HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL"

Átírás

1 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL ELJÁRÁSI DOKUMENTUMA Hatálybalépés dátuma: október 12. Oldalszám: 12 Melléklet: 16 Változat : 2. HADFELSZERELÉSI ANYAG ÉLETTARTAM MENEDZSELÉSE KAPCSÁN JELENTKEZŐ Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta és elrendelte: Simon Attila irodavezető-helyettes október 12. Mikula László minőségbiztosítási és szabvány igazgató október 12. Ráth Tamás főigazgató október 12. Ez az ELJÁRÁSI DOKUMENTUM a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL-ának szellemi tulajdona. Másolása, közzététele csak a minőségbiztosítási és szabvány igazgató egyedi engedélye alapján lehetséges!

2 Oldalszám: 2 (12) 1. Cél A jelen eljárási dokumentuma meghatározza a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATALA (továbbiakban: HM TH) fő folyamatát. A fő folyamat a hadfelszerelési anyagok élettartam menedzselése kapcsán felmerülő kutatási-fejlesztési feladatok, illetve ezek menedzselése (a továbbiakban a jelen eljárás keretében: hadfelszerelési anyagok K+F tevékenysége). A fő folyamat, amelyben a hadfelszerelési anyagok K+F tevékenységének feladatai felmerülhetnek, arra alkalmas, hogy bemutassa azt a tervezett, felügyelt és ellenőrzött állapotot, amely keretet ad a konkrét feladatok végrehajtásához. 2. Területi érvényesség Az eljárási dokumentum a technológiai igazgató által felügyelt és az érintett szakterületek hadfelszerelési anyagok K+F tevékenységére, illetve ezek menedzselésének végrehajtására vonatkozik. 3. Hatáskör és felelősség Az eljárási dokumentum jóváhagyása és a végrehajtás elrendelése a főigazgató hatásköre. A hadfelszerelési anyagok K+F tevékenységéből eredő feladatok végrehajtásának irányításáért a technológiai igazgató, és felügyeletéért a technológiai, valamint a minőségbiztosítási és szabvány igazgató együttesen, végrehajtásért az illetékes szakterületi vezető, továbbá a végrehajtással megbízott munkatárs felelős. 4. Hivatkozás 4.1. Az eljárási dokumentum alkalmazását a Minőségirányítási kézikönyv 7.3. szakasza írja elő HM TH Szervezeti és Működési Szabályzat Függelék 4.3. Kapcsolódó eljárási dokumentumok: ME-423 Dokumentumok és adatok felügyelete ME-722 Szerződések felügyelete ME-740 Partnerek kiválasztása, teljesítményük értékelése (beszerzés) ME-741 Beszerzés minőségbiztosítása ME-750 Rendszer igazoló és -felügyeleti tevékenység ME-751 Hadfelszerelési anyagok szállításának minőségfelügyeleti eljárása ME-752 Katonai szabványosítási tevékenység ME-753 Azonosítás, nyomon követés ME-754 Vevő tulajdonának kezelése ME-830 Nem megfelelőség szabályozása 4.3. Kapcsolódó jogszabály: A honvédelmi miniszter 47/2001 (HK.13.) utasítása a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anyagok rendszerbe (szervezetbe) állításáról és kivonásáról

3 Oldalszám: 3 (12) 5. Fogalommeghatározás 5.1. Hadfelszerelési anyag Valamennyi olyan eszköz és anyag, amelyet a Magyar Honvédség alaprendeltetéséből eredő feladatainak végrehajtása során alkalmaz vagy felhasznál Kutatási-fejlesztési tevékenység (K+F) Olyan előre tervezett, átfogó műszaki-gazdasági-tudományos tevékenység, amely a célul kitűzött általában hadfelszerelési anyag, technológia és szellemi termék kifejlesztése, korszerűsítése, illetve az ezeket megalapozó kutatási feladat megoldására irányul Projekt Olyan műszakilag, gazdaságilag jól meghatározott feladat, amely az adott K+F tevékenység (vagy annak része) végrehajtására irányul Projektvezető A projekt végrehajtásáért felelős munkatárs, meghatározott hatáskörrel és műszaki intézkedési jogkörrel Tudományos-Műszaki Tanács (TMT) Kijelölt szakértőkből az adott K+F feladat jellegétől függően különböző katonai, illetve polgári intézmények és szervezetek által delegált tagokból álló testület, amelynek kiemelt szerepe van a K+F projektek végrehajtásához kapcsolódó döntések előkészítésében és az eredményesség elbírálásában Harcászati Műszaki Követelmények Hadfelszerelési anyag alkalmazási szintű komplex műszaki követelménye Anyagnemfelelős A hadfelszerelési anyag féleségéből adódó tervezési, ellátási és kezelési jogkörrel felruházott szervezet (általában szolgálati ág főnökség) vagy személy (általában szolgálatfőnök) Beszerzés A katonai szervezetek rendeltetésszerű működéséhez szükséges különféle eszközök, anyagok és szolgáltatások átvétele kül- és belföldi szervezetektől, illetve a kereskedelemből, majd azok eljuttatása a Magyar Honvédség gazdálkodási rendszerébe Rendszeresítés Döntés olyan új, illetve jelentős mértékben modernizált hadfelszerelési anyagnak a Magyar Honvédség rendszerébe való felvételére, amely a Magyar Honvédség egészére vagy haderőnemeire hatással van, és emellett hazai fejlesztésből vagy hazai polgári termelésből származik, illetve olyan külföldi beszerzés, amely más országok hadseregeiben nem rendszeresített. Tágabb értelmezésben rendszeresítés az e döntéssel kapcsolatos eljárások összessége is.

4 Oldalszám: 4 (12) Alkalmazásba vétel Döntés olyan központi beszerzésű hadfelszerelési anyagnak a Magyar Honvédség rendszerébe való felvételére, amely más országok hadseregeiben nem rendszeresített, és nem tartozik a rendszeresítés útján a Magyar Honvédségbe bekerülő anyagok kategóriájába Rendszerbe állítás Az a tervezett folyamat, amelynek során a beszerzési, rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi határozat alapján a hadfelszerelési anyag ténylegesen bekerül a Magyar Honvédség rendszerébe, és ennek eredményeként a csapatok megkezdhetik annak rendeltetésszerű alkalmazását. 6. Eljárási utasítás Általános rész Hadfelszerelési anyag élettartam általános esetben, K+F szempontból vizsgálva a következő főbb szakaszokból állhat, figyelembe véve annak (elméleti) életútját: tervelőkészítő szakasz, elemzési szakasz, fejlesztési szakasz, gyártmányfejlesztési szakasz, vizsgálati szakasz, rendszeresítési, alkalmazásba vételi szakasz, gyártás-bevezetési szakasz, gyártás, beszerzés, alkalmazás és kivonás A HM TH számára a hadfelszerelési anyag élettartamának teljes elméleti hosszában keletkezhetnek K+F feladatok. A feladatok keletkezhetnek olyan módon is, hogy azok az elméleti élettartamnak csak bizonyos elemét vagy elemeit veszik figyelembe (pl. hadfelszerelési anyag kifejlesztését megalapozó kutatás, illetve már meglévő hadfelszerelési anyag korszerűsítése vagy beszerzésre tervezett anyag haditechnikai vizsgálata). A feladatok meghatározásakor függetlenül attól, hogy azok a teljes élettartam mely szakaszában jelentkeznek az addigi ismeretek felhasználásával a lehető legpontosabban meg kell határozni a végrehajtandó K+F tevékenységet (igényt) A hadfelszerelési anyagok K+F tevékenységének menedzselése a HM TH fő folyamata. A folyamatot részletesen az 1. melléklet folyamatábrája tartalmazza. A 6.2 pontban lévő szöveges rész csak támogatja a folyamatábra megérthetőségét! 6.2. Hadfelszerelési anyagok K+F tevékenysége Tervelőkészítő szakasz (1. melléklet szakasz)

5 Oldalszám: 5 (12) A tervelőkészítő szakasz feladata, hogy a felmerült hadfelszerelési anyagok K+F igénye ötletek, javaslatok és feladatok rendezett, egységes formában és a megfelelő információkkal kiegészítve kerüljenek a K+F igények indokoltságát, műszaki-gazdasági kivitelezhetőségét véleményező és elbíráló fórumok tervegyeztetésbe bevont állomány, HM-MH tervegyeztető zsűri és a HM védelemgazdasági helyettes államtitkára elé. A tervelőkészítő szakasz az igény megjelenésével kezdődik, és az elfogadott Kutatási-műszakifejlesztési terv -vel zárul, amely megegyezik a jóváhagyott projektek tervlapjaival. 1. melléklet 1.1; 1.2. és 1.3. szakasz: Minden felmerülő igényt a számú Igénybejelentő lap bizonylaton kell indítani. Minden igény a HM TH főigazgatója által kijelölt szakértői bizottság elé kerül, amelynek feladata a nyilvánvalóan irreális K+F igények kiszűrése. A bizottság döntése a számú bizonylaton dokumentálásra kerül. K+F igény érkezhet polgári szervezetektől is, amelyet a szabad kapacitások terhére, egyedi szerződések alapján hajt végre a hivatal (A szerződések minden esetben tartalmazzák a feladat végrehajtási ütemtervét, a végrehajtás módját és a végrehajtásért felelős személyeket). 1. melléklet 1.4. szakasz: Az igény elfogadását követően a számú Megvalósíthatósági értékelés című bizonylat tartalmazza az igénybejelentő és a projektvezető egyeztetését követően az igény: pontos műszaki leírását, a feladat műszaki indokoltságát, a megvalósításhoz szükséges technológiai hátteret, a várható költségigényt, a szükséges darabszámot, a piaci értékesítés lehetőségeit, valamint a figyelembe vehető hazai, illetve külföldi K+F partnereket és gyártókat. 1. melléklet 1.5; 1.6. szakasz: A kidolgozott, és a Megvalósíthatósági értékelés adataival alátámasztott számú Tervlap -ok háromszintű zsűrizésen (tervegyeztetésbe bevont állomány, HM-MH tervegyeztető zsűri, HM védelemgazdasági helyettes államtitkára) mennek keresztül, amelyet követően csak a széleskörű szempontok alapján megvizsgált, indokoltnak minősített projektek kerülnek beindításra. 1. melléklet 1.7. szakasz: Az elfogadott projektekből készül a HM TH éves kutatási-műszakifejlesztési terve. A tervben szereplő projektek kimenetelét (megoldhatóságukat) tekintve lehetnek: licence honosítás, új eszköz, anyag, technológia és szellemi termék kifejlesztése, illetve már meglévő korszerűsítése, valamint az ezeket megalapozó kutatási feladatok végzése stb., illetve beépítés vagy komplettírozás. A feladat jellegétől függően az algoritmus a folyamatábrán jelölt szakaszoknál (2.1. vagy 4.1.) folytatódhat.

6 Oldalszám: 6 (12) Elemzési szakasz (1. melléklet szakasz) Az elemzési szakasz feladata, hogy összegyűjtse és rendszerezze mindazon információt, amely a K+F feladat végrehajtásához szükséges. Az elemzési szakasz a K+F feladatok bemenő adatainak meghatározásától indul és a Tudományos-Műszaki Tanács határozati javaslatával zárul. A Tudományos-Műszaki Tanács javaslatát minden esetben a Hivatal főigazgatója hagyja jóvá. 1. melléklet 2.1. szakasz: Ebben a fázisban kell összegyűjteni az összes bemenő adatot és információt, továbbá elvégezzük mindazokat a tevékenységeket (tanulmányok készítése, modellezés, modellek létrehozása), amelyek szükségesek a K+F tevékenység pontos meghatározásához (kitűzéséhez) és eredményes végrehajtásához. Ebben a szakaszban hajtják végre az olyan hadfelszerelési célú kutatási tevékenységeket is, amelyek még nem konkrét hadfelszerelési anyag kifejlesztésére irányulnak. Ezen feladatok végrehajtásába már bevonásra kerülhetnek (szerződött) K+F partnerek. 1. melléklet 2.2. és 2.3. szakasz: Az összegyűjtött kiinduló adatok és információk birtokában a Tudományos-Műszaki Tanács javaslatot tesz a Hivatal főigazgatójának a K+F feladat folytatására vagy indokolt esetben annak felfüggesztésére, esetleg felülvizsgálatára vagy javasolja visszautalni a tervelőkészítő fázis 1.5. szakaszához. A javaslatot a számú TH TMT határozati javaslat tartalmazza. 1. melléklet 2.4. szakasz: Fejlesztési feladat megfogalmazása, amely a számú Harcászati műszaki feladat című anyagban kerül meghatározásra. E munka elvégzéséért a projektvezető felelős, amely munkába már bevonhatja a leendő (szerződött) partnert. 1. melléklet 2.5. és 2.6. szakasz: Döntés a tényleges fejlesztési szakasz megkezdhetőségéről. A Tudományos-Műszaki Tanács javaslatot tesz a Hivatal főigazgatójának a jelzett kérdésben a számú TH TMT határozati javaslat -on. Nemleges döntés esetében az igényt a főigazgató visszautalja a tervelőkészítő fázis 1.5 szakaszához Fejlesztési szakasz (1. melléklet szakasz) A fejlesztési szakasz feladata, hogy a fejlesztési feladat végrehajtásra kerüljön, és ennek keretében a harcászati műszaki követelményeket meghatározzák. A fejlesztési szakasz a fejlesztési feladatot végrehajtó partner beszerzésétől kezdődik és a harcászati műszaki követelmények Tudományos-Műszaki Tanács határozati javaslatával zárul, amelyet a Hivatal főigazgatója hagy jóvá. 1. melléklet 3.1. szakasz: A fejlesztési feladatot végrehajtó partner beszerzése, azaz annak a partnernek megkeresése (pl. közbeszerzési pályázat kiírásával), amely/aki az adott K+F projektben járatos, és megfelelő műszaki-tudományos-gazdasági háttérrel rendelkezik az adott feladat végrehajtásához.

7 Oldalszám: 7 (12) A 3.1. szakaszhoz rendelt bizonylatok, dokumentumok: pályázati kiírások, ajánlatok, számú Fejlesztési feladat műszaki leírása, számú Fejlesztési ütemterv, valamint számú Szerződések (lásd még az ME-722 eljárást). 1. melléklet 3.2. szakasz: Fejlesztési feladat végrehajtása. A fejlesztési feladat végrehajtásának HM TH-n belüli felelőse, irányítója és koordinálója a projektvezető. A fejlesztési munkáról a számú Projektnapló bizonylatot kell vezetni. A fejlesztés határidejének, részhatáridőinek, a számú Fejlesztési feladat műszaki leírásában foglaltak, a költségvetési keretek betartásáért (betartatásáért) minden esetben a projektvezető felel. 1. melléklet 3.3. szakasz: A kijelölt projektvezető és az anyagnemfelelős alkalmazó együttesen meghatározzák a Harcászati Műszaki Követelmények -et. (Bizonylatszáma: ). (A projektvezető a végrehajtás megkönnyítése érdekében általában Harcászati Műszaki Követelmények tervezetet készít.) 1. melléklet 3.4. és 3.5. szakasz: A Tudományos-Műszaki Tanács véleményezi a Harcászati Műszaki Követelmények -et, és határozati javaslat formájában a Hivatal főigazgatója elé terjeszti jóváhagyásra. Nemleges döntés esetén általában a projekt elutasításra kerül, de születhet döntés egyéb megoldásra is (pl. visszacsatolás a megfelelő előkészítő szintre, projekt felfüggesztése.) Gyártmányfejlesztési szakasz (1. melléklet szakasz) A gyártmányfejlesztési szakasz feladata, hogy a fejlesztési feladat eredményeként a komplex követelmény-együttes Harcászati Műszaki Követelmények megvalósuljon prototípus(sorozat) formájában, amely lehetőséget teremt az ipari és hatósági vizsgálatok elvégzésére. Ezek a vizsgálatok tekinthetők az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint a jóváhagyó ellenőrzés-nek. A gyártmányfejlesztési szakasz a prototípus létrehozásától indul és az ipari és hatósági vizsgálatok eredményeinek értékelésével zárul. 1. melléklet 4.1. szakasz: Prototípus létrehozása, amely keretében a Prototípusdokumentáció (száma: ) alapján előállításra kerül a hadfelszerelési anyag prototípusa. Az egyes termékféleségektől függően a prototípus olyan darabszámú termék, amely lehetőséget biztosít arra, hogy megfelelő eredményességgel lehessen elvégezni a szükséges vizsgálatokat (pl. egy darab radar, tüzérségi löveg; nagy darabszám lőszer, ruházat esetében). A prototípus legyártását a projektvezető felügyeli, és a szerződött gyártó partner végzi. 1. melléklet 4.2. szakasz: A prototípus ipari és hatósági vizsgálatai során a gyártó (amely megegyezhet a fejlesztővel), valamint az illetékes hatósági szervezetek ellenőrzik, hogy a kifejlesztett hadfelszerelési anyag megfelel-e a Harcászati Műszaki Követelmények -ben előírtaknak és a vonatkozó hatósági előírásoknak.

8 Oldalszám: 8 (12) A prototípus ipari és hatósági vizsgálatait a szerződött partnerek és az illetékes hatósági szervezetek végzik, amelyet a gyártó koordinál és a projektvezető felügyel. 1.melléklet 4.3 és 4.4. szakasz: A prototípus ipari és hatósági vizsgálati eredményeinek értékelésével válasz adható arra a kérdésre, hogy a prototípus gyártói szinten teljesítette-e a Harcászati Műszaki Követelmények -ben meghatározottakat, és megfelel-e a vonatkozó hatósági előírásoknak. Ennek végrehajtása a projektvezető felügyelete mellett a szerződött gyártó partnerek és az illetékes hatósági szervezetek feladata. A vizsgálati eredményektől függően a döntés többféle lehet: az ipari és hatósági vizsgálatok eredményei megfelelők, következhet a vizsgálati szakasz, az ipari és hatósági vizsgálatok eredményei nem adtak kielégítő választ a Harcászati Műszaki Követelmények -ben megfogalmazottakra, vagy nem teljesítik az adott termékre vonatkozó hatósági előírásokat, ezért meg kell vizsgálni, hogy a prototípus módosításával a kívánt fejlesztési cél elérhető-e vagy a vonatkozó hatósági előírások teljesíthetők-e; ha igen, akkor következik a prototípus módosítása, majd ismételt ipari és hatósági vizsgálatai, ha nem, akkor a prototípus gyártási tapasztalatainak birtokában visszakerül az igénybejelentőhöz a projekt. Valamennyi vizsgálati eredmény, döntés stb. dokumentálásra kerül, visszakereshető módon Vizsgálati szakasz (1. melléklet szakasz) A vizsgálati szakasz feladata, hogy a hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatok, valamint a csapatpróba keretében megállapítást nyerjen, hogy a fejlesztés eredményeként létrejött hadfelszerelési anyag megfelel-e a speciális katonai alkalmazási követelményeknek és körülményeknek. Ezek a vizsgálatok tekinthetők az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint az érvényesítő ellenőrzés-nek. A vizsgálati szakasz a hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatok megkezdésétől indul és sikeres fejlesztés esetén a Csapatpróba Bizottság rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi javaslatával zárul. 1. melléklet 5.1. szakasz: Hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatok, amelynek keretében igazolni kell, hogy a kifejlesztett termék megfelel-e a speciális katonai elvárásoknak. E vizsgálatokat a projektvezető irányítja, amelynek közreműködői a szerződött partnerek, a HM TH laboratóriumai, külső laboratóriumok, valamint a HM TH minőségbiztosítási szakértői. 1. melléklet 5.2. szakasz: Az előző szakasz vizsgálatainak az eredményei igazolhatják, hogy az adott hadfelszerelési anyag minden tekintetben kielégíti-e a Harcászati Műszaki Követelmények -ben előírtakat és a speciális katonai alkalmazási körülményeket. Amennyiben igen, akkor a következő lépés a vizsgálatok területén a csapatpróba.

9 Oldalszám: 9 (12) Ha nem, akkor visszacsatolás következik arra az algoritmusszakaszra, ahol megfelelő intézkedéseket tudnak hozni a hadfelszerelési anyag módosítására, a szükséges paraméterek javítása érdekében. 1. melléklet 5.3. és 5.4. szakasz: A csapatpróba az a vizsgálat, ahol a hadfelszerelési anyag a mindennapi gyakorlati alkalmazás körülményei között vizsgázik. A gyakorlati, felhasználási tapasztalatok további részletekbe menő javaslatokat adhatnak a hadfelszerelési anyag tökéletesítéséhez. A csapatpróba tapasztalatait az alkalmazók folyamatosan dokumentálják, annak megfelelőségét a Csapatpróba Bizottság értékeli, amelynek tagja a HM TH szakértője is. Pozitív értékelés esetén a bizottság javaslatot tesz a rendszeresítésre, illetve az alkalmazásba vételre. Negatív tapasztalatok esetén a bizottság nem javasolja a hadfelszerelési anyagot rendszeresítésre, illetve alkalmazásba vételre, és egyidejűleg javaslatot tesz a meghatározott fejlesztési szakaszra történő visszalépésre vagy a fejlesztés befejezésére Rendszeresítési, alkalmazásba vételi szakasz (1. melléklet szakasz) A rendszeresítés, illetve alkalmazásba vétel az a döntés, amely megteremti a hadfelszerelési anyag alkalmazhatóságának jogi hátterét a Magyar Honvédség egésze, haderőnemei, fegyvernemei, szakcsapatai vagy meghatározott alakulatai számára. 1. melléklet 6.1. és 6.2. szakasz: A csapatpróbák pozitív tapasztalatai alapján a Csapatpróba Bizottság rendszeresítési vagy alkalmazásba vételi javaslatot tesz. Rendszeresítési határozat - ot a Honvéd Vezérkar főnöke ad ki, amennyiben a hadfelszerelési anyag az 5.8. pontban meghatározott fogalomkörbe tartozik. Alkalmazási határozat -ot az anyagnemfelelős szolgálatfőnök ad ki, amennyiben a hadfelszerelési anyag az 5.9. pontban meghatározott fogalomkörbe tartozik. Nemleges esetben visszacsatolás következik a bizottság által javasolt, illetve a vezérkari főnök vagy anyagnemfelelős szolgálatfőnök által meghatározott fejlesztési szakaszhoz. A vezérkari főnököt és az anyagnemfelelős szolgálatfőnököt ebben a tevékenységében a Rendszeresítő Bizottság segíti. 1. melléklet 6.3. és 6.4. szakasz: A rendszeresítést, illetve alkalmazásba vételt nem minden esetben követi feltétlenül gyártás, hanem csak megteremti annak jogi kereteit, hogy a jelentkező igények és a pénzügyi lehetőségek függvényében a megfelelő jogkörökkel rendelkező elöljáró intézkedései alapján, az érvényben lévő törvényi előírások betartásával végrehajtott beszerzést követően, a Magyar Honvédségben alkalmazhatják az adott hadfelszerelési anyagot. Ezekben a szakaszokban történik meg azoknak a kérdéseknek az elbírálása, hogy a kifejlesztett hadfelszerelési anyag mihamarabbi rendszerbe állítására szükség van-e, ehhez a pénzügyi és egyéb feltételek biztosítottak-e, sorozatgyártás szükséges-e, milyen ütemezéssel, mekkora darabszámban stb Gyártásbevezetési szakasz (1. melléklet szakasz) A gyártásbevezetési szakasz feladata, hogy a rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi határozattal megfelelőnek minősített hadfelszerelési anyag gyártástechnológiáját kidolgozzák és kipróbálják.

10 Oldalszám: 10 (12) A gyártásbevezetési szakasz a hadfelszerelési anyag 0 sorozat gyártási dokumentációjának elkészítésével indul és annak kipróbálása, valamint a tapasztalatok, változtatások átvezetését követően a sorozatgyártás dokumentációjának teljes körű kidolgozásával zárul. 1. melléklet 7.1. szakasz: A 0 sorozat gyártási dokumentációjának kialakítása különösen a nagy darabszámú vagy az összetett hadfelszerelési anyagok esetében fontos. A 0 sorozat gyártási dokumentációjának lehetséges elemeit a számú bizonylat tartalmazza. A dokumentáció készítésére, kiadására, változtatására vonatkozóan lásd még az ME-423 számú eljárást. 1. melléklet szakasz: 0 sorozat gyártása során elkészítik azt a termékmennyiséget, amely elegendő ahhoz, hogy a gyártási technológia megfelelősége bebizonyosodjon. 1.melléklet 7.3. és 7.4. szakasz: A 0 sorozat gyártását követően annak vizsgálata következik. E vizsgálat során arra a kérdésre keresnek választ, hogy az adott gyártási technológiával sorozatgyártásban elkészíthető-e az a termék, amely minden tekintetben kielégíti a követelményeket. (Ez adott esetben magában foglalhatja a teljes körű ipari vizsgálatot, a hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatokat és a csapatpróbákat is.) Amennyiben ezek során nem merül fel probléma, akkor a tapasztalatok és az igények alapján elkészítik a sorozatgyártási dokumentációt. Nemleges esetben visszacsatolás következik a 0 sorozatgyártás azon pontjához, ahol a felmerült hibák előfordultak. Ez szükségképpen magával hozza a kapcsolódó dokumentáció változtatását is. 1. melléklet 7.5. szakasz: A sorozatgyártási dokumentáció a 0 sorozat gyártási dokumentációjára épül, annak változtatásával, módosításával, esetleg új (résszel) konstrukcióval kiegészítve. A szakasz eredménye a sorozatgyártási dokumentáció. A dokumentáció készítésére, kiadására, változtatására vonatkozóan lásd még az ME-423 számú eljárást (Sorozat)gyártási szakasz (1. melléklet 8.1. szakasz) A (sorozat)gyártási szakasz feladata, hogy a minden tekintetben kipróbált és megfelelő terméket az előírt darabszámban legyártsák. E munkába bekapcsolódik a HM TH Minőségbiztosítási és Szabvány Igazgatósága is, az ME- 751 számú eljárásban foglaltak szerint Beszerzési szakasz (1. melléklet 8.1. szakasz) A beszerzési szakasz feladata, hogy a Magyar Honvédség számára szükséges (hadfelszerelési) anyagokat kül- és belföldi gyártóktól, illetve a kereskedelemből megvásárolva, azok rendelkezésére álljanak a megfelelő időben és helyeken az alkalmazók számára. A beszerzés magában foglalja a beszerzendő anyagok kiválasztásával, megrendelésével, a gyártás ellenőrzésével, a mennyiségi és minőségi átvétellel és ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos feladatokat. A beszerzés során külön kategóriát képviselnek azok a hadfelszerelési anyagok, amelyeket már más országok hadseregeiben rendszeresítettek. Ezek az anyagok Beszerzési határozat -tal

11 Oldalszám: 11 (12) kerülnek a Magyar Honvédség rendszerébe. (Egyéb esetekben rendszeresítéssel, illetve alkalmazásba vétellel.) A beszerzési eljárást az MH BBBH bonyolítja, amelyben a HM TH bizonyos szervezeti elemeinek (pl. Minőségbiztosítási és Szabvány Igazgatóságnak) jelentős szerepe lehet. Amennyiben ilyen igény fellép, akkor a két intézmény között fennálló megállapodás értelmében járnak el. (Lásd még az ME-741 számú eljárást.) Üzemeltetési szakasz (1. melléklet szakasz) Az üzemeltetési szakasz feladata, hogy a Magyar Honvédség alkalmazza a rendszerébe bekerült hadfelszerelési anyagokat. Ennek feltétele az Üzemeltetési dokumentáció megléte (kiadása). (A dokumentáció készítésére, kiadására, változtatására vonatkozóan lásd még az ME-423 számú eljárást.) 1. melléklet szakasz: A Magyar Honvédség rendszerébe első alkalommal bekerülő hadfelszerelési anyag esetén a vezérkari főnöknek, illetve az anyagnemfelelős szolgálatfőnöknek Intézkedési terv -et kell készítenie a rendszerbe állítás folyamatához, mivel a rendszerbe állításhoz meg kell teremteni a folyamatos és rendeltetés szerinti alkalmazás valamennyi feltételét (telepítés, beüzemelés, kezelőállomány kiképzése, problémamentes átmenet megteremtése a régi hadfelszerelési anyag kivonására). Az Intézkedési terv elkészítése és a rendszerbe állítás feltételeinek megteremtése során a HM TH-nak jelentős feladatai lehetnek (telepítés, üzembe helyezés, kezdeti problémák elhárítása stb.), különösen akkor, ha az adott hadfelszerelési anyag a HM TH fejlesztési projektjének eredménye. 1. melléklet szakasz: Az üzemeltetés, illetve alkalmazás hosszú időt felölelő szakasza a hadfelszerelési anyagnak, amely során felmerülhetnek korszerűsítési igények. Amennyiben ilyen igény jelentkezne, akkor visszacsatolás következik a folyamatábra 1.1. algoritmuspontjára. Az életciklus végén a hadfelszerelési anyag korszerűtlenné válhat, az üzembentartás és javítás költségei aránytalanul magasak lehetnek stb. Ekkor készülhet el a hadfelszerelési anyag kivonásának javaslata Kivonási szakasz (1. melléklet szakasz) A kivonási szakasz feladata az, hogy megteremtsék a kivonandó hadfelszerelési anyag további felhasználásának, illetve amennyiben kiváltásra kerül más hadfelszerelési anyaggal, akkor pedig a problémamentes átmenetnek a feltételeit. A kivonás végrehajtására minden esetben Kivonási határozat -ot kell hozni. Rendszeresítési határozat -tal a Magyar Honvédség rendszerébe bekerült hadfelszerelési anyag vonatkozásában a Honvéd Vezérkar főnöke, Alkalmazási határozat -tal a Magyar Honvédség rendszerébe bekerült hadfelszerelési anyag tekintetében pedig az anyagnemfelelős szolgálatfőnök jogosult Kivonási határozat -ot hozni. A kivonás indokoltságának elbírálásához a HM TH szakértőitől szakvéleményt kérhet a vezérkari főnök, illetve az anyagnemfelelős szolgálatfőnök. A kivonás végrehajtásához a Kivonási határozat -ot hozó felelős személynek Intézkedési terv -et kell készítenie, a kivonásban érintett valamennyi szervezet és szakértők bevonásával. Ennek elkészítése és a kivonás végrehajtása során a HM TH-nak jelentős feladatai lehetnek,

12 Oldalszám: 12 (12) mivel a kivonásra kerülő hadfelszerelési anyag további hasznosíthatósága, megsemmisítése stb. esetében indulhatnak projektek. Erről a hadfelszerelési anyag jellegétől függően szintén a vezérkari főnök vagy az anyagnemfelelős szolgálatfőnök dönt. A HM TH, amennyiben szükséges, közreműködik a Hasznosítási javaslat kidolgozásában, speciális hadfelszerelési anyagok esetén kidolgozza a szétszerelési, hatástalanítási vagy megsemmisítési technológiát. 7. Dokumentálás A hadfelszerelési anyag K+F menedzselésének valamennyi feljegyzése, bizonylata és dokumentuma megőrzésre kerül. A megőrzés megfelel a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség titokvédelmi és ügyviteli szabályzatában (Ált/3) foglaltaknak. A feljegyzések megőrzésének időtartamát az ME-424; a dokumentumok kiadásának és kezelésének feladatait az ME-423 számú eljárások határozzák meg. 8. Mellékletek 1. sz. melléklet Hadfelszerelési anyag élettartam menedzselése folyamatábra Bizonylatok, dokumentumok: számú Igénybejelentő adatlap (bizonylat minta) számú Megvalósíthatósági értékelés (adattartalom) számú Tervlap (bizonylat minta) számú HM TH éves kutatási-műszaki-fejlesztési terve (adattartalom) számú TH TMT határozat (bizonylat minta) számú Harcászati Műszaki Feladat (adattartalom) számú TH TMT határozati javaslat (bizonylat minta) számú Fejlesztési feladat műszaki leírása (adattartalom) számú Fejlesztési ütemterv (adattartalom) számú Szerződés (adattartalom) számú Projektnapló (bizonylat adattartalom) számú Harcászati Műszaki Követelmények (adattartalom) számú Prototípus dokumentáció (lehetséges tartalmi elemek összefoglalója) számú 0 sorozat gyártási dokumentációja (lehetséges tartalmi elemek összefoglalója) számú Sorozatgyártási dokumentáció (lehetséges tartalmi elemek összefoglalója) A jelen ELJÁRÁSI DOKUMENTUM előírásaival kapcsolatos módosító javaslatait a hivatal minőségirányítási felelőséhez nyújtsa be.

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek 24. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

Részletesebben

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7.

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7. Ajánlás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus információs rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelésének biztosításáról 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.)

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.) Minőségirányítási kézikönyv kiadás, verzió (2010. január 1.) Nr. Dátum Rövid leírás Módosítás 1. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. címei megváltoztak. 2. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. bemutatásának

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend

Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend EU-s forrásból megvalósuló kiemelt projektek eljárásrendi specifikumainak kiegészítésével Budapest, 2013.05.19. Készítette: Kormányzati Informatikai

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és elektronikus iratkezelés megvalósítása Synergon Rendszerintegrátor Kft. 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Tel.: 399-5500 Fax: 399-5599 Budapest, 2010.08.18. Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.2.13

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 Oldalak száma: 1/32 Fájl neve: MK-Gundel TISZK-2010-1.vált A kézikönyvet készítette és karbantartja: A kézikönyv végrehajtásáért felelős:

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben