Lehetséges minimumkérdések Méréstechnika tárgyból 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lehetséges minimumkérdések Méréstechnika tárgyból 2015."

Átírás

1 Lehetséges minimumkédések Mééstechnika tágyból 015. (A válaszokat póbálja lényege töően megogalmazni, az ábáknál töekedjen a pontosan elidézni, a képletek esetén töekedjen a képletben szeeplő betűk megadásáa.) 1 Oline/online méőendsze ételmezése Oline: Amennyiben nincs szükség egy adott eladatnál aa, hogy a mét adatok alapján a olyamatba azonnal beavatkozunk, vagyis elég, ha a méés elvégzése után dolgozzuk el az adatokat, akko a méőendsze a méés soán egyszeű adatögzítést végez. Online: Amiko a mééssel páhuzamosan töténik az adateldolgozás. A mét étékek alapján azonnal be akaunk avatkozni a olyamatba. Simplex, hal-duplex, duplex kommunikáció ételmezése Simplex kommunikáció: Adó Vevő Hal-duplex kommunikáció: Adó-Vevő Full-duplex kommunikáció: Adó/Vevő Adó-Vevő Adó/Vevő 3 Soos és páhuzamos kommunikációs potokollok elsoolása és legontosabb jellemzői. Páhuzamos potokoll: IEEE488 (GPIB) hálózatoientált; 16 csatona: 8 adat vonal, 5 vezélő vonal, 3 handshaking vonal; hal duplex kommunikáció; 3 típusú beendezés: vevő, adó, vezélő. beendezés közötti távolság max. 4 m beendezés közötti átlagtávolság m a beendezések közötti maximális távolság 0 m legalább a műszeek /3-a be kell legyen kapcsolva. Műszeek száma maximum 15 Adatátviteli sebesség maximum 1 Mbyte/s Soos potokoll: RS-3: 1adó 1vevő, közös öldpont, aszinkon, simplex, 0kbps, max 15m Soos potokoll: RS-4: 1adó- 10 vevő, külön öldpont, 10Mbps-10m, hal duplex 1

2 4 Fogalmazza meg a Shannon tételt! Shannon mintavételi tövénye ételmében a mintavételi ekvenciát úgy kell megválasztani, hogy az nagyobb legyen, mint a mintavételezett analóg jel legnagyobb ekvenciájú összetevőjének a kétszeese. > ( mv jel ) max 5 Kvantálás ogalma: A minták üggőleges aszteekbe soolása. 6 Kvantálási hiba számítása U Abszolút kvantálási hiba: H Q = ± Q = H Q Relatív kvantálási hiba: h Q ± 100% U x 1 LSB 7 1 bites A/D átalakító ételmezése Ezek a Full scale eszültséget (U FS ) 4096 kvantuma osztják. 8 Adattovábbítási módszeek (elsoolása) - pogam vezéelt - megszakítás (inteupt) vezéelt - közvetlen memóia eléés (DMA) vezéelt módon 9 Számítógépes méőendszeek elépítése (ajz): 10 Ézékelők legontosabb jellemzőinek elsoolása (csopotosítás) A elhasznált enegia szeint: - aktív: külső enegiaoást igényelnek - passzív: külső enegiaoást nem igényelnek Kimeneti jel szeint: - analóg - digitális - ekvencia - kódolt Egyéb jellemzők szeint: - lineaitás - pontosság - ézékenység - tejedelem

3 11 Mit mének az alábbi ézékelők, Pt100, nyúlásméő bélyeg: - Pt100: hőméséklet ézékelő - nyúlásméő bélyeg: eőméő 1 Mondjon példát piezoelektomos hatást, Hall hatást, lézesugaat alkalmazó ézékelőe, induktív ézékelőe. - Piezoelektomos gyosulás ézékelő töltéseősítővel - Hall elemes áamátalakító - Lézees távolságméő - Indukciós elmozdulás méő 13 Mi a eladata a jelkondicionálónak? (1 soos válasz) A jelet digitalizálása alkalmassá tenni (szűés és eősítés) 14 Sooljon el 3 jelkondicionáló áamköt. Eősítő Zajszűő Antialiasing szűő 15 Mi a eladata az analóg jelomálónak? A jelet eldolgozása (analizálása) alkalmassá tenni. 16 Mi a eladata a multiplexenek? Csatonakiválasztó: többcsatonás méés esetén a jelek soba endezi a mintavételezéshez. (1db A/D átalakító van, mégis több jelet tudunk leméni) 17 Mit étünk a mintavevő tató áamkö tatási ditje alatt? Egységnyi idő alatt mennyit csökken a kimeneti eszültség étéke. Métékegysége (V/s) 18 Mit étünk a mintavevő tató áamkö mintavételezési ideje alatt? Azaz idő, amíg a bekapcsolástól a eszültség a követő üzemmódot eléi 3

4 19 Mintavételezési idő, tatási dit és kondenzáto kapacitás közötti kapcsolat a mintavevő tató áamköökben Kondenzáto kapacitás nő, mintavételi idő nő, tatási dit csökken. Kondenzáto Mintavételezési idő Tatási dit 10 nf 0µs 3 mv/s 1 nf 4µs 30 mv/s 100 pf 3µs 00 mv/s 5 pf 170 ns 5 V/s 10 pf 10 ns 50 V/s 0 Mi a D/A átalakítás elvi alapáamköe? (Megnevezés és elajzolás) Összegző eősítő Q 0 R 0 Q 1 R 1 Q R Q 3 R 3 R v - U b e = 1 V + U ki 1 Milyen áamköi elven alapul a létahálós D/A átalakítás működése? Feszültségosztó: R R R R R R R1 R R R U R U U U U N N U Közvetlen és közvetett A/D átalakítók típusainak elsoolása. közvetlen: - számláló - kétoldali - páhuzamos közvetett: - U/t - U/ 4

5 3 Íjon 3 jellemzőt a kétoldali közelítéses / páhuzamos / kétszeesen integáló A/D-ól. - kétoldali köz.: közepes sebesség, megelelő jellemzők, közepes á - páhuzamos: nagy sebesség, nagy megbízhatóság, magas á - kétszeesen integáló: lassú működés, nagy pontosság, alkatész öegedés kiküszöbölése 4 Többunkciós méésadatgyűjtők unkciói (elsoolás) Analóg bemenet Analóg kimenet Digitális I/O Számláló, időzítő 5 Milyen paaméteeket kell megadni 1 csatonás övid idejű méésnél? Mintaszám, mintavételi ekvencia, mintavételezés módja (SE/DIFF), eősítés, mintavételi csatona 6 Milyen paaméteeket kell megadni többcsatonás övid idejű méésnél? Csatonalista, mintavételi ekvencia, mintaszám, csatonaszám, konveziós ekvencia, SE/DIFF, eősítés 7 Mitől ügg a konveziós ekvencia étéke? A csatonaszámtól es a mintavételi ekvenciától, a méőkátya maximális mintavételi ekvenciájától. 8 Hogyan kell beállítani a konveziós ekvencia étékét? konv min tavételi csatonaszám 9 Analóg bemeneti egység minimum 5 jellemzőjének elsoolása! Felbontás (1 bites, 16 bites) Bemeneti eszültség tatomány (+-5V; 0-10V) Eősítési okozatok (0,5-100) Mintavételezési sebesség (< 1MHz) Csatonaszám (16, 3) Bemenetek eeencia pontja (közös, üggetlen) (Single-ended; Dieential) Pontossági jellemzők (lineaitás, stb.) Bemeneti impedancia (nagy) 5

6 30 Hogyan ellenőizhető, hogy a méendő jeleket közös öldponthoz képest, vagy dieenciál bemenetben kell méni? Feszültségmééssel a közösítendő pontok között. Ha a bemeneti jeleket egy közös öldponthoz képest kapcsoljuk a bemeneti csatonáka, akko dupla annyi csatonát tudunk vizsgálni. Ha ez nem oldható meg a méőköben, akko dieenciál kapcsolást kell alkalmaznunk. 31 Mintavételezési eljáások (4 db elsoolás és 1 soos ételmezés) 1. Egycsatonás övid idejű gyos: t ee 0, t mv t ap multiplexe alkalmazása nem szükséges. Többcsatonás övid idejű gyos: t ee 0, t mv t ap multiplexe alkalmazása szükséges 3. Egycsatonás hosszú idejű lassú: t ee > 0, t mv = t ap + t ee multiplexe alkalmazása nem szükséges 4. Többcsatonás hosszú idejű lassú: t ee > 0, t mv = t ap + t ee multiplexe alkalmazása szükséges 1. es 3. módsze eseten multiplexe alkalmazása nem szükséges 3 Milyen tiggeelési módokat alkalmazhat analóg jelek számítógépes mééseko? Szint (nomál és hiszteézises), ablak tiggeelés, petiggeelés (nem csak digitálisnál van!) 33 Mit jelent a le- vagy elutó éle töténő ANALOG tiggeelés? Felutó jele: A jel lentől elele átmegy a tiggeszinten. Leutó jele: A jel entől leelé átmegy a tiggeszinten. 34 Mit jelent az ablak tiggeeles? A mintavételezés akko töténik, ha a jel az alsó es a első tiggeszint között van, vagy azokon kívül van. 35 Mit jelent a petiigge mintaszám? A endsze olyamatosan mintavételez az STS után, de mindig csak annyi mintát táol és göget az RTS-ig, amennyi a petigge mintaszám. 36 Mit jelent a szint-tiggeelés? Innen kezdődik a mintavételezés. 6

7 37 Soolja el az analóg kimeneti egység jellemzőit! - Felbontás (8 bit, 1 bit, 16 bit, 4 bit) - Kimeneti eszültség tatomány (±5V; 0-10V) - Beállási idő (V / LSB) - Tehelhetőség (±ma) - Pontossági jellemzők (lineaitás, stb.) - Csatonaszám (1,, 4) - Kimeneti impedancia 38 Mekkoa lehet elméletileg a maximális ekvenciája annak a szinusz/ négyszög/ háomszög jelnek, amit egy issítési ekvenciával endelkező analóg kimeneten lehet geneálni? issítési jel = (mintaszám: szinusznál: 10, négyszögnél:, háomszögnél: 10) n 39 A valóságban (nem elméleti szempontból) milyen paaméteektől ügg az analóg kimeneten geneált jel maximális lehetséges ekvenciája? Attól, hogy milyen jelet akaunk megjeleníteni, issítési ekvencia, beállási idő. 40 Rajzolja el egy összetett peiodikus jel amplitúdó-ekvencia diagammját vázlatosan. n = 1 egész szám = n n 1 41 Mekkoa annak a spektumnak az alaphamonikusa, amelyet mv mintavételezési ekvenciával, m csatonás méésen, csatonánként n db mintából métünk? n m n mv konv eg = = = 1 4 Miko jelenik meg sátas spektumkép ekvencia analizálásnál? Ha a met jel ekvenciájának és a spektum alaphamonikusának a hányadosa nem egész szám, akko a ekvencia spektumban nem létező oldalhamonikusok jelennek meg. jel 1 = egész számnak kell lennie! 7

8 43 Milyen módon küszöbölhető ki a sátas spektumkép, ha ideális szinusz jelet méünk? - Ablakozó üggvénnyel - A mintavételi ekvenciát, a mét jel ekvenciájának egészszámú többszöösée állítjuk be. 44 Miko alkalmaz ablakozó üggvényt? Ha az ideális szinusz spektuma nem egy összetevőt ad, hanem egy sáto jellegű spektumképet. (FFT hibájának lehet ezzel csökkenteni) 45 Mit jelent az aliasing jelenség? Ha a mintavételezési tövényt nem tatjuk be, akko a mintavételezett jelben nem létező összetevők jelenhetnek meg. 46 Milyen esetben odulhat elő, hogy az analóg bemenete kapcsolt jel nem jelenik meg digitalizálásko? Ha a mintavételezési ekvencia éppen kétszeese a jel ekvenciájának és a mintavételezés éppen nulla átmenetnél (0 V eszültségnél) kezdődik. 47 Hogyan küszöbölhetjük ki az aliasing jelenséget? Antialiasing szűővel, ami egy aluláteesztő szűő, nagy vágási meedekséggel, a mintavételi ekvencia elée beállított elsőhatá ekvenciával. 48 Méési hibák típusainak elsoolása Rendszees hiba Véletlen hiba Duva hiba 49 Méési hibák számítása. Képletek alkalmazásával is. Abszolút hiba: H = m p H H Relatív hiba: h = vagy h % = 100% p p H Mééshatáa vonatkoztatott elatív hiba: hv = 100% p v 8

9 50 Véletlen hibák megadásának módszeei (elsoolás képlettel)! Tejedelem: R = x max x Valószínű hiba: x ± P 1 Átlagos abszolút eltéés: n E = δ i, δ i = n i= 1 min Szóás, vagy standad eltéés: s = x i x n 1 δ i, δ i = x i x n -1 i= 1 51 Miét kell a skála első hamadában méni? A elatív hiba a mutató kitéésével csökken, vagyis annál pontosabb a méés, minél nagyobb a mutató kitéése. Ez igaz digitális műsze esetén is, hogy a mééshatá végéhez közeledve egye csökken a méés elatív hibája. 5 Gauss eloszlás ellenőzésének módja s E = π ± 15% 53 Milyen eladat megoldásako alkalmazzuk a mééselméletben (méési adatok eldolgozásako) a Gauss eloszlás sűűségüggvényét? Ha a méési hibák előodulási valószínűségét kívánjuk meghatáozni. 54 Mit mutat a olyamatképességi mutató? Hogy egy méési soozat véletlen hibája megelel-e a megadott étéknek. C p > 1, jó éték 55 Egy gyátásból kivett alkatész egyik méetének ellenőzése soán kapott méési soozat szóása s m. Az adott méete előít szóás 0 Mekkoa a olyamatképesség mutatója? s C p = s 0 m s. 56 Milyen módszeel hozható léte empiikus sűűsség üggvény? P(x ) ϕ(x ) n A méési adatok csopotosításával. (x ) = x = n x = n x n az -edik intevallumba eső változók elatív gyakoisága ( = 1,,... m). n 9

10 57 Mivel jellemezhető a méési adatok csopotosítása? A csopotok szélességével x és az 1. csopot közepével x 1. A mét adatok tatományát elosztjuk kisebb egyenlő hosszúságú x intevallumoka. Ezeket a középpontjukhoz tatozó x i méési adattal jellemezzük. Egy adott tejedelmen belül az összes változókat megegyezőknek tekintjük és egyedi étéküket a tejedelem középpontja által meghatáozott étékkel helyettesítjük. 58 Milyen eladat megoldásako alkalmazunk a méési adatok eldolgozása soán egesszió analízist? Ha azt az (x) göbét keessük, ami a legjobban megközelíti a méés soán kapott étékeket. 59 Hogyan számolható ki egy X es egy Y soozatból számított Z soozat szóása? s z z = x s z + s x y x,y y 0 0 x0,y 0 60 SI peixumai ( tól a ig) NÉV JEL ÉRTÉK exa E peta P tea T 10 1 giga G 10 9 mega M 10 6 kilo k 10 3 hekto h 10 deka da (k) 10 deci d 10-1 centi c 10 - milli m 10-3 miko µ 10-6 nano n 10-9 piko p 10-1 emto atto a SI alapmétékegységei m, kg, s, a, K, cd, mól 10

11 6 Mit jelent egy eszültség lineáis középétéke? Azt az egyen eszültséget étjük alatta, amely egységnyi idő alatt ugyanannyi vegyi munkát végez, mint a váltakozó eszültség. 63 Mit jelent egy eszültség eektív étéke? Váltakozóeszültség eektív étéke egyenlő azzal az egyeneszültséggel, amely egységnyi idő alatt ugyanazt a hő munkát végez. 1 U e = U ( t) dt T T 0 Eektív éték = négyzetes középéték (RMS) 64 Soolja el belülől kielé egy zavavédett vezeték kialakítását. sodott épá védőányékolás öldelt ányékolás kettős ányékolás mágneses ányékolás (eomágneses ólia) 65 Soolja el a meőműszeek legontosabb jellemzőit! 1 méési tatomány ézékenység 3 stabilitás 4 ismételhetőség, 5 pontosság 6 beállási idő 7 elbontás 8 túltehelhetőségi jellemzők 9 lineaitás 10 holtsáv 11 kimeneti jeloma, 1 hiszteézis, 13 költség, méet, súly, 14 könyezeti jellemzők 66 Mit nevezünk egy műsze ézékenységének? A műsze ézékenysége (E) a kimenő jel megváltozásának megváltozásának x a hányadosa: E = α x α és a bemenő jel 11

12 67 Mit nevezünk a műsze elbontásának? Két egymás mellett levő, még éppen megkülönböztethető x jel távolsága. Általánosan: a műszeel megadható legkisebb méőszám különbség ( x ). 68 Mit nevezünk a műsze lineaitásának? Lineaitási hibát akko lehet ételmezni, ha a méőeszköz által szolgáltatott adat (kimenőjel) endeltetésszeűen egyenes aányban áll, a met jellemzővel (bemenőjellel). Az elvi egyenestől való eltéés meteket adja meg a lineaitási hiba. 69 Mit nevezünk a műsze stabilitásának? A meőeszköznek az a tulajdonsága, hogy metológiai jellemzőit időben tatósan állandó étéken őzi. 70 Mit étünk a műszeek válaszideje alatt? Azt az időt, amely alatt a kimenő jel a bemenő x 0 ugásjel 99%-át eléi. 71 Hogyan jelölik a beendezések po- és vízátalom elleni védettségét? Jellemzése az IP számmal: IP XY, ahol X a szilád test elleni vedelem (0-6 közötti éték) Y a víz elleni védelem (0-8 közötti éték) 7 Rajzolja el az ellenállásméés nullmódszeének kapcsolását és íja el a kiegyenlítés eltételét. Kiegyenlítés eltétele: RX R = R1 R3 U RX = R1 + R R 3 R + R 0 = X Milyen alaptípusai vannak az analóg oszcilloszkópnak? egysugaas többsugaas 1

13 74 Hogy nevezzük azt a módszet, amelynek helyes alkalmazása biztosítja azt, hogy az oszcilloszkópon állóképet lásson? Megelelő tiggeelés 75 Mie szolgál az oszcilloszkópon az AC/DC kapcsoló? Egyeneszültség leválasztásáa szolgál. 76 Milyen módszeekkel lehet az egycsatonás analóg oszcilloszkópon több jelet vizsgálni? Choppe üzemmód (kicsit az egyikből, kicsit a másikból jelenít meg) Alte üzemmód (egymás után ajzolja ki az egyes csatonák jeleit) 77 Rajzolja el, hogyan kell bekötni két egyenáamú tápegységet, ha szimmetikus ±15V-os tápeszültséget szeetnénk ákapcsolnunk egy beendezése! 78 Soolja el, hogy milyen teljesítmény jellemzői vannak egy váltakozó áammal működő beendezésnek? Látszólagos teljesítmény Hatásos teljesítmény Meddő teljesítmény S = U I = P + P = U I cosϕ Q = U I sinϕ Q 79 Milyen műszet alkalmaznak a háztatásokban a villamos enegia méésée? Indukciós ogyasztásméőt, digitális ogyasztásméőt. 80 Változik-e az áamszámla, ha ugyanolyan ogyasztási jellemzők mellett a hálózati eszültség megnövekszik? Igen, négyzetesen nő. 13

Lehetséges minimum kérdések Méréstechnika tárgyból:

Lehetséges minimum kérdések Méréstechnika tárgyból: Lehetséges minimum kérdések Méréstechnika tárgyból: (A válaszokra 1 sor áll minden esetben rendelkezésre, így a szöveges válaszok minden esetben 1 soros rövid válaszok, a számolások 1 képletes, gyakorlatilag

Részletesebben

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ. 5.A 5.A 5.A Szinszos mennyiségek ezgıköök Ételmezze a ezgıköök ogalmát! ajzolja el a soos és a páhzamos ezgıköök ezonanciagöbéit! Deiniálja a ezgıköök hatáekvenciáit, a ezonanciaekvenciát, és a jósági

Részletesebben

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Analóg-digitális átalakítás Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák Mintavételezés A/D átalakítók típusok D/A átalakítás 12/10/2007 2/17 A/D ill. D/A átalakítók A világ analóg, a jelfeldolgozás

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere : Villamosságtan A Coulomb-tövény : F QQ 4 ahol, Q = coulomb = C = a vákuum pemittivitása (dielektomos álladója) 4 9 k 9 elektomos téeősség : E F Q ponttöltés tee : E Q 4 Az elektosztatika I. alaptövénye

Részletesebben

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 9. Laboratóriumi gyakorlat Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 1. A gyakorlat célja: Bemutatjuk egy sorozatos közelítés elvén működő A/D átalakító tömbvázlatát és elvi kapcsolási rajzát. Tanulmányozzuk

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Az Informatika Elméleti Alapjai

Az Informatika Elméleti Alapjai Az Informatika Elméleti Alapjai dr. Kutor László Jelek típusai Átalakítás az analóg és digitális rendszerek között http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/iea.html Felhasználónév: iea Jelszó: IEA07 IEA 3/1

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. Felvéve: MR.Rt. hivatalos helyiségében Rádió ép. 403.

Mérési jegyzőkönyv. Felvéve: MR.Rt. hivatalos helyiségében Rádió ép. 403. Méési jegyzőkönyv Tágya: Infomeia PW120 RIPORTERI KÉSZÜLÉK Felvéve: MR.Rt. hivatalos helyiségében Ráió ép. 403. mééshez használt műszeek: uio Pecision System Two, Iwatsu SS-5421 oszcilloszkóp méést végezte:

Részletesebben

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR 5 IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR A koábbiakban külön, egymástól függetlenül vizsgáltuk a nyugvó töltések elektomos teét és az időben állandó áam elektomos és mágneses teét Az elektomágneses té pontosabb

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Általános Géptan I. SI mértékegységek és jelölésük

Általános Géptan I. SI mértékegységek és jelölésük Általános Géptan I. 1. Előadás Dr. Fazekas Lajos SI mértékegységek és jelölésük Alapmennyiségek Jele Mértékegysége Jele hosszúság l méter m tömeg m kilogramm kg idő t másodperc s elektromos áramerősség

Részletesebben

Segédlet a Tengely gördülő-csapágyazása feladathoz

Segédlet a Tengely gördülő-csapágyazása feladathoz Segélet a Tengely göülő-csaágyazása felaathoz Összeállította: ihai Zoltán egyetemi ajunktus Tengely göülő-csaágyazása Aott az. ábán egy csaágyazott tengely kinematikai vázlata. A ajz szeint az A jelű csaágy

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők 7. Laboratóriumi gyakorlat Passzív és aktív aluláteresztő szűrők. A gyakorlat célja: A Micro-Cap és Filterlab programok segítségével tanulmányozzuk a passzív és aktív aluláteresztő szűrők elépítését, jelátvitelét.

Részletesebben

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) 1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES MÉRÉSTECHNIKA

SZÁMÍTÓGÉPES MÉRÉSTECHNIKA SZÁMÍTÓGÉPES MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék Tel: 06-46-565-143 e-mail: elkvsza@uni-miskolc.hu 2 Számítógépes méréstechnika mérőeszközei

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

Informatika Rendszerek Alapjai

Informatika Rendszerek Alapjai Informatika Rendszerek Alapjai Dr. Kutor László Jelek típusai Átalakítás analóg és digitális rendszerek között http://uni-obuda.hu/users/kutor/ IRA 2014 2014. ősz IRA3/1 Analóg jelek digitális feldolgozhatóságának

Részletesebben

Digitális tárolós oszcilloszkópok

Digitális tárolós oszcilloszkópok 1 Az analóg oszcilloszkópok elsősorban periodikus jelek megjelenítésére alkalmasak, tehát nem teszik lehetővé a nem periodikusan ismétlődő vagy csak egyszeri alkalommal bekövetkező jelváltozások megjelenítését.

Részletesebben

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium 4.. Két- és háromállású szabályozók. A két- és háromállású szabályozók nem-olytonos kimenettel

Részletesebben

f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f

f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f 0. A fény visszaveődése és töése göbült hatáfelületeken, gömbtükö és optikai lencse. ptikai leképezés kis nyílásszögű gömbtükökkel, és vékony lencsékkel. A fő sugámenetek ismetetése. A nagyító, a mikoszkóp

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

Frekvenciaváltós aszinkron motorok elektromágneses eredetű rezgéseinek vizsgálata

Frekvenciaváltós aszinkron motorok elektromágneses eredetű rezgéseinek vizsgálata Fevencaváltós asznon motoo eletomágneses eedetű ezgésene vzsgálata Váadné Szaa Angéla Msolc Egyetem Gépészménö Ka, Eletotechna-Eletona Tanszé Abstact The heatng plant n the cty o Msolc, Noth Hungay, povdes

Részletesebben

2011. november 2. Dr. Vincze Szilvia

2011. november 2. Dr. Vincze Szilvia 20. novembe 2. D. Vincze Szilvia Tatalomjegyzék.) Számtani és métani soozatok Métani soozatok alkalmazásai: 2.) Kamatos kamat számítás a.) Egyszeű kamatszámítás b.) Kamatos kamat számítás c.) Kamatszámítás

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió Mérés és adatgyűjtés - Kérdések 2.0 verzió Megjegyzés: ezek a kérdések a felkészülést szolgálják, nem ezek lesznek a vizsgán. Ha valaki a felkészülése alapján önállóan válaszolni tud ezekre a kérdésekre,

Részletesebben

Elektrosztatika (Vázlat)

Elektrosztatika (Vázlat) lektosztatika (Vázlat). Testek elektomos állapota. lektomos alapjelenségek 3. lektomosan töltött testek közötti kölcsönhatás 4. z elektosztatikus mezőt jellemző mennyiségek a) elektomos téeősség b) Fluxus

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról

Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról A mérés helyszíne: A mérés időpontja: A mérést végezték: A mérést vezető oktató neve: A jegyzőkönyvet tartalmazó

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

OP-300 MŰSZAKI ADATOK

OP-300 MŰSZAKI ADATOK OP-300 Félautomata, mikrokontrolleres vezérlésű, hálózati táplálású, asztali készülék fóliatasztatúrával 40 karakter, alfanumerikus LCD, háttérvilágítással i tartományok Felbontás ph 0,000... 14,000 ph

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. március 10. MA - 5. óra Verzió: 2.1 Utolsó frissítés: 2012. március 12. 1/47 Tartalom I 1 Elektromos mennyiségek mérése 2 A/D konverterek

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1 Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 KONF-5_2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Műszerek kiválasztása, jellemzése 2007.03.20. 1

Műszerek kiválasztása, jellemzése 2007.03.20. 1 Műszerek kiválasztása, jellemzése 2007.03.20. 1 Kiválasztási szempontok Műszerek kiválasztásának általános szempontjai mérendő paraméter alkalmazható mérési elv mérendő érték, mérési tartomány környezeti

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

XV. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny a református középiskolák számára Hódmezővásárhely, 2011. április 1-3. 9.

XV. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny a református középiskolák számára Hódmezővásárhely, 2011. április 1-3. 9. A vesenydolgozatok megíásáa 3 óa áll a diákok endelkezésée, minden tágyi segédeszköz tesztek teljes és hibátlan megoldása 20 pontot é, a tesztfeladat esetén a választást meg kell indokolni. 1. 4 db játék

Részletesebben

11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók

11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók 1 11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók A digitális jelekkel dolgozó mikroprocesszoros adatgyűjtő és vezérlő rendszerek csatlakoztatása az analóg jelekkel dolgozó mérő- és beavatkozó

Részletesebben

Atomok (molekulák) fotoionizációja során jelentkező rezonanciahatások Resonance Effects in the Photoionization of Atoms (Molecules)

Atomok (molekulák) fotoionizációja során jelentkező rezonanciahatások Resonance Effects in the Photoionization of Atoms (Molecules) Atomok (molekulák) fotoionizációja soán jelentkező ezonanciahatások Resonance Effects in the Photoionization of Atoms (Molecules) BORBÉLY Sándo, NAGY László Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika ka, 484

Részletesebben

a domború tükörrıl az optikai tengellyel párhuzamosan úgy verıdnek vissza, meghosszabbítása

a domború tükörrıl az optikai tengellyel párhuzamosan úgy verıdnek vissza, meghosszabbítása α. ömbtükök E gy gömböt síkkal elmetszve egy gömbsüveget kapunk (a sík a gömböt egy köben metsz). A gömbtükök gömbsüveg alakúak, lehetnek homoúak (konkávok) vagy domboúak (konvexek) annak megfelelıen,

Részletesebben

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn. I. Digitális multiméter 1.M 830B Egyenfeszültség 200mV, 2, 20,200, 1000V Egyenáram 200μA, 2, 20, 200mA, 10A *!! Váltófeszültség 200, 750V 200Ω, 2, 20, 200kΩ, 2MΩ Dióda teszter U F [mv] / I F =1.5 ma Tranzisztor

Részletesebben

4. STACIONÁRIUS MÁGNESES TÉR

4. STACIONÁRIUS MÁGNESES TÉR 4. STACONÁRUS MÁGNESES TÉR Az időben állandó sebességgel mozgó töltések keltette áam nemcsak elektomos, de mágneses teet is kelt. 4.1. A mágneses té jelenléte 4.1.1. A mágneses dipólus A tapasztalat azt

Részletesebben

Villamos művek 8. GYŰJTŐSÍNEK

Villamos művek 8. GYŰJTŐSÍNEK 8.1 Felaata, anyaga, elenezése 8. GYŰJTŐSÍNE A gyűjtősín a villamos kapcsolóbeenezés azon észe, amelye a leágazások csatlakoznak. A gyűjtősínnek, mint a kapcsolóbeenezés tében széthúzott csomópontjának

Részletesebben

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók Főbb jellemzők 200 VA AC vizsgáló teljesítmény 240X64 mm-es jég kék pont mátrix LCD Kézi/Auto üzemmód Funkció gombok a gyors választáshoz Nagy intenzitású

Részletesebben

KINCO PLC és HMI árlista

KINCO PLC és HMI árlista K5 PLC család MT univerzális kijelző Viszonteladói árlista Érvényes: 2015. II. negyedév KINCO PLC és HMI árlista : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Keszkenő

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar. Nagy szögfelbontású optikai csillagászat földi távcsövekkel

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar. Nagy szögfelbontású optikai csillagászat földi távcsövekkel Eötvös Loán Tuományegyetem Temészettuomány ka Dete Ös Huno Nagy szögelbontású optka csllagászat öl távcsövekkel Ks szepaácójú kettőscsllagok olt-nteeometás meggyelése Pszkéstetőn Témavezető: D. Ábahám

Részletesebben

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT)

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT) 6 Digitális Fourier-analizátoro (DFT - FFT) Eze az analizátoro digitális műödésűe és a Fourier-transzformálás elvén alapulna. A digitális Fourier analizátoro a folytonos időfüggvény mintavételezett jeleit

Részletesebben

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...5 1.1. Rendeltetése... 5 1.2. Célcsoport... 5 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 5 2. Biztonsági útmutató...6

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

2012.05.02. 1 tema09_20120426

2012.05.02. 1 tema09_20120426 9. Elektokémia kísélet: vasszög éz-szulfát oldatban cink eszelék éz-szulfát oldatban buttó eakció: + = + oxidációs folyamat: = + 2e edukciós folyamat: + 2e = Tegyünk egy ézlemezt éz-szulfát oldatba! Rövid

Részletesebben

Az állat becsült kor. teljes súly. teljes hossz orrtól. törzs hossza. pocak körkörös méret. hátsó láb hossza kör

Az állat becsült kor. teljes súly. teljes hossz orrtól. törzs hossza. pocak körkörös méret. hátsó láb hossza kör Koeláció- és egesszió-aalízis Az is előfodulhat, hogy két változó között ics semmilye kapcsolat: Az X és Y véletle változók között az alábbi ábáko Az állat becsült ko pozitív összefüggés em lieáis összefüggés

Részletesebben

Versenyző kódja: 29 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 29 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 012015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Villamosipari

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON E5 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/2887721

Az Ön kézikönyve OMRON E5 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/2887721 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90EPC Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET

HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET 1519 BUDAPEST * PF. 268 * TEL.: 869-304 * TELEX: 22-6151 A Híradástechnika Szövetkezetben intenzív fejlesztőmunka folyik a digitális technika eszközeinek meghonosítására a televíziós

Részletesebben

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka Testek mozgása Készítette: Kós Réka Fizikai mennyiségek, átváltások ismétlése az általános iskolából, SI Nemzetközi Mértékegység Rendszer 1. óra Mérés A mérés a fizikus alapvető módszere. Mérőeszközre,

Részletesebben

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA B2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK MFI mérés HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

ELLIPSZISLEMEZ MÁSODRENDŰ RÖGZÍTÉSE. Írta: Hajdu Endre

ELLIPSZISLEMEZ MÁSODRENDŰ RÖGZÍTÉSE. Írta: Hajdu Endre ELLIPSZISLEMEZ MÁSODRENDŰ RÖGZÍTÉSE Íta: Hajdu Ende Egy pénzémének vagy egyéb lemezidomnak saját síkjában töténő elmozgathatósága meggátolható oly módon, hogy a lemez peeme mentén, alkalmasan megválasztott

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

UEP 01/1. Unicontact Embedded PSTN modem. Kezelési és karbantartási útmutató. Dok. No. UEP-070828-000-01-1M 2007/08

UEP 01/1. Unicontact Embedded PSTN modem. Kezelési és karbantartási útmutató. Dok. No. UEP-070828-000-01-1M 2007/08 UEP 01/1 Unicontact Embedded PSTN modem Kezelési és karbantartási útmutató Dok. No. UEP-070828-000-01-1M 2007/08 TARTALOMJEGYZÉK UEP 01/1... 1 Ismertető, biztonsági előírások... 2 Műszaki leírás... 3 Felépítése...

Részletesebben

Populációbecslések és monitoring

Populációbecslések és monitoring Populációbecslések és monitoring A becslés szerepe az ökológiában és a vadgazdálkodásban. A becslési módszerek csoportosítása. Teljes számlálás. Statisztikai alapfogalmak. Fontos lehet tudnunk, hogy hány

Részletesebben

Számítógépes mérés és folyamatirányítás. Váradiné Dr. Szarka Angéla egyetemi docens Kísérleti Fizika Tanszék angela.varadi@science.unideb.

Számítógépes mérés és folyamatirányítás. Váradiné Dr. Szarka Angéla egyetemi docens Kísérleti Fizika Tanszék angela.varadi@science.unideb. Számítógépes mérés és folyamatirányítás Váradiné Dr. Szarka Angéla egyetemi docens Kísérleti Fizika Tanszék angela.varadi@science.unideb.hu 1 A tantárgy követelményei: A tárgy lezárása: kollokvium és gyakorlati

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró DT591 DT592 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Zárnyitás műszaki paraméterei...4 4. Felszerelés...4 4.1 Felszerelés esővédő nélkül...4 4.2 Felszerelés esővédővel...5

Részletesebben

Optikai hullámvezető fénymódus spektroszkópia Majerné Baranyi Krisztina Adányiné Dr. Kisbocskói Nóra

Optikai hullámvezető fénymódus spektroszkópia Majerné Baranyi Krisztina Adányiné Dr. Kisbocskói Nóra Optikai hullámvezető fénymódus spektoszkópia Majené Baanyi Kisztina Adányiné D. Kisbocskói Nóa NAIK ÉKI 1022 Budapest, Heman Ottó út 15. 4. épület Az optikai hullámvezető fénymódus spektoszkópia (OWLS)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)

Részletesebben

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal Type: HM-10 Y2 Y Pos Trig Level HOLD Y1 Bemenet vál. Bemenet Ablak pozició Kijelző 1) Y Pos jel baloldalon egy kis háromszög 0V helyzetét mutatja 2) Trig

Részletesebben

Elektronikai alapgyakorlatok

Elektronikai alapgyakorlatok Elektronikai alapgyakorlatok Mőszerismertetés Bevezetés a szinuszos váltakozó feszültség témakörébe Alkalmazott mőszerek Stabilizált ikertápegység Digitális multiméter Kétsugaras oszcilloszkóp Hanggenerátor

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6207 Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben

INVERSE MULTIPLEXER RACK

INVERSE MULTIPLEXER RACK SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

DT4220 E xx xx xx (PS) Folyamatindikátor. Kezelési útmutató

DT4220 E xx xx xx (PS) Folyamatindikátor. Kezelési útmutató xx xx xx (PS) Folyamatindikátor Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése...4 1.2. Célcsoport...4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok...4 2. Biztonsági útmutató...5 2.1.

Részletesebben

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek Mutatós műszerek Lágyvasas műszer Lapos tekercsű műszerek Kerek tekercsű műszerek Lágyvasas műszer Működési elv:mágneses vonzáson és taszításon alapszik 1. Lapos tekercsű műszerek Mágneses vonzáson alapszik

Részletesebben

ALPHA és ALPHA XL műszaki leírás

ALPHA és ALPHA XL műszaki leírás ALPHA és ALPHA XL műszaki leírás ALPHA műszaki leírás: Általános jellemzők Alpha sorozat Környezeti hőmérséklet 0 55ºC Működési hőmérséklet 0 55ºC Tárolási hőmérséklet -30 70ºC Védelmi típus IP20 Zavarvédettség

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

K_EITS8, Multichannel Impedance Meter 2013.08.05. K_EITS8, nyolc csatornás elektromos impedancia mérő berendezés

K_EITS8, Multichannel Impedance Meter 2013.08.05. K_EITS8, nyolc csatornás elektromos impedancia mérő berendezés , Multichannel Impedance Meter 2013.08.05., nyolc csatornás elektromos impedancia mérő berendezés (, 8 ch electrical impedance tomography & spectroscope) A természetben előforduló anyagok (kőzetek, élő

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

Néhány fontosabb folytonosidejű jel

Néhány fontosabb folytonosidejű jel Jelek és rendszerek MEMO_2 Néhány fontosabb folytonosidejű jel Ugrásfüggvény Bármely választással: Egységugrás vagy Heaviside-féle függvény Ideális kapcsoló. Signum függvény, előjel függvény. MEMO_2 1

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

Á Ó Ó Í Í Í Ú É Á Á Í Í Ú Ú Í Í Ő Í Í Í Ú Ú Ú Ú Ú Ű É ÉÉ É Í Í Í Í É Í Í Í É Á É Í Ú Í Í É Í É Í Í Ú Í É Ú Á Ú Ú Í Í Ő É Í Í Í Í Í Í Á Á É Í Ő Ő Ő Ő Í Í Í Í Í Ő Ő Í Í Í Í Í Ö Ú Ú Ú É Ű Í Í Ú Í Í Í Ú É

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010. SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90BS Digitális Multiméter TARTALOMJGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

(BMEVIMIM322) Az NI 9263 DA és NI 9239 AD kártyákra alapuló mérések NI crio-9074 platformon. (BME-MIT-Beágyazott Rendszerek Csoport)

(BMEVIMIM322) Az NI 9263 DA és NI 9239 AD kártyákra alapuló mérések NI crio-9074 platformon. (BME-MIT-Beágyazott Rendszerek Csoport) Információfeldolgozás laboratórium (BMEVIMIM322) Tárgyfelelős: dr. Sujbert László Az NI 9263 DA és NI 9239 AD kártyákra alapuló mérések NI crio-9074 platformon Krébesz Tamás és dr. Sujbert László (BME-MIT-Beágyazott

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. FBE1302 áplálás FBE1302 Elektronika 2. Analóg elektronika Az analóg elektronikai alkalmazásoknál a részfeladatok többsége több alkalmazási területen is előforduló, közös feladat. Az ilyen

Részletesebben