AJÁNLATI KIÍRÁS - KIEGÉSZÍTÉSSEL Előminősítési forduló. Ajánlat címe: Papp László Budapest Sportaréna közönségbüféinek üzemeltetése és teljes catering

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI KIÍRÁS - KIEGÉSZÍTÉSSEL Előminősítési forduló. Ajánlat címe: Papp László Budapest Sportaréna közönségbüféinek üzemeltetése és teljes catering"

Átírás

1 AJÁNLATI KIÍRÁS - KIEGÉSZÍTÉSSEL Előminősítési forduló Ajánlat címe: Papp László Budapest Sportaréna közönségbüféinek üzemeltetése és teljes catering szolgáltatásának ellátása Beadási határidő: Ajánlat első körös kiértékelésének időpontja: október 15. (kedd) november 4. (kedd) I. FEJEZET: PÁLYÁZATOT KIÍRÓ CÉG I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÓ: Kiíró: Aréna Catering Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3. Internet cím: Az Ajánlatot lebonyolító szervezet ( Lebonyolító ), kapcsolattartója: TriGránit Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1062 Budapest, Váci út 3. Róna Andrea projektfelelős Ajánlattevőnek minősül minden, a jelen Kiírás alapján lefolytatott eljárás során érvényes ajánlatot benyújtó személy.

2 I.2) AJÁNLATOT KIÍRÓ CÉG TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGEI - Magánvállalat; Az ajánlat kiírója saját nevében, a fent megjelölt lebonyolító útján jár el. I.2.1) ADMINISZTRÁCIÓS INFORMÁCIÓ I.2.2) Pályázati dokumentáció átvétele: A második körben részt vevő Ajánlattevők a pályázat Lebonyolítója által az értesítőben meghatározott módon vehetik át a vonatkozó szerződéstervezeteket, egyéb műszaki- szakmai kritériumokat tartalmazó dokumentációkat. I.2.3) Részletes szolgáltatási specifikációk és további dokumentációk megszerzésének feltétele: Második körben kerül meghirdetésre. I.2.4) Jelentkezések benyújtásának módja és határideje: Határideje: október 15., 17:00 óra; Módja: elektronikus postai és postai úton egyaránt; Elektronikus úton: címen; Postai úton a cím: 1062 Budapest, Váci út 3. Westend Sóház Irodaház épülete (a Kiíró székhelye) I.2.5) A második körre kiválasztott Ajánlattevők párbeszédre történő meghívásának időpontja: Várhatóan november 14. napjáig Kiíró a második körre kiválasztott Ajánlattevők számára megadja az összes szükséges technikai, egyéb szerződéses információt, valamint átadja a második körös kiírással együttesen a vonatkozó szerződéstervezeteket, érvényességi feltételeket, és egyéb szükséges tudnivalót. I.2.6) Jelentkezés dokumentumainak nyelve: Ajánlat nyelve: Magyar vagy angol Igazolások (pl.: cégkivonat, nullás igazolás), nyilatkozatok, és egyéb dokumentumok nyelve: magyar I.2.7) Jelentkezések kibontásának különleges feltételei: Kiíró nem szervez nyilvános borítékbontást. 2

3 II. FEJEZET: AJÁNLAT TÁRGYA II.1) LEÍRÁS II.1.1) A Pályázat címe: Pályázat címe: Papp László Budapest Sportaréna közönségbüféinek üzemeltetése és teljes catering szolgáltatásának ellátása Pályázat tárgya: 1. Az Aréna területén kiépített, alábbiakban részletezett üzlet-, illetve egyéb helyiségek (büfék, raktárak, egyéb helyiségek, éttermek, bárok, konyha, öltöző, raktárak, egyéb kereskedelmi és kiszolgáló területek) üzemeltetése az Aréna tulajdonában lévő tárgyi- és forgóeszközök használata mellett. 2. Eseményekhez kapcsolódó catering, és melegkonyhai szolgáltatások nyújtása. Üzletegységek Büfék VIP bár & Klub Szoba Sky étterem & bár Crew catering Étkeztetés külső és belső rendezvényeken Eseménynapok száma / év ~90 nap Látogatószám / év ~500,000 fő Értékesítési pontok száma 16 db büfé 1 db VIP bár 1 db Klub Szoba 1 db Sky étterem II.1.2) Ajánlat típusa: Nyílt, kétfordulós eljárás, II.1.3) Első forduló célja: A Pályázók jogi- és gazdasági megfelelőségének, szakmai referenciáinak, jóteljesítési képességeinek vizsgálata. 3

4 III. FEJEZET: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓ III.1) PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSON A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK III.1.1) Szükséges letétek: ,- Ft vagy EUR ajánlati biztosíték befizetése szükséges, amely az érvényes ajánlat beadásának feltétele. Az ajánlati biztosítékot a Kiíró (HUF) vagy (EUR) számú bankszámlájára kell befizetni az első körös jelentkezési határidő napjáig. A Kiíró kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő által nyújtandó óvadék összegébe beszámításra kerül. A második körben részt vevő Ajánlattevők ajánlati biztosítéka a nyertes ajánlattevő kihirdetéséig kell, hogy rendelkezésre álljon. Az első körös szűkítés után kieső Ajánlattevők ajánlati biztosítékukat a második kör megindítását követő 8 munkanapon belül kapják vissza. III.1.2) Az Ajánlattevők cégformája: Európai Unióban bejegyzett, Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyilvánosan Működő Részvénytársaság vagy Zártkörű Részvénytársaság. Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy külföldi illetőségű nyertes ajánlattevő köteles belföldön bejegyzett céget alapítani tulajdonosi garanciákkal. 4

5 III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Ajánlattevő cég gazdasági és pénzügyi kapacitása: 1. Fő számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint hatósági sikertelen inkasszó a bankszámlán az elmúlt kettő évben nem fordult elő. 2. Az ajánlat kiírásának időpontjában érvényes igazolás mely szerint nincs a helyi önkormányzatnál, illetve a NAV-nál nyilvántartott adó és/vagy járuléktartozása. 3. az Ajánlattevő ellen nem vezettek végrehajtási eljárást az elmúlt kettő évben, és nem is várható ilyen. 4. Ajánlattevő csatolja az elmúlt 3 üzleti évének jelen Pályázat tárgyát érintő, éves árbevételét tartalmazó forgalmi adatokat az alábbi megosztásban: (i): büfé üzemeltetés, (ii): melegkonyha üzemeltetés - hasznosítás (iii): rendezvény szervezés - kiszolgálás árbevétele. III.2.3) Ajánlattevő cég gyakorlati háttere: 1. Minimum 5 éves gyakorlattal kell rendelkeznie a vendéglátóipari, illetve a catering piacon, 2. Ajánlattevő jelölje meg az általa üzemeltetett kereskedelmi felületek nagyságát az alábbiak szerint: (i): büféüzemeltetés, (ii): melegkonyha üzemeltetés-hasznosítás (iii): rendezvényszervezéskiszolgálás; 3. A fentiekben említett tapasztalatok ismertetésére, kérjük, csatolják ajánlatukhoz az ezekre vonatkozó referencia nyilatkozatokat; 4. az Ajánlattevő mutassa be rendelkezésre álló kapacitásait, azaz jelölje meg folyamatosan rendelkezésére álló munkavállalói, illetve alkalmi jogviszonyban alkalmazottai létszámát, azon konstrukció bemutatásával, amely alapján fentieket biztosítja (munkaerő kölcsönző szervezet megjelölése, stb.); 5. Ajánlattevő mutassa be a teljesítésben részt vevő vezető munkatársait, ezen személyek szakmai önéletrajzának csatolása mellett; 6. Ajánlattevő mutassa be a állandó- illetve szokásos beszállítóinak körét az általa használt főbb alapanyagok, termékek tekintetében; 5

6 IV. FEJEZET: AJÁNLAT FOLYAMATA IV.1) FOLYAMAT TÍPUSA IV.1.1) Ajánlat típusa: Nyilvános, hirdetményi úton közzétett ajánlat. - Ø IV.1.2) Az ajánlatra meghívott Ajánlattevők számának korlátozása: IV.1.3) Az Ajánlattevők számának szűkítése a tárgyalások során: Az első kör érvényes, megfelelőnek minősített jelentkezőjét fogjuk ajánlattételre felhívni. IV.1.4.) Jogi viták rendezése esetén illetékes hatóság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott Bíróság. IV.1.5.) Kiíró jogai és kötelezettségei, az értékelés szempontjai: 1. A hiányos ajánlatokat benyújtókat hiánypótlásra szólíthatja fel. 2. Az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítsa az ajánlati kötöttség időtartamán belül. Kiíró ezen döntésével összefüggésben kizár mindennemű anyagi és egyéb természetű felelősséget. 3. A Pályázati eljárást annak során bármikor eredménytelennek nyilvánítsa. 4. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy elbírálási kritériumok nem kötik a Kiírót, a Kiíró dönthet úgy, hogy az összességében legjobb ajánlatot adó Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítja győztesnek. 5. Kiíró fenntartja a jogát, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség idején belül a győztes Ajánlattevővel szerződést neki fel nem róható okból nem tud kötni, úgy egyszeri alkalommal 30 nappal az ajánlati kötöttség időtartamát meghosszabbítsa. Erre vonatkozó jogával a lejárat időpontját megelőző 10 munkanapon belül egyoldalú írásbeli nyilatkozattal élhet. 6. Az érvényes ajánlatokat első körben legkésőbb október 31. napjáig elbírálja, vagy ezen időn belül az Ajánlattevők meghatározott körét ajánlataik módosítására, kiegészítésére szólítja fel. 7. Az ajánlat eredménytelenségéről a résztvevőket november 14. napjáig tájékoztatja. 8. A második körben csak azok pályázhatnak majd, akik előre aláírják a szerződés tervezetét, melyet a Kiíró a második kört megelőzően bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére, mely szerződéstervezet nem tartalmazza a díjakat. 9. Kiíró az ajánlat benyújtására nyitva álló időn belül 1 alkalommal, az Ajánlattevők erre vonatkozó igénye ismeretében, előzetes egyeztetés alapján konzultációt és helyszíni bejárást biztosít. 10. Minden egyéb közlési mód - kivéve a konzultáción adott tájékoztatást - nem teremt hivatkozási alapot Ajánlattevők későbbi felszólamlására. 11. Az ajánlatok egyesítési és bontási jogát a Kiíró fenntartja. 6

7 IV.1.6.) Formai követelmények: 1. Az Ajánlattevők ajánlati anyagukban jelöljék meg témafelelősüket, valamint közöljék, hogy mely telefon, , illetve fax számon lehet a felelős személyt elérni; 2. Az elektronikus úton leadott dokumentumokat szerkeszthető WORD vagy EXCEL formátumban kell megküldeni a Lebonyolító kapcsolattartója címére. 3. A postai úton küldöttajánlatokat 3 eredeti, példányban, zárt, jeligével ellátott borítékban kell leadni a megadott határidőig, a Lebonyolító kapcsolattartója nevére. Az eredeti megjegyzést fel kell tüntetni az ajánlaton; IV.1.7.) További Csatolandó dokumentumok (minden, az alább felsorolt okirat, dokumentum az ajánlattétel érvényességi feltétele): 1. Az Ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonata (eredeti vagy hiteles másolat; 2. Az Ajánlattevő képviseletére jogosultjának (jogosultjainak) aláírási címpéldánya (eredeti, vagy hiteles másolat; 3. Ajánlattevő Éves Beszámolói 3 évre visszamenőlegesen; ,- Ft árbevételnél nagyobb melegkonyhás- catering rendezvények lebonyolítására vonatkozó referencianyilatkozatok (minimum 3 darab eredeti); 5. Az Ajánlattevő, illetve annak nem természetes személy tulajdonosainak nyilatkozata, hogy nem áll végelszámolási, csőd, vagy felszámolási eljárás alatt, és ilyen eljárás lehetőségéről nincs tudomása (eredeti); 6. Az Ajánlattevőre vonatkozó cégbemutató (Ajánlattevő eddigi hasonló projektjei); 7. Az Ajánlattevőre vonatkozó, 15 napnál nem régebbi 0 -ás NAV igazolás eredeti példányai (az igazolásokon fel kell tüntetni, hogy milyen célból került kiadásra); Amely Pályázó szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, annak elegendő az internetes adatbázisból kinyomtatott igazolást benyújtania.* 8. Ajánlati biztosíték befizetésének igazolása (visszavonhatatlan banki igazolás, hogy az összeg átutalásra került. 9. Azok a Pályázók, akik konzorciumban szeretnének pályázni, pályázati anyagukban részletesen fejtsék ki a konzorcium működéséről való elképzeléseiket és mutassák be a konzorcium összes tagját. A pénzügyi, személyi, tárgyi és referencia kiírási feltételeknek való megfelelés minden tag számára feltétel. Feltétel továbbá a konzorciumi vezető megjelölése és az egyetemleges felelősségvállalás.* V. FEJEZET: HIÁNYPÓTLÁS Kiíró csak egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít, és a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak meg kell felelni az arról szóló értesítéstől számított 8 napon belül. Budapest, október 08. 7

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138558-2012:text:hu:html HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására vonatkozó AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált

Részletesebben

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235828-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2014/S 179-316329. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2014/S 179-316329. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316329-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2014/S 179-316329 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (2040 Budaörs, Dózsa György u. 21) továbbiakban Ajánlatkérő nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986 Ajánlati/részvételi felhívás 2004/18/EK irányelv Szolgáltatásmegrendelés I. szakasz: Ajánlatkérő I.1)Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Gyömrő-House Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására.

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. 1. A pályázati kiírás célja: Tervezési szerződés megkötése a 8600

Részletesebben