K I V O N A T a képviselő-testület 2010.április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T a képviselő-testület 2010.április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon: K I V O N A T a képviselő-testület 2010.április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Sárvár város Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet könyvvizsgálatával kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a év belső ellenőrzéseiről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi úti Óvoda munkájáról szóló beszámolót az előterjesztéssel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg elismerését és köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és dolgozóinak a példaértékű, magas szakmai színvonalon végzett munkájáért.

2 /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatójává Vancsura Miklós (an.: Báthori Katalin) 8380 Hévíz, Fortuna u. 2. szám alatti lakost június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időre megválasztja. A képviselő-testület a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója, Vancsura Miklós megbízási díját június 1-től bruttó ,- Ft/hó összegben állapítja meg. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. Alapító Okiratának pontját június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: Módosítás előtt: A társaság ügyvezetője Név: Vancsura Miklós Anyja neve: Báthori Katalin Lakcím: 8380 Hévíz, dr. Schulhof Vilmos sétány 1. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: Az ügyvezető igazgató a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látja el vezető tisztségviselői feladatait, megbízatásának időtartamát a 260/2008. /X.16./ számú képviselő-testületi határozat állapította meg. Módosítás után: A társaság ügyvezetője Név: Vancsura Miklós Anyja neve: Báthori Katalin Lakcím: 8380 Hévíz, Fortuna u. 2. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: Az ügyvezető igazgató a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látja el vezető tisztségviselői feladatait, megbízatásának időtartamát a 81/2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat állapította meg. Határidő: május 31. Sárvár, április /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója és az önkormányzat között létrejövő, az ügyvezetői feladatok ellátására kötendő szerződés-tervezetet az előterjesztéssel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

3 /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási és Családsegítő Központ (9600 Sárvár, Nádasdy u. 26.) intézményvezetőjévé Hámoriné Németh Editet /lakcím: Sárvár, Bajti telep/ nevezi ki, május hó 1. napjától kezdődően határozatlan időre /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Kórház Sárvár Az egészségügyi és azokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások Térítési díj Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 7. számú mellékletének IV. pontját az alábbi tartalmú IV.5. ponttal egészíti ki: IV.5. a finanszírozási eljárási rendben foglaltaktól eltérő (hosszabb) időtartamú igénybevétel Térítési díj összege: A teljes és a csökkentett finanszírozás különbsége. Térítési díj megfizetésének időpontja: Minden hónapot követő 5. napig, az utolsó részlet távozás előtt A képviselő-testület a Szabályzat fentiek szerint módosított 7. számú mellékletét egységes szerkezetben jóváhagyja. A Szabályzat jelen módosítása május 1. napján lép hatályba. Határidő: május 1. Felelős: Vancsura Miklós főigazgató 8. 85/2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzati Kórház Sárvár részére letéti bankszámla-nyitáshoz, a Pszichiátriai Betegek Otthonában, valamint a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályon ellátott személyek tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti, vagy tartós elhelyezésére. A számlanyitás engedélyezéséről az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII.19./ számú Korm. rendelet /2/ bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik. Határidő: május 3. Felelős:dr.Dénes Tibor polgármester Imre Tímea mb.gazdasági igazgató

4 /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza két házi-gyermekorvosi rendelő és kettő munkahelyes fogorvosi rendelő kialakítását a rehabilitációs központ területén lévő egynapos sebészet helyén, továbbá a tüdőgondozó intézet kialakítását a volt gyermekorvosi rendelők helyén. A képviselő-testület tervezésre és kivitelezésre bruttó 40 millió Ft-ot biztosít a évi pénzmaradvány terhére, melyből nettó ,- Ft (bruttó ,- Ft) pénzeszköz kerüljön átadásra az Önkormányzati Kórház részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rehabilitációs központ területére tervezett rendelők vonatkozásában a tervező és tervellenőr kiválasztására, továbbá a közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztására. Az átadott pénzösszeg terhére az Önkormányzati Kórház saját hatáskörben bonyolítsa le a tüdőgondozó intézet terveztetését és kialakítását. A tervező és a kivitelező kiválasztása legalább három ajánlattevőre kiterjedő versenyeztetéssel történjen. A versenyeztetés eredményét Sárvár város polgármesterének be kell mutatni. A kivitelezésről tételes elszámolás készüljön. Az esetleges pénzmaradványt vissza kell utalni Sárvár város költségvetési számlájára. Határidő: tervező kiválasztására: azonnal /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2009. /VI.25./ számú képviselőtestületi határozattal jóváhagyott, 222/2009. /VIII.27./ számú határozattal módosított - a P&S Thermal-Dent Fogászati Kft. (9600 Sárvár, Várkerület 33. cégjegyzékszám: Cg , képviseletére jogosult: dr. Petényi Viktor) valamint Sárvár Város Önkormányzata között Sárvár városban szervezett területi iskolafogászati ellátást biztosító tevékenység folytatására vonatkozó megállapodás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: A megállapodás I/1. pontjának első bekezdésében a 1./ Vállalkozó nevében eljáró törvényes képviselő nyilatkozik, hogy a társaság tagjai közül Dr. Németh Gergely (sz: , Szombathely, an: Surányi Ilona, adóazonosító sz: : , szem.ig.sz: BA, 9700 Szombathely, Rohonci u. 23. IX./26.sz.alatti lakos, diploma sz: Pécsi Orvostudományi Egyetem F.O.), az Öotv. rendelkezései szerint az illetékes szakhatóság által /2009. számon kiállított tanúsítvány alapján önálló orvosi működési joggal rendelkezik. szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 1./ Vállalkozó nevében eljáró törvényes képviselő nyilatkozik, hogy a társaság tagjai közül Dr. Somogyi Dániel (sz: , Szombathely, an: Marcis Izabella, adóazonosító sz: : , szem.ig.sz: KA, 9700 Szombathely, Hétvezér u. 4/B. szám alatti lakos, diploma sz: Pécsi Orvostudományi Egyetem 69-8/2009/FO.), az Öotv. rendelkezései szerint az illetékes szakhatóság által számon kiállított tanúsítvány alapján önálló orvosi működési joggal rendelkezik.

5 5 Jelen megállapodás módosítás hatályba lépésének feltétele, az alábbi iratok benyújtása az önkormányzat részére: az illetékes ÁNTSZ által dr. Somogyi Dániel részére működtetési jogot engedélyező határozat dr. Somogyi Dániel társasági tagságát igazoló cégbírósági végzés, vagy cégkivonat A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti iratok beérkezését követően a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Sárvár város Önkormányzati Tűzoltósága Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását az előterjesztéssel megegyező tartalommal jóváhagyja /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató pályázati felhívására gépjárműfecskendő beszerzésére. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a projekt bruttó összes költségét Ft összeggel jóváhagyja. A pályázat útján bruttó Ft vissza nem térítendő támogatást igényel Ft saját forrást az önkormányzat költségvetésében biztosítja /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató pályázati felhívására a sárvári tűzoltó laktanya felújítására. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a projekt tervezett bruttó összes költségét Ft összeggel jóváhagyja. A pályázat útján bruttó Ft vissza nem térítendő támogatást igényel Ft saját forrást az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Felelős: Dr. Dénes Tibor polgármester

6 /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Koncz János Zene és Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát. Határidő: 2010.április /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete a Vas Megyei Szakképzés szervezési Társulás Társulási megállapodásának 13. pontja negyedik bekezdésének A Társulásból való kiválás, illetve a Társulás megszűnése esetén a szerzett vagyont annak szaporulatával együtt a kiváláskor, illetve a megszűnéskor megállapított tanulólétszám alapján osztják meg egymás között az önkormányzatok, illetve pályázati forrásból származó vagyon tulajdoni aránya a pályázatban részt vevő önkormányzatok között oszlik meg a pályázati részvétel arányában. Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén azonnali beszedési megbízást inkaszót alkalmaz a gesztor önkormányzat a nem teljesítő önkormányzatok felé. szövegezésű mondatait a következőképpen módosítja: A Társulásból való kiválás, illetve a Társulás megszűnése esetén a szerzett vagyont annak szaporulatával együtt a kiváláskor, illetve a megszűnéskor megállapított tanulólétszám alapján osztják meg egymás között az önkormányzatok. A pályázati forrásból származó vagyon tulajdoni aránya a pályázatban részt vevő önkormányzatok között oszlik meg a pályázatban vállalt önrész arányában. Amennyiben egy építkezés részben pályázati forrásból, részben önkormányzat által biztosított önrészből, illetve a TISZK hozzájárulásából valósult meg, az épület vagy az épületrész tulajdonjoga térítés nélkül az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg a TISZK megszűnése esetén.. Határidő: közlésre azonnal /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete Sárvár város felülvizsgált közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének / / megvalósulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és értékelésképpen elfogadja.

7 /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatási igénylést nyújt be az alapfokú művészetoktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2010. (IV.7.) OKM rendelete alapján a Koncz János Zene és Művészeti Iskola; Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. (Az értékelésnek a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Szombathelyi Kirendeltségéhez történő továbbításával kapcsolatban/ /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a könyvvizsgáló társaság jelenlegi megbízatása megszűnésére figyelemmel - a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) könyvvizsgálójává a Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 8500 Pápa, Mozsár u. 14., könyvvizsgálatért felelős személy: Horváth Márta 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H.) választja meg 3 év időtartamra, június 1-től május 31-ig. A Képviselő-testület a könyvvizsgáló megbízási díját június 1-től ,- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg, oly módon, hogy a megbízási díj minden esztendőben a KSH által kiadott adatok szerinti infláció mértékével megegyező mértékben nő, január 1. napjától kezdődően. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 31. pontját június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: Módosítás előtt: 31. A társaság könyvvizsgálója KLÍRING Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa, Mozsár u. 14., cégjegyzékszám: Cg , könyvvizsgálói tagsági szám: , képviseli: Horváth Márta ügyvezető). A könyvvizsgálói tevékenységet személyesen Horváth Márta (született: június 19., anyja neve: Nagy Irma, szig. sz.: AE , 8500 Pápa, Somlai u. 96. sz. alatti lakos, kamarai tagsági sz.: ) bejegyzett könyvvizsgáló végzi, megbízatása január 01. napjától május 31. napjáig szól. Módosítás után:

8 8 31. A társaság könyvvizsgálója a Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa, Mozsár u. 14., cégjegyzékszám: Cg , könyvvizsgálói tagsági szám: , képviseli: Horváth Márta ügyvezető). A könyvvizsgálói tevékenységet személyesen Horváth Márta (született: június 19., anyja neve: Nagy Irma, szig. sz.: AE , 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H. sz. alatti lakos, kamarai tagsági sz.: ) bejegyzett könyvvizsgáló végzi, megbízatása június 1. napjától május 31. napjáig szól. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a fenti módosítást magába foglaló, egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezető igazgatót arra, hogy a megbízási szerződés megkötéséről, valamint a cégeljárás lefolytatásáról gondoskodjon. Határidő: május 31. az Alapító Okirat aláírásáért dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató a megbízási szerződés megkötéséért és a cégeljárás lefolytatásáért /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a könyvvizsgáló társaság jelenlegi megbízatása megszűnésére figyelemmel - a Sárvári Gyógyfürdő Kft. (székhelye: 9600 Sárvár, Vadkert u. 1.) könyvvizsgálójává a Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 8500 Pápa, Mozsár u. 14., könyvvizsgálatért felelős személy: Horváth Márta 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H.) választja meg 3 év időtartamra, június 1-től május 31-ig. A Képviselő-testület a könyvvizsgáló megbízási díját június 1-től ,-Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg, oly módon, hogy a megbízási díj minden esztendőben a KSH által kiadott adatok szerinti infláció mértékével megegyező mértékben nő, január 1. napjától kezdődően. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. Alapító Okiratának pontját június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: Módosítás előtt: Cégnév: KLIRING Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 8500 Pápa, Mozsár u. 14. Képviseletre jogosult neve: Horváth Márta Anyja neve: Nagy Irma Lakcím: 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H A megbízatás kezdő időpontja: szeptember 1. A megbízatás lejárta: május 31. Módosítás után: Cégnév: Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 8500 Pápa, Mozsár u. 14. Képviseletre jogosult neve: Horváth Márta Anyja neve: Nagy Irma Lakcím: 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

9 9 A megbízatás kezdő időpontja: június 1. A megbízatás lejárta: május 31. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a fenti módosítást magába foglaló, egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezető igazgatót arra, hogy a megbízási szerződés megkötéséről, valamint a cégeljárás lefolytatásáról gondoskodjon. Határidő: május 31. az Alapító Okirat aláírásáért Vancsura Miklós ügyvezető igazgató a megbízási szerződés megkötéséért és a cégeljárás lefolytatásáért /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a könyvvizsgáló társaság jelenlegi megbízatása megszűnésére figyelemmel - a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2.) könyvvizsgálójává a Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 8500 Pápa, Mozsár u. 14., könyvvizsgálatért felelős személy: Horváth Márta 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H.) választja meg 3 év időtartamra, június 1-től május 31-ig. A Képviselő-testület a könyvvizsgáló megbízási díját június 1-től ,-Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg, oly módon, hogy a megbízási díj minden esztendőben a KSH által kiadott adatok szerinti infláció mértékével megegyező mértékben nő, január 1. napjától kezdődően. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. Alapító Okiratának pontját június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: Módosítás előtt: Cégnév: KLIRING Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 8500 Pápa, Mozsár u. 14. Képviseletre jogosult neve: Horváth Márta Anyja neve: Nagy Irma Lakcím: 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H. A megbízatás kezdő időpontja: június 1. A megbízatás lejárta: május 31. Módosítás után: Cégnév: Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 8500 Pápa, Mozsár u. 14.

10 10 Képviseletre jogosult neve: Horváth Márta Anyja neve: Nagy Irma Lakcím: 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H. A megbízatás kezdő időpontja: június 1. A megbízatás lejárta: május 31. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a fenti módosítást magába foglaló, egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezető igazgatót arra, hogy a megbízási szerződés megkötéséről, valamint a cégeljárás lefolytatásáról gondoskodjon. Határidő: május 31. az Alapító Okirat aláírásáért Takó László ügyvezető igazgató a megbízási szerződés megkötéséért és a cégeljárás lefolytatásáért /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Sárvár, 137/2 hrsz-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület utcai homlokzatváltozáshoz, reklámtábla és napellenző elhelyezéséhez Kerék Sándor okl.ép. mérnök február 27. napján kelt tervei szerint, azzal, hogy a homlokzatszín és a napernyő színének kiválasztása előtt a színkód legyen leegyezetve Sárvár város Főépítészével. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat tartalmának megfelelő tulajdonosi hozzájárulás aláírására. Határidő: közlésre azonnal /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvár, Széchenyi u. 43. szám alatti ingatlan bontásával kapcsolatos költségviselésről szóló mellékelt megállapodás-tervezetet jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet megállapodás aláírására. Határidő: közlésre azonnal /2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: - a Sárvár, Dévai B. M. u. 10. III/25. szám alatti egy szobás, 25 m 2 -es, komfortos/gázfűtéses, - a Sárvár,Dévai B. M. u. 10. III/26. szám alatti egy szobás 21 m 2 -es komfortos/gázfűtéses,

11 11 - a Sárvár, Alkotmány u. 53. IV./16. szám alatti egy szobás, 29 m 2 -es, összkomfortos FHO lakásokat május 1. napjától szociális jellegű önkormányzati bérlakássá minősíti át. A képviselő-testület felhívja a Városgazdálkodás Sárvár vezetőjét, hogy a lakásokat a továbbiakban önkormányzati bérlakásokként tartsa nyilván. Sárvár, április 30. /:dr.szijártó Valéria:/

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

69/2013. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat

69/2013. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat 1 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 65/2013. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. szeptember

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 252/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 2/2010. /I.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 1. 151/2011. /IX.12./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. május 27. XXI. évfolyam 7. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Közgyűlési határozatok 4. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 135/2011. (V. 27.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

30/2015. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

30/2015. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. március 26-i ülésének könyvéből 30/2015. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 29. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 171/2010. sz. hat. ZMJVK 172/2010. sz. hat. A Helyi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 20/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete 63/2016. (VI. 01.) sz. h a t á r o z a t a

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete 63/2016. (VI. 01.) sz. h a t á r o z a t a 63/2016. (VI. 01.) sz. Tárgy: Kosd Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolója A Kosd Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja., illetve 2016. december

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 184/2012. /IX.27./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának T-140/2014. 8/2014. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. május 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 142/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. december 19-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24.

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24. Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/95-1/2015/I. Üi.: dr. Nagy Rusztem Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 14/2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 19/2012.

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata 61-22/2014.Apát 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá választja Domján László Apátistvánfalva,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szociális feladatellátás átszervezése Iktatószám: 9672/2011. Melléklet:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete január 14-i ülésén hozott határozatokról

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete január 14-i ülésén hozott határozatokról Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. január 14-i ülésén hozott határozatokról Hat. száma Tartalom Nyílt: 3/2013 Zárt ülés elrendelése 7/2013 Nemzeti Köznevelés Vagyonkezelői

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben