megye sok-sok szállal kapcsolódik. Ám a valóság nem ebbõl következik. (Folytatás a 2. oldalon)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "megye sok-sok szállal kapcsolódik. Ám a valóság nem ebbõl következik. (Folytatás a 2. oldalon)"

Átírás

1 Vasvári Újság Vasvár, március 5. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Utazás 2008 Budapest Hegyháti résztvevõk gazdag ajánlattal Szlovénia látja el az Európai Unió soros elnöki tisztét. Már ebbõl is következhetne, hogy markánsan jelen van e térség, amelyhez Vas Népszavazás március 9-én Tisztelt Választópolgárok! Mint az a híradásokból mára már közismertté vált, a köztársasági elnök március 9-re tûzte ki az ügydöntõ népszavazás idõpontját. Ezen a napon a következõ 3 kérdésre adhatnak választ (igent vagy nemet) a szavazók: Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1- jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogorvosi ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésekben megtartott népszavazást követõ január 1- jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni mindhárom kérdésnél csak az egyik válasszal lehet: igennel vagy nemmel, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel. Az alábbiakban a népszavazással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretném felhívni figyelmüket: megye sok-sok szállal kapcsolódik. Ám a valóság nem ebbõl következik. (Folytatás a 2. oldalon) Mozgóurnás szavazás: a mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnás szavazással adhatják le szavazataikat. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti vagy a szavazás napja elõtt a Helyi Választási Irodától, vagy a szavazás napján az illetékes Szavazatszámláló Bizottságtól, ahol szavazásra jogosult. Szavazás: szavazni kizárólag személyesen és az igazolás kivételével csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A szavazáson megjelent választópolgártól a szavazatszámláló bizottság elkéri a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványát. Az azonosítás megtörténte után szavazhat az a választópolgár, aki a névjegyzékben szerepel. Az a választópolgár, aki Magyarországon, de lakóhelyétõl távol kíván szavazni, a Helyi Választási Iroda vezetõjétõl elõzetesen kért Igazolással szavazhat. A HVI vezetõje ezen az igazoláson feltünteti a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, lakhelyének címét és az igazolással szavazásra kijelölt Vasvár, Béke u. 11. sz. alatti szavazókört. Igazolással csak ebben a szavazókörben lehet szavazni városunkban. Helyi Választási Iroda Arany János verseny Március 7-én pénteken kerül megrendezésre a XII. Országos Arany János Vers- és Prózamondó Verseny a Kardos László Általános Iskola szervezésében. Az intézmény magyar nyelvi szakmai munkaközössége két korcsoportban az alábbi témakörökben és kategóriákban hirdette meg a versenyt: I. témakör a éveseknek: Arany János költeményei vagy XX. századi költõk lírai alkotásai II. témakör a éveseknek: XX. századi és jelenkori magyar írók, költõk e korosztálynak szóló mûvei vagy azok részletei A versenyre bármilyen iskolatípusból lehetett jelentkezni. Az ország minden részérõl neveztek gyerekek, lesznek résztvevõk Debrecenbõl, Rácalmásról, Budapestrõl, Zalaegerszegrõl, Tapolcáról, Dunaújvárosból, Celldömölkrõl, Kõszegrõl, Nagykanizsáról, Pápáról. A Hegyhát szívébe, Vasvárra, a Kultúra Magyar Városába 20 település 24 iskolájából 54 tanuló, határainkon túlról, Beregszászról 4, Szlovéniából 3 tanuló érkezik. A versenyt követõen lehetõség nyílik a gyerekek egyéni értékelésére is, ezzel is segítve további fejlõdésüket. A zsûri tagjai között lesz költõtanár, újságszerkesztõ, mûvelõdésszervezõ, szaktanácsadó, magyar szakos tanár. A zsûri elnöke Szarvas József Jászai Mari-díjas színmûvész. Március 15. Fáklyás felvonulás, megemlékezés a Március 15. téren és a Közösségi Házban óra: gyülekezés a Béke úti Óvoda bejáratánál. A fáklyás ünneplõk felvonulnak a Március 15. térre, ahol fogadózenét a Városi Fúvós Zenekar játssza óra: koszorúzás az es hõsök emléktáblájánál, majd átvonulás a közösségi házba óra: Himnusz, ezt követõen emlékezõ beszédet mond dr. Wessely István óra: ünnepi emlékmûsor a Kardos László Általános Iskola diákjainak közremûködésével. Minden emlékezõt szeretettel vár Vasvár Város Önkormányzata.

2 2 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. Pályázat Vasvár Város Önkormányzata Képviselõtestülete pályázatot hirdet a évi költségvetésben elkülönítésre kerülõ pénzalapjára. A pályázat célja a városban mûködõ különbözõ civil szervezetek, közösségek rendezvényei, programjai bizonyos költségeinek megtérítése, hatékony részvételük elõsegítése a település életében, ezzel is hozzájárulva a város közéletének gazdagításához. Pályázatot nyújthatnak be a helyi elsõsorban civil közösségek, szervezetek, csoportok, intézményeken belüli csoportok. A pályázatot pályázati ûrlapon kell benyújtani. Pályázati ûrlap a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Osztályán szerezhetõ be Baán Erika vezetõ fõtanácsosnál. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, vezetõje vagy cégjegyzésre jogosult képviselõje nevét, címét, telefonszámát, a pályázó rövid bemutatását, a pályázó személyét, szervezet esetén mûködési formáját, a tagok, vagy a foglalkozásokon, rendezvényeken rendszeresen résztvevõk számát, azok gyakoriságát, a pályázati célt és feladatleírást (rendezvények, programok, tömegsport stb.), a pályázati cél megvalósításához szükséges költségvetést, programtervezetet, a pályázó bankszámláját (amennyiben rendelkezik vele), a pályázó nyilatkozatát a pályázati öszszeggel határidõben történõ elszámolásról. A pályázat benyújtásának határideje: március 17., melyet a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Osztályára Baán Erika vezetõ fõtanácsos részére kérünk eljuttatni. A beérkezett pályázatokról Vasvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete évi március havi ülésén dönt. A megítélt támogatás kifizetésére csak az erre vonatkozó írásbeli szerzõdés megkötése után, akkor kerülhet sor, ha a pályázó a megvalósult rendezvény, program költségeirõl bizonylati fegyelem szerint számlákkal elszámol. A támogatási szerzõdésben a civil szervezetek számadásánál a pénzügyi elszámolások összegszerûségén túl ellenõrizni kell a benyújtott számlákat tartalmi és formai követelmények szerint is. A támogatás felhasználásának jogszerûségét a helyszínen (a támogatott szervezetnél) a támogatást nyújtó ellenõrizheti. Elszámolni a támogatásban részesített szervezet nevére kiállított számlával lehet. A céltól eltérõ felhasználás, valamint a szabálytalan elszámolás, továbbá a számadási kötelezettség elmulasztása visszafizetési kötelezettséggel jár. Utazás 2008 Budapest Hegyháti résztvevõk gazdag ajánlattal (Folytatás az 1. oldalról) Hanem abból, hogy a magyar-szlovén határ régiós lefedettsége megannyi turisztikai ötletet szült, s ezek a vásáron kitûnõ tálalásban jelentek meg. Mivel az Utazás 2008 Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást és Vásárt a Vizek Éve jegyében rendezték, így a határ menti folyóra, a Rábára is jobban fókuszáltak (nem csak a természetvédõk), és a térség fürdõi is turistahívogató arcukat mutatták. Öt földrész 50 országa sok száz kiállítóval, három pavilonban, kapcsolódó rendezvényekkel: II. Magyar Leader Expo, Culinare Expo és Gasztro Show, valamint a Nemzetközi Ékszer, Drágakõ, Óra Szakkiállítás mind-mind a turisták és a jövendõ vendégek kedvében kívánt járni. Térségünkbõl a Vasi Hegyhát, a Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság standján találkozhattunk a Vasvár és térsége kínálatával, ahol is ízléses, korszerû idegenforgalmi és marketing szempontokat figyelembe vevõ kiadványaik magyarul, angolul, németül és szlovénül szólítják meg az érdeklõdõket. A Vasi Hegyhát Pannon helyi termék standján az oszkói pálinkától a zöld diólekváron át a dióbefõttig mindenféle kuriózumot kínált. A vidék kihasználatlan kincsei címet viselõ kiadvány Szép magyar beszéd A vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtárban február 21-én megrendezett Kazinczyrõl elnevezett Szép magyar beszéd verseny helyezettjei: 5 6. osztály: I. helyezett: Wessely Boglárka Kardos László Általános Iskola Vasvár, felkészítõtanár: Ódor Anna II. helyezett: Joó Tünde Csehimindszent Általános Iskola, felkészítõtanár: Süveges Gézáné III. helyezett: Riba Barbara Gyõrvár Általános Iskola, felkészítõtanár: Szökrönné Sári Ibolya 7 8. osztály I. helyezett: Szatmári Krisztina Gyõrvár pedig igazi turistacsalogatónak bizonyult. Kapósak voltak az erdei iskolákat, bortúrákat, gyalogtúrákat, szálláshelyeket kínáló prospektusok is. A kétnyelvû (magyar és német) kiadvány, amely a Vasi-Hegyhát kincsei címet viselte, valódi kincsesbányának bizonyult az érdeklõdõk körében. Kitûnõ volt az együttmûködés a vasvárioszkói térséget kínáló stand munkatársai és a szentgotthárdiak között. Ha a betérõ olyan programot igényelt, amelyet a szomszéd standja tudott kiajánlani, akkor a jövendõ vendéget oda irányították. A vásárra kilátogatók külön kiemelték a vasiak, benne a térségünket képviselõk szívélyességét. Mint mondták, ez a turisztikai árucikk semmi mással nem vetekedhet. A legmodernebb marketing fogások sem képesek ezt az õsi, magyaros szívélyességet pótolni. Az is látszik, hogy a 9 magyar turisztikai régió egyre inkább magára talál, kisegíti egymást. S az is látható, hogy a pénzszûkében lévõ ország népe olyan határon túli hajdan Magyarországhoz tartozó területek, régiók ajánlásával, konkurenciájával is kénytelen megmérkõzni, amely területekrõl érkezõk árban nagyon versenyképesek. De nem csak árban, hanem egyre szélesedõ szolgáltatásban is. Érintetlen hegyek, vizek, természeti rejtett csodák, benne a relakszáció és a wellness legújabb elemeivel adják azt a korszerû turisztikai palettát, amelyrõl már egyetlen régió sem akar hiányozni. A kérdés csak az, hogy a hagyományos vásári reklámhadjárat, vagy a legújabb kort megtestesítõ internetes szolgáltatási kiajánlás a célravezetõ. E költõi kérdést vélhetõen a piac dönti el. A vásár zárásaként egybehangzó vélemény volt, hogy a fiatalok már inkább a virtuális világhálón böngészve kívánnak célba érni, utazási célt választani, míg a szakmai kapcsolat-építésnek a vásár a nélkülözhetetlen eszköze. sok Általános Iskola, felkészítõtanár: Szökrönné Sári Ibolya II. helyezett: Vass Alexandra Kardos László Általános Iskola Vasvár, felkészítõtanár: Gángó Ildikó III. helyezett: Varga Adél Kardos László Általános Iskola Vasvár, felkészítõtanár: Gángó Ildikó A díjakat Vasvár Város Önkormányzata és a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás ajánlotta fel. A rendezvény a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Szolgáltató Központ szervezésében került megrendezésre. Gratulálunk!

3 2008. március 5. VASVÁRI ÚJSÁG 3 Több mint egymilliárd a város költségvetése Jelentõs forrás jut fejlesztésre is Vasvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete február 28-án közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tartott. Ezen megtárgyalta és rendeletben rögzítve elfogadta a város évi költségvetését. Ezen rendeletét az Államháztartásról szóló többször módisított évi XXXVIII. Törvény 65 (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint alkotta meg. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplõ költségvetési szervekre, így a Kardos László Általános Iskolára, az Egészségügyi Alapellátó Intézményre, a Ficánkoló Óvodára, a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárra, a Városi Mûvelõdési Házra és a Városi Zeneiskolára. A évi költségvetés kiadási fõösszege: 1 milliárd 99 millió 860 ezer forint, bevételi fõösszege 1 milliárd 36 millió 253 ezer forint, a költségvetés hiánya pedig 63 millió 607 ezer forint. Mûködési kiadások elõirányzata összesen: 884 millió 340 ezer forint, ebbõl személyi jellegû kiadások 381 millió 285 ezer forint, munkaadókat terhelõ járulékok 120 millió 415 ezer forint, dologi jellegû kiadások 339 millió 320 ezer forint, szociálpolitikai juttatások 35 millió 120 ezer forint, speciális jellegû támogatások 8 millió 200 ezer forint. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 215 millió 520 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: beruházások elõirányzata 8 millió 520 ezer forint, felújítások elõirányzata 7 millió 260 ezer forint, egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások elõirányzata 4 millió forint, ÁFA befizetés 13 millió 200 ezer forint, munkáltatói kölcsön 600 ezer forint, fejlesztési tartalék 177 millió 640 ezer forint. Mi lesz veled cipõgyár? A város a dolgozók érdekében fáradozik Rozetta Lakberendezés A gyár bezár. Ez a hír február 8-án mint derült égbõl a villámcsapás, úgy érte az osztrák shoe shirt csoporthoz tartozó vasvári Richter Cipõ International Kft. dolgozóit. A hír duplán is fájt az embereknek, hisz sokuknak ez az elsõ munkahelye, ráadásul családbarát gyár hírében állt. A 190 dolgozó 40%-a vasvári, a többiek a kistérségbõl naponta járnak be. Most félgõzzel dolgoznak, majd március végén végleg megszûnik a termelés. A város vezetése három hét alatt összesen hat, a megye különbözõ pontjain mûködõ és a megyén kívüli könnyûipari, elsõsorban textil és bõripari cégekkel folytatott tárgyalásokat. Emellett a munkaügyi központtal is megegyezett arról, hogy kiemelt ügyként kezeli a gyár dolgozóinak sorsát, s egy konkrét személyt nevez ki a probléma orvoslására. Emellett a Textil Klaszterrel is felvették a kapcsolatot. Mit tud tenni a város ebben a helyzetben? Lesz-e, lehet-e megoldást találni ebben a dübörgõnek egyáltalán nem nevezhetõ, ezer sebbõl vérzõ magyar gazdasági környezetben? errõl kérdeztem V.Németh Zsolt polgármestert. A döbbenetbõl felocsúdva természetesen hamar felednünk kellett azon való rágódásunkat, hogy a Richter milyen módon jelentette be a gyár bezárását. Az világossá vált, hogy ez már visszavonhatatlan, ezért inkább a kiutat kell keresnünk. A cég vezetése megbízott egy bécsi irodát a cipõgyár értékesítésével. Telefonon kapcsolatba léptem velük, s õk is megerõsítették; hogy elsõsorban munkahelyteremtõ vállalkozásnak szeretnék eladni a gyárépület együttesét. A cipõgyár vezetõivel közöltem, hogy ehhez miden támogatást megadunk. Ugyanakkor azt is közöltem velük, ha kell, minden jogi eszközt is felhasználunk annak érdekében, hogy ne raktárként értékesítsék az épületet. Olyan hosszú távú megoldás, hogy befektetõt hozok ide, most nem jöhet számításba, hisz a mostani problémát kell orvosolni. 190 embernek munkahelyet kell ismét teremteni. Sajnos a közeljövõben létesítendõ vasvári szakmák sem a könnyûipari profilt érintik, hiszen vasipari területen reménykedünk nagyobb munkahelyteremtésben, és szerencsére az EDS folyamatos bõvülése is újabb lehetõséget ad a munkanélkülieknek, de minden bizonnyal õk nem a cipõgyári dolgozók közül kerülnek ki. Csörgõórához szokott, megbízható könynyûipari dolgozókra nagyon nagy igény van ma is. Az elmúlt hetekben hat céget kerestem meg, illetve kerestek meg engem ebben a profilban. Olyan cégek, amelyek akár már holnap elvinnék mind a 190 embert, ha erre lehetõségük lenne. De mint a Styl Ruhagyár példája is mutatja, erre csak korlátozott lehetõség van. Mi azonban valamennyi érdeklõdõnek, tárgyaló félnek a helybeni munkahelyteremtést ajánlottuk. Két cég is van, amelyik nem zárkózott el ettõl. Szokatlan megoldás egy önkormányzattól, de úgy gondolom, úgy gondoljuk, de ha ez segít a probléma megoldásán, akár gyárat is veszünk, természetesen a bérbeadással számolva. Még akkor is, ha ez nem tartozik az önkormányzat feladatkörébe. sok Vasvár Köztársaság tér 2. Tel.: 94/ Csempék, járólapok, PVC-k, laminált padlók, fürdõkádak, zuhanykabinok, karnisok, függönyök, polisztirol díszlécek, rozetták széles választékban kaphatók. AKCIÓ! 180 cm függöny már 499 Ft/m-tõl 280 cm sötétítõ már 1990 Ft/m-tõl ADESITAL MAPEI burk. ragasztó (25 kg) 1390 Ft/zsák ADESITAL MAPEI flexragasztó (25 kg) 2990 Ft/zsák Üvegezés, képkeretezés Nyitva tartás: H P: Szo: Angol és német nyelvtanfolyamokat hirdetünk Vasváron kezdõ szinttõl a nyelvvizsgára való felkészítésig. Belvárosi Nyelvstúdió Walter Kft. Érdeklõdni: 30/ Felnõttképzési nyt. sz.:

4 4 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. AJÁNLÓ A Dr. Bendefy László Városi Könyvtár új szerzeményeibõl SZAKIRODALOM Az 500 legszebb kerti növény Eggers: Muffinok, bagelek, palacsinták Jenkins: Szalvétatechnika Paine: Amulettek Pálffy: Pár kérdés a húsvétról Schleip: A bélérzékenység Sikos: Stíluslapok a webwen SZÉPIRODALOM Balogh: Csíksomlyói passió Dorogi: Ne nézzenek nyúlnak! Dorth: Késõ bánat Hurley: Szükségállapot Pistone: Fedõneve: Donnie Brasco Roberts: Északi fény CD lemez Dolhai Attila Hógolyóbolygó Hotel Menthol A legszebb klasszikus zenék esküvõre Mohai Gábor Nagyi lemez Náray Erika Zorán DVD A dicsõség zászlaja Hercegnõk bálja L'ecsó Mennyei prófécia Pókember 3. Rochester grófja A róka és a kutya Taxi 4. Tesz-vesz Város Túl a sövényen Üvöltõ szelek Volver Az NKA pályázati támogatásával könyvtárunk folyóirat-állománya a következõkkel bõvült: Beszélõ, Édes anyanyelvünk, Élet és Tudomány, Földgömb, História, Kassai Figyelõ, Korall, Magyar nyelvõr, Magyar orvosi nyelv, Regio, Rubicon, Természet világa, Természetbúvár, Thalassa, Várak kastélyok, templomok Tel.: 94/ , Fax: Színpad, varázsszavak, bohócok és egyebek Szemfényvesztõk, bûvészek, varázslók kelléktárában nélkülözhetetlen tartozék a különbözõ varázsszavak, hókuszpókok tömkelege. Hivatásuk, céljuk majd minden esetben a nézõk, a szájtátik elbûvölése és nem utolsó sorban a figyelem elvonása a lényegrõl, a színfalak mögött történõ valós eseményekrõl. Mai világunk színpada is, bõvelkedik rátermett, tehetséges, igaz néha már-már bohócként viselkedõ szemfényvesztõkkel. Varázsszavak röpködnek az éterbe, a tv-adók egymást túllicitálva igyekeznek háttérhírekbe bugyolálni az ilyen-olyan forrásból kipattintott, lekoppintott figyelemre méltó és megszívlelendõ, divatossá tett és lett fogalmakat A történelem színpadának nagy szereplõi elelrikkantják magukat az amúgy fásultságba, tunyaságba szenvedõ közönségük felé: terrorizmus! Jelzés, jog és parancs az ölésre, erõszakra. Mûholdak sugarazzák az agyakba, hang és képhullámok gyûrûznek mind nagyobb intenzitással minden égtáj felé. És fegyvert ragad amerikai, angol és európai az iszlám terrorizmus ellen! És fegyvert ragad az arab, a keresztény terroristák ellen. A terrorizmus ellen elindul az öldöklés, a varázsszó megteszi hatását. Hogy mi van a szó mögött, kevesek tudják. Hogy a bûvészek mit dugdosnak a bugyraikba, nem látszik, és nem mindenkire tartozik. Ha nem sikerül a mutatvány, vagy éppenséggel rosszul sül el, újra elõ lehet kapni a varázsszót, A Kolostori Esték rendezvénysorozat március 13-án, csütörtökön folytatódik dr. Gyürki László biblikus teológus elõadásával a Bibliáról. Az elsõ elõadás az Ószövetségrõl szól. Az elõadás helye a Zarándokszállás, a Mûvelõdési Házzal szemben. Az elõadásokat a Biblia Éve alkalmából rendezi a Domonkos Kolostor Alapítvány és a Vas-Vár Örökség Népfõiskola. Március 18-án dr. Varga Tibor jogtörténész, Szent Korona-kutató tart elõadást a Mûvelõdési Házban. Április 3-án, csütörtökön 18 óra- így vagy úgy fõ cél a terrorizmus. A közönség ámul és bámul a fellépés sikerén. Hát nem világszenzáció, amikor kivétel nélkül jó és rossz varázsló ugyanazt kiabálja. Terrorizmus! Vesszen Bin Laden! Éljen Bin Laden! Bin Laden, meglehet már Mohamed mellõl szemléli a színjátékot, de mit számít, a közös cél érdekében mindent lehet. Le az iszlám terrorizmussal, agilisnek kell lenni, mert minden arab al-kaida tag. Minden bûntett az al- Kaidáé! Elismeri, felismeri nagy egyetértésben, legyen az arab vagy amerikai. Ha már nem lenne Osama Bin Laden, teszünk róla, hogy legyen! Ha nem az al-kaida robbantott? Akkor is õ volt! Hát nem közös érdek, hogy a nagy mutatvány sikerüljön? Nincs terrorizmus? Majd lesz! Mert ha nincs, mi szükség volna a sok mutatványosra? Nélkülük nincs színpad. Színpad nélkül, színfalak nélkül szem elé kerül a megrázó valóság. Hogy gyerekek, nõk és ártatlan civilek halnak meg? A terrorizmus elleni harc áldozatokat követel! Hogy Afganisztánban és Irakban is teljes a káosz? Fõ, hogy sikerült a nagy attrakció! Amerikai igényeknek kitervelt, kinevelt, felfegyverzett, majd Amerika által kiiktatott Bin Laden és Szadam Husszein. Ki tudhatja, lehet Amerika is csak egy varázsszó, lehet, valakik mögé bújva bûvészkednek, festik az ördögöt a falra Gábor Ferenc Köröstárkány Megjelent: Reggeli Újság február 1. A Vas-Vár Örökség Népfõiskola márciusi programjai kor Nagy Gyula tart elõadást A tudás népe és az írás címmel, bemutatva a rovásírást, annak mai használhatóságát. Rendezvényeinkre szeretettel várjuk az érdeklõdõket, adományokat elfogadunk. Baranyai Gábor Vas-Vár Örökség Népfõiskola alelnöke

5 2008. március 5. Tisztújító közgyûlés a Máltai Szeretetszolgálat Vasvári Csoportjánál A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezetének 4 évre szóló megbízatása országosan lejár, ezért a régió csoportjaiban is tisztújító közgyûlésre kerül sor. VASVÁRI ÚJSÁG 5 Március 1-jén tartotta tisztújító közgyûlését a vasvári csoport. A 42 tagból 33 volt jelen, 6 meghatalmazással képviseltette magát és 3 fõ igazoltan hiányzott. A program felcserélésre került különbözõ okok miatt. Ennek legfõbb oka maga a zord idõjárás volt. Vasvárra várták ugyanis a régiótitkárt, dr. Báthy Andrásnét is, aki azonban a Nagykanizsa és Zalaegerszeg térségében tomboló szélvihar miatt nem érkezett meg. Így elõször a tisztújítás zajlott le. A csoportban 3 fõ visel tisztséget. A tagok mindhárom tisztségviselõt megerõsítették tisztségükben: Hetényi Gézáné a csoportvezetõ, Hosszúné Mizda Éva gazdasági vezetõ, Bárdics Lajos kanonok-plébános lelkivezetõ. Mindhármuk nevében Hetényiné köszönte meg a bizalmat és továbbra is a jó ügyek érdekében tevékenykednek közösen. Ezután összegezték a évben végzett munkát: fõbb tevékenységük a szociális térkép karbantartása, mely lelkiismeretbeni feladat, Beszélgetek veled program látogatásokat takar, kiemelt feladat volt a Gyermekzsúr megtartása a hátrányos helyzetû gyerekeknek. Ruhát, játékot gyûjtöttek és megvendégelték õket (66 gyermek), a legaktívabb idõszak a Karácsonyváró megszervezése volt az egyedülállóknak, mely kb idõs vasvári lakos felkeresését, meghívását jelentette. Igyekeztek nem kihagyni senkit sem. Nagyon készültek rá. A két részre osztott csoportot akiknek egészsége engedte vendégségbe hívták ben a rossz idõ ellenére 110 vendégük volt. Akik betegség, öregség miatt nem tudtak elmenni, õket élelmiszer-csomaggal felkeresték, tavaly 135 fõt. Ez a kis ünnepség már hagyománnyá vált, és öröm a vendéglátónak és meghívottaknak egyaránt. Mibõl finanszírozták e sokrétû munkát? Adományokból a régiótól, az önkormányzati pályázatból, az ÁFÉSZ-tól, EDS Magyarország Kft.-tõl és magánszemélyektõl. A kapott adomány értéke: forint volt. 847 bajba jutott embernek adtak ruhát, cipõt havonta, játékot, bútort, élelmiszert és sok más egyebet Ft értékben. A tanácsadások, szociális, jogi korrepetálások, egészségügyi segítségnyújtás, ami forintálisan kimutatható Ft. Így összesen Ft értékben segítettek. A 42 tag emberrel állt kapcsolatban és társadalmi munkaórát dolgozott. Ennek eszmei értéke 1 millió 801 ezer forint. Lelki tevékenységük gazdag munkára utal: a liturgikus csoport szervezésében közös imádságok, imaórák havonta, zarándoklat, lelki napok, Biblia-magyarázat, szentségimádási ügyelet megszervezése, egymás segítése, Hõsök-napi koszorúzás, tárlatlátogatások, a plébánia Horizont újságjának terjesztése volt a legjelentõsebb. A csoportban lévõk különbözõ területeken fejtik ki tevékenységüket a munkától függõen. A 2008-as év feladata hasonló a évihez, más tartalmi töltéssel. Kiegészül az Idõsek Otthonában élõ olyan gondozottak felkarolásával, akik nélkülözik hozzátartozóikat. Hetényi Gézáné csoportvezetõ Irházy László kiállítása A Castrum Galériában március 7-én, pénteken órakor nyílik Irházy László fafaragó kiállítása. A vendégeket V. Németh Zsolt polgármester köszönti, az alkotó munkáit Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere ajánlja a nagyközönség figyelmébe. Közremûködik a Beregszászi Magyar Nemzeti Színház tagja, valamint Szecsõdi Krisztina színmûvész. Ajánlásként adjuk közre Erdõs Anna versét. Gondolatok Irházy László faszobrász kiállításán Elõttem van egy kép Bezenye faluja Egy utca, egy ház, s Székely kapuja Ablakában Magyarország címere Faragott asztal, padok kerítése Betérõ vándort itt szeretet fogadja Mûvész, aki munkáit megmutatja Mindenütt két keze alkotása Szívének lelkének gazdagsága Mint visszatérõ szellem Haza tér megint, megint Hazaszeretet alkotásra int Megbocsájt a hazának Ki eltékozolja értékes fiait Megpróbálom szavakba önteni Amit mûvésztársam fába tud kifejezni Az isten megalkotta a természetet Mûvészt teremtett, aki megalkotja mûvét Amit õ a fába rejtett A fa szobrásza meghallja Ahogy a természet szólítja Szabadítsd ki alakom a fából Legyen mû az alkotásból Egy fatörzs, egy faág elmegyünk mellette A mûvész rátalál, s lelket farag bele Üzenetet küld nekünk Hogy a mûveivel szebb legyen életünk S elõttünk állnak a mûvek Mit a mûvész szíve melegével készített Mi boldogok lehetünk, hogy találkoztunk velük Mûvek szépítik, gazdagabbá teszik életünk. FIGYELEM! FIGYELEM! AKCIÓ! MINDEN FÉLÁRON az ANGOL Turkiban a volt gazdabolt helyén a készlet erejéig!

6 6 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. Egy régi vasvári búcsú emléke A Szombathelyi Képtárban elmúlt õsszel egy elfeledett és méltatlanul háttérbe szorított mûvész festményeit ismerhette meg a közönség: Rombay István budapesti alkotóról van szó. A hangulatos és szemet gyönyörködtetõ tájképek, városképek és portrék között a vasi látogató rácsodálkozhatott a vasvári domonkos templom és az elõtte zajló vásár képére. A mûvész fia, ifjabb Rombay István nagylelkû gesztusa folytán a bemutatott festmény immár a Szombathelyi Képtár gyûjteményét gazdagítja, és talán a közeljövõben Vasvár közönsége is láthatja. A vasvári templom magas homlokzata és tornya élénk sárga fényével emelkedik ki az ég kékjében, elõtte a barnás vásári sátrak és zöld lombok adják a kép alapszíneit. A sátrak között az árusok és a portékát mustráló vevõk színes forgataga derûs hangulatot áraszt. Az 1920-as, harmincas évek népi életképfestészetébe kiválóan illeszkedik ez a mû, bár Rombay igazán a portrék és tájképek mûfajában volt otthonos. Rombay István 1888-ban született a délvidéki Zomborban, de családja már gyermekkorában visszaköltözött Budapestre. Tanulmányait az Iparmûvészeti Fõiskola díszítõfestõ szakán kezdte el, majd 1909 és 1911 között a müncheni akadémia hallgatója volt. Hazatérve a Képzõmûvészeti Fõiskolán képezte tovább magát Zemplényi Tivadar osztályában után rendszeres kiállító volt a budapesti Nemzeti Szalon és a Mûcsarnok tárlatain tól rajztanárként mûködött iparostanonc iskolában. A két világháború közötti lapokban (Mûvészet, Pesti Hírlap, Ország Világ) kedvezõ kritikák jelentek meg mûvészetérõl. A budapesti mûvészeti élet jeles tagjairól készített portrékat. A nagybányai festészet örökségét tovább fejlesztõ törekvéseit figyelhetjük meg plain-air képein, különösen a Balaton vidéki, tiszai, alföldi tájképein. Színkezelése, foltokba föltett könnyed ecsetkezelése Ferenczy Károly, Thorma János vagy Glatz Oszkár mûvészetével rokon. A pesti Népligetrõl vagy a Tisztviselõteleprõl készült téli tájképei kiállják az idõ próbáját ben szerepelt utoljára kiállításon képeivel, a második világháború után teljes visszavonultságban alkotott, a saját és megrendelõi örömére ben hunyt el Budapesten. Nem tudjuk, hogy az 1922-ben készült, szignált vasvári kép milyen alkotói út során készült. Valószínûleg a szeptemberi Mária-napi búcsú hangulatos, napfényes, színes kaval- kádja ihlette meg, hogy megörökítse ecsetjével a látványát. Más vasi képét nem ismerjük, de mivel magántulajdonban sok eladott képét õrzik, talán más vasi táj-vagy városképet is készített. Ezek felkutatása még a jövõ feladata. Dr. Zsámbéky Monika mûvészettörténész Mindszenty József emléktúra Nyilvántartási szám: ALSZ: 0261, PLH-001 SZEMÉLYGÉPKOCSI, MOTORKERÉKPÁR és MOPED vezetõi tanfolyamot indít folyamatosan Vasváron a Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskolában. Tájékoztatás: BURAY ANDRÁS Tel.: 30/ és 94/ Május 3-án Vasvár és Csehimindszent között 11. alkalommal rendezik meg a gyalogtúrát. Rajt: Vasvár Szentkútfürdõ Camping reggel ig. Útvonal: Vasvár Szentkútfürdõ Camping Sándor-lépcsõ Jeli Arborétum Oszkó szõlõhegy, Oszkói Hegypásztor Kör pincéje. Cél: Csehimindszent Napközi Otthon (mûvelõdési otthon) Táv: kb. 20 km Szintidõ: 6 óra (a késõbb indulók saját idõkeretén belül teljesíthetik a túrát) Célba érés: 14 óráig Részvétel: ingyenes Minden résztvevõ emléklapot, a szintidõn belül teljesítõk kitûzõt is kapnak. A rendezõk felelõsséget nem vállalnak. A célba érkezõket különjáratú autóbusszal szállítják Vasvárra, visszaindulás kb. 15 órakor. Térkép: Kemeneshát és Kemenesalja (Cartographia Kft.) Ellátás: Csehimindszenten zsíros kenyér, tea és meglepetés várja a túrázókat. Csomagszállítást Csehimindszentre vállalunk. Szálláslehetõség: saját felszereléssel (hálózsák, derékalj) a Vasvári Szentkút Termál Camping turistaszállás faházaiban. Érdeklõdni, szállást foglalni: 94/ , 30/ Fizetõ-vendégszoba: Szentkút Patak Szálló Vasvár, Dr. Tretter László utca 8. Magyar Turista kártyával kedvezmény. Telefon: 94/ , 70/ Hegyhát Gyöngye Panzió Vasvár, Járdányi u. 6. Telefon: 94/ , 30/ Csehimindszenten: Plébánia zarándokház, ügyintézõ Farkas László plébános Bérbaltavár, telefon: 94/ A túra idején rendezik Vasváron a VII. Nemzetközi Színjátszó Fesztivált május 1 4. között. Az emléktúrázók kedvezményesen vehetnek részt a programokon. Részletes felvilágosítást ad: Benke Tibor Vasvár, Nagyköveshegy u. 6. T.: 94/ , 30/ , E.: Szép idõt, kellemes túrázást kíván a rendezõség!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK TÉTELHEGYEN

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK TÉTELHEGYEN Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 6. szám Ára: 125,- Ft AUGUSZTUS 20-I VÁROSI SZENT ISTVÁN NAP A DUNA-PARTON Augusztus 20-a az egyik legõsibb magyar ünnep, államalapító királyunk, Szent István király

Részletesebben

gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott

gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott Vasvári Újság Vasvár, 2003. július 14. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Styl-szerû sajtótájékoztató Tiltakozás a gyárbezárás ellen Németh Zsolt és Bebes István országgyûlési képviselõk

Részletesebben

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek Vasvári Újság Vasvár, 2008. október 2. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Hulladékudvar Vasváron: 51 milliós beruházást avattunk Környezettudatos magatartás, szemléletváltás kell Október

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. február 9. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Dr. Szûcs Aladár (1921-2008) Önkormányzatunk mély megrendüléssel fogadta a hírt: 2008. február 2-án

Részletesebben

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés Vasvári Újság Vasvár, 2014. január 8. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 1. szám Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése Vasvár polgármesterét arra

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám A forradalom emlékére A természet átírta a forgatókönyvet, ám a méltó ünnep nem maradt el Az 1848/49-es forradalom

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Ma is aktuális 1848 üzenete A 161. évfordulót ünnepelte a város március 15-én Március 15-én, vasárnap délután 15 órakor kezdôdött a

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

B e m u t a t k o z i k Alsószeli

B e m u t a t k o z i k Alsószeli B e m u t a t k o z i k Alsószeli Az idei évben Pannonhalma és Alsószeli a futballkapcsolatok révén kialakult jóbaráti viszonyt testvérvárosi szerzõdés aláírásával kívánja megpecsételni. Ezzel az ünnepélyes

Részletesebben

Szabadulás az italtól Az Anonim Alkoholisták a népbetegség ellen küzdenek

Szabadulás az italtól Az Anonim Alkoholisták a népbetegség ellen küzdenek Megyei Itthon, Tolnában Napló 2008. február TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA X. ÉVFOLYAM 2. szám Megjelenik havonta Tolna megye minden településén, 90 000 példányban Forintos búcsú Március 1-jével kivonja az

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

Vasvári Újság. Szent István hagyatéka kötelez. Szeptemberi becsengetés Tanévkezdés beszédes számokkal. Bibliai kiállítás. Jubiláló pedagógusok

Vasvári Újság. Szent István hagyatéka kötelez. Szeptemberi becsengetés Tanévkezdés beszédes számokkal. Bibliai kiállítás. Jubiláló pedagógusok Vasvári Újság Vasvár, 2009. szeptember 9. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Szent István hagyatéka kötelez Vasváron augusztus 20-án délelőtt a szentmisét követően emlékeztünk államalapító

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. február 21. Közéleti hetilap VI. évfolyam 7. szám

Pápa és Vidéke 2008. február 21. Közéleti hetilap VI. évfolyam 7. szám Pápa és Vidéke 2008. február 21. Közéleti hetilap VI. évfolyam 7. szám Népszavazás Mire voksolunk? A választópolgárok nemcsak a választott képviselõik útján, hanem az Alkotmány keretei között közvetlenül

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 11. szám 2005. március 24. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Szálloda épül a régi hivatal helyén. Profivá vált fiataljaink varázsoltak a színpadon. Tartalom

Szálloda épül a régi hivatal helyén. Profivá vált fiataljaink varázsoltak a színpadon. Tartalom Profivá vált fiataljaink varázsoltak a színpadon Fergeteges néptáncgála Muszáj tollat ragadni, hogy leírjam, megosszam azokat a gondolatokat, érzéseket, melyek most is élénken élnek bennem, ahogy visszaemlékezem

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám XIX. évfolyam V. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft PEDAGÓGUSNAPRA Minden ember annyit ér, amennyit hazájának, embertársainak, családjának használni tud. (Kodály Zoltán) 1948 szeptemberében a Szakács

Részletesebben

Ünnepélyes iskolaátadó a Nádasdyban

Ünnepélyes iskolaátadó a Nádasdyban SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2011. NOVEMBER 18. Idén is ezrek látogattak el a Simon Júdás napi vásárra Hatszáz évre visszatekintő hagyományai vannak a vásári

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Vasvári Újság Vasvár, 2015. augusztus 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit Vasváron töltött július végén egy hetet a Dévai Szent

Részletesebben

A stabil gazdálkodás és a dinamikus fejlõdés költségvetése

A stabil gazdálkodás és a dinamikus fejlõdés költségvetése Civil pályázati felhívás 2 4 6 Lomtalanítás személyre szólóan Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében tisztelettel meghívom önt az 1848 49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember P. Tófeji Vali SZEPTEMBERI HÍVOGATÓ IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember Most itt a szeptember! Hogy múlik az idő! Mögöttünk szép nyár, előttünk dolgos jövő. A köztársasági elnök 2010. október 03. napjára

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2006. március 31. II. évfolyam 12. szám Szerda lehet az ügyintézõs nap Makón Hivatalosan is átadta március 22-én dr. Buzás Péter polgármester a város és a

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben