Kérdőíves felmérés főiskolai, egyetemi hallgatók körében. Rochester modellprogram - igényfelmérés c. kutatás összefoglaló. Hendra Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdőíves felmérés főiskolai, egyetemi hallgatók körében. Rochester modellprogram - igényfelmérés c. kutatás összefoglaló. Hendra Kft."

Átírás

1 Kérdőíves felmérés főiskolai, egyetemi hallgatók körében Rochester modellprogram - igényfelmérés c. kutatás összefoglaló Hendra Kft. 2008

2 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK 2 2. BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK 3 3. A KUTATÁS MENETE MÓDSZEREK 3 4. A BEÉRKEZETT KÉRDŐÍVEK MEGOSZLÁSAINAK JELLEMZÉSE 6 5. PROBLÉMACSOPORTOK A VIZSGÁLT HALLGATÓK KÖRÉBEN Hangsúlyos problémák: A JEGYZETELÉS TÁMOGATÁSHOZ VALÓ VISZONY Mekkora arányban vennék igénybe a jegyzetelő szolgáltatást? A ROCHESTERI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ VISZONY HOZZÁFŰZÉSEK A KÉRDŐÍVEKHEZ ÖSSZEGZÉS 19 2

3 2. Bevezető előzmények A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Akadálymentesítési Programirodája programkódú, Rochester program - modellkísérlet című programja keretében a felsőoktatásban tanuló hallássérültek véleményének és javaslatainak megismerését tűzte ki célul, tanulmányaik kommunikációs nehézségeiről és támogathatóságáról. Ezen belül az érintett hallgatóknak a véleményét igyekeztünk megismeri az egyetemi-főiskolai tanulmányaikat segítő szolgáltatásokról, azok esetleges problémáiról, valamint az elgondolásaikról a megoldásokat illetően A felmérés célja, az érintettek véleményét is megismerve jobban tervezhetők, súlyozhatók, és fontossági sorrendbe rendezhetők a tanulást támogató eszközrendszerek kifejlesztése és bevezetése. Kiindulópontunk, hogy a tanulást támogató programok a magyarországi lehetőségekhez és sajátosságokhoz igazítva lehetnek igazán eredményesek és a hallássérült diákok számára valóban hasznosnak. Erre vonatkozóan a legtöbbet éppen a hallgatók mondhatnak. A kérdőívet kitöltő, és beküldő hallgatók száma a remélt szám alatt maradt, de a szükséges szám felett. (A visszaküldők aránya a szociológiai felmérések során, a postai úton történő visszaküldés esetén várható érték felettinek adódik.) A kitöltők száma nem magas, de az ívek kitöltése nagy gondosságot mutat, a megjegyzések nagyon támogató viszonyt jeleznek. A feldolgozás értékeléséhez is szükséges további módszertani háttér szempontok a 2. fejezetben szerepelnek. 3. A kutatás menete módszerek A felméréshez kérdőíves módszert alkalmaztunk, tekintve a területi szórtságot és az anonimitás biztosíthatóságát. Az anonimitás szerepe lényeges elem a felmérésben: A téma ugyan nem szenzitív, nem igényel személyes adatokat, azonban a cél a problémagyűjtés, s ez mindig személyes. A válaszolók megnyilatkozási kedvét az anonimitás javítja, s a felmérés érvényességét is fokozza. A kitöltött ívekben a szöveges válaszok tartalmassága és jellege az érvényesség tekintetében megnyugtató. A kis elemszám a megbízhatóság szempontjából tudományos, statisztikai értelemben kérdésessé teszi néhány kérdés eredményeinek értékelését, de a beérkezett anyag vezetői információs és tervezési orientációs funkciókra alkalmasnak tekinthető, ezek gyakorlatában nem rendkívüli.. 3

4 A kérdőív (II. mellékletben csatoljuk) összeállításánál is a kutatás felmérő jellegét tekintettük elsődlegesnek. Részben a nyitott kérdések lehetőségét alkalmazva, részben pedig a keresett témákhoz való viszonyt kérdező strukturált kérdések kerültek bele. A kérdések sorának összeállításánál a lehető legkevesebb de szükséges kérdésszámra törekedtünk. (Kialakítása munkacsoport keretében, több ülésben történt, Gyógypedagógiai gyakorló szakértő, szociológus és siket koordinációs szakember részvételével. A kérdőív célcsoportja kötött volt, a kitöltésre csak felsőoktatásban tanuló siket, vagy nagyothalló hallgatókat kértünk fel! A kitöltés után a kitöltött ívet, címünkre kértük elküldeni. Az anonimitás biztosítására létrehoztunk egy független fiókot is, melybe belépve továbbítani lehetett a kérdőívet a megjelölt címre (nem saját fiókból) A kutatásra rendelkezésünkre álló idő korlátozott, volt ezért az ívek kitöltésére egy hetet, plusz 4 nap további várakozási időt alkalmaztunk. Mintavétel A teljes kört célozták a kérdőívek eljuttatására tett kísérletek. A visszaérkezési arány kb. 14% Ez kicsi, de elegendő. A téma fő vonala: a problémahalmazok felrajzolása, valamint A jegyzetelés támogatás hoz hozzáállás és a rochesteri egyéb eszközök esélyeinek, fogadtatásának előzetes felmérése. E felmérési irányok hatékony értékelésére a 24 ív lehetőséget biztosít. Az értékelhetőség szintjei: Problémacsoportok keresése teljes mértékben értékelhető Jegyzetelés támogatása a teljes csoportra vonatkoztatni az eredményeket, nem teljes megbízhatósággal lehet, de a válaszok egyértelmű tendenciákat mutatnak, s a tendenciák teljes megfordulása egy nagyobb mintán sem valószínű. rochesteri eszközökre reagálások a megbízhatóság itt sem nagy erejű, a kapott átlagok egybeesése a teljes populációval nem állnak erős lábakon, de az erősebb tendenciák megbízhatóak. Külön kell választani a szöveges cellák, indoklások, hozzáfűzött jegyzetek kezelését. A problémacsoportok és összefüggések e válaszokból bonthatók ki leginkább. Azokban a kutatási irányokban, ahol valamely problémakör elemeiről bővülő listák felvétele a cél, alapvető tapasztalat, hogy az első 5-8 válaszoló után a listák nem, vagy elvétve bővülnek lényeges új elemmel. A 24 ív így ez esetben stabil alapot jelent. 4

5 Alkalmazott eszközök A kérdőíveket a tartalmi megszerkesztés után elektronikus formába alakítottuk át. Itt többféle kitöltést támogató eszközt és az adatok egyértelműségét biztosító technikát alkalmaztunk: a szükséges helyeken választólistákból lehetett kiválasztani a választ (Pl.: Felsőoktatási intézmények) a jelöléseket csak adott módon és adott számban lehetett megtenni, adattípusok kezelése: szám válaszok helyére nem volt lehetőség szöveget gépelni, hibaüzeneteket építettünk be egyes helyekre, előkészítettük az adatok beolvasásának gépi módját támogató munkalaprészeket, Az adatok alaptáblába bevitelét alkalmas program segítségével (operátori közreműködés nélkül) oldottuk meg. Adattisztítás után az elemzésre MsExcel 2002 programot használtunk. A felmérés célja kérdései és a létrejött adatbázis terjedelme nem indokolta a speciális program alkalmazását pl.: SPSS a szükséges eszközök az MsExcel beépülő moduljaiban (Analysis ToolPak) valamint függvénykészlete és lekérdező eszközei segítségével maradéktalanul megoldhatók voltak. Az adatbázist MsExcel és MsExcel 4.0 formában is melléklejük, ezek szükség esetén, vagy további feldolgozáshoz SPSSbe beolvashatók. További elemzési lehetőségek Két, vagy több kérdés közötti kapcsolatok vizsgálata. Itt statisztikai összefüggéseket, sztochasztikus kapcsolatokat van (ez esetben: elvi) mód vizsgálni. (Néhány kereszttábla, melyet az összefoglalóban is szerepeltettünk, az arányok bemutatásával már ebbe az irányba tett lépés.) A kapcsolatok vizsgálatának azonban két ellenérve is van ez esetben: A téma fő nyomvonala nem igényli, s az egyes kérdések önmagukban is egy egy dimenziót lefedők. Az elemzéshez felhasználható elemszám nem teszi lehetővé, a statisztikai összefüggés vizsgálati módszerek, mérőszámok alkalmazhatóságát. (A kismintás eljárások is elemszám felett alkalmazhatók.) Prezentáció A beérkezett anyag elemzéséhez felhasznált táblákat két csoportra osztottuk: Az összefoglaló fő megállapításaihoz szükséges táblákat a főszövegben szerepeltetjük. Az egyéb, áttekintést segítő táblák az I. mellékletben találhatók Az adatok mellett nagy súlyt helyeztünk a szöveges válaszok, hozzáfűzések, indoklások tartalmának. A szövegeket az összefoglaló fő részébe is beszerkesztjük, mert a kapott szöveges válaszok problémafelvetéseit és tömör megfogalmazásai adják a legtöbb információt a támogató rendszerekkel kapcsolatos kérdésekre is. A táblázatos adatok csak az arányok és súlyok áttekintéséhez járulnak hozzá nagyobb mértékben. 5

6 4. A beérkezett kérdőívek megoszlásainak jellemzése A kérdőívre 9 férfi és 15 nő válaszolt. Többségük az ELTE hallgatója (12 fő). A karokat tekintve egyenletesebb az eloszlás: 16 különböző típus, maximálisan 3 esettel. A Részletes adatokat az I. mellékletben szerepeltetjük. a képzési területek szerinti csoportosítást az Országos Felsőoktatási Információs Központ által is használt kategóriák szerint mutatjuk be az 1. táblázatban. 1. diagram Válaszadók száma a képzési terület típusa szerint Jogi és igazgatási képzési terület; 5 Műszaki képzési terület; 3 Informatika képzési terület; 4 Orvos és egészségtudomán yi képzési terület; 1 Sporttudomány képzési terület; 2 Bölcsészettudományi képzési terület; 4 Társadalom tudományi képzési terület; 4 Agrár képzési terület; 1 A válaszolók közül 15-en jártak integrált keretek közt általános iskolába, 9-en speciális iskolába. Olyan hallgató, aki mindkét intézménytípusban járt volna általános iskolába nem volt. A középiskola végzésében vegyesebbek az adatok: 15-en jelölték az integrált iskolát, 2 fő a speciális iskolát, s 7 esetben mindkét típusba jártak középiskola során. Annak kombinációi, hogy hányan voltak, akik általános iskolában az egyik, középiskolában a másik intézménytípusba jártak, az 1. táblázatban tekinthetők át. 6

7 1. táblázat 7. kérdés: Milyen iskolatípusban tanult korábban? Ált. isk. integráltan végezte Ált. isk. speciális iskolában végezte össz. középiskolát integráltban végezte középiskolát mindkettőben 7 7 középiskolát speciális iskolában végezte 2 2 Össz.: A hallásállapot és a sérülés kezdetének adatait a 2. táblázat összesen oszlopa és sora mutatja. A táblázat belső bontása a két dimenzió kombinációit jeleníti meg. A táblázat számai az esetszámokat mutatják. 2. táblázat kérdés Született Kisgyermek korban szerzett A sérülés_kezdete Általános iskolában szerzett Középiskolá ban szerzett Későbbi eredetű Enyhe fokban nagyothalló 1 1 Közepes fokban nagyothalló Hallásállap Súlyos fokban nagyothalló Siket Össz.: A hallássegítő eszközök használatára vonatkozó adatok: a 24 válaszolóból 17-en használnak halló készüléket, 1 esetben Coohleáris implantátumot, 5 esetben egyiket sem. (3. táblázat) 3. táblázat kérdés 10. kérdés: Használja valamelyik eszközt? Melyiket? 12. kérdés: tud-e jelelni nem tud tud jelelni jelelni coochl. implantátum 1 1 egyiksem hallókészülék Össz.: Össz.:

8 A visszaküldők körében a jelelés tudás nem általános: 9-en tudnak jelelni, 15-en nem. A 15 és 9 eset az általános iskolai oktatási forma esetében egyszer már előfordult, a két számpár azt sejteti, hogy attól függhet hogy valaki tud-e jelelni, hogy speciális iskolában tanult e korábban? Az együtt előfordulás valóban gyakori, de a két számpár mégsem esik teljesen egybe: 2 esetben integrált oktatásban tanult hallgató jelezte, hogy tud jelelni, s két eset volt, ahol speciális iskolában tanult hallgató jelezte azt, hogy nem tud jelelni. A két jelelni tudó, de az általános iskolát integráltan végzett hallgató a középiskolát is kizárólag integrált oktatásban végezte. A szájról olvasni tudás általánosabb: 22 igen, 2 nem válasz érkezett. Ha a kapott 24 ívet valódi mintának tekintjük, akkor azt mutatja, hogy az oktatás támogatásában a jelelésnél nagyobb szerepet kaphat a szájról olvasást segítő eszközök: az orális tolmácsolás, s komoly szerepet kaphat, a tanárok képzése is arra, hogy ne a tábla felé fordulva ne beszéljenek, vizsgán, stb. ne takart állapotban adják közléseiket siket hallgatók számára. 5. Problémacsoportok a vizsgált hallgatók körében A felmérésben kétféle kérdezésmódot alkalmaztunk: A nyílt végű, problémalistát bővítő kérdéseket, s olyan konkrét problémát felvető kérdéseket, amelyek a munkacsoport által kiválasztottan kerültek fókuszba. (jegyzeteléssel kapcsolatosan és a rochesteri szolgáltatásokkal kapcsolatban.) 4. táblázat 16. kérdés: Kérjük, az alább felsorolt problémákat értékelje az oszlopokban megadott lehetőségek szerint! Probléma jelzése összesen Probléma súlyozott értéke (esetek szorozva a jelzés súlyszámával 1-4.) Nem probléma Az előadások szövegének követése Az előadások szövegének értése Órai anyaghoz, mások jegyzeteihez hozzáférés Gyakorlati tanegységek elvégzése Tanárokkal kommunikáció Diáktársakkal kommunikáció Kiadványok, szakirodalom értelmezése Jegyzetelés az órán egyéb összesen

9 A 16. kérdésben felsorolt kategóriák között mindben jeleztek valamilyen fokú problémát. Egy kategória, a szakirodalom értelmezése volt csak, amelyben többen jelezték, hogy nem jelent problémát, mint ahányan problémát jeleztek. A jelzések között az órai jegyzetelés érdemel kiemelt figyelmet. Itt elválik az előadás szövegének értésétől és a követésétől, s nem kap nagyszámú problémajelzést. A későbbiekben az 5. fejezetben azonban a jegyzetelés emelkedik ki az igényelt szolgáltatások közül. A két sík nem mond ellent, azt mutatja, hogy a jegyzetelés e csoportban akkor nem jelent gondot, ha sikerül megérteni és követni az órát. Azonban éppen e két területen van a legtöbb gond e tábla szerint és a szöveges válaszok alapján is. A jegyzetelés tehát nem a lejegyzés technikája, hanem az előadás követése miatt válik problémássá: választani kényszerül vagy ír, vagy az előadóra nézve követni próbálja az előadást. Nagy részben erről szólnak a 17. kérdéshez érkezett szöveges válaszok is. (5. táblázat) Egy esetben a C-printtel kapcsolatos tapasztalatokat említ a válaszoló. Ott az előadás követhetősége és a jegyzet elkészülte egyszerre oldódik meg. 5. táblázat 17. kérdés: Legnagyobb kommunikációs problémák, és a javasolt megoldások kérdőív Probléma leírás és a megoldások száma a tanár hátat fordít nekem és a táblának beszél Megoldás: feliratozást, anyag 3 megkapását óra előtt, hogy nagyjából képben legyek, hogy miről is lesz szó az órán illetve tudjam tartani az iramot ZH vizsgáival irásbelin a hallásérültek gyakran szük szavuan irják le és ezt nagy mértékben szinte rosszra minősitik az eredményünket (teszt feladatoknál nem jelent problémát) 4 Megoldás: Angliában a tábla fölött ahogy beszélt a tanár úgy autómatikusan feliratozva jelent meg. Itt is be lehetne vezetni de nagyon költséges de igy még azoknak számá is jó akik nem halloták meg a tanárok előadását vagyis akik lemaradtak HA velem szemben lenne az oktató talán még érteném is, de nem várhatom tőle el en vagyunk az előadáson-, hogy csak velem foglalkozzon Megoldás: egy 5 jeltolmács, aki orálisan is tud tolmácsolni és egy jegyzetelő tolmács (aki akár saját laptopomba írja a hallott szöveget vagy a digitális diktafonra felvett előadást lejegyzetelné és azt akár ban is megkaphatnám. nagy előadó termek esetén technikai feltételek sokszor nem adottak a kihangosításhoz így a 6 középső soroktól már nem hallan jól i a tanár beszédét Megoldás: mikrofont, kihangosítást Mivel az előadások szövegét nem értem, ezért problémáim vannak a téma szakszerű kifejtésével a vizsgákon, úgy, ahogy azt a tanárok elvárják. Megoldás: Jobb beszédértés 8 -akár jobb hallókészülékkel, akár tanárok beszélnének, egy nagyothalló számára érthetőbben-, de leginkább a megfelelő jegyzethez való hozzájutás segítene. Órákon vagy előadásoon nem nagyon értenem szájról olvasni tanár szájából. 9 Megoldás: Jegyzetból tanulás, csoporttársak segítségével és korepetálásokat. A vizsgák alkalmával nem mindig tudják a tanárok, hogy csak szájrólolvasva értem meg őket, elkezdenek kiabálni, ill. ingerültek lesznek, továbbá a fénynek háttal állnak/ülnek az irodájukban, így jelentősen megnehezítik a szájrólolvasást. A szóbeli kérdésekre sokszor azonnali választ várnak, holott időre lenne szükségem a válasz 11 megfogalmazására, mert először a kommunikáció technikai részét kell értelmeznem, s ez is időt igényel. Sokszor úgy értékelik az előzetes kis hallgatásomat, hogy nem tudom igazán a választ. Továbbá néha szóban adják meg az írásbeli kérdéseit, amit nem mindig értek meg, sőt tartok a félreértéstől is, mindig leellenőrizetetem a tanárral. Továbbá nem mindig adnak lehetőséget a tételek kidolgozására, későn vagy egyáltalán 9

10 nem adnak ki tételsorokat, így sokszor nem tudom behatárolni jegyzet hiányában a tanyanyagot magamnak a vizsgákra való felkészülés során. Évfolyamtársaktól elkért jegyzetek nehezen értelmezhetők. A jegyzetelés hiánya komoly probléma, nem tudok egyszerre szájrólolvasni és jegyzetelni, vagy pedig egyáltalán nem megy a szájrólolvasás a tanár alkati sajátossága (szája, szakálla, fogazata, stb.), ill. a szituáció (háttal áll, fel-alá sétál) miatt. megoldás: Többnyire írásbeli vizsgáztatási módot kérek a tanároktól, ha a vizsga módja egyébként szóbeli lenne. Sosem tudhatom előre, kit mikor érthetek, milyen lesz a kommunikációs szituáció, így bebiztosítom magam ezzel. Mindig írásban legyen a vizsgakérdés és a válaszom is. Továbbá legyenek mindig egyértelműek a vizsgakövetelmények, jól behatárolhatók a tananyagok, jegyzeteket is jó lenne netes formában közzétenni. Tételsorokat mindig tegyék ki a nyilvánosságra. Előadások vizualitása: powerpoint, digitális tábla; idegen szavak, nevek leírása a táblán, stb. Feliratozva legyenek az előadások. Különböző változtatások (időpont, tanrend, tananyag, stb.) időben legyenek közölve, frissítve. Jeltolmács segítség nélkül nem udok követni az elhangzott előadást, jegyzetelő nélkül 12 nem tudnék haladni (pl.otthon nincs igazi jegyzetem, amiből tudnék tanulni, fontos lenne az előadáson elhangzottak is) Megoldás: Jeltolmács, jegyzetelő (mindig biztosítva legyen) Nem megy az információcsere.nem hallok semmit,főleg,ha háttérzaj van.nem tudok kapcsolatba lépni a társaimmal.mert nem merek megszólalni és nem is tudok.és ők nem nyitnak felém,mert csodabogárnak tartanak.nem tudom,kihez forduljak segítségért. 13 Megoldás: jegyzetek birtokbavétele(tananyag,előadási anyag,gyakorlati anyag birtokbavétele,mert segítség nélkül képtelen vagyok rá).személyes konzultáció a tanárokkal(önök vagy én vagy mind a kettő) Az egyik legnagyobb problémám, mikor a tanár kikéri a diákok véleményét egy adott témáról. Nagyon gyakran követhetetlen, hogy éppen ki beszél, nehéz betájolni, ha messze van akkor mlg a száját is nehéz olvasni, e mellett nehezemre esik megérteni őket, mert nem mindig hallom. Megoldás: Egy szakképzett jegyzetelőt Az Amerikai 14 Egyesült Államokban töltött tanulmányi éveim alatt megismerkedtem a C-Printtel, amikor egy szakképzett jegyzetelő laptopon jegyzetel, és a gépet összekötik a teremben lévő TVvel így teljes mértékben követhető volt nem csak az órai anyag, hanem a diákok párbeszédei is. A gyakorlati órák lehetnek, amikor 6-8 éves gyerekekkel kell foglalkozni. Ebben a korban nehéz velük a kommunikáció. Nem csak gyakorlati órákon, hanem a munkában is 15 lehetnek később. Természtesen a összeszokik a tanár és a gyerekek, és ezáltal jobban megérthetik egymást. Megoldás: A türelmet, hogy idővel összeszokhassák egymást. 17 másokkal kommunikáció Megoldás: több segítség hallóktól Nagyobb csoportban (pl.3-4 ember között) követni a kommunikációt. Az órán pl. ha tanár kérdez vmit, vmelyik diák bemondja a választ, nem biztos, hogy értette ill. 18 hallotta a diák válaszát. Jó lenne, ha tanár megismétli a választ, megválaszolja a kérdést. Megoldás: Ahogy az előbb említettem, tanácsos tanárok rutinjába beépíteni a válaszadást. Pl. Tanár: Hány nyakcsigolya van? Vki: 7 Tanár: Igen, 7 nyakcsigolya van. Mivel súlyos nagyotthalló vagyok ezért nehezen értem meg amit mondanak. Megoldás: A 19 megoldás hogy artikulálva beszéljenek hozzám! 20 Ha nincs jelnyelvi tolmács mellettem. Megoldás: Jelnelvi tolmács a megoldás. Nehezen, szinte soha nem tudom követni a tanárok beszédeit az előadások során. Megoldás: Csakis jelnyelvi tolmács rendszeres jelenléte szükséges (a jelnyelvi tolmács 22 jelenlétének hátránya is van: jelynelvi tolmácsolás alatt nem lehet készíteni az órai jegyzetet), és talán, ha a tanárok több jegyzetet tudna projektoron vetíteni. Nem hallom rendesen, így nem is értem az előadásokat - főleg a nagyobb előadókba - és 23 sajnos ezt miatt több információ nem jut el hozzám. Megoldás: Sajnos hallókészüléket kell beszerezzek. Az előadáson hallott tananyag írása, odafigyelése és jegyzetelés. Megoldás: a jegyzetek 24 készítése 10

11 5.1. Hangsúlyos problémák: 1. A tanároknak nincs alapvető információjuk sem a hallássérültet lényegesen érintő körülményekről a tanárok tájékoztatása sokat segíthetne a helyzeten 2. Óra követése általános probléma, több okot is kifejtenek. előzetes vázlat kiadása segítene, vagy szinkron feliratozás, vagy C-print alkalmazása. 3. Nyelvkezelési probléma - a tanárok tájékoztatása sokat segíthetne a helyzeten 4. Oktató fizikailag nem érthető, távolság, stb. miatt orális tolmácsolás segíthetne 5. Az előadók jobb bemikrofonozása is megoldás lehet sok esetben 6. A vizsgákon a leadott anyaggal kapcsolatos szakszöveg használat nehézségei 7. A siket hallgatóknak a szöveg megértése külön nehézség forrás: külön lépés. Szemben azzal, hogy a hallók esetében ez automatikus. Az értelmezés lelassítja a kommunikációt, s különösen vizsgahelyzetekben hátrányos helyzetbe hozza a hallássérült a hallgatót. 8. Ha az óra jeltolmácsolt, akkor jól érthető. A jeleni tudó hallgató számára, de nem lehet közben jegyzetelni Ki kell emelni a felsoroltak közül, hogy a tanároknak az átlagpolgárhoz hasonlóan nincs reális képük arról, hogy a halláskárosultaknak milyen jellegűek a kommunikációs nehézségeik. A hallás útján való kommunikációt nem tudja gördülékenyen kiváltani az írás, Nyelvi nehézségek is gyakoriak, Félelmek blokkolják a közléseket, Szövegértési problémák, Lassúbb reakcióidő, lassúbb kommunikáció A segítő eszközök között (a jegyzetelés támogatása mellet) legalább olyan hasznosnak, vagy még fontosabbnak mutatkozik a tanárok alapvető képzése, tájékoztatása a nagyothalló és siket hallgatókkal kapcsolatos mindennapi helyzetekről és a segítésük lehetőségeiről. 6. A jegyzetelés támogatáshoz való viszony A hallgatók számára a Jegyzeteléssel kapcsolatban nyitott kérdést a 18. kérdésben tettünk fel. Itt a szöveges válaszokból jól körvonalazódnak a jegyzeteléssel kapcsolatban megoldást igénylő helyzetek és összefüggések. A hallgatók válaszaiban félkövér betűtípussal jelöljük a kiemelendő részeket. A szöveges problématérkép után a jegyzeteléssel kapcsolatos igények nagyságbeli viszonyait áttekintő összesítéseket szerepeltetjük. (Mely tantárgyaknál, milyen helyzetekben, milyen arányban igényelnék a jegyzetelő szolgáltatásokat.) 11

12 6. táblázat 18. kérdés (az órai jegyzetelést hogyan lehetne megoldani, könnyebbé tenni az ön számára?) kérdő ív szám a 1 3 jegyzetelés segítésére módok Szerintem nem lehet ezt megoldani, mert egyszerre nem tudok figyelni is meg írni is. Ha figyelek, akkor a tanárt kell néznem, mert hallás után nem értek semmit. Jegyzetelés közben meg ugye a papírt nézem, közben meg tovább mondja az anyagot a tanár. Ezért inkább nem jegyzetelek, hanem megpróbálok valamit megérteni az órákon, a jegyzeteket pedig megszerzem egy szorgalmas társamtól, aki az apróbb dolgokat, megjegyzéseket is általában leírja. diáktárs érthetően és szépen jegyzetel, de sokszor ez sem elég, tanárban sokszor nem tudatosul, hogy van (nemcsak egy!!!) hallássérült hallgatója órai jegyzetelésnél partnert való bizalmat kellenne biztositani vagyis a tanár fel kell hivnia az 4 előadáson hogy itt van egy hallásérült és sziveskedjék a jegyzeteit odaadni lefénymásolja és vissza adja azoknak akik odaadták neki. (Gimnáziumban volt egy osztálytársom aki nap végén mindig ide adta és lefénymásoltan vissza is adtam ezzel nagy elönnyel tudtam tanulni) 5 az előbb válaszoltam erre a kérdésre 6 a tanár felé kell jelezni a problémát és odaadni az anyagot papír formában(nyomtatva) Bármilyen olyan nagy hatótávoságú, hallást segítő eszköz használata ( MicroVox -szerű eszköz ) amely nem teszi szükségessé számomra a megfeszített koncentrálást csak arra, hogy a 8 beszédet megértsem, és ez a tanár számára sem kínos (pl hogy viselnie kell neki is valami "kütyüt"). 9 azt hogy csak adja meg fontosakat és nem egészet. 10 Kivetítővel. Digitalizált, elérhető előadásanyaggal. Ha lenne egy írnokom, aki mindent le tudna írni helyettem, én meg az előadást megszakítások nélkül tudnám szájrólolvasva követni. Azonban nem minden tanárt értek meg szájrólolvasva sem, így jó lenne, ha az írnok jegyzetelése látható lenne számomra, 11 komputer képernyőjéről, vagy akár kivetítve is (mások számára is hozzáférhetővé téve) tudnám követni az előadásokat. (egyfajta feliratozással), ezt elektronikusan el tudnám magamnak menteni (sőt évfolyamtársak is, akik valamiben akadályozva lennének a jegyzetelésben, pl. betegség) 12 Amint lehet a gyorsgépíró végzettséggel rendelkező gépelne le a laptopra (ha lehet mindent, amiket hallott - nem szelektálva a fontosság szerint-, és ban elküldene nekünk) 13 kinyomtatni kéne az előadás anyagokat a félévre. A fent említett válaszom tökéletes megoldás, hiszen tapasztaltam h rendkívül jól működik, aznap megkapom ben az anyagot, és nekem is sokkal kevesebb energiámba kerül 14 az odafigyelés. (elemzői megjegyzés: a fentebbi táblában szintén 14. sz. szöveg tartozik ide, az említett C-print megoldással) Digitális indigó(diák esetleg pontatlan lehet), 2. Digitális diktafonnal felvett hangot a számítógép szöveggé alakítja át (pontosabb lehet, mint az 1.) ha valaki lejegyzetelné, lehetőleg laptopba, mert sokkal könnyebben olvasható a gépelt 16 jegyzet Sokat segítene, ha óra elején megkapnánk a jegyzet vázlatait(vagy akár félév elején az adott 18 félévit), minden bekezdés előtt, helyet hagyni, ahova fontosabb dolgokat, hozzáfűzéseket lehet írni. 19 Lehetne felirat, dia. Vagy másokkol kérni a jegyzetet. 20 Két jelnyelvi tolmácsot viszek magammal az órára, az egyikük lejeleli a tanári beszédet, a másik tolmács pedig leirja, fél oránként váltakoznak. 21 Vetítővászon segítségével. 22 Ha a jelnylevi tolmács mellett írótolmács is van az előadásokon. Vagy a tanárok előre írt jegyzetet tudnak adni a hallássérült tanulóknak. 12

13 A legtöbb előadónak nem az a fontos, hogy körmöljünk az órán, mert le lehet tölteni az 23 anyagot, így sokkal jobban követhető az óra. Azt a véleményt nem osztom, hogy ha kiadja, akkor nem járnak be az emberek, mert aki akar az bejár, aki nem az úgyis lemásolja a másikról. 24 kölcsönkért jegyzetek, és másolása A szöveges jelzésekből az tűnik ki, hogy a jeltolmácsolás vagy orális tolmácsolás vagy a feliratozás az előadás megértését nagyon jól támogathatja, de a jegyzetelési problémát nem oldja meg. A nagyothalló hallgató ugyanis nem működtethet két csatornát a halló társaihoz hasonlóan: nem tudja folyamatosan venni az előadás szövegét és a jegyzetet írni közben. Vagy az előadás követésében, vagy a jegyzetkészítésben marad le. Nem tudja az előadást szinkron követni, ha váltottan próbálja: a jegyzetelést és a tolmács figyelését is megoldani. Az előadások követése és folyamatos jegyzetelése a hallók esetében is egyszerre nehezen vihető folyamat. A fentiek alapján megállapítható, hogy az olyan megoldások, amelyek a siket hallgatót arra késztetik, hogy egyszerre vegye igénybe az olvasást (szájról, jeltolmácsról, feliratozásról) és közben jegyzetet készítsen, nem lehetnek eredményesek önmagukban. A jegyzetelés önálló megoldását, vagy a más által készített jegyzetek elérhetőségét akkor is megoldani szükséges, ha az előadás követhetőségét feliratozás, vagy tolmácsolás biztosítja. A 25. kérdésben a fentiekkel kapcsolatos nehézségek közt legnagyobb súllyal szerepel (a pénzhiány) mellett: A megszervezést megoldó szervezet, személy hiánya, Az alkalmas jegyzetelők megtalálása, Az előadók oldalán lévő akadályok (gyors, nehéz előadói stílus). Ez utóbbiak ismét a tanári oldal alkalmazkodásának fokozását, az előadók legalább alapvető felkészítésének megoldását emelik ki. A kutatás egyik legfontosabb eredménye az, hogy a problémák egy nagy része a tanárok viszonylag apró, viselkedési jellemzőiből adódnak. A hallássérültek támogatására ez alapján a leghatékonyabb eszközök közé lehet tenni a tanárok felvilágosítását, képzését, a különböző helyzetekre való felkészítését. A kérdőívekben ez az egyik legtöbbet hangsúlyozott probléma. A szövegek alapján optimális szolgáltatáscsomag lehetne: Előadás jegyzetet kiadni előre, vagy a vázlatát, Órán tolmácsolás és/vagy feliratozás, Jegyzetet óra után elérhetővé tenni Oktatókat év elején felkészíteni a napi helyzetek megértésére, kezelésére Egyetemi adminisztratív és tanulmányi teendők, információk siketek számára is elérhető összefoglalóit napi szinten frissen tartva elérhetővé tenni 13

14 6.1. Mekkora arányban vennék igénybe a jegyzetelő szolgáltatást? A jegyzetelés kérdésköre központi probléma a hallássérült hallgatóknál, a megoldásának igénye szintén. A táblázatokban tekinthetők át a kérdőívekből látható arányok. 7. táblázat 20. kérdés: A jegyzetelés segítését ebben a félévben hány tantárgyánál venné igénybe? Hány tantárgynál venné igénybe? - átlag 5,4 A felvett tantárgyak százalékában 70% Hány esetben jelezték a felvett tárgyak 100%-át? 8 2 vagy több tárgy esetében igényelné táblázat Az összes képzési területre jellemző, hogy 50% feletti tantárgy számban van az igény a jegyzetelő szolgáltatásokra 9. táblázat 21. kérdés: A jegyzetelés segítését folyamatosan igényelné? Csak a nehezen érthető oktatóknál Csak a nem jól hallható/látható helyszíneken minden tárgynál, ahol csak elérhető csak egyes tárgyaknál. ˇ melyek ezek a tárgyak? Folyamatosan Időnként, esetenként # Vizuális kommunikáció 2.; # gyakorlati órák, ahol jegyzetelés is van; # szociológia, személyiség és szociál pszichológia, pszichológia; # honlapon elérhető tanári http-s lap; # elméleti tárgyak: edzéstan, pszichológiával pedagógiával kapcsolatos tárgyak; # konzultáció, feladatmegoldások, gyakorlati órák (A # jel egy-egy válaszoló által megadott szöveg kezdetét jelzi.) 14

15 A válaszolók fele korlátozás nélkül, ahol csak lehetséges igényelne jegyzetelő szolgáltatást. A 24 válaszoló közül 23 igényelné a jegyzeteléssel kapcsolatos szolgáltatásokat, (egy esetben nem adott választ) 7. A rochesteri szolgáltatásokhoz való viszony A Rochesteri Műszaki Egyetem hallássérült hallgatókat segítő szolgáltatásairól összesen hárman hallottak (Bölcsész szakos: 1; Informatikai szakos: 1; Műszaki szakos: 1) E témablokkban arról kérdeztük a hallgatókat, mennyire lennének hasznosak a rochesteri segítő eszközök közül kiemelt típusok. A kiemelés indoka (pl.: C-print nem szerepel) hogy a bevezetés szempontjából leginkább reális lehetőségekkel kapcsolatos véleményeket mérjük fel. 10. táblázat 23. kérdés: Felsoroljuk azokat a legfontosabb szolgáltatásokat, amelyek a Rochesteri Műszaki Egyetem egyes kurzusain a hallássérült hallgatókat segítik tanulmányaik során. Kérjük, jelölje meg, mennyire lennének hasznosak az ön számára! Nem lenne hasznos számomra Közepesen lenne hasznos számomra Nagyon hasznos lenne számomra Támogat ó jelölések Támogat ó jelölések aránya mekkora arányban fordul elő: "nem lenne hasznos" mekkora arányban fordul elő: "nagyon hasznos" Erre felkészített, halló diáktársak siketek számára alkalmas módon jegyzetelnek, s elektronikusan letölthető módon elérhetővé teszik. Az előadásokat élőben, folyamatosan feliratozzák % 0% 0, % 9% 0,45 Tantárgyi korrepetálás % 9% 0,55 Hallókészülék használat biztosítása % 30% 0,27 Beszédfejlesztés % 39% 0,18 Életviteli tanácsadás (speciális) % 41% 0,32 Audiológiai vizsgálatok érhetők el % 52% 0,14 Felsőoktatáshoz kommunikációs felkészítő tanfolyamot, vagy 0. évfolyamot indítanak. Orális tolmácsolást biztosítanak előadásokon, szemináriumokon, konzultációkon, Jeltolmácsolást biztosítanak előadásokon, szemináriumokon, konzultációkon, % 52% 0, % 54% 0, % 63% 0,26 15

16 A táblázatot a támogató jelölések aránya szerint rendeztük, s színnel kiemeltük az 50% feletti támogatottsági arányokat és azt, mely esetekben kapott 50% feletti jelölésszámot a nem lenne hasznos kategória. A jegyzetelés támogatottsága a legerősebb, s a leggyengébb a jeltolmács biztosítása. Ennek oka, hogy a válaszolók körében nem általános a jelelés tudás. Ezért előzi meg a jelelést az orális tolmácsolás is. (A szájról olvasni tudás a válaszolók körében 92%) Az indoklások között számos olyan megjegyzés van, amely tartalma árnyalhatja a szolgáltatások feltételrendszerét. A táblázathoz fűzött indoklásokat az M-6. mellékletben szerepeltetjük. 12. táblázat 24. kérdés: A rochesteri segítő szolgáltatásokon kívül, melyik megoldások lennének hasznára a tanulmányai során? Írásbeli anyagok szövegének egyszerűsítése 12 Tanulmányi ügyintézéshez hallássérülteknek szóló útmutatók 16 Egyéb javaslatok: 2 # Havi egyszeri összejövetel, megbeszélni a problémákat, felvetéseket. # Tanároknak is cél szerü lenne megismerniük a jelnyelvet (Két további bővítő javaslat érkezett csak,) 13. táblázat 25. kérdés: Mik lennének legfontosabb akadályai ön szerint a jegyzetelési szolgáltatások gyakorlati bevezetésének? A tényezők "erősorrendje" Akadályozó erő pontszámmal (említések száma szorozva a 3,2,1 súlyszámokkal. A magasabb pontszám jelent erősebb akadályt) legerősebb akadályozóké nt említések száma második legerősebb akadályozóké nt említések száma harmadik legerősebb akadályozóké nt említések száma Elegendő pénz hiánya a bevezetéshez Nincs, aki megszervezze Alkalmas jegyzetelők hiánya Az előadók beszéde túl gyors, nehezen jegyzetelhető Egyes előadók előadási stílusa nehezen jegyzetelhető Nem elég empátia a hallgatóknál Egy halló diák jegyzetét siket hallgató nehezen érti

17 25./B. kérdés: A fentieken kívül fontos akadályozók lehetnek még a következők: # Az előadók mennyire tudják ezt magukávé tenni.; # én eddig mindig kaptam jegyzeteket a halló csoporttársaimtól, de különbözőek a fogalmazási stílusok, és ez hátráltatja a tanulásomat; # Nem tud többre figyelni, tehát egyszerre figyelni és jegyzetelni. Vagy csak figyel az előadóra, vagy jegyzetel, de akkor nem biztos, hogy tud követni, ezért lemaradhat. ; # Perpillanat a pénzt tartom a legnagyobb hátránynak, más nem jut eszembe.; # Nem tudok kommunikálni a társaimmal.becsapnak.nem ismerem ki magam.nem tudom eldönteni,ki nem ver át.kihez forduljak?; # esetlegesen rossz hozzáállás: úgy vélhetik egyesek az intézményen belül, hogy csupán egy-két fogyatékos hallgató miatt nem fognak drága megoldásokhoz folyamodni, számbeliségre hivatkozhatnak... (A # jel egy-egy válaszoló által megadott szöveg kezdetét jelzi.) 14. táblázat 26. Felsoroljuk a Rochesteri Műszaki Egyetem azon szolgáltatásait amelyek a hallássérült hallgatókat segítik tanulmányaik során. Kérjük, jelölje meg, mennyire látja bevezethetőnek önöknél? Hány % a "nem lehetne bevezetni " Hány % a "jól bevezethető lenne" Tantárgyi korrepetálás 9% 74% Erre felkészített, halló diáktársak siketek számára alkalmas módon jegyzetelnek, s elektronikusan letölthető módon elérhetővé teszik. Jeltolmácsolást biztosítanak előadásokon, szemináriumokon, konzultációkon, Felsőoktatáshoz kommunikációs felkészítő tanfolyamot, vagy 0. évfolyamot indítanak. 9% 57% 18% 55% 24% 43% Beszédfejlesztés 29% 43% Az előadásokat élőben, folyamatosan feliratozzák. 36% 41% Hallókészülék használat biztosítása 35% 40% Életviteli tanácsadás (speciális) 30% 40% Orális tolmácsolást biztosítanak előadásokon, szemináriumokon, konzultációkon, 23% 36% Audiológiai vizsgálatok érhetők el 47% 21% A táblázatot a hasznosnak minősítésre eső jelölések aránya (az adott kategóriára eső összes jelölésekhez képest) szerint rendeztük. Felülről lefelé csökken a preferáltság. 17

18 A 26. kérdéshez fűzött indoklásokat az M-7. mellékletben közöljük: 8. Hozzáfűzések a kérdőívekhez (A # jel egy-egy válaszoló által megadott szöveg kezdetét jelzi.) 27. kérdés Kiegészítés, vagy megjegyzés a kérdőívhez: # Remélem sikerü ezeket a nagy segítségnek bizonyuló dolgokat megvalósítani más intézményekben is, ahol szükség van rá, és megkönnyíteni vele a kevésbé épen halló emberek mindennapjait! ; # A C-Printet javaslom, árban nem tudom h hogyan jön ki, sosem kellett érte fizetnem, és nem kötötték az orromra se. Ez nem csak a nagyothalló, de a siket diákoknak is segítene rengeteget!!!; # Audiológiai értelemben siketnek számítok ( db), de súlyosfokú nagyothallónak vallom magam, merthogy nem ismerem a jelnyelvet és valamennyire használni tudom hallókészülékkel a kis hallásmaradványomat (sokszor csak kiegészítő jelleggel). Sok sikert a felméréshez és feldolgozáshoz, remélem lesz ránk kihatással!; # A képzést -tekintettel arra hogy dolgozom- nem nappalin, hanem levelezőn végzem, így csak minden második héten 2 nap van oktatás, bár évfolyamtársaim tudják hogy nagyothallok, ők is dolgoznak, nem mindig sikerül jegyzeteket elkérni tőlük vagy ha sikerül, akkor hiányosan (néha ök is nehezen követik az oktatók előadását). Ezért lenne jó megoldás, ha valaki mellettem ülne és folyamatosan jegyzetelne. Nem feltétlenül gondolam évfolyamtársamra, hanem hivatásos gyors- és gépírókra, mint a bíróságokon. Vagy diktafonra felvett előadást valaki leírná.; # Meg kellene szervezni Rochesteri egyetemi (USA) látogatását itt sok jó dolgot láthatnák és még hasznosabban dolgokat tanulhatunk meg sőt be lehetne szervezni egyetemünkön. Lesz rá garancia ha be tudják vezetni ezt akkor sok hallásérült jelentkezni fognak az egyetemünkön. Sőt Magyarországon ez lene az egyedüláló egyetem ahol haláskárosultak részére is nyilnak lehetőségeink. Sok hallásérültekkel beszélgettem és sokan azért nem mernek bele vágniuk az egyetemekre mert nem fogják érteni vagy nem fognak együtt müködniük velük igy sok sok halláskárosult számára képtelenek tartanak hogy jelentkezenek. Nagyon sok kiváló tanulók vannak csak félnek a nem együtmüködéstől. ANNYIT TUDOK NÉPSZERÜSITENI HOGY KÖRBE JÁRNÁK MAGYARORSZÁGON AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS A KÖZÉPISKOLÁKBAN AHOL A HALLÁSÉRÜLTEK TANULNAK HOGY ITT AZ EGYETEMÜNKÖN MÜKÖDI A HALLÁSÉRÜLTEK SZÁMÁRA IRÁSOS RENDSZER ÉS SEGITŐ KEZÜEK A TANÁROK ÉS A DIÁKOK KÖZÖTT. ; # arra kérném meg a kedves kollégákat, hogy e kérdőívvel kapcsolatos dolgokat (már ami publikus persze) kérem osszák meg velem is, hogy esetleg milyen eredmények születtek stb. címem: Köszönöm szépen; # Számomra a legfontosabb az érthetően leírt jegyzet illetve a személyes korrepetálás. 18

19 9. Összegzés egyszerre nem tudok figyelni is meg írni is. Ha figyelek, akkor a tanárt kell néznem, mert hallás után nem értek semmit. Jegyzetelés közben meg ugye a papírt nézem, közben meg tovább mondja az anyagot a tanár. 1. A visszaérkezett kérdőívek több felsőoktatási intézményt is érintenek, vegyes összetétellel a szakok és az életkor tekintetében. Statisztikai értelemben az elemzett darabszám nem tekinthető véletlen mintának, tervezés szempontjából azonban a felmérés céljait megbízhatóan teljesíti. (Megadja a problémalistát, preferált megoldásokat, összefüggéseket. 2. Problémacsoportok: a. Ha az óra tolmácsolt, vagy feliratozott, akkor jól érthető, de nem lehet közben jegyzetelni b. A tanároknak nincs alapvető információjuk sem a hallássérültet lényegesen érintő körülményekről, napi helyzetekről c. Az óra követése általános probléma, több okot is kifejtenek d. Nyelv kezelési problémák, a siket hallgatóknak a szöveg megértése külön nehézség forrás. Az értelmezés lelassítja a kommunikációt, s különösen vizsgahelyzetekben hátrányos helyzetbe hozza a hallássérült a hallgatót. e. Oktató fizikailag nem érthető, távolság, rossz mikrofonozottság, stb. miatt. f. A diáktársak hozzászólásait különösen nem lehet követni, mert nem mindig látható a beszélő 3. A preferált sorrend a lehetséges támogató szolgáltatásokat tekintve: 1. Elsősorban, egyenrangúan: a. Az előadás követésének, megértésének támogatása, valamint b. a jegyzetelés támogatás 2. Másodsorban: órai vázlatokat előre meg kellene kapni, 3. Harmadsorban: az eligazodást, egyetemi információk megszerzését segítő segédletek 4. Jegyzetelés támogatás esetén a leghatékonyabbnak azt a módot tekintik, hogy: egy alkalmas, képzett jegyzetelő jegyzetel, s elektronikusan elérhetővé teszik. 5. A jegyzetelés támogatási igénye mennyire általános? Nincs akinél valamely kérdés kapcsán ne fordulna elő a szükségessége. A tantárgyak 70% -ára igényelnék átlagosan. 19

20 6. A rochesteri eszközök közül nagyon hasznosnak tartanák 1. Leginkább: Erre felkészített, halló diáktársak siketek számára alkalmas módon jegyzetelnek, s elektronikusan letölthető módon elérhetővé teszik. 2. Másodsorban: Az előadásokat élőben, folyamatosan feliratozzák 3. Harmadsorban: Tantárgyi korrepetálás 7. A rochesteri eszközök közül reálisan bevezethetőnek értékelték: 1. Tantárgyi korrepetálások 2. Erre felkészített, halló diáktársak siketek számára alkalmas módon jegyzetelnek, s elektronikusan letölthető módon elérhetővé teszik. 3. Jeltolmácsolást biztosítanak előadásokon, szemináriumokon, konzultációkon, 8. A jegyzetelő szolgáltatás bevezethetőségének akadályai között kiemelt problémák sorrendje: 1. pénz hiánya 2. megszervező (személy) hiánya, 3. alkalmas jegyzetelők hiánya 4. előadók stílusa, gyorsasága nem teszi lehetővé 20

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata

Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata Nyelv és s kommunikáci ció a magyarországi gi siketek körében: k egy országos felmérés s bemutatása Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata Esélyegyenlőség a Nyelvtanulásban Kutatócsoport Angol

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karának

Gépészmérnöki és Informatikai Karának A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának 2009/2010 TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓ KURZUSÉRTÉKELÉSE Készítette: a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés Audiológia modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés Audiológia modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Valószínűségszámítás és statisztika

Valószínűségszámítás és statisztika Valószínűségszámítás és statisztika Programtervező informatikus szak esti képzés Varga László Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Matematikai Intézet Természettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre! Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai Oktatási Szakcsoportjának véleménye Elküldve: 214. 3.2. Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése

Oktatói munka hallgatói véleményezése Oktatói munka hallgatói véleményezése Elkészítés dátuma: 2016.05.06. 13:19:42 Kar: Állam- és Jogtudományi Kar Tárgy: Alkotmányjog 2. gyakorlat - J3:AJ (20):2 Kurzus: J3:AJ (20):07 Oktató: Vissy Beatrix

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Jelnyelvi alapismeretek

Jelnyelvi alapismeretek Jelnyelvi alapismeretek a hallássérülés siketek és jelnyelvek: főbb vonások a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások oovoo & Skype alkalmazási ismeretek A hallássérültek Siketek Nagyothallók

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

2. AZ FNO ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TEVÉKENYSÉGCSOPORTOK... 2.3.3 ábra A siketek és nagyothallók kommunikációs csatornái a személyes kapcsolatokban

2. AZ FNO ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TEVÉKENYSÉGCSOPORTOK... 2.3.3 ábra A siketek és nagyothallók kommunikációs csatornái a személyes kapcsolatokban 76 2. AZ FNO ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TEVÉKENYSÉGCSOPORTOK... 2.3.3 ábra A siketek és nagyothallók kommunikációs csatornái a személyes kapcsolatokban Az egyik szokásos módja a hallók és siketek közötti kommunikációnak

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill.

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill. 7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban Pedagógiai értékelés fogalma: Az értékelés során értéket állapítunk meg: közvetlenül: közvetve: - valamilyen

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Hungary

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Hungary ZA780 Flash Eurobarometer (Accessibility) Country Questionnaire Hungary EB FLASH - Accessibility - HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett neme Férfi Nő KÉRDEZD

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS HARMADIK NYELV A nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus - vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók leggyengébb csoportjában Fűköh Borbála

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Győr-Moson-Sopron megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

III. melléklet. OKJ monitoring vizsgálat. Kérdőívek

III. melléklet. OKJ monitoring vizsgálat. Kérdőívek III. melléklet OKJ monitoring vizsgálat Kérdőívek 1. kérdőív - Vélemény az áttérés sikerességéről III. melléklet 1.1. A modulrendszerű képzésre való áttéréshez (program-átalakítás, új rendszerű vizsgák)

Részletesebben

Frissdiplomások 2011

Frissdiplomások 2011 Frissdiplomások 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a 2008-ban illetve 2010-ben végzettek körében Módszertani összefoglaló Készítette: Kiss László Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 február

Részletesebben

Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting Kft. 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B. Budapest, 2014. szeptember

Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting Kft. 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B. Budapest, 2014. szeptember Web: www.studiumakademia.com E-mail: info@studiumakademia.com Facebook: www.facebook.com/studiumakademia Cím: 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B Tel: 06-70-420-2700 Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Tolmácsszolgálat jele Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 A siket

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ.

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ. A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ N=35 fő 35 fő/ 23 fő, azaz a válaszadók 65,71%-a tudta értelmezni

Részletesebben

Az emelt szintű érettségi statisztikái a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon

Az emelt szintű érettségi statisztikái a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon Szeged, október 30. Tevesz Gábor okt.dh. Miről lesz szó? 1. Érettségi adatok 2015 2. Felvételi adatok 2015A 3. Felvételi után (VIK) a) Felmérők b) Első félév

Részletesebben