K I V O N A T a képviselő-testület március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon: K I V O N A T a képviselő-testület március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Nevelési Tanácsadó években Sárváron végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyező tartalommal tudomásul veszi. Felelős: dr.dénes Tibor polgármester 2. 59/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervét az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester, Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 3. 60/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervét az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. Felelős: dr.dénes Tibor polgármester, dr.fonyó Roberta ügyvezető igazgató

2 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvár TÁVHŐ Kft évi üzleti tervét elfogadja az alábbi kiegészítéssel: A képviselő-testület engedélyezi, hogy évben a társaságnál 4%-os mértékű béremelésre kerüljön sor. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester, Takó László ügyvezető igazgató 5. 62/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Horváth Zsolt, a Sárvár TÁVHŐ Kft. volt ügyvezető igazgatója a 45/2009. (III.19.) számú képviselő-testületi határozatban részére meghatározott prémiumfeladatok közül a 3. feladatot maradéktalanul és határidőre teljesítette. A képviselő-testület engedélyezi Horváth Zsolt volt ügyvezető igazgató részére a tárgyévi bruttó alapbére 15%-ának megfelelő összegű, bruttó ,-Ft prémium kifizetését, egyúttal felhatalmazza Takó László ügyvezető igazgatót a kifizetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: Takó László ügyvezető igazgató 6. 63/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 7. 64/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben megszünteti az öt évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyamot oly módon, hogy engedélyezi a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben négy évfolyamos reál (természettudományos) osztály indulását. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester, intézményvezető

3 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete: a) a 86/2004. /IV. 29./ számú képviselő testületi határozattal jóváhagyott, augusztus 12 - én létrejött, 330/2007. (XII. 17.) számú határozattal kiegészített, Sárvár Város Önkormányzata és a Szent László Egyházközség között kötött közoktatási megállapodásnak A jelen megállapodással a megállapodó felek módosítják a augusztus 12 én megkötött közoktatási megállapodást, amelyet a megállapodó felek a 2004/2005. tanévtől kezdődően 10 évre kötöttek. A megállapodás teljesítését minden évben a tanév végén felülvizsgálják, és kölcsönösen értékelik. A szükséges módosításokat közös megegyezéssel minden év július 31-ig elvégzik. tartalmú 7. pontjának a szövegezése helyébe az alábbi tartalmú szövegezés lép: A jelen megállapodással a megállapodó felek a augusztus 12 én megkötött, 330/2007. (XII. 13.) számú határozattal kiegészített közoktatási megállapodást, amelyet a megállapodó felek a 2004/2005. tanévtől kezdődően 10 évre kötöttek oly módon módosítják, hogy a megállapodás 4.b./, 5.a./,5.c./, 5.d./ pontjának, valamint a megállapodás mellékletének alkalmazását január 1 től felfüggesztik mindaddig, amíg az Országgyűlés nem helyezi hatályon kívül a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a (10) bekezdésének következő mondatát: (10) A kiegészítő támogatás összegébe be kell számítani a helyi önkormányzat által egyházi jogi személynek a közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódóan, illetve az egyházi jogi személy fenntartásában működő nevelési oktatási intézménynek működéséhez és felújításához bármilyen formában - nyújtott támogatást. A megállapodás teljesítését minden évben a tanév végén felülvizsgálják, és kölcsönösen értékelik. A szükséges módosításokat közös megegyezéssel minden év július 31-ig elvégzik.. b) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. /II. 16./ számú önkormányzati rendeletének 6. számú mellékletéből céltartalékba helyezi (jogszabályváltozás esetén a Szent László Katolikus Általános Iskola működési támogatása) a 13. sorban szereplő, Szent László Katolikus Általános Iskola támogatására biztosított ,- Ft összegű előirányzatot. Felkéri egyúttal a jegyzőt, hogy vezesse át az átcsoportosítást az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. /II. 16./ számú rendeletének soron következő módosításakor. Határidő: a) pont tekintetében a megállapodás aláírására, és az Egyházmegyei Hatósághoz történő felterjesztésre: április 15.; b) pont tekintetében a költségvetési önkormányzati rendelet soron következő módosítása. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester 9. 66/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete az óvodai beíratásoknál elhatározza: 1/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény /2/ bekezdése értelmében a 2010/2011. nevelési évre az óvodai beíratások időpontját április napokra tűzi ki. A gyermekek beíratását az óvodák sárvári székhelyein és telephelyein április 27-án 7-17 óra között, április 28-én 8-18 óra között kell lebonyolítani. A Vármelléki Óvoda sitkei tagintézményében április 27-én óra között, április 28-án 8-17 óra között kell lebonyolítani.

4 4 2/ A beiratkozás alapelvének a nevelési intézmény szabad megválasztását kell tekinteni. 3/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 90.. /1/ bekezdése alapján a Petőfi úti Óvoda és a Vármelléki Óvoda működési (felvételi) körzetét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. 4/ A Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulást alkotó településeken lakó gyermekek kivételével városkörnyéki községekből jelentkező gyermekek csak a polgármester úrral történt előzetes egyeztetés után vehetők fel az óvodákba. 5/Az óvodai körzethatárok az óvodák székhelyén és telephelyein történő kifüggesztéséről az óvodavezetők gondoskodnak. Határidő: 1/ pont tekintetében április 28. 2/ és 4/ pont tekintetében folyamatos, 3/ pont tekintetében azonnal, illetve folyamatos, 5/ pont tekintetében azonnal. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester, óvodavezetők /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi intézmény-felújításokra rendelkezésre álló bruttó e Ft pénzügyi fedezetet a mellékelt táblázatban foglalt javaslatok szerint osztja fel az intézmények között. A felújítások lebonyolításával a Képviselő-testület a Városgazdálkodás Sárvárt bízza meg és a szükséges pénzügyi fedezetet a Városgazdálkodás rendelkezésére bocsájtja. A Városgazdálkodásnak az ajánlatokat május 15-ig kell beszereznie, valamint egyeztetnie és jóváhagyatnia Sárvár város polgármesterével. A legkedvezőbb ajánlatot tevőkkel a Városgazdálkodásnak a rendelkezésre álló keret összegén belül szerződést kell kötnie a kivitelezési munkák elvégzésére augusztus 31-i befejezési határidővel. A Városgazdálkodás az elkészült munkákról az augusztust követő első pénzügyi bizottsági ülésen adjon tájékoztatást. Felelős: Kondora István alpolgármester /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontjában biztosított támogatás igénylési rendjét meghatározó, a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be

5 5 - a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolánál 1 fő pedagógus december 30-i hatályú korengedményes nyugdíjazásával, - a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolánál 1 fő szakoktató szeptember 15-i hatályú korengedményes nyugdíjazásával, - a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolánál 1 fő pedagógus december 23-i hatályú korengedményes nyugdíjazásával, - a Gondozási és Családsegítő Központnál február 28-i hatállyal 1 fő iskolafogászati asszisztens felmentésével kapcsolatos többletkiadásainak egyszeri költségvetési támogatására. A képviselő-testület a létszámcsökkentési szándékát fenntartja, és a következő, létszámcsökkentésekhez kapcsolódó határozatait, döntéseit megerősíti - Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolánál 1 fő pedagógus december 30-i hatályú korengedményes nyugdíjazására hozott 50/2009. (III. 19.) számú határozat, - Barabás György Műszaki Szakközépiskolánál 1 fő szakoktató szeptember 15-i hatályú korengedményes nyugdíjazására hozott 51/2009. (III. 19.) számú határozat, - Barabás György Műszaki Szakközépiskolánál 1 fő pedagógus december 23-i hatályú korengedményes nyugdíjazására hozott 219/2009. (VIII. 27.) számú határozat, - Gondozási és Családsegítő Központnál 1 fő iskolafogászati asszisztens február 28- i hatályú felmentésére hozott 225//2009. (VIII. 27.) számú határozat. A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét évre 720 főben határozza meg. Az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata alapján az érintett dolgozók továbbfoglalkoztatásának a lehetőségei nem állnak fenn, ezért döntött a képviselő-testület a felmentéssel, illetve korengedményes nyugdíjazással járó létszámcsökkentésről. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a fenntartói körén belül - az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Határidő: a munkaviszony megszüntetésére folyamatos a pályázat benyújtására április 12. Felelős: a pályázat benyújtásáért: dr. Dénes Tibor polgármester a munkaviszonyok megszüntetéséért: Németh Ernő a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója Lakatné Mester Éva a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója Hámoriné Németh Edit a Gondozási és Családsegítő Központ megbízott intézményvezetője

6 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 201/2004. (IX.23.) számú határozatával megállapított Városi Bölcsőde ( székhely: 9600 Sárvár, Petőfi u.23.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, egyidejűleg az alapító okiratot a mellékletben foglalt tartalommal és formában egységes szerkezetben is kiadja: A. I. Az Alapító Okirat 2.3 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 2.3 A bölcsőde férőhelyeinek száma: 66 fő. II. Az Alapító Okirat 2.1 pontjában december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerinti megjelölés: Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: bölcsődei ellátás munkahelyi vendéglátás szövegrész hatályát veszti. III.Az Alapító Okirat 4.4. alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 4.4 Az Alapító Okirat 2.3 alpontjának módosítása, valamint az eredetileg 201/2004.(IX.23.) számú határozattal elfogadott és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel válik hatályossá. B. A L A P Í T Ó O K I R A T A Városi Bölcsőde Sárvár város Önkormányzata 201/2004. (IX.23.) számú Képviselőtestületi határozatával megállapított és elfogadott, a 118/2005.(IV.28.) számú, a 103/2008.(IV.22.) számú, a 204/2008.(VI.26.), 227/2008.(IX.18.) számú a 130/2009.(V.21.) számú, és a./2010.(iii. ) számú határozataival módosított Alapító Okirata (egységes szerkezet) 1. Az intézmény általános adatai: 1.1.Az intézmény neve, székhelye: Városi Bölcsőde 9600 Sárvár, Petőfi u Az alapítás időpontja: január 1. (az alapítás intézménytörténeti időpontja: szeptember 1.) 1.3.Az intézmény alapító szervének és fenntartójának neve, székhelye: Sárvár város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9600 Sárvár, Várkerület Az intézmény típusa: bölcsőde

7 7 1.6.Az intézmény működési köre: Sárvár város közigazgatási területe 1.7.Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézményt a bölcsődevezető, akadályoztatása esetén a bölcsődevezető-helyettes képviseli Az intézmény közvetlen jogelődje, és székhelye: a törzsszámon nyilvántartott Városi Bölcsőde Sárvár 9600 Sárvár, Petőfi u Az intézmény tevékenysége 2.1.Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR száma: 8891 Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Bölcsődei ellátás január 01-től érvényes szakfeladat rend szerinti megjelölés: Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: bölcsődei ellátás munkahelyi étkeztetés Főzőkonyhát működtet, amellyel biztosítja a bölcsődések, valamint a felnőttek munkahelyi étkeztetését, valamint a munkahelyi vendéglátást. 2.2.Az intézmény alaptevékenysége, illetve jogszabályban meghatározott közfeladata: A bölcsődei ellátás során az intézmény feladata a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembevételével. A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától hároméves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek ellátását. Egy gyermek napi gondozási ideje a tizenkét órát nem haladhatja meg. 2.3 A bölcsőde férőhelyeinek száma: 66 fő 2.4 A bölcsődében működő csoportok száma: legfeljebb 5 3. Az intézmény gazdálkodása, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság, a költségvetési szerv besorolása: 3.1.Ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenység, illetve kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 3.2.A feladatellátást szolgáló vagyon: a sárvári 3138/3. hrsz alatt felvett 3407 m2 alapterületű, természetben Sárvár, Petőfi u. 23. szám alatt található, bölcsőde elnevezésű

8 8 ingatlan 3.3.A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képezi, az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekinthető. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója. 3.4.Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: a költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír, teljes jogkörrel rendelkezik. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 14..(6) bekezdés b) pontja alapján kötött megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el. Az intézmény költségvetése a Városgazdálkodás Sárvár, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésébe épül be Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg legalább öt, de legfeljebb tíz évre. 3.6 Az intézmény besorolása a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv ; közintézmény 3.7 Az intézmény besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv 3.8 Az intézmény foglalkoztatottai jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.törvény rendelkezései szabályozzák. 4.Záró rendelkezések 4.1 Felülvizsgálat rendje: a jogszabályi változások, önkormányzati határozatok, rendeletek alapján azonnal vagy a megjelölt határidőig. 4.2 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, módosítása: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata elkészítésének és módosításának felelőse az intézmény vezetője. A módosítás a szükséges változásoknak megfelelően történik. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és módosításai Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének jóváhagyásával válik érvényessé. 4.3 Jelen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejűleg a 68/1991.(XII.10.) számú képviselőtestületi határozattal jóváhagyott Alapító Okirat és az azt módosító 124/2000.(VIII.03.) és 255/2003.(XII.18.) számú határozatok hatályukat vesztik Az Alapító Okirat 2.3 alpontjának módosítása, valamint az eredetileg 201/2004.(IX.23.) számú határozattal elfogadott és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel válik hatályossá. Sárvár, 2010.március 18

9 9 /: dr. D é n e s Tibor:/ /: dr. S z i j á r t ó Valéria:/ polgármester jegyző Záradék: A Városi Bölcsőde (egységes szerkezetű ) alapító okiratát Sárvár város Önkormányzata 69/2010. (III.18.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. Sárvár, 2010.március 18. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester dr. Szijártó Valéria jegyző /:dr.dénes Tibor:/ polgármester /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat I. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság, valamint Sárvár város Önkormányzata közt a Sárvári Rendőrkapitányság területén megvalósuló közcélú foglalkoztatás tárgyában kötendő, a határozat mellékletét képező megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a megállapodás Sárvár Város Önkormányzata Közfoglalkoztatás Terve mellékletét képezi, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. II. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megállapodás 3.pontjában meghatározott, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosítandó ,- Ft összegű támogatás forrását az önkormányzat költségvetésében a tervezési és megvalósíthatósági tanulmányok készítése dologi kiadások előirányzatának terhére biztosítja. A Képviselő-testület egyben utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetési rendelete soron következő módosításakor az előirányzat átcsoportosítását terjessze a Képviselő-testület elé. III. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási terv I- II.pontban hozott döntéséből következő, foglalkoztatotti létszámváltozással összefüggő módosításáról a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 19. (2) bekezdésében meghatározott határidőig gondoskodik, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv.37/a.. (4) bekezdés a) pontban meghatározottak figyelembe vételével. (I. pont) Költségvetési rendelet soron következő módosítása (II.pont) június 30.(III.pont) Felelős: I. és III. pont vonatkozásában dr. Dénes Tibor polgármester II. pont vonatkozásában: dr Szijártó Valéria jegyző

10 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat I.) Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Linka Patrícia kérelmének helyt ad és a 9600 Sárvár, Nádasdy F u. 28/B. I/3. szám alatt lévő egy szobás, 35 m 2 -es, összkomfortos FHO lakást április 1. napjától szociális jellegű önkormányzati bérlakássá minősíti át. A képviselő-testület felhívja a Városgazdálkodás Sárvár vezetőjét, hogy a lakást a továbbiakban önkormányzati bérlakásként tartsa nyilván. II.) Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 9600 Sárvár, Dévai B. M. u. 10. II/22 szám alatt lévő egy szobás, 30 m 2 -es, komfortos FHO lakást április 1. napjától szociális jellegű önkormányzati bérlakássá minősíti át. A képviselő-testület felhívja a Városgazdálkodás Sárvár vezetőjét, hogy a lakást a továbbiakban önkormányzati bérlakásként tartsa nyilván. Felelős: dr.dénes Tibor polgármester, Hajba József a Városgazdálkodás Sárvár vezetője /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Sárvár-hegyközség területén található felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP /C kódszámú pályázati kiírására. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a projekt bruttó összes költségét ,- Ft összeggel jóváhagyja. A projekt megvalósítására a pályázat útján ,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényel ,- Ft saját forrást az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete A kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése elnevezésű, NYDOP /A. számú pályázatra benyújtásra kerülő pályázat előkészítési munkáinak fedezetét, bruttó ,- Ft-ot, a 2/2010. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete Működési célú céltartalék terhére biztosítja, melyből bruttó ,- Ft további előkészítési munkadíj csak a pályázat pozitív elbírálása esetén és azt követően kerül kifizetésre. Felelős: dr. Papp Zsuzsanna közbeszerzési referens

11 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata pályázatot nyújt be Sárvár, az Esze Tamás utca és Nádasdy utca csomópontjának körforgalommá fejlesztése támogatására a NYDOP /C/2 kódszámú pályázati felhívásra. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a projekt költségvetését bruttó ,- Ft összeggel jóváhagyja. Sárvár város Önkormányzata a pályázat útján ,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényel. Az ,- Ft saját forrást az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a tárgy szerinti felhalmozási célú céltartalék (bruttó ,- Ft) és a évi pénzmaradvány (bruttó ,- Ft) terhére. Felelős: Dr. Dénes Tibor polgármester /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 0149, 0217/39, 0217/42, 0217/43, 2861, 3121, 3205/4, 3215, 3219, 3868/20 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában az Invitel Távközlési Zrt (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u ) részére hírközlő kábel biztonsági övezetére vezetékjog bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulást ad. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vezetékjog bejegyzéséről szóló vázrajzok és megállapodások aláírására. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vezetékjog alapítása ingyenes. Felelős: Dr. Dénes Tibor polgármester Sárvár, március 19. /:dr.szijártó Valéria:/

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 14/2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

M E G H Í V Ó N A P I R E N D : SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. szeptember 13-án, csütörtökön 13.30 órai kezdettel

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 25288-1/2012. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben