K I V O N A T a képviselő-testület március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon: K I V O N A T a képviselő-testület március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Nevelési Tanácsadó években Sárváron végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyező tartalommal tudomásul veszi. Felelős: dr.dénes Tibor polgármester 2. 59/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervét az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester, Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 3. 60/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervét az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. Felelős: dr.dénes Tibor polgármester, dr.fonyó Roberta ügyvezető igazgató

2 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvár TÁVHŐ Kft évi üzleti tervét elfogadja az alábbi kiegészítéssel: A képviselő-testület engedélyezi, hogy évben a társaságnál 4%-os mértékű béremelésre kerüljön sor. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester, Takó László ügyvezető igazgató 5. 62/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Horváth Zsolt, a Sárvár TÁVHŐ Kft. volt ügyvezető igazgatója a 45/2009. (III.19.) számú képviselő-testületi határozatban részére meghatározott prémiumfeladatok közül a 3. feladatot maradéktalanul és határidőre teljesítette. A képviselő-testület engedélyezi Horváth Zsolt volt ügyvezető igazgató részére a tárgyévi bruttó alapbére 15%-ának megfelelő összegű, bruttó ,-Ft prémium kifizetését, egyúttal felhatalmazza Takó László ügyvezető igazgatót a kifizetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: Takó László ügyvezető igazgató 6. 63/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 7. 64/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben megszünteti az öt évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyamot oly módon, hogy engedélyezi a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben négy évfolyamos reál (természettudományos) osztály indulását. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester, intézményvezető

3 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete: a) a 86/2004. /IV. 29./ számú képviselő testületi határozattal jóváhagyott, augusztus 12 - én létrejött, 330/2007. (XII. 17.) számú határozattal kiegészített, Sárvár Város Önkormányzata és a Szent László Egyházközség között kötött közoktatási megállapodásnak A jelen megállapodással a megállapodó felek módosítják a augusztus 12 én megkötött közoktatási megállapodást, amelyet a megállapodó felek a 2004/2005. tanévtől kezdődően 10 évre kötöttek. A megállapodás teljesítését minden évben a tanév végén felülvizsgálják, és kölcsönösen értékelik. A szükséges módosításokat közös megegyezéssel minden év július 31-ig elvégzik. tartalmú 7. pontjának a szövegezése helyébe az alábbi tartalmú szövegezés lép: A jelen megállapodással a megállapodó felek a augusztus 12 én megkötött, 330/2007. (XII. 13.) számú határozattal kiegészített közoktatási megállapodást, amelyet a megállapodó felek a 2004/2005. tanévtől kezdődően 10 évre kötöttek oly módon módosítják, hogy a megállapodás 4.b./, 5.a./,5.c./, 5.d./ pontjának, valamint a megállapodás mellékletének alkalmazását január 1 től felfüggesztik mindaddig, amíg az Országgyűlés nem helyezi hatályon kívül a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a (10) bekezdésének következő mondatát: (10) A kiegészítő támogatás összegébe be kell számítani a helyi önkormányzat által egyházi jogi személynek a közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódóan, illetve az egyházi jogi személy fenntartásában működő nevelési oktatási intézménynek működéséhez és felújításához bármilyen formában - nyújtott támogatást. A megállapodás teljesítését minden évben a tanév végén felülvizsgálják, és kölcsönösen értékelik. A szükséges módosításokat közös megegyezéssel minden év július 31-ig elvégzik.. b) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. /II. 16./ számú önkormányzati rendeletének 6. számú mellékletéből céltartalékba helyezi (jogszabályváltozás esetén a Szent László Katolikus Általános Iskola működési támogatása) a 13. sorban szereplő, Szent László Katolikus Általános Iskola támogatására biztosított ,- Ft összegű előirányzatot. Felkéri egyúttal a jegyzőt, hogy vezesse át az átcsoportosítást az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. /II. 16./ számú rendeletének soron következő módosításakor. Határidő: a) pont tekintetében a megállapodás aláírására, és az Egyházmegyei Hatósághoz történő felterjesztésre: április 15.; b) pont tekintetében a költségvetési önkormányzati rendelet soron következő módosítása. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester 9. 66/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete az óvodai beíratásoknál elhatározza: 1/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény /2/ bekezdése értelmében a 2010/2011. nevelési évre az óvodai beíratások időpontját április napokra tűzi ki. A gyermekek beíratását az óvodák sárvári székhelyein és telephelyein április 27-án 7-17 óra között, április 28-én 8-18 óra között kell lebonyolítani. A Vármelléki Óvoda sitkei tagintézményében április 27-én óra között, április 28-án 8-17 óra között kell lebonyolítani.

4 4 2/ A beiratkozás alapelvének a nevelési intézmény szabad megválasztását kell tekinteni. 3/ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 90.. /1/ bekezdése alapján a Petőfi úti Óvoda és a Vármelléki Óvoda működési (felvételi) körzetét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. 4/ A Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulást alkotó településeken lakó gyermekek kivételével városkörnyéki községekből jelentkező gyermekek csak a polgármester úrral történt előzetes egyeztetés után vehetők fel az óvodákba. 5/Az óvodai körzethatárok az óvodák székhelyén és telephelyein történő kifüggesztéséről az óvodavezetők gondoskodnak. Határidő: 1/ pont tekintetében április 28. 2/ és 4/ pont tekintetében folyamatos, 3/ pont tekintetében azonnal, illetve folyamatos, 5/ pont tekintetében azonnal. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester, óvodavezetők /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi intézmény-felújításokra rendelkezésre álló bruttó e Ft pénzügyi fedezetet a mellékelt táblázatban foglalt javaslatok szerint osztja fel az intézmények között. A felújítások lebonyolításával a Képviselő-testület a Városgazdálkodás Sárvárt bízza meg és a szükséges pénzügyi fedezetet a Városgazdálkodás rendelkezésére bocsájtja. A Városgazdálkodásnak az ajánlatokat május 15-ig kell beszereznie, valamint egyeztetnie és jóváhagyatnia Sárvár város polgármesterével. A legkedvezőbb ajánlatot tevőkkel a Városgazdálkodásnak a rendelkezésre álló keret összegén belül szerződést kell kötnie a kivitelezési munkák elvégzésére augusztus 31-i befejezési határidővel. A Városgazdálkodás az elkészült munkákról az augusztust követő első pénzügyi bizottsági ülésen adjon tájékoztatást. Felelős: Kondora István alpolgármester /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontjában biztosított támogatás igénylési rendjét meghatározó, a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be

5 5 - a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolánál 1 fő pedagógus december 30-i hatályú korengedményes nyugdíjazásával, - a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolánál 1 fő szakoktató szeptember 15-i hatályú korengedményes nyugdíjazásával, - a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolánál 1 fő pedagógus december 23-i hatályú korengedményes nyugdíjazásával, - a Gondozási és Családsegítő Központnál február 28-i hatállyal 1 fő iskolafogászati asszisztens felmentésével kapcsolatos többletkiadásainak egyszeri költségvetési támogatására. A képviselő-testület a létszámcsökkentési szándékát fenntartja, és a következő, létszámcsökkentésekhez kapcsolódó határozatait, döntéseit megerősíti - Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolánál 1 fő pedagógus december 30-i hatályú korengedményes nyugdíjazására hozott 50/2009. (III. 19.) számú határozat, - Barabás György Műszaki Szakközépiskolánál 1 fő szakoktató szeptember 15-i hatályú korengedményes nyugdíjazására hozott 51/2009. (III. 19.) számú határozat, - Barabás György Műszaki Szakközépiskolánál 1 fő pedagógus december 23-i hatályú korengedményes nyugdíjazására hozott 219/2009. (VIII. 27.) számú határozat, - Gondozási és Családsegítő Központnál 1 fő iskolafogászati asszisztens február 28- i hatályú felmentésére hozott 225//2009. (VIII. 27.) számú határozat. A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét évre 720 főben határozza meg. Az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata alapján az érintett dolgozók továbbfoglalkoztatásának a lehetőségei nem állnak fenn, ezért döntött a képviselő-testület a felmentéssel, illetve korengedményes nyugdíjazással járó létszámcsökkentésről. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a fenntartói körén belül - az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Határidő: a munkaviszony megszüntetésére folyamatos a pályázat benyújtására április 12. Felelős: a pályázat benyújtásáért: dr. Dénes Tibor polgármester a munkaviszonyok megszüntetéséért: Németh Ernő a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója Lakatné Mester Éva a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója Hámoriné Németh Edit a Gondozási és Családsegítő Központ megbízott intézményvezetője

6 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 201/2004. (IX.23.) számú határozatával megállapított Városi Bölcsőde ( székhely: 9600 Sárvár, Petőfi u.23.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, egyidejűleg az alapító okiratot a mellékletben foglalt tartalommal és formában egységes szerkezetben is kiadja: A. I. Az Alapító Okirat 2.3 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 2.3 A bölcsőde férőhelyeinek száma: 66 fő. II. Az Alapító Okirat 2.1 pontjában december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerinti megjelölés: Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: bölcsődei ellátás munkahelyi vendéglátás szövegrész hatályát veszti. III.Az Alapító Okirat 4.4. alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 4.4 Az Alapító Okirat 2.3 alpontjának módosítása, valamint az eredetileg 201/2004.(IX.23.) számú határozattal elfogadott és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel válik hatályossá. B. A L A P Í T Ó O K I R A T A Városi Bölcsőde Sárvár város Önkormányzata 201/2004. (IX.23.) számú Képviselőtestületi határozatával megállapított és elfogadott, a 118/2005.(IV.28.) számú, a 103/2008.(IV.22.) számú, a 204/2008.(VI.26.), 227/2008.(IX.18.) számú a 130/2009.(V.21.) számú, és a./2010.(iii. ) számú határozataival módosított Alapító Okirata (egységes szerkezet) 1. Az intézmény általános adatai: 1.1.Az intézmény neve, székhelye: Városi Bölcsőde 9600 Sárvár, Petőfi u Az alapítás időpontja: január 1. (az alapítás intézménytörténeti időpontja: szeptember 1.) 1.3.Az intézmény alapító szervének és fenntartójának neve, székhelye: Sárvár város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9600 Sárvár, Várkerület Az intézmény típusa: bölcsőde

7 7 1.6.Az intézmény működési köre: Sárvár város közigazgatási területe 1.7.Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézményt a bölcsődevezető, akadályoztatása esetén a bölcsődevezető-helyettes képviseli Az intézmény közvetlen jogelődje, és székhelye: a törzsszámon nyilvántartott Városi Bölcsőde Sárvár 9600 Sárvár, Petőfi u Az intézmény tevékenysége 2.1.Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR száma: 8891 Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Bölcsődei ellátás január 01-től érvényes szakfeladat rend szerinti megjelölés: Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: bölcsődei ellátás munkahelyi étkeztetés Főzőkonyhát működtet, amellyel biztosítja a bölcsődések, valamint a felnőttek munkahelyi étkeztetését, valamint a munkahelyi vendéglátást. 2.2.Az intézmény alaptevékenysége, illetve jogszabályban meghatározott közfeladata: A bölcsődei ellátás során az intézmény feladata a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembevételével. A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától hároméves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek ellátását. Egy gyermek napi gondozási ideje a tizenkét órát nem haladhatja meg. 2.3 A bölcsőde férőhelyeinek száma: 66 fő 2.4 A bölcsődében működő csoportok száma: legfeljebb 5 3. Az intézmény gazdálkodása, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság, a költségvetési szerv besorolása: 3.1.Ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenység, illetve kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 3.2.A feladatellátást szolgáló vagyon: a sárvári 3138/3. hrsz alatt felvett 3407 m2 alapterületű, természetben Sárvár, Petőfi u. 23. szám alatt található, bölcsőde elnevezésű

8 8 ingatlan 3.3.A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képezi, az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekinthető. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója. 3.4.Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: a költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír, teljes jogkörrel rendelkezik. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 14..(6) bekezdés b) pontja alapján kötött megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el. Az intézmény költségvetése a Városgazdálkodás Sárvár, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésébe épül be Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg legalább öt, de legfeljebb tíz évre. 3.6 Az intézmény besorolása a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv ; közintézmény 3.7 Az intézmény besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv 3.8 Az intézmény foglalkoztatottai jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.törvény rendelkezései szabályozzák. 4.Záró rendelkezések 4.1 Felülvizsgálat rendje: a jogszabályi változások, önkormányzati határozatok, rendeletek alapján azonnal vagy a megjelölt határidőig. 4.2 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, módosítása: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata elkészítésének és módosításának felelőse az intézmény vezetője. A módosítás a szükséges változásoknak megfelelően történik. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és módosításai Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének jóváhagyásával válik érvényessé. 4.3 Jelen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejűleg a 68/1991.(XII.10.) számú képviselőtestületi határozattal jóváhagyott Alapító Okirat és az azt módosító 124/2000.(VIII.03.) és 255/2003.(XII.18.) számú határozatok hatályukat vesztik Az Alapító Okirat 2.3 alpontjának módosítása, valamint az eredetileg 201/2004.(IX.23.) számú határozattal elfogadott és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel válik hatályossá. Sárvár, 2010.március 18

9 9 /: dr. D é n e s Tibor:/ /: dr. S z i j á r t ó Valéria:/ polgármester jegyző Záradék: A Városi Bölcsőde (egységes szerkezetű ) alapító okiratát Sárvár város Önkormányzata 69/2010. (III.18.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. Sárvár, 2010.március 18. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester dr. Szijártó Valéria jegyző /:dr.dénes Tibor:/ polgármester /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat I. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság, valamint Sárvár város Önkormányzata közt a Sárvári Rendőrkapitányság területén megvalósuló közcélú foglalkoztatás tárgyában kötendő, a határozat mellékletét képező megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a megállapodás Sárvár Város Önkormányzata Közfoglalkoztatás Terve mellékletét képezi, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. II. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megállapodás 3.pontjában meghatározott, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosítandó ,- Ft összegű támogatás forrását az önkormányzat költségvetésében a tervezési és megvalósíthatósági tanulmányok készítése dologi kiadások előirányzatának terhére biztosítja. A Képviselő-testület egyben utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetési rendelete soron következő módosításakor az előirányzat átcsoportosítását terjessze a Képviselő-testület elé. III. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási terv I- II.pontban hozott döntéséből következő, foglalkoztatotti létszámváltozással összefüggő módosításáról a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 19. (2) bekezdésében meghatározott határidőig gondoskodik, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv.37/a.. (4) bekezdés a) pontban meghatározottak figyelembe vételével. (I. pont) Költségvetési rendelet soron következő módosítása (II.pont) június 30.(III.pont) Felelős: I. és III. pont vonatkozásában dr. Dénes Tibor polgármester II. pont vonatkozásában: dr Szijártó Valéria jegyző

10 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat I.) Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Linka Patrícia kérelmének helyt ad és a 9600 Sárvár, Nádasdy F u. 28/B. I/3. szám alatt lévő egy szobás, 35 m 2 -es, összkomfortos FHO lakást április 1. napjától szociális jellegű önkormányzati bérlakássá minősíti át. A képviselő-testület felhívja a Városgazdálkodás Sárvár vezetőjét, hogy a lakást a továbbiakban önkormányzati bérlakásként tartsa nyilván. II.) Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 9600 Sárvár, Dévai B. M. u. 10. II/22 szám alatt lévő egy szobás, 30 m 2 -es, komfortos FHO lakást április 1. napjától szociális jellegű önkormányzati bérlakássá minősíti át. A képviselő-testület felhívja a Városgazdálkodás Sárvár vezetőjét, hogy a lakást a továbbiakban önkormányzati bérlakásként tartsa nyilván. Felelős: dr.dénes Tibor polgármester, Hajba József a Városgazdálkodás Sárvár vezetője /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Sárvár-hegyközség területén található felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP /C kódszámú pályázati kiírására. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a projekt bruttó összes költségét ,- Ft összeggel jóváhagyja. A projekt megvalósítására a pályázat útján ,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényel ,- Ft saját forrást az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Felelős: dr. Dénes Tibor polgármester /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete A kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése elnevezésű, NYDOP /A. számú pályázatra benyújtásra kerülő pályázat előkészítési munkáinak fedezetét, bruttó ,- Ft-ot, a 2/2010. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete Működési célú céltartalék terhére biztosítja, melyből bruttó ,- Ft további előkészítési munkadíj csak a pályázat pozitív elbírálása esetén és azt követően kerül kifizetésre. Felelős: dr. Papp Zsuzsanna közbeszerzési referens

11 /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata pályázatot nyújt be Sárvár, az Esze Tamás utca és Nádasdy utca csomópontjának körforgalommá fejlesztése támogatására a NYDOP /C/2 kódszámú pályázati felhívásra. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a projekt költségvetését bruttó ,- Ft összeggel jóváhagyja. Sárvár város Önkormányzata a pályázat útján ,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényel. Az ,- Ft saját forrást az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a tárgy szerinti felhalmozási célú céltartalék (bruttó ,- Ft) és a évi pénzmaradvány (bruttó ,- Ft) terhére. Felelős: Dr. Dénes Tibor polgármester /2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 0149, 0217/39, 0217/42, 0217/43, 2861, 3121, 3205/4, 3215, 3219, 3868/20 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában az Invitel Távközlési Zrt (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u ) részére hírközlő kábel biztonsági övezetére vezetékjog bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulást ad. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vezetékjog bejegyzéséről szóló vázrajzok és megállapodások aláírására. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vezetékjog alapítása ingyenes. Felelős: Dr. Dénes Tibor polgármester Sárvár, március 19. /:dr.szijártó Valéria:/

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 20/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

30/2015. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

30/2015. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. március 26-i ülésének könyvéből 30/2015. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. november

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. november 8-án (csütörtökön)

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 14/2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról. MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 165/2008. ELŐTERJESZTÉS - a képviselő testülethez- A

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

69/2013. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat

69/2013. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat 1 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 65/2013. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat Alapító okiratot módosító okirat A Dorog Város Egyesített Sportintézménye Dorog Város Képviselő-testülete által 2013. november 29. napján kiadott 150/2013.(XI.29.) sz. alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben