A Zsolnay Kulturális Negyed kereskedelmi egységeinek üzemeltetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zsolnay Kulturális Negyed kereskedelmi egységeinek üzemeltetésére"

Átírás

1 Pályázati Kiírás A Zsolnay Kulturális Negyed kereskedelmi egységeinek üzemeltetésére Kiíró: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft, mint a Zsolnay Negyed üzemeltetője Az eljárás szervezője: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft Pécs, Zsolnay V. u. 37. Levelezési cím: 7603 Pécs, Pf.: 27. Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Képviseli: Bozóky Anita Zsófia ügyvezető, Bocz Tamás ügyvezető Kapcsolattartó személy: Varga András értékesítési vezető Te.: A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ZSÖK Kft.), mint a Zsolnay Negyedet üzemeltető gazdasági társaság nyílt, egyszerűsített eljárású pályázatot hirdet a Zsolnay Kulturális Negyed területén (a természetben: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.) található 9 db kereskedelmi egység üzemeltetésére. A pályázat keretében a következő egységek üzemeltetésére nyújtható be pályázat: 1. 6 db önálló üzlethelyiség az E9-10-es épületben összesen 302 nm területen, 2. önálló és osztott működtetésre alkalmas üzlet/irodahelyiség az E16-os épületben 2X270 nm területen 3.1 db üzlet/műhely az E16 épület inkubátor ház részén 28 nm területen A pályázat célja: A Zsolnay Kulturális Negyed a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolt beruházás, része egy olyan kulturális városfejlesztési koncepciónak, amely Pécs köztereiről, a belvárosban szétaprózott különböző kulturális intézményekből a város kulturális életét, a Zsolnay Kulturális Negyed épületegyüttesébe helyezi át. Az így létrejött kulturális negyed célja és életképes működésének feltétele, hogy az a régió kulturközpontjává váljék. Ehhez szükségszerű olyan kereskedelmi egységek működtetése, amelyek az egész Negyed céljával összhangban képesek megfelelő minőségű szolgáltatásokat nyújtani kiszolgálva a Negyed látogatóit és mintegy 700 fő állandó dolgozót egyetemi hallgatót.

2 A Negyed területén számos különböző célcsoportot megcélzó kulturális intézmény és szervezet kap helyet, melyek együttesen egy olyan magas presztízsű kulturális intézménnyé gyúrják össze azt, amely a nemzetközi és hazai kulturális élet kiemelkedő produkcióinak, és magas színvonalú belföldi és nemzetközi kiállításainak, attrakcióinak adhat otthont. Jelen pályázat kiírásának célja, hogy megtaláljuk azokat a szereplőket, akik képesek a fent megnevezett kereskedelmi egységek állandó, kiemelkedően magas színvonalú, reális árszínvonalú üzemeltetésére, valamint alkalmasak arra is, hogy tevékenységüket a Negyedet működtető ZSÖK Kft-vel, valamint az egyes megpályázható egységekkel egy épületben működő, valamint a Negyed más területein működő más szervezetekkel összhangban, kooperatívan, pro-aktívan végezzék. A Zsök Kft. ehhez a későbbi együttműködés során folyamatos konzultációs lehetőséget teremt a bérlőkkel közösen létrehozott szakmai fórum keretében. A hosszú távú bérleti viszony mellett tehát célunk, egy kreatív partneri viszony kialakítása, melynek legfontosabb tartalmi elemei a következők: Közös gondolkodás + Közös érdekek meghatározása = A Negyed programjaira, kommunikációjára épülő kreatív kereskedelmi-iparművészeti tevékenység. Az együttműködés alapelvei: Fontos: a Zsolnay Kulturális Negyed teljes működését a PMJV közgyűlése által elfogadott Működési Kódex szabályozza. A kódex fejezetei pontosan meghatározzák, ki, milyen formában végezhetnek üzleti tevékenységeket a Negyed területén. Rendelkezik arról is, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed területén működő bérlők milyen arculati és etikai előírások betartása mellett végezhetik tevékenységüket. a Kódex a pályázati kiírás 3. számú mellékleteként, annak elválaszthatatlan részét képezi. Szintén fontos szempont a Zsolna Negyed tekintetében a helyi értékek láttatása, képviselete, a helyi gazdaság előmozdítása, helyi alapanyagok használata. Ennek okán a szakmai tartalom vizsgálatánál, pályázatok értékelésénél díjazzuk azt ha a pályázó azonosul az ilyen irányú kiírói szándékkal. Az üzemeltetés alapkonstrukciója: A pályázat nyerteseivel a kereskedelmi egységek üzemeltetésére a pályázat kiírója bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés határozatlan idejű 90 napos felmondási határidővel, ettől eltérés a pályázatban kifejtett elfogadható üzleti-szakmai érv esetén képzelhető el. A pályázóktól a bérleti konstrukcióra vonatkozó elképzelésüket kérjük a pályázati anyagban feltüntetni, majd ebből kiindulva a személyes meghallgatáson kívánunk megegyezni a szerződés részleteiben. Részben a bérleti szerződésben szabályozva, részben annak mellékleteként rögzítjük az összes üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatást, előírást különös tekintettel az alábbiakra: - Közmű szolgáltatások, kötelezően igénybe veendő üzemeltetési szolgáltatások, közös költségek körét szabályozó szolgáltatási szerződés - Működési Kódex - arculati kézikönyv, egyéb közös működési szabályok - A ZsöK Kft. a Kulturális Negyed programjainak finanszírozására szponzorációs megállapodásról tárgyal különböző beszállító cégekkel annak érdekében, hogy a vendéglátó helyek forgalmát is lényegesen növelő színvonalas kulturális programokat szervezhessen egész évben. A programszponzorációs megállapodás része, hogy a vállalkozások az általuk forgalmazott termékek körére kizárólagos beszállítói legyenek a Zsolnay Negyed vendéglátó egységeinek, amely első sorban a Negyedben működő vendéglátóipari egységeket érinti, de bizonyos kereskedelmi tevékenységeknél is felmerülhet. A megállapodások a következő termékköröket érintik: o üdítőital, ásványvíz o sör

3 A ZSKN kreatív kereskedő program szakmai koncepciója: A Zsolnay Kulturális Negyedben ez eredeti EKF beruházási koncepciót megvalósítva, az északi bejáratról megközelíthető sétányon került kialakításra a kereskedők utcája. Erre a területre felfűzve összesen 9 db kereskedelmi egység készült. A koncepció lényege, hogy olyan tevékenységek jöjjenek létre a kereskedők utcájában amik a Zsolnay Kulturális Negyed kulturális tevékenysége, programjai, és a színvonalas vendéglátó tevékenységek mellett további turisztikai attrakciót jelentenek, ösztönözve ezzel a Zsolna Kulturális Negyedbe történő látogatást. Másrészt, nem elhanyagolható szempont a Negyed állandó lakóinak (kulturális intézményi dolgozók, művészeti egyetemi hallgatók, tanárok, színészek, más fellépők,stb) kiszolgálása. A kreatív kereskedő program lényege tehát, hogy olyan tevékenységeket telepítsünk a kereskedők utcájába, amely magas színvonalon valósítja meg az itt körülírt feladatokat. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. összegyűjtötte az általa preferált tevékenységi köröket: művészi értékkel bíró szuvenír, kézműves áru kereskedelem helyi termékeket kínáló csemege delikát (kis közért) kerékpár kölcsönző, bringás műhely iparművészek kereskedelmi egysége (ruhás, ötvös, bútor-enteriőr stb.) művészellátó gyógynövény, fűszer, natura bolt Természetes, hogy minden további tevékenységet támogatunk, amely illeszkedik a ZSKN kreatív kereskedő program szakmai koncepciójába, ezért bátorítunk minden ilyen elképzelést. A pályázóknak javasoljuk, hogy a konzultációk során tudassák, ha a felsorolt tevékenységektől eltérő tevékenységgel pályáznának. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a Negyed kereskedelmi tevékenységében ne alakuljanak ki párhuzamos szolgáltatások, fölösleges konkurencia harcot generálva. Ezért, azonos tevékenységre benyújtott pályázatok közül a legszínvonalasabb kerül kiválasztásra, és a későbbiekben sem fogadunk azonos tevékenységű szolgáltatót a Negyed területén. A pályázatban való részvétel alapfeltételei: - érvényes működési és szakhatósági engedély, illetve érvényes jogszabályi környezet - a tevékenységi körben szerzett kellő jártasság referenciával - átfogó üzleti terv - megfelelő mértékű gazdasági és humán erőforrás a teljes értékű, azonos, magas színvonalú szolgáltatáshoz a nyitva tartás teljes idejére A bérlemények leírásai: A bérlemények a vonatkozó szakhatósági előírásoknak megfelelően azonos minőségben lettek kialakítva, az alábbi tartalommal: - Saját raktár - A bérbeadó semmilyen berendezést nem biztosít - A Negyed északi bejáratának közvetlen közelségében helyezkednek el - Az üzletek külön almérőkkel (hidegvíz, hőmennyiség, villamos energia) lesznek ellátva az elszámolhatóság miatt - Meleg víz ellátás helyi bojlerekkel történik - Műemlék épület révén, hűtést csak kültéri egység nélküli később beépíthető Split-klímák beépítését engedélyezi - Kiépített elektromos tűzvédelmi jelzőrendszer - Az épület központi behatolás védelmi rendszerről szakaszolható - Igény szerint önálló telefon és internet kapcsolat

4 Az egyes bérlemények kialakításában örökségvédelmi szempontok, és egyéb helyi adottságok miatt eltérés lehet. Pályázat tartalma, felépítése: I. Kötelező tartalmi elemek: 1. Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, képviselője, elérhetőségei, a kapcsolattartó személy neve, beosztása, elérhetőségei 2. Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás rendelkezik a szükséges engedélyekkel, tevékenységi körrel és alkalmazásában áll megfelelő végzettségű munkaerő a kereskedelmi egység üzemeltetéséhez. A nyilatkozat szabad formájú. 3. Gazdasági alkalmasságot igazoló mellékletek: - 30 napnál nem régebbi cégkivonat - APEH és VPOP együttes nullás adóigazolás - banki igazolás az ajánlattevő számlavezető pénzintézetétől arról, hogy számláján nincs, és az elmúlt 5 hónapban nem is volt 30 napot meghaladó sorban állás. - Az elmúlt 2 lezárt üzleti év tevékenységének gazdasági mérlege, amennyiben a cég 2 éve működik. II. Szakmai alkalmasság elbírálását szolgáló tartalmi elemek: 1. Az üzemeltetés jogára pályázó vállalkozás humán erőforrásának bemutatása, különös tekintettel a pályázott tevékenységgel azonos üzemeltetői referenciákra. A vállalkozás bemutatása, üzletpolitika, küldetés ismertetése. 2. Szöveges és számszaki üzleti terv az üzemeltetési tevékenységre, melyben szerepeltesse az alábbi információkat: - szakmai terv - üzleti profil - termékportfolióra vonatkozó koncepció - berendezés, belsőépítészeti kialakítás, eszközpark - humán erőforrás tervezés - beruházási terv - marketingkommunikációs terv - arculat, az arculat összehangolása a Kulturális Negyed imidzsével - hogyan kívánja a Kulturális Negyed tevékenységi körébe illeszkedő működést megvalósítani, az eseményekre fókuszált értékesítési és működési stratégiát kialakítani? - árpolitika (árlista benyújtása preferált), dolgozói és bérletes kedvezmény, tervezett értékesítési akciók, amennyiben a tevékenységbe illeszkedik 3. Ajánlott bérleti díj a 2011-es és az elkövetkező évekre 4. Milyen felelősség biztosítással kívánja a tevékenységet folytatni? (preferált biztosítási ajánlat bemutatása, majd szerződést követően az aláírt kötvény eredetijének bemutatása.) A pályázattal kapcsolatos helyszíni bejárás: A pályázat kiírója, tekintettel a leendő bérlők érdekeire is, fontosnak tartja hogy elképzeléseink a kereskedő programról mélységében ismertek legyenek a pályázók előtt, személyes tapasztalatot szerezzenek a novemberben nyíló Zsolnay Kulturális Negyedről és a kialakított kereskedelmi egységekről, ezért 2011.október 7-én prezentációval egybekötött bejárást szervez 10 órai kezdettel. Találkozás a ZSKN major utcai bejáratánál. A pályázattal kapcsolatos kérdések:

5 Amennyiben a pályázat készítése során kérdése merül fel, kérjük személyesen tegye fel a bejárás során, vagy juttassa el en a kapcsolattartónak. A címre eljuttatott kérdéseket 2011 október 7-ig fogadjuk és maximum 2 munkanapon belül írásban válaszoljuk meg. A pályázat elbírálási szempontjai: Kizárólag az a pályázat kerül elbírálásra, amely megfelel az összes kötelező tartalmi és alaki követelménynek, és határidőre megérkezett a beadás helyszínére. Az érvényes pályázatokat a következő szempontok szerint értékeljük: 1. szakmai tartalom: 40% tevékenységi kör garantált minőség, tapasztalat illeszkedés a negyed imidzsébe, működési tevékenységébe árpolitika beruházási terv, gazdasági alkalmasság 2. ajánlott bérleti díj: 60% Az Európai Uniós pályázat részét képező megvalósítási tanulmányban és a Zsolnay Negyed középtávú gazdasági tervében négyzetméterre tervezett bérleti díjként átlagosan 2500 Ft+áfa bérleti díj szerepel, ez a szám irányadó, ettől való eltérés, nem jelenti a pályázat feltétlen negatív megítélését. A pályázat benyújtásának határideje: október 19. hétfő 12 óra A pályázat csak személyes úton nyújtható be, postai benyújtásra nincs lehetőség! A pályázat benyújtásának helyszíne: Kodály Központ 7621 Pécs Breuer Marcell sétány 4. A pályázat anyagát két eredeti példányban szíveskedjék zárt borítékban, a személyzeti bejárat portáján az alábbi címmel leadni: PÁLYÁZAT A ZSOLNAY NEGYED KERESKEDELMI EGYSÉGEINEK ÜZEMELTETÉSÉRE a pályázott egység azonosító száma Amennyiben több egység üzemeltetésére kíván pályázatot benyújtani, azt külön borítékba elhelyezett önálló pályázati anyagként tegye meg! A pályázati anyag átvételéről írásbeli igazolást adunk. A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálását a Zsolnay örökségkezelő Nonprofit Kft. által felállított bizottság végzi. Az elbírálás menete a következő: 1, A beérkezett pályázatokat, a bíráló bizottság tagjai írásban értékelik, a bírálás szempontjainak megfelelő, de tartalmilag hiányos pályázatoknál lehetőséget kínálunk hiánypótlásra oly módon, hogy a hiánypótlás tárgyát e- mailben eljuttatjuk a pályázó által megadott címre, október 21-én 12 óráig. A tartalmi kiegészítésre október 24- én 16 óráig nyílik lehetőség. 2, A pályázati bizottság az alakilag és tartalmilag megfelelő pályázati anyag benyújtóival 2011 október én, szerdán és csütörtökön telefonon előre egyeztetett időpontban személyes konzultációt folytat. A konzultáció helyszíne a Kodály Központ 119-es terme. 3, A pályázati bizottság november 1-én az írásbeli értékelés és a személyes konzultáció alapján elbírálja a pályázatokat és kiválasztja az egyes kereskedelmi egységek üzemeltetőjét. Az elbírálás nem nyilvános, a pályázati bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az ajánlattevők értesítése november 1-én hétfőn en, elektronikus levél formájában történik, a pályázati anyagban feltüntetett elérhetőségen keresztül. A győztes pályázókkal a ZSÖK Nonprofit Kft november 2-án megkezdi a bérleti szerződés megkötését célzó egyeztetéseket, december 1-i kezdéssel bérleti szerződést szándékozik kötni.

6 Mellékletek: 1. Műszaki dokumentáció, alaprajz 2. Arculati előírások 3. Zsolnay Negyed működési Kódex

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE Kiíró: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., mint a Zsolnay Kulturális Negyed haszonbérlője és üzemeltetője 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Levelezési cím: 7603

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 74/2011. (03.17.) sz. határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 74/2011. (03.17.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2011. (03.17.) sz. határozata a Kodály Központ Működési Kódexének jóváhagyásáról (EKF) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az határozat

Részletesebben

Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X

Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Pécs, 2011 1 Zsolnay Negyed Tartalomjegyzék Preambulum:... 3 A felmerülő fogalmak:... 5 1. A ZSN infrastruktúrájának,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE A TANORG Tanácsadó és Szervező Kft. (1032 Budapest, Vályog utca 10.) nyilvános pályázatot hirdet a ZSKF (Zsigmond Király Főiskola - 1039 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról

Részletesebben

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Fejlesztési projektek megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében tárgyában

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. BEVEZETÉS A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 199-327945. Tervpályázati kiírás

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 199-327945. Tervpályázati kiírás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327945-2012:text:hu:html HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 199-327945 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony lejárta

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN 2014. február kiíró: Thália Színház Nonprofit Kft. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. PREAMBULUM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató az Arteriográf készülékek üzemeltetésére kiírt pályázathoz

Pályázati Felhívás és Útmutató az Arteriográf készülékek üzemeltetésére kiírt pályázathoz Pályázati Felhívás és Útmutató az Arteriográf készülékek üzemeltetésére kiírt pályázathoz 1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 5 1.1. A pályázati kiírás háttere, oka... 5 1.2. A pályázati konstrukció jellemzői...

Részletesebben