EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT"

Átírás

1 EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv. 1.. alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezet Rövidített neve: VAMÜSZ 2. A költségvetési szerv székhelye, címe: 1192 Budapest, Ady E. u. 7. Telephelyek: 1193 Budapest, Móricz Zsigmond u.12. (műhely) 1191 Budapest, Kossuth tér (piac) 1192 Budapest, Gutenberg tér (piac) 3. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: Alapító okirat száma: 1354/1996. (X.15.) Önk. Határozat Alapítás időpontja: január A költségvetési szerve alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete 1195 Budapest, Városház tér A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros, XIX. kerület közigazgatási területén lévő önkormányzati lakások, intézmények, nem lakás célú helyiségek (üzletek, földterületek), Kossuth téri és Gutenberg téri piac-épületek. Káptalanfüred üdülőtábor (8223 Káptalanfüred, Somfa u. 4. földterület nélkül) Agárd - üdülőtábor (2484 Agárd, Vasút u. 63.) Délegyháza építési telek (2337 Délegyháza, Bányász sor 47.) Bélapátfalva üdülőtábor Esztergom üzemépület (2500 Esztergom, Árok u. 44.) Abádszalók telek (5241 Abádszalók, Arany J. u. 36/1, Arany J. u 36/2, Arany J. u. 36/3, Arany J. u. 36/7.) 6. A költségvetési szerv a tevékenysége jellege szerint: vagyonkezelő, ingatlankezelő közszolgáltató költségvetési szerv 1

2 (TEÁOR 6832) 6./A. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: VAMÜSZ a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint ellátja vagyonkezelési feladatkörében: - a lakásgazdálkodással összefüggő ingatlankezelési és üzemeltetési feladatokat, - valamint az alapfokú oktatási nevelési feladatok ellátásával összefüggő ingatlankezelési feladatokat. 7. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: közintézmény Közintézmény szabályait a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény , az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 100/H-I.. tartalmazza. 8. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó szerv. 9. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személyiségű közintézmény 10.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő testülete pályázat alapján nevezi ki, határozatlan időre. 11.A költségvetési szerv képviseletére jogosult személy: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő testülete által kinevezett igazgató. 12.A költségvetési szerv tevékenységei: a. Szakágazat száma: b. Szakfeladat száma: Üdültetés Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai A költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenységek Város- és községgazdálkodási szolgáltatás január 1.-től az alábbi szakfeladatok lépnek hatályba: (az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató szerint) 2

3 Épületépítési projekt szervezése Építési terület előkészítése Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Építményüzemeltetése Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai c. TEÁOR száma: 4213 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építés 4110 Ingatlan beruházás, - eladás 6810 Ingatlan forgalmazás 6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 Ingatlankezelés 6910 Jogi tevékenység 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 6209 Egyéb számítástechnikai tevékenység 6920 Egyéb számviteli szolgáltatás 7022 Üzletviteli tanácsadás 6420 Vagyonkezelés (holding) 7010 Üzletvezetés 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 8110 Építményüzemeltetés 8130 Zöldterület kezelés 8291 Követelésbehajtás Díjbeszedés d. Az intézmény adószáma: e. Statisztikai számjele: f. Bankszámlaszáma: , OTP Bank Alszámlák: Kispesti VAMÜSZ hátralék Parkoló üzemeltetés Piac üzemeltetés - kaució Bem u. 30. alszámla Báthory u. 30. alszámla Fő u. 51. alszámla Óvadék és ingatlan értékesítés 3

4 g. PIR törzsszáma: PIR-törzsszám Szektor Fejezet/megye Cím/település Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre és mértéke: VAMÜSZ vállalkozási tevékenységet a jelenleg hatályos 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 9. (2) bekezdésének megfelelően végez. Mértéke a mindenkori elfogadott költségvetési mérleg-főösszeg max. 10 %-a. Vállalkozási tevékenység szakfeladat-száma: , január 1.-től: Ingatlanügynöki tevékenység 14. A foglalkoztattak foglalkoztatási jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény az irányadó. Az egyéb foglalkoztatásra irányuló megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó 15. A vagyon feletti rendelkezési jogkör: Budapest, XIX. ker. Ady E u. 7. sz. ingatlanban használatra kijelölt épületrészek, a XIX. ker. Móricz Zs. u 12. alatti telken lévő épület, az épületekben lévő gépek, eszközök, berendezések, felszerelések. A vagyon feletti rendelkezés jogát az Önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló többször módosított 9/2004 (III.16.) rendelet és a piacokról és vásárokról szóló többször módosított 16/1998. (IV.24.) rendelet szabályozza. 16. Egyéb rendelkezések: a) VAMÜSZ ellátja Kispesti Polgári Védelmi kirendeltség műszaki feladatait, megkötött együttműködési megállapodás szerint. b) VAMÜSZ szeptember 1. napját követően teljes jogkörrel végzi a megszűnt Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Beruházási és Felújítási iroda feladat és hatáskörét. c) A Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testület a VAMÜSZ alapító okiratának és kapcsolódóan SZMSZ-ének elfogadásával, illetve módosításával az ingatlan bérbeadására, üzemeltetésére, továbbá az ingatlankezelés alaptevékenységként való jóváhagyásával egyidejűleg, azokban bennfoglalólag felhatalmazta VAMÜSZ-t, hogy a kezelt önkormányzati tulajdonok kezelt vagyonelemek tekintetében a tulajdonosi érdekeket érvényesítse. Ennek módja, hogy a mindenkori bérleti díjakat, költségeket, lakbéreket saját nevében és saját számlájára szedhesse, a befizetésekkel kapcsolatos pénzügyi, jogi tevékenységeket bonyolítsa, a 4

5 be nem fizetett előző tételek tekintetében (késedelme, hátraléka ügyében) minden szükséges intézkedést folyamatosan megtegyen. d) VAMÜSZ február 1. nappal végzi önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésével összefüggő pénzügyi-, nyilvántartási feladatokat. e) július 1. nappal teljes jogkörrel üzemelteti és kezeli általános jogutódként a megszűnt Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Kossuth téri Piacfelügyelet által üzemeltetett 1191 Kossuth tér 1. és 1194 Gutenberg tér piacokat. (Testületi határozat száma: 456/2007 (V.15) Ökt. határozat ) f) Saját vállalkozási tevékenységben bérlakás értékesítés bonyolítási feladat ellátása (Polgármesteri Hivatallal kötöttt szerződés alapján) valamint társasház kezelési tevékenység végzése, a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény alapján. g) VAMÜSZ saját hatáskörben rendeletben illetve egyéb intézkedésben meghatározott eljárási rendben önállóan végzi üzlethelyiségek pályáztatási eljárásának bonyolítását, szerződés-előkészítési feladatait. Budapest, október.. Gajda Péter polgármester Záradék Az alapító okirat módosítását a Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő testület a i ülésén a /2009. (.) számú határozattal fogadta el.. A záradékot ellenjegyzem Budapesten, én Dr. Istvánfi Sándor jegyző 5

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben