Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ. University of Miskolc, Hungary Regional Adult Education Centre PROGRAM / PROGRAMME

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ. University of Miskolc, Hungary Regional Adult Education Centre PROGRAM / PROGRAMME"

Átírás

1 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 3 rd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ University of Miskolc, Hungary Regional Adult Education Centre PROGRAM / PROGRAMME A FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINT REGIONÁLIS TUDÁSKÖZPONTOK HÁLÓZATI EGYÜTTMKÖDÉSE AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN THE LIFELONG LEARNING NETWORKING COOPERATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS REGIONAL KNOWLEDGE CENTRES Szervez / Organiser: MELLearN Felsoktatási hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület (MELLearN Hungarian Higher Education Lifelong Learning Network) EULLearNDis European University Lifelong Learning Network Dissemination CP LT-ERASMUS-TND Védnök / Patron: Dr. Manherz Károly Felsoktatási és tudományos szakállamtitkár, Oktatási és Kulturális Minisztérium State Secretary for Higher Education and Science, Ministry of Education and Culture

2 2007. április 12., csütörtök Plenáris ülés (1. rész angol-magyar tolmácsolással) Regisztráció MEGNYITÓ Dr. Sárközi László Igazgató, Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ - Köszöntés Prof. Dr. Patkó Gyula Rektor, Miskolci Egyetem Köszöntés Dr. Manherz Károly Felsoktatási és tudományos szakállamtitkár, Oktatási és Kulturális Minisztérium Prof. Dr. Klinghammer István Rektor Emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest MELLearN Elnök, 2006 Prof. Dr. Victor de Kosinsky EULLearN Management szakért, Belgium Dr. Kálmán Anikó Egyetemi docens, Debreceni Egyetem MELLearN Titkár Kávészünet MEGHÍVOTT ELADÓK Levezet elnök: Prof. Dr. Besenyei Lajos Rektor Emeritus, Elnök, Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ MELLearN Elnök, 2007: Tudásalapú társadalom, tudásközpontok, felsoktatási intézmények Prof. Dr. Roóz József Rektor, Budapesti Gazdasági Fiskola; Elnök, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége: Paradigmaváltás a felsfokú szakképzésben Dr. Bengt Streijffert Ftitkár, Øresund University; Vezérigazgató, Øresund Science Region, Dánia: Az Øresund Tudásrégió: háromszoros spirális eszköz egy páratlanul növekv régió fejlesztéséhez Skandináviában Prof. Dr. Szekeres Tamás Rektor, Széchenyi István Egyetem, Gyr: A felsoktatás és az élethosszig tartó tanulás Szabó Gábor Elnök-vezérigazgató, InfoPark Zrt.: Innováció, regionalitás és tudásközpontok, különös tekintettel a regionális egyetemi tudásközpontok és a regionális innovációs ügynökségek együttmködési lehetségeire Ebéd - 2 -

3 Thursday, 12 April Plenary Session (1 st part with simultaneous English/Hungarian interpretation) Registration WELCOME AND OPENING Dr. László Sárközi Director, University of Miskolc Regional Adult Education Centre Welcome Address Prof. Dr. Gyula Patkó Rector, University of Miskolc Welcome Address Dr. Károly Manherz State Secretary for Higher Education and Science, Ministry of Education and Culture Prof. Dr. István Klinghammer Rector Emeritus, Eötvös Loránd University, Budapest MELLearN President 2006 Prof. Dr. Victor de Kosinsky EULLearN Management Expert, Belgium Dr. Kálmán Anikó Senior Lecturer, University of Debrecen MELLearN Secretary General Coffee Break INVITED SPEAKERS Chair: Prof. Dr. Lajos Besenyei Rector Emeritus, President, University of Miskolc Regional Adult Education Centre MELLearN President 2007: Knowledge-Based Society, Knowledge Centres, Higher Educational Institutions Prof. Dr. József Roóz Rector, Budapest Business School; President, National Association of Entrepreneurs and Employers: A Change of Paradigm in Higher Vocational Training Dr. Bengt Streijffert Head of Secretariat, Øresund University; CEO, Øresund Science Region, Denmark: Øresund Science Region: A Triple Helix Tool for Developing a Unique Growth Region in Scandinavia Prof. Dr. Tamás Szekeres Rector, Széchenyi István University, Gyr: Higher Education and Lifelong Learning Gábor Szabó President-CEO, InfoPark Ltd: Innovation, Regionality and Knowledge Centres with Special Regards to Cooperation Possibilities of Higher Education Institutions as Regional Knowledge Centres and Regional Innovation Agencies Lunch - 3 -

4 2007. április 12., csütörtök Plenáris ülés (2. rész angol-magyar tolmácsolással) Levezet elnök: Prof. Dr. Benedek András Intézetvezet, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Az informális tanulás felé az új virtuális keretekben Prof. Dr. Magda Sándor Rektor, Károly Róbert Fiskola, Gyöngyös: Felsoktatásunk és versenyképességünk Dr. Erik Wallin Egyetemi docens, Lund University, Svédország: Az Egyetem harmadik küldetése és a Község mint Virtuális Campus Dr. Barkóczi István Elnök, Észak-magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösség: Egyetem és az ipar kapcsolata: a tudástranszfer és a kompetenciaképzés új lehetségei Prof. Dr. Michael Osborne Egyetemi tanár, Igazgató, Centre for Research in Lifelong Learning, Institute of Education, University of Stirling, Skócia: Az Egyetem, Lifelong Learning Régió és kis- és középvállalatok Kávészünet A. és B. Párhuzamos szekciók (A. szekció angol-magyar tolmácsolással) A) EULLearNDis European University Lifelong Learning Dissemination Levezet elnök: Vitaindító eladás: Témafelels: Hozzászólók: Prof. Dr. Victor de Kosinsky, EULLearN Management szakért, Belgium Prof. Dr. Victor de Kosinsky, EULLearN Management szakért, Belgium Dr. Kálmán Anikó, egyetemi docens, Debreceni Egyetem MELLearN titkár Norman Evans, EULLearN APEL szakért, Anglia Dr. Kálmán Anikó, egyetemi docens, Debreceni Egyetem MELLearN titkár Dr. Rob Mark, egyetemi docens, Queen s University, Belfast, Észak-Írország B) Szakképzés és felsoktatás Levezet elnök: Vitaindító eladás: Témafelels: Hozzászólók: Szabóné Dr. Berki Éva, fiskolai docens, Tomori Pál Fiskola, Kalocsa Dr. Veres Pál, osztályvezet, Oktatási és Kulturális Minisztérium Sum István, igazgató, Magyar Posta Zrt. Oktatási Központ Sándorné Dr. Kriszt Éva, felnttképzési rektorhelyettes, Budapesti Gazdasági Fiskola Bánhidyné Dr. Szlovák Éva, intézetigazgató, Budapesti Mszaki Fiskola Farkas Éva, egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Helgertné Dr. Szabó Ilona, oktatási rektorhelyettes, Károly Róbert Fiskola, Gyöngyös Dr. Lük István, intézetigazgató, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron Tokaji pincelátogatás vacsorával egybekötve " T u d o k v í g a n n e v e t n i, t u d o k h í v e n s z e r e t n i, S s z é p rl énekelni, s kelyhem ha megtöltétek, K ö s z ö n n i b o r t f e l é t e k, T o k a j s z e n t i s t e n i. " ( K ö l c s e y F e r e n c ) - 4 -

5 Thursday, 12 April Plenary Session (2 nd part with simultaneous English/Hungarian interpretation) Chair: Prof. Dr. András Benedek Head of Department, Budapest University of Technology and Economics: Towards Informal Learning in the New Virtual Schemes Prof. Dr. Sándor Magda Rector, Károly Róbert College, Gyöngyös: Our Higher Education and Competitiveness Dr. Erik Wallin Associate Professor, Lund University, Sweden: University Third Mission and the Village as a Virtual Campus Dr. István Barkóczi President, Northern Hungarian Association of Employers and Economy: University and Industry Linkage: New Possibilities of Knowledge Transfer and Competence-Based Education Prof. Dr. Michael Osborne Professor of Lifelong Education, Director of the Centre for Research in Lifelong Learning, Institute of Education, University of Stirling, Skócia: The University, Lifelong Learning Region and SMEs Coffee Break Parallel Workshops A and B (Workshop A with simultaneous interpretation) A) EULLearNDis European University Lifelong Learning Dissemination Workshop Moderator: Prof. Dr. Victor de Kosinsky, EULLearN Management Expert, Belgium Keynote Address: Prof. Dr. Victor de Kosinsky, EULLearN Management Expert, Belgium Rapporteur: Dr. Anikó Kálmán, Senior Lecturer, University of Debrecen MELLearN Secretary General Contributions: Norman Evans, EULLearN APEL Expert, England Dr. Anikó Kálmán, Senior Lecturer, University of Debrecen MELLearN Secretary General Dr. Rob Mark, Senior Lecturer, Queen s University, Belfast, Northern Ireland B) Vocational Training and Higher Education Workshop Moderator: Keynote Address: Rapporteur: Contributions: Dr. Éva Szabóné Berki, Senior Lecturer, Tomori Pál College, Kalocsa István Sum, Director, Hungarian Post Co. Ltd. Educational Centre Dr. Pál Veres, Head of Department, Ministry of Education and Culture Dr. Éva Sándorné Kriszt, Vice-Rector for Adult Education, Budapest Business School Dr. Éva Bánhidyné Szlovák, Head of Department, Budapest Polytechnic Éva Farkas, Assistant Lecturer, University of Pécs Dr. Ilona Helgertné Szabó, Vice-Rector for Education, Károly Róbert College, Gyöngyös Dr. István Lük, Head of Department, West Hungarian University, Sopron Wine-Cellar Visit including Dinner in the Tokaj Wine Region - 5 -

6 2007. április 13., péntek A Miskolci Egyetem Selmeci Emlékkönyvtárának megtekintése (fakultatív program) C. és D. Párhuzamos szekciók (tolmácsolás nélkül) C) A felntt-továbbképzés szerepe az észak-magyarországi régióban Levezet elnök: Vitaindító eladás: Témafelels: Hozzászólók: Dr. Sárközi László, igazgató, Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ Dr. Wachtler István, dékán, egyetemi tanár, Károly Róbert Fiskola, Gyöngyös Dr. Piros Márta, igazgató, Felnttképzési Központ, Károly Róbert Fiskola, Gyöngyös Aswad Dina, külkereskedelmi manager, Fux Zrt. Dobi Zoltánné, fosztályvezet, Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Dr. Dobos László, felnttoktatási szakért, Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ Marczin Eszter, ügyvezet titkár, Észak-magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösség Dr. Németh Balázs, egyetemi adjunktus, PASCAL Observatory, Pécsi Tudományegyetem D) Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására Levezet elnök: Vitaindító eladás: Témafelels: Hozzászólók: Dr. Létray Zoltán, igazgató, Informatikai Központ, Széchenyi István Egyetem, Gyr Dr. Szcs András, EDEN ftitkár; igazgató, Oktatásinnovációs és Felnttképzési Központ, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Kokovay Ágnes, fiskolai docens, Nyíregyházi Fiskola Fauszt Zoltán, stratégiai igazgató, SDA Stúdió Kft. Dr. Forgó Sándor, fiskolai tanár, Eszterházy Károly Fiskola, Eger Kocsisné Dr. Baán Mária, igazgató, Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ, Miskolci Egyetem Kovács Miklós, tanszéki mérnök, Széchenyi István Egyetem, Gyr Lukács Edit, egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Dr. Tóth Béláné, intézetigazgató, Budapesti Mszaki Fiskola Kávészünet Plenáris ülés (3. rész angol-magyar tolmácsolással) Beszámoló a szekciókról A. szekció: Prof. Dr. Victor de Kosinsky, EULLearN B. szekció: Sándorné Dr. Kriszt Éva, Budapesti Gazdasági Fiskola C. szekció: Dr. Piros Márta, Károly Róbert Fiskola D. szekció: Dr. Kokovay Ágnes, Nyíregyházi Fiskola Megbeszélés és konferencia zárszó Prof. Dr. Balogh Árpád Rektor, Nyíregyházi Fiskola Állófogadás MELLearN Egyesület évi Közgylés Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ Közgylés zárszó - 6 -

7 Friday, 13 April Visit to Selmeci Memorial Library at the University of Miskolc (optional) Parallel Workshops C and D (without simultaneous interpretation) C) The Role of Adult Continuing Education in the North Hungarian Region Workshop Moderator: Keynote Address: Rapporteur: Contributions: Dr. László Sárközi, Director, University of Miskolc Regional Adult Education Centre Dr. István Wachtler, Dean, Professor, Károly Róbert College, Gyöngyös Dr. Márta Piros, Director, Adult Education Centre, Károly Róbert College, Gyöngyös Dina Aswad, Foreign Trade Manager, Fux Ltd. Zoltánné Dobi, Head of Department, Northern Hungarian Regional Employment Centre Dr. László Dobos, Adult Education Expert, University of Miskolc Regional Adult Education Centre Eszter Marczin, Executive Secretary, Northern Hungarian Association of Employers and Economy Dr. Balázs Németh, Assistant Professor, PASCAL Observatory, University of Pécs D) Modern Teaching and Learning Environments Supporting LLL Workshop Moderator: Keynote Address: Rapporteur: Contributions: Coffee Break Dr. Zoltán Létray, Director, Informatics Centre, Széchenyi István University, Gyr Dr. András Szcs, EDEN Secretary General; Director, Educational Innovation and Adult Education Centre, Budapest University of Education and Technology Dr. Ágnes Kokovay, Senior Lecturer, College of Nyíregyháza Zoltán Fauszt, Strategic Director, SDA Stúdió Ltd. Dr. Sándor Forgó, Professor, Eszterházy Károly College, Eger Dr. Mária Kocsisné Baán, Director, North Hungarian Regional Distance Education Centre, University of Miskolc Miklós Kovács, Teaching Engineer, Széchenyi István University, Gyr Edit Lukács, Assistant Professor, University of Miskolc Dr. Béláné Tóth, Head of Institute, Budapest Polytechnic Plenary Session (3 rd part with simultaneous English/Hungarian interpretation) Reporting from the Workshops Workshop A: Prof. Dr. Victor de Kosinsky, EULLearN Workshop B: Dr. Éva Sándorné Kriszt, Budapest Business School Workshop C: Dr. Márta Piros, Károly Róbert College Workshop D: Dr. Ágnes Kokovay, College of Nyíregyháza Discussion and Conference Conclusions Prof. Dr. Árpád Balogh Rector, College of Nyíregyháza Buffet Reception MELLearN 2007 General Assembly University of Miskolc Regional Adult Education Centre General Assembly Closing - 7 -

8 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 3 rd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Támogatók EULLearN Európai Felsoktatási Lifelong Learning Hálózat Sponsors EULLearN European University Lifelong Learning Network Európai Bizottság Socrates Program European Commission Socrates Programme Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ministry of Economy and Transport Infopark Zrt. Infopark Ltd. ITD Hungary Kht. ITD Hungary Public Co. Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ University of Miskolc Regional Adult Education Centre Paksi Atomerm Zrt. Paksi Atomerm Ltd. SDA Stúdió Kft. SDA Stúdió Ltd

THENUCE RELAY CENTRES

THENUCE RELAY CENTRES European Thematic Network in University Continuing Education 0% To 2007 (hopefully) - Management - Policy - Regional Development - Structures - Distance Education - Marketing - Staff Development - Financial

Részletesebben

Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe. 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary

Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe. 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary CONTENTS Preface Programme in English Programme in Hungarian CV s of plenary Speakers: Dr Zoltán Cséfalvay

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben

ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia The GREEN International Cluster Conference

ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia The GREEN International Cluster Conference ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia The GREEN International Cluster Conference ZÖLDEK Klaszter a megújuló energia jövője a Közép-Dunántúli régióban The GREEN the future of renewable energy in the central-transdanubian

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

JUBILEUMI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK JUBILEE DISTRICT HEATING WORKSHOP

JUBILEUMI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK JUBILEE DISTRICT HEATING WORKSHOP JUBILEUMI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK JUBILEE DISTRICT HEATING WORKSHOP 2013. NOVEMBER 14-15., CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK Thursday - Friday RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Kovács Pál államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROGRAM 2014. november 27. 10.00 Közgyűlés A1 terem Alapszabály

Részletesebben

Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN

Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN Availabilities E-mail: erdosk@ktk.pte.hu Telephone: 72/501-599/23134 Studies 2006 2009 2000 2005 2003 2006 University of Pécs Faculty of Business and Economics Doctoral School

Részletesebben

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság III. DUNA-TÉRSÉGI KOHÉZIÓ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújvárosi Főiskola, 2012. szeptember 5-6. TISZTELT CÍMZETTEK! Nagy örömmel értesítjük Önöket arról a tényről, hogy dr. Navracsics Tibor, miniszterelnökhelyettes

Részletesebben

A felsoktatás szerepvállalása a felnttképzésben. workshop. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. november 24.

A felsoktatás szerepvállalása a felnttképzésben. workshop. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. november 24. A felsoktatás szerepvállalása a felnttképzésben workshop Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. november 24. Felels kiadó: MELLearN-Felsoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület az EULLearN

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

75 éves a magyar könyvvizsgálat. 75th Anniversary of the Hungarian Audit Profession

75 éves a magyar könyvvizsgálat. 75th Anniversary of the Hungarian Audit Profession 75 éves a magyar könyvvizsgálat A magyar könyvvizsgálói szakma 2007-ben többszörös évfordulót ünnepel. 75 éve hozták létre a hites könyvvizsgálók első szervezetét, a szakma újkori történelmében meghatározó

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban:

Részletesebben

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/ INFORMATION Parking Limited parking lots are available in front of the buliding A (Eszterházy tér 1.). Parking permits can be obtained at the reception (Eszterházy tér 1.). Online video streaming Internet

Részletesebben

Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008

Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008 Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008 (1) A Magyar Formatervezési Tanács küldetése Mission statement of the Hungarian Design Council A Magyar Formatervezési

Részletesebben

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia október 08-10. tervezett programja A konferencia helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum A épület Október 08. szerda (0. nap) Workshopok 09:00-12:00

Részletesebben

2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 16-17. Vitaindítók

2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 16-17. Vitaindítók 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 16-17. Vitaindítók 2nd National and International Lifelong Learning Conference Corvinus University

Részletesebben

A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért

A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Tisztelettel meghívunk valamennyi érdeklődőt Konferencia-sorozatunkra. A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért Dunaújváros Főiskola 2008. november 10

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia: II. Nemzetközi Konferencia: Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra 2012. szeptember 25-26., Budapest, Magyar Tudományos Akadémia II. International Conference: The Effects of Internet on Children

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve.

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Varga Attila, Nemeslaki András Do organizational network studies constitute a cohesive communicative field?: Mapping

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

MULTILINGUALISM IN EUROPE PROSPECTS AND PRACTICES IN EAST-CENTRAL EUROPE

MULTILINGUALISM IN EUROPE PROSPECTS AND PRACTICES IN EAST-CENTRAL EUROPE MULTILINGUALISM IN EUROPE PROSPECTS AND PRACTICES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE PROGRAMME Friday, 25th Saturday, 26th March 2011 Venue: Hotel Benczúr, 33 Benczúr Street, Budapest, Hungary Research

Részletesebben

Bernadett Horváthné Kovács, PhD Curriculum Vitae

Bernadett Horváthné Kovács, PhD Curriculum Vitae Bernadett Horváthné Kovács, PhD Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Bernadett Horváthné Kovács Academic Position: Ph.D. Sex: female Date of birth: 04.04.1974. Address (in school with room number):

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

Tények és adatok a Mûegyetemrôl. Facts and Figures on the Budapest University of Technology and Economics 2011

Tények és adatok a Mûegyetemrôl. Facts and Figures on the Budapest University of Technology and Economics 2011 Tények és adatok a Mûegyetemrôl Facts and Figures on the Budapest University of Technology and Economics 211 BEVEZETÔ A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hasonlóan más hazai felsőoktatási

Részletesebben