SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/ K I V O N A T a képviselő-testület február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/ K I V O N A T a képviselő-testület február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 14/2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve a tűzoltóparancsnoknak és a tűzoltóság dolgozóinak magas színvonalon végzett eredményes munkáját - tudomásul veszi /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általános iskolai első osztályosok beíratásával kapcsolatosan elhatározza: 1/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 66.. /9/ bekezdése értelmében a Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott általános

2 2 iskolákban az első osztályosok 2012/2013. tanévi beiratkozásának időpontját április napokra tűzi ki. A tankötelesek beíratását 8-18 óra között kell lebonyolítani. A beiratkozási időpontokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 2/ A beiratkozás általános alapelvének a körülményeket figyelembe vevő szabad iskolaválasztást kell tekinteni. 3/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 90.. /1/ bekezdése alapján a Nádasdy Tamás Általános Iskola és a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolák működési (felvételi) körzetét a melléklet szerint állapítja meg. Felhívja az iskolaigazgatók figyelmét, hogy először az intézmény működési körzetében lakó, tartózkodó tanköteleseket köteles felvenni, ezt követően kerülhet sor, jelentkezésük sorrendjében a nem működési körzetben lakó gyermekek felvételére a közoktatási törvényben előírt maximális osztálylétszámig. 4/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény /2/ bekezdése alapján az önkormányzati iskolákban indítható első osztályok számát 4 tanulócsoportban a Nádasdy Tamás Általános Iskolában 2 csoport, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában 2 csoport határozza meg. 5/ A Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulást alkotó községekben lakó gyermekek kivételével a városkörnyéki községekből jelentkező tanulók az általános iskolákba csak a polgármester úrral történő előzetes egyeztetés után vehetők fel. Határidő:1/ pont tekintetében: április 18. 2/ és 5/ pont tekintetében: folyamatos 3/ és 4/ pont tekintetében: azonnal, illetve folyamatos Felelős:Kondora István polgármester, iskolaigazgatók 5. 18/2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott középfokú intézményekben az alábbiak szerint engedélyezi a beiskolázást a 2012/2013. tanévre: A/ Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola: Gimnázium 9. évfolyamán: 01. tanulmányi területen reál osztály, emelt szintű matematikával és angol nyelvvel 0,5 osztály. (9.A osztály). Tervezett létszám: 16 fő. 02. tanulmányi területen reál osztály, emelt szintű angol nyelvvel 0,5 osztály. (9.A osztály). Tervezett létszám: 16 fő. 03. tanulmányi területen emelt szintű angol és német nyelvi képzésre 1 osztály (9.B osztály). Tervezett létszám: 32 fő. 04 általános tantervű képzés 1 osztály (9.C osztály). Tervezett létszám: 32 fő.

3 3 Szakközépiskola 9. évfolyamán: 05. tanulmányi területen 1 osztály vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatással (9.D osztály). Tervezett létszám:32 fő. Szakképzési évfolyamok: 13. évfolyamon vendéglős, utazás-ügyintéző szakma oktatása céljából 1-1 gyakorlati illetve elméleti tanulócsoport. (13.V-U osztály). Tervezett létszám: 12x2=24 fő. 13. évfolyamon pincér, szakács, panziós szakma oktatása céljából 1-1 gyakorlati illetve elméleti tanulócsoport. (13.P-SZ osztály) Tervezett létszám: 12x3=35 fő. B/ Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakközépiskola: Szakiskola 9. évfolyamán 2 osztály: 16. tanulmányi területen kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport oktatására összesen 1 osztály (9/1 osztály). Tervezett létszám: 35 fő. 11. tanulmányi területen elektrotechnika elektronika szakmacsoport, valamint 14. tanulmányi területen gépészet szakmacsoport, valamint 12. tanulmányi területen építészet szakmacsoport, valamint 15. tanulmányi területen könnyűipari szakmacsoport oktatására összesen 1 osztály (9/2 osztály). Tervezett létszám 35 fő. Szakközépiskola 9. évfolyamán 2 osztály: 25. tanulmányi területen az ügyvitel szakmacsoportos alapozó oktatásra összesen 1 osztály (9/A osztály). Tervezett létszám: 32 fő. 21. tanulmányi területen az elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó oktatásra, valamint 23. tanulmányi területen az informatika szakmacsoportos alapozó oktatásra 1 osztály (9/B osztály). Tervezett létszám: 32 fő. -2- Szakképzési évfolyamok 4 osztály: Szakiskolában: kereskedelem (OKJ szám ) szakképzésre összesen 1 osztály (11/1/1 osztály). Tervezett létszám: 35 fő. Szakiskolában: szerkezetlakatos (OKJ szám ) szakképzésre összesen 1 osztály (11/1/2 osztály). Tervezett létszám: 24 fő. Érettségi utáni szakképzésben (technikus képzés): Logisztikai ügyintéző (OKJ szám ) szakképzésre 1 osztály.(13.a). Tervezett létszám 24 fő. Érettségi utáni szakképzésben (technikus képzés): Elektronikai technikus (OKJ szám ) szakképzésre 1 osztály (13.B). Tervezett létszám: 25 helyett 24 fő. Felnőttoktatási szakközépiskola nappali tagozat : 2 osztály 1 osztály (10. I/1 osztály). Tervezett létszám: 28 fő. 1 osztály (10. I/2 osztály). Tervezett létszám: 28 fő. Sárvár Önkormányzata Képviselő-testülete a középfokú iskolákban történő jelentkezés függvényében a jelen, beiskolázásról szóló határozatát a későbbiek folyamán módosíthatja. Határidő: közlésre azonnal, végrehatásra folyamatosan, intézményvezetők

4 /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglaltakkal azonos tartalommal állapítja meg a Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, valamint Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó évi munkaerő gazdálkodási tervet. Határidő: közlésre azonnal, végrehajtása folyamatosan, intézményvezetők 7. 20/2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete január december 31. közötti időszakra meghosszabbítja a Sárvár város felülvizsgált közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét ( ) /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati Kórház Intézményfenntartó Társulás megszűnésére tekintettel a Vas Megyei Önkormányzat vagyonával történő elszámolásról szóló megállapodást, és annak elválaszthatatlan részét képező 1-4. számú mellékleteket a tervezet szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást, továbbá a megállapodás 5. pontja alapján készülő jegyzőkönyvet az önkormányzat képviseletében aláírja., Vancsura Miklós főigazgató 9. 22/2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete március 1. napjától november 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 5 fő, napi 6 órában, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a Polgármesteri Hivatalban történő alkalmazásának támogatására kérelmet nyújt be. A kérelemben foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész az előző évek pénzmaradványainak terhére kerül biztosításra.

5 5 Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Városgazdálkodás Sárvár 5 személy, napi 8 órás munkaidőben március 1-től november 30-ig, 5 személy napi 6 órás munkaidőben március 1-től november 30-ig, továbbá 1 fő február 15-től november 30-ig napi 8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt kérelmet nyújt be. Az önkormányzat a kérelemben foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgazdálkodás Sárvárt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervét bízza meg a gazdálkodási körébe tartozó, önállóan működő költségvetési szervei mint foglalkoztatók által biztosított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő szervezési, döntés-előkészítési, költségvetési feladatok ellátásával. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Önkormányzati Kórház Sárvár 2 személy, február 15-től június 30-ig, napi 8 órás munkaidőben, illetve 5 személy március 1. napjától június 30. napjáig, napi 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatására, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt kérelmet nyújt be. Az önkormányzat a kérelemben foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Gondozási és Családsegítő Központ 1 személy, 8 órás munkaidőben 2012.február 15-től november 30-ig, illetve 2 személy április 1-től november 30-ig 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatására, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt kérelmet nyújt be. Az önkormányzat a kérelemben foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 1 személy február 1-től június 15-ig, illetve további 1 fő augusztus 1-től november 30-ig, 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatására, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt kérelmet nyújt be. Az önkormányzat a kérelemben foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Vármelléki Óvoda 1 személy, 6 órás munkaidőben március 1-je és november 30-a között történő foglalkoztatására, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt kérelmet nyújt be. Az önkormányzat a kérelemben foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi. hogy a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola március 1-től 2012.

6 6 november 30-ig 1 fő 6 órás és 1 fő 8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt kérelmet nyújt be. Az önkormányzat a kérelemben foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 1 személy, 8 órás munkaidőben, március 1-jétől november 30-áig történő foglalkoztatására, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt kérelmet nyújt be. Az önkormányzat a kérelemben foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját Határidő: Folyamatos az önkormányzat által benyújtandó kérelem aláírásáért és a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez történő benyújtásáért, Hajba József, Hámoriné Németh Edit, Dr. Dolnyik Gézáné, Kondor János intézményvezetők, Hevér Mihályné, Németh Ernő igazgatók, Vancsura Miklós főigazgató a kérelemnek a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez történő benyújtásáért /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat A Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: dr. Papp Zsuzsanna /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálta Horváth Ferenc (Sárvár, Petőfi u. 29. III/11. sz. alatti lakos) a Petőfi úti Óvoda Szülői Munkaközösségének nevében forgalomlassító elemek kihelyezése iránt benyújtott kérelmét és jelenleg szakmailag nem lát lehetőséget 2 db veszélyre felhívó sárga villogó jelzőfény, valamint fekvőrendőr kihelyezésére a Sárvár, Petőfi utcába. A képviselő-testület ugyanakkor feladatának tekinti fenti helyen a közlekedési veszélyhelyzet mielőbbi mérséklését, továbbá Sárvár város közigazgatási területén a fentihez hasonló közlekedési veszélyhelyzetek feltárását és azok megszüntetését. Határidő: döntés közlésére: azonnal, a fenti közlekedési veszélyhelyzet mérséklésére, ill. a fentiekhez hasonló közlekedési veszélyhelyzetek feltárására és azok megszüntetésére: folyamatos Felelős: dr.szijártó Valéria jegyző

7 /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a Sárvár, 0330/4 hrsz-ú, 1089 m2- es kivett, elhagyott vízmeder megnevezésű ingatlan belterületbe vonását. A belterületbe vonással együtt járó költségeket a tulajdonos C.P. Portál Kft. az önkormányzat részére térítse meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárás megindítására, a szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: a határozat közlésére azonnal /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Joós István, 9600 Sárvár, Várkerület 33. szám alatti lakos részére a 189/1/A/8 hrsz-ú lakásingatlan feletti födém PUR-024/025 ALU rendszerrel történő szigeteléséhez. Határidő:a határozat közlésére azonnal /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Koncz János Zene- és Művészeti Iskola udvari homlokzati fal felújításához, ablak átalakításhoz, ajtócseréhez Gáspár Péter tervező decemberi tervdokumentációja szerint. Határidő: a határozat közlésére azonnal Felelős:Kondora István polgármester /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a tulajdonában levő sárvári 3424/2. hrsz-ú 6785 m 2 területű, sporttelep és öltöző megnevezésű ingatlan használatba adására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

8 /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság részére felajánlja az alábbi számítástechnikai eszközöket, azzal, hogy a felajánlott eszközök a Sárvári Rendőrkapitányságon kerüljenek elhelyezésre: 3 db Lenovo számítógép (S4DWXE5, S4DWXF0, S4DWE8) 3 db Lenovo monitor (V8-X2483, V8-HA179, V8-X2448) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felajánlott eszközök átadására vonatkozó, Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást aláírja /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri dr. Szijártó Valéria jegyzőt a március 15-i Nemzeti Ünnepen tartandó városi megemlékezés szónokának /2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 214/2010. /X.14./ számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A határozat 2. bekezdésében a KMU-938 forgalmi rendszámú szövegrész helyébe az SRV-354 forgalmi rendszámú szövegrész lép. Sárvár, február 17. /:dr.szijártó Valéria:/

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben