Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára"

Átírás

1 Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő témakörökből fognak kérdések előfordulni: Órák témái: A pszichológia tudománya és annak kialakulása A pszichológia tárgya és feladata. A pszichológia és más tudományok kapcsolata. A pszichológia ágazatai. A pszichológia történeti gyökerei. A pszichológia főbb irányzatai. A pszichológia módszerei. (személyiségvizsgáló módszerek is) 1. Mi a pszichológia? 2. Mivel foglalkozik a pszichológia? 3. A lelki jelenség fogalma? 4. Ábrázold a pszichológia és más tudományok kapcsolatát! 5. Sorolj fel 5 alapkutatást! 6. Sorolj fel 5 alkalmazott területet! 7. Röviden írd le Platón elméletét! 8. Röviden írd le Arisztotelész elméletét! 9. Röviden írd le Descartes elméletét! 10. Mi a tabula rasa? Hol tanultuk? 11. Mi az asszociáció elve? Hol tanultuk? 12. A pszichológia mikor vált önálló tudománnyá? (Mikor, hol, ki mit csinált?) 13. Sorold fel a pszichológiai irányzatokat! 14. A viselkedés fogalma 15. Melyek a pszichoanalízis módszerei? 16. Mutasd be Rogers elméletét röviden! 17. Rajzold fel a Maslow piramist, nevezd meg a szükségleteket! 18. Mi az introspekció? (Jelentés + fogalom) 19. Mi a megfigyelés? 20. Mi az esettanulmány fogalma? 21. Mi a kísérlet fogalma? 22. Írj példát a kísérletre! 23. Az objektív teszt fogalma 24. A projektív teszt fogalma Órák témái: A viselkedés biológiai alapjai 1

2 A szervezet felépítése és működése. Receptor- és effektorrendszerek. Az idegrendszer funkciója, a neuron, a szinaptikus kapcsolat. Az idegrendszer felosztása. Az ember központi idegrendszere. Az alkalmazkodás 1. Sorold fel, hogy milyen részekből épül fel a szervezet! 2. Sorold fel a szervezet funkcióit! 3. Sorold fel az izmok fajtáit! 4. Sorold fel, milyen belső elválasztású mirigyeket ismersz! 5. Sorold fel az idegrendszer funkcióit! 6. Sorold fel a központi idegrendszer főbb részeit! 7. Sorold fel, milyen részei vannak az agytörzsnek! 8. Sorold fel, milyen lebenyek vannak! 9. Rajzold le, és nevezd meg az idegsejt részeit! Órák témái: Bevezetés a fejlődéslélektanba A fejlődéspszichológia fogalomköre, tárgya. A fejlődéslélektan módszerei. A filogenezis és az ontogenesis. A pszichikus fejlődés főbb jellemzői, a fejlődést meghatározó tényezők. Az öröklés érés tanulás egymáshoz való viszonya. A fejlődéspszichológia általános törvényszerűségei. A fejlődés alapvető elméletei. 1. A fejlődéslélektan fogalma 2. Sorold fel a fejlődéslélektan főbb kérdéseit! 3. Hosszmetszeti irány vagy a keresztmetszeti irány leírása 4. Törzsfejlődés vagy az egyedfejlődés bemutatása (idegen szó is kell) 5. Sorold fel a fejlődést befolyásoló főbb tényezőket! 6. Mit örökölhetünk? Sorolj fel 5-öt! (5 pont) 7. Mit tudsz a környezetről? (6 pont) 8. Sorolj fel három neveléssel kapcsolatos követelményt! (6 pont) 9. Sorolj fel három tényezők (érés, fejlődés, környezet) közötti összefüggést! (6 pont) 10. Egy törvény bemutatása (a négyből egyet kérdezek) 11. Sorold fel Freud szakaszait az életkori határok megadásával! 12. Sorold fel Piaget szakaszait az életkori határok megadásával! 13. Kérdezni fogom 3 életkori szakasz Erikson szerinti kríziseit! 14. Kérdezni fogom 3 életkori szakasz életkori határait! Órák témái: A fogantatástól az első év végéig A méhen belüli fejlődés. Az újszülött és csecsemőkor általános jellemzése. A korszak szükségletei. Mozgásfejlődés az első évben. Az érzékelés és beszéd 2

3 fejlődése az első évben. A gyermek és gondozója közötti kapcsolat alapjai, a kötődés, az Ainsworth kísérlet. Az én felfedezése. Az apa-gyermek kapcsolat A méhen belüli fejlődés: 1. Milyen 3 szakasza van a méhen belüli fejlődésnek? Mettől meddig tart? 2. Mikor foglalják el a szervek a testen belüli jellemző helyüket? 3. Mikortól különböztethetők meg a fiúk és a lányok? 4. Mikor van már jelen az összes idegsejt, ami az emberben valaha működni fog? 5. Mikortól képes a tüdő légzésre? 6. Mikor nyitja ki a magzat a szemét? 7. Mikor hízik 50%-ot, melyik hónapban? 8. Sorold fel a teratogén ártalmakat! 9. Mi a teratogén ártalmak definíciója? 10. Mutass be 2 teratogén ártalmat tetszőlegesen! Újszülött- és csecsemőkor: 11. Mikor koraszülött az újszülött? 12. Mettől meddig tart az újszülöttkor? 13. Mettől meddig tart a csecsemőkor? 14. Freud és Erikson szerint 0-1 év milyen szakasz? 15. Milyen súlyú az újszülött és milyen hosszú? 16. Hogy néz ki egy újszülött? 17. Mennyit nő és mennyit hízik 1 év alatt a csecsemő? 18. Milyen APGAR értékeknél mi a teendő? 19. Sorold fel az újszülött reflexeit! (minimum 5-öt) 20. Mit tudsz az impulzív mozgásokról? Mikor jellemző? 21. Mit tudsz a manipulációs mozgásokról? Mikor jellemző? 22. Milyen nagymozgásokat ismerünk? 23. Mikor képes a csecsemő oldalra fordulni? 24. Mikor képes a csecsemő ülni? 25. Mikor képes a csecsemő mászni? 26. Mikor képes a csecsemő állni, kapaszkodva járni? 27. Mi jellemző az újszülött szaglására? 28. Mi jellemző az újszülött ízlelésére? 29. Mi jellemző az újszülött hallására? 30. Mi jellemző az újszülött látására? 31. Mikor alakul ki a szem-kéz koordináció? 32. Melyek a beszédfejlődés feltételei? 33. Mit tudsz a sírásról? 34. Mit tudsz a gőgicsélésről? 35. Mit tudsz a gagyogásról? 3

4 Anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat és az én fejlődése: 36. Mutasd be a Harlow kísérletet! (kísérlet + tapasztalat + következtetés) 37. Mi a kötődés fogalma? Mitől függ? 38. Írd le, milyen volt Ainsworth kísérlete! (nem kell ide a reakció, sem a kötődési fajták) 39. Jellemezd a biztosan kötődő gyereket! 40. Jellemezd a bizonytalanul kötődő gyereket! 41. Jellemezd az elkerülő gyereket! 42. Mi a hospitalizmus fogalma? 43. Melyek a hospitalizmus tünetei? 44. Ki volt Margaret Mahler? Mi fűződik a nevéhez? 45. Mutasd be a tükrös kísérletet! (3 hó előtt, 4 hó, 10 hó) 46. Miben más az apai kötődés az anyaihoz képest? 47. Mit tehetünk, hogy jobb legyen az apa-gyermek kapcsolat? Órák témái: A társas kölcsönhatások világa A személyek egymásra hatása. A társas hatás. A szocializációról általában. Az elsődleges és másodlagos szocializáció. Az interakció. A kommunikáció értelmezése. A kommunikációs folyamat összetevői. A kommunikáció funkciói és fajtái. A szóbeli kommunikáció jellemzői. Az írásbeli kommunikáció jellemzői. A metakommunikáció jelentősége, formái. 1. A szociálpszichológia fogalma 2. Mit jelent a társas szükséglet? 3. Miben nyilvánul meg a társas hatás? 4. Mi a társas serkentés? 5. Mi a társas gátlás? 6. A szocializáció fogalma 7. A család fogalma 8. Mi jellemző az autokrata családtípusra? 9. Mi jellemző a laissez-faire családtípusra? 10. Mi jellemző a demokratikus családtípusra? 11. Miben változott meg a család napjainkban? 12. Röviden írj a másodlagos szocializációs színterekről! Órák témái: Bevezetés a pedagógiai pszichológiába A pedagógiai pszichológia tárgya, jelentősége. A pedagógiai hatás jellemzői. A pedagógiai hatás pszichológiai törvényszerűségei. Válaszlehetőségek a pedagógiai hatásra. A személyiségfejlesztés módszerei. 4

5 1. A pedagógiai hatás pszichológiai törvényszerűségei. 2. Milyen válaszlehetőségek vannak a pedagógiai hatásra? Sorold fel! Órák témái: A családi nevelés, bölcsődei nevelés, óvodai nevelés A család szerepe a szocializációban. A családi légkör és a nevelési stílusok összefüggése. A családi nevelés hibái, kedvezőtlen hatásai. A beszokatás pszichológiai vonatkozásai. A gondozás, szokás-kialakítás pszichológiai feltételei. A gyermekközösség hatása az egyén fejlődésére. A gondozónő személyisége. Hospitalizáció elkerülése Az óvónő személyisége és az óvodai nevelés. Az óvodai gyermekközösség-alakulás folyamata. A magatartási szokások kialakítása. 1. Melyek a család elsődleges szocializációs funkciói? 2. Melyek a család másodlagos szocializációs funkciói? 3. Miért fontos közeg a család szocializációs szempontból? 4. Sorold fel, hogy Kozéki Béla szerint milyen nevelési attitűdöket tanultunk? 5. Mutasd be az egyik nevelési attitűdöt! 6. Milyen nevelési hibák fordulnak elő a családokban? 7. A családi nevelési hibáknak milyen kedvezőtlen hatásai vannak? 8. Mutasd be a beszokatás lépéseit! 9. Milyen legyen a jó óvodapedagógus? 5

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához GIMNÁZIUM 11 12. évfolyam 1. Óraszámok: 11. osztály 111 óra (heti 3 óra ) 12. osztály 96 óra (heti 3 óra ) 2. Általános célok: Ismertesse meg a tanulókkal

Részletesebben

TERVEZET. /2012. (.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

TERVEZET. /2012. (.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról TERVEZET /2012. (.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai

Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai Fejlődés pszichológiai alapfogalmak Nevelést segítő tudomány A pszichológiának az az ága, amely az élőlények pszichikus jelenségeinek kialakulásával, az emberi

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY. A) Kompetenciák

PSZICHOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY. A) Kompetenciák PSZICHOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Kompetenciák TÉMÁK KÖZÉPSZINT 1. Források használata és értékelése Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információ-forrásokban.

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom)

PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A nappali és esti óvodapedagógus szak II. évfolyama részére ELTE TÓK 2013 Kedves Hallgatók! A pszichológia szigorlat magában foglalja a pszichológiai

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Témák 1. Források használata és értékelése Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információ-forrásokban.

Részletesebben

Fejlődéspszichológia

Fejlődéspszichológia Fejlődéspszichológia - 2013 - Vázlatok 2. rész Az egyes életkorokra jellemző fejlődéslélektani jellemzők, viselkedésformák, testi-, érzelmi- és pszichoszociális változások Összeállította: Szentes Erzsébet

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Források használata és értékelése 1.1 Egészséggel kapcsolatos fogalmak gyűjtése 1.2 Különböző típusú forrásokból

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2 A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens Modulszám: 1283-06 Dobosné Bányai Veronika Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék KÖNYVEK: Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13. PSZICHOLÓGIA I. rész Miskolczi Mária 2012. 03. 08. A pszichológia tárgya -A pszichológia elnevezés görög eredetű szó, jelentése lélektan, a lélek tudománya. -A pszichológia az emberi viselkedést vizsgálja

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. Egyéni fejlődés egyéni szükségletek. Az életút pszichológiája. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. Egyéni fejlődés egyéni szükségletek. Az életút pszichológiája. A követelménymodul megnevezése: Barbainé Bérci Klára Egyéni fejlődés egyéni szükségletek. Az életút pszichológiája A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06A tartalomelem azonosító

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex tételsor alapján történik. A szóbeli, központilag összeállított

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek

Gyógypedagógiai alapismeretek Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Gyógypedagógiai alapismeretek Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde egyetemi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei Sándor-Lenkei Aida A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai megfigyelés módszerei A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

ERDEI GABRIELLA. Indivídum és csapatmunka. Önálló innováció a Kiss Zenede AMI Cifra Palota projekt keretében

ERDEI GABRIELLA. Indivídum és csapatmunka. Önálló innováció a Kiss Zenede AMI Cifra Palota projekt keretében ERDEI GABRIELLA Indivídum és csapatmunka Önálló innováció a Kiss Zenede AMI Cifra Palota projekt keretében Indivídum és csapatmunka A magyar népi gyermekjátékok szerepe a csoportalakításban és az egyén

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A pszichológia alapjai

A pszichológia alapjai A pszichológia alapjai Piliscsaba, 2004 (Godzsa Anikó) OLVASMÁNYJEGYZÉK 1. ATKINSON, R. L. és munkatársai, Pszichológia, Osiris, Budapest, 1998. 2. COLE, M. COLE, S., Fejlődéslélektan, Osiris, Budapest,

Részletesebben

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom A humán szakképzés tanterve Szakközépiskolai tantervbank Szakmai tanterve Humán szakmacsoport 9-12. Kidolgozandó Bővítve Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az SZKINAT96

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris

Részletesebben

Pszichológia Szigorlati Tételek 2007

Pszichológia Szigorlati Tételek 2007 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és társadalomtudományi kar Okleveles mérnöktanári szak Pszichológia Szigorlati Tételek 2007 Készítette: Bognár György bognar@eet.bme.hu 2006/2007.

Részletesebben

Az érdeklődés fejlődése

Az érdeklődés fejlődése Az érdeklődés fejlődése Az érdeklődésről valamint a gondolkodásról, mint pszichológiai jelenségről, valamint ezek fejlődéséről lesz szó. Ezt a témát a szakirodalom alapján dolgoztam fel, a pszichikai fejlődésből

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A B) vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli

Részletesebben