( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ."

Átírás

1 5.A 5.A 5.A Szinszos mennyiségek ezgıköök Ételmezze a ezgıköök ogalmát! ajzolja el a soos és a páhzamos ezgıköök ezonanciagöbéit! Deiniálja a ezgıköök hatáekvenciáit, a ezonanciaekvenciát, és a jósági tényezıt! Fejtse ki észletesen a ezgıköök gyakolati alkalmazásának lehetıségeit! Soos ezgıkö, ezonanciaekvencia A soos -- kapcsolás A soos -- kapcsolás impedanciájának étéke és ázisszöge ügg a ekvenciától, hiszen az impedanciáa kapott Z ( X ) X + összeüggés tatalmazza az indktív és a kapacitív eaktanciát, amelyek étéke a ekvenciától is ügg. ezonancia jelenség Található egy olyan ekvencia, amelynél az indktivitás és a kapacitáseszültsége megegyezik. Ezen a ekvencián játszódik le a eszültségezonancia jelensége. Soos ezgıkö Ha ebben az esetben végezzük el a eszültségek eedıjének meghatáozását, akko aa az eedménye jtnk, hogy az ellenálláson lévı eszültség megegyezik a geneáto eszültségével:, φ 0. Az ilyen tlajdonságokkal bíó soos -- áamköt soos ezgıkönek nevezzük. A soos ezgıkö A soos ezgıkö kapcsolási ajzában az ellenállást -el jelöltük, ennek az oka, hogy a ezgıkö gyakolati megvalósítása soán az áamkö nem tatalmaz ellenállást, hanem az ohmos hatást az indktivitás és a kondenzáto veszteségei képviselik. A soos ezgıkö Feszültség ezonancia A eszültség ezonancia csak akko teljesülhet, ha az azonos áam mellett az indktív és a kapacitív tag eaktanciája is megegyezik: Ebbıl következik, hogy X -X 0, Z. Az áamkö viselkedése Feszültség ezonanciako az áamkö ohmos ellenállásként viselkedik. ezonanciaekvencia Azt a ekvenciát, ahol a eszültség ezonancia jelensége létejön ezonanciaekvenciának nevezzük 0. Ennek a ekvenciának a meghatáozásához abból a ténybıl kell kiindlnnk, hogy ezonancián X X.

2 5.A 5.A π π Az egyenletet -e endezve az 0 ezonancia ekvenciát kapjk: π 0. Ez a Thomson képlet. A ezonancia göbe A ezgıköt tápláló geneáto ekvenciáját változtatva az impedancia nagysága és ázisszöge változik. Az impedancia változását mtató göbét ezonanciagöbének nevezzük. A ezonancia ekvenciától kisebb ekvencia étékeken az áamkö kapacitív jellegő, ázisszöge 0 0 > φ > A ezonancia ekvenciától nagyobb ekvencián az áamkö indktív jellegő, ázisszöge 0 0 < φ < Az impedanciát jellemzı üggvénynek 0 -on minimma van, ahol az áamkö ohmos jellegő. A soos ezgıkö ekvenciaüggése A ezgıkö A soos ezgıköt az elektonikában a ezonancia ekvenciájával megegyezı ekvenciájú jel kiválasztásáa vagy kiszőésée használjk: A kiválasztás azt jelenti, hogy a sokéle ekvencia közül csak egyet használnk el, kiszőésko viszont a ezonancia ekvencia kivételével az összes ekvenciát elhasználjk. Összetett áamköök Ha az áamkö több ellenállást, indktív és kapacitív eaktanciát tatalmaz, akko az impedanciáa kapott összeüggésben az ellenállások, X az indktív, X pedig a kapacitív tagok eedıjét képviseli. A soos ezgıkö jósági tényezıje ezgıkö minısége Ha jellemeznünk kell egy ezgıkö minıségét, akko ezt a jósági tényezıvel tehetjük meg. A tekecsek jósági tényezıjéhez hasonlóan a ezgıköét is Q-val jelöljük. Veszteséges ezgıkö

3 5.A 5.A Jósági tényezı A ezgıkö jósági tényezıje egy szám, amelyet ezonanciako a ezgıköt alkotó eaktáns elemek ( vagy ) meddı teljesítményének P m és az ohmos ellenálláson elveszı hatásos teljesítményének P v a hányadosa ad, vagyis: Q. P v Teljesítmény Ahhoz, hogy soos ezgıkönél az áamköi elemek étékeibıl tdjk kiszámítani a jósági tényezıt, ejezzük ki a teljesítményeket az áameısséggel, met ez a közös mennyiség. Az ohmos ellenálláson elveszı hatásos teljesítmény: P v i ezonancián X X, ezét a ezgıköt alkotó eaktáns elemek meddı teljesítménye: P m i X, illetve P m i X. A tekecs és a kondenzáto A tekecs adatainak elhasználásával: i X X Q Pv i és ebbıl Q X ω A kondenzáto jellemzıibıl pedig i X X Q Pv i és így Q X. ω π π, A köekvencia A tekecs és a kondenzáto adatai alapján kiszámított jósági tényezı a ezonancia miatt egymással egyenétékő, és emellett mindkettı az ω π köekvenciához tatozó éték. Fejezzük ki a köekvenciát, és tegyük egyenlıvé a két összeüggést! Q ω -bıl Q ω ω -bıl Q,és ω Q Az így kialakló kiejezésbıl a jósági tényezı má meghatáozható Q Q Q. ezgıkö hllámellenállása A ezgıkö jósági tényezıje tehát egy szám, nincs métékegysége, ezét a kiejezésnek ellenállás métékegységgel kell endelkeznie, ezét ezt a kiejezést a ezgıkö hllámellenállásának nevezzük. 3

4 5.A 5.A A hllámellenállás A hllámellenállás jele Z0, és Z 0. A gyakolatban alkalmazott ezgıköök jósági tényezıje 0 és 000 közötti, leggyakabban 00 közeli éték. Jósági tényezı és veszteségi ellenállás Mivel a ezgıkö jósági tényezıje odítottan aányos a soos veszteségi ellenállással (-el), ez azt jelenti, hogy a nagy jósági tényezıjő ezgıkö éles ezonancia göbével endelkezik. Hatáekvencia Azt a ekvenciát, ahol az indktív tag eaktanciája megegyezik az ohmos elem ellenállásával az áamkö hatáekvenciájának nevezzük (φ ). Páhzamos ezgıkö A eaktanciák ekvenciaüggısége miatt az impedancia és a ázisszög is a ekvenciától üggıen változik. Páhzamos ezgıköıl áamezonancia esetén beszélhetünk, amiko X X. ezgıkö kialaklása Az A páhzamos ezgıkö X összeüggésbıl kiindlva ez akko teljesülhet, ha a kondenzáto és a tekecs áama megegyezik, a I eszültség pedig a közös mennyiség. ezonancia ekvencia Az a ekvencia, ahol az áamezonancia jelensége teljesül a soos -- kapcsolásnál megismet ezonancia ekvencia, amelyet a páhzamos kapcsolás esetén is a Thomson képlettel hatáozhatnk meg: π 0. 4

5 5.A 5.A Fekvenciaüggıség Az áamkö ekvenciától üggı viselkedését vizsgálva az ába megmtatja, hogy az áamkö 0 -nál kisebb ekvencián indktív jellegő, 0 -nál nagyobb ekvencián kapacitív jellegő, ezonancia ekvencián az áamkö ohmos viselkedéső, azaz Z és ϕ 0. A ezgıkö jósági tényezıje A páhzamos ezgıkö minıségének jellemzésée is használhatjk a jósági tényezıt, amelyet a tekecsek jósági tényezıjéhez hasonlóan Q-val jelölünk. A páhzamos ezgıkö jósági tényezıje egy szám, amelyet ezonanciako a ezgıköt alkotó eaktáns elemek ( vagy ) meddı teljesítményének P m és az ohmos ellenálláson elveszı hatásos teljesítményének P v a hányadosa ad, vagyis: Q. P v A teljesítmények kiejezése Ahhoz, hogy páhzamos ezgıkönél az áamköi elemek étékeibıl tdjk kiszámítani a jósági tényezıt, ejezzük ki a teljesítményeket a eszültséggel, met ez a közös mennyiség. Az ohmos ellenálláson elveszı hatásos teljesítmény: P v. ezonancián X X, ezét a ezgıköt alkotó eaktáns elemek meddı teljesítménye:, illetve. X X A jósági tényezı kiejezése A tekecs adatainak elhasználásával: X Q Pv X és ebbıl Q. ω A kondenzáto jellemzıibıl pedig X Q Pv X és így Q ω. X X, A tekecs és a kondenzáto adatai alapján kiszámított jósági tényezı a ezonancia miatt egymással egyenétékő, és emellett mindkettı az ω π -hez tatozó éték. Fejezzük ki a köekvenciát, és tegyük egyenlıvé a két összeüggést! Q -bıl ω ω Q, és 5

6 5.A 5.A Q ω -bıl Q ω. Az így kialakló kiejezésbıl a jósági tényezı má meghatáozható Q Q Q., és ebbıl Figyeljük meg, milyen hatással van a ezonancia göbée a jósági tényezı megváltozása! A jósági tényezı változása A köáam meghatáozása A páhzamos ezgıkö geneátoának áama háom észe oszlik: az ellenállás, a tekecs és a kondenzáto áamáa. A tekecs és a kondenzáto áama ellentétes iányú, de ezonanciako azonos nagyságú. A tekecs és a kondenzáto áamát köáamnak nevezzük, met a ezgıköön belül olyik, a tekecsen és a kondenzátoon keesztül köbe. A köáam meghatáozása Vizsgáljk meg az ellenállás beajzolása nélkül a köáamáamköét (a ezgıköt) és hatáozzk meg a köáamot az áamköi elemek adataiból! A köáam ezonancia ekvencián i vagy i, az áamkö áama pedig kondenzáto áamával számítjk a köáam étéke az i i i ω X ω összeüggéssel számítható ki. i, amelybıl a eszültség i. Ha a A köáam meghatáozása Mivel tdjk, hogy a páhzamos ezgıkö jósági tényezıje Q ω, A köáam ételmezése ezét elíhatjk, milyen kapcsolat van a köáam és az áamkö i áama között: i i ω i Q 6

7 5.A 5.A Ez azt jelenti, hogy a ezgıköön belüli köáam Q-szo nagyobb, mint a ezgıkö geneátoának áama. Példál Q00 és i0ma esetén a ezgıköön belül tekecsen és a kondenzátoon A-es áam olyik. A köáam hatása A köáam hatását a tekecset alkotó hzal keesztmetszetének megválasztásako igyelembe kell venni, példál a következı megoldások alkalmazásával: A litze hzal minden elemi szálát gondosan be kell oasztani. A hzal keesztmetszetét növelni kell. Hatáekvenciák Soos ezgıkönél az impedancia: Z ( X ) X +. A ezgıkönek két hatáekvenciája van. Az alsó hatáekvencián hatáekvencián X Mindkét hatáekvencián az impedancia: X, és ϕ ( X X ) + Z + Páhzamos ezgıkönél az impedancia: Z. + X X A ezgıkönek két hatáekvenciája van. Az alsó hatáekvencián hatáekvencián X Mindkét hatáekvencián az impedancia: Z + X X, és ϕ X + X X X X., és ϕ a Az elsı, és ϕ a Az elsı A ezgıköök gyakolati alkalmazásai A soos ezgıkö A soos ezgıköt a ezonancia ekvenciával megegyezı ekvencia kiválasztásáa vagy kiszőésée használjk. A ekvencia kiválasztás azt jelenti, hogy az áamkö bemenetée ékezı sokéle ekvencia közül csak egyet használnk el, vagyis a kimeneten csak egyéle ekvenciájú jelenik meg. A ekvencia kiszőés soán pedig az áamkö bemenetée ékezı sokéle ekvencia közül a ezonancia ekvencia kivételével mindet elhasználjk, vagyis a kimeneten csak egyéle ekvenciájú nem jelenik meg. A soos ezgıkö elhasználása A soos ezgıkö elhasználása ekvencia kiszőésée 7

8 5.A 5.A Az ábán látható kapcsolás egy olyan eszültségosztó, amelyet nem két ellenállás, hanem egy ellenállás és egy soos ezgıkö alkot, ahol a kimeneti eszültség a soos ezgıkö eszültsége. Ha a bemeneti eszültség ekvenciája a ezgıkö ezonancia ekvenciájával egyezik meg, akko a ezgıkö impedanciája minimális lesz (majdnem övidzá). Így a kimenetet övide zája, és az 0 π ekvenciájú eszültséget nem engedi a kimenete, vagyis leszívja. Emiatt a szívóhatás miatt ezt az áamköi megoldást szívókönek nevezzük. A kimeneti eszültség minimális étéke a ezonancia ekvencián: ki be + ahol a ezgıkö ellenállása, amely nagyságendekkel kisebb a eszültségosztó ellenállásánál (<<). Minél kisebb vagy nagyobb a ekvencia a ezonancia ekvenciánál, annál nagyobb a kimeneti eszültség, és annál jobban közelíti meg a bemeneti eszültség étékét. A soos ezgıkö elhasználása ekvencia kiválasztásáa Az ábán látható kapcsolás egy olyan eszültségosztó, amelyet szintén nem két ellenállás, hanem egy soos ezgıkö és egy ellenállás alkot, ahol a kimeneti eszültség az ellenállás eszültsége. Ha a bemeneti eszültség ekvenciája a ezgıkö ezonancia ekvenciájával egyezik meg, akko a ezgıkö impedanciája minimális lesz (majdnem övidzá). Így nem a kimenetet zája övide, hanem csak az 0 π ekvenciájú eszültséget engedi a kimenete. A kimeneti eszültség maximális étéke a ezonancia ekvencián: ki be + ahol a ezgıkö ellenállása, amely nagyságendekkel kisebb a eszültségosztó ellenállásánál (<<). Minél kisebb vagy nagyobb a ekvencia a ezonancia ekvenciánál, annál kisebb a kimeneti eszültség, és annál jobban közelíti meg a nlla étéket. Hatékony módsze ekvencia kiválasztásáa Hatékony módszet kapnk soos ezgıköel a ekvencia kiválasztásáa akko is, ha a tekecsıl vagy a kondenzátoól vesszük le a eszültséget. ezonancia ekvencián mindkét alkatészen i X eszültség méhetı. 8

9 5.A 5.A Az ábán látható áamköben a kondenzáto eszültségét használjk el kimeneti eszültségként. Az áamköi elemek segítségével számítsk ki a ezonanciako a kondenzátoon ellépı eszültséget! i X X ω ω Vegyük észe, hogy a eszültség képletében szeeplı ω kiejezés a ezgıkö jósági tényezıje, így a kiválasztó áamkö kimeneti eszültsége meghatáozható az Q ω összeüggés alapján is. Felhasználásko tehát ügyelni kell aa, hogy ezonanciako a tekecsen és a kondenzátoon a ezgıköt tápláló geneáto eszültségének Q szoosa jelenik meg. Ee a sokszoos eszültsége kell méetezni mindkét alkatészt. A páhzamos ezgıkö A páhzamos ezgıköt a ezonancia ekvenciával megegyezı ekvencia kiválasztásáa vagy kiszőésée használjk. A páhzamos ezgıköt a soosnál gyakabban alkalmazzk. A páhzamos ezgıkö elhasználása Az ábán látható kapcsolás egy olyan eszültségosztó, amelyet nem két ellenállás, hanem egy páhzamos ezgıkö és egy ellenállás alkot, ahol a kimeneti eszültség a ezgıkö eszültsége. Ha a bemeneti eszültség ekvenciája a ezgıkö ezonancia ekvenciájával egyezik meg, akko a ezgıkö impedanciája maximális lesz (majdnem szakadás). Így lezája a bemeneti jel útját, ezét az 0 π ekvenciájú eszültséget nem engedi a kimenete. Emiatt a záóhatás miatt ezt az áamköi megoldást záókönek nevezzük. A kimeneti eszültség minimális étéke a ezonancia ekvencián: ki be +, ahol a ezgıkö ellenállása, amely nagyságendekkel nagyobb a eszültségosztó ellenállásánál (>> ). Minél kisebb vagy nagyobb a ekvencia a ezonancia ekvenciánál, annál nagyobb a kimeneti eszültség, és annál jobban közelíti meg a bemeneti eszültség étékét. 9

10 5.A 5.A Az ábán látható kapcsolás egy olyan eszültségosztó, amelyet nem két ellenállás, hanem egy páhzamos ezgıkö és egy ellenállás alkot, ahol a kimeneti eszültség az ellenállás eszültsége. Ha a bemeneti eszültség ekvenciája a ezgıkö ezonancia ekvenciájával egyezik meg, akko a ezgıkö impedanciája maximális lesz (majdnem szakadás). Így a eszültségosztó csak minimálisan osztja le a bemeneti eszültséget, ezét az 0 π ekvenciájú bemeneti eszültség megjelenik a kimeneten. A kimeneti eszültség maximális étéke a ezonancia ekvencián: ki be + ahol a ezgıkö ellenállása, amely nagyságendekkel nagyobb a eszültségosztó ellenállásánál (>> ). Minél kisebb vagy nagyobb a ekvencia a ezonancia ekvenciánál, annál kisebb a kimeneti eszültség, és annál jobban közelíti meg a nlla étéket. A páhzamos ezgıköt alkalmazzák példál a ádió- és a televízió vevıkészülékek hangoló áamköében, amellyel az antennáól beékezı többéle ekvenciájú jel közül a nekünk megelelıt tdjk kiválasztani. Kimeneti eszültség levezetése az áamköi elemek segítségével Az ábán látható áamköben a kondenzáto eszültségét használjk el kimeneti eszültségként. Az áamköi elemek segítségével számítsk ki a ezonanciako a kondenzátoon ellépı eszültséget! i X X ω ω Vegyük észe, hogy a eszültség képletében szeeplı ω kiejezés a ezgıkö jósági tényezıje, így a kiválasztó áamkö kimeneti eszültsége meghatáozható az Q ω összeüggés alapján is. Felhasználásko tehát ügyelni kell aa, hogy ezonanciako a tekecsen és a kondenzátoon a ezgıköt tápláló geneáto eszültségének Q szoosa jelenik meg. Ee a sokszoos eszültsége kell méetezni mindkét alkatészt. 0

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében TÓTH A.: Mágnesség anyagban (kibővített óavázlat) 1 A magnetosztatika tövényei anyag jelenlétében Eddig: a mágneses jelenségeket levegőben vizsgáltuk. Kimutatható, hogy vákuumban gyakolatilag ugyanolyanok

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E 4.B 4.B 4.B Tranzisztoros alapáramkörök Frekvenciaüggés ok és torzítások Frekvenciaüggés Alsó határrekvencia A közös emitteres erısítı alapkapcsolásban (srekvenciás tartományban) a csatolókondenzátorok

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint

Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint 1. A csomópontok méretezésének alapelvei a komponens módszer Az EC3-1-8-ban alkalmazott u.n. komponens módszer egyszerőbb csomóponti kialakítások esetében

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban

1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban KISOSZ FELNŐTTOKTATÁS 1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban Szerző: Czibula Zoltán 2009. A K Ö N Y V S Z E R Z Ő I J O G V É D E L E M A L A T T Á L L M Á S O L Á S É S E N G E D É L Y N É

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL 1.Példa: Oldjuk meg a következő lineáris egyenletrendszert: 1. Paramétert nem tartalmazó eset x 1 + 3x 2-2x 3 = 2-2x 1-5x 2 + 4x 3 = 0 3x 1

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben