A Dombóvári. Város- és Lakásgazdálkodási. Nonprofit Kft ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dombóvári. Város- és Lakásgazdálkodási. Nonprofit Kft. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA Dombóvár, május 16. Vida Tamás ügyvezető 1

2 A Nonprofit Kft. cél szerinti tevékenységének bemutatása A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti alapvető célja Dombóvár város lakásgazdálkodásának minél magasabb szinten történő művelése, a városüzemeltetési feladatok ellátása, tartósan munkanélküliek szociális foglakoztatásokba vonása, a REHAB -os megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a munkába való visszatérésének a segítése, együttműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a város arculatának egységes megteremtéséért, a város épített környezetének megóvása, fejlesztése. A célok megvalósítása érdekében a Nonprofit Kft. Dombóvár Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéseket kötött. A Nonprofit Kft. ezen szerződések, illetve az Önkormányzat által meghatározott egyéb feladatok végrehajtásának érdekében működik, vállalkozási tevékenységet alaptevékenységét nem veszélyeztető módon folytat. A Nonprofit Kft. gazdálkodása A fenti programok megvalósítása érdekében a Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. önálló gazdálkodást folytat. Gazdálkodásának alapja: törzstőkéje, az Önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződésekből adódó bevételek, a lakbérbevételek, valamint eseti megrendelésekből, szerződésekből, vállalt programokból származó bevételek. A gazdálkodás eredményessége érdekében az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződéseken és eseti megrendeléseken felül a Nonprofit Kft. - az alaptevékenységet nem veszélyeztető módon - más gazdálkodókkal, vállalkozókkal és magánszemélyekkel is köt szerződéseket, melyekből származó bevétel kiegészíti a fenti bevételeket. A legjelentősebb szerződés a közbeszerzési eljárás lefolytatása után több partnerrel együtt megkötött parkkarbantartási konzorciumi megállapodás. Az Nkft. a városüzemeltetési tevékenységét állandó létszámmal, időszakosan szociális foglalkoztatottak bevonásával a közmunkaprogramokon keresztül, szerződésben foglaltak és eseti megrendelések szerint végzi. A lakásgazdálkodás területén alapvetően megváltozott munkaképességű munkavállalók, illetve szociális foglalkoztatottak alkalmazásával végzünk felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokat. Az adminisztrációs tevékenységet állandó alkalmazottakkal látjuk el, akik között szintén vannak megváltozott munkaképességű munkavállalók. A lakásgazdálkodás során felmerülő nagyobb volumenű, nagyobb szakértelmet, illetve speciális felszerelést igénylő feladatokat vállalkozók bevonásával végezzük. A volt DVMSE sportközpont üzemeltetése az önkormányzattal megkötött üzemeltetési szerződés alapján történik. A feladatellátáshoz az Nkft-nek létszámbővítést kellett végrehajtani 4fővel. A szakképzési feladatok beindítása jelentős energiák (mind anyagi, mind emberi erőforrás tekintetében) bevonását igényelte. A feladat beindítását követően a 2

3 2011-ben beindított pincér, szakács és vendéglős szakmák mellé 2012-ben további szakmák jelentek meg, úgymint a cukrász a hegesztő és villanyszerelő szakmák. Ez természetesen további 4 fő oktató és kb. 62 fő tanuló plusz létszám felvételét jelentette. Így a szakképzési kontingensünk a as tanév elején 109 tanulót és 9 oktatót jelentett. Egy tanuló az ősz folyamán elment így a tanévet 108 tanulóval zártuk. A START valamint az egyéb hosszabbtávú közfoglalkoztatási programok finanszírozása a munkaügyi központon keresztül történt. A problémát az előfinanszírozás jelentette, mivel a heti bérfizetés mellett csak egyhavi előfinanszírozást lehet kérelmezni, vagyis plusz egy hónapot meg kell finanszírozni a támogatás megérkeztéig. Ehhez az Nkft.-nek 10 Mft rulírozó hitelt kellett igényelni amelyhez kellet az önkormányzat kezességvállalása. A létszámadatokat az 5. számú mellékletben mutatjuk be. A Nonprofit Kft. feladatai és tevékenysége 2012-ben: 1. Városüzemeltetési feladatok ellátása: 1.1. Városüzemeltetési szerződés feladatai - Vállalkozókhoz nem tartozó közterületeken parlagfű irtása, gazos területek rendbetétele, kaszálása Az Önkormányzattal kötött városüzemeltetési szerződés 1. számú mellékletben szereplő területek mindegyikénél meghatározott az évi kaszálások száma. A legtöbbnél 3 kaszálás van betervezve, ami sokszor kevésnek bizonyul, de a kaszálások elnyújtásával az Nkft. próbálja betartani ezen munkafolyamatok számát. A szerződés 7. számú mellékletében felsorolt területek kaszálását az NKft. a Városüzemeltetési Irodával mindig külön egyeztetve, megrendelésre végzi. A 2012-es évben az NKft. négy alkalommal kapott megrendelést ezen tevékenység elvégzésére, melyeknek maradéktalanul eleget tett. A 2012-es évben az Nkft szerződés keretében ellátta az Árpád utcai fűtőmű és a Kispolgárok parkjának zöldterület fenntartási feladatait is. - Közúthoz tartozó műtárgyak, tartozékok, korlátok állapotmérése, karbantartása A 2012-es évben az előző évhez hasonlóan kétszer (tavasszal és ősszel) a közúthoz tartozó műtárgyak állapotfelmérésen estek át, mely alapján kisebb karbantartási feladatok merültek fel, köszönhetően annak, hogy a 2012-es évben az összes szerződésben szereplő közúthoz tartozó műtárgy esetében felújítást eszközöltünk. A munkák elvégzését és a 2012-es évben történt két állapot felmérési időpontot felmérési napló igazolja. - Buszmegállók festése, javítása, karbantartása A buszmegállók karbantartása, javítása, festése előzetes egyeztetéssel történik ben a legnagyobb problémát a buszmegállók esetében a 3

4 folyamatos rongálás és töréskárok okozták. Folyamatos volt az plexi és üvegkár, melyre válaszul az Önkormányzat a 2012-es évben a buszmegállók kitört üvegjeit, plexijeit nem pótoltatta. A buszmegállókban levő megrongálódott, elhasználódott szeméttárolók cseréjét, javítását folyamatosan végeztük. - Játszóterek állapotának figyelemmel kisérése, a szükséges javítási munkák elvégzése A 2010-es évben a víztoronynál előzetesen kialakított játszóteret a KERMI minőségellenőrző szervezet ellenőrizte, és szabványosnak minősítette. Ezen játszótér esetében folyamatosan küzdöttünk, hogy a megannyi rongálás, törés, zúzás ellenére a játszótér megfelelő állapotban maradjon. Fontosabb javítási munkák: - A 2012-es évben a Kft. több játszóteret újított fel, a használhatóságuk érdekében. Ilyenek: Radnóti utcai játszótér, Szigeterdei Hajóhintás játszótér, Bohém mögött levő játszótér, Gárdonyi téri játszótér, Kossuth téri játszótér. A részletes, elvégzett feladatokat a játszótér karbantartási naplóban rögzítettük. - A Nonprofit Kft. leginkább a balesetveszélyek, hiányosságok elhárítására összpontosít a játszóterekkel kapcsolatban, ennek érdekében kisebb javítási feladatokat (hintalánc, csúszda) elvégeztük. A 2012-es év tavaszán és őszén az Nkft. teljes körű játszótér állapot ellenőrzést hajtott végre, melyről ellenőrzési naplót készített. A feltárt hibákat hiányosságokat folyamatosan javította. A homokozókban a homok cseréje április 30-ig lezajlott. A homokozók karbantartásának (kapálás, homok visszaseprés) munkálatait 3 fő munkavállaló folyamatosan végezte. - Gyepmesteri feladatok ellátása A 2012-es évben a gyepmester feladatait maradéktalanul ellátta. A szerződésben rögzített napi útvonalát minden nap teljesítette. A HELP segítő szolgálattal a 2012-es évben kötött együttműködési szerződés az ebek ellátását és a gyepmesteri feladatok elvégzését nagymértékben segítette. A 2012-es évben a gyepmesteri telep kapcsán a Nonprofit Kft. óriási energiákat mozgósítva a saját forrásait használva próbálta élhetőbbé, használhatóbbá tenni a telepet. A folyamatos munkának köszönhetően a telep megkapta a hivatalos regisztrációs számot a legális működés szempontjából. Megvalósult feladatok 2012-ben: 4

5 A Gyepmesteri telep területének használatban történő visszaszerzése majd lekerítése A telep kenelszámának növelése Kerítés felújítása Bozót és cserjeirtás Szalmatároló készítése Hosszú távú kártevőirtási szerződéskötés - Ünnepekre Dombóvár város terültén zászlók kihelyezése A tavalyi évben az Önkormányzattal kötött városüzemeltetési szerződés 3. számú mellékletében meghatározott időpontok mindegyikén, (kivéve május 9. melyet az önkormányzat a 2011-es évtől kivett az Nkft. átalánydíjas szerződéséből) a meghatározott helyekre, az előre egyeztetett összeállításokkal a zászlók kihelyezésre kerültek. A 2012-es évben zászlók pótlása nem történt, a meglevő zászlómennyiséggel gazdálkodtunk. A következő évben előre vetítve zászlót pótolni nagyon fontos lenne, mert egy-egy ünnepi kihelyezés alkalmából 6-8 db lobogó tűnik el. - Városi hirdetőtáblák javítása, festése, városi hirdetőtáblákra reklámkihelyezés A hirdetőtáblák esetében a plakátozást az Nkft. folyamatosan és maradéktalanul elvégezte a 2012-es évben ben az Nkft. elkezdte a telephelyén levő tartalék hirdetőtáblák azon helyekre történő kihelyezését ahol az évtizedek óta ott lévő már nagyon elhasználódott és rozsdás. Az újakat lecseréltük a régiekre a régieket pedig felújítottuk és újítjuk folyamatosan a következő 2013-as évben is. - Közlekedési táblák állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, helyreállítása, pótlása, kihelyezése A közlekedési és utcanév táblák esetében az ellenőrzést, ill. magát a karbantartási, helyreállítási feladatokat is folyamatosan végezzük. Ellenőrzésükben segítségünkre vannak a Városfejlesztési Iroda és a Rendőrség munkatársai is. - Téli időszakban kézi hó eltakarítás, síkosság mentesítés a vállalkozókhoz nem tartozó területeken A 2012-es évben ezt a feladatot a Nonprofit Kft. maradéktalanul ellátta, továbbá városüzemeltetési kérésre a lakosságnak is többször segítséget nyújtott. - Hunyadi téri nyilvános WC kezelése 5

6 A WC-ben dolgozó munkavállalók létszámát év végétől megemeltük, ezzel is biztosítva az állandó (feltüntetett) nyitva tartást. Ezen emelt létszám a 2012-es évben is folyamatosan jelen volt. A korábbi időszakban is, de főleg a felújítás óta a WC állandó karbantartást igényel a sajnálatos rongálások miatt (pl: ajtók, zárak, ablakok, csapok tönkretétele). Ennek ellenére a Kft. megpróbálja fenntartani a megfelelő műszaki és esztétikai állapotot, az ezzel kapcsolatos feladatokat 2012-ben is elláttuk. - Hunyadi téri buszmegálló váróterem takarítása A váróterem takarítása, üzemeltetése szintén a Hunyadi téri WC-ben dolgozók feladata. Az állandó rongálások miatt a buszmegálló váróterme szinte egész 2012-es évben zárva tartott, mert egyszerűen nem lehetett megóvni. A takarítása ettől függetlenül folyamatos volt, festését 2013-ban tervezzük. - Köztéri szobrok állagmegóvása a téli időszakban A téli időszakban - a városüzemeltetéssel egyeztetve - a köztéri szobrok állagmegóvási letakarása megtörtént. - Díszkivilágítások reflektorainak tisztántartása A reflektorok tisztítását évente egyszer szükséges elvégezni, mely a 2012-es évben is maradéktalanul megtörtént. A reflektorok égőinek cseréjét, új reflektorok kihelyezését, illetve szükség esetén többszöri tisztítását a Kft. külön megrendelésre elvégezte. - Sportpályák karbantartása A közterületeken levő sportpályákkal kapcsolatos karbantartási munkákra önkormányzati megrendelés hiányában nem került sor. A JAM csarnokban levő kosárlabdapálya, salakos focipálya, röplabdapálya állandó felügyelet mellett van. Karbantartásuk, takarításuk folyamatos A problémákat, hiányosságokat javításokat elvégeztük (pl.: Kosárlabdapálya esetében hálócsere, palánkok javítása, hegesztése, Salakos focipálya esetében: a salak gyomoktól való mentesítése, kapuk javítása festése, A folyami homokos röplabdapálya esetében: a homok pótlása, cseréje, állandó gyomtalanítása szintén megtörtént.) - Szőlőhegy, Gunaras, Tüske, Szarvasd Mászlony Szilfás puszták gondnoki feladatainak ellátása A gondnoki feladatok ellátását a tavalyi évben maradéktalanul elvégezte a Kft. A fent felsorolt területeken egész évben a kihelyezett, 2 gondnok végezte el az évszaknak megfelelő munkákat, mint például fűnyírás, gallyazás, terület-takarítás, stb. - Egyéb, eseti megrendelés alapján elvégzendő feladat (járdajavítás, sövénynyírás, szeméttárolók kihelyezése, szállítási feladatok, padkanyesés, gallyazások, fakivágások) 6

7 A Városgazdálkodási NKft. jelentős mennyiségű eseti feladatot látott el a év folyamán is a városi megrendeléseknek köszönhetően, melyek teljesítése folyamatos volt, azonban néhány megrendelés teljesítését a Kft. működési körén kívül eső okok miatt át kellett ütemezni a következő évre. Leginkább kosaras autóval történő fanyesések, favágások! 1.2. Városüzemeltetés keretén belül elvégzett kiemelt projektek: - Jelentős karbantartási és felújítási munkákat végeztünk a Balatonfenyves-alsói ifjúsági tábor szezonkezdete előtt. - A Hivatal előtt és a belváros számos pontján a járdákat akadálymentesítettük. - A városüzemeltetés felügyelete mellett majdnem 6000m árok profilját alakítottuk és ástuk ki újra Dombóvár belvízzel legjobban veszélyeztetett Szuhaj városrészében. A munkát START mintaprogramban résztvevő közfoglalkoztatottak végezték. 2. Az Önkormányzati bérlakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek gazdálkodási feladatai: - Lakás- és bérleménygazdálkodás A Városgazdálkodási NKft. a évben E Ft lakbért és E Ft helységbérleti díjat számlázott ki a bérlők részére. A támogatással épült lakások lakbérbevételéből és a bérlemények bérleti díjából befolyt E Ft-ot továbbutaltuk az Önkormányzat felé. A teljes fennálló lakbérhátralék évenkénti alakulását az 1. sz. melléklet mutatja be év óta a hátralék összességében mintegy 12,9 millió forinttal növekedett, mely részleteiben úgy alakult, hogy az önkormányzat által nyilvántartott hátralékból 6,4 millió forintot hajtottunk be (ill. folyt be az önkormányzathoz, a Jóléti Alapítványhoz), ezzel együtt a Városgazdálkodás saját hátraléka 19, millió forinttal növekedett. Kiemelendő, hogy a 6,4 millió forintból a Városgazdálkodáshoz az egyes évek alatt befolyt, de az Önkormányzatot illető lakbérhátralékot (2,6 millió Ft) banki átutalással vagy kompenzálással ténylegesen pénzügyileg teljesítettük az Önkormányzat felé. A Kft. saját lakbérhátralékának évenkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. A 3. számú mellékletben a lakbér és üzleti bérlemények együttes hátralékát úgy bontottuk meg, hogy abból mennyi az élő (jelenleg érvényes) és a már megszűnt szerződések után fennálló tarozások összege. Összehasonlításul bemutatjuk az előző évi adatokat is, melyből látható, hogy az élő szerződéssel rendelkező bérlőink lakbérhátraléka, (5.631 E Ft) csak kis mértékben (+275 E Ft) növekedett. Szabályoztuk a behajtás menetét, miszerint a behajtás különböző fokozatokban zajlik a tartozás keletkezési idejének függvényében. Pl. 7

8 az 1-3 havi lakbérrel tartozók csak fizetési felszólítást, illetve egyenlegközlőt kapnak, de akik nem reagálnak a felszólításra és nem működnek együtt, azok a bérlők a legvégső esetben végrehajtásra kerülnek és kötelezzük őket a bérlemény elhagyására. A lakbérhátralék rendezésére a bérlőknek lehetősége van részletfizetésre, a feltételek fennállása esetén lakásfenntartási, adósságkezelési programban történő részvételre. A évben összesen 22 részletfizetési megállapodást kötöttünk, melyből 6 bérlő fizet rendszeresen és még 4 bérlő próbál fizetni nagyobb rendszerességgel. 4 főnek lejárt a határideje és ki is fizette tartozását. 2 fő kiköltözött, mert nem tudták fizetni sem a lakbért, sem a vállalt havi törlesztést. 4 olyan bérlő van, akinek több a hátraléka év végén, mint amikor megkötötte a részletfizetési megállapodást és 2 olyan lejárt megállapodás van, ahol maradt valamennyi hátralék. Az utolsó 4 fő esetében - akik nem tettek eleget a megállapodásnak - megtettük a megfelelő intézkedéseket. A évek alatt összesen ,- Ft-ot előlegeztünk meg a végrehajtónak (39 eset), 2008-tól ,- Ft ügyvédi, bírósági munkadíjat és illetéket fizettünk ki (49 ügy), ez összesen ,- Ft. Ebből ,- Ft (6,2%) folyt be (!), mint a végrehajtási költség megelőlegezett összege. Több bérlő esetében van jelzálogjoga a Kftnek a volt bérlők ingatlantulajdonán óta három esetben fordult elő hatósági kiköltöztetés, a többi esetben a bérlők önként elhagyták a bérleményeket. A tömeges kilakoltatás sem vezetne eredményre, hiszen az is a városnak jelentene további megoldandó szociális feladatot. A fizetésre történő rábírás természetesen eredményesebb, ha a bérlő bent lakik az ingatlanban, hiszen a bentlakás motiválja ebben. Továbbra is elmondható, hogy egyre gyakoribb (a közüzemi szolgáltatókkal való együttműködés ellenére), hogy ha sikerül is kiköltöztetni a bérlőt az ingatlanból, akkor már az áram ki van kapcsolva, vízszolgáltatást korlátozták és magas összegű közüzemi díjtartozást halmozott fel a bérlő. A szolgáltatók pedig külön díj ellenében csak akkor kötik vissza ismét a szolgáltatást, ha a díjhátralék ki van fizetve, (ill. EON esetében szabványos árammérő órát kell beszerelni) ez megnehezíti a bérlemény további kiadását, addig a bérleti díj sem folyik be, a fenntartási költségek pedig a Kft-t terhelik. Továbbra is nehéz pontja a lakásgazdálkodásnak a Népköztársaság 1. alatti fogyatékkal élők ingatlanainak és tartozásának kérdése is, hiszen évek alatt milliós nagyságrendű lakbér- és rezsihátralékot halmoztak fel a bérlők. Ahhoz, hogy a szolgáltatást ne kapcsolják ki, a Kft-nek kell a díjakat megelőlegezni, a behajtás pedig időben jelentősen elhúzódik. Jelenleg a hátralékos bérlőkkel egy 36 hónapos 8

9 részletfizetési megállapodás van érvényben, melyeket általában rendszeresen fizetik. Továbbá terheli az ingatlant a tűzjelző rendszer üzembentartási díja, ami éves szinten E Ft-ot tesz ki. Ezt a bérlők már nem tudnák fizetni, hiszen családonként további ,- Ft havi plusz kiadást jelentene számukra, de a Kft-nek is igen nagy terhet jelent. (A tűzoltósági előírások miatt viszont üzemben kell tartani.) Az üzlethelységek bérlőinek havi áltagos hátraléka E Ft közé esik, mértéke általában nem növekszik, év végén a hátralék állománya 608 E Ft volt. A cégek ellen hatékonyan fel lehet lépni rövid időn belül, hiszen a szerződés felbontása a tevékenység megszüntetését is jelenti általában és emiatt jobb a fizetési fegyelem. Az egyéni vállalkozók esetében nehezebb a behajtás, de az általános tapasztalat az, hogy nem hagynak maguk után hátralékot a bérlők, amiben segít a háromhavi kaució is. A bérleményesekkel szemben 2012-ben nem kellett behajtási eljárást kezdeményeznünk. A bérlakásokkal kapcsolatos gazdálkodást jelentősen megnehezíti, hogy az állományban több nagyon elhanyagolt lakás, ill. többlakásos társasház is van, melyek hibáinak kijavítása sokszor azért nem lehetséges, mert a teljes ingatlant fel kellene újítani pl. falvizesedés, elavult közművek, tetőszerkezet, stb. miatt, erre azonban nincs a Kftnek anyagi lehetősége, ezeket folyamatosan jelezzük a tulajdonos önkormányzat felé. - A város épített környezetének folyamatos állagmegóvása, különös tekintettel az Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, bérlemények külső és belső felújítására. A lakásgazdálkodás területén alapvetően megváltozott munkaképességű munkavállalók, illetve szociális foglalkoztatottak alkalmazásával végzünk felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokat. A lakásgazdálkodás során felmerülő nagyobb volumenű, nagyobb szakértelmet, illetve speciális felszerelést igénylő feladatokat vállalkozók bevonásával végezzük. A lakások átadás-átvétele során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy következetesen érvényt szerezzünk annak az előírásnak, hogy a bérlő kiköltözéskor, ill. cserekor az általa bérelt ingatlant kifestve, tiszta, rendezett állapotban adja át. A évben 1 lakás nagyobb felújítása történt meg, a többi esetben a beköltöző bérlőkkel egyeztetett módon, őket anyagi erőforrásokban és munkavégzésben is bevonva. Az Nkft-t terhelő költségek 178 E Ftot tettek ki. Az év során 53 lakással kapcsolatban merültek fel közvetlenül költségek, melyekre átlagosan ,- Ft/lakás összeget kellett költeni úgy anyagköltségre, mint felmerülő idegen szakipari szolgáltatásokra. Fentieknek megfelelően a évben mindösszesen 1,6 millió forintot volt módunk lakások felújítására, karbantartására fordítani. Ebben az összegben nem szerepelnek az Nkft-t terhelő lakásokkal kapcsolatos rezsiköltségek. 9

10 - Közreműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a kisebbnagyobb projektekhez kapcsolódó felújításokban. A 2012-es évben ilyen program vagy pályázat nem volt. - Minden igényt kielégítő katalógus készítése az Önkormányzati tulajdonú bérlakások, bérlemények jelenlegi állapotáról év végén az alábbiak szerint alakult a bérlakások típus szerinti darabszáma: Szociális bérlakások 100 db Piaci alapú bérlakások 101 db Állami támogatással épült bérlakások 30 db Fecskeházi bérlakások 15 db Fogyatékkal élők lakóegységei 7 db Az elmúlt évben az NKft. 2 lakáscserét, 26 lakásbérbeadást bonyolított le, melynek folyamán 28 lakás átvétele történt meg a bérlőktől, és 18 lakás átadását hajtottuk végre a bérlők részére. Az év utolsó napján összesen 15 lakás és 2 bérlemény állt üresen. 2 lakás felújításra vár, 8 lakás pedig műszakilag kiadhatatlan állapotban van. 3 lakás a Népköztársaság út 1.sz. alatt üresen áll. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. a szerződésben meghatározott módon, folyamatosan méri fel a lakások állapotát, melyre elsősorban akkor van lehetőség, amikor egy-egy lakás megüresedik, ill. bérlőt cserél. 3. Szociális foglalkoztatás (közmunka): - Közreműködés a közcélú munkavállalók foglalkoztatásában A év végén Dombóvár Város Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a Borostyán Kft. helyett a Városgazdálkodási Nkft-t bízza meg a közfoglalkoztatás feladataival. A Borostyán Kft szeptember 30- án beolvadt az Nkft-be amelynek eredményeképpen a Városgazdálkodási Nkft 10,5 Mft-os jegyzett tőkéje 10 Mft-al, a minimális 500 eft-ra csökkent. A 2012-es évben a fentiekben változás nem történt. Az Nkft. által évben végrehajtásra került a képviselő testület által elfogadott közfoglalkoztatási terv, mely 198 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személynek adott munkát. A közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes bér- és munkaügyi adminisztrációt Nkft-nk szervezte meg, és látta el. Új programként valósult meg a START mezőgazdasági és belvizes projektek bonyolítása a kistérségi munkaprogramokon keresztül. A várhatóan több éven keresztül húzódó programok segítik a rászoruló rétegek szociális felzárkóztatását. 10

11 A közérdekű munkavégzésre kötelezett személyek foglalkoztatása. A 2012-es évben is folyamatosan biztosítottunk munkát a közérdekű munkavégzésre a Városgazdálkodási Nkft-hez irányított személyek részére. 4. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása: - Rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a Munkaügyi Központ támogatásával. - A 2012-es év a változások és akkreditációk éve volt. Tavasszal elkezdtük az új eljáráshoz szükséges dokumentumok előkészítését, hiszen az akkreditációs alap tanúsítványunk augusztus 13-án lejárt. Munkánk sikeres volt, hiszen megkaptuk augusztus 14-i hatállyal az új, alap tanúsítványt. Új személyek bevonását a Munkaügyi központ nem engedélyezte, így sajnos nem sikerült a támogatottak körét bővíteni. Bértámogatásban csak a régi létszám részesült. A 327/2012.(XI.16.) kormányrendelet gyökeres változást hozott a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók életében. A rendelkezésre álló rövid idő alatt a- jól felkészült szakember gárdánknak köszönhetően- sikeres volt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló pályázaton való részvételünk. Harmincfős keretszámot kaptunk. Az év végi létszám adatok jól mutatják a változást. Nőtt a szakképzettek aránya. A sok új tevékenység növelte a felajánlható állások számát. Alapvető foglalkoztatási célként határoztuk meg, hogy ezeket a munkahelyeket megváltozott munkaképességű munkakörönként tartjuk számon és ilyen személyekkel töltjük be. Ezek az emberek, akik nem tudnak megélni a Ft-os járadékból jól tudják, hogy életben maradásuk, családjuk megélhetése függ az adott munkahely megtartásától. Ezért erőn felül is vállalják a feladatot, hogy megtartsák munkahelyüket. Sokkal hatékonyabban dolgoznak, mint a teljes munkaidősök. Egyrészt javítja a munkamorált, másrészt gazdasági hozadéka is van. Harminc családnak van megélhetése és a cég sem jár rosszul, hiszen az állam is támogatja a foglakoztatásukat. ezek alapján folytattuk a rehabilitációs foglalkoztatást, melynek lényege, hogy a megmaradt munkavégző képességre épít. Tényleges létszámadatokat a 4. sz. melléklet mutatja be. Munkarend és szakképzettség táblázat én: 11

12 munkafeladat munkahely létszám munkarend átlagos napi szakképesítés munkaidő bérszámfejtő központi 5 napos 8 óra 1 fő középfokú irodaház munkahét pénzügyes központi 5 napos 1 fő irodaház munkahét középfokú 8 óra rehabilitációs tanácsadó központi 20 órás 1 fő irodaház munkahét felsőfokú 4 óra vízvezeték szerelő műhely 1 fő 5 napos munkahét szakmunkás 7 óra karbantartó műhely 4 fő 5 napos munkahét szakmunkás 7 óra festő, lakás szervizes változó 2 fő 5 napos munkahét szakmunkás 7 óra lakatos műhely 1 fő 5 napos munkahét szakmunkás 6 óra WC üzemeltető Hunyadi tér 1 fő 4 óra folyamatos alapfokú 1 fő 7 óra gépkezelő változó 7 fő 5 napos munkahét szakképzett 7 óra parkgondozó változó 6 fő 5 napos betanított munkahét munkás 7 óra gépkocsivezető változó 2 fő 5 napos alapfokú munkahét szakképzett 7 óra takarító közp.irodaház 1 fő 5 napos 6 óra alapfokú DVMSE 1 fő munkahét 4 óra gyepmester változó 1 fő 36 órás munkahét szakképzett 6 óra gondnok telephely 2 fő 5 napos szakképzett munkahét alapfokú 6 óra biztonsági őr telephely 2 fő folyamatos szakképzett 4 óra összesen: 32 fő 5. Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs és gazdasági hátterének biztosítása - Munkatársak és irodai feltételek biztosítása a Szociális Lakásalap Alapítvány adminisztrációs feladatainak megkönnyítése érdekében. Továbbra is folyamatosan biztosítjuk az alapítvány részére az adminisztrációja lebonyolításának lehetőségét, úgy mint munkatársi, mint pedig tárgyi feltételek tekintetében, melyet évről évre igyekszünk 12

13 magasabb színvonalon ellátni. A szervezetek között jó az együttműködés. 6. Térségi Szociális Módszertani Foglalkoztató Központ más intézményekkel közös használatban lévő épületének fenntartási, gazdálkodási feladatai - Az épületben működő öt intézmény, illetve szervezet részére megállapodás alapján ingatlankezelési, adminisztrációs feladatok elvégzése. Ebben az évben a szervezetek részére továbbszámlázott közüzemi díjak összege (ÁFA nélkül) E Ft-ot tett ki. A szervetek szorgalmazták az épület műszaki feltételeinek olyan jellegű átalakítását, hogy az egyes intézmények a ténylegesen mért fogyasztásuk alapján számolhassák el a víz, áram, fűtés, stb. költségeiket az eddigi alapterület-szerinti elszámolás helyett. Az önkormányzati beruházás évben megvalósult, az energiadíjak elszámolása és realizálása a évben történt meg először. 7. A DVMSE sportközpont fenntartási, üzemeltetési feladatai április 19-én 248/2011 szerződésszámon MÁV Zrt. és Dombóvár Város Önkormányzata között létrejött Bérleti szerződés alapján a későbbiekben, Dombóvár Város Önkormányzatának a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött Ingatlan Üzemeltetési Szerződése nyomán, mint Üzemeltető május 1-től az Önkormányzat által támogatott Sport egyesületeken túlmenően, Oktatási Intézményekkel, Rendvédelmi szervekkel, valamint Amatőr Sport egyesületekkel, illetve Kulturális rendezvények szervezőivel is együtt működik a létesítmény, valamint helyet ad rendezvényeiknek. Feladatok: Fent említett szerződés nyomán, mint Üzemeltetőnek kötelessége az ingatlan fenntartása, állapot megóvása, korszerűségi feladatok betartása, sporttelep zökkenő mentes működtetése. E feladatokat úgy kell ellátnia, hogy azok ellenőrizhetőek és számon kérhetőek legyenek. Az általunk elvégzett javítási, karbantartási munkálatokról külön beszámolót készítettünk, melyet mellékelten csatolunk. Sporttevékenység, együttműködés: májusától fokozatosan gyarapodik a létesítményhasználók száma, egyre inkább nő a kihasználtság, amely a délutáni órákra éri el csúcspontját. Ennek oka, hogy az utánpótlás nevelésben résztvevő gyermekek délelőtt iskolában vannak, így tudunk az Oktatási Intézmények testnevelés órái számára helyet biztosítani a délelőtti órákban. A versenysportok utánpótlás nevelésén kívül, szép számban kerülnek megrendezésre, diák olimpiák, sporttáborok is. - Együttműködés a város területén levő Sportegyesületekkel - Együttműködés a település Iskoláival (Pl.: Apáczai Oktatási Központ testnevelés órái és karate oktatása a létesítményben vannak), - Együttműködés a Rendvédelmi szervekkel (fizikai állapot felmérések, Rendőrségi prevenciós napok), - Együttműködés Kulturális szervezetekkel (Pl.: koncertek, Ünnepváró gyermek műsorok) 13

14 A sporttevékenységek, kulturális programok lebonyolításához az alábbi feladatok tartoznak: - helyiség biztosítása sport, illetve egyéb rendezvények számára - megfelelő számú személyzet biztosítása - kielégítő higiéniai állapot megteremtése - ügyelet, takarítás biztosítása - sportrendezvény megszervezése, lebonyolítása - támogatók, segítők felkérése - díjak beszerzése (saját rendezvény esetén) - sportszervezési feladatokhoz kapcsolódó, célszerű és indokolt egyéb feladatok A következő összeállításban az elmúlt évben megrendezésre kerülő sport és kulturális rendezvényeinket részletezzük: A kosárlabda szezonban (szeptember május), mindennaposak az edzések a kezdő korosztálytól, az NB II.-s korosztályig. Az NB II.-s korosztálynak átlagban havi kettő mérkőzése van hazai pályán. Ezenkívül számos mérkőzés van kenguru, serdülő, junior korosztályban is. Emellett havonta legalább egy alkalommal megrendezésre kerül a Dombóvári Városi Amatőr kosárlabda bajnokság, illetve szezononként a Regionális Kosárlabda bajnokság egy- egy fordulójára is sor kerül idehaza. A létesítményt használó két Karate egyesület, a heti három edzési időn kívül több esetben rendez övvizsgákat, illetve versenyeket is. Asztalitenisz edzések szintén heti három alkalommal vannak az épületben, de gyakoriak bajnoki fordulók is, valamint ebben a sportágban is megrendezésre került országos bajnokság. Az Ökölvívó edzések heti öt alkalommal zajlanak, illetve bajnokságok idejében hétvégén is. Számos házi verseny kerül megrendezésre az egyesület versenyzői között. Év végén csatlakozott a létesítményhasználók körébe a helyi Hangulat Szabadidős Sport egyesület (Thai boksz) is, ők heti három alkalommal használják az edzőtermet. Heti egy alkalommal használja a létesítményt a Perfect Dance tánccsoport, ezenkívül nyári szünetben heti öt alkalommal járnak a táncolni vágyók intézményünkbe, illetve az Apáczai Oktatási központ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységének növendékei. A DOVASE atlétái heti öt alkalommal, verseny időben hétvégén, ünnepnapon is használják az atlétikapályát és a Szigeterdő futásra alkalmas útjait is, emellett számos atlétika verseny és futóverseny lebonyolítására kerül itt sor. 14

15 A DOVASE lelkes, kitartó edzője, Fazekas Gáspár több ízben szervez a Tolna Megyei Fogyatékkal élők Sport Szövetségének gyermekei számára atlétika és futball versenyeket. A Dombóvári Focisuli egyesület kisebb nagyobb növendékei heti három alkalommal rúgják itt a bőrt, tavasztól, késő őszig a focipályán, télen pedig a kis csarnokban. Havonta egyszer kétszer a nagy csarnokban tartott erőnléti edzéseken kívül, hétvégi családi foci is várja itt az egyesület tagjait. A heti két Floorball edzést kiegészítik még az iskolák számára megrendezett helyi bajnokságok és a más vidéki Floorball egyesületekkel lebonyolított versenyek is. A létesítmény használók sorát bővítik még a szép számú amatőr sportolni vágyók, három amatőr kosárlabda csapat, heti egy alkalommal, a vasutasok amatőr focistái heti két alkalommal, teniszesek heti három alkalommal, a Zafir Hastánccsoport hetente egyszer, illetve a Darts Club is szintén hetente egyszer. Az Apáczai Oktatási Központ Középiskolai Tagintézményének heti öt alkalommal testnevelés órái, heti négy alkalommal pedig karate oktatása zajlik az intézményben. Kulturális rendezvények: Sok érdeklődőt vonzott a s évben létesítményünkbe a szinte havonta megrendezésre kerülő Rock koncertek sorozata, valamint az április 27- i szórakoztató estét nyújtó Kárpátia zenekar. De június második hétvégéjén nálunk pihenhették ki az addigi fáradalmaikat városunk rendőrei, egy családi nap keretei között. A december 2-i Napkelettől Napnyugatig című ünnepváró gyermek műsor nagy tetszést váltott ki a résztvevőkből. Majd az évet egy fergeteges Rock karácsony zárta. Sajnos szomorú eseményei is voltak az elmúlt évnek, létesítményünk adott helyet, december 30-án Tóth Adél Gréta búcsúztatójának, ahol a lelátók megteltek a családdal gyászában együtt érző emberekkel. A s évre előre tekintve, még több, színesebb sport és kulturális rendezvénnyel szeretnénk megörvendeztetni a létesítményhasználókat, látogatókat. Dombóvár, 2013 május 16. Vida Tamás ügyvezető 15

16 1. számú melléklet NYILVÁNTARTOTT LAKBÉRHÁTRALÉK ÖSSZESEN Dátum PM Hivataltól Jóléti Városgazd. Összesen átvett Alapítványtól Kht/Nkft (Ft) (Ft) átvett (Ft) saját lakbér (Ft) Hátralék összes növekedése ( évek) PM Hivatal követeléséből befolyt összesen: ebből PM hivataltól átvett hátralék csökkenése ebből Jóléti Alapítványtól átvett hátralék csökk Városgazdálkodásnál hátralék-növekedés: Éves átlagos hátralék-növekedés:

17 2. sz. melléklet VÁROSGAZDÁLKODÁSI KHT/NKFT SAJÁT LAKBÉRHÁTRALÉKÁNAK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA (Kiszámlázott közüzemi díjakkal és közös jellegű költségekkel együtt) Év Nyitó Kiszámlázott Befolyt Záró Befolyt/ Éves (E Ft) lakbér lakbér (E Ft) kiszámlázott növekedés (E Ft) (E Ft) aránya % (E Ft) , , , , , , , , Összesen: ,08 Összes növekedés évtől kezdődően:

18 3. számú melléklet NYILVÁNTARTOTT LAKBÉR ÉS HELYSÉGBÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK ÖSSZESEN évben Dátum PM Hivataltól Jóléti Városgazd. Összesen átvett Alapítványtól Kht/Nkft (Ft) (Ft) átvett (Ft) saját lakbér (Ft) Ebből élő szerződések Megszűnt bérlők NYILVÁNTARTOTT LAKBÉR ÉS HELYSÉGBÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK ÖSSZESEN évben Dátum PM Hivataltól Jóléti Városgazd. Összesen átvett Alapítványtól Kht/NKft (Ft) (Ft) átvett (Ft) saját lakbér (Ft) Ebből élő szerződések Megszűnt bérlők

19 4. számú melléklet ÉVI TÉNYLEGES LÉTSZÁMADATOK (TÖRZSLÉTSZÁMBÓL MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK) Kategóriák Fizikai Szellemi Állományon Összesen kívüli (GYES) Teljes munkaidő 0 fő 2 fő 0 fő 2 fő Részmunkaidő 29 fő 1 fő 0 fő 30 fő Összesen 29 fő 3 fő 0 fő 32 fő Állományon kívüliek: Rehabos foglalk. létszám: 32 fő 0 fő 32 fő 5. sz. melléklet ÉVI TÉNYLEGES LÉTSZÁMADATOK (TÖRZSLÉTSZÁM) Kategóriák Fizikai Szellemi Állományon Összesen kívüli (GYES) Teljes munkaidő 21 fő 13 fő 3 fő 37 fő Részmunkaidő 20 fő 2 fő 0 fő 22 fő Összesen 41 fő 15 fő 3 fő 59 fő Állományon kívüliek: Törzslétszám 59 fő -3 fő 56 fő 19

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: 292-0258 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: 292-3233 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. április 11. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2012. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2012. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 17 intézményével, részben

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények... 3 2.1 Közoktatás, köznevelés Sajószentpéteri

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-127 /2010. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2010.évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PALOTA HOLDING ZRt. 1156. Budapest, Száraznád u. 4-6. Vezérigazgató PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI JELENTÉSE 2013. évről T A R T A L O M J E G Y Z É

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja 2012 I. FEJEZET I. I/I. Bevezetés A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása A polgármesternek a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell előterjesztenie a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet,

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

- 1 - Általános indoklás. Marcali Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

- 1 - Általános indoklás. Marcali Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról - 1 - Általános indoklás Marcali Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított- 2011. évi CXCV. tv. 91. (1), valamint a 249/2000. (XII.24.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben