Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/04/28

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/04/28"

Átírás

1 Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves jelentés 2014 Készült: 2015/04/28

2 Vezetőségi jelentés A Plotinus Holding Nyrt. jelentésében a 2014-es év folyamatairól számol be. Az alábbi adatok nem konszolidáltak, és az MSZSZ alapján készültek. Társaságunk IFRS szerinti konszolidált beszámolóját is elkészítette, amelyet szintén közzétettünk. Összefoglaló adatok forintban (MSZSZ, nem konszolidált, nem auditált) Saját tőke* Adózás előtti eredmény Módosított egy részvényre jutó saját tőke* Ft Ft** *Az időszak utolsó napján **Az értékelés alapja a MSZSZ szerinti nem konszolidált beszámoló. A Társaságnak fordulónapokon számos olyan eszköze lehet, amelyeknek a számvitelileg kimutatott értéke nem egyezik a piaci értékkel. A fenti számítás során becsült piaci értéken vesszük figyelembe az eszközöket. Ezt a kiigazítást csak olyan eszközöknél végezzük el, amelyeknek az időszak végén meghatározható piaci ára van. Ezen kívül kiszűrjük a saját részvények hatását is, azaz a saját részvények értéke nélküli saját tőkét osztjuk a nem saját tulajdonban lévő részvények darabszámával; valamint az osztalékelsőbbségi részvényekre járó várható osztalékot is kiszűrjük. Véleményünk szerint az így kiszámított érték tükrözi legjobban a társasági vagyon egy részvényre jutó nagyságát. Az érték nem pontos, csupán az elérhető információkon alapuló becslés. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a piaci árral nem rendelkező eszközöket (elsősorban reálgazdasági részesedések) bekerülési áron értékeljük ebben a számításban, amely igen jelentősen is eltérhet a valós értéktől akár pozitív, akár negatív irányban. Társaságunk vezetésének hangsúlyozottan szubjektív megítélése alapján jelenleg a reálgazdasági eszközeink értéke magasabb, mint a bekerülési érték, így a Plotinus Nyrt. részvényeinek reális értéke véleményünk szerint nagyobb, mint az itt közölt módosított saját tőke értéke. Holdingtársaságunk célja, hogy különböző tőkepiaci és reálgazdasági befektetései révén a saját tőke és az egy részvényre jutó saját tőke értéke a következő években dinamikusan növekedjen, a részvényárfolyam pedig kövesse ezt az emelkedést. Az egy részvényre jutó módosított saját tőke értékének változása (egyszeri, nem évesített értékek): a negyedik negyedévben (3 hó): +5,6% 2014 második félévében (6 hó): +33,4% 2014 folyamán (12 hó): +32,1% a tőzsdei bevezetéstől ( ) 2014 végéig: +129,5%

3 Egy részvényre jutó módosított saját tőke alakulása a Társaság nyilvános működése során: Negyedik tőzsdei évét zárta a Társaság, méghozzá kiváló eredményekkel. A évi adózás előtti eredményünk 485,4 millió forint volt, amely magasabb az egyébként nagyon sikeres 2013-as évünknél is. A 2014-es évben az általunk számított módosított egy részvényre eső saját tőke értéke 32%-kal nőtt. Részvényeink árfolyama 44%-kal emelkedett 2014-ben, a 2011 februári bevezetéskori kezdő árhoz képest (1525 Ft) pedig 156%-ot emelkedtek. A negyedik negyedév üzleti környezete és eredményei: A tőkepiacok számos szegmensén megszűnt a korábbi alulértékeltség, így hosszútávú befektetési lehetőségeink itt igencsak beszűkültek. Emiatt fokozottabban próbálunk reálgazdasági lehetőségeket találni, és örömünkre szolgál, hogy meglévő érdekeltségeink jól teljesítenek erről korábban tájékoztattuk is befektetőinket. A negyedik negyedév fontosabb befektetési eseményei: Derivatívák: A negyedik negyedévet a megmaradt dollár vételi és olaj eladási, valamint amerikai kamatemelésre játszó pozíciókkal indítottuk. Az olajpozíciókat és a dollárpozíciók nagy részét lezártuk. A derivatív pozíciók nem realizált eredménye az időszak végén kb. mínusz 19 millió Ft volt.

4 Hosszabb távú tőkepiaci befektetések: A negyedévet alacsony kockázati kitettséggel kezdtük, a korábbi befektetéseink jelentős részét leépítettük. Kedvező értékeltséget csak a kínai (A-shares) részvénypiacon találtunk, így itt jelentősen növeltük a kitettséget. Reálgazdaság: Beszámoltunk arról, hogy leánycégünk, a Plotinus Ingatlan Kft. Budapest, XII. kerületben ingatlant vásárolt, amelyen lakáscélú fejlesztést tervezünk. Az ingatlan vételárának kifizetése megtörtént, az ingatlan birtokunkba került, a tervezés-előkészítés fázisában vagyunk, reményeink szerint a fejlesztés ha nem lesznek váratlan fennakadások 2017 folyamán kerül átadásra. Befektetések: Likvid eszközök: készpénz és pénzpiaci befektetések, magyar állampapírok: A Társaság értékpapírszámláin diszkontkincstárjegyek, állampapírok, és készpénz formájában forinteszközökben megközelítőleg 765 millió forintja; devizaeszközökben pedig (részben a Társaság Saxobanknál vezetett számláján) kb. 512 millió Ft azaz összesen cca. 1,29 milliárd forintja volt. Egyéb értékpapírbefektetések: Név Darabszám/Névérték (kötvényeknél) Árfolyamérték ASHR (China ETF) Graphisoftpark részvény China A share fund (CAF) Magnolia vállalati kötvény TVK részvény Rába Állami Nyomda részvény Pannergy Fondul Proprietatea Danubius Erste Bank Forrás osztalékelsőbbségi részvény Magyar forintban, a i záróárfolyammal számolva.

5 Az időszak végén mintegy 819,5 millió forintnyi befektetésünk volt a fent részletezett eszközökben, ezen belül 306,2 millió magyar részvényekben, 452,8 millió külföldi részvényekben, 60,5 millió pedig vállalati kötvényben. Származtatott ügyletek: Az év utolsó napján a Társaság az alábbi jelentősebb derivatív befektetésekkel rendelkezett (a saját tőke legalább 10%-át elérő mögöttes értékű befektetések): Név Irány Hozzávetőleges mögöttes érték* 30-day Fed Funds futures 2015 március és december 10-year US treasury note (2015 március) SHORT SHORT 146 Mrd Ft** 655 M Ft EURHUF SHORT 788 M Ft USDHUF 250 call (2015 január 12.) SHORT 260 M Ft *Az utolsó tőzsdei kereskedési nap záróárával számított, magyar forintban kifejezett becsült, közelítő mögöttes érték ** A rövid kamat/kötvényhatáridők mögöttes értéke nagyon nagynak tűnhet, ám ezen kontraktusok árfolyamváltozékonysága ehhez képest igen alacsony. Erre jó példa, hogy ha pl. a fent említett Fed Funds Futures kontraktusok 0%-os kamatszint mellett futnának ki, tehát várakozásunkkal szemben sem lenne semmiféle kamatemelés az Egyesült Államokban, akkor sem lenne a veszteségünk nagyobb, mint kb. 44 millió forint Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a derivatív befektetések nagyságában és irányában gyors változások lehetnek, így a fentiek nem tartalmaznak semmilyen jövőre vonatkozó indikációt, pusztán a i állapotot tükrözik. Reálgazdaság: Az év utolsó napján a Plotinus Nyrt. az alábbi nem nyilvános társaságokban bírt részesedéssel: Társaság neve Részesedés nagysága Részesedés beszerzési értéke David Gerincklinika Zrt. Plotinus Autó Kft. Plotinus Ingatlan Kft. 96,1% Ft* 100% Ft* 100% Ft*

6 *A Társaság bekerülési értéke megegyezik a nyilvántartási értékével, könyveinkben ezzel az összeggel szerepel. A zártkörű működésből adódóan nincsen piaci ár, így a részesedés valós értékét nehéz lenne meghatározni. A Plotinus Nyrt. Igazgatótanácsának véleménye szerint a David Gerincklinika Zrt.-ben fennálló tulajdonunk jelenleg valószínűleg szignifikánsan többet ér, mint a bekerülési érték, ám a pontos beárazás nem egyszerű, ezért óvatossági okokból továbbra is bekerülési értéken tartjuk nyilván, és egyelőre így számolunk vele a módosított saját tőke számítása során is, ám ez a jövőben változhat. Emiatt megfontoljuk, hogy az általunk számított módosított egy részvényre jutó saját tőke értéke fölött is vásároljunk vissza saját részvényeket, ha a piaci körülmények ezt indokolják. Az egészségügyi szegmensben 2014-re eredetileg 100 millió forintos árbevételt és 20 millió forintos EBITDA-t tűztünk ki, de év közben jeleztük, hogy ezt várhatóan jelentősen meghaladjuk. Az árbevétel 2014 során ebben a szegmensben 127,5 millió forint lett, az EBITDA pedig 32,7 millió forint (2013-ban 90,7 millió forint árbevételt és 17,4 millió forint EBITDA-t értünk el) folyamán szeretnénk további növekedést elérni részben a jelenleg meglévő infrastruktúra jobb kihasználásával, részben pedig amennyiben erre mód lesz újabb egység nyitásával. A korábban indított perünk eredménytelenül lezárult. A David Gerincklinika Zrt. fordulónap után, 2015 januárjában döntött 19,2 millió forint osztalék kifizetéséről, amelynek 96,1%-a a tulajdoni arányoknak megfelelően a Plotinus Nyrt-t illeti. A Plotinus Autó Kft.-nél 2014 végére 83 millió forintnyi eszközállományt építettünk ki, a profitabilitás a terveinknek megfelelően alakult re hasonló, vagy kissé növekvő eszközállománnyal, és hasonló profitabilitással számolunk. A szolgáltatást elsősorban a Plotinus Nyrt tulajdonosainak szánjuk, egyelőre nem célunk az egyéb irányban történő növekedés. Véleményünk szerint Társaságunk tulajdonosai számára ez egy kiváló, értékteremtő lehetőség, tehát bátorítjuk minden tulajdonostársunkat, hogy amennyiben gépjárművet kíván beszerezni, akkor vegye fel a kapcsolatot leányvállalatunkkal. A Plotinus Ingatlan Kft. esetében a fent említetten kívül több további projekt lehetőségét vizsgáljuk, s bár konkrét megállapodásra még nem jutottunk, ám szeretnénk további ingatlanbefektetéseket végrehajtani. A tavalyi eredmények táblázatos formában (IFRS szegmentáció szerint): Szegmens Árbevétel Adózott eredmény Egészségügy 127,5 M Ft 25,4 M Ft Autó 5,7 M Ft 5,7 M Ft Ingatlan - - Hitelek/kölcsönök: A Társaságnak én bankhitele nem volt. A 2013 szeptemberi kötvénykibocsátásból év végéig 56,5 millió forintnyi névértékű kötvényt már részvényre cseréltek, így a teljes nettó

7 kötvényadósság a korábbi 500 millió forintból 443,5 millió forint tőke, és kamatai: 11,6 millió forint, azaz összesen 455,1 millió forint volt 2014 végén. Fordulónap utáni esemény: A kötvények nagyobb része átcserélésre került Plotinus részvényre, a maradékot előzetes, január végi jelzésünknek megfelelően március 9-én visszahívtuk 115% bruttó árfolyamon. Köszönjük kötvénybefektetőink bizalmát, és örömünkre szolgál, hogy a kötvény rövid, másfél éves időtartama alatt is magas, kétszámjegyű hozamot realizálhattak. A Társaság leányvállalataival csoportfinanszírozási megállapodást kötött, így az éppen készpénzre szoruló tagvállalatok a likvid eszközökkel rendelkező vállalatoktól pénzt kapnak. A megállapodás szerint az ügyleti kamat 6 %. Az időszak végén a következő állományok álltak fenn: A Plotinus Autó Kft. 27,9 millió forinttal, a David Gerincklinika Zrt. 0,2 millió forinttal, a Plotinus Ingatlan Kft. 205 millió forinttal tartozik a Plotinus Nyrt.-nek. Célok és stratégia: A Plotinus Holding Nyrt. holdingtársaság, azaz olyan egy vagy több társaságban részesedéssel rendelkező gazdasági társaság, amelynek gazdasági célja a holding és a leányvállalatok közötti hatékony együttműködés révén a hosszútávú értéknövekedés elérése. A Plotinus Nyrt. saját vagyonát fekteti be, nem végez külső vagyonkezelést, és alapvető célja nem a tulajdonában lévő leányvállalatok adásvétele, hanem a leányvállalatokban (és természetesen az anyavállalatban) elért vagyongyarapodás, értéknövekedés. A Társaság célja tehát egy sikeres holding kiépítése, amely bár magas kockázattal operál, de diverzifikált jellege, tőkepiaci és reálgazdasági befektetései révén remélhetően a legtöbb piacigazdasági környezetben értéknövekedést képes elérni tulajdonosai számára. Legfontosabb kitűzött célunk a vállalat értékének növelése, s ezzel párhuzamosan a részvények árfolyamemelkedése. Erőforrások és kockázatok: A Társaság erősen emberierőforrás-orientált, sikere az igazgatótanács helyes döntésein múlik. A kockázatok ugyanebben keresendők, illetve abban, hogy a Társaság szándékoltan jelentős kockázatot vállal befektetései során a magasabb hozam reményében. Mivel a Társaság befektetései során jelentősebb mértékben hajlandó külső forrásokra támaszkodni (hitel, lízing vagy derivatív pozíciókon keresztül) így a beszerzett eszközök árfolyamában történő kisebb elmozdulás is jelentősen módosíthatja a cég értékét és ezen keresztül a részvények árfolyamát. A Társaság vagyonának alakulása és ebből következően a részvényárfolyam is igen jelentős kilengéseket mutathat, és bármikor fennáll a komolyabb tőkeveszteség lehetősége. Kilátások: A fejlett világban, így Európában és Magyarországon is jó gazdasági teljesítményre számítunk ban, ám eközben több feltörekvő piaci országban erős lassulás és akár recesszió is lehetséges. Mindezek hatására megnőtt a tőkepiaci turbulenciák veszélye, amely egyrészt fokozott veszélyforrás, másrészt lehetőség is. Az USA-ban fennmaradó növekedésre, és a későbbiekben beinduló kamatemelésre számítunk, azonban amennyiben a dollár túlzottan erősödik az egyrészt csökkentheti a kamatemelési lehetőségeket és egyben súlyos károkat okozhat a dollárban eladósodott feltörekvő

8 piaci vállalatok között. A hazai monetáris politika véleményünk szerint továbbra is laza lesz, viszont nem vagyunk annyira negatívak a forinttal kapcsolatban, mint korábban. A külkereskedelmi mérlegtöbblet, az európainál magasabb kamatszint és a mérlegalkalmazkodás befejeződése miatt akár felértékelődés is elindulhat a hazai devizában. Idehaza az ingatlanpiac tűnik a legalulértékeltebbnek, illetve a finanszírozási lehetőségek nagyon kedvezőek. Ennek megfelelően a hitelből történő eszközvásárlások (amely lehet ingatlan, vagy bármi más is) irányába mozdulhatunk el ha lesz erre lehetőség. A jövőben szeretnénk növelni a reálgazdasági befektetések arányát. Részvényekkel kapcsolatos tervek: A Társaság a jelenlegi szabályozási-adózási környezetben továbbra sem szándékozik szavazatelsőbbségi és törzsrészvényeire osztalékot fizetni, az értéknövekedést ezen részvények esetén az árfolyamemelkedés teremtheti meg. Amennyiben a Társaság részvényeinek árfolyama jelentősen eltér a Társaság vezetésének értékítélete alapján reális árfolyamtól, akkor hajlandóak vagyunk mind saját részvények vásárlására mind eladására. Amennyiben befektetői érdeklődést tapasztal a Társaság vezetése, úgy mind zártkörű, mind nyilvános részvénykibocsátás keretében szeretne újabb tőkét bevonni ez növelné a mérethatékonyságot. Emellett opcionálisan kötvény vagy hibridjellegű tőkebevonás lehetőségét is megvizsgáljuk, ha megfelelő a piaci környezet folyamán amennyiben megfelelő lesz a tőkepiaci környezet további tőkeemelést tervezünk, valamint újabb kötvénykibocsátást is szerettünk volna végrehajtani, azonban a tőkepiaci botrányok miatt ez utóbbi esélye jelentősen lecsökkent és elképzelhető, hogy nem kerül rá sor, vagy ha igen, akkor is csak később. Vezető tisztségviselők Plotinus részvény és kötvény tulajdona: Az alábbi vezető tisztségviselők rendelkeztek én részvény- és kötvénytulajdonnal: Zsiday Viktor, az Igazgatótanács elnöke közvetett és közvetlen módon összesen db szavazatelsőbbségi, 150 db osztalékelsőbbségi, és db törzsrészvénnyel rendelkezett. Mindezek együttesen ( db részvény) 6,32%-os tulajdoni hányadot képviselnek a Társaságon belül. Zsiday Viktor összesen darab Plotinus Prémium kötvénnyel rendelkezett közvetett tulajdonlás útján. Szabó Zoltán, az Igazgatótanács alelnöke közvetett és közvetlen módon összesen db törzsrészvényt és 50 db osztalékelsőbbségi részvényt tulajdonolt. Mindezek együttesen ( db részvény) 6,23%-os tulajdoni arányt képviselnek a Társaságon belül. Szabó Zoltán 96 darab Plotinus Prémium kötvénnyel rendelkezett. A Társaság részvénystruktúrája: db törzsrészvényből db szavazatelsőbbségi részvényből, és 200 db osztalékelsőbbségi részvényből, azaz összesen db 250 Ft-os névértékű részvényből állt 2014/12/31-én.

9 Fordulónap utáni események: A Társaság 2015 januárjában újabb db törzsrészvénnyel tőkeemelést hajtott végre, a részvényszám a megkeletkeztetés, 2015/03/20-a után ennyivel nőtt. Saját részvények: én a Társaság tulajdonában darab Plotinus törzsrészvény volt. Fontos események a negyedik negyedév folyamán: A negyedév legfontosabb eseménye: 2014 októberében lezajlott zártkörű tőkeemelésünk, aminek következtében ról db-ra nő a teljes részvényszám. A részvényekre alapvetően a Plotinus Prémium kötvények várható átcserélése miatt lett szükség. A negyedév folyamán a cégbírósági bejegyzés és a részvények megkeletkeztetése is megtörtént.

10 Alulirott, Szab6 Tolt{n, mint a PLOTINUS Nyrt. Igazgat6tandcsSnak alelnoke nyilatkozom arr6l, hogy T5rsasdgunk 6ves jelent6s6t konyvvizsgsl6 vizsgslta, az adatok auditailtak. Azt itt prezentdlt adatok a szdmviteli el6frdsoknak megfelel6en, legjobb tudissunk szerint k6szriltek, val6s 6s megbizhat6 k6pet adva a kibocsdt6 eszkdzei16l, kotelezetts6gei16l, p6nztigyi helyzet6r6l, valamint nyeres6g6r6l 6s vesztes6g6rsl, tovdbbd a vezet6s6gi jelent6s megbizhat6 k6pet ad a kibocsdt6 helyzet6r6l, fejl6d6s6r6l 6s teljesitm6ny6r6l, ismertetve a f6bb kockdzatokat 6s bizonytalans6gi t6nyez6ket. Fels5tdrkdny, 2Ot5. Sprilis 28. Szab6 Zolt6n aleln6k

11 tt4-t0 Statisztikai szdmjel r Cdgjegyzdk szdma PLOTINUS HOLDING Nvrt F'els6tfrkfny, Tiilgy utca L vi 6ves beszfmol december 31. Keltezds: fiprilis 28. elndk-vezdrigazgat6 10_1U nooszim: I 435 S 4gg _2_10 ^,. Szab6 Zoltdn alelnok

12 r Statisztikai sz6mjel l/6. oldal l Cegegyzekszdma "A" MERLEG Eszkiiziik (aktivdk) december 31 adatok E Ft-ban Sorszdm A tdtel megnevez6se El6z6 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tr{sai Tdrgyfv a b c d e I A. BEFEKTETETT F,SZKOZoK 384 s I. Immateridlis javak a Al ap itds - 6ts zew ezds aktivrilt drtdke /1 T Kis6rleti fej lesztds aktiv:ilt drtdke 5 Vagyoni drtdkri jogok 6 Szellemi termdkek 7 IJzletivary cegdrtdk 8 Immateri6lis j avakra adott eldlegek 9 Immateriiilis javak drtdkhelye:sbitdse 0 II. Tdrgyi eszkiiztik lngatlanok ds a kapcsol6d6 vagyoni drtdkri ioeok 2 Mrir;zaki berendezdsek, gdpek, j6rmrivek a J Egydb berendez6sek, felszerel6sek, j6rmrivek 4 Teny6sz6llatok 5 BeruhSz6sok, fehij ftdsok 6 Beruh6z6sokra adott el6le sek 7 T 6rgyi eszkciz<ik 6rtdkhelyesbitdse 8 III. Befektetett p6nziigyi eszktiztik Tart6s r6szesedds kapcsolt v6llalkozdsban t21 20 Tart6san adott krilcstjn kapcsolt v6llalkoz6sban 2l Egydb tart6s rdszesedds s Tart6san adott kdlcsrin egy6b rdszeseddsi viszonyban 6116 v6llalkoz6sban Egydb tart6san adott kdlcsdn.a L+ Tart6s hitelviszonyt megtestesit6 lrtekpapir 25 Befektetett pdnzigyi eszkcizrik 6rtdkhelyesbitdse Keltezds: pri1is28. elndk-vezdri gazgato PLOTII{US HOLDIITIG Nvrt 332+ Fels6cirlciny, Tcilpry u. i. Cigf egyz6ksz6m: ?86 Ad6szdnr; "10 Szab6 Zoltdn alelndk

13 r (l Statisztikai sz6mjel 216. oldal Cegsegyzdkszhma "A" MERLEG Eszkiiziik (aktivdk) december 31. adatok E Ft-ban Sorszdm A t6tel megnevez6se E),1626 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tr{sai T6rgy6v a b c d e 26 B. FORGOESZKOZOK l I. K6szletek Anyagok 29 Belbjezetlen termelds ds fdlkdsz termdkek 30 Ncivenddk-, hiz6- es egydb 6llatok 3l Kdsrzterm6kek J2 aa JJ Aruk Kdszletekre adott el6lesek 34 II. Kiivetel6sek t25 J) Kdveteldsek SrusziiIitdsb6l ds szol gdltat6sb6l (vev6k) Kdvetel6sek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben JI Kdveteldsek egy6b r6szesed6si viszonyban l6v6 v6llalkoz6ssal szemben 38 V6lt6kdveteldsek 39 Egydb kdvetel6sek III. Ert6kpapfrok s Rdszesedds kapcsolt viillalko:ziisban 42 Egydb rdszesedds A' +J Sajllt rdszv6nyek, saj 6t iizletrtiszek Forgatdsi cdlf hitelviszonyt megtestesit6 drtdkpapirok IV. P6nzeszktiziik PenztSr. csekkek Bankbetdtek C. AKTIV IDOBELI EI,HATAROLASOK L Bevdtelek aktiv idobeli elhatrirolssa s 832 t6 258 s0 K<iltsdgek, r6fordft6sok aktfv id6beli elhat6rol6sa Hal aszott r6ford itiisok ESZK EN 707 l8l Sorilis 28. Zsiday Viktor elrrdk-vezdri gazgato PLO TNUS HIf]L^DING 3324 lrelsstirldny, Tcilgy u. 1. Clglegyzlkszirn; fi Ad6szf m: Szabo Zoltiln alelncik

14 r435s r14-10 Statisztikai sz6mjel 3/6. oldal 1A Cdgjegyzdk szdma "A" MERLEG Forrdsok (passziv6k) december 3 I adatok E Ft-ban Sorszim A t6tel rnegnevez6se El6z6 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tdsai TArgyEv a b c d e 53 D. SAJAT TOKE I I. Jegyzett t6ke 1r ebb6l : visszav6sdrolt tulaj doni rdszesedds ndv6rt6ken t 448 3l IL Jegyzett, de m6g be nem fizetett t6ke ( - ) 57 III. T6ketartal6k IV. Eredm6nytartql6k V. Lektitiitt tartal6k VI. Ert6kel6si tartal6k 61 VII. M6rleg szerinti eredm6ny E. CELTARTALEKOK C 6ltartal6k a v 6rhat6 kdte lezetts d gekre 64 Cdltarraldk a jdv6beni kciltsdgekre 65 Egydb cdltartaldk 66 F. KOTELEZETTSEGEK 5lr I. Hdtrasorolt kiitelezetts6gek H6trasorolt kritelezetts6gek kapcsolt v6llalkozrissal szemben 69 H6trasorolt k<itelezettsdgek egydb rdszeseddsi viszonyban ldv6 v6llalkoz6ssal szemben 70 H6tras orolt kritelezetts d gek e gydb gazdillkod6val szemben 71 li. Hosszri lejdratri kiitelezetts6gek Hosszri lejdratra kapott kdlcstinrik IJ ni Atv'illtoil.athat6 ktitvdnyek Tartoz6sok kdtvdnykibocsrit6srb6l BeruhSz6si 6s feileszt6si hitelek 76 Egyib hosszri lejdratrt hitelek 77 Tart6s kcitelezettsdgek kapcsolt vrillalkozilssal szemben 78 Tart6s kdtelezettsdgek egydb ndszeseddsi viszonyban ldv6 v6llalkozsssal szemben 79 EgytSb hosszri lejfiratu kdtelezettsdgek Keltezds: fiprilis 28. Zsiday Viktor elnrik-vezdri gazgat6 PLOTINUS HOIDING NYn' i7' TolgY u' 1' io'to-ozozso 43:i Szab6 Zoltin aleln6k

15 Statisztikai sz6mjel 416. oldal CegSegyzek szitma "A" MERLEG X'orr6sok (passzivr{k) december 3 I adatok E Ft-ban Sorszdm A t6tel megnevez6se E),l6zii 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tr{sai Tdrgy6v a b c d e 80 III. Riivid lejdratrfi kiitelezetts6gek Rcivid lej 6r atu kdlcsrinrjk 82 ebb6l : az iltv filtoztathat6 kotvdnvek 83 Rcivid lejilratu hitelek 84 Vev6ktol kapott el6legek 85 Kdtelezettsd gek 6rusz6lIit6sb6 I 6 s szol g6ltat6sb6 I (sz6llit6k) 86 V6lt6tartoz6sok 87 Rdvid lejirati kcitelezetts6gek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben 88 Rdvid lej 6r att kritelezet tsdgek egydb rdszes eddsi vi szonyban 16v6 v6llalkozdssal szemben 89 Egydb rdvid lej6ratri kdtelezettsdgek G. PASSZIV TUONNLI ELTIATANOT,ASOX r Bevdtelek passziv id6beli elhatrirol6sa 92 Kdltsdgek, r6fordit6sok passzfv id6beli elhat6rol6sa Halasztott bevdtelek It?' prilis 28. /,/ Zsiclay Viktor e I nrik-r,e zdri gazgat6 Pn O'xTNUS HO.LDING Nyrr 3324 hlls6tarkftr.y, T<ilgy u. 1. C6gf egyz6kszlam: 1 Cr-l G Ad6 rz:6m: r Szab6 Zoltdn alelnrik

16 t l4-10 Statisaikai szsmjel 5i6. oldal Cdgtregyzdk sz6ma ''A" EREDMENYKIMUTATAS (iisszkiilts6g elj6r6ssat) december 3l adatok E Ft-ban Sorsz{m A t6tel megnevez6se El6z6 6v El6z6 6v(ek) m6dosf-tdsai T6rgy6v a b c d e I I Belftildi 6rtdkesit6s nettd 6rbevdtele Export6rtdkesit6snett66rbev6tele a J I. Ert6kesit6s nett6 elirbev6tele (01+02) Sajdttermeldsti k6szletek 6llom6nyv6ltoz6sa+ 5 4 Sajdt ekj6llit6sf eszk0z6k aktiv6lt drtdke 6 II. Aktivr{lt sajdt teljesitm{nyek 6rt6ke (+03+04) III" Egy6b bev6telek ebbcil : visszairt 6rtdkvesztds 9 5 Anyagkrjltsdg _ Igdnybe vett szolg6ltat6sok drt6ke Egydb szolg6ltat6sok 6rt(ike z 8 Eladott Srukbeszerzlsi drtdke J 9 Eladott(kdzvetitett) szolg6ltat6sokdrtdke IV. Anyagjellegff rfforditdsok ( ) s 5 l0 Bdrkdltsds 6 I I Szemdlyi jellegri egydb kifizet6sek 7 12 Bdri6ruldkok 8 V. Szem6lyi jellegti rflforditilsok (10+tt+12) VI. Ert6kcsiikken6sileirds 20 VII. Egy6b rdforditrisok l ebbcil: drtdkvesztds 22 A. uzemr(uzr,etr)t[]vekenysm _ (r+il+rlr-ry-v-vl-vrl) Keltezds: prilis 28,./" PLOTINUS HOL IN{G Nvrt...{!r.. Zsiday Viktor,,zcto^r-iii-r^., Szab6 ; 3324 Zoltiln. Fels6ttukdnX lt'r_ilgy u. i. elnlk-vezerigazgat6 C6gegyz6kszl*r, ib f OjiiZOiS6 alelncik,{d6szim: n

17 43 5 s ,0-1 L Statisztikai sz6mjel 6/6. oldal (' Cdgtregyz6k sz6ma 'rail ERtrlDMnnyffUUfATAS (iisszkiilts6g elj6rr{ssal) december 31 adatok E Ft-ban Sorszim A t6tel megnevez6se 1',1626 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tdsai Tfrgy6v a b c d e z5 13 Kapott 0616) osztaldk ds rdszesedds ebbcil: kapcsolt v6llalkoz:6st6l kapott t Rdszeseddsekdrtdkesitdsenek6rfolyamnyeresdge 26 ebb6l: kapcsolt v5llalkoz:6st6l kapott a1 I 5 Befektet ett pdnzigyi eszlkdzdk kamatai, drfolyamnyeresdse 28 ebb6l: kapcsolt vrillalkoz6st6l kapott Egydb kapott (j6r6) kamatok ds kamatiellegti bevdtelek t47 3s ebb6l: kapcsolt v6llalkoz6st6l kapott r t l7 Pdnziigyi mriveletek egytib bevdtelei JZ VIII. P6nziigyi miiveletek bev6tetei (13+l ) 68s JJ l8 Befektetett p6nziigyi eszkdzcik 6rfolyamvesztesdge J+ ebb6l: kapcsolt v6llalkoz6snak adott Jf 19 Fizetend6 kamatok ds karnatjellegti rriforditrisok n ebb6l: kapcsolt v6llalkoz,iisnak adott JI 20 Rdszesed6se\, drt6kpapirok, bankbetdtek drtdkvesztdse I Pdnzld,gyi mriveletek egydrb r6fordft6sai IX. P6nziigyi miiveletek rr{forditdsai ( ) B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (\ryi-x) s C. SZOKASOS VAI,LALKOZASI EREDMENY (+A+B) X. Rendkiviilibev6telek IJ IJ I 43 XI. Rendkiviili rdforditdsok 2t D. RENDKIWLI EREDMENY (X-XD ) 4. ADOZAS ELoT:[r EREDMENY (+C+D) XII. Ad6fizet6sikiitelezetts6g ts F. ADOZOTT EREDMENY (+E-XII) Eredmdnytartallkigdnybe v6tele osztaldkra, rdszeseddsre J6vdhagyott osztaldk, rdsz:esedds G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (+F+22a9 ',r4r Keltezds: prilis 28. Zsiday Viktor elndk-vez5rigazgat6 PLOTIN{JS FIO]L.D)ING N 3324 Fels5tirkimr6 ilolgy u' 1' Ctgegyztkszdrn: lt 0 - I Ad6szim: 1 43c,54c Szab6 Z<tlt6n alelndk

18 1435s tr4-0s Statisztikai szdmjerl 3.sz mell6klet l C6gsegyzek szittna CASH FLOW-KIMUTATAS Sorszfm A t6tel megnevez6se adatok E Ft-ban T6rgy6v a b I t. DzoKasos reve Kenysegb0t szdrmazo p6nzeszkiiz_vfltoz6s d (Mtikiid6si cash flow, sorok) I Ad6z6s el6tti eredrndny,t J z Dtszamofi amoruzaclo /1 3 Elsz6molt drtdlvesztds ds visszair6s + -l A Cdltartaldk k6pzds ds felhasm6l6s kiilcinbozete Befektetett eszl<dzdk drtdkesitdsdnek eredmdnye * 7 6 Sz6llit6i kcitele:zetts6g v6.ltoz6sa Egydb rrivid lej6ratu kcjtelezettsdg v6ltoz6sa Passziv id6beli elhat6rolisok villtozdsa+ t0 9 Vev6kdvetelds v6ltoz6sa Forg6eszkdzdk (vev<ikcivetelds 6s plnzeszk}zndlkiil) v fitozisa + 1 t Aktiv id6beli elhatilrol6s,ok viitozisax s r0 469 J 12 FizeteIt, fizetend6 ad6 (nyeresdg ut6n) - \s lll Fizetett, fizetendo osztalt5k, rdszesedds t5 II. Befektet6si tev6kenys6gb6l szhrmaz6 pfinzeszkilz-vriltozds (Befektet6si cash flow, lt4-16. sorok) -r l4 Befektetett eszk.dzcik bes:zerzdse - 7 l5 Befektetett eszk.dzcjk elacl6sa r Kapott osztaldk, rdszesedds + t9 IIl. P6nzii gyi m iiveletekb 6l szirmazf p6nzeszk6z- v 6ltoz6s (Finanszirozfsri cash flow, sorok) Rdszvdnykibo.rAG, t6e:bevon6s bevdtele + 2l _1!_ x91y9ly, hitelviszo'yt megtestesit6 drrdkpapir kibocs6tiis6nak bevdlele Hitel ds kcilcsdn felvdtele + 20 Hosszti lejfiratra nyujtott kdlcsdnrjk ds elhelyezett bankbetdtek ttirt.i"ter., megsziintetdse, lsev6lt6sa l Vdglegesen kap,ctt pdnzes;zk6z Rdszv lnybevoniis, tokekivonds (t<jkeleszdllit6s) Kotvdny ds hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapir visszafizetdse r l Hitel ds kcjlcsdn torlesztdse, visszafizet6se - I Hosszri Iejdratra nyujtott krjlcsondk ds elhelyezett bankbetdtek Vdglegesen 6tadott pdnzeszkoz - 30 Z7 Alapit6lkal szernbeni, ilhtve egydb hosszir lejdratikotelezettsdgek,y6[toz6sa + 31 IV. P6nzeszkdzdk v6ltozfsa (+I+II+III. sorok) Keltezds: prilis 28. ZsidayViktor C6siesyz6kszirn: elncik-vezdrig azgat6 1d'6sram, 1' Szab6 Zolthn alelndk

19 3324 Fels6tdrkdny, T6l9y utca 1. Ad6szdm : t lo Kieg6szit6 mell6klet a vi beszdmol6hoz Fels6tdrkdny, Sprilis 28.

20 Adószám: I. Általános információk A társaság jogelődjét én jegyezte be a Cégbíróság Plotinus Vagyonkezelő Kft. néven. A Plotinus Zrt. átalakulással, társasági forma váltással jött létre július 3-án. A társaság én nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult február 15-én a Plotinus törzsrészvényeket bevezették a Budapesti Értéktőzsdére. 1.) A Társaság főbb (5 %-ot meghaladó) részvényesei december december december 31. Név Részesedés Részesedés Részesedés db db db % % % Zsiday Viktor ,32% ,83% ,94% Szabó Zoltán ,23% ,05% ,05% Zala Péter ,09% ,58% ,69% Összesen ,64% ,46% ,68% 2.) A Társaság Igazgatótanácsának tagjai Zsiday Viktor az Igazgatótanács elnöke Szabó Zoltán az Igazgatótanács alelnöke Csongrádi Renáta Zánkai Katalin Tari Gusztáv Az éves beszámolót önállóan az alábbi két személy írhatja alá: Zsiday Viktor 5435 Martfű, Munkácsy út 124. Szabó Zoltán 3.) A Társaság fő tevékenysége Vagyonkezelés 4.) Társaságokban bírt részesedése Társaság neve David Gerincklinika Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 8.) Plotinus Ingatlan Kft. (székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.) Részesedés nagysága Részesedés beszerzési értéke (e Ft) 96,14 % % 3 000

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben