Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. InTelekom Systems Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. InTelekom Systems Kft."

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz InTelekom Systems Kft. Kiadva: Sopronban, március 03-án Módosítva: Hatályos: március 15.-től

2 Tartalomjegyzék 1. Elérhetőségeink A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása Internet szolgáltatás Az Internet szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásai Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja A szolgáltató részéről biztosított műszaki feltételek Internet bérelt vonalon Internet ADSL technológiával Internet SHDSL technológiával Internet WDSL technológiával Co-location szolgáltatás szolgáltatás Domain név szolgáltatás A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg Az előfizető részéről a szolgáltatáshoz szükséges műszaki feltételek Internet bérelt vonalon Internet ADSL technológiával Internet SHDSL technológiával Internet WDSL technológiával A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idő (célérték) A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere A minőségi célértékek értelmezése A minőségi célértékek teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizetőt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításának eseteiben megillető jogok, a díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei és a fizetendő díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei A szolgáltató joga az egyoldalú szerződésmódosításra Az előfizetőt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításának eseteiben megillető jogok Az egyoldalú szerződésmódosítás esetén az előfizető tájékoztatásának módja, és a fizetendő díj mértéke Az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje, díjak Az Internet szolgáltatás áthelyezés feltételei és a fizetendő díj mértéke A szolgáltatás átírása teljesítésének határideje és az átírás díja Az előfizetői szolgáltatás szünetelésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke Az Internet szolgáltatás szüneteltetése az előfizető kérelmére Az Internet szolgáltatás szüneteltetése a szolgáltató részéről Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná Felmondás 8 napra Felmondás 15 napra Felmondás 30 napra A hibabejelentő elérhetősége A vállalt hibaelhárítási célérték A hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Az ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) /64

3 17.1. Az ügyfélszolgálat működése Az előfizetői bejelentések Panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén Az előfizetőt megillető kötbér mértéke A hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és időtartama, az adatok továbbításának biztosítása, az adatbiztonság, valamint az előfizetőnek, illetve a felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatás Az előfizetői szolgáltatások díja, ezen belül az egyszeri díjak, rendszeres díjak és forgalmi díjak számszerű és egyértelmű mértéke, díjazási időszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az előfizető igénye szerinti előre történő megfizetésére vonatkozó szabályok Az előfizetői szolgáltatások díja A díjfizetés és a számlázás módja és ideje A díjnak az előfizető igénye szerinti előre történő megfizetésére vonatkozó szabályok A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a közvetítőválasztást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal összhangban A felügyeleti szerv címe, telefonszáma Az általános szerződési feltételek elérhetősége sz. Melléklet Díjszabás ADSL árlista Egyszeri díjak ADSL és WDSL Internet Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet T-Home területen Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet Invitel területen Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet UPC területen Havi listaáras előfizetési díjak WDSL Internet Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet T-Home területen Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet Invitel területen Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet UPC területen Havi listaáras előfizetési díjak WDSL Internet Egyéb ADSL és WDSL havi díjak Kedvezmények ADSL Internet Díjfizetés nélküli szolgáltatások ADSL és WDSL Internethez Bérelt vonalas Internet árlista Kedvezmények Internet bérelt vonalon Kedvezmények SHDSL Internet szolgáltatásra Egyéb SHDSL havi díjak Domain név regisztráció díjai Kedvezmények Webhosting szolgáltatásra sz. Melléklet A InTelekom Systems Kft. Internet szolgáltatási irányelvei (AUP) sz. Melléklet sz. Melléklet Dokumentumok, tájékoztatók /64

4 1. Elérhetőségeink A szolgáltató neve: InTelekom Systems Kft. A szolgáltató rövidített elnevezése: InTelekom Systems Kft. A szolgáltató székhelye: 2900 Komárom, Zrínyi M. u. 30. A szolgáltató Technikai Központja: 1132 Budapest, Victor Hugo Ügyfélszolgálat címe: 9400 Sopron, Balfi u. 55. Központi telefon +(36) munkanapokon 8-17 Ügyfélszolgálat +(36) munkanapokon 8-17 Ügyfélszolgálat fax: +(36) *24 Ügyfélszolgálat honlap 7*24 Igénybejelentés 7*24 Hiba bejelentés 7*24 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 2.1. Internet szolgáltatás SZJ Internet hozzáférés ellátás szolgáltatása - ADSL Internet szolgáltatás - SHDSL Internet szolgáltatás - Béreltvonali Internet szolgáltatás - WDSL Internet szolgáltatás / vezeték nélküli technológiával saját fejlesztésű hálózaton - Co-location szolgáltatás (szerver hosting) - szolgáltatás - Domain név szolgáltatás - Web hosting szolgáltatás A InTelekom Systems Kft. Internet szolgáltatása országos, nyilvános adathálózati szolgáltatás. A szolgáltatás KSH a 9004/2002. (SK. 7) KSH Közlemény szerinti besorolása SZJ Internet szolgáltatás. A InTelekom Systems Kft. az Internet hálózati adatbázisokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést szabványos adatkommunikációs interfészeken keresztül, az Internet hálózatra vonatkozó előírásoknak (RFC: Request for Comments) megfelelően biztosítja előfizetőinek. Az Internet használata során az ÁFSZ 2. sz. mellékletében található Alapelvek az Internet használatához c. dokumentumban foglaltakat az előfizetők kötelesek betartani. A InTelekom Systems Kft. mint teljes körű Internet szolgáltató, előfizetői azonosítására IP címet alkalmaz. Ez teszi lehetővé IP címek kiosztását ügyfelei számára. Az előfizetők számára az IP címek kiosztása az ügyfél igényének megfelelően, a RIPE NCC mindenkor érvényben lévő eljárásai szerint történik. 4/64

5 A InTelekom Systems Kft. a budapesti Technikai Központjához kapcsolódó előfizetőket két helyen csatlakoztatja az Internethez: a nemzetközi Internet hálózathoz történő kapcsolódás 2 egymástól független 2x 1 Gbps sebességű üvegszálas nemzetközi bérelt vonali kapcsolaton keresztül történik; a magyarországi kapcsolatokat a BIX (Budapest Internet Exchange) helyszín irányába 1x1 Gbps sávszélességű földi bérelt vonalon biztosítja a szolgáltató. Domain regisztrálás: A.hu domain regisztrációt a nyilvántartók mindenkor érvényben lévő szabályzata előírásainak megfelelően végezi el a szolgáltató. Ezt a megrendelők kötelesek elfogadni és tudomásul venni. Ezen felül az InTelekom Systems Kft. vállal.com,.net,.org,.biz,.info,.eu, nemzetközi domain regisztrációt a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. A szolgáltató biztosítja az előfizetők elektronikus levelezésének gyors és biztonságos működését. Web hosting: ezen szolgáltatás keretében a megrendelők a InTelekom Systems Kft. szerverein tárolhatják internetes honlapjaikat, melyet biztonságban tudhatnak, az érdeklődők pedig gyorsan és problémamentesen böngészhetik az itt tárolt oldalakat. Szerver hosting: ezen szolgáltatás keretében a megrendelők a InTelekom Systems Kft. technikai központjában rendelkezésre álló szabad kapacitást kihasználva, elhelyezhetik szervereiket, melyhez biztonságos körülmények között IP címet és belföldi garantált kapcsolatot igényelhetnek Az Internet szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásai A szolgáltató külön szerződés alapján vállalja továbbá az alábbi értéknövelt szolgáltatások nyújtását: - mail-relay szolgáltatás - csoportos szolgáltatás - tűzfal-szolgáltatás - rendszerintegrációs tevékenység - szerverbérlet co-location szolgáltatáshoz - A 2.1 pontban definiált szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges műszaki berendezések eladása, vagy bérbeadása A szolgáltatások részletes leírását az 5.1 pont tartalmazza. 3. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás A InTelekom Systems Kft. Internet és a kiegészítő szolgáltatások igénybevételére kizárólag a szolgáltató és az előfizető között létrejött egyedi előfizetői szerződés alapján van mód. Az egyedi előfizetői szerződés az Általános Szerződési Feltételek -kel együtt érvényes. A szóban vagy írásban tett igénybejelentést az Ügyfélszolgálat veszi át, regisztrálja, előkészíti és megszervezi a műszaki egyeztetést. A kölcsönösen elfogadott feltételeket szerződésben rögzíti az adminisztrációs részleg. 5/64

6 4. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja A szóban vagy írásban tett igénybejelentést az Ügyfélszolgálat veszi át, regisztrálja, ha szükséges, előkészíti és megszervezi a műszaki egyeztetést. Az igénybejelentés alapján a szolgáltató 30 napon belül írásban szerződéskötési ajánlatot tesz. A szerződés tartalmi elemeire a 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet előírásai az irányadók. A kölcsönösen elfogadott feltételeket szerződésben rögzíti az adminisztrációs részleg. Az előfizető vagy a szolgáltató által vállalt, a telepítéshez esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése után kezdődik meg az előfizetői hozzáférési pont létesítése telepítés, üzembe helyezés, átadás majd ezután vehető igénybe a szolgáltatás. A szolgáltató a lakossági és üzleti ADSL internet szolgáltatásait, úgynevezett szereld magad csomagban kínálja, melynek megrendelése esetén az előfizető feladata a szolgáltatás üzembe helyezése, a csatolt tájékoztató alapján. Azonban az előfizetőknek ebben az esetben is lehetőségük van a fenti csomagtól eltérően szerelői opciót igénybe venni, melyet a megrendelésnél kell jelezni és a szerződés szerinti díj megfizetése esetén a szolgáltató szakemberei, telepítik és helyezik üzembe a szolgáltatást. 5. A szolgáltatások igénybevételének feltételei A InTelekom Systems Kft. az Internet szolgáltatást üzleti előfizetők számára bérelt vonalon, ADSL vagy SHDSL technológiával és WDSL technológiával (saját fejlesztésű hálózaton) ajánlja. Egyéni előfizetők számára az ADSL vagy WDSL technológiával ajánlja. Az ADSL technológiával nyújtott Internet szolgáltatást igénybe vevő üzleti előfizetőnek lehetőséget biztosít a szolgáltató arra is, hogy az üzleti előfizető munkatársai számára is, lakóhelyükre előfizesse az ADSL Internet szolgáltatást, úgynevezett flottaszerződés keretében. A szolgáltatás igénybevételére kizárólag a szolgáltató és az előfizető között létrejött egyedi előfizetői szerződés alapján van mód. Az egyedi előfizetői szerződés az Általános szerződési feltételek -kel együtt érvényes. Ha szükséges, a szerződés megkötése előtt a szolgáltató szakemberei vagy megbízottjai végrehajtják a helyszíni szemlét. Az adatokat jegyzőkönyvben rögzítik. Az Internet szolgáltatás előfizetője megszerzi a szükséges engedélyeket az ingatlan tulajdonostól. Az előfizető az előre rögzített időpontban biztosítja a helyszínt. A szolgáltató a fenti feltételek együttes megléte esetén megkezdi az üzembe helyezést. Az igénylő az igénybejelentéshez, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adataiban bekövetkező változásról haladéktalanul köteles a szolgáltatót írásban értesíteni. Amennyiben a bejelentett változás az igény teljesíthetőségét illetve annak határidejét befolyásolja, a változás új igénybejelentésnek minősül a teljesítési határidők szempontjából, mert szerződésmódosítást von maga után. A szerződésnek a telepítésre vonatkozó része akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az előfizetői végpontot a szerződés aláírását követő 30 napon belül az előfizető jegyzőkönyvileg üzemeltetésre 6/64

7 átvette kivéve azt az esetet, ha a megrendelő (előfizető) szolgáltatási csomagként az úgynevezett Szereld magad csomagot választja (kizárólag T-Home szolgáltatói területen igénybe vett ADSL előfizetés esetén lehetséges). Ebben az esetben a szolgáltatói szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kiadja a szolgáltatáshoz szükséges hozzáférési azonosítókat az előfizető részére. Nem számít késedelmes teljesítésnek, ha az előfizető a helyszínt vagy az általa vásárolt berendezéseket nem adja át a szolgáltatónak az előre, írásban rögzített módon és/vagy időpontban A szolgáltató részéről biztosított műszaki feltételek A InTelekom Systems Kft., által működtetett adatátviteli rendszer átvitel technikai kialakítása a vonatkozó nemzetközi ajánlásokon, a magyar szabványokon, törvényi és hatósági előírásokon alapul. Az előfizető igénye szerinti sávszélességben általános TCP/IP hozzáférést bérel a szolgáltatótól. A hálózatok jellege digitális. A InTelekom Systems Kft., Technikai Központja az Internet világhálózathoz, mint autonóm rendszer kapcsolódik. Adatkapcsolati protokoll támogatás: HDLC Frame relay PPP ISDN X.25 LAPB Hálózati protokoll támogatás: TCP/IP Internet bérelt vonalon A bérelt vonalon továbbított Internet szolgáltatás esetében a társszolgáltatók által biztosított bérelt vonal jelenti a kommunikációs közeget, a felhasználó földrajzi helyétől függően. Az előfizetők berendezéseikkel közvetlenül csatlakoznak az adott hozzáférési (access) pontban a szerződésben rögzített sebesség mellett Az átlagos sávszélességű TCP/IP hozzáférés esetén az előfizető telephelyén üzembe helyezett router kapcsolódik a szolgáltató Technikai Központjában elhelyezett router egy portjára. Az igényelt sávszélesség legalább n*1 Mbit/s, max. 100 Mbit/s. Az ilyen típusú vonalak az adatsebességtől függően G.703, V.35, X.21 ajánlásoknak megfelelő interfésszel végződhetnek Internet ADSL technológiával ADSL technológia egyéni előfizetők számára és kisebb irodai számítógép-hálózaton nagy sebességű internetezést tesz lehetővé a meglévő telefonvezetéken keresztül. 7/64

8 Az ADSL egy olyan digitális átviteltechnikai megoldás, amely a meglévő, nyilvános távbeszélő előfizetői hálózatba telepített sodrott rézvezetőt felhasználva a hagyományos telefon és ISDN típusú szolgáltatás felett nagysebességű, aszimmetrikus adatátviteli képességet biztosít. A szolgáltatás a bérelt vonal előnyeit mondhatja magáénak: az Internet használatakor nincs kapcsolási és telefonforgalmi díj, ugyanakkor a távbeszélő- vagy az ISDN-szolgáltatás zavarása nélkül, azzal egy időben használható, akár a nap 24 órájában. Az ADSL figyelembe veszi, hogy a vonalon az információk java része a hálózat felől érkezik a felhasználó gépére, míg visszafelé ehhez képest csekély mennyiségű bittel is kifejezhetők a kérések. Az ADSL szolgáltatás ott vehető igénybe, ahol a műszaki feltételek (fizikai érpár, távolság stb.) biztosítottak. Az adat információ átviteléhez az átviteltechnikai rendszer önmagán belül ATM cella alapú technológiát használ. A hagyományos alapsávi POTS típusú vagy ISDN2 szolgáltatásoknak és a velük párhuzamosan, ugyanazon a vonalon élő nagysebességű adatkapcsolat egyidejű zavarmentes nyújtása érdekében az ADSL átviteltechnikai rendszer a szolgáltatásokat frekvenciában választja szét, amelyhez mind az előfizetői oldalon, mind hálózati oldalon hozzáférésenként egy-egy leválasztó szűrőre van szükség. Ennek alkalmazásával a két különböző típusú szolgálat (ISDN vagy POTS/ADSL adat kapcsolat) egyidejű rendelkezésre állása és igény esetén a folyamatos, nagysebességű adatkapcsolat megléte biztosítható. Az ADSL szolgáltatások az elérhető maximális sebességekben és ennek megfelelően a szolgáltatási díjakban különböznek: T-Home területen: Csomag neve max. letöltési max. feltöltési garantált garantált feltöltési sebesség sebesség letöltési sebesség sebesség 1 Mbps csomag: kbps 128 kbps 160 kbps 64 kbps 2 Mbps csomag: kbps 192 kbps 192 kbps 64 kbps 4 Mbps csomag: kbps 256 kbps 256 kbps 96 kbps 8 Mbps csomag: kbps 512 kbps 480 kbps 192 kbps 18 Mbps csomag: kbps kbps 960 kbps 320 kbps 25 Mbps csomag: kbps kbps kbps kbps Invitel területen: Csomag neve max. letöltési max. feltöltési garantált garantált feltöltési sebesség sebesség letöltési sebesség sebesség 1 Mbps csomag: kbps 128 kbps 160 kbps 64 kbps 4 Mbps csomag: kbps 256 kbps 256 kbps 96 kbps 8 Mbps csomag: kbps 512 kbps 480 kbps 192 kbps 18 Mbps csomag: kbps kbps 960 kbps 320 kbps UPC területen Egyéni előfizetők részére: Csomag neve max. letöltési max. feltöltési garantált garantált feltöltési sebesség sebesség letöltési sebesség sebesség 1 Mbps csomag: kbps 256 kbps 384 kbps 96 kbps 2 Mbps csomag: kbps 512 kbps 896 kbps 192 kbps 8 Mbps csomag: kbps 768 kbps kbps 256 kbps 8/64

9 12 Mbps csomag: kbps kbps kbps 512 kbps 18 Mbps csomag: kbps kbps kbps 512 kbps UPC területen Üzleti előfizetők részére: Csomag neve max. letöltési max. feltöltési garantált garantált feltöltési sebesség sebesség letöltési sebesség sebesség 0,5 Mbps csomag: 512 kbps 128 kbps 256 kbps 64 kbps 2 Mbps csomag: kbps 384 kbps kbps 192 kbps 5 Mbps csomag: kbps 512 kbps kbps 256 kbps 10 Mbps csomag: kbps 896 kbps kbps 448 kbps 15 Mbps csomag: kbps kbps kbps 512 kbps A felhasználóknak a garantált sávszélesség mindig a rendelkezésükre áll. Az előfizetők a nagyobb sávszélességhez akkor tudnak hozzáférni, ha az adott felhasználói csoport nem minden tagja veszi igénybe egyidejűleg az ADSL szolgáltatást. A hozzáféréseken elérhető aktuális sebességértékeket az Internet pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg. A szolgáltatónak jogában áll a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, valamint joga van az előfizetői szerződést harmadik félnek engedményezni. Ezekhez nem kell bekérnie a felhasználó hozzájárulását. Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 95 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatásrendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg. Sávszélesség mérése Az ügyfélszolgálaton és a szolgáltató weboldalán közzétett hivatalos tesztszerveren elvégzett méréssel Internet SHDSL technológiával Az SHDSL a "Single-pair High-speed Digital Subscriber Line" rövidítése. Az SHDSL a szimmetrikus DSL technológiák (HDSL, SDSL, HDSL-2) egységes iparági standardja. Az SHDSL technológiát azért fejlesztették ki, hogy az egyéb DSL technológiák (pl. ADSL) teljesítményét feljavítsák. Az adatátviteli értékek mind letöltési mind feltöltési irányban azonosak (szimmetrikus technológia). Az ADSL technológia esetében a sávszélesség egy részét a telefon, illetve ISDN szolgáltatásoknak tartják fenn. Az SHDSL esetében nem ez a helyzet: a vonal teljes sávszélessége az SHDSL számára dedikált, ezért nincs is szükség szűrőkre, azonban az ADSL technológiával ellentétben az így telepített vonalon nincs lehetőség beszédcsatorna kilakítására. 9/64

10 Az SHDSL szolgáltatások az elérhető maximális sebességekben és ennek megfelelően a szolgáltatási díjakban különböznek: Csomag neve max. letöltési sebesség max. feltöltési sebesség garantált letöltési sebesség garantált feltöltési sebesség 1 Mbps csomag: kbps 512 kbps kbps 512 kbps 2 Mbps csomag: Kbps 1024 Kbps Kbps 1024 Kbps Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 95 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg Internet WDSL technológiával A WDSL technológiás internet alapfeltétele, hogy a szolgáltató által lefedett területen lehet igénybe venni. Az aktuális lefedettségi térkép megtalálható a szolgáltató weboldalán és ügyfélszolgálatán. Mi a vezeték nélküli Internet bekötésének további feltétele? A vezeték nélküli Internet kiépítésének első és legfontosabb feltétele az optikai rálátás. Ha az ügyfél és a hálózat hozzáférési pont között a rálátást tereptárgyak (fák, épületek) zavarják, akkor az eszközök működése nem garantálható. Az ügyfél oldali rádiós eszköz és antenna elhelyezhetősége. Az antenna és rádiós eszköz között ajánlatos minél rövidebb kábelt használni (kb. 10m max. ). A rádiós eszközöknek az áramellátást biztosítani kell. Elegendő térerő. Természetesen nagyobb nyereségű antennával lehet a jelszintet növelni, ez azonban drágíthatja a bekötést. Hogyan működik? Az ügyfél a szolgáltatást egy ethernet felületen tudja igénybe venni, majd a szolgáltató által biztosított felhasználónév és jelszó segítségével PPPoe csatlakozást létesít. A szolgáltató a vételi ponton elhelyez egy antennát, és egy a szolgáltatás vételére alkalmas vezeték nélküli eszközt. A kihelyezett vezeték nélküli berendezés az un. ISM 2,4-2,484 GHz-es sávban az IEEE b/g, valamint az ISM 5,470-5,725 GHz-es sávban az IEEE a szabvány szerint működik, max. 100 mwatt kimenő teljesítménnyel. Az eszközök által kibocsátott rádiófrekvenciás sugárzás kis teljesítményű, egészségre nem káros. Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 95 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg. Sávszélesség mérése Az előfizető számára adott pillanatban rendelkezésére álló sávszélesség mérése az használatával a letöltés sebességének mérésével lehetséges. Vezeték nélküli Internet elérés esetén a maximális és garantált letöltési le és feltöltési sebességeket az adott díjcsomagra vonatkozó előfizetői szerződés tartalmazza Co-location szolgáltatás A szolgáltató lehetőséget biztosít az előfizető szerverének elhelyezésére a szolgáltató központjában. A co-location szolgáltatás a következő műszaki elemeket tartalmazza: Fix havi díj, korlátlan (díjmentes) forgalom 10/64

11 Dedikált Ethernet switch port (100 Mbps/szerver) Nagy sávszélességű elérhetőség biztosítása Szünetmentes áramforrás, temperált környezet 0-24 óra, az év minden napján Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 98,5 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg. Sávszélesség mérése Az előfizető számára adott pillanatban rendelkezésére álló sávszélesség mérése az Internetes ftp szerverekről file-ok le- és feltöltésével, és a le- és feltöltés sebességének mérésével lehetséges szolgáltatás A szolgáltató az elektronikus levélküldést pillanatnyilag SMTP, a levelek letöltését pedig POP3 protokollon keresztül bonyolítja. A POP3 (Post-office Protocol) Ahhoz, hogy az előfizető le tudja tölteni leveleit, tudnia kell, hogy a szolgáltató melyik szerveren tárolja őket. Ez POP3 esetén alapesetben a MAIL.INTELEKOM.HU szerver. A POP3 protokoll szöveges információval azonosítja a felhasználót (POP3 azonosító + POP3 jelszó), és hozzáférést biztosít a szolgáltató szerverein tárolt levelekhez, amennyiben az azonosítás eredményes. A mail szerver ezen protokoll használatával a leveleket alapesetben csak azok letöltéséig tárolja, s amint a felhasználó befejezte a letöltést, és kijelentkezik, a levelek törlődnek a szerverről. A legtöbb felhasználó oldali levelező programban megvan a lehetőség a levelek szerveren való tárolására azután is, hogy a felhasználó letöltötte azokat. Az így tárolt levelek természetesen helyet foglalnak a szerveren, és beleszámítanak a felhasználó tárfoglalásába (lásd alább). A Simple Mail Transfer Protokoll (SMTP) levél küldési protokoll Ahhoz, hogy az előfizető el tudja küldeni leveleit másokhoz, egy SMTP kiszolgálóra van szüksége, amit be kell állítania a levelezésre használt programban. Ez alapesetben a SMTP.INTELEKOM.HU szerver, mely a levélküldéshez is felhasználónévvel és jelszóval történő azonosítást igényel. Az cím az elektronikus levél kézbesítési címe, mely áll egy azonosítóból, és egy szerver (vagy domain) nevéből (pl. ahol a szerver neve a mail.intelekom.hu, a "nev" pedig egy ezen a szerveren ilyen néven nyilvántartott felhasználó). Ez egy hagyományos mail cím. A szolgáltató mail szerverén lehetőség van saját domain-es mail cím igénylésére is, aminek a formája: sajatdomain.hu. Ilyenkor a POP3 azonosító általában "nev_domain_hu" vagy ugyanaz, mint az cím Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 95 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg. Sávszélesség mérése Az előfizető a smtp.intelekom.hu szerver 25-ös TCP portjára csatlakozva tudja ellenőrizni a szolgáltatás meglétét akár telnet, akár levelező kliens programmal, vagy a oldalon található webes levelező felület segítségével Domain név szolgáltatás Napjainkban egy vállalat működése már szinte elképzelhetetlen weboldal nélkül, de sokszor már magánszemélyek is fontosnak tartják, hogy honlapjukkal megjelenjenek a világhálón. A InTelekom Systems Kft. domain szolgáltatása azoknak segít, akik új domaint akarnak regisztráltatni, illetve szükségük van a domain fenntartására. A domain név nem más, mint a webcím országazonosító (pl. Magyarországon:.hu) része előtti tagja (pl. cegnev.hu). A saját domain név egyszerűsíti a cége, vállalkozása megtalálását az interneten. Lehetőség van nemzetközi (.com,.net) domain nevek regisztrálására is. A ".hu" végződésű nevek regisztrálásakor kétféle igénylés létezik: prioritásos és nem prioritásos igénylés. 11/64

12 Prioritásos igénylést abban az esetben lehet beadni, ha az igénylő szervezet cégbírósági végzésben hivatalosan szereplő nevét kéri, vagy a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegy tulajdonosaként a védjegy megnevezését. Nem prioritásos az igény, ha az igénylő ilyen dokumentummal nem rendelkezik, illetve ettől eltérő domaint igényel. A szabályzat a prioritásos és nem prioritásos igényeket eltérően kezeli. A prioritásos igények a regisztrációnál elsőbbséget élveznek, és gyakorlatilag azonnal bejegyezhetők. A nem prioritásos igények beadását követően két hét várakozási idő után történhet meg a bejegyzés, a domaint pedig az jegyezheti be, akinek igénye elsőként érkezett. A két hét várakozási idő alatt a bejegyzendő domain neve kikerül az Internet Szolgáltatónak Tanácsának weboldalára és ha a várakozási idő alatt a kért domain névre megalapozott prioritásos igény nem érkezik, a név bejegyzésre kerül. Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 98 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg Web hosting szolgáltatás Web oldalak elhelyezése céljából a Intelekom Systems Kft tárterületet biztosít saját szerverén. Az internet szolgáltatónál lévő sávszélesség növeli a lehetséges nézőszámot és letöltési gyorsaságot. Az itt elhelyezett web oldalak esetén lehetőség van adatbázisok, animációk, űrlapok, Java alkalmazások beillesztésére a web oldalakba. Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 98 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg Az előfizető részéről a szolgáltatáshoz szükséges műszaki feltételek Internet bérelt vonalon A InTelekom Systems Kft., Technikai Központ és az előfizető között a távközlési társszolgáltató által biztosított bérelt vonal jelenti a kommunikációs közeget. A megfelelő router kiválasztása, az előfizetőnél annak telepítése az InTelekom Systems Kft. feladata Internet ADSL technológiával Az ADSL-szolgáltatás zavartalan használatához az ügyfélnek rendelkeznie kell a következő hardver, illetve szoftver elemekkel. Routerrel vagy számítógéppel szembeni követelmények: Minimális hardver feltételek: P1/100 vagy annál nagyobb teljesítményű processzor 32 MB RAM Winchester (az operációs rendszer mellett legalább 50 Mbyte szabad területtel) SVGA, min. 1 MB RAM Ethernet 10Base-T hálózati kártya 8x CD meghajtó (1,44 floppy drive). Javasolt minimális szoftver feltételek: 12/64

InTelekom Systems Kft.

InTelekom Systems Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz InTelekom Systems Kft. Módosítva: 2010.07.25. Hatályos: 2010-08-01 Tartalomjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

Utoljára módosítva: március 27.

Utoljára módosítva: március 27. Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Utoljára módosítva: 2009. március 27. Hatályos: 2009. április 26-tól Tartalomjegyzék 1. Elérhetőségeink... 5 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények Vezetékes internet és HotSpot hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei, értelmezése, teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere (a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet előírásai szerint) Az alábbi

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. március 12. napján kezdeményezett, 2014.

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói Internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményei Minőségi mutató megnevezése Vállalt célérték Vállaltminimálérték 1./A szolgáltatáshoz

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra 3. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az

Részletesebben

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 2012. 11.01. napjától hatályos szöveg Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 1. Ügyfélkapcsolati helyek... 2 1.1. Magyar Telekom Vezetékes nagykereskedelemi értékesítés

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 3.sz. melléklet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Készült: Szécsény, 2011.12.12. Hatályos: 2012.01.01. Készült a 345/2004 (XII.22) Kormány rendelet alapján 64.20.18

Részletesebben

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel.

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. EnterNet ADSL Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. ADSL csomagok csak Magánszemélyek részére EnterNet - Privát forgalmi

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető VIZSGÁLATI TERV Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: WIFISECURITY KFT. Cégjegyzékszáma: 09-09-015683 Székhelyének

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4. 1 Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények:

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: 5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: a) szolgáltatáshoz való új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és

Részletesebben

5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan. 5/1. számú melléklet Analóg bérelt vonali szolgáltatás

5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan. 5/1. számú melléklet Analóg bérelt vonali szolgáltatás A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan 5/1. számú melléklet i szolgáltatás Hatály :2015. december 01. A jelen melléklet

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: 2014. szeptember 25. Hatályba lép: 2014. november 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői hozzáférés létesítési idő

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

Internet szolgáltatás

Internet szolgáltatás Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői 15 nap hozzáférés létesítési

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul.

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul. Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. szeptember 10-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2016. december 6. Internet- hozzáférési és bérelt vonali

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére WS ADSL ÁSZF INVITEL Zrt. 4. sz. melléklet Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 1.sz. melléklet Szolgáltatások leírása egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31. Az utolsó

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók VII. számú melléklet: Minőségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1134 Váci út 19, kapcsolt vonali

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

A szolgáltatás megnevezése

A szolgáltatás megnevezése Megfelelőségi nyilatkozat a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti 2013. évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásához Szolgáltató neve: Dual-Plus Kft. Szolgáltató címe: 3700 Kazincbarcika

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Terv

Belső Ellenőrzési Terv Belső Ellenőrzési Terv Készült:2008.01.02 Apátfalva Ludányi jános Apatnet Internet szolgáltatás belső méréseken és ellenőrzéseken alapuló minőség és szolgáltatás, megfelelőség nyilatkozat alátámasztására

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 4 1.1.1 Szolgáltatás várható kiépítési ideje... 4 1.1.2 Szolgáltatás tényleges kiépítési ideje... 5 1.1.3 Szolgáltatás

Részletesebben

5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan. 5/3. számú melléklet GigaLink bérelt vonali előfizetői szolgáltatás

5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan. 5/3. számú melléklet GigaLink bérelt vonali előfizetői szolgáltatás A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan 5/3. számú melléklet bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Hatálya:2014. október

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9 VENIEN INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2005. szeptember 28. Hatályos: 2005. szeptember 30. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1037 Budapest, Orbán

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben