Az immunológia kezdetei Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az immunológia kezdetei Magyarországon"

Átírás

1 Az immunológia kezdetei Magyarországon 6. rész HORUS A reumatológia magyar kutatói Hazánkban az 1930-as évektõl indultak azok a reumatológiai vizsgálatok, amelyek ennek a Hippokratész által már jól ismert betegségcsoportnak Weintraud, Rössle, Klinge, Gudzent és mások vizsgálatai alapján allergiás eredetét keresték. Az e kérdéscsoporttal foglalkozó hazai kutatók közül fõként Belák ( ), Farkas ( ) és munkatársaik tevékenysége igényel említést. Belák Sándor (1. ábra) immunológiai érdeklõdését és ismereteit Preisz tanítványaként szerezte, majd a monokauzális fertõzéses eredetû immunitás fogalmát kondicionális, konstellációs-patológiai felfogásának megfelelõen polietiológiai irányban kiszélesítette. Ehhez az indítékot azok a fent említett külföldi eredmények szolgáltatták, amelyek a reumás megbetegedésekben az allergiás mechanizmusok jelentõségét világították meg és állították elõtérbe. Magyarországon Korányi Sándor és Bakay Lajos elnöklete alatt alakult meg a Magyar Orvosok Rheuma Egyesülete (1928) és a Belák Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézetében felállított Rheuma Intézetben indultak meg azok az allergológiai kutatások, amelyek a pathergia (Rössle), paraallergia (Moro), trophallergének (Gudzent) és paraallergének szerepének meghatározását célozták a reumás betegségek kórfejlõdéstanában. A hazai kutatások eredményeit Belák tásszerzõkkel írt Rheumatologia (Budapest, 1941) címû monográfiája foglalja össze; e könyvben találjuk az ingerterápia kitûnõ ismertetését Vámossy tollából. Farkas Károly (2. ábra) az Országos Rheuma- és Fürdõügyi Intézet igazgatójaként ( ) állt a hazai reumatológiai kutatások élére. Kitûnõ kutatógárdát szervezett, számukra korszerû laboratóriumokat és kedvezõ kutatási lehetõségeket biztosított. Tevékenységüknek nagy része van abban, hogy az im- 1. ábra. Belák Sándor ( ) Részlet dr. Karasszon Dénes és dr. Csaba Béla: Az Immunológia magyar mesterei címû könyvébõl (1992) Az immunológia kezdetei Magyarországon 33

2 2. ábra. Farkas Károly ( ) munológia mellett az immunpatológia is polgárjogot nyert, és az úgynevezett autoimmun betegségek tanulmányozása a klinikai immunológia keretei között fontos szerephez jutott. Farkas részint a saját, részint munkatársainak reumatológiakutatási eredményeit a külföldi kutatások tükrében Klinikai pathologia (Budapest, 1965) címû könyvének A rheumás betegségek címû fejezetében tekintette át. A neuroallergia, illetve a neuroimmunológia magyar kutatói A posztvakcinációs és szerogenetikus encephalomyelitisek kutatóinak sorát hazánkban a Laufenauer klinikáján dolgozó Nagy (1896) nyitotta meg, aki a veszettség ellen immunizált kutyák idegsejtjeinek a védõoltás következtében kialakult elváltozásait vizsgálta, immunológiai tényezõk szerepe azonban fel sem merülhetett, mivel a vér-liquor, illetve vér-agy gát: barriere hémato-encéphalique szelektív átjárhatóságára vonatkozó felfogás a központi idegrendszer immunológiai szempontból való izolációjának valószínûsítését eredményezte. Ennek következménye volt, hogy a neurológusok az immunológia eredményeit hosszú idõn át figyelmen kívül hagyták, még a lumbalpunctióval nyert liquorral végzett Wassermann-reakció pozitivitását sem komplementkötõ antitestek jelenlétére, hanem a lipoid-anyagcsere zavarára vezették vissza. Az érdekes megfigyelések azonban egyre szaporodtak: 1898-ban Babes Viktor akkor már bukaresti professzor számolt be arról, hogy szerinte egészséges juh nyúltvelõ-emulziójával is lehet kutyákat a veszettség ellen immunizálni. Vizsgálatait Hõgyes intézetében Aujeszky (1899) megismételte és megállapította, hogy csak a veszettség ellen immunizált állatok nyúltvelõ-emulziója nyújt valamelyes védelmet az azzal oltott állatoknak a veszettség vírusával végzett ráfertõzéssel szemben. Ugyanakkor azt is megállapította, hogy a normál- (oltatlan) állatok nyúltvelõ-emulziója semmiféle védelmet nem nyújt ugyan a veszettség vírusával végzett mesterséges fertõzés ellen, a kísérleti állatok mégis csupán a normál ideganyag-emulzió befecskendezése következtében elgyengültek, erõsen lesoványodtak és elpusztultak. Helyt adva Centanni megállapításának, Aujeszky is úgy vélte, hogy a s.c. oltott nyúltvelõemulzió hiányosan szívódik fel, s a fel nem szívódott anyag decompositiója következtében bizonyos toxinok keletkeznek, amelyek az állatok szervezetére károsan hatnak. Jelentõs eredményeként könyvelhetõ el, hogy a 30%-os mortalitással járó Landry-paralysis, amely Pasteur veszettség elleni védõoltásai során 3538 oltott közül is mindössze egyetlen esetben fordult elõ, Hõgyes módszerét alkalmazva még ritkábban jelentkezett. Több megbetegedés kísérte ezzel szemben a himlõ elleni védõoltásokat (Baló és Lõrinc, 1931). A vér-liquor gát átjárhatóságának megváltozására, illetve paraallergiára visszavezetett folyamat demyelinisatiós jellegére Baló (1931) is felhívta a figyelmet. Igen jelentõs a magyar kutatók, nevezetesen Sarbó ( ), valamint Richter ( ) állásfoglalása az úgynevezett metaluessel (metasyphilisszel) kapcsolatosan. Külföldi kutatók ugyanis a valódi lues cerebrospinalissal szemben meta- vagy paraluesnek nevezték a tabes dorsalist és a paralysis progressivát, melynek létrejöttét hiperallergiás reakció következményének tartották. Sarbó a metasyphilises betegségegységet klinikai entitásként elfogadva arra a meggyõzõdésre jutott, hogy a cerebrospinalis syphilis során a kórokozó haematogen, metasyphiliticus megbetegedésben viszont lymphogen úton éri el a központi idegrendszert. E vizsgálatainak eredményeit a neurológusok standard mûvében, Bumke és Poerster: Handb. d. Neurol. -jában közölte (1935). A Schaffer által vezetett budapesti Agykutató Intézetben dolgozva Richter mesterével, Schafferral együtt elutasította az allergiás kóreredetet és radicularis kötõszövet-burjánzásra vezette vissza a tabes dorsalis kialakulását (1935). Az allergiás folyamatok, autoimmun reakciók szerepe jól ismert a demyelinisatiós betegségek kórfejlõdéstanában, ezért a Baló (1928) által leírt sclerosis 34 Magy Immunol/Hun Immunol 2005;4(1):33 39.

3 concentrica ( concentricus leucoencephalitis ) kialakulását is vizsgálták e szempontok alapján, de negatív eredménnyel (Kesztyûs, 1967). Annál több eredményre vezetett a sclerosis multiplex tanulmányozása: e bántalom létrejöttét Lehoczky Tibor neuroallergiás eredetre vezette vissza; kutatásainak eredményeit monográfiában foglalta össze (1957). A sclerosis multiplex állatkísérletes modelljével, az experimentális allergiás encephalomyelitisszel foglalkozva munkatársaival, Sóssal és Halasyval közösen végzett, a myelopathiák etiológiájára vonatkozó kísérletes vizsgálatait ugyancsak monográfiában publikálta (1964). A központi idegrendszerben lejátszódó allergiásanafilaxiás folyamatok megismeréséhez értékes adattal járult hozzá Stief, midõn beszámolt a kísérletesen létrehozott szérumanafilaxiás sokk hatására kialakuló neurohisztopatológiai elváltozásokról. A sclerosis diffusa és a periarteriitis nodosa patogenezisének immunológiai aspektusait a leukoencephalitisekrõl írott monográfiájában Baló (1940) ismertette, majd Csermely tette közzé a tetanus anatoxin-, illetve antitoxinkezelés hatására kialakult szerogenetikus encephalitis elõfordulása során gyûjtött megfigyeléseit. Mindezen vizsgálatok hozzájárultak annak a tézisnek az elfogadásához, hogy a központi idegrendszer immunológiai izoláltsága privilegizált ugyan, de korántsem tökéletes. A haematoencephalicus barrier áteresztõ képességére vonatkozó ismeretek halmozódása a neuroimmunológia, ezzel együtt a neuroimmunpatológia erõteljes fejlõdését eredményezte. Figyelemre méltó vizsgálatokat végzett munkatársaival Környey ( ) a parainfekciós, posztvakcinációs és szerogenetikus encephalitisek (1971), továbbá a paraneoplasiás idegrendszeri folyamatok, valamint Tariska ( ) a szubakut szklerotizáló panencephalitis tanulmányozása során (1962). A hypothalamusnak egyfelõl az immunfolyamatokkal, másfelõl a vegetatív regulációval és a limbicus rendszeren keresztül a magatartási folyamatok szervezésével kapcsolatos mûködését egy napjainkban kialakulóban lévõ új tudományág, a pszichoneuroimmunológia tanulmányozza. Az immunhematológia kezdetei Magyarországon 3. ábra. Marschalkó Tamás ( ) A precipitáció felfedezése (Kraus, 1897) után a magyar Detre hívta fel a figyelmet e nagy specifitású immunreakció nyújtotta lehetõségekre törvényszéki (igazságügyi) igények alapján, a vérnyomok emberi vagy állati eredetének megkülönböztetésére (1900). Az eljárást teljes részletességgel Uhlenhuth (1909) dolgozta ki, bevezetését a hazai igazságszolgáltatásba Preisz javasolta (lásd korábban); végrehajtására az Állami Bakteriológiai Intézet kapott felhatalmazást, itt Aujeszky a törvényszéki orvosi gyakorlatból kiválasztott két eklatáns példával világította meg a próba perdöntõ jelentõségét (1912). Széles körû alkalmazást nyert e próba az élelmiszerek ellenõrzõ vizsgálatában, a hústermékek eredetének, illetve hamisítatlanságának meghatározására. Ennek kapcsán említést érdemelnek az Aujeszky intézetében dolgozó Szász Alfréd vizsgálatai, amelyek kimutatták, hogy precipitáló immunsavót nemcsak vérrel vagy vérsavóval szemben termelhetünk, hanem például izomfehérjék kimutatására is elõállíthatunk magas titerû specifikus immunsavót. Aujeszky részletesen leírta a precipitáló immunsavó termelésének (a nyúl immunizálásának) módszereit; felhívta a figyelmet a csoportspecifikus reakciót adó partialis praecipitinek a jelentõségére, majd ismertette az anafilaxiás reakció lehetõségeit a vérnyomok emberi vagy állati eredetének törvényszéki vizsgálatok céljából végzendõ megkülönböztetésére. A genetikai vizsgálatok céljait szolgáló vércsoportmeghatározások (Landsteiner, 1900) ugyancsak igazságügyi orvostani szempontból emelkedtek jelentõségre a vitás származás tisztázása, az apaság kizárása érdekében. Az elsõ ilyen jellegû vizsgálatokat hazánkban Verzár (1918) végezte. A vértranszfúzió, különösen annak megismétlése során derült ki, hogy az A-, B-, AB- és 0-vércsoportokon kívül M- és N-vércso- Az immunológia kezdetei Magyarországon 35

4 nek a híre azonban a II. világháború következtében csak késõn, a háború befejezõdése után jutott el Magyarországra (Koch, 1947). Az új ismeretek birtokában Neubauer (1947) számolt be morbus haemolyticus neonatorum elsõ hazai megállapításáról, majd összefoglalóan Rex-Kiss (1948), utóbb munkatársaival Backhausz (1949, 1950, 1960) ismertette az Rh-faktor hazai elõfordulásának gyakoriságát és hívta fel a figyelmet vizsgálatának, illetve tanulmányozásának jelentõségére. Nem sokkal késõbb Szent-Iványi és Szabó (1952) közölte az újszülött malacok haemolyticus icterusának vércsoportbeli incompatibilitásra visszavezetett kóreredetét. 4. ábra. Plasmasejtek. Marschalkó Tamás rajza az Arch. Dermatol. Syphil., 30. kötet, 1895 port is létezik, s ezek is szerephez jutnak a transzfúziós ártalmak elõidézésében. Ilyen irányú vizsgálatokat Went intézetében Rex-Kiss végzett. Utóbb az MN-, P- és A1-vércsoportok, illetve -faktorok kimutatására is sor került, majd Darányi és Jeney hozzákezdett Magyarország népességében a különbözõ vércsoportokhoz tartozó egyének megoszlása szerinti vizsgálatához, az úgynevezett faji index meghatározásához. E vizsgálatok késõbb az eugénia céljaira is felhasználhatók voltak, s ez a tény a II. világháború után egy idõre a vércsoportvizsgálatok diszkriminációját okozta. Sajátos diszkriminatív intézkedések születtek a vértranszfúzió céljait szolgáló vércsoportvizsgálatokkal szemben is, amelyeket addig Rex-Kiss, az Országos Vérellátószolgálat vezetõje szervezett: ideológiai alapon, az úgynevezett micsurini biológia erõszakos uralomra juttatása és hivatalos elfogadtatása következtében a nyugatinak bélyegzett genetika reakciós tudományellenességét hirdetve Petrovszkij professzor, szovjet tanácsadó a vércsoportvizsgálatok eltörlését rendelte el. Rex-Kisst, a kérdés szakértõjét félreállították és megkezdték a vértranszfúziók vércsoportvizsgálatok nélküli alkalmazását. Tragédia a Madarász utcai Gyermekkórházban történt: 13 koraszülött csecsemõ, aki az új elõírás szerint, azaz vércsoportvizsgálat nélkül részesült randomszerûen gyûjtött vérplazmapótlásban, súlyosan megbetegedett, s közülük kilenc két napon belül meg is halt (1950. november 21.). Az AB0- és MN-vércsoportok mellett az immunhematológiai vizsgálatokban jelentõs elõrehaladást hozott az Rh-faktor felfedezése (Landsteiner és munkatársai, 1940). Ennek a nagy jelentõségû felfedezés- A humorális és a celluláris irányzat párharca. Különválás a mikrobiológiától; a magyar immunbiológia és immunpatológia önálló tudománnyá ejlõdése Mecsnyikov phagocytaelméletével (1884) már Fodor felléptével (1886) ellentétbe került a humorális elmélet, amely a vérben lévõ antitestek jelenlétéhez kötötte az immunitás fogalmát. Hazánk vezetõ immunológusai a humorális elmélet hívei voltak, sõt többen az unitárius felfogást is követték, amely szerint az antitestek mint globulinok függetlenül attól, hogy milyen próbával sikerült jelenlétüket kimutatni azonosak. Annak idején, az immunitástani próbák felfedezésekor írja immunológiai tankönyvében Manninger (1950) mindig új elnevezéssel illették a kimutatott ellenanyagot, valahányszor új próbát vetettek be az immundiagnosztikába. Így keletkeztek a precipitin, agglutinin, komplementumkötõ ellenyanyag (amboceptor) stb. elnevezések, holott a valóságban itt mindig ugyanazon ellenanyagról van szó. Az ugyanazon antigén ellen irányuló ellenanyagnak ilyen különféle elnevezése annál megokoltabbnak látszott, mert ugyanannak a vérsavónak különféle próbákkal való vizsgálata nem járt mindig ugyanazzal az eredménynyel. Mióta azonban különösen Zinsser (1921) kifejezte azt a felfogását, hogy ugyanaz az antigén csak egyféle ellenanyag termelését váltja ki, egyre gyarapodik azoknak a kutatóknak a száma, akik szintén ezt a nézetet képviselik. Mi is ezt az unitárius felfogást valljuk Az unitárius felfogást elutasítva az antitestek pluralitását hangoztatta Detre, Liebermann és iskolája, Aujeszky, Marcis, Szélyes és mások, jóllehet utóbbiak is a humorális elmélet híveiként szembehelyezkedtek a celluláris irányzat követõivel, akiknek sorát hazánkban Marschalkó Tamás, a plazmasejtek eredetének felfedezõje nyitotta meg (3. ábra). Marschalkó külföldi tanulmányútján, Neisser bres- 36 Magy Immunol/Hun Immunol 2005;4(1):33 39.

5 laui intézetében, mestere felszólítására kezdett a syphilises gummák szövettani szerkezetével foglalkozni (1891). Feladatul kapta a kóros elváltozást felépítõ sejtek eredetének meghatározását. Vizsgálatainak eredményét az Archiv für Dermatologie und Syphilis címû folyóirat évfolyamában közölte (4. ábra). Tanulmányához maga Neisser írt bevezetõ sorokat, leszögezve: Marschalkó munkájában az Unnaféle nézettel egy másikat állított szembe: a plazmasejtek lymphocyta-természetét, mely sejteket õ az összes methylenkék reactiót adó sejtek chaosában nem engedett alámerülni Unna a plazmasejteket tisztán hipotetikus alapon a fix kötõszöveti sejtek származékainak tekintette. Marschalkó tudta, hogy ezzel az elképzeléssel szemben csak tényleges bizonyítékokat állíthat, ezért mint az Orvosi Hetilapban írta ezen kérdés tanulmányozására az egyedüli helyes módot, az állatkísérletet választottam. Kísérleti állatokon gyulladást idézett elõ, majd tanulmányozta a gyulladásos reakcióban részt vevõ sejteket. Ennek kapcsán megállapította, hogy igenis a leghatározottabban lehet követni a lymphocyták átváltozását plazmasejtekké a lymphocyták és a jól kifejlett plazmasejtek között mindenféle átmenetet találni. Kísérleteit különféle módon többször is megismételte és újból leszögezte, hogy az úgynevezett plazmasejtek tényleg leukocyták. Hangsúlyozta, hogy ezen sejtek nem azonosak az epitheloid sejtekkel, mint Unna azt állítja, azt én épp úgy, mint Jadassohn, szintén megerõsíthetem. Marschalkó érdemeit a külföldi szakirodalom elismeri és tiszteletére a plazmasejteket újabban Marschalkó-sejteknek nevezik. Marschalkó felfedezésének jelentõsége akkor jutott érvényre, amikor az antitestek azonosságát hirdetõ és antigenitását tagadó unitárius felfogás megdõlt, és helyét a poliklonális immunglobulin-képzés megismerése foglalta el. Kiderült, hogy az immunglobulinok között antigénszerkezetüket tekintve is különbségek állapíthatók meg, annyira, hogy ennek alapján ezek osztályokba is sorolhatók. Ezen az alapon magyarázatot nyertek a bakteriális, a vírusos, a parazitás, a daganatos, a transzplantációs és más immunitásra vonatkozó különbségek. Az immunrendszer felépítésére a filo-, valamint ontogenezisére vonatkozó ismeretek fejlõdése hozta a fertõzéses immunitás mellett a különféle immunológiai kórképeknek, elsõsorban az úgynevezett autoimmun betegségeknek, továbbá a különféle immundefektusoknak, valamint mindezek immunterápiájának egységesen az immunológia fogalomkörébe sorolását. Ennek a fejlõdésnek a magyar immunológusok sorában is számos elõmozdítóját találjuk: közöttük elsõként említjük Kaposi Moritz (5. ábra) kaposvári születésû bécsi bõrgyógyász professzort; õ a róla elnevezett sarcoma idiopathicum 5. ábra. Kaposi Moritz ( ) multiplex haemorrhagicum (angiosarcoma pigmentosum) leírásával (1872) tulajdonképpen az AIDSmanifesztációk közé tartozó malignus betegségek megismerése felé vezetõ utat nyitotta meg számunkra. A transzplantáció úttörõjeként ismerjük a pécsi születésû, de Bécsben mûködõ sebészprofesszor Ullmann Imrét, akinek nevéhez fûzõdik a világon az elsõ sikeres vesetranszplantáció: március 1-jén homológ vesetranszplantációt hajtott végre kutyán, az állat azonban egy hét után elpusztult. Amikor azonban azt heterotranszplantáció formájában kísérelte meg, nevezetesen kutyából kecskébe ültetett át vesét (1902. június 27.), az sikerrel járt, az átültetett vese mûködött, a kecske vizeletet ürített. Ullmann egyébként korábban Párizsban Pasteur mellett is dolgozott. Részt vett az elsõ humán lyssaoltásokban és tanúsította, hogy az a lyssával nem fertõzött emberekre ártalmatlan. A máj immunpatológiai megbetegedéseinek jelentõségére már korán felhívta a figyelmet a szérumlovak májamyloidosisa, amely a szérumtermelés megindulása óta ismeretes (Rátz, 1906), és gyakori elõidézõje a szérumlovak letális kimenetelû májrupturá- Az immunológia kezdetei Magyarországon 37

6 jának. E régóta ismert bántalom immunpatológiájának számos tényezõje feltáratlan. A vesebetegségek kialakulásában szerepet játszó immunmechanizmusok (immunkomplex okozta glomerulonephritisek, anti-gbm indukálta glomerulonephritis, IgA-nephropathia) tanulmányozása kapcsán végzett jelentõs vizsgálatokat Hámori Artur ( ), akinek érdeklõdése már a 40-es években az immunológiai kórképek patogenezisének tisztázása felé fordult. Munkatársaival közösen megállapították, hogy a glomerulumban lerakódó IgA túlnyomórészt mucosalis eredetû, a kiváltó antigének között pedig vírusok (például EBV), chlamydiák, valamint alimentaris tényezõk (például glutén) szerepelhetnek. Egyes venorológiai betegségek korszerû immunpatológiai szemlélettel és módszerekkel való megközelítése hazánkban elsõsorban Király Kálmán nevéhez és mûködéséhez fûzõdik (6. ábra). Király figyelemre méltó megfigyeléseket tett a Bottyán által kidolgozott granulomaantigénnel bõrbetegeken, majd a syphilis újbóli megjelenésekor a Treponema Immobilisatiós Test (TPIT) bevezetésével és széles körû alkalmazásával szerzett érdemeket. Értékes tanulmányt közölt a syphilises allergiáról; tanulmányozta a TPIT liquordiagnosztikai felhasználhatóságát; a TPIT alakulása tükrében vizsgálta a Treponemák antigénstruktúráját és a Reiter-protein antigént; hazánkban elsõként alkalmazta az FTA-reakciót; az elsõk között alkalmazta az IF-módszert, és annak felhasználásával különösen az autoimmun vasculitisekre vonatkozó ismereteinket gyarapította. Munkatársaival együtt további értékes megfigyelésekrõl számolt be az epicutan szenzitizáció, a környezeti kontakt allergének, a kontakt urticaria, az inhalatív és élelmiszer-allergének, az immundermatitisek és más immunológiai bõrbetegségek tanulmányozása alapján. A sokoldalú, számos intézetben és laboratóriumban nagy lendülettel folyó, de szerteágazó immunológiai kutatómunka egyesületi keretek közé illesztése és számára fórum biztosítása Kesztyûs Loránd érdeme: õ volt az, aki már 1958-ban szükségét látta annak, hogy egyelõre a Magyar Mikrobiológiai Társaságon belül Immunológiai Szekciót szervezzen. Alakuló ülésüket mintegy 35 fõ részvételével Debrecenben az Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetében tartották, s attól kezdve évenként két-három szekcióülést tartottak. Jelentõs esemény volt a magyar immunológia történetében a Korányi Sándor Társaság évi Nagygyûlése, amelyet az elnökség határozata értelmében az autoallergiás betegségek tárgyalásának szenteltek. A Nagygyûlés anyaga 270 oldal terjedelmû kötetben 1967-ben jelent meg és hû képét adja a hazai immunpatológia akkori helyzetének. Az újonnan feltárt ismeretek közreadása, az immunológia 6. ábra. Király Kálmán ( ) nemzetközi viszonylatban történt hatalmas elõretörése a hazai viszonyokra is kedvezõen hatott: 1971-ben Szolnokon megalakult a Magyar Immunológiai Társaság, amely elsõ elnökévé Kesztyûs Lorándot, fõtitkárává Gergely Jánost választotta. Az autoimmun betegségek kutatása új lendületet kapott Petrányi Gyulának (1912 ) fõként a szisztémás autoimmun betegségek patogenezisére vonatkozó vizsgálatai által. E vizsgálatok, melyek jelentõs mértékben járultak hozzá a Debreceni Orvostudományi Egyetemnek a hazai immunológia fellegvárává fejlõdéséhez, a reumás láz tanulmányozásával indultak (1950). Elsõ megállapításaikat, amelyek alapján hangoztatták, hogy a reumás lázból nem fejlõdik rheumatoid arthritis, s ennek alapján a szekunder krónikus polyarthritis létét kétségbe vonták, a hazai és nemzetközi közvélemény idegenkedve fogadta. Álláspontjuk helyessége késõbb, mások vizsgálatai alapján igazolódott, prioritásuk azonban feledésbe merült, ezért annak itt is szükségesnek látszik hangot adni. Petrányi a lupus erythematosus sine lupo elkülönítése kapcsán fordult érdeklõdéssel a kollagén-autoimmun betegségek tanulmányozása felé. Munkatársaival együtt foglalkozott az autoimmun betegségek etiopatogenezisével, az immunszuppresszió klinikofarmako- 38 Magy Immunol/Hun Immunol 2005;4(1):33 39.

7 lógiájával, a leukocytarendszerre (leukaemiák, lymphomák) ható gyógyszerek hatásmechanizmusával, immunendokrinológiai vizsgálatokkal, különösen az organotrop autoimmun kórképek endokrin vonatkozásaival: a transzplantációs immunitással; munkatársával, Szodoray Lajossal ( ) közösen írt monográfiában foglalta össze a kollagénbetegségekre vonatkozó kutatásait (1969), nem sokkal késõbb az õ szerkesztõi munkája eredményeként jelent meg az Autoimmun betegségek (1974) címû tanulmánykötet. Munkáiban Petrányi mindig hangoztatja, hogy a bõrjelenségek mögött mindig megtalálhatók a belsõ szervi elváltozások: a harc a kötõszövetben ( a vár körül ) folyik, az igazi cél azonban a belsõ szerveknek: a vesének (immunpatológiai nephritis-nephrosis csoport), a májnak (primer biliaris cirrhosis) az elpusztítása, képletesen szólva a vár bevétele. Foglalkozott Petrányi az autoantitestek szerepével, sokuknak értelmetlen voltával; tanulmányozta részint az autotoxikus, részint a stimuláló antitesteket. Ez utóbbiak szerepére munkatársával, Dobi Sándorral együtt az ulcus duodeni kórfejlõdéstanának tanulmányozása kapcsán mutatott rá. Felhívta a figyelmet az immunrendszer fiziológiás mûködésének jelentõségére a szervek, szövetek normotrophiájánaknormoplasiájának megõrzésében (sebgyógyulás, májregeneráció, uninephrectomia utáni kompenzatórikus hyperplasia a megmaradt vesében stb). E tanulmányai kapcsán jutott el a tumorimmunológiához, amelynek keretei között ugyancsak érdekes megfigyelésekrõl számolt be, nevezetesen az immunocyták által termelt angioneogenetikus faktort teszi felelõssé a tumorba belenövekedõ nutritív erek kialakulásáért. Az immunológia kezdetei Magyarországon 39

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Gyógyszertechnológia 30 120 5fgy 30 120 5fgy 4 K K Orvosbiológia III. 39 13 Sz 20 Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22 Gyógyszer.

Részletesebben

Az immunológia kezdetei Magyarországon

Az immunológia kezdetei Magyarországon Az immunológia kezdetei Magyarországon 2. rész HORUS Hõgyes Endre és a veszettség elleni immunizálás kezdetei Magyarországon A veszettség (rabies, lyssa) elõfordulásának gyakoriságára vonatkozó adatok

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában 2009.09.17 2009.09.19. Kölcsey Ferenc Kongresszusi Központ, Debrecen Főszervező:

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Doktori értekezés tézisei A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Készítette: Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna Biológia

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye

A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye A i Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye III. i Gasztro-Immun Konferencia DEOEC, Auguszta Központ előadóterme

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

Klinikai immunológia, reumatológia Auguszta tanterem Tematika:

Klinikai immunológia, reumatológia Auguszta tanterem Tematika: Az intézet neve: Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika és Reumatológiai Tanszék A tárgy neve: Klinikai immunológia, reumatológia Oktatási év, félév: 2013. III. évfolyam, 2. félév Óraszám/félév:

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában 2009.09.17 2009.09.19. Kongresszusi Központ, Debrecen Főszervező: Prof. Dr.

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1.

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1. LUPUSZ KVÍZ Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás 2012. december 1. 1. kérdés: Mi történik egy lupuszos beteg immunrendszerében? A Az immunrendszer túl kevés antitestet termel. B Az immunrendszer antitesteket

Részletesebben

Természettudomány. 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör

Természettudomány. 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör Természettudomány 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör Az ember immunrendszere Immunrendszer: kórokozók, veszélyes anyagok elleni

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI origamigroup www.origami.co.hu II. A rheumatoid arthritis kezelésének általános

Részletesebben

LIQUORVIZSGÁLAT. A lumbálpunkció helye a klinikai neurodiagnosztikában. Tantermi előadás V.évf. 2014. szeptember 24. Bors László Neurológiai Klinika

LIQUORVIZSGÁLAT. A lumbálpunkció helye a klinikai neurodiagnosztikában. Tantermi előadás V.évf. 2014. szeptember 24. Bors László Neurológiai Klinika LIQUORVIZSGÁLAT A lumbálpunkció helye a klinikai neurodiagnosztikában Tantermi előadás V.évf. 2014. szeptember 24. Bors László Neurológiai Klinika Összefoglalás 1. A liquor termelődése, keringése, felszívódása

Részletesebben

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető A védőoltásokról Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető 2012.10.24-25. Céljaink a vakcináció során: egyéni védelem biztosítása, az átoltottság fenntartása,

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Dr. Molnár Ildikó 2004 Tézisek Az utóbbi 11 évben végzett tudományos munkám új eredményei 1. Graves-kórhoz társult infiltratív ophthalmopathia kialakulásában

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Antigén Antitest Alapok Antigén: vvt,, baktérium, latex gyöngy felszínén (µm( m nagyságú partikulum) Antitest:

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk?

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? ERDEI ANNA Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? Erdei Anna immunológus egyetemi tanár Az immunrendszer legfontosabb szerepe, hogy védelmet nyújt a különbözô kórokozók vírusok, baktériumok, gombák,

Részletesebben

Orvosi-élettani Nobel-díjak immunológiai kutatásokért

Orvosi-élettani Nobel-díjak immunológiai kutatásokért Orvosi-élettani Nobel-díjak immunológiai kutatásokért Kemény Lajos SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Az Immunológia Napja 2012 Alfred Nobel 1833. okt. 21. Stockholm 1896. dec. 10. Sanremo Svéd

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM

Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM Kötelező szinten tartó tanfolyam transzfuziológusoknak 2013. Dr. Borka Péter Áldás vagy átok?! Káros immunmoduláció 1. Tumor immunológia 2. Bakteriális/vírus

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét

2. hét. 3. hét. 4. hét Az intézet neve: Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék A tárgy neve: Klinikai immunológia, reumatológia Oktatási év, félév: 2010. III. évfolyam,

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák! KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák! 2009-ben, 2011-ben és 2013-ban nagy sikerrel rendeztük meg a Budapesti Immunológiai Fórumot. A rendezvényeket követően számos pozitív visszajelzés érkezett, sokan jelezték, hogy

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció VÉRCSOPORTSZEROLÓGIA Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011. Immunrendszer Immunrendszer védi a szervezet

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM PROGRAM 2015. NOVEMBER 12 14. DEBRECENI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG SZÉKHÁZA 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN U. 49. Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai

Részletesebben

Genetika 2. előadás. Bevezető

Genetika 2. előadás. Bevezető Genetika 2. előadás Genetikai alapelvek: hogyan öröklődnek a tulajdonságok Mendeli genetika Bevezető Mi okozza a hasonlóságokat és különbségeket a családtagok között? Gének: biológiai információ alapegysége

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

Esettanulmányok. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Esettanulmányok. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Esettanulmányok Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Esetismertetések: ABO vércsoport meghatározással kapcsolatos nehézségek és megoldások RhD bizonytalanság kivizsgálása Antitest-azonosítással

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

Klinikai immunológia, reumatológia Auguszta tanterem Tematika:

Klinikai immunológia, reumatológia Auguszta tanterem Tematika: Az intézet neve: Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika és Reumatológiai Tanszék A tárgy neve: Klinikai immunológia, reumatológia Oktatási év, félév: 2011. III. évfolyam, 2. félév Óraszám/félév:

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. A felosztás mai szemmel nem a leglogikusabb, mert nem tesz különbséget az allergia, az autoimmunitás és a a transzplantációs immunreakciók között.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Az immunológia kezdetei Magyarországon

Az immunológia kezdetei Magyarországon Az immunológia kezdetei Magyarországon 4. rész HORUS Aujeszky Aladár mûködésének jelentõsége az immunológia hazai történetében Az egyetemes mikrobiológia magyar mestere Aujeszky Aladár, aki a róla elnevezett

Részletesebben

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék A reumatológiai/gyulladásos betegségek felismerése és szövődményei IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék Gyulladásos betegségek

Részletesebben

Tolerancia és autoimmunitás

Tolerancia és autoimmunitás Tolerancia és autoimmunitás A tankönyben (http://immunologia.elte.hu/oktatas.php): Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2016 Bev. 3. ábra Az immunrendszer kétélű kard F i z i o l ó g i á

Részletesebben

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Dr Petrovicz Edina 2012.11.10. ESZISZL Kh. és Rendelőintézet Hepatitis C vírus (HCV) Flaviviridae család Hepacivirus nemzetség egyszálú RNS vírus Choo és Kuo 1989.

Részletesebben

Az ábra a térdreflex kapcsolatainak egyszerűsített bemutatása (valójában több szelvény vesz részt a válaszban).

Az ábra a térdreflex kapcsolatainak egyszerűsített bemutatása (valójában több szelvény vesz részt a válaszban). 3. MINTATÉTEL Az ábra a térdreflex kapcsolatainak egyszerűsített bemutatása (valójában több szelvény vesz részt a válaszban). 1. Mutassa be a térdreflex kiváltásának módját! Fogalmazza meg, hogy ebben

Részletesebben

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337.

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. 2005. évben az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára 20 nosocomialis járványt és egy pseudojárványt

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF Pszichoszomatikus megbetegedések Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF A halmozott rizikótényezővel élő emberek száma az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt. A stressz gyakorlatilag állandósult

Részletesebben

Allograft: a donorból a recipiensbe ültetett szerv

Allograft: a donorból a recipiensbe ültetett szerv A VESEÁTÜLTETÉS PATOLÓGIÁJA Allograft: a donorból a recipiensbe ültetett szerv Az allograftot a peritoneum alá, a fossa iliaca-ba helyezik, az a. és a v. renalist a megfelelő iliacalis érrel varrják össze,

Részletesebben

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Fogalom meghatározás - Vörösvérsejt ellenes antitest (autoantitest) az,

Részletesebben

Mikrobiális antigének

Mikrobiális antigének Mikrobiális antigének Dr. Pusztai Rozália SZTE, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 2008. november 17. Antigének Konvencionális antigének Superantigének Antigén - az érett immunrendszer

Részletesebben

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014.

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. Az orvostudományi területen működő doktori iskolák képzésére vonatkozó alapelveket a Debreceni Egyetem

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek VédőHáló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás (termékkód: 15041) Nyomtatványszám: F 150410 01 1411 Jelen feltételek hatályba

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

ÁPRILIS 27.

ÁPRILIS 27. IMMUNOLÓGIA NYÍLT NAP (D 2011. 2011. ÁPRILIS 27. 27. Média megjelenések 2011. április 26-tól (DEBRECEN EBRECEN) Nyomtatott média Egészségcentrum, 2011. nyár (következő szám) Elektronikus média DTV, Napszemle,

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

Védőoltásokról a célzott terápiák korszakában

Védőoltásokról a célzott terápiák korszakában Védőoltásokról a célzott terápiák korszakában Onozó Beáta HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2014-2016. 2017. ÁPRILIS 20-21 Autoimmun betegeket fokozott infekcióhajlam jellemzi!

Részletesebben

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam 2015. március 20 21. Fókuszban az antibiotikum terápia PROGRAM 2015. MÁRCIUS 20. PÉNTEK 07.30 09.00 Regisztráció 09.00 09.30 Antibiotikum kezelés jelene és jövője 09.30 10.00 10.00 10.30 Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek BI544 / 20141201 K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A Vienna

Részletesebben

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Kontrollok a szerológiában Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kontrollok szerepe A kontrollok szerepe, hogy a szerológiai vizsgálatok eredményeit helyesen értékeljük és meggyőződjünk,

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen Kryoglobulinaemia kezelése Domján Gyula Semmelweis Egyetem I. Belklinika Mi a kryoglobulin? Hidegben kicsapódó immunglobulin Melegben visszaoldódik (37 C-on) Klasszifikáció 3 csoport az Ig komponens

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Glutén asszociált kórképek

Glutén asszociált kórképek Glutén asszociált kórképek Miklós Katalin Honvédkórház KLDO Klinikai Immunológia MIT-MLDT Budapest, 2015. 04. 22. Évtizedekkel ezelőtti megfigyelés, hogy a glutén nemcsak a lisztérzékenyekben válthat ki

Részletesebben

Autoantitestek kimutatásának laboratóriumi problémái

Autoantitestek kimutatásának laboratóriumi problémái Autoantitestek kimutatásának laboratóriumi problémái Dr. Németh Julianna, Dr. Miklós Kata Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály Budapest 1901 P. Ehrlich Horror autotoxicus des Organismus

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA V. évfolyam 11. szám, Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb

Részletesebben

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim Mi a fűbetegség? polyneuropathia, ami elsősorban a gyomor-bél traktus beidegzését

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében IV. DEBRECENI BŐRGYÓGYÁSZATI NAPOK Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében Debrecen, Thermal Hotel Aquaticum 2012. október

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Vakcináció. Az immunrendszer memóriája

Vakcináció. Az immunrendszer memóriája Vakcináció Prechl József Az immunrendszer memóriája Csak olyan inger következtében alakul ki amely az adaptív immunrendszer válaszát is kiváltja = limfociták szükségesek hozzá Sejtek fennmaradása: memória

Részletesebben

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Az összességében 162 oldal terjedelmű, 99 ábrát, 7

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

A szervspecifikus autoimmun betegségek pathomechanizmusa. Dr. Bakó Gyula DE OEC III. Belklinika Ph.D. Kurzus, Debrecen, 2011.

A szervspecifikus autoimmun betegségek pathomechanizmusa. Dr. Bakó Gyula DE OEC III. Belklinika Ph.D. Kurzus, Debrecen, 2011. A szervspecifikus autoimmun betegségek pathomechanizmusa Dr. Bakó Gyula DE OEC III. Belklinika Ph.D. Kurzus, Debrecen, 2011. Centrális és perifériás tolerancia Az adaptív immunitás esetén a tolerantia

Részletesebben

A Proteoglycanok Szerepe a Spondylitis Ankylopoeticaban TEMATIKUS OTKA PÁLYÁZAT Szakmai zárójelentés

A Proteoglycanok Szerepe a Spondylitis Ankylopoeticaban TEMATIKUS OTKA PÁLYÁZAT Szakmai zárójelentés A Proteoglycanok Szerepe a Spondylitis Ankylopoeticaban TEMATIKUS OTKA PÁLYÁZAT 2004 2007 Szakmai zárójelentés Az autoimmunitás kutatásában az állatmodellek használata felbecsülhetetlen értéket képviselnek,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Az immunrendszer felépítése Veleszületett immunitás (komplement, antibakteriális

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

Túlérzékenységi (hypersensitiv) reakció

Túlérzékenységi (hypersensitiv) reakció Túlérzékenységi (hypersensitiv) reakció Antigénfelismerésen alapuló, az antigén elpusztítására irányuló gyulladásos válaszreakció 4 típusa van I-es típusú: allergiás/anaphylaxiás reakció Azonnali (néhány

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyermekkori IBD jellegzetességei Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyulladásos bélbetegség feltételezhetı Hasmenés >4 hét >2 székürítés naponta Folyékony/pépes széklet Crohn-betegség? Colitis

Részletesebben

Minta típusa: 1 db natív vér Mintaküldés módja: primer cső szobahőn 4h-n belül, vagy -20 oc alatt szérum fagyasztva

Minta típusa: 1 db natív vér Mintaküldés módja: primer cső szobahőn 4h-n belül, vagy -20 oc alatt szérum fagyasztva Allergén specifikus IgE, allergia BMKT Pándy Kálmán Kórház, Központi Laboratórium Dr. Wolf Ildikó e-mail: wolfildi@gmail.com TAT (leletátfordulási idő): 5 nap Telefonszám: 66/463-763/2294 Fax: 66/526-539

Részletesebben