Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. InTelekom Systems Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. InTelekom Systems Kft."

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz InTelekom Systems Kft. Kiadva: Sopronban, március 03-án Módosítva: Hatályos: március 15.-től

2 Tartalomjegyzék 1. Elérhetőségeink A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása Internet szolgáltatás Az Internet szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásai Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja A szolgáltató részéről biztosított műszaki feltételek Internet bérelt vonalon Internet ADSL technológiával Internet SHDSL technológiával Internet WDSL technológiával Co-location szolgáltatás szolgáltatás Domain név szolgáltatás A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg Az előfizető részéről a szolgáltatáshoz szükséges műszaki feltételek Internet bérelt vonalon Internet ADSL technológiával Internet SHDSL technológiával Internet WDSL technológiával A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idő (célérték) A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere A minőségi célértékek értelmezése A minőségi célértékek teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizetőt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításának eseteiben megillető jogok, a díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei és a fizetendő díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei A szolgáltató joga az egyoldalú szerződésmódosításra Az előfizetőt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításának eseteiben megillető jogok Az egyoldalú szerződésmódosítás esetén az előfizető tájékoztatásának módja, és a fizetendő díj mértéke Az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje, díjak Az Internet szolgáltatás áthelyezés feltételei és a fizetendő díj mértéke A szolgáltatás átírása teljesítésének határideje és az átírás díja Az előfizetői szolgáltatás szünetelésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke Az Internet szolgáltatás szüneteltetése az előfizető kérelmére Az Internet szolgáltatás szüneteltetése a szolgáltató részéről Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná Felmondás 8 napra Felmondás 15 napra Felmondás 30 napra A hibabejelentő elérhetősége A vállalt hibaelhárítási célérték A hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Az ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) /64

3 17.1. Az ügyfélszolgálat működése Az előfizetői bejelentések Panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén Az előfizetőt megillető kötbér mértéke A hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és időtartama, az adatok továbbításának biztosítása, az adatbiztonság, valamint az előfizetőnek, illetve a felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatás Az előfizetői szolgáltatások díja, ezen belül az egyszeri díjak, rendszeres díjak és forgalmi díjak számszerű és egyértelmű mértéke, díjazási időszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az előfizető igénye szerinti előre történő megfizetésére vonatkozó szabályok Az előfizetői szolgáltatások díja A díjfizetés és a számlázás módja és ideje A díjnak az előfizető igénye szerinti előre történő megfizetésére vonatkozó szabályok A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a közvetítőválasztást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal összhangban A felügyeleti szerv címe, telefonszáma Az általános szerződési feltételek elérhetősége sz. Melléklet Díjszabás ADSL árlista Egyszeri díjak ADSL és WDSL Internet Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet T-Home területen Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet Invitel területen Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet UPC területen Havi listaáras előfizetési díjak WDSL Internet Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet T-Home területen Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet Invitel területen Havi listaáras előfizetési díjak ADSL Internet UPC területen Havi listaáras előfizetési díjak WDSL Internet Egyéb ADSL és WDSL havi díjak Kedvezmények ADSL Internet Díjfizetés nélküli szolgáltatások ADSL és WDSL Internethez Bérelt vonalas Internet árlista Kedvezmények Internet bérelt vonalon Kedvezmények SHDSL Internet szolgáltatásra Egyéb SHDSL havi díjak Domain név regisztráció díjai Kedvezmények Webhosting szolgáltatásra sz. Melléklet A InTelekom Systems Kft. Internet szolgáltatási irányelvei (AUP) sz. Melléklet sz. Melléklet Dokumentumok, tájékoztatók /64

4 1. Elérhetőségeink A szolgáltató neve: InTelekom Systems Kft. A szolgáltató rövidített elnevezése: InTelekom Systems Kft. A szolgáltató székhelye: 2900 Komárom, Zrínyi M. u. 30. A szolgáltató Technikai Központja: 1132 Budapest, Victor Hugo Ügyfélszolgálat címe: 9400 Sopron, Balfi u. 55. Központi telefon +(36) munkanapokon 8-17 Ügyfélszolgálat +(36) munkanapokon 8-17 Ügyfélszolgálat fax: +(36) *24 Ügyfélszolgálat honlap 7*24 Igénybejelentés 7*24 Hiba bejelentés 7*24 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 2.1. Internet szolgáltatás SZJ Internet hozzáférés ellátás szolgáltatása - ADSL Internet szolgáltatás - SHDSL Internet szolgáltatás - Béreltvonali Internet szolgáltatás - WDSL Internet szolgáltatás / vezeték nélküli technológiával saját fejlesztésű hálózaton - Co-location szolgáltatás (szerver hosting) - szolgáltatás - Domain név szolgáltatás - Web hosting szolgáltatás A InTelekom Systems Kft. Internet szolgáltatása országos, nyilvános adathálózati szolgáltatás. A szolgáltatás KSH a 9004/2002. (SK. 7) KSH Közlemény szerinti besorolása SZJ Internet szolgáltatás. A InTelekom Systems Kft. az Internet hálózati adatbázisokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést szabványos adatkommunikációs interfészeken keresztül, az Internet hálózatra vonatkozó előírásoknak (RFC: Request for Comments) megfelelően biztosítja előfizetőinek. Az Internet használata során az ÁFSZ 2. sz. mellékletében található Alapelvek az Internet használatához c. dokumentumban foglaltakat az előfizetők kötelesek betartani. A InTelekom Systems Kft. mint teljes körű Internet szolgáltató, előfizetői azonosítására IP címet alkalmaz. Ez teszi lehetővé IP címek kiosztását ügyfelei számára. Az előfizetők számára az IP címek kiosztása az ügyfél igényének megfelelően, a RIPE NCC mindenkor érvényben lévő eljárásai szerint történik. 4/64

5 A InTelekom Systems Kft. a budapesti Technikai Központjához kapcsolódó előfizetőket két helyen csatlakoztatja az Internethez: a nemzetközi Internet hálózathoz történő kapcsolódás 2 egymástól független 2x 1 Gbps sebességű üvegszálas nemzetközi bérelt vonali kapcsolaton keresztül történik; a magyarországi kapcsolatokat a BIX (Budapest Internet Exchange) helyszín irányába 1x1 Gbps sávszélességű földi bérelt vonalon biztosítja a szolgáltató. Domain regisztrálás: A.hu domain regisztrációt a nyilvántartók mindenkor érvényben lévő szabályzata előírásainak megfelelően végezi el a szolgáltató. Ezt a megrendelők kötelesek elfogadni és tudomásul venni. Ezen felül az InTelekom Systems Kft. vállal.com,.net,.org,.biz,.info,.eu, nemzetközi domain regisztrációt a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. A szolgáltató biztosítja az előfizetők elektronikus levelezésének gyors és biztonságos működését. Web hosting: ezen szolgáltatás keretében a megrendelők a InTelekom Systems Kft. szerverein tárolhatják internetes honlapjaikat, melyet biztonságban tudhatnak, az érdeklődők pedig gyorsan és problémamentesen böngészhetik az itt tárolt oldalakat. Szerver hosting: ezen szolgáltatás keretében a megrendelők a InTelekom Systems Kft. technikai központjában rendelkezésre álló szabad kapacitást kihasználva, elhelyezhetik szervereiket, melyhez biztonságos körülmények között IP címet és belföldi garantált kapcsolatot igényelhetnek Az Internet szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásai A szolgáltató külön szerződés alapján vállalja továbbá az alábbi értéknövelt szolgáltatások nyújtását: - mail-relay szolgáltatás - csoportos szolgáltatás - tűzfal-szolgáltatás - rendszerintegrációs tevékenység - szerverbérlet co-location szolgáltatáshoz - A 2.1 pontban definiált szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges műszaki berendezések eladása, vagy bérbeadása A szolgáltatások részletes leírását az 5.1 pont tartalmazza. 3. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás A InTelekom Systems Kft. Internet és a kiegészítő szolgáltatások igénybevételére kizárólag a szolgáltató és az előfizető között létrejött egyedi előfizetői szerződés alapján van mód. Az egyedi előfizetői szerződés az Általános Szerződési Feltételek -kel együtt érvényes. A szóban vagy írásban tett igénybejelentést az Ügyfélszolgálat veszi át, regisztrálja, előkészíti és megszervezi a műszaki egyeztetést. A kölcsönösen elfogadott feltételeket szerződésben rögzíti az adminisztrációs részleg. 5/64

6 4. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja A szóban vagy írásban tett igénybejelentést az Ügyfélszolgálat veszi át, regisztrálja, ha szükséges, előkészíti és megszervezi a műszaki egyeztetést. Az igénybejelentés alapján a szolgáltató 30 napon belül írásban szerződéskötési ajánlatot tesz. A szerződés tartalmi elemeire a 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet előírásai az irányadók. A kölcsönösen elfogadott feltételeket szerződésben rögzíti az adminisztrációs részleg. Az előfizető vagy a szolgáltató által vállalt, a telepítéshez esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése után kezdődik meg az előfizetői hozzáférési pont létesítése telepítés, üzembe helyezés, átadás majd ezután vehető igénybe a szolgáltatás. A szolgáltató a lakossági és üzleti ADSL internet szolgáltatásait, úgynevezett szereld magad csomagban kínálja, melynek megrendelése esetén az előfizető feladata a szolgáltatás üzembe helyezése, a csatolt tájékoztató alapján. Azonban az előfizetőknek ebben az esetben is lehetőségük van a fenti csomagtól eltérően szerelői opciót igénybe venni, melyet a megrendelésnél kell jelezni és a szerződés szerinti díj megfizetése esetén a szolgáltató szakemberei, telepítik és helyezik üzembe a szolgáltatást. 5. A szolgáltatások igénybevételének feltételei A InTelekom Systems Kft. az Internet szolgáltatást üzleti előfizetők számára bérelt vonalon, ADSL vagy SHDSL technológiával és WDSL technológiával (saját fejlesztésű hálózaton) ajánlja. Egyéni előfizetők számára az ADSL vagy WDSL technológiával ajánlja. Az ADSL technológiával nyújtott Internet szolgáltatást igénybe vevő üzleti előfizetőnek lehetőséget biztosít a szolgáltató arra is, hogy az üzleti előfizető munkatársai számára is, lakóhelyükre előfizesse az ADSL Internet szolgáltatást, úgynevezett flottaszerződés keretében. A szolgáltatás igénybevételére kizárólag a szolgáltató és az előfizető között létrejött egyedi előfizetői szerződés alapján van mód. Az egyedi előfizetői szerződés az Általános szerződési feltételek -kel együtt érvényes. Ha szükséges, a szerződés megkötése előtt a szolgáltató szakemberei vagy megbízottjai végrehajtják a helyszíni szemlét. Az adatokat jegyzőkönyvben rögzítik. Az Internet szolgáltatás előfizetője megszerzi a szükséges engedélyeket az ingatlan tulajdonostól. Az előfizető az előre rögzített időpontban biztosítja a helyszínt. A szolgáltató a fenti feltételek együttes megléte esetén megkezdi az üzembe helyezést. Az igénylő az igénybejelentéshez, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adataiban bekövetkező változásról haladéktalanul köteles a szolgáltatót írásban értesíteni. Amennyiben a bejelentett változás az igény teljesíthetőségét illetve annak határidejét befolyásolja, a változás új igénybejelentésnek minősül a teljesítési határidők szempontjából, mert szerződésmódosítást von maga után. A szerződésnek a telepítésre vonatkozó része akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az előfizetői végpontot a szerződés aláírását követő 30 napon belül az előfizető jegyzőkönyvileg üzemeltetésre 6/64

7 átvette kivéve azt az esetet, ha a megrendelő (előfizető) szolgáltatási csomagként az úgynevezett Szereld magad csomagot választja (kizárólag T-Home szolgáltatói területen igénybe vett ADSL előfizetés esetén lehetséges). Ebben az esetben a szolgáltatói szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kiadja a szolgáltatáshoz szükséges hozzáférési azonosítókat az előfizető részére. Nem számít késedelmes teljesítésnek, ha az előfizető a helyszínt vagy az általa vásárolt berendezéseket nem adja át a szolgáltatónak az előre, írásban rögzített módon és/vagy időpontban A szolgáltató részéről biztosított műszaki feltételek A InTelekom Systems Kft., által működtetett adatátviteli rendszer átvitel technikai kialakítása a vonatkozó nemzetközi ajánlásokon, a magyar szabványokon, törvényi és hatósági előírásokon alapul. Az előfizető igénye szerinti sávszélességben általános TCP/IP hozzáférést bérel a szolgáltatótól. A hálózatok jellege digitális. A InTelekom Systems Kft., Technikai Központja az Internet világhálózathoz, mint autonóm rendszer kapcsolódik. Adatkapcsolati protokoll támogatás: HDLC Frame relay PPP ISDN X.25 LAPB Hálózati protokoll támogatás: TCP/IP Internet bérelt vonalon A bérelt vonalon továbbított Internet szolgáltatás esetében a társszolgáltatók által biztosított bérelt vonal jelenti a kommunikációs közeget, a felhasználó földrajzi helyétől függően. Az előfizetők berendezéseikkel közvetlenül csatlakoznak az adott hozzáférési (access) pontban a szerződésben rögzített sebesség mellett Az átlagos sávszélességű TCP/IP hozzáférés esetén az előfizető telephelyén üzembe helyezett router kapcsolódik a szolgáltató Technikai Központjában elhelyezett router egy portjára. Az igényelt sávszélesség legalább n*1 Mbit/s, max. 100 Mbit/s. Az ilyen típusú vonalak az adatsebességtől függően G.703, V.35, X.21 ajánlásoknak megfelelő interfésszel végződhetnek Internet ADSL technológiával ADSL technológia egyéni előfizetők számára és kisebb irodai számítógép-hálózaton nagy sebességű internetezést tesz lehetővé a meglévő telefonvezetéken keresztül. 7/64

8 Az ADSL egy olyan digitális átviteltechnikai megoldás, amely a meglévő, nyilvános távbeszélő előfizetői hálózatba telepített sodrott rézvezetőt felhasználva a hagyományos telefon és ISDN típusú szolgáltatás felett nagysebességű, aszimmetrikus adatátviteli képességet biztosít. A szolgáltatás a bérelt vonal előnyeit mondhatja magáénak: az Internet használatakor nincs kapcsolási és telefonforgalmi díj, ugyanakkor a távbeszélő- vagy az ISDN-szolgáltatás zavarása nélkül, azzal egy időben használható, akár a nap 24 órájában. Az ADSL figyelembe veszi, hogy a vonalon az információk java része a hálózat felől érkezik a felhasználó gépére, míg visszafelé ehhez képest csekély mennyiségű bittel is kifejezhetők a kérések. Az ADSL szolgáltatás ott vehető igénybe, ahol a műszaki feltételek (fizikai érpár, távolság stb.) biztosítottak. Az adat információ átviteléhez az átviteltechnikai rendszer önmagán belül ATM cella alapú technológiát használ. A hagyományos alapsávi POTS típusú vagy ISDN2 szolgáltatásoknak és a velük párhuzamosan, ugyanazon a vonalon élő nagysebességű adatkapcsolat egyidejű zavarmentes nyújtása érdekében az ADSL átviteltechnikai rendszer a szolgáltatásokat frekvenciában választja szét, amelyhez mind az előfizetői oldalon, mind hálózati oldalon hozzáférésenként egy-egy leválasztó szűrőre van szükség. Ennek alkalmazásával a két különböző típusú szolgálat (ISDN vagy POTS/ADSL adat kapcsolat) egyidejű rendelkezésre állása és igény esetén a folyamatos, nagysebességű adatkapcsolat megléte biztosítható. Az ADSL szolgáltatások az elérhető maximális sebességekben és ennek megfelelően a szolgáltatási díjakban különböznek: T-Home területen: Csomag neve max. letöltési max. feltöltési garantált garantált feltöltési sebesség sebesség letöltési sebesség sebesség 1 Mbps csomag: kbps 128 kbps 160 kbps 64 kbps 2 Mbps csomag: kbps 192 kbps 192 kbps 64 kbps 4 Mbps csomag: kbps 256 kbps 256 kbps 96 kbps 8 Mbps csomag: kbps 512 kbps 480 kbps 192 kbps 18 Mbps csomag: kbps kbps 960 kbps 320 kbps 25 Mbps csomag: kbps kbps kbps kbps Invitel területen: Csomag neve max. letöltési max. feltöltési garantált garantált feltöltési sebesség sebesség letöltési sebesség sebesség 1 Mbps csomag: kbps 128 kbps 160 kbps 64 kbps 4 Mbps csomag: kbps 256 kbps 256 kbps 96 kbps 8 Mbps csomag: kbps 512 kbps 480 kbps 192 kbps 18 Mbps csomag: kbps kbps 960 kbps 320 kbps UPC területen Egyéni előfizetők részére: Csomag neve max. letöltési max. feltöltési garantált garantált feltöltési sebesség sebesség letöltési sebesség sebesség 1 Mbps csomag: kbps 256 kbps 384 kbps 96 kbps 2 Mbps csomag: kbps 512 kbps 896 kbps 192 kbps 8 Mbps csomag: kbps 768 kbps kbps 256 kbps 8/64

9 12 Mbps csomag: kbps kbps kbps 512 kbps 18 Mbps csomag: kbps kbps kbps 512 kbps UPC területen Üzleti előfizetők részére: Csomag neve max. letöltési max. feltöltési garantált garantált feltöltési sebesség sebesség letöltési sebesség sebesség 0,5 Mbps csomag: 512 kbps 128 kbps 256 kbps 64 kbps 2 Mbps csomag: kbps 384 kbps kbps 192 kbps 5 Mbps csomag: kbps 512 kbps kbps 256 kbps 10 Mbps csomag: kbps 896 kbps kbps 448 kbps 15 Mbps csomag: kbps kbps kbps 512 kbps A felhasználóknak a garantált sávszélesség mindig a rendelkezésükre áll. Az előfizetők a nagyobb sávszélességhez akkor tudnak hozzáférni, ha az adott felhasználói csoport nem minden tagja veszi igénybe egyidejűleg az ADSL szolgáltatást. A hozzáféréseken elérhető aktuális sebességértékeket az Internet pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg. A szolgáltatónak jogában áll a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, valamint joga van az előfizetői szerződést harmadik félnek engedményezni. Ezekhez nem kell bekérnie a felhasználó hozzájárulását. Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 95 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatásrendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg. Sávszélesség mérése Az ügyfélszolgálaton és a szolgáltató weboldalán közzétett hivatalos tesztszerveren elvégzett méréssel Internet SHDSL technológiával Az SHDSL a "Single-pair High-speed Digital Subscriber Line" rövidítése. Az SHDSL a szimmetrikus DSL technológiák (HDSL, SDSL, HDSL-2) egységes iparági standardja. Az SHDSL technológiát azért fejlesztették ki, hogy az egyéb DSL technológiák (pl. ADSL) teljesítményét feljavítsák. Az adatátviteli értékek mind letöltési mind feltöltési irányban azonosak (szimmetrikus technológia). Az ADSL technológia esetében a sávszélesség egy részét a telefon, illetve ISDN szolgáltatásoknak tartják fenn. Az SHDSL esetében nem ez a helyzet: a vonal teljes sávszélessége az SHDSL számára dedikált, ezért nincs is szükség szűrőkre, azonban az ADSL technológiával ellentétben az így telepített vonalon nincs lehetőség beszédcsatorna kilakítására. 9/64

10 Az SHDSL szolgáltatások az elérhető maximális sebességekben és ennek megfelelően a szolgáltatási díjakban különböznek: Csomag neve max. letöltési sebesség max. feltöltési sebesség garantált letöltési sebesség garantált feltöltési sebesség 1 Mbps csomag: kbps 512 kbps kbps 512 kbps 2 Mbps csomag: Kbps 1024 Kbps Kbps 1024 Kbps Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 95 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg Internet WDSL technológiával A WDSL technológiás internet alapfeltétele, hogy a szolgáltató által lefedett területen lehet igénybe venni. Az aktuális lefedettségi térkép megtalálható a szolgáltató weboldalán és ügyfélszolgálatán. Mi a vezeték nélküli Internet bekötésének további feltétele? A vezeték nélküli Internet kiépítésének első és legfontosabb feltétele az optikai rálátás. Ha az ügyfél és a hálózat hozzáférési pont között a rálátást tereptárgyak (fák, épületek) zavarják, akkor az eszközök működése nem garantálható. Az ügyfél oldali rádiós eszköz és antenna elhelyezhetősége. Az antenna és rádiós eszköz között ajánlatos minél rövidebb kábelt használni (kb. 10m max. ). A rádiós eszközöknek az áramellátást biztosítani kell. Elegendő térerő. Természetesen nagyobb nyereségű antennával lehet a jelszintet növelni, ez azonban drágíthatja a bekötést. Hogyan működik? Az ügyfél a szolgáltatást egy ethernet felületen tudja igénybe venni, majd a szolgáltató által biztosított felhasználónév és jelszó segítségével PPPoe csatlakozást létesít. A szolgáltató a vételi ponton elhelyez egy antennát, és egy a szolgáltatás vételére alkalmas vezeték nélküli eszközt. A kihelyezett vezeték nélküli berendezés az un. ISM 2,4-2,484 GHz-es sávban az IEEE b/g, valamint az ISM 5,470-5,725 GHz-es sávban az IEEE a szabvány szerint működik, max. 100 mwatt kimenő teljesítménnyel. Az eszközök által kibocsátott rádiófrekvenciás sugárzás kis teljesítményű, egészségre nem káros. Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 95 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg. Sávszélesség mérése Az előfizető számára adott pillanatban rendelkezésére álló sávszélesség mérése az használatával a letöltés sebességének mérésével lehetséges. Vezeték nélküli Internet elérés esetén a maximális és garantált letöltési le és feltöltési sebességeket az adott díjcsomagra vonatkozó előfizetői szerződés tartalmazza Co-location szolgáltatás A szolgáltató lehetőséget biztosít az előfizető szerverének elhelyezésére a szolgáltató központjában. A co-location szolgáltatás a következő műszaki elemeket tartalmazza: Fix havi díj, korlátlan (díjmentes) forgalom 10/64

11 Dedikált Ethernet switch port (100 Mbps/szerver) Nagy sávszélességű elérhetőség biztosítása Szünetmentes áramforrás, temperált környezet 0-24 óra, az év minden napján Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 98,5 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg. Sávszélesség mérése Az előfizető számára adott pillanatban rendelkezésére álló sávszélesség mérése az Internetes ftp szerverekről file-ok le- és feltöltésével, és a le- és feltöltés sebességének mérésével lehetséges szolgáltatás A szolgáltató az elektronikus levélküldést pillanatnyilag SMTP, a levelek letöltését pedig POP3 protokollon keresztül bonyolítja. A POP3 (Post-office Protocol) Ahhoz, hogy az előfizető le tudja tölteni leveleit, tudnia kell, hogy a szolgáltató melyik szerveren tárolja őket. Ez POP3 esetén alapesetben a MAIL.INTELEKOM.HU szerver. A POP3 protokoll szöveges információval azonosítja a felhasználót (POP3 azonosító + POP3 jelszó), és hozzáférést biztosít a szolgáltató szerverein tárolt levelekhez, amennyiben az azonosítás eredményes. A mail szerver ezen protokoll használatával a leveleket alapesetben csak azok letöltéséig tárolja, s amint a felhasználó befejezte a letöltést, és kijelentkezik, a levelek törlődnek a szerverről. A legtöbb felhasználó oldali levelező programban megvan a lehetőség a levelek szerveren való tárolására azután is, hogy a felhasználó letöltötte azokat. Az így tárolt levelek természetesen helyet foglalnak a szerveren, és beleszámítanak a felhasználó tárfoglalásába (lásd alább). A Simple Mail Transfer Protokoll (SMTP) levél küldési protokoll Ahhoz, hogy az előfizető el tudja küldeni leveleit másokhoz, egy SMTP kiszolgálóra van szüksége, amit be kell állítania a levelezésre használt programban. Ez alapesetben a SMTP.INTELEKOM.HU szerver, mely a levélküldéshez is felhasználónévvel és jelszóval történő azonosítást igényel. Az cím az elektronikus levél kézbesítési címe, mely áll egy azonosítóból, és egy szerver (vagy domain) nevéből (pl. ahol a szerver neve a mail.intelekom.hu, a "nev" pedig egy ezen a szerveren ilyen néven nyilvántartott felhasználó). Ez egy hagyományos mail cím. A szolgáltató mail szerverén lehetőség van saját domain-es mail cím igénylésére is, aminek a formája: sajatdomain.hu. Ilyenkor a POP3 azonosító általában "nev_domain_hu" vagy ugyanaz, mint az cím Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 95 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg. Sávszélesség mérése Az előfizető a smtp.intelekom.hu szerver 25-ös TCP portjára csatlakozva tudja ellenőrizni a szolgáltatás meglétét akár telnet, akár levelező kliens programmal, vagy a oldalon található webes levelező felület segítségével Domain név szolgáltatás Napjainkban egy vállalat működése már szinte elképzelhetetlen weboldal nélkül, de sokszor már magánszemélyek is fontosnak tartják, hogy honlapjukkal megjelenjenek a világhálón. A InTelekom Systems Kft. domain szolgáltatása azoknak segít, akik új domaint akarnak regisztráltatni, illetve szükségük van a domain fenntartására. A domain név nem más, mint a webcím országazonosító (pl. Magyarországon:.hu) része előtti tagja (pl. cegnev.hu). A saját domain név egyszerűsíti a cége, vállalkozása megtalálását az interneten. Lehetőség van nemzetközi (.com,.net) domain nevek regisztrálására is. A ".hu" végződésű nevek regisztrálásakor kétféle igénylés létezik: prioritásos és nem prioritásos igénylés. 11/64

12 Prioritásos igénylést abban az esetben lehet beadni, ha az igénylő szervezet cégbírósági végzésben hivatalosan szereplő nevét kéri, vagy a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegy tulajdonosaként a védjegy megnevezését. Nem prioritásos az igény, ha az igénylő ilyen dokumentummal nem rendelkezik, illetve ettől eltérő domaint igényel. A szabályzat a prioritásos és nem prioritásos igényeket eltérően kezeli. A prioritásos igények a regisztrációnál elsőbbséget élveznek, és gyakorlatilag azonnal bejegyezhetők. A nem prioritásos igények beadását követően két hét várakozási idő után történhet meg a bejegyzés, a domaint pedig az jegyezheti be, akinek igénye elsőként érkezett. A két hét várakozási idő alatt a bejegyzendő domain neve kikerül az Internet Szolgáltatónak Tanácsának weboldalára és ha a várakozási idő alatt a kért domain névre megalapozott prioritásos igény nem érkezik, a név bejegyzésre kerül. Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 98 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg Web hosting szolgáltatás Web oldalak elhelyezése céljából a Intelekom Systems Kft tárterületet biztosít saját szerverén. Az internet szolgáltatónál lévő sávszélesség növeli a lehetséges nézőszámot és letöltési gyorsaságot. Az itt elhelyezett web oldalak esetén lehetőség van adatbázisok, animációk, űrlapok, Java alkalmazások beillesztésére a web oldalakba. Rendelkezésre állási idő A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő 98 %-ában biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás rendelkezésre állását. Rendelkezésre állási idő mérése A rendelkezésre állási idő mérése a szolgáltató hálózatmenedzsment rendszerében valósítható meg Az előfizető részéről a szolgáltatáshoz szükséges műszaki feltételek Internet bérelt vonalon A InTelekom Systems Kft., Technikai Központ és az előfizető között a távközlési társszolgáltató által biztosított bérelt vonal jelenti a kommunikációs közeget. A megfelelő router kiválasztása, az előfizetőnél annak telepítése az InTelekom Systems Kft. feladata Internet ADSL technológiával Az ADSL-szolgáltatás zavartalan használatához az ügyfélnek rendelkeznie kell a következő hardver, illetve szoftver elemekkel. Routerrel vagy számítógéppel szembeni követelmények: Minimális hardver feltételek: P1/100 vagy annál nagyobb teljesítményű processzor 32 MB RAM Winchester (az operációs rendszer mellett legalább 50 Mbyte szabad területtel) SVGA, min. 1 MB RAM Ethernet 10Base-T hálózati kártya 8x CD meghajtó (1,44 floppy drive). Javasolt minimális szoftver feltételek: 12/64

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszogáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2003. március 25. Utolsó módosítás: 2014. 01.21. Hatályos: 2014. 02.20-tól TARTALOMJEGYZÉK 1. Szolgáltató neve, címe, elérhetősége... 5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2009. július 25. Utolsó módosítás: 2009. július 25. Hatályos: 2009. augusztus 25-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20.

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 1 Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VIPNET BT. ----------------------------------------------------------------

VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- Székhely: 8073 Csákberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 88 Telefon: +36/40/111 004; Fax.: +36/22/200-028; E-mail: info@vipnet.hu; Honlap:

Részletesebben

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet.

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet. Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 10. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. március 15. napjával hatályba lépő

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. március 15. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. március 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek A Microsystem-Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférés és ellátás szolgáltatásra Hatályos 2012 április 05 1 Érvényes 2012 április 5-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Bicomix Kft Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2011.01.01 Utolsó módosítás kelte: 2011.01.01 Készült: 2010.12.15 szolgáltató cégszerű

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 06-62/999-044 ;06-70/208-8569 06-30/ 309-1626;06-20/296-9315 Fax:06-62/611-145

Részletesebben