Szerzőinkről / Authors

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzőinkről / Authors"

Átírás

1 Szerzőinkről / Authors Bertalan Péter (Ph.D., Dr. habil.) a Kaposvári Egyetem egyetemi docense, történész, politológus. Kutatási területei: globalizációs folyamatok a 20. században, történelmi folyamatok a 20. században. Peter Bertalan (Ph.D., Dr. habil.) is an associate professor, historian, politologist (Kaposvár University). His researcher fields are: globalisation and historic processes in the 20th century processes. Bereczkei Tamás (Prof. Dr.) egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének az igazgatója. Doktori címét a biológia területén szerezte, kandidátus a filozófiai tudományokban lett, akadémiai doktori címét pedig pszichológiai tárgyú kutatásaiért kapta. Kutatási területe széles tematikát ölel fel: párválasztás, önzetlenség és együttműködés, machiavellizmus, reproduktív stratégiák, anyai gondoskodás. Munkatársaival és hallgatóival létrehozta a Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutató Csoportot (www.evoluciospszichologia.hu), amely több párhuzamosan futó kutatási programot működtet. Bereczkei Tamás több nemzetközi társaság tagja, a Journal of Evolutionary Psychology szerkesztője. (www.bereczkei.hu) Tamas Bereczkei (Prof. Dr.) is the director of the Institute of Psychology in the University of Pécs. He has graduated as a biologist, received his PhD degree in philosophy, and obtained the title of a doctor of the Hungarian Academy of Science in psychology. His research area is evolutionary psychology and the related issues in cognitive, social and developmental psychology. He has been conducting studies in various topics, such as altruism, Machiavellianism, mate choice, parental care, and others. He has published 8 books and near 100 papers in various journals and books, in English and Hungarian languages. He is the editor of Journal of Evolutionary Psychology, and a member of several scientific communities. He established the Evolutionary Psychology Research Group of Pécs (www.evolutionpsychology.com) (www.bereczkei.hu). Birher Nándor (Ph.D., Dr. habil.) főiskolai tanár a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. Egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, Budapesten, a Jogelmélet Tanszéken. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettese. A felsőoktatásban 1996 óta oktat filozófiát és jogelméletet. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Kutatási területe a társadalmi hálózatok, a hálózatok normaalkotási potenciálja, ill. a háború és béke etikája. E- mail: Nándor Birher (Ph.D., Dr. habil.) is a college professor at Veszprém Archiepiscopal College of Theology. Vice dean for education and quality assurance at the Faculty of Law of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary in Budapest, associate professor at the Department of Legal 120

2 Theory of the Faculty. He has been teaching philosophy and legal theory on higher education level since Member of the Budapest Bar Association. His areas of research are social networks, the norm generating potential of networks and the ethics of war and peace. Borst, Joan (Ph.D. L.M.S.W.) egyetemi docens a Michigan állambeli Grand Rapids Grand Valley State University Szociális Munka Tagozatán. Tizenkét éve oktat az intézményben, a Bachelor és Master képzések igazgatója. Kutatási területe az elszigetelt és veszélyeztetett populációk, krónikus betegségekkel kapcsolatos nemzetközi kilátások, valamint az időskori gondozás. Nemrég Dr. Borst a Pécsi Tudományegyetem Fulbright ösztöndíjas vendégoktatója volt, jelenleg tagja a Humán Innovációs Szemle szerkesztőbizottságának és közreműködik a Human Exchange Alapítvány kutatásaiban. Vezető kutatója az USA központilag támogatott programjának, amely gyermekkori és terhességi egészségüggyel, valamint a közegészségügy területén munkálkodó vezetéssel kapcsolatos kérdéseket kutat és oktat diplomásoknak. Szerzője az Egészségügy: eljárás, gyakorlat és szakmaiság című kötetnek (Pearson Press, 2010.) Joan Borst (Ph.D. L.M.S.W.) is an associate professor in the School of Social Work at Grand Valley State University in Grand Rapids Michigan. She has taught there for 12 years and has served as Director of the Bachelor and the Master program. Her areas of interest include isolated or at risk populations, chronic illness and international perspectives and care at the end of life. Recently Dr. Borst taught at Pecs University as a Fulbright Scholar, is currently on the editorial board of Human Innovation Rewiev and participates in studies of the Human Exchange Foundation. She is currently the primary investigator of a U.S. federal grant studying and teaching issues of child and maternal health (MCH) and leadership in public health to graduate students. She is the author of, Health Care: Policy, practice and professionalism, Pearson Press, E- mail: B. Erdős Márta (Ph.D., Dr. habil.) tanszékvezető egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén, 2011-től a Szociális Innovációs Értékelő és Kutató Központ (SZINEK) vezetője. Kutatási területe a poszt-kommunista társadalmi kontextus vizsgálata. E- mail: Marta B. Erdős (Ph.D., Dr. habil.) is head of department, an associate professor at the Department of Social Work and Social Policy, Faculty of Humanities, University of Pecs. Her area of interest is generativity in a post-communist social context. In 2011 she was appointed leader of an evaluation research centre, SZINEK (Social Innovations Evaluation Centre). Csikós Luca 2008-ban végzett tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként a Kaposvári Egyetemen, 2010-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szociális munka szakon, 2012-ben pedig társadalomtudományi és gazdasági szakfordítóként a Kodolányi János Főiskolán. A tanulmányai alatt több olyan nemzetközi programban vett részt, mint az EVS (European Voluntary Service) és a Leonardo Da Vinci program, melynek keretében 121

3 félévet dolgozott Horvátországban szenvedélybetegek ártalomcsökkentő ellátásában, négy hónapot Angliában egy a fiatal felnőttek számára létrehozott átmeneti otthonban. Ezen kívül több rövidtávú képzésen és tréningen vett részt Bosznia Hercegovinában, Macedóniában, Törökországban, Spanyolországban és Azerbajdzsánban. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén, egyetemi gyakornokként dolgozik. Luca Csikos is a Teacher of Persons with Learning Difficulties, (University of Kaposvar, 2008), Social Worker (University of Pecs Faculty of Humanities, 2010) and Translator in Economics and Social Sciences (Kodolanyi Janos University College, 2012). During her studies she participated in different exchange programs like European Voluntary Service and Leonardo da Vinci programme. With these programs she got a chance to work in harm reduction service in Croatia for a half year and for four months in England for a housing association with young adults. Besides of these she attended different short-term courses and trainings in Bosnia Herzegovina, former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Spain, and Azerbaijan. At the present she is working at the Department of Social Work and Social Policy, University of Pecs Faculty of Humanities. Erdélyi Kira a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szociális munka szakos hallgatója. Kira Erdélyi is a Social Work BA student at University of Pécs, Faculty of Humanities. Fodor Mónika (Ph.D.) a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Marketing Intézeti Tanszék főiskolai docense, tanszékvezető helyettes. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát gazdasági agrármérnök szakon, agrármarketing szakirányon, 2003-ban ben a Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományi Doktori Iskola hallgatójaként summa cum laude minősítéssel védte meg doktori (PhD) címét óta a felsőoktatásban dolgozik, kiemelt szakterületei a marketingkommunikáció, a fogyasztói magatartás és a piackutatás. Mónika Fodor (Ph.D.) is an associate professor, deputy head of department at Marketing Institute of Budapest Business School Faculty of International Management and Business. She graduated as an economic agricultural engineer with agricultural marketing specialization degree at Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences in She received her PhD degree in 2009, at Szent István University, PhD School of Management and Business Administration. She works in higher education since 2003, her primary areas of research are: marketing communication, consumer behaviour and market research. Garai Péter (Ph.D.) a Türr István Képző és Kutató Intézet Pécsi Igazgatóságának vezetője. Közoktatási- és munkaügyi szakértő, a Kaposvári Egyetem tudományos főmunkatársa. Tíz éve folyamatosan az oktatásigazgatásban és az oktatáskutatásban dolgozik. Munkája során az Európai Unió, Magyarország és a Dél-dunántúli Régió 122

4 szakoktatási, foglalkoztatási, roma szociológiai területi sajátosságait vizsgálja és publikálja. Elérhetőség: Péter Garai (Ph.D.) is a director of Türr István Training and Research Institute at Pécs. Education and labour expert, scientific researcher of the University of Kaposvár. Being worked in education conduct and education research for 10 years. Publishing and analyse the education, employing, roma sociological territorial nature of the Europian Union, Hungary, Transdanubian Region. E- mail: Hegedűs Norbert irodalomkritikus ben a komáromi Selye János Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanári diplomát, jelenleg a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója és doktorandusza. Írásaiban főként a kortárs (posztmodern) irodalommal foglalkozik, a témában több tanulmánya is megjelent. Szűkebb kutatási területe a történetszervező elvek és a fantasztikum a kortárs irodalomban, külös tekintettel Neil Gaiman műveire. Komáromban él. Norbert Hegedűs is a literary critic. Received his master s degree in 2011 from Selye János University, Komárno (teacher, Hungarian language and literature, history). Currently he is a PhD. student and instructor of the Department of Hungarian Language and Literature in the Selye János University. In his papers he studies the literature of postmodernism, especially the story organizing principles and fiction in Neil Gaiman s works. He lives in Komárno. Juhász Gábor (Ph.D., Dr. habil.) a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének egyetemi docense, a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kutatási területei a humán innováció, az emberi és társadalmi tőke, a jóléti és szociális gazdaság kérdéskörei irányulnak. Elérhetőség: Gábor Juhász (Ph.D., Dr. habil.) is an associate professor of the University of Pécs Faculty of Humanities Department of Social Work and Social Policy. He is a chairman of Human Exchange Foundation. His primary research interests focus on the questions of human innovation, human and social capital, welfare and social economy. Katona Mária (PhD aspiráns, MA, BA) a BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának docense. A tanítás mellett számos tankönyv és szakkönyv szerzője. Kutatási területei a vendéglátás, a marketing és a kommunikáció témaköreit érintik, különös tekintettel a fogyasztói magatartás kérdéseire. Elérhetőség: Mária Katona (PhD candidate, MA, BA) associate professor at BBS, Faculty of Commerce, Catering and Tourism. Besides lecturing she is the author of several textbooks and reference books. Her areas of research include catering, marketing and communication, particularly consumer behaviour. Contact: 123

5 Kovács Sárkány Hajnalka Zentán született 1973-ban. Minőségirányítási vezető auditor (2006) és Élelmiszerbiztonsági irányítási vezető auditor (2008). A szegedi tudományegyetemen végzett okleveles élelmiszermérnökként (2010). A Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori Iskola felkészülője. A Budapesti Corvinus egyetem zentai kihelyezett tagozatán meghívott társelőadó a Marketing és minőség tantárgy minőségszabályozás részére (2007). Jelenleg élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszerek vezető szaktanácsadójaként dolgozik Szerbiában, a Quality consulting cég alkalmazásában. A tanyák fenntartható gazdálkodása Magyarországon, a Duna-Tisza közén és Szerbiában, a Vajdaságban könyv társszerzője (2011). Hajnalka Sárkány Kovács was born in Senta (1973). Quality Management System Lead Auditor (2006) and Food Safety Management System Lead Auditor (2008). She was graduated in the University of Szeged msc in Food science and technology (2010). She is attended in University of Debrecen, AGTC, Hankóczy Jenő Agricultural, Horticultural and Food Sciences doctoral School (PhD). She is a co-instructor at the Corvinus University of Budapest, correspondence trainings in Senta, in the field of Marketing and Quality management (2007). She is a lead consultant for food safety and quality management systems in Serbia as a member of the company Quality Consulting. She is co-writer of the book: Sustainable farming at farmsteads in Hungary, in the Danube-Tisza region and in Vojvodina, Serbia (2011). Kovács Vilmos Szabadkán született 1972-ben. QMS lead auditor (2005), EMS lead auditor (2006), FSMS lead auditor (2007), OHSAS lead auditor. A Budapesti Corvinus egyetemen végzett élelmiszerbiztonsági szakmérnöként (2009), majd a Szegedi Tudományegyetemen okleveles élelmiszermérnökként (2010). A Debreceni egyetem AGTC Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori Iskola felkészülője. A Budapesti Corvinus egyetem zentai kihelyezett tagozatán előadó a Marketing és minőség tantárgy minőségszabályozás részére (2007). A Bureau Veritas vezető auditora (2007). Vilmos Kovacs was born in Subotica (1972). QMS Lead Auditor (2005), EMS Lead Auditor (2006), FSMS Lead Auditor (2007), OHSAS Lead Auditor. He was graduated in the Corvinus University of Budapest as Food safety engineer (2009), then at University of Szeged as msc in food science and technology (2010). He is attended in University of Debrecen, AGTC, Hankóczy Jenő Agricultural, Horticultural and Food Sciences doctoral School (PhD). He is a co-instructor at the Corvinus University of Budapest, correspondence trainings in Senta, in the field of Marketing and Quality management (2007). He is Lead Auditor of the Bureau Veritas (2007). Morvay Klára (PhD aspiráns, MA, BA) a BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának adjunktusa. Mivel szakmai tapasztalatai a szállodaipar, a vendéglátás és a turizmus területéről származnak, ezért kutatási témái is ehhez kötődnek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Minőségirányítási szekciójának tagjaként kiemelten foglalkozik a szállodai minőségfejlesztéssel, a fogyasztói magatartással és az elégedettség kérdéskörével. Elérhetőség: 124

6 Klára Morvay (PhD candidate, MA, BA) senior lecturer at BBS, College of Commerce, Catering and Tourism. As she has personal experience in catering, lodging and tourism, her research topics focus mainly on consumer behaviour. She is a member of Quality Management section of Hungarian Hotel and Restaurant Association, therefore concentrates on quality development of hotels and guest satisfaction issues. Contact: Pintér Bettina: a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szociális munka szakos hallgatója. Bettina Pintér: Social Work BA student at University of Pécs, Faculty of Humanities. Bolea, Stow Patricia: (Ph.D., M.S,W,) egyetemi docens a Grand Valley State University Szociális Munka Tagozatán. Emellett kari munkatársként dolgozik a Grand Valley State University Pew Faculty Teaching and Learning központjában. Kutatási és oktatási témái a szociális munka klinikai gyakorlata, valamint a kultúrák közötti közösségi tanulás. Mindezen felül a szociális munkában végbemenő, kompetencia alapú oktatás irányába történő változásokkal kapcsolatos kutatási témákban is dolgozik. Patricia Stow Bolea: (Ph.D., M.S,W,) is an associate professor in the Grand Valley State University School of Social Work. She is also serving as a Faculty Fellow in the Grand Valley State University Pew Faculty Teaching and Learning Center. Her teaching and research interests include social work clinical practice as well as cross cultural service learning. She is also working to examine relevant research issues surrounding the shift to competency based education in social work. Szijjártó Linda egyetemi tanársegéd a Pécsi Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén, segédmunkatárs a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalában ben diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetében, majd még ebben az évben megkezdte Ph.D. tanulmányait a Pszichológia Intézet Evolúciós-és Kognitív programjának keretein belül. Jelenleg a doktori disszertációján dolgozik. Kutatási témája elsősorban a machiavellizmus jelensége köré csoportosul: a machiavellizmus társas döntéshozatalban betöltött szerepével, illetve a machiavellista személyek érzelemszabályozásával foglalkozik. Linda Szijjártó is an Assistant Lecturer at the University of Pécs, Department of Social Work and Social Policy, a Research Fellow at the University of Pécs, Institute of Psychology. She graduated in 2009 as a psychologyst at the University of Pecs. The same year she started her PhD studies at the Institute of Psychology, University of Pecs, within the frames of the Evolutionary and Cognitive Psychology PhD programme. Now she work on her PhD dissertation. Her research interest is focused on the decision making and emotional regulation of Machiavellian persons in social dilemma situations. 125

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Euroguidance Hungary National Office for Employment and Social Affairs Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás.

Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. KÖSZÖNTÔ 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS Kedves Látogatók! Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. Ez a tény önmagában is mutatja, mennyire szükség van arra, hogy a felsőoktatási

Részletesebben

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu ISSN 1419-0222 (Nyomtatott) ISSN 2064-5929 (Online)

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing -

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - University of Miskolc Faculty of Economics "Enterprise Theory and Practice" Doctoral School RÓBERT MARCINIAK SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - Ph.D. Theses HEAD OF DOCTORAL

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság III. DUNA-TÉRSÉGI KOHÉZIÓ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújvárosi Főiskola, 2012. szeptember 5-6. TISZTELT CÍMZETTEK! Nagy örömmel értesítjük Önöket arról a tényről, hogy dr. Navracsics Tibor, miniszterelnökhelyettes

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe. 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary

Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe. 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary CONTENTS Preface Programme in English Programme in Hungarian CV s of plenary Speakers: Dr Zoltán Cséfalvay

Részletesebben

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes Barna Ildikó Minkó Melinda közreműködésével Ildikó Barna with the assistance of Melinda Minkó Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek MAGYARORSZÁGON 2013. május 2014. április időszakban Anti-Semitic

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5 Előszó Előszó Antoine de Saint-Exupèry kis hercegével 1 invitálása ellenére sem játszik a róka, mondván, nem játszhat vele, mert nincs megszelídítve. Megszelídíteni pedig annyit tesz-, megy tovább a diskurzus

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben