Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunszentmárton Város Polgármesterétől"

Átírás

1 Kunszentmárton Város Polgármesterétől 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 Tel: 56/ Fax:56/ Kunszentmárton Város önkormányzatának pénzügyi helyzete, kötelezettség vállalásai az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdése alapján évekre TÁJÉKOZTATÁS Hivatkozva az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. Kunszentmárton Város önkormányzatának évekre vonatkozó költségvetési koncepcióját, éves költségvetését és a költségvetési beszámolóját az alábbi határozatokkal és rendeletekkel fogadta el a Képviselő-testület: 2010.évi koncepció 371/2009.(XI.26.) határozat 2010.évi költségvetés 3/2010.(II.12.) rendelet 2009.évi koncepció 305/2008(XI.27.) határozat 2009.évi költségvetés 6/2009.(II.13.) rendelet 2009.évi beszámoló 6/2010(IV.23.) rendelet 2008.évi koncepció 406/2007.(XI.29.) határozat 2008.évi költségvetés 5/2008.(II.15.) rendelet 2008.évi beszámoló 13/2009.(IV.17.) rendelet 2007.évi koncepció 379/2006.(XII.12.) határozat 2007.évi költségvetés 9/2007.(III.9.) rendelet 2007.évi beszámoló 12/2008.(IV.25.) rendelet 2006.évi koncepció 371/2005.(XI.29.) határozat 2006.évi költségvetés 6/2006.(II.16.) rendelet 2006.évi beszámoló 15/2007.(IV.20.) rendelet A város költségvetési politikája A város költségvetésének kereteit minden évben az adott évi költségvetési törvény és más, a gazdálkodást érintő ágazati jogszabályok határozzák meg. Az önkormányzat évekre elkészített költségvetési koncepció megalapozottságának érdekében számba vételre kerültek az anyagi lehetőségek, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai, ezek alapján meghatározásra kerültek a prioritások, illetve a költségvetés főbb alapelvei.

2 Főbb rendező elvek kerültek figyelembe vételre, amelyeket a bemutatott időszak alatt a Képviselőtestület elfogadott, és a költségvetés végrehajtása során is érvényesített: - pénzügyi stabilitás, a költségvetési egyensúly biztosítása, - zavartalan és biztonságos gazdálkodás, - gazdálkodási fegyelem, belső tartalék feltárása. A pénzügyi likviditás megtartása szigorú takarékossági intézkedéseket tett. Az önkormányzati feladatok finanszírozásához szükséges források megteremtésében a bevételek reális megtervezésén túl a tervezett hitel biztosította az egyensúlyt. Mindezek mellett a kiadások racionális tervezésére és teljesítésére is nagy gondot kellett fordítani. Fejlesztési hitelekről: Az önkormányzat február 29-én 900 millió Ft értékben ( CHF) kötvényt bocsátott ki. A Képviselő-testület a kötvény kibocsátásakor meghatározta, hogy az abból származó összegből összesen eft értékben a korábbi kedvezőtlenebbül kamatozó működési és beruházási célú hiteleit váltja ki, eft-ot hosszú távra leköt, mely a kötvények visszavásárlására nyújt fedezetet, a kibocsátással kapcsolatos költségekre eft-ot fordít, eft-ot a későbbiekben benyújtandó pályázatok önrészeként, beruházásokhoz és további befektetésekhez használ fel. A beruházási célú hitelek év végén eft, év végén eft, év végén eft, év végén eft volt. Az önkormányzatnak ilyen jellegű kötelezettsége évben nincs. Folyószámlahitel: A költségvetés végrehajtása során a években a fizetőképesség folyószámla-hitel keretösszeg állt rendelkezésre. Minden évben a rendelkezésre álló hitelkeret összege biztosította a folyamatos működést, év végén eft, év végén eft, év végén nem kellett igénybe venni folyószámlahitelt év végén a eft keretösszegből e Ft-ot került felhasználásra, jelenleg augusztus 31-én - a felhasznált folyószámla-hitel összege eft, rendelkezésre álló keretösszeg eft. Adósságszolgálati kötelezettségét az önkormányzat években maradéktalanul határidőre teljesítette. Eladósodási mutató a év végéhez viszonyítva az eladósodás fokozódást mutat. Oka a fejlesztési kiadások finanszírozásához szükséges saját forrás biztosítása érdekében 2008-ban kibocsátott kötvény összege. A hosszú lejáratú kötelezettségek évenkénti állománya a kibocsátott kötvény értékét tartalmazza, mely év óta változatlan. A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmazzák a folyószámla hitel év végi állományát, illetve szállítói tartozásokat évi kiemelkedően magas összegű kötelezettséget a beruházási szállítói kötelezettség eft értéke okozza, melyet pályázati támogatások kiutalásának elhúzódása indokolt. A vagyoni helyzetről készült 1. számú táblázat jól mutatja a vagyon növekedését. A 2006-os évhez viszonyítva a növekedés 25% eft -, ezen belül a befektetett eszközök értéke 36%-kal növekedett. Az önkormányzat vagyonát terhelő kötelezettségének aránya is nőtt. A év végi eft mérlegfőösszeghez viszonyítva a kötelezettségek aránya 1,76 % volt, mely 2010-re 14,44 %-ra nőtt. A féléves mérlegjelentés alapján a vagyon összege án eft volt. Évenként megvalósult főbb fejlesztések, mely a vagyon gyarapodást segítették elő a következők voltak:

3 2006. évben: Befejeződött beruházások: megnevezés forrás beruházás évi költsége Útfelújítás TEUT eft Járdafelújítás CÉDA 897 eft Útfelújítás TRFC eft Sportlétesítmények felújítása Mobilitas eft Állatátvevő telep korszerűsítése AVOP eft Kommunális gépbeszerzés TEKI eft 56-os emlékmű NKÖM eft Árvízi védekezéssel kapcsolatos beruházások vis-maior eft Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok központosított előirányzat eft Folyamatban lévő beruházások megnevezés támogatás forrása jóváhagyott támogatás összege évben felhasznált támogatás Építési-, bontási törmelék feldolgozó üzem KIOP eft eft létesítése Szélessávú internet-hálózat kiépítése GVOP BM önerő eft eft - eft - eft Szennyvíztisztító telep bővítése LEKI eft - eft Szennyvízcsatorna-hálózat bővítés céltámogatás eft - eft évben az önkormányzati beruházások közül az alábbi kiemelt, jelentősebb összegű beruházások kerültek előkészítésre illetve zárultak le: - KIOP támogatással valósult meg a decembere óta bonyolódó építési- bontási törmelék feldolgozó telep létesítése elnevezésű projekt, mely 2007-ben pénzügyileg lezárult, a évi kiadások eft. Szelevényen és Szolnokon létesített az önkormányzat telephelyet illetve járműveket, gépeket szerzett be a tevékenység végzéséhez, melyet üzemeltetésre átadott. - GVOP támogatással megvalósuló szélessávú internet-hálózat kiépítésével kapcsolatosan a kivitelező a beruházást elkezdte, a eft tervezett kiadásból eft teljesítése megtörtént, a projekt befejezése 2008-ra áthúzódott. - Céltámogatással megvalósuló szennyvíz-csatorna hálózat építéssel kapcsolatosan a víziközmű társulat megkezdte működését, a beruházás is elkezdődött, a kivitelező részére részteljesítés történt, a céltámogatás megelőlegezésére a számlavezető pénzintézettel finanszírozási szerződést kötött az önkormányzat. A eft előirányzattal szemben a teljesítés eft. - LEKI támogatással megvalósuló szennyvíztisztító telep bővítés évről áthúzódó beruházás pénzügyi teljesítése 2007-ben megtörtént eft összegben. - TEUT támogatással fejeződött be 2007-ben a korábbi évről áthúzódó Petőfi, Móricz, Hunyadi utcák útburkolat felújítás, a beruházás évi költsége eft, a támogatás eft években valósul meg szintén TEUT támogatással a Zrínyi, Garay, Katona József utcák útburkolat felújítása, az 50 % önrész kifizetése 2007-ben megtörtént. - Saját erőből terveket készíttetett az önkormányzat a Városi Általános Iskola Deák Ferenc utcai épületének teljes felújítására illetve a Városi Egészségügyi Központ épületének felújítására, melyeket EU-s pályázatok benyújtásához kíván felhasználni évben: - Folytatódott a évi árvíz okozta károk helyreállítása. A beruházás jelentős része útfelújítás volt, azonban az önkormányzati tulajdonú épületekben keletkezett károk helyreállítása is megtörtént.

4 - TEKI és CÉDE támogatással valósultak meg a Művelődési Ház parkettájának felújítása, a Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása, a Zrínyi, Garay és Katona utak burkolatfelújítása, melyekre a támogatást már 2007 évben elnyerte az önkormányzat. - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Városi Általános Iskola Deák Ferenc Utcai épületének teljes felújítására és a Városi Egészségügyi Központ komplex fejlesztésére pályázott az önkormányzat, az előkészítéssel kapcsolatos költségeket biztosította az önkormányzat. - Központosított előirányzatra pályázott sikeresen az önkormányzat 2007 és 2008 években a csapadékvíz elvezető csatorna rehabilitációra és a csapadékvíz elvezetés kiépítésére. Az I. ütem (2007. évi támogatás felhasználása) megvalósítása 2008-ban megtörtént, a II. ütem kivitelezése áthúzódik 2009-re. - A kötelező feladatok ellátását szolgáló épületekben a tavaszi rendkívüli időjárás során keletkezett károk enyhítésére kapott támogatást felhasználva a helyreállítás megtörtént. (a felújítás összege eft) - Az Önkormányzati Minisztériumtól kapott támogatásból a civil szervezetek házaként funkcionáló épület tetőszerkezetének felújítása történt meg. (a felújítás összege eft) - A Városi Bölcsőde és a Városi Óvoda fűtéskorszerűsítésére és nyílászáró cseréjére nyert támogatást az önkormányzat összesen eft-ot. A évi költségvetést a tervezési költségek terhelték. - GVOP támogatással megvalósuló szélessávú internet-hálózat kiépítésével kapcsolatosan a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2008-ra eft GVOP támogatás kiutalása történt meg. - céltámogatással megvalósuló szennyvíz-csatorna hálózat építési beruházás 2008 évben befejeződött. A kiadás 2008-ban eft volt. - LEKI támogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés eft összköltséggel befejeződött. - Két utca szilárd burkolattal történő ellátására nyert az önkormányzat támogatást, a beruházás eft összköltséggel megvalósult évben: - Az önkormányzat ingatlanértékesítésből származó bevételéből szociális bérlakásnak használható lakóingatlanokat vett, melyek felújítására eft-ot költött mielőtt a bérlők elfoglalták volna. - TEKI támogatásból elkészült Kunszentmárton város digitális településrendezési terve, a ben ráfordított összeg eft eft támogatással eft értékben szociális célokra gépjármű került beszerzésre. - Az önkormányzat KEOP támogatást nyert a város teljes szennyvízcsatorna hálózat lefedettségét célzó pályázat kidolgozására, a 2009-ben teljesült előkészítő költség eft. - ÉAOP támogatáshoz biztosította az önrészt és az előkészítés költségeit az önkormányzat két játszótér és a hozzá tartozó parkolók kialakítására eft összegben, a beruházás megvalósítása 2010-ben várható. - A Városi Bölcsőde felújítására, eszközbeszerzésre központosított támogatásból tudott az önkormányzat jelentős összeget fordítani, a nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés értéke eft, az épület felújítására eft, nagy értékű eszközbeszerzésre 277 eft összegben került sor. - Szakmai és informatikai célok támogatására a három közoktatási intézményben összesen eft felhalmozási kiadás került elszámolásra. - Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztésére terveket készíttetett az önkormányzat, azonban a benyújtott pályázat nem nyert támogatást. A tervek értéke eft. - A Városi Általános Iskola komplex fejlesztése pályázathoz a terveket, megvalósíthatósági tanulmányt és egyéb dokumentumokat kellett elkészíteni, melynek kiadása összesen eft összegben terhelték a évi költségvetést. - Központosított támogatásból valósult meg az úgynevezett Csincsa főgyűjtő csapadékvíz elvezető csatorna felújítása, melynek évi kiadása eft volt. - ÉAOP támogatással valósult meg a városközpont rehabilitáció, a tervezett összköltség eft, melyből eft-ot az önkormányzat fizetett ki. A beruházás megvalósult, azonban a kivitelezési költségekre eső támogatási összeget közvetlenül a szállítók kapják meg a

5 közreműködő szervezettől, mely még nem történt meg, így a pénzforgalomban jelentős az elmaradás. - Központosított támogatásból a Városi Óvodában fűtéskorszerűsítés került végrehajtásra, melynek összköltsége eft volt. - Szintén központosított támogatást nyert az önkormányzat az érparti sportlétesítménynél a sportöltöző felújítására, a eft támogatási összegből a villamosvezeték-hálózat és a salakos futópálya újult meg. - Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére, a tervezési és előkészítési költségek a évi költségvetést terhelik. - Külterületi út felújítására is nyújtott be pályázatot az önkormányzat, melynek eredményessége még nem ismert. Az előkészítéssel kapcsolatos költségek összege eft évben: - Új burkolatot kaptak a Kőrösi Csoma Sándor, a Babits Mihály, a Krúdy Gyula és a Feszti Árpád utcák, valamint útalappal lettek ellátva a Béla király, Új és Attila utcák egy szakasza ( eft) - A csapadékvíz elvezető csatornarendszer újabb ütemű felújításának tervei elkészültek, a pályázati támogatást megítélték az Önkormányzat számára, a kivitelezés 2011-ben fog elkezdődni. (7.930 eft) - Közcélú foglalkoztatás keretében közel 4 km hosszan épült a közterületeken járda. (9.625 eft) - A város határában lévő régi, felhagyott szeméttelep rekultivációjának előkészítése megtörtént, pályázati és saját forrásból a kivitelezés megvalósulhat. (3.135 eft) - A főtéri parkban a Nepumuki Szent János szobor megújult. (3.000 eft) - Megtörtént a munkaterület átadása a Széchenyi Lakótelepen és az Epreskertben a játszóterek és parkolók építéséhez. - Elkezdődött a Városi Általános Iskola Deák Ferenc utcai épületének komplex felújítása. A gazdálkodás adatai a 2. számú táblázatban találhatóak. A költségvetés volumene a kistérségnek és a megyének átadott feladatok csökkentő hatása ellenére nőtt. A gazdálkodási fegyelem az önkormányzatnál megfelelő volt, a költségvetési koncepciókban és a költségvetési tervekben meghatározott célok alapvetően megvalósultak. A 4 év során a költségvetés egyensúly biztosításához működési célú hitel igénybevételére volt szükség augusztus 31-én az önkormányzat pénzkészlete eft, melyből tartósan lekötött betét eft. Kötelezettségek: A Képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek az alábbiak: február 29-én CHF összegben, eft értékben kötvényt bocsátott ki. A visszavásárlás negyedévente történik, első alkalommal március 31-én CHF névértékben. Kamatfizetés a kibocsátást követően negyedévente esedékes, 3 havi CHF LIBOR + 0,93 % értékben, mely jelenleg 1,18 %. 2. Pályázatok megvalósításához biztosított önrész összegek évenkénti bontásban:

6 ezer Ft-ban Projekt megnevezése ÉAOP /B-09 Kunszentmártoni Kistérség járó- beteg szakellátásnak komplex fejlesztése Rákóczi-Petőfi utcai csapadékvíz elvezető rendszer felújítása és átépítése Kunszentmárton város felhagyott szilárd hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem Állami Gazdaságba vezető mezőgazdasági út felújítása (jelenleg még el nem bírált pályázat) Kunszentmárton, szeptember 3. Dr. Czuczi Mihály polgármester

7 1. sz. táblázat Az önkormányzat vagyonának alakulása években adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK év év év év év 2010/ 2006 Immateriális javak % Tárgyi eszközök % Befektetett pénzügyi eszközök % Üzemeltetésre átadott % eszközök Befektetett eszközök % összesen: Készletek % Követelések % Értékpapírok Pénzeszközök % Egyéb aktív pénzügyi % elszámolás Forgóeszközök összesen % Eszközök összesen: % FORRÁSOK év év év év év 2010/ 2006 Induló tőke % Tőkeváltozások % Saját tőke összesen: % Költségvetési tartalékok % Vállalkozási tartalékok Tartalékok összesen % Hosszú lejáratú kötelezettségek % Rövid lejáratú kötelezettségek % Egyéb passzív pénzügyi % elszámolás Kötelezettségek összesen: % Források összesen: %

8 Az önkormányzati gazdálkodás adatai években 2. sz. táblázat adatok ezer forintban Megnevezés évi évi évi évi I. félévi KIADÁSOK Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Működési célú tám. ért. kiadás Államháztartáson kívüli végl műk.pénzeszközátadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás, egyéb tám. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Államháztartáson kívüli végl felhalmozási pénzeszközátadás Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Forgatási célú hitelv.megt.értékp.kiadásai Finanszírozási kiadás Pénzforgalmi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel, egyéb támogatás Államháztartáson kívüli végleges működési pe. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe. átvétel Támogatások, kiegészítések Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Pénzforgalmi bevételek

9 Pénzforgalom nélküli bevétel Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen

10 1. Vagyoni helyzet vizsgálata 3. sz. táblázat Tartósan befektetett eszközök arány = Befektetett eszközök Összes eszköz 88,34% 95,97% 96,46% 98,79% 95,59% Forgó eszközök aránya = Forgó eszközök Összes eszköz 11,66% 4,03% 3,54% 1,21% 4,41% Saját tőke aránya = Saját tőke Összes forrás 64,20% 87,47% 78,50% 77,99% 74,92% Eladósodottság alakulása = Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke 2,67% 0,07% 15,23% 15,71% 16,16% 2. Likviditási mutatók Likviditási ráta = Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 0,50 0,43 4,19 0,44 0,93 3. Növekedési ráták Mérlegfőösszeg változása évi bázishoz viszonyítva 100,00% 110,18% 128,63% 124,60% 125,47% Befektetett eszközök változása évi bázishoz viszonyítva 100,00% 119,69% 140,45% 139,35% 135,77%

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. 2010. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolója

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. 2010. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolója Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 149. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 211. évi költségvetésének végrehajtásáról T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 211.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben