Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/03/24

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/03/24"

Átírás

1 Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves jelentés 2014 Készült: 2015/03/24

2 Vezetőségi jelentés A Plotinus Holding Nyrt. jelentésében a 2014-es év folyamatairól számol be. Az alábbi adatok nem konszolidáltak, és az MSZSZ alapján készültek. Társaságunk IFRS szerinti konszolidált beszámolóját is elkészítette, amelyet szintén közzétettünk. Összefoglaló adatok forintban (MSZSZ, nem konszolidált, nem auditált) Saját tőke* Adózás előtti eredmény Módosított egy részvényre jutó saját tőke* Ft Ft** *Az időszak utolsó napján **Az értékelés alapja a MSZSZ szerinti nem konszolidált beszámoló. A Társaságnak fordulónapokon számos olyan eszköze lehet, amelyeknek a számvitelileg kimutatott értéke nem egyezik a piaci értékkel. A fenti számítás során becsült piaci értéken vesszük figyelembe az eszközöket. Ezt a kiigazítást csak olyan eszközöknél végezzük el, amelyeknek az időszak végén meghatározható piaci ára van. Ezen kívül kiszűrjük a saját részvények hatását is, azaz a saját részvények értéke nélküli saját tőkét osztjuk a nem saját tulajdonban lévő részvények darabszámával; valamint az osztalékelsőbbségi részvényekre járó várható osztalékot is kiszűrjük. Véleményünk szerint az így kiszámított érték tükrözi legjobban a társasági vagyon egy részvényre jutó nagyságát. Az érték nem pontos, csupán az elérhető információkon alapuló becslés. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a piaci árral nem rendelkező eszközöket (elsősorban reálgazdasági részesedések) bekerülési áron értékeljük ebben a számításban, amely igen jelentősen is eltérhet a valós értéktől akár pozitív, akár negatív irányban. Társaságunk vezetésének hangsúlyozottan szubjektív megítélése alapján jelenleg a reálgazdasági eszközeink értéke magasabb, mint a bekerülési érték, így a Plotinus Nyrt. részvényeinek reális értéke véleményünk szerint nagyobb, mint az itt közölt módosított saját tőke értéke. Holdingtársaságunk célja, hogy különböző tőkepiaci és reálgazdasági befektetései révén a saját tőke és az egy részvényre jutó saját tőke értéke a következő években dinamikusan növekedjen, a részvényárfolyam pedig kövesse ezt az emelkedést. Az egy részvényre jutó módosított saját tőke értékének változása (egyszeri, nem évesített értékek): a negyedik negyedévben (3 hó): +5,6% 2014 második félévében (6 hó): +33,4% 2014 folyamán (12 hó): +32,1% a tőzsdei bevezetéstől ( ) 2014 végéig: +129,5%

3 Egy részvényre jutó módosított saját tőke alakulása a Társaság nyilvános működése során: Negyedik tőzsdei évét zárta a Társaság, méghozzá kiváló eredményekkel. A évi adózás előtti eredményünk 485,4 millió forint volt, amely magasabb az egyébként nagyon sikeres 2013-as évünknél is. A 2014-es évben az általunk számított módosított egy részvényre eső saját tőke értéke 32%-kal nőtt. Részvényeink árfolyama 44%-kal emelkedett 2014-ben, a 2011 februári bevezetéskori kezdő árhoz képest (1525 Ft) pedig 156%-ot emelkedtek. A negyedik negyedév üzleti környezete és eredményei: A tőkepiacok számos szegmensén megszűnt a korábbi alulértékeltség, így hosszútávú befektetési lehetőségeink itt igencsak beszűkültek. Emiatt fokozottabban próbálunk reálgazdasági lehetőségeket találni, és örömünkre szolgál, hogy meglévő érdekeltségeink jól teljesítenek erről korábban tájékoztattuk is befektetőinket. A negyedik negyedév fontosabb befektetési eseményei: Derivatívák: A negyedik negyedévet a megmaradt dollár vételi és olaj eladási, valamint amerikai kamatemelésre játszó pozíciókkal indítottuk. Az olajpozíciókat és a dollárpozíciók nagy részét lezártuk. A derivatív pozíciók nem realizált eredménye az időszak végén kb. mínusz 19 millió Ft volt.

4 Hosszabb távú tőkepiaci befektetések: A negyedévet alacsony kockázati kitettséggel kezdtük, a korábbi befektetéseink jelentős részét leépítettük. Kedvező értékeltséget csak a kínai (A-shares) részvénypiacon találtunk, így itt jelentősen növeltük a kitettséget. Reálgazdaság: Beszámoltunk arról, hogy leánycégünk, a Plotinus Ingatlan Kft. Budapest, XII. kerületben ingatlant vásárolt, amelyen lakáscélú fejlesztést tervezünk. Az ingatlan vételárának kifizetése megtörtént, az ingatlan birtokunkba került, a tervezés-előkészítés fázisában vagyunk, reményeink szerint a fejlesztés ha nem lesznek váratlan fennakadások 2017 folyamán kerül átadásra. Befektetések: Likvid eszközök: készpénz és pénzpiaci befektetések, magyar állampapírok: A Társaság értékpapírszámláin diszkontkincstárjegyek, állampapírok, és készpénz formájában forinteszközökben megközelítőleg 765 millió forintja; devizaeszközökben pedig (részben a Társaság Saxobanknál vezetett számláján) kb. 512 millió Ft azaz összesen cca. 1,29 milliárd forintja volt. Egyéb értékpapírbefektetések: Név Darabszám/Névérték (kötvényeknél) Árfolyamérték ASHR (China ETF) Graphisoftpark részvény China A share fund (CAF) Magnolia vállalati kötvény TVK részvény Rába Állami Nyomda részvény Pannergy Fondul Proprietatea Danubius Erste Bank Forrás osztalékelsőbbségi részvény Magyar forintban, a i záróárfolyammal számolva.

5 Az időszak végén mintegy 819,5 millió forintnyi befektetésünk volt a fent részletezett eszközökben, ezen belül 306,2 millió magyar részvényekben, 452,8 millió külföldi részvényekben, 60,5 millió pedig vállalati kötvényben. Származtatott ügyletek: Az év utolsó napján a Társaság az alábbi jelentősebb derivatív befektetésekkel rendelkezett (a saját tőke legalább 10%-át elérő mögöttes értékű befektetések): Név Irány Hozzávetőleges mögöttes érték* 30-day Fed Funds futures 2015 március és december 10-year US treasury note (2015 március) SHORT SHORT 146 Mrd Ft** 655 M Ft EURHUF SHORT 788 M Ft USDHUF 250 call (2015 január 12.) SHORT 260 M Ft *Az utolsó tőzsdei kereskedési nap záróárával számított, magyar forintban kifejezett becsült, közelítő mögöttes érték ** A rövid kamat/kötvényhatáridők mögöttes értéke nagyon nagynak tűnhet, ám ezen kontraktusok árfolyamváltozékonysága ehhez képest igen alacsony. Erre jó példa, hogy ha pl. a fent említett Fed Funds Futures kontraktusok 0%-os kamatszint mellett futnának ki, tehát várakozásunkkal szemben sem lenne semmiféle kamatemelés az Egyesült Államokban, akkor sem lenne a veszteségünk nagyobb, mint kb. 44 millió forint Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a derivatív befektetések nagyságában és irányában gyors változások lehetnek, így a fentiek nem tartalmaznak semmilyen jövőre vonatkozó indikációt, pusztán a i állapotot tükrözik. Reálgazdaság: Az év utolsó napján a Plotinus Nyrt. az alábbi nem nyilvános társaságokban bírt részesedéssel: Társaság neve Részesedés nagysága Részesedés beszerzési értéke David Gerincklinika Zrt. Plotinus Autó Kft. Plotinus Ingatlan Kft. 96,1% Ft* 100% Ft* 100% Ft*

6 *A Társaság bekerülési értéke megegyezik a nyilvántartási értékével, könyveinkben ezzel az összeggel szerepel. A zártkörű működésből adódóan nincsen piaci ár, így a részesedés valós értékét nehéz lenne meghatározni. A Plotinus Nyrt. Igazgatótanácsának véleménye szerint a David Gerincklinika Zrt.-ben fennálló tulajdonunk jelenleg valószínűleg szignifikánsan többet ér, mint a bekerülési érték, ám a pontos beárazás nem egyszerű, ezért óvatossági okokból továbbra is bekerülési értéken tartjuk nyilván, és egyelőre így számolunk vele a módosított saját tőke számítása során is, ám ez a jövőben változhat. Emiatt megfontoljuk, hogy az általunk számított módosított egy részvényre jutó saját tőke értéke fölött is vásároljunk vissza saját részvényeket, ha a piaci körülmények ezt indokolják. Az egészségügyi szegmensben 2014-re eredetileg 100 millió forintos árbevételt és 20 millió forintos EBITDA-t tűztünk ki, de év közben jeleztük, hogy ezt várhatóan jelentősen meghaladjuk. Az árbevétel 2014 során ebben a szegmensben 127,5 millió forint lett, az EBITDA pedig 32,7 millió forint (2013-ban 90,7 millió forint árbevételt és 17,4 millió forint EBITDA-t értünk el) folyamán szeretnénk további növekedést elérni részben a jelenleg meglévő infrastruktúra jobb kihasználásával, részben pedig amennyiben erre mód lesz újabb egység nyitásával. A korábban indított perünk eredménytelenül lezárult. A David Gerincklinika Zrt. fordulónap után, 2015 januárjában döntött 19,2 millió forint osztalék kifizetéséről, amelynek 96,1%-a a tulajdoni arányoknak megfelelően a Plotinus Nyrt-t illeti. A Plotinus Autó Kft.-nél 2014 végére 83 millió forintnyi eszközállományt építettünk ki, a profitabilitás a terveinknek megfelelően alakult re hasonló, vagy kissé növekvő eszközállománnyal, és hasonló profitabilitással számolunk. A szolgáltatást elsősorban a Plotinus Nyrt tulajdonosainak szánjuk, egyelőre nem célunk az egyéb irányban történő növekedés. Véleményünk szerint Társaságunk tulajdonosai számára ez egy kiváló, értékteremtő lehetőség, tehát bátorítjuk minden tulajdonostársunkat, hogy amennyiben gépjárművet kíván beszerezni, akkor vegye fel a kapcsolatot leányvállalatunkkal. A Plotinus Ingatlan Kft. esetében a fent említetten kívül több további projekt lehetőségét vizsgáljuk, s bár konkrét megállapodásra még nem jutottunk, ám szeretnénk további ingatlanbefektetéseket végrehajtani. A tavalyi eredmények táblázatos formában (IFRS szegmentáció szerint): Szegmens Árbevétel Adózott eredmény Egészségügy 127,5 M Ft 25,4 M Ft Autó 5,7 M Ft 5,7 M Ft Ingatlan - - Hitelek/kölcsönök: A Társaságnak én bankhitele nem volt. A 2013 szeptemberi kötvénykibocsátásból év végéig 56,5 millió forintnyi névértékű kötvényt már részvényre cseréltek, így a teljes nettó

7 kötvényadósság a korábbi 500 millió forintból 443,5 millió forint tőke, és kamatai: 11,6 millió forint, azaz összesen 455,1 millió forint volt 2014 végén. Fordulónap utáni esemény: A kötvények nagyobb része átcserélésre került Plotinus részvényre, a maradékot előzetes, január végi jelzésünknek megfelelően március 9-én visszahívtuk 115% bruttó árfolyamon. Köszönjük kötvénybefektetőink bizalmát, és örömünkre szolgál, hogy a kötvény rövid, másfél éves időtartama alatt is magas, kétszámjegyű hozamot realizálhattak. A Társaság leányvállalataival csoportfinanszírozási megállapodást kötött, így az éppen készpénzre szoruló tagvállalatok a likvid eszközökkel rendelkező vállalatoktól pénzt kapnak. A megállapodás szerint az ügyleti kamat 6 %. Az időszak végén a következő állományok álltak fenn: A Plotinus Autó Kft. 27,9 millió forinttal, a David Gerincklinika Zrt. 0,2 millió forinttal, a Plotinus Ingatlan Kft. 205 millió forinttal tartozik a Plotinus Nyrt.-nek. Célok és stratégia: A Plotinus Holding Nyrt. holdingtársaság, azaz olyan egy vagy több társaságban részesedéssel rendelkező gazdasági társaság, amelynek gazdasági célja a holding és a leányvállalatok közötti hatékony együttműködés révén a hosszútávú értéknövekedés elérése. A Plotinus Nyrt. saját vagyonát fekteti be, nem végez külső vagyonkezelést, és alapvető célja nem a tulajdonában lévő leányvállalatok adásvétele, hanem a leányvállalatokban (és természetesen az anyavállalatban) elért vagyongyarapodás, értéknövekedés. A Társaság célja tehát egy sikeres holding kiépítése, amely bár magas kockázattal operál, de diverzifikált jellege, tőkepiaci és reálgazdasági befektetései révén remélhetően a legtöbb piacigazdasági környezetben értéknövekedést képes elérni tulajdonosai számára. Legfontosabb kitűzött célunk a vállalat értékének növelése, s ezzel párhuzamosan a részvények árfolyamemelkedése. Erőforrások és kockázatok: A Társaság erősen emberierőforrás-orientált, sikere az igazgatótanács helyes döntésein múlik. A kockázatok ugyanebben keresendők, illetve abban, hogy a Társaság szándékoltan jelentős kockázatot vállal befektetései során a magasabb hozam reményében. Mivel a Társaság befektetései során jelentősebb mértékben hajlandó külső forrásokra támaszkodni (hitel, lízing vagy derivatív pozíciókon keresztül) így a beszerzett eszközök árfolyamában történő kisebb elmozdulás is jelentősen módosíthatja a cég értékét és ezen keresztül a részvények árfolyamát. A Társaság vagyonának alakulása és ebből következően a részvényárfolyam is igen jelentős kilengéseket mutathat, és bármikor fennáll a komolyabb tőkeveszteség lehetősége. Kilátások: A fejlett világban, így Európában és Magyarországon is jó gazdasági teljesítményre számítunk ban, ám eközben több feltörekvő piaci országban erős lassulás és akár recesszió is lehetséges. Mindezek hatására megnőtt a tőkepiaci turbulenciák veszélye, amely egyrészt fokozott veszélyforrás, másrészt lehetőség is. Az USA-ban fennmaradó növekedésre, és a későbbiekben beinduló kamatemelésre számítunk, azonban amennyiben a dollár túlzottan erősödik az egyrészt csökkentheti a kamatemelési lehetőségeket és egyben súlyos károkat okozhat a dollárban eladósodott feltörekvő

8 piaci vállalatok között. A hazai monetáris politika véleményünk szerint továbbra is laza lesz, viszont nem vagyunk annyira negatívak a forinttal kapcsolatban, mint korábban. A külkereskedelmi mérlegtöbblet, az európainál magasabb kamatszint és a mérlegalkalmazkodás befejeződése miatt akár felértékelődés is elindulhat a hazai devizában. Idehaza az ingatlanpiac tűnik a legalulértékeltebbnek, illetve a finanszírozási lehetőségek nagyon kedvezőek. Ennek megfelelően a hitelből történő eszközvásárlások (amely lehet ingatlan, vagy bármi más is) irányába mozdulhatunk el ha lesz erre lehetőség. A jövőben szeretnénk növelni a reálgazdasági befektetések arányát. Részvényekkel kapcsolatos tervek: A Társaság a jelenlegi szabályozási-adózási környezetben továbbra sem szándékozik szavazatelsőbbségi és törzsrészvényeire osztalékot fizetni, az értéknövekedést ezen részvények esetén az árfolyamemelkedés teremtheti meg. Amennyiben a Társaság részvényeinek árfolyama jelentősen eltér a Társaság vezetésének értékítélete alapján reális árfolyamtól, akkor hajlandóak vagyunk mind saját részvények vásárlására mind eladására. Amennyiben befektetői érdeklődést tapasztal a Társaság vezetése, úgy mind zártkörű, mind nyilvános részvénykibocsátás keretében szeretne újabb tőkét bevonni ez növelné a mérethatékonyságot. Emellett opcionálisan kötvény vagy hibridjellegű tőkebevonás lehetőségét is megvizsgáljuk, ha megfelelő a piaci környezet folyamán amennyiben megfelelő lesz a tőkepiaci környezet további tőkeemelést tervezünk, valamint újabb kötvénykibocsátást is szerettünk volna végrehajtani, azonban a tőkepiaci botrányok miatt ez utóbbi esélye jelentősen lecsökkent és elképzelhető, hogy nem kerül rá sor, vagy ha igen, akkor is csak később. Vezető tisztségviselők Plotinus részvény és kötvény tulajdona: Az alábbi vezető tisztségviselők rendelkeztek én részvény- és kötvénytulajdonnal: Zsiday Viktor, az Igazgatótanács elnöke közvetett és közvetlen módon összesen db szavazatelsőbbségi, 150 db osztalékelsőbbségi, és db törzsrészvénnyel rendelkezett. Mindezek együttesen ( db részvény) 6,32%-os tulajdoni hányadot képviselnek a Társaságon belül. Zsiday Viktor összesen darab Plotinus Prémium kötvénnyel rendelkezett közvetett tulajdonlás útján. Szabó Zoltán, az Igazgatótanács alelnöke közvetett és közvetlen módon összesen db törzsrészvényt és 50 db osztalékelsőbbségi részvényt tulajdonolt. Mindezek együttesen ( db részvény) 6,23%-os tulajdoni arányt képviselnek a Társaságon belül. Szabó Zoltán 96 darab Plotinus Prémium kötvénnyel rendelkezett. A Társaság részvénystruktúrája: db törzsrészvényből db szavazatelsőbbségi részvényből, és 200 db osztalékelsőbbségi részvényből, azaz összesen db 250 Ft-os névértékű részvényből állt 2014/12/31-én.

9 Fordulónap utáni események: A Társaság 2015 januárjában újabb db törzsrészvénnyel tőkeemelést hajtott végre, a részvényszám a megkeletkeztetés, 2015/03/20-a után ennyivel nőtt. Saját részvények: én a Társaság tulajdonában darab Plotinus törzsrészvény volt. Fontos események a negyedik negyedév folyamán: A negyedév legfontosabb eseménye: 2014 októberében lezajlott zártkörű tőkeemelésünk, aminek következtében ról db-ra nő a teljes részvényszám. A részvényekre alapvetően a Plotinus Prémium kötvények várható átcserélése miatt lett szükség. A negyedév folyamán a cégbírósági bejegyzés és a részvények megkeletkeztetése is megtörtént.

10 Alulirott, Szab6 Zl"oltdn, mint a PLOTINUS Nyrt. Igazgat6tandcsdnak alelnoke nyilatkozom arrol, hogy Tdrsiisdgunk eves jelerrt6set konyvvizsgsl6 vizsgslta, az adatok auditsltak, Azt itt prezentslt adatok a szdmviteli elslrdsoknak megfelelc5en, legjobb tuddsunk szerint k6szultek, val6s es megbizhat6 k6pet adva a kibocsdt6 eszkdzeircjl, kotelezettsegeir5l, p6nztigyi helyzeter5l, valamint ny,eres6gerc5l es vesztesdg6rsl, tovdbbd a vezet6segi jelent6s megbizhat6 k6pet ad a kibocs5t6 helyzet6rc5l, fejlod6sercil es teljesitm6nyer5l, ismertetve a f5bbr kockdzatokat 6s bizonytalansdgi tenyezciket. Felscjtdrkdny, mdrcius 24. '\.j.!-i, ',. 2 \ Szabo Zoltdn alelnok

11 t Statisztihai sziimjel I 0- I Cdgiegy;zek szama PLOTINUS HOLDING Nyrt Fels6trirkfny, Tiitgy utca l vi 6ves beszirmol december 31. Zsidalt Viktor ef ndk-ve;rerigazgato Szabo Zoltdn alelndk

12 t t 4_t0 Statisztikai szdmjel li6. oldal r 0- I Cdgjegyzdk sz6ma "A" MERLEG Eszkiiziik (aktfvrik) decernber 3 I arjatok E Ft-ban Sorszdm A t6tel megnevez6se EI6zi5 6v E16z6 6v(ek) m6dosi-trisai Trlrgy6v a b c d e A. BEFEKTETET]IESZKOZOK I. lmmateririlis javak J A lapitiis-iitszervezd,s akti vrilt drtdke Kisdrleti f'ejlesads raktivrilt drtdke 5 Vag) oni erteku jog,tk 6 Szellerni terrndkek 7 Uzleti vagy ceg6rtdk 8 I mmateriiil is jav?kra adott elolegek q Immate'ridl is javak.irtekhelyesbirese II. Trirgyi eszkiiziik I lngatlanok ds a kapr;sol6do vagyoni ertdku iogok 1 Mtiszaki berendezdsek, gdpek, jiirmlivek J Egydb berendezdsell. felszereldsek. iannrivek 4 Tenyesziillatok Beruh6zasok. feliri ir6sok 6 Beruhiizdsokra adott el olesek 7 Tiirgyi eszk6zdk drt,ikhelyesbitdse 8 III. Befektetett p6nziigyi eszkiiztik l9 Tart6s rdszesedds kapcsolt viillalkoziisban I r Tart6san adott kdlcsrjn kapcsolt v6llalkoziisban 2l Egydb tart6s rdszesedds 1) Tart6san adott kcjlcs6n egydb reszeseddsi viszonyban iill vdllalkozasban /-) Egyib lart6san adotl kcilcscin 1A Tart6s hitelviszon),t megtestesito drtdkpapir 25 Befektetett pdnziigy i eszkcjzdk ertekh e lyes b itdse Keltezes: mrircius 24. (_ n _..u., Zsiday Viktor elnok-vezeri gazgato Szabo 17,oltlin alelnrdk

13 l l4_10 Stati sztikai sziirnjel 2/6. oldal r 0- I Cdgiegyzdk szama "A" MERLEG Eszktiziik (aktiv6k) december 3 I adatok E Ft-ba n Sorszdm A t6tel megnevez6se El6z6 6v E16z6 6v(ek) m6dosi-t:isai Trirgy6v z b c d e 26 B. FORGOESZKOZOK t atr I. K6szletek 28 Anyagok 29 Befejezetlen tennelds ds 1 lkesz tennekek 30 Novenddk-, hiz6- ds egydb rillatok JI J,L Kdsztermdkek Aruk JJ Kdszletekre adott eilolesek at -)+ II. Ktivetel6sek Kcivetel esek arusz6l I itdsbo es szolgalratdsbol lvevok I +4i 36 Kdvetelesek kapcsc,lt viillalkoz6ssal szemben t )t Kcivetelesek egyeb rds;zeseddsi vi szonyban revci v6llalkoz6ssal szemben 38 Vdlt6kciveteldsek 39 Egyeb kcjveteldsek III. Ert6kpapirok r Reszesedes kapcsolt viillalkoziisban 42 Egyeb rdszesedds 4a +J Saj iit rdszvenyek, sa i rit i.izletreszek t1 t.j Forgatrisi cdiri hiteiviszonyt rnegtestesfto drrekpapirok IV. P6nzeszkiiziik Penztar. csekkek Bankbetdtek rt8 C. AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK s Bevdtelek aktiv idotreli elhatiiroldsa s 832 t6 2s8 50 K6ltsegek. rdforditd:;ok aktiv idobeli elhatiirol6sa l H al asaott rriford itrisok ESZK6Z6X EISSZESEN t8l Keltezes: mrircius 24../ r< tl 1 Zsiday Viktor elndk-vezeri gazgalo Szabo )7,ohan alelncik

14 _l l4-10 Statisaikai szdmjel 3/6. oldal r 0- I Cegjegyzdk szantar "A" MERLEG Forrrisok (pasrszivrik) december 3 I adatok E Ft-ban Sorszdm A t6tel megnevez6se El.liizii 6v Ul6z6 6v(ek) m6dosi-trisai T:irgy6v a b c d e 53 r,. SAJAT TUKI! I {,1 I. Jegl'zett t6ke ebbol : visszavdsdrolt tulajdoni rdszesedds nevdrtdken 448 JI r68 II. Jegyzett, de m6g be lem frzetett t6ke ( - ) 57 III. Triketartal6k 53 r ti IV. Eredm6nvtartal6li t V. Lekiittitt tarta16k VI. Ert6kel6si tartal6k 6l VII. Mdrleg szerinti eredm6ny 3, s E. CELTARTALEIKOK Celtartalek a v6rhar6 kcitelezettsdgekre 64 Celtartalek a jrjvobr:ni k6ltsegekre 65 Egyeb celtartaldk 66 F. KOTELEZETTIJEGEK 5t I. Hritrasorolt kiitelezetts6gek H6trasorolt kdtelezettsegek kapcsolt v6llalkoziissal szemben 69 H6trasorolt kcitelezr:ttsegek egyeb reszeseddsi viszonyban levo viillalkozassal szemben 70 lliitrasorolt kotelezettsdgek egydb gazdalkodoval szemben 71 II. Hosszri lej6ratri kdtelezetts6gek F{osszrjr lej 6ratra kapott kcjlcscjnok 73 Atval toztath at6 k6tvdnr-ek t4 Tanoz6sok kdtvdny ki bocsritdsb6 5Cr0 000 s Beruhdziisi es fej lesztesi hitelek 76 Egyeb hossz[r lejdratri hitelek 17 Tart6s k6telezettsdgek kapcsolt viillalkoziirssal szemben '78 Tart6s k6telezettsdgek egyeb rdszeseddsi viszonyban ldvo v:il lal koz6ssal szemben 79 gyeu hosszfr lej riratu kdtel ezettsegek Keltezds: miircius /? -..'<\ "4"/ -/'t. Zsiday Viktor elncik-vezdri gazgato Szabo,l.oltdn alelnok

15 t l4_10 Statisztikai sziimjel 1/6. oldal r 0- I Cdgiegyzek szama "A" MERLEG Forrrisok (passzivrik) decernber i I adatok E Ft-ban Sorsz6m A t6tel megnevez6se Eliizii 6v E16z6 6v(ek) m6dosi-trisai T6rgy6v a b c d e 80 III. Riivid lejriratri kiirtelezetts6gek :r t Rcivid leidrati kdlcsijncjk 82 ebbol : az atv altoztarthato kcitvenvek 83 Rdvid lejriratf hitelek 84 Vevoktol kapott eltilegek 85 Kcite I ezettse gek 6rLr sziil I itiisb6 I ds szo I giiltatdsb6 I ( szril I it6k ) 86 Vdlt6tartozasok 87 Rcivid lejaratu kdtelezettsdgek kapcsolt vallalkoz6ssal szemben 88 Rdvid lejriratri kotelezettsdgek egyeb rdszeseddsi viszonyban ldvo viillalkozdssal szemben 89 qgy.u rdvid lej6ratri k6telezettsdgek G. PASSZIV TN6NPLI ELHATANOT,ASOX l Bevetelek passziv idobel i elhat6roliisa 92 Kciltsegek, riifbrditdlsok passzf v idobel i el hataroldsa Halasztott bevdteleli FORRASOK ZESEN l7'07 l8l Zsiday Viktor elncik-vezeri gazgato Sz.abo Zoltitn alelrrdk

16 143s l l4_r0 Statisztikai sz:6mjel 5/6. oldal r 0- I Cdgjegyzdk s;rdma "A" EREDM ENY Kl M UTA,TAS (iisszkiitts6g elj6rrlssat) Sorsz{m A t6tel megnevez6se december 3 I adatok E Ft-ban El6z(i 6v E16z6 6v(ek) m6dosi-t6sai 'tdrgy6v a b c d e I l nellolclt ertekesites netto arbevetele Exportdrtekesitdsnerto6rbevetele J r. Lrrexesttes n(,tto Arbe\'6tele (0 1+02) r J 5 aj at telmelesu keszl etek 6l I omdnyv6lt,tzasa t ) 4 Saj6t elorillft6su eszkozdk aktiv6lt erteke o u. AKtrvatt sajat teljesitmenlek 6rt6ke (+0J+0{) lli. Egy6b bev6telek 8 ebbol : visszainl ertdkvesztds 9 5 Anyagkdlrseg lgenybe vett szolgaltatiisok erteke 8i I 7 Egyeb szolgdlt'rrdsok erteke t'.7. r ) 8 Eladott 6ruk berszerzdsi ertdke J 9 Eladott (kcizvetitett) szolgaltatdsok drteke 1 IV. Anyagiellegii rr{fordft{sok ( ) l0 Berkciltseg o l7 I I Szemilyijellegri egydb kifizeresek 12 Beridruldkok l8 I9 V. Szem6lyi jellegii rrifordit{sok (10+l lr-12) Vl. Ert6kcstikken(:si lefr{s VIl. Egy6b r{fordfrtdsok l ebbol: 6rtekves.ztes 22 A. UZEI{L (flzr,etr) TEVEKENYSTm EREDME-NyE (I+II+III-IV_ V_VI_VII) -2ia Keltezds: m6rcius 2t4. i----t\,,./:1 ) ',t t /-/ ': 380 Zsiday Viktor elndk-vezerigazgilto Szabo ZoltAn alelncik

17 t l l4_t0 Statisztikai s;riimjel 6/6. oldal r 0- I Cdgjegyzek sziima "A " E RE DM ENY Kl M UT;\TAS (iisszktilts6g eljrirrissal) december 3 I adatok E Ft-ban Sorsz6m A t6tel megnevez6se El6zii 6v El6z6 6v(ek) m6dosf-t{sai Tdrgy6v a b c d e z-) l 3 Kapott (iar6) osztalek es reszesedds '', A ebb<il: kapcsolt vallalkozrist6l kapott 25 l4 Rdszesed6sek ertdkesftd#nek iirfolyanrnyeresdge zo ebbcil: kapcsoit val lalkozdstol kaporr 27 l5 Befektetett perrzi]gyi eszkozcjk kamatai, 6rfolyamnyeresdge :8 ebbol: kapcsolt vdllalkozastol kapott l6 Egydb kapotl(f aro) kamatok es kamati,ellegri bevetelek 1,17 353, i0 ebbol: kapcsolt v6llalkoz6st6l kapott l l7 Penzi.igyi mur -'letek egyeb bevetelei 5,t ;\z Vlll. P6nziigyi miiveletek bev6telei ( ) r ) -) I 8 Befektetett pdrvigyi eszklzcik drfolyamvesztesdse -14 ebbcil: kapcsolt vdllalkoz6snak adott 35 l9 Fizetendci kamatok ds kamadellegri rdfordft6sok u qbbol: kapcsoh viillalkozasnak adorr R6szesedesek, ertdkpapfrok, bankbetete:kdrtekvesztese -r l l P6nziigyi mriveletek egyeb r6fordit6sai t9t f X. P6nziigyi miiveletek rfforditrisai ( \ l9r B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIIIJX) J86 l7r l c. szqkasos VALLALKOZAST EnBOtrnNy (*A+B) ta X. Rendkfvtili trev6telek lj t-t I +J XI. Rendkfviili rdforditdsok 2t D. RENDKIVULI BREDMENY (X-XD -2r E. ADozAS EL,6TTI EREDMENv 1*c+oy XIl. Ad6fizet6si kiitelezetts6g l:r F. ADOZOTT I]REDMENY (TE-XII Eredmenytartalek igenybe vetele osztaklkra, reszeseddsre 49 l3 Joviihagyonos;rtaldk. reszesedes 8:i G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (+w22-23) Zsiday Viktor elnok-vezdrigazgato iszabo Zoltan alelncik

18 l l4_0s Statisztikai sidmjel 3.sz mell6klet r 0- I Cegjegyzek szdma CASH FLOW-KIMTJTATAS Sorszfm A t6tel megnevez6se adatok E Ft-ban Trirgl6v a,jzukasos revekenysegdot szarmazo p6nzeszkiiz_v6ltozis (Miikiid6si calsh flow, -13. sorok) Adozits elotti,:.edrnenul-- b 2 ' Elszdmolt amoftiz6cio + 4 tlszamoll ertekvesztes es visszairds, = J r Cdltartalek kepzes es felhaszn6lds ktildnbcizere + 6 DereKreretl esz:kozok l enekesitesenek eredmenve Szrilrit6ikdt.l.ffi Egyeb rdvid le.jdrath kdtelezettseg valtozasa o d assztv loooelt etnatarolasok valtozasa l0 EVOKOVCIEICS V?IIOZ?S3 r -445? 3 t4 lf d I 0 Forgoeszkcizdli (r,evokcivetelds es pdnzeszkoz nelkiil) "6lt"t6t, -37'7 594 I I Aktfv idobeli e,lhat6rol6sok v6ltozdsa + l2 Fizetett. fizetendo ado (nyereseg utiin) ',2 I J r lzere[, ilzetenoo osztalek. reszesedes _ tl Befektet6si tev6kenys69biil sz6rmaz6 p6.nzeszkoz-vdltozis (Befektet6si cash flow, l4-16. sorok) r l6 Del skrerelt eszkozok Deszerzese t7 l5 Befektetett eszlkcjzdk eladdsa + t l8 l6 Kapott osztaldll. reszesedds l9 III. P6nziigyi m iiveletekb6 szirmazl p6nzeszkiiz-v irltozirs (Finanszirozdsi cash flow, sorok) s I / KeszvenyKlDocsatas, tokebevonas bevetele i l l8 Kcitveny, hitelviszonyt megtestesito drtekpapfr kibocsiitrisenak bevetele * )) 1g Hitel es kcilcscin fc'lverele - z-) 20 Hosszrl lej6ratra nyirjtott kcjlcscincik es elhelyezett UuntU].t"t t,i.t*.t il rnegszlintetdse, bevdlt6sa + 1tl 2l Veglegesen kaprotl penzeszk6z Rdszvenybevon6s. tcikekivoniis (tokelesz6llft6s) Kcitveny es hitelviszonyt megtestesito er-tekpapir visszafizetese _ Ilitel es kcilcscirr tcirlesztdse. visszafizetdse r Ilosszri lej6ratra nyirjtott kcilcscincjk es elhelyezett bankbetdtek _ Veglegesen 6tadott penzeszklz Alapit6kkal szernbenijlletve egyeb hosszir Iej6ratu kdt;l.r"nrdgek u61:-6r * JI lv. P6nzeszkiiziikviltozisa (*I+Il+IIL sorok) Keltezes: m6rcius 24..-'- - --a ( Zsiday Viktor elndk-vezerig azgato ' "''7,'.\'- I' Szabo ZoItAn alelncik

19 Plotinus Holding Nyrt Felscjtdrkdny, Tolgy utca 1. Adoszdm : IO Kieg6szit6 meil6ktet a vi beszdmol6hoz: Felscjtiirkdny, 2OL5. 5pritis 28.

20 Plotinus Holding Nyrt FelsStarkdny, T6lgy utca 1. Ad6sz6m : to r. Altalinos inform5ci6k A tdrsassg jogel6idj6t 2006'08.07-en jegyezte be a cegbir6saig plotinus Vagyonkezek5 Kft. n6ven' A Plotinus Zrt. StalakulSssal, ltdrsasdgi forma vsltdssal jott l6tre 2oOB. julius 3-dn, A tdrsasdg n nyilvdnosan rn(kod6 r6szvenytdrsasdggii alakutt, 2OIT.februdr 15-6n a Plotinus torzsr6szv6nyeket bevezettek a Budapesti Ert6kt6zsd6re. 1.) A T5rsas59 f6bb (5 o/o-ot meghalad6) r6szv6nyesei N6v 2C)L4. december 31" december 31. 2OL2. decemhar?1 R6szesed6s db R6szesed6s o/o db o/o db 2.) A T5rsas5g lgazgat6tan5cs5nak tagjai Zsiday Viktor - az lgazgat6tandcs elnoke Szab6 Zoltiin - az'.lgazgat6tandcs alelnoke Csongrddi RenSta Z6nkai Katalin Tari Guszt5v R6szesed6s o/o Zsidav Viktor 41i.453 6,320/o ,830/o L2,940/o Szab6 Zolt6n ,230/o ,050/o ,05,70 Zala Peter L6,O90/o r,59o/o 84 2OB LB,6g0/o Osszesen L8" ,640/o ,460/o L78 A20 39,690/o Az 6ves beszdmol6[ onsll6an az aldbbi ket szem6ly irhatja ald: Zsiday Viktor 5435 Martf(, Munkiicsy ut I24. Szab6 Zoltdn 3324 Felscjtdrk6ny, Tolgy utca 1. 3.) A T5rsas59 f6 tev6kenys6ge 6420'08 Vagyonkezel6s 4.) T5rsasSgokbarn birt r6szesed6se T6rsas5g neve David Gerincklini k,a Zrt. (szekhelye: 1124 Eludapest, Apor Vilmos t6r B. ) Plotinus Ingatlan Fift. (sz6khetye: 3324 FelsStdrkdny, T6lgy u. 1.) R6szesed6s nagys5ga R6szesed6s beszerz6si 6rt6ke (e Ft) 96,r4 o/o too o/o 3 000

21 Plotinus Holding Nyrt Fels6tdrk6ny, T6tgy utca 1. Adoszdm : Plotinus Auto Kft, (sz6khelye 3323 Felscjtdrkdny, Tolgy u. 1.) II. A t5rrsas5g sz6mviteli politik5j5nak legfontosabb alapelvei 1.) Besz5mol6 A gazdasdgi esemdnyeket a kett6s konyvvitel rendszer6ben rogzitjuk, A 2ooo. evi c, szdnrviteli torv6ny 9'5 (1) '5s (3) bekezd6se alapjdn 6ves beszdmol6t keszittjnk. Az eves beszdmol6 merleg6t \\A" vsltozatban k6szitjuk 1, az dsszkoltseg el-isrdssal k6szrjlcj erednr6nykimutatdsnak is az " A" vsltozatdt haszndljuk. A vdlasztott erednr6ny-kimutatdsh oz igazodva a fcikonyvben 5-os szdmlaosztdlyi k6nyvelest alkalmazunk. A beszdmol6 fordul6napja tdrgy6v december 31-e, az uzleti 6v a naptdri 6vvel egyez:d. A merlegkeszit6s napja tdrgyevet k6vetcj 6v janudr 31-e. A beszdmo16 a fciklonyvi kivonat 6s az ahhoz kapcsol6d6 analitikus nyilvdntartdsok alapjdn k6szril el. Jelentcjs osszegll hiba 6rtelmez6se : Ha a hiba feltdrdsdnak 6v6ben, a kulonbozcj ellen6rzesek sordn, egy adott ilzleti 6vet 6rintcjen (6venk6nt kulon-kul6n) feltdrt hibdk 6s hibahatssol,: - eredm6nyt, sajdt t6k6t ndvelcj-csokkentcj - ert6kenek egyuttes (el5jel6t6l fuggeilen) 6sszege meghaladjer az ellen6rzott uzleti 6'r m6rlegf5osszeg6nek 2o/o-dt, ill. ha a merlegfc!6sszeg 2o/o- a nem haladja meg az 1 milli6 for ntot, akkor az 1 miilli6 forintot. A Tdrsasdgn6l az 6v sorsn jelentcjsebb hiba miatt onellen5rzes nem tort6nt. A Tdrsasdgndl az 6v sorsn tortent ellencjrz6sek jelentcisebbr osszeg( elt6r6seket nem dllapitottak meg. 2.) frt6kel6s Altal5nos alaoetvek Az eszkoz'ket beszerz6si, illetve elcjsll[t5si kolts6gen kell 6rt6kelni, csokkentve az elszdrnolt 6rt6kcsokken6ssel 6s 6rtekveszt6ssel. Az eszkoz6ket es kiitelezetts6geket egyedileg kell 6rtekelni, A beszerz6si dr fogalomkor6be azok:. a rdforditdsok tartoznak, amelyek az eszkoz:.h62 egyedileg hozzdrendelhet6k, illetve az els6llit6si koltseg 6s a kozveuen koltseqek. Amortiz5ci6 elsz5molssa A szellemi termekek 6rt6kcsokken6s6t linesris leirdssal 2 6v alatt s;zsmoljuk el. Az immateridlis javak kozotti vagyorri 6rtek( jogokat 3 6v alatt irjuk le. A tdrgyi eszkdzok dft6kcsokkeneset a

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/04/28

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/04/28 Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves jelentés 2014 Készült: 2015/04/28 Vezetőségi jelentés A Plotinus Holding Nyrt. jelentésében a 2014-es év folyamatairól számol be. Az alábbi adatok

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves jelentés 2013 (2013 január 1.- december 31.) Készült: 2014/04/29 Vezetőségi jelentés A Plotinus Holding Nyrt. jelentésében a 2013-as folyamatokról,

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves jelentés: 2012 (2012 január 1.-december 31.) Készült: 2013/01/18 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentésében a 2012-es

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Féléves jelentés, 2011 első félév (január 1.-június 30.) Készült: 2011/07/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Féléves jelentés, 2011 első félév (január 1.-június 30.) Készült: 2011/07/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés, 2011 első félév (január 1.-június 30.) Készült: 2011/07/06 A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09 Plotinus Holding Nyil nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g ld5kiizi vezet6s6gii mol6 201sQl K6sztilt: z0t1lo4l09 Vezet6s6gi jelent6s A Plotinus Holding Nyrt. jelent6s6ben a 2015-tis els6 negyeddv folyamatair6l

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; Kibocsátó ) által korábban kibocsátott, 256.756 darab, 250 forint névértékű, névre szóló,

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatóság tagjai Zsiday Viktor (igazgatóság elnöke)

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy profitban pozitív évet zártunk! Ez az eredmény annál is inkább figyelemreméltó, hogy egy olyan gazdasági környezetben sikerült elérnünk, ahol a

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. A számvitelrl szóló törvény szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kinizsi Bank Pénzügyek

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben