miklós Kőmíves is the chairperson of the Supervisory Board at the National Union of Students in Hungary. As a young researcher he is the president of the PhD Student Union, University of Debrecen, and he was elected vice president of the Association of Hungarian PhD and DLA Students for Contact: 175

4 László Katalin a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szociális munka szakos hallgatója. Katalin László is a Social Work BA student at University of Pécs, Faculty of Humanities. Mihály Péter (doktor jelölt) 2004-ben szerzett geográfus diplomát a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Kutatási területe a turizmusföldrajz: turizmus munkaerőpiacának, humán erőforrásának vizsgálata a Dél-Alföldi régióban, Vajdaság turizmusa. Alapító tagja a Szeged Turizmusáért Egyesületnek. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szakképzési és Távoktatási Központjának főiskolai adjunktusa. Péter Mihály (PhD student) graduated in Tourism Geography at the Faculty of Science of University Of Szeged in His research interests the tourism geography: labor market, human resource of tourism in Southern Plain Region, and tourism of Vojvodina. He is foundation member of Association for Tourism of Szeged. Currently he is an assistant professor of University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of Education, Center of Vocational Education and Distance Learning. Mile Anikó okleveles gyógypedagógus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének gyógypedagógiai feltételei, valamint a gyógypedagógusok szerepváltozásának kérdésköre. Gyakorló gyógypedagógusként egy székesfehérvári egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény szakmai munkáját vezeti, valamint óraadóként a Kodolányi János Főiskola Neveléstudományi Tanszékének oktatója. Elérhetőség: Anikó Mile is a qualified teacher of special education and a PhD student in the Faculty of Pedagogy and Psychology of Eötvös Loránd University. In the frame of her researches she analyses the conditions of integrated education of children with special educational needs. Her research areas also include the issue of special education teachers changing roles. As a practising teacher she leads an institution of special education methodology in Székesfehérvár. Beside this activity she gives lectures in the Department of Applied Pedagogy of Kodolányi János University of Applied Sciences as a part time teacher. Pintér Bettina a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szociális munka szakos hallgatója

5 Bettina Pintér is a Social Work BA student at University of Pécs, Faculty of Humanities. Sándor Tímea a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Pszichológia programjának végzős levelező tagozatos hallgatója. Érdeklődési területe a vezetői kompetencia-fejlesztés. Emellett szervezetfejlesztési tanácsadóként és trénerként dolgozik. Timea Sándor is a graduate of the Psychology PhD Program of the University of Debrecen. Her research focuses on the development of leadership competencies. In addition she is working as organizational development consultant and trainer. E- mail: Siptár Dávid geográfus, terület- és településfejlesztő, a Türr István Képző és Kutató Intézet szakmai asszisztense. Dávid Siptár is a geographer, expert on regional and settlement development. He is a professional assistant at Türr István Training and Research Institute. Tésits Róbert 1995-ben, földrajz-angol szakon diplomázott a Janus Pannonius Tudományegyetemen. Ezt követően felvételt nyert a Földtudományok Doktori Iskolába, ahol PhD-fokozatot szerzett. Kutatási területe a munkaerőpiac területi kérdései, a társadalmi és területi egyenlőtlenségek tól napjainkig a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében dolgozik, ahol 2005-ben létrehozta a Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központját. Jelenleg habilitált egyetemi docens. Róbert Tésits graduated in Geography and English language at the University of Pécs in Then he received a PhD degree from the Doctoral School of Earth Sciences. His research focuses on regional labor market issues, social and regional inequalities. He has been working at the Institute of Geography of the University of Pécs since Currently he is an associate professor at the Institute, where he founded the Centre for Labour Market and Equal Opportunities in Tóth-Szerecz Ágnes logopédusként dolgozik a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban. A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézetében óraadó tanár 3 éve. A Pécsi Tudományegyetem harmadéves doktorhallgatója. Kutatási területei: Erasmus hallgatók, diszlexia és hátrányos helyzet, felnőtt beszédfogyatékosok logopédiai ellátása

6 Ágnes Tóth-Szerecz works as a speech therapist in the Bárczi Gusztáv Módszertani Központ (Gusztáv Bárczi Methodological Centre). She has been a part-time lecturer at the Institute of Special Education of Kaposvár University Faculty of Pedagogy for 3 years. She is a Third Year Ph.D. Student in the University of Pécs. Research interests: Erasmus students, dyslexia and disadvantaged people, adult speech therapy. Vörös Péter a Kaposvári Egyetem Gazdasági Főigazgatóságának kontrolling vezetője. Kutatási területei a felsőoktatási intézmények gazdálkodására és kontrollingjára, valamint a humán erőforrás gazdálkodás funkcióinak vizsgálatára irányulnak. Péter Vörös is a chief controller at the Department of Finance of Kaposvár University. His research interests include management and controlling in higher educational institutes and analysis of various functions of human resource management. 178

Szerzőinkről / Authors

Szerzőinkről / Authors Szerzőinkről / Authors Bertalan Péter (Ph.D., Dr. habil.) a Kaposvári Egyetem egyetemi docense, történész, politológus. Kutatási területei: globalizációs folyamatok a 20. században, történelmi folyamatok

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Tények és adatok a Mûegyetemrôl. Facts and Figures on the Budapest University of Technology and Economics 2011

Tények és adatok a Mûegyetemrôl. Facts and Figures on the Budapest University of Technology and Economics 2011 Tények és adatok a Mûegyetemrôl Facts and Figures on the Budapest University of Technology and Economics 211 BEVEZETÔ A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hasonlóan más hazai felsőoktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar. University of Pécs

Pécsi Tudományegyetem. 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar. University of Pécs 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 6 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Pécsi 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Felnttképzési és Emberi

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

1989-2014. The Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary

1989-2014. The Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary 1989-2014 The Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary 25 ÉV Az MTA-Sasakawa Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány Magyarországon 1989-2014 BUDAPEST, 2014 A Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Euroguidance Hungary National Office for Employment and Social Affairs Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület. University of West-Hungary. Cházár Square 1., P Building, 9400 Sopron

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület. University of West-Hungary. Cházár Square 1., P Building, 9400 Sopron 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület University

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben

Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás.

Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. KÖSZÖNTÔ 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS Kedves Látogatók! Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. Ez a tény önmagában is mutatja, mennyire szükség van arra, hogy a felsőoktatási

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó Károlyi József Alapítvány

Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó Károlyi József Alapítvány Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó Károlyi József Alapítvány Régiók Európában. Adminisztratív struktúrák és területi identitás Regions in Europe. Administrative structures and territorial identity issues

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY-MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar)

CURRICULUM VITAE. IRÉN GÁBRITY-MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) CURRICULUM VITAE IRÉN GÁBRITY-MOLNÁR (Iren Gabrić Molnar) PERSONAL DATA Name: Irén Gábrity-Molnár Place of birth: Lukácsfalva (Lukino selo), Serbia Date of birth: December 31, 1954 Nationality: Serbian

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF HALLGATÓINK A KUTATÁSBAN OUR STUDENTS IN RESEARCH Kedves Olvasó! A Károly Róbert Főiskola jogelőd intézményeiben elsősorban agrártudományi területen kezdődő

Részletesebben

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia október 08-10. tervezett programja A konferencia helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum A épület Október 08. szerda (0. nap) Workshopok 09:00-12:00

Részletesebben

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Centre - National Financial and Economic Education Centre for Secondary School Students Az O.K. Központ Mottónk Dr. Vizi

Részletesebben

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia: II. Nemzetközi Konferencia: Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra 2012. szeptember 25-26., Budapest, Magyar Tudományos Akadémia II. International Conference: The Effects of Internet on Children

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1

2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1 2001 március A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1 Ez a kiadvány egy tervezet, mely a MAB titkársága referensei észrevételeinek figyelembevételével nyerte el jelenlegi

Részletesebben

OTP Fáy András Foundation Opportunities for the Future Generations

OTP Fáy András Foundation Opportunities for the Future Generations OTP Fáy András Foundation Opportunities for the Future Generations Az Alapítvány bemutatása Presentation of the Foundation Az Alapítvány értékrendje, eszmeisége Fáy András reformkori politikus névadó szellemiségéhez,

Részletesebben

Absztraktkötet/Abstract collection

Absztraktkötet/Abstract collection PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK, ROMOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT ÉS WLISLOCKI HENRIK SZAKKOLLÉGIUM UNIVERSITY OF PÉCS FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban:

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROGRAM 2014. november 27. 10.00 Közgyűlés A1 terem Alapszabály

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

THENUCE RELAY CENTRES

THENUCE RELAY CENTRES European Thematic Network in University Continuing Education 0% To 2007 (hopefully) - Management - Policy - Regional Development - Structures - Distance Education - Marketing - Staff Development - Financial

Részletesebben

Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001.

Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Mikes International Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Internet: www.federatio.org/mikes_int.html Email: mikes_int@federatio.org P.O.

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben