MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Á tanító méhészete. BCU Cluj AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Á tanító méhészete. BCU Cluj AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 57. évfolyam. Kolozsvár, szeptember 1. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET HAVONKÉNT MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Felelős szerkesztő és kiadó: I - K * 3 1 K - M - E ta *i ai A M KOLOZSVÁR, TÍÍRillf RÍI INT 4 P e n g ő é v i i a e m e l l e n é b e n Majális-UCCa 22.. ",, *7 ' tagságiilletmén, fejébe- Telelőn az. " E M E,b - l e l o o k ~ m ' t k a " 1 - kapják. Á tanító méhészete. Szegény ember volt a tanító úr, mint minden tanító, amióta világ a világ. Szegények a szó anyagi értelmében, de a lelki oldalon annál többjük van. A mi tanítónk sem szűkölködött e téren, 23 éve minden lelkesedésével faj és hivatás szeretetével indult el a székely portáról a messzi nyugat érdéyi magyar faluba, hová kinevezése szólt s ahol magyar végvárat kellett tartania. Ködös őszi reggel látta meg azt a dimbes-dombos vidéket és a merész tornyú kalotaszegi falut, ahol az ő számítása szerint 1 2 évet tisztességből majd csak megmarad és Isten rendeléséből 17 évig lett otthona. Amikor a pap és kurátor nagy szíves fogadás után a papíron szereplő j^y'adal'm aik a t természetben is bemutatta, egyetlen pont látszott bíztatónak, az iskolákért. Bíztatónak Ígérkezett pedig nem a meglevő állapotáért, hanem azért a képért, ami átvilllarít a tanító gondolatában. Ide pedig méhészetet teremtek. Mert élni még a felekezeti magyar tanítónak is kellett és kenyérrel is abban a kilátástalanul sötét román világban, amikor az államtól nem várhatott semmit, mert az nem akart adni, a néptől ismét csak nem, mert azok meg nem tudtak adni. A jó Szentlászló pénzes" kanonika földek pedig Debrecenben talán igen értékesek lehettek volna kavicsbányának, de a kenyeret, azt igen szűken mérték. Mondom, a kép már élt sok minden egyéb tervei mellett a létesítendő méhészetről is. Igen ám, de hosszú és nehéz az út az elgondolástól a megvalósulásig, ha léptennyomon találkozunk a legnagyobb úrral: a nincsennel. S ha ma azt állítom, hogy mégis van ennél még egy hatalmasabb erő is az a k a- r a t, akkor nem az elmélet de ime a gyakorlat igazolja azt. S az elszánt akarat még a nincsent is vanná tudja parancsolni, kezdő méhésztársak, csak tudással párosult legyen a vasakasrat. A mi tanítónk ténylegesen rendelkezett már némi alaptudással, hiszen már az intézet utolsó évfolyamain ott segédkezett a gazdaságtan tanárnak az intézet méhészetében és otthon is volt pár családja. És - ez volt a nagy nincsen"-ben az egyetlen,,van"-ja. Erre építette tervét, ösz volt és hosszú téli esték elé nézett, amikor az előbbi vanhoz még az idő-van és erős két kar is vian, elgondolás is társult. Kaptárakat fogok készíteni a télen, jelentette ki a tanító úr egy napon. S mert a négy üres fal között senki

2 142 ellent nem mondott, az indítvány határozattá lön. 1. Kell pedig hozzá gyalupad, gyalu, fürész, furó. Ezt kölcsön kérem az ácsmester boltostól, akinek ugy is majd csak a tavaszon lesz szüksége reá. 2. Kell továbbá deszka, léc. Ezt majd kiválogatom a szomszéd gyártelepről szállítandó olcsó tüzilécből. 3. Kell végül hozzá mester, arra pedig itt vagyok jó magam. így költözött be a tanítói lak ebédlőjébe a gyalupad (más bútor úgy sem volt benne). S amikor a gyermeksereg hazazsivajgott a tanító úr a nap hátralevő óráira átalakult asztalosnak. Fél éjszakákon át szólt a gyalu, kopogott a kalapács és alakult lassan és bizonytalanul az első kaptár. Bíz ez tökéletlen gyártmány volt de volt. A következők már okultak az elsőn és mire az első tavaszi napsugár bekandikált a tanítói lak ablakán, 5 vadonatúj álló Boconádi kaptárt bámulhatott meg. A tanító pedig feltört tenyérrel, de az alkotni tudás boldog gondolatával szőtte tovább terveit. Lakás már volna, csak lakó kell bele. És ez a legnehezebb ügy, mert ehhez már igazán pénz kell s az pedig igen ritka vendég volt a tanító úrnál még kis tételben is, hát 1200 lej (40 pengő), amibe 2 parasztkas keírült? Honnan vegyen egy árva felekezeti tanító 1924-ben kora tavaszszal, amikor még semmi terménye nincs ennyi sok pénzt? De jó az Isten. Mert ime egy szép napon illő kopogás és köhögés után János gazda (a falu nábobja,) illedelmeskedik be a tanító úrhoz. Egyetlen székére ülteti János gazdát, jó maga pedig az ágy szélét foglalja el és indul a beszéd fonala. Szó esik időjárásról, elmúlt nagy télről, a közelgő kikeletről, adóról, áltatáirakról, a kis Jancsi gyerek tudományáról s a végén, legislegvégén jövetele céljáról. Hogy hát itt a kertben majd csak fű terem, amit illő áron (kora tavaszi áron) ő megvenne már most és ha netalán szükség lenne a pénzre, ki is fizethetné, mert hát takarítást, gereblyézést stb. igényelne a kert s ha az övé a széna, ő mindezt már most megkezdené. Hosszú alkudozási bizonygatás ellen- és mellette érv következett ezután végeredményében János gazdáé lett a tanítói kert szénatermése, tanítónknak pedig pénz idegenkedett a zsebében. Hogy azonban a szokatlan jószág soká ne nyugtalanítsa álmait, már másnap kellő öntudattal állított be így felszerelve a szomszéd falusi kollégához méhvásárlás tárgyában. Innen pedig még az este beállta előtt egyetlen fillér nélkül, de két kas méh boldog tulajdonosaként vette az irányt hazafelé. S talán a dombokról olvadó hó is tudott a dologról, mert a patak vize a zugónál azt duruzsolta a fülébe, hogy méhed van, méhed van, sőt a kiserdőn is, ahol áthaladt, valami bolond cinke kicsi méh, kicsi méh kiáltással üdvözölte. Balogh Jenő ig. tan. (Folytatjuk.) raeneszef: Dr. Máté Lajos és Társa BUDAPEST. V. ZOLTÁN-U. 11. SZÁM. Telefon: Dúsan fölszerelt raktárunkban méhésztársaink a méhészet körébe tartozó összes cikkeket a legelőnyösebben és a legjobb kivitelben beszerezhetik. Hunor képtárakat állandóan raktáron tartunk. Műlépet valódi tiszta méhviaszból minden kívánt méretben gyártunk. 1 pengő földolgozási díj ellenében viaszt műlépre becserélünk. Állandóan a legmagasabb napi árban veszünk mézet és viaszt Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

3 143 Méhész kés és villa. A méhész eszközei közül ezúttal pár szóban ismertetjük e kettőnek célját és használati módját. A méhész kés kőmíves vakoló kanálhoz hasonló hajlított kés. Azért ez a derékszögű hajlítás, hogy a lép lapjához könnyebben hozzásimuljon. Igen szükséges szerszáma a méhésznek. Használja lépek kivágásánál összeillesztésénél, keretléc lekaparásánál és műlép kivágásánál egyaránt. Lapjának mindkét oldala éles, tehát azzal vághatunk, amelyik éppen kézügybe esik. Nemcsak vágásra használható azonban, hanem simításra is. Műlépberagasztásánál, ha a beragasztandó hiűlépet a felső keretléc Á szélességéig 5 teszem a léchez és az így lapjával fektetett műlépből a keretléc szélesség 34 részét a késsel léchez nyomkodva odaragasztom a keretet beállítva %-én kapom a beragasztott mülépet. Ez így pontosan a drótozásra fekszik és csak a drótot kell még sarkantyúkerékkel benyomni a műlépbe és kész a beragasztás. Ez a beiragasztásmód ha a műlép elég meleg, semmi más segédeszközt nem kíván, anint csak a kést és jó szemmértéket. Ha a lép törne, úgy a kést kell csak megmelegítsük. Jómagam is sokat bíbelődtem annak idején a beragasztással. Mert hiszen kellett hozzá olvasztott viasz, kanál amivel a viaszkot Öntjük, hogy a lép a léchez ragadjon, továbbá ragasztó deszka és víz készenlétben, hogy a végigöntött viaszt lehűtsük. Nem sikerült a ragasztás, ha az öntőviasz túl meleg volt, mert átégette a mülépet és igen gyakran a ragasztódeszka hasadékán átfolyó viasz megégette az ujjúnkat Ls. De megtörtént a baj akkor is, ha a miűlep nem érintkezett pontosan a kerettel. Nem sikerült a ragasztás akkoir sem, ha nem volt elég meleg az öntőviasz stb. Mindezt helyettesíti a fenti eljárással egyetlen szerszám a méhészkés. De jó szolgálatot tesz a kés a műlépek összeragasztásánál is, mikor is kissé megmelegítve összeolvasztható a kívánt nagyságban a műlép, még akkor is, ha csak egymásmellé tesszük s a két szél olvadt viasza tapad össze. Erősebb a tapadás természetesen, ha 1 2 milliméterre egymásra tesszük a lépeket és úgy nyomjuk, majd olvasszuk össze 1. Igaz, hogy az így összeragasztott felületen megsérül a sejtalap és anyacsalád ide rendszerint kötő, vagy heresejtet húz. Mivel azonban az ilyen kitoldások rendszerint a keret aljára jutnak még mindig jobb egy sor herével áthidalni, mintha az egész hiányzó részre azt építettek volna. Többnyire azonban rajnál használjuk és ott nem képez akadályt. Anyacsaládnak pedig adjuk a teljes mülépet. Nélkülözhetetlen a kés felül kézelős kaptárak hulladékának kitisztításánál), amikor is az egy csomóba söpöri hulladékot kimerjük vele. Zugépítményeket szintén késsel távolítjuk el. Használható még kisegítő eszközül pergetésre fedelezésre is, bár erre már jobb a fedellezö villa és inkább az egyenetlenségek eltávolítására célszerűbb. Ezek szerint tehát mondhatjuk, hogy a méhészkés nélkülözhetetlen eszköze a méhésznek. Másik igen hasznos segédeszköz a fedelező villia. Fésűszerű tűivel legkisebb rongálódásról távolítható el a fedeliezés. Fedelezésnél azonban nem nyomjuk a villát a fedelezés alatt, mert így a sejtfalakat is összenyomjuk és a méz

4 144 kijutását gátoljuk, hanem csak felvesszük vele a fedelíezést a kéz csuklójának jobb, ül. bal irányban való felmozdításával. Jó szolgálatot tesz a sejtvilla az elhordásra beadott lépek felboronálásánál is. Amikor is a sejtek sérülése nélkül könnyedén felkaparva a fedelezést az így beadott keretből gyorsan és könnyen tudják elhordani a méhek a mézet. Fontos tehát a többi közt ez a két eszköz is. Minden méhész okvetlen szerezze be és ne számítson a kölcsön kérésre. Tartsuk be arany szabálynak a méhészetben, hogy szerszámot kölcsön nem kérek és nem adok. Ez is egyik módja a fertőzés elleni védekezésnek. B. J. Áz anyásítás Jelen soraimat azon kedves méhésztársaimnak szánom, akiknek csukott méhessük, vagy talán helyesebben mondva több méhcsaládjuk van egymás mellé, vagy egymás fölé elhelyezve. E fenti elhelyezést lesetőleg olyan helyen alkalmazzák, ahol a megőrzés más módon nem lebets ges. Azért bocsátom előre az előbb mondottakat, mert ahol méhészeinknek módjukban van dúcban vagy külön-külön kapárjaikat elhelyezni bizonyos távolságra egymástól, jobban mondva nincsenek összezsúfolva ott az anyásítás nem probléma. Nekem, távol a várostól gyümölcsösömben csukott méhészetem van, helyesebbein zárható méhészetem van, ahol miéheim család egy méhesben egymás mellett és közvetlen egymás fölött vannak elhelyezve. Évek során igen nagy kérdés volt az anyásítás, jobban kifejezve a párzott anyák visszatérése. Már előre irtóztam a rajzástól, mert a megrajzottak nagy része anyaállamokká lettek, t. i. az új anya, bár meg volt, több mint bizonyos el is párzott, de a kaptárak zsúfoltsága miatt vissza nem talált, idegen kaptárba tévedve ott elpusztították. Probléma volt részemre ennek megszüntetése, mert méhesemet másképpen elhelyezni nem tudtam. Nehéz volt e kérdés anyanevelők létesítésének szempontjából is, mert a I rr i, r r ir osegiteserol. méhestől távolabb kellett kettenként szerte-széjjel a kaptárakat elhelyeznem, kitenni az időjárás szeszélyének és mi több sokszor avatatlan ideigenek kíváncsi kutatásának és dézsmájának, mert a méhesben azoknak elhelyezéséről a fenti okok miatt szó sem lehetett, bár hely erre a célra bőven jutott volna bent a méhesben. Az idén végre e nehézség megszűnt. Egyik, nálamnál gyakorlottabb tehetséges méhésztársam megátogatott, szóba jött az anyásítás nehézségei, különösen az én méhesemet illetőiéin. Ugy látszik ő is volt hasonló helyzetben, igen jól ismerte mi a tennivaló. Ajánlotta, tegyek valami ismertető jelet a párzás alatt levő család kaptárjára vagy annak megfelelően a röplyük közelében. Kétkedve hallgattam tanácsát, míg végre hozzáadva a magam elgondolását, kb. 40x40 cm nagyságú színes papiroslapot kivágva, közepén a röplyuk nagyságú rést, a röplyukat valósággal berámiáztam, egyiket vörössel, másikat kékkel, harmadikat fehérrel láttam el, lévén e 3 kaptár 2 egymás mellett egy pedig közvetlen alattuk. Ott, ahol, mint említettem, ritkaság számiba ment az elpárzott anya visszatérése, mindhárom a legnagyobb meglepetésemre visszatalált és rendben petézett is. Ezek a megrajzolt családok voltak. Most kíváncsi voltam nem-e lehetne anyanevelőket ha-

5 145 sonló eljárással párzásukban segíteni. Lévén még a rajzott családoknál szebbnél-szebb anyabölcsö, mindjárt 3 kaptáramat anyanevelönek szokásos módon ellátva e zsuolt kaptárak között a méhesbe helyeztem, várva a kikelésig, mely után ezeknek is röplyukait az előbbiektől eltávolított színes papiros lapokkal a már ismert módon ismét elláttam. Eredmény természetesen meglepően jó volt, mindhárom szintén elpárzott, azóta már erősítésekkel is elláttam, szépen fejlődnek, ha anyá&ításhoz nem lesz szükség reájuk, úgy feltétlen még megsegítem és mint családokat fogom betelelni. Ez elmondottak igen sgy- ; szerű, szinté magától értetődő apróságok, de mindaddig, amíg eljárását nem ismertem, sok-sok kirajzott családomat kellett feloszlassam vagy.mint álanyást kiseperjem. A rajzás utáni időszakban egész tevékenységem ebben merült ki, legtöbbször minden eredmény nélkül. Ajánlom méhésztársaimnak, akiket hasonló kérdés érdekel. Nálam százszázalékos eredmény mutatkozott. Mocsy István méhészköri elnök. Átszervezték a gödöllői m. kir. Méhészeti Gazdaságot. Az ezelőtt 40 évvel, Í902-ben megnyílt gödöllői m. kir. Méhészeti Gazdaság korszerűsítésre szorult! A földművelésügyi minisztérium az átszervezést három lépésben hajtotta végre: 1. Az idén márciusban a Gazdaság laboratóriumát önálló kutatóintézetté fejlesztette. 2. Júliusban a Méhészei Gazdaságot a Kutatóintézetb olvasztotta, munkakörét a Kutatóintézetre ruházta. 3. Augusztusban pedig a gödöllői tevékenység eddigi gerincét alkotó kétéves méhészmunkásképző tanfolyamot megszüntette. Az idén valamennyi tanuló távozik, új tanulókat pedig már nem vesznek föl. Az újjászületett intézmény neve ezentúl: m. kir. Méhészeti és Méhbiológiai Kutatóintézet, fő feladatta pedig a méhészet gyakorlati kérdéseinek kísérleti kutatása, a beküldött vizsgálati minták vizsgálata és tanácsadás, tudományos kutatómunka és szakemberek magasabbrendű kiképzése. A Kutatóintézet az idén tanfolyamai sorát a m. kir. méhészeti felügyelők számára rendezett továbbképző tanfolyammal nyitotta meg, az átszervezés és a szükséges átalakítások befejezése után pedig legközelebbi tanfolyamát méhészeti egyesületek tanfolyamvezetőinek, előadóinak fogja tartani. Az előadóképző tanfolyamra a nagyobb méhészegyesületek küldenek jelölteket állami támogatással. Mihelyt a külföldi gyár szállítani tudja a már megrendelt mikroszkópokat, a m. kir. méhészeti felügyelőket mikroszkóppal szerelik föl,_a gödöllői Kutatóintézetben kiképezik őket a gyakoribb betegségek mikroszkopikus vizsgálatára, minden méhészeti felügyelői székhelyen, tehát méhbetegség vizsgáló központ alakul. A nagyközönség számára rendezendő továbbképző idejé tanfolyamokról a szaklapok ben tájékoztatnak. A m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium által az Erdélyrészi Méhész Egyesületnek adományozóit l 13 > 45 cm.-es hengerrel készült elsőrendű hamisítatlan műlép kapható az E. M. E. bizományosánál Címe:TÓTHISTVÁN Kolozsvár, Honvéd-ú.78 E. M. E. tagoknak 5% engedmény.

6 146 SZEPTEMBERI - -TENNIVALÓ Általános szabály szerint szép tember a telelés hónapja. Nem értjük azonban ez alatt a betelelést, ill. eltelelést, hanem a télre való előkészítést. A mult havi számban Gondoljunk a telelésre" cím alatt ismertettük a telelésre való előkészítést és a telelőfészek sorrendjét. Ha tehát aszerint rendeztük el családjainkat, most csak az ellenőrzés a dolgunk. Tehát a szeptemberi átvizsgálásunk ennek ellenőrzésére irányul é,s pedig a kövekező szempontokból: 1. Van-e a családnak elég és jó virágporos keretje. 2. Rendben van-e az anya. 3. Elég-e és jó-e a mézkészlete. 4. Elég népes-e a család. A virágporos keretek a homlokfalnál vannak. Utána következnek a mézes keretek. Jó esztendőnk volt, bő mézzel teleljük be a családokat annyi keretre, amennyit föd és 1 zárókeret. A család téli készlete kg. Azért ennyi, mert nem tudhatjuk a tél tartamát, sem pedig erősségét. Csak fedett, illetve beérett mézzel teleljünk. Az anyán beteleléskor gyakran sok méhtetüt találunk. Anyazár kába fogva cigarettafüsttel eltávolíthatók az anyáról. Visszaengedéskor szintén fújjunk füstöt a lépre, ahová engedjük, nemhogy a füst szagú anyát megtámadja a család. Gyenge népességű családokat jobb egyesteni, mint külön-külön bizonytalan telelésbe vinni. A kikerülő tartaléklépeket szekrénybe, esetleg üres kaptárban helyezzük és 2 hetenkint a hideg idő beálltáig kénezzük. Kijárókat szűkítünk a rablás megelőzése céljából és a darazsak, halálfejes lepke ellen. Különösen gyümölcsösökben elhelyezett méhes körül ősszel sokat alkalmatlankodnak a darazsak. A kaptárak elé kiaggatott szűk nyakú üvegekbe ha gyümölcslevet teszünk, sokat elfoghatunk. Kasos méhészek az ősrégi módszerrel még ma is igen sok családot kenéznek le Erdélyszerte. Tőkét a kamatért mondhatjuk, ha csak anyagi szemmel tekintjük. Bár így is nagyon elítélendő, hiszen minden elpuszlttíott méhcsalád nemcsak egyéni, de nemzeti veszteség is. De érzelmileg is lelketlenség szorgalmas munkásainkat halálra ítélni csak azért, hogy egy kis olyan, amilyen mézhez jusson az illelő. Pedig egy kis munkával, ha egy ladikot tett volna a kas tetejére s bele pár keertet, a család veszte nélkül is hozzájuthatott volna a mézhez. íme önamgának és a nemzetnek így okoz kárt a tanulni és haladni nem akaró ember. Mentsük meg a lekénezésre szánt méheket. Akár vegyük meg úgy, ahogy van, akár adjunk érte mézet, esetleg doboljuk ki, vagy szédítsük le a méheket és azt kérjük el vagy vegyük meg, de mentsük meg mindenképpen őket a haláltól. Egyébként a mai számunkban erre vonatkozólag igen tanulságos cikk jelent meg. Burkolni még szeptemberben nem kell a családokat, erre majd a hidegebb idők beállta előtt kerül sor. B. J.

7 147 KÜLÖNFÉLÉK A földmívelésügyi minisztérium fontos lépései a méhészet fejlesztésére. A földmívelésügyi minisztérium a nagyobb méhészegyesületeket segélyben részesítette. Az egyesületeknek vetítőgépet, vetítővásznat, diapozitíveket, fertőtlenítő táskát, viaszfertőtlenítőt és többnyire meghatározott rendeltetésű pénzt utalt ki, pl. a gödöllői m. kir. Méhészeti és Méhbiológiai Kutatóintézet előadóképző tanfolyamán való részvételre, tanfolyamok rendezésére, anyapároztató telepek költségére, méhésztelep fejlesztésére, kaptárkészítő asztalosgépekre. Az adományozás főképen a szakoktatást és a betegségek elleni védekezést szolgálja. A fölhasznált pénz nagyságára jellemző, hogy egyetlen viaszfertőtlenítő 3000 P.-be kerül, a vetítőgépek pedig összesen P.-t emésztenek föl. Méhészcukor. Már több teben fordultak tagtársaink közül az egyesülethez aziránt, hogy a 10 hetes nyári szárazságban élelem nékül maradt családok részére cukrot utaljon ki az egyesület. Általános tájékoztatásul közöljük, hogy a cukorkiutalás előfeltétele az, hogy e célból a minisztérium engedélyezze a cukor igénybevételét. Az egyesület ilyen értelemben megkeresést intézett a kormányhoz, reámutatva az erdélyi méhészet katasztrofális helyzetére. A minisztérium előreláthatólag szakközegei útján még idejében meggyőződést fog szerezni a helyzet felől és gondoskodni fog arról, hogy a cukor az érdekelt méhészek rendelkezésére álljon. A cukrot előreláthatólag a községi elöljáróságok fogják osztani éspiedig ipari cukor árában Tíg-ként 2.20 P-ért. Amennyiben a méhetető cukor engedélyezéséről szóló rendelet megjelenik, úgy a M. K. mint a napilapok útján értesíteni fogja az E. M. E. érdekelteket.. R a k t á r o n t a r i ' n k a z erdélyi nagy és erdélyi kis kaptárokat. Megrendelésre vasúton is szállítjuk. Készítünk rendelés, után bármilyen más kaptárokat is. Úgy a kis erdélyi, mint a nagy ára 39 Pengő teljesen felszerelve. Gépen csapozott vályús keret drb nagyság szerint fillér Keretléc 100 folyó m : 10 mm. vastag 9*46 P. 8 mm. vastag 874 P. 7 mm. vastag 8 25 P. KérdésreíáHszbélyegellenében válaszolunk Nagyobb megrendelések esetén külön árajánlattal szolgálunk. Rendeléskor 50% előleget kérünk, erdélyi nagy erdélyi kis (5) Képes árjegyzék kívánatra ingyen. VÁRADI BÉLA víllanyerőre berendezett kaptárkészítő üzeme Kolozsvár, Székelyhadosztály-u. 4.

8 148 li «IC Dr. Konkoly Thege Sándor az új földmívelésügyi államtitkár. Amint örömmel értesülünk, a Kormányzó Ur Konkoly Thege Sándort, az OMGE volt főtitkárát a Földmívelésügyi minisztériumban államtitkárrá nevezte ki és rábízta a termelési osztályok vezetését. Dr. Konkoly Thege Sándor már az OMGEben mint vezető tisztviselő hoszszú évtizedeken keresztül megmutatta azt a hozzáértést, azt a gyakorlati tudást, amit a gazda, de az ország érdeke is annak a vezetőjétől megkíván. Örömmel üdvözöljük az új államtitkárt és bízunk abban, hogy adott esetben az erdélyi méhészet fejlesztése érdekében készséggel fogja a mi ügyeinket is támogatni. MÉHÉSZKEDÉS legkönnyebb és legeredményesebb módja című 294 oldalas méhészkönyv, ábrákkal, képekkel kapható Balogh Lajos méhésznél, Szentendre. Az ára 4.50 Pengő, beküldhető a rendeléssel postautalványon. 38 APRÓHIRDETE/ TUDNIVALÓK a hirdetések feladásáról. A Méhészeti Közlöny hirdetési díja négyzet cm-ként 20 fillér, tagoknak 10 fillér. Az apróhirdetés díja szavanként 8 fillér, tagoknak 4 fillér. Vastag betűvel szedett szavak közlési díja 16, illetve 8 fillér. A hirdetési díjak előre, a megrendelés feladásakor küldendők be. Apróhirdetésért hirdetési támpéldányt nem küldünk. A hirdetések mindenkor a lió 22.. napjáig küldendők be a kiadóhivatal címére: Kolozsvár, Majális-u. 22. Méhészeti eszközök kaphatók a Dzierzon" Méhészetnél, Nagyvárad, Csáky István-u. 65. Az árjegyzéki árakból az E. M. E. tagjainak 5 százalék kedvezmény. 16 Hirdetmény. Méztermelő- és értékesítő Hangya Szövetkezet műlépetj kaptárokat, méhészeti eszközöket a legjobb minőségben legolcsóbb napi áron hoz forgalomba állandóan korlátlan mennyiségben. A legmagasabb napi áron vásárol mézet, viaszt, sonkolyt. Árjegyzéket, felvilágosítást, szaktanácsot díjtalanul ad. Cím: BUDAPEST, IX. Közraktár-utca 34.// Raktár: IX. Bakács-utca 8. Postacím: BUDAPEST 48. Telefon: dl) Minerva Irodalmi is Nyomdai Műintézef Részvénytársaság, Kolozsvár Felelős vezető: Major József.

Qooaopeeooooooooopoooooooooooooooooooooooooooooooooppooooooooooo ooooooooooooooooooooooag MÉHÉSZETI IKÖZLÖNYI

Qooaopeeooooooooopoooooooooooooooooooooooooooooooooppooooooooooo ooooooooooooooooooooooag MÉHÉSZETI IKÖZLÖNYI Qooaopeeooooooooopoooooooooooooooooooooooooooooooooppooooooooooo ooooooooooooooooooooooag MÉHÉSZETI IKÖZLÖNYI AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET SZAKLAPJA XXIX. évf. 6. szám :: FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. VANYOLOS

Részletesebben

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma:

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma: ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM 1949 FEBRUÁR Lapunk főbb tartalma: Emlékezzetek rá... Sztálin 29 Üdvözöljük a kongresszus résztvevőit: Bencédi Márton

Részletesebben

Egyesületi élet. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. XXI. évfolyam. 1907. Jnlins 1. 1. szám. MEGJELENIK MINDEN HÓ l.-én.

Egyesületi élet. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. XXI. évfolyam. 1907. Jnlins 1. 1. szám. MEGJELENIK MINDEN HÓ l.-én. XXI. évfolyam. 1907. Jnlins 1. 1. szám. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ l.-én. Az erdélyrészi méhész-egylet tagjai a tagsági díjért kapják. Tagsági dij rendes tagok részérő

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA, 1 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

Z ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. az EME főtitkára.

Z ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. az EME főtitkára. 9. évf. Cluj, 1934. szept. okt. 1. 9 10, sz, Cenzúrát MEHESZETI KÖZLÖNY Z ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA Jrerkesztöség és kiadóhivatal : I Felelős szerkesztő: l Str. A. Muresan 10. I TÖRÖK

Részletesebben

AZ ÉRDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ A KÉZIRATOKAT NEM ADJUK VISSZA. Felelős szerkesztő: Dr. VányolÓS liklós.

AZ ÉRDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ A KÉZIRATOKAT NEM ADJUK VISSZA. Felelős szerkesztő: Dr. VányolÓS liklós. XXVIII. évfolyam 1913. május 1. 5. szám. AZ ÉRDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYESÜLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ l.-én. Az erdélyrészi méhész-egylet tagjai a tagsági dijért kapják. Tagsági dij rendes tagok

Részletesebben

a MÉHÉSZETI KOZLONY"-ben. Garmond soronként 16 fillér. Hirdetés díjak előre küldendők be. Hirdetéseket elvállal:

a MÉHÉSZETI KOZLONY-ben. Garmond soronként 16 fillér. Hirdetés díjak előre küldendők be. Hirdetéseket elvállal: r r MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. XV; éyíolyain. 1300. Oirtóloer. 10, szá m M 0 Legolcsóbb a MÉHÉSZETI KOZLONY"-ben. Garmond soronként 16 fillér. Egy egész oldal e^yszs-i-i h i r d e t. 6 kor. fill. Egy féloldal»».3

Részletesebben

ÖZLÖNY AZ ERDÉLYRESZI MEHESZ-EGYLET SZAKLAPJA,

ÖZLÖNY AZ ERDÉLYRESZI MEHESZ-EGYLET SZAKLAPJA, MÉHES ÖZLÖNY AZ ERDÉLYRESZI MEHESZ-EGYLET SZAKLAPJA, A méhészetre vonatkozó minden j közlemény a Méhészeti Közlöny" szerkesztőségéhez J czinizendő f (O-vár, ISástya-utcza 9. sz.) MINT AZ ERDÉLYI GAZDA"

Részletesebben

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY" kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U MÉHÉSZETI KÖZLÖNY, IV, 1900. Deczem."ber. 12, Legolosdbb hirdetés! U a MÉHÉSZET! KOZLÖNY"-ben. y Garmond soronként 16 fillér. g j0: Egy egész oldal egyszeri hirdetése. 6 kor. fill. \g: Q Egy feloldal.

Részletesebben

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN.

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. A lap szellemi részét érdeklő közlemények a Méhészeti Közlöny" szerkesztőségéhez

Részletesebben

64. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1949 OKTÓBER ŐSZI GYÜMÖLCSÖK A RNK MÉHÉSZEGYESÜLET SZAKLAPJA

64. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1949 OKTÓBER ŐSZI GYÜMÖLCSÖK A RNK MÉHÉSZEGYESÜLET SZAKLAPJA ÉHÉSZEH KÖZLÖNY A RNK MÉHÉSZEGYESÜLET SZAKLAPJA 64. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1949 OKTÓBER Lapnnk főbb tartalma: Megvédjük a békét! 257 A Tamaskó-féle Egyetemes" vándorkaptár 258 A kaptár szerkezeti leírása 260

Részletesebben

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. J. éves hirdetőknek 10' L,-ai, egész éves hirdetőkküldemények

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. J. éves hirdetőknek 10' L,-ai, egész éves hirdetőkküldemények XX. évfolyam. 1905. szeptember 1. 9. szám. ii ii AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ l.-én. Az erdélyrészi méhész-egylet tagjai a tagsági dijért kapják. Tagsági dij rendes tagok

Részletesebben

AZ ÉRDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. J. éves hirdetőknek 10" 0-al, egész eves hirdetőknyek. nek 15 (l-al olcsóbb. A hirdetési dijak előre

AZ ÉRDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. J. éves hirdetőknek 10 0-al, egész eves hirdetőknyek. nek 15 (l-al olcsóbb. A hirdetési dijak előre XX. évfolyam. 1905. márczius 1. 3. szám. AZ ÉRDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ l.-én. Az erdélyrészi méhész-egylet tagjai a tagsági díjért kapják. Tagsági dij rendes tagok részéről

Részletesebben

So k s z o r o s ító Ip a r

So k s z o r o s ító Ip a r XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM So k s z o r o s ító Ip a r A BUDAPESTI SOKSZOROSÍTÓK IPARTESTÜLETE HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN 10-ÉN ÉS 25-ÉN BUDAPEST, 1944. JANUÁR H Ó 10-ÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE TERMÉSZET SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE VI. ÉVFOLYAM T.-8. SZÁM 1930. ÁPRILIS 1.-15. KÖKÖRCSIN (PULSATILLA GRANDIS) A HÁRMASHATÁRHEGYEN. ifj. Józan M

Részletesebben

V halállal, az elmúlás kérlelhetetlen más fényben láthatjuk. Messzebbre lá- södik, mert a testi ember elkendõzi a fájtényével,

V halállal, az elmúlás kérlelhetetlen más fényben láthatjuk. Messzebbre lá- södik, mert a testi ember elkendõzi a fájtényével, AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XII. évfolyam 1. szám 2005. feltámadás hava Ablak alamiképpen dûlõre kell jutnunk a kat, fájdalmainkat, de még örömeinket is múlandó világ

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

ÉHÉSZETI KÖZLÖNY 64. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1949 MÁRCIUS. Lapunk főbb tanalma: BCU Cluj AZ'ERDELYREÍZI>MEHESZECYEÍÜLET>SZAKLAPJA

ÉHÉSZETI KÖZLÖNY 64. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1949 MÁRCIUS. Lapunk főbb tanalma: BCU Cluj AZ'ERDELYREÍZI>MEHESZECYEÍÜLET>SZAKLAPJA ÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ'ERDELYREÍZI>MEHESZECYEÍÜLET>SZAKLAPJA 64. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1949 MÁRCIUS Lapunk főbb tanalma: Éljen a béke őre a dicsőséges Vörös Hadsereg Román Viktor 61 Részletes beszámoló az EME

Részletesebben

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE.

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. M évfolyam. 1891 November i. ii. szám. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN. A lap szellemi részét érdeklő közlemények a Méhészeti Közlöny" szerkesztőségéhez czimzendők

Részletesebben

ÁLLATVÉDELEM. Lóhóhérolások a fővárosban. KIAD JA AZ ORSZÁGOS Á L L A TV ÉD Ő E G YESÜ LE T BU D APESTEN 1905. O K T O B E R 10.

ÁLLATVÉDELEM. Lóhóhérolások a fővárosban. KIAD JA AZ ORSZÁGOS Á L L A TV ÉD Ő E G YESÜ LE T BU D APESTEN 1905. O K T O B E R 10. ÁLLATVÉDELEM A M A G YA RO R SZ Á G I Á L L A T V É D Ő E G Y E S Ü L E T E K KÖZLÖNYE KIAD JA AZ ORSZÁGOS Á L L A TV ÉD Ő E G YESÜ LE T BU D APESTEN IX., Ernő-utcza 11 13. sz. Telefon 8 5 12. E z e n

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOSJLÖZLGjmi. J Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA BAJA, 2004 Szerkesztette: Bernschütz Sándor Horváthné Hargitai Katalin Az anyag összeállításában, számítógépes szerkesztésében

Részletesebben

TARTALOM: CLUJ-KOLOZSVÁR, 1939 X. ÉVFOLYAM, 3 4. SZÁM. Inregistrat sub Nrul, curent 31 1938. Erdélyi Magyar Adatbank

TARTALOM: CLUJ-KOLOZSVÁR, 1939 X. ÉVFOLYAM, 3 4. SZÁM. Inregistrat sub Nrul, curent 31 1938. Erdélyi Magyar Adatbank A ROMÁNIAI ÚJ MAGYAR NEMZEDÉK FOLYÓIRATA. Móricz Zsigmond SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ LAPTULAJDONOSOK: Biró Sándor, Debreczeni László, Dr. Jancsó Béla, László Dezső, Dr. László Ferenc. TARTALOM: Móricz Zsigmond.

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben