Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Melléklet az általános iskola pedagógiai programjához Alapfokú művészetoktatás pedagógiai programja február 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú művészeti oktatás Képzési rend Tanulói jogviszony Kapcsolatrendszer és együttműködés Helyi tantervek, óratervek Alapfokú művészetoktatás célrendszere, funkciói, általános fejlesztési követelményei, feladatai Zeneoktatás - képző-iparművészeti oktatás - táncművészeti oktatás A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanuló értékelése és minősítése Az iskola vizsgarendszere Alapvizsga, záróvizsga I. Zeneművészeti ág Zeneművészeti alapfokú és záróvizsga általános követelményei Az alap- és záróvizsga részei Helyi tantervben szereplő vizsgafeladatok II. Táncművészeti ág Moderntánc tanszak Célok, feladatok, szakmai követelmények A művészeti alapvizsga követelményei A művészeti záróvizsga követelményei Helyi tanterv III. Képző és iparművészeti ág Az alapfokú képző- és iparművészet ág általános követelményei A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei Közös kötelező tantárgy Rajz-festés-mintázás Festészet tanszak, kézműves tanszak

3 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS A képzés rendje Beiskolázás Korhatára: 6. évet betöltött, 22. évet be nem töltött tanuló Képzési idő: 12 év (maximálisan) A képzés szakaszai (tagolódása): Előképző: Alapfok: Továbbképző: 1 vagy 2 év 6 év 4 év Tanszakok (működő és bevezetésre kerülő) Zenei működő tanszakok: zongora, rézfúvós, fuvola, furulya Egyéb működő művészeti tanszakok: festészet, modern-kortárstánc, kézműves. A képzés formái: Zenei tanszakokon: - hangszeres képzésnél egyéni oktatás - szolfézs és kötelező tárgyak esetén csoportos oktatás Egyéb művészeti tanszakokon: - valamennyi tanszakon csoportos oktatás A csoportalakítás szempontjai: Zenei tanszakokon: általában azonos évfolyamú növendékek alkotnak csoportot. Csoporthatár (törvényi): 10 fő (átlaglétszám) 20 fő (max. létszám). Egyéb művészeti tanszakokon: A jelentkezők számának függvényében lehet homogén vagy heterogén a csoport. Csoporthatár: (törvényi): 8 fő (átlaglétszám) 20 (max. létszám).

4 A képzés kimenetei: a) művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével b) művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével Tanulói jogviszony Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. Mindkettőről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beiratás napján jön létre. A növendék felvétele: Új növendékek esetében évente két alkalmat is biztosítunk a felvételi vizsgára: Először: a törvény által előírt időintervallumban Másodszor: a tanévkezdés első hetében. A már intézményben tanulókat pedig május utolsó hetében nyilatkoztatjuk a tanulmányok folytatásáról. Ezen dokumentum birtokában tudjuk felvételi keretszámunkat megállapítani. A felvételre jelentkezőket bizottság minősíti, majd javaslatot tesz az igazgatónak a kérelem elbírálásához és arra, hogy melyik évfolyamra vegyék fel. A felvétel eredményéről (írásban vagy szóban) értesítjük a tanulót, vagy a szülőt, gondviselőt. Ha a tanuló az intézmény magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözteti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján.

5 Kapcsolatrendszer és együttműködés Együttműködés a város más oktatási és nevelési intézményeivel Az intézmény kapcsolatban áll a város oktatási intézményeivel. Ezen iskolák énekkara és a város felnőtt kórusai több alkalommal is sikert értek el közös fellépésükkel. Az iskolák kulturális műsorain való szereplésre növendékeiket felkészítik, tanáraink rendezvényeken hangszerjátékukkal közreműködnek. Kapcsolattartás a szülőkkel A művészetoktatásban meghatározó elem a személyes kapcsolat, mind a tanár-diák, mind a tanár-diák-szülő viszonylatban. Az intézmény feladata az ezen kapcsolatokban esetlegesen felmerülő problémák koordinálása, gyors, lényegre törő kezelése, hiszen a szülők egyetértése, megértő támogatása nélkül elképzelhetetlen munkánk sikere, céljaink megvalósítása. Kapcsolatunk a szülőkkel nyitott, partneri, hiszen a művészeti nevelés szülői háttér nélkül igen nehezen valósítható csak meg. Rendszeresen személyes kapcsolatban állunk a szülőkkel növendékeink érdekében. Növendék-hangversenyt, bemutatót rendezünk évente három alkalommal, ahol sok növendékünk fellép. Ez kiváló alkalom a szülőkkel való találkozásra, gondolatcserére. Intézményünkben a Szülői Munkaközösség munkájával segíti az oktató-nevelő munkát. A kapcsolatrendszer további erősítése céljából évi rendszerességgel a szülők és érdeklődők számára nyílt napot rendezünk. A gyermekek hiányzásairól jogszabályban meghatározott formában értesítjük a szülőket. Kapcsolat az MZMSZ-szel Az MZMSZ 1990-es megalakulásától a Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagja a Szövetségnek, munkájában aktívan részt vesz, az információ kölcsönös átadása biztosított mindkét félnek. Kapcsolat a megye zeneiskoláival A megye alapfokú művészetoktatási intézményei évente két közös hangversenyt rendeznek. Versenyekre, találkozókra kerül sor, melyeken az intézmények képviseltetik magukat. Az MZMSZ-en belül működő Igazgatói Munkaközösség évente két alkalommal találkozik, ahol az új feladatokat, célokat határozzák meg.

6 Együttműködés a zeneművészeti szakközépiskolákkal Az alapfok elvégzése után tanulóink felvételizhetnek a zeneművészeti szakközépiskolákba. A szaktanár feladata, hogy tanítványát a képességeinek, tehetségének legmegfelelőbb iskolatípusba irányítsa. Iskolánk a szükséges információk beszerzésével, a konzultációkon való részvétel megszervezésével segíti tanulóinkat. Szoros együttműködést alakítottunk ki a nyíregyházi és debreceni zeneművészeti szakközépiskolákkal. Kapcsolat a fenntartóval Iskolánk fenntartójával, Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületével, a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Közoktatási, valamint a Közgazdasági Osztállyal kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. A Kulturális Bizottság, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság pályázati pénzösszegek biztosításával támogatja intézményünket. Bízunk abban, hogy a város igényeit, a szülők és gyerekek elvárásait messzemenően figyelembevevő pedagógiai programunk megvalósítását, új törekvéseinket fenntartónk továbbra is odafigyelő támogatásával segíti és biztosítja. Média A helyi médiával (TV, újságok) az utóbbi években kialakított kapcsolataink jók, partneri viszony alakult ki köztünk. Rendszeresen beszámolnak az intézmény rendezvényeiről, terveiről, tájékoztatva erről a város és megye lakosságát. Érdekegyeztetés, érdekvédelem A Közalkalmazotti Tanács törvényi előírásoknak megfelelően került megválasztásra és annak megfelelően látja el feladatát tavaszán megalakult a Diákönkormányzat, mely minden évben egy tanítás nélküli munkanapot saját programjának megvalósítására használ fel. Munkáját összekötő tanár segíti. Gyermek és ifjúságvédelem Az intézmény profiljának sajátossága, elsősorban a zenei tanszakokon, hogy 1 tanár 1 tanulóval foglalkozik a tanórákon, így az évek folyamán kialakult tanár-diák viszony a legtöbb esetben partneri viszonnyá alakul, mely tanulóink személyiségének fejlődését

7 pedagógiai nevelési szempontból meghatározza. Ezáltal tanulóink bizonyos kontroll alatt vannak a szülői házon kívül is. Ezért az intézmény tanárai a tanulók problémáira érzékenyek, ha azok felszínre kerülnek, az intézményvezetés, vagy legtöbb esetben a szülők bevonásával megoldást nyernek. A veszélyhelyzetek elkerülése, esetleges megoldása továbbra is fontos tantestületi feladat, amelyekre a csoportos osztályfoglalkozásokon is oda kell figyelni. HELYI TANTERV Az alapfokú művészetoktatás tanszakjai, a képzési struktúrája Az alapfokú zeneoktatás működő tanszakjai, struktúrája Hangszeres tanszakok (főtárgyak): Zongora: A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam Óraterv Tantárgy Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Választható tárgy Összesen:

8 Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. Főtárgy: zongora (egyéni) Kötelező tárgy: szolfézs képzési idő: 12 év A tagozaton : 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző B tagozaton: (3) + 9 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton a 10. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyam Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: második hangszer, kamarazene Tuba: képzési idő: 10 év A tagozaton: 2 előképző + 4 alapfok +4 továbbképző B tagozaton: (3) +7 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton az utolsó évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar Kürt: képzési idő: 10 év A tagozaton: 2 előképző + 4 alapfok +4 továbbképző B tagozaton: (3) +7 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton az utolsó évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, zenekar

9 A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam Tantárgy Óraterv Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Választható tárgy Összesen: Trombita: képzési idő: 12 év A tagozaton: 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző B tagozaton: (3) + 9 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton a 10. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar Harsona: képzési idő: 10 év A tagozaton: 2 előképző + 4 alapfok +4 továbbképző B tagozaton: (3) +7 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton az utolsó évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar

10 A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam Tantárgy Óraterv Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Választható tárgy Összesen: Furulya: képzési idő: 12 év A tagozaton: 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző B tagozaton: (4) + 8 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton a 10. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam

11 Tantárgy Óraterv Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Választható tárgy Összesen: Fuvola: képzési idő: 12 év A tagozaton: 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző B tagozaton: (3) + 9 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton a 10. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar Az alapfokú képző- és iparművészet működő tanszakjai, struktúrája A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam A képzés struktúrája A képzés ideje: 12 év Évfolyamok száma: 12 évfolyam

12 Óraterv Évfolyamok Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző Vizuális alapismeretek Rajz-festés-mintázás Műhely-előkészítő 2 2 Műhelygyakorlat Szabadon választható Tantárgy Szabad sáv Összesen: A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie. Képző- és iparművészet: Képzési idő: 12 év Évfolyamok száma: 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző Az előképzősök komplex művészeti tantárgya: a vizuális alapismeretek (minimum heti 2 óra) Kötelező tárgyak: 1) rajz festés - mintázás: heti 2 x 45 perc (1-10. évfolyamig) 2) műhely-előkészítő: heti 2 x 45 perc (1-2. évfolyamon) 3) műhelygyakorlat: heti 2 x 45 perc (3-10. évfolyamig) A rajz festés mintázás és műhelygyakorlat óraszámai átcsoportosíthatók 1:3 vagy 3:1 arányban. A műhelygyakorlat választható tanszakjai 3. évfolyamtól: - képzőművészet: festészet, grafika (2005. szeptemberétől) - iparművészet: kézműves, bábkészítő

13 Az alapfokú táncművészeti oktatás működő szakjai, a képzés struktúrája Működő tanszak: modern-kortárstánc Óraterv Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Tantárgyak Moderntánc tantárgyak Táncelőkészítő 4 4 gimnasztika Esztétikus testképzés 4 4 Jazz-technika Graham-technika Limón-technika Kontakt-technika Modern jazz-technika Improvizáció Kompozíció 1 1 Tánctörténet 1 1 Összesen: Modern-kortárstánc Képzési idő: 12 év Évfolyamok száma: 12 (2 előképző: + 6 alapfok + 4 továbbképző) Órakeretek (heti) az egyes tanszakokon. Finanszírozás Zenei tagozatokon: A tagozaton: heti 2 x 30 perc hangszeres képzés heti 2 x 45 perc kötelező tárgy B tagozaton: heti 2. x 45 perc hangszeres képzés

14 Mindkét tanszakon kötelező kiegészítő foglalkozás a korrepetíció (zenekíséret) tanszakonként eltérő időkeretben, 5-20 perc hetente. Egy normatíva igényléséhez legalább heti 150 percet kell biztosítani a növendékeknek. /11/1994(VI.8) MKM rendelet 9 (4) és a Ktv. 1. Sz. Melléklet Második részében leírtak alapján/ Egyéb művészeti tanszakokon (csoportos oktatásoknál) a főtárgy és a kötelező tárgy heti órakerete tanszakonként és évfolyamonként is változó, de a heti összesen óraszám valamennyi tanszakon 180 perc hetente. Ezen heti órakerettel egy tanuló után egy normatíva igényelhető (a fent megjelölt törvények alapján). Valamennyi tanszakon, ha előképzőbe jár a növendék, legalább heti 2 óra a kötelező óraszáma, mellyel fél normatíva igényelhető. Előképzőbe azon gyermekeknek szükséges járniuk, akik a 6. életévüket betöltötték. Mivel semmilyen iskolai előképzettségük nincs ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás bármilyen tanszakán megkezdjék alapfokú tanulmányaikat, így az előképzőben ismerkednek meg az alapokkal, a választott tanszak későbbi követelményeivel. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján a zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a növendékeke más művészeti ág (képző és iparművészeti, táncművészeti) képzésbe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.

15 Az alapfokú művészetoktatás célrendszere, funkciói, általános fejlesztési követelményei, feladatai Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói - A zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékeke átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. - Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység nyitottság, igényesség, fogékonyság alakítása mellett a zene megszólaltatásaihoz szükséges hangszeres és énektechnikai kézségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. - A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. - A zenei műveltség megalapozása, fejlesztése - A zenei képességek fejlesztése (hallás ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). - A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségeinek megalapozása és kifejlesztése. - A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása. - Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. - A zenei műszavak és a jelentésük megismertetése. - A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és formaösszefüggéseinek megismertetése.

16 - A kortárs zene befogadására nevelés, rendszeres zenehallgatásra nevelés. - A növendékek zenei ízlésének formálása, ösztönzés a zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására, társművészet iránti nyitottság kialakítása. - A népzene oktatás keretein belül a technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása. A korábbiakban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségeivel a növendékek megismertetése a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a népzene nagy előadó egyéniségeivel. - A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. - Tehetséggondozás, a zenei pályát választók felkészítése továbbtanulásra. - Aktív társas muzsikálásra nevelés. - Cserekapcsolatok létesítése (hazai és külföldi zeneoktatási intézményekkel). - Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói: - A képző- és iparművészeti oktatás lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve műveltséget, a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő tevékenységek gyakorlása nemcsak a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. - A vizuális nevelés alkalmat ad a képességfejlesztésre, biztosítja a jártasságok megszerzését és gyakorlását. - A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.

17 Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményeit és feladatai: - Irányítás a tanuló figyelmét az emberi természeti környezet esztétikumára. - Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. - Ismertesse meg a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. - Ösztönözze a növendéket az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult művészi kifejező eszközök alkalmazására. - Készítse fel a tanulót: A látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, A vizuális információk, közlemények megértésére, A képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, A tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, A legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, A kifejezési eljárások használatára, Az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, A képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, A vizuális önkifejezésre, alkotásra, Tanulmányok, vázlatok, makettek készítésére, tervezésére, konstruálásra, A kifejezési technikák, tárgykultúra anyaginak ismeretére, eszközhasználatra, anyagalakításra, tárgykészítésre, A rendeltetés a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, A mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, A vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismertetésére, A műelemzési eljárások alkalmazására,

18 - Tegye lehetővé: A néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. - Alakítsa a növendékben: Az esztétikum iránti igényt. Az esztétikum élményképességeket. Az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. - Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói: - Az alapfokú táncművészeti oktatás programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, érzelmi nyitottságra nevel. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. - Figyelembe veszi a program a tanulók életkori sajátosságait (fizikai, szellemi), a növendékek érdeklődésére, tapasztalataira, technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket, alakítja készségeiket, tánctechnikai- és előadói műveltségüket. - A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges növendékeket a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.

19 Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei - Fejlessze: - Neveljen: A növendékek mozgáskultúráját, Testi-lelki állóképességét, Kapcsolatteremtő képességét Egészséges, jó tartású, jó mozgású fiatalokat, A táncművészetet értő közönséget, A táncot szerető fiatalokat. - Készítsen fel: Szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekacsolódásra ösztönzése. Az alapfokú művészetoktatás előírt tananyaga és követelményei Az előírt tananyagot és követelményeket az alábbi tanszakjainkra vonatkozóan a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1998-ban kiadott: Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja tartalmazza: zongora, hegedű, klarinét, rézfúvósok, furulya, fuvola, gitár, népzene, festészet, néptánc, modern-kortárstánc, kézműves. Az alkalmazható tankönyvek és tanulmányai segédletek valamint a taneszközök kiválasztásának elvei Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja részletes javaslatot tesz a különböző tanszakok egyes évfolyamain alkalmazandó tárgyi- és szemléltető eszközökre, kották, zeneművek jegyzékére.

20 Mindezeken túl az alábbi szempontokat tartjuk fontosnak a válogatásnál: - egyéni oktatásnál (zenei) megfeleljen a tanuló fizikai, szellemi képességeinek, - alkalmas legyen több éves válogatásra, - előnybe részesítjük a felmenő rendszerben készült kiadványt, - a szaktanárok által összeállított füzeteket, segédanyagokat (rajz, faragás) jól szolgálják a vizuális készség fejlesztését. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: - Az alapfokú művészeti iskola felsőbb évfolyamába az a növendék lépheti, aki a közvetlenül megelőző osztály minimális követelményeinek eleget tett, főtárgyból és kötelező tárgyból eredményes vizsgát tett és mindezekről bizonyítványt kapott. Ha bármilyen elfogadható ok miatt a tanuló a beszámolón nem vett részt, osztályzatát a hangszeres tanár ill. szaktanár állapítja meg. - Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet (11/1994. Kor. r. 20. (7.bek.). - A növendék az adott évfolyamra előírt követelményeket egy tanévnél rövidebb idő alatt is teljesítheti, vagy egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben is teljesítheti. Ebben az esetben osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. (11/1994 (VI.8) MKM r. 24 (3)). - Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen (11/1994 (VI.8) MKM r 20 (6) c, d). - Felmentés vagy egyéb ok miatt a tanuló szolfézs (kötelező tárgy) és főtárgyi évfolyama egymástól eltérő is lehet. Ezt a bizonyítványba és az anyakönyve is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a felsőbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni.

21 - A tagozatról B tagozatra (zenei tanszakokon) ill. minőségi csoportba (néptánc, rajz) irányítható a növendék az adott tanszaki munkaközösség ill. a szaktanár (rajz) javaslata alapján. - A növendék az utolsó évfolyam ill.. továbbképző évfolyam befejezését követően alap- valamint záróvizsgát tehet. Művészeti alapvizsgát először azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni a továbbhaladás feltételeként, akik a 2000/2001. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első alapfokú évfolyamán (11/1994. (VI.8.)51 (3(). Az alap- és záróvizsgát a jogszabályban meghatározottak szerint kell végezni. A tanulók értékelése, minősítése: Az értékelés célja: - visszajelzés a tudásszintről a nevelő a tanuló és a szülő részére, - a tanulás hatékonyságának ellenőrzése, - a teljesítmény alapján a korrekció kijelölése, - a növendék teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez. Az értékelés helye a tanulási folyamatban: - a tanórán rendszeres visszajelzés - téma záráskor, - félévkor, évvégén. A számonkérést, beszámoltatást végzők: - főtárgytanárok, - művészeti igazgatóhelyettes, - igazgató - kijelölt vizsgabizottság (művészeti igazgatóhelyettes + főtárgytanár +azonos vagy rokon tanszaki tanárok)

22 A számonkérés, beszámoltatás követelményei: - rendszeres, folyamatos legyen - sokoldalú legyen (szóbeli, írásbeli, gyakorlati), - kapjon nyilvánosságot (zenei tanszakokon nyilvános szereplés biztosítása). A számonkérés, beszámoltatás formái: - félévi beszámoló év végi vizsga A növendékek bemutatkozási, nyilvános szereplési lehetőségei: - növendékhangverseny - városi szervezésű bemutatókon, oktatási intézmények különböző rendezvényein való fellépések osztályosok művészeti bemutatója (november) osztályosok Palánta művészeti bemutatója (február) osztályosok és továbbképzősök művészeti bemutatója ( március, április) A növendékek teljesítményeinek értékelése, azok formái: - A tanulók tanulmányi munkájának értékelésekor a tanult tantárgyakkal összefüggő teljesítménye minden lényeges megnyilatkozását figyelembe vesszük. Tanszaktól függően hol az elméleti tudás, hol a gyakorlati tevékenység értékelése a hangsúlyosabb. - Az osztályzás a tantervi követelmények alapján a növendékek elméleti és gyakorlati eredményeinek egybevetése alapján történik. - Osztályzatot kap a növendék havonta, valamint félévkor és évvégén, 1-5 fokozató skálán. - Az érdemjegyet havonta és félévkor a főtárgy-tanár és a kötelező tárgyat oktató nevelő állapítja meg. - Az év végi beszámolót (vizsgát) a növendékek vizsgabizottság előtt teszi (zenei tanszakok, táncművészet), ahol a főtárgy-tanár javaslata alapján a bizottság állapítja meg az érdemjegyet. Az adott érdemjegy alapja az egész évi munka és a beszámolón mutatott teljesítmény.

23 - Az előképzők (zenei, táncművészeti, képző- és iparművészet) tanszakjain a növendékeke csak szöveges értékelést kapnak. Tartalmuk: kiválóan megfelelt jól megfelelt, vagy nem felelt meg. - Az osztályzatokat félévkor az ellenőrzőbe (zenei tanszakok) vagy tájékoztató lapra (egyéb tanszakok), évvégén az anyakönyvbe (törzslapba) és a bizonyítványba kell bejegyezni. - Az érdemjegyről a tanuló szülőjét felnőtt tanulók kivételével tájékoztatni kell. - Ha a növendék valamely kötelező tantárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét félévkor az ellenőrzőbe, tájékoztatóra, évvégén az anyakönyvbe, és a bizonyítványba az osztályzat rovatba fm rövidítéssel kell jelezni. A növendékek szorgalmának értékelése, azok formái: - Valamennyi tanszakon és kötelező tárgyak esetén a szorgalmat folyamatosan havonként, félévkor, évvégén értékelni kell. - A szorgalom minősítésre 4 fokozatot kell használni: Példás (5) Akinek tanulmányi munkájára az igényesség jellemző. Érdeklődő, céltudatos, kitartó. Munkavégzése rendszeres, pontos, megbízható. Jó (4): Tanulmányi munkájában törekvő, munkavégzése nem mindig pontos, ösztönzéssel megfelelő a felkészültsége. Érdeklődése nem mindig rendszeres. Változó(3): Tanulmányi munkája ingadozó, munkavégzése rendszertelen, hullámzó, önállótlan. Ritkán érdeklődő, felkészültsége felületes. Hanyag (2) Munkavégzésében megbízhatatlan, pontatlan, gondatlan. Nem érdeklődő, felkészültsége folyamatosan felületes.

24 - A szorgalom minősítését félévkor szám és megfelelő szó (fentiek közül) megjelöléssel az ellenőrzőbe, tájékoztató lapra, tanév végén pedig a naplóba, az anyakönyve, valamint a bizonyítvány megfelelő rovatába kell bejegyezni. Az iskola vizsgarendszere Beszámoltatás Számonkérés formái főtárgyból: - félévi meghallgatás - tanszaki előjátszás szülők előtt - év végi vizsga Szolfézsból: félévkor és év végén írásbeli dolgozat és szóbeli számonkérés keretében történik. A tanulók félévkor és év végén zártkörű vizsgákon adnak számot tudásukról. A bizottság elnöke szakos tanár közreműködésével ellenőrzi a tényleges évfolyam anyagának, szintjének való megfelelést. A felsőbb osztályba lépés kritériumai A tantervben előírt minimum követelmények elsajátítása a vizsgabizottság javaslata alapján (anyagminimum, zenei és technikai képességek figyelembevételével). Osztályfolytatás kritériumai Zenei tanulmányai alatt 2 alkalommal folytathatja osztályát a növendék. Az osztályfolytatásról szóló dokumentumot a szaktanár a szülővel aláíratja, az igazgató engedélyezi.

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI KLIK Érdi Tankerület 123002 Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 1 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ANDREETTI

Részletesebben

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 III. HELYI TANTERV AMI Tartalom III. HELYI TANTERV MŰVÉSZETOKTATÁS... 4 1. A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN IKT.SZ.: K235/A/2013 HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN 1.1 Az alapfokú művészetoktatás követelményei

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási

Részletesebben

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA SZOLFÉZS "A" TAGOZAT Szolfézs EK és 1-4. osztály tananyagára építve) írásbeli vizsga teszt (45 perc) 1. Tanult ritmusképletek felismerése, leírása: szinkópa, éles és nyújtott ritmus,

Részletesebben

A Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi Tanterve. Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág

A Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi Tanterve. Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel. (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu A Bolyai

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Az intézmény művészeti tevékenysége A gazdaság átstrukturálódása következtében

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET. tanuló részére

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET. tanuló részére Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET részére Ez a bizonyítvány 40 számozott oldalból áll. Látta: OM Tanügyigazgatási Főosztály

Részletesebben

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ 1-2. évfolyam Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam lehetőleg kotta nélkül, a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. ALAPFOK

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben

SZOLFÉZS ZÁRÓVIZSGA ISMERETANYAGA. "A" TAGOZAT (Szolfézs 12 osztály tananyagára építve) írásbeli vizsga teszt (45 perc)

SZOLFÉZS ZÁRÓVIZSGA ISMERETANYAGA. A TAGOZAT (Szolfézs 12 osztály tananyagára építve) írásbeli vizsga teszt (45 perc) ZÁRÓVIZSGA ISMERETANYAGA SZOLFÉZS "A" TAGOZAT (Szolfézs 12 osztály tananyagára építve) írásbeli vizsga teszt (45 perc) 1. Tanult ritmusképletek felismerése, leírása: szinkópa, éles és nyújtott ritmus,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

HELYI TANTERV II. MŰVÉSZETI ISKOLA

HELYI TANTERV II. MŰVÉSZETI ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV II. MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE... 3 2 A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, TANTÁRGYAI,

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI Az alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE.

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE. Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE részére Ez a bizonyítvány 24 számozott oldalból áll. Látta: OM

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE 2012-2013. Személyi feltételek: A művészeti tagozaton 5 pedagógus dolgozik. Végzettségük megfelelő, szakszerű pedagógiai munkát végeznek. -Burai Balázs ~Zongora korrepetíció

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

A művészeti alap- és záróvizsga követelményei

A művészeti alap- és záróvizsga követelményei A művészeti alap- és záróvizsga követelményei 1. Az alap- és záróvizsga részei 1.1. Alapvizsga Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgát tevő elméleti

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 1 NEVELÉSI PROGRAM Az alapfokú művészetoktatás célrendszere: A művészeti oktatás célja, hogy a múlt értékeit, a népi hagyományokat megszerettesse,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017-es tanév A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY A verseny időpontja: 2015. március 12. Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A 2011. szeptember 1. előtt beírt tanulókra vonatkozik. 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára

Részletesebben

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei 9. számú melléklet A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti

Részletesebben

HELYI TANTERV Zongora

HELYI TANTERV Zongora T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA 5 520 S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT 19-21. Tel: 66/371 232 iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szhalom.sulinet.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 9. ÉVFOLYAM (párhuzamos képzés); I. ÉVFOLYAM (érettségi utáni szakképzés) BRÁCSA főtárgy: - 2 gyakorlat, - 1 versenymű saroktétele, - 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk

Részletesebben

T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT Tel: 66/

T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT Tel: 66/ T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA 5 520 S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT 19-21. Tel: 66/371 232 iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szhalom.sulinet.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára az

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA FŐTÁRGYBÓL (hangszer)

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA FŐTÁRGYBÓL (hangszer) ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA FŐTÁRGYBÓL (hangszer) FURULYA - Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok,

Részletesebben

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója:

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója: Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV III. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV III. RÉSZ BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Hivatalos név, cím: BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518 HELYI TANTERV III. RÉSZ

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Solymár. PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: legkésőbb 2027. augusztus 31-ig)

Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Solymár. PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: legkésőbb 2027. augusztus 31-ig) Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Solymár PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: legkésőbb 2027. augusztus 31-ig) A program épít: a zene-és művészeti iskola hagyományaira, a nagyközség ifjúságának

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve Az Ádám Jenő Zeneiskola és Szakiskola Helyi Tantervét a nevelőtestület és

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a. (Om. azonosító: 039544) Pedagógiai program

Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a. (Om. azonosító: 039544) Pedagógiai program Ikt. sz.: K/37-SF/15 Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a (Om. azonosító: 039544) Pedagógiai program Ügyintéző: Moravecz Attila, Intézményvezető Ügyintézés

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN A tanulói teljesítmény ellenőrzése, mérése, értékelése, minősítése

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT Előképző évfolyamok 1. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása. Hangterjedelem: maximum B g ig (hangzó). Egy előadási darab. 2. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Solymár. PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: 2011. szeptember 1-től, felmenő rendszerben)

Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Solymár. PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: 2011. szeptember 1-től, felmenő rendszerben) Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Solymár PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: 2011. szeptember 1-től, felmenő rendszerben) A program épít: a zene-és művészeti iskola hagyományaira, a nagyközség

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola. Záróvizsga szabályzat

Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola. Záróvizsga szabályzat Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola Záróvizsga szabályzat 2014 1 A záróvizsga általános követelményei 1. A vizsgára bocsátás feltételei Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

V. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt

V. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt Tisztelt Igazgató Úr / Hölgy! A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2017. április 28-án rendezzük meg az V. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt A verseny helyszíne változatlanul

Részletesebben