Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót."

Átírás

1 Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Pécs, Dr. Juhász Gábor s.k. szakosztályi titkár Dr. Molnár Margit s.k. szakosztályi elnök

2 Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya ben végzett munkájáról Pécs Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7621 Pécs, Rókus u. 2.

3 Tartalom Bevezetés Szakosztályi ülések Szakosztályi tudományos rendezvény

4 Bevezetés A Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya október 15-én alakult meg 18 fő részvételével Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Dr. habil. Molnár Margit CSc egyetemi docens kezdeményezésének eredményeként. A Szakosztály tagsága elsősorban hazai és határon túli magyar egyetemi és főiskolai oktatókból és hallgatókból, szakmai érdeklődőkből áll. A Szakosztály a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán alakította ki közvetlen működési feltételeit. A szakosztály figyelemmel kíséri a Kárpát-medencei magyarság egészségügyi, oktatási, kulturális, munkaerő-piaci és foglalkoztatási, gazdasági és szociális helyzetét, törekszik a jó gyakorlatok, tapasztalatok, tudások kölcsönös megismerésére, különös hangsúlyt helyezve a társadalmi és közösségi értelemben vett együttműködésre és innovációra. A szakosztály célkitűzései közé tartozik a Kárpát-medencei magyar-magyar tudományos, oktatói, kutatói kapcsolatok szervezése és fejlesztése, közös projektekben való részvétel elősegítése, nemzetközi konferenciák szervezése, lebonyolítása, tudományos eredmények folyamatos publikálása, szakmai és tudományos közlemények és kötetek megjelentetése. Az alakuló ülésen a tagok a szakosztály elnökévé Dr. habil. Molnár Margit CSc egyetemi docenset, titkárává pedig Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. egyetemi docenset választották (mindketten a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának munkatársai). Szakosztályi ülések Az MSZT Alapszabályához igazodóan a Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztály félévente (szemeszterenként) tart szakosztályi ülést. A 2010 októberében lebonyolított alakuló ülést követően az első szakosztályi ülésre március 16-án került sor. Az ülés témája a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának előkészítése volt: megalakult a konferencia szervezőbizottsága, valamint döntés született a szervezéstechnikai kérdéseket illetően (várható résztvevők, megvalósítási helyszín és intervallum, tematika, források biztosítása, ellátási kérdések, nyilvánosság szavatolása). A nemzetközi konferenciát a Szakosztály hagyományteremtő céllal indította útjára. A 2011 szeptemberében megvalósított nemzetközi tudományos konferenciát követően került sor a második szakosztályi ülés lebonyolítására október 6-án, amelynek témája a szeptemberi konferencia és a hozzá kapcsolódó események és lehetőségek értékelése volt. Az értékelés eredményeként a tagok egyöntetűen állást foglaltak a nemzetközi konferencia folytatása mellett, évente egy alkalommal, differenciált témakörök, aktuális kérdések mentén tervezve annak további megvalósítását. Ennek érdekében a tagok fontosnak látták a Kárpátmedencei magyar-magyar kapcsolatos további szervezését, erősítését, valamint források kutatását a konferencia sorozat finanszírozása érdekében.

5 Szakosztályi tudományos rendezvény A Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya szeptember 2-án tartotta I. Nemzetközi Tudományos Konferenciáját Pécsett, a PTE Bölcsészettudományi Karán. A konferencia témája a Kárpát-medencei magyarság gazdasági és szociális felemelkedése volt, ezen belül résztémaként az oktatás kérdése került terítékre. Ezt reprezentálta a konferencia címe is: Az oktatás szerepe és jelentősége a Kárpát-medencei magyarság gazdasági és szociális felemelkedésében. A konferencia szervezőbizottságának munkájában a szakosztály vezetője, Dr. habil. Molnár Margit CSc, titkára, Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. egyetemi docensek, valamint Molnár Dániel egyetemi tanársegéd vettek részt. A résztvevők az MSZT Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya tagjai mellett hazai és határon túli magyar felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói voltak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász), illetve az Újvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kara (Szabadka), valamint a Szegedi és a Pécsi Egyetem részéről. A konferencia előadói között szerepelt a Türr István Kutató és Képző Központ Pécsi Igazgatóságának (volt Pécsi Regionális Munkaerő-képző Központ) igazgatója is. A résztvevők köszöntésére Dr. Fischer Ferenc egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Dékánja vállalkozott. Dr. Molnár Margit egyetemi docens, mint a Szakosztály elnöke A Kárpát-medencei szociális műhelytől az MSZT Kárpátmedencei Társadalomtudományi Szakosztályáig című bevezető előadásában tárta fel azokat az igényeket, szükségleteket, amelyekre válaszként a Szakosztály létrejött, egyben értékelve a Kárpát-medencei magyarság helyzetét. A konferencia konkrét témakörének részletes vitáját Dr. Garai Péter igazgató (Türr István Képző és Kutató Központ Pécsi Igazgatósága) nyitotta meg A magyarországi oktatásügy változásai különös tekintettel a Kárpát-medencei magyarmagyar együttműködésre című előadásával. A határon túli helyzetre vonatkozó adatokat, információkat ismerhettünk meg Dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár (Újvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka) A vajdasági magyar nyelvű oktatásügy jelenlegi helyzete és jövője -, valamint Sütő Erika módszertan tanár (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged) Magyaróra határon innen és túl című előadásából. Dr. Lükő István egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécs) A Kárpát-medencei országok oktatási, szakképzési és felnőttképzési rendszerének összehasonlító vizsgálata egy TÁMOP projekt keretében című előadását követően Dr. Orosz Ildikó főiskolai tanár (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász) emlékezett meg Dr. Soós Kálmán példaértékű munkásságáról Dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorának iskolateremtő munkássága című előadásában, majd ezt követően részletesen szólt a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetéről, jövőbeni kilátásairól (A kárpátaljai magyar nyelvű oktatásügy helyzete, jövőbeni kilátásai című előadása keretei között). Az előadásokat követő műhelybeszélgetésen a konferencia tanulságainak megvitatása történt különös tekintettel a jövőbeni szakmai és tudományos együttműködésekre. A konferencia végén Dr. Molnár Margit egyetemi docens, a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztály vezetője mondott zárszót, külön értékelve a konferencia jelentőségét és megköszönve a résztvevők munkáját.

6 Mellékletek 1. sz. melléklet: A Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztály tagjainak névsora és elérhetőségeik Név Dr. Molnár Margit Dr. Juhász Gábor Belényi Emese Hajnalka Bernáth Krisztina Dr. Flóra Gábor Dr. Gábrity Molnár Irén Hosszú Sándor Gergely Dr. Hutterer Éva Dr. Ivanovič Josip Dr. Lepeš Josip Molnár Dániel Sz. Makó hajnalka Székedi Levente Dr. Szilágyi Györgyi Szoboszlai Ildikó Szűcs Enikő Dr. Takács Márta Tolnai Tímea

7 2. sz. melléklet: A Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának meghívója és programterve Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya I. Nemzetközi Tudományos Konferenciáján való részvételre A konferencia címe: Az oktatás szerepe és jelentősége a Kárpát-medencei magyarság gazdasági és szociális felemelkedésében A konferencia helye: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, Rókus u. 2. III. em A konferencia ideje: szeptember h kezdettel A konferencián való részvételhez kérjük kitölteni és visszaküldeni a jelentkezési lapot a következő címre: A konferencián való részvétel ingyenes. Várunk szeretettel minden érdeklődőt! Pécsi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar H-7624 Pécs, Ifjúság útja http//: A konferencia támogatója a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. Az oktatás szerepe és jelentősége a Kárpát-medencei magyar magyarság gazdasági és szociális felemelkedésében. A Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya I. Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, szeptember 2.

8 Az oktatás szerepe és jelentősége a Kárpát-medencei magyarság gazdasági és szociális felemelkedésében a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya I. Nemzetközi Tudományos Konferenciája Programterv h: regisztráció; h: köszöntő; Dr. Fischer Ferenc egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (Pécs) Dékánja; h: A Kárpát-medencei szociális műhelytől az MSZT Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztályáig; Dr. Molnár Margit egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Pécs); h: A magyarországi oktatásügy változásai különös tekintettel a Kárpát-medencei magyar-magyar együttműködésre; Dr. Garai Péter igazgató, Pécsi Regionális Munkaerő-képző Központ (Pécs); h: A vajdasági magyar nyelvű oktatásügy jelenlegi helyzete és jövője; Dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár; Újvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (Szabadka); : kávészünet; h: Magyaróra határon innen és túl; Sütő Erika módszertan tanár; Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (Szeged); h: A Kárpát-medencei országok oktatási, szakképzési és felnőttképzési rendszerének összehasonlító vizsgálata egy TÁMOP projekt keretében; Dr. Lükő István egyetemi docens; Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (Pécs); h: Dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorának iskolateremtő munkássága; Dr. Orosz Ildikó főiskolai tanár; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász); h: A kárpátaljai magyar nyelvű oktatásügy helyzete, jövőbeni kilátásai; Dr. Orosz Ildikó főiskolai tanár; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász); h: szekcióülés, a konferencia tanulságainak megvitatása különös tekintettel a jövőbeni szakmai és tudományos együttműködésekre (szekció-vezető: Dr. Juhász Gábor egyetemi docens, a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztály titkára; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Pécs); h: zárszó; Dr. Molnár Margit egyetemi docens, a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztály vezetője; a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának docense (Pécs).

GTTSZ HÍRLEVÉL. A TARTALOMBÓL: 1. A GTTSZ KONFERENCIÁT, MAJD EZT KÖVETŐEN KÖZGYŰLÉST TART 2015. MÁJUS 14-ÉN... 2. oldal

GTTSZ HÍRLEVÉL. A TARTALOMBÓL: 1. A GTTSZ KONFERENCIÁT, MAJD EZT KÖVETŐEN KÖZGYŰLÉST TART 2015. MÁJUS 14-ÉN... 2. oldal GTTSZ HÍRLEVÉL GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 1012 Budapest, Logodi u. 22-24. Telefon/fax: 201-8737 Web: www.gttsz.hu; e-mail: gttsz@gttsz.hu 1. szám 2015. május A TARTALOMBÓL: 1. A GTTSZ

Részletesebben

A közhasznúsági jelentés mellékletei a Magyar Közgazdasági Társaság 2012. évi tevékenységéről 1 1. MELLÉKLET Válogatás a Magyar Közgazdasági Társaság szervezésében vagy társszervezésében 2012-ben megvalósított

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. INNOVORG Research. Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban Multidiszciplináris Kutatócsoport

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. INNOVORG Research. Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban Multidiszciplináris Kutatócsoport Modern Üzleti Tudományok Főiskolája INNOVORG Research Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban Multidiszciplináris Kutatócsoport Multidisciplinary Research Group of Innovative Organizations

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

Beszámoló a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány (3.KEMA) 2013. év szakmai munkájáról

Beszámoló a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány (3.KEMA) 2013. év szakmai munkájáról Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Bírósági bejegyzés száma: 15.Pk.60.069/2010/2. 3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. Tel.: 06-20-4312806 e-mail: lano@chello.hu Honlap: www.harmadikkoregyeteme.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2012 Közhasznúsági jelentés 2012 Budapest, 2013. június 25. 1. Beküldő adatai Viselt név: Dr. Balázs Zoltán Születési név: ugyanaz Anyja neve: Asztalos Ágnes Születési ország neve: Magyarország Születési ideje:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) Rézműves Melinda. Szakmai tanácsadó. Budapest, 2013. február 19.

Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) Rézműves Melinda. Szakmai tanácsadó. Budapest, 2013. február 19. Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) 2012-2013 évi tevékenységei Rézműves Melinda Szakmai tanácsadó Budapest, 2013. február 19. ELŐZMÉNY: A Roma Integrációs Programiroda 2007 májusában jött létre ÚMVP

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Székhely: Szabadka, Strossmayer u.11. Telefon: +38124/624-444 Fax: +38124/624-424 Web: www.magister.uns.ac.rs Mail: office@magister.uns.ac.rs

Részletesebben

Szakmai kiadvány. Az ökokultúrára való nevelés helyi kezdeményezéseinek fiatalok közötti nemformális tapasztalatcseréje IFJ-GY-13-D-14281

Szakmai kiadvány. Az ökokultúrára való nevelés helyi kezdeményezéseinek fiatalok közötti nemformális tapasztalatcseréje IFJ-GY-13-D-14281 Szakmai kiadvány Az ökokultúrára való nevelés helyi kezdeményezéseinek fiatalok közötti nemformális tapasztalatcseréje IFJ-GY-13-D-14281 Magyarország Ukrajna 2014.05.08-11. és 2014.05.15-18. Tartalom 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról Beszámoló a által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról A 2008-ban kezdte el azt a módszertani segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja 2004 2006 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS..........................................

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

2006. november 21-2007. január 20-ig

2006. november 21-2007. január 20-ig 2006. november 21-2007. január 20-ig 1. A budapesti Tinta Könyvkiadó "Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához" sorozatának 57. köteteként megjelent dr. Őrsi Tibor, a Francia Tanszék docensének angol

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Dr. Czukor József nagykövet úr előadásának gondolati elemei a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Dr. Czukor József nagykövet úr előadásának gondolati elemei a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Dr. Czukor József nagykövet úr előadásának gondolati elemei a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Időpont: 2015. július 8., 11:00 óra Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola (1055 Budapest, Markó

Részletesebben

A Magyar Levéltárosok Egyesülete Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció. 2009. évi munkaterve 1 Mell.: 2 db

A Magyar Levéltárosok Egyesülete Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció. 2009. évi munkaterve 1 Mell.: 2 db A Magyar Levéltárosok Egyesülete Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció 2009. évi munkaterve 1 Mell.: 2 db A Szekció az alábbi témakörökben párhuzamosan végzi munkáját: 1. A közös munkálkodás alapját képezik

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

2013.május HÍREK. Nemzedékek Találkozója kulturális- és sportnap 2013

2013.május HÍREK. Nemzedékek Találkozója kulturális- és sportnap 2013 Nemzedékek Találkozója kulturális- és sportnap 2013 A BGF idén május 17-én tartotta a Nemzedékek Találkozóját. A hatodik alkalommal megrendezett kulturális- és sportnapon számos rendezvény és verseny várta

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben