SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon: K I V O N A T a képviselő-testület február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon: K I V O N A T a képviselő-testület február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 20/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a tervezettel megegyező tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős:Kondora István polgármester 3. 22/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a tervezettel megegyező tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős:Kondora István polgármester

2 4. 23/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. dr. Szijártó Valéria jegyző 5. 24/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztéssel megegyező tartalommal jóváhagyja. Határidő:azonnal Felelős:Kondora István polgármester dr. Szijártó Valéria jegyző 6. 25/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő - testülete a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár évi Munkatervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának: a) Az Alapítás időpontjáról szóló 1.3. pontnak : -Közvetlen jogelőd neve, székhelye: a törzsszámú Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 9600 Sárvár, Kisfaludy 2/a. tartalmú szövegezést a következőképpen módosítsa: -Közvetlen jogelőd neve, székhelye: a törzsszámú Barabás György Műszaki Középiskola 9600 Sárvár, Kisfaludy 2/a.. b) Az 1.5. pontjából törli a következő tartalmú szövegezést:

3 A költségvetési szerv típusa tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintézmény.. c) A jogszabályban meghatározott közfeladatról szóló 2.1. pontjában a TEÁOR száma:8520 tartalmú szövegezést TEÁOR száma: 8532 szövegezésre módosítja. d) Az intézmény alaptevékenységéről szóló 2.2. pontjából törli az alábbi szövegezésű a) pont teljes tartalmát: a) Szakfeladat számok december 31 ig Szakfeladatok száma: Szakfeladatok megnevezése: Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás, szakközépiskolai felnőttoktatás, nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás.. e) Az intézmény alaptevékenységéről szóló 2.2. pontjából törli a következő címet b) Szakfeladat számok január 1 tól. f) Az intézmény alaptevékenységéről szóló 2.2. pontjának szakfeladatok számáról és megnevezéséről szóló részét a következőképpen egészíti ki: oktatást kiegészítő tevékenységek komplex egyéb oktatást kiegészítő tevékenység g) Az Alapító Okiratból törli a 2.3. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység címet, valamint a 2.3. pont a) és b) pontjának alábbi tartalmát: a) Szakfeladat szám december 31 ig: Szakfeladat szám: Szakfeladat megnevezése: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek b) Szakfeladat szám január 1 től: Szakfeladat szám: Szakfeladat megnevezése: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység h) Az Alapító Okirat 2.3. pontjának A szakfeladaton belül a következő tevékenységeket látja el: - pályázatokon való részvétel, - helyiségek bérbeadása, - együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal, - rendezvények, tanfolyamok szervezése,

4 - kapcsolattartás a termelő egységekkel, kamarákkal. tartalmú szövegezést a továbbiakban az intézmény alaptevékenységéről szóló 2.2. pontjában az Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés című rész b) pontja után tünteti fel az alábbiak szerint: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység: - pályázatokon való részvétel, - helyiségek bérbeadása, - együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal, - rendezvények, tanfolyamok szervezése, - kapcsolattartás a termelő egységekkel, kamarákkal. A pontok számozását pont számozásra változtatja. i) A 3.4. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás címet a következőképpen módosítja: 3.4. Az intézmény gazdálkodási jogköre. j) 3.4. pont következő tartalmú szövegezését: Önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű költségvetési szerv. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. /XII. 30./ Korm. rendelet 14.. /6/ bekezdés b/ pontja alapján kötendő megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el. Az intézmény költségvetése a Városgazdálkodás - Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésébe épül be. a következőképpen módosítja: Önállóan működő költségvetési szerv. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ Korm. rendelet 16.. /4/ bekezdése alapján kötendő megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el. Az intézmény költségvetése a Városgazdálkodás - Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésébe épül be.. k) Az intézményvezetőjének megbízási rendjéről szóló 4.1.pontjának a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 138/1992./X.8./ Korm. rendelet tartalmú szövegezését a következőképpen módosítja: a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992./X.8./ Korm. rendelet. l) A záradékról szóló 5.3. pont tartalmát a következőképpen módosítja: 5.3. Záradék: A Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete./2011. /II.../ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.. Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja

5 8. 27/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete a mellékletben foglaltakkal azonos tartalommal állapítja meg a Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, valamint Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó 2011.évi munkaerő gazdálkodási tervet. Határidő: közlésre azonnal, végrehajtása folyamatosan, intézményvezetők 9. 28/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mellékletben foglaltakkal megegyező tartalommal fogadja el a Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, valamint Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények évi minőségirányítási ellenőrzési tervét., illetve április /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete az általános iskolai első osztályosok beíratásával kapcsolatosan elhatározza: 1/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 66.. /9/ bekezdése értelmében a Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott általános iskolákban az első osztályosok 2011/2012. tanévi beiratkozásának időpontját április napokra tűzi ki. A tankötelesek beíratását 8-18 óra között kell lebonyolítani. A beiratkozási időpontokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 2/ A beiratkozás általános alapelvének a körülményeket figyelembe vevő szabad iskolaválasztást kell tekinteni. 3/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 90.. /1/ bekezdése alapján a Nádasdy Tamás Általános Iskola és a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolák működési (felvételi) körzetét a melléklet szerint állapítja meg. Felhívja az iskolaigazgatók figyelmét, hogy először az intézmény működési körzetében lakó, tartózkodó tanköteleseket köteles felvenni, ezt követően kerülhet sor, jelentkezésük sorrendjében a nem működési körzetben lakó gyermekek felvételére a közoktatási törvényben előírt maximális osztálylétszámig. 4/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény /2/ bekezdése alapján az önkormányzati iskolákban indítható első osztályok számát 4 tanulócsoportban a

6 Nádasdy Tamás Általános Iskolában 2 csoport, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában 2 csoport határozza meg. 5/ A Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulást alkotó községekben lakó gyermekek kivételével a városkörnyéki községekből jelentkező tanulók az általános iskolákba csak a polgármester úrral történő előzetes egyeztetés után vehetők fel. Határidő: 1/ pont tekintetében: április 20. 2/ és 5/ pont tekintetében: folyamatos 3/ és 4/ pont tekintetében: azonnal, illetve folyamatos, iskolaigazgatók /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete az általa fenntartott középfokú intézményekben az alábbiak szerint engedélyezi a beiskolázást a 2011/2012. tanévre: A/ Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola: Gimnázium 9. évfolyamán: 01. tanulmányi területen reál osztály (integrált szemléletű természettudományos oktatás), emelt szintű matematikával és angol nyelvvel 0,5 osztály. (9/a. osztály). Tervezett létszám: 16 fő. 02. tanulmányi területen reál osztály (integrált szemléletű természettudományos oktatás), emelt szintű angol nyelvvel 0,5 osztály. (9/a osztály). Tervezett létszám: 16 fő. 03. tanulmányi területen emelt szintű angol és német nyelvi képzésre 1 osztály (9/b osztály). Tervezett létszám: 32 fő. 04 általános tantervű képzés 1 osztály (9/c osztály). Tervezett létszám: 32 fő. Szakközépiskola 9. évfolyamán: 05. tanulmányi területen 1 osztály a 11. évfolyamtól vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatással (9/d osztály). Tervezett létszám:32 fő. Szakképzési évfolyamok: 13. évfolyamon vendéglős szakma oktatása céljából a jelentkezések függvényében 1 (tervezett létszám: 12 fő) vagy 2 (tervezett létszám: 24 fő) gyakorlati csoport, összesen 1 elméleti tanulócsoport. 13. évfolyamon utazás-ügyintéző szakma oktatása céljából 2 gyakorlati, illetve 1 elméleti tanulócsoport (tervezett létszám: 24 fő). 13. évfolyamon szállodai portás, recepciós szakma oktatása céljából 1 gyakorlati, illetve tanulócsoport (tervezett létszám: 12 fő). B/ Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakközépiskola: Szakiskola 9. évfolyamán 3 osztály: 15. tanulmányi területen könnyűipar szakmacsoport oktatására, valamint 16. tanulmányi területen kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport oktatására összesen 1 osztály (9/1 osztály). Tervezett létszám: 38 fő.

7 11. tanulmányi területen elektrotechnika elektronika szakmacsoport, valamint 14. tanulmányi területen gépészet szakmacsoport oktatására összesen 1 osztály a (9/2 osztály). Tervezett létszám 30 fő. 12. tanulmányi területen építészet szakmacsoport, valamint 13. tanulmányi területen faipar szakmacsoport oktatására összesen 1 osztály (9/3 osztály). Tervezett létszám: 32 fő. Szakközépiskola 9. évfolyamán 2 osztály: 23. tanulmányi területen az informatika szakmacsoportos alapozó oktatásra, valamint 24. tanulmányi területen a könnyűipari szakmacsoportos alapozó oktatásra összesen 1 osztály (9/A osztály). Tervezett létszám: 25 fő. 21. tanulmányi területen az elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó oktatásra, valamint 22. tanulmányi területen a gépészet szakmacsoportos oktatásra összesen 1 osztály (9/B osztály). Tervezett létszám: 32 fő. Szakképzési évfolyamok 3 osztály: Szakiskolában gépi forgácsoló ( OKJ szám) szakképzésre, szakképzésre összesen 1 osztály (11/1/1. osztály). Tervezett létszám: 30 fő. Szakiskolában női szabó ( OKJ szám) szakképzésre, valamint bútorasztalos ( OKJ szám) szakképzésre 1 osztály (11/1/2. osztály). Tervezett létszám: 35 fő. Szakközépiskolában elektronikai technikus ( OKJ szám) szakképzésre 1 osztály. Tervezett létszám: 20 fő. Felnőttoktatási szakközépiskola nappali tagozat 1. évfolyamon 1 osztály (10. i. osztály). Tervezett létszám: 25 fő. Sárvár Önkormányzati Képviselő testülete a középfokú iskolákban történő jelentkezés függvényében a jelen, beiskolázásról szóló határozatát a későbbiek folyamán módosíthatja., intézményvezetők Határidő: közlésre azonnal, végrehatásra folyamatosan /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat I. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a.) a Városgazdálkodás Sárvár által 6 személy április 1-től december 31-ig, napi 8 órában történő foglalkoztatására - Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a 375/2010. (XII.31) Korm. rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívására - a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtandó jelen határozat 1. mellékletét képező - pályázatát tudomásul veszi, jóváhagyja. A pályázatban foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját forrást az önkormányzat évi költségvetésében céltartalékként biztosítja. b.) a Gondozási és Családsegítő Központ által 1 személy április 1-től december 31-ig, napi 8 órában történő foglalkoztatására - Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

8 Központja által a 375/2010. (XII.31) Korm. rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívására - a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtandó jelen határozat 2. mellékletét képező - pályázatát tudomásul veszi, jóváhagyja. A pályázatban foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját forrást az önkormányzat évi költségvetésében céltartalékként biztosítja. c.) az Önkormányzati Kórház Sárvár által 2 személy április 1-től december 31-ig, napi 8 órában történő foglalkoztatására - Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a 375/2010. (XII.31) Korm. rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívására - a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtandó jelen határozat 3. mellékletét képező - pályázatát tudomásul veszi, jóváhagyja. A pályázatban foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges Ft saját forrást az önkormányzat évi költségvetésében céltartalékként biztosítja. II. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására - a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a 375/2010. (XII.31) Korm. rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívására - jelen határozat 4. mellékletét képező tartalommal pályázatot nyújt be. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények a következők: Sárvár város Önkormányzata, Önkormányzati Kórház Sárvár, Gondozási és Családsegítő Központ, Városgazdálkodás Sárvár, Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola, Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola, Nádasdy Tamás Általános Iskola, Petőfi úti Óvoda és a Vármelléki Óvoda A rövid időtartamú közfoglalkoztatás összesített adatai a következők: Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 101 fő Munkavállalók munkabére: Ft Munkabérek járulékai: Ft Bér és járulék összesen: Ft Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg: Ft A pályázatban foglalt közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész a bérpótló juttatás eredeti előirányzatából a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó megtakarítás terhére - történő átcsoportosítással kerül biztosításra. A Képviselő-testület a Városgazdálkodás Sárvárt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervét bízza meg a gazdálkodási körébe tartozó, önállóan működő költségvetési szervei mint foglalkoztatók által biztosított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő szervezési, döntés-előkészítési, költségvetési feladatok ellátásával. Határidő: Azonnal Felelős:

9 - a rövid időtartamú közfoglalkoztatási pályázat kapcsán Kondora István polgármester a pályázat aláírásáért és a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez történő benyújtásáért - a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázat kapcsán Hajba József, Hámoriné Németh Edit és Vancsura Miklós intézményvezetők a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségéhez történő benyújtásáért /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjét az előterjesztéssel megegyező tartalommal jóváhagyja /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjét az előterjesztéssel megegyező tartalommal jóváhagyja /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjét az előterjesztéssel megegyező tartalommal jóváhagyja /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Sárvár, Nádasdy F. u. 41. sz. előtt lévő 1493 hrsz.-ú közterületen lévő elosztó szekrény cseréjéhez, azzal a feltétellel, hogy a létesítés és működtetés során esetlegesen felmerülő, műszakilag indokolt közműjavítás, közműcsere és/vagy karbantartás az Invitel távközlési Zrt. feladata és költsége.

10 17. 36/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a a Sárvár, Alkotmány u sz. előtt lévő 1301/7 hrsz.-ú közterületen lévő elosztó szekrény cseréjéhez, azzal a feltétellel, hogy a létesítés és működtetés során esetlegesen felmerülő, műszakilag indokolt közműjavítás, közműcsere és/vagy karbantartás az Invitel távközlési Zrt. feladata és költsége. Továbbá tulajdonosi hozzájárulást ad a Sárvár, Alkotmány u. 11. sz. előtt található 1301/7 hrsz.-ú közterületen 4m hosszban, valamint az Alkotmány u. 37. sz. előtt lévő 1339/9 hrsz.-ú közterületen 6m hosszban közműfektetéshez /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a kizárólagos tulajdonában álló Sárvár, 124 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 485 m2-es területű ingatlanon álló épületek bontásához Németh Attila januári tervdokumentációja szerint, és felhatalmazza a polgármestert a bontási engedélyezéshez szükséges dokumentumok aláírására. A bontás megkezdésének feltétele, hogy a bérlők a bérleményt a bérbeadó birtokába adják /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete: A Sárvári Futball Clubnak évben sporttelep fenntartásához és működtetéséhez ,- Ft támogatást, a Rábasömjénért Egyesületnek az általa használt sporttelep fenntartásához és működtetéséhez évben ,- Ft összegű támogatást nyújt. A szerződő felek évre vonatkozóan a támogatás összegében december 31. napjáig állapodnak meg. Határidő: a döntést követő 8. nap

11 20. 39/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete: a Flextronics Kosárlabda és Szabadidő Clubnak e/ft összegű terembérleti díj támogatást állapít meg a Tinódi Gimnáziumnak két egyenlő részletben történő utalásával. a Sárvári Amatőr Kosarasok Klubjának 670 e/ft összegű terembérleti díj támogatást állapít meg a Tinódi Gimnáziumnak 470 e/ft, a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolának 200 e/ft összegű két egyenlő részletben történő utalásával. a Sárvári Kinizsi Kézilabda Szakosztályának 930 e/ft összegű terembérleti díj támogatást állapít meg a Nádasdy Tamás Általános Iskolának két egyenlő részletben történő utalásával. Határidő: az első részlet utalására március 31. a második részlet utalására augusztus 31. Máhr Tivadar alpolgármester /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, Sárvár 1231 helyrajzi számú, Csónakázó-tó elnevezésű 7 ha 5364 m 2 területű és 1243/6 helyrajzi számú, közpark elnevezésű 1 ha 7332 m 2 területű ingatlanokon található teniszpálya megnevezésű, 1215 m 2 területű ingatlanrész használatba adására vonatkozó, a KARYON Növénytermesztési Kft.-vel (képviseli: Dr. Pusztavámi Márton) kötendő Használatba adási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Egyidejűleg a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti tartalmú megállapodás aláírására. Határidő: 2011.március /2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Bódi Mónika kérelmének helyt ad, részére a Sárvár, Malom u. 14. fsz.1. szám alatt található 1 lakószobás, 31 m2 alapterületű, összkomfortos, önkormányzati bérlakást szakemberlakásként határozott időre, 5 év időtartamra, 2011.február hó 01.napjától, 2016 év január hó 31.napjáig, legfeljebb azonban az Önkormányzati Kórház Sárvárnál fennálló közalkalmazotti jogviszonya fennálltáig bérbe adja. A fizetendő lakbér összege a többször módosított - 2/1994. /II.8./ számú önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott alaplakbér.

12 23. 42/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kondora István polgármestert a március 15-i Nemzeti ünnepen tartandó városi megemlékezés szónokának. Felelős: Máhr Tivadar alpolgármester Sárvár, február 18. /:dr.szijártó Valéria:/

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 14/2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 9-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 238/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére:

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft. 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal

Részletesebben