MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Á tanító méhészete. BCU Cluj AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Á tanító méhészete. BCU Cluj AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 57. évfolyam. Kolozsvár, szeptember 1. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Felelős szerkesztő és kiadó: I - K * 3 1 K - M - E ta *i ai A M KOLOZSVÁR, TÍÍRillf RÍI INT 4 P e n g ő é v i i a e m e l l e n é b e n Majális-UCCa 22.. ",, *7 ' tagságiilletmén, fejébe- Telelőn az. " E M E,b - l e l o o k ~ m ' t k a " 1 - kapják. Á tanító méhészete. Szegény ember volt a tanító úr, mint minden tanító, amióta világ a világ. Szegények a szó anyagi értelmében, de a lelki oldalon annál többjük van. A mi tanítónk sem szűkölködött e téren, 23 éve minden lelkesedésével faj és hivatás szeretetével indult el a székely portáról a messzi nyugat érdéyi magyar faluba, hová kinevezése szólt s ahol magyar végvárat kellett tartania. Ködös őszi reggel látta meg azt a dimbes-dombos vidéket és a merész tornyú kalotaszegi falut, ahol az ő számítása szerint 1 2 évet tisztességből majd csak megmarad és Isten rendeléséből 17 évig lett otthona. Amikor a pap és kurátor nagy szíves fogadás után a papíron szereplő j^y'adal'm aik a t természetben is bemutatta, egyetlen pont látszott bíztatónak, az iskolákért. Bíztatónak Ígérkezett pedig nem a meglevő állapotáért, hanem azért a képért, ami átvilllarít a tanító gondolatában. Ide pedig méhészetet teremtek. Mert élni még a felekezeti magyar tanítónak is kellett és kenyérrel is abban a kilátástalanul sötét román világban, amikor az államtól nem várhatott semmit, mert az nem akart adni, a néptől ismét csak nem, mert azok meg nem tudtak adni. A jó Szentlászló pénzes" kanonika földek pedig Debrecenben talán igen értékesek lehettek volna kavicsbányának, de a kenyeret, azt igen szűken mérték. Mondom, a kép már élt sok minden egyéb tervei mellett a létesítendő méhészetről is. Igen ám, de hosszú és nehéz az út az elgondolástól a megvalósulásig, ha léptennyomon találkozunk a legnagyobb úrral: a nincsennel. S ha ma azt állítom, hogy mégis van ennél még egy hatalmasabb erő is az a k a- r a t, akkor nem az elmélet de ime a gyakorlat igazolja azt. S az elszánt akarat még a nincsent is vanná tudja parancsolni, kezdő méhésztársak, csak tudással párosult legyen a vasakasrat. A mi tanítónk ténylegesen rendelkezett már némi alaptudással, hiszen már az intézet utolsó évfolyamain ott segédkezett a gazdaságtan tanárnak az intézet méhészetében és otthon is volt pár családja. És - ez volt a nagy nincsen"-ben az egyetlen,,van"-ja. Erre építette tervét, ösz volt és hosszú téli esték elé nézett, amikor az előbbi vanhoz még az idő-van és erős két kar is vian, elgondolás is társult. Kaptárakat fogok készíteni a télen, jelentette ki a tanító úr egy napon. S mert a négy üres fal között senki

2 142 ellent nem mondott, az indítvány határozattá lön. 1. Kell pedig hozzá gyalupad, gyalu, fürész, furó. Ezt kölcsön kérem az ácsmester boltostól, akinek ugy is majd csak a tavaszon lesz szüksége reá. 2. Kell továbbá deszka, léc. Ezt majd kiválogatom a szomszéd gyártelepről szállítandó olcsó tüzilécből. 3. Kell végül hozzá mester, arra pedig itt vagyok jó magam. így költözött be a tanítói lak ebédlőjébe a gyalupad (más bútor úgy sem volt benne). S amikor a gyermeksereg hazazsivajgott a tanító úr a nap hátralevő óráira átalakult asztalosnak. Fél éjszakákon át szólt a gyalu, kopogott a kalapács és alakult lassan és bizonytalanul az első kaptár. Bíz ez tökéletlen gyártmány volt de volt. A következők már okultak az elsőn és mire az első tavaszi napsugár bekandikált a tanítói lak ablakán, 5 vadonatúj álló Boconádi kaptárt bámulhatott meg. A tanító pedig feltört tenyérrel, de az alkotni tudás boldog gondolatával szőtte tovább terveit. Lakás már volna, csak lakó kell bele. És ez a legnehezebb ügy, mert ehhez már igazán pénz kell s az pedig igen ritka vendég volt a tanító úrnál még kis tételben is, hát 1200 lej (40 pengő), amibe 2 parasztkas keírült? Honnan vegyen egy árva felekezeti tanító 1924-ben kora tavaszszal, amikor még semmi terménye nincs ennyi sok pénzt? De jó az Isten. Mert ime egy szép napon illő kopogás és köhögés után János gazda (a falu nábobja,) illedelmeskedik be a tanító úrhoz. Egyetlen székére ülteti János gazdát, jó maga pedig az ágy szélét foglalja el és indul a beszéd fonala. Szó esik időjárásról, elmúlt nagy télről, a közelgő kikeletről, adóról, áltatáirakról, a kis Jancsi gyerek tudományáról s a végén, legislegvégén jövetele céljáról. Hogy hát itt a kertben majd csak fű terem, amit illő áron (kora tavaszi áron) ő megvenne már most és ha netalán szükség lenne a pénzre, ki is fizethetné, mert hát takarítást, gereblyézést stb. igényelne a kert s ha az övé a széna, ő mindezt már most megkezdené. Hosszú alkudozási bizonygatás ellen- és mellette érv következett ezután végeredményében János gazdáé lett a tanítói kert szénatermése, tanítónknak pedig pénz idegenkedett a zsebében. Hogy azonban a szokatlan jószág soká ne nyugtalanítsa álmait, már másnap kellő öntudattal állított be így felszerelve a szomszéd falusi kollégához méhvásárlás tárgyában. Innen pedig még az este beállta előtt egyetlen fillér nélkül, de két kas méh boldog tulajdonosaként vette az irányt hazafelé. S talán a dombokról olvadó hó is tudott a dologról, mert a patak vize a zugónál azt duruzsolta a fülébe, hogy méhed van, méhed van, sőt a kiserdőn is, ahol áthaladt, valami bolond cinke kicsi méh, kicsi méh kiáltással üdvözölte. Balogh Jenő ig. tan. (Folytatjuk.) raeneszef: Dr. Máté Lajos és Társa BUDAPEST. V. ZOLTÁN-U. 11. SZÁM. Telefon: Dúsan fölszerelt raktárunkban méhésztársaink a méhészet körébe tartozó összes cikkeket a legelőnyösebben és a legjobb kivitelben beszerezhetik. Hunor képtárakat állandóan raktáron tartunk. Műlépet valódi tiszta méhviaszból minden kívánt méretben gyártunk. 1 pengő földolgozási díj ellenében viaszt műlépre becserélünk. Állandóan a legmagasabb napi árban veszünk mézet és viaszt Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

3 143 Méhész kés és villa. A méhész eszközei közül ezúttal pár szóban ismertetjük e kettőnek célját és használati módját. A méhész kés kőmíves vakoló kanálhoz hasonló hajlított kés. Azért ez a derékszögű hajlítás, hogy a lép lapjához könnyebben hozzásimuljon. Igen szükséges szerszáma a méhésznek. Használja lépek kivágásánál összeillesztésénél, keretléc lekaparásánál és műlép kivágásánál egyaránt. Lapjának mindkét oldala éles, tehát azzal vághatunk, amelyik éppen kézügybe esik. Nemcsak vágásra használható azonban, hanem simításra is. Műlépberagasztásánál, ha a beragasztandó hiűlépet a felső keretléc Á szélességéig 5 teszem a léchez és az így lapjával fektetett műlépből a keretléc szélesség 34 részét a késsel léchez nyomkodva odaragasztom a keretet beállítva %-én kapom a beragasztott mülépet. Ez így pontosan a drótozásra fekszik és csak a drótot kell még sarkantyúkerékkel benyomni a műlépbe és kész a beragasztás. Ez a beiragasztásmód ha a műlép elég meleg, semmi más segédeszközt nem kíván, anint csak a kést és jó szemmértéket. Ha a lép törne, úgy a kést kell csak megmelegítsük. Jómagam is sokat bíbelődtem annak idején a beragasztással. Mert hiszen kellett hozzá olvasztott viasz, kanál amivel a viaszkot Öntjük, hogy a lép a léchez ragadjon, továbbá ragasztó deszka és víz készenlétben, hogy a végigöntött viaszt lehűtsük. Nem sikerült a ragasztás, ha az öntőviasz túl meleg volt, mert átégette a mülépet és igen gyakran a ragasztódeszka hasadékán átfolyó viasz megégette az ujjúnkat Ls. De megtörtént a baj akkor is, ha a miűlep nem érintkezett pontosan a kerettel. Nem sikerült a ragasztás akkoir sem, ha nem volt elég meleg az öntőviasz stb. Mindezt helyettesíti a fenti eljárással egyetlen szerszám a méhészkés. De jó szolgálatot tesz a kés a műlépek összeragasztásánál is, mikor is kissé megmelegítve összeolvasztható a kívánt nagyságban a műlép, még akkor is, ha csak egymásmellé tesszük s a két szél olvadt viasza tapad össze. Erősebb a tapadás természetesen, ha 1 2 milliméterre egymásra tesszük a lépeket és úgy nyomjuk, majd olvasszuk össze 1. Igaz, hogy az így összeragasztott felületen megsérül a sejtalap és anyacsalád ide rendszerint kötő, vagy heresejtet húz. Mivel azonban az ilyen kitoldások rendszerint a keret aljára jutnak még mindig jobb egy sor herével áthidalni, mintha az egész hiányzó részre azt építettek volna. Többnyire azonban rajnál használjuk és ott nem képez akadályt. Anyacsaládnak pedig adjuk a teljes mülépet. Nélkülözhetetlen a kés felül kézelős kaptárak hulladékának kitisztításánál), amikor is az egy csomóba söpöri hulladékot kimerjük vele. Zugépítményeket szintén késsel távolítjuk el. Használható még kisegítő eszközül pergetésre fedelezésre is, bár erre már jobb a fedellezö villa és inkább az egyenetlenségek eltávolítására célszerűbb. Ezek szerint tehát mondhatjuk, hogy a méhészkés nélkülözhetetlen eszköze a méhésznek. Másik igen hasznos segédeszköz a fedelező villia. Fésűszerű tűivel legkisebb rongálódásról távolítható el a fedeliezés. Fedelezésnél azonban nem nyomjuk a villát a fedelezés alatt, mert így a sejtfalakat is összenyomjuk és a méz

4 144 kijutását gátoljuk, hanem csak felvesszük vele a fedelíezést a kéz csuklójának jobb, ül. bal irányban való felmozdításával. Jó szolgálatot tesz a sejtvilla az elhordásra beadott lépek felboronálásánál is. Amikor is a sejtek sérülése nélkül könnyedén felkaparva a fedelezést az így beadott keretből gyorsan és könnyen tudják elhordani a méhek a mézet. Fontos tehát a többi közt ez a két eszköz is. Minden méhész okvetlen szerezze be és ne számítson a kölcsön kérésre. Tartsuk be arany szabálynak a méhészetben, hogy szerszámot kölcsön nem kérek és nem adok. Ez is egyik módja a fertőzés elleni védekezésnek. B. J. Áz anyásítás Jelen soraimat azon kedves méhésztársaimnak szánom, akiknek csukott méhessük, vagy talán helyesebben mondva több méhcsaládjuk van egymás mellé, vagy egymás fölé elhelyezve. E fenti elhelyezést lesetőleg olyan helyen alkalmazzák, ahol a megőrzés más módon nem lebets ges. Azért bocsátom előre az előbb mondottakat, mert ahol méhészeinknek módjukban van dúcban vagy külön-külön kapárjaikat elhelyezni bizonyos távolságra egymástól, jobban mondva nincsenek összezsúfolva ott az anyásítás nem probléma. Nekem, távol a várostól gyümölcsösömben csukott méhészetem van, helyesebbein zárható méhészetem van, ahol miéheim család egy méhesben egymás mellett és közvetlen egymás fölött vannak elhelyezve. Évek során igen nagy kérdés volt az anyásítás, jobban kifejezve a párzott anyák visszatérése. Már előre irtóztam a rajzástól, mert a megrajzottak nagy része anyaállamokká lettek, t. i. az új anya, bár meg volt, több mint bizonyos el is párzott, de a kaptárak zsúfoltsága miatt vissza nem talált, idegen kaptárba tévedve ott elpusztították. Probléma volt részemre ennek megszüntetése, mert méhesemet másképpen elhelyezni nem tudtam. Nehéz volt e kérdés anyanevelők létesítésének szempontjából is, mert a I rr i, r r ir osegiteserol. méhestől távolabb kellett kettenként szerte-széjjel a kaptárakat elhelyeznem, kitenni az időjárás szeszélyének és mi több sokszor avatatlan ideigenek kíváncsi kutatásának és dézsmájának, mert a méhesben azoknak elhelyezéséről a fenti okok miatt szó sem lehetett, bár hely erre a célra bőven jutott volna bent a méhesben. Az idén végre e nehézség megszűnt. Egyik, nálamnál gyakorlottabb tehetséges méhésztársam megátogatott, szóba jött az anyásítás nehézségei, különösen az én méhesemet illetőiéin. Ugy látszik ő is volt hasonló helyzetben, igen jól ismerte mi a tennivaló. Ajánlotta, tegyek valami ismertető jelet a párzás alatt levő család kaptárjára vagy annak megfelelően a röplyük közelében. Kétkedve hallgattam tanácsát, míg végre hozzáadva a magam elgondolását, kb. 40x40 cm nagyságú színes papiroslapot kivágva, közepén a röplyuk nagyságú rést, a röplyukat valósággal berámiáztam, egyiket vörössel, másikat kékkel, harmadikat fehérrel láttam el, lévén e 3 kaptár 2 egymás mellett egy pedig közvetlen alattuk. Ott, ahol, mint említettem, ritkaság számiba ment az elpárzott anya visszatérése, mindhárom a legnagyobb meglepetésemre visszatalált és rendben petézett is. Ezek a megrajzolt családok voltak. Most kíváncsi voltam nem-e lehetne anyanevelőket ha-

5 145 sonló eljárással párzásukban segíteni. Lévén még a rajzott családoknál szebbnél-szebb anyabölcsö, mindjárt 3 kaptáramat anyanevelönek szokásos módon ellátva e zsuolt kaptárak között a méhesbe helyeztem, várva a kikelésig, mely után ezeknek is röplyukait az előbbiektől eltávolított színes papiros lapokkal a már ismert módon ismét elláttam. Eredmény természetesen meglepően jó volt, mindhárom szintén elpárzott, azóta már erősítésekkel is elláttam, szépen fejlődnek, ha anyá&ításhoz nem lesz szükség reájuk, úgy feltétlen még megsegítem és mint családokat fogom betelelni. Ez elmondottak igen sgy- ; szerű, szinté magától értetődő apróságok, de mindaddig, amíg eljárását nem ismertem, sok-sok kirajzott családomat kellett feloszlassam vagy.mint álanyást kiseperjem. A rajzás utáni időszakban egész tevékenységem ebben merült ki, legtöbbször minden eredmény nélkül. Ajánlom méhésztársaimnak, akiket hasonló kérdés érdekel. Nálam százszázalékos eredmény mutatkozott. Mocsy István méhészköri elnök. Átszervezték a gödöllői m. kir. Méhészeti Gazdaságot. Az ezelőtt 40 évvel, Í902-ben megnyílt gödöllői m. kir. Méhészeti Gazdaság korszerűsítésre szorult! A földművelésügyi minisztérium az átszervezést három lépésben hajtotta végre: 1. Az idén márciusban a Gazdaság laboratóriumát önálló kutatóintézetté fejlesztette. 2. Júliusban a Méhészei Gazdaságot a Kutatóintézetb olvasztotta, munkakörét a Kutatóintézetre ruházta. 3. Augusztusban pedig a gödöllői tevékenység eddigi gerincét alkotó kétéves méhészmunkásképző tanfolyamot megszüntette. Az idén valamennyi tanuló távozik, új tanulókat pedig már nem vesznek föl. Az újjászületett intézmény neve ezentúl: m. kir. Méhészeti és Méhbiológiai Kutatóintézet, fő feladatta pedig a méhészet gyakorlati kérdéseinek kísérleti kutatása, a beküldött vizsgálati minták vizsgálata és tanácsadás, tudományos kutatómunka és szakemberek magasabbrendű kiképzése. A Kutatóintézet az idén tanfolyamai sorát a m. kir. méhészeti felügyelők számára rendezett továbbképző tanfolyammal nyitotta meg, az átszervezés és a szükséges átalakítások befejezése után pedig legközelebbi tanfolyamát méhészeti egyesületek tanfolyamvezetőinek, előadóinak fogja tartani. Az előadóképző tanfolyamra a nagyobb méhészegyesületek küldenek jelölteket állami támogatással. Mihelyt a külföldi gyár szállítani tudja a már megrendelt mikroszkópokat, a m. kir. méhészeti felügyelőket mikroszkóppal szerelik föl,_a gödöllői Kutatóintézetben kiképezik őket a gyakoribb betegségek mikroszkopikus vizsgálatára, minden méhészeti felügyelői székhelyen, tehát méhbetegség vizsgáló központ alakul. A nagyközönség számára rendezendő továbbképző idejé tanfolyamokról a szaklapok ben tájékoztatnak. A m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium által az Erdélyrészi Méhész Egyesületnek adományozóit l 13 > 45 cm.-es hengerrel készült elsőrendű hamisítatlan műlép kapható az E. M. E. bizományosánál Címe:TÓTHISTVÁN Kolozsvár, Honvéd-ú.78 E. M. E. tagoknak 5% engedmény.

6 146 SZEPTEMBERI - -TENNIVALÓ Általános szabály szerint szép tember a telelés hónapja. Nem értjük azonban ez alatt a betelelést, ill. eltelelést, hanem a télre való előkészítést. A mult havi számban Gondoljunk a telelésre" cím alatt ismertettük a telelésre való előkészítést és a telelőfészek sorrendjét. Ha tehát aszerint rendeztük el családjainkat, most csak az ellenőrzés a dolgunk. Tehát a szeptemberi átvizsgálásunk ennek ellenőrzésére irányul é,s pedig a kövekező szempontokból: 1. Van-e a családnak elég és jó virágporos keretje. 2. Rendben van-e az anya. 3. Elég-e és jó-e a mézkészlete. 4. Elég népes-e a család. A virágporos keretek a homlokfalnál vannak. Utána következnek a mézes keretek. Jó esztendőnk volt, bő mézzel teleljük be a családokat annyi keretre, amennyit föd és 1 zárókeret. A család téli készlete kg. Azért ennyi, mert nem tudhatjuk a tél tartamát, sem pedig erősségét. Csak fedett, illetve beérett mézzel teleljünk. Az anyán beteleléskor gyakran sok méhtetüt találunk. Anyazár kába fogva cigarettafüsttel eltávolíthatók az anyáról. Visszaengedéskor szintén fújjunk füstöt a lépre, ahová engedjük, nemhogy a füst szagú anyát megtámadja a család. Gyenge népességű családokat jobb egyesteni, mint külön-külön bizonytalan telelésbe vinni. A kikerülő tartaléklépeket szekrénybe, esetleg üres kaptárban helyezzük és 2 hetenkint a hideg idő beálltáig kénezzük. Kijárókat szűkítünk a rablás megelőzése céljából és a darazsak, halálfejes lepke ellen. Különösen gyümölcsösökben elhelyezett méhes körül ősszel sokat alkalmatlankodnak a darazsak. A kaptárak elé kiaggatott szűk nyakú üvegekbe ha gyümölcslevet teszünk, sokat elfoghatunk. Kasos méhészek az ősrégi módszerrel még ma is igen sok családot kenéznek le Erdélyszerte. Tőkét a kamatért mondhatjuk, ha csak anyagi szemmel tekintjük. Bár így is nagyon elítélendő, hiszen minden elpuszlttíott méhcsalád nemcsak egyéni, de nemzeti veszteség is. De érzelmileg is lelketlenség szorgalmas munkásainkat halálra ítélni csak azért, hogy egy kis olyan, amilyen mézhez jusson az illelő. Pedig egy kis munkával, ha egy ladikot tett volna a kas tetejére s bele pár keertet, a család veszte nélkül is hozzájuthatott volna a mézhez. íme önamgának és a nemzetnek így okoz kárt a tanulni és haladni nem akaró ember. Mentsük meg a lekénezésre szánt méheket. Akár vegyük meg úgy, ahogy van, akár adjunk érte mézet, esetleg doboljuk ki, vagy szédítsük le a méheket és azt kérjük el vagy vegyük meg, de mentsük meg mindenképpen őket a haláltól. Egyébként a mai számunkban erre vonatkozólag igen tanulságos cikk jelent meg. Burkolni még szeptemberben nem kell a családokat, erre majd a hidegebb idők beállta előtt kerül sor. B. J.

7 147 KÜLÖNFÉLÉK A földmívelésügyi minisztérium fontos lépései a méhészet fejlesztésére. A földmívelésügyi minisztérium a nagyobb méhészegyesületeket segélyben részesítette. Az egyesületeknek vetítőgépet, vetítővásznat, diapozitíveket, fertőtlenítő táskát, viaszfertőtlenítőt és többnyire meghatározott rendeltetésű pénzt utalt ki, pl. a gödöllői m. kir. Méhészeti és Méhbiológiai Kutatóintézet előadóképző tanfolyamán való részvételre, tanfolyamok rendezésére, anyapároztató telepek költségére, méhésztelep fejlesztésére, kaptárkészítő asztalosgépekre. Az adományozás főképen a szakoktatást és a betegségek elleni védekezést szolgálja. A fölhasznált pénz nagyságára jellemző, hogy egyetlen viaszfertőtlenítő 3000 P.-be kerül, a vetítőgépek pedig összesen P.-t emésztenek föl. Méhészcukor. Már több teben fordultak tagtársaink közül az egyesülethez aziránt, hogy a 10 hetes nyári szárazságban élelem nékül maradt családok részére cukrot utaljon ki az egyesület. Általános tájékoztatásul közöljük, hogy a cukorkiutalás előfeltétele az, hogy e célból a minisztérium engedélyezze a cukor igénybevételét. Az egyesület ilyen értelemben megkeresést intézett a kormányhoz, reámutatva az erdélyi méhészet katasztrofális helyzetére. A minisztérium előreláthatólag szakközegei útján még idejében meggyőződést fog szerezni a helyzet felől és gondoskodni fog arról, hogy a cukor az érdekelt méhészek rendelkezésére álljon. A cukrot előreláthatólag a községi elöljáróságok fogják osztani éspiedig ipari cukor árában Tíg-ként 2.20 P-ért. Amennyiben a méhetető cukor engedélyezéséről szóló rendelet megjelenik, úgy a M. K. mint a napilapok útján értesíteni fogja az E. M. E. érdekelteket.. R a k t á r o n t a r i ' n k a z erdélyi nagy és erdélyi kis kaptárokat. Megrendelésre vasúton is szállítjuk. Készítünk rendelés, után bármilyen más kaptárokat is. Úgy a kis erdélyi, mint a nagy ára 39 Pengő teljesen felszerelve. Gépen csapozott vályús keret drb nagyság szerint fillér Keretléc 100 folyó m : 10 mm. vastag 9*46 P. 8 mm. vastag 874 P. 7 mm. vastag 8 25 P. KérdésreíáHszbélyegellenében válaszolunk Nagyobb megrendelések esetén külön árajánlattal szolgálunk. Rendeléskor 50% előleget kérünk, erdélyi nagy erdélyi kis (5) Képes árjegyzék kívánatra ingyen. VÁRADI BÉLA víllanyerőre berendezett kaptárkészítő üzeme Kolozsvár, Székelyhadosztály-u. 4.

8 148 li «IC Dr. Konkoly Thege Sándor az új földmívelésügyi államtitkár. Amint örömmel értesülünk, a Kormányzó Ur Konkoly Thege Sándort, az OMGE volt főtitkárát a Földmívelésügyi minisztériumban államtitkárrá nevezte ki és rábízta a termelési osztályok vezetését. Dr. Konkoly Thege Sándor már az OMGEben mint vezető tisztviselő hoszszú évtizedeken keresztül megmutatta azt a hozzáértést, azt a gyakorlati tudást, amit a gazda, de az ország érdeke is annak a vezetőjétől megkíván. Örömmel üdvözöljük az új államtitkárt és bízunk abban, hogy adott esetben az erdélyi méhészet fejlesztése érdekében készséggel fogja a mi ügyeinket is támogatni. MÉHÉSZKEDÉS legkönnyebb és legeredményesebb módja című 294 oldalas méhészkönyv, ábrákkal, képekkel kapható Balogh Lajos méhésznél, Szentendre. Az ára 4.50 Pengő, beküldhető a rendeléssel postautalványon. 38 APRÓHIRDETE/ TUDNIVALÓK a hirdetések feladásáról. A Méhészeti Közlöny hirdetési díja négyzet cm-ként 20 fillér, tagoknak 10 fillér. Az apróhirdetés díja szavanként 8 fillér, tagoknak 4 fillér. Vastag betűvel szedett szavak közlési díja 16, illetve 8 fillér. A hirdetési díjak előre, a megrendelés feladásakor küldendők be. Apróhirdetésért hirdetési támpéldányt nem küldünk. A hirdetések mindenkor a lió 22.. napjáig küldendők be a kiadóhivatal címére: Kolozsvár, Majális-u. 22. Méhészeti eszközök kaphatók a Dzierzon" Méhészetnél, Nagyvárad, Csáky István-u. 65. Az árjegyzéki árakból az E. M. E. tagjainak 5 százalék kedvezmény. 16 Hirdetmény. Méztermelő- és értékesítő Hangya Szövetkezet műlépetj kaptárokat, méhészeti eszközöket a legjobb minőségben legolcsóbb napi áron hoz forgalomba állandóan korlátlan mennyiségben. A legmagasabb napi áron vásárol mézet, viaszt, sonkolyt. Árjegyzéket, felvilágosítást, szaktanácsot díjtalanul ad. Cím: BUDAPEST, IX. Közraktár-utca 34.// Raktár: IX. Bakács-utca 8. Postacím: BUDAPEST 48. Telefon: dl) Minerva Irodalmi is Nyomdai Műintézef Részvénytársaság, Kolozsvár Felelős vezető: Major József.

Hívó. SZÓ Erdély minden méhészéhez. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LÁPJA

Hívó. SZÓ Erdély minden méhészéhez. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LÁPJA 57. évfolyam. Kolozsvár, 1942. július 1. 7. szám. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LÁPJA Szerkesztősét és ki»4

Részletesebben

Aljdeszka. Aljdeszka oldalpereme 20mm legyen, ha ennél kisebb akkor nincs elegendő hely alul a. Tamási 1/2 NB rakodó kaptár

Aljdeszka. Aljdeszka oldalpereme 20mm legyen, ha ennél kisebb akkor nincs elegendő hely alul a. Tamási 1/2 NB rakodó kaptár A kaptár gyártás a minőségi alapanyag kiválasztással kezdődik. Miután ezzel megvagyunk kezdődhet a kiszemelt kaptártípus tervének az alapos tanulmányozása- Határozzuk meg mennyi kaptárt tudunk készíteni

Részletesebben

Mire van szükség? Kés Mini fûrész Mérôszalag TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK. www.praktiker.hu

Mire van szükség? Kés Mini fûrész Mérôszalag TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK. www.praktiker.hu Mire van szükség? Kés Mini fûrész Mérôszalag TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK www.praktiker.hu Tipp_fuzet_insulation_2_insulation_2 2010.10.06. 11:57 Page 1 TIPPEK ÉS

Részletesebben

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000 az Autó Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

EGY MŰVÉSZETI MONOGRÁFIA

EGY MŰVÉSZETI MONOGRÁFIA Készítette: Nagy Tímea EGY MŰVÉSZETI MONOGRÁFIA TIPOGRÁFIAI ELEMZÉSE PPKE BTK, Könyvkiadói szakember továbbképzés Könyvkiadás története Buda Attila 2012.05.28. 1 NAGY MŰVÉSZEK ÉLETE Klimt Könyv adatai

Részletesebben

0 K-O-Z-L-O-N-y 0. M M E"H"E" S ZE k T* I. Az Erdélyi Méhészegyesületek hivatalos közlönye. 0> ' & Kolozsvár 1918. December. 12. szám.

0 K-O-Z-L-O-N-y 0. M M EHE S ZE k T* I. Az Erdélyi Méhészegyesületek hivatalos közlönye. 0> ' & Kolozsvár 1918. December. 12. szám. 0> ' & M M E"H"E" S ZE k T* I 0 K-O-Z-L-O-N-y 0 Kolozsvár 1918. December. XXXIII, évfolyam 12. szám. Az Erdélyi Méhészegyesületek hivatalos közlönye. Kiadja az Erdélyrészi Méhész Egyesület. Felelős szerkesztő

Részletesebben

Tapasztalataim a Feedbee-vel kapcsolatban

Tapasztalataim a Feedbee-vel kapcsolatban Tapasztalataim a Feedbee-vel kapcsolatban Méhészetem Bács-Kiskun megyében, Miske község külterületén fekszik. Jelenleg 80 méhcsaládból áll. Ebből 50 db rakodó kaptárban, ezek két fiókból állnak, fiókonként

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ EFDELYRESZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKENT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ EFDELYRESZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKENT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA 06f olozsvár, 1943. január 1. 1. szám. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ EFDELYRESZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKENT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: KOLOZSVÁR, Majálls-ocea 22. Telefon 21-58 sz.

Részletesebben

A gyergyócsomafalvi kádármesterség

A gyergyócsomafalvi kádármesterség néhány év óta rossz a termés, fejletlen és kevés a szalma. Ez is drágítja az árút, A mostani viszonyok között is érdemesnek tartják kalapkötéssel foglalkozni, mert ha keveset is, de jövedelmez. Egy családban

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT,

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐT, Az Erdészeti Lapok" 1936. évi IX X. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107

Részletesebben

AZ ERDELYRESZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő és kiadó: TÖRÖK BÁLINT. az EME tb. alelnök-főtitkára.

AZ ERDELYRESZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő és kiadó: TÖRÖK BÁLINT. az EME tb. alelnök-főtitkára. 58. évfolyam. Kolozsvár, 1942. december 1.. 12. szám. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ ERDELYRESZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: KOLOZSVÁR, Majális-ucca 22. Telefon

Részletesebben

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset.

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset. Technika Nyersanyagunk, a fa Az ember számára ôsidôk óta a legkönnyebben elérhetô természetes nyersanyag a fa volt. (A nyersanyagok: a természeti környezetbôl kitermelt, további feldolgozásra váró anyagok.)

Részletesebben

M K E K H K E K S K Z :: E :Í T K I K*0*Z' I

M K E K H K E K S K Z :: E :Í T K I K*0*Z' I M K E K H K E K S K Z :: E :Í T K I K*0*Z' I Kolozsvár 1918. I Az Erdélyi Méliészegyesületek hivatalos közlönye. November. Kiadja az Erdélyrészi Méhész Egyesület. XXXIII. 11. szám. évfolyam FT Felelős

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Taní-tani míg van tanító

Taní-tani míg van tanító Viant Katalin Taní-tani míg van tanító A könyvkiadói szerkesztőképzésről 1 A RÓZSÁK ÉS A KERTÉSZEK Két évvel ezelőtt, e helyütt, arról beszéltem Önöknek, hogy orvosi szakkönyvkiadásunkat hogyan látom szerkesztői

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

FÉNYSOROMPÓ EGYIRÁNYÚ VASÚTI FORGALOM ESETÉN

FÉNYSOROMPÓ EGYIRÁNYÚ VASÚTI FORGALOM ESETÉN FÉNYSOROMPÓ EGYIRÁNYÚ VASÚTI FORGALOM ESETÉN 2 Feladat: Irányítás és vezérlés témakörben egy tetszőleges modell elkészítése. Elkészített modell: Egyirányú vasúti fénysorompó és átkelő Anyagszükséglet:

Részletesebben

ORSZÁGOS MÉHÉSZETI PROGRAM

ORSZÁGOS MÉHÉSZETI PROGRAM ORSZÁGOS MÉHÉSZETI PROGRAM 2011 2013 MŰSZAKI JELENTÉS Méhcsaládok (2010) 1.178178 ezer család Méhcsaládok (2011) 1.206 ezer család Előállított méz mennyiség (2010) 22.224 tonna Előállított méz mennyiség(2011)

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Két madaras könyv tipográfiai összevetése

Két madaras könyv tipográfiai összevetése A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE VIZSGADOLGOZAT Két madaras könyv tipográfiai összevetése Mark Rauzon: Képes madárenciklopédia (Maecenas Kiadó, 1994.) és Dr. Reinhardt Witt: Nagy európai madárkalauz (Officina Nova,

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

Orvos Védelem. Hungary. Egészségügyi. Kommunikációs. Szaklap. Jogi. Szaklap

Orvos Védelem. Hungary. Egészségügyi. Kommunikációs. Szaklap. Jogi. Szaklap Egészségügyi Kommunikációs Szaklap Orvos Védelem Hungary Jogi Szaklap Hunga Coord Kiadói Kft. 2000. Szentendre Fiastyúk u. 2. Tel./Fax: 06-26 316-659 latlelet@dunakanyar.net Balla M. Anna újságíró, pszichológus

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5094 Tiszajenő, Széchenyi út 28. Tel.: 56/434-501 OM azonosító: 201 669 Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály 1. Hányféleképpen lehet

Részletesebben

Laboreszköz katalógus. kanalak,

Laboreszköz katalógus. kanalak, Laboreszköz katalógus kanalak, spatulák Kedves Ügyfelünk! A könnyebb használhatóság kedvéért átalakítottuk katalógusunkat. A tartalomjegyzékben és a tárgymutatóban ha a megnevezésekre kattint akkor a katalógus

Részletesebben

Arányossággal kapcsolatos feladatok

Arányossággal kapcsolatos feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok 1. Egy régi óra 4 óra alatt 8 percet késik. Mennyivel kell elrevidd az órát este 10 órakor, ha reggel pontosan 7-kor akarsz ébredni?. 6 munkás egy munkát 1 nap alatt

Részletesebben

AZ AUTÓ. Médiaajánlat 2014. Az autóslap. Hirdetési tarifák: 2/1 1/1 1/2 1/2 1/2. 2x1/2. 1/3 átfutó 1/4. fekvô. junior átfutó. álló. junior.

AZ AUTÓ. Médiaajánlat 2014. Az autóslap. Hirdetési tarifák: 2/1 1/1 1/2 1/2 1/2. 2x1/2. 1/3 átfutó 1/4. fekvô. junior átfutó. álló. junior. AZ AUTÓ Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az-autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

Twinning Light Project Malta

Twinning Light Project Malta Twinning Light Project Malta Máltai Közlekedési Hatóság (ADT) szakemberhiányának a pótlására az Európai Bizottságtól kért és kapott támogatást (és pénzeszközöket) sorrendben előbb a D", majd a C" kategóriás

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Magyarországi kísérleti eredmények a Feedbee virágpor helyettesítő méhtáplálékkal

Magyarországi kísérleti eredmények a Feedbee virágpor helyettesítő méhtáplálékkal Magyarországi kísérleti eredmények a virágpor helyettesítő méhtáplálékkal A Vernalis Bt. által forgalmazott, virágpor helyettesítő természetes méhtáplálékkal 2008 februárjától folytat kísérleteket gödöllői

Részletesebben

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLETHAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő és kiadó: TÖRÖK BÁLINT. az EME tb. alelnök -főtitkára.

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLETHAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő és kiadó: TÖRÖK BÁLINT. az EME tb. alelnök -főtitkára. 58. é\fiflyam. Kolozsvár, 1942. november 1. 11. szám. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLETHAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és MadéhlYatal: KOLOZSVÁR, Majáüs-ucca 22.. Telefon

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Barkácsplaza webáruház online megoldások otthonra! www.barkacsplaza.com

Barkácsplaza webáruház online megoldások otthonra! www.barkacsplaza.com Bambuszrolók készítése egyedi igények alapján. Egyedi méretben készített bambuszrolóinkat ajánljuk mindazok figyelmébe, akik a kész méretű bambusz rolók között nem találtak igényeiknek megfelelőt anyagban,

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Békésmegye, a tisztesfű hazája AZ EPOÉLYRESZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Békésmegye, a tisztesfű hazája AZ EPOÉLYRESZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA 58. évfolyam. Kolozsvár, 1943. november 1. 11. szám. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ EPOÉLYRESZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: KOLOZSVÁR, Majális-utca 24 Teleion

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

42/1994. (VI. 28.) FM rendelet

42/1994. (VI. 28.) FM rendelet 42/1994. (VI. 28.) FM rendelet a méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról 1 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV.

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS GYAKORLAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS GYAKORLAT ADATBÁZIS-KEZELÉS GYAKORLAT 1. FELADAT A Készítsen egytáblás adatbázist könyveinek nyilvántartására! Az adattábla a következık rögzítésére legyen alkalmas: Szerzı neve szöveges mezı Könyv címe szöveges

Részletesebben

Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített. vármegyék népházügye a Horthy-korszakban

Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített. vármegyék népházügye a Horthy-korszakban LÁSZLÓ GÉZA: Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék népházügye a Horthy-korszakban 1. A népház fogalma, célja, történeti visszatekintés A népház olyan épület, amelyben közművelődési

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Egészen kis kezdetből HUSZONÖT ESZTENDŐ EGY NYOMDAI VÁLLALAT ÉLETÉBŐL

Egészen kis kezdetből HUSZONÖT ESZTENDŐ EGY NYOMDAI VÁLLALAT ÉLETÉBŐL Előcsarnok. HUSZONÖT ESZTENDŐ EGY NYOMDAI VÁLLALAT ÉLETÉBŐL Egészen kis kezdetből érkezett 25 éves jubíi-------1 leumához: a T olnai Nyomdai Műíntézet Lap- és Könyvkiadó vállalat, melyben a Tolnai Világlapja,

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó?

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? Az iskolai forduló feladatai 2006/2007-es tanév Kategória P 3 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? 2. Számítsd ki: 19 18 + 17 16 + 15 14 =

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

PROGRAM 2009 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET

PROGRAM 2009 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 1032 Budapest San Marco u 76 www.meosz.hu PROGRAM 2009 A MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézete

Részletesebben

Méhviasztermelés, viaszfőzés

Méhviasztermelés, viaszfőzés Méhviasztermelés, viaszfőzés Viasztermelés jelentősége: Legnagyobb fogyasztók: Méhészet Gyógyszeripar Kozmetikai ipar Faápolás Nem önálló üzemág, de mellékesen foglalkozni kell vele! A kasos méhészkedés

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám CMYK CMYK Hírmondó Világosi 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám S Z E M É T M E N T E S 2006 Pár hete lassan egy hónapja, hogy beköszöntött az új esztendõ, a megszokott évszám helyett eggyel többet, 2006-ot

Részletesebben

Az álláspályázat szóbeli része

Az álláspályázat szóbeli része Az álláspályázat szóbeli része Az állásinterjú Az állásinterjúra való meghívással döntő ponthoz érkezett a jövőbeli munkahely megszerzésének útján. Fontos mérföldkövet ért el. Ekkor már tudhatja, hogy

Részletesebben

Petus Márta. Útjaim. avagy időutazás a bölcsődei kisgyermeknevelésben

Petus Márta. Útjaim. avagy időutazás a bölcsődei kisgyermeknevelésben Petus Márta Útjaim avagy időutazás a bölcsődei kisgyermeknevelésben Útjaim Előszó Kedves Olvasó! Számomra fontos és szeretett könyvet tart a kezében. Ennek a könyvnek a megjelenéséről már elég hosszú ideje

Részletesebben

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő és kiadó: TÖRÖK BÁLINT. M EME tb. alelnök-főtitkára.

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő és kiadó: TÖRÖK BÁLINT. M EME tb. alelnök-főtitkára. 59. évfolyam. Kolozsvár, 1943. június 1 6. szám. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: KOLOZSVÁR, Majális-ucca 24 Telefon

Részletesebben

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről Iskolánk nagy lelkesedéssel csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Részletesebben

Bizonyítvány nyomtatása hibamentesen

Bizonyítvány nyomtatása hibamentesen Bizonyítvány nyomtatása hibamentesen A korábbi gyakorlat A nyomtatásra kerülő bizonyítványokat, pontosabban a lap egy pontját megmértük, a margót ehhez igazítottuk. Hibalehetőségek: - mérés / mérő személy

Részletesebben

Valamennyi termékünknél Áfás árak vannak feltüntetve! Az akciós termékek árait nem tartalmazza!

Valamennyi termékünknél Áfás árak vannak feltüntetve! Az akciós termékek árait nem tartalmazza! Valamennyi termékünknél Áfás árak vannak feltüntetve! Az akciós termékek árait nem tartalmazza! Legutóbbi frissítés:2010.11.01. A mézárjegyzék külön taláható!a feltüntetett árak csak tájékoztató jellegüek,a

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára Budapest, 2014. október Tisztelt Oktató Kolléga! A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

KIRA VÖLGYSÉGI KUTYAMENTŐ EGYESÜLET 7150 Bonyhád, István u. 18. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KIRA VÖLGYSÉGI KUTYAMENTŐ EGYESÜLET 7150 Bonyhád, István u. 18. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KIRA VÖLGYSÉGI KUTYAMENTŐ EGYESÜLET 7150 Bonyhád, István u. 18. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Bonyhád, 2011. május 10. Filamelláné Kis Melinda Elnök KIRA Völgységi Kutyamentő Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Sándor falvi KISBÍRÓ. Hirdessen nálunk! Hirdessen velünk! Hirdetési lehetőségek, tarfiák, megrendelőlap a Sándorfalvi Kisbíróhoz

Sándor falvi KISBÍRÓ. Hirdessen nálunk! Hirdessen velünk! Hirdetési lehetőségek, tarfiák, megrendelőlap a Sándorfalvi Kisbíróhoz skb_hirdetési felületek:skb 2016.03.04. 12:24 Oldal 1 Sándor falvi KISBÍRÓ Hirdetési méretek és megrendelőlap www.sandorfalva.hu kisbiro@sandorfalva.hu Hirdessen nálunk! Hirdessen velünk! Hirdetési lehetőségek,

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 10 325 337 30 103 000 002 2. Végezd el az alábbi műveleteket, ahol jelölve van ellenőrizz!

Részletesebben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A múlt felidézésének kísérlete Göntérháza, 2012. 7. 14. TÁMOGATÓ: Készítette dr. Halász Albert a Lendva-vidék néprajza c. projekt keretében Lendva, 2013 Az

Részletesebben

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA Összeállította: Szilaj Rezső Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......1 I. Keszthelyi-hegység...2 1. Csodabogyós-barlang...2 a. Patakmeder-ág...2

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Akció! -30. Lime székek. Fair Play fa székek. Színes székek

Akció! -30. Lime székek. Fair Play fa székek. Színes székek Akció! Vásároljon hihetetlenül kedvezményes áron egészen tavaszig csak a Fair Play-től! Ahogy ígértük ebben az évben is a lehető leghatékonyabban szeretnénk segíteni az Önök munkájukat. Rögtön az év elején

Részletesebben

IX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

IX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző IX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-én (szerda) 16.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom Jelen vannak: Bóta József Sándor polgármester

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Feng shui A belsõ harmónia megteremtése feng shuival A kínaiak évezredek óta a feng shui alapelvei szerint építik és rendezik be házaikat és maguk az építõmesterek is e szabályokat követik. hirdetés Ma

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! 2015-2016 Berg Judit: Lengemesék III. Ősz a Nádtengeren

LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! 2015-2016 Berg Judit: Lengemesék III. Ősz a Nádtengeren LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! 2015-2016 Berg Judit: Lengemesék III. Ősz a Nádtengeren 1. KEZDETEK Kölyökolvasó játékunk kezdetén játsszunk Berg Judit Lengemesék c. könyvének fejezetkezdő mondataival! A táblázatban

Részletesebben

Juhász László 70 éves. Születésnapi köszöntő Bolond Istók asszociációkkal

Juhász László 70 éves. Születésnapi köszöntő Bolond Istók asszociációkkal Juhász László 70 éves Születésnapi köszöntő Bolond Istók asszociációkkal Bolond Istók történetét három nagy költőnk is újraálmodta: Petőfi, Arany és Weöres Sándor, az előbbiek versben, utóbbi prózában,

Részletesebben

2014.október. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. M. Legrand : Az idősek tisztelete

2014.október. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. M. Legrand : Az idősek tisztelete 2014.október Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Október 1. IDŐSEK VILÁGNAPJA M. Legrand : Az idősek tisztelete Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, hogy eljön az ősz is, s elszállnak

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

JCP zsindely MŰSZAKI ÚTMUTATÓ

JCP zsindely MŰSZAKI ÚTMUTATÓ JCP zsindely MŰSZAKI ÚTMUTATÓ 03/2002 JCP zsindely MŰSZAKI ÚTMUTATÓ Hagyomány Garantált minœség Hosszú élettartam 1. BEVEZETÃ 1.1 A mıszaki útmutató tárgya, célja, érvényességi területe 6 1.2 Felhasználási

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu 2008. november A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VIII. évf. 11 szám Kalendárium - A Rákellenes Világnap Zöld mozaik - Az uhu Mese - Hová tűnt a sün? Egészség-ábécé - A láb és a lábbelik

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben