Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei"

Átírás

1 Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei (áramerősség, feszültség, ellenállás, fáziseltolás, teljesítmény) A villamos mérőműszereket működésük elve alapján az alábbi csoportokba oszthatjuk. a)galvanometrikus műszerek a rajtuk átfolyó villamos áram közvetlen mechanikai erejével, vagy az áram hőhatása által felszabadított vagy kifejtett mechanikai erővel működnek b)indukciós műszerek a bennük áramló váltakozóáramok mágneses tere és az ez által indukált örvényáramok közt ébredő mechanikai erőhatások következtében mérnek c)elektrometrikus (elektrosztatikus) műszerek a rájuk ható villamos feszültség villamos töltéseinek mechanikai erőhatásai által működnek d)elektronsugaras műszer villamos feszültségnek, ill. villamos áram mágneses terének az elektronsugárra kifejtett kitérítő hatásaival működik és mér e)elektrolitikus műszer az egyenáram vegyi hatása alapján működik és mér

2 Az a, b, és c, alatti műszereket elektromechanikaiaknak is nevezik. Ezekben az erőhatások (nyomatékok) egyensúlya bizonyos elmozduló mérőelem meghatározott helyzetéhez van kötve. Az egyensúlyi helyzet: a mérőhelyzet egyértelműen jelzi a mért villamos mennyiség számértékét. A d, alatti műszerben (elektronsugárcsőben) az elektronnyaláb elmozdulása floureszkáló ernyőn megfigyelhető, és az eltérő villamos feszültséget, ill. áramot ezen az alapon lehet mérni. Az e, alatti műszerben az elektrolitból bizonyos idő alatt kiválasztott anyag mennyisége arányos az ugyanezen idő alatt átáramlott villamos töltéssel, az egyenáram időbeli integráljával; ez a mérés alapja. A Galvanometrikus műszerek Depréz-műszer: Állandó mágnes hengerszimmetrikus térben áramtól átjárt tekercs van pl. két rugalmas szálra függesztve. A tekercshez erősített 3 tükör a nyugvó lámpából rávetített fénysugarat visszaveri a nyugvó skálára; a tekercs az átfolyóáram hatására αszöggel elfordul, a tükörről visszavert kép a skálán egy adott hosszúsággal elmozdul. Az áramra érzékeny galvanométer ellenállása nagy; a feszültségre érzékeny galvanométeré lehetőleg kicsi legyen.

3 A Galvanometrikus műszerek - Depréz A Galvanometrikus műszerek Depréz-műszerek hibaforrásai: súrlódás mágnes idővel gyengül rugó túlterhelés miatt gyengül menetzárlat a tekercsben a függőleges tengely billeghet hibás skálaosztás hő hatására a mágnes átmenetileg gyengül deformálódhat a mutató Pontossági osztályjelei (hibaosztályok): 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 5,0. Külső mágneses terek kevéssé befolyásolják. Váltakozóáramú körökben közvetlenül használható száraz egyenirányítók alkalmazásával, pl. a Graetz-féle kapcsolásban ampermérőként és voltmérőként.

4 A Galvanometrikus műszerek - Depréz A Galvanometrikus műszerek Lágyvasas műszer: Kizárólag csak hengeres tekerccsel készül, amelynek belsejében az 1 álló és a 2 lengő vaslemezke van az áram által azonos módon mágnesezve, emiatt egymást adott erővel taszítják. Kitérítő nyomatéka az áramerősség négyzetével arányos, de nagymértékben függ a két vaslemezke relatív helyzetétől, tehát a lengő helyzetszögétől. Előnyei: egyszerű, olcsó, rugója és lengő része árammentes, nagymértékben terhelhető Készíthető ampermérőnek (milliampermérőnek) és voltmérőnek; az ampermérő a leírttal egyezik, a voltmérőt a megfelelő előtét-ellenállással kell kiegészíteni. Hibaforrások: súrlódás, menetzárlat, lengőrész vagy mutató deformálódása, skálahiba, frekvenciahiba. Működését külső mágneses terek rendkívül befolyásolják. Védekezés: vaslemezzel való burkolás.

5 A Galvanometrikus műszerek - Lágyvasas A Galvanometrikus műszerek Elektrodinamikus műszer: Áramtól átjárt álló és lengő tekercs adott kölcsönös erőhatásával, ill. nyomatékával működik, a lengő egyensúlyát rugó ellennyomatéka biztosítja. Az elektrodinamikus műszer álló és lengő tekercse sorosan, párhuzamosan, és egymástól függetlenül kapcsolható. Eszerint használható: soros belső kapcsolásban milliamper-mérőként és voltmérőként; párhuzamos belső kapcsolással ampermérőként; független kapcsolásban wattmérőként. Mechanikai csillapítás szükséges! Az elektrodinamikus műszer külsőmágnesterek zavaróhatására igen érzékeny. Védekezés: vaslemezburkolás, vagy pedig asztatikus szerkezet: közös tengelyen két lengő, ennek következtében két álló tekercsrendszer ellentétes áramirányokkal és így azonos kitérő nyomatékkal. Hibaforrások: súrlódás, rugó, tekercs, skálahiba, váltakozóáram esetén frekvenciahiba.

6 A Galvanometrikus műszerek - Elektrodinamikus B Indukciós műszerek Időben integráló indukciós fogyasztásmérő: Legelterjedtebb villamos mérőműszer, a gyakorlat számára igen megbízhatóan készíthető. Benne a feszültségi és az áramtekercs váltakozó gerjesztése működik egy-egy vasmagra és a vízszintes alumíniumtárcsára, azt hajtja adott forgatónyomatékkal, amely arányos a vizsgált áramkör teljesítményével. Hibaforrásai: súrlódás, hőhatásra a tekercshiba Fogyasztásmérőt úgy kell kapcsolni, mint egy wattmérőt. Több egyfázisú fogyasztásmérő közös tengelyre építhető: (Aron-kapcsolású) kétrendszerű és háromrendszerű fogyasztásmérő háromfázisú méréshez.

7 C Elektrometrikus műszerek Elmozduló és nyugvó mérőelemek közt vonzó erővel vagy taszító erővel, vagy vonzó és taszító erővel működnek. A hatás a pillanatnyi feszültség négyzetével arányos: a műszerek egyirányú és váltakozófeszültség mérésére használhatók. Taszító erővel működik az elektroszkóp, vonzó erővel nagyfeszültségű elektrométereink, vonzó és taszító erővel a kvadránsos elektrométer és pl. a szálas elektrométer. C Elektrometrikus műszerek Elektroszkóp: Az álló és az elmozduló fegyverzet azonos potenciálú, töltéseik egymást taszítják; az ívelt skálát kísérletekkel készítik. Nagyfeszültségű elektrométer: Olajtartóban az elmozduló és a nyugvó fegyverzet közt a mérendő feszültség működik. A fegyverzetek egymást vonzzák, a keletkező elmozdulással egyezik a rugómegnyúlása, ezt méri a karika elmozdulása. Arányosan nagyobb és a feszültséget méri a mutató hegyének elmozdulása; a skálát kísérletekkel kell megállapítani.

8 C Elektrometrikus műszerek - Elektroszkóp C Elektrometrikus műszerek Kvadránsos elektrométer: Négy ívelt kvadráns van, mintha lapos, korong alakú fémdoboz volna négy azonos negyedre vágva, ennek belsejében koaxiálisan van felfüggesztve a vízszintes síkúlengő; további fontos rész a műszer fémes hengeres tokja. Két-két átellenes kvadráns fémesen állandóan össze van kötve; ezek és a többi fémrészek (lengő, tok) egymástól borostyánkővel, teflonnal stb. szigetelve vannak. Feszültségmentes állapotban a lengőnek két kvadránspár elválasztó vonalában kell lennie. A műszer a lengő elfordulásával mér. Más kapcsolási kombinációk is lehetségesek (SEGÉDFESZÜLTSÉG ALKALMAZÁSA). A mérési egyenletet kísérlettel állapítják meg. Húros elektrométer: Feszes szál (húr) vezetően van összekötve az egyik állófegyverzettel; a mért feszültség a két álló fegyverzetre van kapcsolva. Az egyik fegyverzet taszítja, a másik vonzza a szálat, elmozdulását mikroszkópon át, az okulárban lévő skálán figyelik meg a feszültségmentes állapothoz képest; a skálaértékeket kísérletekkel állapítják meg.

9 D Elektronsugaras műszer Elektronsugaras oszcilloszkóp: Oszcilloszkóp katódsugár csövébe két-két párhuzamos sík lemez van beforrasztva ezekre kívül U 1 és U 2 feszültség működik, ezek E 1 és E 2 térerőssége a lemezek közt átsuhanó sugarat a maga irányában téríti ki. Ez az ernyőn megfigyelhető és mérhető. E Elektrolitikus műszerek Egyenáram vegyi hatásával működő árammennyiségmérő. Két típusa használatos: higanyjodid vizes oldatából tiszta higany válik ki a Stia nevű műszerben; míg hígított foszforsavból hidrogén válik ki a Siemensféle műszerben. Egyéb műszertípusok: elektromechanikai rezonanciával működővibrációs vagy rezonanciaműszerek, a szaporán lengő váltakozóáramú oszcillográfok, két villamos mennyiség viszonyszámát mérő hányadosmérő műszerek (logométerek), valamint a tárgyalt műszerek mechanizmusával működő rajzoló (regisztráló) műszerek.

10 használati területei Egyenáramra és váltakozó áramra, nagyfrekvenciára: hőhuzalos műszer elektrometrikus műszer elektronsugaras oszcilloszkóp Egyenáramra és hangfrekvenciára: egyenirányítós Deprézműszer hurkos oszcillográf Egyenáramra és frekvenciára: lágyvasas műszer elektrodinamikus műszer Csak egyenáramra: Depréz-műszer használati területei Váltakozóáramú használatban: effektív értéket mutat az elektrodinamikus, a lágyvasas, az indukciós, a hőhuzalos és az elektrosztatikus műszer; lineáris középértéket mutat az egyenirányítós Deprézműszer; csúcsértéket mutat ki kondenzátorral a Depréz-műszer, a hurkos oszcillográf, az elektronsugaras oszcilloszkóp.

11 A műszerek érzékenysége, ill. mérési határa Egyenáramú műszerek Áramerősség (A) Feszültség (V) tükrös galvanométer fénymutatós galvanométer mutatós galvanométer mutatós Depréz-műszer lágyvasas műszer elektrodinamikus műszer hőhuzalos műszer elektrosztatikus műszer A műszerek érzékenysége, ill. mérési határa Váltakozóáramra: erőátviteli frekvencián használható a fentiek közül a fenti határok közt a lágyvasas, az elektrodinamikus, a hőhuzalos és az elektrosztatikus műszer; hangfrekvencián használható száraz egyirányítós Áramerősség (A) Feszültség (V) Depréz-műszer hőhuzalos műszer hurkos oszcillográf elektrosztatikus műszer elektronsugaras oszcilloszkóp nagyfrekvencián használható hőhuzalos műszer elektronsugaras oszcilloszkóp elektrosztatikus műszer

12 Áramerősség mérése Terheléssel sorbakapcsolt ampermérővel mérik. Ampermérők rendszerük szerint a rajtuk átfolyóáram elektrolitikus vagy effektív középértékét mérik. Egyenáram vagy váltakozóáram elektrolitikus középértékének mérésére Depréz-típusúmilliampermérőszolgál (10-5 A 10-1 A-ig) Méréshatár söntöléssel 10 4 A-ig lehet kiterjeszteni. Mérési bizonytalanság 1% alatt van (0,2-0,5%) 3000A felett egyenáramú áramváltót alkalmaznak. A váltakozó feszültség és a frekvencia ingadozásától a mérés független. (max A-ig) Áramerősség effektív értékét lágyvasas műszerrel, elektrodinamikus műszerrel és indukciós műszerrel mérhetjük. Feszültség mérése A feszültséget a műszaki gyakorlatban voltmérővel mérik. A voltmérők rendszerük szerint a feszültség elektrolitikus vagy effektív középértékét mérik. Egyenfeszültség vagy váltakozófeszültség elektrolitikus középértékének mérésére megfelelő előtét-ellenállással ellátott Depréz-milliampermérőt használunk. Az előtét-ellenállás megcsapolásaival a műszer V mérési tartományban használható; a bizonytalanság a végkitérésen 0,2% (0,1%) is lehet. A váltakozó feszültség elektrolitikus középértékének mérésére a Deprézvoltmérő száraz egyenirányítóval használható. Egyenirányú feszültség mérésére használható hőelemes Depréz-műszer, elektrodinamikus műszer, elektrosztatikus műszer és különleges szerkesztésű lágyvasas műszer is. A váltakozófeszültség effektív értékének mérésére ugyanezek a műszertípusok használatosak.

13 Ellenállás mérése A műszaki gyakorlatban az ellenállás mérésére elterjedt módszerek: feszültség és áramerősség egyidejű mérése; feszültségesések összehasonlítása; mérés Wheatstone-híddal; mérés Thomson-híddal, Igen elterjedtek a gyakorlatban a közvetlenül mérő és mutató ohmmérők. Ellenállás mérése Feszültség és áramerősség egyidejűmérése Két fajta kapcsolást használunk Kisebb ellenállások méréséhez (2-3 Ohm) ábra szerint Nagyobb ellenállások méréséhez az ábra szerint dolgozhatunk ábra R x =U:[I-(U/R v )]; ábra R x =(U:I)-R ga ; Az eljárás alkalmazhatóminden nagyságrendűellenállás méréséhez. (10-6 Ohm Ohm) Bizonytalanság: 1%

14 Ellenállás mérése -Feszültségesések összehasonlítása R 1 és R 2 ellenállást sorbakapcsoljuk, közös és változatlan I áramerősséggel terheljük; ha a galvanométert az R 1, majd az R 2 sarkaira kapcsoljuk, a megfigyelt kitérés α 1 és α 2 ; akkor igen jó közelítéssel: R 1 :R 2 =α 1 :α 2 és R 1 =R 2 (α 1 :α 2 ) Az egyenlet csak akkor érvényes, ha mérés alatt I változatlan. A módszer gyors és kényelmes különösen kisebb ellenállások vizsgálatára. Bizonytalanság: az ismert ellenállás bizonytalansága és a galvanométer miatt további 0,5 1%. Ellenállás mérése - Wheatstone-híd Négy ellenállás közül három változtatásával kell elérni, hogy az árammal táplált híd galvanométere árammentessé váljon. Ekkor I g =0 és R 1 :R 2 =R 4 :R 3 és R 1 =R 2 *R 4 :R 3. Egyik ellenállás értéke tehát a másik hároméval kifejezhető, e három (R 2, R 3 és R 4 ) relatív bizonytalanságának összege érvényesül az eredményben. Mérési tartománya 1 Ohm 10 5 Ohm.

15 Ellenállás mérése -Thomson-híd (1 Ohm 10-6 Ohm-ig) Mérés két feltételének egyenlete: a:a=b:b és I g =0. Kiegyenlített Thomson-híd: R 1 :R 2 =a:b=a:b Ez az eljárás két kis ellenállás arányát jól mérhető nagyobb ellenállások arányára vezeti vissza. A feszültség ingadozása az eredményt nem változtatja meg. Az eredmény relatív bizonytalansága öt ellenállás bizonytalanságának összege. Ellenállás mérése - Ohmmérő mért ellenállás értékét közvetlenül mutatja kereszttekercses ohmmérő állandó mágneses műszer; mutatója a skálán kitéréssel mutatja két ellenállás arányát. A műszer két lengő tekercsének ellenállása a mért ellenálláshoz képest elhanyagolható. Bizonytalanság 1-5%.

16 A fáziseltolás csak egyhullámú (tiszta szinuszos) változásra értelmezhető; beszélhetünk φfázisszögről és szögfüggvényeiről. Az áramerősség, feszültség és teljesítmény ilyenkor egyfázisú, ill. szimmetrikus háromfázisú körben P=I*U*cosφ, ill. P= 3*I*U*cosφ ebből a fázistényező cosφ=p/(i*u), ill. cosφ=p/( 3*I*U). Tehát áramerősséget, feszültséget és teljesítményt kell, frekvenciát ajánlatos mérni. Szimmetrikus háromfázisú áramkörben cosφ mérhető elektrodinamikus hányadosmérővel. A műszer skáláját kísérletekkel kalibrálják, szimmetrikus áramkörben, a fenti wattmérős méréssel. Bizonytalanság 1-3%. Fáziseltolás mérése Fáziseltolás mérése - Hányadosmérő

17 Teljesítmény mérése Egyenáramú áramkor P=U*I Váltakozóáramú körben P=U*I*cosφ Egyenáramú körben a feszültség és az áramerősség külön-külön kompenzáló mérésével meg lehet mérni a teljesítményt kb. 0,02% bizonytalansággal; A gyakorlatban a teljesítményt egyenáramú áramkörben az áramerősség és feszültség egyidejű mérésével mérik; az eredmény bizonytalansága jó esetben 1%. Ha az egyenáram hullámos (egyirányítás), a Deprézműszer a közepes értéket méri: ilyenkor az egyenáramú teljesítményt is wattmérővel kell mérni. Teljesítmény mérése Teljesítmény váltakozóáramú méréséhez a gyakorlatban használt műszer: az elektrodinamikus wattmérő és az indukciós wattmérő. Nagy és igen nagy frekvencián is alkalmas teljesítmény mérésére, de helyhez kötött (csak laboratóriumi) műszer a kvadránsos elektrométer. A wattmérők mérési határa váltakozóáramú körben feszültség- és áramváltóval bővíthető.

18 Teljesítmény mérése Elektrodinamikus wattmérő Az állótekercs árama I, a feszültségi köréi ; a kitérés α, a műszerállandóc; egyenáramban I*I =C*α=I*(U/R w )=P/R w és P=CαR w Az ábra szerint kapcsolt wattmérő az α kitéréssel jelzett teljesítménybe beméri a wattmérő lengő tekercsének és a voltmérőnek fölvett teljesítményét P w -t és P v -t: P w =U 2 /R w és P v =U 2 /R v ezeket tehát le kell vonni a mérési eredményből, különösen, ha kis teljesítményt mérünk. Ez a kapcsolás váltakozóáramú körben is helyes. Ilyenkor C*α*R=P=U*I*cosφ. Teljesítmény mérése Elektrodinamikus wattmérő Háromfázisú áramkör teljesítményét három wattmérővel lehet és kell mérni, ha a rendszernek kivezetett 0-pontja van. A rendszer teljesítménye, P: P=P +P +P =U 1,0 *I 1 *cosφ 1 +U 2,0 *I 2 *cosφ 2 +U 3,0 *I 3 *cosφ 3 Szimmetrikus táplálásban és szimmetrikus terhelésben P=P +P +P = 3*U*I*cosφ három wattmérőt közös tengelyen, egyetlen műszerben lehet egyesíteni. Az összeadást elvégzi a műszer a skálán az összeg olvasható le (háromfázisú wattmérő három mérőrendszerrel).

Villamos mérések. Analóg (mutatós) műszerek. Készítette: Füvesi Viktor doktorandusz

Villamos mérések. Analóg (mutatós) műszerek. Készítette: Füvesi Viktor doktorandusz Villamos mérések Analóg (mutatós) műszerek Készítette: Füvesi Viktor doktorandusz rodalom UrayVilmos Dr. Szabó Szilárd: Elektrotechnika o.61-79 1 Alapfogalmak Mutatós műszerek Legegyszerűbbek Közvetlenül

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Régi műszerek a MIT-60 kiállításon Varga Sándor Dudás József Tóth Csaba

Régi műszerek a MIT-60 kiállításon Varga Sándor Dudás József Tóth Csaba Régi műszerek a MIT-60 kiállításon 2014.05.22-23. Varga Sándor Dudás József Tóth Csaba Galvanométer Függesztőszálas tükrös galvanométer Thomson galvanométer A függesztőszál helyettesíti a lengőtekercs

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hollenczer Lajos. Energiagazdálkodással összefüggő mérések. A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése

MUNKAANYAG. Hollenczer Lajos. Energiagazdálkodással összefüggő mérések. A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése Hollenczer Lajos Energiagazdálkodással összefüggő mérések A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése A követelménymodul száma: 0929-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50

Részletesebben

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN. ELLENÁLLÁSMÉRÉS A mérés célja Az egyenáramú hidakkal, az ellenállásmérő műszerekkel, az ellenállásmérő módban is használható univerzális műszerekkel végzett ellenállásmérés módszereinek, alkalmazási sajátosságainak

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

1. mérés: Indukciós fogyasztásmérő hitelesítése wattmérővel

1. mérés: Indukciós fogyasztásmérő hitelesítése wattmérővel 1. mérés: ndukciós fogyasztásmérő hitelesítése wattmérővel 1.1. A mérés célja ndukciós fogyasztásmérő hibagörbéjének felvétele a terhelés függvényében wattmérő segítségével. 1.2. A méréshez szükséges eszközök

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 Méréstechnika Rezgésmérés Készítette: Ángyán Béla Iszak Gábor Seidl Áron Veszprém 2014 [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A rezgésekkel kapcsolatos alapfogalmak A rezgés a Magyar Értelmező Szótár megfogalmazása

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

A feszültséget a következő mennyiségekkel jellemezhetjük: u - pillanatérték, U 0 - csúcsérték, T - periódus idő, f - frekvencia, - körfrekvencia

A feszültséget a következő mennyiségekkel jellemezhetjük: u - pillanatérték, U 0 - csúcsérték, T - periódus idő, f - frekvencia, - körfrekvencia 13. Villamosmérések 13. 1. Villamosmérésekkel kapcsolatos alapfogalmak A gyakorlatban előforduló fontosabb villamos jelölései: mennyiségek, azok mértékegységei és villamos feszültség, jele: U mértékegysége:

Részletesebben

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK MÁGNESES NDUKCÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK Mágneses indukció Mozgási indukció v B Vezetőt elmozdítunk mágneses térben B-re merőlegesen, akkor a vezetőben áram keletkezik, melynek iránya az őt létrehozó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok)

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) 9. évfolyam: 10007-12 Informatikai és műszaki alapok - Műszaki gyakorlatok - 70ó Anyagok és szerszámok 44 óra ÖGY Mérések

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt. 1. Statikus elektromosság Dörzsöléssel a testek elektromos állapotba hozhatók. Ilyenkor egyik testről töltések mennek át a másikra. Az a test, amelyről a negatív töltések (elektronok) átmennek, pozitív

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez A mérési gyakorlatokra való felkészüléshez a Fizika Gyakorlatok c. jegyzet használható (Nagy P. Fizika gyakorlatok az általános és gazdasági agrármérnök hallgatók

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező kölcsönhatás A mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőhatást fejtenek ki. vonalak vonzó és taszító erő pólusok dipólus mező pólusok északi

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás 1 Felhasznált irodalom Hodossy László: Elektrotechnika I. Torda Béla: Bevezetés az Elektrotechnikába

Részletesebben

Napelem E2. 2.0 Bevezetés. Ebben a mérésben használt eszközök a 2.1 ábrán láthatóak.

Napelem E2. 2.0 Bevezetés. Ebben a mérésben használt eszközök a 2.1 ábrán láthatóak. 2.0 Bevezetés Ebben a mérésben használt eszközök a 2.1 ábrán láthatóak. 2.1 ábra Az E2 mérésben használt eszközök. Az eszközök listája (lásd: 2.1 ábra): A: napelem B: napelem C: doboz rekeszekkel, melyekbe

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hegedűs József. Villamos műszerek. A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet

MUNKAANYAG. Hegedűs József. Villamos műszerek. A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet Hegedűs József Villamos műszerek A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet A követelménymodul száma: 1398-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30

Részletesebben

1. Elektrotechnika feladatlap a villanyszerelő II. tanfolyam számára

1. Elektrotechnika feladatlap a villanyszerelő II. tanfolyam számára 1. Elektrotechnika feladatlap a villanyszerelő II. tanfolyam számára Név:.. 1. Definiálja a következő mennyiségek, adja meg jelüket és mértékegységüket! villamos töltés: feszültség: áramerősség: ellenállás:

Részletesebben

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok Hajtástechnika Villanymotorok Egyenáramú motorok Váltóáramú motorok Soros gerjesztésű Párhuzamos gerjesztésű Külső gerjesztésű Vegyes gerjesztésű Állandó mágneses gerjesztésű Aszinkron motorok Szinkron

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Elektronikai alapgyakorlatok

Elektronikai alapgyakorlatok Elektronikai alapgyakorlatok Mőszerismertetés Bevezetés a szinuszos váltakozó feszültség témakörébe Alkalmazott mőszerek Stabilizált ikertápegység Digitális multiméter Kétsugaras oszcilloszkóp Hanggenerátor

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők és beavatkozók DC motorok 1. rész egyetemi docens - 1 - Főbb típusok: Elektromos motorok Egyenáramú motor DC motor. Kefenélküli egyenáramú motor BLDC motor. Indukciós motor AC motor aszinkron

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lévay Károly. Villamos alapmérések. A követelménymodul megnevezése: Gépjármű karbantartás I.

MUNKAANYAG. Lévay Károly. Villamos alapmérések. A követelménymodul megnevezése: Gépjármű karbantartás I. Lévay Károly Villamos alapmérések A követelménymodul megnevezése: Gépjármű karbantartás I. A követelménymodul száma: 0674-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-013-50 VILLAMOS ALAPMÉRÉSEK

Részletesebben

Digitális multiméterek

Digitális multiméterek PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektronikus fekete doboz vizsgálata Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel

Részletesebben

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés: Összefüggések: 69. Lineáris hőtágulás: Hosszváltozás l = α l 0 T Lineáris hőtágulási Kezdeti hossz Hőmérsékletváltozás 70. Térfogati hőtágulás: Térfogatváltozás V = β V 0 T Hőmérsékletváltozás Térfogati

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 2J. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 2J. MÉRÉS 2J MÉRÉS FORGATÓNYOMATÉK ÉS HATÁSFOK MÉRÉSE (MÉRLEGGÉPEK) A Mérés célja: Mérleggépek megismerése, nyomaték, fordulatszám, áramerőség és feszültség mérése Villamos motor, generátor hatásfok (terhelés) jelleggörbe

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 11.a Évfolyam: 11. 36 hét, heti 2 óra, évi 72 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatlapja. FIZIKÁBÓL II.

Oktatási Hivatal. A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatlapja. FIZIKÁBÓL II. Oktatási Hivatal A 8/9. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatlapja FIZIKÁBÓL II. kategóriában Feladat a Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny harmadik fordulójára.

Részletesebben

Villamos teljesítmény mérése

Villamos teljesítmény mérése 4. mérés Villamos teljesítmény mérése Bevezetés A villamos teljesítmény az egyik villamos alapmennyiség, amely mind egyen-, mind váltakozó-áramon definiálható. Mérésével különféle összetett villamos áramkörök

Részletesebben

Orvosi Fizika 14. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Orvosi Fizika 14. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika 14. Elektromosságtan és mágnességtan az életfolyamatokban 3.. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTK Orvosi Fizikai és Orvosi nformatikai ntézet Szeged, 2011. december 19. 2. DEMO eredménye

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján A mérés elmélete Egy fémes vezetőn átfolyó áram I erőssége egyenesen arányos a vezető végpontjai közt mérhető U feszültséggel: ahol a G arányossági tényező az elektromos

Részletesebben

ELEKTROKÉMIA. Alapmennyiségek. I: áramersség, mértékegysége (SI alapegység): A:

ELEKTROKÉMIA. Alapmennyiségek. I: áramersség, mértékegysége (SI alapegység): A: ELEKTOKÉMIA Alapmennyiségek I: áramersség, mértékegysége (SI alapegység): A: A az áram erssége, ha 2 végtelen hosszú, elhanyagolható átmérj vezetben áramló konstans áram hatására a két vezet között 2 0-7

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

Villamos mérések alapjai

Villamos mérések alapjai Dombovári Mátyás Villamos mérések alapjai A követelménymodul megnevezése: Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése A követelménymodul száma: 090006 A tartalomelem

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye Egyszerű árakörök áraa, feszültsége, teljesíténye A szokásos előjelek Általában az ún fogyasztói pozitív irányokat használják, ezek szerint: - a ϕ fázisszög az ára helyzete a feszültség szinusz hullá szöghelyzetéhez

Részletesebben

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben!

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Kísérletek a fizika szóbeli vizsgához 2015. május-június 1. tétel: A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a vízszinteshez képest kb. 0 20 -os szögben megdöntött Mikola-csőben!

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

JOBB MA EGY DEPREZ, MINT HOLNAP EGY MULTI avagy mutatós kísérletek mutatós mûszerekkel

JOBB MA EGY DEPREZ, MINT HOLNAP EGY MULTI avagy mutatós kísérletek mutatós mûszerekkel JOBB MA EGY DEPREZ, MINT HOLNAP EGY MULTI avagy mutatós kísérletek mutatós mûszerekkel Jendrék Miklós Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác A hagyományos mûszerek, fizikai eszközök, hétköznapi

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL 1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG LKLMZÁSÁVL nyúlásmérő bélyegek mechanikai deformációt alakítanak át ellenállás-változássá. lkalmazásukkal úgy készítenek erőmérő cellát, hogy egy rugalmas alakváltozást szenvedő

Részletesebben

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 1. A gyakorlat célja A Platina100 hőellenállás tanulmányozása kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan Wheatstone híd segítségével. Az érzékelő ellenállásának mérése

Részletesebben

Villamos gépek. Villamos forgógépek. Forgógépek elvi felépítése

Villamos gépek. Villamos forgógépek. Forgógépek elvi felépítése Villamos forgógépek Forgógépek elvi felépítése A villamos forgógépek két fő része: az álló- és a forgórész. Az állórészen elhelyezett tekercsek árama mágneses teret létesít. Ez a mágneses tér a mozgási

Részletesebben

EGYENÁRAM elektromos áram.

EGYENÁRAM elektromos áram. EGYENÁRAM Ha két különböző potenciálú helyet vezetővel kötünk össze, akkor a töltések áramlása megindul a nagyobb potenciálú hely felöl a kisebb potenciálú hely felé. Az elektromos áram a töltéshordozók

Részletesebben

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3) Jegyzőkönyv a hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról () Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 2008-11-19, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 2008-11-26 A mérés célja A feladat két anyag

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

A 31. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai 1

A 31. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai 1 A 31. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai 1 Kísérleti forduló l. feladat. Mágneses korong. Ebben a mérési feladatban szükséges a mérési hiba feltüntetése minden mért adatnál eredménynél és a grafikonokon.

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

Villamos fogyasztásmérők IEC (DIN vagy BS szerint) Landis + Gyr Ferraris. Leírás

Villamos fogyasztásmérők IEC (DIN vagy BS szerint) Landis + Gyr Ferraris. Leírás Villamos fogyasztásmérők IEC (DIN vagy BS szerint) HÁZTARTÁSI MÉRŐK Landis + Gyr Ferraris CM100 Leírás Átdolgozási előzmények Információ a dokumentum tárgymutatójáról, a változatokról, illetve az elvégzett

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam) Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A nyomás mérés alapvető eszközei

A nyomás mérés alapvető eszközei Mérésadatgyűjtés-jelfeldolgozás 2. előadás A nyomás mérés alapvető eszközei 1 A nyomás lásd: Transzport folyamatok modellezése 5. ea 2 mértékegységek SI: Pa (N/m2) 1 Pa kis nyomás, ezért általában kpa

Részletesebben

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÉRFOGATÁT TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS q v = dv dt ( m 3 / s) AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÖMEGÉT

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 1000 DC digitális lakatárammérő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 1000 DC digitális lakatárammérő HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 0. Előszó... 9. I. rész. Általános elektrotechnika...10

Tartalomjegyzék. 0. Előszó... 9. I. rész. Általános elektrotechnika...10 Tartalomjegyzék 0. Előszó... 9 I. rész. Általános elektrotechnika...0. Villamos és mágneses terek alapösszefüggései..... Villamos terek..... Mágneses terek...... Alapfogalmak...... A mágneses terek hatásai....

Részletesebben

4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK

4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 5. félév Óraszám: 2+2 1 4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK Széles skála: o W...MW, o precíz pozícionálás...goromba sebességvezérlés.

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben