M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D:"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága november 8-án (csütörtökön) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 218-as számú tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete november 22-i ülésének előkészítése: 1. Beszámoló az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról. /A Beszámoló a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztései között található./ 2. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztései között található./ 3. Az önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása. /Az előterjesztés a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztései között található, a tervkoncepció szöveges része később kerül fel a honlapra./ 4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ 5. Köznevelési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata,módosítása: 5.1. Petőfi úti Óvoda 5.2. Vármelléki Óvoda 5.3. Nádasdy Tamás Általános Iskola 5.4. Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 5.5. Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 5.6. Tinódi Sebestén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 5.7. Koncz János Zene- és Művészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6. Sárvár menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés díjszabás mellékletének módosítása. 7. Egyebek. Sárvár, október 31. /:Vinter István:/s.k. bizottság elnöke 1

2 1/ Napirendi pont Beszámoló az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása / Napirendi pont A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása...6 5/ Napirendi pont Köznevelési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata,módosítása:..7 6/ Napirendi pont Sárvár menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés díjszabás mellékletének módosítása / Napirendi pont Egyebek

3 1/ Napirendi pont Beszámoló az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról. /A Beszámoló a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztései között található./ 3

4 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztései között található./ 4

5 3/ Napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása. /Az előterjesztés a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztései között található, a tervkoncepció szöveges része később kerül fel a honlapra./ 5

6 4/ Napirendi pont A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ 6

7 5/ Napirendi pont Köznevelési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata,módosítása: 5.1. Petőfi úti Óvoda 5.2. Vármelléki Óvoda 5.3. Nádasdy Tamás Általános Iskola 5.4. Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 5.5. Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 5.6. Tinódi Sebestén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 5.7. Koncz János Zene- és Művészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ELŐTERJESZTÉS a köznevelési intézmények alapító okiratinak felülvizsgálatáról A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Törvény) ának (4) bekezdése előírja, hogy a törvény hatálybalépését (2012. szeptember 1.) követően a fenntartó négy hónapon belül (2012. december 31 -ig) felülvizsgálja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen a Törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek. A fent leírtak alapján megtörtént a köznevelési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata. A Sárvár Város Önkormányzata, valamint a Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítása nem számítva néhány a törvény alapján történő szövegmódosítást - alapvetően a következő pontokon vált szükségessé: A) Az intézmény nevét (1.1.pont): Koncz János Zene- és Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében módosítani kellett, mert nem felelt meg a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2010. (VIII.31.) EMMI rendelet ában előírtaknak. Az idézett jogszabályi hely előírásai, valamint praktikussági szempontból javasolt az iskola nevének a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola névhasználatra történő változtatása. A Törvény 4. - ának 11. pontja alapján a névváltozása nem minősül intézményátszervezésnek, viszont a Törvény ának (4) bekezdése értelmében a képviselő testületi döntés előtt ki kell kérni az iskolai közösségi véleményeket, amely folyamatban van. B) Minden köznevelési intézmény esetében szükségessé vált módosítani az Alapító Okiratokban a 2.2. Az intézmény alaptevékenysége szövegezésű címet a 2.2. Az intézmény alapfeladata: címre, ugyanis a Törvény ának (3) bekezdése e) pontja az alapfeladat megnevezést használja az alaptevékenység helyett. Az idézett jogszabályi helyre való tekintettel szövegesen is megnevezésre kerültek a köznevelési intézmények alapfeladatai a Törvény 4. - ának (1) bekezdésében foglalt tartalomnak megfelelően a dokumentumok 2.2. pontjaiban. C) A Petőfi úti Óvoda, Nádasdy Tamás Általános Iskola, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola, valamint a Koncz János Zene és Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 7

8 Intézmény esetében az alapító okiratok áttekintésre kerültek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, továbbá a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet előírásainak való megfelelés érdekében. A többi köznevelési intézmény esetében ez a feladat június 30. előtt megtörtént. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet ának értelmében legkésőbb december 31 ig terjedő határidőt jelölt ki. Azon intézmények esetében, ahol iskolai könyvtár működik a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet 4. - ának végrehajtása érdekében az alapító okirat 2.2. pontja kiegészült a következő a szakfeladatok számmal és szakfeladat megnevezéssel könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása. D) A Törvény 4. - ának 25. pontja értelmében sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.. E rendelkezés értelmében felülvizsgálatra kerültek az alapító okiratok alapfeladatai között megnevezésre kerülő sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó részek. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény jelenleg is hatályos ának (12) bekezdése, valamint a Törvény ának (8) bekezdése változatlanul használja a sajátos nevelési igényű gyermekek fogalma kapcsán a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége fogalomhasználatot, ezért ezen szakterminológia megmaradt az alapító okiratokban. Ezen túlmenően pontosítva lett a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekre, tanulóra vonatkozó szakterminológia. E) A Törvény ának (3) bekezdése i) pontja értelmében a kettő szakképzést folytató középfokú közoktatási intézmény esetében az Országos Képzési Jegyzékről szóló jogszabályi rendelkezések figyelembevételével, a szakképzést folytató intézményekkel történt egyeztetés alapján aktualizálásra kerültek a szakképesítések megnevezései és azonosító számai az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint, valamint megnevezésre kerültek a szakmacsoportok, és a szakközépiskola esetén az ágazatok. F) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet inak rendelkezései alapján felülvizsgálatra kerültek az alapító okiratoknak az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokra, a térítési díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatásokra, továbbá a tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései. G) Törvény ának (8) bekezdése értelmében az iskolák felvételi körzeteit a kormányhivatalok határozzák meg. E jogszabályi előírás végrehajtásának a jelenleg még nem kialakult gyakorlata miatt e rendelkezés kizárólag a kettő általános iskola esetében került alkalmazásra. 8

9 I) A vonatkozó jogszabályok, különös tekintettel a Törvény előírásai alapján felülvizsgáltra és módosításra kerültek az alapító okiratoknak az intézmény vezetőjének megbízás rendjére, valamint a szervezeti és működési szabályzatokra vonatkozó részei. Javaslom a Képviselő testületnek, hogy A) A Petőfi úti Óvoda 47/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, a Petőfi úti Óvoda Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. B/ A Vármelléki Óvoda 48/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, a Vármelléki Óvoda Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. C/ A Nádasdy Tamás Általános Iskola 49/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, a Nádasdy Tamás Általános Iskola Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. D) A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 50/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. E) A Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 52/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. F) A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 53/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. G) A Koncz János Zene és Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény 54/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, a Koncz János Zene és Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal adja ki. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a Módosító okiratokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok aláírására. 9

10 HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: A) A Petőfi úti Óvoda 47/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Petőfi úti Óvoda Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja. B/ A Vármelléki Óvoda 48/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Vármelléki Óvoda Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja. C/ A Nádasdy Tamás Általános Iskola 49/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Nádasdy Tamás Általános Iskola Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja. D) A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 50/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja. E) A Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 52/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja. F) A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 53/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja. G) A Koncz János Zene és Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény 54/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, a Koncz János Zene és Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okiratokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok aláírására. Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, október 29. /:Kondora István:/s.k. polgármester 10

11 1. melléklet a /2012. /XI../ számú képviselő-testületi határozathoz MÓDOSÍTÓ OKIRAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, továbbá a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet előírásainak végrehajtása miatt a Petőfi úti Óvoda 47/2004. /III.18./ számú határozatával jóváhagyott a 108/2005. (IV.28.) számú, a 120/2005. (IV.28.), a 121/2005. (IV.28.) számú, a 174/2007. (VI.28.) számú, a 235/2007. (IX.20.) számú, a 328/2007. /XII. 13./ számú, 71/2008. /III. 27./ számú, a 106/2008. /IV. 22./ számú, a 202/2008. /VI. 26./ számú és a 123/2009. /V. 21./ számú határozatával módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az Alapító Okiratnak 1.5. pontjából törli a következő tartalmú mondatot: A költségvetési szerv típusa tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintézmény.. II. Az Alapító Okiratnak a 2.2. Az intézmény alaptevékenysége szövegezésű címe a következőképpen módosul: 2.2. Az intézmény alapfeladata: III. Az Alapító Okiratnak az intézmény alaptevékenységéről szóló 2.2. Az intézmény alaptevékenysége című része a következő mondattal egészül ki: Az intézmény alapfeladata: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.. IV. Az Alapító Okiratnak az alaptevékenységekről szóló 2.2. pontjából törli a következő tartalmú szövegezést: a) Szakfeladat számok december 31 ig: Szakfeladatok száma: Szakfeladatok megnevezése: óvodai nevelés óvodai intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás 11

12 V Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az Alapító Okiratnak az alaptevékenységekről szóló 2.2. pontjában törli a b) Szakfeladat számok január 1 tól: tartalmú címet. VI. Az Alapító Okiratnak az intézmény alaptevékenységéről szóló 2.2. pontjában szereplő Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb abban, amelyben betölti a nyolcadik életévét a Közoktatási tv. 6. -a alapján nevelő intézmény. mondat a következőképpen módosul: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény; az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a felvételi körzetben található településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.. VII. Törli az Alapító Okiratnak az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységről szóló 2.3. pont teljes tartalmát az alábbiak szerint: 2.3. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: a) Szakfeladat szám december 31 ig: Szakfeladat szám: Szakfeladat megnevezése: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek b) Szakfeladat szám január 1 től: Szakfeladat szám: Szakfeladat megnevezése: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység A szakfeladaton belül a következő tevékenységeket látja el: - pályázatokon való részvétel, -együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal.. VIII. Az Alapító Okiratnak a az alaptevékenységről szóló 2.2. pontjának a szakfeladat számokról és szakfeladat megnevezésekről szóló részét a következő szakfeladat számmal és szakfeladat megnevezéssel egészíti ki: Szakfeladat szám: Szakfeladat megnevezése: egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 12

13 IX. Az Alapító Okiratnak a az alaptevékenységről szóló 2.2. pontját az alábbi tartalmú szövegezéssel egészíti ki: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységet lát el: - pályázatokon való részvétel, -együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal. X. Az Alapító Okiratnak az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokról szóló 2.4. pontjának 2.4. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: a.) Óvodai foglalkozások, szükség esetén logopédiai dyslexia megelőző foglalkozás -, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermeknek felzárkóztató foglalkozás. b) A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete. c) Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez. számozása és tartalma a következőképpen módosul: 2.3. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: a) Óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a sajátos nevelési igényű gyermekek (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos - logopédiai ellátás) számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás. b) A gyermekek kötelező rendszeres egészségügyi felügyelete.. XI. Az Alapító Okiratnak a térítési díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó 2.5. pontjának számozása és tartalma a következőképpen módosul: 2.4. Térítési díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások: a gyermek és a felnőttétkeztetés térítési díjfizetése a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak, valamint az e tárgyban megalkotott hatályos önkormányzati rendelet figyelembe vételével történik.. XII. Az Alapító Okiratnak a tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatásokról szóló 2.6. pontjának számozása és tartalma a következőképpen módosul: 2.6. Tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások: az óvodai pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás.. XIII. Az Alapító Okiratnak a korábbi pontjainak a számozása pontra változik. XIV. Alapító Okirat 3.4. pontját a következőképpen módosul: 3.4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 13

14 368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet 10.. /4/ bekezdése alapján kötendő munkamegosztási megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el.. XV. Az Alapító Okiratnak az intézmény vezetőjének megbízási rendjéről szóló 4.1. pontja a következőképpen módosul: 4.1. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: A közoktatási intézmény vezetőjét Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 138/1992. /X. 8./ Korm. rendelet 5. - a, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény ának (1) bekezdése, (7) (8) bekezdése, ának (1) bekezdése, ának (2) (4) bekezdése alapján öt évre bízza meg, mely döntése meghozatalát megelőzően köteles a Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzatai képviselő testületeinek véleményét kikérni.. XVI. Az Alapító Okiratnak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítéséről és módosításáról szóló 5.2. pontjának címe és tartalma a következőképpen módosul: 5.2. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása és ellenőrzése: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelő- testület fogadja el és módosítja. A módosítás a szükséges változásoknak megfelelően folyamatosan történik. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és annak módosításai azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A fenntartó ellenőrzi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályát.. XVII. Az Alapító Okiratának a záradékról szóló 5.3. pontjában a következőképpen módosul: 5.3. Záradék: A Petőfi úti Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete./2012. /XI../ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.. Jelen módosító okiratot Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. /XI./ számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár, november. /: Kondora István :/ 14

15 2. melléklet a /2012. /XI.../ számú képviselő-testületi határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T A Petőfi úti Óvoda Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete által a 47/2004. (III.18.) számú határozatával jóváhagyott, a 108/2005. (IV.28.) számú, a 120/2005. (IV.28.), a 121/2005. (IV.28.) számú, a 174/2007. (VI.28.) számú, a 235/2007. (IX.20.) számú, a 328/2007. /XII. 13./ számú, 71/2008. /III. 27./ számú, a 106/2008. /IV. 22./ számú, a 202/2008. /VI. 26./ számú és a 123/2009. /V. 21./ számú és a /2012./XI..) határozatával módosított Alapító Okirata A költségvetési szerv neve, székhelye: Petőfi úti Óvoda 9600 Sárvár, Petőfi u Telephelye: 9600 Sárvár, Bocskai u Alapítás időpontja: Történeti: elődjének tekinthető a jelenlegi Bocskai úti Óvoda, amely alapítása ben történt. A Petőfi úti Óvoda 1980 óta létezik, akkor csatolták hozzá a Bocskai úti Óvodát. - Önkormányzati: március /1994. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: a törzsszámú Petőfi úti Óvoda 9600 Sárvár, Petőfi u Alapítói és egyéb irányítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: -Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testülete, 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Az intézmény alapítójának, illetve fenntartójának neve, címe: - Alapítója: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) - Fenntartó: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.), Bögöt Község Önkormányzata (9612 Bögöt, Tóth Gy. u. 12.), Porpác Község Önkormányzata (9612 Porpác, Kossuth L. u. 1.), Sitke Község Önkormányzata (9671 Sitke, Hunyadi u. 1.) Az intézmény típusa: óvoda 1.6. Az intézmény tagozatai: Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézményt az óvodavezető, akadályoztatása esetén az óvodavezető-helyettes képviseli. 15

16 2.1. Az intézmény tevékenysége: TEÁOR száma: 8510 Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Óvodai nevelés 2.2. Az intézmény alapfeladata: Az intézmény alapfeladata: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Szakfeladatok száma: Szakfeladatok megnevezése: óvodai nevelés, ellátás óvodai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Főzőkonyhát működtet, amellyel biztosítja az óvodások, a felnőttek munkahelyi étkeztetését, valamint a munkahelyi vendéglátás. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény; az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a felvételi körzetben található településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Óvodai fejlesztő programot szervez. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységet lát el: - pályázatokon való részvétel, -együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: a) Óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a sajátos nevelési igényű gyermekek (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos- logopédiai ellátás) számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás. c) A gyermekek kötelező rendszeres egészségügyi felügyelete Térítési díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások: a gyermek és a felnőttétkeztetés térítési díjfizetése a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak, valamint az e tárgyban megalkotott hatályos önkormányzati rendelet figyelembe vételével történik Tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások: az óvodai pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás. 16

17 2.6. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 250 fő. 2.7.Az intézmény működési területe: Sárvár, Bögöt, Porpác és Sitke közigazgatási területe. A felvételi körzethatárokat rugalmasan kell értelmezni az óvodák feltöltöttségére való tekintettel. A nem Sárváron, Bögötön, Porpácon és Sitkén élő óvodáskorú gyermekeket csak a fenntartó engedélyével lehet felvenni. 3. Az intézmény gazdálkodása 3.1. Az ellátandó vállalkozások köre, mértéke: A feladatellátást szolgáló vagyon: Az ingatlan-nyilvántartásban: - a sárvári 3138/2 hrsz alatt felvett 5008 m2 területű Sárvár, Petőfi u. 21. sz. alatti, - a sárvári 2212 hrsz alatt felvett 1969 m2 területű Sárvár, Bocskai u sz. alatti házasingatlanok. Az ingóvagyon az általános vagyonleltár szerint A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képezi, az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekintendő. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet 10.. /4/ bekezdése alapján kötendő munkamegosztási megállapodásban rögzített módon a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: A közoktatási intézmény vezetőjét Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 138/1992. /X. 8./ Korm. rendelet 5. - a, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény ának (1) bekezdése, (7) (8) bekezdése, ának (1) bekezdése, ának (2) (4) bekezdése alapján öt évre bízza meg, mely döntése meghozatalát megelőzően köteles a Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzatai képviselő testületeinek véleményét kikérni Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. 5. Záró rendelkezések 17

18 5.1. Felülvizsgálat rendje: a jogszabályi változások, önkormányzati rendeletek alapján azonnal, vagy a megjelölt határidőig Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása és ellenőrzése: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelő- testület fogadja el és módosítja. A módosítás a szükséges változásoknak megfelelően folyamatosan történik. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és annak módosításai azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A fenntartó ellenőrzi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályát Záradék: A Petőfi úti Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testülete./2012. /XI../ számú határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.. Sárvár, november.. /:Kondora István:/ polgármester /:dr. Szijártó Valéria:/ jegyző 18

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /695/ 2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. november 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A, és a alapító okiratának

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának módosítása. 2. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 20/2011./II.17./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2011. július 5-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben