Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 28-ai ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére."

Átírás

1 Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 28-ai ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló CVII. törvény alapján az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) május 10-én alakult meg Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Tát, Mogyorósbánya, Esztergom, Pilismarót, Dömös települések részvételével, a korábbi Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás jogutódjaként. A Társulás megalakulásakor elnökéül Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét, elnökhelyetteséül Szenes Lajost, Tát Nagyközség Polgármesterét választotta. A Társulás megalakulásakor létrehozta Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság), amelynek tagjaivá Miskolczi Józsefet, Nyergesújfalu Város Polgármesterét, Benkovics Lászlót, Pilismarót Község Polgármesterét és Nagy Endrét, Süttő Község Polgármesterét választotta. A Bizottság elnöke Miskolczi József lett. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve - a Társulás polgármestereiből álló a Társulási Tanács, amely október 27-én újította meg tisztségviselőinek megbízását. A Társulási Tanács a es önkormányzati választási ciklus idejére Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét választotta ismételten elnökének. A Társulás elnökhelyettesének személye sem változott, a tisztséget továbbra is Szenes Lajos, Tát Nagyközség Polgármestere tölti be. A Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának elnöke újra Miskolczi József, Nyergesújfalu Város Polgármestere lett. A bizottság tagjai: Novák Lajos, Dömös Község Polgármestere és Czermann János, Süttő Község Polgármestere. A Társulási Tanács II. félévben 4 alkalommal ülésezett (2008. szeptember 16., október 16., november 20., december 18.). A Társulás Pénzügyi - Ellenőrző Bizottsága üléseit a Társulási Tanács ülései napján a Társulási Tanács ülését megelőzően tartotta. A Társulás fő bevételi forrása a tagok által befizetett tagdíj (ennek összege 250 Ft/fő /település). A Társulás további bevételi forrásai a központi költségvetésből származó, egyes közszolgáltatásokra lehívott kiegészítő normatív támogatás, továbbá az aktuális pályázatokból szerzett támogatás. A Társulás fő profilja a terület - és vidékfejlesztési feladatok ellátása, önkormányzati fejlesztések összehangolása, térségi pályázatok menedzselése, azok lebonyolítása. A Társulás, miután többcélúvá alakult át, a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta, a kistérség valamennyi településének részvételével. A Társulás időközben számos újabb feladat felvállalásáról döntött, ezek az alábbiak: állategészségügyi (ebrendészeti) és gyepmesteri feladatok (Esztergom Város Polgármesteri Hivatala útján) család-, gyermek - és ifjúságvédelem (ezen belül bűn - és baleset-megelőzés) Sport

2 A közoktatási (pedagógiai szakszolgálati feladatok), a szociális, ezen belül gyermekjóléti feladatok ellátásáról a Társulás a kistérségben működő intézményi társulások útján gondoskodik. A Társulás 51/2005.(XI.28.) TTh. határozatával elfogadott Közoktatási Intézkedési Tervében foglalt ajánlások alapján az óvodai és az általános iskolai feladatellátás Tát és Mogyorósbánya, továbbá Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában intézményfenntartó társulások formájában működik. A Társulás az egészségügyi feladatokról, ezen belül a háziorvosi ügyeletek működtetéséről február 1-jétől már saját hatáskörben, közreműködő szervezet Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.) útján biztosítja. A területfejlesztésről a Társulás önállóan gondolkodik. A Társulás egyik intézményi társulásnak sem fenntartója, szervező tevékenységével biztosítja ezen intézmények magasabb szintű működését. Ezen feladaton belül a Társulás pályázatokat készít, kistérségi beruházásokat koordinál és működteti a kistelepülési alapot is. A Társulás 74/2008. (X.16.) TTh. határozatával döntött, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 57. (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat felvállalását az Esztergom Város Önkormányzatának fenntartásában működő Glatz Gyula Szociális Központ útján - kezdeményezi a Társulás társulási megállapodásába január 1. napjával. E szolgáltatás január 1-jétől működik. A Társulási Tanács a 11/2008.(II.12.) TTh. határozatával fogadta el évi költségvetését, amelyet a április 9-ei ülésén módosított. A Társulás évi költségvetése: Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás I. negyedéves módosított költségvetése Bevétel összesen ezer forint Intézményi működési bevétel ( jei lakosságszám, * 265 Ft) EFt Normatív hozzájárulások EFt OEP finanszírozás EFt Önkormányzati Minisztérium támogatása a munkaszervezet működésére EFt Működési célú pénzeszközátvétel 510 EFt Helyi Vidékfejlesztési Iroda EFt Kiadás összesen ezer forint Dologi kiadás EFt - munkaszervezet működésére EFt - KEM TT tagdíj EFt Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak összesen EFt OEP finanszírozás továbbadása EFt Munkaszervezet díjazása EFt Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány támogatása EFt Esztergom és Térsége Közbiztonságáért Alapítvány támogatása 500 EFt Helyi Vidékfejlesztési Iroda működési kiadásai EFt Általános tartalék EFt A Társulás normatív támogatása EFt

3 Közoktatási feladat Közoktatási intézményi feladat Tát-Mogyorósbánya óvodai intézményfenntartó társulás tám Tát-Mogyorósbánya ált. iskolai intézményfenntartó társulás tám Nyergesújfalu-Bajót ált. iskolai intézményfenntartó társulás tám Nyergesújfalu-Bajót óvodai intézményfenntartó társulás tám Pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás) Majer I. Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Int. és Gyermekjóléti Szolgálat (Esztergom) Nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat Szociális feladatok Családsegítés Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Lábatlan) Tát-Mogyorósbánya Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nappali ellátás 840 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok nappali melegedője) 600 Életút Egyesület (fogyatékosok nappali intézménye) 240 Jelzőrendszeres ház segítségnyújtás 944 Glatz Gyula Szociális Központ 944 Gyermekjóléti alapellátási feladat (gyermekjóléti szolgáltatás) Majer I. Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Int. és Gyermekjóléti Szolgálat (Esztergom) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Lábatlan) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Tát) A Társulás általános feladatainak normatív támogatása EFt Kistelepülési Alap Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Glatz Gyula Szociális Központ) Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi és sport feladatok A Társulás 2008-ban indította el a Kistelepülési Alapját (a továbbiakban: Alap), amely egyedülállónak nevezhető a megye kistérségei között. Az Alap célja a kistérség kistelepüléseinek anyagi segítése (pályázati projektek terveinek elkészítése, illetve pályázatok saját forrásainak kiegészítése). Az Alap a gazdasági válság ellenére a tavalyi évhez hasonló összeggel az idei évben is működik. A Társulás Munkaszervezetének melynek vezetője Esztergom Város Jegyzője feladatait I. félévben is Esztergom Város Polgármesteri Hivatala látta el megbízásos és célfeldat célfeladat formájában foglalkoztatott dolgozók útján. A Munkaszervezet dolgozóinak bérét a Társulás teljes egészében finanszírozza. A Társulás a Munkaszervezet kiadásait az Önkormányzati Minisztérium működési támogatásából, illetve a tagdíjbevételekből befolyt összegekből fedezi. A Társulás május 15-től június 30-ig jogot szerzett a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: iroda) cím birtoklására. Az iroda a Társulás keretén belül működik, vezetője Hummel Rudolf.

4 Az iroda feladatai: o A potenciális pályázok felkészítése, majd részükre alapszintű tanácsadás nyújtása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében megnyíló pályázati kiírásokkal kapcsolatban o a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott, a Leader (EU-s vidékfejlesztési tárgyú helyi közösségi együttműködés) program helyi szintű előkészítése során előírt feladatok elvégzése, o A kistérség vidékfejlesztési szereplőinek folyamatos és megfelelő tájékoztatása o Leader pályázati program menedzselése o Helyi ügyfélfogadási és kommunikációs tevékenység megvalósítása az ÚMVP és a HVI által elkészítendő Helyi Vidékfejlesztési Tervvel (a továbbiakban: HVT) kapcsolatban. o ÚMVP keretében meghirdetett pályázati intézkedések népszerűsítése, pályázati tanácsadás, ügyfélszolgálati feladatok ellátása o Egyéb, az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott feladatok elvégzése o Egyéb Kistérségi ügyek A Társulás által I. félévben megvalósított főbb feladatok, eredmények: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás beindítása Kistérségi orvosi ügyelet működtetése Kistelepülési Alap működtetése A Dorogi kistérséggel közösen megszervezett Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye elnevezésű Leader Közösség megszervezése. A Közösség az irányító hatóság döntése nyomán 2013-ig közel másfél milliárd forint feletti támogatás lehívására nyert jogosultságot. E támogatás szétosztása részben belső pályáztatás keretében történik. Az első pályázati kör január 10-én zárult le. Összesen 28 támogatási kérelem érkezett be, ami az előzetes várakozásokat is jóval meghaladta. Kistérségi Komplex szabadidősport program megvalósítása Tematikus humán sporttáborok megvalósítása (Lábatlan, Pilismarót, Bajót) Helyi Vidékfejlesztési Iroda cím elnyerése június 30-ig. Esztergom - Dömös közötti kerékpárút jogerős építési engedélyének megszerzése A Társulás Munkaszervezetének működése 2009 I. félévben a közszolgálati feladatok szervezésére kapott normatív állami finanszírozásból, továbbá a Munkaszervezet működésére kapott központi költségvetési támogatásokból, pályázati támogatásokból és a tagdíjbevételekből biztosítottnak látszik. Esztergom május 18. Miskolczi József polgármester

5 Határozati javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1.) Fogadja el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót a határozat mellékletét képező tartalommal. 2.) Utasítsa a polgármestert arra, hogy a tájékoztatónak Nyergesújfalu Város Honlapján, valamint a Nyergesújfalui Hírmondóban történő közzétételéről gondoskodjon. Határidő: június 30. Felelős: Miskolczi József polgármester

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi I. féléves szakmai működéséről

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu

Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu Tisztelt Képviselő-testület! KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL MEZŐZOMBOR Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu A települési önkormányzatok

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 1/2006. (II.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető tájékoztatását az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2006. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Kistérségi Társulás jövőjével kapcsolatos kérdések Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Balog István irodavezető Békési Kistérségi Tárulás Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Csócsics

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. melléklete HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal

Részletesebben