Az előadás fő kérdései. Motiváció fogalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás fő kérdései. Motiváció fogalma"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS tantárgy Motiváció, ösztönzés, javadalmazás téma Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella közgazdaságtudomány kandidátusa, Ph.d. Az előadás fő kérdései 1. Motiváció lényege, folyamata, motivációs elméletek. 2. Ösztönzés, ösztönzésmenedzsment, ösztönzési rendszer. 3. Bérrendszer közvetlen javadalmazás 4. Béren kívüli juttatások közvetett javadalmazás 5. A vállalat gazdasági helyzete és a javadalmazási politika Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 2 1. Motiváció lényege, Motivációs folyamata Motivációs elméletek Motiváció fogalma Pszichológia szerint: az egyén olyan belső tudati állapota, amely arra készteti, hogy meghatározott módon viselkedjék. Vezetéselmélet szerint: vezetési tevékenység, amellyel a vezető olyan cselekvésekre késztet, amelyek szervezeti szinten elvárt eredményre vezetnek. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 4 A motivációs folyamat elemei Input tényezők: Emberi tényezők (szükséglet, egyéni érdek, beállítottság, csoporthatás) Szervezeti tényezők (technológia, szervezeti struktúra) Vezetői motivációs stratégiák Munkavállalók befolyásolása, ösztönzése, motiválása megfelelő magatartás kiváltására. Output tényezők: Elvárt teljesítmény Dolgozói elégedettség Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 5 Néhány fogalom ÉRDEK : tudatosult szükséglet, amely megfelelő motivációs stratégiával olyan érdekeltséggé alakítható át, amely megfelel a szervezeti céloknak. ÉRDEKELTSÉG: éd érdek megnyilvánulása lá konkrétk magatartás tá formájában. TELJESÍTMÉNY: f (Képesség * Motiváció * Lehetőség) Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 6 1

2 Motivációs folyamat modellje Motivációs tartalom elméletek Input tényezõk Emberi összetevõk -egyéni jellemzõk -csoport hatások Közvetítõ változó Outputok Teljesítmény A viselkedéseket kiváltó okokra koncentrálva magyarázzák a szervezetekben megfigyelhető magatartást. Vezetõi motivációs stratégiák té Maslow: szükséglethierarchia elmélet Szervezeti tényezõk -technológia -szervezettervezés Elégedettség Herzberg: Két tényezős elmélet ábra A motiváció-eredmény modell Forrás: Tosi és társai (1986) Mc Clelland: Kapcsolat - teljesítményhatalom elmélet Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 8 A motiváció Maslow-féle szükségletelmélete 1. Fiziológiai szükséglet (lakás,étkezés) 2. Biztonsági szükséglet (megélhetés,munkahely) 3. Közösség iránti szükséglet (emberi kapcsolat, mások általi elfogadás) 4. Megbecsülés, elismerés iránti szükséglet (mások elismerése, pozitív visszacsatolás) 5. Önmegvalósítási szükséglet (legmagasabb rendű szükséglet, az egyén vágyainak megvalósulása) Herzberg féle két tényezős elmélet Más tényezők hatnak a dolgozók elégedetlenségére, és más tényezők az elégedettségére. Elégedetlenséget magyarázó tényezők: ún. higiéniés tényezők (fizetés, munkafeltételek, státusz, munkahely biztonsága, vezető-beosztott viszony) Elégedettséget magyarázó tényezők az ún. motivációs tényezők (munkához kapcsolódó tényezők, munka tartalma, önmegvalósítás -, felelősségvállalás -, fejlődés -, karrier lehetősége. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 9 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 10 A motiváció folyamatelméletei Viselkedések magyarázatait abban a folyamatban keresik, amely valamilyen magatartást váltott ki. 1. Méltányosság elmélet (egyénierőfeszítés másokhoz viszonyított méltányos elismerése vagy sem.) 2. Célkitűzés elmélet (célkitűzésben való részvétel teljesítménynövelő hatású) 3. Megerősítési elmélet. (múltbeli cselekvések következményei befolyásolják a jövőbeni viselkedést: pl. pozítív vagy negatív megerősítés) 4. Elvárás elmélet (erőfeszítés, teljesítmény, következmény) Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella Ösztönzés,ösztönzésmenedzsment, ösztönzési rendszer Ösztönzés: befolyásolás meghatározott munkahelyi magatartás fenntartására, módosítására ill. megszüntetésére. Ösztönzést befolyásoló tényezők: Külső környezeti tényezők: érdekegyeztetés rendszere, tárgyalásos bérpolitika, munkaerő-piaci viszonyok, benchmarking. Belső környezeti tényezők: szervezet sajátosságai teljesítménykövetelmények, a munkavállalók szükségletei, elvárásai, érdekei. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 12 2

3 A hatékony ösztönzés ismérvei 1. Az üzleti stratégiából és a szervezeti célokból induljon ki, azt támogassa. 2. A kompenzáció arányos legyen a munkaköri követelményekkel. 3. Tükröződjön benne a belső munkaerőpiac ítélete. (munkakör értékelés) 4. Feleljen meg a külső munkaerő-piaci viszonyoknak. Kompenzáció, javadalmazás, ösztönzés fogalmi tisztázás 1. Kompenzáció: minden olyan anyagi és nem anyagi jellegű ellenszolgáltatás, amelyet a munkavállalók a munkájukért és szervezeti tagságukért kapnak. Javadalmazási rendszer: közvetlen és közvetett anyagi jellegű ellenszolgáltatás, kompenzáció. Ösztönzési rendszer: szűkebb értelemben a szervezeten belüli több szintű érdekeltségi rendszer alrendszere. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 13 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 14 Ösztönzésmenedzsment - fogalmi tisztázás 2. Alkotó elemei: Ösztönzési politika (fő alapelvek: fizikai, szellemi, alap-és mozgó bér aránya stb.) Ösztönzési stratégia (alapelvek alapján az ösztönzés hozzárendelése az üzleti stratégiához) Ösztönzési gyakorlat ( az ösztönzési stratégia konkrét megvalósulása) Ösztönzési gyakorlat ösztönzési rendszer - fogalmi tisztázás 3. Ösztönzési gyakorlat: szabályok, eljárások és módszerek összessége, amelyek alapján a szervezeti egységek és dolgozóinak javadalmazását megállapítja. Az ösztönzési politika, stratégia és gyakorlat egymásra épül. Konkrét megjelenési formája az ösztönzési rendszer, azon elemek összessége, amelyekkel az ösztönzés megvalósul. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 15 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 16 Vállalati érdekeltség A szervezet érdekeltségi rendszerének vertikális elemei Szervezeti egységek Teljesítménykövetelmények rendszere Csoportok Személyek Ösztönzési rendszer A szervezet egészének érdekeltségét ( növekedés, stabilitás stb.) le kell bontani: Szervezeti egységek (üzletágak, gyárak, üzemek stb) Csoportok ( vezetők, munkavállalói csoportok, teamek, brigádok stb) Egyének (munkavállalók) érdekeltségére. Külsõ gazdasági környezet ábra Vállalaton belüli érdekeltségi struktúra Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 18 3

4 A szervezet érdekeltségének horizontális elemei 1. Teljesítménykövetelmények adott szervezeti egység, munkavállalói csoport, illetve munkaköri követelmények paraméterei 1. Ösztönzési rendszer az érdekegyeztetés eszköze, az egyéni, csoport és szervezeti érdekek (célok) koordinációi Szervezeti egységek érdekeltségi rendszerének kombinációi 1. Az ösztönzés iránya szerint: termelés vagy eredmény-centrikus, illetve kombinált modell 2. Viszonyítási alap szerint: tervtípus, bázis szemléletű, ill. normatív 3. Eredmények mérhetősége, a belső elszámolási lehetőségek szerint: mérhető, részlegesen mérhető, nem mérhető Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 19 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 20 Szervezeti egységek érdekeltségi rendszerének lehetséges típusai 1. Elkülönített eredmény-centrikus 2. Kapcsolt típusú 3. Tervtípusú 4. Bázis típusú 5. Normatív típusú 6. Mutatószámos típusú 7. Kombinált típusú 8. Eredményből részesedés 9. Vagyonból való részesedés Személyek anyagi ösztönzési rendszerének elemei (pénzbeli ösztönzők és juttatások) 1. Bérrendszer (közvetlen javadalmazás) 2. Béren kívüli juttatások (közvetett javadalmazás) 3. JAVADALMAZÁSI RENDSZER ún. ösztönzési csomag)* *Armstrong szerint teljes körű fizettség tsg1 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 21 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 22 Személyek (teljes körű) ösztönzési, javadalmazási rendszerének elemei 1. Teljes körű fizetség 2. + Nem anyagi (nem pénzbeli) ösztönzők, amelyek a munkából és a munkakörnyezetből fakadnak. 3. Teljes körű ösztönzési, javadalmazási rendszer A hatékony ösztönzési rendszer jellemzői 1. Kielégítik az emberek alapvető szükségleteit. 2. Az ösztönzők hasonlóak a terület hasonló szervezeteihez. 3. Az ösztönzőket méltányosan és igazságosan osztják el. 4. Az ösztönzési rendszer többszintű 1. Fizetés, juttatások, szabadnapok 2. Fizetés nagysága, szabadnapok száma. 3. Egyenlő munkáért egyenlő bér (túlóra, fizetés kiegészítés stb. 4. A teljes körű javadalmazás. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 23 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 24 4

5 22. dia tsg1 tsg;

6 3. Bérrendszer - közvetlen javadalmazás Fogalma: a szervezeteknél kialakított bérezési formák és módszerek összessége, amelyek az alapbér és mozgó bér ( változó bér) különböző változatait foglalják magukba. Bérezési rendszerek típusai: Hagyományos bérrendszer Teljesítményalapú ösztönző bérezés Kompetencia alapú bérrendszer Hagyományos bérrendszer 1. Szenoritás v. szolgálat idő szerinti bérezés (közszolgálat, pl. junior, senior előadó) Input típus. 2. Érdem szerinti bérezés. Ez lehet: Sávos magánszféra ( keskeny vagy széles, átfedéssel vagy átfedés nélkül) Output típus. Osztályos állami szféra (Fizetési osztályok) Input típus. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 25 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 26 Teljesítményalapú ösztönző bérezés Nem azonos a teljesítménybérrel, amelyet munkakörhöz kötött norma alapján állapítanak meg. Formái: Egyéni teljesítmény alapú ösztönzés: alapbér + egyéni bónusz - Csoportos teljesítmény alapú ösztönzés: alapbér + csoportos bónusz - Vállalati teljesítmény alapú ösztönzés: szokásos javadalmazás+ nyereségrészesedés. ( kp, részvény) Output típusú bérezés Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 27 Teljesítménytől függő bónuszok típusai Bónuszok az alapbér százalékában. Különböző típusok a teljesítmény százalékától függően differenciáltan: 1. Standard d bónusz lineárisan i növekvő ő a teljesítményszázalék alapján. 2. Minőségi bónuszgörbe lineáris, majd degresszíven növekvő a teljesítményszázalék alapján. 3. Agresszív bónuszgörbe lineáris, majd progresszíven növekvő a teljesítményszázalék alapján. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 28 Kompetencia alapú bérrendszer Kombinált ( input output) típusú bérezési forma. A bérezést alapvetően a munkavégzéshez szükséges kompetenciákhoz köti.(input) A munkaköröket a szükséges kompetenciák alapján széles fizetési sávokba sorolják. A bér a kompetenciasávon belüli mozgása függ a teljesítménytől. (output) Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 29 4.Béren kívüli juttatások - - közvetett javadalmazás Fogalma: Béren kívüli juttatások a javadalmazás azon elemei,amelyeket a munkáltató az alap-és mozgó béren, valamint kiegészítésein ( kiegészítő fizetés, bérpótlék) kívül nyújt a dolgozónak. Az alkalmazottak béren kívüli juttatásokból való részesedésének jogcímei: a szervezeti tagság jogán, a szervezetben elfoglalt speciális helyzet ( vezető beosztás) jogán. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 30 5

7 Béren kívüli juttatás alkalmazásának fő céljai 1. A szervezet iránti elkötelezettség erősítése. 2. A munkaerő-piaci pozíció erősítése, a jó munkaerő vonása és megtartása érdekében. 3. Szociális, jóléti funkció ellátása. 4. Hozzájárulás a munkavállalók személyes szükségleteinek kielégítéséhez. 5. Adókímélő magatartás, adózás szempontjából kedvező javadalmazás. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 31 A hagyományos béren kívűli juttatások fő fajtái 1. Magán nyugdíjbiztosítás. 2. Személyes biztonság növelése. (élet-, és baleset biztositás, végkielégítés, outplacement) 3. Pénzügyi támogatás. ( lakásvásárlási kölcsön, vállalati diszkont, utazási költségtérítés stb.) 4. Személyes szükségletek kielégítése. ( tanulmányi szabadság, jogi tanácsadás, sport, szabadidő stb.) 5. Vállalati gépkocsi. 6. Egyéb juttatások.(étkezési hozzájárulás, ruhapénz mobiltelefon stb.) Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 32 Rugalmas juttatási rendszer- cafeteria Választható Béren Kívüli Juttatások Rendszere (VBKJ) Jellemzői: 1. Választási lehetőséget biztosít a munkavállalók számára személyes igényeiknek megfelelően. 2. Erősödik ő a juttatás tá ösztönző ő hatása, nő ő a költséghatékonyság. 3. Ellenőrizhetőbbé, tervezhetőbbé válnak a juttatásra fordított költségek. 4. Jelentős adminisztrációs terhek. (adószabályok változása, érdekegyeztetés) Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 33 Cafeteria-rendszer fő elemei 1. Fejkvóta ( munkavállalóként azonos bruttó keretösszeg) 2. Juttatási kínálati skála (egyéni igényeknek megfelelő választás) 3. Választási lehetőség módszere (egyéni, csoportos, vállalati szintű, kész csomagok) 4. A választott juttatást terhelő adót és járulékot a munkavállaló finanszírozza a bruttó összegből. 5. Évente változtatási lehetőség. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 34 Példa a kínálati skálára. 1. Étkezési hozzájárulás 2. Albérleti támogatás 3. Lakás takarékpénztári hozzájárulás 4. Magánnyugdíj pénztári támogatás 5. Egyéni célú képzés és 6. Nyelvtanfolyam költsége 7. Üdülés 8. Üzemanyag hozzájárulás 9. Otthoni internet 10. Sportcélok (teniszpálya, welness bérlet) Példa egy választható kész csomagra Gondoskodás csomag egészségpénztár (szorzó 1,0) önkéntes nyugdíjpénztár (szorzó 1,0) iskolakezdési támogatás ( szorzó 1,015) étkezési hozzájárulás (szorzó 1,008) A csomag bruttó értéke: forint A csomag nettó értéke: Ft. Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 35 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 36 6

8 5. A vállalat gazdasági helyzetének és javadalmazási politikájának összefüggése Sztár Gazdasági helyzet : jó jelen helyzet és kedvező jövő perspektívák. Javadalmazási politika: Magas szintű közvetlen javadalmazás Teljesítménynek megfelelő béren kívüli juttatások Ösztönző hatás: jó lehetőség hosszú távú eredményekhez kapcsolva. A vállalat gazdasági helyzetének és javadalmazási politikájának összefüggése Fejőstehén Gazdasági helyzet: jó jelen helyzet, gyenge jövőbeni kilátások Javadalmazási politika: Magas szintű közvetlen javadalmazás rövid távon. Versenyképes csomag. Ösztönző hatás: óvatos, a siker függvényében.. A vállalat gazdasági helyzetének és javadalmazási politikájának összefüggése Csipkerózsika Gazdasági helyzet: Gyenge jelen helyzet, jó kilátások Javadalmazási politika: nagy kockázattal magas szintű közvetlen javadalmazás. Óvatos, minimálisra csökkentett béren kívüli juttatás. Ösztönző hatás: Hosszú távú eredményekhez kapcsolódó jó lehetőségek. A vállalat gazdasági helyzetének és javadalmazási politikájának összefüggése Feneketlen dézsa Gazdasági helyzet: gyenge jelen helyzet, rossza kilátások Javadalmazási politika: Minimális közvetlen javadalmazás Megszüntetett béren kívüli juttatások, költségcsökkentési célból Ösztönző hatás: nincs ösztönző hatás Irodalom Tóthné Sikora Gizella (szerk.): Humán erőforrások gazdaságtana. Bíbor Kiadó, fejezet Karoliny Mártonné, Farkas Ferenc, Poór József: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK Kerszöv, 7. fejezet Bakacsi és szerzőtársai: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment, KJK Kerszöv, 6. fejezet Armstrong H. Murlis: Javadalmazás-menedzsment HayGroup, 2005 Poór József: Rugalmas ösztönzés, rugalmas juttatások KJK Kerszöv, 2005 Köszönöm a figyelmet! Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 41 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella 42 7

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA 2015 A Z O T P C S O P O R T I N F O R M Á C I Ó S M A G A Z I N J A I N G Y E N E S K I A D V Á N Y 06 13 18 TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS

Részletesebben

Az emberi erőforrások fejlesztése. Emberi erőforrás menedzsment

Az emberi erőforrások fejlesztése. Emberi erőforrás menedzsment Az emberi erőforrások fejlesztése Emberi erőforrás menedzsment 1 2 A tudás részei ismeret Fogalmak Az EE fejlesztés a tervezett személyzetfejlesztést jelenti, célja hogy hozzásegítsen a megkívánt magatartásváltozás

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben