A Dombóvári. Város- és Lakásgazdálkodási. Nonprofit Kft ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dombóvári. Város- és Lakásgazdálkodási. Nonprofit Kft. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA Dombóvár, május 16. Vida Tamás ügyvezető 1

2 A Nonprofit Kft. cél szerinti tevékenységének bemutatása A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti alapvető célja Dombóvár város lakásgazdálkodásának minél magasabb szinten történő művelése, a városüzemeltetési feladatok ellátása, tartósan munkanélküliek szociális foglakoztatásokba vonása, a REHAB -os megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a munkába való visszatérésének a segítése, együttműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a város arculatának egységes megteremtéséért, a város épített környezetének megóvása, fejlesztése. A célok megvalósítása érdekében a Nonprofit Kft. Dombóvár Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéseket kötött. A Nonprofit Kft. ezen szerződések, illetve az Önkormányzat által meghatározott egyéb feladatok végrehajtásának érdekében működik, vállalkozási tevékenységet alaptevékenységét nem veszélyeztető módon folytat. A Nonprofit Kft. gazdálkodása A fenti programok megvalósítása érdekében a Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. önálló gazdálkodást folytat. Gazdálkodásának alapja: törzstőkéje, az Önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződésekből adódó bevételek, a lakbérbevételek, valamint eseti megrendelésekből, szerződésekből, vállalt programokból származó bevételek. A gazdálkodás eredményessége érdekében az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződéseken és eseti megrendeléseken felül a Nonprofit Kft. - az alaptevékenységet nem veszélyeztető módon - más gazdálkodókkal, vállalkozókkal és magánszemélyekkel is köt szerződéseket, melyekből származó bevétel kiegészíti a fenti bevételeket. A legjelentősebb szerződés a közbeszerzési eljárás lefolytatása után több partnerrel együtt megkötött parkkarbantartási konzorciumi megállapodás. Az Nkft. a városüzemeltetési tevékenységét állandó létszámmal, időszakosan szociális foglalkoztatottak bevonásával a közmunkaprogramokon keresztül, szerződésben foglaltak és eseti megrendelések szerint végzi. A lakásgazdálkodás területén alapvetően megváltozott munkaképességű munkavállalók, illetve szociális foglalkoztatottak alkalmazásával végzünk felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokat. Az adminisztrációs tevékenységet állandó alkalmazottakkal látjuk el, akik között szintén vannak megváltozott munkaképességű munkavállalók. A lakásgazdálkodás során felmerülő nagyobb volumenű, nagyobb szakértelmet, illetve speciális felszerelést igénylő feladatokat vállalkozók bevonásával végezzük. A volt DVMSE sportközpont üzemeltetése az önkormányzattal megkötött üzemeltetési szerződés alapján történik. A feladatellátáshoz az Nkft-nek létszámbővítést kellett végrehajtani 4fővel. A szakképzési feladatok beindítása jelentős energiák (mind anyagi, mind emberi erőforrás tekintetében) bevonását igényelte. A feladat beindítását követően a 2

3 2011-ben beindított pincér, szakács és vendéglős szakmák mellé 2012-ben további szakmák jelentek meg, úgymint a cukrász a hegesztő és villanyszerelő szakmák. Ez természetesen további 4 fő oktató és kb. 62 fő tanuló plusz létszám felvételét jelentette. Így a szakképzési kontingensünk a as tanév elején 109 tanulót és 9 oktatót jelentett. Egy tanuló az ősz folyamán elment így a tanévet 108 tanulóval zártuk. A START valamint az egyéb hosszabbtávú közfoglalkoztatási programok finanszírozása a munkaügyi központon keresztül történt. A problémát az előfinanszírozás jelentette, mivel a heti bérfizetés mellett csak egyhavi előfinanszírozást lehet kérelmezni, vagyis plusz egy hónapot meg kell finanszírozni a támogatás megérkeztéig. Ehhez az Nkft.-nek 10 Mft rulírozó hitelt kellett igényelni amelyhez kellet az önkormányzat kezességvállalása. A létszámadatokat az 5. számú mellékletben mutatjuk be. A Nonprofit Kft. feladatai és tevékenysége 2012-ben: 1. Városüzemeltetési feladatok ellátása: 1.1. Városüzemeltetési szerződés feladatai - Vállalkozókhoz nem tartozó közterületeken parlagfű irtása, gazos területek rendbetétele, kaszálása Az Önkormányzattal kötött városüzemeltetési szerződés 1. számú mellékletben szereplő területek mindegyikénél meghatározott az évi kaszálások száma. A legtöbbnél 3 kaszálás van betervezve, ami sokszor kevésnek bizonyul, de a kaszálások elnyújtásával az Nkft. próbálja betartani ezen munkafolyamatok számát. A szerződés 7. számú mellékletében felsorolt területek kaszálását az NKft. a Városüzemeltetési Irodával mindig külön egyeztetve, megrendelésre végzi. A 2012-es évben az NKft. négy alkalommal kapott megrendelést ezen tevékenység elvégzésére, melyeknek maradéktalanul eleget tett. A 2012-es évben az Nkft szerződés keretében ellátta az Árpád utcai fűtőmű és a Kispolgárok parkjának zöldterület fenntartási feladatait is. - Közúthoz tartozó műtárgyak, tartozékok, korlátok állapotmérése, karbantartása A 2012-es évben az előző évhez hasonlóan kétszer (tavasszal és ősszel) a közúthoz tartozó műtárgyak állapotfelmérésen estek át, mely alapján kisebb karbantartási feladatok merültek fel, köszönhetően annak, hogy a 2012-es évben az összes szerződésben szereplő közúthoz tartozó műtárgy esetében felújítást eszközöltünk. A munkák elvégzését és a 2012-es évben történt két állapot felmérési időpontot felmérési napló igazolja. - Buszmegállók festése, javítása, karbantartása A buszmegállók karbantartása, javítása, festése előzetes egyeztetéssel történik ben a legnagyobb problémát a buszmegállók esetében a 3

4 folyamatos rongálás és töréskárok okozták. Folyamatos volt az plexi és üvegkár, melyre válaszul az Önkormányzat a 2012-es évben a buszmegállók kitört üvegjeit, plexijeit nem pótoltatta. A buszmegállókban levő megrongálódott, elhasználódott szeméttárolók cseréjét, javítását folyamatosan végeztük. - Játszóterek állapotának figyelemmel kisérése, a szükséges javítási munkák elvégzése A 2010-es évben a víztoronynál előzetesen kialakított játszóteret a KERMI minőségellenőrző szervezet ellenőrizte, és szabványosnak minősítette. Ezen játszótér esetében folyamatosan küzdöttünk, hogy a megannyi rongálás, törés, zúzás ellenére a játszótér megfelelő állapotban maradjon. Fontosabb javítási munkák: - A 2012-es évben a Kft. több játszóteret újított fel, a használhatóságuk érdekében. Ilyenek: Radnóti utcai játszótér, Szigeterdei Hajóhintás játszótér, Bohém mögött levő játszótér, Gárdonyi téri játszótér, Kossuth téri játszótér. A részletes, elvégzett feladatokat a játszótér karbantartási naplóban rögzítettük. - A Nonprofit Kft. leginkább a balesetveszélyek, hiányosságok elhárítására összpontosít a játszóterekkel kapcsolatban, ennek érdekében kisebb javítási feladatokat (hintalánc, csúszda) elvégeztük. A 2012-es év tavaszán és őszén az Nkft. teljes körű játszótér állapot ellenőrzést hajtott végre, melyről ellenőrzési naplót készített. A feltárt hibákat hiányosságokat folyamatosan javította. A homokozókban a homok cseréje április 30-ig lezajlott. A homokozók karbantartásának (kapálás, homok visszaseprés) munkálatait 3 fő munkavállaló folyamatosan végezte. - Gyepmesteri feladatok ellátása A 2012-es évben a gyepmester feladatait maradéktalanul ellátta. A szerződésben rögzített napi útvonalát minden nap teljesítette. A HELP segítő szolgálattal a 2012-es évben kötött együttműködési szerződés az ebek ellátását és a gyepmesteri feladatok elvégzését nagymértékben segítette. A 2012-es évben a gyepmesteri telep kapcsán a Nonprofit Kft. óriási energiákat mozgósítva a saját forrásait használva próbálta élhetőbbé, használhatóbbá tenni a telepet. A folyamatos munkának köszönhetően a telep megkapta a hivatalos regisztrációs számot a legális működés szempontjából. Megvalósult feladatok 2012-ben: 4

5 A Gyepmesteri telep területének használatban történő visszaszerzése majd lekerítése A telep kenelszámának növelése Kerítés felújítása Bozót és cserjeirtás Szalmatároló készítése Hosszú távú kártevőirtási szerződéskötés - Ünnepekre Dombóvár város terültén zászlók kihelyezése A tavalyi évben az Önkormányzattal kötött városüzemeltetési szerződés 3. számú mellékletében meghatározott időpontok mindegyikén, (kivéve május 9. melyet az önkormányzat a 2011-es évtől kivett az Nkft. átalánydíjas szerződéséből) a meghatározott helyekre, az előre egyeztetett összeállításokkal a zászlók kihelyezésre kerültek. A 2012-es évben zászlók pótlása nem történt, a meglevő zászlómennyiséggel gazdálkodtunk. A következő évben előre vetítve zászlót pótolni nagyon fontos lenne, mert egy-egy ünnepi kihelyezés alkalmából 6-8 db lobogó tűnik el. - Városi hirdetőtáblák javítása, festése, városi hirdetőtáblákra reklámkihelyezés A hirdetőtáblák esetében a plakátozást az Nkft. folyamatosan és maradéktalanul elvégezte a 2012-es évben ben az Nkft. elkezdte a telephelyén levő tartalék hirdetőtáblák azon helyekre történő kihelyezését ahol az évtizedek óta ott lévő már nagyon elhasználódott és rozsdás. Az újakat lecseréltük a régiekre a régieket pedig felújítottuk és újítjuk folyamatosan a következő 2013-as évben is. - Közlekedési táblák állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, helyreállítása, pótlása, kihelyezése A közlekedési és utcanév táblák esetében az ellenőrzést, ill. magát a karbantartási, helyreállítási feladatokat is folyamatosan végezzük. Ellenőrzésükben segítségünkre vannak a Városfejlesztési Iroda és a Rendőrség munkatársai is. - Téli időszakban kézi hó eltakarítás, síkosság mentesítés a vállalkozókhoz nem tartozó területeken A 2012-es évben ezt a feladatot a Nonprofit Kft. maradéktalanul ellátta, továbbá városüzemeltetési kérésre a lakosságnak is többször segítséget nyújtott. - Hunyadi téri nyilvános WC kezelése 5

6 A WC-ben dolgozó munkavállalók létszámát év végétől megemeltük, ezzel is biztosítva az állandó (feltüntetett) nyitva tartást. Ezen emelt létszám a 2012-es évben is folyamatosan jelen volt. A korábbi időszakban is, de főleg a felújítás óta a WC állandó karbantartást igényel a sajnálatos rongálások miatt (pl: ajtók, zárak, ablakok, csapok tönkretétele). Ennek ellenére a Kft. megpróbálja fenntartani a megfelelő műszaki és esztétikai állapotot, az ezzel kapcsolatos feladatokat 2012-ben is elláttuk. - Hunyadi téri buszmegálló váróterem takarítása A váróterem takarítása, üzemeltetése szintén a Hunyadi téri WC-ben dolgozók feladata. Az állandó rongálások miatt a buszmegálló váróterme szinte egész 2012-es évben zárva tartott, mert egyszerűen nem lehetett megóvni. A takarítása ettől függetlenül folyamatos volt, festését 2013-ban tervezzük. - Köztéri szobrok állagmegóvása a téli időszakban A téli időszakban - a városüzemeltetéssel egyeztetve - a köztéri szobrok állagmegóvási letakarása megtörtént. - Díszkivilágítások reflektorainak tisztántartása A reflektorok tisztítását évente egyszer szükséges elvégezni, mely a 2012-es évben is maradéktalanul megtörtént. A reflektorok égőinek cseréjét, új reflektorok kihelyezését, illetve szükség esetén többszöri tisztítását a Kft. külön megrendelésre elvégezte. - Sportpályák karbantartása A közterületeken levő sportpályákkal kapcsolatos karbantartási munkákra önkormányzati megrendelés hiányában nem került sor. A JAM csarnokban levő kosárlabdapálya, salakos focipálya, röplabdapálya állandó felügyelet mellett van. Karbantartásuk, takarításuk folyamatos A problémákat, hiányosságokat javításokat elvégeztük (pl.: Kosárlabdapálya esetében hálócsere, palánkok javítása, hegesztése, Salakos focipálya esetében: a salak gyomoktól való mentesítése, kapuk javítása festése, A folyami homokos röplabdapálya esetében: a homok pótlása, cseréje, állandó gyomtalanítása szintén megtörtént.) - Szőlőhegy, Gunaras, Tüske, Szarvasd Mászlony Szilfás puszták gondnoki feladatainak ellátása A gondnoki feladatok ellátását a tavalyi évben maradéktalanul elvégezte a Kft. A fent felsorolt területeken egész évben a kihelyezett, 2 gondnok végezte el az évszaknak megfelelő munkákat, mint például fűnyírás, gallyazás, terület-takarítás, stb. - Egyéb, eseti megrendelés alapján elvégzendő feladat (járdajavítás, sövénynyírás, szeméttárolók kihelyezése, szállítási feladatok, padkanyesés, gallyazások, fakivágások) 6

7 A Városgazdálkodási NKft. jelentős mennyiségű eseti feladatot látott el a év folyamán is a városi megrendeléseknek köszönhetően, melyek teljesítése folyamatos volt, azonban néhány megrendelés teljesítését a Kft. működési körén kívül eső okok miatt át kellett ütemezni a következő évre. Leginkább kosaras autóval történő fanyesések, favágások! 1.2. Városüzemeltetés keretén belül elvégzett kiemelt projektek: - Jelentős karbantartási és felújítási munkákat végeztünk a Balatonfenyves-alsói ifjúsági tábor szezonkezdete előtt. - A Hivatal előtt és a belváros számos pontján a járdákat akadálymentesítettük. - A városüzemeltetés felügyelete mellett majdnem 6000m árok profilját alakítottuk és ástuk ki újra Dombóvár belvízzel legjobban veszélyeztetett Szuhaj városrészében. A munkát START mintaprogramban résztvevő közfoglalkoztatottak végezték. 2. Az Önkormányzati bérlakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek gazdálkodási feladatai: - Lakás- és bérleménygazdálkodás A Városgazdálkodási NKft. a évben E Ft lakbért és E Ft helységbérleti díjat számlázott ki a bérlők részére. A támogatással épült lakások lakbérbevételéből és a bérlemények bérleti díjából befolyt E Ft-ot továbbutaltuk az Önkormányzat felé. A teljes fennálló lakbérhátralék évenkénti alakulását az 1. sz. melléklet mutatja be év óta a hátralék összességében mintegy 12,9 millió forinttal növekedett, mely részleteiben úgy alakult, hogy az önkormányzat által nyilvántartott hátralékból 6,4 millió forintot hajtottunk be (ill. folyt be az önkormányzathoz, a Jóléti Alapítványhoz), ezzel együtt a Városgazdálkodás saját hátraléka 19, millió forinttal növekedett. Kiemelendő, hogy a 6,4 millió forintból a Városgazdálkodáshoz az egyes évek alatt befolyt, de az Önkormányzatot illető lakbérhátralékot (2,6 millió Ft) banki átutalással vagy kompenzálással ténylegesen pénzügyileg teljesítettük az Önkormányzat felé. A Kft. saját lakbérhátralékának évenkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. A 3. számú mellékletben a lakbér és üzleti bérlemények együttes hátralékát úgy bontottuk meg, hogy abból mennyi az élő (jelenleg érvényes) és a már megszűnt szerződések után fennálló tarozások összege. Összehasonlításul bemutatjuk az előző évi adatokat is, melyből látható, hogy az élő szerződéssel rendelkező bérlőink lakbérhátraléka, (5.631 E Ft) csak kis mértékben (+275 E Ft) növekedett. Szabályoztuk a behajtás menetét, miszerint a behajtás különböző fokozatokban zajlik a tartozás keletkezési idejének függvényében. Pl. 7

8 az 1-3 havi lakbérrel tartozók csak fizetési felszólítást, illetve egyenlegközlőt kapnak, de akik nem reagálnak a felszólításra és nem működnek együtt, azok a bérlők a legvégső esetben végrehajtásra kerülnek és kötelezzük őket a bérlemény elhagyására. A lakbérhátralék rendezésére a bérlőknek lehetősége van részletfizetésre, a feltételek fennállása esetén lakásfenntartási, adósságkezelési programban történő részvételre. A évben összesen 22 részletfizetési megállapodást kötöttünk, melyből 6 bérlő fizet rendszeresen és még 4 bérlő próbál fizetni nagyobb rendszerességgel. 4 főnek lejárt a határideje és ki is fizette tartozását. 2 fő kiköltözött, mert nem tudták fizetni sem a lakbért, sem a vállalt havi törlesztést. 4 olyan bérlő van, akinek több a hátraléka év végén, mint amikor megkötötte a részletfizetési megállapodást és 2 olyan lejárt megállapodás van, ahol maradt valamennyi hátralék. Az utolsó 4 fő esetében - akik nem tettek eleget a megállapodásnak - megtettük a megfelelő intézkedéseket. A évek alatt összesen ,- Ft-ot előlegeztünk meg a végrehajtónak (39 eset), 2008-tól ,- Ft ügyvédi, bírósági munkadíjat és illetéket fizettünk ki (49 ügy), ez összesen ,- Ft. Ebből ,- Ft (6,2%) folyt be (!), mint a végrehajtási költség megelőlegezett összege. Több bérlő esetében van jelzálogjoga a Kftnek a volt bérlők ingatlantulajdonán óta három esetben fordult elő hatósági kiköltöztetés, a többi esetben a bérlők önként elhagyták a bérleményeket. A tömeges kilakoltatás sem vezetne eredményre, hiszen az is a városnak jelentene további megoldandó szociális feladatot. A fizetésre történő rábírás természetesen eredményesebb, ha a bérlő bent lakik az ingatlanban, hiszen a bentlakás motiválja ebben. Továbbra is elmondható, hogy egyre gyakoribb (a közüzemi szolgáltatókkal való együttműködés ellenére), hogy ha sikerül is kiköltöztetni a bérlőt az ingatlanból, akkor már az áram ki van kapcsolva, vízszolgáltatást korlátozták és magas összegű közüzemi díjtartozást halmozott fel a bérlő. A szolgáltatók pedig külön díj ellenében csak akkor kötik vissza ismét a szolgáltatást, ha a díjhátralék ki van fizetve, (ill. EON esetében szabványos árammérő órát kell beszerelni) ez megnehezíti a bérlemény további kiadását, addig a bérleti díj sem folyik be, a fenntartási költségek pedig a Kft-t terhelik. Továbbra is nehéz pontja a lakásgazdálkodásnak a Népköztársaság 1. alatti fogyatékkal élők ingatlanainak és tartozásának kérdése is, hiszen évek alatt milliós nagyságrendű lakbér- és rezsihátralékot halmoztak fel a bérlők. Ahhoz, hogy a szolgáltatást ne kapcsolják ki, a Kft-nek kell a díjakat megelőlegezni, a behajtás pedig időben jelentősen elhúzódik. Jelenleg a hátralékos bérlőkkel egy 36 hónapos 8

9 részletfizetési megállapodás van érvényben, melyeket általában rendszeresen fizetik. Továbbá terheli az ingatlant a tűzjelző rendszer üzembentartási díja, ami éves szinten E Ft-ot tesz ki. Ezt a bérlők már nem tudnák fizetni, hiszen családonként további ,- Ft havi plusz kiadást jelentene számukra, de a Kft-nek is igen nagy terhet jelent. (A tűzoltósági előírások miatt viszont üzemben kell tartani.) Az üzlethelységek bérlőinek havi áltagos hátraléka E Ft közé esik, mértéke általában nem növekszik, év végén a hátralék állománya 608 E Ft volt. A cégek ellen hatékonyan fel lehet lépni rövid időn belül, hiszen a szerződés felbontása a tevékenység megszüntetését is jelenti általában és emiatt jobb a fizetési fegyelem. Az egyéni vállalkozók esetében nehezebb a behajtás, de az általános tapasztalat az, hogy nem hagynak maguk után hátralékot a bérlők, amiben segít a háromhavi kaució is. A bérleményesekkel szemben 2012-ben nem kellett behajtási eljárást kezdeményeznünk. A bérlakásokkal kapcsolatos gazdálkodást jelentősen megnehezíti, hogy az állományban több nagyon elhanyagolt lakás, ill. többlakásos társasház is van, melyek hibáinak kijavítása sokszor azért nem lehetséges, mert a teljes ingatlant fel kellene újítani pl. falvizesedés, elavult közművek, tetőszerkezet, stb. miatt, erre azonban nincs a Kftnek anyagi lehetősége, ezeket folyamatosan jelezzük a tulajdonos önkormányzat felé. - A város épített környezetének folyamatos állagmegóvása, különös tekintettel az Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, bérlemények külső és belső felújítására. A lakásgazdálkodás területén alapvetően megváltozott munkaképességű munkavállalók, illetve szociális foglalkoztatottak alkalmazásával végzünk felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokat. A lakásgazdálkodás során felmerülő nagyobb volumenű, nagyobb szakértelmet, illetve speciális felszerelést igénylő feladatokat vállalkozók bevonásával végezzük. A lakások átadás-átvétele során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy következetesen érvényt szerezzünk annak az előírásnak, hogy a bérlő kiköltözéskor, ill. cserekor az általa bérelt ingatlant kifestve, tiszta, rendezett állapotban adja át. A évben 1 lakás nagyobb felújítása történt meg, a többi esetben a beköltöző bérlőkkel egyeztetett módon, őket anyagi erőforrásokban és munkavégzésben is bevonva. Az Nkft-t terhelő költségek 178 E Ftot tettek ki. Az év során 53 lakással kapcsolatban merültek fel közvetlenül költségek, melyekre átlagosan ,- Ft/lakás összeget kellett költeni úgy anyagköltségre, mint felmerülő idegen szakipari szolgáltatásokra. Fentieknek megfelelően a évben mindösszesen 1,6 millió forintot volt módunk lakások felújítására, karbantartására fordítani. Ebben az összegben nem szerepelnek az Nkft-t terhelő lakásokkal kapcsolatos rezsiköltségek. 9

10 - Közreműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a kisebbnagyobb projektekhez kapcsolódó felújításokban. A 2012-es évben ilyen program vagy pályázat nem volt. - Minden igényt kielégítő katalógus készítése az Önkormányzati tulajdonú bérlakások, bérlemények jelenlegi állapotáról év végén az alábbiak szerint alakult a bérlakások típus szerinti darabszáma: Szociális bérlakások 100 db Piaci alapú bérlakások 101 db Állami támogatással épült bérlakások 30 db Fecskeházi bérlakások 15 db Fogyatékkal élők lakóegységei 7 db Az elmúlt évben az NKft. 2 lakáscserét, 26 lakásbérbeadást bonyolított le, melynek folyamán 28 lakás átvétele történt meg a bérlőktől, és 18 lakás átadását hajtottuk végre a bérlők részére. Az év utolsó napján összesen 15 lakás és 2 bérlemény állt üresen. 2 lakás felújításra vár, 8 lakás pedig műszakilag kiadhatatlan állapotban van. 3 lakás a Népköztársaság út 1.sz. alatt üresen áll. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. a szerződésben meghatározott módon, folyamatosan méri fel a lakások állapotát, melyre elsősorban akkor van lehetőség, amikor egy-egy lakás megüresedik, ill. bérlőt cserél. 3. Szociális foglalkoztatás (közmunka): - Közreműködés a közcélú munkavállalók foglalkoztatásában A év végén Dombóvár Város Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a Borostyán Kft. helyett a Városgazdálkodási Nkft-t bízza meg a közfoglalkoztatás feladataival. A Borostyán Kft szeptember 30- án beolvadt az Nkft-be amelynek eredményeképpen a Városgazdálkodási Nkft 10,5 Mft-os jegyzett tőkéje 10 Mft-al, a minimális 500 eft-ra csökkent. A 2012-es évben a fentiekben változás nem történt. Az Nkft. által évben végrehajtásra került a képviselő testület által elfogadott közfoglalkoztatási terv, mely 198 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személynek adott munkát. A közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes bér- és munkaügyi adminisztrációt Nkft-nk szervezte meg, és látta el. Új programként valósult meg a START mezőgazdasági és belvizes projektek bonyolítása a kistérségi munkaprogramokon keresztül. A várhatóan több éven keresztül húzódó programok segítik a rászoruló rétegek szociális felzárkóztatását. 10

11 A közérdekű munkavégzésre kötelezett személyek foglalkoztatása. A 2012-es évben is folyamatosan biztosítottunk munkát a közérdekű munkavégzésre a Városgazdálkodási Nkft-hez irányított személyek részére. 4. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása: - Rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a Munkaügyi Központ támogatásával. - A 2012-es év a változások és akkreditációk éve volt. Tavasszal elkezdtük az új eljáráshoz szükséges dokumentumok előkészítését, hiszen az akkreditációs alap tanúsítványunk augusztus 13-án lejárt. Munkánk sikeres volt, hiszen megkaptuk augusztus 14-i hatállyal az új, alap tanúsítványt. Új személyek bevonását a Munkaügyi központ nem engedélyezte, így sajnos nem sikerült a támogatottak körét bővíteni. Bértámogatásban csak a régi létszám részesült. A 327/2012.(XI.16.) kormányrendelet gyökeres változást hozott a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók életében. A rendelkezésre álló rövid idő alatt a- jól felkészült szakember gárdánknak köszönhetően- sikeres volt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló pályázaton való részvételünk. Harmincfős keretszámot kaptunk. Az év végi létszám adatok jól mutatják a változást. Nőtt a szakképzettek aránya. A sok új tevékenység növelte a felajánlható állások számát. Alapvető foglalkoztatási célként határoztuk meg, hogy ezeket a munkahelyeket megváltozott munkaképességű munkakörönként tartjuk számon és ilyen személyekkel töltjük be. Ezek az emberek, akik nem tudnak megélni a Ft-os járadékból jól tudják, hogy életben maradásuk, családjuk megélhetése függ az adott munkahely megtartásától. Ezért erőn felül is vállalják a feladatot, hogy megtartsák munkahelyüket. Sokkal hatékonyabban dolgoznak, mint a teljes munkaidősök. Egyrészt javítja a munkamorált, másrészt gazdasági hozadéka is van. Harminc családnak van megélhetése és a cég sem jár rosszul, hiszen az állam is támogatja a foglakoztatásukat. ezek alapján folytattuk a rehabilitációs foglalkoztatást, melynek lényege, hogy a megmaradt munkavégző képességre épít. Tényleges létszámadatokat a 4. sz. melléklet mutatja be. Munkarend és szakképzettség táblázat én: 11

12 munkafeladat munkahely létszám munkarend átlagos napi szakképesítés munkaidő bérszámfejtő központi 5 napos 8 óra 1 fő középfokú irodaház munkahét pénzügyes központi 5 napos 1 fő irodaház munkahét középfokú 8 óra rehabilitációs tanácsadó központi 20 órás 1 fő irodaház munkahét felsőfokú 4 óra vízvezeték szerelő műhely 1 fő 5 napos munkahét szakmunkás 7 óra karbantartó műhely 4 fő 5 napos munkahét szakmunkás 7 óra festő, lakás szervizes változó 2 fő 5 napos munkahét szakmunkás 7 óra lakatos műhely 1 fő 5 napos munkahét szakmunkás 6 óra WC üzemeltető Hunyadi tér 1 fő 4 óra folyamatos alapfokú 1 fő 7 óra gépkezelő változó 7 fő 5 napos munkahét szakképzett 7 óra parkgondozó változó 6 fő 5 napos betanított munkahét munkás 7 óra gépkocsivezető változó 2 fő 5 napos alapfokú munkahét szakképzett 7 óra takarító közp.irodaház 1 fő 5 napos 6 óra alapfokú DVMSE 1 fő munkahét 4 óra gyepmester változó 1 fő 36 órás munkahét szakképzett 6 óra gondnok telephely 2 fő 5 napos szakképzett munkahét alapfokú 6 óra biztonsági őr telephely 2 fő folyamatos szakképzett 4 óra összesen: 32 fő 5. Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs és gazdasági hátterének biztosítása - Munkatársak és irodai feltételek biztosítása a Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs feladatainak megkönnyítése érdekében. Továbbra is folyamatosan biztosítjuk az alapítvány részére az adminisztrációja lebonyolításának lehetőségét, úgy mint munkatársi, mint pedig tárgyi feltételek tekintetében, melyet évről évre igyekszünk 12

13 magasabb színvonalon ellátni. A szervezetek között jó az együttműködés. 6. Térségi Szociális Módszertani Foglalkoztató Központ más intézményekkel közös használatban lévő épületének fenntartási, gazdálkodási feladatai - Az épületben működő öt intézmény, illetve szervezet részére megállapodás alapján ingatlankezelési, adminisztrációs feladatok elvégzése. Ebben az évben a szervezetek részére továbbszámlázott közüzemi díjak összege (ÁFA nélkül) E Ft-ot tett ki. A szervetek szorgalmazták az épület műszaki feltételeinek olyan jellegű átalakítását, hogy az egyes intézmények a ténylegesen mért fogyasztásuk alapján számolhassák el a víz, áram, fűtés, stb. költségeiket az eddigi alapterület-szerinti elszámolás helyett. Az önkormányzati beruházás évben megvalósult, az energiadíjak elszámolása és realizálása a évben történt meg először. 7. A DVMSE sportközpont fenntartási, üzemeltetési feladatai április 19-én 248/2011 szerződésszámon MÁV Zrt. és Dombóvár Város Önkormányzata között létrejött Bérleti szerződés alapján a későbbiekben, Dombóvár Város Önkormányzatának a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött Ingatlan Üzemeltetési Szerződése nyomán, mint Üzemeltető május 1-től az Önkormányzat által támogatott Sport egyesületeken túlmenően, Oktatási Intézményekkel, Rendvédelmi szervekkel, valamint Amatőr Sport egyesületekkel, illetve Kulturális rendezvények szervezőivel is együtt működik a létesítmény, valamint helyet ad rendezvényeiknek. Feladatok: Fent említett szerződés nyomán, mint Üzemeltetőnek kötelessége az ingatlan fenntartása, állapot megóvása, korszerűségi feladatok betartása, sporttelep zökkenő mentes működtetése. E feladatokat úgy kell ellátnia, hogy azok ellenőrizhetőek és számon kérhetőek legyenek. Az általunk elvégzett javítási, karbantartási munkálatokról külön beszámolót készítettünk, melyet mellékelten csatolunk. Sporttevékenység, együttműködés: májusától fokozatosan gyarapodik a létesítményhasználók száma, egyre inkább nő a kihasználtság, amely a délutáni órákra éri el csúcspontját. Ennek oka, hogy az utánpótlás nevelésben résztvevő gyermekek délelőtt iskolában vannak, így tudunk az Oktatási Intézmények testnevelés órái számára helyet biztosítani a délelőtti órákban. A versenysportok utánpótlás nevelésén kívül, szép számban kerülnek megrendezésre, diák olimpiák, sporttáborok is. - Együttműködés a város területén levő Sportegyesületekkel - Együttműködés a település Iskoláival (Pl.: Apáczai Oktatási Központ testnevelés órái és karate oktatása a létesítményben vannak), - Együttműködés a Rendvédelmi szervekkel (fizikai állapot felmérések, Rendőrségi prevenciós napok), - Együttműködés Kulturális szervezetekkel (Pl.: koncertek, Ünnepváró gyermek műsorok) 13

14 A sporttevékenységek, kulturális programok lebonyolításához az alábbi feladatok tartoznak: - helyiség biztosítása sport, illetve egyéb rendezvények számára - megfelelő számú személyzet biztosítása - kielégítő higiéniai állapot megteremtése - ügyelet, takarítás biztosítása - sportrendezvény megszervezése, lebonyolítása - támogatók, segítők felkérése - díjak beszerzése (saját rendezvény esetén) - sportszervezési feladatokhoz kapcsolódó, célszerű és indokolt egyéb feladatok A következő összeállításban az elmúlt évben megrendezésre kerülő sport és kulturális rendezvényeinket részletezzük: A kosárlabda szezonban (szeptember május), mindennaposak az edzések a kezdő korosztálytól, az NB II.-s korosztályig. Az NB II.-s korosztálynak átlagban havi kettő mérkőzése van hazai pályán. Ezenkívül számos mérkőzés van kenguru, serdülő, junior korosztályban is. Emellett havonta legalább egy alkalommal megrendezésre kerül a Dombóvári Városi Amatőr kosárlabda bajnokság, illetve szezononként a Regionális Kosárlabda bajnokság egy- egy fordulójára is sor kerül idehaza. A létesítményt használó két Karate egyesület, a heti három edzési időn kívül több esetben rendez övvizsgákat, illetve versenyeket is. Asztalitenisz edzések szintén heti három alkalommal vannak az épületben, de gyakoriak bajnoki fordulók is, valamint ebben a sportágban is megrendezésre került országos bajnokság. Az Ökölvívó edzések heti öt alkalommal zajlanak, illetve bajnokságok idejében hétvégén is. Számos házi verseny kerül megrendezésre az egyesület versenyzői között. Év végén csatlakozott a létesítményhasználók körébe a helyi Hangulat Szabadidős Sport egyesület (Thai boksz) is, ők heti három alkalommal használják az edzőtermet. Heti egy alkalommal használja a létesítményt a Perfect Dance tánccsoport, ezenkívül nyári szünetben heti öt alkalommal járnak a táncolni vágyók intézményünkbe, illetve az Apáczai Oktatási központ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységének növendékei. A DOVASE atlétái heti öt alkalommal, verseny időben hétvégén, ünnepnapon is használják az atlétikapályát és a Szigeterdő futásra alkalmas útjait is, emellett számos atlétika verseny és futóverseny lebonyolítására kerül itt sor. 14

15 A DOVASE lelkes, kitartó edzője, Fazekas Gáspár több ízben szervez a Tolna Megyei Fogyatékkal élők Sport Szövetségének gyermekei számára atlétika és futball versenyeket. A Dombóvári Focisuli egyesület kisebb nagyobb növendékei heti három alkalommal rúgják itt a bőrt, tavasztól, késő őszig a focipályán, télen pedig a kis csarnokban. Havonta egyszer kétszer a nagy csarnokban tartott erőnléti edzéseken kívül, hétvégi családi foci is várja itt az egyesület tagjait. A heti két Floorball edzést kiegészítik még az iskolák számára megrendezett helyi bajnokságok és a más vidéki Floorball egyesületekkel lebonyolított versenyek is. A létesítmény használók sorát bővítik még a szép számú amatőr sportolni vágyók, három amatőr kosárlabda csapat, heti egy alkalommal, a vasutasok amatőr focistái heti két alkalommal, teniszesek heti három alkalommal, a Zafir Hastánccsoport hetente egyszer, illetve a Darts Club is szintén hetente egyszer. Az Apáczai Oktatási Központ Középiskolai Tagintézményének heti öt alkalommal testnevelés órái, heti négy alkalommal pedig karate oktatása zajlik az intézményben. Kulturális rendezvények: Sok érdeklődőt vonzott a s évben létesítményünkbe a szinte havonta megrendezésre kerülő Rock koncertek sorozata, valamint az április 27- i szórakoztató estét nyújtó Kárpátia zenekar. De június második hétvégéjén nálunk pihenhették ki az addigi fáradalmaikat városunk rendőrei, egy családi nap keretei között. A december 2-i Napkelettől Napnyugatig című ünnepváró gyermek műsor nagy tetszést váltott ki a résztvevőkből. Majd az évet egy fergeteges Rock karácsony zárta. Sajnos szomorú eseményei is voltak az elmúlt évnek, létesítményünk adott helyet, december 30-án Tóth Adél Gréta búcsúztatójának, ahol a lelátók megteltek a családdal gyászában együtt érző emberekkel. A s évre előre tekintve, még több, színesebb sport és kulturális rendezvénnyel szeretnénk megörvendeztetni a létesítményhasználókat, látogatókat. Dombóvár, 2013 május 16. Vida Tamás ügyvezető 15

16 1. számú melléklet NYILVÁNTARTOTT LAKBÉRHÁTRALÉK ÖSSZESEN Dátum PM Hivataltól Jóléti Városgazd. Összesen átvett Alapítványtól Kht/Nkft (Ft) (Ft) átvett (Ft) saját lakbér (Ft) Hátralék összes növekedése ( évek) PM Hivatal követeléséből befolyt összesen: ebből PM hivataltól átvett hátralék csökkenése ebből Jóléti Alapítványtól átvett hátralék csökk Városgazdálkodásnál hátralék-növekedés: Éves átlagos hátralék-növekedés:

17 2. sz. melléklet VÁROSGAZDÁLKODÁSI KHT/NKFT SAJÁT LAKBÉRHÁTRALÉKÁNAK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA (Kiszámlázott közüzemi díjakkal és közös jellegű költségekkel együtt) Év Nyitó Kiszámlázott Befolyt Záró Befolyt/ Éves (E Ft) lakbér lakbér (E Ft) kiszámlázott növekedés (E Ft) (E Ft) aránya % (E Ft) , , , , , , , , Összesen: ,08 Összes növekedés évtől kezdődően:

18 3. számú melléklet NYILVÁNTARTOTT LAKBÉR ÉS HELYSÉGBÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK ÖSSZESEN évben Dátum PM Hivataltól Jóléti Városgazd. Összesen átvett Alapítványtól Kht/Nkft (Ft) (Ft) átvett (Ft) saját lakbér (Ft) Ebből élő szerződések Megszűnt bérlők NYILVÁNTARTOTT LAKBÉR ÉS HELYSÉGBÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK ÖSSZESEN évben Dátum PM Hivataltól Jóléti Városgazd. Összesen átvett Alapítványtól Kht/NKft (Ft) (Ft) átvett (Ft) saját lakbér (Ft) Ebből élő szerződések Megszűnt bérlők

19 4. számú melléklet ÉVI TÉNYLEGES LÉTSZÁMADATOK (TÖRZSLÉTSZÁMBÓL MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK) Kategóriák Fizikai Szellemi Állományon Összesen kívüli (GYES) Teljes munkaidő 0 fő 2 fő 0 fő 2 fő Részmunkaidő 29 fő 1 fő 0 fő 30 fő Összesen 29 fő 3 fő 0 fő 32 fő Állományon kívüliek: Rehabos foglalk. létszám: 32 fő 0 fő 32 fő 5. sz. melléklet ÉVI TÉNYLEGES LÉTSZÁMADATOK (TÖRZSLÉTSZÁM) Kategóriák Fizikai Szellemi Állományon Összesen kívüli (GYES) Teljes munkaidő 21 fő 13 fő 3 fő 37 fő Részmunkaidő 20 fő 2 fő 0 fő 22 fő Összesen 41 fő 15 fő 3 fő 59 fő Állományon kívüliek: Törzslétszám 59 fő -3 fő 56 fő 19

A Dombóvári. Város- és Lakásgazdálkodási. Nonprofit Kft. 2013. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Dombóvári. Város- és Lakásgazdálkodási. Nonprofit Kft. 2013. ÉVI ÜZLETI TERVE A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. ÉVI ÜZLETI TERVE Tartalma: - A Nonprofit Kft. cél szerinti tevékenységének bemutatása - 2013. évi üzleti tervek Dombóvár, 2013. március 01.

Részletesebben

10. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére

10. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2013.

Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2013. Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2013. Szerződő fél Tárgy Típus Értéke (Ft) Időtartama 1. Belügyminisztérium Támogatási szerződés KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025 10.680.000 2013.02.01 Dombóvár

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. felügyelőbizottsági

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól Ó z d, 2011. május 30. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e A nem lakáscélú

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Új napirendi pont 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: A Városháza konyhájának működtetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A MÁV sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről. 2013. augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről. 2013. augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdoná lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről I.kategóriás lakások: Egyek, Fő u. 59. sz. Egyek, Fő u. 4. sz. Egyek, Deák F. u. 4. sz. Egyek, Víg u. 1/a sz.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság KŐKÉRT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet és a A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Szakképzés gyakorlati oktatási feladatainak ellátása,

Részletesebben

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Nagyon kevés volt az év eleji nyitó bevételünk (8.500 Ft) ezért Mix torna szervezésre és rendkívüli helyzetünk támogatására kaptunk

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Az Út a munkához program célja Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati bérlakás-értékesítés folytatásával

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület 2015. július 9. -i ülésre

Előterjesztés a képviselő-testület 2015. július 9. -i ülésre Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. július 9. -i ülésre Tárgy: Segesd Községi Önkormányzat 2015 évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DUNAVARSÁNYI TEMETŐK ÉS A RAVATALOZÓK 2013. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A DUNAVARSÁNYI TEMETŐK ÉS A RAVATALOZÓK 2013. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL GYERTYALÁNG KEGYELETI SZOLGÁLAT KFT. LEVELEZÉSI CÍM: TELEFON: 06-23-415-036 2040 BUDAÖRS TELEFAX: 06-23-415-498 Ibolya Utca 56. E-MAIL CÍM: 2040 Budaörs, Pf.: 169. gyertyalangkft@freemail.hu Dunavarsány

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2015. november 25. Előzmények A korábbi időszakban Ózd város területén

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház üzemeltetéséről Előkészítette: Méri Zoltán ügyvezető LISZ Kft. Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási rendszere Előadó: Boros Attila Főosztályvezető Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

Részletesebben

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Ügyfél neve: Török Lovastanya Lovas Klub Ügyfél címe: 8849 Szenta, Török Lovastanya (Hrsz: 022/4) Ügyfél telefonszáma: 06303623416 MVH regisztrációs szám: 1004381550

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése. 2011.év

Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése. 2011.év A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése 2011.év 1 I. Számviteli beszámoló A Nonprofit Kft. 2011 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele Sorszám: IV/13 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Döntéshozatal

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 (Beadási határidő: 2013. július 30.) A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

Vízilabdázás Jövőjéért Alapítvány 1023 Budapest, Árpád fejedelem u.8. Adószám: 18006290-1-41

Vízilabdázás Jövőjéért Alapítvány 1023 Budapest, Árpád fejedelem u.8. Adószám: 18006290-1-41 1023 Budapest, Árpád fejedelem u.8. Adószám: 18006290-1-41 Közhasznúsági jelentés A Vízilabdázás Jövőjéért Alapítvány 2011 évi tevékenységéről I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 1/3. sz. melléklet Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. Üzleti terv 2011. -3. módosítás/kiegészítés - Készítette: Becskei Kovács Barbara Ügyvezető igazgató 1 A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester Pénzügyi helyzet 2010. évi költségvetés teljesítése összes bevétel: 237.240 e Ft összes kiadás: 238.603 e Ft 2011. évi költségvetés

Részletesebben

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET Bemutatkozunk Az egyesület 2010 augusztusában alakult azzal a céllal, hogy tagjaink megfelelő körülmények között, szervezett kereteken belül tudják űzni ezt a sportot.

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Orvosi rendelőkkel kapcsolatos sürgős javítási intézkedések

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben