Az első három év. Rugalmasság VÁLASZ AZ OLVASÓ LEVELÉBŐL:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az első három év. Rugalmasság VÁLASZ AZ OLVASÓ LEVELÉBŐL:"

Átírás

1 Az első három év Rugalmasság AZ OLVASÓ LEVELÉBŐL: Sok itthoni vitánk fogalmaztatja meg velem a kérdést: Történt-e tudományos vizsgálódás, kutatás az utóbbi években, hogy tulajdonképpen mire van szüksége a legkorábbi hetekben-hónapokban (években) a kisgyereknek: következetes szigorra, vagy babusgató engedékenységre, mitől lesz egészségesebb, többet bíró, többet kibíró felnőtt. Nagyobb korukban már feltűnő, hogy milyen nagy a különbség teherbírásban az egyes gyerekek között Mi áll a gyerekek, egyes szerencsés gyerekek nyugodt magabiztosságának hátterében? Nem veszik föl, de legalábbis elég jól kibírják még a sértéseket, esetleges csúfolásokat is (amitől persze a csúfolóknak elmegy a kedvük a folytatástól, és újabb áldozatot keresnek). Mások meg, például új helyre kerülve, szinte belerokkannak, hogyha rájuk szállnak az addigra már összeszokott gyerekek VÁLASZ Az utóbbi években úgynevezett rezilienciakutatások folytak (tudomásom szerint elsősorban Angliában). Resilió, resilere latin ige, és azt jelenti, hogy visszaugrik, visszapattan (esetleg: összehúzódik, zsugorodik). Valami, például egy rugalmas anyag, megfeszítés után visszaugrik az eredeti

2 8 NAGY CSALÁDKÖNYV formájába, ellenálló ereje van. A reziliencia éppen ezt az ellenálló képességet jelenti; az eredeti forma megtartására való képességet, a stabilitást. A kutatásokban a személyiség stabilitását, tűrőképességét, teherbíró erejét. M. Rutter és E. Werner öt pontban összegzik kutatásaik eredményét a korai gyermekkori hatások cambridge-i kiadású Kézikönyvében. (Cambridge University press, 2000.) A kisgyereknek tehát ahhoz, hogy felnőttkorában majd rugalmas, ellenálló személyiség legyen, a következőkre van elsősorban szüksége: 1. Egy személyhez fűződő, megbízható, stabil kapcsolatra. Ez a személy legtöbb esetben az anya, de nem szükségszerű, hogy ő legyen az. Ami fontos, ami nélkülözhetetlen, hogy kezdetben ez egyetlen személy, és nem változik. Később természetesen társulhatnak mások is, de az egyetlen személy fontosságára az élet kezdetén a neurológiai kutatások is egyértelműen rámutatnak. Azután fokozatosan jelentőséget nyerhet előbb egy második személy általában az apa, majd később harmadik-negyedik becsatlakozók is megjelenhetnek (nagyszülők vagy más közeli rokon, barát), de nem a kezdet kezdetén. 2. A felnövekvő gyereknek magabiztos környezetet kell megtapasztalnia. Ez elsősorban azt jelenti, hogy semmiféle döntést nem neki kell meghoznia, ettől környezete megszabadítja, helyette döntenek, magabiztosan. Ez biztonságot ad a gyereknek, és lehetővé teszi, hogy bízzon környezetében. Ez az ősbizalom mélyről fakadó érzés (ahogy erre a magyar Szondi Lipót is rámutatott), melynek lehetőség szerint nem szabadna sérülnie. Átadhatom magam a világnak, az engem érő benyomásoknak tegyük hozzá: boldog és kíváncsi érzékelésben, nem érhet baj; mindig és minden körülmények között rábízhatom magam engem elfogadó és nekem jót akaró környezetemre. 3. A kisgyerek közvetlen utánzással tanul a környezetében levő példák megtapasztalásából. Legyen ez a példa nyelvi, mozgásos, érzelmi, célra irányítottan cselekvéses vagy bármi egyéb. (Török Sándor egyszer nagyszerű kis glosszát írt arról, hogy a felnőttek mi mindent tiltanak meg a gyereknek,

3 AZ első három év 9 amit ők maguk előtte, példát mutatva művelnek. Legyen szó dohányzásról, alkoholról, televíziózásról vagy bármi egyébről esetleg éppen: a csúnya beszédről.) Nem veszik tudomásul, hogy a gyerek kiszolgáltatott utánzó, nem tud nem utánozni, és a megélt példával szembeszegülő szóbeli utasítás hatástalan marad. (A. Bandura kutatások sorát szentelte annak a kérdésnek, hogy vajon a gyerek, a kisgyerek tanulása értelmi tevékenység-e vagy egyáltalán nem, hanem az ellenállhatatlan utánzás vágya hajtja. A mindennapokban is tapasztalhatjuk, hogy a kisgyerek nem értelmi erőfeszítéssel és szorgalommal tanulja meg két-három év alatt az anyanyelvét (egy egész nyelvi struktúrát elsajátítva a hangzóformálástól a tárgyas ragozásig, anélkül, hogy tudna róla), hanem önkéntelen, nem szándékos utánzással.) Az iskolának tudnia kellene róla, hogy tízéves koráig a gyerek igazán könnyen és gond nélkül a cselekvés utánzásából tanul, és nem pedig a fáradságos értelmi erőfeszítésből. Éppenséggel a matematikai műveletekben is a szokásrend kialakítása a döntő, és nem a megértés. A kívülről megkapott biztos, jól utánozható szokásrend önbizalmat ad a gyereknek mindabban, amit így elsajátított. (Christof Wiechert, aki a Waldorftanároknak szóló Körlevélben ismerteti e kutatásokat, emlékeztet arra, hogy a steineri pedagógiai rendszerben is a tizenkettedik életév körül kezdődik a tanulással kapcsolatos kognitív munka, az ítélőerő megerősödésével; ekkortól kezdve már nem a szokások vezetik és határozzák meg a sikeres tanulmányi tevékenységet ) 4. A gyerekeknek jól tagolt, minőségi időélményekre az idő érzékelhető, tapasztalati átélésére van szükségük. A reggel és az este hangulatai és szertartásai fontosak. Ősz és tavasz, nyár és tél különbözőségének átélése, a különböző kultúrák ünnepei mind arra készítik fel a gyereket, hogy a későbbiekben magából kiindulva tudja idejét tagolni, életét alakítani. 5. És végül a gyerekek iskolai élményét illetően a pozitív tapasztalatoknak kell(ene) dominálniuk. Az iskolai sérülések egész életen át tartó hatásai egyértelműek.

4 10 NAGY CSALÁDKÖNYV Az alapkérdés: elfogadja, elismeri-e a tanár a gyereket, a maga egyediségében. Az elfogadás hiánya: traumatizáló. És végül: a traumák feldolgozásának lehetőségét, a gyógyító erőt a művészetek adják meg ebben a viszonylatban. Tehát: Egyetlen stabil személy az élet kezdetén, biztonságot adó környezet, megfelelő, utánozható példák, lehetőség a tagolt idő minőségi átélésére, elfogadás az iskolában ezek alapozzák és adják meg a személyiség rugalmasságát, ellenálló képességét, ezektől lesz egészségesebb, többet kibíró felnőtté a gyerek. Tücsökringató Legelső élményünk, még születésünk előtti időszakból, hogy halljuk anyánk szívének szabályos, ritmusos dobbanását, érezzük minden mozdulásánál, ahogyan ringatózunk. Körülvesz minket, körülölel a biztonságot adó anyaméh. Valaha az újszülött gyermek első játéka volt, hogy anyja az ölébe vette, ringatta, megérintgette, testrészeit megnevezte egy rövid mondóka segítségével: Itt a füle, / itt az orra, / itt pedig a harapója! / Itt a keze, / itt a lába, / itt meg a kis hasikája. Ezek a játékok mintegy a folytatását jelentik az anyaméhbeli élményeknek. Újra és újra felidézik a gyermekben azt a jó, biztonságos állapotot, közben segítik az átmenetet, gyengéden átvezetnek a kinti világba. Anyaként fedeztem föl az ölbeli játékokat. Saját gyerekkoromból emlékeztem néhány kedves játékra, a simogató Ciróka-marókára, a tenyeret csiklandozó Kerekecske-gombocskára. * Öt év után újra kapható Sándor Ildikó Tücsökringató című könyvecskéje az ölbeli játékok gyűjteménye.

5 AZ első három év 11 Az óvónők a legtöbb óvodában ismerik és alkalmazzák az ölbeli játékokat, méghozzá az óvodai beszoktatás időszakában. Ölbe veszik a kicsinyeket, cirógatják, mondókáznak. Így segítik át az apróságokat a naponkénti elválás nehéz pillanatain, egyben ők maguk teremtenek meghitt, szeretetteljes, biztonságot adó kapcsolatot, amely egész későbbi együttműködésüket alapozza meg figyelmeztet szerzőnk. Minden óvodában így kellene, hogy legyen és persze a bölcsődékben is. A saját test megtapasztalását, tudatának kialakulását, határainak átélését és ezzel az én-határok fokozatos megerősödését segítik ezek a játékok. Ezek vezetnek el a belső világ és a külső világ elkülönítő megtapasztalásához, és kimunkálják az átjárhatóságot a kettő között. És a szülők? Ők hol tanulhatják meg ezeket? Boldogabb országokban már a középiskolákban is szóba kerülhetnek, a családi életre nevelés tantárgyának részeként. De nálunk is vannak baba-mama klubok, gyerektáncházak és egyéb alkalmak, ahol a nagy családokból kiesett, mai, nukleáris családok újra feleleveníthetik a hagyományt. (A nukleáris család, a csak szülő(k)ből és gyerek(ek)ből álló család.) Ringatás, höcögtetés, lovagoltatás, hintáztatás, táncoltatás vagy egyszerűen csak az érintések sokasága (például a testrészek megnevezésénél) az érzékelés valódi iskolája. Iskolázza a tapintást, a hallást, a látást, a statikus érzékelést (egyensúlyérzék), az úgynevezett kinetikus érzékelést (a saját test érzékelését), a hőérzékelést és még sorolhatnám az érzelmi érzékelés egyre finomabb fajtái felé haladva (dallamok, ritmusok ). Ez az igazi az életkornak megfelelő fejlesztés! (A többire nincs szükség!) Tudjuk például ma már újra tudjuk hogy a hintáztatás, a belső fülben levő, az egyensúly érzékelésért is felelős úgynevezett vesztibuláris rendszer ingerlése, általánosan fejlesztő és jótékony hatású a központi idegrendszer alakulóban levő folyamatait illetően. (Volt egy rövid időszak, amikor a ringatást, hintáztatást tiltotta a tudomány legalábbis egyes irányzatai, mond-

6 12 NAGY CSALÁDKÖNYV ván: kábít!, azóta kiderült, hogy ez a kábulat fontos idegrendszeri folyamatokra serkentő hatású.) És persze ne feledkezzünk meg a mondókák, csiklandozók, dúdolók aranyos humoráról sem, amelyik mélyről fakadó, érzelmileg telített humor. A kisgyerek igazi felnőtt társa mindig a játszótárs figyelmeztet már a huszadik század közepe táján Karácsony Sándor. Ezekben a játékokban együttműködés valósul meg, szoros testi kapcsolatban, amely serkenti az érzelmi, bizalmi kapcsolat kialakulását és ezen alapul kisgyerekkorban minden tanulási folyamat. Hamarosan a kisgyerek is tudni fogja a játékot, kéri, irányítja, szervezi és ezzel erősödik kompetenciaérzése, figyelmeztet szerzőnk. (Vagyis, hogy ő is a kisgyerek is tudja, hogy miről van szó, ért hozzá!) Könyvecskénkből megtudjuk, hogy milyen (karfa nélküli) széken és hogyan kell ülnünk a játékok egy részéhez, míg a többihez jó a földön is, puha szőnyegen vagy párnán. Nagyszerű példáit ismerjük meg e játékok konfliktusoldó, megnyugtató hatásainak is. Mindig újra AZ OLVASÓ LEVELÉBŐL: Első gyermekem születésére készülünk. Jó pár könyvet elolvastam a csecsemőgondozásról, és most már nagyjából fogalmam sincs, mi a követendő. Két módszert látok alapvetően. Az egyik: szoktassuk az újszülöttet rendszerre, amelyben megfelelő időközönként követi egymást az evési, alvási és játékidő. A másik: hordozókendőben kössük magunkra, legyen rajtunk szinte egész nap, hagyjuk, hogy a kendőben aludjon

7 AZ első három év 13 vagy egyen, amikor csak szükségét látja. A hordozókendős anyukák zászlajukra tűzték a biztonságosan kötődő nevelést. Kérdésem éppen ez lenne. Valóban szükség van a biztonságos kötődéshez hordozásra, és éppen ezt zárom ki saját szobával, kisággyal és babakocsival? * Bence szeret óvodába járni. Mindkét óvó néni aranyos, az egyiket egyenesen imádja. A nagymamák gyakran kérdezik: mit tanultatok az óvodában? Mire Bence: játszottunk! Csak? Mostanában már a férjem is kérdezi: Mit csináltatok? Bence egyre kevésbé válaszol. De hát közeledik az iskola! kiáltott fel a tegnapi, vasárnapi ebédnél az egyik nagymama, történetesen az én anyám. Aggódjak? Bence virul VÁLASZ Két szülői levélből idéztem, két olyan kérdést, ami mindig újra felmerül. Ez fontosságukat is jelzi ezért mindig újra kell rájuk válaszolni. Az elsőre azt mondanám: egyik út sem jó, dogmaszerűen. Valamennyire tartunk valamiféle ritmust, de rugalmasan. Gyerekünket kocsiban tologatjuk, de ha jó nekünk is, és úgy könnyebb valamikor és valamiért, magunkra kötjük, de természetesen nem kötelezően egész napra, és egyáltalán nem kell, hogy rajtunk aludjon (de ha elalszik az se baj ). Nagyszerű, ha valakinek van saját szobája, kiságya, jó babakocsija is, és van egy remek kendőnk is, amiben magunkra köthetjük a gyereket, mert az tényleg jó. Az is jó! Az indiánok nem elvből kötötték magukra a gyereket, hanem mert így volt praktikus az egész napi élethez, munkavégzéshez, ez volt az adott esetben a lehető legjobb az anyának, és kiderült, hogy ez nem árt, sőt jó a gyereknek is. Mindezek a dolgok sokkal egyszerűbbek és könnyebbek, amikor már itt van a gyerek, és átérzünk valamit abból, hogy vele mi van, velünk mi van, és a kettőt hogyan lehet összehangolni.

8 14 NAGY CSALÁDKÖNYV Ismeri a régi viccet, még az eldobható pelenkák előtti időből: az első gyereknél még mossuk, kifőzzük, vasaljuk a pelenkát, a másodiknál már csak mossuk, a harmadiknál már csak szárítjuk Talán jó lenne mindjárt itt kezdeni az aggodalmakat illetően, de persze ezt nem lehet. Akkor maradjunk annál: csak mossuk valamiféle középúton Ami a másik levél záró kérdését illeti Aggódjak? a válaszom: Ne! Az óvodai nevelés országos alapprogramja leszögezi, hogy az óvodás gyerek legfejlesztőbb tevékenysége a szabad játék. Ha a gyerek virul, és a mit csináltatok az óvodában kérdésre azt válaszolja, hogy játszottunk akkor minden rendben van! Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy az óvó nénik aranyosak, és az egyiket Bence egyenesen imádja, akkor ezzel azt mondtuk, hogy Bence érzelmi biztonságban érzi magát, ami fejlődésének most legfontosabb belső feltétele. (Persze az ilyen óvodában még feltehetőleg elhangzik a mindennapos mese, az óvó nénik szépen és jól beszélnek, azaz jó mintát adnak ebben is az utánzásra, az anyanyelv tiszta és erőteljes használatára, ami a gondolkodás fejlődésének is az alapja!) Játék, mesehallgatás, spontán utánzás ezek az óvodás egész napos hatékony tanulási formái. Ezekben fejlődik. (Külön úgynevezett fejlesztésre csak annak van szüksége, aki valamilyen értelemben sérült, halmozottan hátrányos helyzetű.) Tudnunk kell azt is, hogy az iskolába nem iskolás megy, hanem óvodás, aki majd az elkövetkezendő két-három évben érik lassan iskolássá (a lányok általában előbb, mint a fiúk). Ezt az iskolának kell (kellene) tudomásul vennie Minél tovább marad meg egy gyerek az életkorának életkori szükségleteinek megfelelő környezetben, minél kevésbé siettetik, annál stabilabb alapokra épül fejlődése.

A WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM

A WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM MINŐSÍTETT ÓVODAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet A WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM A program szerzői: Ilona Strazicky Ágnes Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Solymári Waldorf-Óvoda óvónői

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda. Waldorf Helyi Nevelési Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda. Waldorf Helyi Nevelési Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Waldorf Helyi Nevelési Programja Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: Veszprém Megyei Jogú Város 8200 Veszprém, Óváros tér 15. Az intézmény címe és elérhetősége: 8200. Veszprém,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A Waldorf-Óvodapedagógiai Program Megvalósításának helyi sajátosságai. 2011.szeptember 1. Készítette: Skripeczky Ilona

A Waldorf-Óvodapedagógiai Program Megvalósításának helyi sajátosságai. 2011.szeptember 1. Készítette: Skripeczky Ilona A Waldorf-Óvodapedagógiai Program Megvalósításának helyi sajátosságai 2011.szeptember 1. Készítette: Skripeczky Ilona Tartalomjegyzék I. Bevezető II. A mi óvodaképünk III. A mi gyermekképünk IV. Óvodánk

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

Andrek Andrea Léder László. APA-füzet. Szűcs Édua illusztrációival. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kiadványa

Andrek Andrea Léder László. APA-füzet. Szűcs Édua illusztrációival. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kiadványa Andrek Andrea Léder László APA-füzet Szűcs Édua illusztrációival A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kiadványa APA, EZT OLVASD EL! Apává válni nem kevésbé szép és felelősségteljes feladat, mint

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Orosháza, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3.

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07.

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07. NAPRAFORGÓ HÁZ RÜGYMOZDÍTÓ CSALÁDI NAPKÖZI 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik

Részletesebben

Sok anyukát elbizonytalanít a gyermekkori nyelvoktatásról keringő számos tévhit!

Sok anyukát elbizonytalanít a gyermekkori nyelvoktatásról keringő számos tévhit! Sok anyukát elbizonytalanít a gyermekkori nyelvoktatásról keringő számos tévhit! Biztosan Te is gondolkoztál már: Mikor kezdjük a nyelvoktatást? Összekeveri a nyelveket? Beszédhibás lesz tőle? Mindegy

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Galagonya Waldorf Óvoda 2083 Solymár Pilisvörösvári u. 2. OM azonosító: 202871 Készítette: Für Ágnes óvodavezető Solymár, 2014. szeptember 1. Tartalom Programunk... 5 1. ÓVODÁNK

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM ADAPTÁLÁSÁVAL Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Iktatószám: Sokszorosítva 5 példányban. A dokumentum jellege:

Részletesebben

Dr. Szőke Anna A tehetség felismerésének színterei az óvodás korban

Dr. Szőke Anna A tehetség felismerésének színterei az óvodás korban Dr. Szőke Anna A tehetség felismerésének színterei az óvodás korban A huszadik század filozófiájának alapvető felfedezése az a belátás volt, miszerint nem létezik tisztán elméleti tudás minden tudás egyben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. BEVEZETŐ HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL 4. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. BEVEZETŐ HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL 4. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL 4. oldal 2. PROGRAMUNK ALAPELVEI 6. oldal 2.1 Gyermekképünk 2.2 Óvodaképünk 2.3 Programunk rendszerábrája 3. ÁLTALÁNOS NEVELÉSI FELADATAINK, A TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Sajnos azonban nem tudunk mindent megadni, bármennyire is törekszünk rá. Akkor hát mi az, ami a miénk, és amit bármikor továbbadhatunk?

Sajnos azonban nem tudunk mindent megadni, bármennyire is törekszünk rá. Akkor hát mi az, ami a miénk, és amit bármikor továbbadhatunk? Kedves Anyuka/Apuka/Nagyszülő! Nagyon örülök, hogy érdeklődsz az otthondaloló e-bookja iránt! Ezzel bebizonyítottad, hogy nyitott, tudatos és felelős szülő vagy, amihez szívből gratulálok! Kezdhetném azzal

Részletesebben

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013.

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 200535 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

HELEN DORON EARLY ENGLISH

HELEN DORON EARLY ENGLISH HELEN DORON EARLY ENGLISH játékos ANGOL nyelvoktatás. A MÓDSZERRŐL ÉS A LEHETŐSÉGEKRŐL BŐVEBB INFORMÁCIÓT TELEFONON SZÍVESEN NYÚJTUNK! FAZEKAS ANDREA SOPP CSILLA 06-70-615-7176 06-70-340-6853 A módszer

Részletesebben

A BÖLCS BABA. Útmutató a gyerekekhez, fogantatástól két és fél éves korig. Dr. Aletha J. Solter

A BÖLCS BABA. Útmutató a gyerekekhez, fogantatástól két és fél éves korig. Dr. Aletha J. Solter A BÖLCS BABA Útmutató a gyerekekhez, fogantatástól két és fél éves korig Dr. Aletha J. Solter Tartalom Köszönetnyilvánítás 7 Figyelmeztetés 8 Előszó az új kiadáshoz 9 Bevezetés 10 1.FEJEZET A KEZDETEK:

Részletesebben

Irta: Dr. Fekete Barbara Szakmailag ellenőrizte: Dr. Fekete Karolina Illusztrálta: Haui József Borítóterv: Tyihák Katalin Szerkesztette: Rácz Sándor

Irta: Dr. Fekete Barbara Szakmailag ellenőrizte: Dr. Fekete Karolina Illusztrálta: Haui József Borítóterv: Tyihák Katalin Szerkesztette: Rácz Sándor Irta: Dr. Fekete Barbara Szakmailag ellenőrizte: Dr. Fekete Karolina Illusztrálta: Haui József Borítóterv: Tyihák Katalin Szerkesztette: Rácz Sándor Dávid Ildikó Kricskovics Zsuzsanna Kiadás éve: 2008

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

Gondolatok a Waldorfpedagógiáról

Gondolatok a Waldorfpedagógiáról wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 1 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 2 Gondolatok a Waldorfpedagógiáról A Kecskeméti Waldorf Óvoda és Általános Iskola kiadványa Nem az a feladatunk,

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben