Kommunikáció. a családdal, cadaver szervdonorok hozzátartozóinak tájékoztatása. Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat. Szervkoordinációs Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció. a családdal, cadaver szervdonorok hozzátartozóinak tájékoztatása. Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat. Szervkoordinációs Iroda"

Átírás

1 Kommunikáció Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda a családdal, cadaver szervdonorok hozzátartozóinak tájékoztatása

2 Miért fontos? A téma fontos a társadalom minden tagja számára, hiszen bármikor érintetté válhatunk és bármelyik oldalon, és ha a döntési helyzet idegen, az befolyásolhatja magát a döntést is: Agyhalál a családban Csak, vagy leginkább szervátültetéssel gyógyítható betegség

3 család/társadalom felkészítése: jogi szabályozás ismerete családon belüli kommunikáció motiválása társadalmi tájékozottság növelése a donációról és transzplantációról (oktatás, egyház, média, társadalmi szervezetek) Egészségügyi dolgozók felkészülése a családdal való beszélgetésre: önismeret+szakmai+kommunikációs stratégiai elemek KONKRÉT HELYZET pszichésen jól vezetett, strukturált beszélgetés szituáció, hozzátartozó, orvos saját érzelmi állapotának megfelelő kezelése TEENDŐK ÉS LEHETŐSÉGEK DONÁCIÓS DÖNTÉSI HELYZET ELŐTT!

4 Kérdőíves felmérés a szervtranszplantációról A szerv-, és szövet-transzplantációval kapcsolatos ismeretek, vélemények összehasonlító vizsgálata a lakosság, és az egészségügyi dolgozók körében ban Dr. Nagy Zs. és mtsai 94 fekvőbeteg ellátó intézmény, 20 háziorvosi praxis bevonásával 4500 kiküldött kérdőív A kérdőíves felmérés a kitöltő számára ismereteket biztosított a transzplantációs folyamatról, a jogi szabályozásról 3291 értékelhető válasz (476 az interneten keresztül) 50-50% lakossági és egészségügyi dolgozói válasz

5 DONÁCIÓ ÉS TRANSZPLANTÁCIÓ TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE donáció hasznos (98,4%), általános támogatottsága (93,2%) recipiensnek a műtét egészségben eltöltött éveket jelent (92,6%) saját szerv felajánlása transzplantációra (73,9%) családtag szerveinek felajánlása transzplantációra (61,5%)

6 JOGI ISMERETEK HIÁNYA ,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 K 24 A szervátültetéshez szükséges-e a szervek átadójának még életében tett nyilatkozata? Azaz kell-e beleegyező nyilatkozat? 41,5 48,5 10,0 Igen Nem Nem tudom

7 JOGI ISMERETEK HIÁNYA 2. K 25 Szükséges-e egy nyilatkozat ahhoz, hogy a szervátültetés NE történjen meg. Azaz kell-e tiltó nyilatkozat? 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 66,4 19,6 13,9 0,0 Igen Nem Nem tudom

8 JOGI ISMERETEK HIÁNYA 3. K 26 A hatályos jogszabályok szerint a hozzátartozókat előzetesen tájékoztatni kell a szervkivételről. 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 60,2 Igen, igaz 23,0 Nem, hamis. Nem kell tájékoztatni előzetesen 16,8 Nem tudom

9 CSALÁDON BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓ HIÁNYA 100,0 K 40 Közölte-e már családjával a szervátültetéssel kapcsolatos döntését? 80,0 69,2 60,0 40,0 30,8 20,0 0,0 Igen Nem

10 Családi tiltakozások aránya 2007-ben és az alkalmazott jogrend Pozitív beleegyezés elve Feltételezett beleegyezés elve Opting-in/Contracting in Optingout/contracting out (gyenge forma) 8,2% 57,9% 22,3% 11,2% 39% 38,4% Optingout/contracting out (erős forma) 4,3% 48,6% 16,8% 31,5% 43,75% 43,5%

11 80 Családi tiltakozások aránya (%) 2006-ban , ,1 38,9 37, ,9 27,9 15,2 11,3 4,6 0 Estonia Bulgaria Romania Greece U.K. Latvia Lithuania Norway Italy Spain Poland Hungary

12 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Háttér Ki dönt? A szervkivételhez nem kellett hozzájárulás A hozzátartozók engedélyével történhetett szervkivétel Ha a potenciális donor életében nem tiltotta meg, a hozzátartozók engedélye nem kell a szervkivételhez óta

13 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Év Családi tiltakozások Donorjelentések száma Megvalósult cadaver donációk száma Családi tiltakozás miatt meghiúsult donáció (3,65%) (7,29%) (6,55%) (7,77%) (4,59%) (4,33%) (3,86%) Háttér

14 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Háttér A hozzátartozók úgy gondolják 26,6%-uk úgy gondolja, nem biztos, hogy az orvosok mindent megtesznek a betegért mielőtt a szervkivételre sor kerülne 40%-uk úgy gondolja, az agyhalál nem állapítható meg teljes biztonsággal 23,3%-uk úgy gondolja, nem biztos, hogy a szervek átadása transzplantációs célra hasznos cselekedet! Smudla A. Transplant International 2007.

15 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Háttér A kommunikáció alapelemei Feedback Adó Kód Kódolás Hír Csatorna Kód Dekódolás Vevő Keret Zaj figyelmet zavaró tényezők Kommunikáció szintjei: direkt kommunikáció metakommunikáció Kommunikáció csatornái: verbális csatorna non-verbális csatorna Piiling J (szerk.). Orvosi kommunikáció

16 A kommunikáció csatornái Élet-halál Verbális kommunikáció Redundancia Személytelen stílus Donáció Kulcsszavak Szaknyelv Hanghordozás Térközszabályozás Non-verbális kommunikáció Helyszín Testtartás Maté G, Mascarin S. Family interview. TPM, Tekintet Mimika

17 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Kommunikációt nehezítő tényezők I. Orvos Háttér Intenzív osztályos munkarend mindig más orvossal találkozik a család kommunikációs stratégia hiánya Érzelmileg terhelt állapot, függetlenítés, hárítás Orvos személyes meggyőződésének hiánya Megfelelő helyiség hiánya

18 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Kommunikációt nehezítő tényezők II. Család Háttér Fejletlen egészségügyi kultúra Az egészségügyi rendszerrel szembeni bizalom hiánya Vallási, etnikai hovatartozás Családbeli érzelmi viszonyok, veszteség okozta sokk szélsőséges magatartásformák A kommunikációnak kulcsszerepe van a veszteséget követő gyászreakció, depresszió alakulásában!

19 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Kommunikáció A kommunikáció szakaszai (A hozzátartozók által megélt szakaszok A. Kesselring) Búcsúzás egy élő testtől Donorgondozás tanúja Találkozás ismeretlennel Szembesülés az agyhalál tényével Donáció kérése Igen Búcsúzás egy halott testtől Első találkozás Rossz hír közlése Döntéshozatal Nem Lélegeztetőgép kikapcsolása Találkozás az orvossal Kesselring, A. et al.: Am J Transplant

20 Lehetőleg ne telefonon! A tájékoztatás Lehetőleg két szakember együttesen vagy egymás után Nyugodt helyszín, csak az érintettek vannak jelen Egyenrangúság Őszinte légkör Verbális és non-verbális kommunikáció összhangja Szemkontaktus Nyugodt, de határozott hang Keresztbefont karok, lábak kerülése

21 Smudla A.: Kommunikáció a családdal A rossz hír közlése I. A rossz hír közlése Rossz hír jövőképre jelentős mértékben negatívan hat Használjuk a beteg nevét vagy hozzátartozóval való rokonsági fokát Érzelmi sokkhatás Gyakori a hitetlenség Támogató csönd

22 Smudla A.: Kommunikáció a családdal A rossz hír közlése II. A rossz hír közlése Körülmények: hol? kit? mikor? Észlelés: hozzátartozók ismereteinek felmérése Megszólítás: készen vannak-e a tényekre Lényeges információ: egyértelmű, tömör, őszinte hozzátartozók szavaival, számukra érthetően érzékenyen, de kerüljük a szépítést ellenőrizni, mit értettek meg Empátia: a hozzátartozó reakcióját érzékelve támogatást nyújtani Lezárás: három üzenetet átadni minden erőfeszítését megteszünk, hogy segítsünk nem fogjuk cserbenhagyni segíteni fogunk a döntéshozatalban Baile, WF. et al.: Oncologist 2000.

23 Az agyhalál közlése I. Minden rossz hír közül a halálhír a legnehezebben feldolgozható Klasszikus halálképtől eltér nehéz megérteni, elfogadni - dobogó szív, meleg test minden változatlannak tűnik a kórteremben! Ki kell mondani az ember, mint egyén, halott! Sajnálom, hogy ezt kell elmondanom Önöknek de Zsuzsa agyhalott, Zsuzsa meghalt.

24 Az agyhalál közlése II. Agyhalál kóma Agyhalál megállapítás folyamata megfigyelési idő, több orvos együttes diagnózisa Szemléltető eszközök használata pl.: CT felvétel A halál pontos időpontja az agyhalál megállapítás időpontja, nem a lélegeztetőgép kikapcsolása!

25 Az agyhalál közlése III. A család képzettségének, intelligenciájának megfelelő tájékoztatás egyszerű, közérthető kifejezések; rövid mondatok metaforák Fokozatos tájékoztatás csak akkor tovább lépni, ha megértették az addig elmondottakat Minden kérdésre válaszoljunk Határozott válasz!

26 Az agyhalál közlése IV. Fejezzük ki sajnálatunkat Kerüljük el: tudom, mit érez, higgye el, jobb ez így Ajánljuk fel az elbúcsúzás lehetőségét Segítség felajánlása pszichológus, lelkész/pap Írásos tájékoztató a további teendőkről

27 A gyász szakaszai Anticipációs gyász Sokk ténylegesen ezzel találkozik az orvos Kontrollált szakasz Regresszió Adaptáció Komplikált gyász kialakulásának lehetősége! Lindemann 1944.; Spiegel 1981.

28 A gyász Család Érzelmek fájdalom tagadás bűntudat és önvádlás harag tehetetlenség, kétségbeesés félelem szorongás, nyugtalanság megnyugvás, elfogadás magányosság, üresség megbánás depresszió, sajnálat, bánat levertség zavarodottság, kimerültség Viselkedési módok sírás agresszivitás menekülés sokk, dermedtség elfogadás elviselés

29 A gyász Orvos Bátorítsuk, hogy az érzelmeiket fejezzék ki Kerüljük: Nyugodjon meg! Ne ítélkezünk Akármit csinál vagy mond, az normális. Ez az ő gyászuk, nem az enyém. Elfogadom. Kerüljük a konfliktust A fájdalom önző kerüljük: Csendesebben, kérem! Más betegek is vannak. A gyászoló emberhez az érzései hozzátartoznak Reagáljunk az érzelmekre!

30 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Donáció kérése Családi tiltakozás Orvos Agyhalál megállapítás megbízhatósága Szervközpontú viselkedés Verbális és non-verbális kommunikáció Család Életében azt mondta, hogy nem szeretné, hogy a szerveit átültessék Megnevezett ok nélkül Elégedetlenség az egészségügyi ellátással Az agyhalált nem értették meg, nem fogadták el A test integritásának elvesztésétől való félelem Nem tudják, hogyan döntene az elhunyt Szociális problémák Vallási okok Temetés késlekedése Bizalmatlanság a szervátültetéssel kapcsolatban

31 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Donációra vonatkozó kérés I. Orvos maga is támogassa a donációt, fontosnak tartsa a szervátültetést Ne teljesítendő feladat legyen az orvosnak Csak akkor, ha az agyhalál tényét elfogadták! Személy központú viselkedés Ne szervközpontú viselkedés! Ne felejtsük: A fájdalom a halál miatt van, nem a szervadományozás miatt. Donáció kérése

32 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Donáció kérése Donációra vonatkozó kérés II. Aktív hallgatás Annyira jó volt. Véradó volt. Mindig csak adott. Remélem, más édesanyja soha nem fogja érezni ezt a fájdalmat. Az egyik barátom is transzplantált. Vallásos ember volt. Altruista indítatás - segíteni másokon Nagyon sok ember vár arra, hogy szervátültetés segítségével teljesebb életet tudjon élni.

33 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Döntés Donáció kérése A hozzátartozók saját, pressziómentes döntése legyen, amit később is el tudnak fogadni! Beleegyezés, támogatás nagyrabecsülés kifejezése Elutasítás kezdeti elutasítás végleges elutasítás a döntés tiszteletben tartása esély a megváltoztatásra

34 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Donáció kérése Mit kell elmondani a szervkivételről? Mely szervek, illetve szövetek kerülnek eltávolításra Amit elmondanak: vese, máj, szív, tüdő, hasnyálmirigy Amit nem mondanak el általában: lép, erek, szívbillentyű, cornea

35 Smudla A.: Kommunikáció a családdal A döntés után Donorgondozás vizsgálatok, beavatkozások Miért nem hagyják békén? Élő testtől búcsúzik Meddig szeretne ott lenni? Lehetőség a nyugodt búcsúzásra A szervkivétel után a halott testtől való búcsúzás lehetősége

36 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Kulcspontok a kommunikációban Orvossal történt találkozás Búcsúzás egy élő testtől Donorgondozás tanúja Betegség, baleset közlése Rossz prognózis Agyhalál, halál közlése: egyértelműen! Döntéshozás Igen Agyhalál megállapítás Agyhalál, halál megértését követően az orvos kezdeményezi a donációt Nem Búcsúzás egy halott testtől Lélegeztetőgép kikapcsolása

37 don t take your organs to heaven heaven knows we need them here Köszönöm a figyelmet!

38 Smudla A.: Kommunikáció a családdal Irodalom Diagnosis of brain death. Papers produced by the Conference of Medical Royal Colleges and Faculties of the United Kingdom. BMJ 1967;2: A definition of irreversible coma. Report of the Ad Hoc Commitee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death. JAMA 1968;205: Alföldy F. A szervátültetéssel kapcsolatos jogi és etikai kérdések. Magyar Bioetikai Szemle 1996;2(2-3):62-9. Alföldy F. Élet a halál árán. Budapest: Kozmosz Könyv; Az egyházak szerepe és állásfoglalása a humán transzplantációval kapcsolatban. Baile WF, Buckman R, Lenzi R, et al.: SPIKES-A six-step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. Oncologist 5 (4): , Kesselring A, Kainz M, Alexander Kiss. Traumatic Memories of Relatives Regarding Brain Death, Request for Organ donation and Interactions with Professionals in the ICU. Am J Transplantation 2007; 7: Kovács J. A modern orvosi etika alapjai. Budapest: Medicina; p Kovács J. Pszichiátria és medikalizáció A depresszió. LAM 2004; 14(10): Matkó I. A szövet és szervátültetések orvosetikai, jogi megítélésének változása II. LAM 1995;5(1):96-9. Matkó I. A szövet és szervátültetések orvosetikai, jogi megítélésének változása I. LAM 1994;4(11): Nagy Zs, Borsi J, Borka P, Tornai E, Husztik P, Czimbalos Á. Kérdőíves felmérés a szervtranszplantációról. Összefoglaló közlemény július. Smudla A. A kadáver donorokból történő szervkivétel jogi, etikai és társadalmi vonatkozásai Magyarországon. LAM 2006;16(5): Smudla A. Hegedűs K. Mi sírva élünk, ők meg boldogok A szervkivétel pszichológiai hatásai a donorok hozzátartozóira. Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, OTKA Szántó Zs, Susánszky É, Tüttő G. A szervadományozással kapcsolatos lakossági vélemények Magyarországon. LAM 2004;14(8): Transplant Coordination Manual TPM, University of Barcelona; 2001.

15246 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám

15246 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15246 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek során Készítette: a Szülészeti

Részletesebben

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Indikátorrendszer 2009 Egészségbiztosítási Felügyelet 2010. március Bevezetés Az Egészségbiztosítási Felügyelet az Indikátorrendszer

Részletesebben

Szervkoordinációs Iroda. Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011.

Szervkoordinációs Iroda. Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011. Szervkoordinációs Iroda Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011. Az összefoglalóban található dokumentumok legfrissebb változata megtalálható

Részletesebben

A szervátültetés indikátora az egészségügy működésének

A szervátültetés indikátora az egészségügy működésének TRANSZPLANTÁCIÓ Kórház 2011/9. 18 A szervátültetés indikátora az egészségügy működésének DR. SZEPESI ANDRÁS, BENE ZSOLT Együttműködés nélkül nem folytatható eredményesen a szervdonáció és a transzplantáció,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schlager Zoltánné. Etika, szakmai etika II. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Schlager Zoltánné. Etika, szakmai etika II. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Schlager Zoltánné Etika, szakmai etika II. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-50

Részletesebben

Előszó. Mihály Sándor Szervkoordinációs igazgató

Előszó. Mihály Sándor Szervkoordinációs igazgató 1 2 Előszó Az Országos Vérellátó Szolgálat több szervezeti egysége végez feladatot a hazai szervdonációs és transzplantációs programok működtetése érdekében. Bár az intézetben nem találkozunk a szervátültetésre

Részletesebben

PRIMER PREVENCIÓS FELADATOK A GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSBAN. A fogantatás és a várandósság krízishelyzeteinek megelőző feladatai

PRIMER PREVENCIÓS FELADATOK A GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSBAN. A fogantatás és a várandósság krízishelyzeteinek megelőző feladatai TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program PRIMER PREVENCIÓS FELADATOK A GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSBAN Gyakorlati módszertani útmutató sorozat szakemberek számára A fogantatás és

Részletesebben

Szakmai Beszámoló 2013.

Szakmai Beszámoló 2013. Szakmai Beszámoló 2013. Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda 1 Felelős kiadó: dr. Jákó Kinga, dr. Miskovits Eszter Grafika: Szabó Endre Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest, 2014. 2 Előszó

Részletesebben

A Down szindróma postnatális közlésének körülményei és a szülőknek nyújtott támogatás a magyarországi és németországi szülészeti intézményekben

A Down szindróma postnatális közlésének körülményei és a szülőknek nyújtott támogatás a magyarországi és németországi szülészeti intézményekben PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József PhD. D.Sc. 5. program: Az Egészségtudomány határterületei (P-05) A PTE ETK Egészségtudományi Doktori

Részletesebben

Özvegyen maradt idős személyek mentálhigiénés segitése

Özvegyen maradt idős személyek mentálhigiénés segitése XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2009. május 15 17 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális munka Kar Szociális munka szak Mentálhigiéné mesteri I. év Özvegyen maradt

Részletesebben

Tudjuk mit gondol a másik?! 2014.11.13. Veszteség, halál, gyász humán vonatkozások

Tudjuk mit gondol a másik?! 2014.11.13. Veszteség, halál, gyász humán vonatkozások Kíméletes halál - kímélet a gazda iránt Hogyan viselkedjünk terminális betegekkel és gazdáikkal Veszteség, halál, gyász humán vonatkozások Polcz Alaine magyarországi felmérések, irodalom többféle halál,

Részletesebben

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud.

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud. Kommunikáció Dr Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet wwwmagtudhu 2014 május 14 A kommunikáció szerepe életünkben A kommunikáció

Részletesebben

Mihály Sándor Igazgató Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda

Mihály Sándor Igazgató Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Mihály Sándor Igazgató Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Az Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Irodája végzi a szervkivételi riadók országos hatáskörű szervezését Magyarországon

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretett kisbabánk elvesztésének átéléséhez A terhesség során és újszülött korban bekövetkezett halálesetet követő gyász

HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretett kisbabánk elvesztésének átéléséhez A terhesség során és újszülött korban bekövetkezett halálesetet követő gyász HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretett kisbabánk elvesztésének átéléséhez A terhesség során és újszülött korban bekövetkezett halálesetet követő gyász 1 TARTALOM Bevezető 4 Mi a gyász? 6 Meddig tart a gyász?

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27.

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27. Kommunikáció Miskolczi Mária 2012. 02. 23. A kommunikáció meghatározása Számos meghatározása létezik, pl: = Tájékoztatás, közlés = Csoporton belüli verbális kapcsolatok/interakciók = A kommunikáció olyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék TEENDŐK TITKOLT TERHESSÉG ESETÉN 3 FOGALOMTÁR 27

Tartalomjegyzék TEENDŐK TITKOLT TERHESSÉG ESETÉN 3 FOGALOMTÁR 27 1 Tartalomjegyzék TEENDŐK TITKOLT TERHESSÉG ESETÉN 3 FOGALOMTÁR 27 HASZNÁLAT - TÚLHASZNÁLAT - FÜGGŐSÉG, AVAGY GYERMEKJÓLÉTISEN A SZÁMÍTÓGÉPRŐL ÉS AZ INTERNETRŐL 47 AJÁNLÁS KÖZÖSSÉGI HIGIÉNÉS KÉRDÉSEK MEGOLDÁSÁRA

Részletesebben

AZ ORVOSHOZ FORDULÁS FOLYAMATA A NEHÉZ BETEG. Dr. Bóta Margit Ph.D Klinikai szakpszichológus Egyetemi adjunktus botamargit@gmail.

AZ ORVOSHOZ FORDULÁS FOLYAMATA A NEHÉZ BETEG. Dr. Bóta Margit Ph.D Klinikai szakpszichológus Egyetemi adjunktus botamargit@gmail. AZ ORVOSHOZ FORDULÁS FOLYAMATA A NEHÉZ BETEG Dr. Bóta Margit Ph.D Klinikai szakpszichológus Egyetemi adjunktus botamargit@gmail.com A téma fontossága az orvos kommunikációs készsége és a beteg elégedettsége

Részletesebben

BÜNTETŐJOG PANKER MÁRIA A SZERVÁTÜLTETÉSEK A JOG TÜKRÉBEN BEVEZETÉS

BÜNTETŐJOG PANKER MÁRIA A SZERVÁTÜLTETÉSEK A JOG TÜKRÉBEN BEVEZETÉS BÜNTETŐJOG PANKER MÁRIA A SZERVÁTÜLTETÉSEK A JOG TÜKRÉBEN Az ember a természettől függ, de a természet is függ tőle. A természet alkotta őt; ő pedig átalakítja a természetet. Szüntelenül újrateremti egykori

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné

Részletesebben

JELENTÉS. a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről. 1020 2010. szeptember

JELENTÉS. a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről. 1020 2010. szeptember JELENTÉS a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről 1020 2010. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez

HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez 1 HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez Tartalom Bevezető Gyakorlatias teendők 5 Mi a gyász? 9 Meddig tart a gyász? 9

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ONKOPSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS AZ ONKOPSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS AZ ONKOPSZICHOLÓGIÁBA jegyzet dr. Riskó Ágnes Lektorok: Prof. Dr. Eckhardt Sándor Prof. Dr. Riskó Tibor A jegyzet a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával készült ELŐSZÓ Örömmel

Részletesebben

http://donacio.ovsz.hu Szervkoordinációs Iroda SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 2011. január 26.

http://donacio.ovsz.hu Szervkoordinációs Iroda SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 2011. január 26. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Szervkoordinációs Iroda Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, 211. január 26. Agykárosodás Agyhalál kialakulása Agyhalál észlelése Donorjelentés Agyhalál megállapítás Szervdonációs és

Részletesebben

Autimentor Kézikönyv

Autimentor Kézikönyv Autimentor Kézikönyv Összeállították: Dénesné Spitzer Éva Kapitány Imola Kővári Edit Krausz Katalin Csikósné Sipeki Irén Szerkesztette: Dénesné Spitzer Éva Szakmailag lektorálta: Csikósné Sipeki Irén Készült

Részletesebben

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012.

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012. Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KERET Koalíció, 2012. BEMUTATKOZÁS KERET Kik vagyunk: A KERET Koalíciót ( Koalíció a Szexuális

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben?

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Az egészségügyi szolgáltatásokban a kockázat-kommunikáció a következő területeken játszik jelentős szerepet: 1. a kezelési kockázatok reális nagyságának

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata. Módszertani kiadványok II.

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata. Módszertani kiadványok II. Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Bán Istvánné, Domján Lászlóné, Gombos Józsefné, Kántor Nedda, Nagy Botond, Nagyné Erdélyi Ildikó, Pluhár Bernadett, Száva Anna,

Részletesebben