234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve az intézmény vezetőjének és dolgozóinak magas színvonalon végzett eredményes munkáját - tudomásul veszi. Határidő: azonnal

2 235/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, mint a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár fenntartójával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) 65/C. -ában meghatározott támogató szolgáltatás Sárvár város közigazgatási területén történő biztosítására, határozott időre, egy év időtartamra, január 1-jétől december 31-éig az Szt a alapján ellátási szerződést köt. Az ellátási szerződés jelen határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés megkötésére. Határidő: december 31. az ellátási szerződés megkötéséért

3 236/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2010. (I.28.) számú képviselőtestületi határozatával elfogadott, és a 72/2011.(III.24.) és a 208/2013. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozatokkal módosított a évi CXXII. tv. alapján a Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló - Javadalmazási Szabályzatát december 31. napjával hatályon kívül helyezi. Ezzel egyidejűleg január 01. napjától kezdődő hatállyal a mellékletben foglaltakkal egyező tartalommal elfogadja a Javadalmazási Szabályzatot. A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert az elfogadott Javadalmazási Szabályzat aláírására, továbbá annak a hatálya alá tartozó gazdasági társaságokkal való közlésére. Határidő: december 31.

4 237/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó gazdasági társaságok ügyvezetőit - a évi CXXII. tv. 5. (3) bekezdésében írtakra tekintettel -, hogy az elfogadott Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbehelyezéséhez szükséges cégeljárás megindításáról gondoskodjanak. Határidő: január 30. Felelős: Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

5 238/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Vancsura Miklós (an.: Báthori Katalin, sz.: , adóazonosító: ) 8380 Hévíz, Fortuna u. 2. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjének megválasztja. Határidő: december 31.

6 239/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatójával kötendő megbízási szerződés tervezetet a melléklettel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert e szerződésnek a társaság képviseletében történő aláírására. Határidő: december 31.

7 240/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Dr. Dénes Tibor (an.: Léránt Margit) 9600 Sárvár, Vadkert körút 20. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága elnökének megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

8 241/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Gerencsér Gábor Zsolt (an.: Lábas Sarolta) 9600 Sárvár, Gyöngyös u. 7/A. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

9 242/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Szabó Lajos (an.: Mizda Veronika) 9600 Sárvár, Szatmár u. 21./ E. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

10 243/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Máhr Tivadar (an.: Király Mária) 9600 Sárvár, Kinizsi P. u. 20. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

11 244/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Horváth József (an.: Soós Terézia) 9600 Sárvár, Dévai B.M. u. 1. II/3. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

12 245/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Vámos Zoltán (an.: Fájer Erzsébet) 9608 Sárvár, Sport u. 21. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

13 246/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagjaival kötendő megbízási szerződés tervezetét a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy e szerződésben foglalt tartalommal a bizottság tagjaival a szerződést megkösse. Határidő: január 31.

14 247/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a Sárvári Gyógyfürdő Kft január 01. napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) és 12. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerint a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. A képviselő-testület kéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy e határozatának a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: január 31. Felelős: a társaság ügyvezető igazgatója

15 248/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos (2012. június 01. napjától alkalmazandó) alapító okiratának valamennyi rendelkezését december 31. napjával hatályon kívül helyezi és helyette január 01. napjától alkalmazandóan a évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő tartalmú alapító okiratot fogad el. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a teljes egészében módosított, és ezáltal új tartalmúnak tekintendő melléklet szerinti alapító okirat aláírására. Határidő: december 31.

16 249/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját az új Ptk. szabályai alá való áttérésből eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Határidő: január 30. Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója

17 250/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. és a Raiffeisen Bank között létrejövő, január 1-től és december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, ,-Ft-os, azaz egyszázötven-millió forintos, folyószámlahitel szerződés megkötéséhez hozzájárul. A képviselő-testület egyidejűleg készfizető kezességet vállal a fentiek szerinti ,- Ft összegű folyószámlahitelre. A képviselő-testület felhatalmazza: - Vancsura Miklós ügyvezető igazgatót a hitelszerződés aláírására, - Kondora István polgármestert a hitelszerződés készfizető kezesként történő aláírására. Határidő: azonnal, Vancsura Miklós ügyvezető igazgató

18 251/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Sárvári Gyógyfürdő Kft. egyedüli tagja ezen alapítói döntésével szükségesnek látja a Felek között március 18. napján forint tagi kölcsön nyújtása tárgyában kötött szerződés 5. pontjának módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklettel megegyező tartalmú kölcsönszerződés módosításáról szóló szerződést aláírja. A képviselő-testület kéri a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a kölcsönszerződés módosításával összefüggő intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Vancsura Miklós ügyvezető igazgató

19 252/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Sárvár belterület 1186/3 hrsz. alatt bejegyzett, kivett táborhely megnevezésű, a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Vadkert 1.) tulajdonában lévő ingatlanon található Sárvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában, de december 31-ig a SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Nádasdy u. 136.), január 1-től az Önkormányzat és a VASIVÍZ ZRt. (Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., továbbiakban: Zrt.) között szeptember 15. napján Sárvár Város és Csénye Község tulajdonában lévő víziközmű létesítmények, Sárvár ivóvízellátási rendszer üzemeltetésére létrejött bérleti üzemeltetési megállapodás továbbiakban: üzemeltetési megállapodás - alapján a Zrt. kezelésében, üzemeltetésében lévő víztorony külső felületét a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 4. pontjában (egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások) és 15. pontjában (sport, ifjúsági ügyek) meghatározott önkormányzati közfeladatok ellátásában történő érdemi közreműködése, feladatellátása kapcsán, ezen tevékenységek reklámozása céljára a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (13) és (17) bekezdése alapján határozatlan időre, ingyenesen használhassa. A képviselő-testület deklarálja, hogy az üzemeltetési megállapodás 14. pontja alapján az Üzemeltető (Zrt.) nem jogosult az érintett ellátás rendszeren lévő települési önkormányzatok tulajdonában álló vízközmű vagyontárgyakkal összefüggésben más vállalkozási tevékenységet is folytatni, hasznosítani, hasznait szedni. Ez a jog az Önkormányzato(ka)t illeti. A hozzájárulás feltétele, hogy a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság a reklámozáshoz szükséges munkálatok megkezdése előtt - az egészséges ivóvízellátáshoz szükséges feltételek maradéktalan biztosítása, a víztorony üzemeltetési rendjének (házirend), az abban foglalt esetleges speciális előírásainak, valamennyi tűz-, munka, balesetvédelmi és más egyéb kötelező előírásainak megismerése és betartása érdekében - a Zrt. kivitelezéshez kapcsolódó, kizárólag az említett szempontokat érintő szakmai álláspontját beszerzi és az abban foglaltakat betartja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglalt feltételeknek megfelelő ingyenes használati jogot biztosító megállapodás aláírására. Határidő: közlésre azonnal

20 253/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Takó László (an.: Magyar Ilona, sz.: , adóazonosító: ) 9700 Szombathely, Somlai Artúr u. 22. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. ügyvezetőjének megválasztja. Határidő: december 31.

21 254/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójával kötendő munkaszerződés tervezetet a melléklettel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert e szerződésnek a társaság képviseletében történő aláírására. Határidő: december 31.

22 255/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Vocelka Zoltán (an.: Schmidéliusz Piroska) 9600 Sárvár, Arany J. u. 17. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. felügyelőbizottsága elnökének megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

23 256/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Kámán-Wittinger Tünde (an.: Tóth Mária Erzsébet) 9608 Sárvár, Rábasömjéni u. 74. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

24 257/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Tischler Balázs János (an.: Bozi Bernadett) 9600 Sárvár, Hársfa u. 36. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

25 258/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagjaival kötendő megbízási szerződés tervezetét a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy e szerződésben foglalt tartalommal a bizottság tagjaival a szerződést megkösse. Határidő: január 31.

26 259/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a SÁRVÁR TÁVHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft január 01. napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) és 12. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerint a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. A képviselő-testület kéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy e határozatának a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: január 31. Felelős: a társaság ügyvezető igazgatója

27 260/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SÁRVÁR TÁVHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos (2013. június 01. napjától alkalmazandó) alapító okiratának valamennyi rendelkezését december 31. napjával hatályon kívül helyezi és helyette január 01. napjától alkalmazandóan a évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő tartalmú alapító okiratot fogad el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a teljes egészében módosított, és ezáltal új tartalmúnak tekintendő melléklet szerinti alapító okirat aláírására. Határidő: december 31

28 261/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a SÁRVÁR TÁVHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját az új Ptk. szabályai alá való áttérésből eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Határidő: január 30. Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója

29 262/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező megállapodásban rögzített tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat és a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. között december 18. napi hatállyal létrejövő kompenzációs megállapodást és feljogosítja a polgármestert az önkormányzat képviseletében történő aláírásra. Határidő: azonnal

30 263/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Zöld Pont Hulladékközszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Dr. Szabó Gyula József (an.: Szalai Ida) 9600 Sárvár, Batthyány u. 54. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága elnökének megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

31 264/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Zöld Pont Hulladékközszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Máhr Tivadar (an.: Király Mária) 9600 Sárvár, Kinizsi P. u. 20. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

32 265/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Zöld Pont Hulladékközszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Varga Dezső (an.: Kupi Mária) 9600 Sárvár, Vitnyédi u. 28. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: december 31.

33 266/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagjaival kötendő megbízási szerződés tervezetét a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy e szerződésben foglalt tartalommal a bizottság tagjaival a szerződést megkösse. Határidő: január 31.

34 267/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Zöld Pont Hulladékközszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja január 1-tól május 31. közötti időre a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cégjegyzékszám: Cg , székhely: 8500 Pápa, Mozsár u. 14.) megválasztja, azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Horváth Márta (anyja neve: Nagy Irma, lakcím: 8500 Pápa, Somlai út 96.). A könyvvizsgáló megbízási díját bruttó ,- Ft/hó összegben határozza meg. A képviselő-testület kéri a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést január 1- től május 31-ig terjedő időszakra megkösse. Határidő: december 31. Felelős: a társaság ügyvezetője

35 268/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Zöld Pont Hulladékközszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft január 01. napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) és 12. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerint a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. A képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy e határozatának a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: január 31. Felelős: a társaság ügyvezetője

36 269/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Hulladékközszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos (2013. október 10. napjától alkalmazandó) alapító okiratának valamennyi rendelkezését december 31. napjával hatályon kívül helyezi és helyette január 01. napjától alkalmazandóan a évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő tartalmú alapító okiratot fogad el. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a teljes egészében módosított, és ezáltal új tartalmúnak tekintendő melléklet szerinti alapító okirat aláírására. Határidő: december 31.

37 270/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az új Ptk. szabályai alá való áttérésből eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Határidő: január 30. Felelős: a Kft. ügyvezetője

38 271/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. között szeptember 27-én megkötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat melléklete szerinti módosítását jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. Határidő: a szerződéskötésre december 31.

39 272/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Sziklainé Polgár Éva (an.: Németh Mária) 9600 Sárvár, Petőfi u. 35. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja. Határidő: december 31.

40 273/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Kalmár Lászlóné (an.: Süle Ilona) 9608 Sárvár, Rábasömjéni u. 58. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja. Határidő: december 31.

41 274/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja Kocsisné Antal Judit Etelka (an.: Farkas Judit Etelka) 9600 Sárvár, Rákóczi F. u. 15. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja. Határidő: december 31.

42 275/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága esetében a bizottság elnökének havi megbízási díját forint/hó összegben, a bizottság tagjai esetében pedig forint/hó összegben határozza meg. Határidő: január 1.

43 276/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Nonprofit Kft. újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagjaival kötendő megbízási szerződés tervezetét a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy e szerződésben foglalt tartalommal a bizottság tagjaival a szerződést megkösse. Határidő: január 31.

44 277/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Nonprofit Kft. Alapító Okiratának a) pontját a következő szövegre módosítja: A felügyelőbizottság tagjai: név: Sziklainé Polgár Éva an.: Németh Mária lakcím: 9600 Sárvár, Petőfi u. 35. név: Kalmár Lászlóné an.: Süle Ilona lakcím: 9608 Sárvár, Rábasömjéni u. 58. név: Kocsisné Antal Judit Etelka an.: Farkas Judit Etelka lakcím: 9600 Sárvár, Rákóczi F. u. 15. b) 26.2 pontját a következő szövegre módosítja: A tagok jelenlegi megbízatása január 01. napjától december 31. napjáig tar. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat tartalmával egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Határidő: január 31.

45 278/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkezett változásokból eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Határidő: január 30. Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója

46 279/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alapítói (tulajdonosi) jogok gyakorlójaként, az előterjesztéssel megegyező tartalommal jóváhagyja a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság valamint a Yeloprint Nyomdaipari Kft. között kötendő nyomdai szerződést a Sárvári Hírlap nyomdai munkáinak elvégzésére január 01. napjától december 31. napjáig. Határidő: december 31. dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató

47 280/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város környezeti állapotának értékeléséről szóló évi beszámolót tudomásul veszi. Egyidejűleg a beszámolónak Sárvár város hirdetőtábláján és honlapján történő közzétételét elrendeli. Határidő: azonnal Felelős közzététel vonatkozásában: Dr. Kulcsár László

48 281/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár Város közötti időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Programját a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal

49 282/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi Belső ellenőrzési munkatervet Sárvár Város Önkormányzata vonatkozásában az előterjesztéssel megegyező tartalommal állapítja meg. Határidő: azonnal

50 283/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata évi módosított Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal dr. Szijártó Valéria jegyző

51 284/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az MNV ZRT-nél, mint a tulajdonos Magyar Állam képviseletében eljáró szervezetnél kezdeményezi, hogy az ingatlannyilvántartásban Sárvár 1. hrsz alatt nyilvántartott, a Magyar Állam tulajdonában levő Nádasdy Várban - Sárvár Város Önkormányzata fenntartásában - működő Nádasdy Ferenc Múzeum mellett a szintén Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott - Nádasdy Vár Művelődési Központ és Könyvtár által használt épületrész is a jelenleg az november 10-én kötött szerződés alapján fennálló ingyenes használati jog helyett - Sárvár Város Önkormányzata vagyonkezelésébe kerüljön. A kezdeményezés elfogadása esetén a Nádasdy Ferenc Múzeum által használt épületrészre és egyben a Nádasdy Vár Művelődési Központ és Könyvtár által használt épületrészre is egy vagyonszerződés kerüljön megkötésre. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy minden további, a vagyonkezelésbe vétellel összefüggő jognyilatkozatot megtegyen. Határidő: azonnal

52 285/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 122/1 hrsz-ú, természetben a Sárvár, Batthyány u. 29. sz. alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő Kanona Band Zenei Egyesület részére a határozat 1. számú melléklete szerinti szerződéssel, az abban meghatározott helyiséget; Break Hip-Hop Tánc csoport részére a határozat 2. számú melléklete szerinti szerződéssel, az abban meghatározott helyiséget; Sárvári Nádasdy DSE Birkózó Szakosztálya részére a határozat 3. számú melléklete szerinti szerződéssel, az abban meghatározott helyiséget; Magyar Páneurópai Unió Sárvári Regionális Szervezete részére a határozat 4. számú melléklete szerinti szerződéssel, az abban meghatározott helyiséget; január 1. napjától december 31. napjáig meghatározott időtartamra ingyenes használatba adja. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő ingyenes használati megállapodások aláírására. Határidő: azonnal

53 286/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 122/1 hrsz-ú, természetben a Sárvár, Batthyány u. 29. sz. alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye által jelenleg is használt 141,2 m2 alapterületű helyiségre a határozat 1. számú melléklete szerinti ingyenes használati szerződéssel január 1. napjától határozatlan időre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó részére ingyenes használati jogot biztosít. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő ingyenes használati megállapodás aláírására. Határidő: azonnal

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben