Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról"

Átírás

1 Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról - Bevezetés - Alkoholtermék meghatározásai o Adójogi termék meghatározás o Szakmai termék meghatározás Etilalkoholok Szeszes italok - Az alkoholtermékek adója o Kedvezmények o Mentességek - Az alkoholtermékek forgalmazására vonatkozó szabályok o Adóraktárak típusai o A szabadforgalom egyes szabályai - Az alkoholtermékek főbb belföldi előállítói o Bérfőzés - Jogsértések alakulása o Az előzőév számokban o Jelenlegi jogsértések o Szankció rendszer - Eredetvédelem o A pálinka o Földrajzi árujelzők - Az alkoholtermékek jogharmonizációja és a jövőbeli törekvések o Magyarországi bérfőzés helyzete az Európai Unión belül o Jövőbeli törekvések V á m - é s P é n z ü g y ő r s é g O r s z á g o s p a r a n c s n o k s á g a J ö v e d é k i I g a z g a t ó s á g B u d a p e s t

2 Bevezetés Az emberiség története az alkoholok, alkoholtartalmú italok történetével időtlen idők óta összefonódik. A kezdetekben (az első írásos emlékek megjelenésével) a sörfőzés és borkészítés jelentette a részegítő italok előállítását, melyet alátámaszt az is, hogy a fáraók sírjait feltáró régészek sörmaradványokra és agyagedényekben borra leltek. A tömény italok előállítására vonatkozóan csak jóval később keletkezett írásos emlékek állnak rendelkezésre, mely az alkohol előállítási folyamatához szükséges technikai eszközök fejlődésével magyarázható. A tömény italok előállítása eltérően a bortól és a sörtől a lepárlástól függ. A desztillálás az a folyamat, amikor a folyadékot elpárologtatják vagy felforralják, és a páráját lehűtik. Az alkohol forráspontja alacsonyabb a vízénél (78 o C), így amikor az erjesztett italt felmelegítik, az alkohol előbb válik párává, mint ahogy a víz elpárolog. Ha az alkoholpára hideg felülethez ér, kondenzálódik és az eredetinél lényegesen nagyobb alkoholtartalmú ital lesz belőle. A desztillációs folyamat első írásos emléke a Krisztus előtti negyedik századból, Arisztotelésztől származik, igaz akkor még csak a tengervíz ihatóvá tétele vonatkozásában. Az eredeti és ma is széles körben használt lepárlóedény amelyet a franciaországi Cognac régióban és Skócia lepárlóiban használtak először a kisüst. Mindössze három, az eljáráshoz nélkülözhetetlen elemből állt. Az első az üst, amelyben az erjesztett folyadékot felmelegítik, a második a lepárlókészülék vagy cső, amely beszívja a felszálló alkoholpárát, míg a harmadik elem a hűtő, ahol a pára lehűl, és ismét folyadékká válik. A jobb minőségű termék érdekében a tömény szeszeket legalább kétszer párolják le, a készüléken átfutó első és utolsó adagot (elő- és utópárlatot) a szennyeződések miatt nem használják fel. A 19. század elején feltalálták a folyamatos lepárlót, amelynél a második lepárlás megszakítás nélkül jön az első után. A hordóban érlelt szeszes ital végső jellegének minden vonását annak az időszaknak köszönheti, amelyet a fahordóban tölt, a palackban már nem (vagy csak lassan) fejlődik tovább. A pálinkafélék hazai elterjedése a XIV. századra tehető, amikor Károly Róbert feleségének, Erzsébet királynénak a köszvényét gyógyították az aqua vitae vel (aqua vitae reginae Hungarie magyar királyné életvize ). Mátyás korában a borból előállított szesztől megkülönböztetve crematum, crematura nevekkel illették a gabonából készült párlatokat, míg először a szlovák nyelvterületről átvett pálinkaként csak mintegy

3 négyszáz évvel később nevezték eme bódító italokat. Már ekkor is kapcsolódtak korlátozások és tilalmak a pálinkafőzéshez, melyek a mai jövedéki szabályozás ősének felelnek meg. A pálinkafőzés földesúri előjog volt (melyet a XIX. században törvényerőre emeltek), ezért a paraszti főzést korlátozták. Tiltották továbbá a pálinka előállítását kenyérgabona felhasználásával, illetve tilos volt az istentiszteletek idején a pálinkafőzés. A XIX. század derekán a szeszfőzdéket annak kellemetlen szaga miatt kiköltöztették a külvárosba, és bevezették a pálinkaadót, majd az évszázad derekától állami monopóliummá vált. A XX. század közepén kialakult a feles főzés rendszere, mely értelmében a termelés fele a főzetőé, míg fele az államé. Az állami intézkedések, korlátozások és szabályozás igényelte egy új ellenőrző szerv létrejöttét is. 135 évvel ezelőtt március 10-én gróf Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 1. számú körrendeletével létrehozta a magyar királyi felügyelőségeket, melyek alárendeltségében létrejött az önálló Magyar Királyi Pénzügyőrség is. Az évi XVI. törvénycikk a szeszadóról pedig megteremtette a modern kori jövedéki szabályozás alapjait. Ettől kezdve a pénzügyőrök ellenőrizték a pálinka előállítását, mely a mai napig is a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozik. A szabályozások és korlátozások ellenére a mindennapi pálinkafogyasztás szokásai kialakultak a lakosság körében, melyet jól jellemez, hogy az elmúlt évben személy főzetett pálinkát az ország több mint hatszáz szeszfőzdéjében, mely évente a költségvetésnek több milliárd forintot meghaladó adóbevételt eredményez. A évi főbb bérfőzési adatokat az 1. számú táblázat tartalmazza.

4 Főzetett mennyiség (millió Hlf) Bérfőzési szeszadó (milliárd Ft) 1. számú táblázat A évre vonatkozó főbb bérfőzési adatok Bérfőzdék Bérfőzetők száma száma Egy bérfőzde átlagos termelése (ezer Hlf) Egy főre jutó átlagos pálinka mennyiség (Hlf) 5,3 3, , ,8 Az alkoholtermékek felhasználási köre kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően igen tág, így a fogyasztásra szánt élvezeti cikkeken túl egyéb területeken, így különösen az élelmiszeriparban, a kozmetikai iparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban is széles körben alkalmazzák. 1. Alkoholtermékek meghatározásai A jövedéki termékek esetében így az alkoholtermékek tekintetében is általános érvényű problémát jelent a termékek adójogi és egyéb, például szakmai alapokon nyugvó meghatározása, besorolása. A különböző típusú termék meghatározásoknak a terméket terhelő adó mértéke, illetve az egyes szakmai szabályok alkalmazása szempontjából van kiemelt jelentősége. 1.1 Adójogi termék meghatározás A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) értelmében alkoholterméknek minősülnek: 2204, 2205, 2206 vámtarifaszám tf% > , 2208 vámtarifaszám tf% > 1,2 Az alkoholtermékek tarifális besorolása során a Kereskedelmi Vámtarifa június 30-án hatályos szövegének áruazonosító számait kell alkalmazni.

5 1.2 Szakmai termék meghatározás A Magyar Élelmiszerkönyv előírásai alapján az alkoholtermékek etilalkoholra és szeszes italokra bonthatók Etilalkoholok Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol: olyan etil-alkohol, amelyet cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági eredetű termékek alkoholos erjesztésével és lepárolásával nyertek, amelyen a nyersanyag ízére jellemző, más íz, illat nem érzékelhető, amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 96 térfogatszázalék. A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol előállításához felhasználható cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági eredetű termékek: szilárd répa- és nádcukor; egyéb cukor, cukorszirup, mesterséges méz (természetes mézzel keverve vagy nem), karamell; melasz (színtelenítve vagy nem); ízesített vagy színezett cukor, szirup, melasz, kivéve a cukrozott gyümölcsleveket; gabonafélék; malomipari termékek, maláta és keményítő glutén, inulin; gyümölcsök és bogyók, dinnyék és citrusok héja; zöldségfélék, ehető gyökerek, gumók. Mezőgazdasági eredetű desztillátum: olyan alkoholtartalmú folyadék, amelyet a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnál meghatározott cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági eredetű termékekből nyernek lepárolással, alkoholos erjesztés után, de amelyen más íz, illat érzékelhető, de még felismerhető a nyersanyag aromája és íze Szeszes italok Szeszesital: olyan alkoholos folyadék, amely emberi fogyasztásra készült, különleges organoleptikus tulajdonságokkal rendelkezik, tényleges alkoholtartalma a tojáslikőr kivételével legalább 15 % térfogatszázalék és a következőkben leírt módok valamelyikével készült: közvetlen lepárlással aroma anyagok hozzáadásával vagy anélkül, természetes, erjesztett termékekből és/vagy növényi anyagok kivonatából és/vagy aromaanyagok, cukor vagy más édesítőszerek hozzáadásával, és/vagy más mezőgazdasági termékek mezőgazdasági eredetű etil-alkoholhoz és/vagy

6 mezőgazdasági eredetű párlathoz és/vagy más szeszhez való hozzáadásával; szeszesitalok összekeverésével (egy vagy több szeszesitallal, mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal, mezőgazdasági eredetű desztillátummal vagy szesszel, egy vagy több alkoholtartalmú itallal, egy vagy több egyéb itallal). Ahhoz, hogy a szeszesitalokat emberi fogyasztásra forgalomba lehessen hozni az italoknak meg kell felelnie a következő követelményeknek: Rum: olyan szeszesital, amelyet kizárólag a nádcukor gyártásakor keletkező melasz vagy a cukornád levéből nyert szirup alkoholos erjesztésével és lepárlásával állítanak elő, és amelyet 96% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra párolnak, hogy a párlatban a rum jellegzetes érzékszervi tulajdonságai határozottan felismerhetők legyenek. Olyan szeszesital továbbá, amelyet kizárólag a cukornád levének alkoholos erjesztésével és lepárlásával állítanak elő, és amely rendelkezik a rumra jellemző aromaanyagokkal, és illóanyagtartalma legalább 225 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Ez a szeszesital forgalmazható a mezőgazdasági, valamint a rum szó feltüntetésével is úgy, hogy megnevezése tartalmazza a meghatározott földrajzi megnevezést. Whisky vagy whiskey: olyan szeszesital, amelyet gabonacefre lepárlásával nyernek, amelynek cukrosítását a benne található malátadiasztázzal, valamint más természetes enzimek felhasználásával vagy anélkül végeznek, élesztő segítségével erjesztenek, és amelyet 94,8% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra pároltak, hogy a desztillátum rendelkezzen a felhasznált nyersanyagra jellemző aromával, illattal és ízzel, és amelyet legalább három évig érlelnek olyan fahordókban, amelyek térfogata legfeljebb 700 liter. Gabonapárlat: olyan szeszesital, amelyet erjesztett gabonacefre lepárlásával nyernek, és amely rendelkezik a nyersanyagokból származó érzékszervi tulajdonságokkal. A gabonapárlat kifejezést helyettesítheti a Korn vagy Kornbrand azoknak az italoknak a megnevezésében, amelyeket Németországban, vagy a Közösség azon régióiban állítottak elő, ahol a német a hivatalos nyelv, feltéve, hogy az italt hagyományosan ebben a régióban állítják elő, és, ha a gabonapárlatot bármely más anyag hozzáadása nélkül nyerik:

7 vagy kizárólag búza, árpa, zab, rozs, hajdina egész szemet és minden részét tartalmazó erjesztett cefréjének a lepárlásával, vagy az első bekezdés szerint nyert desztillátum újra finomításával. Ahhoz, hogy egy gabonaszeszt gabonapárlatnak lehessen nevezni, erjesztett gabonacefréből kell készíteni, és a lepárlását úgy kell végezni, hogy a desztillátum alkoholtartalma 95% (V/V)-nál kisebb legyen, és rendelkezzen az alapanyag jellemző érzékszervi tulajdonságaival. Borpárlat: olyan szeszesital, amelyet kizárólag borból vagy desztilláláshoz felerősített borból nyernek lepárlással, vagy borpárlat újralepárlásával úgy, hogy a desztillátum alkoholtartalma 86% (V/V)-nál kisebb legyen, amelynek illóanyag-tartalma legalább 125 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva, és amelynek metil-alkohol-tartalma legfeljebb 200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Amennyiben ezt az italt érlelik, akkor forgalmazható borpárlat néven feltéve, hogy az érlelési idő legalább olyan hosszú, mint a Brandy vagy Weinbrand termékek esetén. Brandy vagy Weinbrand: olyan szeszesital, amelyet borpárlatból állítanak elő, és amelyhez hozzáadtak vagy nem 94,8% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra párolt borpárlatot, feltéve, hogy az említett desztillátum mennyisége a késztermékben nem haladja meg az 50%-os térfogatarányt, amelyet tölgyfahordóban érlelnek legalább 1 évig, vagy ha a tölgyfahordó térfogata kisebb, mint 1000 l, legalább 6 hónapig, amelynek illóanyag-tartalma, amelyet kizárólag a felhasznált nyersanyagok lepárlásával vagy újrapárolásával nyertek, legalább 125 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva, amelynek maximális metil-alkohol-tartalma 200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Törkölypárlat vagy törköly: olyan szeszesital, amelyet szőlőtörkölyből erjesztettek és pároltak le vagy vízgőzzel vagy víz hozzáadása után. A szőlőtörkölyhöz 25 kg/100 kg törkölymennyiségben borseprőt is hozzá lehet adni, amennyiben a borseprőből keletkező alkohol mennyisége nem haladja meg a késztermék alkoholtartalmának 35% (V/V)-át. (A

8 párlat alkoholtartalma legfeljebb 86% (V/V) lehet; ugyanilyen alkoholtartalomra való újradesztillálás meg van engedve.) amelynek illóanyag-tartalma legalább 140 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva, és maximális metil-alkohol-tartalma 1000 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. A törköly vagy a törkölypárlat kifejezést helyettesítheti a grappa név, de csak kizárólag az Olaszországban termelt szeszesitalok megnevezésében. Gyümölcs törkölypárlat: olyan szeszesital, amelyet gyümölcstörköly kivéve a szőlőtörköly erjesztésével és lepárlásával állítanak elő. A desztillátum alkoholtartalma legfeljebb 86% (V/V), illóanyag-tartalma legalább 200 g/hl, metilalkohol-tartalma legfeljebb 1500 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Csonthéjas-gyümölcs törkölyéből készült párlat hidrogén-cianid-tartalma legfeljebb 10 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Az újradesztillálás meg van engedve ugyanolyan alkohol-tartalomra. A termék megnevezése tartalmazza a gyümölcs nevét, és a törkölypárlat kifejezést. Ha többféle gyümölcs törkölyéből készült, a megnevezés: gyümölcs törkölypárlat. Mazsolapárlat vagy mazsola brandy: olyan szeszesital, amelyet a Corinth Black vagy a Malaga muscat szőlőfajták szárított bogyóiból készült kivonat alkoholos erjesztésével nyernek, és amelyet 94,5% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra úgy párolnak le, hogy a desztillátum rendelkezzen a nyersanyagból nyert aromával és ízzel. 2. Az alkoholtermékek adója A Jöt. az alkoholtermékekre az adó alapjául szolgáló hektoliterfok (20 C-on mért 1 liter 100 térfogatszázalékos etilalkoholnak megfelelő) mennyiségre ez évben egységesen 1670 Ft jövedéki adómértéket határoz meg. A Jöt. összhangban a társadalmi és gazdasági igényekkel az alkoholtermékek adóztatása terén, feltételekhez kötve lehetővé teszi kedvezmények és mentességek alkalmazását is. 2.1 Kedvezmények A bevezetőben írt évszázados hagyományokon alapuló társadalmi igényeknek megfelelően a Jöt. a szeszfőzdében bérfőzés keretében előállított pálinka esetében egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 hektoliterfok mennyiségéig a jövedéki

9 adó mértékét kedvezményesen, 770 forintban állapítja meg. E jövedéki adó mértéke az általános adómérték 46,1 %-át teszi ki. 2.2 Mentességek Az alkoholtermékek nem élvezeti cikként történő alkalmazási köre igen széles. A gazdaság működése érdekében általános elvárás, hogy e termékek tekintetében meghatározott feltételek teljesülése mellett a jövedéki adó ne kerüljön megfizetésre. Általános feltétel, hogy az alkoholtermék élvezeti cikként történő felhasználásra alkalmatlanná váljon, melyet részben az alkoholtermék teljes vagy részleges denaturálása biztosít. A teljes vagy részleges denaturálással a késztermék olyan szennyező anyagokat is tartalmaz, melyek az alkoholtermékek széles felhasználási köréből adódóan bizonyos felhasználási célok (például élelmiszeripari, gyógyszeripari felhasználás) esetében kizárhatók, így a denaturálás nem alapfeltétele az adó alóli mentesülésnek.

10 Az alkoholtermékek teljes vagy részleges denaturálását, illetve a denaturálás nélküli mentesülés kizárólag a Jöt-ben meghatározott engedélyes kör (szeszüzem adóraktár engedélyese, vagy adómentes felhasználó), tevékenységi biztosíték nyújtása mellett folytathatja, melyet a 2. számú táblázat foglal össze. Az alkoholtermékek adó alóli mentesülése alá eső termékek és a felhasználási célok Termék Felhasználási cél 2207 vámtarifaszámú gyógyszerkészítmények előállítása alkoholtermék (nem denaturált) 2. számú táblázat aroma előállítása* bonbon és alkoholos élelmiszerek előállítása vegyipari és kozmetikai termékek előállítása** Részlegesen denaturált szesz Teljesen denaturált szesz Bármilyen termék (kivéve az alkoholos italok élvezeti cikkek) előállítása * A biológiai ecet gyártását végző adómentes felhasználó az adómentesen beszerzett alkoholt biológiai ecet felhasználásával, a szakmai szövetség által igazoltan, megfelelő arányban denaturálni köteles. ** E célra elsődlegesen részlegesen denaturált szeszt kell alkalmazni, denaturálatlan alkoholtermék csak kivételes esetekben alkalmazható! 3. Az alkoholtermék forgalmazására vonatkozó szabályok Az alkoholtermékek belföldi előállítása, importálása, illetve exportálása a vámhatóság által kiadott engedély birtokában, biztosíték nyújtása mellett folytatható. 3.1 Adóraktárak típusai Szeszüzem: az alkoholterméket - a gyümölcs kivételével - cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági eredetű termékből erjesztéssel és/vagy lepárlással előállító, valamint a vegyipari és gyógyszeripari felhasználás során szennyezetté vált alkoholtermék tisztítását (regenerálását) végző üzem. Szeszfőzde: kizárólag gyümölcspálinkát vagy borpárlatot gyümölcsökből és bogyókból, szőlőborból és borászati melléktermékekből, illetve - esetenként külön engedéllyel - gabonából erjesztéssel és lepárlással előállító üzem. Italgyár: az alapanyagok összekeverésével alkoholtermék előállítását, palackozását végző üzem.

11 Szeszpalackozó: a 2208 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék önálló palackozását végző palackozó üzem. Üzemi szeszraktár: a szeszüzem, a szeszfőzde, illetve az italgyár engedélyesének a gyártóüzeme területén kívül található, az előállított alkoholtermék tárolására, raktározására alkalmas ingatlan. Etanol üzem: a kizárólag a 2207 vámtarifaszám alá tartozó, legalább 96 térfogatszázalék alkoholtartalmú, nagytisztaságú, analitikai minőségű alkoholtermék tisztítással, válogatással való előállítását és legfeljebb 1 liter űrtartalmú egységben való kiszerelését végző üzem. Tranzit adóraktár: az alkoholtermék - kivéve a 2207 vámtarifaszám alá tartozó terméket - adó megfizetése nélküli tárolására, a kizárólag tranzitterületre történő vámmentes értékesítés kiszolgálására létesített közvámraktárban kialakított adóraktár. Vám adóraktár: az egyéb célú közvámraktárban és a vámraktárban kialakított adóraktár. A tranzit és a vám adóraktárban az alkoholtermék mellett adózatlan sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék és dohánygyártmány adómentes tárolása is megengedett. 3.2 A szabadforgalom egyes szabályai Az alkoholtermék kivéve az 5,5 tf%-nál kisebb alkoholtartalmú, fémdoboz csomagolású terméket szabadforgalomba bocsátása és belföldi forgalom számára történő vámkezelése (kereskedelmi célú importálása) kizárólag zárjeggyel, illetve a különleges minőségű borpárlatok esetében zár- és ellenőrzőjeggyel ellátva történhet. E rendelkezések nem vonatkoznak a bérfőzető részére kiadott bérfőzött pálinkára, a külföldről nem kereskedelmi forgalomban importált, valamint egyes adómentes felhasználási célokra (gyógyászati, laboratóriumi) értékesített alkoholtermékekre. Az alkoholtermék 2 liter űrtartalmat el nem érő göngyölegben, palackozva bocsátható szabadforgalomba, mely alól kivétel a bérfőzött pálinka, az egyes

12 adómentes célokra kiadott alkoholterméke, valamint a reklám, kiállítás és eseti forgalmazás, amennyiben a vámhatóság a palackok külön sorszámozásával azt engedélyezi. A szabadforgalomba bocsátott alkoholtermékek nagykereskedelme jövedéki engedély, végső fogyasztók részére történő értékesítése működési engedély birtokában folytatható. 4. Az alkoholtermékek főbb belföldi előállítói A 2002-es évben adóraktárból szabadforgalomba helyezett alkoholtermékek mennyisége és az adófizetések nagyságrendjének összefüggését vizsgálva megállapítható, hogy a hazai piacon öt kiemelkedő cég prezentálja a forgalom mintegy 70 %-át, mely meghaladta a 20 Mrd Ft-ot. A kiemelkedő jelentőségű cégeken túl összefüggésben a gyümölcspálinkával és borpárlattal meg kell jegyezni, hogy egyre több adóraktár veszi fel a termékei körébe a hungaricumnak számító valódi pálinkákat és borpárlatokat. 4.1 Bérfőzés A kisüst rendszerben előállított pálinkának Magyarországon nagy hagyományai vannak, melyhez a vonatkozó jogszabályok is évszázadok alatt idomultak. E szabályok az európai térségben érvényes normáktól eltérnek. Hazánkban az elmúlt évben 633 bérfőzdében 5,3 millió hektoliterfok pálinkát állítottak elő, mely után 3,4 milliárd forint adóbevételt könyvelhetett el a költségvetés.

13 A bérfőzés keretében előállított, és a főzetőknek adózottan kiadott pálinka mennyiségét régiónkénti bontásban a évben a bérfőzés keretében előállított és a főzetőknek adózottan kiadott pálinka mennyiségét a 3. számú táblázat tartalmazza (+ rövidítések jegyzéke) elnevezésű táblázat tartalmazza. rövidítések jegyzéke A parancsnokság neve Vám- és Pénzügyőrség Dél- Alföldi Regionális Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Észak- Alföldi Regionális Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Észak- Magyarországi Regionális Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Közép- Dunántúli Regionális Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Közép- Magyarországi Regionális Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Dél- Dunántúli Regionális Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Nyugat- Dunántúli Regionális Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága A parancsnokság nevének rövidítése DARP EARP EMRP KDRP KMRP DDRP NYDRP KBP VPKJP 3. számú táblázat évben a bérfőzés keretében előállított és a főzetőknek adózottan kiadott pálinka mennyisége régió főzetőnek kiadva (hlf) százalékban DARP ,30 EARP ,57 EMRP ,56 KDRP ,84 KMRP ,18 DDRP ,51 NYDRP ,04 összesen: ,00 A bérfőzetők száma az elmúlt hat évben az utóbbi évek csökkenő tendenciája mellett is megháromszorozódott. A háromszorozódás az 1998-as és 1999-es évek fordulóján következett be, azonban ettől kezdve folyamatos csökkenés tapasztalható. Ez azzal magyarázható, hogy a korábbi a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló LVIII. törvény az egy bérfőzető részére kiadható mennyiséget nem szabályozta. A Jöt as hatályba lépésével a bérfőzött pálinkának az egy főzető részére kedvezményes adómértékkel

14 kiadható mennyiségét 100 hektoliterfokban határozta meg, majd január 1-jétől a mennyiséget 50 hektoliterfokra csökkentette. E szabályok bevezetésével a háztartások összes fogyasztása nem csökkent, csak a kedvezményes adómértéket a család tagjai közül többen vették igénybe, így kihasználva a jogszabály által biztosított kedvezményes adómértéket. A bérfőzetők számának alakulását a 4. számú táblázat tartalmazza. 4. számú táblázat A bérfőzetők számának alakulása Év Bérfőzetők száma Jogsértések alakulása Az alkoholtermékek piacán jelen lévő legális szféra szereplőin túl említést kell tenni az alkoholtermékekre elkövetett jogsértésekről is. Az alkoholtermékek tekintettel élvezeti cikk jellegükre és magas adótartalmukra igen előkelő helyen szerepelnek a visszaélések terén. 5.1 Az előző év számokban Az alkoholtermékeknek a feketegazdaságra gyakorolt kiemelkedő jelentőségét jól jellemzi az is, hogy a 2002-es évben lefoglalásra került jövedéki termékek és eszközök összes értéke Ft volt, melyből közvetlenül az alkoholtermékekhez kapcsolódó termékekből (alkoholtermék, cukorcefre) és tilos pálinkafőző készülékekből (TPF) összesen ,5 Ft értékben került foganatosításra. Ez az összes elkövetési érték 11,28 %-a volt.

15 A évben lefoglalt termékek és eszközök értékének, mennyiségének és a lefoglalások esetszámainak alakulását regionális parancsnokságonkénti bontásban a számú táblázatok tartalmazzák. 5. számú táblázat A évben lefoglalt termékek és eszközök értékének alakulása (forinban) parancsnokság alkoholtermék cukorcefre TPF DARP , EARP , EMRP , KDRP , KMRP , DDRP , NYDRP , KBP , VPKJP , összesen: , , ,00 Termékek és eszközök értéke összesen: ,50 6. számú táblázat A évben lefoglalt termékek és eszközök mennyiségének alakulása parancsnokság alkoholtermék (hlf) cukorcefre (liter) TPF (darab) DARP 11204, EARP 3490, EMRP 8178, KDRP 733, KMRP 3145, DDRP 1420, NYDRP KBP 5, VPKJP 5719, összesen: 34280, számú táblázat A évben lefoglalt termékek és eszközök esetszámainak alakulása parancsnokság alkoholtermék cukorcefre TPF DARP EARP EMRP KDRP KMRP DDRP NYDRP KBP VPKJP összesen: Termékek és eszközök esetszámai összesen: Külön is említést érdemel, hogy még napjainkban is jelentősnek mondható a pálinkafőzéshez kapcsolódó jogsértések közül a tilos pálinkafőzés, melyet

16 hangsúlyoz, hogy több mint félszáz esetben került TPF lefoglalásra az előző évben. E ténynek hazánk Európai Uniós csatlakozásának közeledtével igen nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk, hiszen Magyarországnak az elmúlt évben nemzetközi szinten is sikerült elismertetnie a pálinkát, mint hungaricumot. A jogsértések terén másik jellemző elkövetési mód, hogy a bérfőzés keretében kedvezményes adómértékkel előállított pálinkát a bérfőzető kiméri, fogyasztók részére tovább értékesíti. Nagyszüleink még e tiltó rendelkezésen csodálkoznak, hiszen hosszú évtizedek alatt elfogadott volt, hogy a bérfőzött pálinka a kisebb mezőgazdasági munkákért, szolgáltatásokért fizetőeszközként szolgált. A Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére álló adatok alapján elmondható, hogy a bérfőzetett pálinka mennyisége évről évre csökken, így az adóelkerülés mértéke viszonylag stabil és jól becsülhető. A bérfőzetett mennyiség elhanyagolható része esett az emelt adótétel (50 Hlf felett) alá, ezért ez a számítások során nem lett figyelembe véve. Kalkulációk szerint a bérfőzetők, átlagosan négyfős családjukkal a KSH szerinti statisztikai átlagot mintegy 3,3 hektoliterfokot fogyasztják tömény szeszesitalból, míg a többit valamilyen formában elidegenítik, mely adózás alól elvontnak tekinthető. A számítások során nem vehető figyelembe, hogy gyakran egy családban többen is (több néven) főzetnek, ami tovább növelheti a mennyiséget. Pontos adatok hiányában az sem vehető figyelembe, hogy a bérfőzetők és családjuk más kereskedelmi forgalomból beszerzett szeszesitalt is fogyasztanak, ami nem számolható bele a KSH által közzétett átlagba, tehát valószínűleg még több bérfőzetett pálinka kerül értékesítésre. Az adózás alól részben elvont termékek által okozott jövedéki adó veszteséget az alkoholtermékek jövedéki adójának és a kedvezményes bérfőzetett pálinka jövedéki adótételének különbségeként számolható, mely alapján vélelmezhető, hogy a teljes alkoholtermékek 0,99 százaléka az adózás alól részben elvont mennyiség, így a kieső jövedéki adó kb. 1,7 Mrd forint évente. Összefüggésben az előzőekkel a Pálinkafőzők Egyesületének képviselői többször is kijelentették, hogy ugyan van olyan réteg, aki ad el a pálinkájából, de ez semmiféleképpen sem jellemző.

17 5.2 Jelenlegi jogsértések Az alkoholtermékekre elkövetett visszaélések folytonosságát jellemzi, hogy ez évben eddig 421 esetben került eljárás bevezetésre jogsértés elkövetése miatt, alkoholtermékek, cukorcefre vagy eszközök birtoklása miatt. A évre vonatkozó felderítési adatokat a 8. számú táblázat tartalmazza. 8. számú táblázat A évben bevezetett eljárások adatai Alkoholtermék Cukorcefre TPF Összesen: Esetek száma Elkövetési érték (Ft) Lefoglalt mennyiség ,45 (Hlf) ,00 (liter) 7,00 (darab) 5.3 Szankció rendszer A gyümölcspálinka és bármely alkoholtermék előállítására alkalmas desztilláló berendezés jogosulatlan előállítása, értékesítése vagy birtoklása jogsértés, mely jövedéki bírság kivetését vonja maga után. A jövedéki bírság minimum összege 20 ezer forint, maximuma pedig 200 ezer forint. Második elkövetés esetén ezen összegek duplázódnak. A jogosulatlanul előállított gyümölcspálinka mennyisége után jövedéki bírságot kell fizetni, mely alapja a termék hektoliterfokban vett mennyisége és az elkövetéskor hatályos adómérték alapján számított adó. A bírság mértéke magánszemély esetében a bírságalap kétszerese, de legalább 20 ezer forint. Kereskedelmi 10 litert meghaladó mennyiségű alkoholtermék esetén a minimum a bírságalap ötszöröse, de legalább 100 ezer forint. Gazdálkodók esetében a kivethető minimum a bírságalap ötszöröse, de legalább 100 ezer forint, míg kereskedelmi mennyiség esetén a bírságalap tízszerese, de legalább 200 ezer forint. 6. Eredetvédelem Az EU Közösségi Agrárpolitikájára vonatkozó törekvésekben is nagy hangsúlyt helyeznek a termékek eredetvédelmére. Az elmúlt évek szakmai törekvéseinek köszönhetően az alkoholtermékek eredetvédelme terén kettős védelmi rendszer alakult ki.

18 6.1 A pálinka Egyfelől az Európai Unió által is elfogadott pálinka elnevezés kizárólag a Magyarországon előállított gyümölcspárlatok tekintetében használható 1. Az Unió a kizárólagos névhasználat alapfeltételeként, a pálinka (teljes egészében gyümölcsből készült párlat) kategória belföldi megteremtését határozta meg. A pálinka hírének növelése érekében Magyarországon számos alkalommal tartanak pálinkaversenyeket, fesztiválokat. Ezek közül legjelentősebb az áprilisban tartott Gyulai Kisüsti Fesztivál, valamint az augusztusban tartott Kecskeméti Pálinkaverseny. A versenyek díjazottjait a 1. számú melléklet tartalmazza. A pálinka termékkategóriának az egyéb szeszesitaloktól történő elhatárolása érdekében a Magyar Élelmiszerkönyv előírásaiban változások kerültek bevezetésre. A változások lényege, hogy a szeszesitalokon belül az alábbi három termékcsoport került elkülönítésre: kereskedelmi termékek (kommersz); különleges termékek (vágott); valódi, 100%-ban gyümölcsöt tartalmazó párlatok (pálinka). A pálinka termékkategória teljesebb védelme érdekében, a további módosítások eredményeként, a június 1-je után előállított alkoholtermékek közül kizárólag csak a valódi, 100%-ban gyümölcsből készült párlatot tartalmazó palackokon lehet pálinka feliratú címkét elhelyezni. A bekövetkezett változások hatására, a fogyasztók, valamint a pálinka márkanév védelme érdekében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a szeszesitalok csomagolása, megnevezése pontos tájékoztatást adjon a termék valódi jellegéről, tegye lehetővé a megkülönböztethetőséget, és a megtévesztésre alkalmatlan legyen. A gyakorlatban leginkább előforduló visszaélések a teljesség igénye nélkül az alábbiak: 1 A pálinka név használatát Ausztria négy tartománya (Alsó- Ausztria, Burgerland, Bécs környéke és Stájerország) is megkapta, azonban Magyarország kedvező földrajzi adottságainak köszönhetően a szakma nem tart az osztrák pálinka térhódításától.

19 Az Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelő borpárlatot nem tartalmazó termék címkéjén a borpárlat, brandy vagy ezekhez hasonló, megtévesztésre alkalmas felirat feltűntetése, vagy a megtévesztő színvilágú, grafikai megoldásokat tartalmazó címke alkalmazása. A termék megnevezése megtévesztésre alkalmas módon más termékkörre nem utalhat, például: pálinka ízű szeszesital, pálinka tartalmú szeszesital, vagy pálinkás szeszesital. A szeszesital termékkategóriát a palack címkéjén jól látható módon fel kell tűntetni, amelyhez cég- vagy fantázianév is kapcsolódhat. A fantázianévként nem lehet olyan elnevezéseket használni, amely jellegzetesen más termékekhez kapcsolódnak, például a közkedvelt whisky márkák elnevezéséhez megtévesztően hasonló, vagy a termékkörhöz kapcsolódó tulajdonságokra utalnak, például: finest, blended. A csomagolás (palackforma, címke jellege, a termék külső megjelenése) nem lehet megtévesztő. A likőrvodka megnevezés használható, a rumpunch nem. 6.2 Földrajzi árujelzők A pálinka termékkategórián belül második védelmi elemként a földrajzi árujelzők oltalma is érvényesül, mely azt jelenti, hogy egyes termőterületeken termett gyümölcsből és ott előállított pálinkák külön is védelem alatt álnak. Ilyen földrajzi eredetvédelem alatt áll a - Szatmári Szilvapálinka; - Békési Szilvapálinka; - Szabolcsi Almapálinka; - Kecskeméti Barackpálinka. 7. Az alkoholtermékek jogharmonizációja és a jövőbeli törekvések

20 A jövedéki szakterület jogharmonizációja a Jöt. hatálybalépése óta folyamatosnak mondható, így a jelenlegi jogszabályok túlnyomóan EU konformnak tekinthetőek, azonban az alkoholtermékeket érintően is állnak feladatok a testület és az érintett szakmai szervezetek előtt. A szeszipari szakma felelős képviselői igen kényes helyzet előtt állnak a csatlakozás küszöbén. Egyfelől pozitívum, hogy a csatlakozással megnyílik az út az egységes, 400 milliós belső piac felé. Ugyanakkor megszűnik a belső piac eddig nyújtott védelme és az áruk szabadon forgalmazhatók lesznek, így az eddig különlegességnek számító whisky-k, grappák és ouzo-k egyszerűbben kerülhetnek az üzletek polcaira. A hazai termelőket e tekintetben a dömpinggel szemben csak kis mértékben védi a pálinka hazai kizárólagossága, mely a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen túl a vámhatóságra is újabb feladatókat róhat. 7.1 A magyarországi bérfőzés helyzete az Európai Unión belül A pálinka védelmén túl külön hangsúlyt kell helyezni a bérfőzés évszázados hagyományainak az Európai Unióba történő integrálásába, mivel az Európai Unió jövedéki szabályozásától idegen a hazánkban kialakult bérfőzési rendszer. Az Unió egyes tagállamaiban Ausztriában, Németországban, Spanyolországban és Portugáliában a gazdák saját cefréjüket, engedély birtokában maguk párolják le kislepárló üzemekben, melyek minden más lepárlótól függetlenek. Az éves termelésük a 10 hektoliterfokot nem haladhatja meg, amely viszont adómentes. Hazánkban a szeszfőzdében a főzető megbízásából és annak cefréjéből készül pálinka, mely főzetőnként és évente 50 hektoliterfok alatt kedvezményesebb adótétellel terhelt. A Magyarországon évszázadok alatt kialakult bérfőzési rendszer és a gazdasági fejlődés folyamatai az uniós kislepárló üzemek működését a bérfőzött pálinka intézményének sérülése nélkül nem teszik lehetővé, így a jogharmonizáció e tekintetben igen nagy körültekintést igényel. A jogharmonizáció keretében ez év január elsejétől új szabályok léptek életbe, melyek hatására a bérfőzési szeszadót a korábbiaktól eltérően félmillió forintonként, átutalással kell megfizetnie a bérfőzést végzőnek. A csatlakozási tárgyalások során Magyarország derogációt kért és kapott az Uniótól a bérfőzési rendszer fenntartására azzal, hogy a főzethető

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka jogi szabályozása Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka és a törkölypálinka útja a hungarikummá nyilvánításig A pálinkás társadalom már az 1990-es években

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/9. kötet 59 31989R1576 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 160/1 A TANÁCS 1576/89/EGK RENDELETE (1989. május 29.) a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó

Részletesebben

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka jogi szabályozása Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár Jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE a szeszes italok meghatározásáról,

Részletesebben

2010. évi XC. törvény

2010. évi XC. törvény 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

Jövedéki adó. Ki végezhet pálinka főzést:

Jövedéki adó. Ki végezhet pálinka főzést: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.): 2010. szeptember 27. kezdettel lehetővé teszi minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

2008. évi LXXIII. törvény

2008. évi LXXIII. törvény 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról Az Országgyűlés a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS, SZESZ PIACI KITEKINTÉS

ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS, SZESZ PIACI KITEKINTÉS ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS, SZESZ PIACI KITEKINTÉS Halász Róbert Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Budapest, 2016. november 22. Rövid áttekintés az égetett szeszekről Az

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1)

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1)

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Pálinka, törkölypálinka szabályozása 2009.10.20. Budapest. Gyaraky Zoltán. főosztályvezető

Pálinka, törkölypálinka szabályozása 2009.10.20. Budapest. Gyaraky Zoltán. főosztályvezető Pálinka, törkölypálinka szabályozása 2009.10.20. Budapest Gyaraky Zoltán főosztályvezető A vonatkozó jogi szabályozás az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete a szeszes italok meghatározásáról,

Részletesebben

Él'lw ett : 2010 s '.:L a 6. Tisztelt Elnök Úr!

Él'lw ett : 2010 s '.:L a 6. Tisztelt Elnök Úr! ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Dr. Schmitt Pál úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben ~)Or`wGylvy{.ig y/ti1~~/1///?~k 7 lonlany.yzam : -lri/a. 3 IIv d~ila Él'lw ett : 2010 s '.:L a 6. Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

A pálinka mint hungarikum

A pálinka mint hungarikum A pálinka mint hungarikum 2010.06.01. Vidékfejlesztési Minisztérium Gyaraky Zoltán főosztályvezető Egy kis pálinka történelem Magyarországon a XIV. században aqua vitae reginae Hungariae A XV. században

Részletesebben

XVII. Magyar Országos Pálinka, Nemzetközi Gyümölcspárlat Verseny /Gyula, Budapest./ 2009 VERSENYEREDMÉNYEK

XVII. Magyar Országos Pálinka, Nemzetközi Gyümölcspárlat Verseny /Gyula, Budapest./ 2009 VERSENYEREDMÉNYEK XVII. Magyar Országos Pálinka, Nemzetközi Gyümölcspárlat Verseny /Gyula, Budapest./ 2009 VERSENYEREDMÉNYEK Fődíj: MAGYARORSZÁG LEGJOBB PÁLINKÁJA, egyben Magyarország Legjobb Kereskedelmi Pálinkája 2009

Részletesebben

Jövedéki tájékoztató

Jövedéki tájékoztató Jövedéki törvény módosítását, illetve a jövedéki termékek szabályozását érintő egyéb rendelkezések A következőkben összefoglaltuk a jövedéki termékekre és azokkal végzett egyes tevékenységek szabályozását

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok június 01-től

Jövedéki adó fajtakódok június 01-től Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 3. (1) A törvény rendelkezéseit a jövedéki termékek után fizetendő adóra, a dohánygyártmányok általános

Részletesebben

Versenyfelhívás 2012

Versenyfelhívás 2012 Versenyfelhívás 2012. GYÜMÖLCS- ÉS BORPÁRLAT GYÜMÖLCS- ÉS BORPÁRLAT 2012. április 20-22. I. Pálinka, Gyümölcs- és Borpárlat Világ Kupa/Gyula, Budapest/ benne a XX. Magyar Országos Pálinka- és Törkölypálinka,

Részletesebben

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv az

Részletesebben

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Jövedéki adótörvény bor termékkört érintő változásai 2016. évi XLVIII. törvény és a T/12741. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-107 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsbor Fruit wine with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Gyümölcsbor Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

A pálinka-előállítás sajátos szabályozása és kockázatai

A pálinka-előállítás sajátos szabályozása és kockázatai A pálinka-előállítás sajátos szabályozása és kockázatai Előadó: Mihányi László elnök Pálinka Nemzeti Tanács E-mail cím: peter.dull@vm.gov.hu, www.palinkanemzetitanacs.hu Telefon: (06-1)-795 3930, Fax:

Részletesebben

Határidő: január 15.

Határidő: január 15. 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezése n - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének

Részletesebben

Destillata 2009 - Magyar érmek 2009. március 16. Utolsó frissítés 2009. március 16.

Destillata 2009 - Magyar érmek 2009. március 16. Utolsó frissítés 2009. március 16. Destillata 2009 - Magyar érmek 2009. március 16. Utolsó frissítés 2009. március 16. A 2009-es ausztriai Destillata ismét sikereresen zárult a magyar résztvevõknek, az Agárdi pálinkafõzde elnyerte a legjobb

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

XI. Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál, Kiállítás és Vásár 2008. évi XVI. Magyar Országos Nemzetközi Gyümölcspárlat Verseny

XI. Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál, Kiállítás és Vásár 2008. évi XVI. Magyar Országos Nemzetközi Gyümölcspárlat Verseny XI. Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál, Kiállítás és Vásár 2008. évi XVI. Magyar Országos Nemzetközi Gyümölcspárlat Verseny Gyula, 2008. április 18. 19. - 20. Eredmények: Fődíj: AZ ORSZÁG LEGJOBB PÁLINKÁJA

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE. (2008. január 15.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE. (2008. január 15.) L 39/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.2.13. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről

Részletesebben

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár Wessling Pálinka konferencia 2014. Május 21. Budapest A kutatás módszertana (1) Kvalitatív

Részletesebben

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet 2. számú melléklet Annex 1 Terméklista Ú T M U T A T Ó A Z EK S Z E R Z Ő D É S 32. C I K K É B E N H I V A T K O Z O T T (AN N E X I. ) T E R M É K E K R Ő L Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2011 Budapest, 2011 Szerzők: Ágoston Krisztián Boros

Részletesebben

Versenyfelhívás 2012 I. Pálinka, Gyümölcs- és Borpárlat Világkupa /Gyula, Budapest/

Versenyfelhívás 2012 I. Pálinka, Gyümölcs- és Borpárlat Világkupa /Gyula, Budapest/ Versenyfelhívás 2012 GYÜMÖLCS- ÉS BORPÁRLAT GYÜMÖLCS- ÉS BORPÁRLAT I Pálinka, Gyümölcs- és Borpárlat Világkupa /Gyula, Budapest/ benne a XX Magyar Országos Pálinka- és Törkölypálinka, Gyümölcs- és Borpárlat

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE 2008R0110 HU 20.01.2009 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0035/2007 12.2.2007 ***I JELENTÉS a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérıl, kiszerelésérıl és címkézésérıl szóló európai parlamenti

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szellemi tulajdonjog védelmi feladatai Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató Szellemi tulajdonjog védelem a NAV feladatkörében (I.) Feldolgozza a vámhatósági

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703/1 számú irányelv Almabor Apple wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

Részletesebben

Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter

Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter Kiskőrös, 2016. 02. 24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 251/2014/EU RENDELETE (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről,

Részletesebben

Alkoholos italok jelölése

Alkoholos italok jelölése Alkoholos italok jelölése Dull Péter Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2016. november 22. 1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE a fogyasztók élelmiszerekkel

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4008/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő Egyszerűsített adóraktár Általánostól eltérő szabályozás Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani a palackos

Részletesebben

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Telefon: 87/436-151 Fax: 87/436-151 (30) E-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu

Részletesebben

Dr. Buzás Gizella Szakáruismeret könyve, valamint Bodor Éva jegyzete alapján. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Dr. Buzás Gizella Szakáruismeret könyve, valamint Bodor Éva jegyzete alapján. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Dr. Buzás Gizella Szakáruismeret könyve, valamint Bodor Éva jegyzete alapján Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szeszesital ipari készítmények A bornál és a sörnél jóval magasabb alkohol tartalmú, azoktól

Részletesebben

VI. CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY 2015

VI. CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY 2015 A verseny célja: a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a versenyen résztvevő pálinkák megmérettetése, a minőség javítása, a bérfőzetők saját eredményeinek közlésén keresztül, a pálinkával

Részletesebben

Dubai Lászlóné (Kecel) szőlő arany. Etl Csaba (Agárd) Irsai Olivér szőlő ezüst

Dubai Lászlóné (Kecel) szőlő arany. Etl Csaba (Agárd) Irsai Olivér szőlő ezüst T.G.- Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium Kárpát-medencei Pálinka, Párlatverseny és Gasztrofesztivál 2014 október 13-19. Kecel Pálinkaverseny eredményei: Arany minősítés: 47 db Ezüst minősítés: 71

Részletesebben

A PÁLINKÁK ETIL-KARBAMÁT TARTALMÁNAK ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KOCKÁZATAI

A PÁLINKÁK ETIL-KARBAMÁT TARTALMÁNAK ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KOCKÁZATAI NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság A PÁLINKÁK ETIL-KARBAMÁT TARTALMÁNAK ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KOCKÁZATAI Barátossy Gábor Csikorné dr. Vásárhely Helga Antal Eszter 2015. április 22. 1881- óta

Részletesebben

az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról

az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7953. számú törvényjavaslat az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

A HÍR védjegyes termékek uniós oltalmi lehetőségei

A HÍR védjegyes termékek uniós oltalmi lehetőségei A HÍR védjegyes termékek uniós oltalmi lehetőségei Zobor Enikő szakmai tanácsadó Élelmiszerfeldolgozási Főosztály A HÍR gyűjtemény 1993-1997. EU Euroterroirs (Európa Vidékei) Program FR (890), ES (526),

Részletesebben

Országos pálinka- és törkölypálinka- verseny. Versenyző Érem Gyümölcskategória Elnevezés Évjárat. Cac. 135022 Szilva - Lepotica

Országos pálinka- és törkölypálinka- verseny. Versenyző Érem Gyümölcskategória Elnevezés Évjárat. Cac. 135022 Szilva - Lepotica Versenyző Érem Gyümölcskategória Elnevezés Évjárat Cac. 135022 Szilva - Lepotica Takács László arany Cacanska Lepotica Szilva Szomolyai 131002 Cseresznye - fekete arany Szomolyai fekete csresznye Birskörte

Részletesebben

2011. december 7. 10/2011.

2011. december 7. 10/2011. Jövedéki Hírlevél Mi található a 10/2011. számban? I. Adó-visszaigénylési jogosultság minősített földgázellátási üzemzavar esetén II. Az alkoholtermékek adójogi besorolásának elhatárolása III. Engedélymódosítás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A jövedéki adótörvény változásairól

FELHÍVÁS. A jövedéki adótörvény változásairól FELHÍVÁS A jövedéki adótörvény változásairól Tisztelt Ügyfeleink! A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,

Részletesebben

Technológiai fejezet

Technológiai fejezet Technológiai fejezet 1.1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 1. BOROK ELŐÁLLÍTÁSA 1.1.1. A szőlőtermesztéshez kapcsolódó fogalmak Magyarország szőlőtermesztési övezetbe sorolása Magyarország egész területe a C.I.b.

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Barátossy Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság igazgatóhelyettes 2014. május 21. 1881- óta borászati

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2010. január 01-tıl

Jövedéki adó fajtakódok 2010. január 01-tıl Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék 500 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer kg cseppfolyósított halmazállapotú gáz nem motorikus célra [Jöt. 52. (1) bek. f) pont] 513 egyéb ellenırzött

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól. X. Fejezet ALKOHOLTERMÉK.

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól. X. Fejezet ALKOHOLTERMÉK. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési stratégiájában dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár Helyi termékek Foglalkoztatás,

Részletesebben

Program ismertető. 50-90 perces interaktív órák 5 perces szünetek + ebédszünet étkezési lehetőség többszöri kóstolás

Program ismertető. 50-90 perces interaktív órák 5 perces szünetek + ebédszünet étkezési lehetőség többszöri kóstolás Program ismertető 10:00 10:55 Első óra Főzés megindítása, gyakorlati bemutató, pálinka és Pálinkafőzés.com történelem, pálinka alapanyagai 11:00 11:55 Második óra Elmélet Hogyan jutunk el a jó cefréig?

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

A borpiac közös szervezése A támogatási programról szóló jelentés

A borpiac közös szervezése A támogatási programról szóló jelentés Tagállam: HU Időszak: 2009/2010. A benyújtás időpontja: 2011. március 1. Felülvizsgálat száma: 3 A borpiac közös szervezése A támogatási programról szóló jelentés A. Átfogó értékelés: A nemzeti támogatási

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács) 2014. április 10. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács) 2014. április 10. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács) 2014. április 10. * Tagállami kötelezettségszegés Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója 92/83/EGK irányelv A jövedékiadó-mérték meghatározása Etilalkoholnak

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 2. szám február

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 2. szám február A K I Borpiaci információk III. évfolyam / 2. szám február 14. 4- Bor piaci jelentés Borpiaci információk 1-4. táblázat, 1-4. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 5. táblázat: Hazai fogyasztói

Részletesebben

Zárószavazás előtti módosító javaslat. Dr. Szili Katalin asszony a Magyar Köztársaság Országgy űlésének elnöke. Helyben

Zárószavazás előtti módosító javaslat. Dr. Szili Katalin asszony a Magyar Köztársaság Országgy űlésének elnöke. Helyben G- - _ 2008 NOV 0 3. AZ ORSZÁGGY ŰLÉS ALKOTMÁNYŰ GYI, IGAZSÁGÜGYI ÉS ŰGYRENDI BIZOTTSÁGA Zárószavazás előtti módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszony a Magyar Köztársaság Országgy űlésének elnöke Helyben

Részletesebben

2012. január 18. 1/2012.

2012. január 18. 1/2012. Jövedéki Hírlevél Mi található a 1/2012. számban? I. A természetes személy által adómentesen előállítható sör, bor és pezsgő termékekkel kapcsolatos szabályozás, illetve ezen termékekhez kapcsolódó egyéb

Részletesebben

T/5010/60. Az Országgy űlés. Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/5010/60. Az Országgy űlés. Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A T/5010/60. Érkezett. 1008 NOV 0 3. Az Országgy űlés Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottságának ajánlás a a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsró

Részletesebben

További információk a magán pálinkafőzés adójáról

További információk a magán pálinkafőzés adójáról További információk a magán pálinkafőzés adójáról A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2015.01.05-én tájékoztatást adott ki a magán pálinkafőzéssel kapcsolatban, mely kivonatát az alábbiakban ismertetjük: 2015.

Részletesebben

Magiszter Menedzser Kft.

Magiszter Menedzser Kft. Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-16 Ütemezés: Hetente Időtartam: 240 óra Helyszín: Budapest Tanfolyami napok: péntek (15:00-21:00), szombat (9:00-15:00) Oktatás díja egy összegben: 140

Részletesebben

A évi Pálinka Országkóstoló F E L H Í V Á S A

A évi Pálinka Országkóstoló F E L H Í V Á S A Oldal: 1 / 6 A 2016. évi Pálinka Országkóstoló - a 2016. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny - - a 2016. évi nemzeti Pálinkakiválóságok kiválasztása - F E L H Í V Á S A A 2016. évi Pálinka

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig)

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig) ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT

HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen.org ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: élvezd az italod felelősségteljesen Mi az alkohol, mi a hatása Amikor borról,

Részletesebben

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke 1 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet a szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

Jelentkezési felhívás VI. Keceli Pálinkaünnep keretében megrendezendő Bor- és Pálinka- Szépségversenyre VERSENYKIÍRÁS TERMELŐK ÉS FORGALMAZÓK RÉSZÉRE

Jelentkezési felhívás VI. Keceli Pálinkaünnep keretében megrendezendő Bor- és Pálinka- Szépségversenyre VERSENYKIÍRÁS TERMELŐK ÉS FORGALMAZÓK RÉSZÉRE Jelentkezési felhívás VI. Keceli Pálinkaünnep keretében megrendezendő re VERSENYKIÍRÁS TERMELŐK ÉS FORGALMAZÓK RÉSZÉRE 2013. november 25-29. Szeretnénk felhívni a borászatok, pálinkások figyelmét, hogy

Részletesebben

Jövedéki adó. 2003. évi CXXVII. tv.

Jövedéki adó. 2003. évi CXXVII. tv. Jövedéki adó 2003. évi CXXVII. tv. Jövedéki adó Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék merev árrugalmasság Importszabályozás eszköze Ellenőrzött termelés

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A PÁLINKAFŐZDÉK VILÁGA AZ ALKOHOL STRATÉGIÁJA Készítette: Batta Fruzsina Budapest,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MAGYARORSZÁG EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSA ÉS A SZESZIPAR, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

Pálinkák. Csalló pálinkák

Pálinkák. Csalló pálinkák Pálinkák Csalló pálinkák A fél literes kisterelésű termékekhez fából készült díszdobozt, a 4 cl-es termékekhez 2 vagy 4 db üveg befogadására alkalmas, fából készült fa házikót tudunk ajánlani. Hagyományos

Részletesebben

PÁLINKA - TOTÓ. Mi is a lelkes és kulturált pálinka fogyasztás hívei vagyunk. Ha tetszett, küldd tovább ismerőseidnek is bátran!

PÁLINKA - TOTÓ. Mi is a lelkes és kulturált pálinka fogyasztás hívei vagyunk. Ha tetszett, küldd tovább ismerőseidnek is bátran! PÁLINKA - TOTÓ Mi is a lelkes és kulturált pálinka fogyasztás hívei vagyunk. Ha tetszett, küldd tovább ismerőseidnek is bátran! Az anyag alkoholtartalmú italt népszerűsít, ezért csak 18 éven felülieknek

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 44. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/113 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem,

Részletesebben

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/331 I. MELLÉKLET AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 38. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

III. Regionális Palóc Pálinka- és Párlatverseny

III. Regionális Palóc Pálinka- és Párlatverseny Bacsó Tibor Szabolcsi Jonathan Demeter Balázs Komoró Bacsó Tibor Magyar Kajszi Demeter Balázs Komoró Bacsó Tibor Komorói Szőlőtörköly Demeter Balázs Komoró Bakos Norbert Vegyes Mátraszele Salgótarján Balogné

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

PÁLINKA ATTRIBÚTUMOK MEGÍTÉLÉSE A FOGYASZTÓK KÖRÉBEN. Hledik Erika¹, Dr. Totth Gedeon², Dr. Fodor Mónika³ ¹adjunktus, ² főiskolai tanár, ³ adjunktus

PÁLINKA ATTRIBÚTUMOK MEGÍTÉLÉSE A FOGYASZTÓK KÖRÉBEN. Hledik Erika¹, Dr. Totth Gedeon², Dr. Fodor Mónika³ ¹adjunktus, ² főiskolai tanár, ³ adjunktus PÁLINKA ATTRIBÚTUMOK MEGÍTÉLÉSE A FOGYASZTÓK KÖRÉBEN Hledik Erika¹, Dr. Totth Gedeon², Dr. Fodor Mónika³ ¹adjunktus, ² főiskolai tanár, ³ adjunktus Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Marketing

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK AZ ÚJ I TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL AZ ÚJ I TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Olvasó! Magyarország az elmúlt évezred utolsó évtizedének legjelentõsebb gazdasági és politikai aktusának lezárásaként

Részletesebben

A faágtól a pohárig. A mértékről. A világ valaha volt legnagyobb összefüggő területű birodalmának (Mongol birodalom) létrehozása

A faágtól a pohárig. A mértékről. A világ valaha volt legnagyobb összefüggő területű birodalmának (Mongol birodalom) létrehozása A faágtól a pohárig Avagy a pálinkafőzés kémiája A mértékről Dzsingisz(nagy)kán(1162 1227) A világ valaha volt legnagyobb összefüggő területű birodalmának (Mongol birodalom) létrehozása Ögödej nagykán(1186

Részletesebben

Főzőmesterek Kft. Dr. Szoráth Judit bronz érlelt furmint szőlő Friszmann Antal Kecel bronz körte

Főzőmesterek Kft. Dr. Szoráth Judit bronz érlelt furmint szőlő Friszmann Antal Kecel bronz körte nevező település helyezés fajta 1 Csepp Pálinka Kft. Dömötör Zsolt Sopron arany Meggy 1 Csepp Pálinka Kft. Dömötör Zsolt arany Bogyós (Fekete ribizke) 1 Csepp Pálinka Kft. Dömötör Zsolt arany Szőlő (zenit)

Részletesebben

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 149 final ANNEX 8 MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

2010. december 28. 10/2010.

2010. december 28. 10/2010. 2010. december 28. 10/2010. Jövedéki Hírlevél Tisztelt Ügyfeleink! Mi található a 10/2010. számban? A jövedéki szabályozás 2011. évi változásai Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó- és járuléktörvények, a

Részletesebben

Arany Zsombos Drink Kft. Szilva Pálinka Szilva 42,0% Arany Zsombos Drink Kft. Fekete szeder pálinka Szeder 42,0% Arany

Arany Zsombos Drink Kft. Szilva Pálinka Szilva 42,0% Arany Zsombos Drink Kft. Fekete szeder pálinka Szeder 42,0% Arany Nevező Pálinka megnevezése Alkategória alc fok besorolás Muthné Kton Mária Merlot borseprő Kék Szőlő 44,0% Heilmann-né Muth Erzsébet Kékfrankos borpárlt Kék Szőlő 44,0% Kevevára Pálinkaház Irsai Olivér

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány.

A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány. ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz. Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT 2009. félév A K I BUDAPEST 2009. szeptember Készült: Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési

Részletesebben

1. oldal, összesen: 12. 2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 12. 2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 12 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról Az Országgyűlés a szőlőtermesztésnek és a borgazdálkodásnak az Európai

Részletesebben