Lehetséges minimumkérdések Méréstechnika tárgyból 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lehetséges minimumkérdések Méréstechnika tárgyból 2015."

Átírás

1 Lehetséges minimumkédések Mééstechnika tágyból 015. (A válaszokat póbálja lényege töően megogalmazni, az ábáknál töekedjen a pontosan elidézni, a képletek esetén töekedjen a képletben szeeplő betűk megadásáa.) 1 Oline/online méőendsze ételmezése Oline: Amennyiben nincs szükség egy adott eladatnál aa, hogy a mét adatok alapján a olyamatba azonnal beavatkozunk, vagyis elég, ha a méés elvégzése után dolgozzuk el az adatokat, akko a méőendsze a méés soán egyszeű adatögzítést végez. Online: Amiko a mééssel páhuzamosan töténik az adateldolgozás. A mét étékek alapján azonnal be akaunk avatkozni a olyamatba. Simplex, hal-duplex, duplex kommunikáció ételmezése Simplex kommunikáció: Adó Vevő Hal-duplex kommunikáció: Adó-Vevő Full-duplex kommunikáció: Adó/Vevő Adó-Vevő Adó/Vevő 3 Soos és páhuzamos kommunikációs potokollok elsoolása és legontosabb jellemzői. Páhuzamos potokoll: IEEE488 (GPIB) hálózatoientált; 16 csatona: 8 adat vonal, 5 vezélő vonal, 3 handshaking vonal; hal duplex kommunikáció; 3 típusú beendezés: vevő, adó, vezélő. beendezés közötti távolság max. 4 m beendezés közötti átlagtávolság m a beendezések közötti maximális távolság 0 m legalább a műszeek /3-a be kell legyen kapcsolva. Műszeek száma maximum 15 Adatátviteli sebesség maximum 1 Mbyte/s Soos potokoll: RS-3: 1adó 1vevő, közös öldpont, aszinkon, simplex, 0kbps, max 15m Soos potokoll: RS-4: 1adó- 10 vevő, külön öldpont, 10Mbps-10m, hal duplex 1

2 4 Fogalmazza meg a Shannon tételt! Shannon mintavételi tövénye ételmében a mintavételi ekvenciát úgy kell megválasztani, hogy az nagyobb legyen, mint a mintavételezett analóg jel legnagyobb ekvenciájú összetevőjének a kétszeese. > ( mv jel ) max 5 Kvantálás ogalma: A minták üggőleges aszteekbe soolása. 6 Kvantálási hiba számítása U Abszolút kvantálási hiba: H Q = ± Q = H Q Relatív kvantálási hiba: h Q ± 100% U x 1 LSB 7 1 bites A/D átalakító ételmezése Ezek a Full scale eszültséget (U FS ) 4096 kvantuma osztják. 8 Adattovábbítási módszeek (elsoolása) - pogam vezéelt - megszakítás (inteupt) vezéelt - közvetlen memóia eléés (DMA) vezéelt módon 9 Számítógépes méőendszeek elépítése (ajz): 10 Ézékelők legontosabb jellemzőinek elsoolása (csopotosítás) A elhasznált enegia szeint: - aktív: külső enegiaoást igényelnek - passzív: külső enegiaoást nem igényelnek Kimeneti jel szeint: - analóg - digitális - ekvencia - kódolt Egyéb jellemzők szeint: - lineaitás - pontosság - ézékenység - tejedelem

3 11 Mit mének az alábbi ézékelők, Pt100, nyúlásméő bélyeg: - Pt100: hőméséklet ézékelő - nyúlásméő bélyeg: eőméő 1 Mondjon példát piezoelektomos hatást, Hall hatást, lézesugaat alkalmazó ézékelőe, induktív ézékelőe. - Piezoelektomos gyosulás ézékelő töltéseősítővel - Hall elemes áamátalakító - Lézees távolságméő - Indukciós elmozdulás méő 13 Mi a eladata a jelkondicionálónak? (1 soos válasz) A jelet digitalizálása alkalmassá tenni (szűés és eősítés) 14 Sooljon el 3 jelkondicionáló áamköt. Eősítő Zajszűő Antialiasing szűő 15 Mi a eladata az analóg jelomálónak? A jelet eldolgozása (analizálása) alkalmassá tenni. 16 Mi a eladata a multiplexenek? Csatonakiválasztó: többcsatonás méés esetén a jelek soba endezi a mintavételezéshez. (1db A/D átalakító van, mégis több jelet tudunk leméni) 17 Mit étünk a mintavevő tató áamkö tatási ditje alatt? Egységnyi idő alatt mennyit csökken a kimeneti eszültség étéke. Métékegysége (V/s) 18 Mit étünk a mintavevő tató áamkö mintavételezési ideje alatt? Azaz idő, amíg a bekapcsolástól a eszültség a követő üzemmódot eléi 3

4 19 Mintavételezési idő, tatási dit és kondenzáto kapacitás közötti kapcsolat a mintavevő tató áamköökben Kondenzáto kapacitás nő, mintavételi idő nő, tatási dit csökken. Kondenzáto Mintavételezési idő Tatási dit 10 nf 0µs 3 mv/s 1 nf 4µs 30 mv/s 100 pf 3µs 00 mv/s 5 pf 170 ns 5 V/s 10 pf 10 ns 50 V/s 0 Mi a D/A átalakítás elvi alapáamköe? (Megnevezés és elajzolás) Összegző eősítő Q 0 R 0 Q 1 R 1 Q R Q 3 R 3 R v - U b e = 1 V + U ki 1 Milyen áamköi elven alapul a létahálós D/A átalakítás működése? Feszültségosztó: R R R R R R R1 R R R U R U U U U N N U Közvetlen és közvetett A/D átalakítók típusainak elsoolása. közvetlen: - számláló - kétoldali - páhuzamos közvetett: - U/t - U/ 4

5 3 Íjon 3 jellemzőt a kétoldali közelítéses / páhuzamos / kétszeesen integáló A/D-ól. - kétoldali köz.: közepes sebesség, megelelő jellemzők, közepes á - páhuzamos: nagy sebesség, nagy megbízhatóság, magas á - kétszeesen integáló: lassú működés, nagy pontosság, alkatész öegedés kiküszöbölése 4 Többunkciós méésadatgyűjtők unkciói (elsoolás) Analóg bemenet Analóg kimenet Digitális I/O Számláló, időzítő 5 Milyen paaméteeket kell megadni 1 csatonás övid idejű méésnél? Mintaszám, mintavételi ekvencia, mintavételezés módja (SE/DIFF), eősítés, mintavételi csatona 6 Milyen paaméteeket kell megadni többcsatonás övid idejű méésnél? Csatonalista, mintavételi ekvencia, mintaszám, csatonaszám, konveziós ekvencia, SE/DIFF, eősítés 7 Mitől ügg a konveziós ekvencia étéke? A csatonaszámtól es a mintavételi ekvenciától, a méőkátya maximális mintavételi ekvenciájától. 8 Hogyan kell beállítani a konveziós ekvencia étékét? konv min tavételi csatonaszám 9 Analóg bemeneti egység minimum 5 jellemzőjének elsoolása! Felbontás (1 bites, 16 bites) Bemeneti eszültség tatomány (+-5V; 0-10V) Eősítési okozatok (0,5-100) Mintavételezési sebesség (< 1MHz) Csatonaszám (16, 3) Bemenetek eeencia pontja (közös, üggetlen) (Single-ended; Dieential) Pontossági jellemzők (lineaitás, stb.) Bemeneti impedancia (nagy) 5

6 30 Hogyan ellenőizhető, hogy a méendő jeleket közös öldponthoz képest, vagy dieenciál bemenetben kell méni? Feszültségmééssel a közösítendő pontok között. Ha a bemeneti jeleket egy közös öldponthoz képest kapcsoljuk a bemeneti csatonáka, akko dupla annyi csatonát tudunk vizsgálni. Ha ez nem oldható meg a méőköben, akko dieenciál kapcsolást kell alkalmaznunk. 31 Mintavételezési eljáások (4 db elsoolás és 1 soos ételmezés) 1. Egycsatonás övid idejű gyos: t ee 0, t mv t ap multiplexe alkalmazása nem szükséges. Többcsatonás övid idejű gyos: t ee 0, t mv t ap multiplexe alkalmazása szükséges 3. Egycsatonás hosszú idejű lassú: t ee > 0, t mv = t ap + t ee multiplexe alkalmazása nem szükséges 4. Többcsatonás hosszú idejű lassú: t ee > 0, t mv = t ap + t ee multiplexe alkalmazása szükséges 1. es 3. módsze eseten multiplexe alkalmazása nem szükséges 3 Milyen tiggeelési módokat alkalmazhat analóg jelek számítógépes mééseko? Szint (nomál és hiszteézises), ablak tiggeelés, petiggeelés (nem csak digitálisnál van!) 33 Mit jelent a le- vagy elutó éle töténő ANALOG tiggeelés? Felutó jele: A jel lentől elele átmegy a tiggeszinten. Leutó jele: A jel entől leelé átmegy a tiggeszinten. 34 Mit jelent az ablak tiggeeles? A mintavételezés akko töténik, ha a jel az alsó es a első tiggeszint között van, vagy azokon kívül van. 35 Mit jelent a petiigge mintaszám? A endsze olyamatosan mintavételez az STS után, de mindig csak annyi mintát táol és göget az RTS-ig, amennyi a petigge mintaszám. 36 Mit jelent a szint-tiggeelés? Innen kezdődik a mintavételezés. 6

7 37 Soolja el az analóg kimeneti egység jellemzőit! - Felbontás (8 bit, 1 bit, 16 bit, 4 bit) - Kimeneti eszültség tatomány (±5V; 0-10V) - Beállási idő (V / LSB) - Tehelhetőség (±ma) - Pontossági jellemzők (lineaitás, stb.) - Csatonaszám (1,, 4) - Kimeneti impedancia 38 Mekkoa lehet elméletileg a maximális ekvenciája annak a szinusz/ négyszög/ háomszög jelnek, amit egy issítési ekvenciával endelkező analóg kimeneten lehet geneálni? issítési jel = (mintaszám: szinusznál: 10, négyszögnél:, háomszögnél: 10) n 39 A valóságban (nem elméleti szempontból) milyen paaméteektől ügg az analóg kimeneten geneált jel maximális lehetséges ekvenciája? Attól, hogy milyen jelet akaunk megjeleníteni, issítési ekvencia, beállási idő. 40 Rajzolja el egy összetett peiodikus jel amplitúdó-ekvencia diagammját vázlatosan. n = 1 egész szám = n n 1 41 Mekkoa annak a spektumnak az alaphamonikusa, amelyet mv mintavételezési ekvenciával, m csatonás méésen, csatonánként n db mintából métünk? n m n mv konv eg = = = 1 4 Miko jelenik meg sátas spektumkép ekvencia analizálásnál? Ha a met jel ekvenciájának és a spektum alaphamonikusának a hányadosa nem egész szám, akko a ekvencia spektumban nem létező oldalhamonikusok jelennek meg. jel 1 = egész számnak kell lennie! 7

8 43 Milyen módon küszöbölhető ki a sátas spektumkép, ha ideális szinusz jelet méünk? - Ablakozó üggvénnyel - A mintavételi ekvenciát, a mét jel ekvenciájának egészszámú többszöösée állítjuk be. 44 Miko alkalmaz ablakozó üggvényt? Ha az ideális szinusz spektuma nem egy összetevőt ad, hanem egy sáto jellegű spektumképet. (FFT hibájának lehet ezzel csökkenteni) 45 Mit jelent az aliasing jelenség? Ha a mintavételezési tövényt nem tatjuk be, akko a mintavételezett jelben nem létező összetevők jelenhetnek meg. 46 Milyen esetben odulhat elő, hogy az analóg bemenete kapcsolt jel nem jelenik meg digitalizálásko? Ha a mintavételezési ekvencia éppen kétszeese a jel ekvenciájának és a mintavételezés éppen nulla átmenetnél (0 V eszültségnél) kezdődik. 47 Hogyan küszöbölhetjük ki az aliasing jelenséget? Antialiasing szűővel, ami egy aluláteesztő szűő, nagy vágási meedekséggel, a mintavételi ekvencia elée beállított elsőhatá ekvenciával. 48 Méési hibák típusainak elsoolása Rendszees hiba Véletlen hiba Duva hiba 49 Méési hibák számítása. Képletek alkalmazásával is. Abszolút hiba: H = m p H H Relatív hiba: h = vagy h % = 100% p p H Mééshatáa vonatkoztatott elatív hiba: hv = 100% p v 8

9 50 Véletlen hibák megadásának módszeei (elsoolás képlettel)! Tejedelem: R = x max x Valószínű hiba: x ± P 1 Átlagos abszolút eltéés: n E = δ i, δ i = n i= 1 min Szóás, vagy standad eltéés: s = x i x n 1 δ i, δ i = x i x n -1 i= 1 51 Miét kell a skála első hamadában méni? A elatív hiba a mutató kitéésével csökken, vagyis annál pontosabb a méés, minél nagyobb a mutató kitéése. Ez igaz digitális műsze esetén is, hogy a mééshatá végéhez közeledve egye csökken a méés elatív hibája. 5 Gauss eloszlás ellenőzésének módja s E = π ± 15% 53 Milyen eladat megoldásako alkalmazzuk a mééselméletben (méési adatok eldolgozásako) a Gauss eloszlás sűűségüggvényét? Ha a méési hibák előodulási valószínűségét kívánjuk meghatáozni. 54 Mit mutat a olyamatképességi mutató? Hogy egy méési soozat véletlen hibája megelel-e a megadott étéknek. C p > 1, jó éték 55 Egy gyátásból kivett alkatész egyik méetének ellenőzése soán kapott méési soozat szóása s m. Az adott méete előít szóás 0 Mekkoa a olyamatképesség mutatója? s C p = s 0 m s. 56 Milyen módszeel hozható léte empiikus sűűsség üggvény? P(x ) ϕ(x ) n A méési adatok csopotosításával. (x ) = x = n x = n x n az -edik intevallumba eső változók elatív gyakoisága ( = 1,,... m). n 9

10 57 Mivel jellemezhető a méési adatok csopotosítása? A csopotok szélességével x és az 1. csopot közepével x 1. A mét adatok tatományát elosztjuk kisebb egyenlő hosszúságú x intevallumoka. Ezeket a középpontjukhoz tatozó x i méési adattal jellemezzük. Egy adott tejedelmen belül az összes változókat megegyezőknek tekintjük és egyedi étéküket a tejedelem középpontja által meghatáozott étékkel helyettesítjük. 58 Milyen eladat megoldásako alkalmazunk a méési adatok eldolgozása soán egesszió analízist? Ha azt az (x) göbét keessük, ami a legjobban megközelíti a méés soán kapott étékeket. 59 Hogyan számolható ki egy X es egy Y soozatból számított Z soozat szóása? s z z = x s z + s x y x,y y 0 0 x0,y 0 60 SI peixumai ( tól a ig) NÉV JEL ÉRTÉK exa E peta P tea T 10 1 giga G 10 9 mega M 10 6 kilo k 10 3 hekto h 10 deka da (k) 10 deci d 10-1 centi c 10 - milli m 10-3 miko µ 10-6 nano n 10-9 piko p 10-1 emto atto a SI alapmétékegységei m, kg, s, a, K, cd, mól 10

11 6 Mit jelent egy eszültség lineáis középétéke? Azt az egyen eszültséget étjük alatta, amely egységnyi idő alatt ugyanannyi vegyi munkát végez, mint a váltakozó eszültség. 63 Mit jelent egy eszültség eektív étéke? Váltakozóeszültség eektív étéke egyenlő azzal az egyeneszültséggel, amely egységnyi idő alatt ugyanazt a hő munkát végez. 1 U e = U ( t) dt T T 0 Eektív éték = négyzetes középéték (RMS) 64 Soolja el belülől kielé egy zavavédett vezeték kialakítását. sodott épá védőányékolás öldelt ányékolás kettős ányékolás mágneses ányékolás (eomágneses ólia) 65 Soolja el a meőműszeek legontosabb jellemzőit! 1 méési tatomány ézékenység 3 stabilitás 4 ismételhetőség, 5 pontosság 6 beállási idő 7 elbontás 8 túltehelhetőségi jellemzők 9 lineaitás 10 holtsáv 11 kimeneti jeloma, 1 hiszteézis, 13 költség, méet, súly, 14 könyezeti jellemzők 66 Mit nevezünk egy műsze ézékenységének? A műsze ézékenysége (E) a kimenő jel megváltozásának megváltozásának x a hányadosa: E = α x α és a bemenő jel 11

12 67 Mit nevezünk a műsze elbontásának? Két egymás mellett levő, még éppen megkülönböztethető x jel távolsága. Általánosan: a műszeel megadható legkisebb méőszám különbség ( x ). 68 Mit nevezünk a műsze lineaitásának? Lineaitási hibát akko lehet ételmezni, ha a méőeszköz által szolgáltatott adat (kimenőjel) endeltetésszeűen egyenes aányban áll, a met jellemzővel (bemenőjellel). Az elvi egyenestől való eltéés meteket adja meg a lineaitási hiba. 69 Mit nevezünk a műsze stabilitásának? A meőeszköznek az a tulajdonsága, hogy metológiai jellemzőit időben tatósan állandó étéken őzi. 70 Mit étünk a műszeek válaszideje alatt? Azt az időt, amely alatt a kimenő jel a bemenő x 0 ugásjel 99%-át eléi. 71 Hogyan jelölik a beendezések po- és vízátalom elleni védettségét? Jellemzése az IP számmal: IP XY, ahol X a szilád test elleni vedelem (0-6 közötti éték) Y a víz elleni védelem (0-8 közötti éték) 7 Rajzolja el az ellenállásméés nullmódszeének kapcsolását és íja el a kiegyenlítés eltételét. Kiegyenlítés eltétele: RX R = R1 R3 U RX = R1 + R R 3 R + R 0 = X Milyen alaptípusai vannak az analóg oszcilloszkópnak? egysugaas többsugaas 1

13 74 Hogy nevezzük azt a módszet, amelynek helyes alkalmazása biztosítja azt, hogy az oszcilloszkópon állóképet lásson? Megelelő tiggeelés 75 Mie szolgál az oszcilloszkópon az AC/DC kapcsoló? Egyeneszültség leválasztásáa szolgál. 76 Milyen módszeekkel lehet az egycsatonás analóg oszcilloszkópon több jelet vizsgálni? Choppe üzemmód (kicsit az egyikből, kicsit a másikból jelenít meg) Alte üzemmód (egymás után ajzolja ki az egyes csatonák jeleit) 77 Rajzolja el, hogyan kell bekötni két egyenáamú tápegységet, ha szimmetikus ±15V-os tápeszültséget szeetnénk ákapcsolnunk egy beendezése! 78 Soolja el, hogy milyen teljesítmény jellemzői vannak egy váltakozó áammal működő beendezésnek? Látszólagos teljesítmény Hatásos teljesítmény Meddő teljesítmény S = U I = P + P = U I cosϕ Q = U I sinϕ Q 79 Milyen műszet alkalmaznak a háztatásokban a villamos enegia méésée? Indukciós ogyasztásméőt, digitális ogyasztásméőt. 80 Változik-e az áamszámla, ha ugyanolyan ogyasztási jellemzők mellett a hálózati eszültség megnövekszik? Igen, négyzetesen nő. 13

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ. 5.A 5.A 5.A Szinszos mennyiségek ezgıköök Ételmezze a ezgıköök ogalmát! ajzolja el a soos és a páhzamos ezgıköök ezonanciagöbéit! Deiniálja a ezgıköök hatáekvenciáit, a ezonanciaekvenciát, és a jósági

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium 4.. Két- és háromállású szabályozók. A két- és háromállású szabályozók nem-olytonos kimenettel

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében TÓTH A.: Mágnesség anyagban (kibővített óavázlat) 1 A magnetosztatika tövényei anyag jelenlétében Eddig: a mágneses jelenségeket levegőben vizsgáltuk. Kimutatható, hogy vákuumban gyakolatilag ugyanolyanok

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010. SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Dülk Marcell 2012/2013/2

Pénzügyi ismeretek. Dülk Marcell 2012/2013/2 Pénzügyi ismeetek Dülk Macell 2012/2013/2 Rövid ismetető Dülk Macell, dulk@finance.bme.hu, QA337 Jegyzetek, diák Számonkéés Miől lesz szó? Nettó jelenéték fogalma és számítása Pénzáamlások becslése Tőkeköltség

Részletesebben

Jobb aprításhoz... ...Wanner. ...superior granulators. darálók és regranuláló rendszerek. Daráló a kisméretű műanyag hulladékokhoz

Jobb aprításhoz... ...Wanner. ...superior granulators. darálók és regranuláló rendszerek. Daráló a kisméretű műanyag hulladékokhoz ...supeio ganulatos Jobb apításhoz... Daáló a kisméetű műanyag hulladékokhoz Wanne B 08.10 Speciálisan ideg, meev anyagok apításához Wanne Xta2 Föccsgép mellé állítható daáló sok előnnyel Wanne C 13.20s

Részletesebben

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat Fuji Digitális Panelmér Univerzális FD5000 típus sorozat Univerzális digitális panelmér FD5000 sorozat Mszaki tulajdonságok * beépítés után beállítás nem szükséges * választható tápellátás (90-tl 264VAC,

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

A pénzügyi számítások alapjai II. Az értékpapírok csoportosítása. Az értékpapírok csoportosítása. értékpapírok

A pénzügyi számítások alapjai II. Az értékpapírok csoportosítása. Az értékpapírok csoportosítása. értékpapírok A pénzügyi számítások alapjai II. étékpapíok Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Ka Pénzügyi Tanszék Galbács Péte doktoandusz Az étékpapíok csopotosítása Tulajdonosi jogot (észesedési viszonyt) megtestesítő

Részletesebben

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2. Digitálistechnikai alapfogalmak II. Ahhoz, hogy valamilyen szinten követni tudjuk a CAN hálózatban létrejövő információ-átviteli

Részletesebben

IVÁNYI AMÁLIA HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI

IVÁNYI AMÁLIA HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI IVÁNYI AMÁLIA HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI POLLACK PRESS, PÉCS HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI Lektoálta D. Kuczmann Miklós, okl. villamosménök egyetemi taná Széchenyi István Egyetem, Győ A feladatokat

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Bokor Mónika. Doktori disszertáció. Témavezető: Vértes Attila Tompa Kálmán 1999.

Bokor Mónika. Doktori disszertáció. Témavezető: Vértes Attila Tompa Kálmán 1999. Molekuláis mozgások vizsgálata hexakisz-(-alkil- H-tetazol)-vas(II) és -cink(ii) bótetafluoid kistályokban multinukleáis magspin-ács elaxáció alapján Boko Mónika Doktoi disszetáció Témavezető: Vétes Attila

Részletesebben

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Tanulmányok Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Gelei Andea PhD, a Budapesti Covinus Egyetem egyetemi docense E-mail: andea.gelei@unicovinus.hu Dobos Ime DSc, a Budapesti Covinus Egyetem

Részletesebben

WiFi-s adatgyűjtő rendszer

WiFi-s adatgyűjtő rendszer WiFi-s adatgyűjtő rendszer Saveris 2 hőmérséklet és páratartalom felügyelet újragondolva Adatátvitel WiFi-n keresztül Minden mért adat elérhető bármikor, bárhol, bármilyen készülékről C %rh Riasztás határérték

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

CRT monitor. CRT monitor. CRT monitor. CRT monitor. Műanyag összeépíhető fiók. A képek csak tájékoztató jellegűek! Sorszám 1.

CRT monitor. CRT monitor. CRT monitor. CRT monitor. Műanyag összeépíhető fiók. A képek csak tájékoztató jellegűek! Sorszám 1. 1 CRT monitor Belinea 107035 Képátló 40 cm 2 CRT monitor Képátló IBM 6739-KON 45,5 cm 3 CRT monitor Képátló Nokia 447Za 39,5 cm 4 CRT monitor Képátló Nokia 447xpro/USB 39,5 cm 5 Műanyag összeépíhető fiók

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

80-as sorozat - Idõrelék 16 A

80-as sorozat - Idõrelék 16 A 80-as sorozat - Idõrelék A Egy vagy többfunkciós idõrelék 80.01 80.11 öbbfunkciós idõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC vagy (24...240) V AC/DC, a feszültség automatikus

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás RPS-1 ph/rx Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Félvezetk vizsgálata

Félvezetk vizsgálata Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Előadás vázlat. Vizsgáljam vagy ne. Laboratóriumi eredmények interpretálásának általános alapelvei. Vizsgálatkérő lap

Előadás vázlat. Vizsgáljam vagy ne. Laboratóriumi eredmények interpretálásának általános alapelvei. Vizsgálatkérő lap A beteg nevét nyomtatott nagybetűkkel kéjük kitölteni! Laboatóiumi eedmények intepetálásának általános alapelvei Hováth Andea Szegedi Tudományegyetem, Általános Ovostudományi Ka, Laboatóiumi Medicina Intézet

Részletesebben

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1 Készlete - Rendelési tételnagyság számítása -1 A endelési tételnagyság meghatáozása talán a legészletesebben tágyalt édésö a észletgazdálodási szaiodalomban. Enne nagyészt az az oa, hogy mind az egyszee

Részletesebben

Jelátalakítás és kódolás

Jelátalakítás és kódolás Jelátalakítás és kódolás Információ, adat, kódolás Az információ valamely jelenségre vonatkozó értelmes közlés, amely új ismereteket szolgáltat az információ felhasználójának. Valójában információnak tekinthető

Részletesebben

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. N W E S / NYÁK csere koncepció / SnapINverter technológia / Integrált

Részletesebben

10. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben

10. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben 0. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben Az IB IL AI /HART modulnál két elektromosan szigetelt analóg bemenet rendelkezik HART kommunikációval és FDT támogatással, amely terepibusz egységekhez

Részletesebben

é é ó ű ó í é é é ő í ő é ö ó é é é é ó í é ó ó ó ú ő é é é ö ü é é é é ú í é é ő í é ő é é ú é é é ó ő é ú é ó é ő é é é é é é ő ó ó é é ő é ú ó ő é é é é é ö ö é ú ö ő é é ő ő ó ú ö ő í ő ó ű é é ő é

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

RAID-ers. A dromedár esete a sivatagban a RAID-erekkel

RAID-ers. A dromedár esete a sivatagban a RAID-erekkel R-es domedá esete a sivatagban a R-eekkel el a kezekkel, R! kiszolgálókban mindennapos a R használata, gyakan azonban alkalmazói sincsenek egészen tisztában azzal, hogy pontosan mit, illetve miét használnak.

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 343 Check Master Oldal 347 Kalibráló eszközök Oldal 352 342 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány Információt ad a szolgáltatott hálózati feszültség jellemzkrl

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Fizika I. (Mechanika, áramlástan, reológia, fénytan) előadási jegyzet Élelmiszermérnök, Szőlész-borász mérnök és Biomérnök BSc hallgatóknak

Fizika I. (Mechanika, áramlástan, reológia, fénytan) előadási jegyzet Élelmiszermérnök, Szőlész-borász mérnök és Biomérnök BSc hallgatóknak Fizika I. (Mecanika, áamlástan, eológia, fénytan) előadási jegyzet Élelmiszeménök, Szőlész-boász ménök és Bioménök BSc allgatóknak Tatalom D. Fita Feenc Fizika-Automatika Tanszék 05. Statika, kinematika

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. DM 266 digitális lakatfogó mérőműszerhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. DM 266 digitális lakatfogó mérőműszerhez HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja.

2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja. 2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja. A legnagyobb szám amit kitudok írni,9999. A legkisebb szám 0,0000 n=5 Tényleges felbontás:

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

NI PCI-6251 multifunkciós mérésadatgyűjtő kártya specifikációja

NI PCI-6251 multifunkciós mérésadatgyűjtő kártya specifikációja NI PCI-6251 multifunkciós mérésadatgyűjtő kártya specifikációja ANALÓG BEMENET Csatornaszám AD felbontása Max konverziós frekvencia 16 SE (8 DIFF) 16 bit 1,25 MHz (egycsatornás) 1 MHz (többcsatornás) Bemeneti

Részletesebben

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 345 Check Master Oldal 349 Kalibráló eszközök Oldal 354 344 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

TEMPOWER Controll Unit

TEMPOWER Controll Unit TEMPOWER Controll Unit ALKALMAZÁS A WTC3 készülék a WAVIN gyártmányú felületi hűtő-fűtő rendszer szabályozására, vezérlésére alkalmas. Egyedileg szabályozza a rendszerbe tartozó helyiségek hőmérsékletét,

Részletesebben

Digitális vezérlőegység

Digitális vezérlőegység Általános leírás: Digitális vezérlőegység kicsi és közepes méretű hűtőkamrához, tárolóhoz Az ECB-1000Q típus széleskörűen használható kicsi és közepes méretű hűtős tárolóeszközökhöz. Hűtési és fagyasztási

Részletesebben

:.::-r:,: DlMENZI0l szoc!0toolnl ránsnnat0m A HELYI,:.:l:. * [:inln.itri lú.6lrl ri:rnl:iilki t*kill[mnt.ml Kilírirlrln K!.,,o,.r*,u, é é é ő é é é ő é ő ő ú í í é é é ő é í é ű é é ő ő é ü é é é í é ő

Részletesebben

Ü Éü É ü í í Í ö Ü Ú ú Ó í ő í Ö ű ö Ó ú Ű ü í Ó ö Ó Ü Ó Ó í í ú í Ü Ü ő Ú Ó Ó í ú É ÉÉ É Á Ü Ü Ü Ú ő í Ő Ó Ü ő ö ü ő ü ö ú ő ő ő ü ö ő ű ö ő ü ő ő ü ú ü ő ü ü Í ü Í Á Ö Í É Ú ö Í Á Ö í É ö í ő ő í ö ü

Részletesebben

ó ó ú ú ó ó ó ü ó ü Á Á ü É ó ü ü ü ú ü ó ó ü ó ü ó ó ú ú ú ü Ü ú ú ó ó ü ó ü ü Ü ü ú ó Ü ü ű ű ü ó ü ű ü ó ú ó ú ú ú ó ú ü ü ű ó ú ó ó ü ó ó ó ó ú ó ü ó ó ü ü ó ü ü Ü ü ó ü ü ü ó Ü ó ű ü ó ü ü ü ú ó ü

Részletesebben

Á ű ő ö Í é é ő Ö Ö é ő Ö ő ö é é Ö ü é ó Ő é é ó é ó é é é é Ö ó ó ő é Ü é ó ö ó ö é é Ő ú é é é é ő Ú é ó Ő ö Ő é é é é ű ö é Ö é é ó ű ö é ő é é é é é é é é é Ö é Ö ü é é é é ö ü é ó é ó ó é ü ó é é

Részletesebben

Ü Ö Á Á Á Á Á É ű Ü Ú ű ű Á É ű Ú Ü ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Ü Ü Ü Ö Ö Ú Ö Ü Ö ű ű ű ű ű Á ű Ú ű ű ű ű ű É Á Ö Ö Ö ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű Ü Ö Ü Ó Ö ű ű ű

Részletesebben

Ö Ó ú É ű É Ö Ö Ö Ü Ó Ú É ú É Ü Ú ú Ü ű ú Ü Ö Ö ú ű Ú ű ű ú Ö Ö Ö Ö É ú ú Ő Ö ú Ü Ó ú Ú Ü Ö ű ű ű Ö ű ú Ó ű Ö Ü ű ú ú ú ú É ú Ö ú ú Ü ú Ó ú ú ú ú ú ú ű ű ú ű ú ú ű Ö ú ú ú ű Ö ú ű ú ű Ü Ö Ü ű Ü Ö ú ú Ü

Részletesebben

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot! Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a

Részletesebben

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között -0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez -1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM / GM között -1-1 PLC programozó csatlakozója ( CPU loader port ) -1- PLC beépített C-NET csatlakozója (CPU C-net) -1-

Részletesebben

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL 13-1 KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG Az ERC 100 digitális szabályozó a DIALOG III család tagja. Ventilátoros klímakonvektorok (fan-coil készülékek) intelligens szabályozását és vezérlését végzi. A készülék

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

OMRON KÜLÖNLEGES SZENZOROK. ZX Nagy pontosságú pozíciómérõ eszközök. Típusválaszték

OMRON KÜLÖNLEGES SZENZOROK. ZX Nagy pontosságú pozíciómérõ eszközök. Típusválaszték ZX KÜLÖNLEGES SZENZOROK OMRON ZX Nagy pontosságú pozíciómérõ eszközök Kétsoros kijelzõvel ellátott erõsítõ 2 µm-es ismétlési pontosság (lézeres) 1 µm-es ismétlési pontosság (induktív) 500 mm-es maximális

Részletesebben

Ipari vezérlés és automatizálás

Ipari vezérlés és automatizálás Twido programozható vezérlő Kompakt felépítésű vezérlők TWD 10DRF/16DRF Be- és kimenetek Nyelő- vagy forrás bemenetek Kompakt vezérlők, a táplálással 10 db I/O 6 c 24 V-os bemenet 4 db relékimenet 16 db

Részletesebben

DigiRail-VA használati utasítás

DigiRail-VA használati utasítás DigiRail-VA használati utasítás Tartalomjegyzék Bevezető...2 Műszaki adatok...2 Távadó méretei...3 Üzembe helyezés...4 Státuszjelző LED-ek...12 USB meghajtóprogram telepítése...12 Konfigurációs program,

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

Energia- & teljesítmény mérők

Energia- & teljesítmény mérők Energia- & teljesítmény mérők 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 130/b Tel.: 06 (1) 288 0500 Fax: 06 (1) 288 0501 www.lsa.hu ELNet GR/PQ Villamos fogyasztásmérő és hálózat analizátor - pontosság: 0,2% (speciális

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tatandó képviselő-testületi ülése. Készítette: d Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tágy: Javaslat

Részletesebben

Katalógus. BUDAPEST 1064 RÓZSA UTCA 90. TEL. (06-1) 473-0026 FAX. (06-1)473-0027 e-mail: logen@logen.hu Web: http://www.logen.hu

Katalógus. BUDAPEST 1064 RÓZSA UTCA 90. TEL. (06-1) 473-0026 FAX. (06-1)473-0027 e-mail: logen@logen.hu Web: http://www.logen.hu 2015 Katalógus BUDAPEST 1064 RÓZSA UTCA 90. TEL. (06-1) 473-0026 FAX. (06-1)473-0027 e-mail: logen@logen.hu Web: http://www.logen.hu DIGITAL DIMMER LDD1225-C2 v1.00 2,5 kw kimeneti teljesítmény csatornánként

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY ALAPMÉRTÉKEGYSÉGEK A fizikában és a méréstudományban mértékegységeknek hívjuk azokat a méréshez használt egységeket,

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI)

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI) A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer bevezetését, az erre épült törvényes mértékegységeket hazánkban a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szabályozza. Az

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13 típusoknál Multifunkciós időrelévé alakítható (a 86.00 típusú

Részletesebben

1-1. IP adó-vevő rádiórendszer. Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik

1-1. IP adó-vevő rádiórendszer. Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik IP adó-vevő rádiók 1-1. IP adó-vevő rádiórendszer Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik IP100H adó-vevő IP1000C vezérlő IP100FS diszpécser szoftver 1-2. IP adó-vevő rádiórendszer -

Részletesebben

A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK

A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK 1. DAC egységek A D/A átalakító egységekben elvileg elkülöníthető egy D/A dekódoló rész és egy tartó rész: A D/A dekódoló diszkrét időpontokban a digitális értékéknek megfelelő amplitúdók

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

Jellemzők Funkciók Rendelési kód

Jellemzők Funkciók Rendelési kód E3X-DA-S Nagy pontosságú, dupla kijelzős digitális száloptika erősítő Erősítőegységek kábellel Kiváló digitális száloptika erősítő könnyű beállítási lehetőséggel és teljesítményhangolási funkcióval.* A

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

AC 1-27 DIGITÁLIS PID SZABÁLYZÓ

AC 1-27 DIGITÁLIS PID SZABÁLYZÓ AC 1-27 DIGITÁLIS PID SZABÁLYZÓ HÛTÉS-FÛTÉSTECHNIKAI ÉS EGYÉB IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ Méréshatár: ld. táblázat Méret: 72 x 94 x 47mm Bemenet: választható Üzemi hõmérséklet: -10-50 C Kimenet: jelfogó: 230V/4A

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

AUDIO STREAMER TRANSMITTER AST1000, RECEIVER ASR1000

AUDIO STREAMER TRANSMITTER AST1000, RECEIVER ASR1000 AUDIO STREAMER TRANSMITTER AST1000, RECEIVER ASR1000 Professzionális Audio encoder és decoder IP ki/bemenettel Műszaki leírás Általános műszaki leírás Az AUDIO STREAMER elnevezésű berendezés alkalmas 1

Részletesebben

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 1. A gyakorlat célja: Az inkrementális adók működésének megismerése. Számítások és szoftverfejlesztés az inkrementális adók katalógusadatainak feldolgozására

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram 18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:

Részletesebben

Megfelel az érvényben levő ausztrál szabványnak

Megfelel az érvényben levő ausztrál szabványnak Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Fluke 175, 177, 179 multiméter Rendelési száma: 12 07 88 Bevezetés Figyelem a műszer használata előtt olvassa el a következőket. Áramütés,

Részletesebben