DÉL-BÉKÉS MEGYEI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS TERVEZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-BÉKÉS MEGYEI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS TERVEZET"

Átírás

1 DÉL-BÉKÉS MEGYEI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS TERVEZET OROSHÁZA

2 BEVEZETŐRÉSZBŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: B E V E Z E T Ő R É S Z A Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat - jogelődjei az április 16-án alakult Csorvási, az március 30-án alakult Mezőkovácsházi és az március 31-én alakult Orosháza és Környéke Vízgazdálkodási Társulat - a vízgazdálkodási társulatok egyedi törzskönyvében statisztikai számon megnyitott, jelenleg KSH jelzőszámon nyilvántartott és működő társulat az évi LVII. Törvény és a végrehajtására kiadott 160/1995. (XII.26.) Kormányrendelet alapján alkotja meg az új alapszabályát. B E V E Z E T Ő R É S Z A Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat - jogelődei az április 16-án alakult Csorvási, az március 30-án alakult Mezőkovácsházi és az március 31-én alakult Orosháza és Környéke Vízgazdálkodási Társulat - a vízgazdálkodási társulatok egyedi törzskönyvében statisztikai számon megnyitott, jelenleg KSH statisztikai számjelen nyilvántartott, a cégjegyzékszámon bejegyzett működő társulat a hatályos jogszabályok előírásait figyelembe véve módosítja Alapszabályát. 1. A TÁRSULAT ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 1. A TÁRSULAT ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE (1) A társulat elnevezése: Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat Rövidített neve: DVGT Orosháza (2) A társulat székhelye: Orosháza, Luther u. 29. (3) A társulat megalakulásának időpontja: április 16. (4) A társulat bélyegzője: körirat alakjában a társulat elnevezését, középen "Orosháza" feliratot tünteti fel. (5) A társulat adószáma: (6) A társulat társadalombiztosítási törzsszáma: (7) törölve 1. A társulat elnevezése és székhelye 1.1 A társulat elnevezése: Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 1.2 Rövidített elnevezése: DVGT Orosháza 1.3 A társulat székhelye: 5900 Orosháza, Luther u A társulat megalakulásának időpontja: április A társulat bélyegzője: körirat alakjában a társulat elnevezését, középen "Orosháza" feliratot tünteti fel. 1.6 A társulat adószáma: A társulat társadalombiztosítási törzsszáma: A társulat szervezeti formája: vízitársulat, jogi személyiséggel rendelkező közhasznú gazdálkodó szervezet

3 2. A TÁRSULAT CÉLJA ÉS FELADATAI -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 2.. A TÁRSULAT CÉLJA ÉS FELADATAI (1) Működésének célja: az érdekeltek igényeinek figyelembevételével a területén jelentkező helyi, közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása, illetve az ezekkel összefüggő vízpótlási, vízrendezési, vízkár elhárítási és talajvédelmi feladatait elősegítő vállalkozási tevékenység folytatása. (2) Szervezeti formája: "VIZITÁRSULAT" jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet. (3) Közfeladata: Helyi vízrendezés és vízkárelhárítás. (4) Feladata: Vízi létesítmények tervezése, megvalósítása a kezelésében lévő létesítmények üzemeltetése, fenntartása, hasznosítása, a vízkormányzás, valamint vízkárelhárítás és védekezés kialakítása. (5) Tevékenységek köre: Vízilétesítmények építése: főtevékenységi kör Növénytermelési szolgáltatás Víztermelés, - kezelés, - ellátás Bontás Építési terület előkészítése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Saját, tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb speciális szaképítés m.s.n Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás. 2. A társulat célja, feladatai és tevékenységi köre 2.1 A Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat (Továbbiakban: társulat) alapvető célja, hogy tagjai érdekében a működési területén a hatályos jogszabályokban és a jelen alapszabályban meghatározott közfeladatait ellássa. 2.2 A társulat közfeladatként a működési területén lévő társulati műveken a vonatkozó jogszabályok szerinti állami és önkormányzati közfeladatok átvállalásával az ár és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó területi vízrendezési, vízkárelhárítási, karbantartási és üzemeltetési feladatokat lát el, közcélú vízilétesítményeket hozhat létre. Működési területén közfeladatként környezetvédelmi, természetvédelmi, táblán, illetve üzemen belüli meliorációs és mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat végezhet. 2.3 A társulat, vállalkozási tevékenységet folytathat az Alapszabály 27. szabályozása alapján. 2.4 A társulat fő tevékenysége: Vízi létesítmény építés A társulat további tevékenységi körei: Növénytermelési szolgáltatás Víztermelés, - kezelés, - ellátás Bontás Építési terület előkészítése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Saját, tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb speciális szaképítés m.s.n Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

4 3. A TÁRSULAT ÉRDEKELTSÉGI TERÜLETE ÉS A TÁRSULATI ÉRDEKELTSÉGI EGYSÉG -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 3.. A TÁRSULAT ÉRDEKELTSÉGI TERÜLETE ÉS A TÁRSULATI ÉRDEKELTSÉGI EGYSÉG (1) Az érdekeltségi területet az alapszabály részét képező térkép tünteti fel. (1. sz. melléklet) Az érdekeltségi terület határai: - Délen: a Magyar, Román országhatár - Keleten: Körösi Vízgazdálkodási Társulat - Északon és Nyugaton: Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat - Nyugaton és Délen: Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat (2) A társulat tagjainak nevét, lakóhelyét és székhelyét az alapszabály tagi lista melléklete tartalmazza. (2. sz. melléklet) (3) A társulatnál az érdekeltségi egység: egy ha. (4) Az érdekeltségi terület nagysága: ha 3. A társulat működési területe 3.1 A társulat működési területe Almáskamarás, Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Dombegyház, Dombiratos, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Telekgerendás, Tótkomlós, Végegyháza települések zártkert, kül- és belterületét magába foglaló földrajzi egység. 3.2 A társulat működési területét ezen Alapszabály mellékletét képező helyszínrajz tünteti fel. (1. sz. melléklet) 3.3 A működési terület nagysága: ha 3.4 A működési terület természetbeli határai: Délen: a Magyar, Román országhatár Keleten: Körösi Vízgazdálkodási Társulat Északon és Nyugaton: Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Nyugaton és Délen: Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat 3.5 A küldöttek száma: 78 fő 3.6 A működési területet településenként, azok közigazgatási területével az alábbi területi egységek alkotják: TERÜLETI EGYSÉG Megnevezése Terület (ha) TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE KÜLDÖTTEK SZÁMA 1. sz. térség ALMÁSKAMARÁS 2 fő 2. sz. térség BATTONYA 4 fő 3. sz. térség BÉKÉSSÁMSON 3 fő 4. sz. térség CSANÁDAPÁCA 3 fő 5. sz. térség CSORVÁS 3 fő 6. sz. térség DOMBEGYHÁZ 3 fő 7. sz. térség DOMBIRATOS 2 fő 8. sz. térség GÁDOROS 2 fő 9. sz. térség GERENDÁS 2 fő 10. sz. térség KARDOSKÚT 3 fő 11. sz. térség KASZAPER 2 fő 12. sz. térség KEVERMES 2 fő 13. sz. térség KISDOMBEGYHÁZ 2 fő

5 TERÜLETI EGYSÉG Megnevezése Terület (ha) TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE KÜLDÖTTEK SZÁMA 14. sz. térség KUNÁGOTA 3 fő 15. sz. térség MAGYABÁNHEGYES 2 fő 16. sz. térség 764 MAGYARDOMBEGYHÁZ 2 fő 17. sz. térség MEDGYESBODZÁS 2 fő 18. sz. térség MEDGYESEGYHÁZA 3 fő 19. sz. térség MEZŐHEGYES 5 fő 20. sz. térség MEZŐKOVÁCSHÁZA 3 fő 21. sz. térség NAGYBÁNHEGYES 2 fő 22. sz. térség NAGYSZÉNÁS 3 fő 23. sz. térség OROSHÁZA 6 fő 24. sz. térség PUSZTAFÖLDVÁR 3 fő 25. sz. térség PUSZTAOTTLAKA 2 fő 26. sz. térség TELEKGERENDÁS 3 fő 27. sz. térség TÓTKOMLÓS 4 fő 28. sz. térség VÉGEGYHÁZA 2 fő 4. A TAG -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 4. A tag A társulat tagjai a társulat érdekeltségi területén ingatlan tulajdonnal rendelkező, vagy az ingatlant egyéb jogcímen ténylegesen használó természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. 4. A tag 4.1 A társulat tagja a működési területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosított használó természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet. 4.2 A települési önkormányzatok a település teljes zártkert és belterületével tagjai a társulatnak. 5. TAGSÁGI JOGOK GYAKORLÁSA -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 5.. TAGSÁGI JOGOK GYAKORLÁSA (1) A társulat tagjai tagsági jogukat személyesen, vagy képviselőjük útján gyakorolhatják. A szerzett jogok és kötelezettségek a tagot illetik, illetve terhelik. (2) A tag képviselőjének joga, hogy: - szavazati joggal részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, - megválasztása esetén társulati tisztséget töltsön be, - a tisztségviselőktől, illetve a társulat ügyvezetőjétől (továbbiakban ügyvezető igazgatójától) felvilágosítást kérjen a társulat, vagy saját érdekeltségét érintő bármely ügyben, - rendkívüli küldöttgyűlés összehívását kezdeményezheti, - a jogszabályt, alapszabályt, más belső szabályzatot, vagy a társulat érdekeit sértő küldöttgyűlési, intéző bizottsági határozat megsemmisítését indítványozhatja, - a társulat működésével kapcsolatos észrevételeit a küldöttgyűlésnek, intéző és ellenőrző bizottságnak jelezni és annak elintézéséről tájékoztatást kérni, - a jogszabályban biztosított egyéb jogokat gyakorolni. (3) A tag, illetve képviselője csak azzal a társulati érdekeltségi feladattal kapcsolatban gyakorolhatja jogait amelyikben érdekelt

6 Törlésre került A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 6. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (1) A tag jogai: - személyesen, vagy képviselője útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, - a társulatban személyesen - ha kizáró ok, vagy összeférhetetlenség nem áll fenn - megválasztása esetén tisztséget viseljen, - a tisztségviselőktől a képviselőjétől a társulatot, vagy saját érdekeltségét, egyéb jogait, vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen. (2) A tag kötelezettségei: - a küldöttgyűlés által megállapított érdekeltségi hozzájárulást a megadott határidőig teljesíteni, - a megadott határidőig meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot fizetni, - megtartani a jogszabályok és az alapszabály előírásait, valamint a társulat reá nézve kötelező határozatait, - a társulati feladatok megvalósításában a tőle elvárható módon részt venni, - ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik köteles a társulat Intéző Bizottságának írásban bejelenteni és közölnie kell a helyébe lépő új tag nevét, lakhelyét, székhelyét. (3) A tag a társulat kötelezettségeiért a saját vagyonával nem felel. 6. A tagok jogai és kötelességei 6.1 A társulat tagjának joga, hogy az Alapszabályában meghatározott módon küldöttet válasszon; képviselője vagy küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, a határozatok meghozatalában; a társulatban személyesen - ha kizáró ok, illetőleg összeférhetetlenség nem áll fenn - jelen Alapszabályban meghatározottak szerint tisztséget viseljen; a tisztségviselőktől, küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen; a hozzájárulás mértékének mérséklésére vagy a megfizetés meghatározott időre történő felfüggesztésére vagy részletfizetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet az intézőbizottsághoz; a társulat szervei által a tagsági jogviszonyával kapcsolatban hozott és jogszabályba vagy Alapszabályba ütköző határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kérje a bíróságtól; a társulati hozzájárulást megállapító küldöttgyűlési határozatról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól kérje a vele szemben megállapított társulati hozzájárulás felülvizsgálatát; rendkívüli küldöttgyűlés összehívását indítványozni; a társulat működésével kapcsolatos észrevételeit a küldöttgyűlésnek vagy az intéző bizottságnak, vagy az ellenőrző bizottságnak jelezni, és annak elintézéséről tájékoztatást kérni; - 5 -

7 a küldöttgyűlések jegyzőkönyvébe betekinteni, a jegyzőkönyvről, vagy annak részleteiről térítés ellenében másolatot készíteni. 6.2 A tagok kötelességei személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében, amelybe választották és azt elvállalta; a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez a küldöttgyűlés által megállapított a társulati hozzájárulást határidőre megfizesse; a határidőre meg nem fizetett társulati hozzájárulás után bekezdése alapján számított késedelmi pótlékot és a behajtás költségeit is megfizesse; megtartani az Alapszabály előírásait, valamint a küldöttgyűlés reá nézve kötelező határozatait; amennyiben a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló ingatlan tulajdoni vagy használati jogosultsága megszűnik vagy megváltozik, azt köteles a társulat intézőbizottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnését vagy megváltozását igazoló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint - ha abból nem állapítható meg - a bejelentésben közölnie kell a helyébe lépő új tag cégnevét és székhelyét, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) természetes személy esetében nevét, lakhelyét és anyja nevét. 6.3 A tag a társulat kötelezettségeiért a saját vagyonával nem felel. 7. TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNÉSE -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 7.. TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNÉSE (1) A tagsági viszony megszűnik: - a tagsági viszony alapjául szolgáló feltétel megszűnésével, - a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével, - a természetes személy, tag halálával, - a társulat jogutód nélküli megszűnésével. (2) A társulat más társulattal való egyesülése esetén a tag a jogutód tagjává válik. 7.. Tagsági viszony megszűnése 7.1 A tag társulati tagsága megszűnik, ha a) a természetes személy meghal, b) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tag jogutód nélkül megszűnik, c) tagsági viszonya alapjául szolgáló ingatlantulajdon vagy használat megszűnik, és a tag azt a bekezdésben előírt formában bejelenti a társulathoz, d) a társulat jogutód nélkül megszűnik. 7.2 A társulat jogutódlással történő megszűnése, egyesülés, szétválás és kiválás esetén a tag a jogutód társulat tagjává válik. 8. A TÁRSULAT SZERVEI -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 8. A TÁRSULAT SZERVEI (1) küldöttet delegáló, küldött választó fórum (2) küldöttgyűlés (3) intéző bizottság (4) ellenőrző bizottság - 6 -

8 8.1 Küldöttgyűlés; 8.2 Intézőbizottság; 8.3 Felügyelőbizottság. 8. A társulat szervei 8./A. KÜLDÖTTET DELEGÁLÓ, KÜLDÖTTET VÁLASZTÓ FÓRUM -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 8./A.. KÜLDÖTTET DELEGÁLÓ, KÜLDÖTTET VÁLASZTÓ FÓRUM (1) Közigazgatási területenként a település polgármestere, jegyzője vagy az általuk delegált személy képviseli a belterületet. Ha a külterületről delegált, vagy választott küldött nem vesz részt a küldöttgyűlésen vagy nem delegálnak vagy választanak küldöttet akkor a közigazgatás külterületét is képviseli./ árvíz, belvíz, környezeti katasztrófa megelőzése érdekében / (2) A társulat területén minden 500 hektárt meghaladó területtel rendelkező földhasználó jogi vagy természetes személy delegálhat egy küldöttet. (3) Közigazgatási területenként minden 500 hektárt meghaladó egybefüggő területtel rendelkező földhasználók, földtulajdonosok választhatnak egy küldöttet, akiknél egyenként nem éri el az 500 ha-t a terület. 8./A. Küldöttválasztás 8.4 A küldöttválasztó fórum A küldöttválasztó fórum összehívásáról és lebonyolításáról a társulat intézőbizottságának elnöke a társulat honlapján ( a területi egység önkormányzatának hirdető tábláján, és a Szuperinfó hirdetőújságban közzétett felhívással gondoskodik A küldöttválasztó fórumot az intézőbizottság elnöke vagy az általa felkért személy vezeti le A küldöttválasztó fórumon jelenléti ívet kell vezetni, és jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell különösen: a küldöttválasztó gyűlés helyét, idejét; a jelenlevő, illetőleg a képviselt tagok számát, a küldöttválasztó gyűlésen hozott jelöltválasztó határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a megjelent (képviselt) tagok milyen arányban szavazták meg; a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét A jelenléti ívet a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell, ideértve a tagok képviseletére adott meghatalmazásokat is. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül a küldöttválasztó fórum által megválasztott két hitelesítőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv nem selejtezhető. 8.5 A küldöttek választása A küldöttválasztó fórumon megjelent tagok amennyiben a közigazgatási terület nagysága ha alatti, úgy abban a térségben 2 fő küldöttet választanak, amennyiben a közigazgatási terület nagysága ha közötti, úgy abban a térségben 3 fő küldöttet választanak, amennyiben a közigazgatási terület nagysága ha közötti, úgy abban a térségben 4 fő küldöttet választanak, amennyiben a közigazgatási terület nagysága ha közötti, úgy - 7 -

9 abban a térségben 5 fő küldöttet választanak, amennyiben a közigazgatási terület nagysága ha fölötti, úgy abban a térségben 6 fő küldöttet választanak Az adott területi egység a küldöttek létszámával egyező számú körzetre kerül felosztásra (2.sz. mellékletek) és a megválasztott küldött az adott körzet területén lévő tagokat képviseli a küldöttgyűlésben, a körzet teljes terület nagyságával, melyre megválasztották A küldöttválasztó fórumon a tagot magánokiratba foglalt meghatalmazással más személy is képviselheti A küldöttválasztó fórum napirendje a küldött vagy küldöttek megválasztása A szabályszerűen összehívott küldöttválasztó fórum az azon megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes A küldöttet vagy küldötteket a küldöttválasztó fórumon jelen lévő tagok egyszerű többséggel, nyílt szavazással határozatlan időre választják meg Amennyiben az Alapszabályban meghatározott létszámnál több küldöttet jelölnek, a küldöttekről jelölésük sorrendjében kell szavazni és a legtöbb szavazatot elnyert küldött vagy küldöttek kerülnek megválasztásra Eredménytelen küldöttválasztás esetén a megismételt küldöttválasztó fórumot az intéző bizottság elnöke legkésőbb a következő gazdasági évben megtartásra kerülő küldöttgyűlés előtt összehívja. 8.6 Ha a küldött tisztsége bármely okból megszűnik, a tagok a küldött által képviselt területi egységben megtartásra kerülő küldöttválasztó fórumon a 8./A. értelemszerű alkalmazásával a soron következő küldöttgyűlés előtt új küldöttet választanak. 9. A KÜLDÖTTGYŰLÉS -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 9. A KÜLDÖTTGYŰLÉS (1) A társulat legfőbb testületi szerve a küldöttgyűlés, amely lehet rendes, vagy rendkívüli. (2) A küldöttgyűlés a vízgazdálkodási társulatokra vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult a társulatot érintő bármely kérdésben dönteni. (3) A társulat tagjai személyesen, vagy képviselőjük útján vesznek részt a küldöttgyűlésben. A képviselt tagok nevét és az érdekeltségi egységeiknek számát a tagi képviseleti meghatalmazásban fel kell tüntetni. 9. A küldöttgyűlés 9.1 A küldöttgyűlés a társulat legfőbb szerve, amely lehet rendes, vagy rendkívüli. Az ülés nyilvános. 9.2 A küldöttgyűlés a társulatokra vonatkozó jogszabályi keretek között jogosult a társulatot érintő bármely ügyben dönteni. 9.3 A küldöttgyűlés tagjai a területi egységenként választott küldöttek, továbbá a tisztségviselők. A küldöttgyűlés tagjai a küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek. A társulat küldöttgyűlésén a társulat tagjai, a társulat igazgatója, a területileg illetékes mezőgazdasági és vízügyi igazgatási szervezetnek, valamint a társulatok érdekképviseleti szervezetének képviselője tanácskozási joggal vehetnek részt. A küldöttgyűlés tagjainak nyilvántartása az Alapszabály 4. számú melléklete. 9.4 A küldöttgyűlésben a küldöttet akadályoztatása esetén két tanú által aláírt, írásbeli meghatalmazással rendelkező tag is helyettesítheti. A meghatalmazott személy az akadályoztatott küldöttel egy területi egységben nyilvántartott társulati tag lehet

10 10. A RENDES ÜLDÖTTGYŰLÉS -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 10. A RENDES KÜLDÖTTGYŰLÉS (1) Rendes küldöttgyűlést évente egyszer kell tartani. (2) Az évi rendes küldöttgyűlésnek az előző évi terv teljesítését, mérleg beszámolót, illetve a következő évi gazdasági és pénzügyi tervet kell megtárgyalni. 10. A rendes küldöttgyűlés 10.1 A küldöttgyűlést évente legalább egyszer, a tárgyév május 31. napjáig meg kell tartani Az évi rendes küldöttgyűlésnek az előző évi terv teljesítését, mérlegbeszámolót, illetve a következő évi gazdasági és pénzügyi tervét kell megtárgyalni. 11. RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉS -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 11. RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉS (1) Rendkívüli küldöttgyűlést kell tartani, ha: - az intéző bizottság tagjainak száma a póttagok behívása után öt fő alá csökken, vagy az ellenőrző bizottság tagjainak száma a póttagok behívása után három fő alá csökken - az intéző bizottság, vagy ellenőrző bizottság elnökének tisztsége bármely okból megszűnik, - összehívását: = az intéző bizottság, vagy a társulat elnöke a társulat érdekében szükségesnek tartja, = a tagok érdekeltségi egységként számított legalább 1/3-a azt az ok megjelölésével kéri, - ellenőrző bizottság, vagy a cégbíróság az összehívását kezdeményezi. (2) A rendkívüli küldöttgyűlést 15 napon belül össze kell hívni. 11. Rendkívüli küldöttgyűlés 11.1 Rendkívüli küldöttgyűlést kell tartani, ha az intéző- vagy a felügyelőbizottság tagjainak száma a póttagok behívása után az Alapszabályban meghatározott szükséges létszám alá csökken; az intézőbizottság vagy felügyelőbizottság elnöke lemond, vagy tisztsége bármely okból megszűnik; az intézőbizottság vagy annak elnöke szükségesnek tartja; a társulat tagjainak több mint 10%-a vagy a küldöttek több mint fele a napirend megjelölésével írásban kéri; az felügyelőbizottság vagy a cégbíróság indítványozza; ha a társulat feladatainak, érdekeltségi területének változása indokolja; a rendkívüli küldöttgyűlést a bekövetkezett tény, továbbá az indítvány megtételét követő 30 napon belül össze kell hívni. 12. A KÜLDÖTTGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 12. A KÜLDÖTTGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA (1) A küldöttgyűlést az intéző bizottság, ha pedig az intéző bizottság e kötelezettségének nem tesz eleget az ellenőrző bizottság a napirend közlésével hívja össze. (2) A küldöttgyűlésre meg kell hívni minden tagi terület képviselőjét. (3) A küldöttgyűlésre meg kell hívni: - a közfeladat illetékes vízügyi igazgatóság képviselőjét, - a Földművelésügyi Minisztérium megyei Földművelésügyi Hivatalának képviselőjét, - az érdekképviseleti szervet, - 9 -

11 - a társulat ügyvezető igazgatóját. (4) A napirendet tartalmazó írásbeli meghívót a küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal ki kell küldeni. 12. A küldöttgyűlés összehívása 12.1 A küldöttgyűlést az intézőbizottság elnöke hívja össze. Ha az intézőbizottság elnöke ezt elmulasztja, az összehívásra a felügyelőbizottság elnöke jogosult a napirend közlésével Össze kell hívni a küldöttgyűlést, ha a társulat tagjainak több mint 10%-a, vagy a küldöttek több mint fele a napirend megjelölésével írásban kéri A küldöttgyűlésre meg kell hívni: a) a társulat igazgatóját; b) a társulat könyvvizsgálóját; c) illetékes vízügyi igazgatóság képviselőjét; d) mezőgazdasági szakigazgatási szerv képviselőjét; e) társulat érdekképviseleti szerv képviselőjét; f) a küldöttgyűlést kezdeményező tagokat (ha volt) A napirendet tartalmazó írásbeli meghívót a küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal a küldöttgyűlés tagjainak és a 12.3 bekezdésben felsorolt meghívottaknak, ki kell küldeni, és a területileg illetékes települési önkormányzat(ok)nál hirdetmény formájában is közzé kell tenni. 13. A KÜLDÖTTGYŰLÉS MEGTARTÁSA -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 13. A KÜLDÖTTGYŰLÉS MEGTARTÁSA (1) A küldöttgyűlést a társulat elnöke akadályoztatása esetén az intéző bizottság korelnöke vezeti le. (2) Szavazati joggal csak a tagok képviselője rendelkezik. 13. A küldöttgyűlés megtartása 13.1 A küldöttgyűlést az intézőbizottság elnöke vagy az általa felkért személy vezeti le. Az intézőbizottság elnökének akadályoztatása esetén a küldöttgyűlés levezetésére a felügyelőbizottság elnöke tesz személyi javaslatot a küldöttgyűlés felé Szavazati joggal csak a küldött rendelkezik. 14. A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE ÉS A HATÁROZATHOZATAL -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 14. A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE ÉS A HATÁROZATHOZATAL (1) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok, képviselőik érdekeltségi egység arányában számított több mint 2/3-a jelen van, akik egyben az érdekeltségi területnek legalább 51 %-át képviselik. (2) A tagokra fizetési kötelezettséget megállapító küldöttgyűlés határozata meghozatalánál a küldöttek érdekeltségük, minden egyéb ügyben egyenlő arányban szavaznak. (3) Az alapszabály módosításához, illetve a társulat megszüntetéséhez, egyesüléséhez, szétválásához legalább 2/3-os többségű küldöttgyűlési határozatra van szükség. (4) A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. (5) Ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, a 8 napon belüli időpontra összehívott második küldöttgyűlés, az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára és az érdekeltségi arányra tekintet nélkül határozatképes

12 14. A küldöttgyűlés határozatképessége és a határozathozatal 14.1 A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttgyűlés tagjainak több mint fele személyesen megjelenik, és a megjelent küldöttek a társulat működési területének több mint felét képviselik Ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, a 8 napon belüli időpontra összehívott második küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes A küldöttgyűlés határozatait - ha a küldöttgyűlés másként nem határoz - nyílt szavazással és a megjelenteket megillető szavazatok egyszerű többségével hozza meg A tagokra fizetési kötelezettséget megállapító küldöttgyűlés határozata meghozatalánál a küldöttgyűlés tagjai az általuk képviselt társulati hozzájárulás alapjául szolgáló terület nagysága arányában, minden egyéb ügyben, egyenlő arányban szavaznak Az Alapszabály módosításához a jelen lévő küldöttek legalább kétharmadának szavazata szükséges A társulat megszüntetéséhez, egyesüléséhez, szétválásához, a csatlakozáshoz, illetve a kiváláshoz a küldöttgyűlés összes tagjának legalább 75%-ának a szavazatára van szükség. 15. A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁSKÖRE -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 15. A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁSKÖRE (1) Kizárólag a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik: - alapszabály módosítása, kivéve a 18. (8) bekezdésében felsoroltakat - a társulat megszüntetésének, szétválásának, illetőleg egyesülésének elhatározása, - a differenciált érdekeltségi hozzájárulás elveinek kialakítása és a tagok fizetési kötelezettségének megállapítása, - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása, - a tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, díjazásának megállapítása, - a társulat közfeladatainak éves és ezen belüli ütemezése, területi sorrendjének, valamint az árés belvízvédekezési tartalék mértékének meghatározása, - a közfeladatok ellátásához szükséges a törvényben meghatározott mértékű elkülönített vagyon meghatározása, - az éves beszámoló, illetőleg egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása, - az egyesülési törvény szerinti érdekképviseleti szervezetben való belépés elhatározása, - gazdasági társaságba való belépés, vagy gazdasági társaság alapítása, - amit jogszabály, vagy az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal. - a könnyvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása (2) A küldöttgyűlés társulat szervezetét, testületi működését és gazdálkodását érintő bármely kérdés megtárgyalását hatáskörébe vonhatja. 15. A küldöttgyűlés hatásköre 15.1 Alapszabály módosítása A társulat működési területének megállapítása A társulati művek körének megállapítása A társulat megszüntetésének, szétválásának, egyesülésének, illetőleg a kiválás és a belépés engedélyezése A tagok fizetési kötelezettségének megállapítása A differenciált társulati hozzájárulás elveinek kialakítása, mértékének megállapítása A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása

13 15.8 A társulat belvízvédelmi terveinek elfogadása, módosítása A tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, felmentése, költségtérítésének és díjazásának megállapítása A könyvvizsgáló megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, felmentése, díjazásának megállapítása A társulat közfeladatainak éves ütemezése, valamint az ár- és belvízvédekezési tartalék mértékének meghatározása, mely jogát indokolt esetben, a tárgyévben részben vagy egészben az intézőbizottságra átruházhatja A közfeladatok ellátásához szükséges - a törvényben meghatározott mértékű - elkülönített vagyon meghatározása, nevesítése Az éves beszámoló, illetőleg egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása A küldöttgyűlés a zárszámadást csak akkor veheti tárgyalás alá, ha már meghallgatta az ellenőrző bizottság jelentését. Érvényesen csak akkor határozhat a zárszámadás elfogadása felől, ha az ellenőrző bizottság erre nézve megfelelő ajánlást tett Gazdasági társaságba való belépés, vagy gazdasági társaság alapítása Jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása Amit jogszabály vagy az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal. 16. A KÜLDÖTTGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 16. A KÜLDÖTTGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE (1) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: - a küldöttgyűlés helyét, idejét, - a jelenlévő, illetve a képviselt érdekeltek számát, az érdekeltség jogcímét, mértékét és arányát, - a hozott határozatokat, annak megjelölésével, hogy azokat a megjelent, illetve képviselt érdekeltek milyen érdekeltségi arányban hozták, - a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő nevét. (2) A határozatképességet igazoló iratokat a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. Ideértve az érdekeltek képviseletére adott meghatalmazásokat is. (3) A küldöttgyűlés jegyzőkönyvének másolata a tagok, illetve képviselőjük részére nem kerül megküldésre, azt a társulat székházában megtekinthetik. 16. A küldöttgyűlés jegyzőkönyve 16.1 A küldöttgyűlésen jelenléti ívet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a küldöttgyűlés tagjának nevét, aláírását és az által képviselt terület nagyságát egész ha-ban, továbbá jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell különösen: az küldöttgyűlés helyét, idejét; a jelenlevő küldöttgyűlési tagok számát, az általuk képviselt területet egész ha-ban; a napirendet; a küldöttgyűlésen hozott határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a küldöttgyűlés megjelent tagjai milyen arányban szavazták meg; a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül a küldöttgyűlés által megválasztott két hitelesítőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv nem selejtezhető. A jegyzőkönyvet a társulat honlapjára fel kell tenni A jegyzőkönyvet a tagok, a küldöttek és a küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meghívottak a társulat székhelyén tekinthetik meg

14 17. A KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT NYILVÁNTARTÁS -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 17. A KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT NYILVÁNTARTÁSA (1) A küldöttgyűlések határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kitűnik, hogy a végrehajtást igénylő határozatokkal kapcsolatban mikor és milyen intézkedések történtek. 17. A küldöttgyűlési határozat nyilvántartása 17.1 A küldöttgyűlések határozatairól évente újra induló folyamatos sorszámozással nyilvántartást kell vezetni, és a jegyzőkönyveket a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni. 18. AZ INTÉZŐ BIZOTTSÁG -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 18. AZ INTÉZŐ BIZOTTSÁG (1) Az intéző bizottság a társulat irányító szerve. Tagjai vezető tisztségviselők, akik újra választhatók. (2) Az intéző bizottság az elnökkel együtt öt tagból áll. Három póttag is megválasztásra kerül. Az intéző bizottság elnökét és tagjait, valamint póttagjait a küldöttgyűlés 2/3-os többséggel 4 éves időtartamra választ a tagok, illetve képviselőik közül. (3) Az intéző bizottsági tag helyére, ha annak tisztsége bármely okból megszűnik, újbóli választás mellőzésével a soros póttag lép. Ez a szabály nem alkalmazható az elnöki tisztség betöltésére. (4) Az intéző bizottság gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról és dönt a társulat, illetőleg a társulat közfeladatait érintő olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés hatáskörébe. (5) Az intéző bizottság elnöke az ügyrendben, illetőleg az alapszabályban meghatározott módon, de legalább 1/4 évenként a bizottságot összehívja. (6) Az intéző bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak 2/3-a jelen van. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az intéző bizottság üléseire az ügyvezető igazgatót és az ellenőrző bizottság elnökét meg kell hívni. (7) Az intéző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. (8) Az alapszabály az évi LVII. Törvény 34. (2), és a évi IV. törvény 18. (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Társulat Intéző Bizottságát a Társulat cégnevével, székhelyével, telephelyeivel és fióktelepével kapcsolatos döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására. 18. Az intéző bizottság 18.1 A társulat irányító szerve az intézőbizottság. Az intézőbizottság elnökből és 4 fő tagból áll Az intézőbizottság elnökét és 4 fő tagját és 3 fő póttagját a küldöttgyűlés a társulat tagjai közül egyszerű többséggel öt évre választja meg. Az intézőbizottság elnöke és tagjai újraválaszthatóak Az intézőbizottság gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról és dönt a társulatot, illetőleg a társulat közfeladatait érintő olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés hatáskörébe. A jogszabályok, az Alapszabály, egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlés határozatainak megtartásával vezeti és irányítja a társulat működését Az intézőbizottság feladata: Gondoskodik a társulat éves feladattervének és költségvetésének elkészítéséről, javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek azok elfogadására, vagy módosítására

15 Gondoskodik a társulat gazdálkodásának irányításáról, a társulati vagyon megóvásáról és tulajdonának védelméről Gondoskodik az éves mérleg elkészítéséről, biztosítja a felügyelőbizottság ez irányú vizsgálatának feltételeit, valamint azt, hogy az éves mérleget a küldöttgyűlés megvitassa és döntsön annak elfogadásáról Gondoskodik a tagi nyilvántartásról és a változások átvezetéséről Biztosítja a jóváhagyott éves feladatterv gazdaságos, műszakilag megfelelő végrehajtásának feltételeit Biztosítja a tagok jogainak érvényesülését, elősegíti kötelezettségeik teljesítését Figyelemmel kíséri a társulat pénz- és hitelgazdálkodását Előkészíti a küldöttgyűlés által tárgyalandó ügyeket és kidolgozza a határozati javaslatokat Beszámol a küldöttgyűlésnek a társulati terv teljesítéséről, a társulat vagyoni helyzetéről, továbbá a két küldöttgyűlés közötti időben a tett intézkedésekről Dönt az éves feladattervben jóváhagyott közfeladatok év közbeni teljesítésének elfogadásáról Alapos és valós ok alapján a társulati hozzájárulást mérsékelheti, illetve megfizetését meghatározott időre felfüggesztheti, részletfizetést engedélyezhet, ha ez a társulat közfeladatainak ellátását nem veszélyezteti. Ezt a jogát az igazgatóra átruházhatja Az intézőbizottság működése Ügyrendjét maga állapítja meg Üléseire a felügyelőbizottság elnökét és az igazgatót meg kell hívni, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt Elnöke az ügyrendben, illetőleg az Alapszabályban meghatározott módon, de legalább negyedévenként a bizottságot összehívja, és az ülést levezeti. Az intézőbizottság elnökének akadályoztatása esetén az intézőbizottság ülését a korelnök hívja össze és vezeti le. Az intézőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjai több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt Az intéző bizottság az ülést az ellenőrző bizottság elnökének, vagy az intéző bizottság bármely tagjának az okot megjelölő kívánságára 15 napon belül össze kell hívni Az intéző bizottság ülésének meghívóját a napirend közlésével, és - az elnök által indokolt esetben - az előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal együtt úgy kell postázni, illetve kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal kézhez kapják. 19. AZ INTÉZŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 19. AZ INTÉZŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (1) Az intéző bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek nevét, a határozat képességre vonatkozó megállapítást, az ülésen elhangzott beszámolók, illetve hozzászólások lényeges tartalmát. A hozott határozatokat folyamatos sorszámozással kell ellátni, továbbá a határozatok végrehajtási határidejét, a felelősök nevét meg kell jelölni. Az ülés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. (2) Az intéző bizottság bármely tagjának a meghozott határozattól eltérő álláspontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. (3) A jegyzőkönyv eredeti példányát és mellékleteit a társulat köteles külön gyűjtőben megőrizni. (4) Az intéző bizottság határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kitűnik, hogy a végrehajtás érdekében mikor és milyen intézkedések történtek

16 19. Az intéző bizottsági ülés jegyzőkönyve 19.1 Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az intézőbizottság elnöke (az ülést levezető elnök) és a jegyzőkönyvvezető ír alá Üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendet, az ülésen elhangzott beszámolók, illetve hozzászólások lényegi tartalmát, az intézőbizottság bármely tagjának a meghozott határozattól eltérő álláspontját, a meghozott határozatokat évenkénti folyamatos sorszámozással megjelölve, és ha azok jellege megkívánja, a határozatok végrehajtási határidejét a felelősök nevének feltüntetésével Üléséről készült jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát az összes melléklettel együtt a felügyelőbizottság elnökének meg kell küldeni Üléséről készült jegyzőkönyv eredeti példányát és mellékleteit a társulat köteles külön gyűjtőben megőrizni. A jegyzőkönyv nem selejtezhető Határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kitűnik, hogy a végrehajtást igénylő ügyekkel kapcsolatban mikor és milyen intézkedések történtek. 20. AZ INTÉZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS JOGKÖRE -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 20. AZ INTÉZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS JOGKÖRE (1) Az intéző bizottság elnöke a társulat elnöke. (2) A társulat elnöke ezen alapszabályban, valamint a társulat szervezeti és működési szabályzatában megállapított jogkörében eljárva, a jogszabályok, az alapszabály és az egyéb szabályzatok, a küldöttgyűlés és az intéző bizottság határozatainak megtartásával irányítja a társulatot. Ennek megfelelően az elnök különösen a következő feladatokat látja el: - ellenőrzi a terv végrehajtását, - gondoskodik a tagok érdekeltségi hozzájárulásának kivetéséről, a társulat elnöke közli az egyes tagokkal az őket terhelő fizetési kötelezettségek jogalapját, az érdekeltségük tényét, az annak alapján fizetendő érdekeltségi hozzájárulás összegét, a teljesítés módját és határidejét, továbbá a közlés ellen igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket, - gondoskodik a határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások behajtásáról, - gondoskodik a küldöttgyűlés és az intéző bizottság elé terjesztendő javaslatok, jelentések és beszámolók elkészítéséről, továbbá a küldöttgyűlési és intéző bizottsági határozatok végrehajtásáról, - összehívja a küldöttgyűlést és az intéző bizottsági ülést, - tájékoztatja az ellenőrző bizottságot a társulat működéséről. (3) Az elnököt akadályoztatása esetén a kijelölt intéző bizottsági tag helyettesíti. 20. Az intéző bizottság elnöke és jogköre 20.1 Az intézőbizottság elnöke egyben a társulat elnöke, képviseli a társulatot harmadik személyek felé Az intézőbizottság elnöke a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és más belső szabályzatnak, valamint a küldöttgyűlés és az intézőbizottság határozatainak megfelelően irányítja a társulatot. Az intézőbizottság ülései közötti időszakban dönt azokban az ügyekben, amelyek jogszabály vagy az Alapszabály rendelkezései szerint nem tartoznak a küldöttgyűlés, illetőleg az intézőbizottság hatáskörébe. Akadályoztatása esetén feladatait - a munkáltatói jog gyakorlásán kívül - a rangidős intézőbizottsági tag látja el Az intézőbizottság elnökének feladatai

17 Irányítja a közfeladat végrehajtását, és folyamatosan ellenőrzi annak teljesítését Gondoskodik a társulati feladatok költségfedezetének biztosításáról, és folyamatosan ellenőrzi a költségvetés betartását Gyakorolja az igazgató feletti munkáltatói jogokat Gondoskodik a társulati hozzájárulás tagok felé történő kiértesítéséről Gondoskodik a határidőre be nem fizetett társulati hozzájárulások behajtásáról Gondoskodik a pénz- és hitelgazdálkodással kapcsolatos tennivalók időben történő elvégzéséről, a társulati vagyon kezeléséről és nyilvántartásáról Gondoskodik a küldöttgyűlés és az intézőbizottság elé terjesztendő javaslatok, jelentések és beszámolók elkészítéséről, továbbá a küldöttgyűlési és intézőbizottsági határozatok végrehajtásáról Gondoskodik arról, hogy a társulat tagjairól nyilvántartást vezessenek és a változást, az éves küldöttgyűlést követő 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz benyújtsák Összehívja a küldöttgyűlést, a rendkívüli küldöttgyűlést és az intézőbizottsági ülést, a küldöttválasztó fórumot; Beszámol a küldöttgyűlésnek és az intézőbizottságnak a közfeladat teljesítéséről, a társulat vagyoni helyzetéről, az ügyviteléről, valamint a küldöttgyűlések és az intézőbizottsági ülések között általa hozott legfontosabb intézkedésekről; Rendszeresen és részletesen tájékoztatja a felügyelőbizottságot a társulat működéséről; A felügyelőbizottság elnökével együttműködik a társulati feladatokkal kapcsolatos panaszok és bejelentések kivizsgálásában és a vizsgálatok eredménye alapján szükség szerint, intézkedik; Ha az intéző-, illetve felügyelőbizottság a jogszabályban vagy az Alapszabályban megállapított feladatait nem kielégítően látja el, az intézőbizottság elnöke köteles a bizottságnak vagy egyes tagjainak visszahívására a küldöttgyűlés felé javaslatot tenni; Tevékenységéről a küldöttgyűlésnek évente beszámol; Levezeti a küldöttgyűlést és az intézőbizottsági üléseket. 21. AZ ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁG -BÓL TÖRLÉSRE KERÜLT: 21.. AZ ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁG (1) Az ellenőrző bizottság a társulat ellenőrző szerve. Elnökét és tagjait a küldöttgyűlés legalább 2/3-os többséggel, 4 évre választja meg, akik újra választhatók. (2) Az ellenőrző bizottság az elnökkel együtt három tagból áll. Két póttag megválasztására is sor kerül. A társulat elnökét, az intéző bizottság tagjait, valamint a társulattal munkaviszonyban álló személyeket az ellenőrző bizottságba beválasztani nem lehet. (3) A választott ellenőrző bizottsági tag helyébe, ha tisztsége bármely okból megszűnik a soros póttag lép. Ez a szabály nem alkalmazható az elnöki tisztség betöltésére. Az ellenőrző bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ellenőrző bizottság a társulat tevékenységéről szóló megállapításairól a küldöttgyűlésnek évente beszámol. A küldöttgyűlés a társulat éves beszámolójáról, illetőleg egyszerűsített éves beszámolójáról csak az ellenőrző bizottság megállapításainak ismeretében határozhat. (4) Az ellenőrző bizottság elnöke, vagy a bizottságnak az elnök által megbízott tagja az intéző bizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt. (5) Ügyrendjét maga állapítja meg. Évente négy ülést tartanak. 21. A felügyelőbizottság

18 21.1 A társulat ellenőrző szerve a felügyelőbizottság. Az ellenőrző bizottság az elnökkel együtt három tagból áll A felügyelőbizottság elnökét és 2 fő tagját és 2 fő póttagját a társulat tagjai közül a küldöttgyűlés választja meg egyszerű többséggel öt évre. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai újraválaszthatóak A felügyelőbizottság hatásköre a társulat tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzés. A felügyelőbizottság rendszeresen ellenőrzi a társulat működését, a jogszabályok, az Alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat és más belső szabályzatok megtartását, továbbá a küldöttgyűlési és intézőbizottsági határozatok végrehajtását A felügyelőbizottság feladata Rendszeresen ellenőrzi a társulat ügyvitelét, pénz-, hitel- és anyaggazdálkodását, továbbá a dolgozók létszámára, bérére, munkavédelmére vonatkozó rendelkezések, illetve előírások megtartását, és ezekkel kapcsolatos megállapításait írásban - a vizsgálati jegyzőkönyv megküldése útján - haladéktalanul közli a társulat elnökével Testületileg vagy kiküldött tagja útján bármikor megvizsgálhatja, évenként egy alkalommal pedig köteles megvizsgálni a társulat könyveit, számadásait, nyilvántartásait, pénztárát, valamint anyagkezelését. Megállapításairól jegyzőkönyvet készít A felügyelőbizottság a zárszámadást köteles - szükség esetén szakértő igénybevételével felülvizsgálni, és a felülvizsgálat megállapításairól a küldöttgyűlésnek jelentést készíteni Szükség esetén javaslatot tesz a rendkívüli küldöttgyűlés összehívására Indokolt esetben a küldöttgyűlés felé javaslatot tesz az intézőbizottság elnökének vagy tagjainak visszahívására, alkalmazottak tekintetében felelősségre vonást kezdeményezhet Véleményezi a küldöttgyűlés elé terjesztett beszámolókat és jelentéseket Jogosult a társulat működésével kapcsolatos bármely ügyben vizsgálatot tartani, ellenőrzése alól a társulat ügyei nem vonhatóak ki A felügyelőbizottság működése: ügyrendjét maga állapítja meg; a társulat tevékenységére vonatkozó megállapításairól a küldöttgyűlésnek évente beszámol; a küldöttgyűlés a társulat éves beszámolójáról, illetőleg egyszerűsített éves beszámolójáról csak a felügyelőbizottság megállapításainak ismeretében határozhat; az intézőbizottsághoz fordul, ha annak hatáskörét az ellenőrzése kapcsán tett megállapítása érinti; akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, és szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. ÚJ FELVÉTELÉRE KERÜLT SOR: 21./A. A felügyelőbizottság elnöke 21.6 A felügyelőbizottság elnöke vezető tisztségviselő. Összehangolja és irányítja a társulat egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést. Ezen belül a felügyelőbizottság elnöke: rendszeresen ellenőrzi a társulat ügyvitelét, pénz- és anyaggazdálkodását, testületileg vagy kiküldött tagja útján bármikor megvizsgálhatja, évenként pedig köteles megvizsgálni a társulat könyveit, számadásait, nyilvántartásait, pénztárát, anyagkezelését, műhelyeit, raktárait, és a vizsgálatról jegyzőkönyvet készít; a küldöttgyűlés megbízása alapján, az intézőbizottság, illetőleg az elnök felkérésére célvizsgálatot végez; megvizsgálja a társulat zárszámadását, erről és az éves ellenőrző tevékenységéről beszámol a küldöttgyűlésnek; összehívja a küldöttgyűlést, ha az intézőbizottság elnöke ezen kötelezettségének nem tesz eleget, illetőleg javaslatot tesz a rendkívüli küldöttgyűlés összehívására A felügyelőbizottság elnöke az intézőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt

19 21.8 Feladatai ellátásának akadályoztatása esetére helyettesítését a korelnök felügyelőbizottsági tag látja el. 22. AZ ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS ÉS A VIZSGÁLATOK JEGYZŐKÖNYVE -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 22.. AZ ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS ÉS A VIZSGÁLATOK JEGYZŐKÖNYVE (1) Az ellenőrző bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendeket, a hozzászólások lényeges tartalmát, a hozott határozatokat, a határozatok végrehajtásának határidejét a felelős nevének feltüntetésével. A jegyzőkönyvvezető és az elnök írja alá. (2) Az ellenőrző bizottság vizsgálatairól, az ezek során megtett megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ellenőrző bizottság vizsgálati jegyzőkönyvét ismertetni kell a vizsgálatban érdekelt személyekkel, akik a jegyzőkönyv tartalmára észrevételeket tehetnek. (3) Az ellenőrző bizottsági ülések és vizsgálatok jegyzőkönyveit, továbbá azok mellékleteit a társulat külön gyűjtőben köteles megőrizni. 22. A felügyelőbizottsági ülés és a vizsgálatok jegyzőkönyve 22.1 A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti le az ülést. A felügyelőbizottság elnökének akadályoztatása esetén a felügyelőbizottság ülését a korelnök hívja össze és vezeti le. A felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendeket, a hozzászólások lényeges tartalmát, a hozott határozatokat folyamatos évenkénti sorszámozással megjelölve, és - ha azok jellege megkívánja - a határozatok végrehajtási határidejét a felelős nevének feltüntetésével. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és a felügyelőbizottság elnöke (levezető elnök) írja alá A felügyelőbizottság vizsgálatairól, az ezek során megtett megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelőbizottság vizsgálati jegyzőkönyvét ismertetni kell a vizsgálatban érdekelt személyekkel, akik a jegyzőkönyv tartalmára észrevételeket tehetnek A felügyelőbizottsági ülések és vizsgálatok jegyzőkönyveit, továbbá azok mellékleteit a társulat külön gyűjtőben köteles megőrizni. A jegyzőkönyvek nem selejtezhetők Az ellenőrző bizottság a különös szakértelmet igénylő vizsgálatokhoz szakértőket vehet igénybe A társulat küldöttgyűlése, illetve az intéző bizottság köteles az ellenőrző bizottság javaslatait és indítványait megtárgyalni majd ezek tárgyában határozni. 23. A TÁRSULAT TISZTSÉGVISELŐI -BŐL TÖRLÉSRE KERÜLT: 23. A TÁRSULAT TISZTSÉGVISELŐI (1) Tisztségviselők: - az intéző bizottság elnöke, tagjai, - az ellenőrző bizottság elnöke, tagjai. (2) Tisztségviselő csak a társulat tagja, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén annak képviselője lehet. Egy tag, vagy egy képviselő két tisztségre nem választható. 23. A társulat tisztségviselői 23.1 A társulat tisztségviselői:

Vácszentlászló-Zsámbok-Valkó Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata SZERVEZETI ÉS ÜGYVITELI SZABÁLYZATA

Vácszentlászló-Zsámbok-Valkó Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata SZERVEZETI ÉS ÜGYVITELI SZABÁLYZATA Vácszentlászló-Zsámbok-Valkó Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata 2114 Valkó, Szabadság u. 1/a. Vácszentlászló-Zsámbok-Valkó Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata SZERVEZETI ÉS ÜGYVITELI

Részletesebben

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szeged 2012. augusztus 14. Dr. Ollé György ügyvéd (6722 Szeged, Gutenberg u. 3. mfsz. 3., tel./fax.: 62-477-920) 2 A Szeged

Részletesebben

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg. 09 16 000005. cjsz. B E V E Z E T Ő

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg. 09 16 000005. cjsz. B E V E Z E T Ő B E V E Z E T Ő 1996. január 1-én lépett hatályba a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet, amely részben új jogi helyzetet teremtett

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLY

Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLY Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben a 2014. május hó 29-én tartott küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal (módosítások

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Balaton felvidéki Vízitársulat. alapszabálya

Balaton felvidéki Vízitársulat. alapszabálya Balaton felvidéki Vízitársulat alapszabálya (módosítás és egységes szerkezet) Elfogadva:.../2010 (V.21.) Kgy. határozattal. 2 Bevezető rész A vízitársulat az alapszabályát a 2009. évi CXLIV. törvény 62..

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Győri Vízi Társulat - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt - Alapszabálya

Győri Vízi Társulat - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt - Alapszabálya Győri Vízi Társulat - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt - Alapszabálya 2012. április 25. 2 1. A társulat elnevezése és székhelye 1. 1. A társulat elnevezése: Győri Vízi Társulat 1.2. Rövidített

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Békéscsabai Víziközmű Társulat 2008. évi 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt

A Békéscsabai Víziközmű Társulat 2008. évi 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt A Békéscsabai Víziközmű Társulat 2008. évi 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A Jóváhagyta: 1/2008. [III. 13.) küldöttgyűlési határozat Békéscsaba, 2008. március 13.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

DOMOSZLÓI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT Alapszabálya

DOMOSZLÓI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT Alapszabálya 1 DOMOSZLÓI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT Alapszabálya 2 I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a vízgazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

DRÁVA-TENKES Vízitársulat ALAPSZABÁLYA

DRÁVA-TENKES Vízitársulat ALAPSZABÁLYA DRÁVA-TENKES Vízitársulat ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DRÁVA-TENKES Vízitársulat Intézőbizottsága 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék 2. oldal 2. A társulat elnevezése

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje 2013. 03. 25. 1/8 A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató

Részletesebben

TOMPÁI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT. ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben

TOMPÁI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT. ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben TOMPÁI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1- A társulat elnevezése és székhelye A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. Előírásain

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT. Alapszabálya

SIMONTORNYA VÁROS CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT. Alapszabálya SIMONTORNYA VÁROS CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT I. Általános rendelkezések Alapszabálya A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

RINYAMENTI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT. Alapszabálya

RINYAMENTI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT. Alapszabálya I. Általános rendelkezések RINYAMENTI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Alapszabálya A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi 1 Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ÜLLŐI SPORTLIGET LAKÓPARK VIZIKÖZMŰ-TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (a 2012. március 1-jétől hatályos módosításokkal egységes szerkezetben) I.

ÜLLŐI SPORTLIGET LAKÓPARK VIZIKÖZMŰ-TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (a 2012. március 1-jétől hatályos módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÜLLŐI SPORTLIGET LAKÓPARK VIZIKÖZMŰ-TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (a 2012. március 1-jétől hatályos módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Jelen ügyrend meghatározza az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. (a továbbiakban: Társaság) 2013. február

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje Tartalomjegyzék: 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg cjsz. B E V E Z E T Ő

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg cjsz. B E V E Z E T Ő B E V E Z E T Ő 1996. január 1-én lépett hatályba a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet, amely részben új jogi helyzetet teremtett

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben