A 2012/5. SZÁM TARTALMA. Pajor F., Weidel, W., Németh Sz., Gulyás L., Bárdos L., Polgár J. P.,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012/5. SZÁM TARTALMA. Pajor F., Weidel, W., Németh Sz., Gulyás L., Bárdos L., Polgár J. P.,"

Átírás

1 A 2012/5. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Ózsvári L., Muntyán J., Berkes Á.: A légzőszervi betegségek (BRD) által okozott veszteségek a szarvasmarhatartásban / 259 KECSKE Pajor F., Weidel, W., Németh Sz., Gulyás L., Bárdos L., Polgár J. P., Póti P.: A szomatikus sejtszám és a tejtermelés, a beltartalmi összetétel, valamint egyes fizikai tulajdonságok közötti összefüggések vizsgálata magyar parlagi kecskefajtában / 265 KISÁLLAT Fialkovičová, M., Mardzinová, S., Karasová, M., Faixová, Z., Hluchý, M., Zöldág L., Buleca, J. jr.: A hyperadrenocorticismus (Cushing-kór) gyógykezelése. Esetleírás / 271 ÉLELMISZER-BIZTONSÁG Laczay P.: Élelmiszer-bioterrorizmus. Irodalmi áttekintés / 280 GYÓGYSZERTAN Csikó Gy., Jerzsele Á.: Pradofloxacin, új generációs fluorokinolon a kisállatgyógyászatban / 289 MIKROBIOLÓGIA

2 Szmolka A., Fortini, D., Villa, L., Carattoli, A., Anjum, M. F., Nagy B.: Kinolonrezisztencia-plazmidok molekuláris epidemiológiai jellemzése sertés eredetű, multirezisztens, kommenzalista E. coli törzsekben / 297 LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ Visnyei L.: Kisállatok utaztatása európai országokba / 309 AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK Sterczer Á., Bajcsy Á., Cs., Jerzsele Á.: Klinikumok, gyógyszertan, toxikológia (Az Állatorvos-tudományi kutatások 2011-ben, az akadémiai beszámolók tükrében) / 312 Ózsvári L. Muntyán J. Berkes Á.: A LÉGZŐSZERVI BETEGSÉGEK (BRD) ÁLTAL OKOZOTT VESZTESÉGEK A SZARVASMARHATARTÁSBAN A szerzők a hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján összefoglalják a szarvasmarhák légzőszervi megbetegedése (BRD) előfordulását, a befolyásolt termelési mutatókat és azok megváltozásának mértékét, valamint ezek alapján megbecsülik a BRD által okozott éves veszteségek nagyságát állományszinten és országosan. Magyarországon a BRD által okozott átlagos becsült összes veszteség meghaladja az 1,7 milliárd Ft-ot (6,2 millió euró) évente. Egy ezer fejőstehenet tartó tehenészetben a BRD több mint 5,3 millió Ft (19,5 ezer euró) becsült éves veszteséget okoz, ami

3 átlagtehenenként 5300 Ft (19 euró) veszteséget jelent. A BRD visszaszorítása jelentősen hozzájárulhat a szarvasmarha-ágazat jövedelmezőségének növeléséhez, ezért a BRD hátterében álló főbb kórokozók ellen specifikus védekezést is alkalmazni kell. Pajor F. Weidel, W. Németh Sz. Gulyás L. Bárdos L. Polgár J. P. Póti P.: A SZOMATIKUS SEJTSZÁM ÉS A TEJTERMELÉS, A BELTARTALMI ÖSSZETÉTEL, VALAMINT EGYES FIZIKAI TULAJDONSÁGOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA MAGYAR PARLAGI KECSKE FAJTÁBAN A szerzők a magyar parlagi kecskék (n=30) tejtermelését, a termelt tej összetételét, valamint egyes fizikai tulajdonságainak alakulását értékelték a szomatikus sejtszámmal összefüggésben egy Győr-Moson- Sopron megyei kecskefarmon. A tejmintákat a laktációs tejtermelés elején, közepén és végén, reggeli és esti fejéskor vették. A vizsgálatok során szárazanyag-, zsírmentes szárazanyag-, tejzsír-, tejfehérje- és tejcukortartalmat, a ph-értéket, a savfokot, a szomatikus sejtszámot és az összes baktériumszámot határozták meg. A tejmintákat 4 csoportba osztották a szomatikus sejtszám szerint: <400 ezer, ezer, ezer, >3501 ezer. Pozitív (P<0,01) összefüggés mutatkozott a szomatikus sejtszám és a fehérjetartalom (r=0,30), valamint a ph-érték (r=0,41) között. Negatív összefüggést mutattak ki a szomatikus sejtszám és a tejcukor (r= 0,41), a savfok (r= 0,33) és a napi tejmennyiség (r= 0,64) között. A

4 szomatikus sejtszám pozitív összefüggést mutatott az összes baktériumszámmal (r=0,65; P<0,001). Eredményeik szerint a szomatikus sejtszám nagysága lényeges hatással van a termelt kecsketej mennyiségére, összetételére, fizikai és higiéniai tulajdonságaira. Fialkovičová, M. Mardzinová, S. Karasová, M. Faixová, Z. Hluchý, M. Zöldág L. Buleca, J. jr.: A HYPERADRENOCORTICISMUS (CUSHING-KÓR) GYÓGYKEZELÉSE. ESETLEÍRÁS A szerzők a Cushing-kór két, kismértékben eltérő klinikai esetét, annak az egészségi állapottal összefüggő szövődményeit ismertetik eredményes trilosztános gyógykezelést követően. Az egyik esetben, egy 4 éves francia bulldognál a bőrtünetek főleg a hát és a nyak felső részén, calcinosis és enyhe fokú pyoderma formájában mutatkoztak meg. A másik esetben, egy 9 éves törpe spicc szukánál a bőrhegesedések és főleg a bővizelés, a sok vízivás és a fokozott étvágy volt jellemző. Mindkét esetben a trilosztán (Vetoryl) kapszulával végzett gyógykezelés eredményes volt, amit jelzett, hogy nemcsak az endokrinológiai és a biokémiai vizsgálatok értékei, hanem a klinikai tünetek is javultak. Az esetismertetés a kutyák Cushing-kórjának megállapításával, trilosztános gyógykezelésével és a hozzá társuló megbetegedésekkel (húgykövesség, pancreatitis) foglalkozik. Laczay P.:

5 ÉLELMISZER-BIOTERRORIZMUS. IRODALMI ÁTTEKINTÉS Az élelmiszerek, ill. az élelmiszer- és ivóvízellátó rendszerek szándékos, terrorista célú szennyezése különböző biológiai, kémiai, fizikai vagy radiológiai ágensekkel valós veszélyt jelent világszerte. Az élelmiszer-bioterrorizmus az előbbieken belül az élelmiszerek, ill. az élelmiszer- és ivóvízellátó rendszerek elleni azon terrorista cselekményeket jelöli, amelyeket biológiai ágensek, így baktériumok, vírusok, paraziták, ill. baktériumtoxinok felhasználásával követnek el. A szerző a közleményben áttekintést nyújt az élelmiszerek szándékos szennyezésére igénybe vehető biológiai ágensekről, azok esetleges terrorista célú alkalmazásának lehetőségeiről. Csikó Gy. Jerzsele Á.: PRADOFLOXACIN, ÚJ GENERÁCIÓS FLUOROKINOLON A KISÁLLATGYÓGYÁSZATBAN Az antibakteriális hatású kinolonszármazékokat közel fél évszázada alkalmazzák a gyógyászatban. A kinolonok csoportjába nagyszámú hatóanyag tartozik. Ezek közül napjainkban is sokat igénybe vesznek a különböző bakteriális fertőzések ellen. A spektrumuk alapján egyre újabb generációkba sorolt fluorokinolonok jelentősége az állatgyógyászatban is folyamatosan nő. A korai kinolonok, az ún. első generációs hatóanyagok jobbára csak az Enterobacteriaceae családba tartozó baktériumok ellen voltak hatásosak. A második és harmadik generációs szerek már számos

6 Gram-negatív, továbbá néhány Gram-pozitív baktérium és egyes intracelluláris kórokozók ellen is hatékonyak. A legújabb, negyedik generációs fluorokinolonok rendkívül széles antibakteriális spektrumú hatóanyagok. A már említetteken túl, a Gram-pozitív kórokozók, valamint anaerob baktériumok számos faja ellen is hatnak. A széles körű hatékonyság mellett a modern kinolonok további lényeges előnye, hogy a farmakokinetikai és toxikológiai tulajdonságaik is kedvezőbbek. A szerzők, irodalmi adatok alapján mutatják be a kinolonokat, és ezen belül részletesebben a pradofloxacint, amely a negyedik generációba sorolt, új állatgyógyászati fluorokinolon. A kinolonok baktériumellenes aktivitásának ismertetése mellett kitérnek a fontosabb farmakokinetikai tulajdonságaikra, alkalmazásuk biztonságára és az eddig megismert jelentősebb klinikai alkalmazásukra kutya és macska vonatkozásában. Szmolka A. Fortini, D. Villa, L. Carattoli, A. Anjum, M. F. Nagy B.: KINOLONREZISZTENCIA-PLAZMIDOK MOLEKULÁRIS EPIDEMIOLÓGIAI JELLEMZÉSE SERTÉS EREDETŰ, MULTIREZISZTENS, KOMMENZALISTA E. COLI TÖRZSEKBEN A szerzők áttekintik a Gram-negatív enteralis baktériumok kinolonrezisztenciájának főbb mechanizmusait, különös tekintettel a plazmid által közvetített mechanizmusokra. Mivel a hazai állatorvosi szakirodalomban idevonatkozó magyar nyelvű leírás nem található, röviden ismertetik az itt alkalmazott molekuláris epidemiológiai módszereket is: multilókuszszekvencia-tipizálás (MLST), DNS-

7 microarray és PCR-re alapozott plazmidreplikon-tipizálás (PBRT), amelyeket egyéb, ismert módszerekkel (PCR, plazmidanalízis, klónozás, szekvenálás) kiegészítve jellemezték a plazmidon kódolt kinolonrezisztencia-géneket hordozó, sertés eredetű E. coli törzseket és azok plazmidjait. A fenti enteralis baktériumok plazmidon kódolt kinolonrezisztenciájáért (PMQR) részben az ún. qnr gének felelősek, amelyek mind a humán-, mind az állategészségügyben egyre gyakoribbak, gyakorlati jelentőségüket viszont nem vagy alig ismerjük. Jelen közleményben ismertetik a SZMOLKA és mtsai (38) által publikált idevonatkozó adatokat, amelyek szerint a sertés eredetű, PMQR gének közül a qnrs génnel jellemezhető multirezisztens, kommenzalista E. coli törzseket vizsgálták, amelyek egy romániai sertéstelep választás előtti, egészséges malacainak bélsarában 34%-os gyakorisággal fordultak elő. Közülük random módon kiválasztott, hat qnrs1 E. coli törzset, MLSTtipizálással három új MLST típusú klónként azonosítottak. Konjugációs plazmidtranszfert követően a qnrs1 plazmidokat PBRT-rendszerben tipizálták. Megállapították, hogy a plazmidok mind IncN típusú replikonnal rendelkeznek, és élelmiszer-termelő állatokban, az első ilyen replikon típusú qnrs1 plazmidok. A qnrs1 gén genetikai környezete egy csirke eredetű Salmonella Infantis plazmid és humán klinikai E. coli izolátumok IncN plazmidjainak qnrs1 gént tartalmazó régiójával mutatott átfedést, jelezvén hogy a humán és állati eredetű Salmonella és E. coli törzsek qnrs1 plazmidjai egymással kompatibilisek, s így zoonotikus jelentőségűek lehetnek.

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2011. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2011. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2011. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2012 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa. Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa. Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI INTÉZET

AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI INTÉZET AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI INTÉZET 1143 Budapest, Hungária krt. 21., 1581 Budapest, Pf. 18. Tel: 467-4060, Fax: 467-4076 e-mail: magyar.tibor@agrar.mta.hu, honlap: www.vmri.hu I.

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2013 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

Kereskedelmi név Hatóanyag Hatáserősség Gyógyszerforma. Lincomycin (as lincomycinhydrochloridmonohydrat) spectinomycin (as spectinomycin sulfate)

Kereskedelmi név Hatóanyag Hatáserősség Gyógyszerforma. Lincomycin (as lincomycinhydrochloridmonohydrat) spectinomycin (as spectinomycin sulfate) I. melléklet Az állatgyógyászati készítmény elnevezéseinek, gyógyszerformáinak, hatáserősségeinek, célállat fajainak, alkalmazási módjainak, forgalomba hozatali engedély jogosultjainak felsorolása a tagországokban

Részletesebben

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA 2009. évi 36. füzet (beszámolók: 2010. január 25-28.) ELİSZÓ Kedves

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2015. JANUÁR 26-29.)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2015. JANUÁR 26-29.) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2015. JANUÁR 26-29.) ÉLELMISZERHIGIÉNIA ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 2014. évi 41. füzet ELŐSZÓ Kedves

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben

A 2013/11. SZÁM TARTALMA. Szabára Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos

A 2013/11. SZÁM TARTALMA. Szabára Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos A 2013/11. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Szabára Á., Hajtós I., Földi J., Ózsvári L.: A szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) elleni védekezés és mentesítés egyes igazgatási és szervezési kérdései JUH Hornok

Részletesebben

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 1143 Budapest, Hungária krt. 21. 1581 Budapest, Pf. 18. Telefon/Fax: 252-1069 email: harrach@vmri.hu; honlap: http://www.vmri.hu Az Intézet

Részletesebben

Zoonosisok, parazitozoonosisok

Zoonosisok, parazitozoonosisok Zoonosisok, parazitozoonosisok Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok szükségességét, az emberek és az állatok egészségének

Részletesebben

A sertések külső és belső parazitái által okozott termelési veszteségek

A sertések külső és belső parazitái által okozott termelési veszteségek A sertések külső és belső parazitái által okozott termelési veszteségek A sertéstartás során előforduló betegségek közül viszonylag kis figyelem irányul a külső és belső parazitózisokra, pedig jelentős

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

A 2012/6. SZÁM TARTALMA. Nemes Zs., Nagy J., Zöldág L., Gáspárdy A.: A szaporodási mutatókban

A 2012/6. SZÁM TARTALMA. Nemes Zs., Nagy J., Zöldág L., Gáspárdy A.: A szaporodási mutatókban A 2012/6. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Nemes Zs., Nagy J., Zöldág L., Gáspárdy A.: A szaporodási mutatókban jelentkező heterózis fajtaátalakító keresztezés során. 1. Az első ellési életkor és az üszők ellési

Részletesebben

Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés

Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés 2 Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés Budapest 2008 A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal tanulmánya a kockázatalapú hatósági

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés 1b. melléklete

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés 1b. melléklete A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK PARAZITOLÓGIA, HALKÓRTAN ELŐSZÓ Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága, a hagyományoknak

Részletesebben

NKFP 4 program Azonosító szám: 4 / 042 / 2004 NKFP4/042/2004

NKFP 4 program Azonosító szám: 4 / 042 / 2004 NKFP4/042/2004 A projekt címe A projekt nyilvántartási száma: A korai embrionális és magzati veszteségek állategészségügyi prevenciójának lehetőségei szarvasmarha állományokban NKFP4/042/2004 A szerződés száma: 4/042/2004

Részletesebben

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezet : Dr. Béri Béla egyetemi docens, a mez gazdaság-tudományok kandidátusa A HASZNOS

Részletesebben

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN 2009. évi 36. füzet (beszámolók:

Részletesebben

2014. április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

2014. április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Közgyűlés 2014. május 6. 9.00, Díszterem 4. napirendi pont, 1b melléklet 2014. április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2014 1

Részletesebben

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos Tájékoztatója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a 2013. évi adatok

Részletesebben

BAROMFI HÍRmondó 15. szám / 2013. / 4. negyedév

BAROMFI HÍRmondó 15. szám / 2013. / 4. negyedév BAROMFI HÍRmondó 15. szám / 2013. / 4. negyedév AZ AGROFEED KF T. BAROMFI HÍRLE VELE A takarmányfelvételt befolyásoló tényezők (2-5.) A táplálóanyag-ellátás és a húsminőség összefüggései brojlereknél (6-9.)

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, BUDAPEST, 2008 2. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, BUDAPEST, 2008 2. SZÁM A Győrben, 2008. május 29-31 között megrendezésre kerülő Fiatal Higiénikusok Fórumán elhangzó eladások és bemutatásra kerülő poszterek összefoglalói, továbbá a prezentációk minősítéséhez használatos értékelő

Részletesebben

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLEMÉNYE OFFICIAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN DERMATOLOGICAL SOCIETY Szerkesztôbizottság elnöke: Dobozy Attila dr. Fôszerkesztô: Temesvári

Részletesebben

VI.2012 DECEMBER KONFERENCIA. VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens továbbképzés PRAXISMENEDZSMENT. 2012. december 8.

VI.2012 DECEMBER KONFERENCIA. VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens továbbképzés PRAXISMENEDZSMENT. 2012. december 8. PRAXISMENEDZSMENT KONFERENCIA VI.2012 DECEMBER és állatorvos-asszisztens továbbképzés 2012. december 8. Helyszín: SZIE Állatorvos-tudományi Kar VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens

Részletesebben

A Népegészségügyi Tudományos Társaság XXI. Kongresszusának összefoglalói

A Népegészségügyi Tudományos Társaság XXI. Kongresszusának összefoglalói KONGRESSZUS CONGRESS A Népegészségügyi Tudományos Társaság XXI. Kongresszusának összefoglalói KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A SERDÜLŐKORI DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉSÉBEN Albert-Lőrincz Enikő 1, Albert-Lőrincz

Részletesebben

Egészségvédelem Európában: jövőképünk

Egészségvédelem Európában: jövőképünk Egészségvédelem Európában: jövőképünk Az ECDC céljai és feladatai 2007 és 2013 között www.ecdc.europa.eu Fényképek Összes fotó ECDC, kivéve: Külső címlap stockbyte; 2. o.; CDC. Courtesy of Cynthia Goldsmith;

Részletesebben

A 2014/4. SZÁM TARTALMA. Wirth K., Tóth P., Izing S., Szenci O.: Lovak orrmelléküregeinek

A 2014/4. SZÁM TARTALMA. Wirth K., Tóth P., Izing S., Szenci O.: Lovak orrmelléküregeinek A 2014/4. SZÁM TARTALMA TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS LÓ Wirth K., Tóth P., Izing S., Szenci O.: Lovak orrmelléküregeinek megbetegedései I. Kóroktan és diagnosztikai lehetőségek. Irodalmi összefoglaló SZARVASMARHA

Részletesebben