PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon"

Átírás

1 PÉCELI HÍREK Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVI. évfolyam 7. szám július 10. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a oldalon

2 2 Péceli Hírek Közügyek Képviselő-testületi ülés június 27. Munkában a képvisel k Augusztus 10-ig választhatók az új utcanevek A péceli képviselő-testület június 27-i ülésén úgy döntött, hogy a Péceli Hírek júliusi számában jelenjen meg felhívás egyes utcanevek megváltoztatására. A helyi önkormányzatokról szóló törvény egyebek mellett arról rendelkezik, hogy a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, illetve nem foglalhat magában olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. A képviselőtestület áttekintve a település közterületeinek elnevezéseit figyelembe véve a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is több olyan utcanevet talált, amelyek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. Ezért döntött a lakossági vélemények alapján megvalósítandó utcanév-változtatások mellett. Az Április 4. utca, Sallai utca, Tanácsház utca, Március 21. utca és a 2944, 1923/2, 1922/3, 1919/22 helyrajzi számú, művelési ág alól kivett ingatlanokból kialakított utca lakói augusztus 10-ig javaslatot tehetnek, hogy az alábbi lehetőségek közül választva álláspontjuk szerint hogyan változzon az általuk lakott utcák elnevezése. A javaslatok a név, lakcím feltüntetésével leadhatók személyesen, vagy postai úton megküldhetők a Péceli Polgármesteri Hivatal 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Titkárság címre, vagy ben a pecel.hu címre. A jelenleg 2944, 1923/2, 1922/3, 1919/22 helyrajzi számú ingatlanokból kialakított utcákra az ott élőknek a Baczoni István, illetve a Wass Albert utcanevekből lehet választaniuk. Az Április 4. utcabeliek az Április, a Liliom, az Orgona és az Apor Vilmos utcanevekből választhatnak. A Sallai utca lakói a Babits Mihály, a Juhász Gyula, a Karsai Zsigmond és a Horthy Miklós utca elnevezések közül választhatnak. A Tanácsház utca polgárai a Városház utca és a Szent Korona útja elnevezések közül voksolhatnak valamelyikre. A Március 21. utcából a lakosság szavazati alapján lehet Márai Sándor, Március, Aulich Lajos vagy Knézich Károly utca. Szöllősi Ferenc polgármester a képviselő-testület ülésén hangsúlyozta, ezen utcanévváltozásokból a személyes okmányok cseréje miatt a lakosságnak nem származik külön költsége. A képvisel -testület június 27-i ülése elején Szöll si Ferenc polgármester bevezet jében jelezte, hogy a Városházával szemben Nemzeti Dohánybolt megnyitását tervezik. Óvodák, bölcs dék, iskolák és közintézmények t szomszédságába ilyen üzlet nem való, ez a terv az egész város számára sérelmes, hiszen semmibe veszi a gyermekek egészségének megörzésére irányuló felel sséget. Itt a gyerekek könny szerrel cigarettához, s t italhoz is hozzáférnek. Eddig hat f hatósághoz postáztak tiltakozó levelet. Az elnyert koncessziós jog alapján, a vonatkozó jogszabályok szerint egy település közigazgatási határain belül bárhol nyitható dohánybolt. A városnak tehát nem áll módjában a boltnyitás megakadályozása, a település az engedély kiadásához még véleményezési joggal sem rendelkezik. Szöll si Ferenc jelezte, bárhol nyithatnak dohányboltot Pécelen, de a gyerekek egészségének megóvása érdekében a gyermek intézményekt l jóval távolabb. Amennyiben tiltakozó leveleik nem járnak eredménnyel, akkor utcai demonstrációval kívánnak nyomatékot adni törekvésüknek. Szöll si Ferenc fölvetésével a képvisel -testület tagjai teljes mértékben egyetértettek, és támogatásukról biztosították a polgármestert. Árva Anikó képvisel nek a helyi adórendelet módosításával kapcsolatos kezdeményezését ellenszavazat nélkül támogatta a grémium. Az el terjesztés leszögezi, hogy a város jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehet vé kommunális beruházások, felújítások és állagmegóvási munkálatok elvégzését. Felmerült igények alapján a lakók saját forrásból megvalósítanák ezen beruházásokat. Járdára, útépítésre személyenként átlagosan ezer forintot fordítanának. A jelenlegi szabályozás szerint ez az összeg az éves forintos adómértéket jóval meghaladja. Ilyen esetekben legfeljebb 5 évre kaphat adómentességet egy-egy beruházó. Vagyis a módosításra kiszemelt szabályozás szerint összesen forinttal tudja csökkenteni 5 év alatt a kommunális adóját. Árva Anikó álláspontja szerint ez nem ösztönz a lakossági kezdeményez készség fejlesztésére. A beruházások számának gyarapodását jelenthetné, ha nem években, hanem egy fels, forintban kifejezett értékben maximalizálná a testület a mentességet. Az adóhatóság csoportvezet jével egyeztetve arra tett javaslatot, hogy az elvégzett beruházások után legfeljebb forint összegben lehessen kommunális adómentességet igénybe venni. A képvisel k megszavazták Árva Anikó javaslatát, ezzel módosították a helyi adókról szóló helyi rendelet idevágó szabályozását. A képvisel -testület egyhangúlag támogatta, hogy Pécel csatlakozzon az Európai Mobilitási Hét keretében szep tember 22-én megrendezend Európai Autómentes Nap kezdeményezéséhez. Ellenszavazat nélkül támogatták továbbá a városatyák a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet közterületi elnevezések módosítására irányuló javaslatot. A grémium egyhangúlag elfogadta a város önkormányzatának idei közbeszerzési terve módosítására irányuló el terjesztést.

3 Pro Urbe Megéri türelmesnek lenni! Néhány nappal ezel tt, amint azt észrevehették, megkezd dött a Pesti út teljeskör felújítása. Ha visszamegyünk egy kicsit az id ben, akkor elmondhatjuk, hogy erre nagyon kicsi esélyünk volt. A beruházást nagyon komoly lobbimunka el zte meg, hiszen összessé gében Magyarország területére vonatkoztatva 80 milliárd forint került kiosztásra f utak felújítására. Ez a pénz a magyar utak jelenlegi állapotához képest nagyon kevés. Ebb l a 80 milliárd forintból több, mint 2 milliárd forint kerül elköltésre Pécelen. Azonban az útfelújítás mind a város közlekedésére, mind a lakók komfortérzetére nagyon rossz hatással van, mégis azt gondolom, hogy ki kell ezt az id t bírni, és örüljünk majd a kiváló végeredménynek. Komoly fegyvertényként kell elkönyvelni azt is, hogy szintén dr. Sz cs Lajos úrnak, a Pest Megyei Önkormányzat elnökének segítségével sikerült megszerezni a felbontásra kerül mart aszfaltot és az útalap anyagát is. Ez lehet séget biztosít az elkövetkezend id kben arra, hogy a legrosszabb állapotú belterületi útjaink állapotán jelent s mértékben javítsunk. Az önkormányzat m szaki osztálya jelen pillanatban azt a listát állítja össze, amely alapján majd a különböz területen elhelyezked utak prioritást kaphatnak. Els sorban a téli karbantartás során nehéz helyzetben lév területek javítását kezdjük meg egy új technológiával, amely a mart aszfalt megfelel mérték keverésével egy nagyon jó min ség utat eredményez. A munkálatok október végéig tartanak, ez id alatt sajnos lesz olyan id szaka a munkavégzésnek, amikor párhuzamosan, a jelenleg menekül útként használható Maglódi út is bontásra kerül. Minden városlakónak a türelmét kérem a közlekedés terén, és meglátják, megéri türelmesnek lenni, mert jó min ségben elkészült f út lesz az eredménye. Mint olvasóink el tt is ismeretes, a májusi rendes testületi ülésen a képvisel -testület egyhangúlag döntött a katasztrófavédelmi oktatási központ megvásárlásáról. További terveinkben az önkormányzat átköltöztetése szerepel, valamint a nagy park közparkként történ megnyitása. Szeretnénk ott sok gyermekjátékok elhelyezni. A bekerített, forgalomtól mentes, védett helyen nyugodtan játszhatnak gyerekeink. Lehet ség nyílik a meglév közel 200 f befogadására képes színházterem kihasználására, gyermek és feln tt színházi el adások szervezésére. Az Lakossági fórum az útépítésről Péceli Hírek 3 intézmény a városi könyvtárnak is helyet adhat. A szétszórt intézményeket költséghatékonyan központosítani tudjuk. Aki mostanában járt a Kossuth téren, annak talán felt nt, hogy pont az önkormányzattal szemben, a zeneiskolától alig néhány tíz méterre egy ital- és dohánybolt megnyitását tervezik. A jelenlegi dohánytörvény értelmében az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs beleszólása az ilyen boltok elhelyezését illet en, ennek ellenére mélységes felháborodásnak adunk hangot a helyszín miatt. Minden lehetséges hatósággal felvettük a kapcsolatot hogy itt az a dohánybolt ne nyilhasson meg. Ez az elhelyezés csúfolja a dohánytörvény létrejöttét. Igaz, hogy a miniszterelnök most kapott európai uniós kitüntetést a dohányzás elleni küzdelem miatt, én azt gondolom, hogy itt a iskolák, óvodák, bölcs dék közelében abszolút elhibázott ötlet volt egy ilyen tra k megnyitását kezdeményezni. Szöll si Ferenc polgármester Élénk érdekl dés mellett zajlott az útfejlesztéssel kapcsolatos lakossági fórum A Pesti, a Rákos és az Isaszegi út felújítása volt a lakossági fórum f témája június 17-én, amelyet három, a felújításban a körzetével érintett önkormányzati képvisel : Fazekas Barna, Karsai András és Szöll si Ferenc tartott. Szöll si Ferenc természetesen polgármesteri min ségében is jelen volt a tanácskozáson. Az útfelújítás ütemtervét a kivitelez Euroaszfalt Kft. képviseletében Füzér Gábor ismertette. A felújítás egyszerre több helyszínen és több ütemben zajlik. Az M0 autóút és Pécel városközpontban lév körforgalom között a teljes pályaszerkezetet átépítik, míg az Isaszegi út belterületi részén, illetve külterületen, a nagytarcsai útelágazásig fölmarják a régi, elhasználódott aszfaltot, és újat terítenek a helyébe. Mindkét szakaszon átépítik a meglév útszegélyeket és autóbusz megállóhelyeket. Az autóbusz forgalom az építkezés ideje alatt is biztosítva lesz, ideiglenes megállóhelyek kialakítása mellett. Félpályás útlezárásokra kell számítani, melyek hossza megközelít leg 250 méter lesz. A váltakozó irányú forgalmat jelz lámpák szabályozzák. A közlekedésben hosszabb menetid vel kell számolni, a beruházás tervezett befejezése október 30. A társaság képvisel i kérik a lakosság türelmét és megértését a közlekedési nehézségek miatt.

4 4 Péceli Hírek Emlékezés Együtt tegyünk tanúságot arról, hogy Trianont soha nem feledjük június 4. a magyarság történelmében sorsdönt, gyászos nap. Gyökereiben változott meg akkor nemzetünk és hon társaink élete húzta alá egyebek mellett Szöll si Ferenc polgármester a trianoni megemlékezésen mondott beszédében. A hagyományhoz h en a Millenniumi Nemzeti Hagyomány rz Alapítvány szervezésében megemlékezést tartottak június 3-án délután, a péceli Történelmi Nemzeti Emlékparkban. Az Országgy lés május 31-én döntött úgy, hogy az 1920-ban kötött trianoni békeszerz dés aláírásának napja, június 4. a nemzeti összetartozás napja. Az err l szóló törvény kimondta: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. A polgármester hangsúlyozta továbbá, Faragó Laura énekm vész a trianoni megemlékezésen a székely zászló szomszédságában énekel ez az a nap, amikor a versailles-i Nagy- Trianon palotában aláírták azt a békeszerz désnek nem nevezhet diktátumot, melynek következtében országunk soha nem gyógyuló, halálos sebeket kapott. A szerz dés következtében a Magyar Királyság elveszítette területének több, mint kétharmadát, az ország területe négyzetkilométerr l ezerre csökkent. Elvették a Partiumot és Erdélyt, nem volt többé már a miénk a Felvidék, a Kárpátalja és a Délvidék. Együtt tegyünk tanúságot arról, hogy Trianont soha nem feledjük! szólította föl Szöll si Ferenc a hallgatóságot, Pécel népét. Lányi Zsolt, az alapítvány kurátora is gondolataival hajtott fejet a 93 évvel ezel tt történtek el tt. Faragó Laura énekm vész, Pécel díszpolgára ezúttal is világszínvonalú produkcióval emelte a megemlékezés fényét. A m sorban közrem ködtek továbbá a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjai, valamint péceli énekesek, versmondó atalok. Árlista Nőgyógyászati vizsgálat Nőgyógyászati vizsgálat cytológiával HPV szűrés, nőgyógyászati vizsgálattal Konzultáció Kismedencei UH vizsgálat Gyógyszerfelírás Terhesgondozás Terhesgondozás + cytológia Terhesgondozás + 2D UH + cytológia 4D UH lelettel + felvétel CTG Vérvétel Ft Ft Ft Ft Ft 500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szülész-n gyógyász szakorvosaink várják régi és új pácienseinket a Budapest XVII. szám alatti magánrendel nkben Szakorvosaink: Szolgáltatásaink (BV, tu citológia, n gyógyászati ultrahang, HPV sz rés, eml vizsgálat) (vérvétel, terhesvizsgálat, 2D/4D ultrahangvizsgálat, 35. hétt l CTG vizsgálat) Bejelentkezés Szabó Antalné : , , Bejelentkezni délel tt 8-11 óra között lehet

5 Közösen Együttes erővel Pécel lakóiért Kedves Péceliek! Örömmel mondtam igent a Péceli Hírek új f szerkeszt je kérésére, hogy a jöv ben havi rendszerességgel oszszam meg a várossal kapcsolatos gondolataimat a lap hasábjain. Országgy lési képvisel ként, a megyei önkormányzat elnökeként ugyanis hivatalból olyan dolgokra van rálátásom, amelyek a helyi közösségi életet nagymértékben érinthetik. Esetenként egy döntéshozó grémium tagjaként lehet ség is nyílik arra, hogy a megye települései, vagy kifejezetten a péceliek érdekében érvelhessek, a döntéseket ilyen irányba próbáljam mozdítani. Ehhez persze az kell, hogy képben legyek. Ne pusztán az írásos anyagok tanulmányozása révén ismerjem a város életét, szándékait, hanem az él emberi köt dések révén. Amikor tehetem, eljövök, beszélgetek az itt él kkel. Mint legutóbb például a rendkívül sikeres rendezvényeken, a Családi napon vagy éppen a Tárcsa Fesztiválon. S persze kell hozzá az is, hogy Szöll si Ferenc polgármester úrral napi kapcsolatban legyek, hiszen csak friss és pontos információk birtokában lehet min ségi munkát végezni a zöld asztal mellett is. Szerencsére ez a kapcsolat a város vezetésével kit n, s minden reményünk megvan rá, hogy ez a köt dés az itt él tizenötezer városi polgár érdekeit, kényelmesebb és biztonságosabb jöv jét szolgálja. A minap megkezd dött útfelújítás kérdése például nekem személy szerint is legalább olyan fontos, mint a pécelieknek. Tudom, hogy a városvezetés 2010 el tt is igyekezett mindent megtenni azért, hogy a város legjelent sebb f útjai megújuljanak végre. Nem sok sikerrel. A választók akaratából bekövetkezett változás révén aztán új fejezet nyílhatott az érdekérvényesítés terén. A Pest megyei Közgy lés mindent megtett azért, hogy jó kezekbe kerüljön a megye soron következ 85 kilométernyi közútjának felújítása. A szervezet elnökeként és politikusként aki olyan családból származik, amelyben a szül k kétkezi munkával keresték a kenyeret, akiknek különösen nagy érték a köves út ez nekem is szívügyem volt. Mint ahogy az is, hogy az útfelújítással érintett települések közé Pécel bekerüljön. A munkálatok várhatóan október végére elkészülnek, kényelmesebben lehet a városban közlekedni. Közösen elértük azt, amit a korábbi id szakban nem sikerült. S azt is örömmel mondhatom, hogy az útfelújításból származó, alapvet en állami tulajdont képez építési hulladékot, a régi útról felmart aszfaltot, az aljzatszerkezetek betonmaradványait, a köveket nem viszik el a településr l. A mart aszfalt Pécelen marad, és várhatóan kedvezményes áron a város az utak javítására használhatja! Olyan földes utcákban építhet bel le szilárd burkolatot, javíthatja ki vele a régi, rossz utakat, amire még talán a lakossági öner felhasználásával sem lett volna pén- Péceli Hírek 5 ze. Amivel a péceliek járnak jól. S számomra ez a fontos. Pest megyében negyvenöt település részesül idén nyáron kormányzati támogatásban a nyári gyermekétkeztetéshez, és nagy örömömre Pécel is e települések közé tartozik. Ebb l a pénzb l Pécelen negyvennyolc gyermek nyári étkeztetését tudja megoldani az önkormányzat. Fontos leszögezni, hogy a szociálisan legrászorultabb gyermekeknek és szüleiknek tudunk így segíteni. Azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Pécel forint kormányzati támogatást kapott, amely 2592 adag ételre elegend. Ennek köszönhet en legalább negyvennégy napon keresztül legalább egyszeri meleg étkeztetést tud az önkormányzat a gyermekeknek nyújtani. Az országban közel 1200 település kapott támogatást, öszszesen 112 ezer gyermek nyári étkeztetését segíti a kormány. Kijelenthet, hogy a pénz garantáltan a legrászorultabb településekre és gyermekekhez érkezik. Dr. Sz cs Lajos elnök Pest Megyei Önkormányzat, országgy lési képvisel Fúvószenekarunk születésnapi fesztiválja A fúvószene mint jelz és gyelemfelhívó eszköz az emberiség történelmében mindig jelen volt. A hadak gy zelmi bevonuló és harci indulói lassan átszelídültek zenekari hangzássá, így válva a szabadtéri rendezvények fontos színfoltjává. Pécelen sem volt ez másként, hangsúlyozta köszönt jében egyebek mellett Kovács Ern né, a Városi Zeneiskola igazgatója a péceli Ossó János Fúvószenekar fennállásának 20. évfordulója tiszteletére rendezett fesztivál nyitányán. A városi együttesen kívül a fesztivál résztvev je volt a csömöri Krammer Teréz Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara és a szigetszentmiklósi Ádám Jen Zeneiskola Fúvószenekara. A rendezvényt mazsorett csoportok m sora, illetve a DuDance táncosainak el adása színesítette. Kovács Ern né kiemelte továbbá, ma már a város tudatosan él a fúvószene adta lehet séggel, hiszen a közösségi rendezvényekre a zenekar segítségével kiváló min ség és mindenki számára nagyon élvezhet él muzsika csalogatja a közönséget. Olyan élményt ad, amely meghatározza a hangulatot. A programban felhangzó zene pedig színesíti, változatosabbá teszi a m sort Az elmúlt évek során számos belföldi fesztiválon, Csömörön, Nagytarcsán, Mez kövesden, Szarvason léptünk fel sikerrel, valamint egy csereút keretében Erdélybe is eljutottunk válaszolta a Péceli Hírek érdekl désére Fejes István, az Ossó János Fúvószenekar karnagya. Úgy látjuk, szeretik, amit csinálunk. Érezzük, muzsikánkkal örömet és kikapcsolódást tudunk nyújtani. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, hogy mi is nagyon szeretjük a fúvószenét. A zenekar tagjainak nagy része diplomás, akik a zeneiskola valamennyi lehetséges évfolyamát elvégezve maradtak h séges tagjai a zenekarnak. Az oktatás, a munka, a család mellett hobbijuk a zenélés. Az országos hír szakember, Ossó János vezetésével ban alakult együttes Pécel életében mindig kulcsszerepet töltött be évtizedek óta. Repertoárjuk az opera parafrázisoktól kezdve a magyar dalokon és indulókon át egészen a lmslágerekig és a könny zenéig terjed, amellyel minden városi rendezvényen megörvendeztetik a közönséget. Cs. K.

6 6 Péceli Hírek Jövő Óriásfejlesztés a környezet védelméért Öt év után elérkeztünk oda, hogy a 2008-ban eltervezett munka gyümölcse beérik, azaz elkezd dhet a péceli szenynyvíztisztító telep korszer sítése és kapacitásb vítése. Segítségével hosszú távon biztosított lesz a városban keletkez szennyvíz jogszabályokban el írtak szerinti tisztítása. Szakembereink áldozatos munkáját dicséri, hogy az ellen rzések során a pályázat helytállt, és végre megkezd dhet a kivitelez i munka húzta alá Szöll si Ferenc polgármester a sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepi eseményen. A kivitelez t közbeszerzési eljárás keretében kellett kiválasztani, így a szennyvíztisztító telep korszer sítését a Penta Kft. végzi. A cég ügyvezet je, Nagy Gábor és Szöll si Ferenc polgármester június 17-én írta alá a vállalkozási szerz dést. Az eltelt öt év, amely id alatt ez a pályázat sínre került, nagyon hosszúnak t nhet, azonban csak vigasztalásképpen említeném, hogy nem egy településen fordultam meg, ahol ez a folyamat tíz évig tartott. Itt csak öt évet vett igénybe az el készület, amihez szeretnék Önöknek gratulálni, fogalmazott Nagy Gábor, a Penta Kft. ügyvezet je. A projekt célja Pécel szennyvíz tisztításának hosszú távú megoldása. A város dinamikusan növekedett az elmúlt 20 évben, lakossága napjainkra meghaladja a tizenöt ezret, így a városi szennyvíztisztító elérte kapacitásának a fels határát. A fejlesztés nanszírozásához vissza nem tér Nagy Gábor ügyvezet és Szöll si Ferenc polgármester kézfogása meger síti a megállapodást alkalmat biztosítanak az uniós és hazai pályázatok. Június végén megkezd dött a kivitelezés. Az építési munkák várhatóan 2014 évelejére befejez dnek. A próbaüzem alatt a tisztítóm már a megnövekedett kapacitással üzemel. ÁRVERÉSI KIÍRÁS Pécel Város Önkormányzata (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) nyilvános árverésen meghirdeti az alább felsorolt ingatlanok per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát a legmagasabb vételi ajánlatot tevő(k) részére: Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m 2 ) Kikiáltási ár (Ft) Árverési előleg Árverési időpont Pécel, augusztus /81 szántó óra 0132/86 szántó óra 30 perc 0132/87 szántó óra 0132/88 szántó óra 30 perc 0132/89 szántó óra 0132/92 szántó óra 30 perc 0132/99 szántó óra Az árverés helye: Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ) II.épület I.emelet Tanácsterem Az árverés időpontja: augusztus 15. (csütörtök) Jelentkezni az árverésre augusztus 15-én 8 óra 30 és 9 óra között lehet az árverési előleg átutalásának igazolásával az árverés helyszínén. Az árverési előleget a elkülönített számla számra lehet átutalni 2013 augusztus óra 30-ig. Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen résztvevők igazolványaikat, okmányaikat hozzák magukkal. Az árverés nyertese az, aki a legmagasabb vételárat ajánlja. Az árverés nyertesének az árverési előleget 8 napon belül kell kiegészíteni a legmagasabb vételi ajánlatra, amennyiben ez meghiúsul, akkor előlép a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő adásvételi szerződés megkötésére. Az ingatlanok a helyszínen bármikor megtekinthetőek. További felvilágosítás: Kovács Zoltán irodavezető (telefon: /2129) és Eszterköviné Magyar Magdolna vagyongazdálkodási referens ( telefon: /2141) Pécel, június 24. Pécel Város Honlapja Kövessék híreinket a Pécel Város Polgármesteri Hivatal és a Péceli Hírek Facebook oldalain is!

7 Nagyító Péceli Hírek 7 A város pénze és reménye Az elmúlt id szakhoz képest az idei évben jelent sen átalakult a települések gazdálkodása. Az önkormányzat bevételei a törvényi változások miatt lecsökkentek, míg a kötelez feladatainkhoz tartozó kiadások közel ugyanakkora terhet rónak ránk. Az idei évt l két feladat került el t lünk: az iskolák fenntartása és a járási hivatali kirendeltség. A két általános iskola, a zeneiskola és a gimnázium fenntartása a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz került, az ország összes önkormányzati iskolájával együtt. Ebbe beleszólásunk nem volt. Az iskolaépületek karbantartása és összes közüzemi számlája továbbra is minket terhel, ehhez az állam anyagilag nem járul hozzá. A tanárok zetése és a tanítás közvetlen költségei kb. 230 MFtot tesznek ki éves szinten. A járási kirendeltség és a kormányablakok kialakításával az okmányiroda fenntartása kikerült az önkormányzat feladatai közül, ez éves szinten kb. 50 MFt. E két tétellel szemben a költségvetésünk bevételi oldalon mintegy 900 MFt-tal lett kevesebb, jelent s adóbevételek kerültek elvonásra (pl. a személyi jövedelemadó helyben maradó része, gépjárm adó 60%-a). Az állam az idei évt l nem az önkormányzat m ködését támogatja általánosságban, hanem a feladatokra ad pénzt, amivel szigorúan el kell számolnunk. Ez a nanszírozás sajnos messze nem elég az egyes feladatok ellátásához. Néhány példa: a város területének karbantartása és az intézmények üzemeltetésének (pl. f kaszálás a közterületeken) költsége éves szinten eléri a 300 MFt-ot, ebb l az állam 30 MFt-ot, azaz a szükséges pénz mindössze 10%-át nanszírozza. Minden hónapban számolni kell az állam által megállapított segélyek ki zetésével is, ez havi szinten 4 MFt kiadást jelent, amire 3,5 MFt állami támogatást kapunk. Itt is hiányzik 500 ezer forint minden hónapban. A közvilágítás költségéb l 15 MFt nanszírozás hiányzik évente. Tovább nehezíti jelen helyzetünket a években felvett hitelek törlesztése. Bár a második félévt l ennek 2/3-át átvállalja az állam, de a fennmaradó harmad még így is Mft évente (ez 10 utca aszfaltozásának ára!). A június 20-i állapot alapján az önkormányzat számláján megközelít leg 39 millió forint van. A szállítói tartozásunk 85 MFt forint, e mellett minden hónapban közel 22 MFt bérki zetéssel kell számolni, erre az államtól csak 11,5 MFt nanszírozást kapunk. A BKK ZRT (Menetrend szerinti személyszállítás kék busz ) 2 MFt, Terefere a tóparton Fest i környezetben, a városhoz közeli horgásztó partján töltöttek el egy napot a péceli Polgármesteri Hivatal dolgozói június 28-án. A köztisztvisel k napja alkalmából rendezett kötetlen programot Szöll si Ferenc polgármester fölhasználta arra, hogy elismerésben, dícséretben részesítse azokat a dolgozókat, akik az elmúlt id szakban teljesítményükkel rászolgáltak a méltató szavakra. illetve a helyi járat költsége, ami közel fél millió forint. A költségvetés összeállításakor az eddigiekt l eltér en engedélyt kaptak a települések a m ködési hiány tervezésére. Ez Pécel esetében közel 180 Mft. Ebb l az összegb l eddig semmit nem kaptunk meg, így m ködésünk lassan ellehetetlenül. Reméljük nem így lesz... Fazekas Barna alpolgármester Aktualitások az útépítésről A Pesti úti torlódások elkerülésére érdemes a Maglódi út 31. számú főút felé közlekedni hívja fel a figyelmet Fazekas Barna alpolgármester. Sok autós használja a Határ utat kerülőnek a torlódások miatt. Sajnos, némelyek nem veszik figyelembe az út adottságait. Az utcában nincs szilárd burkolat és járda. Kérünk minden arra közlekedőt, hogy figyelmesen, lassan hajtson, ne veszélyeztesse az ott lakó és közlekedő emberek testi épségét, biztonságát. Az önkormányzat szeretné elkerülni, hogy a közlekedési biztonság érdekében forgalmi korlátozást léptessen életbe a Határ úton. Ehhez azonban valamennyi arra közlekedőnek lassan hajtva, körültekintően kell haladnia az utcában. A forgalomkorlátozás senkinek nem lehet érdeke. Szintén az építkezéssel összefüggő hír, hogy előre nem látható közművezeték problémák léptek fel, így a kivitelező tájékoztatása szerint a többletmunkálatok miatt várhatóan tíz nap csúszással fejeződik be a fejlesztés. Remélem, nem csúszik az egész munka, mert útközben behozzák, viszont a következő 1-2 szakaszon lehet emiatt pár nap csúszás ezt jelezték is az ütemterv átadásakor, és a fórumon is hangsúlyozta az alpolgármester. Fazekas Barna hozzátette, az A. S. A. kéri a lakókat, hogy a hulladékszállítás zavartalansága miatt a munkaterületek mellett élők szerdánként az út másik oldalára helyezzék ki a hulladéktároló edényeket.

8 8 Péceli Hírek Változás Tariska Zoltán lelkipásztor búcsúja augusztus 12-én költöztünk Pécelre, miután az el z lelkipásztor nyugdíjba ment. Mi nem önmagunkért lehettünk itt Marikával lelkipásztorok, hanem azért, mert Istennek sok örömteli terve volt ezalatt az id alatt az emberek életével. Miközben sok kedves arc jelenik meg el ttem, akiket Isten megszólított az örökre elveszett, kárhozott létb l életre hívott, aközben ma is ugyanazt vallom, amit tizenkilenc évvel ezel tt a beiktatásomkor az igehirdetés alapigéjeként felolvastam: Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettr l (1Kor 2,2). Sokan félt szeretettel, imádságos szívvel, és amiben kellett, önmagukról is lemondva, a legkülönfélébb munkákban részt vállalva építették Isten országát a nekik adott kegyelem által velünk együtt. Hiszem, hogy látható volt életemben az odaszánás mindannak elvégzésére, amivel Megváltóm megbíz ebben a törékeny testben. És ez fokozatosan igaz volt mindkett nkre. Marika egy karambol utáni sérülés miatt, én a cukorbetegségem miatt nem voltunk emberi mérték szerint teljes emberek. De mint Pál apostol életében, úgy a mi életünkben is igaz volt Jézus Krisztus ígérete: Elég neked az én kegyeletem, mert az én er m er tlenség által jut célba (2Kor 12,9). Az itt töltött évek alatt a gyülekezet életének minden területével foglalkozhattunk. Marika a baba-mama körben, a gyerekek, az id s otthonok lakói között és a látogatások területén volt fáradhatatlan. Én az ifjúság között találtam meg tennivalóimat, de örömmel vettem részt az énekkar szolgálatában, a gyülekezet csoportjainak szervezésében, az evangélium továbbadásában, a betegek látogatásában, lelki er sítésében. Természetesen nem tudok mindent felsorolni, de mindez soha nem ment az igehirdetés központi helyének rovására. Vallom: Isten szava teremt szó. az Ige által teremtett újjá sokakat. Ennek a folyamatnak voltak emlékezetes állomásai. Nagyon sokat jelentett gyülekezetünknek és személyesen nekem is hitoktatónk, akivel az ifjúsági táborokban együtt szolgálhattunk. Sokrét a lelkipásztori munka. Középpontjában mind gyülekezeti közösségben, mind kis csoportokban (imaóra, bibliaóra, házas kör, gyermekórák, i órák, asszony kör, presbiteri, munkatársi kör, házi közösségek stb.), mind családlátogatások, beteglátogatások, személyes lelki beszélgetések alkalmával mindig Krisztus áll. De ezeknek a találkozásoknak a gyülekezet, mint lelki család biztosítja legtöbb esetben a helyet. Ezért nem mindegy, hogy milyen állapotban van a templom, gyülekezeti ház, lelkipásztori lakás, mindezek udvara, környezete. Ma öröm végig menni a Bárka udvarán, a lelkészi kerten, és gyönyörködni a természet, a virágok, a gyümölcsök sokszín ségében. Az épületeink az Igét hallgatók otthonául szolgálnak. Így szépült meg templomunk alapk letételének 200 éves jubileumára (1998) ban épült meg a Harangvirág Református Óvoda, amely 10 éve lehet eszköz Isten kezében arra, hogy már kicsiny gyermekek is hallhassanak mennyei Édesatyánkról, legjobb barátunkról, Jézus Krisztusról. Temet nk is új ravatalozóval szolgálja Isten célját: az vigasztaló szava szólhat szeretteink földi életb l való elmenetele alkalmából. Itt mindenkinek maga az Atya a f nöke, aki megbízza, er t ad a feladathoz, és végig velünk van Szentlelke. Isten országában munkálkodni öröm. Végigkísérhettem feleségemet földi pályája utolsó húsz hónapjában, amikor a testi betegséggel vívta testi-lelki harcát. Ebben az id szakban volt, amikor egyedül kellett mindent elvégeznem a gyülekezetben. De az Úr meger sített a hitemben, és hordozott, megtartott ezekben a nehezekben. Az mindenki el tt látható és tapasztalható volt, hogy zikai egyedül maradásom után negyvenöt évi cukorbetegség következményeként heti többszöri rosszulléttel nem bírtam minden feladatot úgy elvégezni, ahogy korábban, és ahogy lelkiismeretem szerint én is szerettem volna. Ebben az állapotomban szólított meg egy áhítatos könyv néhány gondolata. Így született meg bennem a döntés: nyugdíjba megyek június 30-ával, és átadom a gyülekezet pásztorolását annak, akit a gyülekezet meghív, és Isten küld. Természetesen ezután is örömmel fogok részt venni Isten minden munkájában, amivel megbíz. És örömmel viszem Isten elé imádságban a péceli református gyülekezet kicsinyeit és minden tagját azért, hogy a fenti Ige válhasson valósággá személyesen mindannyiunk életében: Senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Akinek Jézusa van, annak benne mindene megvan. Ha ma kezdeném péceli lelkipásztori munkámat, akkor is ugyanezt tenném. Ezzel az örömmel és áldáskívánással búcsúzom, mint aktív lelkipásztor a gyülekezett l, abban bízva, hogy amíg mennyei Gazdám életet és er t ad, addig adni fog lehet ségeket az Ige melletti találkozásra is. Tariska Zoltán lelkipásztor *** Az Egyházközösség tagjai már az új lelkészválasztásra készülnek, melynek eredményér l természetesen beszámolunk.

9 Exkluzív Péceli Hírek 9 Júliustól további ügyeket lehet intézni a kormányablakoknál Kiváló a kapcsolat a Pest Megyei Kormányhivatal és a Péceli Önkormányzat között, mely az állampolgárok életének megkönnyítése érdekében elengedhetetlen nyilatkozta egyebek mellett a Péceli Híreknek Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, országgy lési képvisel. Elmondta azt is, Pécelen hét munkaállomással és egy fotófülkével nyílik meg a kormányablak. A Kossuth tér 1. szám alatt található Polgármesteri Hivatalban m köd Okmányirodát alakítja át a Pest Megyei Kormányhivatal integrált kormányzati ügyfélszolgálattá. Hol tart a kormányablakok kialakítása, fejlesztése? kérdeztük Tarnai Richárd kormánymegbízottat január 1-jén az ország 29 pontján kezdték meg m ködésüket a kormányablakok, ahol ma már 63 ügyben kérhetnek az állampolgárok segítséget. Jó hír, hogy az elérhet és intézhet ügyek száma megint b vül, így július 1-jét l már többek között otthonteremtési, gyermektartásdíj állami megel legezésével, lakásfenntartási kérelemmel vagy haláleset bejelentésével is a kormányablakokhoz kell fordulni. A kormányablakokban intézhet ügyek köre július 1-jét l 87 új ügykörrel egészül majd ki, így ezekben az állampolgárok országszerte már 150-féle ügykört intézhetnek. A végleges terv a jelenlegi okmányirodai és kormányablak feladatok összekapcsolása és további b vítése új ügykörökkel, melyekkel az intézhet ügyek száma 2500 fölé n. Ez komplex átalakítást igényel, mind arculatában, mind az ügyintéz k felkészültségében és a kapcsolódó informatikai rendszerek kialakításában, ezeknek a pontos meghatározása a jöv beni rendszer m ködésének az alapfeltétele. A gödöll i járás területén el zetes számítások szerint három kormányablak nyílik, Gödöll n, Veresegyházán és Pécelen, összesen 52 munkaállomással. Pécel esetében a Kossuth tér 1. szám alatt található Polgármesteri Hivatalban m köd Okmányirodát alakítja át a Pest Megyei Kormányhivatal integrált kormányzati ügyfélszolgálattá. A településen ez az egy kormányablak létesül, a tervek alapján hét munkaállomással és egy fotófülkével. A jelenlegi front of ce munkaállomások száma hat, tehát az ügyfelek érdekében b vítésre van szükség. A kormányablakok kezdett l fogva ügyfélbarát nyitva tartással, munkanapokon reggel 8 óra és 20 óra között várják az ügyeiket intézni kívánó állampolgárokat. Az ügyfél csak beadja kérelmét a kormányablakban, nem kell ügyintézési helyszínek és id pontok között keresgélnie. A kormányablak tájékoztatja az ügyfeleket az eljárás menetér l, az eljárással kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikr l, valamint a munkatársak segítséget nyújtanak a kérelmek kitöltésében is. Milyen az együttm ködés min sége a kormányhivatal és a Péceli Önkormányzat között? Tarnai Richárd kormánymegbízott, Pest Megyei Kormányhivatal A tavalyi évben írta alá a Pest Megyei Kormányhivatal a Péceli Önkormányzattal az együttm ködési megállapodást, melyet a felek maradéktalanul betartottak. Az önkormányzat vezet sége és munkatársai megelégedéssel fogadták a járási hivatal januártól megkezdett munkáját. Sok közös kapcsolódási pont keletkezett az ügyintézésben, együttes munkára van szükség az építéshatósági, a szociális és gyámügyekben is. Az iktatás közös helyiségben zajlik a hivatallal, a szociális terület kapcsolódási pontjait helyben lehet egyeztetni. (pl. méltányossági ellátási formák). A lakossági tájékoztatást segítend, a település honlapja tájékoztatást nyújt a járási kirendeltség hasznos információiról is az ügyfelek számára. Örömmel mondhatom tehát, hogy a kiváló kapcsolat, mely az állampolgárok életének megkönnyítése érdekében elengedhetetlen, megvan a kormányhivatal és az önkormányzat között.

10 10 Péceli Hírek Hirdetés Rendelés: Vállaljuk céges és családi rendezvények lebonyolítását!* *Részletekért érdeklődjön a telefonszámunkon án megnyílik a Club 11 Grill terasz! A nyár folyamán, szerdától vasárnapig 12:00 22:00-ig várja kedves vendégeit! Bölcsi-ovi másképp Kis létszámú csoportok, személyre szabott bánásmód, sajátos nevelési igények figyelembe vétele, kreatív foglalkozások és mozgásfejlesztés, zenei nevelés, angol nyelvi foglalkozások, gyermekeket szerető és tisztelő jókedvű szakemberek, derűs, biztonságot nyújtó légkör. Beiratkozás a jelentkezések sorrendjében. Gyermekliget Családi Napközi, Pécel, Maglódi út 9. Telefon: / ; Ft feletti házhozszállítás esetén 1 L-ES ROSTOS vagy SZŰRT ÜDÍTŐT adunk ajándékba! Ò HETI MENÜ: 790 Ft Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény, Pécelen díjmentes házhozszállítás! Ò Vasárnapi svédasztal: 1990 Ft! OTP és a MKB szép kártya elfogadó hely! Club11 Music & Restaurant Ingyenes kiszállítás Pécel területén! Maglódra, Rákoscsabára, Rákoscsaba Újtelepre: 200 Ft 1000 Ft alatt a kiszállítás díja: 200 Ft. Csomagolás: 90 Ft/doboz Futárunknál bankkártyával is fizethet, kérjük, jelezze előre! Meleg étkezési utalványokat is elfogadunk Pécel, Maglódi út 12.; Tel.: / Nyitva: minden nap ig Rendelésfelvétel: ig; Asztalfoglalás: / Irodai ügyintéző munkára az alábbi feltételekkel: Szolga és Marton

11 Ballagás Péceli Hírek 11 Ez út hazánkba visszavisz... A ballagók egy csoportja a PIOK Pet Sándor Általános Iskolában Elballagtak a Péceli Integrált Oktatási Központ (PIOK) Általános Iskola nyolcadikos diákjai. Az ünnepség igazán meghatóra sikerült: diákok, szül k és tanárok egyaránt megkönnyezték, hogy véget ért a nyolc év. A PIOK Pet Sándor Általános Iskolában és a PIOK Szemere Pál Általános Iskolában egyaránt két osztály negyvennégy tanulója, azaz ez évben összesen 88 diák fejezte be általános iskolai tanulmányait Pécelen. A továbbtanulók nagy része szakközépiskolában, illetve gimnáziumban folytatja tanulmányait. 55 f adta be jelentkezését a PIOK Ráday Pál Gimnáziumba, ebb l 7 f nyert felvételt az általános tanterv osztályba és 9 f pedig az emelt szint angol nyelvi osztályba. Elismerések pedagógus napon A köznevelést érint kitüntet címek ünnepélyes keretek között történ átadására június 3-án került sor a Szemere Pál Általános Iskola aulájában. Ez alkalommal köszöntötték a nyugállományba vonuló, valamint az ez évben jubiláló munkatársakat is. A pedagógusnapi m sor keretén belül Szöll si Ferenc Attila polgármester köszöntötte a jelenlév ket. Verset mondott Monori Péter és Monori Máté, valamint az eseményt színesítette az Alkat-RÉZ m hely, Szilágyi Levente közrem ködésével, illetve Almási Zita el adása. Az év óvodapedagógusa Juhász Mária / PVOB Szivárvány Tagóvoda. Az év tanítója Tóthné Dajka Hajnalka / PIOK, Szemere Pál Ált. Isk. Az év általános iskolai tanára Gál Mónika / PIOK, Szemere Pál Ált. Isk. Az év gimnáziumi tanára Magyari Orsolya / PIOK, Ráday Pál Gimnázium. Az év technikai dolgozója Katona Istvánné / PVOB, Gesztenyés Tagóvoda Sass Tiborné óvodapedagógus / PVOB, Gesztenyés Tagóvoda, Bodnár Pálné óvodapedagógus / PVOB, Nyitnikék Tagóvoda, Széplaki Mihályné óvodapedagógus / PVOB, Szivárvány Tagóvoda Bakonyi Tímea tanár / PIOK Pet Sándor Ált. Isk., Bendáné Ducza Enik tanító / PIOK Pet Sándor Ált. Isk., Fábiánné Tóth Ágnes tanár / PIOK Pet - Sándor Ált. Isk., Neufeldné Baka Mária tanító / PIOK Pet Sándor Ált. Isk., Tóth né Hegyes Ágnes tanár / PIOK, Szemere Pál Ált. Isk. Vavrekné Nyesti Mária tanító / PIOK, Szemere Pál Ált. Isk. Katona Istvánné és Szabó Mihályné / PVOB, Gesztenyés Tagóvoda

12 12 Péceli Hírek Közérdekű telefonszámok SEGÉLYHÍVÓ 112 MENT K 104 T ZOLTÓSÁG 105 REND RSÉG 107 PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Központi telefonszámok: +36 (28) ; 751 Faxszám: + 36 (28) PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GÖDÖLL I JÁRÁSI HIVATALA PÉCELI KIRENDELTSÉGE 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Központi telefonszámok: +36 (28) ; 746 GÖDÖLL VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉCELI KIRENDELTSÉG I. FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁG Illetékességi terület: Pécel, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Központi telefonszámok: +36 (28) ; 746 NAV PEST MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA 1132 Budapest, Kresz Géza u. 15. Telefonszám: 06-1/ NAV PEST MEGYEI KIRENDELTSÉG 2100 Gödöll, Kossuth Lajos u. 74.; 06-28/ F VÁROSI ÉS PEST MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c; 06-1/ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR KISTÉRSÉGI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA 2100 Gödöll, Dózsa György út 13. I. em ajtó ORVOSI ÜGYELET (az orvosi rendel ben, 2119 Pécel, Pesti út 6.) 06-28/ vagy 236, 8-as nyomógomb (hétköznapokon 20 órától reggel 6-ig, hétvégén 0-tól 24 óráig) PÉCEL ORVOSI RENDEL 2119 Pécel, Pesti út 6. Hívószám Megnevezés 06-28/ Dr. Ray Péter, feln tt háziorvos 06-28/ Dr. Herkutz Zoltán, feln tt háziorvos 06-28/ Dr. Benk Julianna, feln tt háziorvos 06-28/ Dr. Grózner István, feln tt háziorvos Nyomógombos készülékr l, beválasztással elérhet mellékek (a beválasztás reggel 8-tól este 6-ig m ködik) Közös hív számok 06-28/ / / / Választó Megnevezés szám 1 Dr. Perlaki Mónika, gyermekorvos 2 Dr. Horváth Mária, gyermekorvos 3 Dr. Török Jolán, gyermek fogorvos 4 Véd n k 5 Dr. Herkutz Zoltán feln tt háziorvos 6 Reumatológia és zikoterápia 7 Labor Ügyelet (hétköznap 18-órától 8 reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon folyamatosan) 9 Feln tt fogászat Éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon minden telefonszám az ügyeletet csöngeti. FELN TT HÁZIORVOS Dr. Takács Györgyi Rendel : 2119 Pécel, Kölcsey u. 6., telefon: +36 (28) , +36 (20) SZEMERE GYÓGYSZERTÁR (ÜGYELET) 2119 Pécel, Tanácsház u. 4. Telefonszám: 06-28/ PÉCELI REND R RS 2119 Pécel, Kovács u. 13.; rsparancsnok Tóth Ferenc r. fhdgy. A péceli rend rjár r mobilszáma: +36 (70) PÉCELI VÁROSI POLGÁR RSÉG 2119 Pécel, Isaszegi út 3. (a Ráday Gimnázium volt épülete); elnök: Kiss Attila (06-20/ ) A Péceli Polgár rség ügyelete (éjjel-nappal): 06-20/ , 06-20/ A.S.A MAGYARORSZÁG KFT. Gyál, K rösi út / ; 06-29/ DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZM ZRT. PÉCELI ÜZEMEGYSÉGE 2119 Pécel, Pet Sándor u. 1. Telefon: +36 (28) KÖZVILÁGÍTÁS Levelezési cím: Eurovill Kft Gyömr, Táncsics M. u Fax: +36 (29) Telefon: 06-40/ F VÁROSI GÁZM VEK ZRT. A F GÁZ Földgázelosztási Kft. területén a gázszivárgás bejelentése (éjjel-nappal) a következ telefonszámon lehetséges: +36 (1) Állatorvosi Rendel k Dr. Sági László 2119 Pécel, Tarcsai utca ; Völgyzugony Állatorvosi Rendel 2119 Pécel, Kálvin tér 6. Telefonszám : ; Dr. Békési Béla 2119 Pécel, Szemere Pál u. 17. Telefon: A Szomorú Szív a gyepmester A lakosság a következ elérhet ségeken tehet bejelentést: Herczig József +36 (20) , fax: +36 (29) FALUGAZDÁSZ 2100 Gödöll, Kotlán Sándor u. 3. Telefon: 06-28/

13 Körkérdés Ön miért szavazta meg? Ahogy arról már beszámoltunk, a Belügyminisztérium értékesíti a Katasztrófavédelmi Központot (KOK), a péceli képviselő-testület pedig a május 30-i ülésén egyhangú szavazással úgy döntött, hogy megvásárolja azt. A Péceli Hírek megkérdezte a képviselő-testület tagjait, miért szavaztak igennel az ingatlan megvásárlására. Zsadányi Zsolt: Úgy gondolom, hogy az ingatlan a vételárnál jóval többet, szerintem a kétszeresét megéri. Végre gyarapítani tudjuk a város vagyonát, és a színházteremmel a péceli kulturális életet is felrázhatjuk kissé. Továbbá nem hanyagolható el az a tény sem, hogy a Katasztrófavédelmi Központ épülete és a körülötte lév park rengeteg lehet séget rejt magában. Podmaniczki József: Azért támogattam a katasztrófavédelmi bázis megvételét, mert viszonylag nyomott áron tudjuk megvenni Pécel egyik legértékesebb ingatlanát. A múltban már többször el fordult, hogy a képvisel -testület nem a település érdekeit tartotta szem el tt, ezért nemhogy gyarapította volna a Pécel vagyonát, inkább elherdálta. Most végre a város érdekei kerülnek az el térbe. Árva Anikó: Gyarapodik a város vagyona, és egy értékes több funkciós ingatlant kapnak a péceliek. Vásárolni akkor lehet, amikor van értékesítés. A hitelfelvétel, a benne rejl hasznosítási lehet ségek miatt (pl: szállás, konferenciák, kulturális rendezvények), megtérül befektetés. Karsai András: Azért szavaztam a katasztrófavédelmi épület megvétele mellett, mert Pécelnek szüksége van a területén található állami ingatlanokra. Jó befektetésnek tartom, ami kés bbi bevételek alapja lehet. Nem szabad kiengednünk a kezünkb l úgy, ahogyan sok évvel ezel tt az orosz laktanyát elszalasztották. Tóthné Szentandrássy Csilla: A szakért i vélemények alapján támogattam a megvételt, amelyek azt bizonyítják, hogy az ingatlan megfelel hasznosítással kitermelheti a keletkez költségekre a fedezetet, így a hitelrészletre is. Kés bb pro tot is termelhet a városnak. Mindemellett fontos, hogy a központban van, és id vel a város pezsg kulturális centrumává, méltó közösségi térré fejleszthetjük. Fazekas Barna: A Katasztrófavédelmi Központ épülete és a körülötte fekv park Pécel központi részén komoly lehet ségeket rejt magában. Az épületben kialakított funkciók üzemeltetése bevételt teremt az önkormányzatnak, munkahelyeket az itt él knek. Az odakerül intézmények (például önkormányzat, könyvtár, m vel dési ház) által eddig használt épületek felszabadulnak, további hasznosításuk (bérbeadás, értékesítés) enyhítheti nehéz gazdasági helyzetünket. A vételár, öszszehasonlítva a szakért k által megállapított piaci értékkel, rendkívül kedvez. Az elkészült hasznosíthatósági tanulmány alátámasztja az ingatlannal kapcsolatos elképzeléseinket. Berecz Gábor: Ami a pozitív, hogy szinte telekáron kapunk meg egy olyan épületet, amit a város több céllal tudna hasznosítani a lakók Péceli Hírek 13 megelégedésére. Így például lehetne építeni egy, a városnak is megfelel játszóteret, szabadid parkot, továbbá szállodai lehet séget tudnánk nyújtani vendégek részére. Valamint a Polgármesteri Hivatal II. épületét fel tudnánk szabadítani, így nem kellene zetni a méregdrága bérleti díjat. Az épületben lév színháztermet is mint közösségi teret lehetne használni, valamint a testületi üléseket is, mint régen, itt lehetne tartani, így nagyobb nyilvánosságot tudnánk teremteni neki. Kuszák Róbert: A szavazás el tti kérdéseimre azt a választ kaptam, hogy amennyiben akár öt évig nem nyúlunk az épülethez, akkor is megtartja az értékét, állagromlás nélkül. A döntést egy rövid el terjesztés és egy tíz perces tájékoztató alapján kellett meghozni. Sajnos, a személyes bejárás is csak utólag lesz biztosítva. Még ma is azon vívódok, hogy jelenleg, amikor adóperek garmadába bonyolódik péceli családok ellen az önkormányzat azért, hogy millió forinttal több bevétele legyen, szabad-e egy több százmillió forintos beruházásba belevágni. Városunkért érzett elkötelezettségem miatt úgy éreztem, hogy mindenképpen Pécelé kell, hogy legyen az ingatlan. Sz ll si Ferenc polgármester úrnak javasoltam, hogy az ingatlanválság miatt próbálja telekáron megszerezni a komplexumot, hiszen az épület rendbehozatalára kalkulált több, mint 500 millió forint felújítási költség kérdésessé teszi az épület értékelhet ségét. A vásárlás mellett szól, hogy nincsenek közösségi tereink. Nincs egy valamire való közparkunk, nincs rendezvénytermünk. Véleményem szerint ezek nélkülözhetetlenek városunknak. Úgy gondolom, döntésemmel komoly felel sséget tettem a független városvezetés kezébe. Remélem, nem kell csalódnom. Cs. K. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Pécel Város Önkormányzata (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) nyilvános árverésen meghirdeti az alább felsorolt ingatlanok per, teher és igénymentes tulajdonjogát a legmagasabb vételi ajánlatot tevő(k) részére: Árverés időpontja augusztus óra augusztus óra 30 perc Cím és helyrajzi szám Kossuth L. u. 16. A. ép. I. 1.hrsz: 2309/A/3 Pécel, Ráday tér 9. III.2. Hrsz.: 11/A/62 Az árverés helye: Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) II. épület I. emelet Tanácsterem Jelentkezni az árverésre augusztus 15-én 13 óra 30 és 14 óra között lehet az árverési előleg átutalásának igazolásával az árverés helyszínén. Az árverési előleget a elkülönített számla számra lehet átutalni augusztus óra 30-ig. Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen résztvevők igazolványaikat, okmányaikat hozzák magukkal. Tulajdoni hányad, funkció, szobaszám, komfortfokozat és alapterület 1/1 tulajdoni hányad 44 m 2, 1 szobás komfortos lakás 1/1 tulajdoni hányad 60 m 2, 2 szobás komfortos lakás Kikiáltási ár (nettó) Árverési biztosíték összege (Ft) Ft Ft Ft Ft Az árverés nyertese az, aki a legmagasabb vételárat ajánlja. Az árverés nyertesének az árverési előleget 8 napon belül kell kiegészíteni a legmagasabb vételi ajánlatra, amennyiben ez meghiúsul, akkor előlép a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő adásvételi szerződés megkötésére. Az árverésre meghirdetett ingatlanok megtekinthetők: Kossuth L.u.16. A. ép. I. 1. lakás: július 23. (kedd) óráig Ráday tér 9. III.2. lakás: július 25. (csütörtök) óráig. További felvilágosítás: Kovács Zoltán irodavezető (telefon: 36-28/ /2129 ) és Kötelesné Mike Ibolya vagyongazdálkodási referens (telefon: 36-28/ /2124)

14 14 Péceli Hírek Tolerancia Családi nap a szeretet jegyében! Tóth Ákos, az Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítvány képvisel je, dr. Sz cs Lajos országgy lési képvisel, Szajkó Gyula a roma önkormányzat elnöke, Mészárosné Sárvári Éva, a családsegít szolgálat vezet je és Szöll si Ferenc polgármester a színpadon Rendben, békességben, szeretetben zajlott le a nyár nyitányán a Családi nap Pécelen. A szervez k, a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat, a Házi Segítségnyújtás, az Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítvány, illetve a Péceli Roma Önkormányzat együttm ködve a város önkormányzatával kitettek magukért. Min ségi, egyben térítésmentes szolgáltatásokkal, szórakozási lehet ségekkel igyekeztek kihozni a családokat a jó leveg re, hogy közösségépít szórakozást biztosítsanak számukra ezen a napon. A helyi vállalkozók, magánszemélyek mintegy hárommillió forint érték szolgáltatást ajánlottak fel a péceliek számára, ami lehet vé tette, hogy a rendezvény a sz kös id kben mindössze százharmincezer forintjába kerüljön a városi önkormányzatnak. Csak közbevet leg: érdemes emlékeztetni rá, hogy takarékossági téren Sárga Róbert a néhány héttel korábbi, óriási közönségsikert aratott Tárcsafesztivál önkormányzati költsége sem érte el a kétszázhúszezer forintot, köszönhet en a körültekint szervez munkának, amelyben oroszlánrészt vállalt Sárga Róbert, a polgármesteri hivatal munkatársa. Visszatérve a Családi napra, a takarékos szervezés ellenére ezerötszáz adag ételt osztottak szét. Gulyásleves, babgulyás és pincepörkölt volt a menü, a színpad mögött lövöldöz tábori gulyáságyú környékér l senki nem távozott éhesen. Szemünk fénye a gyermek, szoktuk mondani, s ez igaz a családok, a települések, de akár az egész ország vonatkozásában. Egyáltalán nem mindegy, hogy a jöv generációja milyen erkölcsi alapokkal, milyen életkörülmények között vág neki feln tt életének. Ennek alakítására is kit n alkalmak a város közösségi rendezvényei, így ez a Családi nap is hangsúlyozta a Péceli Hírek érdekl désére Szöll si Ferenc polgármester. Egyben köszönetet mondott a f szervez knek, a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatnak, a helyi roma önkormányzatnak a kiemelked munkáért, illetve az önzetlen péceli vállalkozóknak, akik felajánlásaikkal segítették a programsorozat kínálatának gazdaggá tételét. Hajrá Pécel! kiáltotta a mikrofonba Mészárosné Mészárosné Sárvári Éva, a Családsegí- Sárvári Éva t és Gyermekjóléti Szolgálat vezet je köszönt jében. Elmondta, óriási élmény volt tapasztalni, ahogy összefogtak az emberek! Igazából péceliek szervezték meg ezt a bulit. Megható volt nap nap után megélni, ahogy az itteniek közösen akarták a jót, a közösségi program sikerét. Ellátogatott a rendezvényre dr. Sz cs Lajos, országgy lési képvisel, a parlament jegyz je, a Pest megyei Önkormányzat elnöke. Palotás Magdolna és Sz cs Lajos régi ismer sként köszöntötték egymást Hogy került sor arra, hogy éppen ön nyissa meg a Családi napot? Az els dleges meghívás egy régi kollégan mt l ered, aki a Facebookon invitált a rendezvényre. A Kispesti Gyermekjóléti Szolgálatnál vagyok intézményvezet -helyettes jelenleg is, és Palotás Magdolnát, a kezd gyermekjóléti szakembert még én vettem föl oda annak idején. Jelenlétemet az is indokolja, a 2014-es választásokra vecsési körzettel egy új választókerület alakult ki, amelynek Pécel is része. Én kaptam felkérést arra, hogy ismerkedjek meg e körzet mindennapjaival, s ha kés bb olyan döntés születik, akkor induljak el országgy lési képvisel jelöltként

15 Tolerancia Péceli Hírek 15 A rendezvényen az Ossó János Fúvószenekar szintén nagy sikerrel lépett fel ezen a vidéken. Az elmúlt id szakban már szoros napi kapcsolatot alakítottam ki az önkormányzat vezet ivel, a helyi vállalkozásokkal. Szeretném minél jobban megismerni az itt él emberek életét, örömét, bánatát. Az önkormányzattal való szoros kapcsolat az elmúlt id szakban már több ponton a város fejlesztésében is megmutatkozik. Én is csak egy vagyok abban a fogaskerék-halmazban, Szajkó Gyula amelynek m ködése révén a nagy m megszülethet. Ha a gyarapodásban van részem, annak örülök. De természetesen nem azért dolgozom, hogy nekem bármiféle személyes el nyöm származzon a közös munkából. A város ütemes fejl dése azonban mind a tizenötezer péceli számára el nyös lehet. Milyen a péceli ember? Olyan, mint a magyarok általában. Nyitott, szinte, önzetlen, mint ez a rendezvény is bizonyítja, alapvet en erkölcsös és szerethet. Ezért is szeretek idejönni, ha hívnak. Magyar Rózsa énekes el adóm vész gyönyör népviseletben lépett színpadra, nagy sikert aratott produkciójával. Öltözetem magyar hagyományos népviselet, kimondottan egyik térséghez sem köt dik, de motívumaiban mindegyik A vattacukor sláger volt ezúttal is Éliás Alexandra, a Pet Iskola hatodikosa közös mutatványa a labdazsongl rökkel. Az egész Éliás család jól érezte magát a Családi napon fellelhet benne. Fellép ruháimat magam készítem, igyekszem azokat minél magyarosabbra alakítani. Jellemz en a piros-fehér-zöld színek harmonizálnak benne. Fontos a magyarságtudat er sítése színpadi eszközökkel is? Számomra igen. Gyerekkorom óta kedvelem a népdalokat, csárdásokat, illetve operetteket. Szüleimt l, nagyszüleimt l látva, hallva kedveltem meg a magyar népi hagyományokat. Bízom benne, hogy a gyerekek megszeretik a t lem hallott dalokat, s ha majd gyerekeik, unokáik lesznek, akkor nekik tovább fogják ezeket adni, ahogy én is ezt teszem. Pécelhez szoros a köt dése! Igen, hét éves korom óta élek itt szüleimmel együtt. Édesapám t sgyökeres péceli. Nagyon szeretem ezt a várost. A cigányság nagy számban képviseltette magát a Családi napon. Nem el ször rendezzük meg a társszervez kkel közösen a Családi fesztivált, mondja Szajkó Gyula, a Péceli Roma Önkormányzat elnöke. Örülünk annak, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére legalább erre a rendezvényre még össze tudtuk gy jteni a támogatásokat. Nagy számban vagyunk itt, de nemcsak a cigányok, hanem a nem cigány lakosság is. A rendezvény is bizonyság arra, hogy cigány és nem cigány tud kulturáltan egymás mellett élni, közösen szórakozni, kikapcsolódni. A péceliek toleránsak a cigánysággal. Tisztában vannak vele, hogy nyomaszt bennünket a munkanélküliség, a pénztelenség, a gyakori lakhatási probléma. Megértik a nincstelenséget, ami szép dolog, s nekünk pedig er t ad a minél zökken mentesebb együttéléshez. H.K.J.

16 16 Péceli Hírek Hirdetés Elutazna, de nincs, aki vigyázzon kutyájára? Ellátom kutyáját otthonában: Etetés, sétáltatás Ön és kedvence igénye szerint Takács Andrea 06-70/ Az ELEGY és a pécelinfo.hu csapata augusztus 31-én szervezi meg a Pécel Város Önkormányzatának havilapja Kiadja az önkormányzat megbízásából a Fon-bau Kft. Főszerkesztő: Dr. Horváth K. József; ; Munkatársak: Cseri Katalin és Kiss Krisztina Tördelés: Repro Line Kft. (www.reproline.hu) Nyomda: Királypapír Plusz Kft. Megjelenik: minden péceli háztartásban Hirdetésfelvétel: Kiss Krisztina Tel.: 06-20/ ; A Péceli hírek következő száma augusztus 13-án jelenik meg. A lapzárta időpontja: július 25. Nyomdába adás: augusztus 7. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő üres nem lakás célú helyiség bérbeadásának nyilvános, egyfordulós pályázatáról Pécel Város Önkormányzata nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására: Pécel, Kossuth tér 5. szám alatti helyiség: 141,14 m 2 alapterületű helyiség, a hozzátartozó pince és kert. A pályázat kiírója: Pécel Város Önkormányzat A pályázat lebonyolítója: Péceli Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Építéshatósági Iroda Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. I. emelet; Tel.: 28/ , Fax.: 28/ A pályázat jellege: egyfordulós, nyilvános pályázat A pályázat célja: bérbeadás határozott időre, azaz 5 évre, bármilyen tevékenység folytatására a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában A részletes pályázati dokumentáció megvásárlásának helye és ideje: Péceli Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér. 1. I. emelet) Településfejlesztési és Építéshatósági Iroda A pályázati dokumentáció ára: Ft + ÁFA A pályázat leadásának helye: Péceli Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér. 1. I. emelet) Településfejlesztési és Építéshatósági Iroda ügyfélfogadási időben (hétfő: óráig, szerda: 8-16 óráig, péntek: 8-12 óráig) Az ajánlat zárt borítékán Pécel, Kossuth tér 5. jeligét kérjük szerepeltetni. A pályázat leadásának határideje: augusztus óra A pályázattal érintett helyiség megtekinthető: július 18. (csütörtök) óráig, A pályázat bontásának ideje és helye: Péceli Polgármesteri Hivatal II. épület I. emelet tárgyaló augusztus óra 15 perc Az Ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek. A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 30. A Kiíró fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. NYÁRI VÁSÁR 20 40%-OS KEDVEZMÉNYEK! RÉGI KÍNAI BOLT Cím: Pécel, Baross u. 4. (az üvegessel szemben) NYITVA TARTÁS: Hétfő: Kedd Péntek: ; Szombat: Vízszerelés-Gyorsszolgálat Vízszivárgás műszeres keresése, csőrepedés javítása vízvezeték-csatorna csere földmunkával is, kerticsap csere ásással. ássa

17 Virágok a buszvégállomás környezetében Városszépítés Péceli Hírek 17 Idei virágosítási-szépítési akciónk harmadik állomása a buszvégállomás körüli terület díszítése volt, amelynek keretében három virágágyást ültettünk be az Adventista Teológiai F iskolától és körzetünk lakóitól ajándékba kapott palántákkal. Ásással, tereprendezéssel és ültetéssel a péceli Karmel Gyülekezet lelkes ataljai segítettek: Herczeg Angéla, Herczeg Márk, Tóth Gréta, Gyaraki Benjámin, Perei Mirjam, Perei Péter, Prekopa Laura. Emellett körzetünk lakói: Bózsváriné Göbölyös Eszter, Pálinkásné Daninger Éva, Szabóné Fülöp Aranka, ifj. Kanalas Jánosné, Kanalasné Jakab Karola és Major Katalin. A term földet a Kun József utcai Barcsiné Zsuzsa ajánlotta fel a virágágyásokba. Karsai András képvisel szintén részt vett az ültetésben, mivel szívén viseli Pécel szépítését. Köszönöm mindenki hozzájárulását a végállomás új arculatának kialakításához. sszel a korlátok és a buszváró lefestését tervezzük, jöv év tavaszán pedig azt, hogy a Maglódi úti járda mellett végig virágágyás köszöntse a Maglód fel l érkez ket a végállomástól az Árpád utcai buszmegállóig. Ahhoz, hogy a virágok egész nyáron pompázhassanak, kérem a kedves itt él k segítségét. Gondoljanak a virágokra, nagy meleg idején egy-egy üveg vízzel öntözzék meg azokat, hogy szépek lehessenek egészen a novemberi fagyok megérkeztéig. Tóthné Szentandrássy Csilla, a körzet képvisel je

18 18 Péceli Hírek Hirdetés TV VSZERVIZ LCD, PLAZMA és HAGYOMÁNYOS TELEVÍZIÓK, KAMERÁK, HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZI RENDSZEREK JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL LG GRUNDIG SAMSUNG ORION THOMSON SZAKSZERVIZ P és P Szerviz Bt. Tel.: 06-70/ ; 06-30/ gyermekruha üzlet és webáruház Pécelen Gyermekruháink os méretig kaphatók és bővültünk NŐI RUHA és BIZSU részleggel! Üzletünk július ZÁRVA tart! Augusztus 1-től a megszokott nyitva tartásban várjuk kedves vásárlóinkat!. Üzletünk az útfelújítás ideje alatt is zavartalanul üzemel! Széles választékkal készülünk az iskola és óvoda kezdésre! Sötétkék, fekete szoknyák, nadrágok (magyar készítőktől) Fehér blúzok, ingek Torna nadrágok, pólók, tornaruhák (magyar készítőktől) Óvodai kellékek: ágyneműk, lepedők, óvodai és torna zsákok Üzletünk nyitva tartása: Hétfőtől Péntekig: Szombaton: Várjuk szeretettel üzletünkben és webáruházunkban! 2119 Pécel, Rákos utca 6. Tel.: 06-30/ Kövess minket a FACEBOOK-on is!!! APRÓHIRDETÉS Péceli kézműves vállalkozás keres fémipari jellegű, kézügyességet igénylő munkára (köszörülés, csiszolás) munkatársat. Várjuk telefonon az érdeklődőket: 06-30/ * * * PSZICHOLÓGUS PÉCELEN ÉLETVEZETÉSI-, NEVELÉSI- ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI tanácsadás; ÚJ! Család- és párkonzultáció valamint tréningek. Egyéneknek, csoportoknak, szervezeteknek. Az első találkozás ingyenes! Pécelieknek 50% kedvezmény. a már 22 év segítői tapasztalat a 7 különböző, fejlesztő módszer a több mint 600 elégedett ügyfél (tréning résztvevők is) Kovács Arnold, pszichológus * * * 40 m 2 -es családi ház Pécelen. SZUPERÁRON: 6,9 M Ft * * * Pécel Idősek Otthona közalkalmazotti jogviszonyba keres számviteli ügyintézőt vagy képesített könyvelőt gazdasági ügyintézői munkakörbe. Költségvetési gyakorlat előnyt jelent. Önéletrajzokat az címre kérjük, érdeklődni munkanapokon 9 15 óra között a 06-20/ telefonszámon lehet.

19 Hirdetés Péceli Hírek 19 Gyógynövénybolt nyílt a Rákos u. 18. alatt (a GYUGYI udvarban, a zöldséges bolt helyén) - Vegetáriánus ételek széles választékban - Cukrok ( barna-, nyírfa-, szőlő és gyümölcs) - Lisztek ( különböző fajták és kiörlésűek) - Tészták ( hagyományostól a különlegességekig) - Olajok - Mézek - Gyógy és élvezeti teák - Gyógyvizek - Gyógynövény készítmények - Étrend-kiegészítők - Természetes ívólevek - Aszalt gyümölcsök Szeretettel várjuk régi és leendő vásárlóinkat! AZ ÜZLETÜNK ELŐTT MINDEN NAP től ig AZ AUTÓK ZAVARTALANUL MEGÁLLHATNAK! Újra minden mobil 0F Ft Huawei Ascend Y Ft új, Smarttarifa 3 csomaggal Válassz teljes kínálatunkból meghatározott Telenor számlás csomaggal, 2 év tarifamegtartással!

20 20 Péceli Hírek Hirdetés

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 6.szám. 2014. június 13.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 6.szám. 2014. június 13. Péceli Hírek 2014. június 13. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 6.szám. 2014. június 13. Ismét közönségsikert aratott a gyermeknap és tárcsafesztivál közös rendezvénye

Részletesebben

Csatlakozzon Ön is! Városlakók, városveztők együtt futnak az ünnepség helyszínére.

Csatlakozzon Ön is! Városlakók, városveztők együtt futnak az ünnepség helyszínére. PÉCELI HÍREK Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVI. évfolyam 8. szám. 2013. augusztus 13. Schirilla György ünnepi futása Pécelen, augusztus 20-án az új kenyér tiszteletére! Csatlakozzon Ön is! Városlakók,

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15. Szöllősi Ferenc polgármester, dr. Szűcs Lajos, a város országgyűlési képviselőjelöltje és dr. Navracsics Tibor

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

PÉceli hírek. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége. Írás a 8.-9. oldalon. Péceli Hírek 2014. július 11.

PÉceli hírek. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége. Írás a 8.-9. oldalon. Péceli Hírek 2014. július 11. Péceli Hírek 2014. július 11. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 7.szám. 2014. július 11. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége Írás a 8.-9. oldalon 2 Közügyek 2014. július

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 5. szám. 2014. május 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 5. szám. 2014. május 14. Péceli Hírek 2014. május 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 5. szám. 2014. május 14. A Gesztenyés Óvoda új épületében, biztonságban gyurmáznak már a kisfiúk Írás a 3.

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Abádszalóki. május HÍRNÖK. Átadták a Nagykunsági Árvízszintcsökkentő Tározót. Abádszalók a virágos város. Iskolagála

Abádszalóki. május HÍRNÖK. Átadták a Nagykunsági Árvízszintcsökkentő Tározót. Abádszalók a virágos város. Iskolagála Abádszalóki az Abádszalóki Önkormányzat lapja HÍRNÖK XVII. évf. 5. szám 2013. május 5. Ingyenes! Kedves Olvasó! Az Abádszalóki Hírnök ingyenes! Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el! Tel.: 06/59355-224,

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

,,Körbezárnak rég a falak

,,Körbezárnak rég a falak 2011. november Péceli Hírek 1 PÉceli Pécel Város Önkormányzatának havilapja 2011. novemberhírek A tartalomból Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden hónapban tart rendes ülést, melyen

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 7. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Három évtizeddel ezel tt, azt gondolom, senki sem hitte, hogy megéli a rendezvény ezt a szép kerek évfordulót. De itt vagyunk, és örömmel jelenthetem,

Részletesebben

KÖZÉLETI VISSZATEKINT TOJÁSGY JT VERSENY GOTTHÁRD NAPJA PROGRAMAJÁNLÓ 10% HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK

KÖZÉLETI VISSZATEKINT TOJÁSGY JT VERSENY GOTTHÁRD NAPJA PROGRAMAJÁNLÓ 10% HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN SZENTGOT THÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA LISTAVEZET B L SZÓSZÓLÓ VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2014. MÁJUS 29.

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXII. évfolyam, 2014. február 8. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A 2014-es költségvetés elé: biztonságos évet alapoztunk meg Köszöntöm a kedves Olvasót a Kisbíró

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS I V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. NOVEMBER 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KONZULÁTUSON ÍRTÁK ALÁ A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK EGYÜTTM KÖDÉSI SZERZ DÉSÉT NEMZETKÖZI

Részletesebben

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN 5éves az 2011. május 21., szombat, 17 óra Foglaljon most, nehogy lemaradjon! Részletek a 2. oldalon SZENTGOTTHÁRD KISVÍZI ER M LÉTESÜLHET

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora Ára: 100 Ft XXVII. évfolyam 6. szám 2014. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora a Művelődési Ház 50 éves fennállása alkalmából 2014. június 8. 18.00 óra Helyszín:

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben