ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE"

Átírás

1 Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

2 Tartalom Bevezetés... 3 I. Jogszabályi hivatkozások, melyek meghatározzák Munkatervünk felépítését:... 3 II. A 2013/2014. tanév helyi rendje... 3 II. 1. A tanév, a tanítási év... 3 II.1.1. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. III. Iskolai ünnepek és rendezvények... 4 IV. Értekezletek... 5 V. Tanszakok és tanárok... 6 V.1. Vonós tanszak... 6 V. 2. Fúvós tanszak... 6 V. 3. Elektroakusztikus tanszak... 6 V. 4. Billentyűs tanszak... 6 V. 5. Szolfézs tanszak... 6 VI. Fogadóórák... 7 VII. Tanszaki hangversenyek, fellépések:... 7 VIII. Vizsgák rendje... 7 IX. Beiskolázási terv... 8 X. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése... 8 XI. Beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése... 9 XII. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása... 9 XIII. Megyei és regionális szintű versenyek, fesztiválok... 9 XIV. Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése

3 Bevezetés Verpeléten tizenkilencedik éve működik a zeneiskola. A ös tanévben kiemelt célunk az általános iskolai és középiskolai korosztály érzelmi és esztétikai nevelésének, személyiségfejlesztésének elősegítése a zenetanítás eszközeivel. Kiemelt célunk, hogy a növendékeken keresztül a családok számára is elérhetővé tegyük a zenei kultúra örömteli eseményeit. Felzárkóztatni kívánjuk a hangszerrel nem rendelkező tanulóinkat, egyéni gyakorlási lehetőségek és korrepetálás biztosításával. Ezen célok értelmében feladataink: a tanulók zenei készségeinek és képességeinek fejlesztése, hangszerjáték tökéletesítése, aktív zenélésre szoktatás, a tanulók felkészítése szabadidejük tartalmas eltöltésére, amatőr szintű házi muzsikálásra, a kiemelkedő képességű tehetségek felkészítése versenyekre, szakirányú továbbtanulásra, a település kulturális életébe való aktív bekapcsolódás, a szülők motiválása, tehetségek felkutatása óvodás kortól, a növendékek számára megyei szintű hangversenyek, fesztiválok látogatásának szervezése, ifjúsági hangversenysorozatba való bekapcsolódás. I. Jogszabályi hivatkozások, melyek meghatározzák Munkatervünk felépítését: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet II. 1. A tanév, a tanítási év A nevelési oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. A 2014/15. tanév első tanítási napja szeptember 1. /hétfő/ és az utolsó tanítási napja június 15. Az első félév vége: január 16. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat és szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 3

4 A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Tanítási szünetek: Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). II. Iskolai ünnepek és rendezvények Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Tanévnyitó ünnepség óra Iskolai hétfő 8 ünnepély A zene világnapja szerda óra Iskolai hangverseny Baran Grzegorz Az idősek napja szerda óra Városi ünnepély Az aradi vértanúk napja október 6. Október 6. hétfő Iskolai ünnepély Baran Grzegorz, Adventi gyertyagyújtások nov. 28. dec. 05. dec. 12. dec. 19. Iskolai ünnepély tanszakvezetők Óvodai hangverseny szerda óra Hangszerbemutató az óvodásoknak Mag Stefánia 4

5 Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Iskolai karácsony péntek Iskolai ünnepély, Idősek otthona tanszakvezetők Félévzáró hangverseny szerda óra Iskolai hangverseny Kiss Zoltán Óvodai hangverseny szerda óra Hangszerbemutató az óvodásoknak Baran Grzegorz, Kiss Zoltán Vár az iskola óvodások iskolacsalogatója szombat Leendő első osztályosok és szüleik Arany-napok csütörtök, péntek tanítás nélküli munkanap, elsősök avatása, tanszakvezetők Reményi Ede Emlékverseny péntek óra megyei szintű Ballagás szombat Iskolai rendezvény Évzáró szerda Iskolai rendezvény Zenei tábor zeneiskolai növendékek, tanszakvezetők IV. Értekezletek Alakuló értekezlet: óra Tanévnyitó értekezlet: péntek 10:00 óra Féléves zeneiskolai értékelés: szerda 10:00 óra 5

6 Félévi tantestületi értekezlet: hétfő 16:00 óra Év végi zeneiskolai értékelés: péntek 10:00 óra Év végi tantestületi értekezlet: hétfő 9:00 óra Munkaértekezlet: Minden hónap első szerdája V. Tanszakok és tanárok V.1. Vonós tanszak intézményegység- vezető hegedű V. 2. Fúvós tanszak Baran Grzegorz furulya klarinét szaxofon fuvola V. 3. Elektroakusztikus tanszak Kiss Zoltán szintetizátor V. 4. Billentyűs tanszak Mag Aranka Stefánia - óraadó zongora V. 5. Szolfézs tanszak Óraadó szolfézs 6

7 VI. Fogadóórák Tanító/Tanár neve Fogadóórák időpontja A hét B hét Baran Grzegorz szerda óra szerda óra Kiss Zoltán kedd óra kedd óra szerda óra szerda óra VII. Tanszaki hangversenyek, fellépések: Őszi: Tavaszi: Felelősök: tanszakvezetők április Nagykanizsai Országos Szintetizátor verseny május Miénk a tér Megyei Művészeti Fesztivál május XI. Tuzséri szintetizátor és keyboard találkozó és verseny VIII. Vizsgák rendje Félévi hangszeres vizsgák: szerda és16. péntek Év végi hangszeres vizsgák: szerda és 05. péntek Felelős: intézményegység-vezető 7

8 IX. Beiskolázási terv A pedagógus neve Munkaköre A továbbképzés megnevezése A továbbképzés helye A kezdés időpontja A befejezés várható időpontja Belkovicsné Tóth zenetanár Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga EKF X. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése Óralátogatások Az ellenőrzést végző személyek: Az intézményvezető Az intézményvezető-helyettesek Intézményegység-vezető Az óralátogatás szempontjai: Alapkészségek és képességek fejlesztése az ütemterv szerint A nevelők, a tanulók együttműködő készsége. Az órán alkalmazott módszerek Az óra felépítése és szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével. Ellenőrzés, értékelés folyamatossága, realitása, azok típusai. Az adminisztráció pontossága, folyamatossága: A napló hivatalos dokumentum, melynek tartalma egyezzen meg a tájékoztató füzetben foglaltakkal. A tanár pontos precíz munkavégzésének ellenőrzése, különös tekintettel a munkaköri leírásban foglalt pontos munkakezdés, órakezdés betartására. 8

9 XI. Beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése Iskolánk évek óta együttműködik a verpeléti Gyöngyszem óvodával, közösen szervezett programokon veszünk részt városi szinten, az iskolában, illetve az óvodában is. Arra törekszünk, hogy a leendő első osztályosok megismerkedjenek az iskolai élettel, az átmenet ne okozzon problémát a gyerekek számára. Igyekszünk a szülőkkel is megismertetni az intézményünkben folyó munkát, hogy lehetőségük legyen a honlapunk mellett betekinteni a nevelő-oktató munkába. Ősszel és tavasszal hangszerbemutatót tartunk az óvodában a zeneiskolai felvételik előkészítésére. Felvételi vizsga és beiratkozás rendje és időpontja a tanév végén a jogszabályban előírtak szerint történik. Mindenki számára esélyt biztosítunk a zenei tanulmányok folytatására, hangszerkölcsönzésre. XII. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása Félévente egy-egy alkalommal hangversenyfőpróba-látogatást szervezünk a hátrányos helyzetű, tehetséges növendékek számára Egerbe a Filharmónia bérleti hangversenyeire. A hátrányos helyzetű, hangszerrel nem rendelkező tanulók számára az iskolában gyakorlási lehetőséget biztosítunk és tanórán kívül korrepetálást tartunk. XIII. Megyei és regionális szintű versenyek, fesztiválok Reményi Ede Emlékfesztivál - Verpelét Miénk a tér Eger Nagykanizsai Országos Szintetizátor verseny XI. Tuzséri szintetizátor és keyboard találkozó és verseny 9

10 XIV. Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése Szülőkkel: folyamatos tájékoztatás a tájékoztató füzeten keresztül meghívás a tanszaki hangversenyekre, zeneiskolai szereplésekre fogadóórák Vár az iskola iskolacsalogató program óvodásoknak és szüleiknek Tehetséges gyerekek pályaorientációja Közösségi Ház és Könyvtár: Kapcsolattartásunk folyamatos, Iskolai hangversenyeinknek helyet biztosítanak, illetve mi is részt veszünk a városi rendezvényeken. Együttműködésünk jó, igyekszünk mindenben segíteni egymást. Óvoda: Évente két alkalommal népszerűsítjük a zeneoktatást az óvodások körében. Az óvónők segítséget nyújtanak a zenei tehetségek felkutatásában. 10

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

DÖBRÖKÖZI ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÖBRÖKÖZI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 DÖBRÖKÖZI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: Andikné Schmidt Mária intézmény egység vezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2014.08. 28-án. 2 I. Jogszabályi háttér

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Bátai Hunyadi János Általános Iskola Báta, Fő u. 174. Munkaterv 2013/2014. tanév Készítette:Benedekné Stürmer Anna igazgató Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2013.09. 05.-én. 2 I. Jogszabályi

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár. 9330 Kapuvár, Fő tér 22. (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár. 9330 Kapuvár, Fő tér 22. (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár 9330 Kapuvár, Fő tér 22. (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve I. TANÉV, SZORGALMI IDŐ, TANÍTÁSI

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 7621 Pécs, Rákóczi út 68. MUNKATERV. a 2014/15-ös tanévre

VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 7621 Pécs, Rákóczi út 68. MUNKATERV. a 2014/15-ös tanévre VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 7621 Pécs, Rákóczi út 68. MUNKATERV a 2014/15-ös tanévre 1 Minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel u. 1. Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: igazgató Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2014.08. 29-én. 2 I. Jogszabályi háttér

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre A Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája tantestülete a 2014. augusztus 25-ei alakuló értekezleten

Részletesebben

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve a 2014/2015. tanévre OM azonosító: 031241 Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 25. Elfogadta: a nevelőtestület 2014. augusztus 29-i ülése

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6 Munkaterv 2013/2014 Pécel Városi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola OM 040022 Összeállította: Kovács Összeállította Ernőné Igazgató Tartalomjegyzék: oldal I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYKŐRÖSI TANKERÜLETE WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 039999 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: SZÁZDINÉ SZECSEI ANIKÓ igazgató 1 I. BEVEZETŐ Az

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELY INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELY INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELY INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013 Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 040006 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. szeptember 1. A Szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014/2015. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2014/2015. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

2013 Pedagógiai Program

2013 Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 1 I. A Pedagógiai Program meghatározói I.1. Jogszabályi háttér A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja és tantervi irányelvei az alábbi jogszabályok

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A pedagógusok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben