I. A PORTINFO rendszer kialakításának elõzményei és szempontjai. 1. A Dunaferr Kikötõ Kft. tevékenységi köre (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A PORTINFO rendszer kialakításának elõzményei és szempontjai. 1. A Dunaferr Kikötõ Kft. tevékenységi köre (1)"

Átírás

1 Garai László * PORTINFO Új Kikötõi Logisztikai Információs Rendszer a Dunaferr Kikötõ Kft.-nél A Dunaferr Kikötõ Kft ben határozta el egy, az üzleti folyamatait támogató integrált informatikai rendszer bevezetését. A megvalósításra a Dunaferr Logisztikai Kft.-vel együtt létrehozott projektszervezet egy speciálisan a kikötõi szolgáltatásokat lefedõ informatikai rendszer megtervezése és kifejlesztése mellett döntött. A fejlesztés eredményeképpen II. negyedévtõl a társaság alkalmazásba vette új információs rendszerét, a PORTINFO-t. Jelen publikáció célja bemutatni ezt az új kikötõi logisztikai információs rendszert: többek között a kialakítás elõzményeit és szempontjait, a megvalósítás menetét, funkcióit és mûködését, a jelenlegi és a jövõbeli kapcsolódási pontjait a Dunaferr csoportnál alkalmazott egyéb informatikai rendszerekhez, valamint a továbbfejlesztés lehetõségeit. I. A PORTINFO rendszer kialakításának elõzményei és szempontjai 1. A Dunaferr Kikötõ Kft. tevékenységi köre (1) A Dunaferr Kikötõ Kft december 1-jén alakult a Dunaferr Rt. és a Dunaferr Acélmûvek Kft. alapításával E Ft jegyzett tõkével. A társaság elsõsorban a Dunaferr csoport kiszolgálására jött létre, a vízi úton érkezõ alapanyagok kirakására és a késztermékek vízi jármûbe történõ berakására. Az évrõl évre növekvõ kikötõi szolgáltatás iránti igényre reagálva tevékenységük folyamatosan bõvült. Jelenleg az ország egyik legnagyobb forgalmát bonyolító kikötõje, döntõen a Dunaferr csoport megrendeléseit elégítik ki, de folyamatosan bõvítik külsõ megbízóik körét is. A társaság tevékenységi köre Vízi szállítással forgalmazott áruk rakodása, raktározása (7 db portáldaru), kikötõi berendezések, emelõgépek, vízi jármûvek karbantartása, javítása, kikötõi szolgáltatások biztosítása a kikötõt igénybe vevõ hajók számára. Ömlesztett és darabáruk rakodása megoldott, az árut közúton és vasúton is képesek fogadni, illetve továbbítani. A Dunaferr Zrt. stratégiai fontosságot tulajdonít a Dunaferr Kikötõ Kft. tevékenységének, mivel a vállalatcsoport alapanyag-ellátásának vízi-vasúti, vízi-közúti, * Garai László informatikai vezetõ, Dunaferr Logisztikai Kft. Dunaferr Port Ltd decided in 2005 to introduce an integrated informatics system for supporting its own business processes. The project team formed for realization together with Dunaferr Logistics Ltd decided for planning and development of an informatics system covering specially the port services. As a result of development the company has taken into application its new information system PORTINFO since the second quarter of The aim of present article is to present the new port logistics information system: i.a. the precedents and aspects of development, the process, function and operation of realization, the present and future linking points to the other informatics systems applied at Dunaferr group, as well as the possibilities of further development. készáru kiszállításának vasúti-vízi illetve közúti-vízi átrakodási csomópontja, vagyis a vállalat komplex szállítási, anyagmozgatási, raktározási rendszerének integrált része, logisztikai állomása. 2. A Dunaferr Kikötõ Kft. informatikai rendszere a rendszerbevezetés elõtt (2) Információs rendszer A társaságnak nem volt az alapvetõ üzleti folyamatait (vízi úton szállított áruk ki- és berakása) támogató egységes, többfelhasználós, adatbázison alapuló információs rendszere. A logisztikai szervezet kétségtelenül jól szervezett Excel táblákon keresztül követte végig üzleti folyamatait, ezekbõl készített kimutatásokat és jelentéseket saját részre, alvállalkozói és megrendelõi felé. A rakománykezelés alapdokumentumait kézzel állították ki nyomdai úton elõre gyártott nyomtatványokon. Ezen túlmenõen a társaság informatikai rendszerét a gazdasági szervezet által használt Libra3 könyvelési program és a Nexon bérrendszer alkották. Informatikai struktúra A társaság menedzsmentje az elmúlt években tudatos és határozott lépésekkel, folyamatosan fejlesztette informatikai struktúráját végére kiépítette teljes körû strukturált számítógépes hálózatát, fokozatosan megújította hardverparkját, a kulcspozícióban lévõ alkalmazottaknak Internet/ elérhetõséget biztosított. A fejlesztések eredményeképpen az alkalmazottak és a szakterületek között 243

2 megindulhatott a belsõ adatkommunikációs kapcsolatok (Intranet, team-munka) kiépítése, és az informatikai eszközállomány alkalmassá vált egy korszerû információs rendszer bevezetésére. 3. A PORTINFO rendszer kialakításának szempontjai (3) 2005-ben a Dunaferr Kikötõ Kft. és a Dunaferr Logisztikai Kft. közösen Megvalósíthatósági tanulmányt készített az integrált informatikai rendszer tervezett funkcióiról, bevezetési lehetõségeirõl A Megvalósíthatósági tanulmány tartalma Helyzetfelmérés készült a Dunaferr Kikötõ Kft. üzleti folyamataiban szerepet játszó információáramlási folyamatokról, a keletkezõ adatokról, dokumentumokról, és az informatikai rendszerrel szemben támasztott követelményeirõl, elvárásairól készült. A felmérésbe bevont területek: logisztikai folyamatok vízi úton szállított áruk ki- és berakása, gazdálkodási, mûszaki terület információs igényei, elvárásai, Vezetõi Információs Rendszer (VIR), azaz az ügyvezetés és a felsõ vezetés információs rendszerrel szembeni elvárásai. Követelményspecifikáció A Megrendelõvel egyeztetett formában tartalmazta a tervezett rendszerrel kapcsolatos részletes elvárásokat. Döntéselõkészítõ javaslatok A tervezett rendszerrel kapcsolatos tervezési, programozási feladatokat, a szükséges szoftver és hardver beruházásokat, határidõket, költségeket foglalták magukba A rendszer kialakításának cél- és szempontrendszere A Logisztikai Információs rendszer feladatai (4) A kialakítandó rendszernek teljeskörû támogatást kell nyújtania az alábbi területeken: logisztikai alapfolyamatok operatív irányítása rakodásirányítás, belsõ anyagmozgatás, raktárlogisztika, szállítás, szállítmányozás (spedíció); vállalati jellegû irányítási feladatok menedzsment feladatok (vezetés, tervezés), gazdálkodási feladatok, pénzügyi, elszámolási feladatok. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendszer a vízi úton szállított áruk ki- és berakása fõfolyamatot a tervezési, szerzõdés-nyilvántartási funkcióktól egészen a számlázási, számlafeladási funkciókig teljeskörûen fedje le, e mellett elégítse ki a fent részletezett vállalati jellegû irányítási feladatokat is. Az integrált információs rendszer elve A Supply Chain (ellátási lánc) egymással összefüggõ folyamatok és erõforrások összessége, amely az alapanyagok beszerzésével kezdõdik és a végtermék fogyasztóhoz való beszállításával végzõdik. Részét képezik a beszállítók, gyárak, logisztikai szolgáltatók, raktárak, disztribútorok, nagykereskedõk és minden olyan résztvevõ, amely hozzájárul a végtermék fogyasztóhoz való eljuttatáshoz. Szélesebb perspektívában beleértendõk a beszállítók beszállítói és a vevõk vevõi is. (5) A logisztikai irányítási feladatok csak az ellátási láncban szereplõ vállalatok összehangolt információs rendszereinek együttmûködésével oldhatók meg. Ez olyan információs rendszer kialakítását feltételezi, ahol az ellátási lánc résztvevõi (ellátó, termelõ, felhasználó, kereskedelmi, fuvarozó, szállítmányozó stb. vállalatok) információs rendszerei is kapcsolódnak. A Dunaferr Kikötõ Kft.-nél ez azt jelenti, hogy a rendszernek képesnek kell lennie minél több adatkapcsolati felületen illeszkedni a kiemelt Partnerek, úgymint a Dunaferr Zrt., ill. a logisztikai szolgáltatók, úgymint a Dunaferr Portolan Kft., a Dunaferr Logisztikai Kft. vállalatirányítási (logisztikai, gazdálkodási) informatikai rendszereihez. Redundanciák megszüntetése A fõ folyamatot, az áruk ki- és berakodását teljesen speciálisan a Dunaferr Kikötõ Kft. egyedi igényeire kell szabni. Az egyedi fejlesztés elõnye, hogy megszünteti a jelenleg redundánsan elkészülõ, kötelezõen elkészítendõ dokumentumokat pl. Rakodási bizonylat, Kikötõi Forgalmi Napló, Munkalap. Ezáltal egyszeri felvitellel, egy adatbázisból elõállíthatók ezek a kötelezõ bizonylatok. A munkafolyamatok reorganizálása A redundanciák megszüntetésén túl a munkafolyamatok további reorganizálására nem volt szükség. A fõ cél az volt, hogy mennyiségileg több, minõségileg használhatóbb információ keletkezzen a terv és tényadatok egyszeri, de pontos és teljeskörû felvitelével. Megfelelõ riportrendszer kialakításával az ügyvezetés, a logisztikai-, mûszaki-, és gazdasági területek információigénye mindezek alapján kielégíthetõ. Korszerû hardver és szoftverkörnyezet A kialakítandó rendszernek stabil, megbízható hardveren (szerver, pc-k, hálózat) és szoftverkörnyezeten (fejlesztõ eszközök, adatbáziskezelõ, kliens program) kell mûködnie, szem elõtt tartva a megbízhatóságot, a továbbfejleszthetõséget és a felhasználóbarát környezetet. II. A PORTINFO rendszer kialakításának lépései 1. A PORTINFO rendszer kialakításának szempontjai A Megvalósíthatósági tanulmány és a Követelményspecifikáció meghatározta a rendszer kereteit és funkciót, amely alapján dönteni lehetett arról, hogy egy, a piacon már létezõ ún. dobozolt ERP (vállalatirányítási) rendszer, vagy egyedi fejlesztésû informatikai rendszer bevezetése a célszerû. 244

3 A Dunaferr Kikötõ Kft. a Dunaferr Logisztikai Kft. Logisztikai Rendszerének bevezetése mellett döntött, kifejlesztve a már meglévõ rendszerbe a kikötõi szolgáltatásokra specializálódó modulokat. 2. A Dunaferr Logisztikai Kft. Logisztikai Rendszere (6) alkalmazásának elõnyei A Logisztikai Rendszer nemzetközi szerepe A Logisztikai Rendszer szoftvert a Dunaferr Logisztikai Kft. egyik szakmai befektetõje, a német Preymesser GmbH., az osztrák, linzi székhelyû Voest Alpine csoporthoz tartozó Industrial Logistik Linz GmbH. és társaságunk szakemberei közösen fejlesztik. A Logisztikai Rendszer informatikai támogatásával Németországban a Preymesser GmbH. többek között a német autógyárak számára végez beszállítói tevékenységet, Ausztriában az Industrial Logistik Linz GmbH. a Voest Alpine csoport teljes készáru raktározását és kiszállítását végzi belföldi és export viszonylatban közúton, vasúton. Magyarországon a Dunaferr Logisztikai Kft. közúti szállítási szállítmányozási anyagmozgatási és raktár-logisztikai tevékenységet végez. A Logisztikai Rendszer egy keretrendszer, amely a megrendelõi és alvállalkozói keretszerzõdésektõl a kimenõ számlákig teljeskörûen lefedi a fuvarozási, szállítmányozási és raktár-logisztikai tevékenységeket. A Logisztikai Rendszer program alapvetõen fel van készítve mind a közúti, vasúti és vízi (folyami, tengeri) szállítási tevékenységek ill. kikötõi szolgáltatások informatikai támogatására. A logisztikai szolgáltató társaságokhoz történõ bevezetésével egységes informatikai rendszerbe kerülne a társaságcsoport szállítási, szállítmányozási tevékenysége. A logisztikai rendszer bevezetésével csökkenne a logisztikai szolgáltató társaságoknál az élõmunka-ráfordítás (duplikált adatbevitelek), gyorsulna a rendeléskezelés, a vevõkiszolgálás, a teljesítések kezelése (számlázás) ill. a szakterületi és vezetõi információs rendszerek által igényelt információkra fordított idõmennyiség. A vasúti és vízi szállítás és szállítmányozási tevékenység logikai modellje legfontosabb elemeiben hasonlóságot mutat a közúti szállítmányozási tevékenységhez. Fejlesztést igényel az egyes szállítási módoknál eltérõ vállalatközi kapcsolatokat ellátó interfészek kialakítása és speciális modulok és riportok elkészítése, mindezen fejlesztési költségek azonban töredékei egy teljesen új rendszer kiépítésének, illetve egy standard vállalatirányítási rendszer bevezetésének költségeihez képest. Adatkapcsolat a Dunaferr Zrt. SAP R/3 rendszerével. Ahogy a Dunaferr Logisztikai Kft.-nél és a D-ÉG Zrt.-nél, úgy a Dunaferr Zrt. esetében is kialakíthatók számítógépes interfészek mind a raktárlogisztika, mind a szállítmányozás területén. A Logisztikai Rendszer korszerû hardver és szoftverkörnyezetének kiemelt elemei: Nagyteljesítményû Compaq Alpha szerverek. Raktárlogisztika rádiófrekvenciás alhálózatok (Spectrum24 Wireless LAN), Gigabit Ethernet belsõ hálózat, SYMBOL rádiófrekvenciás adatgyûjtõ és kommunikációs terminálok, ipari kivitelû ZEBRA vonalkód nyomtatók. Szoftverbázis UNIX és LINUX operációs rendszerek a szervereken, ORACLE adatbáziskezelõk (Logisztikai Rendszer és SAP), CENTURA fejlesztõrendszer, Windows alapú kliens program. 3. Projektszervezet, projektmunka, a fejlesztés menete A Dunaferr Kikötõ Kft. és a Dunaferr Logisztikai Kft. a PORTINFO rendszer kialakítása érdekében projektszervezetet hoztak létre (1. táblázat). A projektszervezet feladata a rendszer eredményes bevezetéséhez szükséges összes tervezési és elõkészítõ munka elvégzése, feladatok, határidõk megállapítása, a szükséges erõforrások biztosítása, valamint a teljes mértékben letesztelt rendszer átadása képzéssel és magyar nyelvû dokumentációval együtt. 1. táblázat: A Projektszervezet felépítése Cégnév Beosztás Minõség Dunaferr Kikötõ Kft. Ügyvezetõ igazgató Projektfelelõs Dunaferr Kikötõ Kft. Mûsz. és min. ir. igh. Projektvezetõ Dunaferr Kikötõ Kft. Gazdasági igh. Projektrésztvevõ Dunaferr Kikötõ Kft. Logisztikai igh. Projektrésztvevõ Dunaferr Kikötõ Kft. Logisztikai üi. Projektrésztvevõ Dunaferr Logisztikai Kft Ügyvezetõ igazgató Projektfelelõs Dunaferr Logisztikai Kft. Informatikai vezetõ Projektvezetõ Dunaferr Logisztikai Kft. Informatikus Projektrésztvevõ Dunaferr Logisztikai Kft. Informatikus Projektrésztvevõ A projektszervezet a Projekt ütemterve (2. táblázat) alapján meghatározott projektfázisokat követõen rendszeresen értékelte az elvégzett feladatokat ill. szükséges esetben a projektvezetõk indítványára rendkívüli egyeztetéseket tartott. A projektszervezet biztosította a fejlesztés számára szükséges humán- és tárgyi erõforrásokat, meghatározta a projekt költségkeretét. Tárgyi feltételek: A hardver eszközök az utóbbi évek fejlesztéseinek eredményeképpen alkalmasak voltak a rendszer bevezetéséhez és mûködtetéséhez, úgymint adatbázis szerver, kliens számítógépek, számítógépes hálózat. A projekt költségoldalát terhelte egy korszerû ORA- CLE adatbázisrendszer megvásárlása és a fejlesztés, tanácsadás költségei. Személyi feltételek: A projekttagok a napi munkájuk mellett vettek részt a rendszer kialakításában, amely feszített terhelést, 245

4 2. táblázat: A Projekt ütemterve Feladat Dátum 1. Tervezési Fázis I ben megtörtént Projektfelállítás Megvalósíthatósági tanulmány Követelményspecifikáció 2. Tervezési Fázis II Rendszertervezés Adatbázistervezés 2. Megvalósítási Fázis Rendszerfejlesztés Telepítés Átvételi teszt a tesztforgatókönyv alapján 3. Bevezetési Fázis Oktatás Paraméterezés Tesztelés 4. Éles indulás + 1 év garancia és rendszertámogatás 2. A PORTINFO rendszer funkciói A PORTINFO Rendszer a Dunaferr Kikötõ Kft. alapvetõ üzleti folyamatait vízi úton szállított áruk ki- és berakása támogató Kikötõi Információs Rendszer. A fõfolyamat támogatása mellett a rendszer mint a logikai sémából is látható lefedi a szerzõdéskötéstõl a teljesítésjelentésig és számlázásig az összes mellékfolyamatot is. Emellett riportrendszerével kielégíti az egyes szakterületek és a VIR (Vezetõi Információs Rendszer) információigényét is Szerzõdésnyilvántartás modul A Megrendelõi keretszerzõdések, szerzõdések, alszerzõdések (szerzõdés tételek) nyilvántartására szolgál. Minden szerzõdés tételekre (pl. anyagféleségekre) bomlik, amelyek külön szerzõdéses áruk lehetnek. Ezekkel az árakkal számol késõbb a program a teljesítésjelentések elkészítésekor, a parthasználati díjat a program automatikusan számolja a cikktörzsben megadott árral. 1. és 2. ábra: Szerzõdényilvántartás modul fej- és tétel adatok. odafigyelést és a projekttagok összehangolt munkáját követelte meg. A projektfelelõsök (ügyvezetés) határozott elkötelezettsége és a projekttagok összehangolt munkájának eredményeképpen a Dunaferr Kikötõ Kft II. negyedévtõl kezdõdõen éles üzemben használatba vette a PORTINFO névre keresztelt Integrált Kikötõi Információs Rendszerét. III. A PORTINFO rendszer funkciói és mûködése 1. A PORTINFO rendszer logikai modellje 1. ábra: Szerzõdényilvántartó fej adatok Megjegyzés: A tervezett modulok feketével jelölve. 2. ábra: Szerzõdényilvántartó tétel adatok 246

5 Forgalmi Napló és a Munkalap, amelyeket eddig redundáns módon állítottak elõ. Elõállíthatók a funkcionális szervezetek (logisztika, gazdálkodás, ügyvezetés) számára szükséges riportok és összesítõk, úgymint Ki- és berakodási Jelentések, kikötõi mozgatások, parthasználatok stb. (Lásd késõbb Kiértékelések modul.) Alapadatul szolgál a Kereskedelmi nyilvántartás modulnak, ahol a teljesítések elszámolása történik. 3. ábra: Napi program beviteli képernyõ A beviteli képernyõ 2 részbõl áll: 1. rakodások fej ablak: (5. ábra) egy hajó/uszály egyszeri be, vagy kirakodásának rögzítésére szolgál; 2. rakodási pozíció (tétel) ablak (6. ábra): egy rakodási tétel (a rakodási fej ablak táblázatának egy sora) tartalmazza az egy mûszakban egyféle anyagra és megrendelõ részére végzett munkát Vízi úton szállított áruk ki- és berakása modul Napi program A napi program elkészítésére szolgál. A megadott dátumra és uszályállásokra lehet a napi tervezett programot feltölteni. A Kiértékelésekben (Riportok) lehet ezután a Napi Programot lekérdezni. 3. és 4. ábra: Napi program beviteli képernyõ és riport Rakodások A program lelke, a vízi úton szállított áruk ki- és berakása fõfolyamat által elvégzett munkafázisok rögzítésére szolgáló beviteli képernyõ. Az itt rögzített adatok felhasználásával: Elõállíthatók a kikötõi tevékenység kötelezõ alapbizonylatai, úgymint a Rakodási Bizonylat, a Kikötõ 2.3. Kereskedelmi nyilvántartás modul A kereskedelmi nyilvántartás a ki- és berakodások ill. egyéb teljesítések elszámolására szolgáló beviteli képernyõ (7. ábra). Minden rakodás adata a rakodások modulból automatikusan átkerül a kereskedelmi nyilvántartásba, amelyik a számlázás, a Megrendelõ felé történõ rakodási teljesítésjelentés, parthasználati teljesítésjelentés alapját képezi. Itt összekapcsolódik a rakodás a szerzõdés szerinti árral. Ezen túlmenõen az egyéb szolgáltatások rögzítésére is ezt a formot lehet használni, úgymint: kikötõhasználati díj, boxerhajó költségei: hajóállítás kikötõ és lekötõ helyek között (db), hajóállítás kikötõn belül (db), igénybevétel egyéb célra (óra). bárkaõrzési, kezelési díj (nap), bárka rakodtatási díja (naponta): nyitott megkezdett napóránként, fedett megkezdett napóránként. 4. ábra: Napi program riport 247

6 5. ábra: Rakodások fej adatok bárkatetõ-emelési díj (db), telelési díj, uszálytakarítás. Megjegyzés: Ezen szolgáltatási díjak a mindenkor érvényes közlekedési értesítõ szerint kerülnek kiszámlázásra, a program ezen díjakkal számol automatikusan Kiértékelések, riportok A modul tulajdonképpen egy riportrendszer, amely az alábbi területek számára szolgáltat jelentéseket, kimutatásokat (8. és 9 ábra): 1. Dunaferr Kikötõ Kft. belsõ kimutatásai Logisztikai, gazdálkodási, mûszaki szakterületek terület információs igényei, Vezetõi Információs Rendszer (VIR), azaz az ügyvezetés és a felsõ vezetés információs igényei. 2. Partnerek számára készített riportok Megrendelõk felé elküldött kimutatások (Teljesítésjelentések), hajó/uszálytárasaságok (Rakodási bizonylat). 3. Szakhatóságoknak elkészítendõ alapbizonylatok (kikötõi forgalmi napló, munkalap, egyéb statisztikai kimutatások). IV. A PORTINFO rendszer kapcsolódásai a Dunaferr csoportnál alkalmazott egyéb informatikai rendszerekhez, továbbfejlesztési lehetõségek 1. Kapcsolódási pontok a Dunaferr csoport informatikai rendszereihez 1.1. Adatkapcsolatok a Dunaferr Zrt. SAP R/3 rendszerével Ahogy a Dunaferr Logisztikai Kft.-nél és a D-ÉG Zrt.-nél, úgy a Dunaferr Zrt. esetében is kialakíthatók számítógépes 248

7 6. ábra: Rakodások tétel adatok interfészek mind a raktárlogisztika, mind a szállítmányozás területén. adatkapcsolat az SAP R/3 MM és SD moduljaival beszerzés és értékesítési területek, adatkapcsolat az SAP R/3 FI moduljával Számlafeladás, Kontírozó lap feladás, Törzsadatok, úgymint Vevõk, Szállítók, Termékek, Munkaszámok, Költséghelyek, ÁFA kódok stb. szinkronizálása) Adatkapcsolatok a Dunaferr csoport logisztikai szolgáltató társaságainak informatikai rendszereivel Ahogy már szó volt róla, a Logisztikai Rendszer egy keretrendszer, amely a megrendelõi és alvállalkozói keretszerzõdésektõl a kimenõ számlákig teljeskörûen lefedi a fuvarozási, szállítmányozási és raktár-logisztikai tevékenységeket. A Logisztikai Rendszer program alapvetõen fel van készítve mind: a közúti Dunaferr Logisztikai Kft., Dunaferr Portolan Kft. tevékenységi köre, a vasúti Dunaferr Portolan Kft. tevékenységi köre, és a vízi (folyami, tengeri) szállítási tevékenységek ill. kikötõi szolgáltatások informatikai támogatására Dunaferr Kikötõ Kft. és Dunaferr Portolan Kft. tevékenységi köre illetékeséhez. A logisztikai szolgáltató társaságokhoz történõ bevezetésével egységes informatikai rendszerbe kerülne a társaságcsoport szállítási, szállítmányozási tevékenysége. 2. Egyéb továbbfejlesztési lehetõségek A Dunaferr Kikötõ Kft. két, jól definiálható területen kívánja a jövõben a PORTINFO rendszer funkcióit bõvíteni Adatkapcsolat kialakítása a társaság gazdálkodási rendszerével A társaság jelenleg a Libra3 programcsomagot használja pénzügyi, számviteli, kontrolling feladatainak ellátására. 249

8 7. ábra: Kereskedelmi nyilvántartás modul A program ugyan funkcionalitásában alapvetõen megfelel az elvárásoknak, ám a fejlesztõ általi supportja megszûnik, lecserélése szükségszerû lesz. Az új gazdálkodási rendszert célszerû lesz összekötni a PORTINFO rendszerrel, amely így pl. a kimenõ számlák adatait tudná a gazdálkodási rendszernek szolgáltatni Daru távfelügyeleti rendszer modul kifejlesztése Célja a daruk üzemének folyamatos nyomon követése. Az adatgyûjtést a darun található PLC végzi, amely rádiómodemen keresztül kommunikál egy PC-n futó kliensprogrammal. A cél a keletkezett adatokat a PORTINFO rendszerbe integrálni és kiegészítõ kimutatásokat végezni. A kliens program a következõ listákat készíti el: daru események listája, daru villamos fogyasztás, üzemóra adatok, motorok terheltsége, hibák összesítése, fogyasztás, üzemóra összesítés, daru üzemi események, darusok szerinti rakodási, fogyasztási, üzemóra adatok összesítése. A PORTINFO Kikötõi Logisztikai Információs rendszerbe kerülõ kimutatások definiálására a késõbbiekben kerül sor. V. Összefoglalás A Dunaferr Kikötõ Kft. által 2005-ben alkalmazásba vett PORTINFO Kikötõi Információs Rendszer: Lefedi a társaság alapvetõ üzleti folyamatait, az ún. core businesst, Alkalmazásával gyorsabb lett a munkafolyamatok tervezése, pénzügyi-számviteli követése, javult a vevõkiszolgálás, 8. ábra Riportok készítése 9. ábra Riportok készítése 250

9 Szélesebb körû, pontosabb és fõként gyorsabb lett a társaság belsõ információáramlási folyamatai, a Dunaferr csoporton belüli és külsõ partnerekkel történõ információcsere, A PORTINFO rendszer alkalmazásával megnyílt a lehetõség a jelenleginél jóval szélesebb együttmûködésre a Dunaferr Kikötõ Kft., a Dunaferr Zrt., és a Dunaferr csoport egyéb társaságai között. Forrás (1) A Dunaferr Kikötõ Kft. honlapja: www. dunaferrkikoto.freeblog.hu (2) A Dunaferr Kikötõ Kft. informatikai struktúrájának fejlesztési lehetõségei, Garai László, (3) Megvalósíthatósági tanulmány Kikötõi Logisztikai Információs Rendszer bevezetéséhez, Garai László, (4) dr. Prezenszki József (1995): Logisztika (Bevezetõ fejezetek). Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest (5) Vári Attila (2002): Termelési és ellátási lánc menedzsment. IFUA Horváth & Partner, Egyetemi elõadásanyag, Budapest. (6) A Logisztikai Rendszer bemutatása. Dunaferr Logisztikai Kft. belsõ kiadvány, Garai László Irodalomjegyzék Dunaferr Kikötõ Kft. Garai László (2004): A Dunaferr Kikötõ Kft. informatikai struktúrájának fejlesztési lehetõségei. Tanulmány, Dunaferr Logisztikai Kft., Dunaújváros Dunaferr Kikötõ Kft. Garai László (2005): Megvalósíthatósági tanulmány Kikötõi Logisztikai Információs Rendszer bevezetéséhez. Tanulmány, Dunaferr Logisztikai Kft., Dunaújváros Dr. Prezenszki József (1995): Logisztika (Bevezetõ fejezetek). Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest. Vári Attila (2002a): Termelési és ellátási lánc menedzsment. IFUA Horváth & Partner, Egyetemi elõadásanyag, Budapest. Garai László (2005): A Logisztikai Rendszer bemutatása. Dunaferr Logisztikai Kft. belsõ kiadvány, Dunaújváros. On-line források A Dunaferr Kikötõ Kft. honlapja: www. dunaferrkikoto.freeblog.hu 251

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

Appraisal of 2008 1st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd.

Appraisal of 2008 1st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd. XLVIII. évfolyam 4. szám (152.) Kézirat lezárva: 2008. december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL.

Debreceni Egyetem Informatikai Kar BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL. Debreceni Egyetem Informatikai Kar SAP RENDSZER BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor Egyetemi adjunktus Külső konzulens: Kovács

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLVII. évfolyam 4. szám (148.) Kézirat lezárva: 2007. december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztõbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztõbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007.

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD-LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNY A PANNON CSAPÁGY KFT. RAKTÁRÁNAK LOGISZTIKAI

Részletesebben

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM 27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 57/2010. (IX. 24. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás:

Részletesebben

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Debreceni Egyetem Informatika Kar Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Témavezetők: Dr. Fazekas Gábor Egyetemi docens Zajdóné Kiss Ilona Külső konzulens Készítette: Fige Zoltán

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Süllerné Faigl Zsófia Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Szabó Gábor Csaba, egyetemi docens BME

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Kódszám: SZT-IS-14/12 SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Budapest, 2002. november 27. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon:

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana Készült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával KFKI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Esettanulmányok Tartalom 1. ESETTANULMÁNYOK... 2 1.1. EGY

Részletesebben

4. SZÁMÚ MELLÉKLET TERVEZET A BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INTEGRÁLT KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE

4. SZÁMÚ MELLÉKLET TERVEZET A BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INTEGRÁLT KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE 4. SZÁMÚ MELLÉKLET TERVEZET A BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INTEGRÁLT KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE 1 Bevezetés Az Európai Unió és sok más szervezet is nagy jelentőséget tulajdonít az önkormányzatok

Részletesebben

A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐ- SÉG SZÜKSÉGESSÉGE NAPJAINKBAN

A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐ- SÉG SZÜKSÉGESSÉGE NAPJAINKBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import menedzsment szakirány A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐ- SÉG SZÜKSÉGESSÉGE NAPJAINKBAN AZAZ NYOMONKÖVETÉSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány TEVÉKENYSÉG ALAPÚ KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS EGY IT OSZTÁLY KÖLTSÉGEINEK A

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki leírás

Közbeszerzési Műszaki leírás Közbeszerzési Műszaki leírás az Adatállományok központosított átvételét, átadását kezelő, támogató informatikai rendszer fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1/72 1. BEVEZETŐ... 4 2. MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben 2013 Molnár Bálint TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ÁBRAJEGYZÉK...10 TÁBLÁZAT JEGYZÉK...15 DEFINÍCIÓ JEGYZÉK...16 1 BEVEZETŐ FOGALMI

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben 2013 Molnár Bálint TARTALOMJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK... 6 TÁBLÁZAT JEGYZÉK... 11 DEFINÍCIÓ JEGYZÉK... 12 1 BEVEZETŐ FOGALMI ÁTTEKINTÉS... 1

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

Innovatív citylogisztika a koncepciótól a megvalósulásig

Innovatív citylogisztika a koncepciótól a megvalósulásig Innovatív citylogisztika a koncepciótól a megvalósulásig Dr. Tánczos Lászlóné Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest Bertalan L. u. 2. ktanczos@kgazd.bme.hu Az előadás az EU kutatási

Részletesebben

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál A Synergon által bevezetett SAP rendszer egy cégcsoport három vállalatánál váltotta fel a korábbi sziget-alkalmazásokat, és nyújt

Részletesebben

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél II kötet Műszaki dokumentáció Tartalomjegyzék 1 A projekt áttekintése... 6 1.1 A beruházás célja... 6 1.2 A társaság beruházással szembeni

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Informatikai stratégia 2007-2013 Eger Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETŐ... 5 3. KÜLDETÉS... 6 4. Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA... 7 4.2. Az informatikai

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. - SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Kft. (Budapest),

VERSENYTANÁCS. - SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Kft. (Budapest), VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-162/2004/125. Iktatási szám: AM/404/2006/36. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül

A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül

Részletesebben