A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár"

Átírás

1 A pálinka jogi szabályozása Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár

2 Jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

3 A pálinka definíciója A pálinka Magyarországon termett gyümölcsből előállított, Magyarországon cefrézett, lepárolt és palackozott gyümölcspárlat. Törkölypálinkának olyan törkölypárlat nevezhető, amelyet Magyarországon termett szőlő törkölyéből készítettek, és amelynek cefrézését, párlását, érlelését és palackozását is Magyarországon végezték.

4 A pálinkát és a törkölypálinkát nem lehet ízesíteni, színezni, édesíteni még a termék végső ízének lekerekítése érdekében sem. Meg kell felelniük a vonatkozó termékleírásnak is. (országos ill. régiós)

5 Megnevezés A pálinka megnevezésében egyfajú gyümölcsből készült pálinkák esetében a gyümölcs nevét közvetlenül a pálinka szó követi. A különböző egyfajú gyümölcsből készült pálinkáknak utólagos keverésével előállított pálinka megnevezése gyümölcspálinka vagy vegyes gyümölcspálinka. A keverés során felhasznált pálinkákat a felhasznált mennyiség szerinti sorrendben a címkén fel kell tüntetni. A különböző fajú gyümölcsök együttes cefrézésével, illetve különböző fajú gyümölcsök cefréinek együttes lepárlásával előállított pálinka megnevezése vegyes gyümölcspálinka. A pálinka készítéséhez felhasznált gyümölcs fajokat a felhasználás mennyisége szerinti sorrendben a címkén fel lehet tüntetni.

6 Megnevezés Aszútörköly pálinkának az a törkölypálinka nevezhető, amely igazolhatóan 100% os mértékben a Tokaji borvidék magyarországi termőhelyéről származó aszú készítéséhez felhasznált aszú szemek kipréselt tésztájából készült. A pálinka és a törkölypálinka bármilyen arányú keverésével készült terméket még akkor is, ha a termék alkoholtartalma 100% ban e két összetevőből származik kizárólag csak szeszesitalnak lehet nevezni.

7 Különleges eljárásokkal készült pálinkák Kisüsti pálinka: gyümölcs és törkölypálinka, amelyet legfeljebb 1000 liter űrtartalmú, rézfelületet is tartalmazó lepárló berendezésben, legalább kétszeri szakaszos lepárlással állítottak elő. Gyümölcságyon érlelt pálinka vagy ágyaspálinka: gyümölcspálinka, amelyet gyümölccsel együtt érleltek legalább 3 hónapig. 100 liter pálinkához legalább 10 kg érett vagy legalább 5 kg aszalt, gyümölcsöt kell felhasználni. Ágyas törkölypálinka: amelyet Magyarországon termett szőlővel vagy aszalt szőlővel együtt érleltek legalább 3 hónapig. 100 liter ágyas törkölypálinkához legalább 10 kg érett vagy legalább 5 kg aszalt szőlőt kell felhasználni.

8 Különleges eljárásokkal készült pálinkák Érlelt pálinka: gyümölcs és törkölypálinka, amelyet 1000 literes vagy nagyobb fahordóban érleltek legalább 6 hónapig, vagy 1000 liternél kisebb fahordóban min. 3 hónapig Ópálinka: gyümölcs és törkölypálinka, amelyet legalább 1 évig érleltek 1000 liternél kisebb, vagy legalább 2 évig érleltek 1000 literes vagy annál nagyobb térfogatú fahordóban.

9 Megkülönböztető zárjegy Más alkoholtermékekre alkalmazandó zárjegytől színében eltérő pálinka zárjegy használható. A Jöt. rendelkezéseinek alkalmazásával a vámhatóság pálinka zárjegyet kizárólag a pálinka, illetve a törkölypálinka előállítását, palackozását vagy tárolását a Jöt. ben az e tevékenység folytatásához előírt adóraktári engedély birtokában végző személynek ad ki.

10 Magánfőzés a jövedéki törvény szeptember 27 i módosításával lehetővé vált a gyümölcsből és a gyümölcsökből származó alapanyagokból az adófizetés nélküli párlatok előállítása részben a magánfőzés, de a bérfőzés során is. Párlat és nem pálinka!

11 Magánfőzés Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 2 hektoliter tiszta szesz mennyiségig. Ennek megfelelően magánfőzést a magánfőző a lakóhelyén, vagy a gyümölcsöse helyén legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen végezheti, amelynek keretében, évente legfeljebb 2 hektoliter tiszta szeszt ami 400 liter 50 tf% os alkoholnak felel meg állíthat elő.

12 Magánfőzés Magánfőző az a 18. életévét betöltött természetes személy lehet így jogi személyek és egyéb gazdasági társaságok nem főzhetnek magánfőzés keretében párlatot aki saját tulajdonú gyümölcsből, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő párlatot. A magánfőző lepárlójának (desztillálóberendezésének) előállításával, továbbá a forgalmazásával kizárólag olyan személyek foglalkozhatnak, akik erre a NAV vámszerveitől engedélyt kaptak.

13 Magánfőzés A magánfőző által évente előállítható 2 hektoliter tiszta szesz mennyiségű párlatból, adómentes a magánfőző által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben előállított párlat, feltéve, hogy az a háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál. A jövedéki szabályok alkalmazásában 50 liter magánfőzésben előállított párlatnak 50 liter 86 tf% os gyümölcsszesz felel meg, másképpen 86 liter 50 tf% os párlat. Amennyiben egy háztartásban több magánfőzető él, úgy a mennyiségi korlátok szempontjából a főzött mennyiségek egybeszámítandók. Háztartásnak az egy lakásban életszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége minősül. Abban az évben, amelyben a magánfőző 50 litert meghaladó mennyiségben állít elő párlatot az 50 litert meghaladó mennyiség feletti rész után, vagy abban az esetben, amennyiben az általa előállított párlatot értékesíteni kívánja, úgy meg kell fizetnie a jövedéki adót, az adóalapra számítva jelenleg forintot.

14 Magánfőzés A magánfőző által előállított párlat a háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál. Ajándékozási, elidegenítési tilalom. Kivéve: Amennyiben a magánfőző a kistermelői élelmiszer termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján kistermelőnek minősül (kistermelői regisztrációs számmal rendelkezik), úgy az általa előállított párlatot palackozott kiszerelésben, párlat zárjeggyel ellátva értékesítheti. Feltétel: az adó megfizetése és a jogszabályban meghatározott esetek megléte.

15 A párlat értékesítése a magánfőző kistermelő saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely szolgáltatás keretében, vagy a saját gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli vásáron, vagy piacon, nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység keretében lehetséges. Csak a palackozott párlat értékesíthető. A vásárokon és a piacokon történő értékesítés feltétele, hogy a magánfőző az értékesítést megelőzően, legkésőbb az értékesítést megkezdése előtt három munkanappal bejelentést tegyen a NAV vámszerveihez. A bejelentésben meg kell adni az értékesítés helyét és időpontját, valamint a párlat raktározására használandó épület (épületrész) címét, helyrajzi számát.

16 Röviden sorba szedve a folyamat elemeit: A magánfőző az engedéllyel rendelkezőtől megvásárolja a desztilláló berendezést, illetve saját készítésű berendezés előállítása előtt annak készítésére engedélyt kér a NAV tól, A magánfőző által értékesíteni kívánt párlat előállítása előtt három munkanappal az értékesítési szándékkal előállítandó párlatról és az igényelt zárjegyekről bejelentést tesz a NAV felé, amely bejelentés adóbevallásnak minősül, A magánfőző részéről, ugyanezen kötelezettséget kell teljesíteni akkor is, amennyiben 50 liternél nagyobb mennyiségű párlatot kíván előállítani, A magánfőző az adóköteles párlat után megfizeti a jövedéki adót, és a párlat zárjegyek előállítási költségét, A magánfőző átveszi a párlat zárjegyeket a NAV tól, A magánfőző az átvett zárjegyeket az átvételtől számított 3 napon belül felragasztja a párlatot tartalmazó palackokra, Ezek után kerülhet sor a párlat értékesítésére, amelynek az iránya kizárólag végfogyasztó lehet.

17 Bérfőzés Jelenleg a bérfőzésben előállított párlat jövedéki adója 50 liter mennyiségig 0 forint, amennyiben azt a bérfőzető háztartásában a személyes fogyasztásra szolgálja. A magánfőzésben előállított párlathoz hasonlóan lehetőség nyílt a bérfőzésben előállított párlat értékesítésére is, mégpedig abban az esetben, amennyiben a bérfőzető a kistermelői élelmiszertermelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján kistermelőnek minősül (kistermelői regisztrációs számmal rendelkezik). A bérfőzött párlatot palackozott kiszerelésben, párlat zárjeggyel ellátva, a jövedéki adó megfizetése mellett értékesítheti a kistermelőnek minősülő bérfőzető.

18 A bérfőzött párlat értékesítése a bérfőzető kistermelő saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely szolgáltatás keretében, vagy a bérfőzető kistermelő saját gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli vásáron, vagy piacon, nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység keretében lehetséges. Ilyen esetben, a bérfőzető még a párlat átvétele előtt a szeszfőzdében kitöltött bérfőzési lapon nyilatkozik arról, hogy mekkora mennyiséget kíván az előállítatott párlatból értékesíteni. A nyilatkozat alapján a jövedéki adót az adóalapra számítva jelenleg , forintot a szeszfőzde szedi be a bérfőzetőtől.

19 Bérfőzött párlat értékesítési folyamata A cefre átadása a bérfőzdének, ahol a bérfőzetőnek nyilatkoznia kell hogy az átadott gyümölcscefre nem tartalmaz hozzá adott mesterséges, vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt, valamint arról, hogy a bérfőzető olyan gyümölcstermelő háztartás tagja, amely rendelkezik gyümölcstermő területtel (gyümölcsös, gyümölcsfa). A bérfőzési lap származási igazolvány részén a bérfőzető nyilatkozik arról, hogy ő és a vele egy háztartásban élők mekkora mennyiségű párlatot főzettek adófizetés mellett és 0, Ft adóval a tárgyévben, az átvételre kerülő párlatból mekkora mennyiséget kíván a későbbiekben értékesíteni, a tárgyévben sem a bérfőzető, sem a vele egy háztartásban élők nem állítottak elő magánfőzés keretében párlatot.

20 Bérfőzött párlat értékesítési folyamata Az értékesíteni kívánt párlat után a bérfőzde felé a bérfőzető megfizeti a jövedéki adót, A bérfőzető a bérfőzdében a bérfőzdétől átveszi az előállított párlatot, A bérfőzető megigényli a párlat zárjegyeket, és megfizeti a párlat zárjegyek előállítási költségét a NAV felé, Az átvett párlatzárjegyeket a bérfőzető az átvételtől számított három napon belül felragasztja a párlatokat tartalmazó üvegekre, Ezek után kerülhet sor a párlat értékesítésére, amelynek iránya kizárólag a végfogyasztó lehet.

21 Köszönöm a figyelmet!

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka jogi szabályozása Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka és a törkölypálinka útja a hungarikummá nyilvánításig A pálinkás társadalom már az 1990-es években

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány PÁLINKA ÚJRATÖLTVE A PANYOLAI SZILVÓRIUM KFT. MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK

Részletesebben

Jövedéki tájékoztató

Jövedéki tájékoztató Jövedéki törvény módosítását, illetve a jövedéki termékek szabályozását érintő egyéb rendelkezések A következőkben összefoglaltuk a jövedéki termékekre és azokkal végzett egyes tevékenységek szabályozását

Részletesebben

Helyi termék értékesítésének gyakorlati tanácsai - 2015-től alkalmazandó nyilvántartási kötelezettségek és adózási környezet áttekintése

Helyi termék értékesítésének gyakorlati tanácsai - 2015-től alkalmazandó nyilvántartási kötelezettségek és adózási környezet áttekintése Helyi termék értékesítésének gyakorlati tanácsai - 2015-től alkalmazandó nyilvántartási kötelezettségek és adózási környezet áttekintése Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók

Részletesebben

PÁLINKA - TOTÓ. Mi is a lelkes és kulturált pálinka fogyasztás hívei vagyunk. Ha tetszett, küldd tovább ismerőseidnek is bátran!

PÁLINKA - TOTÓ. Mi is a lelkes és kulturált pálinka fogyasztás hívei vagyunk. Ha tetszett, küldd tovább ismerőseidnek is bátran! PÁLINKA - TOTÓ Mi is a lelkes és kulturált pálinka fogyasztás hívei vagyunk. Ha tetszett, küldd tovább ismerőseidnek is bátran! Az anyag alkoholtartalmú italt népszerűsít, ezért csak 18 éven felülieknek

Részletesebben

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK?

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? 2013. Február 21 Helyi termékkel kapcsolatos jogszabályok alkalmazhatósága a gyakorlatban Szabadkai Andrea MAGYAR BIOKULTÚRA SZÖVETSÉG

Részletesebben

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK?

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? 2013. Március 7 Helyi termékkel kapcsolatos jogszabályok alkalmazhatósága a gyakorlatban KISTERMELŐI RENDELET Szabadkai Andrea MAGYAR BIOKULTÚRA

Részletesebben

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz A jövedékiadó-törvény 2015. évi módosításait az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei

Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei Alsóörs, 2015 03 31 Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók

Részletesebben

2012. január 18. 1/2012.

2012. január 18. 1/2012. Jövedéki Hírlevél Mi található a 1/2012. számban? I. A természetes személy által adómentesen előállítható sör, bor és pezsgő termékekkel kapcsolatos szabályozás, illetve ezen termékekhez kapcsolódó egyéb

Részletesebben

T/4049. számú. törvényjavaslat. az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról

T/4049. számú. törvényjavaslat. az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4049. számú törvényjavaslat az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HELYI TERMELŐI PIAC Jelen kiadvánnyal a helyi termelői piac létesítéséhez, az ott árusítható termékek köréhez, illetve az árusításhoz kötődő szabályozásokban kívánunk

Részletesebben

Őstermelés A 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a Saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására

Részletesebben

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS. Szabadkai Andrea

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS. Szabadkai Andrea HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA BAKONY ÉS BALATON GASZTROFESZTIVÁL 2012. AUGUSZTUS 17. BALATONKENESE HELYI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A vásárokról és a piacokról

A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2011. (IV.29.) rendelete A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK, PIACOK

HELYI TERMÉKEK, PIACOK HELYI TERMÉKEK, PIACOK 2011. NOVEMBER 18 Szabadkai Andrea Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, MNVH elnökség tag www.elotisza.hu 30/7688718 AZ EU ENGEDI EU-S IRÁNYELVEK, CÉLOK: KULTÚRÁLIS SOKSZÍNŰSÉG,

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HELYI TERMELŐI PIACON TÖRTÉNŐ ÁRÚSÍTÁS Jelen kiadvánnyal a helyi termelői piacon árusítható termékek köréhez, illetve az árusításhoz kötődő szabályozásokban kívánunk

Részletesebben

Tájékoztató a pálinkafőzés technológiájáról

Tájékoztató a pálinkafőzés technológiájáról Tájékoztató a pálinkafőzés technológiájáról Bevezetés A pálinka a nemzeti kultúra és a magyar gasztronómia szerves részét képezi. A Kárpát-medence kedvező természeti és éghajlati adottságainak köszönhetően

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2013. 2. kiadás E kiadvány bemutatja a kistermelői tevékenységet végző gazdákra vonatkozó

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 2015. január 29.

Adóváltozások 2015. 2015. január 29. Adóváltozások 2015 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi

Részletesebben

GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL DR. MIHÁLYI PETRA GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓBAN Bevezető gondolatok A jövedéki adó az adójog egyik részterülete, egy különleges darabja, melyet már évtizedek óta alakítanak

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 42 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY (kivonatos közlés, hatályos: 2006. szeptember 1-jétől) Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések

Részletesebben