HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL"

Átírás

1 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL ELJÁRÁSI DOKUMENTUMA Hatálybalépés dátuma: október 12. Oldalszám: 12 Melléklet: 16 Változat : 2. HADFELSZERELÉSI ANYAG ÉLETTARTAM MENEDZSELÉSE KAPCSÁN JELENTKEZŐ Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta és elrendelte: Simon Attila irodavezető-helyettes október 12. Mikula László minőségbiztosítási és szabvány igazgató október 12. Ráth Tamás főigazgató október 12. Ez az ELJÁRÁSI DOKUMENTUM a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL-ának szellemi tulajdona. Másolása, közzététele csak a minőségbiztosítási és szabvány igazgató egyedi engedélye alapján lehetséges!

2 Oldalszám: 2 (12) 1. Cél A jelen eljárási dokumentuma meghatározza a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATALA (továbbiakban: HM TH) fő folyamatát. A fő folyamat a hadfelszerelési anyagok élettartam menedzselése kapcsán felmerülő kutatási-fejlesztési feladatok, illetve ezek menedzselése (a továbbiakban a jelen eljárás keretében: hadfelszerelési anyagok K+F tevékenysége). A fő folyamat, amelyben a hadfelszerelési anyagok K+F tevékenységének feladatai felmerülhetnek, arra alkalmas, hogy bemutassa azt a tervezett, felügyelt és ellenőrzött állapotot, amely keretet ad a konkrét feladatok végrehajtásához. 2. Területi érvényesség Az eljárási dokumentum a technológiai igazgató által felügyelt és az érintett szakterületek hadfelszerelési anyagok K+F tevékenységére, illetve ezek menedzselésének végrehajtására vonatkozik. 3. Hatáskör és felelősség Az eljárási dokumentum jóváhagyása és a végrehajtás elrendelése a főigazgató hatásköre. A hadfelszerelési anyagok K+F tevékenységéből eredő feladatok végrehajtásának irányításáért a technológiai igazgató, és felügyeletéért a technológiai, valamint a minőségbiztosítási és szabvány igazgató együttesen, végrehajtásért az illetékes szakterületi vezető, továbbá a végrehajtással megbízott munkatárs felelős. 4. Hivatkozás 4.1. Az eljárási dokumentum alkalmazását a Minőségirányítási kézikönyv 7.3. szakasza írja elő HM TH Szervezeti és Működési Szabályzat Függelék 4.3. Kapcsolódó eljárási dokumentumok: ME-423 Dokumentumok és adatok felügyelete ME-722 Szerződések felügyelete ME-740 Partnerek kiválasztása, teljesítményük értékelése (beszerzés) ME-741 Beszerzés minőségbiztosítása ME-750 Rendszer igazoló és -felügyeleti tevékenység ME-751 Hadfelszerelési anyagok szállításának minőségfelügyeleti eljárása ME-752 Katonai szabványosítási tevékenység ME-753 Azonosítás, nyomon követés ME-754 Vevő tulajdonának kezelése ME-830 Nem megfelelőség szabályozása 4.3. Kapcsolódó jogszabály: A honvédelmi miniszter 47/2001 (HK.13.) utasítása a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anyagok rendszerbe (szervezetbe) állításáról és kivonásáról

3 Oldalszám: 3 (12) 5. Fogalommeghatározás 5.1. Hadfelszerelési anyag Valamennyi olyan eszköz és anyag, amelyet a Magyar Honvédség alaprendeltetéséből eredő feladatainak végrehajtása során alkalmaz vagy felhasznál Kutatási-fejlesztési tevékenység (K+F) Olyan előre tervezett, átfogó műszaki-gazdasági-tudományos tevékenység, amely a célul kitűzött általában hadfelszerelési anyag, technológia és szellemi termék kifejlesztése, korszerűsítése, illetve az ezeket megalapozó kutatási feladat megoldására irányul Projekt Olyan műszakilag, gazdaságilag jól meghatározott feladat, amely az adott K+F tevékenység (vagy annak része) végrehajtására irányul Projektvezető A projekt végrehajtásáért felelős munkatárs, meghatározott hatáskörrel és műszaki intézkedési jogkörrel Tudományos-Műszaki Tanács (TMT) Kijelölt szakértőkből az adott K+F feladat jellegétől függően különböző katonai, illetve polgári intézmények és szervezetek által delegált tagokból álló testület, amelynek kiemelt szerepe van a K+F projektek végrehajtásához kapcsolódó döntések előkészítésében és az eredményesség elbírálásában Harcászati Műszaki Követelmények Hadfelszerelési anyag alkalmazási szintű komplex műszaki követelménye Anyagnemfelelős A hadfelszerelési anyag féleségéből adódó tervezési, ellátási és kezelési jogkörrel felruházott szervezet (általában szolgálati ág főnökség) vagy személy (általában szolgálatfőnök) Beszerzés A katonai szervezetek rendeltetésszerű működéséhez szükséges különféle eszközök, anyagok és szolgáltatások átvétele kül- és belföldi szervezetektől, illetve a kereskedelemből, majd azok eljuttatása a Magyar Honvédség gazdálkodási rendszerébe Rendszeresítés Döntés olyan új, illetve jelentős mértékben modernizált hadfelszerelési anyagnak a Magyar Honvédség rendszerébe való felvételére, amely a Magyar Honvédség egészére vagy haderőnemeire hatással van, és emellett hazai fejlesztésből vagy hazai polgári termelésből származik, illetve olyan külföldi beszerzés, amely más országok hadseregeiben nem rendszeresített. Tágabb értelmezésben rendszeresítés az e döntéssel kapcsolatos eljárások összessége is.

4 Oldalszám: 4 (12) Alkalmazásba vétel Döntés olyan központi beszerzésű hadfelszerelési anyagnak a Magyar Honvédség rendszerébe való felvételére, amely más országok hadseregeiben nem rendszeresített, és nem tartozik a rendszeresítés útján a Magyar Honvédségbe bekerülő anyagok kategóriájába Rendszerbe állítás Az a tervezett folyamat, amelynek során a beszerzési, rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi határozat alapján a hadfelszerelési anyag ténylegesen bekerül a Magyar Honvédség rendszerébe, és ennek eredményeként a csapatok megkezdhetik annak rendeltetésszerű alkalmazását. 6. Eljárási utasítás Általános rész Hadfelszerelési anyag élettartam általános esetben, K+F szempontból vizsgálva a következő főbb szakaszokból állhat, figyelembe véve annak (elméleti) életútját: tervelőkészítő szakasz, elemzési szakasz, fejlesztési szakasz, gyártmányfejlesztési szakasz, vizsgálati szakasz, rendszeresítési, alkalmazásba vételi szakasz, gyártás-bevezetési szakasz, gyártás, beszerzés, alkalmazás és kivonás A HM TH számára a hadfelszerelési anyag élettartamának teljes elméleti hosszában keletkezhetnek K+F feladatok. A feladatok keletkezhetnek olyan módon is, hogy azok az elméleti élettartamnak csak bizonyos elemét vagy elemeit veszik figyelembe (pl. hadfelszerelési anyag kifejlesztését megalapozó kutatás, illetve már meglévő hadfelszerelési anyag korszerűsítése vagy beszerzésre tervezett anyag haditechnikai vizsgálata). A feladatok meghatározásakor függetlenül attól, hogy azok a teljes élettartam mely szakaszában jelentkeznek az addigi ismeretek felhasználásával a lehető legpontosabban meg kell határozni a végrehajtandó K+F tevékenységet (igényt) A hadfelszerelési anyagok K+F tevékenységének menedzselése a HM TH fő folyamata. A folyamatot részletesen az 1. melléklet folyamatábrája tartalmazza. A 6.2 pontban lévő szöveges rész csak támogatja a folyamatábra megérthetőségét! 6.2. Hadfelszerelési anyagok K+F tevékenysége Tervelőkészítő szakasz (1. melléklet szakasz)

5 Oldalszám: 5 (12) A tervelőkészítő szakasz feladata, hogy a felmerült hadfelszerelési anyagok K+F igénye ötletek, javaslatok és feladatok rendezett, egységes formában és a megfelelő információkkal kiegészítve kerüljenek a K+F igények indokoltságát, műszaki-gazdasági kivitelezhetőségét véleményező és elbíráló fórumok tervegyeztetésbe bevont állomány, HM-MH tervegyeztető zsűri és a HM védelemgazdasági helyettes államtitkára elé. A tervelőkészítő szakasz az igény megjelenésével kezdődik, és az elfogadott Kutatási-műszakifejlesztési terv -vel zárul, amely megegyezik a jóváhagyott projektek tervlapjaival. 1. melléklet 1.1; 1.2. és 1.3. szakasz: Minden felmerülő igényt a számú Igénybejelentő lap bizonylaton kell indítani. Minden igény a HM TH főigazgatója által kijelölt szakértői bizottság elé kerül, amelynek feladata a nyilvánvalóan irreális K+F igények kiszűrése. A bizottság döntése a számú bizonylaton dokumentálásra kerül. K+F igény érkezhet polgári szervezetektől is, amelyet a szabad kapacitások terhére, egyedi szerződések alapján hajt végre a hivatal (A szerződések minden esetben tartalmazzák a feladat végrehajtási ütemtervét, a végrehajtás módját és a végrehajtásért felelős személyeket). 1. melléklet 1.4. szakasz: Az igény elfogadását követően a számú Megvalósíthatósági értékelés című bizonylat tartalmazza az igénybejelentő és a projektvezető egyeztetését követően az igény: pontos műszaki leírását, a feladat műszaki indokoltságát, a megvalósításhoz szükséges technológiai hátteret, a várható költségigényt, a szükséges darabszámot, a piaci értékesítés lehetőségeit, valamint a figyelembe vehető hazai, illetve külföldi K+F partnereket és gyártókat. 1. melléklet 1.5; 1.6. szakasz: A kidolgozott, és a Megvalósíthatósági értékelés adataival alátámasztott számú Tervlap -ok háromszintű zsűrizésen (tervegyeztetésbe bevont állomány, HM-MH tervegyeztető zsűri, HM védelemgazdasági helyettes államtitkára) mennek keresztül, amelyet követően csak a széleskörű szempontok alapján megvizsgált, indokoltnak minősített projektek kerülnek beindításra. 1. melléklet 1.7. szakasz: Az elfogadott projektekből készül a HM TH éves kutatási-műszakifejlesztési terve. A tervben szereplő projektek kimenetelét (megoldhatóságukat) tekintve lehetnek: licence honosítás, új eszköz, anyag, technológia és szellemi termék kifejlesztése, illetve már meglévő korszerűsítése, valamint az ezeket megalapozó kutatási feladatok végzése stb., illetve beépítés vagy komplettírozás. A feladat jellegétől függően az algoritmus a folyamatábrán jelölt szakaszoknál (2.1. vagy 4.1.) folytatódhat.

6 Oldalszám: 6 (12) Elemzési szakasz (1. melléklet szakasz) Az elemzési szakasz feladata, hogy összegyűjtse és rendszerezze mindazon információt, amely a K+F feladat végrehajtásához szükséges. Az elemzési szakasz a K+F feladatok bemenő adatainak meghatározásától indul és a Tudományos-Műszaki Tanács határozati javaslatával zárul. A Tudományos-Műszaki Tanács javaslatát minden esetben a Hivatal főigazgatója hagyja jóvá. 1. melléklet 2.1. szakasz: Ebben a fázisban kell összegyűjteni az összes bemenő adatot és információt, továbbá elvégezzük mindazokat a tevékenységeket (tanulmányok készítése, modellezés, modellek létrehozása), amelyek szükségesek a K+F tevékenység pontos meghatározásához (kitűzéséhez) és eredményes végrehajtásához. Ebben a szakaszban hajtják végre az olyan hadfelszerelési célú kutatási tevékenységeket is, amelyek még nem konkrét hadfelszerelési anyag kifejlesztésére irányulnak. Ezen feladatok végrehajtásába már bevonásra kerülhetnek (szerződött) K+F partnerek. 1. melléklet 2.2. és 2.3. szakasz: Az összegyűjtött kiinduló adatok és információk birtokában a Tudományos-Műszaki Tanács javaslatot tesz a Hivatal főigazgatójának a K+F feladat folytatására vagy indokolt esetben annak felfüggesztésére, esetleg felülvizsgálatára vagy javasolja visszautalni a tervelőkészítő fázis 1.5. szakaszához. A javaslatot a számú TH TMT határozati javaslat tartalmazza. 1. melléklet 2.4. szakasz: Fejlesztési feladat megfogalmazása, amely a számú Harcászati műszaki feladat című anyagban kerül meghatározásra. E munka elvégzéséért a projektvezető felelős, amely munkába már bevonhatja a leendő (szerződött) partnert. 1. melléklet 2.5. és 2.6. szakasz: Döntés a tényleges fejlesztési szakasz megkezdhetőségéről. A Tudományos-Műszaki Tanács javaslatot tesz a Hivatal főigazgatójának a jelzett kérdésben a számú TH TMT határozati javaslat -on. Nemleges döntés esetében az igényt a főigazgató visszautalja a tervelőkészítő fázis 1.5 szakaszához Fejlesztési szakasz (1. melléklet szakasz) A fejlesztési szakasz feladata, hogy a fejlesztési feladat végrehajtásra kerüljön, és ennek keretében a harcászati műszaki követelményeket meghatározzák. A fejlesztési szakasz a fejlesztési feladatot végrehajtó partner beszerzésétől kezdődik és a harcászati műszaki követelmények Tudományos-Műszaki Tanács határozati javaslatával zárul, amelyet a Hivatal főigazgatója hagy jóvá. 1. melléklet 3.1. szakasz: A fejlesztési feladatot végrehajtó partner beszerzése, azaz annak a partnernek megkeresése (pl. közbeszerzési pályázat kiírásával), amely/aki az adott K+F projektben járatos, és megfelelő műszaki-tudományos-gazdasági háttérrel rendelkezik az adott feladat végrehajtásához.

7 Oldalszám: 7 (12) A 3.1. szakaszhoz rendelt bizonylatok, dokumentumok: pályázati kiírások, ajánlatok, számú Fejlesztési feladat műszaki leírása, számú Fejlesztési ütemterv, valamint számú Szerződések (lásd még az ME-722 eljárást). 1. melléklet 3.2. szakasz: Fejlesztési feladat végrehajtása. A fejlesztési feladat végrehajtásának HM TH-n belüli felelőse, irányítója és koordinálója a projektvezető. A fejlesztési munkáról a számú Projektnapló bizonylatot kell vezetni. A fejlesztés határidejének, részhatáridőinek, a számú Fejlesztési feladat műszaki leírásában foglaltak, a költségvetési keretek betartásáért (betartatásáért) minden esetben a projektvezető felel. 1. melléklet 3.3. szakasz: A kijelölt projektvezető és az anyagnemfelelős alkalmazó együttesen meghatározzák a Harcászati Műszaki Követelmények -et. (Bizonylatszáma: ). (A projektvezető a végrehajtás megkönnyítése érdekében általában Harcászati Műszaki Követelmények tervezetet készít.) 1. melléklet 3.4. és 3.5. szakasz: A Tudományos-Műszaki Tanács véleményezi a Harcászati Műszaki Követelmények -et, és határozati javaslat formájában a Hivatal főigazgatója elé terjeszti jóváhagyásra. Nemleges döntés esetén általában a projekt elutasításra kerül, de születhet döntés egyéb megoldásra is (pl. visszacsatolás a megfelelő előkészítő szintre, projekt felfüggesztése.) Gyártmányfejlesztési szakasz (1. melléklet szakasz) A gyártmányfejlesztési szakasz feladata, hogy a fejlesztési feladat eredményeként a komplex követelmény-együttes Harcászati Műszaki Követelmények megvalósuljon prototípus(sorozat) formájában, amely lehetőséget teremt az ipari és hatósági vizsgálatok elvégzésére. Ezek a vizsgálatok tekinthetők az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint a jóváhagyó ellenőrzés-nek. A gyártmányfejlesztési szakasz a prototípus létrehozásától indul és az ipari és hatósági vizsgálatok eredményeinek értékelésével zárul. 1. melléklet 4.1. szakasz: Prototípus létrehozása, amely keretében a Prototípusdokumentáció (száma: ) alapján előállításra kerül a hadfelszerelési anyag prototípusa. Az egyes termékféleségektől függően a prototípus olyan darabszámú termék, amely lehetőséget biztosít arra, hogy megfelelő eredményességgel lehessen elvégezni a szükséges vizsgálatokat (pl. egy darab radar, tüzérségi löveg; nagy darabszám lőszer, ruházat esetében). A prototípus legyártását a projektvezető felügyeli, és a szerződött gyártó partner végzi. 1. melléklet 4.2. szakasz: A prototípus ipari és hatósági vizsgálatai során a gyártó (amely megegyezhet a fejlesztővel), valamint az illetékes hatósági szervezetek ellenőrzik, hogy a kifejlesztett hadfelszerelési anyag megfelel-e a Harcászati Műszaki Követelmények -ben előírtaknak és a vonatkozó hatósági előírásoknak.

8 Oldalszám: 8 (12) A prototípus ipari és hatósági vizsgálatait a szerződött partnerek és az illetékes hatósági szervezetek végzik, amelyet a gyártó koordinál és a projektvezető felügyel. 1.melléklet 4.3 és 4.4. szakasz: A prototípus ipari és hatósági vizsgálati eredményeinek értékelésével válasz adható arra a kérdésre, hogy a prototípus gyártói szinten teljesítette-e a Harcászati Műszaki Követelmények -ben meghatározottakat, és megfelel-e a vonatkozó hatósági előírásoknak. Ennek végrehajtása a projektvezető felügyelete mellett a szerződött gyártó partnerek és az illetékes hatósági szervezetek feladata. A vizsgálati eredményektől függően a döntés többféle lehet: az ipari és hatósági vizsgálatok eredményei megfelelők, következhet a vizsgálati szakasz, az ipari és hatósági vizsgálatok eredményei nem adtak kielégítő választ a Harcászati Műszaki Követelmények -ben megfogalmazottakra, vagy nem teljesítik az adott termékre vonatkozó hatósági előírásokat, ezért meg kell vizsgálni, hogy a prototípus módosításával a kívánt fejlesztési cél elérhető-e vagy a vonatkozó hatósági előírások teljesíthetők-e; ha igen, akkor következik a prototípus módosítása, majd ismételt ipari és hatósági vizsgálatai, ha nem, akkor a prototípus gyártási tapasztalatainak birtokában visszakerül az igénybejelentőhöz a projekt. Valamennyi vizsgálati eredmény, döntés stb. dokumentálásra kerül, visszakereshető módon Vizsgálati szakasz (1. melléklet szakasz) A vizsgálati szakasz feladata, hogy a hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatok, valamint a csapatpróba keretében megállapítást nyerjen, hogy a fejlesztés eredményeként létrejött hadfelszerelési anyag megfelel-e a speciális katonai alkalmazási követelményeknek és körülményeknek. Ezek a vizsgálatok tekinthetők az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint az érvényesítő ellenőrzés-nek. A vizsgálati szakasz a hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatok megkezdésétől indul és sikeres fejlesztés esetén a Csapatpróba Bizottság rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi javaslatával zárul. 1. melléklet 5.1. szakasz: Hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatok, amelynek keretében igazolni kell, hogy a kifejlesztett termék megfelel-e a speciális katonai elvárásoknak. E vizsgálatokat a projektvezető irányítja, amelynek közreműködői a szerződött partnerek, a HM TH laboratóriumai, külső laboratóriumok, valamint a HM TH minőségbiztosítási szakértői. 1. melléklet 5.2. szakasz: Az előző szakasz vizsgálatainak az eredményei igazolhatják, hogy az adott hadfelszerelési anyag minden tekintetben kielégíti-e a Harcászati Műszaki Követelmények -ben előírtakat és a speciális katonai alkalmazási körülményeket. Amennyiben igen, akkor a következő lépés a vizsgálatok területén a csapatpróba.

9 Oldalszám: 9 (12) Ha nem, akkor visszacsatolás következik arra az algoritmusszakaszra, ahol megfelelő intézkedéseket tudnak hozni a hadfelszerelési anyag módosítására, a szükséges paraméterek javítása érdekében. 1. melléklet 5.3. és 5.4. szakasz: A csapatpróba az a vizsgálat, ahol a hadfelszerelési anyag a mindennapi gyakorlati alkalmazás körülményei között vizsgázik. A gyakorlati, felhasználási tapasztalatok további részletekbe menő javaslatokat adhatnak a hadfelszerelési anyag tökéletesítéséhez. A csapatpróba tapasztalatait az alkalmazók folyamatosan dokumentálják, annak megfelelőségét a Csapatpróba Bizottság értékeli, amelynek tagja a HM TH szakértője is. Pozitív értékelés esetén a bizottság javaslatot tesz a rendszeresítésre, illetve az alkalmazásba vételre. Negatív tapasztalatok esetén a bizottság nem javasolja a hadfelszerelési anyagot rendszeresítésre, illetve alkalmazásba vételre, és egyidejűleg javaslatot tesz a meghatározott fejlesztési szakaszra történő visszalépésre vagy a fejlesztés befejezésére Rendszeresítési, alkalmazásba vételi szakasz (1. melléklet szakasz) A rendszeresítés, illetve alkalmazásba vétel az a döntés, amely megteremti a hadfelszerelési anyag alkalmazhatóságának jogi hátterét a Magyar Honvédség egésze, haderőnemei, fegyvernemei, szakcsapatai vagy meghatározott alakulatai számára. 1. melléklet 6.1. és 6.2. szakasz: A csapatpróbák pozitív tapasztalatai alapján a Csapatpróba Bizottság rendszeresítési vagy alkalmazásba vételi javaslatot tesz. Rendszeresítési határozat - ot a Honvéd Vezérkar főnöke ad ki, amennyiben a hadfelszerelési anyag az 5.8. pontban meghatározott fogalomkörbe tartozik. Alkalmazási határozat -ot az anyagnemfelelős szolgálatfőnök ad ki, amennyiben a hadfelszerelési anyag az 5.9. pontban meghatározott fogalomkörbe tartozik. Nemleges esetben visszacsatolás következik a bizottság által javasolt, illetve a vezérkari főnök vagy anyagnemfelelős szolgálatfőnök által meghatározott fejlesztési szakaszhoz. A vezérkari főnököt és az anyagnemfelelős szolgálatfőnököt ebben a tevékenységében a Rendszeresítő Bizottság segíti. 1. melléklet 6.3. és 6.4. szakasz: A rendszeresítést, illetve alkalmazásba vételt nem minden esetben követi feltétlenül gyártás, hanem csak megteremti annak jogi kereteit, hogy a jelentkező igények és a pénzügyi lehetőségek függvényében a megfelelő jogkörökkel rendelkező elöljáró intézkedései alapján, az érvényben lévő törvényi előírások betartásával végrehajtott beszerzést követően, a Magyar Honvédségben alkalmazhatják az adott hadfelszerelési anyagot. Ezekben a szakaszokban történik meg azoknak a kérdéseknek az elbírálása, hogy a kifejlesztett hadfelszerelési anyag mihamarabbi rendszerbe állítására szükség van-e, ehhez a pénzügyi és egyéb feltételek biztosítottak-e, sorozatgyártás szükséges-e, milyen ütemezéssel, mekkora darabszámban stb Gyártásbevezetési szakasz (1. melléklet szakasz) A gyártásbevezetési szakasz feladata, hogy a rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi határozattal megfelelőnek minősített hadfelszerelési anyag gyártástechnológiáját kidolgozzák és kipróbálják.

10 Oldalszám: 10 (12) A gyártásbevezetési szakasz a hadfelszerelési anyag 0 sorozat gyártási dokumentációjának elkészítésével indul és annak kipróbálása, valamint a tapasztalatok, változtatások átvezetését követően a sorozatgyártás dokumentációjának teljes körű kidolgozásával zárul. 1. melléklet 7.1. szakasz: A 0 sorozat gyártási dokumentációjának kialakítása különösen a nagy darabszámú vagy az összetett hadfelszerelési anyagok esetében fontos. A 0 sorozat gyártási dokumentációjának lehetséges elemeit a számú bizonylat tartalmazza. A dokumentáció készítésére, kiadására, változtatására vonatkozóan lásd még az ME-423 számú eljárást. 1. melléklet szakasz: 0 sorozat gyártása során elkészítik azt a termékmennyiséget, amely elegendő ahhoz, hogy a gyártási technológia megfelelősége bebizonyosodjon. 1.melléklet 7.3. és 7.4. szakasz: A 0 sorozat gyártását követően annak vizsgálata következik. E vizsgálat során arra a kérdésre keresnek választ, hogy az adott gyártási technológiával sorozatgyártásban elkészíthető-e az a termék, amely minden tekintetben kielégíti a követelményeket. (Ez adott esetben magában foglalhatja a teljes körű ipari vizsgálatot, a hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatokat és a csapatpróbákat is.) Amennyiben ezek során nem merül fel probléma, akkor a tapasztalatok és az igények alapján elkészítik a sorozatgyártási dokumentációt. Nemleges esetben visszacsatolás következik a 0 sorozatgyártás azon pontjához, ahol a felmerült hibák előfordultak. Ez szükségképpen magával hozza a kapcsolódó dokumentáció változtatását is. 1. melléklet 7.5. szakasz: A sorozatgyártási dokumentáció a 0 sorozat gyártási dokumentációjára épül, annak változtatásával, módosításával, esetleg új (résszel) konstrukcióval kiegészítve. A szakasz eredménye a sorozatgyártási dokumentáció. A dokumentáció készítésére, kiadására, változtatására vonatkozóan lásd még az ME-423 számú eljárást (Sorozat)gyártási szakasz (1. melléklet 8.1. szakasz) A (sorozat)gyártási szakasz feladata, hogy a minden tekintetben kipróbált és megfelelő terméket az előírt darabszámban legyártsák. E munkába bekapcsolódik a HM TH Minőségbiztosítási és Szabvány Igazgatósága is, az ME- 751 számú eljárásban foglaltak szerint Beszerzési szakasz (1. melléklet 8.1. szakasz) A beszerzési szakasz feladata, hogy a Magyar Honvédség számára szükséges (hadfelszerelési) anyagokat kül- és belföldi gyártóktól, illetve a kereskedelemből megvásárolva, azok rendelkezésére álljanak a megfelelő időben és helyeken az alkalmazók számára. A beszerzés magában foglalja a beszerzendő anyagok kiválasztásával, megrendelésével, a gyártás ellenőrzésével, a mennyiségi és minőségi átvétellel és ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos feladatokat. A beszerzés során külön kategóriát képviselnek azok a hadfelszerelési anyagok, amelyeket már más országok hadseregeiben rendszeresítettek. Ezek az anyagok Beszerzési határozat -tal

11 Oldalszám: 11 (12) kerülnek a Magyar Honvédség rendszerébe. (Egyéb esetekben rendszeresítéssel, illetve alkalmazásba vétellel.) A beszerzési eljárást az MH BBBH bonyolítja, amelyben a HM TH bizonyos szervezeti elemeinek (pl. Minőségbiztosítási és Szabvány Igazgatóságnak) jelentős szerepe lehet. Amennyiben ilyen igény fellép, akkor a két intézmény között fennálló megállapodás értelmében járnak el. (Lásd még az ME-741 számú eljárást.) Üzemeltetési szakasz (1. melléklet szakasz) Az üzemeltetési szakasz feladata, hogy a Magyar Honvédség alkalmazza a rendszerébe bekerült hadfelszerelési anyagokat. Ennek feltétele az Üzemeltetési dokumentáció megléte (kiadása). (A dokumentáció készítésére, kiadására, változtatására vonatkozóan lásd még az ME-423 számú eljárást.) 1. melléklet szakasz: A Magyar Honvédség rendszerébe első alkalommal bekerülő hadfelszerelési anyag esetén a vezérkari főnöknek, illetve az anyagnemfelelős szolgálatfőnöknek Intézkedési terv -et kell készítenie a rendszerbe állítás folyamatához, mivel a rendszerbe állításhoz meg kell teremteni a folyamatos és rendeltetés szerinti alkalmazás valamennyi feltételét (telepítés, beüzemelés, kezelőállomány kiképzése, problémamentes átmenet megteremtése a régi hadfelszerelési anyag kivonására). Az Intézkedési terv elkészítése és a rendszerbe állítás feltételeinek megteremtése során a HM TH-nak jelentős feladatai lehetnek (telepítés, üzembe helyezés, kezdeti problémák elhárítása stb.), különösen akkor, ha az adott hadfelszerelési anyag a HM TH fejlesztési projektjének eredménye. 1. melléklet szakasz: Az üzemeltetés, illetve alkalmazás hosszú időt felölelő szakasza a hadfelszerelési anyagnak, amely során felmerülhetnek korszerűsítési igények. Amennyiben ilyen igény jelentkezne, akkor visszacsatolás következik a folyamatábra 1.1. algoritmuspontjára. Az életciklus végén a hadfelszerelési anyag korszerűtlenné válhat, az üzembentartás és javítás költségei aránytalanul magasak lehetnek stb. Ekkor készülhet el a hadfelszerelési anyag kivonásának javaslata Kivonási szakasz (1. melléklet szakasz) A kivonási szakasz feladata az, hogy megteremtsék a kivonandó hadfelszerelési anyag további felhasználásának, illetve amennyiben kiváltásra kerül más hadfelszerelési anyaggal, akkor pedig a problémamentes átmenetnek a feltételeit. A kivonás végrehajtására minden esetben Kivonási határozat -ot kell hozni. Rendszeresítési határozat -tal a Magyar Honvédség rendszerébe bekerült hadfelszerelési anyag vonatkozásában a Honvéd Vezérkar főnöke, Alkalmazási határozat -tal a Magyar Honvédség rendszerébe bekerült hadfelszerelési anyag tekintetében pedig az anyagnemfelelős szolgálatfőnök jogosult Kivonási határozat -ot hozni. A kivonás indokoltságának elbírálásához a HM TH szakértőitől szakvéleményt kérhet a vezérkari főnök, illetve az anyagnemfelelős szolgálatfőnök. A kivonás végrehajtásához a Kivonási határozat -ot hozó felelős személynek Intézkedési terv -et kell készítenie, a kivonásban érintett valamennyi szervezet és szakértők bevonásával. Ennek elkészítése és a kivonás végrehajtása során a HM TH-nak jelentős feladatai lehetnek,

12 Oldalszám: 12 (12) mivel a kivonásra kerülő hadfelszerelési anyag további hasznosíthatósága, megsemmisítése stb. esetében indulhatnak projektek. Erről a hadfelszerelési anyag jellegétől függően szintén a vezérkari főnök vagy az anyagnemfelelős szolgálatfőnök dönt. A HM TH, amennyiben szükséges, közreműködik a Hasznosítási javaslat kidolgozásában, speciális hadfelszerelési anyagok esetén kidolgozza a szétszerelési, hatástalanítási vagy megsemmisítési technológiát. 7. Dokumentálás A hadfelszerelési anyag K+F menedzselésének valamennyi feljegyzése, bizonylata és dokumentuma megőrzésre kerül. A megőrzés megfelel a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség titokvédelmi és ügyviteli szabályzatában (Ált/3) foglaltaknak. A feljegyzések megőrzésének időtartamát az ME-424; a dokumentumok kiadásának és kezelésének feladatait az ME-423 számú eljárások határozzák meg. 8. Mellékletek 1. sz. melléklet Hadfelszerelési anyag élettartam menedzselése folyamatábra Bizonylatok, dokumentumok: számú Igénybejelentő adatlap (bizonylat minta) számú Megvalósíthatósági értékelés (adattartalom) számú Tervlap (bizonylat minta) számú HM TH éves kutatási-műszaki-fejlesztési terve (adattartalom) számú TH TMT határozat (bizonylat minta) számú Harcászati Műszaki Feladat (adattartalom) számú TH TMT határozati javaslat (bizonylat minta) számú Fejlesztési feladat műszaki leírása (adattartalom) számú Fejlesztési ütemterv (adattartalom) számú Szerződés (adattartalom) számú Projektnapló (bizonylat adattartalom) számú Harcászati Műszaki Követelmények (adattartalom) számú Prototípus dokumentáció (lehetséges tartalmi elemek összefoglalója) számú 0 sorozat gyártási dokumentációja (lehetséges tartalmi elemek összefoglalója) számú Sorozatgyártási dokumentáció (lehetséges tartalmi elemek összefoglalója) A jelen ELJÁRÁSI DOKUMENTUM előírásaival kapcsolatos módosító javaslatait a hivatal minőségirányítási felelőséhez nyújtsa be.

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-02 BESZERZÉS... Átdolgozta és aktualizálta: Kovács Gyula Pénzügyi irodavezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző A szabályozás Dombóvár

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7. A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7.1 A minőségbiztosítás bevezetésének folyamata A bevezetés első lépése és feltétele a vezetők egyöntetű és egyértelmű szándékának és elkötelezettségének kialakítása.

Részletesebben

Elszámolás és számlázás /kivonat/

Elszámolás és számlázás /kivonat/ EasyCON Kft. ME 07-04 Minőségirányítási folyamatleírás Elszámolás és számlázás /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona. A folyamatleírásban található információk a tulajdonos

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL 1/10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27.

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 07 KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉSEN KÍVÜLI ALAPTEVÉKENYSÉG, KIEGÉSZÍ- TŐ ÉS VÁLLALKOZÁS (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel Energiafórum 2010. Balatonfüred Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel (KEOP 4-es, 5-ös prioritások) Tirpák Tamás Épületgépész mérnök Bemutatkozás Fő tevékenységeink:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Biró Virág mérnökiroda vezető Szöveg Építési beruházások komplex mérnöki támogatása minőségbiztosítás környezetvédelem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. július 14-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit Tárgy: Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15.

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15. Honvédelmi szervezetek tapasztalatai az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények érvényesítése terén, különös tekintettel az ismételt üzembe helyezésekkel kapcsolatos

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás. a kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól

19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás. a kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól 19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás a kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól Szám: 19/2010. A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 II. rész. Absztrakt Az állami minőségbiztosítás feladatai a védelmi tárgyú beszerzés minőségi követelmények megfogalmazása, a beszerzendő

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10 T 1580-06/2/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről Előterjesztés Az EFOP-1.5.2-16 pályázaton való részvételről Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

AQAP követelmények és realitások

AQAP követelmények és realitások AQAP követelmények és realitások Kerekes László minőségügyi szakértő tel: 20/777-9139 email: info@saasco.hu AQAP ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATION (SZÖVETSÉGI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KIADVÁNY) AQAP-2070

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Készítette: Czimmermann-né Tóth Ildikó képzési vezető Hatálybalépés napja: 2011.09.01. Jóváhagyta: Kovács Csaba Ügyvezető igazgató Gyakorlat célja: felsőoktatási

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 06. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Az Erdészeti és Faipari Kutatóközpont vezetése...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 06 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal beszerzésekkel kapcsolatos folyamatainak minőségügyi szabályozása. Az eljárás rögzíti a beszerzésekkel

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben