Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Melléklet az általános iskola pedagógiai programjához Alapfokú művészetoktatás pedagógiai programja február 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú művészeti oktatás Képzési rend Tanulói jogviszony Kapcsolatrendszer és együttműködés Helyi tantervek, óratervek Alapfokú művészetoktatás célrendszere, funkciói, általános fejlesztési követelményei, feladatai Zeneoktatás - képző-iparművészeti oktatás - táncművészeti oktatás A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanuló értékelése és minősítése Az iskola vizsgarendszere Alapvizsga, záróvizsga I. Zeneművészeti ág Zeneművészeti alapfokú és záróvizsga általános követelményei Az alap- és záróvizsga részei Helyi tantervben szereplő vizsgafeladatok II. Táncművészeti ág Moderntánc tanszak Célok, feladatok, szakmai követelmények A művészeti alapvizsga követelményei A művészeti záróvizsga követelményei Helyi tanterv III. Képző és iparművészeti ág Az alapfokú képző- és iparművészet ág általános követelményei A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei Közös kötelező tantárgy Rajz-festés-mintázás Festészet tanszak, kézműves tanszak

3 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS A képzés rendje Beiskolázás Korhatára: 6. évet betöltött, 22. évet be nem töltött tanuló Képzési idő: 12 év (maximálisan) A képzés szakaszai (tagolódása): Előképző: Alapfok: Továbbképző: 1 vagy 2 év 6 év 4 év Tanszakok (működő és bevezetésre kerülő) Zenei működő tanszakok: zongora, rézfúvós, fuvola, furulya Egyéb működő művészeti tanszakok: festészet, modern-kortárstánc, kézműves. A képzés formái: Zenei tanszakokon: - hangszeres képzésnél egyéni oktatás - szolfézs és kötelező tárgyak esetén csoportos oktatás Egyéb művészeti tanszakokon: - valamennyi tanszakon csoportos oktatás A csoportalakítás szempontjai: Zenei tanszakokon: általában azonos évfolyamú növendékek alkotnak csoportot. Csoporthatár (törvényi): 10 fő (átlaglétszám) 20 fő (max. létszám). Egyéb művészeti tanszakokon: A jelentkezők számának függvényében lehet homogén vagy heterogén a csoport. Csoporthatár: (törvényi): 8 fő (átlaglétszám) 20 (max. létszám).

4 A képzés kimenetei: a) művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével b) művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével Tanulói jogviszony Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. Mindkettőről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beiratás napján jön létre. A növendék felvétele: Új növendékek esetében évente két alkalmat is biztosítunk a felvételi vizsgára: Először: a törvény által előírt időintervallumban Másodszor: a tanévkezdés első hetében. A már intézményben tanulókat pedig május utolsó hetében nyilatkoztatjuk a tanulmányok folytatásáról. Ezen dokumentum birtokában tudjuk felvételi keretszámunkat megállapítani. A felvételre jelentkezőket bizottság minősíti, majd javaslatot tesz az igazgatónak a kérelem elbírálásához és arra, hogy melyik évfolyamra vegyék fel. A felvétel eredményéről (írásban vagy szóban) értesítjük a tanulót, vagy a szülőt, gondviselőt. Ha a tanuló az intézmény magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözteti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján.

5 Kapcsolatrendszer és együttműködés Együttműködés a város más oktatási és nevelési intézményeivel Az intézmény kapcsolatban áll a város oktatási intézményeivel. Ezen iskolák énekkara és a város felnőtt kórusai több alkalommal is sikert értek el közös fellépésükkel. Az iskolák kulturális műsorain való szereplésre növendékeiket felkészítik, tanáraink rendezvényeken hangszerjátékukkal közreműködnek. Kapcsolattartás a szülőkkel A művészetoktatásban meghatározó elem a személyes kapcsolat, mind a tanár-diák, mind a tanár-diák-szülő viszonylatban. Az intézmény feladata az ezen kapcsolatokban esetlegesen felmerülő problémák koordinálása, gyors, lényegre törő kezelése, hiszen a szülők egyetértése, megértő támogatása nélkül elképzelhetetlen munkánk sikere, céljaink megvalósítása. Kapcsolatunk a szülőkkel nyitott, partneri, hiszen a művészeti nevelés szülői háttér nélkül igen nehezen valósítható csak meg. Rendszeresen személyes kapcsolatban állunk a szülőkkel növendékeink érdekében. Növendék-hangversenyt, bemutatót rendezünk évente három alkalommal, ahol sok növendékünk fellép. Ez kiváló alkalom a szülőkkel való találkozásra, gondolatcserére. Intézményünkben a Szülői Munkaközösség munkájával segíti az oktató-nevelő munkát. A kapcsolatrendszer további erősítése céljából évi rendszerességgel a szülők és érdeklődők számára nyílt napot rendezünk. A gyermekek hiányzásairól jogszabályban meghatározott formában értesítjük a szülőket. Kapcsolat az MZMSZ-szel Az MZMSZ 1990-es megalakulásától a Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagja a Szövetségnek, munkájában aktívan részt vesz, az információ kölcsönös átadása biztosított mindkét félnek. Kapcsolat a megye zeneiskoláival A megye alapfokú művészetoktatási intézményei évente két közös hangversenyt rendeznek. Versenyekre, találkozókra kerül sor, melyeken az intézmények képviseltetik magukat. Az MZMSZ-en belül működő Igazgatói Munkaközösség évente két alkalommal találkozik, ahol az új feladatokat, célokat határozzák meg.

6 Együttműködés a zeneművészeti szakközépiskolákkal Az alapfok elvégzése után tanulóink felvételizhetnek a zeneművészeti szakközépiskolákba. A szaktanár feladata, hogy tanítványát a képességeinek, tehetségének legmegfelelőbb iskolatípusba irányítsa. Iskolánk a szükséges információk beszerzésével, a konzultációkon való részvétel megszervezésével segíti tanulóinkat. Szoros együttműködést alakítottunk ki a nyíregyházi és debreceni zeneművészeti szakközépiskolákkal. Kapcsolat a fenntartóval Iskolánk fenntartójával, Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületével, a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Közoktatási, valamint a Közgazdasági Osztállyal kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. A Kulturális Bizottság, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság pályázati pénzösszegek biztosításával támogatja intézményünket. Bízunk abban, hogy a város igényeit, a szülők és gyerekek elvárásait messzemenően figyelembevevő pedagógiai programunk megvalósítását, új törekvéseinket fenntartónk továbbra is odafigyelő támogatásával segíti és biztosítja. Média A helyi médiával (TV, újságok) az utóbbi években kialakított kapcsolataink jók, partneri viszony alakult ki köztünk. Rendszeresen beszámolnak az intézmény rendezvényeiről, terveiről, tájékoztatva erről a város és megye lakosságát. Érdekegyeztetés, érdekvédelem A Közalkalmazotti Tanács törvényi előírásoknak megfelelően került megválasztásra és annak megfelelően látja el feladatát tavaszán megalakult a Diákönkormányzat, mely minden évben egy tanítás nélküli munkanapot saját programjának megvalósítására használ fel. Munkáját összekötő tanár segíti. Gyermek és ifjúságvédelem Az intézmény profiljának sajátossága, elsősorban a zenei tanszakokon, hogy 1 tanár 1 tanulóval foglalkozik a tanórákon, így az évek folyamán kialakult tanár-diák viszony a legtöbb esetben partneri viszonnyá alakul, mely tanulóink személyiségének fejlődését

7 pedagógiai nevelési szempontból meghatározza. Ezáltal tanulóink bizonyos kontroll alatt vannak a szülői házon kívül is. Ezért az intézmény tanárai a tanulók problémáira érzékenyek, ha azok felszínre kerülnek, az intézményvezetés, vagy legtöbb esetben a szülők bevonásával megoldást nyernek. A veszélyhelyzetek elkerülése, esetleges megoldása továbbra is fontos tantestületi feladat, amelyekre a csoportos osztályfoglalkozásokon is oda kell figyelni. HELYI TANTERV Az alapfokú művészetoktatás tanszakjai, a képzési struktúrája Az alapfokú zeneoktatás működő tanszakjai, struktúrája Hangszeres tanszakok (főtárgyak): Zongora: A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam Óraterv Tantárgy Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Választható tárgy Összesen:

8 Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. Főtárgy: zongora (egyéni) Kötelező tárgy: szolfézs képzési idő: 12 év A tagozaton : 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző B tagozaton: (3) + 9 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton a 10. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyam Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: második hangszer, kamarazene Tuba: képzési idő: 10 év A tagozaton: 2 előképző + 4 alapfok +4 továbbképző B tagozaton: (3) +7 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton az utolsó évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar Kürt: képzési idő: 10 év A tagozaton: 2 előképző + 4 alapfok +4 továbbképző B tagozaton: (3) +7 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton az utolsó évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, zenekar

9 A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam Tantárgy Óraterv Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Választható tárgy Összesen: Trombita: képzési idő: 12 év A tagozaton: 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző B tagozaton: (3) + 9 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton a 10. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar Harsona: képzési idő: 10 év A tagozaton: 2 előképző + 4 alapfok +4 továbbképző B tagozaton: (3) +7 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton az utolsó évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar

10 A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam Tantárgy Óraterv Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Választható tárgy Összesen: Furulya: képzési idő: 12 év A tagozaton: 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző B tagozaton: (4) + 8 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton a 10. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam

11 Tantárgy Óraterv Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Választható tárgy Összesen: Fuvola: képzési idő: 12 év A tagozaton: 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző B tagozaton: (3) + 9 évfolyam kötelező tárgy: szolfézs (2x45 perc/hét) a 4. évfolyam végéig az A tagozaton B tagozaton a 10. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyamon Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, szolfézs Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar Az alapfokú képző- és iparművészet működő tanszakjai, struktúrája A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam B tagozaton: (3)+9 évfolyam A képzés struktúrája A képzés ideje: 12 év Évfolyamok száma: 12 évfolyam

12 Óraterv Évfolyamok Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző Vizuális alapismeretek Rajz-festés-mintázás Műhely-előkészítő 2 2 Műhelygyakorlat Szabadon választható Tantárgy Szabad sáv Összesen: A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie. Képző- és iparművészet: Képzési idő: 12 év Évfolyamok száma: 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző Az előképzősök komplex művészeti tantárgya: a vizuális alapismeretek (minimum heti 2 óra) Kötelező tárgyak: 1) rajz festés - mintázás: heti 2 x 45 perc (1-10. évfolyamig) 2) műhely-előkészítő: heti 2 x 45 perc (1-2. évfolyamon) 3) műhelygyakorlat: heti 2 x 45 perc (3-10. évfolyamig) A rajz festés mintázás és műhelygyakorlat óraszámai átcsoportosíthatók 1:3 vagy 3:1 arányban. A műhelygyakorlat választható tanszakjai 3. évfolyamtól: - képzőművészet: festészet, grafika (2005. szeptemberétől) - iparművészet: kézműves, bábkészítő

13 Az alapfokú táncművészeti oktatás működő szakjai, a képzés struktúrája Működő tanszak: modern-kortárstánc Óraterv Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Tantárgyak Moderntánc tantárgyak Táncelőkészítő 4 4 gimnasztika Esztétikus testképzés 4 4 Jazz-technika Graham-technika Limón-technika Kontakt-technika Modern jazz-technika Improvizáció Kompozíció 1 1 Tánctörténet 1 1 Összesen: Modern-kortárstánc Képzési idő: 12 év Évfolyamok száma: 12 (2 előképző: + 6 alapfok + 4 továbbképző) Órakeretek (heti) az egyes tanszakokon. Finanszírozás Zenei tagozatokon: A tagozaton: heti 2 x 30 perc hangszeres képzés heti 2 x 45 perc kötelező tárgy B tagozaton: heti 2. x 45 perc hangszeres képzés

14 Mindkét tanszakon kötelező kiegészítő foglalkozás a korrepetíció (zenekíséret) tanszakonként eltérő időkeretben, 5-20 perc hetente. Egy normatíva igényléséhez legalább heti 150 percet kell biztosítani a növendékeknek. /11/1994(VI.8) MKM rendelet 9 (4) és a Ktv. 1. Sz. Melléklet Második részében leírtak alapján/ Egyéb művészeti tanszakokon (csoportos oktatásoknál) a főtárgy és a kötelező tárgy heti órakerete tanszakonként és évfolyamonként is változó, de a heti összesen óraszám valamennyi tanszakon 180 perc hetente. Ezen heti órakerettel egy tanuló után egy normatíva igényelhető (a fent megjelölt törvények alapján). Valamennyi tanszakon, ha előképzőbe jár a növendék, legalább heti 2 óra a kötelező óraszáma, mellyel fél normatíva igényelhető. Előképzőbe azon gyermekeknek szükséges járniuk, akik a 6. életévüket betöltötték. Mivel semmilyen iskolai előképzettségük nincs ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás bármilyen tanszakán megkezdjék alapfokú tanulmányaikat, így az előképzőben ismerkednek meg az alapokkal, a választott tanszak későbbi követelményeivel. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján a zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a növendékeke más művészeti ág (képző és iparművészeti, táncművészeti) képzésbe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.

15 Az alapfokú művészetoktatás célrendszere, funkciói, általános fejlesztési követelményei, feladatai Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói - A zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékeke átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. - Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység nyitottság, igényesség, fogékonyság alakítása mellett a zene megszólaltatásaihoz szükséges hangszeres és énektechnikai kézségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. - A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. - A zenei műveltség megalapozása, fejlesztése - A zenei képességek fejlesztése (hallás ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). - A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségeinek megalapozása és kifejlesztése. - A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása. - Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. - A zenei műszavak és a jelentésük megismertetése. - A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és formaösszefüggéseinek megismertetése.

16 - A kortárs zene befogadására nevelés, rendszeres zenehallgatásra nevelés. - A növendékek zenei ízlésének formálása, ösztönzés a zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására, társművészet iránti nyitottság kialakítása. - A népzene oktatás keretein belül a technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása. A korábbiakban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségeivel a növendékek megismertetése a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a népzene nagy előadó egyéniségeivel. - A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. - Tehetséggondozás, a zenei pályát választók felkészítése továbbtanulásra. - Aktív társas muzsikálásra nevelés. - Cserekapcsolatok létesítése (hazai és külföldi zeneoktatási intézményekkel). - Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói: - A képző- és iparművészeti oktatás lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve műveltséget, a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő tevékenységek gyakorlása nemcsak a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. - A vizuális nevelés alkalmat ad a képességfejlesztésre, biztosítja a jártasságok megszerzését és gyakorlását. - A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.

17 Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményeit és feladatai: - Irányítás a tanuló figyelmét az emberi természeti környezet esztétikumára. - Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. - Ismertesse meg a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. - Ösztönözze a növendéket az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult művészi kifejező eszközök alkalmazására. - Készítse fel a tanulót: A látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, A vizuális információk, közlemények megértésére, A képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, A tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, A legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, A kifejezési eljárások használatára, Az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, A képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, A vizuális önkifejezésre, alkotásra, Tanulmányok, vázlatok, makettek készítésére, tervezésére, konstruálásra, A kifejezési technikák, tárgykultúra anyaginak ismeretére, eszközhasználatra, anyagalakításra, tárgykészítésre, A rendeltetés a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, A mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, A vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismertetésére, A műelemzési eljárások alkalmazására,

18 - Tegye lehetővé: A néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. - Alakítsa a növendékben: Az esztétikum iránti igényt. Az esztétikum élményképességeket. Az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. - Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói: - Az alapfokú táncművészeti oktatás programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, érzelmi nyitottságra nevel. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. - Figyelembe veszi a program a tanulók életkori sajátosságait (fizikai, szellemi), a növendékek érdeklődésére, tapasztalataira, technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket, alakítja készségeiket, tánctechnikai- és előadói műveltségüket. - A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges növendékeket a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.

19 Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei - Fejlessze: - Neveljen: A növendékek mozgáskultúráját, Testi-lelki állóképességét, Kapcsolatteremtő képességét Egészséges, jó tartású, jó mozgású fiatalokat, A táncművészetet értő közönséget, A táncot szerető fiatalokat. - Készítsen fel: Szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekacsolódásra ösztönzése. Az alapfokú művészetoktatás előírt tananyaga és követelményei Az előírt tananyagot és követelményeket az alábbi tanszakjainkra vonatkozóan a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1998-ban kiadott: Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja tartalmazza: zongora, hegedű, klarinét, rézfúvósok, furulya, fuvola, gitár, népzene, festészet, néptánc, modern-kortárstánc, kézműves. Az alkalmazható tankönyvek és tanulmányai segédletek valamint a taneszközök kiválasztásának elvei Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja részletes javaslatot tesz a különböző tanszakok egyes évfolyamain alkalmazandó tárgyi- és szemléltető eszközökre, kották, zeneművek jegyzékére.

20 Mindezeken túl az alábbi szempontokat tartjuk fontosnak a válogatásnál: - egyéni oktatásnál (zenei) megfeleljen a tanuló fizikai, szellemi képességeinek, - alkalmas legyen több éves válogatásra, - előnybe részesítjük a felmenő rendszerben készült kiadványt, - a szaktanárok által összeállított füzeteket, segédanyagokat (rajz, faragás) jól szolgálják a vizuális készség fejlesztését. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: - Az alapfokú művészeti iskola felsőbb évfolyamába az a növendék lépheti, aki a közvetlenül megelőző osztály minimális követelményeinek eleget tett, főtárgyból és kötelező tárgyból eredményes vizsgát tett és mindezekről bizonyítványt kapott. Ha bármilyen elfogadható ok miatt a tanuló a beszámolón nem vett részt, osztályzatát a hangszeres tanár ill. szaktanár állapítja meg. - Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet (11/1994. Kor. r. 20. (7.bek.). - A növendék az adott évfolyamra előírt követelményeket egy tanévnél rövidebb idő alatt is teljesítheti, vagy egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben is teljesítheti. Ebben az esetben osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. (11/1994 (VI.8) MKM r. 24 (3)). - Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen (11/1994 (VI.8) MKM r 20 (6) c, d). - Felmentés vagy egyéb ok miatt a tanuló szolfézs (kötelező tárgy) és főtárgyi évfolyama egymástól eltérő is lehet. Ezt a bizonyítványba és az anyakönyve is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a felsőbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni.

21 - A tagozatról B tagozatra (zenei tanszakokon) ill. minőségi csoportba (néptánc, rajz) irányítható a növendék az adott tanszaki munkaközösség ill. a szaktanár (rajz) javaslata alapján. - A növendék az utolsó évfolyam ill.. továbbképző évfolyam befejezését követően alap- valamint záróvizsgát tehet. Művészeti alapvizsgát először azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni a továbbhaladás feltételeként, akik a 2000/2001. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első alapfokú évfolyamán (11/1994. (VI.8.)51 (3(). Az alap- és záróvizsgát a jogszabályban meghatározottak szerint kell végezni. A tanulók értékelése, minősítése: Az értékelés célja: - visszajelzés a tudásszintről a nevelő a tanuló és a szülő részére, - a tanulás hatékonyságának ellenőrzése, - a teljesítmény alapján a korrekció kijelölése, - a növendék teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez. Az értékelés helye a tanulási folyamatban: - a tanórán rendszeres visszajelzés - téma záráskor, - félévkor, évvégén. A számonkérést, beszámoltatást végzők: - főtárgytanárok, - művészeti igazgatóhelyettes, - igazgató - kijelölt vizsgabizottság (művészeti igazgatóhelyettes + főtárgytanár +azonos vagy rokon tanszaki tanárok)

22 A számonkérés, beszámoltatás követelményei: - rendszeres, folyamatos legyen - sokoldalú legyen (szóbeli, írásbeli, gyakorlati), - kapjon nyilvánosságot (zenei tanszakokon nyilvános szereplés biztosítása). A számonkérés, beszámoltatás formái: - félévi beszámoló év végi vizsga A növendékek bemutatkozási, nyilvános szereplési lehetőségei: - növendékhangverseny - városi szervezésű bemutatókon, oktatási intézmények különböző rendezvényein való fellépések osztályosok művészeti bemutatója (november) osztályosok Palánta művészeti bemutatója (február) osztályosok és továbbképzősök művészeti bemutatója ( március, április) A növendékek teljesítményeinek értékelése, azok formái: - A tanulók tanulmányi munkájának értékelésekor a tanult tantárgyakkal összefüggő teljesítménye minden lényeges megnyilatkozását figyelembe vesszük. Tanszaktól függően hol az elméleti tudás, hol a gyakorlati tevékenység értékelése a hangsúlyosabb. - Az osztályzás a tantervi követelmények alapján a növendékek elméleti és gyakorlati eredményeinek egybevetése alapján történik. - Osztályzatot kap a növendék havonta, valamint félévkor és évvégén, 1-5 fokozató skálán. - Az érdemjegyet havonta és félévkor a főtárgy-tanár és a kötelező tárgyat oktató nevelő állapítja meg. - Az év végi beszámolót (vizsgát) a növendékek vizsgabizottság előtt teszi (zenei tanszakok, táncművészet), ahol a főtárgy-tanár javaslata alapján a bizottság állapítja meg az érdemjegyet. Az adott érdemjegy alapja az egész évi munka és a beszámolón mutatott teljesítmény.

23 - Az előképzők (zenei, táncművészeti, képző- és iparművészet) tanszakjain a növendékeke csak szöveges értékelést kapnak. Tartalmuk: kiválóan megfelelt jól megfelelt, vagy nem felelt meg. - Az osztályzatokat félévkor az ellenőrzőbe (zenei tanszakok) vagy tájékoztató lapra (egyéb tanszakok), évvégén az anyakönyvbe (törzslapba) és a bizonyítványba kell bejegyezni. - Az érdemjegyről a tanuló szülőjét felnőtt tanulók kivételével tájékoztatni kell. - Ha a növendék valamely kötelező tantárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét félévkor az ellenőrzőbe, tájékoztatóra, évvégén az anyakönyvbe, és a bizonyítványba az osztályzat rovatba fm rövidítéssel kell jelezni. A növendékek szorgalmának értékelése, azok formái: - Valamennyi tanszakon és kötelező tárgyak esetén a szorgalmat folyamatosan havonként, félévkor, évvégén értékelni kell. - A szorgalom minősítésre 4 fokozatot kell használni: Példás (5) Akinek tanulmányi munkájára az igényesség jellemző. Érdeklődő, céltudatos, kitartó. Munkavégzése rendszeres, pontos, megbízható. Jó (4): Tanulmányi munkájában törekvő, munkavégzése nem mindig pontos, ösztönzéssel megfelelő a felkészültsége. Érdeklődése nem mindig rendszeres. Változó(3): Tanulmányi munkája ingadozó, munkavégzése rendszertelen, hullámzó, önállótlan. Ritkán érdeklődő, felkészültsége felületes. Hanyag (2) Munkavégzésében megbízhatatlan, pontatlan, gondatlan. Nem érdeklődő, felkészültsége folyamatosan felületes.

24 - A szorgalom minősítését félévkor szám és megfelelő szó (fentiek közül) megjelöléssel az ellenőrzőbe, tájékoztató lapra, tanév végén pedig a naplóba, az anyakönyve, valamint a bizonyítvány megfelelő rovatába kell bejegyezni. Az iskola vizsgarendszere Beszámoltatás Számonkérés formái főtárgyból: - félévi meghallgatás - tanszaki előjátszás szülők előtt - év végi vizsga Szolfézsból: félévkor és év végén írásbeli dolgozat és szóbeli számonkérés keretében történik. A tanulók félévkor és év végén zártkörű vizsgákon adnak számot tudásukról. A bizottság elnöke szakos tanár közreműködésével ellenőrzi a tényleges évfolyam anyagának, szintjének való megfelelést. A felsőbb osztályba lépés kritériumai A tantervben előírt minimum követelmények elsajátítása a vizsgabizottság javaslata alapján (anyagminimum, zenei és technikai képességek figyelembevételével). Osztályfolytatás kritériumai Zenei tanulmányai alatt 2 alkalommal folytathatja osztályát a növendék. Az osztályfolytatásról szóló dokumentumot a szaktanár a szülővel aláíratja, az igazgató engedélyezi.

TARTALOMJEGYZÉK. ÁMK. Fontos Sándor Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

TARTALOMJEGYZÉK. ÁMK. Fontos Sándor Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető I.I. Múltunk I.II. Fontos Sándor gyűjtemény II. Az intézmény célja. II.1. feladata az integráción belül II.2.jogállása III. Az iskola működésének részletes leírása III.1. Személyi

Részletesebben

Pedagógiai programja

Pedagógiai programja Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység Pedagógiai programja (zene, néptánc, képzőművészet) 2011. szeptember 01. Bevezetés: az intézmény bemutatása Az iskola szervezeti rendszere A művészeti

Részletesebben

A művészetoktatás tantervei

A művészetoktatás tantervei Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1.

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1. Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. szeptember 1. 1 Nem akarom, nem is tudom, nem is volna szabad rangsorolni, hogy ki hát a nagyobb,( ). Csak azt tudom, hogy Eck Imre közéjük tartozik,(

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része Pedagógiai Program Átdolgozta: Hercz Szilvia 2011. Tartalom 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰVÉSZETI ISKOLA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰVÉSZETI ISKOLA 2013 Az új iskola nem lehet más, mint egy nagy kert, édes testvériségben él itt az örömmel végett szellemi és művészeti tevékenység, a játék, az ünnep, a természet kultusza, melyben a nevelő töretlen hite,

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012-2017 Csak tiszta forrásból Bartók Béla Kinek ajánljuk iskolánkat? olyan pedagógusoknak, akik az emberi értékek iránt elkötelezettek, akik fontosnak tartják

Részletesebben

2011 Pedagógiai Program

2011 Pedagógiai Program 1 2011 Pedagógiai Program A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.)

Részletesebben

nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg hjklyxcvbnmqwertzuiopasmfghjkl bnmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmwertz

nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg hjklyxcvbnmqwertzuiopasmfghjkl bnmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmwertz aipqsfhjkyxbqqweip afghjklyxcvbnmqwertzuipafghjkl qyxcvbnmqwertzuiopasfghjklyxcvb Péceli Alapfokú Művészeti Iskola nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer Helyi Tanterve 2013. tzuiopasfghjklyxcvbnmqwertzuiop avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg

Részletesebben

MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA

MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA Hunyadi János Általános Művelődési Központ MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA AZ EGYES MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK OKTATÁSÁNAK CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE A képzés szerkezete: A művészetoktatás keretében a

Részletesebben

Mővészetoktatási Pedagógiai Program

Mővészetoktatási Pedagógiai Program KANIZSAI DOROTTYA ÁLTALÁNOS ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tagintézménye BÁTASZÉK Mővészetoktatási Pedagógiai Program Kivonat a Kanizsai Dorottya Általános Iskola alapító okiratából 7.) Az

Részletesebben

pedagógiai programja

pedagógiai programja A Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola pedagógiai programja 2014. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 Iskolánk rövid története... 5 Az iskola eredményei és szerepe a települések

Részletesebben

AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti módosított változat: 2013. március

AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti módosított változat: 2013. március AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti módosított változat: 2013. március Az intézmény adatai Az intézmény hivatalos neve: Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 7627 Pécs, Engel János út 11-15. :7602 Pécs 2. Pf: 178 : 72/ 324-807; 20/354-32-67 : kontrasztok1@gmail.

Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 7627 Pécs, Engel János út 11-15. :7602 Pécs 2. Pf: 178 : 72/ 324-807; 20/354-32-67 : kontrasztok1@gmail. 1 Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 7627 Pécs, Engel János út 11-15. :7602 Pécs 2. Pf: 178 : 72/ 324-807; 20/354-32-67 : kontrasztok1@gmail.com PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 www. kontrasztok.hu 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK II. kötete

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK II. kötete A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK II. kötete HELYI TANTERV Érvényes: 2006. augusztus 23-tól 2027. június 15-ig HELYI TANTERV I. Bevezető Az alapfokú művészeti

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSE... 4 1. 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok és

Részletesebben

LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV FEDŐLAPJÁNAK ADATAI: Az intézmény hivatalos neve: Levendula

Részletesebben

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA SZOLFÉZS "A" TAGOZAT Szolfézs EK és 1-4. osztály tananyagára építve) írásbeli vizsga teszt (45 perc) 1. Tanult ritmusképletek felismerése, leírása: szinkópa, éles és nyújtott ritmus,

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TENGERTÁNC Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. december 1 A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. (a nemzeti köznevelésről) szóló törvény

Részletesebben

AZ APOR VILMOS ISKOLAKÖZPONT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ APOR VILMOS ISKOLAKÖZPONT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ APOR VILMOS ISKOLAKÖZPONT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerbe bevezetett évfolyamokra vonatkozóan TARTALOM TÖRVÉNYI HÁTTÉR I. Hivatalos

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2012. 11. 30. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI PEDAGÓGIAI PROGRAM ISKOLA Összeállította az iskola tantestülete Jóváhagyta: Geisztné Gogolák Éva igazgató 1 Tartalomjegyzék A pedagógiai program jogszabályi alapjai...3

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Szentes,

Részletesebben

L A J T H A L Á S Z L Ó A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

L A J T H A L Á S Z L Ó A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A BUDAPEST XX. KERÜLETI L A J T H A L Á S Z L Ó A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Budapest 2014 1. BEVEZETÉS A Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja

Részletesebben

Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai Program

Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai Program Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2007 Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM... - 6-1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy Hadd maradjon gyáva földön a göröngy! /Vörösmarty M: Fóti Dal/ A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 1 NEVELÉSI PROGRAM Az alapfokú művészetoktatás célrendszere: A művészeti oktatás célja, hogy a múlt értékeit, a népi hagyományokat megszerettesse,

Részletesebben