I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN"

Átírás

1 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja szeptember 1. (hétfő). Az utolsó tanítási nap június 15. (hétfő). 2. A fenti rendelet értelmében az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. Ennek értelmében az első tanítási nap a Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának zalaszentgróti székhelyén és a türjei telephelyen szeptember 4. (csütörtök), a kehidakustányi telephelyen szeptember 5. (péntek). A telephelyeken az első tanítási napon történik a helyi órabeosztás. Az utolsó tanítási nap Türjén június 8. (hétfő), Kehidakustányban június 9. (kedd), Zalaszentgróton június 10. (szerda). Az EMMI. Rendelet 6. (2) bekezdés alapján az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A szorgalmi időbe ez is beleszámít. Ennek értelmében hangszeres vizsgák: Zalaszentgróton május 27-től június 1-ig. Türjén június 2-án Kehidakustányban június 3-án. Művészeti alap-és záróvizsgák június 4-én. 3. A tanév első féléve január 16-ig tart. Tagintézményünk január 23- ig értesíti a tanulókat, illetőleg szüleiket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 4. A EMMI. Rendelet 3. (4) bekezdés értelmében az első és második félév lezárását követő 15 napon belül a nevelőtestület elvégzi pedagógiai munkájának elemzését. E szerint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola félévi tantestületi értekezletét február 02-án tartja, az erről készült jegyzőkönyvet február 17-ig eljuttatja az igazgatónak. A tanévet lezáró tantestületi értekezlet időpontja június 18, az erről készült jegyzőkönyvet június 29-ig juttatjuk el az igazgatónak. 5. Szünetek Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 03 (hétfő).

2 2 A téli szünet december 22-től január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 05. (hétfő). A tavaszi szünet április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda). 6. A vizsgák rendje Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanévenként három alkalommal folytat beszámoló, illetőleg beszámoló jellegű tevékenységet. a. Tanszaki meghallgatás: Türje december 16 (kedd) Fúvósok, hegedű december 17 (szerda) Kehidakustány és zongora december 18 (csütörtök) Zongora december 19 (péntek) A tanszaki meghallgatásokon az érintett tanszakok tanárai és a tagintézményvezető vesz részt. Türjei tanszaki meghallgatás: Kehidakustányi tanszaki meghallgatás: Fúvós és hegedű meghallgatás: Hegedű-zongora meghallgatás: Dr. Félegyháziné Székely Andrea Gáspárné Megtért Eszter Utry Dávid Bodnár Sándor Utry Dávid Gáspárné Megtért Eszter Lovászné Puschmann Gabriella b. Közös órák: Valamennyi tanár a tavaszi szünet előtti utolsó olyan napon tartja, amelyen az adott telephelyen órarendi órája van. c. Tanévvégi vizsgák: Zalaszentgrót: május 27, 28, 29 és június 01. (szerda, csütörtök, péntek és hétfő) Türje: Kehidakustány: június 02 (kedd) június 03 (szerda) Az egyes vizsgák közötti napokon a még vizsga előtt álló gyermekek számára órákat kell tartani. Művészeti alap- és záróvizsgák: június 04 (csütörtök)

3 3 A tanévvégi vizsgákon valamennyi főállású főtárgytanár, valamint a saját és rokon tanszak esetében valamennyi szerződéses főtárgytanár részt vesz. A telephelyeken történő vizsgákon részt vesznek még a helyi szolfézstanárok is. Az alap- és záróvizsgákon valamennyi főállású tanár, valamint az érintett szerződéses tanárok vesznek részt. A vizsgákig valamennyi egyéni tanulónak valamint szolfézs-, zeneirodalom-, énekkar-, kamarazene és zenekar csoportnak meg kell lenni a 66 órájának. Amennyiben nincs meg, egyéni órák esetében a téli illetve a tavaszi szünet terhére, csoportos órák esetében a vizsgák ideje alatt is kell órákat tartani. A csoportos órákat május 30-ig akkor is meg kell tartani, ha már korábban elérte az adott csoport a 66 órát. Május 30 után csak akkor kell csoportos órákat tartani, ha a csoportnak még nincs meg a 66 órája. 7. Tanítás nélküli munkanapok A EMMI. Rendelet 4. -a értelmében a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 5 napot lehet felhasználni tanítás nélküli munkanapként. Ezt az öt napot nem tervezzük egységesen, mert a zeneművészeti szakközépiskolába felvételiző gyermekek konzultációira szándékozunk felhasználni, ugyanis ezekre az érintett ok is elmennek. Ezen kívül egyéni szünetként kívánjuk elszámolni a versenyeken, fesztiválokon szereplő gyermekek kísérő tanárait, valamint egyes továbbképzési napokat is. 8. Összefoglaló lista a Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája tantestületének 2014/2015-re tervezett értekezleteiről és egyéb rendezvényeiről. DÁTUM RENDEZVÉNY (hétfő) Alakuló értekezlet Pótbeiratkozás Zalaszentgróton és a telephelyeken (szerda) Órabeosztás Zalaszentgróton (csütörtök) Első tanítási nap Zalaszentgróton, Órabeosztás Türjén kor (péntek) Órabeosztás Kehidakustányban kor (péntek) Félévi osztályozó értekezlet (hétfő) Félévi tantestületi értekezlet (péntek) Évvégi osztályozó értekezlet (hétfő) Tanévzáró és beiratkozás Türjén (kedd) Tanévzáró és beiratkozás Kehidakustányban (szerda) Tanévzáró ünnepély Zalaszentgróton és12. Beiratkozás Zalaszentgróton (csütörtök és péntek) (csütörtök) Tanévzáró tantestületi értekezlet

4 4 9. Kapcsolattartás a szülőkkel A szülőkkel való kapcsolattartás legáltalánosabb formája a fogadóóra. Minden tanár saját maga határozza meg az időpontját és azt a tájékoztató füzetbe bejegyzi. Szülői értekezletet összevont formában (tehát tagintézményi szinten) az első félévet követő bizonyítványosztás után tartunk, melynek időpontja január 28. (szerda) lesz. A tanszakonkénti szülői értekezleteket nem határozzuk meg előre, ezt az adott döntheti el. Lehetséges változatai: az összevont szülői értekezlet után értekezlet vagy egyéni fogadóóra formában, más időpontban értekezlet vagy egyéni fogadóóra formában (esetleg a kettőt vegyesen), vagy más időpontban tanszaki hangverseny formában. 10. Növendékhangversenyek A Közoktatási Törvény értelmében valamennyi gyerek számára biztosítani kell tanévenként legalább egy fellépési lehetőséget. Az intézmény Pedagógiai Programja pedig a felsőbb évfolyamba történő továbblépés egyik feltételeként jelöli meg az évi egy nyilvános fellépést. Éppen ezért az Erkel Ferenc Művészeti Iskola által szervezett hangversenyek egyikén valamennyi zeneiskolai növendék fellép. A Zeneiskola Hangversenytermében megrendezésre kerülő növendékhangversenyeken elsősorban a Zalaszentgróton tanuló gyermekek lépnek fel, de szerepelhetnek rajta a telephelyeken tanuló növendékek is. Egyébként a Türjén és Kehidakustányban tanuló gyermekek számára helyben rendezünk egy-egy hangversenyt a helyi tanévzáró alkalmával. Ezen a hangversenyen az érintett gyermekeknek kötelező részt venni. A növendékhangversenyek tervezett időpontjai: (szerda) Zalaszentgrót (szerda) Zalaszentgrót (szerda) Zalaszentgrót (hétfő) Türje (kedd) Kehidakustány 11. Egyéb, a zeneiskola által szervezett hangversenyek a. Hangverseny a Zene Világnapján Az UNESCO október 1-ét jelölte meg a zene világnapjának. Intézményünk hagyományosan szerdei napokon rendezi hangversenyeit, mivel azonban ez az időpont nagyon közel esik a tanév kezdetéhez, ezt a hangversenyt október 8-án tartjuk. b. Karácsonyi hangverseny. Az Erkel Ferenc Művészeti Iskola tanárai és nagyobb növendékei fellépésével szervezett hangverseny. Tervezett időpontja: december 17. (szerda)

5 5 12. Más által szervezett rendezvények, melyeken valamilyen formában tagintézményünk is érintett a. A Város, illetőleg a Városi Művelődési Központ által szervezett, a Zeneiskolát is érintő rendezvények: Szüreti rendezvény Tervezett időpontja: szeptember 28. (vasárnap) Mindenki Karácsonya Tervezett időpontja: december 21. (vasárnap) Őszi és tavaszi tárlatmegnyitó (időpontjuk jelenleg nem ismert) Október 23-i, március 15-i, május 1-i és augusztus 20-i rendezvények b. A Városi Kamarakórus, Városi Fúvószenekar és a BrasCom Fúvós Együttes rendezvényeit előre nem tudjuk tervezni, mert a felkérések rendszerint később érkeznek 13. A tanítási és tanításon kívüli tevékenységek kronológiai rendje Dátum Rendezvény (hétfő) Alakuló értekezlet Pótbeiratkozás Zalaszentgróton és a telephelyeken (szerda) Órabeosztás Zalaszentgróton (csütörtök) Első tanítási nap Zalaszentgróton, Órabeosztás Türjén kor (péntek) Órabeosztás Kehidakustányban kor (vasárnap) Szüreti felvonulás (szerda) Hangverseny a zene világnapján (szombat) Munkanap pénteki rend szerint (szerda) I. növendékhangverseny Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (csütörtök) Koszorúzás (fúvószenekar) (péntek) Heti pihenőnap 18. helyett Őszi szünet (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap (szombat) Munkanap szerdai rend szerint (kedd) Tanszaki meghallgatás Türjén (szerda) Tanszaki meghallgatás a fúvós és hegedű tanszakon, Karácsonyi hangverseny (csütörtök) Tanszaki meghallgatás Kehidakustányban és a zongora tanszakon (péntek) Zongora tanszaki meghallgatás, Téli szünet előtti utolsó tanítási nap (vasárnap) Mindenki Karácsonya Téli szünet (szerda) Heti pihenőnap13-a helyett.

6 6 Dátum (szerda) (hétfő) (péntek) Rendezvény Leltár Téli szünet utáni első tanítási nap Első félév utolsó napja, osztályozó értekezlet (péntek) A tanulók értesítése a félévi tanulmányi eredményekről (szerda) Összevont szülői értekezlet (hétfő) Félévi tantestületi értekezlet (szerda) II. növendékhangverseny (kedd) Félévi értekezlet jegyzőkönyvének leadása (vasárnap) Koszorúzás Közös órák (szerda) Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tavasz szünet (szerda) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda) III. növendékhangverseny (péntek) Városi ünnepség (fúvószenekar) , 28, 29 és Vizsgák Zalaszentgróton (szerda-péntek+hétfő) (kedd) Vizsgák Türjén (szerda) Vizsgák Kehidakustányban (csütörtök) Művészeti alap- és záróvizsgák (péntek) Évvégi osztályozó értekezlet (hétfő) Tanévzáró és beiratkozás Türjén (kedd) Tanévzáró és beiratkozás Kehidakustányban (szerda) Tanévzáró ünnepély Zalaszentgróton és 12. Beiratkozás Zalaszentgróton (csütörtök) Tanévzáró tantestületi értekezlet (hétfő) A tantestületi értekezlet jegyzőkönyvének leadása (szerda) Pedagógusok szabadságának utolsó napja (csütörtök) Városi ünnepség (fúvószenekar) (hétfő) Alakuló értekezlet 14. Fogadóórák a telephelyeken A fogadóórák (szülői értekezlet) a kettő telephelyen február hónap folyamán lesznek megtartva az érintett ok és intézményvezető részvételével. A pontos időpontokat az érintett települések általános iskoláival történt egyeztetések alapján később fogjuk meghatározni. 15. Intézkedési jogkör Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában intézkedési jogköre az intézményi SZMSZ-ben meghatározott kérdésekben a nek van.

7 7 Távolléte esetén az erre a célra megbízott pedagógus helyettesíti. Intézkedési jogkört arra az időszakra kell kijelölni, amikor az épületben pedagógiai tevékenység folyik. Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Intézkedési jogkör naponként: Intézkedésre jogosult Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Távollét esetén helyettes I. Utry Dávid Lovászné P.G. Bodnár Sándor óraadó tanár Helyettes I. távolléte esetén helyettes II. Lovászné P.G. Lovászné P.G. Lovászné P.G. II. A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGUS ÁLLOMÁNYA 1. Tagintézmény-vezető Szaktárgyi heti kötelező órája: 8 (szolfézs, zeneirodalom és korrepetíció) Munkáját a Zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának épületében végzi.

8 8 2. Beosztott, határozatlan időre, teljes óraszámban kinevezett pedagógusok Szaktárgyi heti kötelező órája: (rézfúvó, furulya) Munkáját részben a Zalaszentgróti Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának épületében, részben a Türjei Telephely rendelkezésére bocsátott Türjei Általános Iskola épületében, részben a Kehidakustányi Telephely rendelkezésére bocsátott Kehidakustányi Általános Iskola épületében végzi. Lovászné Puschmann Gabriella Szaktárgyi heti kötelező órája: (zongora, kotta- és CD tár kezelő) Munkáját a Zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának épületében végzi. Szaktárgyi heti kötelező órája: (szolfézs, korrepetíció, helyettesként gitár) Munkáját részben a Zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának épületében, részben a Türjei Telephely rendelkezésére bocsátott Türjei Általános Iskola épületében, részben a Kehiudakustányi Telephely rendelkezésére bocsátott Kehidakustányi Általános Iskola épületében végzi.végzi. Utry Dávid Szaktárgyi heti kötelező órája: (klarinét, szaxofon és furulya) Munkáját részben a Zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának épületében, részben az Türjei Telephely rendelkezésére bocsátott Türjei Általános Iskola végzi. 3. Beosztott, határozatlan időre kinevezett pedagógusok, GYES mellett részmunkaidőben dolgoznak Dr. Félegyháziné Székely Andrea Szaktárgyi heti kötelező órája: 10 (szolfézs és szintetizátor) Munkáját a Türjei Telephely rendelkezésére bocsátott Türjei Általános Iskola épületében végzi Gáspárné Megtért Eszter Szaktárgyi heti kötelező órája: 10 (szolfézs, zeneirodalom és korrepetíció) Munkáját részben a Zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának épületében, részben a Türjei Telephely rendelkezésére bocsátott Türjei Általános Iskola épületében végzi.

9 9 4. Vállalkozó tanár Azt a pedagógust alkalmazzuk ilyen minőségben, aki a Liszt Ferenc (vagy más) Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet valamely tagozatán szerzett diploma mellett az egyéni vállalkozásról szóló törvény alapján kiállított vállalkozói igazolvánnyal is rendelkezik, amelynek vállalkozói tevékenységi kör rovatában a zeneoktatás megnevezés (is) szerepel. Ide tartoznak a Betéti Társaság keretében megbízást kapott tanárok is. Bodnár Sándor Szaktárgyi heti kötelező órája: 8 (fuvola és furulya) Munkáját a Zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának épületében végzi. Kovács Ágnes Szaktárgyi heti kötelező órája: 5 (hegedű) Munkáját a Zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának épületében végzi. III. ZÁRADÉK A Tanév Helyi Rendjét az Alapfokú Művészeti Iskola tantestület a szeptember 1-i alakuló értekezletén tárgyalta és fogadta el. A 2014/2015-ös tanév helyi rendjében foglaltakkal egyetértek és elfogadom: Dr. Félegyháziné Székely Andrea GáspárnMegtért Eszter Lovászné Puschmann Gabriella Utry Dávid Zalaszentgrót, augusztus 25.

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következ volt: Ebb l Zalaszentgróton: 2 f. Zalacsányban. 5 f (mind Zalaszentgróton tanul)

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következ volt: Ebb l Zalaszentgróton: 2 f. Zalacsányban. 5 f (mind Zalaszentgróton tanul) 1 I. LÉTSZÁM A Deák Ferenc TTOK Erkel Ferenc Tagintézménye a 2012/2013-as tanévet 122 f zeneiskolás tanulóval kezdte. A gyerekek megoszlása telephelyenként a következ volt: Központi Iskola Zalaszentgrót:

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár. 9330 Kapuvár, Fő tér 22. (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár. 9330 Kapuvár, Fő tér 22. (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár 9330 Kapuvár, Fő tér 22. (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve I. TANÉV, SZORGALMI IDŐ, TANÍTÁSI

Részletesebben

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 040006 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. szeptember 1. A Szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6 Munkaterv 2013/2014 Pécel Városi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola OM 040022 Összeállította: Kovács Összeállította Ernőné Igazgató Tartalomjegyzék: oldal I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve J. W. Goethe: Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre rosszabb lesz de ha úgy bánsz vele,

Részletesebben

ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE

ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE 2015. június 24. KRAMMER TERÉZ ZENEI AMI ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE Készítette: Ráduly Ildikó igazgató Tartalom Helyzetértékelés... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1 Statisztikai adatlap,

Részletesebben

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre A Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája tantestülete a 2014. augusztus 25-ei alakuló értekezleten

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 7621 Pécs, Rákóczi út 68. MUNKATERV. a 2014/15-ös tanévre

VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 7621 Pécs, Rákóczi út 68. MUNKATERV. a 2014/15-ös tanévre VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 7621 Pécs, Rákóczi út 68. MUNKATERV a 2014/15-ös tanévre 1 Minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA,

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA, A BUDAPEST II. KERÜLETI J Á R D Á N Y I P Á L ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA, amely az intézmény fenntartója, a Budapest, II. ker. ÖNKORMÁNYZAT jóváhagyásával

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012-2017 Csak tiszta forrásból Bartók Béla Kinek ajánljuk iskolánkat? olyan pedagógusoknak, akik az emberi értékek iránt elkötelezettek, akik fontosnak tartják

Részletesebben

OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804 www.farkasferenc-zeneiskola.hu E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online.

OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804 www.farkasferenc-zeneiskola.hu E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online. FARKAS FERENC ZENEISKOLA HÁZIREND 2013 1 1. Az intézmény adatai Elnevezése: Rövidített elnevezés: Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Farkas Ferenc Zeneiskola OM azonosító:

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039609

Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039609 Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista 2014/2015. tanév (229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Felvételi

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM: 039669. 1063 Budapest, Szív u. 19-21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM: 039669. 1063 Budapest, Szív u. 19-21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM: 039669 1063 Budapest, Szív u. 19-21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZA 2011. Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben