I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következ volt: Ebb l Zalaszentgróton: 2 f. Zalacsányban. 5 f (mind Zalaszentgróton tanul)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következ volt: Ebb l Zalaszentgróton: 2 f. Zalacsányban. 5 f (mind Zalaszentgróton tanul)"

Átírás

1 1 I. LÉTSZÁM A Deák Ferenc TTOK Erkel Ferenc Tagintézménye a 2012/2013-as tanévet 122 f zeneiskolás tanulóval kezdte. A gyerekek megoszlása telephelyenként a következ volt: Központi Iskola Zalaszentgrót: 85 f 1. telephely, Türje: 27 f 2. telephely, Zalacsány: 10 f Az idei tanév els félévének mozgásai jelent sek voltak, október 1-je után 15 gyerek iratkozott még be, illet leg három gyerek kimaradt, ezért a jelenlegi létszámunk 134 f. Az évközi mozgás els sorban a türjei tagintézményben volt (10 óvodás iratkozott be), de a zalaszentgróti intézményben is volt öt plusz beiratkozó. A kimaradók közül egy f Zalaszentgróton, két f Zalacsányban tanult. Az el z tanévet 133 gyerekkel kezdtük és 140 gyerek fejezte be, tehát várhatóan a tanévvégi létszámunk a tavalyihoz képest 5-6 f vel kevesebb lesz, ami egy 4%-os csökkenést jelent. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következ volt: Zongora 26 f Ebb l Zalaszentgróton: 24 f Zalacsányban: 2 f Heged 5 f (mind Zalaszentgróton tanul) Fuvola 9 f Ebb l Zalaszentgróton: 7 f 2 f Klarinét 13 f Ebb l Zalaszentgróton: 12 f Szaxofon 4 f Ebb l Zalaszentgróton: 3 f Furulya 20 f Ebb l Zalaszentgróton: 4 f 13 f Zalacsányban: 3 f Trombita 9 f Ebb l Zalaszentgróton: 6 f Zalacsányban 3 f Tenorkürt 3 f Ebb l Zalaszentgróton: 2 f

2 2 Zalacsányban Harsona 3 f (mind Zalaszentgróton tanul) Tuba 2 f Ebb l Zalaszentgróton: Zalacsányban Klasszikus gitár 4 f Ebb l Zalaszentgróton: 2 f 2 f Zeneóvoda 10 f Ebb l Zalaszentgróton: 6 f 4 f Kisel képz 10 fö Ebb l Zalaszentgróton: 7 f Türjén 3 f El képz (f szak) 3 f Ebb l Zalaszentgróton: 2 f Türjén Zalaszentgróton valamennyi tanszak m ködik. A felsorolt f tanszakok mellett kötelez tárgyként szolfézst, zeneirodalmat, énekkart, fúvószenekart, két kamaraegyüttest valamint korrepetíciót oktatunk. A telephelyeken kevesebb tanszak m ködik. Türjén furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, klasszikus gitár valamint zeneóvoda kisel képz és el képz f tanszak mellett kötelez szolfézs, Zalacsányban a zongora, trombita, tenorkürt, tuba, furulya f tanszak mellett szolfézs és el képz tárgyakat tanítunk. Iskolánkban az elmúlt évtizedekhez hasonlóan alap- és középfokon folyik a zeneoktatás. A megoszlást a hangszeres tanszakokon az alábbi táblázat szemlélteti (tanév eleji állapot): Évfolyamok Oktatási hely Össz Zgrót Türje Zalacsány Hangszeres összlétszám Ebb l 1. évfolyam Ebb l 2. évfolyam Ebb l 3. évfolyam Ebb l 4. évfolyam Ebb l 5. évfolyam Ebb l 6. évfolyam Ebb l 7. évfolyam Ebb l 8. évfolyam Ebb l 9. évfolyam Ebb l 10. évfolyam 5 4-1

3 3 A d lt bet kkel jelzett évfolyamok jelentik a középfokot. A táblázatból kit nik, hogy Zalaszentgróton az els hat évfolyamon viszonylag kiegyensúlyozott a létszámarány, egyedül a harmadik évfolyam létszáma tér el jelent sen a többit l. A hatodik évfolyam létszáma azért nagyon alacsony, mert k beleestek abba az átszervezési folyamatba, amely egységesítette az alapfok évfolyamainak a számát. A gyerekek a hatodik év elvégzése után m vészeti alapvizsgát tesznek. A középfokon els sorban gimnazisták (középiskolások) tanulnak, de el fordul közöttük egyetemista is. k a tizedik évfolyam végén m vészeti záróvizsgát tesznek. II. VIZSGAEREDMÉNYEK Tanulóink évente két alkalommal tesznek hangszeres vizsgát: a félév el tt és a tanév végén. A vizsgákon nyújtott teljesítményt osztályozzuk és jegyz könyvet készítünk róla. A vizsgaeredmények átlagát szakonként illetve évfolyamonként az alábbi táblázatok tartalmazzák. (Zárójelben a vizsgát tett tanulók száma) Szakonként Hangszeres szakok Vizsga átlag Zongora 4,65 (25) Heged 4,6 (5) Fuvola 4,67 (9) Klarinét 4,85 (13) Szaxofon 4,67 (3) Furulya 4,61 (17) Trombita 4.38 (8) Tenorkürt 5 (3) Harsona 4,67 (3) Tuba 5 (2) Klasszikus gitár 4,5 (4)

4 4 Évfolyamonként Hangszeres évfolyamok Vizsga átlag 1. évfolyam 4,57 (21) 2. évfolyam 4,67 (21) 3. évfolyam 4,25 (12) 4. évfolyam 4,83 (12) 5. évfolyam 4,67 (12) 6. évfolyam 4,00 (2) 7. évfolyam 5,00 (2) 8. évfolyam 5,00 (2) 9. évfolyam 5,00 (5) 10. évfolyam 5,00 (5) Telephelyenként Telephely Vizsga átlag Zalaszentgrót 4,73 (70) Türje 4,67 (18) Zalacsány 4,25 (6) III. PEDAGÓGUSAINK A tagintézmény hét pedagógus álláshellyel rendelkezik. Ezt mi nyolc pedagógussal töltjük be úgy, hogy hat teljes állású és két részmunkaid s (egy 1/3-os és egy 2/3-os) pedagógusunk van. Közülük két f GYES-en van, akiket egy szerz déses tanárral illetve túlmunkával váltunk ki.

5 5 IV. INTÉZMÉNYÜNK HÉTKÖZNAPI ÉLETRITMUSA Az oktatás hétf t l péntekig tart. A tanórák nagy része 13 és 19 óra között van, de adott esetben délel ttre is lehet beosztani órákat. A zenekari és énekkari foglalkozásokat csak este tudjuk megszervezni, ezért azokon a napokon 20 óráig tanítunk. A szombati napra is szükségünk van, ugyanis azon csoportok és egyéni órák beosztását, amely az egyetemistákat is érinti csak így tudjuk megoldani. A szombati tanítás Zalaszentgrót mellett Zalacsányt is érinti. V. NYILVÁNOS RENDEZVÉNYEINK 1. Saját szervezés ( bels ) rendezvények a. Rendezvények a tagintézményben Több évtizedes hagyományaink alapján minden tanévben, így az idén is, több növendékhangversenyt szervezünk. Ebb l egyet az els félévben Ennek id pontja: A második félévben további két (esetleg három) növendékhangversenyt tervezünk. Régi hagyományra tekint vissza a Karácsonyi hangverseny, melyen iskolánk tanárai, nagyobb növendékei valamint a kórus és kamaraegyütteseink léptek fel. Id pontja volt. Az idei tanévben egy olyan épületbe költöztünk, ahol önálló hangversenytermünk van. Ennek apropóján rendeztünk egy terem avató hangversenyt, amely arról is nevezetes, hogy ez volt az els nyilvános rendezvényünk ebben a teremben. A hangversenyen iskolánk pedagógusai, nagyobb növendékei, meghívott m vészként a Keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanárai, valamint a Városi Kamarakórus lépett fel. Id pontja volt. Az óvodások számára tarottunk egy bemutatót, amely nem hangverseny volt, inkább egy örömzenélés a kicsikkel együtt.

6 6 Ez id ben ugyan megel zte a teremavató hangversenyt, de ez nem volt nyilvános, ezért ez volt a nulladik hangversenyünk, melynek id pontja volt, ami egyben a zenei világnap is. A hangversenyterem adott helyt annak a m sornak, amellyel a város nyugdíjas pedagógusait köszöntöttük, és amelyen a zeneiskolások mellett az általános iskolások is szerepeltek. Sok nyugdíjas pedagógus vett rajta részt, tetszett nekik az épület is és a m sor is. Ez egyébként egy komplex program volt számukra, ugyanis a m sor után átvonultak a Zrínyi Székhelyiskola épületébe, amit szintén megtekintettek és egy kötetlen beszélgetésen vettek részt. A találkozó id pontja volt. Egy nappal kés bb tartotta a zongora tanszak a zenés szül i értekezletét. Ez nem egy szokványos szül i értekezlet, hanem egy teljesen nyilvános rendezvény, amire bárki beléphet. A tanszak valamennyi tanulója eljátszott egy-egy zongoradarabot, amelyhez a tanszak tanára f zött egy-két jellemz mondatot. A hangverseny után közeledvén a mikulás a gyerekek megajándékozták egymást, majd a közönséggel közös teázás zárta az eseményt. A zenés szül i értekezletre án került sor. b. Rendezvények a telephelyeken A telephelyeken tanuló gyermekek egy évben legalább egyszer a saját településükön is fellépnek. A hagyományok szerint az idei évben is össze fogjuk kötni ezt a telephelyen a tanévzáró ünnepélyünkkel. 2. Más által szervezett ( küls ) rendezvények Iskolánk növendékei és tanárai természetesen más által szervezett rendezvényeken is fellépnek s t, a fellépések nagyobb részét ezeken a rendezvényeken történ közrem ködések adják. Els sorban a kamaracsoportok, az énekkar és a fúvószenekar munkájára tartanak igény a küls szervez k, de el fordulnak szóló fellépések is. Az idei tanévben eddig a következ rendezvényeken vettünk részt: A kisszentgróti Szüreten a BrassCom m ködött közre Budapesti Deák téri evangélikus templomban a BrassCom adott koncertet

7 A Zalaszentlászlói Szüreti Vigasságokon a Fúvószenekar játszott Dabroncon a BrassCom adott jótékonysági koncertet Bögötén az adventi m sorban a BrassCom m ködött közre Karácsonyi hangverseny a római katolikus templomban a BrassCom együttes közrem ködésével A Mindenki Karácsonyán a Fúvószenekar lépett fel. Zalaszentlászlón az adventi m sorban a BrassCom m ködött közre A római katolikus templomban a Karácsonyi Misén avárosi Kamarakórus énekelt A VMK nagytermében a fúvószenekar adott Újévi Koncertet. 3. Versenyek, fesztiválok Rendszeres zeneiskolai versenyek könnyen elérhet közelségben a Szombathelyen évi rendszerességgel megrendezésre kerül Sistrum regionális hangszeres és szolfézs versenyek. Ezeken minden évben képviseltetjük magunkat. Más, f leg megyei versenyekre is igyekszünk eljutni. A zeneiskolai verseny- és fesztivál szezon rendszeresen februárban kezd dik, és tart egészen május végéig, ezért az ezeken történ részvételeinkr l csak a tanév végi beszámolóban tudunk számot adni. 4. Zenei pályán történ továbbtanulás Az idei tanévben nincs olyan növendékünk, aki zenei pályán szeretne továbbtanulni. Ha van ilyen jelentkez, azt B tagozatra vesszük, ami emelt óraszámú és színvonalú oktatást jelent.

8 8 VI. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜL KKEL ÉS MÁS ISKOLÁKKAL A szül kkel való kapcsolattartás intézményünkben speciális, tekintve hogy az órák nagy része egyéni foglalkozás. Ezért a szül i kapcsolattartás leglényegesebb formája nálunk a személyes kontaktus. Kis iskola lévén (134 gyerek) lényegében minden szül t személyesen ismerünk. Az összes tanárunk heti rendszerességgel fogadóórát tart, aminek a pontos idejét az órarendjében és a gyerekek tájékoztató füzetében is meg lehet találni. Külön meghirdetett fogadóórákat január 30-án illetve 31-én tartunk tanszakonként. Ez a Zalaszentgróton tanuló gyermekek szüleire vonatkozik. A telephelyeken a helyi általános iskola igazgatójával egyeztetve február els hetében kerül sor a zalaszentgrótihoz hasonló tanszaki fogadóórákra. Fogadóórákat a f tárgytanárok a kötelez tárgyak tanárai is tartanak. Törekszünk arra, hogy ezek id pontjai egyszerre legyenek, de ezt maradéktalanul nem lehet megoldani, ezért a tisztelt szül k számára a heti fogadóórák is rendelkezésre állnak. A fogadóórákon eddigi tapasztalataink szerint kizárólag tanulmányi és szervezési kérdések, esetleg órarendi problémák szoktak felmerülni. Fegyelmi ügy a Zeneiskolában az elmúlt 25 évben nem volt. Egyébként a tagintézmény-vezet irodájának ajtaja bárki el tt bármikor (kivéve, ha tanít) nyitva áll. A Deák Ferenc TTOK többi tagintézményével a kapcsolat napi szint, hetente egyszer vezet ségi ülésen veszünk részt, ahol megbeszéljük a heti teend ket illet leg egyeztetünk. A Csányi Tagintézménnyel egy épületben vagyunk, így a kapcsolattartás velük a legközvetlenebb. Szintén fontos a napi kapcsolattartás azokkal az iskolákkal, melyek biztosítják a termeket és az infrastruktúrát a telephelyeinknek. A Türjei Általános Iskolával a közvetlen kapcsolattartó Székely Júlia, a Zalacsányi Iskolával Johann Attila. Egyébként Zalacsányban a tagintézmény-vezet is tanít. A telephelyek általános iskoláinak rendezvényein igény esetén ugyanúgy részt vesznek a tanítványaink, mint ahogy a Deák Ferenc TTOK rendezvényein is.

9 9 VII. TÁRGYI FELTÉTELEK A nyár folyamán a zeneoktatás új épületet kapott, az Ifjúság utcai épület második emeletét. Az épület átalakítása teljes mértékben a mi elképzelésünk szerint történt, tehát az egyes helységek kialakítása, méretei szakmai szempontból is megfelel ek. A régi zeneiskola jó felszereltség volt, mind a hangszerek, mind az egyéb eszközök terén. Ezeket mind hoztuk magunkkal az új épületbe, és igyekeztünk azt úgy alakítani, hogy otthonos, esztétikus, barátságos legyen. Öt szaktantermünk van, mindegyiknek meg van a maga gazdája, aki saját elképzelése, ízlése, lehet ségei szerint rendezte be azt. A zeneiskola vezetése mindenkinek segített ebben, természetesen az anyagi kereti határain belül. Az új zeneiskolának saját hangversenyterme van. Talán ez a legnagyobb el ny a régihez képest, hiszen ott egy másik épületbe kellett átmenni hangversenyezni, ami különösen a téli id szakban jelentett problémát, hiszen a hirtelen h ingadozás különösen a fafúvósok és vonósok esetében a hangszer teljes tönkremeneteléhez vezethet. Ez a probléma megsz nt, hiszen a teljes épületben egységes h mérséklet van. A másik nagy el ny, hogy lényegesen nagyobb területen lényegesen könnyebb az eszközöket tárolni, jobban hozzájuk lehet férni, nincs zsúfoltság. A felesleges visszhang elkerülésére a hangszeres termek sz nyegpadlóval vannak ellátva, a folyosón futósz nyeg illetve sötétít függöny van, amelyek komoly hangfogó hatással rendelkeznek. A modern nyílászárók megakadályozzák a zavaró áthallást, az utcai és udvari zajok szinte egyáltalán nem hallatszanak be. A hangversenyterem alkalmas szóló- és kamaraestek rendezésére, még a Kamarakórus is felfér a színpadra. Egyedül zenekari hangversenyek szervezésére nem alkalmas, de erre a célra eddig is a VMK nagytermét vettük igénybe és ezután is azt fogjuk. Összességében az eddigi tapasztalataink pozitívak, és reméljük, hogy a jöv ben is azok fognak maradni. Zalaszentgrót, január 19.

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalomjegyzék I. rész 1. A pedagógiai program megvalósításhoz szükséges feltételrendszerek 1.1. Helyzetelemzés

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 5 1. A Zeneiskola rövid története és alaptevékenysége... 5 2.

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

2011 Pedagógiai Program

2011 Pedagógiai Program 1 2011 Pedagógiai Program A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.)

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményvezetői munkakörének betöltésére

PÁLYÁZAT. a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményvezetői munkakörének betöltésére PÁLYÁZAT a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői munkakörének betöltésére 1 Készítette: Bán Réka Pályázat DOHNÁNYI ERNŐ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Intézményvezetői munkakörének betöltésére

Részletesebben

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve J. W. Goethe: Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre rosszabb lesz de ha úgy bánsz vele,

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására Pályázó: 7165 Mórágy, Alkotmány u. 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási 1 Bevezetés Az intézményértékelés a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) komplex intézményellenőrzési és értékelési programjának keretében készült. Az értékelés alapját A Miasszonyunk

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 1.TARTALOMJEGYZÉK 1. CÉLMEGHATÁROZÁS 5. TEHETSÉGKUTATÁS ÉS GONDOZÁS ISKOLÁNKBAN 7. VERSENYEREDMÉNYEK AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN 8.

Tartalomjegyzék: 1.TARTALOMJEGYZÉK 1. CÉLMEGHATÁROZÁS 5. TEHETSÉGKUTATÁS ÉS GONDOZÁS ISKOLÁNKBAN 7. VERSENYEREDMÉNYEK AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN 8. Tartalomjegyzék: 1.TARTALOMJEGYZÉK 1. 2.PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 2. 3.SZEMÉLYI ADATOK 3. 4.SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 4. 5.BEVEZETÉS 5. CÉLMEGHATÁROZÁS 5. 6.JELENLEGI HELYZET 6. TEHETSÉGKUTATÁS ÉS GONDOZÁS ISKOLÁNKBAN

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6 Munkaterv 2013/2014 Pécel Városi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola OM 040022 Összeállította: Kovács Összeállította Ernőné Igazgató Tartalomjegyzék: oldal I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai

Részletesebben

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy Hadd maradjon gyáva földön a göröngy! /Vörösmarty M: Fóti Dal/ A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE 2007-2008 Törökbálint 2 Bálint Márton Általános- és Középiskola Évkönyve 2007-2008 Törökbálint 3 Alkotó szerkesztő: Dr Német István Az évkönyvet szerkesztette:

Részletesebben

Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához

Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához Vezet i program a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgatói pályázatához Pályázó neve: Józsa Tímea 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés..... 3 I. A vezet k

Részletesebben

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 040006 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. szeptember 1. A Szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményegység-vezető- helyettes

PÁLYÁZAT. Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményegység-vezető- helyettes Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben