7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL"

Átírás

1 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív távolságmérés elvének bemutatása, az L=f(x) és C=f(x) karakterisztikák felrajzolása. 2. Elméleti bevezető 2.1. Kapacitív elmozulásmérés Az elmozulás-mérő kapacitív érzékelők alapja a sík vagy hengerkonenzátor. A síkkonenzátor kapacitásképlete a következő: S C = ε (1) A képletből kitűnik, hogy a kapacitást meghatározó három komponens a fegyverzetek közti távolság (), a fegyverzetek területe (S), a ielektrikum permittivitása bármelyikének változása befolyásolhatja az elmozulást. A fegyverzetek közti távolság változtatásával csak szűk, maximum 2 3mm hosszúságú elmozulás mérhető. A kapacitás-változás nem lineáris, értéke csökken a fegyverzetek közti távolság növekeésével, egy aott távolság elérése után a trauktor nem elég érzékeny a távolságváltozásra. 1. Ábra. A kapacitás változása a fegyverzetek közötti távolság változásával 46

2 ε S A kapacitás C = képletéből kifejezhető a trauktor érzékenysége: ± x C ε S s = = 2. Az érzékenység változása nem lineáris, értéke erősen csökken a távolság növekeésével, μm nagyságrenű változás esetén viszont magas. 2 Ábra. A kapacitás változása a távolság függvényében Differenciálerösítő beépítésével javíthatjuk a jelleggörbe linearitását (3. ábra). A távolság változásával a C 1 kapacitás növekszik, és C 2 csökken, vagy forítva. A két konenzátor egy hí párhuzamos sarkaira van kötve. 3. Ábra. Differenciális kapacitásmérés A fix fegyverzeteken a potenciál a következő: U 1 + x x U 2 (2)

3 A fegyverzetek közti feszültség: + x + x U 1 U 2 = x (3) 2 U tehát a karaktrisztika lineáris. A kapacitásváltozás feszültségváltozássá alakítása Sauty híal történhet. A két konenzátort a hí párhuzamos ágaiba kötjük, a másik két ágba azonos értékű ellenállások kerülnek. A hí akkor van kiegyenlítve, ha a mozgó fegyverzet a fix fegyverzetek közti távolság felénél van, a műszer által mutatott kitérés, feszültségkülönbség zérus. A mozgó fegyverzet elmozulásakor a hí kizökken az egyensúlyi helyzetből. 4. Ábra Diferenciális konenzátor mérése Sauty híal A túl nagy elmozulás, valamint a fix és mozgó fegyverzet közti rövizár elkerülése végett ielektrikum réteget helyeznek a fegyverzetek közé. Ezért a kapacitásképletben két új fixkapacitás jelenik meg a változókapacitásoknak megfelelően. Szigetelőként kvarcot (ε R =4 5), porcelánt (ε R =6 7) lehet használni. A hiat 5kHz frekvenciájú szinuszos feszültséggel lehet táplálják Inuktív elmozulásmérés A pozíció-változást kétféleképpen mérhetjük: saját- vagy mutuális inuktivitás változással, amely a tekercsben lévő vasmag elmozulása miatt változhat vagy a vasmag vastagságának megváltozásának tulajonítható inukcióváltozással. Pozíciómérés mozgó vasmaggal: a vasmag a mozgó renszerrel össze van kapcsolva, így a renszer mozgása maga utá vonja a vasmag mozgását, azaz a mágneses inukció nemlineáris megváltozását (lás 5. Ábra). A mágneses kör nyitott. 5-3 mm-es tartományban használható elmozulásmérésre. 48

4 A parazita hatások kiküszöbölésére valamint a karakterisztika linearizálására a ifferenciális változatot használhatjuk. Ez két egymás melletti tekercsből áll. Amikor a vasmag elmozul, akkor behatol az egyik tekercsbe, miközben kicsúszik a másikból. Ezek nagy érzékenységű trauktorok kétirányú elmozulást mérhetünk vele feltételezve, hogy a zéró pozíció a két tekercs találkozásánál van (lás 5. Ábra). Mérési tartomány: ± 1 - ±15 mm. 5 Ábra. Pozíciómérés mozgó vasmaggal 6 Ábra. Differenciális pozíciómérés mozgó vasmaggal Az inuktivitás mérésére váltóáramú hiat használhatunk. A két tekercset a hí két egymás melletti ágába helyezzük. A hiat nem kiegyensúlyozva használjuk így a mért feszültség arányos lesz az elmozulással. 49

5 7 Ábra. Inukciómérésre használatos váltóáramú hí E két tekercs impeanciája x elmozulásra: Z x) = jω ( L + L) + r Z ( x) = j ( L L) + r (4) 1( 2 ω A híon mért feszültség az alábbi lesz: U 2 jω L R ( jωl + r + R) 2 + ω 2 ( L) 2 (5) Az (5) összefüggésből látszik, hogy minél nagyobb a L inuktivitás változás, a hi kimenetén mért feszültség (U ) annál nagyobb. Az inuktivitás változás, illetve az ezt előiéző elmozulás változás és a kimeneti feszültség közötti összefüggés nem lineáris. A kiselmozulások mérésére használt sikkonenzátor passziv érzékelő, ezért műkötetésére konicionáló áramkört használunk. A kapacitiv szintérzékelőknél használt konicionáló áramkört itt is felhasználhatjuk. A kapacitiv elmozulás érzékelőt mint változtatható konenzátort az astabil multivibrátor megfelelő bemeneteire kapcsolva, a kimeneteken a négyszögjel frekvenciája arányos lesz az elmozulással. 3. A gyakorlat menete 3.1. Inuktív távolságmérés A vasmagra helyezett tekercset 5 mm ként végigvezetjük a vasmagon. A tekercs kivezetésein mérjük az inuktivitást és kitöltjük az 1. táblázatot. Ábrázoljuk a mért inuktivitást a távolság függvényében L=f(x) Kapacitív távolságmérés A használt konenzátor síkkonenzátor. A konenzátorlapok méretei: - szélesség: L =.115 mm - magasság: h =.95 mm A fegyverzetek közötti távolság (x) változtatható. Ismert a vákuum permittivitása: ε =8.8854E-12, a levegő relativ permitivitása ε r = 1. A mérések előtt kalibráljuk az inuktivitás mérőt (nullpont kompenzálás). A kapacitív távolságmérő kivezetéseit a konenzátormérőre, valamint a CD447 astabil multivibrátor 1-es és 3-as bemenetei közé csatlakoztatjuk. A fegyverzetek közötti távolságot.5 mm-ként változtatjuk -5 mm-ig és leolvassuk a konenzátor értékét és az astabil multivibrátor kimenetén a frekvenciát. Kitöltjük a 2 táblázat első három sorát. A távolságot tovább változtatjuk, mig a konicionáló áramkőr kimeneti frekvenciája nem 5

6 változik, vagy nagyon kis mértékben móosúl. Lejegyezzük cm-ként a távolságot és a megfelelő frekvencia értéket, meghosszabbitva a táblázatot. A konenzátor értéke az alábbi összefüggés alapján változik: C ε = S x (6) ahol S a konenzátorlap felülete. Kiszámítjuk a konenzátor értékét az (6) összefüggésből. Az ereményeket a 2. táblázat 4-ik sorába irjuk. Kiszámoljuk az abszolut mérési hibát az alábbi összefüggésből: ε abs = C számított - C mért (7) Az aatokat a 2 táblázat 5-ik sorába irjuk. Ábrázoljuk a konenzátor kapacitásának értékét, valamint az astabil multivibrátor kimeneti frekvenciáját az elmozulás függvényében. Megforítjuk a mozgó fegyverzetet és igy a konenzátor fémrétegei közé ε r relatív permittivitású és vastagságú szigetelőréteg kerül. Megismétejük a mérést és kitöltjük a 3. táblázatot. Ábrázoljuk a konenzátor értékének változását és a frekvencia változást az elmozulás függvényében. Inuktív távolságmérés X [mm] L mért [mh] 1. Táblázat. Kapacitiv távolságmérés szigetelőréteg nélkül X [mm] C mért [pf) F [khz] C 1 számított [pf] ε [pf] 2. Táblázat 51

7 Kapacitiv távolságmérés szigetelőréteggel X [mm] C mért [pf] F [khz] 3. Táblázat. 4. Kérések és felaatok: 1. Milyen mérőáramkört, konicionáló áramkört javasolna az inuktív távolságmérés esetében az inuktivitás mérésére? 2. Magyarázza el a konenzátormérésre használt Sauty hí műköését, vezesse le az egyensúly feltételeket! 3. Mi az előnye a szigetelőréteggel végzett kapacitív elmozulásmérésnek a szigetelőréteg nélkül végzett méréssel szemben? 4. Amennyiben az ábrázolt karakterisztikák nem lineárisak, keressenek megfelelő linearizáló áramkört! 52

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei

Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei (áramerősség, feszültség, ellenállás, fáziseltolás, teljesítmény) A villamos mérőműszereket működésük elve alapján az alábbi csoportokba oszthatjuk.

Részletesebben

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Elektronikus anyag a gyakorlati képzéshez UT-70A típusú digitális multiméter magyar nyelvű használati útmutatója 2010. Budapest

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja.

2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja. 2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja. A legnagyobb szám amit kitudok írni,9999. A legkisebb szám 0,0000 n=5 Tényleges felbontás:

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Rezgésdiagnosztika, rezgésjellemző, lökésimpulzus, burkológörbe

Rezgésdiagnosztika. Rezgésdiagnosztika, rezgésjellemző, lökésimpulzus, burkológörbe Rezgésdiagnosztika Rezgésdiagnosztika, rezgésjellemző, lökésimpulzus, burkológörbe Ez az összeállítás a szerkezetek állapotának megítélésénél alkalmazott rezgésvizsgálati módszerekkel - mint a roncsolásmentes

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben 1. A projekt 1. ábra: A projekthez készült ÚMFT információs tábla A VHJ Kft. 2009. végén az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében lehetőséget

Részletesebben

3 Melléklet. 3.1 Termográfia szójegyzék

3 Melléklet. 3.1 Termográfia szójegyzék 3 Melléklet 3.1 Termográfia szójegyzék A Abszolút nulla fok Az abszolút null fok -273.15 C (0 Kelvin = -459.69 F) hőmérsékleten van. Az abszolút nulla fokon lévő hőmérsékletű testek nem sugároznak infra

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK Cél funkcionális kerámiák különböző típusainak áttekintése, a ferroelektromos, más néven piezoelektromos kerámiák szerkezetének, tulajdonságainak, a piezoelektromos viselkedés okainak,

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS.. és DA.. Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4-os, DS6/12-es, DS8/16-es és DA8/12-es

Részletesebben