L/Ly LX / XL 655 LB/V 657. LC/Cs 660 LD 661 LP/F 662. LG/Gy 664 LH 666 LJ 669. LK/Ch 670. LL/Ly 673 LM 674. LN/Ny 676 LR 678 LS 679.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L/Ly LX / XL 655 LB/V 657. LC/Cs 660 LD 661 LP/F 662. LG/Gy 664 LH 666 LJ 669. LK/Ch 670. LL/Ly 673 LM 674. LN/Ny 676 LR 678 LS 679."

Átírás

1 L/Ly LX / XL 655 LB/V 657 LC/Cs 660 LD 661 LP/F 662 LG/Gy 664 LH 666 LJ 669 LK/Ch 670 LL/Ly 673 LM 674 LN/Ny 676 LR 678 LS 679 LSz 680 LT/Ty 681 LZ/Zs

2 L A héber l elıljáró egyebek mellett a magyar le- igekötı öse. De ennél többrıl van szó. A már csak héberben használt prefiumok: k-, l-, s- gyakran rá is ragadtak a szavakra és így új szavak képzıdtek. Pl.: l'jád = mellett (kéz-nél), l'om = nemzet (nép-nek). Ez a jelenség azonban a magyarban is nyomon követhetı: pl.: le-ég lég (levegı) le-ejt lejt, l-agy / l'ágy lágy. A héber fınévi igenév képzıje is l, tehát ugyanez a prefixum az eredete. Az -xl közös igeképzı mindkét (nagyon sok) nyelvben. Példák: vet-él, ág-ál, sor-ol. A héberben: pit-el = kanyarít, posz-el = érvénytelenít. Az említettek folytán az L gyökcsoport rokonítása problémás lesz. Bizonyos szavakat egyáltalán nem, másokat csak távoli párhuzamba lehet hozni a héberrel. Ilyenkor a magyar szavakról leválasztjuk az l -et s ami ezután marad természetesen egy egészen más gyök származéka azt igyekszünk rokonítani. A j és az ly a magyarban manapság ugyanazt a hangot jelöli, habár meg lehet hallani az árnyalatnyi különbséget. A Vas és Zala megyeiek viszont (s úgy tudom, Erdélyben is) határozottan megkülönböztetik a két hangot mert az ly-t egyszerően l -nek mondják. Példák: goló, foló, engedél, akadál, luk. A kettısbetőt, az ly -t úgy jött létre, hogy a l-re végzıdı igékbıl képzett melléknevek l-i/j végzıdését kezdték jelölni vele. Ezek a szavak ly-os alakban rögzültek. Pl.: méli mély, folió / foljó folyó. A j félmássalhangzó, mivel az eredetileg i/j volt, gyakran ki is esik a szóból. Elıfordul, hogy h van helyette, de aztán a h -t, egyes nyelvekben, mégis j -nek ejtik ki (pl. a spanyolok). Az igeképzıkrıl A nyelvészek véleménye szerint az l és az r gyakran "csak úgy" felcserélıdik. Errıl persze szó sincs. Az l és r kozmopolita igeképzı páros. Felcserélıdésük általában csak az értelem rosszabbra fordulásakor következik be. Példák: tól tor, tör, túr, tőr / szál szár, szúr / fel fér. A dupla mássalhangzókról Szintén a nyelvészek szerint, az áll, váll, száll, máll(ik), forr, berr(eg), stb. szavak csak úgy, egyszerően megduplázott mássalhangzókat kapnak. Errıl sincs szó. Az esetek többségében (de a dupla l-et, r-et tartalmazó szavaknál mindig) egy plusz gyök rakódik rá az eddigi szóra szóra. (Gyakran egy második igeképzı). S természetesen, ennek megfelelıen változik a szó értelme is. Példák: a héber ál=felfelé, al=rajta együttesen, immár magyarul: "álal": fenn-áll a lábán. 655

3 LX gyök, héber és magyar l'- = -ra, -nak, -hoz, -ig, -ni li = nekem lu /alef is/ = ha, bárcsak le, le- lo, la /hé/ = neki laá = dadogott, hebegett ájin laá=lenyelte 2 ájin, laba=láva loa=kráter, garat, nyeldeklı ájin lé lı lee=elfárad, leá=bágyadt alef ole=felszáll ájin Lea, Leó /alvó oroszlán/ ló, lú la=nem /arám/ lo=ne! nem alef le! XL gyök, héber és magyar Kemény magánhangzóval kezdıdı gyökszavak: XL al = -on, -ra, -ról, -ért, ellen, miatt, együttvéve ájin ol, ulim = iga, járom ájin alá = szoptatós tehén /bibl/ ájin ul, ulim = csecsemı ájin al-, alá él, elé ól, öl/e/ ül ál = magasság éla=fenn /arám/ ili = felsı ájin ale = falevél, lap ájin ilai = fennséges, magasrendő ájin alá = nıtt, felment, felszállt, sikerült, emelkedett, magasztalta ájin ájin ole = nı/l/, felszáll, sikerül, emelkedik, magasztal, /pénzbe/ kerül ilá = ok, indok, ürügy ájin ilá = lefetyel, nyeldes 2 ájin eli = bibe, mozsártörı ájin Lágy magánhangzóval kezdıdı gyökszavak: XL áil = kos alef el = erı, Isten, -hoz, -nak alef alá=bunkósbot, átok, átkozta, eskü, -dött, jajgatott olá = átkoz, esküszik, jajveszékel alá, aló /mars/ el-, él, éle /meg/öl alá = fenn éla = istennı, pistácia fa alef al = ne! alef éle 2 alef / élu alef-hé = de, hanem / ezek alef élu = melyek? néhány ílu=melyek, ha, amennyiben alef 656

4 LB/V gyök, héber İsi képek: 1. lávakiömlés 2. az oroszlán viselkedése. Az LV gyök: láv = nem, tilalom, láva = kölcsönvett, livá = kísér. Az LB/V gyök: lába= láva, láng, lev, libá = szív(e), lángralobbant, szít (lázadást), láví, l'vijá = oroszlán. A héber LB/V gyök kétszótagúvá válása A héber LB/V gyök nem vesz fel c, p/f, g, m, r, sz, z hangot. lv lb/v lb/v-v lvd lvh lvj lvxj lbj lvk lb/v-l lb/v-n lvr lvs lvt LB/V, héber táblázat láv = nem, tilalom alef-vav livá, luvá = el-, kísérte, -t vav LV lavá = kölcsön vette vav levi, l'vijá = levita /zsidó papi rend/ vav love = kölcsön vesz vav LB/V libá=szív, a fa belseje, lángra lobbantotta, felélesztette /tüzet/ szította /lázadást/ lába=láva, láng lev=szív, közép lubá=felszított, lángra lobbantott láví, l'vi/j/á = oroszlán alef libá = szive /arám/ alef lavúv=szívalakú levav = szív libúv=kedvesség, báj, fánk sütés LB/V-V l'vavi, -ut = szívélyes, -ség libev = elbővölte, elragadtatta, fánkot sütött l'vivá = fánk l'vád = egyedül, külön lavid / lavád = több rétegő falemez / nemezel, falemezt készít lavud = összeragasztott, -kapcsolt, nemezelt LVD LVH vav livah, livúah = lemezekre hasította, -ás /fát/ táblázatot készített, -és vav luvah = lemezekre hasított /fa/, táblázott l'váj = bárcsak, mellék, melléklet, tartozék, melléknév vav-alef LVXJ l'vajá = gyász-, kíséret vav livuj = kíséret, kísérés vav LVJ livjá = fejdísz, függı ékszer vav libuj = szítás LBJ 657

5 lavkán / -ut = albínó, hirtelenszıke / fehérbırőség LVK l'vál, l'vilti = nehogy, hogy ne livli, livli hat=hiányában, nélkül LB/V-L lavláv = hasnyálmirigy livlev, livluv = rügyezett, -és, virágzott, -zás lavlár = írnok levalot = szórakozni tav liben, libun = fehéritette, -és, izzította, -ás, tisztázta, -ás /kérdést/ laván = fehér, téglát égetett, téglát vetett LB/V-N lubán=fehérített, izzított, tisztázott l'vaná = hold, tégla, vályog libuná = óhéber írás alef /libre = könyv/ labán = téglaégetı, téglavetı livne = nyírfa l'vuná = tömjén leben, -ijá = aludttej, joghurtféle lóven = ondó, fehérség l'vanbán = fehéres lavnún, -i = ezüstponty, fehéres lavnin = káposztalepke lavnut / lavnunit / l'vanim = fehérség / fehérlés / fehérnemő l'vár= -on kívül LVR lavás / lavus = felöltötte, felvette / fel van öltözve LVS l'visá / l'vus = felöltözés, ruha felvétel / öltözet, burkolat, külsıség levet = gyötrıdés, vergıdés tet l'vétah = biztosan, biztonságosan tet Levet = gyötrıdés, vergıdés leveti magát a földre... LVT LB/V gyök, magyar Az ısi képek: 1. lávakiömlés 2. "libasor". Az LV gyök: láva, leve (lé), levı (van), lövı (lı). Az LB gyök: láb, liba, lob. Az LB/V gyök kétszótagúvá válása A héber LB/V gyök nem vesz fel c, p/f, g, m, r, sz, z hangot. A magyar gyök nem alkot II. szótagot v, p/f, h, k, m, sz, t hanggal. lv lb/v lv lb lb/v-v lbb lbc lb/vcs lvd lvd lbd lvg lbg lvh lvj lvxj lbj lbj lvk lb/v-l lvl lbl lb/v-n lvn lbn lvr lvr lbr lvs lvs lbs lvt lbzs 658

6 LB/V, összehasonlító táblázat lába = láva laván = fehér libá=lobbantotta láb /láva vége/ leve /lé/ lív /livóni nép/ lob lába = láva lev = szív libá=sziv, livá=kísérte láva levı /létezı/ liba /fiókáit kíséri/ livá = kísérte lóa = kráter libev=elbővölı Lévi /Leó/ Lívia /Lea/ lövı Líbia leben = aludttej lubán = izzított libá=lobbantotta lebben, lebbencs libben /láng/ lobban lába = láva lében-teszél lóa = kráter liba-teszél labda /feldobott/ lébecol lövedék, löveg lubickol lába = láng lubá=lángra lobbantott lebeg libeg /láng/ lobog l'- = rá, og=körbevesz l'- = rá, ole=felszáll levegı /libegı/ lovag levalot=szórakozni lebuj lába = láva l'- = rá, ale=lap, lavlár=írnok lába = láva labilis /lóbált/ levél lóbál laván = fehér lev = szív lóa = kráter lavina /hó/ lévén lövell laván = fehér l'vanbán = fehéres labanc /ruhás/ levendula /ezüstös/ lavoir=mosóhely levus = öltözet lavór lebernyeg libériás loved=ö.kapcsol l'vár = -on kívül laboratórium lavíroz Libéria /szabad/ 659

7 lába = láva laá = le-, elnyel libre = könyv lábos /lába volt/ leves libretto l'vatalá=feleslegesen lebzsel A láb szó eredete mert ahhoz hasonló a megdermedt, bunkóvégő lávacsík. A láb tehát régebbi szó, mint héber megfelelıje, a regel = láb. A lev = szív szónak magyarban a fiókáit gondosan vezetı liba felel meg. A levél máskép: le-el: lebegı. Libéria inasruha, lakájruha. Lebernyeg, pötyögı A marhánál a nyak alsó leereszkedı bırkettızete. A lábosnak régen lába volt, amivel leszúrták a földbe. Lebzsel: lustálkodik, heverész, lézeng, tesped. LC gyök, héber Egy héber LC gyökszó van: lic = tréfálkozik. LC, héber táblázat lac=tréfálkozott lic=tréfálkozik LC lécán = bohóc, tréfamester LCN lécanut=bohóckodás, gúnyt őzés LC/Cs gyök, magyar A magyar LC/Cs gyöknek a héber LC-hez nincs köze. Elgondolkoztató a 3 magyar ikerszó: laca-faca / locspocs / locsi-fecsi. Látjuk, hogy az l valahogy "nem idevaló". S valóban, a magyar LC gyök a fa fogalommal, az LCs pedig a pocsolyával van kapcsolatban. A magyar LC gyök: léc, lóca, luc (fenyı). Az LCs gyök: lecsó, lıcs. Az LC/Cs gyök kétszótagúvá válása lc lc lcs lc-fc lcs-pcs lcs-fcs lcsg lck lcsk lcsl lcn lcr LC/Cs, összehasonlító táblázat halacá=tréfálás ec=fa, hulác=kihúzott hiluc = erısítés hulác=kihúzott laca-faca l-éc lıcs /láb, szekér/ luc magas fenyı 660

8 ocel = áraszt l-ecsó ecá = faanyag l-óca /pad/ puc=szétszór, pocel=felapróz locs-pocs /pacás/ locsi-fecsi osze = készíti ocel=áraszt, pocel=felapróz l-ecke /le-teszke/ locsog, locsol lucsok ocel = eljuttat l-ícium /ördögcérna/ ocer = megállít l-ucerna /felfújódás/ Laca-faca: tétovázás, gatyázás, szarakodás, totojázás. A lıcs a magyarországi kerekes jármővek egyik legfontosabb része: egy görbe fa, amely a négy tengelyvégre támaszkodik. Lıcsláb: kifelé görbülı láb. Lícium, sefősefa. Rendszerint sövénynek ültetett sőrő (és mérgezı) cserje. LD gyök, héber Az LD gyök a késöbbi d hang miatt egyik nyelvben sem terebélyesedett ki. A héber LD gyök: li-dot = dobni, hajítani lédá = szülés. LD, héber táblázat LD lédá = szülés, születés /jadá=dobta, tudta, közösült/ l'jád = mellett, -nál, -nél lidé=kezeibe, kezéhez, helyzetbe /jad=kéz/ l'daávoni = sajnálatomra alef lididi = felılem, szerintem, részemrıl LDT lidot = dobni, hajítani LDR ludár=gladiátor ledet = szülni LD gyök, magyar A magyar LD gyök: láda, lúd. A gyök értelme itt is: eldob. Az LD gyök kétszótagúvá válása l'dorot = nemzedékekre, örökre ld ld ldk ldl ldr ldt 661

9 LD, összehasonlító táblázat li-dot=dobni, jad=kéz léda = születés lédá = születés láda /dobják/ Lídia lúd /kislibák/ lidot = hajítani ladik, ládikó lidot = dobni lódul jadá = dobta l'jadá=kezéhez lidot=dobni, l'dorot=örökösen ledér lidérc /ugrál, hoz/ lıdörög A lidérc szokatlan fénytünemény, vagy mithológiai lény, inkább rossz, mint jó, de hasznára is válhat a gazdájának (mindenfélét hoz neki...). LP/F gyök, héber Az l -lel kezdıdı szavak legtöbbje nem valódi LP/F gyökszó, hanem l elıljáróval ellátott egyéb gyökök származéka. A héber gyök elvont értelme mindkét nyelvben: körülvevés, betekerés. A héber LP gyök: lip = rost, lup = hurok. LP/F, héber táblázat LP /lip=ajak/ lip = rost /szır/ lup = hurok, kontyvirág lipi = rostos l'fi = aszerint /sikálnak vele/ lupá = rostnövény lapid = fáklya, láng leped = utóétel /löffeln=kanalaz/ LPD lapuf = körülcsavart LP/F-F lipuf, l'fifá = tekercselés lupaf=tekercselt l'fafá = tekercselés, pólyázás /leffeg/ LFLF liflef / lifluf=csipázott, könnyezett / csipa, csipázás l'-fahot = legalább li-famim=idınként, néha, olykor li-fné / li-fanim = elıtt, elıl / azelıtt, régen, valaha, elıl, látszólag li-fnim = belsejébe, belül li-fnot = fordul-ni /pone=fordul/ li-frakim = idınként li-féta = hirtelen, egyszercsak tav-ájin 662

10 lafat = körülölelte, átkarolta tav l'fitá = körülfogás, átkarolás tav /luft=levegı/ lepet = körítés, fehérrépa tav /lepet: ami belep/ LP/F-T lafut = körülfogott, hozzáerısített, karjába zárt tav lupat = körített, főszerezett tav lipet, liput = körítést adott, körítés, főszerezte, -és liftán = kompót, körítés tav LP/F gyök, magyar A magyar gyök származékai többnyire csak LP szavakat tartalmaznak. A magyar LP gyök: lap, lapu, láp, (be-, meg-)lep, lép, lép (testrész), lop, lopó. A gyök elvont értelme itt is: belep, meglep. Az LP/F gyök kétszótagúvá válása A magyar LP/F gyök nem vesz fel v/b, h, j, m, sz hangot. lp lp lf lpc lpcs lpd lpd lp/f-f lflf lff lpp lfg lpk lpl lply lpny lpr lps lp/f-t lpt lfty lpty lpz LP/F, összehasonlító táblázat daf = lap lopet=körülfog lopet=rákapcsol lup=kontyvirág lap lép /befed/ lop, lopó /edény/ lup /hurok/ lopet = körülvesz m'lupát=körített láp lep, lép /csapda/ lupe /nagyító/ lafut=ráerısített lapu lipi = rostos lép /testrész/ daf = deszka lafut=ráerısített lap-ocka lépcsı /lép-tesı/ lapi = lapp lapuf = körbetekert lapp lepcses l'fafá='pólyázás' lafut=ráerısített lapid = láng lappang lepedı, lepedék lopódzik /szeme villog/ kaluf=lehántott lifluf = csipa lupaf = tekert laffog leffeg, leffentyő lifeg 663

11 lafuf= bepólyált lafut=ráerısített lapuf = körölcsavart lappantyú lepke /lapka/ lopkod, lopakodik m'uláf=burkolt, lafuf = bepólyált lapul lepel, leplez lafut=körülvett lapuf = körölcsavart lapály lepény lafut=ráerısített lafut=körülvett lapát lepra /lep-rá/ lopet=hozzákapcsol /lupus=farkas/ lopet=rákapcsol lapos, lapít lopás lipet = köríti liftán = kompót /löffeln=kanalaz/ lapatyol /dumál/ lefetyel k'laf= kártyalap lapoz lopet=körülfog Lipót Lép: lefed egy lábnyomni területet. A kontyvirág fajok a kálához hasonlóak. Kolef = meghámoz, lehánt (leveszi a kalapot), leffeg, lifeg: lehántott. LG gyök, héber Az LG gyök szavai mindkét nyelvben felragadt l elıraggal keletkeztek. Az gyök a késıi g hang miatt nem együtt fejlıdött a két nyelvben. Az eredeti gyök az XG volt, aminek értelme a héberben köröz, a magyarban égbolt. A héber LXG gyök: loeg, lieg értelme: gúny, csúfolás. Az LG gyök: log = kb. 1/2 liter, logi = logikus. LG, héber táblázat LG /körüljárt/ log / logi = kb. 1/2 lit. / logikus laág=gúny, -olta, csúfolta LXG lieg=gúnyolódik, csúfolódik ájin liug=gúnyolódás l'-gabé=iránt, -hoz, képest gav=háta ligleg / liglug=gúnyol, -ódik, csúfol / -ás LGLG lagl'gán = gúnyoros, gúnyolódó /igel=kereket hajt/ legáli, -ut = legális, törvényes, legalitás /agol=kerek/ LGL lagám = kortyolta /gime=hörpint/ l'gimá = korty, kortyolás LGM 664

12 LGM /agám=tó/ lógem, lugmá = szájüreg lagin = korsó /agán=medence/ ligná=határbarázda /ogen=karima/ LGN lig/j/ón = légió l'-gná/j/ = szégyenére, rovására, hátrányára /gúny, ganaj!/ alef l'gizá = villázás /pl. szénát/ LGZ LG/Gy gyök, magyar A gyök értelme a héberben köröz, a magyarban az égbolt. Az LG gyök: lég, leg-, lóg, lúg. Az LGy gyök: lágy, légy, légy! (legyél). Az LG/Gy gyök kétszótagúvá válása Az LG/Gy gyök egyik nyelvben sem vesz fel v/b, c, d, p/f, h, j, r, sz hangot. lxg lg lgl lglg lgm lgn lgz lg lgy lgyk lgl lgyl lgym lgn lgny lgyn lgs lgt lgz lgyz lah = nedves lágy L/Ly-G/Gy, összehasonlító táblázat l-og = logikus agil = fülbevaló ugál = kerekít leg- l-óg /körös/ l-úg /lyukat fúr/ og = köröz ligión = légió l-ég, l-égi liga iduj = buzdítás l-égy! /legyél, lódulj/ og = köröz l-égy /rovar/ ogev=bujálkodik egel=borjú, lahách=lelegel l-ágyék legel, legelı agmumi=bánatos agadá=legenda l-agymatag l-egenda agúna=elhagyott l'gnáj = hátrányára likluk = nyalás l-agúna l-egény /egyén/ lugas /fényfoltok/ 665

13 likuhin = nısülés egóz = diófa iged = egylet lagzi /l-egészi/ l-egyezı l-iget LH gyökök, héber Az LH gyök: lehe = fáradt, kimerült. Az LHX gyök: l'haá = nyeldeklı. E gyök ısi képe: lihegés. A héber LH gyök: lah = nedves, léah = életerı, léhá = nyál, köpet, genny, l'hi = orca, állkapocs, satu, lúah = lemez, tábla, naptár. Az LH gyök ısi képe az élı arc. A héber LH gyök kétszótagúvá válása A héber LH gyökök nem vesznek fel v/b, d, p/f, h, r, sz, z hangot. lhx lh lh lhv lhc lhg lhj lhch lhk lhch lhlh lhlh lhm lhm lhn lhs lht lht LH, héber táblázat lah = nedves, -dús leah = élet-, nedv, életerı LH léhá = nedvesség, nyál, köpet, genny LH l'hi = orca, satu, állkapocs jud lúah = tábla, -zat, lemez, naptár lah = neki, önmagának /nn/ lahá = kimerül lehe = fáradt, kimerült LH l'haá = gégefı, nyeldeklı alef lehavá=láng hé LHX LHV laháv = lángolt, ragyogott, láng, -olt, penge, villanás, él/e/ hé /havá=volt, katasztrófa/ l'hába=a jövıben, ezentúl hé-alef /habá=ami jön/ l'haví = hozni, beleértve hé-alef /hevi=hozta/ l'havdil = megkülönböztetéssel /hevdél=különbség/ lahuc = meg-, szorult l'hicá = nyomás, szorítás LHC lohec = meg-, oda-, szorít, szorongat, kínoz, el-, nyom, nyomás, szorongatás, szorultság l'hic, lahcanit = patent kapocs /hoci-nesze/ alef l'hoci = kivinni, kivéve, kizárva 666

14 la-ahadim = egyeseknek, kicsiben, egybefogva alef /ehád, had=egy/ l'hud = külön l'hefech = ellenkezıleg, sıt, fordítva hé /hafuch=fordítva/ lahág=beszél, fecseg, -és, tájszólás l'higá = fecsegés, szószaporítás hé /hoge=mond/ lahaganut = szószátyárság LHG lehjá = pofaszíj /l'hi=arc, pofa/ LHJ l'hájim = egészségére! 2 jud /háim=élet/ lahách=lelegelt LHCh l'hichá = lelegelés, nyaldosás luhách=lelegelt lehech = útifő lihech = lelegelte, nyaldosta, megperzselte lahák = repülıraj hé-kuf LHK lahaká=társulat, együttes, csoport, raj, falka hé-kuf l'hach'isz = bosszantani, 'csak azért is' hé-ájin-szam /koesz=haragszik/ LHCh LHLH tav-2 hé hitlahléah /lahléah/ = szórakozik, bolondozik lahluhi = nyirkos, kissé nedves lihlah, lihlúah = megnedvesítette, nedvesítés lahluhit = nyirkosság, nedv, életerı, üdeség luhlah = megnedvesített LHLH la-halutin = teljesen, végérvényesen tet /holet=leforráz, eldönt/ lahém, lahén=nekik, önmaguknak hitlahem /lahám/ = verekszik hé LHM lahám = harcolt, kenyeret evett /'harcol a kenyérért'/ LHM lahim=harcképes l'himá = harcolás lohem = harcol, harcos lehem = kenyér, táplálék, lakoma /éhem-re való/ lahmanijá=zsemle, péksütemény lahmit, lahemet = kötıhártya, gyulladás tav lahán = melódia, dallam lihen = dúdol, dalol /liheg/ LHN l'héná = ágyas, szeretı /hone=táborozik/ l'halán=alant említett, továbbá hé /halán=mint lent/ l'ahór = vissza-, hátrafelé alef /ahóra=vissza/ lahás = suttogta, -ás, súgta, -ás, duruzsolt, sziszegett, ráolvasás, halk fohász LHS láhas-náhas = hókusz-pókusz lihes = suttogott, ráolvasott, sistergett láhas-ráhas = halk moraj l'hisá = súgás, suttogás, duruzsolás, sziszegés 667

15 lahsán, -ut = súgó, /színházi/ súgás, suttogás LHS láhat = égette, tüzelt, tőz, hév, penge, él/e/, varázslat, szemfényvesztés hé-tet LHT /liheg/ lihet, lihut = égette, izzott, tüzelés hé-tet l'hatim=varázslat, szemfényvesztés lihut = tüzelés lohát = égetett, izzított hé-tet hé-tet lohet = éget, égı, forró, lelkesedı lahut = szenvedélyesen kíván l'hitá = szenvedély, -esség hé-tet LHT lahatután, lahatut = bővész, -mutatvány, szemfényvesztı, -és hé-2 tet lahut = üdeség, nedvesség tav tav luhit = kistábla tav l'hitá = lihegés hilhit /lahat/ = 'kilógott a nyelve' tav LHT A láhas-náhas = hókusz-pókusz a magyar "kígyót-békát" szólásnak felel meg. LH gyök, magyar Egy magyar gyökszó van: léha. A héber LH értelmének felel meg: lihegı. Az LH gyök kétszótagúvá válása A héber LH gyökök nem vesznek fel v/b, d, p/f, h, r, sz, z hangot. lhx lh lh lh lhv lhc lhd lhg lhg lhj lhch lhk lhch lhlh lhlh lhl lhm lhm lhn lhs lht lht lht LH, összehasonlító táblázat l'héna=ágyas, lehe=fáradt lehe = fáradt léha lohad lahán = dúdol l'hitá = lihegés lehel liheg l'hi = orca Lehel lahluhit=nyirkosság lehellet lechet=menés, jacholet=lehetıség lehet l'hitá = lihegés lohol 668

16 lehá=nyál, lahluhit=nyirkosság lé-hőtı LJ gyökszavak, héber Mivel az i/j csak félmássalhangzó, az LJ gyök nem fejlıdött ki. Egy héber LJ gyökszó van: lója = épületdísz. LJ, héber táblázat LJ lója = épületdísz jud-hé lé/j/cán=bohóc LJC lajla, láil = éjszaka LCL lajás = dagasztó munkás lá/j/is=oroszlán l'jeter = inkább, jobban tav /jotér=több/ LJ gyökszármazékok, magyar Magyar LJ gyökszó nincs. A kéttagú LJ szavak mássalhangzói a következık: lj ljb ljc ljh ljl ljs ljs ljt laát = elnyelte lajbi lehe = fáradt lajhár lajás=dagasztó munkás Lajos laát = elnyelte lajt LJ, összehasonlító táblázat ájit = keselyő l-ejt ojen = egyensúlyoz lajtorja /létra/ l-ejtı A lajbi férfiak viselte fémgombos posztókabát. Nıi mellény is lehet. A lajt kerekekre fektetett hosszú, lapos hordó vízhordásra / hal szállítására való. LJS 669

17 LK/Ch gyök, héber Az LK/Ch valódi kárpátnyelvi gyök, jelentése a két nyelvben közös: lyuk, lök. Az ısi kép barlang elfoglalása magyar eredetre utal. Az újabb hangokból csak a kárpátnyelvi d-t veszi fel, ami elárulja a d keletkezésének helyét:-). Az LKX gyök: léká = nincs itt (a luka van). Az LK gyök: loke = megver, megsérül (lök). Az LK/Ch gyök: lech! = menj (löki), l'chá, lach = neked, liká = lakkoz. A héber LK/Ch gyök kétszótagúvá válása A héber LK gyök nem vesz fel v/b, c, p/f, g, m, n, r, z hangot. lkx lk/ch lk lk/chd lkh lkj lkj lkk lchlch lklk lkn lk/chs lchsz lcht lkt lkt LK/Ch, héber táblázat laká = megverte /bottal/, megsérült kuf LK loke = megver, megsérül kuf l'chá, lach = neked, magadnak lech, l'chí /l'chá: poet/ = menj! /hn, nn/ LCh /luka: hiánya/ léká = nincs, nincs itt /arám/ jud-kaf-alef LKX laka = lakk kaf /lak-ak/ liká = lakkoz LK kaf luká = lakkozott lachád = elfoglalta, elfogta, foglyul ejtette LK/ChD leched=csapda l'chidá = elfoglalás, elfogás lukad = egyesült, tömörült kaf liked = összefogta, -tartotta, egyesítette kaf likud = egyesülés, összefogás kaf lichdé = -ig, kb. /kedáj=érdemes/ lakáh=el-, vesz lekah = tanulság, tudás, tan kuf lokéah = vesz LKH lakóah=vevı, vásárló, ügyfél likúah = vétel, vásárlás kuf lukáh = vett lakhán = tolvaj, enyves kező lakáhat /lakah/ = el-, venni kuf l'kihá = vétel, kézbe vevés kuf likuhin = nısülés lakuj = hibás, fogyatékos kuf l'kijá = megverés, sérülés, fogyatkozás LKJ likuj = hiba, hiányosság, fogyatékosság, sérülés 670

18 likuj = lakkozás kaf LKJ l'chach = ezért, ehhez, erre, arra lakak = nyal lekiká = nyalás likek = nyaldos 2 kuf LKK lak'kán, -ut = nyalánk, nyalakodó, -sság 2 kuf LKLK lachlechán = 'koszfészek' LChLCh likluk, liklek=nyalás, -ogat 2 kuf lichlech, luchlách = bepiszkította, -szennyezte, -ett lichluch = piszok, szenny, beszennyezés lichluchit = szutykos fehérnép, Hamupipıke tav l'kamán = lásd / alább kuf lichlál = -hoz, helyzetbe lachém, -én / lachén = nektek / azért, ennélfogva lakóni = lakonikus kuf LKN likrát / lich'orá = elébe / látszólag kuf-alef lekes = késıi búza, másodnövény kaf LK/ChS likes = utóéréső gyümölcsöt szed kaf leches = raffia, faháncs li-ch-se = amikor, ha majd /egymásután 3 elıljáró: l, c, s/ LChSz lichszen = oldalra hajt, félrefordít szamach szamech lichszun = félrefordítás luchszán=oldalra hajtott szamach lochszán=átlósan, ferdén szamech lechet, lalechet = menni /lökıdni/ tav LChT l'chathilá = eleve tav LKT l'kut = fogyatékosság /lyuk-at/ kuf-tav lakát = össze-, leszed, szedeget, letép /gyüm/ összegyőjt, megfoltoz kuf-tet LKT kuf-tet liket, likut = összeszed, -és, -győjt, -és, leszed, letép /gyümölcsöt/ leejt /labdát/ leket = hulladék /gyüm. gabona/ győjtemény, szemelvények kuf-tet kuf-tet l'kitá / lukát = össze-, leszedés, letépés / összeszedett /gyüm/ kuf-tet lektika = hordszék likutim = győjtemény kuf-tet L/LyK gyök, magyar Az ısi kép: barlang elfoglalása. Az l és k hang nagyjából egyidıs lehet. A magyar LK gyök: lak, lakó, lék, lök, luk, lüke (lukas). LyK gyök: lyuk. 671

19 Az L/Ly-K/Ch gyök kétszótagúvá válása A héber gyök nem vesz fel v/b, c, p/f, g, m, n, r, z hangot. A magyar gyök nem alkot II szótagot b, c, p/f, g, h, n, sz, z hanggal. lkx lk/ch lk lk lyk lkv lkcs lk/chd lkd lykd lkh lkj lkj lkj lkk lkk lchlch lklk lkl lkm lkn lk/chs lks lchsz lcht lkt lkt lkt liked=egyesítette lak L/Ly-K/Ch, összehasonlító táblázat lakuj=hiányos, leká=nincs luk, lyuk loched=elfoglalta leká = nincs l'kijá = megverés l'kijá=fogyatkozás lakó lék lök lüke lekiká = nyalás lekvár /lekuár/ lakhán = tolvaj likvidál likuj=lakkozás lakuj = hibás lekes=késıi, lakuj=fogyatékos lakáj, lakájos likacsos Lukács halká = birtokrész lukad=tömörült likuj = hiba lakik lökdös /ki/lyukad lokéah=elveszi /jól/lakik lekiká = nyalás lakk /fényesít/ loke = megveri lakol, lakli /büntetik/ luká=lakkozott lokál likek = nyalta leká = nincs itt lak'kán=nyalakodó lakoma lékel Lucullus lukad=egyesített lekiká = nyalás lekes = késıi lakás likır Lökösháza lekes = másod- lakos /elbitorló/ lichszun=félrefordítás luxus 672

20 liked=összetartotta luchszán=átlós lakat Luxenburg leched=csapda loket = ö.szedi leket=hulladék lakat /zár/ lektor löket liket=összeszedte lakuj = fogyatékos l'kijá = sérülés laktat /etet/ lökött /hülye/ lüktet /seb/ A Lucullus: ínyenc. Biztosan kitalált név, felnıtt korában ragadhatott rá. Luxemburg A római idıben a település 2 utcából állt. LL gyök, héber A közös értelem: éjszaka, fogság. Az LLX gyök: lulaá = hurok. A héber LL gyök: lajla, léli = éjszaka, -i, lul = ketrec. LL, héber táblázat /éla=feljebb/ l'éla = feljebb, fent ájin-alef l'lo = nélkül, -talan alef /lo=nem/ LL léli = éji, éjszakai 2 jud lule /alef/, lulé = ha nem... lul = csigalépcsı, járóka, baromfiketrec LLX LXLX LLV LLJ LLCh LLT alef lulaá = hurok, gomblyuk, gombház hitlá'léa /li'lá/ = 'cigányútra tévedt' 2 ájin loláv = csavarszeg luláv = zöld ág lulán = baromfi tenyésztı / gondozó jud luljani = csigavonalú, spirális jud lulján, -ut = kötéltáncos, akrobata, -tika lilach = orgonavirág jud /lila/ /olám=világ, örökös/ l'olám = örökké, mindig ájin lilit = fülesbagoly, Lilith /démon/ 2 jud-tav l'altár = rögtön, nyomban alef-tav /ilter=rögtönöz/ Az orgonavirágra két szó is van a héberben: lilach és szagol. A "lilach" az éjszakával kapcsolatos a "szagol" pedig... Tehát nemcsak rokonszavak, hanem érthetık is mind a két nyelvben. Ehhez csak egy hozzáfőzni való van: a Közelkeleten egyáltalán nem volt vadon most sem él meg orgona:-). 673

21 LL gyök, magyar A kevés szóval rendelkezı LL gyök ısi képe: a lila éjszaka egybevág a két nyelvben. A gyök a Kárpát-medencében keletkezett. A magyar LL gyök: lel, lila. Az LL gyök kétszótagúvá válása llx ll ll llv lld llg llj llch llk llm lln llt llt LL, összehasonlító táblázat lél = éjszaka lel lul = ól, ketrec lelı/hely/ lilach = orgona lila lilit=fülesbagoly Lili léli = éjszakai lélegzés /hallatszik/ l'éla=felsıbb, l'lo=nélkül lélek /test nélküli/ l'lo = -talan lelenc lél = éjszaka lelet lul = 'ketrec' lel-tár lajla = éjszaka liliom /fekete irisz/ A liliom a Közel-Keleten ıshonos. A szó eredete a sötétkék (fekete) írisz lesz. A héber LM álgyök Az LXM gyök: l'óm = nemzet, hi-l'im = államosította. E gyök valódi, l elırag nélküli elıdje az XM gyök: em = anya, ám = nép. A héber LM gyök: l'mó = -nak, -ra, láma = minek? Az l nélküli elıd az MX gyök: ma = mi? ami, mi = ki? aki. 674

22 Az LM gyök kétszótagúvá válása A héber LM gyök nem vesz fel v/b, c, f, g, h, j, k, m, s, sz, z hangot. lxm lm lmd lmp lmch lmlm lmn lmr lxmt LM, héber táblázat lamó = nekik, l'mo = -nak, -ra LM láma = minek? miért? l'óm = nemzet alef LXM alef hi-l'im /l'om/ = államosít l'umi, -ut = nemzeti, -ség alef lamád / l'midá = meg-, tanulta, tanulmányozta / tanulás LMD lumád = tanult limud = tanulás, tanítás, tan, tanuló, megszokott, betanított, donga? lamed = 'm' bető lemed=tan, -ítás limed = tanít lomed = tanul lamud=hozzá-, szokott, gyakorolt limudi = oktatási, elméleti, tanulmányi lamdán, -ut = tanult ember, tanultság lampad = lámpa, lámpás LMP lemech = 'fajankó' /bibliai ffinév/ LMCh LMLM limlem, limlum = gögyög, dünnyög, -és, rámorog, -ás lemalmel = gügyög, mormol, lamentál /milmel=motyog/ l'maán = -ért, miatt, a kedvéért ájin l'min =...tól fogva /min=fajta/ LMN limon = citrom l'umani = nemzeti, soviniszta alef LMR alef /mare=mutat/ lémor=mondani, -ván, azaz lomár / omer alef=mondani/mond lamrot = ellenére, dacára /marut=uralom/ tav l'mérahók = messze /meruhák=távolesı/ kuf l'masál = például /masál=másol/ l'miseii = símára, tisztára /mesi=selyem/ ájin LMS l'máasze = a gyakorlatban, ténylegesen /maasze=tett/ ájin-szin LMSz lemáta = le, lent /máta=alul/ tet LMT l'maét = kivéve, kizárva ájin-tet LXMT l'umát=szemben, viszonyítva ájin 675

23 Az LM gyök, magyar Az egész L gyökcsoporton láthatjuk, hogy a magyar nyelv is gyakran felvette az l elıragot, de is beolvasztotta a szavakba. Az LM gyök: lám, lom. Az LM gyök kétszótagúvá válása A héber LM gyök csak a lampad = lámpás szóban "találkozik" a magyarral. lxm lm lm lmb lmd lmp lmp lmh lmch lmlm lmn lmr lxmt lmz holem= 'ráüt': olyan l-ám lamád = tanult láma /pap, háziállat/ LM, összehasonlító táblázat l'om=nemzet, láma=minek? l-om /omlik, ömlik/ lampad=lámpa, lámpás l'om = nemzet lampad=lámpa lámpa, lámpás lom-b /nép benn/ lump /éjjeli élet/ lógó szıre van lompos /lombos/ lemalmel=lamentál limon = citrom lehe=fáradt, méah=zsíradék lamentál limonádé lomha omesz = teherbíró l-emez lomed = tanul lumen /okos/ A lámpa világításra szolgáló folyadéktartó edény. Nem héber-magyar szó, cseh, faeröeri, olasz, stb. nyelven ismert. LN gyök, héber A héber LN gyök: lun = hál (elnyúlik, eltőnik), liná = alvás. LN, héber táblázat LN /Land=föld/ lin, liná /lan/ = hál, alvás lun /lan/ = hál l'án = hová? alef hélin /lon/ = szállást adott, visszatartotta /éjszakára/ l'éné = szemeláttára ájin-2 jud /Luna=hold/ halaná = panaszkodás hilin, hélin /lun/ = panaszkodott /tluná=panasz/ 676

24 LN gyök, magyar A magyarban sok egyéb gyökre felragadt l prefixum képez LN származékot. A magyar L/Ly gyök elvont értelme: lett belıle. A magyar LN gyök: len, lın (lett belıle). Az LNy gyök: lány, lény. Az LN gyök kétszótagúvá válása ln ln lny lnc lncs lnd lng lngy lnyg lnyh lnk lnt lán = 'alvó' lány /jány, lán/ LN, összehasonlító táblázat lán = hált /kinyúlik/ l' = -hoz, on=erı, gyász len /rost/ lián l-ın /lett, történt/ lán = hált lin = hál lun = alszik lénia /fekszik/ Lina /alvó/ L-una /Hold/ ani = én l-ény /mint én/ anud=felcsatolt éjn... = a szeme inuj=megkínzás lán = felszik /long=hosszú/ lánc /lán-tesz/ l-encse /szem-es/ l-incs /inu-tos/ lonc /elnyúlik/ anud=feltőzött anud=rácsatolt l-ándzsa lend /kerék/ lendít oned = ráköt anidá=feltőzés l-andol l-eánder útmenti anug = élvezet anog=gyengéd l-áng, lángol l-eng, lengı anog=gyengéd engel = angyal l-angyos /ángya/ l-engyel /jóbarát/ anahá = sóhaj injani=tárgyilagos l-anyha l-ényeg lán = fekszik enek = ajándék l-anka L-enke 677

25 léot=kimerültség lankad lán = fekszik lant l' =le, anán=árny, felhı l-enn, l-ent l'rá /m'lrá/ = véghangsúly ájin Héber LR gyök nincs /rá=barátkozik/ la-rov=többnyire, bıven /rov=sok/ líriut = liraiság líra = font /megfontol/ LR l'-raavá = közszemlére alef /roe=látja/ l'-roec=vesztére ájin /roec=bukás/ l'-rabot = beleértve l'-regel = folytán, miatt, alkalmából /ragil=szokás/ l'-erech = körülbelül la-risoná=elıször, elsı alkalommal alef /erech=érték/ /rison=elsı/ A líra szó eredete a latin: lyra = kis hárfa, és a görög: lyra (verset, dalt kísérı hárfaféle). A líra 2002-ig Olaszország pénzneme is volt. A líra a lexikon szerint a latin libra szóból származik, ami súlymérték megnevezése volt. A két "líra" között a mérlegelés verses skandálás teremt kapcsolatot. LR szavak, magyar Az RL gyökbıl a magyarban is csak néhány szó és személynév származik. Magyar LR gyökszavak: lári-fári, lıre. A kéttagú RL szavak lr lr lrv lrk lrm lrn lrt LR, összehasonlító táblázat ará=kitárta, paár=szájtátó l-ári-fári ore = átönt l-ıre ore = átkoz lóri /papagáj, kiabál/ arbe = sáska óren = fenyıfa oreh = leszedi l-árva L-ırinc l-urkó 678

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ľ ľü ľ Ĺ ü ľ É Ĺ ń ü ôĺ ú ä ä Ĺ ľ ľ ü ö ť ü ĺ ú ĺ ĺ ĺł ĺ ü Ĺ ű ö ť ö ö ö ö Ĺ Ĺ ű ľ ö ľ Ĺ ľ ľ ú ü ö ď Ĺ Ĺ ĺ ú ö ö ľ ü ľ ľ ö ö ö ĺö ľ ľ ö ö ľ ö ö ľ Ĺ ö ľ ľ ĺ ö ö ź ö ź ĹÚ ö ľ ĺĺ ľ ĺ ĺ ö ö ö Ĺ ĺ ĺ ľ ŕ ú ę

Részletesebben

ó ľ ő í ő ľ ő ĺĺ ő ü ő ľ ó ő ĺ ľó ý ü ĺľ ö Ĺ É Í É Á ľ É É É Íľ Ü Á ą É Íľ ľ Á őň Íľ Éľ Ü ĺ É É Á Ę ľ ĺ ľé ł ĺ ľĺ ľ ĺá ĺ ł ő ľ ĺ ü ĺ ľ ő ď ľő ő ő ź ĺ ĺ ő ü ľő ó ó ü ť ę ü ľ í ö í ü ü ö ő í ü ľ ź öĺ ź ő

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ą ĺ ľę í ő ľ ó ő Ĺ ó ą ľä ľŕ ľ ĺ äíľ ľä ő ü ó ő Ü ö í ű ő ó ó ö í ó ó ó ó ö ö ó ó ó ĺ ü ö ó ő ő ö ó ó ó ľ ó Ö ó ĺ ó ö ő ľ í ó ő ó ĺ ő ř ü ý ę ö ő ĺ Ü ö ö Ö ő ó ó ű Ö ĺ ó ó ň ő ó í ó ő ő ó í ó ő ü ĺ ő Ö

Részletesebben

ł Á É ľ Á ľ ľ ľ É ő ó ł Á ľľ ľ ő ľ ö ó Á ľ É ű ő Ż ü ő ő ő ľő ľő ő ő ó ó ő ó ü ö ü ö ü ö ĺ í ÍÍ ź ľ ö í ő ú í ź ú ľ ź í ú ú ľ í ľ ö ö ó ó í ľ Á Ż Ż í ó ú ľ ó ó ú í ĺź ö ö ö ü ľ ő Ż ő ö ö ő ĺíĺó ő ĺ ü ö

Részletesebben

Ő é Í é ľ ŁłŁ Ěš í é ő ü ú ľ ľ ú é ĺ Ż Ż É ĘŠ šť Í ú é ő ü é Ł ó í ľó ć ő ĺż ú ľ ó í Ť ĺ ś ľ ł ĺ ö ó é é é é ő é é é é Ż ü í é í ő ľ ó é ö ö ö é ľ é ü é é é é é ö é ź é ő é í ö ű ľ é é É ĺé É í ö é í é

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ó ľ ü ľ ľ ľ ü ľ Í ľ ľ ľ ĺí ä ü ľ ĺą ĺ Í ü É ĺ É ĺ Á Ü Á É Íľ É Ü É É Á Ł ą Á ĺ łł ł Đ ĺ ĺ Ĺ Í ą ĺ ą ĺ ł ł Ľ ĺ ľ ů Í ý ź ź ĺ ü ó ó ö ź ĺ ĺ í ó ó ę ö Ĺĺ ó ę ű ó ö ó ľ ó ö ľó ó ó ľ ĺ ę ľ ó ľ ľ ú ö ľ ó ĺľ

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

ľ É ľó ó ľ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ľ íĺ ľ ĺ ľ ö ľ ľ íĺľ Íĺ ö ľ í ü ö É Í É ĺ ĺ É É É ł É Í Ü ĺ É ó É Ü É Á ł É ł Ň ĺá ľ ľ ľ Ę ź ľ Ĺ ý ü ę ĺ ĺ ź ź ó ó ó ö ó ü ó í ű ó ĺ ű ű ĺ ľ ó Ą ö í ó Ť Ą ĺ ŕ í ü ľ ä ľ Á íą Üĺ Á

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

ú ú Ż Ż ą ô Í ú Ö ő í ü ĺ í Ż Ż ü ĺ ü ĺ ú í ő ĺő ĺź ü ł ö ĺ ű ő ö ö Í í ő ĺ Í Í ő ő ü í ő ő ö ĺ ő ő ĺ Í ĺ ĺ ť ő ĺ ĺő ő ü í í Ĺĺ ę Ĺ Ĺ ő ö ú ĺ Ö ö ő ö ö ü ö ő Ą Ś ö ő ü ö ő ĺ ĺ É ĺ Á Á Ó É ź Á Ü É Ü Ä ú

Részletesebben

ő ĺ ő í ő ü ő ľ ő ő ü ő Á ú ź ę ź ź đ ĺ ő í Ĺ ďř Ú Ą ĺ ő É ĺ É Ü ľ É Íľ Ü É Ü É Ę ľ ľ Ą ł Ö É É É É ĺ ő Í ą ľ ü ĺ ź ľ í źę ź ý ő ó ľ ĺ ő ő ľ í ľ ó í ź óđó í đ í ó ó í ő ź ő í ź í ő ź ý ľ ź ö ľő ľ ö ę Í

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ł ö ĺľ ľ ľ ł ĺ ľ ü ö ű ą Í ü É Íľ É ľ Á Á É Ü ĺ ľ ľéü ĺ ĺ Á É Íľ Ü ľ É Á ł ŁĄ Ü ĺ É É É ł Ł ľľ É ł ľ ĺ ĺá ľ ń ü ü ü ź ű ź ö ö ö ű ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ł ö ü ĺ ö ö ľ Ü ö ú ľ ö ö ö ź ö ö ź ź ö ö ź

Részletesebben

ő ő ř íź í łä ä ľť í ü ő ü ő ó ö ó ü ú í ó ó ó ĺ ő ő ő ĺ ó ő ő ő ö ö Í ő ö ő ő ó ő ü ĺ ő ő ó ĺ ö Ĺ ö ö ű ĺ í ö í ő ő ő ó ĺ í í Ę ĺ ó ö ű ĺ í ĺ ő ú ö ű ó í Ęö ő ű ÍÍ í ű ő ó ő ó í ő ő ő ĺ ő í ő ó ü ö ö

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

ą ľ ó ľ ő ü ĺ ü ą Ő É ľ ĺ ĺ ü ľ ľ ó ó ĺ ĺ ő É ľ ó ö ő ź ő ľ ĺ ľ ő ő ő ü ĺ ö ö ó ő ö Í ó ź ó ü ő ő ü ź ű ź ú ö ö ú ó ú ó ú ź ő ü ź ű Íź ú ĺ ź ő ľ ĺ ő ó ĺĺ ú ľ ó ö ĺ ź ĺ ő ľ ź ó ü ź ź ľ ő ń ö ö ó ü ź ű ö

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ľ Í ĺ ĺ ľ ú ľ ĺ ľ ľ ü ł ľ ĺ ĺľ ú ĺ ľ ľ Í ü ĺ ń ł ł ó ó ú ü í ó ľ ĺ í ĺĺ ü ź ö ó ó ö ü ó ú ů Ö Ĺ í ź ĺ ľ ü ö ź í ö í ľ í ź í ĺ ú ľ ä ľ Ę í ł üź ĺ ö Ż ű ö ń ú Í ĺ ĺ ó ú Ö ź Ĺ ú ź ź í ö ó ú ź ź ú ö í đö ú

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

ą Ą ó ľ ő ü ő ő ő ü ő ú ü ľ ľ ü ĺ í ł ü É Í É ľ ľ É Á ľ ľ É ł É Íľ Á É Íľ Á ł É Ü ľľ ľ É ľ ľ É ĺ ľ ĺ ľé ľ ĺ ľ ł ĺ ĺ ł ľ ľő ľ ý ő ő ĺ ő ő ĺ ó ľ ľ ĺ đ ĺ ü ű ľ ó Ĺ ü ő ľ ľ ö ű ü ő í ő ü ü ü í Ĺ ő ý ľ ź ľ

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1., Képes szóolvasás 1. feladatlap Döntsd el, melyik szó jelentése illik a képre! Lehet, hogy az összes szó jelentése illik a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Ą ął Ď Í ő ľ ľü ĺó ľ ĺ ľ ő ü ĺ ö ľ Ö ľ ó ő ĺ ó ĺ ö ľ ľ ĺó ľó ő ľ ó ź ő ü ó ľ ó ĺó ó ó ö ź öľ ĺ ö ĺľ ö ő ľ ó ő ő ő ľ ď ő ľ ĺľ ú ę ö ľ ő ó ź Í ö ő ľ ľ ľ ö ú ľü ő ü ő ű ö ü ő ľ ó ó ľ źú ü ő ű ű đ ő ü Đ ö

Részletesebben

ó áľ ľ á á áľ ő ľ ő á ő é ő ü é ő ĺ ó đ áľ ĺ ź á áľ É Íľó í ü é á á ő í é Ĺ é É É Íľ Á ľ ł ľ ĺ É Ü É ĺ É Á ľ ľ ĺ ľé ý áľ á á ó é ü ĺ á é é á á á ĺ á é é áĺ ź ź ź é ő ü ő é ö á ő ő ő ľ á é ľ á é é ö é ő

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ó Ö ľ ü ĺ ę ó ö ľ ĺ É ü ľ ĺ ľ ź ź ó ö ó ö ó ę ľ í ó ü ľ ü ľ ľ ľ ó ľ ú ü ć ű ź ű ö ö ú í ę ö ö ü ú ö ö ó í ó ľ ö ö ľ ó ľ ö ĺę ű ö ýć ű ö ü ź ö ö ó ľ Í ó ű ó ö ĺĺ Ą ó ę ľ ö ö ó í ó ö ę ę ö ę ü ó ö Í ó ľ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ü ü ó ő ź Ü Ü Ü ú Ĺ ú ü đ ľ ĺ ńź ő í ľ ľ í ü ö Í ü ź É ő ľ ź ő Ó ö ú ó ľ ź ő ť ď ö Ó ú ľ ű ľ ó ľ ĺ ü ú ľ ű ü ľ ű ü ľ ó ő ľ í ó ú ű ó ľ ĺ ő ű ü ö ü ö ý ľ í óíľ ó ó ľ ľ ő ľ ĺ ö ö ý í őí ó ó ľ ľ

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ő ü ő ę ü ź ź ĺ Ť ĺ ľ ü ű ö ő ő ő í ź ľ í ü ú ü ö ű ú ö ő ýľ Á Á í ĺí ö ű ű ö ő Á ľ í ľ ü ľ ľ í ű ö ö í Ĺ ĺ ú ö ľ ö ĺ ő Ą ö ő í ő ĺ í ő ý ľ ő ö ő í ő ľ ľ ú ö ľ ć í ő ő ü ő ü í ő ĺ ű ł í ő ő ü ö ź ľ ź ü

Részletesebben

ő ľü ő ź ő ĺĺľ ó ľ ó ľ ö ö ú É ź ü ĺł Ä ę ó ó ľ ö ü ő ő ť ő ő ő ľ ť łü ĺ ö ő ľ ü ĺľ ö ő ó ó ĺ ľ ö ź ľő ĺ ľ ľó ű ő ő ő ő ö ź ő ĺľ ľĺ ó ĺ ö ő ű ő ď ĺ ú ľ ó ó ĺĺ đ ö ĺ ö ĺ ľ ź ü ő ľ ľ ő ő ę ó ó ü ľ ö ő ź

Részletesebben

Á ö ľľ ĺ Ú ö źů í źĺ ö íľ üö ľ ľ ź ľ ĺ í Ą ĺ í ľ ü í í ź ź í í ľ ź üö í ö ę ĺ ú ö ö ö ű ö ö ľ Ĺ í ü ę ĺ í ĺĺľ í ľ ĺ ľ ľ ö ľ ľ öľ ę ľ í ź ľ üö ü ľ í Ĺ ę Ĺ đ í ę ľ ű ö ĺ ű ö Ä ü ĺ ú ö ę ę ű ö ź í Ä ĺ ű ö

Részletesebben

Kedves Káptalantótiak!

Kedves Káptalantótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 5. szám Kedves Káptalantótiak! Június 25-én szombaton ötödik alkalommal kerül megrendezésre a már hagyományossá vált Tóti Tócsi nap falunap - a káptalantótiak

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ľü ó ĺĺľ ľ ź ľ ľ ľ ľ ľ ľľ ľ ü ľ ó ú í ľ ó ó ó ľ ľ ź ź í ó ĺ ľ ü í ö ú Ĺ ľ Í ľ ľ ü ź ĺ í ź ú í ó ü ý ö ĺ źú ĺ ö ö ĺĺ ź ó ĺ ĺ ź đ ö ö Í ó í ľĺ ü ö ĺ ź ú í ĺ ö ö ö ĺ źúź ź ź Ĺ ú ö Í Ĺ ę í ĺ ĺ ö ö ó ü ĺ ű

Részletesebben

Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból

Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból Ajánljuk az Óhegy Legjobb Szakácsa és az Óhegy Legjobb Cukrásza 2012 (a barokk jegyében!) Címek elnyeréséért induló kedves versenyzıink figyelmébe! Természetesen nem kell szó szerint értelmezni a recepteket,

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

ú ú Ż ń ĺ ĺ ú í ĺ ĺ ü ó ó ó ö ĺ ö ó ó ó ĺ í Á ú Í ö źĺ ĺ ó ó ó ö ý ö ĺ ú ź ö Ü ö ř Đ ź í ú ź ö ü ö ö ź ö ö źú ö ö ú Ż ó ü ö í ö ö ó ĺ ź ü ö Í ö ź ó ú ö í ę ö ź ö ö Ü í ú ö ó ö Ü í źń ĺ ź ó ú ź ö ö ö ź

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ú ľ ľ ĺ ü ĺ ü ĺľ ĺ ľ ľ ń ĺ ĺĺó ó í í ľ ĺ ľ í í Ü í ľ ü ĺ ľ Ö É ö ó ó í ä ű ĺ ö ó ó í í ś ó ó í ö í ö ú ľ í đ ü ľö đ ü ĺ ü ľ ľ í ĺ ľ ö í ľó ó ó ĺ ź ö ĺ ű ö ó ę ż ü ĺí ö ľ ľ ĺ í ĺ ó ö ö í ó í ö ĺ

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ą ł ę ú ľ ő ä ő ő ź ľ ő ĺ ő ľ É ą É Ą í Ĺ í ľ đ źů ő í É Í É É Íľ É Íľ ľľ É ĺá É Éľ Ü É É É ľ É É ĺ ĺ í ź ÍÍ ź Đ É Á ĺ ĺ ĺĺ ĺ Ą ő ő ő ő ź ű ź ĺľ ĺĺ É í ź É Ĺ Ĺ í ő í Ĺ ľ í ő ő ź ľ ź ź ľ í ĺ ľő ő ő É ź

Részletesebben

ĺ Á Ü Á íĺá ő ü ő ü ő ö ű í ü ő őí ö ü ü íí ö ú ü ő í í ő ő í őí ü ő ĺ ő ú ö ű í ő ü ĺ ü í ő ĺ ú ü őí ő ú đ í ő őí Á ü ő ő í í ű ő ö í ű ö ú ĺ ĺ ő őí ő ö í őí í ü Ü ú ö ü í ú í í ö ö ú í í ú ü ő í ő ü

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

ü ľ ľ ü ľ ú ľ ľ ú ľ Ż Í Ó ú ľ Ö ő ü ú ű ĺ ö ő ó óľ í ü ľ í ő ó ú ź ő ő ľ í ü ü ó Ż ő ľ ú í ő ó ó ő ő ő ő ő ü ó ő ö ú ĺ ó ó í ľ ź ő ĺ ü ó ľ ľ ü ľ ő í ó ľ ĺ ő ó ő ő ő í ü ü ó Ż ő ú ľ ź ľ ú í ľ ź ő ľ ľ í

Részletesebben

í ľ ó ö ű ľ ĺ ó í ľ ó ľ ö í đ í ź ö ľ í ł ó ö ú Í ö ú ú ú ú Í ó Á ĺ ź ĺ ĺ ľ ü ú ö ĺ ĺ ĺ ú ľ ĺ ľĺ ĺ ú ĺ ę öľ ľ ú ľĺ í ó Á ü ö í ĺ ú ľü ĺ ó ĺ ü ö í ö ű í öľ í ó ź í ú ó ĺí ó ľ ó ó ö ľ í ó ĺ ĺí ó ó ź ó ť

Részletesebben

Szabó Imre SOROZAT MINŐSÉG RAL-SZÍN TERMÉKKÓD MEGNEVEZÉS FELÜLET FÉNYESSÉG ÁR/EUR/KG ÁR/HUF/KG

Szabó Imre SOROZAT MINŐSÉG RAL-SZÍN TERMÉKKÓD MEGNEVEZÉS FELÜLET FÉNYESSÉG ÁR/EUR/KG ÁR/HUF/KG POWDER TRADE KFT. office@powdertrade.hu Tel: +36 26 555 043 Szabó Imre 2015. március 12. Fax: +36 26 555 044 Mobil: +36 30 21 22 500 SOROZAT MINŐSÉG RAL-SZÍN TERMÉKKÓD MEGNEVEZÉS FELÜLET FÉNYESSÉG ÁR/EUR/KG

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Selmeczi akadémisták 1856-ban

Selmeczi akadémisták 1856-ban EGYENRUHÁINK Selmeczi akadémisták 1856-ban Selmecen a legrégebbi tanulók azok az expactansok és praktikánsok voltak, akik egy bányatiszt mellé osztva tanultak. Ezek a korabeli diákokkal egyezı ruházatot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben