I. A PORTINFO rendszer kialakításának elõzményei és szempontjai. 1. A Dunaferr Kikötõ Kft. tevékenységi köre (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A PORTINFO rendszer kialakításának elõzményei és szempontjai. 1. A Dunaferr Kikötõ Kft. tevékenységi köre (1)"

Átírás

1 Garai László * PORTINFO Új Kikötõi Logisztikai Információs Rendszer a Dunaferr Kikötõ Kft.-nél A Dunaferr Kikötõ Kft ben határozta el egy, az üzleti folyamatait támogató integrált informatikai rendszer bevezetését. A megvalósításra a Dunaferr Logisztikai Kft.-vel együtt létrehozott projektszervezet egy speciálisan a kikötõi szolgáltatásokat lefedõ informatikai rendszer megtervezése és kifejlesztése mellett döntött. A fejlesztés eredményeképpen II. negyedévtõl a társaság alkalmazásba vette új információs rendszerét, a PORTINFO-t. Jelen publikáció célja bemutatni ezt az új kikötõi logisztikai információs rendszert: többek között a kialakítás elõzményeit és szempontjait, a megvalósítás menetét, funkcióit és mûködését, a jelenlegi és a jövõbeli kapcsolódási pontjait a Dunaferr csoportnál alkalmazott egyéb informatikai rendszerekhez, valamint a továbbfejlesztés lehetõségeit. I. A PORTINFO rendszer kialakításának elõzményei és szempontjai 1. A Dunaferr Kikötõ Kft. tevékenységi köre (1) A Dunaferr Kikötõ Kft december 1-jén alakult a Dunaferr Rt. és a Dunaferr Acélmûvek Kft. alapításával E Ft jegyzett tõkével. A társaság elsõsorban a Dunaferr csoport kiszolgálására jött létre, a vízi úton érkezõ alapanyagok kirakására és a késztermékek vízi jármûbe történõ berakására. Az évrõl évre növekvõ kikötõi szolgáltatás iránti igényre reagálva tevékenységük folyamatosan bõvült. Jelenleg az ország egyik legnagyobb forgalmát bonyolító kikötõje, döntõen a Dunaferr csoport megrendeléseit elégítik ki, de folyamatosan bõvítik külsõ megbízóik körét is. A társaság tevékenységi köre Vízi szállítással forgalmazott áruk rakodása, raktározása (7 db portáldaru), kikötõi berendezések, emelõgépek, vízi jármûvek karbantartása, javítása, kikötõi szolgáltatások biztosítása a kikötõt igénybe vevõ hajók számára. Ömlesztett és darabáruk rakodása megoldott, az árut közúton és vasúton is képesek fogadni, illetve továbbítani. A Dunaferr Zrt. stratégiai fontosságot tulajdonít a Dunaferr Kikötõ Kft. tevékenységének, mivel a vállalatcsoport alapanyag-ellátásának vízi-vasúti, vízi-közúti, * Garai László informatikai vezetõ, Dunaferr Logisztikai Kft. Dunaferr Port Ltd decided in 2005 to introduce an integrated informatics system for supporting its own business processes. The project team formed for realization together with Dunaferr Logistics Ltd decided for planning and development of an informatics system covering specially the port services. As a result of development the company has taken into application its new information system PORTINFO since the second quarter of The aim of present article is to present the new port logistics information system: i.a. the precedents and aspects of development, the process, function and operation of realization, the present and future linking points to the other informatics systems applied at Dunaferr group, as well as the possibilities of further development. készáru kiszállításának vasúti-vízi illetve közúti-vízi átrakodási csomópontja, vagyis a vállalat komplex szállítási, anyagmozgatási, raktározási rendszerének integrált része, logisztikai állomása. 2. A Dunaferr Kikötõ Kft. informatikai rendszere a rendszerbevezetés elõtt (2) Információs rendszer A társaságnak nem volt az alapvetõ üzleti folyamatait (vízi úton szállított áruk ki- és berakása) támogató egységes, többfelhasználós, adatbázison alapuló információs rendszere. A logisztikai szervezet kétségtelenül jól szervezett Excel táblákon keresztül követte végig üzleti folyamatait, ezekbõl készített kimutatásokat és jelentéseket saját részre, alvállalkozói és megrendelõi felé. A rakománykezelés alapdokumentumait kézzel állították ki nyomdai úton elõre gyártott nyomtatványokon. Ezen túlmenõen a társaság informatikai rendszerét a gazdasági szervezet által használt Libra3 könyvelési program és a Nexon bérrendszer alkották. Informatikai struktúra A társaság menedzsmentje az elmúlt években tudatos és határozott lépésekkel, folyamatosan fejlesztette informatikai struktúráját végére kiépítette teljes körû strukturált számítógépes hálózatát, fokozatosan megújította hardverparkját, a kulcspozícióban lévõ alkalmazottaknak Internet/ elérhetõséget biztosított. A fejlesztések eredményeképpen az alkalmazottak és a szakterületek között 243

2 megindulhatott a belsõ adatkommunikációs kapcsolatok (Intranet, team-munka) kiépítése, és az informatikai eszközállomány alkalmassá vált egy korszerû információs rendszer bevezetésére. 3. A PORTINFO rendszer kialakításának szempontjai (3) 2005-ben a Dunaferr Kikötõ Kft. és a Dunaferr Logisztikai Kft. közösen Megvalósíthatósági tanulmányt készített az integrált informatikai rendszer tervezett funkcióiról, bevezetési lehetõségeirõl A Megvalósíthatósági tanulmány tartalma Helyzetfelmérés készült a Dunaferr Kikötõ Kft. üzleti folyamataiban szerepet játszó információáramlási folyamatokról, a keletkezõ adatokról, dokumentumokról, és az informatikai rendszerrel szemben támasztott követelményeirõl, elvárásairól készült. A felmérésbe bevont területek: logisztikai folyamatok vízi úton szállított áruk ki- és berakása, gazdálkodási, mûszaki terület információs igényei, elvárásai, Vezetõi Információs Rendszer (VIR), azaz az ügyvezetés és a felsõ vezetés információs rendszerrel szembeni elvárásai. Követelményspecifikáció A Megrendelõvel egyeztetett formában tartalmazta a tervezett rendszerrel kapcsolatos részletes elvárásokat. Döntéselõkészítõ javaslatok A tervezett rendszerrel kapcsolatos tervezési, programozási feladatokat, a szükséges szoftver és hardver beruházásokat, határidõket, költségeket foglalták magukba A rendszer kialakításának cél- és szempontrendszere A Logisztikai Információs rendszer feladatai (4) A kialakítandó rendszernek teljeskörû támogatást kell nyújtania az alábbi területeken: logisztikai alapfolyamatok operatív irányítása rakodásirányítás, belsõ anyagmozgatás, raktárlogisztika, szállítás, szállítmányozás (spedíció); vállalati jellegû irányítási feladatok menedzsment feladatok (vezetés, tervezés), gazdálkodási feladatok, pénzügyi, elszámolási feladatok. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendszer a vízi úton szállított áruk ki- és berakása fõfolyamatot a tervezési, szerzõdés-nyilvántartási funkcióktól egészen a számlázási, számlafeladási funkciókig teljeskörûen fedje le, e mellett elégítse ki a fent részletezett vállalati jellegû irányítási feladatokat is. Az integrált információs rendszer elve A Supply Chain (ellátási lánc) egymással összefüggõ folyamatok és erõforrások összessége, amely az alapanyagok beszerzésével kezdõdik és a végtermék fogyasztóhoz való beszállításával végzõdik. Részét képezik a beszállítók, gyárak, logisztikai szolgáltatók, raktárak, disztribútorok, nagykereskedõk és minden olyan résztvevõ, amely hozzájárul a végtermék fogyasztóhoz való eljuttatáshoz. Szélesebb perspektívában beleértendõk a beszállítók beszállítói és a vevõk vevõi is. (5) A logisztikai irányítási feladatok csak az ellátási láncban szereplõ vállalatok összehangolt információs rendszereinek együttmûködésével oldhatók meg. Ez olyan információs rendszer kialakítását feltételezi, ahol az ellátási lánc résztvevõi (ellátó, termelõ, felhasználó, kereskedelmi, fuvarozó, szállítmányozó stb. vállalatok) információs rendszerei is kapcsolódnak. A Dunaferr Kikötõ Kft.-nél ez azt jelenti, hogy a rendszernek képesnek kell lennie minél több adatkapcsolati felületen illeszkedni a kiemelt Partnerek, úgymint a Dunaferr Zrt., ill. a logisztikai szolgáltatók, úgymint a Dunaferr Portolan Kft., a Dunaferr Logisztikai Kft. vállalatirányítási (logisztikai, gazdálkodási) informatikai rendszereihez. Redundanciák megszüntetése A fõ folyamatot, az áruk ki- és berakodását teljesen speciálisan a Dunaferr Kikötõ Kft. egyedi igényeire kell szabni. Az egyedi fejlesztés elõnye, hogy megszünteti a jelenleg redundánsan elkészülõ, kötelezõen elkészítendõ dokumentumokat pl. Rakodási bizonylat, Kikötõi Forgalmi Napló, Munkalap. Ezáltal egyszeri felvitellel, egy adatbázisból elõállíthatók ezek a kötelezõ bizonylatok. A munkafolyamatok reorganizálása A redundanciák megszüntetésén túl a munkafolyamatok további reorganizálására nem volt szükség. A fõ cél az volt, hogy mennyiségileg több, minõségileg használhatóbb információ keletkezzen a terv és tényadatok egyszeri, de pontos és teljeskörû felvitelével. Megfelelõ riportrendszer kialakításával az ügyvezetés, a logisztikai-, mûszaki-, és gazdasági területek információigénye mindezek alapján kielégíthetõ. Korszerû hardver és szoftverkörnyezet A kialakítandó rendszernek stabil, megbízható hardveren (szerver, pc-k, hálózat) és szoftverkörnyezeten (fejlesztõ eszközök, adatbáziskezelõ, kliens program) kell mûködnie, szem elõtt tartva a megbízhatóságot, a továbbfejleszthetõséget és a felhasználóbarát környezetet. II. A PORTINFO rendszer kialakításának lépései 1. A PORTINFO rendszer kialakításának szempontjai A Megvalósíthatósági tanulmány és a Követelményspecifikáció meghatározta a rendszer kereteit és funkciót, amely alapján dönteni lehetett arról, hogy egy, a piacon már létezõ ún. dobozolt ERP (vállalatirányítási) rendszer, vagy egyedi fejlesztésû informatikai rendszer bevezetése a célszerû. 244

3 A Dunaferr Kikötõ Kft. a Dunaferr Logisztikai Kft. Logisztikai Rendszerének bevezetése mellett döntött, kifejlesztve a már meglévõ rendszerbe a kikötõi szolgáltatásokra specializálódó modulokat. 2. A Dunaferr Logisztikai Kft. Logisztikai Rendszere (6) alkalmazásának elõnyei A Logisztikai Rendszer nemzetközi szerepe A Logisztikai Rendszer szoftvert a Dunaferr Logisztikai Kft. egyik szakmai befektetõje, a német Preymesser GmbH., az osztrák, linzi székhelyû Voest Alpine csoporthoz tartozó Industrial Logistik Linz GmbH. és társaságunk szakemberei közösen fejlesztik. A Logisztikai Rendszer informatikai támogatásával Németországban a Preymesser GmbH. többek között a német autógyárak számára végez beszállítói tevékenységet, Ausztriában az Industrial Logistik Linz GmbH. a Voest Alpine csoport teljes készáru raktározását és kiszállítását végzi belföldi és export viszonylatban közúton, vasúton. Magyarországon a Dunaferr Logisztikai Kft. közúti szállítási szállítmányozási anyagmozgatási és raktár-logisztikai tevékenységet végez. A Logisztikai Rendszer egy keretrendszer, amely a megrendelõi és alvállalkozói keretszerzõdésektõl a kimenõ számlákig teljeskörûen lefedi a fuvarozási, szállítmányozási és raktár-logisztikai tevékenységeket. A Logisztikai Rendszer program alapvetõen fel van készítve mind a közúti, vasúti és vízi (folyami, tengeri) szállítási tevékenységek ill. kikötõi szolgáltatások informatikai támogatására. A logisztikai szolgáltató társaságokhoz történõ bevezetésével egységes informatikai rendszerbe kerülne a társaságcsoport szállítási, szállítmányozási tevékenysége. A logisztikai rendszer bevezetésével csökkenne a logisztikai szolgáltató társaságoknál az élõmunka-ráfordítás (duplikált adatbevitelek), gyorsulna a rendeléskezelés, a vevõkiszolgálás, a teljesítések kezelése (számlázás) ill. a szakterületi és vezetõi információs rendszerek által igényelt információkra fordított idõmennyiség. A vasúti és vízi szállítás és szállítmányozási tevékenység logikai modellje legfontosabb elemeiben hasonlóságot mutat a közúti szállítmányozási tevékenységhez. Fejlesztést igényel az egyes szállítási módoknál eltérõ vállalatközi kapcsolatokat ellátó interfészek kialakítása és speciális modulok és riportok elkészítése, mindezen fejlesztési költségek azonban töredékei egy teljesen új rendszer kiépítésének, illetve egy standard vállalatirányítási rendszer bevezetésének költségeihez képest. Adatkapcsolat a Dunaferr Zrt. SAP R/3 rendszerével. Ahogy a Dunaferr Logisztikai Kft.-nél és a D-ÉG Zrt.-nél, úgy a Dunaferr Zrt. esetében is kialakíthatók számítógépes interfészek mind a raktárlogisztika, mind a szállítmányozás területén. A Logisztikai Rendszer korszerû hardver és szoftverkörnyezetének kiemelt elemei: Nagyteljesítményû Compaq Alpha szerverek. Raktárlogisztika rádiófrekvenciás alhálózatok (Spectrum24 Wireless LAN), Gigabit Ethernet belsõ hálózat, SYMBOL rádiófrekvenciás adatgyûjtõ és kommunikációs terminálok, ipari kivitelû ZEBRA vonalkód nyomtatók. Szoftverbázis UNIX és LINUX operációs rendszerek a szervereken, ORACLE adatbáziskezelõk (Logisztikai Rendszer és SAP), CENTURA fejlesztõrendszer, Windows alapú kliens program. 3. Projektszervezet, projektmunka, a fejlesztés menete A Dunaferr Kikötõ Kft. és a Dunaferr Logisztikai Kft. a PORTINFO rendszer kialakítása érdekében projektszervezetet hoztak létre (1. táblázat). A projektszervezet feladata a rendszer eredményes bevezetéséhez szükséges összes tervezési és elõkészítõ munka elvégzése, feladatok, határidõk megállapítása, a szükséges erõforrások biztosítása, valamint a teljes mértékben letesztelt rendszer átadása képzéssel és magyar nyelvû dokumentációval együtt. 1. táblázat: A Projektszervezet felépítése Cégnév Beosztás Minõség Dunaferr Kikötõ Kft. Ügyvezetõ igazgató Projektfelelõs Dunaferr Kikötõ Kft. Mûsz. és min. ir. igh. Projektvezetõ Dunaferr Kikötõ Kft. Gazdasági igh. Projektrésztvevõ Dunaferr Kikötõ Kft. Logisztikai igh. Projektrésztvevõ Dunaferr Kikötõ Kft. Logisztikai üi. Projektrésztvevõ Dunaferr Logisztikai Kft Ügyvezetõ igazgató Projektfelelõs Dunaferr Logisztikai Kft. Informatikai vezetõ Projektvezetõ Dunaferr Logisztikai Kft. Informatikus Projektrésztvevõ Dunaferr Logisztikai Kft. Informatikus Projektrésztvevõ A projektszervezet a Projekt ütemterve (2. táblázat) alapján meghatározott projektfázisokat követõen rendszeresen értékelte az elvégzett feladatokat ill. szükséges esetben a projektvezetõk indítványára rendkívüli egyeztetéseket tartott. A projektszervezet biztosította a fejlesztés számára szükséges humán- és tárgyi erõforrásokat, meghatározta a projekt költségkeretét. Tárgyi feltételek: A hardver eszközök az utóbbi évek fejlesztéseinek eredményeképpen alkalmasak voltak a rendszer bevezetéséhez és mûködtetéséhez, úgymint adatbázis szerver, kliens számítógépek, számítógépes hálózat. A projekt költségoldalát terhelte egy korszerû ORA- CLE adatbázisrendszer megvásárlása és a fejlesztés, tanácsadás költségei. Személyi feltételek: A projekttagok a napi munkájuk mellett vettek részt a rendszer kialakításában, amely feszített terhelést, 245

4 2. táblázat: A Projekt ütemterve Feladat Dátum 1. Tervezési Fázis I ben megtörtént Projektfelállítás Megvalósíthatósági tanulmány Követelményspecifikáció 2. Tervezési Fázis II Rendszertervezés Adatbázistervezés 2. Megvalósítási Fázis Rendszerfejlesztés Telepítés Átvételi teszt a tesztforgatókönyv alapján 3. Bevezetési Fázis Oktatás Paraméterezés Tesztelés 4. Éles indulás + 1 év garancia és rendszertámogatás 2. A PORTINFO rendszer funkciói A PORTINFO Rendszer a Dunaferr Kikötõ Kft. alapvetõ üzleti folyamatait vízi úton szállított áruk ki- és berakása támogató Kikötõi Információs Rendszer. A fõfolyamat támogatása mellett a rendszer mint a logikai sémából is látható lefedi a szerzõdéskötéstõl a teljesítésjelentésig és számlázásig az összes mellékfolyamatot is. Emellett riportrendszerével kielégíti az egyes szakterületek és a VIR (Vezetõi Információs Rendszer) információigényét is Szerzõdésnyilvántartás modul A Megrendelõi keretszerzõdések, szerzõdések, alszerzõdések (szerzõdés tételek) nyilvántartására szolgál. Minden szerzõdés tételekre (pl. anyagféleségekre) bomlik, amelyek külön szerzõdéses áruk lehetnek. Ezekkel az árakkal számol késõbb a program a teljesítésjelentések elkészítésekor, a parthasználati díjat a program automatikusan számolja a cikktörzsben megadott árral. 1. és 2. ábra: Szerzõdényilvántartás modul fej- és tétel adatok. odafigyelést és a projekttagok összehangolt munkáját követelte meg. A projektfelelõsök (ügyvezetés) határozott elkötelezettsége és a projekttagok összehangolt munkájának eredményeképpen a Dunaferr Kikötõ Kft II. negyedévtõl kezdõdõen éles üzemben használatba vette a PORTINFO névre keresztelt Integrált Kikötõi Információs Rendszerét. III. A PORTINFO rendszer funkciói és mûködése 1. A PORTINFO rendszer logikai modellje 1. ábra: Szerzõdényilvántartó fej adatok Megjegyzés: A tervezett modulok feketével jelölve. 2. ábra: Szerzõdényilvántartó tétel adatok 246

5 Forgalmi Napló és a Munkalap, amelyeket eddig redundáns módon állítottak elõ. Elõállíthatók a funkcionális szervezetek (logisztika, gazdálkodás, ügyvezetés) számára szükséges riportok és összesítõk, úgymint Ki- és berakodási Jelentések, kikötõi mozgatások, parthasználatok stb. (Lásd késõbb Kiértékelések modul.) Alapadatul szolgál a Kereskedelmi nyilvántartás modulnak, ahol a teljesítések elszámolása történik. 3. ábra: Napi program beviteli képernyõ A beviteli képernyõ 2 részbõl áll: 1. rakodások fej ablak: (5. ábra) egy hajó/uszály egyszeri be, vagy kirakodásának rögzítésére szolgál; 2. rakodási pozíció (tétel) ablak (6. ábra): egy rakodási tétel (a rakodási fej ablak táblázatának egy sora) tartalmazza az egy mûszakban egyféle anyagra és megrendelõ részére végzett munkát Vízi úton szállított áruk ki- és berakása modul Napi program A napi program elkészítésére szolgál. A megadott dátumra és uszályállásokra lehet a napi tervezett programot feltölteni. A Kiértékelésekben (Riportok) lehet ezután a Napi Programot lekérdezni. 3. és 4. ábra: Napi program beviteli képernyõ és riport Rakodások A program lelke, a vízi úton szállított áruk ki- és berakása fõfolyamat által elvégzett munkafázisok rögzítésére szolgáló beviteli képernyõ. Az itt rögzített adatok felhasználásával: Elõállíthatók a kikötõi tevékenység kötelezõ alapbizonylatai, úgymint a Rakodási Bizonylat, a Kikötõ 2.3. Kereskedelmi nyilvántartás modul A kereskedelmi nyilvántartás a ki- és berakodások ill. egyéb teljesítések elszámolására szolgáló beviteli képernyõ (7. ábra). Minden rakodás adata a rakodások modulból automatikusan átkerül a kereskedelmi nyilvántartásba, amelyik a számlázás, a Megrendelõ felé történõ rakodási teljesítésjelentés, parthasználati teljesítésjelentés alapját képezi. Itt összekapcsolódik a rakodás a szerzõdés szerinti árral. Ezen túlmenõen az egyéb szolgáltatások rögzítésére is ezt a formot lehet használni, úgymint: kikötõhasználati díj, boxerhajó költségei: hajóállítás kikötõ és lekötõ helyek között (db), hajóállítás kikötõn belül (db), igénybevétel egyéb célra (óra). bárkaõrzési, kezelési díj (nap), bárka rakodtatási díja (naponta): nyitott megkezdett napóránként, fedett megkezdett napóránként. 4. ábra: Napi program riport 247

6 5. ábra: Rakodások fej adatok bárkatetõ-emelési díj (db), telelési díj, uszálytakarítás. Megjegyzés: Ezen szolgáltatási díjak a mindenkor érvényes közlekedési értesítõ szerint kerülnek kiszámlázásra, a program ezen díjakkal számol automatikusan Kiértékelések, riportok A modul tulajdonképpen egy riportrendszer, amely az alábbi területek számára szolgáltat jelentéseket, kimutatásokat (8. és 9 ábra): 1. Dunaferr Kikötõ Kft. belsõ kimutatásai Logisztikai, gazdálkodási, mûszaki szakterületek terület információs igényei, Vezetõi Információs Rendszer (VIR), azaz az ügyvezetés és a felsõ vezetés információs igényei. 2. Partnerek számára készített riportok Megrendelõk felé elküldött kimutatások (Teljesítésjelentések), hajó/uszálytárasaságok (Rakodási bizonylat). 3. Szakhatóságoknak elkészítendõ alapbizonylatok (kikötõi forgalmi napló, munkalap, egyéb statisztikai kimutatások). IV. A PORTINFO rendszer kapcsolódásai a Dunaferr csoportnál alkalmazott egyéb informatikai rendszerekhez, továbbfejlesztési lehetõségek 1. Kapcsolódási pontok a Dunaferr csoport informatikai rendszereihez 1.1. Adatkapcsolatok a Dunaferr Zrt. SAP R/3 rendszerével Ahogy a Dunaferr Logisztikai Kft.-nél és a D-ÉG Zrt.-nél, úgy a Dunaferr Zrt. esetében is kialakíthatók számítógépes 248

7 6. ábra: Rakodások tétel adatok interfészek mind a raktárlogisztika, mind a szállítmányozás területén. adatkapcsolat az SAP R/3 MM és SD moduljaival beszerzés és értékesítési területek, adatkapcsolat az SAP R/3 FI moduljával Számlafeladás, Kontírozó lap feladás, Törzsadatok, úgymint Vevõk, Szállítók, Termékek, Munkaszámok, Költséghelyek, ÁFA kódok stb. szinkronizálása) Adatkapcsolatok a Dunaferr csoport logisztikai szolgáltató társaságainak informatikai rendszereivel Ahogy már szó volt róla, a Logisztikai Rendszer egy keretrendszer, amely a megrendelõi és alvállalkozói keretszerzõdésektõl a kimenõ számlákig teljeskörûen lefedi a fuvarozási, szállítmányozási és raktár-logisztikai tevékenységeket. A Logisztikai Rendszer program alapvetõen fel van készítve mind: a közúti Dunaferr Logisztikai Kft., Dunaferr Portolan Kft. tevékenységi köre, a vasúti Dunaferr Portolan Kft. tevékenységi köre, és a vízi (folyami, tengeri) szállítási tevékenységek ill. kikötõi szolgáltatások informatikai támogatására Dunaferr Kikötõ Kft. és Dunaferr Portolan Kft. tevékenységi köre illetékeséhez. A logisztikai szolgáltató társaságokhoz történõ bevezetésével egységes informatikai rendszerbe kerülne a társaságcsoport szállítási, szállítmányozási tevékenysége. 2. Egyéb továbbfejlesztési lehetõségek A Dunaferr Kikötõ Kft. két, jól definiálható területen kívánja a jövõben a PORTINFO rendszer funkcióit bõvíteni Adatkapcsolat kialakítása a társaság gazdálkodási rendszerével A társaság jelenleg a Libra3 programcsomagot használja pénzügyi, számviteli, kontrolling feladatainak ellátására. 249

8 7. ábra: Kereskedelmi nyilvántartás modul A program ugyan funkcionalitásában alapvetõen megfelel az elvárásoknak, ám a fejlesztõ általi supportja megszûnik, lecserélése szükségszerû lesz. Az új gazdálkodási rendszert célszerû lesz összekötni a PORTINFO rendszerrel, amely így pl. a kimenõ számlák adatait tudná a gazdálkodási rendszernek szolgáltatni Daru távfelügyeleti rendszer modul kifejlesztése Célja a daruk üzemének folyamatos nyomon követése. Az adatgyûjtést a darun található PLC végzi, amely rádiómodemen keresztül kommunikál egy PC-n futó kliensprogrammal. A cél a keletkezett adatokat a PORTINFO rendszerbe integrálni és kiegészítõ kimutatásokat végezni. A kliens program a következõ listákat készíti el: daru események listája, daru villamos fogyasztás, üzemóra adatok, motorok terheltsége, hibák összesítése, fogyasztás, üzemóra összesítés, daru üzemi események, darusok szerinti rakodási, fogyasztási, üzemóra adatok összesítése. A PORTINFO Kikötõi Logisztikai Információs rendszerbe kerülõ kimutatások definiálására a késõbbiekben kerül sor. V. Összefoglalás A Dunaferr Kikötõ Kft. által 2005-ben alkalmazásba vett PORTINFO Kikötõi Információs Rendszer: Lefedi a társaság alapvetõ üzleti folyamatait, az ún. core businesst, Alkalmazásával gyorsabb lett a munkafolyamatok tervezése, pénzügyi-számviteli követése, javult a vevõkiszolgálás, 8. ábra Riportok készítése 9. ábra Riportok készítése 250

9 Szélesebb körû, pontosabb és fõként gyorsabb lett a társaság belsõ információáramlási folyamatai, a Dunaferr csoporton belüli és külsõ partnerekkel történõ információcsere, A PORTINFO rendszer alkalmazásával megnyílt a lehetõség a jelenleginél jóval szélesebb együttmûködésre a Dunaferr Kikötõ Kft., a Dunaferr Zrt., és a Dunaferr csoport egyéb társaságai között. Forrás (1) A Dunaferr Kikötõ Kft. honlapja: www. dunaferrkikoto.freeblog.hu (2) A Dunaferr Kikötõ Kft. informatikai struktúrájának fejlesztési lehetõségei, Garai László, (3) Megvalósíthatósági tanulmány Kikötõi Logisztikai Információs Rendszer bevezetéséhez, Garai László, (4) dr. Prezenszki József (1995): Logisztika (Bevezetõ fejezetek). Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest (5) Vári Attila (2002): Termelési és ellátási lánc menedzsment. IFUA Horváth & Partner, Egyetemi elõadásanyag, Budapest. (6) A Logisztikai Rendszer bemutatása. Dunaferr Logisztikai Kft. belsõ kiadvány, Garai László Irodalomjegyzék Dunaferr Kikötõ Kft. Garai László (2004): A Dunaferr Kikötõ Kft. informatikai struktúrájának fejlesztési lehetõségei. Tanulmány, Dunaferr Logisztikai Kft., Dunaújváros Dunaferr Kikötõ Kft. Garai László (2005): Megvalósíthatósági tanulmány Kikötõi Logisztikai Információs Rendszer bevezetéséhez. Tanulmány, Dunaferr Logisztikai Kft., Dunaújváros Dr. Prezenszki József (1995): Logisztika (Bevezetõ fejezetek). Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest. Vári Attila (2002a): Termelési és ellátási lánc menedzsment. IFUA Horváth & Partner, Egyetemi elõadásanyag, Budapest. Garai László (2005): A Logisztikai Rendszer bemutatása. Dunaferr Logisztikai Kft. belsõ kiadvány, Dunaújváros. On-line források A Dunaferr Kikötõ Kft. honlapja: www. dunaferrkikoto.freeblog.hu 251

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi informatika Tevékenységi területek HULLADÉK TERMELŐK Veszélyes

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés Sorszám MFB Zrt. 2016. évi Közbeszerzési Terv Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés 1. 2. Tárgy MFB részére Szervezetfejlesztés - MFB Szolgáltató Központok és Kompetencia Központok implementáció

Részletesebben

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció

Részletesebben

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT A CÉG Vevők Bank KFT Állam Szállítók 1 A FELADAT A cég tevékenységének, működésének megismerése Üzleti folyamatok dokumentálása Információs rendszerrel szemben támasztott követelmények e meghatározása

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása Az informatikai rendszer elsősorban húsipari cégek értékesítési folyamataira nyújt teljes körű megoldást, a megrendelések feldolgozásától,

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

ESETTANULMÁNY PYLON-94 KFT.

ESETTANULMÁNY PYLON-94 KFT. ESETTANULMÁNY PYLON-94 KFT. Pylon 94 Kft. Zalaegerszeg Egyedi gyártás, kisszériás sorozatgyártás, 100% bérmunka 100% Magyar tulajdon 200 Fős létszám, (35 fő szellemi) 4.2 Mrd Ft forgalom Közel 300 aktív

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu Cégismertető www.trl.hu Cégismertető A 2000. óta Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Finnország és a balti államok regionális Maconomy disztribútora. A ezenkívül Európától Ázsiáig számos nemzetközi

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás CHANGEPOINT ALKALMAZÁSA TANÁCSADÓ CÉGNÉL (PROVICE KFT. ESETPÉLDA) PROVICE Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft. 1027 Budapest, Kapás u. 11-15. Tel: + 36 1 488 7984 Fax: + 36 1 488 7985 E-mail: provice@provice.hu

Részletesebben

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Herdon Miklós egyetemi docens Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem AGTC, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságelemzés- módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet Forrás:

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment Részletes ismertetô Projektmenedzsment proalpha - Projektmenedzsment A proalpha projektmenedzsment modul egy olyan eszköz, amellyel minden, a projekttel kapcsolatban felmerülô feladat kezelhetô. A többfelhasználós

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1. Oldal: 1. DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányító rendszer alapú üzleti folyamat integráció. Benke Gábor MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009.09 Oldal: 2. TARTALOM Miért fontos az üzleti folyamatok integrációja?

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Az integrált logisztikai láncok irányítási és információs folyamatainak korszerűsítési irányai

Az integrált logisztikai láncok irányítási és információs folyamatainak korszerűsítési irányai Az integrált logisztikai láncok irányítási és információs folyamatainak korszerűsítési irányai Dr. Bokor Zoltán, PhD okl. közlekedésmérnök, közgazdász vezető tanácsos GKM Közlekedéspolitikai Főosztály

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

HecPoll a vezérlő rendszer

HecPoll a vezérlő rendszer a vezérlő rendszer Az előnyei: Könnyű Integráció Ergonomikus kivitel Több nyelvűség Multi-Kliens támogatás Import / Export Interfész 2 Egyszerű integráció Csatlakozás a meglévő modern IT rendszerhez Egyszerű

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására WorkNet rendszer Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására A WorkNet termelés-felügyeleti rendszer a gyártási folyamat folyamatos

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Informatikai Főosztály. Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala május 29.

Informatikai Főosztály. Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala május 29. Munkacsoport megoldások - Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Linux alapú csoportmunka megoldás GroupWise-zal és Open Enterprise Server-relrel Zibriczki Béla - főosztályvezető 2008. május 29.

Részletesebben

Előadó: Antalné Bencs Katalin.

Előadó: Antalné Bencs Katalin. Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ ENIKŐ (Energia Nyilvántartó Integrált közüzem-őr modul) oktatásán! Előadó: Antalné Bencs Katalin www.ritek.hu Az ENIKŐ-modul

Részletesebben

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n 2014. május 14. Dr. Majó Zoltán SZTE gazdasági és műszaki főigazgató Dr. Túróczi Imre rektor Szolnoki Főiskola High Level Design Magas szintű rendszerkoncepció

Részletesebben

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Engel László, Ferrinfo Zrt. Bartók Nagy János, ICON Zrt. Ferrinfo bemutatás a Dunaferr csoport informatikai szolgáltatója 3500 felhasználó mintegy 30 üzleti partner 2 telephely

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben