megye sok-sok szállal kapcsolódik. Ám a valóság nem ebbõl következik. (Folytatás a 2. oldalon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "megye sok-sok szállal kapcsolódik. Ám a valóság nem ebbõl következik. (Folytatás a 2. oldalon)"

Átírás

1 Vasvári Újság Vasvár, március 5. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Utazás 2008 Budapest Hegyháti résztvevõk gazdag ajánlattal Szlovénia látja el az Európai Unió soros elnöki tisztét. Már ebbõl is következhetne, hogy markánsan jelen van e térség, amelyhez Vas Népszavazás március 9-én Tisztelt Választópolgárok! Mint az a híradásokból mára már közismertté vált, a köztársasági elnök március 9-re tûzte ki az ügydöntõ népszavazás idõpontját. Ezen a napon a következõ 3 kérdésre adhatnak választ (igent vagy nemet) a szavazók: Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1- jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogorvosi ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésekben megtartott népszavazást követõ január 1- jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni mindhárom kérdésnél csak az egyik válasszal lehet: igennel vagy nemmel, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel. Az alábbiakban a népszavazással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretném felhívni figyelmüket: megye sok-sok szállal kapcsolódik. Ám a valóság nem ebbõl következik. (Folytatás a 2. oldalon) Mozgóurnás szavazás: a mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnás szavazással adhatják le szavazataikat. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti vagy a szavazás napja elõtt a Helyi Választási Irodától, vagy a szavazás napján az illetékes Szavazatszámláló Bizottságtól, ahol szavazásra jogosult. Szavazás: szavazni kizárólag személyesen és az igazolás kivételével csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A szavazáson megjelent választópolgártól a szavazatszámláló bizottság elkéri a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványát. Az azonosítás megtörténte után szavazhat az a választópolgár, aki a névjegyzékben szerepel. Az a választópolgár, aki Magyarországon, de lakóhelyétõl távol kíván szavazni, a Helyi Választási Iroda vezetõjétõl elõzetesen kért Igazolással szavazhat. A HVI vezetõje ezen az igazoláson feltünteti a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, lakhelyének címét és az igazolással szavazásra kijelölt Vasvár, Béke u. 11. sz. alatti szavazókört. Igazolással csak ebben a szavazókörben lehet szavazni városunkban. Helyi Választási Iroda Arany János verseny Március 7-én pénteken kerül megrendezésre a XII. Országos Arany János Vers- és Prózamondó Verseny a Kardos László Általános Iskola szervezésében. Az intézmény magyar nyelvi szakmai munkaközössége két korcsoportban az alábbi témakörökben és kategóriákban hirdette meg a versenyt: I. témakör a éveseknek: Arany János költeményei vagy XX. századi költõk lírai alkotásai II. témakör a éveseknek: XX. századi és jelenkori magyar írók, költõk e korosztálynak szóló mûvei vagy azok részletei A versenyre bármilyen iskolatípusból lehetett jelentkezni. Az ország minden részérõl neveztek gyerekek, lesznek résztvevõk Debrecenbõl, Rácalmásról, Budapestrõl, Zalaegerszegrõl, Tapolcáról, Dunaújvárosból, Celldömölkrõl, Kõszegrõl, Nagykanizsáról, Pápáról. A Hegyhát szívébe, Vasvárra, a Kultúra Magyar Városába 20 település 24 iskolájából 54 tanuló, határainkon túlról, Beregszászról 4, Szlovéniából 3 tanuló érkezik. A versenyt követõen lehetõség nyílik a gyerekek egyéni értékelésére is, ezzel is segítve további fejlõdésüket. A zsûri tagjai között lesz költõtanár, újságszerkesztõ, mûvelõdésszervezõ, szaktanácsadó, magyar szakos tanár. A zsûri elnöke Szarvas József Jászai Mari-díjas színmûvész. Március 15. Fáklyás felvonulás, megemlékezés a Március 15. téren és a Közösségi Házban óra: gyülekezés a Béke úti Óvoda bejáratánál. A fáklyás ünneplõk felvonulnak a Március 15. térre, ahol fogadózenét a Városi Fúvós Zenekar játssza óra: koszorúzás az es hõsök emléktáblájánál, majd átvonulás a közösségi házba óra: Himnusz, ezt követõen emlékezõ beszédet mond dr. Wessely István óra: ünnepi emlékmûsor a Kardos László Általános Iskola diákjainak közremûködésével. Minden emlékezõt szeretettel vár Vasvár Város Önkormányzata.

2 2 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. Pályázat Vasvár Város Önkormányzata Képviselõtestülete pályázatot hirdet a évi költségvetésben elkülönítésre kerülõ pénzalapjára. A pályázat célja a városban mûködõ különbözõ civil szervezetek, közösségek rendezvényei, programjai bizonyos költségeinek megtérítése, hatékony részvételük elõsegítése a település életében, ezzel is hozzájárulva a város közéletének gazdagításához. Pályázatot nyújthatnak be a helyi elsõsorban civil közösségek, szervezetek, csoportok, intézményeken belüli csoportok. A pályázatot pályázati ûrlapon kell benyújtani. Pályázati ûrlap a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Osztályán szerezhetõ be Baán Erika vezetõ fõtanácsosnál. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, vezetõje vagy cégjegyzésre jogosult képviselõje nevét, címét, telefonszámát, a pályázó rövid bemutatását, a pályázó személyét, szervezet esetén mûködési formáját, a tagok, vagy a foglalkozásokon, rendezvényeken rendszeresen résztvevõk számát, azok gyakoriságát, a pályázati célt és feladatleírást (rendezvények, programok, tömegsport stb.), a pályázati cél megvalósításához szükséges költségvetést, programtervezetet, a pályázó bankszámláját (amennyiben rendelkezik vele), a pályázó nyilatkozatát a pályázati öszszeggel határidõben történõ elszámolásról. A pályázat benyújtásának határideje: március 17., melyet a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Osztályára Baán Erika vezetõ fõtanácsos részére kérünk eljuttatni. A beérkezett pályázatokról Vasvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete évi március havi ülésén dönt. A megítélt támogatás kifizetésére csak az erre vonatkozó írásbeli szerzõdés megkötése után, akkor kerülhet sor, ha a pályázó a megvalósult rendezvény, program költségeirõl bizonylati fegyelem szerint számlákkal elszámol. A támogatási szerzõdésben a civil szervezetek számadásánál a pénzügyi elszámolások összegszerûségén túl ellenõrizni kell a benyújtott számlákat tartalmi és formai követelmények szerint is. A támogatás felhasználásának jogszerûségét a helyszínen (a támogatott szervezetnél) a támogatást nyújtó ellenõrizheti. Elszámolni a támogatásban részesített szervezet nevére kiállított számlával lehet. A céltól eltérõ felhasználás, valamint a szabálytalan elszámolás, továbbá a számadási kötelezettség elmulasztása visszafizetési kötelezettséggel jár. Utazás 2008 Budapest Hegyháti résztvevõk gazdag ajánlattal (Folytatás az 1. oldalról) Hanem abból, hogy a magyar-szlovén határ régiós lefedettsége megannyi turisztikai ötletet szült, s ezek a vásáron kitûnõ tálalásban jelentek meg. Mivel az Utazás 2008 Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást és Vásárt a Vizek Éve jegyében rendezték, így a határ menti folyóra, a Rábára is jobban fókuszáltak (nem csak a természetvédõk), és a térség fürdõi is turistahívogató arcukat mutatták. Öt földrész 50 országa sok száz kiállítóval, három pavilonban, kapcsolódó rendezvényekkel: II. Magyar Leader Expo, Culinare Expo és Gasztro Show, valamint a Nemzetközi Ékszer, Drágakõ, Óra Szakkiállítás mind-mind a turisták és a jövendõ vendégek kedvében kívánt járni. Térségünkbõl a Vasi Hegyhát, a Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság standján találkozhattunk a Vasvár és térsége kínálatával, ahol is ízléses, korszerû idegenforgalmi és marketing szempontokat figyelembe vevõ kiadványaik magyarul, angolul, németül és szlovénül szólítják meg az érdeklõdõket. A Vasi Hegyhát Pannon helyi termék standján az oszkói pálinkától a zöld diólekváron át a dióbefõttig mindenféle kuriózumot kínált. A vidék kihasználatlan kincsei címet viselõ kiadvány Szép magyar beszéd A vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtárban február 21-én megrendezett Kazinczyrõl elnevezett Szép magyar beszéd verseny helyezettjei: 5 6. osztály: I. helyezett: Wessely Boglárka Kardos László Általános Iskola Vasvár, felkészítõtanár: Ódor Anna II. helyezett: Joó Tünde Csehimindszent Általános Iskola, felkészítõtanár: Süveges Gézáné III. helyezett: Riba Barbara Gyõrvár Általános Iskola, felkészítõtanár: Szökrönné Sári Ibolya 7 8. osztály I. helyezett: Szatmári Krisztina Gyõrvár pedig igazi turistacsalogatónak bizonyult. Kapósak voltak az erdei iskolákat, bortúrákat, gyalogtúrákat, szálláshelyeket kínáló prospektusok is. A kétnyelvû (magyar és német) kiadvány, amely a Vasi-Hegyhát kincsei címet viselte, valódi kincsesbányának bizonyult az érdeklõdõk körében. Kitûnõ volt az együttmûködés a vasvárioszkói térséget kínáló stand munkatársai és a szentgotthárdiak között. Ha a betérõ olyan programot igényelt, amelyet a szomszéd standja tudott kiajánlani, akkor a jövendõ vendéget oda irányították. A vásárra kilátogatók külön kiemelték a vasiak, benne a térségünket képviselõk szívélyességét. Mint mondták, ez a turisztikai árucikk semmi mással nem vetekedhet. A legmodernebb marketing fogások sem képesek ezt az õsi, magyaros szívélyességet pótolni. Az is látszik, hogy a 9 magyar turisztikai régió egyre inkább magára talál, kisegíti egymást. S az is látható, hogy a pénzszûkében lévõ ország népe olyan határon túli hajdan Magyarországhoz tartozó területek, régiók ajánlásával, konkurenciájával is kénytelen megmérkõzni, amely területekrõl érkezõk árban nagyon versenyképesek. De nem csak árban, hanem egyre szélesedõ szolgáltatásban is. Érintetlen hegyek, vizek, természeti rejtett csodák, benne a relakszáció és a wellness legújabb elemeivel adják azt a korszerû turisztikai palettát, amelyrõl már egyetlen régió sem akar hiányozni. A kérdés csak az, hogy a hagyományos vásári reklámhadjárat, vagy a legújabb kort megtestesítõ internetes szolgáltatási kiajánlás a célravezetõ. E költõi kérdést vélhetõen a piac dönti el. A vásár zárásaként egybehangzó vélemény volt, hogy a fiatalok már inkább a virtuális világhálón böngészve kívánnak célba érni, utazási célt választani, míg a szakmai kapcsolat-építésnek a vásár a nélkülözhetetlen eszköze. sok Általános Iskola, felkészítõtanár: Szökrönné Sári Ibolya II. helyezett: Vass Alexandra Kardos László Általános Iskola Vasvár, felkészítõtanár: Gángó Ildikó III. helyezett: Varga Adél Kardos László Általános Iskola Vasvár, felkészítõtanár: Gángó Ildikó A díjakat Vasvár Város Önkormányzata és a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás ajánlotta fel. A rendezvény a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Szolgáltató Központ szervezésében került megrendezésre. Gratulálunk!

3 2008. március 5. VASVÁRI ÚJSÁG 3 Több mint egymilliárd a város költségvetése Jelentõs forrás jut fejlesztésre is Vasvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete február 28-án közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tartott. Ezen megtárgyalta és rendeletben rögzítve elfogadta a város évi költségvetését. Ezen rendeletét az Államháztartásról szóló többször módisított évi XXXVIII. Törvény 65 (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint alkotta meg. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplõ költségvetési szervekre, így a Kardos László Általános Iskolára, az Egészségügyi Alapellátó Intézményre, a Ficánkoló Óvodára, a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárra, a Városi Mûvelõdési Házra és a Városi Zeneiskolára. A évi költségvetés kiadási fõösszege: 1 milliárd 99 millió 860 ezer forint, bevételi fõösszege 1 milliárd 36 millió 253 ezer forint, a költségvetés hiánya pedig 63 millió 607 ezer forint. Mûködési kiadások elõirányzata összesen: 884 millió 340 ezer forint, ebbõl személyi jellegû kiadások 381 millió 285 ezer forint, munkaadókat terhelõ járulékok 120 millió 415 ezer forint, dologi jellegû kiadások 339 millió 320 ezer forint, szociálpolitikai juttatások 35 millió 120 ezer forint, speciális jellegû támogatások 8 millió 200 ezer forint. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 215 millió 520 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: beruházások elõirányzata 8 millió 520 ezer forint, felújítások elõirányzata 7 millió 260 ezer forint, egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások elõirányzata 4 millió forint, ÁFA befizetés 13 millió 200 ezer forint, munkáltatói kölcsön 600 ezer forint, fejlesztési tartalék 177 millió 640 ezer forint. Mi lesz veled cipõgyár? A város a dolgozók érdekében fáradozik Rozetta Lakberendezés A gyár bezár. Ez a hír február 8-án mint derült égbõl a villámcsapás, úgy érte az osztrák shoe shirt csoporthoz tartozó vasvári Richter Cipõ International Kft. dolgozóit. A hír duplán is fájt az embereknek, hisz sokuknak ez az elsõ munkahelye, ráadásul családbarát gyár hírében állt. A 190 dolgozó 40%-a vasvári, a többiek a kistérségbõl naponta járnak be. Most félgõzzel dolgoznak, majd március végén végleg megszûnik a termelés. A város vezetése három hét alatt összesen hat, a megye különbözõ pontjain mûködõ és a megyén kívüli könnyûipari, elsõsorban textil és bõripari cégekkel folytatott tárgyalásokat. Emellett a munkaügyi központtal is megegyezett arról, hogy kiemelt ügyként kezeli a gyár dolgozóinak sorsát, s egy konkrét személyt nevez ki a probléma orvoslására. Emellett a Textil Klaszterrel is felvették a kapcsolatot. Mit tud tenni a város ebben a helyzetben? Lesz-e, lehet-e megoldást találni ebben a dübörgõnek egyáltalán nem nevezhetõ, ezer sebbõl vérzõ magyar gazdasági környezetben? errõl kérdeztem V.Németh Zsolt polgármestert. A döbbenetbõl felocsúdva természetesen hamar felednünk kellett azon való rágódásunkat, hogy a Richter milyen módon jelentette be a gyár bezárását. Az világossá vált, hogy ez már visszavonhatatlan, ezért inkább a kiutat kell keresnünk. A cég vezetése megbízott egy bécsi irodát a cipõgyár értékesítésével. Telefonon kapcsolatba léptem velük, s õk is megerõsítették; hogy elsõsorban munkahelyteremtõ vállalkozásnak szeretnék eladni a gyárépület együttesét. A cipõgyár vezetõivel közöltem, hogy ehhez miden támogatást megadunk. Ugyanakkor azt is közöltem velük, ha kell, minden jogi eszközt is felhasználunk annak érdekében, hogy ne raktárként értékesítsék az épületet. Olyan hosszú távú megoldás, hogy befektetõt hozok ide, most nem jöhet számításba, hisz a mostani problémát kell orvosolni. 190 embernek munkahelyet kell ismét teremteni. Sajnos a közeljövõben létesítendõ vasvári szakmák sem a könnyûipari profilt érintik, hiszen vasipari területen reménykedünk nagyobb munkahelyteremtésben, és szerencsére az EDS folyamatos bõvülése is újabb lehetõséget ad a munkanélkülieknek, de minden bizonnyal õk nem a cipõgyári dolgozók közül kerülnek ki. Csörgõórához szokott, megbízható könynyûipari dolgozókra nagyon nagy igény van ma is. Az elmúlt hetekben hat céget kerestem meg, illetve kerestek meg engem ebben a profilban. Olyan cégek, amelyek akár már holnap elvinnék mind a 190 embert, ha erre lehetõségük lenne. De mint a Styl Ruhagyár példája is mutatja, erre csak korlátozott lehetõség van. Mi azonban valamennyi érdeklõdõnek, tárgyaló félnek a helybeni munkahelyteremtést ajánlottuk. Két cég is van, amelyik nem zárkózott el ettõl. Szokatlan megoldás egy önkormányzattól, de úgy gondolom, úgy gondoljuk, de ha ez segít a probléma megoldásán, akár gyárat is veszünk, természetesen a bérbeadással számolva. Még akkor is, ha ez nem tartozik az önkormányzat feladatkörébe. sok Vasvár Köztársaság tér 2. Tel.: 94/ Csempék, járólapok, PVC-k, laminált padlók, fürdõkádak, zuhanykabinok, karnisok, függönyök, polisztirol díszlécek, rozetták széles választékban kaphatók. AKCIÓ! 180 cm függöny már 499 Ft/m-tõl 280 cm sötétítõ már 1990 Ft/m-tõl ADESITAL MAPEI burk. ragasztó (25 kg) 1390 Ft/zsák ADESITAL MAPEI flexragasztó (25 kg) 2990 Ft/zsák Üvegezés, képkeretezés Nyitva tartás: H P: Szo: Angol és német nyelvtanfolyamokat hirdetünk Vasváron kezdõ szinttõl a nyelvvizsgára való felkészítésig. Belvárosi Nyelvstúdió Walter Kft. Érdeklõdni: 30/ Felnõttképzési nyt. sz.:

4 4 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. AJÁNLÓ A Dr. Bendefy László Városi Könyvtár új szerzeményeibõl SZAKIRODALOM Az 500 legszebb kerti növény Eggers: Muffinok, bagelek, palacsinták Jenkins: Szalvétatechnika Paine: Amulettek Pálffy: Pár kérdés a húsvétról Schleip: A bélérzékenység Sikos: Stíluslapok a webwen SZÉPIRODALOM Balogh: Csíksomlyói passió Dorogi: Ne nézzenek nyúlnak! Dorth: Késõ bánat Hurley: Szükségállapot Pistone: Fedõneve: Donnie Brasco Roberts: Északi fény CD lemez Dolhai Attila Hógolyóbolygó Hotel Menthol A legszebb klasszikus zenék esküvõre Mohai Gábor Nagyi lemez Náray Erika Zorán DVD A dicsõség zászlaja Hercegnõk bálja L'ecsó Mennyei prófécia Pókember 3. Rochester grófja A róka és a kutya Taxi 4. Tesz-vesz Város Túl a sövényen Üvöltõ szelek Volver Az NKA pályázati támogatásával könyvtárunk folyóirat-állománya a következõkkel bõvült: Beszélõ, Édes anyanyelvünk, Élet és Tudomány, Földgömb, História, Kassai Figyelõ, Korall, Magyar nyelvõr, Magyar orvosi nyelv, Regio, Rubicon, Természet világa, Természetbúvár, Thalassa, Várak kastélyok, templomok Tel.: 94/ , Fax: Színpad, varázsszavak, bohócok és egyebek Szemfényvesztõk, bûvészek, varázslók kelléktárában nélkülözhetetlen tartozék a különbözõ varázsszavak, hókuszpókok tömkelege. Hivatásuk, céljuk majd minden esetben a nézõk, a szájtátik elbûvölése és nem utolsó sorban a figyelem elvonása a lényegrõl, a színfalak mögött történõ valós eseményekrõl. Mai világunk színpada is, bõvelkedik rátermett, tehetséges, igaz néha már-már bohócként viselkedõ szemfényvesztõkkel. Varázsszavak röpködnek az éterbe, a tv-adók egymást túllicitálva igyekeznek háttérhírekbe bugyolálni az ilyen-olyan forrásból kipattintott, lekoppintott figyelemre méltó és megszívlelendõ, divatossá tett és lett fogalmakat A történelem színpadának nagy szereplõi elelrikkantják magukat az amúgy fásultságba, tunyaságba szenvedõ közönségük felé: terrorizmus! Jelzés, jog és parancs az ölésre, erõszakra. Mûholdak sugarazzák az agyakba, hang és képhullámok gyûrûznek mind nagyobb intenzitással minden égtáj felé. És fegyvert ragad amerikai, angol és európai az iszlám terrorizmus ellen! És fegyvert ragad az arab, a keresztény terroristák ellen. A terrorizmus ellen elindul az öldöklés, a varázsszó megteszi hatását. Hogy mi van a szó mögött, kevesek tudják. Hogy a bûvészek mit dugdosnak a bugyraikba, nem látszik, és nem mindenkire tartozik. Ha nem sikerül a mutatvány, vagy éppenséggel rosszul sül el, újra elõ lehet kapni a varázsszót, A Kolostori Esték rendezvénysorozat március 13-án, csütörtökön folytatódik dr. Gyürki László biblikus teológus elõadásával a Bibliáról. Az elsõ elõadás az Ószövetségrõl szól. Az elõadás helye a Zarándokszállás, a Mûvelõdési Házzal szemben. Az elõadásokat a Biblia Éve alkalmából rendezi a Domonkos Kolostor Alapítvány és a Vas-Vár Örökség Népfõiskola. Március 18-án dr. Varga Tibor jogtörténész, Szent Korona-kutató tart elõadást a Mûvelõdési Házban. Április 3-án, csütörtökön 18 óra- így vagy úgy fõ cél a terrorizmus. A közönség ámul és bámul a fellépés sikerén. Hát nem világszenzáció, amikor kivétel nélkül jó és rossz varázsló ugyanazt kiabálja. Terrorizmus! Vesszen Bin Laden! Éljen Bin Laden! Bin Laden, meglehet már Mohamed mellõl szemléli a színjátékot, de mit számít, a közös cél érdekében mindent lehet. Le az iszlám terrorizmussal, agilisnek kell lenni, mert minden arab al-kaida tag. Minden bûntett az al- Kaidáé! Elismeri, felismeri nagy egyetértésben, legyen az arab vagy amerikai. Ha már nem lenne Osama Bin Laden, teszünk róla, hogy legyen! Ha nem az al-kaida robbantott? Akkor is õ volt! Hát nem közös érdek, hogy a nagy mutatvány sikerüljön? Nincs terrorizmus? Majd lesz! Mert ha nincs, mi szükség volna a sok mutatványosra? Nélkülük nincs színpad. Színpad nélkül, színfalak nélkül szem elé kerül a megrázó valóság. Hogy gyerekek, nõk és ártatlan civilek halnak meg? A terrorizmus elleni harc áldozatokat követel! Hogy Afganisztánban és Irakban is teljes a káosz? Fõ, hogy sikerült a nagy attrakció! Amerikai igényeknek kitervelt, kinevelt, felfegyverzett, majd Amerika által kiiktatott Bin Laden és Szadam Husszein. Ki tudhatja, lehet Amerika is csak egy varázsszó, lehet, valakik mögé bújva bûvészkednek, festik az ördögöt a falra Gábor Ferenc Köröstárkány Megjelent: Reggeli Újság február 1. A Vas-Vár Örökség Népfõiskola márciusi programjai kor Nagy Gyula tart elõadást A tudás népe és az írás címmel, bemutatva a rovásírást, annak mai használhatóságát. Rendezvényeinkre szeretettel várjuk az érdeklõdõket, adományokat elfogadunk. Baranyai Gábor Vas-Vár Örökség Népfõiskola alelnöke

5 2008. március 5. Tisztújító közgyûlés a Máltai Szeretetszolgálat Vasvári Csoportjánál A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezetének 4 évre szóló megbízatása országosan lejár, ezért a régió csoportjaiban is tisztújító közgyûlésre kerül sor. VASVÁRI ÚJSÁG 5 Március 1-jén tartotta tisztújító közgyûlését a vasvári csoport. A 42 tagból 33 volt jelen, 6 meghatalmazással képviseltette magát és 3 fõ igazoltan hiányzott. A program felcserélésre került különbözõ okok miatt. Ennek legfõbb oka maga a zord idõjárás volt. Vasvárra várták ugyanis a régiótitkárt, dr. Báthy Andrásnét is, aki azonban a Nagykanizsa és Zalaegerszeg térségében tomboló szélvihar miatt nem érkezett meg. Így elõször a tisztújítás zajlott le. A csoportban 3 fõ visel tisztséget. A tagok mindhárom tisztségviselõt megerõsítették tisztségükben: Hetényi Gézáné a csoportvezetõ, Hosszúné Mizda Éva gazdasági vezetõ, Bárdics Lajos kanonok-plébános lelkivezetõ. Mindhármuk nevében Hetényiné köszönte meg a bizalmat és továbbra is a jó ügyek érdekében tevékenykednek közösen. Ezután összegezték a évben végzett munkát: fõbb tevékenységük a szociális térkép karbantartása, mely lelkiismeretbeni feladat, Beszélgetek veled program látogatásokat takar, kiemelt feladat volt a Gyermekzsúr megtartása a hátrányos helyzetû gyerekeknek. Ruhát, játékot gyûjtöttek és megvendégelték õket (66 gyermek), a legaktívabb idõszak a Karácsonyváró megszervezése volt az egyedülállóknak, mely kb idõs vasvári lakos felkeresését, meghívását jelentette. Igyekeztek nem kihagyni senkit sem. Nagyon készültek rá. A két részre osztott csoportot akiknek egészsége engedte vendégségbe hívták ben a rossz idõ ellenére 110 vendégük volt. Akik betegség, öregség miatt nem tudtak elmenni, õket élelmiszer-csomaggal felkeresték, tavaly 135 fõt. Ez a kis ünnepség már hagyománnyá vált, és öröm a vendéglátónak és meghívottaknak egyaránt. Mibõl finanszírozták e sokrétû munkát? Adományokból a régiótól, az önkormányzati pályázatból, az ÁFÉSZ-tól, EDS Magyarország Kft.-tõl és magánszemélyektõl. A kapott adomány értéke: forint volt. 847 bajba jutott embernek adtak ruhát, cipõt havonta, játékot, bútort, élelmiszert és sok más egyebet Ft értékben. A tanácsadások, szociális, jogi korrepetálások, egészségügyi segítségnyújtás, ami forintálisan kimutatható Ft. Így összesen Ft értékben segítettek. A 42 tag emberrel állt kapcsolatban és társadalmi munkaórát dolgozott. Ennek eszmei értéke 1 millió 801 ezer forint. Lelki tevékenységük gazdag munkára utal: a liturgikus csoport szervezésében közös imádságok, imaórák havonta, zarándoklat, lelki napok, Biblia-magyarázat, szentségimádási ügyelet megszervezése, egymás segítése, Hõsök-napi koszorúzás, tárlatlátogatások, a plébánia Horizont újságjának terjesztése volt a legjelentõsebb. A csoportban lévõk különbözõ területeken fejtik ki tevékenységüket a munkától függõen. A 2008-as év feladata hasonló a évihez, más tartalmi töltéssel. Kiegészül az Idõsek Otthonában élõ olyan gondozottak felkarolásával, akik nélkülözik hozzátartozóikat. Hetényi Gézáné csoportvezetõ Irházy László kiállítása A Castrum Galériában március 7-én, pénteken órakor nyílik Irházy László fafaragó kiállítása. A vendégeket V. Németh Zsolt polgármester köszönti, az alkotó munkáit Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere ajánlja a nagyközönség figyelmébe. Közremûködik a Beregszászi Magyar Nemzeti Színház tagja, valamint Szecsõdi Krisztina színmûvész. Ajánlásként adjuk közre Erdõs Anna versét. Gondolatok Irházy László faszobrász kiállításán Elõttem van egy kép Bezenye faluja Egy utca, egy ház, s Székely kapuja Ablakában Magyarország címere Faragott asztal, padok kerítése Betérõ vándort itt szeretet fogadja Mûvész, aki munkáit megmutatja Mindenütt két keze alkotása Szívének lelkének gazdagsága Mint visszatérõ szellem Haza tér megint, megint Hazaszeretet alkotásra int Megbocsájt a hazának Ki eltékozolja értékes fiait Megpróbálom szavakba önteni Amit mûvésztársam fába tud kifejezni Az isten megalkotta a természetet Mûvészt teremtett, aki megalkotja mûvét Amit õ a fába rejtett A fa szobrásza meghallja Ahogy a természet szólítja Szabadítsd ki alakom a fából Legyen mû az alkotásból Egy fatörzs, egy faág elmegyünk mellette A mûvész rátalál, s lelket farag bele Üzenetet küld nekünk Hogy a mûveivel szebb legyen életünk S elõttünk állnak a mûvek Mit a mûvész szíve melegével készített Mi boldogok lehetünk, hogy találkoztunk velük Mûvek szépítik, gazdagabbá teszik életünk. FIGYELEM! FIGYELEM! AKCIÓ! MINDEN FÉLÁRON az ANGOL Turkiban a volt gazdabolt helyén a készlet erejéig!

6 6 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. Egy régi vasvári búcsú emléke A Szombathelyi Képtárban elmúlt õsszel egy elfeledett és méltatlanul háttérbe szorított mûvész festményeit ismerhette meg a közönség: Rombay István budapesti alkotóról van szó. A hangulatos és szemet gyönyörködtetõ tájképek, városképek és portrék között a vasi látogató rácsodálkozhatott a vasvári domonkos templom és az elõtte zajló vásár képére. A mûvész fia, ifjabb Rombay István nagylelkû gesztusa folytán a bemutatott festmény immár a Szombathelyi Képtár gyûjteményét gazdagítja, és talán a közeljövõben Vasvár közönsége is láthatja. A vasvári templom magas homlokzata és tornya élénk sárga fényével emelkedik ki az ég kékjében, elõtte a barnás vásári sátrak és zöld lombok adják a kép alapszíneit. A sátrak között az árusok és a portékát mustráló vevõk színes forgataga derûs hangulatot áraszt. Az 1920-as, harmincas évek népi életképfestészetébe kiválóan illeszkedik ez a mû, bár Rombay igazán a portrék és tájképek mûfajában volt otthonos. Rombay István 1888-ban született a délvidéki Zomborban, de családja már gyermekkorában visszaköltözött Budapestre. Tanulmányait az Iparmûvészeti Fõiskola díszítõfestõ szakán kezdte el, majd 1909 és 1911 között a müncheni akadémia hallgatója volt. Hazatérve a Képzõmûvészeti Fõiskolán képezte tovább magát Zemplényi Tivadar osztályában után rendszeres kiállító volt a budapesti Nemzeti Szalon és a Mûcsarnok tárlatain tól rajztanárként mûködött iparostanonc iskolában. A két világháború közötti lapokban (Mûvészet, Pesti Hírlap, Ország Világ) kedvezõ kritikák jelentek meg mûvészetérõl. A budapesti mûvészeti élet jeles tagjairól készített portrékat. A nagybányai festészet örökségét tovább fejlesztõ törekvéseit figyelhetjük meg plain-air képein, különösen a Balaton vidéki, tiszai, alföldi tájképein. Színkezelése, foltokba föltett könnyed ecsetkezelése Ferenczy Károly, Thorma János vagy Glatz Oszkár mûvészetével rokon. A pesti Népligetrõl vagy a Tisztviselõteleprõl készült téli tájképei kiállják az idõ próbáját ben szerepelt utoljára kiállításon képeivel, a második világháború után teljes visszavonultságban alkotott, a saját és megrendelõi örömére ben hunyt el Budapesten. Nem tudjuk, hogy az 1922-ben készült, szignált vasvári kép milyen alkotói út során készült. Valószínûleg a szeptemberi Mária-napi búcsú hangulatos, napfényes, színes kaval- kádja ihlette meg, hogy megörökítse ecsetjével a látványát. Más vasi képét nem ismerjük, de mivel magántulajdonban sok eladott képét õrzik, talán más vasi táj-vagy városképet is készített. Ezek felkutatása még a jövõ feladata. Dr. Zsámbéky Monika mûvészettörténész Mindszenty József emléktúra Nyilvántartási szám: ALSZ: 0261, PLH-001 SZEMÉLYGÉPKOCSI, MOTORKERÉKPÁR és MOPED vezetõi tanfolyamot indít folyamatosan Vasváron a Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskolában. Tájékoztatás: BURAY ANDRÁS Tel.: 30/ és 94/ Május 3-án Vasvár és Csehimindszent között 11. alkalommal rendezik meg a gyalogtúrát. Rajt: Vasvár Szentkútfürdõ Camping reggel ig. Útvonal: Vasvár Szentkútfürdõ Camping Sándor-lépcsõ Jeli Arborétum Oszkó szõlõhegy, Oszkói Hegypásztor Kör pincéje. Cél: Csehimindszent Napközi Otthon (mûvelõdési otthon) Táv: kb. 20 km Szintidõ: 6 óra (a késõbb indulók saját idõkeretén belül teljesíthetik a túrát) Célba érés: 14 óráig Részvétel: ingyenes Minden résztvevõ emléklapot, a szintidõn belül teljesítõk kitûzõt is kapnak. A rendezõk felelõsséget nem vállalnak. A célba érkezõket különjáratú autóbusszal szállítják Vasvárra, visszaindulás kb. 15 órakor. Térkép: Kemeneshát és Kemenesalja (Cartographia Kft.) Ellátás: Csehimindszenten zsíros kenyér, tea és meglepetés várja a túrázókat. Csomagszállítást Csehimindszentre vállalunk. Szálláslehetõség: saját felszereléssel (hálózsák, derékalj) a Vasvári Szentkút Termál Camping turistaszállás faházaiban. Érdeklõdni, szállást foglalni: 94/ , 30/ Fizetõ-vendégszoba: Szentkút Patak Szálló Vasvár, Dr. Tretter László utca 8. Magyar Turista kártyával kedvezmény. Telefon: 94/ , 70/ Hegyhát Gyöngye Panzió Vasvár, Járdányi u. 6. Telefon: 94/ , 30/ Csehimindszenten: Plébánia zarándokház, ügyintézõ Farkas László plébános Bérbaltavár, telefon: 94/ A túra idején rendezik Vasváron a VII. Nemzetközi Színjátszó Fesztivált május 1 4. között. Az emléktúrázók kedvezményesen vehetnek részt a programokon. Részletes felvilágosítást ad: Benke Tibor Vasvár, Nagyköveshegy u. 6. T.: 94/ , 30/ , E.: Szép idõt, kellemes túrázást kíván a rendezõség!

7 2008. március 5. VASVÁRI ÚJSÁG 7 Hasznos tudnivalók a gyermekvédelemrõl Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl A városban élõ, gyermeket nevelõ családok számára szeretnénk egy olyan cikksorozatot indítani, melyet a gyermekvédelemmel foglalkozók állítanak össze. Elsõként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl szeretnénk tájékoztatni a családokat. Ez a kedvezmény a gyermek és családja szociális helyzete alapján vehetõ igénybe. A kedvezmény érinti: a gyermekétkezés díját, mely óvodások és 1 5. osztályos korú gyermekek esetében ingyenes étkezést, a 6. osztálytól 50%-os térítési díjat jelent az iskolai tankönyvek támogatását évente két alkalommal gyermekenként Ft támogatást jelent. A települési önkormányzat jegyzõje megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, a.a.) ha a gyermeket egyedülálló szülõ, illetve más törvényes képviselõ gondozza, vagy a.b.) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a.c.) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az egyéb jogosultsági feltételeknek így, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, házasságkötés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy fõre jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét b.) egyéb esetekben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élõ közeli hozzátartozók vagyonára. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, jármûvet, továbbá vagyoni értékû jogot kell érteni, amelynek egy fõre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a.) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy b.) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülõ vagy a tartásra köteles más törvényes képviselõ életvitelszerûen lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû. A közös háztartásban élõ közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni a.) a szülõt, a szülõ házastársát vagy élettársát, b.) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ gyermeket, c.) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d.) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, e.) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetõleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos (a továbbiakban tartósan beteg, illetõleg fogyatékos) gyermeket, f.) az a.) e.) pontokba nem tartozó, a családjogi törvény alapján a szülõ vagy házastársa által eltartott rokont. A jogosultság megállapításának idõpontja a kérelem benyújtásának napja. A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzõje 1 év idõtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni: A kérelmezõ köteles a Gyvt-ben, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) számú Kormányrendeletben elõírt jövedelmi, vagyoni viszonyairól a nyilatkozatot, igazolást benyújtani. A háztartás azon tagjai, akik egyéni vagy társas vállalkozók, illetve szabad foglalkozásúak nettó jövedelmüket az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által kiadott igazolással kötelesek igazolni. A jövedelemszámításnál irányadó idõszak ha a törvény másképp nem rendelkezik a rendszeresen mérhetõ jövedelmeknél három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év ban az együtt nevelõk esetében az összeghatár: Ft, az egyedül nevelõk esetében Ft Ezt a kedvezményt Vasváron a Gyámhivatal ügyintézõi állapítják meg, figyelembe véve a jogosultság feltételeit. A nyomtatvány személyesen átvehetõ a Gyámhivatalban, vagy letölthetõ a város honlapjáról. Drimmer Lászlóné családgondozó Katonai hagyományõrzés december 15-én az Oszkói Hegypásztor Kör baráti hangulatú vendégháza adott helyet az Árpád-kori magyar katonai hagyományõrzõk Hagyományõrzõ Összefogás néven meghirdetett elsõ találkozójának. Az öszszefogásban a nyugat-magyarországi kistérség hagyományõrzõ megnevezéssel a Nyugati Gyepû három megyéjének (Vas, Zala, Gyõr-Moson-Sopron) íjászai képviseltették magukat. Céljuk egy, az egész évet felölelõ íjász-hagyományõrzõ rendezvénysorozat létrehozása. Havi rendszerességgel tartanak majd olyan jellegû íjászversenyeket, amelyeken csak a századi íjak formai rekonstrukcióival, illetve korhû viseletben indulhatnak a nevezõk. Nézeteik szerint, ezek a külsõségek sok más mellett segítenek megteremteni azt a bensõséges atmoszférát, amely alkalmas arra, hogy méltón tisztelegjenek nemzetünk dicsõ hadfiai elõtt. Mindazok, akik vonzódást éreznek e kor iránt, és a részletekrõl illetve a rendezvényeinkrõl szeretnének többet tudni, Simon Csabánál a Nyugati Gyepû vezetõjénél érdeklõdhetnek a 30/ es telefonszámon. Ezúton szeretnénk megköszönni Jóna Tiborné Vasvár, Lukács Károly és neje Vasvár, Németh Imre Vasvár, Sipos-Tompa János Vasvár, Ekmann Tibor MM Méhészeti Kft. Vasvár, Papp Krisztián és neje Oszkó támogatását. Simon Csaba Tisztelt adózók! Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a Vasvári Középiskoláért Alapítványt, amelynek adószáma: Az így befolyt pénzt az alapítvány céljainak megfelelõen iskolai rendezvények finanszírozásához, illetve a tehetséges és szorgalmas, ám hátrányos helyzetû diákok segítésére kívánjuk fordítani. Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

8 8 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. A VASVÁRI KUTYÁSBOLT AJÁNLATA Kutyatáp óriási választékban! Több mint 30 fajtából választhat! Alpha Falat (10 kg) 2 ízben 1490 Ft Fickó Kutyatáp (10 kg) 3 ízben 1500 Ft Oké Duo Crok (22% fehérje) 180 Ft/kg Boldog Buldog Munkatáp (29% fehérje) 245 Ft/kg Chappi 3 ízben 280 Ft/kg Kölyöktápok 260 Ft/kg-tól Fagyasztott darálék (1 kg) 110 Ft További fagyasztott áruk: csirkeláb, csirkefej, csirkebõr, pulykafej, PIP Macskatáp 250 Ft/kg-tól! 15 félébõl választhat! Kitekat 3 ízben 400 Ft/kg Friskies 4 ízben 520 Ft/kg Konzerv (400 g) 100 Ft Gazdi szalámi (1 kg) 3 ízben 215 Ft Rex szalámi (1 kg) 250 Ft Tészta 200 Ft/kg Instant tészta 220 Ft/kg Vasvár teljes területén INGYENES házhoz szállítás! Gazdatápok: nyúl, tojó, indító, nevelõ, zeolit, futor Horgász-felszerelések: DAM, Silstar... botok, orsók, etetõanyagok, csalik Akvarisztika: halak, növények, akváriumi felszerelések (Pl.: 54 l-es komplett akvárium Ft) Ugyanitt: németjuhász, ordas, kan kiskutyák és puli kiskutya eladó Vasvár, Járdányi u. 1., Szilvágyi Zsolt 70/ Köszönjük! Megköszönjük mindazok támogatását, akik évi személyi jövedelemadójuk 1%-át részünkre felajánlották. Kérjük Önöket, hogy az idei évben is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával: a Vasvári Fúvószenekarért Alapítványt, adószáma: a Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítványt, adószáma: a Vasvár Városért Sportegyesületet, adószáma: a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárat, adószáma: a Vasvári Gyermekekért Alapítványt, adószáma: a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítványt, adószáma: a Tûzoltó Egyesületet, adószáma: a Vasvár Városért Közalapítványt, adószáma: a Vasvár Városi Kórusegyesületet, adószáma: a Városi Kisdedóvó Egyesületet, adószáma: Kutyás csapat alakulóban Mindig örvendetes hír, ha egy új közösség alakul meg egy városban, színesítve ezzel a társadalmi élet palettáját. Városunkban most új színfoltként megalakulóban van egy csapat, akik úgy gondolják, hogy a kutyákhoz, a kutyatartáshoz való kötõdésüket kicsit szervezettebb formába öntik, és együtt elindítanak egy kutyakiképzõ iskolát. A csapat vezetõje, Szilvágyi Zsolt elmondta, hogy már jó ideje érlelõdött a gondolat, hogy összefogjanak azok, akik úgy gondolják, hogy szeretnének többet foglalkozni kedvenceikkel, tanítani, képezni szeretnék õket. Most érett meg az elhatározás, és jelenleg kb fõvel indítják meg az iskolát. Szerencsés, hogy sikerült olyan területet szerezniük a foglalkozások számára, ahol állandó jelleggel összejöhetnek, terveik szerint heti 2 alkalommal. Már készítik a képzés során használandó eszközöket, akadályokat, hogy minél szélesebb skálájú és sokrétûbb legyen a kutyák felkészítése. Igény szerint az alapoktól indulva sajátíttathatják el a gazdik kutyáikkal az alapfokú engedelmességi, ügyességi, vagy akár az õrzõ-védõ ismereteket. Az elsõ foglalkozás március 9-én, 9.00 órától kezdõdik a 8-as Bútordiszkont melletti zárt, körbekerített területen, melynek nagy elõnye, hogy részben fedett, s így akár esõben, vagy akár a nagymeleg nyári idõben is jól jöhet a kutyák és gazdáik számára. Szeretettel várnak a csapatba minden érdeklõdõt! Részletes információkkal Szilvágyi Zsolt a vasvári kutyás boltban szolgál! Dóka B. Csónakázó-tóhoz vezetõ híd megújulása Bizonyára többeknek feltûnt, hogy felújításra került a vasvári Csónakázó-tóhoz vezetõ híd. A részben pályázati pénzbõl megvalósult beruházás a Korlátozott számban kiválasztott helyi akciócsoport helyi fejlesztési programjának megvalósítása számú intézkedésre benyújtott A múlt védelmével alapozd meg a jövõt címû program keretében lett támogatva. A megvalósítás teljes költsége Ft, melybõl a LEA- DER program által finanszírozott forrás Ft. A teljes felújítás részét képezi még egy Csók-pad elhelyezése is a hídon. A befejezés várható idõpontja április 1. D.B.

9 2008. március 5. Ébredezõ vizek Lassan megmozdulnak a halak a Csónakázótóban VASVÁRI ÚJSÁG 9 A lassan melegedõ idõvel a vizek hõmérséklete is emelkedõben van, és ez azt jelenti, hogy a csökken téli aktivitást mutató halak kapókedve kezd visszatérni. Habzsolásról ugyan még korán sem beszélhetünk, de érdemes egy kora tavaszi pecára kilátogatni a vízpartra. És nem csak a jó idõ miatt! Egy kis szerencsével és megfelelõ módszerekkel már foghatunk a korán ébredõ halak közül! Fontos, hogy ilyenkor a finomabbik szerelékeket vegyük elõ. Érdemesebb egy könnyû úszós szerelékkel, match- vagy könnyû teleszkóp bottal, horgászni, és a hagyományos fenekezõ felszerelésnél is sokkal eredményesebb a finom picker vagy feederbot. Mivel a megcélzott halak elsõsorban a keszegfélék és az ezüstkárász, teljesen felesleges vastag zsinórt és nagyméretû horgot használni. Elegendõ a as fõzsinór, es elõkével, apró, a csali méretéhez igazodó, 16-os, 14-es vagy 12-es méretû horgokkal, a kapást jól jelzõ, vékony antennájú úszóval. Persze ehhez az összeállításhoz nem alkalmas a merev horgászbot, de nem is szükséges. Az esetlegesen beugró pontyokat is partra vezethetjük a fenti szerelékkel. Ugyan nem vízisíel szegény a kicsörlõzés közben a víztetõn, de egy kis türelemmel és ügyeskedéssel, megfelelõen beállított fékkel az orsónkon, szákba terelhetünk akár 4 5 kg-os halakat is. Arról nem is beszélve, hogy sokkal több kapásunk lesz így és az élmény is nagyobb! Az etetõanyagok közül a hideg vízre ajánlottakat válasszuk. Ezek általában sötét színûek, mivel a világos árnyalatúak riaszthatják az ilyenkor még a szokásosnál is óvatosabb halakat. Nem szükséges nagy mennyiséget keverni, egy átlagos délutáni pecához 1 2 kg anyag elegendõ. Fontos azonban, hogy élõanyaggal megfelelõen dúsítsuk. Ez általában csontkukac, pinki esetleg darabolt giliszta. Az etetésnél mindig a halak kapókedvéhez igazodjunk. Gyakori hiba, hogy a hideg vízben még lassú emésztésû halakat túletetik. Ilyenkor eltelnek, és továbbállnak az etetésrõl, nem kapkodnak annyira a horgon lévõ csali után. Eleinte inkább kevés gombóccal alapozzunk, és a továbbiakban a kapások számától függõen juttassunk be idõközönként 1 2 kisebb gombócot. 20 méternél távolabbi horgászat esetén jó szolgálatot tesz egy megfelelõ csúzli. Kis gyakorlás után egyre pontosabban sikerül majd belõni a kaját! A horgon a legjobb szintén az élõ csali: csonti, pinki, giliszta, és aki hozzá tud jutni, a szúnyoglárva csodákat tehet! Érdemes kísérletezni is: egy-egy bedobásnál kerülhet a csonti, giliszta mellé egy szem csemegekukorica is! Ha esetleg nem jelentkezik kapás az etetésünkön, kezdjük el keresgélni a halat. Dobjunk rövidebbet, hosszabbat, hogy kis szerencsével hátha megtaláljuk a halrajokat. A kifogott halakkal különösen, ha nem szándékozunk megtartani õket, hanem a fogás után vissza szeretnénk engedni bánjunk kulturáltan, kíméletesen, használjunk keretes haltartót, amiben kevésbé sérül a hal, nem törik meg és minél kevesebb stressznek kitéve kerül vissza éltetõ elemébe. Ne csak a zsákmányra, magunkra is figyeljünk. Kora tavasszal könnyen meglepetés érheti az embert, ha nem öltözködik rétegesen. Ha meleg van, mindig könynyebb megszabadulni a kabáttól, mint egy hirtelen jött hûvös idõben fagyoskodni! A horgászat végeztével ügyeljünk rá, hogy semmi szemetet ne hagyjunk magunk mögött, hiszen amit a partra tudtunk vinni, a képzõdött hulladékot, az akár egy nejlontáskába berakva a legközelebbi szemetesig is el tudjuk cipelni! Érdemes a felszerelés mellé fényképezõgépet is elrakni. A megörökített fogásban így a késõbbiekben mi magunk és akár mások is gyönyörködhetnek! És a végére még valami nagyon fontos: annyi halat vigyünk csak haza, amire feltétlen szükségünk van! A többit bocsássuk vissza éltetõ elemébe. Persze nincs is jobb étel a roston sütött keszegnél, vagy akár paprikás lisztbe fogatva, vagy egy jó tányér forró, csípõs halászlénél, rántott süllõnél, de a gyomor megtelik és kiürül, az élmények viszont megmaradnak! De ha a jövõben is szeretnénk, hogy tele legyen a szákunk, és gazdag fogásban gyönyörködhessünk, azért tennünk is kell! Gondoljunk a jövõ nemzedékére, halakra és emberekre egyaránt. A horgászat túl mutat a halak kifogásán, kulturált és nemes szórakozás, ha azzá tesszük. Dóka B. Kezdõdik a tavaszi pontytelepítés A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége március 3-án pontytelepítést végezett a kezelésében lévõ állóvizeken és folyóvizeken. Ezen a telepítés során 130 mázsa ponty került a vasi vizekbe, melyek súlyszóródása 1,5 2 kg közötti. A telepítés miatt általános horgászati tilalom lépett életbe a telepítés napjától, azaz március 3. (hétfõ) délelõtt 10 órától március 8. (szombat) reggel 6 óráig az állóvizeken. Az idei évben még három pontytelepítés lesz elõre láthatólag. A szövetség a telepítés elvégzése után a vízpartokon kiközli az általános horgászati tilalomra vonatkozó információkat. A telepítés az alábbiak szerint történik: Rába kg. Marcal 450 kg. Pinka 500 kg. Celldömölki tó 300 kg. Csepregi tó 450 kg. Gencsapáti tó 500 kg. Himfai tó kg. Magyarszecsõdi tó 750 kg. Máriaujfalui tó 900 kg. Merseváti tó 600 kg. Nagypiriti tó 300 kg. Püspökmolnári tó 500 kg. Rábasömjéni tó 300 kg. Répcelak-Csánigi tó 600 kg. Szombathelyi csó.tó kg. Szombathelyi horgásztó 800 kg. Ujperinti I. tó 800 kg Vadása tó 300 kg. Vasvári csó.tó 500 kg. Forrás:

10 10 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI HEFOP PÁLYÁZAT Iskolánk két nagy HEFOP-os pályázat részese volt az elmúlt 3 évben. A HEFOP es pályázat célja: a kompetencia alapú oktatásra való felkészülés a megye óvodáiban, általános iskoláiban és középiskoláiban. Az oktatási programcsomagok elterjesztése. Ennek keretében tantestületünk negyede részt vehetett módszertani továbbképzéseken és a Sulinet Digitális Tudásbázis használatát segítõ tanfolyamokon, és Horváthné Tóth Mária igazgatónõnk ünnepélyes keretek közt vehette át a pályázat keretében kapott laptopot, projektort és digitális táblát. A magyar közoktatás megújításának útja az iskolarendszer és az oktatás-nevelés modernizációjában van. A hátrányokkal érkezõkre is odafigyelõ új iskola megalkotása a cél, nem vetjük el a már bevált és bejárt ösvényeket, de az új utak felfedezése és megépítése elõl sem zárkózhatunk el. Ezért csatlakozott iskolánk a HEFOP/2005/ címû pályázathoz, akkor még Hollósy László igazgató úr irányításával nyarán 5 iskola és a Vas Megyei Pedagógiai Intézet konzorciumot alkotott. Azóta sok idõ eltelt, rengeteget tevékenykedtünk. Sok minden változott körülöttünk. Ma már Horváthné Tóth Mária igazgatónõ segíti a munkánkat. A pályázat távlati céljai: olyan befogadó közoktatási gyakorlat elterjesztése a megyében, amelynek a segítségével lehetõvé válik a tanulók eltérõ képességének és adottságainak legteljesebb kibontakoztatása. A sajátos nevelési igényû tanulók esélyegyenlõségének biztosítása. A tanulási esélyeket javító nevelésioktatási módszerek, eljárások, tartalmak elterjesztése. Az együttnevelést vállaló intézmények szakmai segítése, támogatása, feltételeinek megteremtése. Mindehhez a fenntartók, az iskolahasználók, a szakmai és a laikus közvélemény cselekvõ támogatásának elnyerése. Rövid távú célok: Iskola modell-intézménnyé fejlesztése. Pedagógusok felkészítése, tapasztalataik megosztása szakmai mûhelyekben. A tanulók, a szülõk, a szûkebb társadalmi környezet szemléletének, attitûdjének alakítása. Kompetencia-alapú nevelés-oktatás bevezetése. Az elfogadás mércéje az, hogy valaki mennyire hajlandó a saját értékén emberszámba venni egy sérültet, s mennyire hajlandó beengedni abba a világba, amelyikben valamennyien élünk. E gondolat miatt is elkerülhetetlen az attitûdváltás. Valami újra vállalkozni mindig kockázatos feladat. Számolni kell az értetlenséggel, az ismeretlennel szembeni idegenkedéssel, a megszokotthoz ragaszkodók közönyével mondta Illyés Gyuláné. Talán valamennyi kollégában, szülõben és tanulóban sikerült pozitív irányba elindítani egy gondolatot. A teljes iskola befogadó hozzáállása akkor valósul meg, ha a tantestület minden tagja gyakorlatában közös szemléletet követ. Hisz egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy, mondja egy bölcs kínai közmondás. Ennek szellemében iskolánkban elindult az integráció az SNI-s tanulók körében a gyógypedagógusok bevonásával. Kipróbálásra kerültek a kompetencia-alapú programcsomagok közül a szövegértés-szövegalkotás és a matematika 1 2. illetve e tanévtõl a 3. évfolyamon is. Köszönjük Kovácsné Németh Edit, Török Ildikó, Papp Zsuzsanna, Módli Istvánné és Németh Éva munkáját. Néhány gondolatban, hogy mi is az a kompetencia-alapú programcsomag? Lehetõvé teszi, hogy a tanulókat bevonjuk a tudás- és készségelsajátítási folyamatba. Erõs hangsúlyt kap a tevékenységközpontú módszertan. Dominálja a folyamatokat a játék és az eszközhasználat, a megfelelõ tanulási környezet kialakítása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása. A jó munkalégkör egyik feltétele, hogy lehet tévedni és vitatkozni. A tevékenységeknél fontos szempont a gyermek életkora és egyéni sajátossága. A problémafelvetés, életszerû helyzetekbõl indul ki. Kooperatív csoportmunka, a tantermek berendezése más, mint a hagyományos, megszokott osztályokban. Ez a munkaforma kicsit zajosabb a megszokottnál. A csoportmunka során az SNI-s tanulókat a társaik ügyesen próbálják bevonni a közös feladatmegoldásba, és segítik õket a jó megoldás megtalálásában. A csoport minden tagjának célja, hogy mindenki megtanulja az anyagot egyéni képességei szerint. A csoportcél és egyéni cél ugyanazt jelenti. A csoportmunkát mindig valamilyen közös tevékenység, problémafelvetés, információszolgáltatás elõzi meg. A munka végén egyéni képességekre szabottan ellenõrzik, értékelik saját munkájukat. Megjelenik, a differenciált számonkérés és értékelés, a beszámoló a többi csoportnak az elvégzett munkáról. Iskolánk mûködtette a matematika intézményközi szakmai mûhelyt, amely lehetõséget adott arra, hogy a konzorcium iskolái és intézményen belül is szakmai és módszertani ismereteink cserélõdjenek. Bemutató órákat tartottunk, tapasztalatainkat átadtuk egymásnak. Pedagógiai nap keretében iskolán belül levetítjük a felvett bemutató órákat. Szakszolgálati feladatot látnak el a kistérségben Siposné Rózsa Erzsébet és Horváthné Kapui Zsuzsa gyógypedagógusok. A tapasztalatok arra az elhatározásra juttatták gyógypedagógusainkat, hogy létre kell hozni az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, melynek egyik legfontosabb feladata az integrációt folytató iskolák és tanulóik segítése. Fejlesztõ órákat tartottak gyógypedagógusaink a pályázati programból 100 órában. Jó példája a konzorciumi partnerek összedolgozásának. Miért? A szombathelyi Gothard Jenõ Általános Iskolától intézményünk átvette adaptációra Az oktatói szoftverek alkalmazása alsó tagozatos alapkészségek fejlesztésére és a Tanulunk tanulni tréninget. A mi kollégáink, pedig kidolgozták a gyógypedagógiai kompetenciákat felhasználva a Vizuo- és grafomotoros készségek fejlesztése az alsó tagozaton és a Fejlesztõ játékok a felsõ tagozaton címû programot, amelyeket átadtunk a gothardosoknak. Ezekkel az órákkal a cél az volt, hogy játékos keretek között a tanuláshoz való pozitív viszonyt, a hozzáállást, a tanulási képességeket fejlesszük, a személyiségüket formáljuk, a hátrányukat kompenzáljuk. Minden esetben az egyes gyermek önmagához mért fejlõdése volt a cél. Változatos módszereket, technikákat alkalmaztunk. Köszönet jár az eltérõ tantervû tagozat tanárainak magas szintû szakmai munkájukért, Pappné Karvalics Gyöngyinek, Siposné Rózsa

11 2008. március 5. Erzsébetnek, Kovácsné Horváth Erikának és a pályázat gondozójának Horváthné Kapui Zsuzsának. Bõvíteni tudtuk iskolánk eszközkészletét, a fejlesztõterem kialakítása folyamatban van. Vásároltunk számítógépeket, televíziót, kamerát, fényképezõgépet, videót, fejlesztõ eszközöket stb. A pályázat pénzügyi oldalának lebonyolítását Németh Ferencné Valika végezte. Miként érvényesül az esélyegyenlõség a projekt megvalósulása során? Az SNI-s tanulók ugyanabban az intézményben, a többségi tanulók számára biztosított azonos feltételek mellett nevelõdhetnek. Az iskolánk tanárai, dolgozói felkészülhetnek ezeknek a tanulóknak eredményes képzésére. A többséghez tartozó gyermekek személyisége gazdagodik a szolidaritás, az empátia, a természetes el- és befogadás érzésével. Valamennyi SNI-s tanulónak a megyében biztos továbbtanulási esélye lesz. A tanulási akadályozottaknak, illetve akik értelmi adottságaik alapján érettségit adó középiskolában nem volnának képesek helytállni, a Vasi Bau Szakképzõ Iskola, a szentgotthárdi II. Béla és a sárvári Barabás György, a szombathelyi Teleki Blanka Szakképzõ Iskolában, a kõszegi Nagy László Iskola speciális szakiskolájában, illetve az Aranyhíd speciális szakiskolájában tanulhatnak tovább. A Szent-Györgyiben az esélyteremtésnek alapvetõ feltétele valósul meg érettségit nyújtó képzés. E pályázat egyik nagy programja volt az Életfa program, mely a hagyományokon alapult. Ennek, s egyben a pályázatot is lezáró gálamûsora február 28-án volt iskolánkban. Sejberné Szabó Mariann igazgatóhelyettes megnyitóbeszédében kitért a hagyományok ápolásának fontosságára. Kodály Zoltánt idézte, miszerint: Amikor egy ledöntött nemzet újjá akarja magát építeni, szüksége van inkább, mint valaha, a hagyomány minden porszemecskéjére. VASVÁRI ÚJSÁG 11 Ezen az estén nagyon sok gyermek lépett színpadra, tanítóikkal, tanáraikkal. A szülõk erre az alkalomra betanultak 2 zenemûvet is Pappné Bem Gabriella vezetésével, de színpadra lépett Kánya László és zenekara. Az 1. emelet falai megteltek a tanulók munkáival, fotóival. Az együttléteknek közösség formáló szerepe van, volt és lesz. Az ép és a sérült gyermekek együttléte, a közösen szerzett élmény nagyon jól szolgálja az elfogadást, a befogadást. Ezért is szerveztünk zenés programokat, ahová meghívást kapott az óvoda is. Ilyen együttlétek voltak a Karácsonyváróval összekapcsolt Pap Rita koncert, a Buborék együttes farsangi mûsora, Pál László bûvész és arcfestõ társa produkciója és ki ne hagyjam a zalaegerszegi Bábszínház elõadását. Voltak közös kirándulások Alsóújlak, Jeli, Kõszeg, Cák, Velem környékén. Megyei Gyermeknapon meglátogattuk Jákot, felejthetetlen élménnyel jöttünk haza. Iskolánk táncosai Sejber Mariann néniék és az eltérõs tanulók Karvalics Gyöngyi néni irányításával Kézbalett elõadása képviselte Vasvárt. Tán nem tûnik egyedinek, mert valamenynyi iskolában jelen van a hagyományok ápolása, én mégis úgy hiszem, hogy az. E program megvalósításánál projekt módszerrel dolgozott iskolánk. A pályázat alatt gyûjtöttük az anyagot, készítettük a kiállítás darabjait, tanultuk a dalokat, verseket, jeleneteket, könyvtári kutatómunkát, végeztünk, közös kirándulásokon vettünk részt. Kollégák, szülõk, gyerekek, támogatók lelkesen tudtak együtt munkálkodni. Egyszóval igazi csapatmunka volt mondta Horváthné Kapui Zsuzsa a pályázat megálmodója és gondozója. HEFOP KONFERENCIA SZOMBATHELYEN E pályázat teljes lezáró konferenciája (a konzorciumi partnerekkel együtt) február 29- én volt Szombathelyen. Az ünnepséget a mi iskolánk jelenlegi és volt tanítványai nyitották meg (Pappné Karvalics Gyöngyi csoportja a kézbalett produkciójukkal és a Kenderke néptáncegyüttes). Az oldalt összeállította: Sejberné Szabó Mariann igazgatóhelyettes VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA ALPINTECHNIKÁVAL TELJES KÖRÛ FELELÕSSÉGVÁLLALÁSSAL! IGÉNY ESETÉN EMELÕKOSARAS JÁRMÛVEL! Kecskés István: 06-30/ épületek közé nõtt fa biztonságos kivágása viharkárok felszámolása erdõterületek tisztítása és letermelése egyéb erdõgazdálkodási munkák (Igény esetén a letermelt fa ára a munkadíjból leszámítható!) ÉPÍTMÉNYFENNTARTÁS ALPINTECHNIKÁVAL

12 12 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. A mûvelõdési ház programja RENDEZVÉNYEK Március 9-én Szlovéniában, Domonkosfán vendégszerepel az Õszirózsa Népdalkör, a Fülemüle Népdalkör és a színjátszók egy része. Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan mutatják be a Szabadság szerelem címû szerkesztett mûsort. Március 14-én 19 órakor Ismerõs Arcok koncert Wass Albertre emlékezve. Jegyek elõvételben kaphatók a Vasvári Mûvelõdési Házban és Körmenden a Kónya Kávéházban. Érdeklõdni és jegyet foglalni a 94/ es telefonszámon lehet. Belépõ: 1500 Ft. Helyfoglalás érkezési sorrendben. Március 28-án 14 és 17 óra között az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) kistérségi fóruma kerül megrendezésre. ÁPRILISI ELÕZETES Április 3 5. között Kutató tábor a Hegyháton. 3-án 8 órától az intézmény bemutatása, szombathelyi népmûvelõ-mûvelõdésszervezõ hallgatók csoportjának gyakorlata a térségben. Április 11.: filmbemutató Boros Ferenc és Horváth Zoltán alkotása Kozma Gáborral. Hármójuk közös alkotásának címe: Remeteidõ. Külön drámája, hogy a forgatás után két nappal a 79 éves Devecz Oszkár elhunyt, vele kihalt egy magyar falu. Április 11.: Szokoly Tamás költõvel találkozás a költészet napján. FELHÍVÁS PowerPoint és honlapszerkesztés iránt érdeklõdõk részére indítunk képzést rendkívül kedvezményes lehetõségekkel 30 órában. Kattints rá nagyi! Újabb képzés az idõsebb korosztály részére a számítógép használatról. A két képzésre kérjük a jelentkezést a 94/ es telefonon Halmosi Tamásnál. Legyen Ön Házigazda c. kezdeményezésekre ösztönzünk vállalkozó kedvû egyéneket, szervezeteket, intézményeket. Bõvebb információ az intézményben jelentkezési lapokon és a honlapon található. MOZI Március óra Fern Gully, az utolsó Esõerdõ amerikai rajzfilm ( 72) Március óra Halálos tavasz magyar film, fsz:karády Katalin, Jávor Pál ( 93) Március óra Csodacsibe amerikai animációs film ( 78) Március óra A papucshõs magyar film ( 77) SZÍNHÁZI BÉRLETBEN Március 8-án 18 órakor az elõadás elõtt a táncteremben korlátozott számban Irodalomtörténeti barangolásra várjuk az érdeklõdõket fél órában. Vezeti: Fûzfa Balázs. Elõzetes bejelentkezést kérünk. Jelentkezés számon Frigyné Orbán Ildikónál. (Kizárólag jegy vagy bérlettulajdonosok részére.) Március óra: Liliomfi (társadalmi vígjáték). Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház elõadásában (2 órás elõadás szünet nélkül). Elõadás után Nõnapi meglepetések. Minden jegy elkelt! RÁADÁS SZÍNHÁZI ELÕADÁS Május 1-jén és 2-án este 19 órakor választható az elõadás a bérletesek részére. Várhatóan: Topolyai Színház (Szerbia) elõadásában a Shakespeare: Szent Iván-éji álom. A Színjátszó Fesztivál esti darabjának a bemutatóján. Mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! SZIVACS IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT Vasvár, Bartók B. u Nyitva: Sze: 17 20, Cs: P (kéthetente): 17 22, V: IFJÚSÁGI FILMKLUB Március óra Hetedik Március óra A tökéletes trükk Ne félj tõle, használd a német nyelvet! Március óra: Ki vagy Te? Mesélj! Március óra: Nyelvhasználat a médiában. Foglalkozásvezetõ: Németh Anita Március 29-én az Oszkói Ifjúsági Klubbal, a LOGO Mobil Ifjúsági Szolgálattal bicikli túrát szervezünk. Útvonal Vasvár Oszkó Gersekarát Vasvár. Részletek és jelentkezés a Szivacsban március 21-ig. PERGAMEN KULTÚRCIKK SZAKÜZLET KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE! Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. (a gyógyszertár mellett) Telefon/Fax: 06-a94/ Fantasztikus húsvéti játékvásár! Tekintse meg akciós polcainkat! -30% kedvezmény! (Babák, autók, társasjátékok, autópályák, puzzle stb.) LEGO AKCIÓ! Lego-k -25% kedvezménnyel! PLÜSS NYUSZIK óriási választéka! Itt a NICI húsvéti kollekciója. ÚJDONSÁGOK! Megérkeztek a 2008-as év BUDMIL ruházat slágerjátékai: Húsvéti dekorációk, ajándéktárgyak, kiárusítása! Mattel, Hasbro, képeslapok, szalvéták, csomagolók Fischer-Price, Lego.... hogy az ünnep még szebb legyen! 30% kedvezmény SEGÍTÕ KISZOLGÁLÁS, KELLEMES KÖRNYEZET szeretettel várjuk! PAPÍR-ÍRÓSZER-NYOMTATVÁNY-JÁTÉK-AJÁNDÉK NÁLUNK MINDENT MEGTALÁL! Az akció március 22-ig, illetve az akciós készlet erejéig tart, csak az üzletben megjelölt termékekre.

13 2008. március 5. Kosárlabda VASVÁRI ÚJSÁG 13 Karate hírek A as bajnoki évad õszi szezonjában becsúszott pár nem várt vereség miatt a nem éppen kedvezõ 3 gyõzelem 6 vereség mutatóval várta a Vasvári KSE csapata a tavaszi szezont. A csoporton belüli legjobb 4-be és ezáltal a felsõházi 8 csapatos rájátszásba kerüléshez így kemény munka és eredmények szükségesek. A tavaszi fordulóban már lejátszott 5 mérkõzés után a gyõzelmi mutató már 7:7-et mutat, ami jó alapot jelenthet a további folytatásra, de a sûrû mezõny miatt további jó eredményekre is nagy szükség lesz. Február 1. Vasvári KSE Nyugat Rádió: (16-9, 10-8, 15-9, 33-7) Vasvári KSE: Ikervári A. (7), Kulcsár A. (8/6), Sipos-Tompa L. (9), Szilvágyi Zs. (12), Stefanics B. (2). Csere: Káldi Z. (7), Soós D. (13/3), Halmosi T. (8/6), Szilvágyi I. (8), Dóka B. (-). A Nyugat Rádió legjobb dobói: Fasching Z. (7), Németh K. (8) A jobb játékerõt képviselõ vasvári csapat a negyedik negyedre teljesen felõrülte a vendégek erejét, s fõként leindulásokból szerzett gyors kosarakkal jelentõs arányú gyõzelmet aratott. Február 4. Gépipari Öregfiúk Vasvári KSE: (10-15, 8-11, 7-8, 10-10) Vasvári KSE: Ikervári A. (10/6), Soós D. (5), Kulcsár A. (3/3), Sipos-Tompa L. (9/3), Szilvágyi Zs. (14/3). Csere: Bazsó A. (-), Dóka B. (-), Halmosi T. (3/3) A Gépipari Öregfiúk legjobb dobója: Zátonyi Z. (16) A mérkõzés szorosabban alakult, mint ahogy azt elõzetesen várta a csapat. A sok hibával játszó VKSE saját dolgát nehezítette meg és tette szorossá a mérkõzést. A védekezésre nem lehetett panasz, de kevés dobott pont a pontatlan támadójáték eredménye volt. Február 15. Vasvári KSE Szombathelyi Fõiskola SE: (11-19, 6-9, 1-18, 15-23) Vasvári KSE: Ikervári A. (13/3), Soós D. (8/6), Kulcsár A. (3/3), Halmosi T. (16/6), Stefanics B. (4). A Szombathelyi Fõiskola SE legjobb dobója: Esztergályos R. (29/6) A Fõiskola csapata esélyeshez méltóan játszott a találkozón, s megérdemelten szerezte meg a gyõzelmet. A sérülések miatt létszámhiánnyal és a meccsre szokatlan alacsony szerkezettel felálló hazaiak végig jó tartással, helyenként jól játszva ugyan, de csak megnehezíteni tudták a vendégek dolgát. Február 22. Looney-Tunes Vasvári KSE: 0-20 A mérkõzésre a hazai csapat nem tudott a szabályok szerint 5 fõvel kiállni, így a versenykiírás ételmében a két pontot 20-0-ás pontkülönbséggel a Vasvári KSE szerezte meg. A közvetlen rivális Looney-Tunes csapata ellen így különösképpen jól jött ez az eredmény, mivel a kosárlabdában a vesztes csapat is kap 1 pontot, de ha valamely oknál fogva elveszik tõlük a mérkõzést, ezt az 1 pontot sem kapja meg, így egy esetleges azonos gyõzelmi mutató esetén a vasvári csapat lesz kedvezõbb pozícióban. Február 29. Vasvári KSE East-Side: (13-12, 10-15, 10-8, 20-11) Vasvári KSE: Ikervári A. (11), Kulcsár A. (-), Soós D. (4), Szilvágyi Zs. (11/3), Szilvágyi Zs. (14/3). Csere: Halmosi T. (13) A végig szoros, izgalmas mérkõzésen a végjátékban jobban összpontosító hazai gárda szerezte meg a fontos gyõzelmet. A Vasvári KSE további mérkõzései alapszakaszban: 6. forduló: Vasvári KSE Sörmeccs március 7., péntek óra, Kardos L. Ált. Isk. 7. forduló: Pepsi Vasvári KSE: március 14., péntek óra, Szombathely, Nagy L. Gimn. 8. forduló: Vasvári KSE West-Side március 21., péntek óra, Kardos L. Ált. Isk. 9. forduló: Ják Vasvári KSE március 28., péntek óra Ják, Ált. Isk. Dokey Sûrû programot tudhatnak maguk mögött a karatésok az õsz óta. Változás történt az egyesület életében. Gál Róbert (3 dan Seiwa-kai & Goshukan és 1 dan JKF Goju kai) mester vezeti az edzéseket. Segítõtársa Pálla Csaba testnevelõ tanár, zöld öves karatés. Az elmúlt idõszakban versenyeken is képviseltették magukat a vasvári fiatalok december 9-én, vasárnap Vasváron tartotta a Vas megyei Karate Szövetség a hagyományosan megrendezésre kerülõ Mikuláskupát. A rendezvényen 40 versenyzõ indult, akik a Sakura SE, a Leo Karate-Do SE és a Vasvári Karate Egyesületbõl érkeztek. A résztvevõk a Shotokan és a Goju-ryu ágakat képviselték. A versenyen a vasvári illetõségû fiatalok is szép eredményeket értek el. Kata I. korcsoport fiú: Márffy Bence II. Kata IV. korcsoport fiú: Márffy Marcell II. Kata IV. korcsoport lány: Offemüller Diána II. és Fülöp Klaudia III. Kata 18 év feletti ff.: Szekeres Dániel III. Kumite 18 év feletti ff.: Szekeres Dániel III. A Vasvár város által felajánlott kupát Offemüller Diána és Márffy Marcell kapta. Február 2-án Szombathelyen a nyolcadik Sakura-kupán vettek részt. Kata I. korcsoport fiú: Márffy Bence II. Kata IV. korcsoport fiú: Márffy Marcell I. Idõközben Gila Pál (4 dan Seiwa-kai) mester elõtt övvizsgát tettek a fiatalok: Márffy Bence és Márffy Marcell citromsárga övet szerzett (9 kiu), Offemüller Diána narancssárga övet (8 kiu). Gratulálunk a szép eredményekhez! Csak így tovább! A Vasvári Karate Egyesület várja a sportolni vágyó fiatalokat és idõseket az edzésekre a szakközépiskola tornatermébe hétfõn 18 órára, csütörtökön pedig ra. Tlala SIFI GAZDABOLT AJÁNLATA! Megérkeztek a gyermekkerékpárok, felnõtt kerékpárok! Bemutató kerékpárok 40%-kal olcsóbban a készlet erejéig! Fûnyírók akciós áron! Háti motoros permetezõ már Ft-tól! Permetezõ szerek széles választékban (gyomirtók, lemosók) Gyümölcsfák, szõlõoltványok Kiskerti magok, virághagymák, rózsatövek Virágföldek, tõzeg, zsákos tehéntrágya Kiskerti szerszámok, szerszámnyelek Kerítésfonatok, huzalok, feszítõk Áruhitel akár 0% befizetéssel! Nyitva tartás: H P: 8 17-ig Szo: 8 12-ig Telefon: 94/ , 06-30/

14 14 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. Birkóztunk, birkóztunk, de... Rectec-Vasvár VSE UKSE Szekszárd (12:14) 31:26 NB I/B-s nõi kézilabda mérkõzés Március 1. Vasvár, 100 nézõ Vezette: Salamon Gábor, Szakatics Alajos RECTEC-VASVÁR VSE 5 Szalai Marietta 3 3 Matetits Gabriella 8 4 Szakonyi Mónika 13 Elena Golovko 4 6 Szondy Noémi 1 7 Szondy Kitti 2 15 Zsohár Mónika 2 14 Major Andrea 1 1 Vízvári Tímea kapus 9 Utasi Ágota 3 12 Szabó Hedvig kapus Kollár Éva 2 Edzõ: Kocsis Tibor SZEKSZÁRD 4 Jankovics Orsolya 5 Fekete Gabriella 4 6 Hegyi Zsuzsanna 8 Német Judit 9 Szilágyi Hedvig 2 10 Fauszt Éva 6 11 Gottlinger Lilla 1 12 Szente Emõke kapus 13 Beck Ibolya 7 15 Uzoras Dóra 3 14 Kovács Nóra 2 17 Horváth Szominetta 5 18 Kurucz Annamária 2 Mizsák Dorina Edzõ: Oravecz Erika ELSÕ FÉLIDÕ A vendégek kapták el jobban a fonalat, s szereztek 2 gólos elõnyt, majd némileg kiegyenlítõdött a játék. Az elsõ 14 perc 7:7-es döntetlent hozott, ami annyit jelent a statisztika nyelvére lefordítva, hogy a csapatok percenként lõttek egy gólt. Ez az átlag a félidõ hajrájára erõsen leromlott, megcsappant a lövõkedv és a találati pontossággal is bajok voltak. Utóbbiban a Vasvár járt élen. Kimaradt ziccerek, rossz bírói ítéletek borzolták a kedélyeket. Idegesen, kapkodva játszott mindkét együttes, ám a Szekszárd kevésbé pontatlanul, így a félidõ végére kétgólos elõnyt csikartak ki. Különösen a szekszárdi balszélsõ volt elemében. Ellenszerét a hazaiak nem találták meg, mivel a támadókat a védõk késõn vették fel, taktikai faulttal nem akadályozták, így a lendületesen érkezõ támadókat a büntetõterület elõtt már nem lehetett semlegesíteni, s ha mégis megpróbálta a Vasvár, úgy az rendre befújt büntetõvel zárult. Nem segített az idõkérés sem a hazaiakon. Amúgy salamoni döntést nem nagyon láthattak a nézõk az elsõ félidõben. Volt olyan idõszak, amikor a játékvezetõk nem is értették egymást. S ez nem a hangos szekszárdi dobos különítménynek volt köszönhetõ. A lelkes vendégszurkolók hazai hangulatot varázsoltak a vasvári csarnokba, akik éltek is ezzel a lehetõséggel. A félidõ 14:16-os szekszárdi vezetéssel zárult. MÁSODIK FÉLIDÕ A második félidõt két szekszárdi gól vezette be (12:16), majd Szondy 2 perces büntetõje borzolja a kedélyeket. A hazai gólszegénységet Kollár Éva 2 gólja szakítja meg (14:16), majd Hédi bravúrját követõen egy csodaszép vasvári akció végén Szondy Kitti hiába talál be, a bíró belépés címén érvényteleníti. Tüntet a közönség, az ellentámadásból a Szekszárd lõ gólt, majd az 5. percben parádés Utasi gólnak örülhetnek a hazaiak (15:17). Sikerül-e felzárkózni, vagy robog tovább a szekszárdi gyors? A választ a vendégek gyorsan megadták. Az apró termetû szekszárdi Németh Judit talál be, majd a második félidõre beállt Szabó Hedvig õ lázasan vállalta a játékot bravúrral véd, ám a vendégek a balszélen megtalálják a Vasvár gyenge pontját, s rendre eredményesek. A 6. percben már 15:19-re elhúznak a vendégek. Minden összeomlani látszik, a Vasvár próbálkozik, de sok hibával játszik. A labdabizonytalanság több hazai játékosnál is szembetûnõ, s a széleken jobbára csak alibi játék folyik. Amikor nem, erre a 11. percig kellett várni, akkor is a szekszárdi fal elõtt valósággal eltüntették a labdát a hazaiak, aminek eredménye egy Szalai Marietta és egy Szondy Kitti gól. A Szekszárd a Fekete Fauszt Beck trió révén mûvel varázslatos dolgokat, aminek eredménye rendre gól. A Vasvár a perc között belövi magát, s a 4-gólos szekszárdi elõnyt 2 gólra faragja le, majd a 20. percben 23:27-es vendég vezetésnél idõkérés következik. A 21. percben Szondy letaglózásáért a szekszárdi Fauszt piros lapot kap, majd Szalai Marietta lövését fogja bravúrral Szente Emõke. A 24. percben labdabizonytalanság, eladott hazai labda borzolja a vasvári szurkolók idegeit, ebbõl a leindításból Uzoras Dóra lõ szépségdíjas gólt (23:28). A vendégek ötgólos vezetése egyre meggyõzõbb lesz. Középkezdés után Golovko lõ gólt (24:28), majd parádés Szondy-páros alakítását láthatja a publikum, amelyet Szente bravúrral véd, szól a riói, bocsánat szekszárdi zenekar, kedvenceik pedig fáradhatatlanul játszanak a pályán. Érzik, hogy meglesz a meccs. Nekik van igazuk. A vasvári Matetits Gabi fûzi, hámozza át magát a szekszárdi védõfalon, s lõ szépségdíjas gólt, ám ez kevés az üdvösséghez (25:29). A 28. percben újabb idõkérés, ám a találkozó végéig már nem változik semmi. A hátralévõ két percben három gól születik még, ebbõl kettõt a Szekszárd lõ, a vendégeket elkísérõ szurkolók pedig belekezdenek az örömrigmusba: Itthon vagyunk! Itthon vagyunk! skandálják kórusban. A fülsiketítõ dobpergésben alig hallani a mérkõzés végét jelzõ sípszót, majd szambáznak, örömtáncot lejtenek a szekszárdi játékosok a pályán. Öröm a vendégeknél, csüggedtség, keserû szájíz a hazaiaknál. A találkozó után gyorsan hazamennek a vasváriak, csak a szekszárdi szurkolók nem, maradnak, ünnepelnek, éljeneznek. Örömük érthetõ, hisz 31:26-ra gyõztek Vasváron. Képgaléria: Vasvár Szekszárd -sok-

15 2008. március 5. VASVÁRI ÚJSÁG 15 Sarokasztal A Szekszárd elleni mérkõzés után Nagy Ferenc szakosztályvezetõ, az NB I/B-s vasvári nõi kézilabdacsapatot a Süti cukrászdába invitált a közös beszélgetésre. A vesztes mecscset követõen azonban többen a gyors hazamenetelt választották. Végül heten asztalhoz ültek. Fogyott a süti, az üdítõ is. Amúgy levezetésként mindenki emlékezett mindenre, beszélt mindenrõl. Régi válogatott mérkõzésekrõl, arról, ahogyan a külföldi (keleti blokk-béli) edzõk egykor bántak játékosaikkal, arról a vasszigorról (nem ritkán tettlegességrõl, játékosverésrõl), arról a dreszszúráról, amely még a kívülállókat is sokkolta. Elena Golovko egykori szovjet válogatottként azt a budapesti szereplést elevenítette fel, amikor a válogatott csapat tagjai 180 forint költõpénzzel a zsebükben flangálhattak a budapesti Váci utcában. Miután befejezõdött a bevásárló-körút, s visszatértek a városnézésbõl szálláshelyükre, a szállodában a szovjet csapatfõnök megkérdezte tõlük: No, milyen volt a vásárlókörút? Csodálatos, felejthetetlen! válaszolták a játékosok. Lea arról is beszélt, hogy a sportért mindent megtesznek arrafelé, hisz a játékosnak ez az egyetlen kiugrási lehetõség, a kapu a világra. S ha valaki betlizik, egy életre elfelejtheti a nagyvilágot, s a kézilabdát is. S beszéltek arról is a játékosok, hogy a hazai sztárcsapatoknál miként pocsékolják el a tehetségeket. Akiket nevelnek, nevelgetnek, terelgetnek, s ha nem tudják beilleszteni a nagycsapat gépezetébe, s nem tudják foglalkoztatni az ifjú tehetséget, kiadják alsóbb osztálybéli csapatokhoz. A kisebb csapatokban, jobbesetben fiókcsapatokban, azután általában elkezdõdik a játékos leépülése, a lejjebb, egyre lejjebb vezetõ lejtmenet, s ahonnan az esetek többségében nincsen visszaút. Vajon hány játékos karrierje tört és törik így ketté? Szóval ültünk a Süti cukrászdában, a sarokasztal(ok)nál. Beszéltünk, beszélgettünk. Akadt olyan, aki láthatóan próbálta magából kibeszélni, megint más kinevetni, humorral elütni, elvenni a vereség, a szombat esti lázálom élét. Olyanok is akadtak õk voltak többen, akik nem értették, miért nem ül egy asztalhoz a csapat többi tagja, hogy legalább fejben rendezzék a sorokat, s közösen kitalálják az elõrelépés mikéntjét Nagy Ferenc, aki a közös leülést kezdeményezte szakosztályvezetõként, engedte kibeszélni a társaságot. Jó sportpszichológusként tûrte, hogy oldódjon a vesztes mérkõzés utáni görcs, majd amikor a jókedv már kezdett átmenni felhõtlen boldogságmámorba, akkor csak ennyit mondott: Már beszéltünk mindenrõl. Ám arról, hogyan tovább, egy szó sem esett. Az edzõ, Kocsis Tibor mélyeket szívott cigarettájából, miközben a bajnoki találkozó szomorú krónikájának dokumentumából, a mérkõzés jegyzõkönyvének statisztikájából a jövõt próbálta kiolvasni. Nem értem! szólalt meg kisvártatva. Eladtuk a labdát, labdabizonytalanok voltunk, ebbõl leindítanak bennünket rendre, máskor meg fejvesztetten rohantunk, s szétlõttük a kapus lábát. Holott kértem a szünetben, hogy a nyurga szekszárdi kapusnak a felsõ sarkokat lõjük. Hát, most már bravúr kell Tapolcán idegenben, és a többi találkozón is! zárta monológját a mester. Az addig kényelmes székek egy csapásra kényelmetlenekké váltak. Mint Dózsa izzó trónjáról, úgy pattant fel az elsõ játékos e szembesítõ edzõi monológ után, majd sorban mindenki a távozás mellett döntött. A sarokasztal(ok) üresen maradtak. A szakosztályvezetõ és a fõszerkesztõ távozott utolsónak. -sok- Tavaszi túrakalauz A természetjáró szakosztály ajánlata Április 5. szombat Thury György emléktúra 30 km, 20 km, 10 km Thury György emléktúra 30 km Útvonal: Galambok Gesztenyeház Hervaszkuti forrás Thuri-kopjafa Örömhegy Nagybakónak Csapi Galambok. Össztáv 31,5 km, a szintkülönbség 600 m, a teljesítés ideje 8 óra, a nevezési díj 500 Ft/fõ. Thury György emléktúra 20 km Útvonal: Galambok Galamboki tó Gesztenyeház Újhegy Csapi Galambok. Össztáv: 21,5 km, a szintkülönbség 400 m, a teljesítés ideje 6 óra, a nevezési díj 400 Ft/fõ. Thury György emléktúra 10 km Útvonal: Galambok Galamboki tó Csapi Galambok. Össztáv: 11,1 km, a szintkülönbség 200 m, a teljesítés ideje 3 óra, a nevezési díj 400 Ft/fõ. Mindhárom túrához rajt és cél Galambok, általános iskola, indítás ideje reggel 8 10 óra között. Április 6. vasárnap Pákozd IVV túra 20 km, 10 km A 20 km-es túra útvonala: Pákozd Nadap Sukoró Angelika forrás Kanca-hegy tanösvény Pákozd. Össztáv: 20,15 km, a szintkülönbség 260 m. A 10 km-s túra útvonala: Pákozd Barlangkút Ingó-kövek Bela-tó Pákozd. Össztáv: 9,65 km, a szintkülönbség 130 m. Szintidõ egyik túrához sincsen megadva, a cél 16 órakor zár. A nevezési díj 350 Ft/fõ. Rajt és cél Pákozd, Piedone Sörözõ, indítás reggel 8 10 óra között. Április 12. szombat Berzsenyi túra 30 km Útvonal: Nagysimonyi Kemenessömjén Celldömölk Sághegy Mesteri Belsõhegy Sitke Nagysimonyi. Össztáv: 33,5 km a szintkülönbség 260 m. Nevezési díj 500 Ft/fõ, rajt és cél Nagysimonyi mûvelõdési ház. Indítás reggel 7 9 óra között. Szintidõ nincs, 18 óráig kell beérkezni. Április 27. vasárnap Tihanyi Gejzirit 30 km túra Útvonal: Örvényes Pécsely Zádorvár Nagypécsely Aszófõ Apáti templomrom Nyereghegy Tihany Gejzirmezõ Csucshegy Aszófõ MÁV állomás. Indítás az örvényesi vasúti megállótól. Össztáv 33 km, a szintkülönbség 1100 m, a teljesítés ideje 9 óra, a nevezési díj 500 Ft/fõ. Április 27. vasárnap Tihanyi Gejzirit 20 km túra Útvonal: Aszófõ Apáti templomrom Nyereghegy Rátai csáva Óvár Barátlakások Aranyház Gejzirmezõ Csucshegy Aszófõ. Rajt és cél Aszófõ MÁV állomás. Össztáv: 20 km, a szintkülönbség 700 m, a teljesítés ideje 6 óra. Nevezési díj 500 Ft/fõ. Április 27. vasárnap Soproni IVV nemzetközi túranap Rajt és cél Fertõrákos püspöki palota. Távok: 5, 10 és 20 km. Indítás reggel 7 10 között. Útvonal ismertetése a helyszínen. Jelentkezési határidõ április 12-ig! Az ajánlót a túraszakosztály vezetõsége állította össze. AZ AUTÓS MOTOROS ISKOLA INTENZÍV SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR- ÉS MOPED-VEZETÕI TANFOLYAMOKAT indít folyamatosan VASVÁRON a Postaforgalmi Szakközépiskolában. 94/ Ny. sz.: Alsz.: 0553

16 16 VASVÁRI ÚJSÁG március 5. Apró hirdetés Vasvár-Királyhegyen 1200 négyzetméter csemege pirosszõlõ kordonon, kéthajlékos régi épülettel, borospincével, teljes felszereléssel eladó. Irányár: Ft. Érdeklõdni: 94/ Vasváron III. emeleti 74 m 2 -es 2,5 szobás felújított társasházi lakás garázzsal vagy anélkül eladó. Tel.: 30/ Anyakönyvi hírek Házasságkötés: Varga Roland és Gerencsér Dóra Haláleset: Takács Jánosné szül. Szabó Mária, Kelemen Rózsa SPORTSZERETÕKNEK! a vasvári Eurosport 2 kábeltévé-hálózaton. A csatlakozási akció folytatódik! Érdeklõdni: Vasvár, Petõfi S. u. 14. Telefon: 94/ FÜGGETLEN PARABOLAANTENNÁVAL FOGHATÓ ADÁS, ÁLLANDÓ, JÓ KÉPMINÕSÉG! Gyors, pontos és szakszerû telepítés, több mint 10 év tapasztalattal. RENDELJE MEG ÖN IS A JÖVÕ TECHNIKÁJÁT MÉG MA! Regisztráljon a következõ adatokkal és nézzen akár két TV-n is külön csatornákat egy havi díj áráért! (név, cím, anyja neve, szül. hely, idõ, szig. szám, telefonszám, melyik csomag, 1 v. 2 TV) VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK: MINI csomag Ft/hó, 14 magyar adás (csak 1 TV-re) ALAP csomag Ft/hó, 37magyar adás (akár 2 TV-re) MOZI csomag (opcionális: HBO, HBO 2, CINEMAX) TELEPÍTÉSI DÍJ ÉS ANYAGKÖLTSÉG: alap keretek között INGYENES, helyszínen nem kell fizetni*! Ettõl eltérõ eseteket helyszínen kell megbeszélni.* A tájékoztatás nem teljes körû, kérem, érdeklõdjön a részletekrõl az alábbi elérhetõségeken: Megrendelés és bõvebb felvilágosítás: SZATH-ELIT Antenna Szaküzlet Szombathely, 11-es Huszár út 61. Tel.: 06-30/ , 06-94/ ÍRÓKÉZ PAPÍRBOLT Vasváron a posta mellett BÜTYKÖLJÜNK EGYÜTT a húsvéti készülõdés jegyében! A novemberben tartott kreatív délutánunk sikerén felbuzdulva március 8-án 10 és 12 óra között ismét bütykölõs délelõttöt tartunk 10 év felettiek részére! ÚJDONSÁGOK kézzel készített képeslapok, palackposták érkeztek! GABOL vidám, tavaszias spanyol táskák érkeztek gyerekeknek és tiniknek. Kiváló húsvéti ajándékok! JÁTÉKVÁR Vasváron a postával szemben MEGÚJULT JÁTÉKKÉSZLETTEL VÁRJUK! Árukészletünket felfrissítettük! ÚJDONSÁGOK! Bizsuk széles választéka gyerekeknek és felnõtteknek (nyakláncok, karkötõk, fülbevalók). Kiváló húsvéti ajándékok! Vasvári Újság A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Vasvár Felelõs kiadó: Dr. Ódor Ildikó jegyzõ Felelõs szerkesztõ: BODORKÓS ANDRÁS Szerkesztõségi munkatársak: Baán Erika, Dóka Balázs, Halmosi Tamás, Laki László, Pogács Mónika, Sejberné Szabó Mariann, Szabó Zoltán, Tausz István, Unger József Készült: LINEA NYOMDA SZOMBATHELY ISSN

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekem/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani, tekintettel

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY r e n d e l e t e a nevelési-oktatási és az alapfokú művészetoktatási intézményekben a tanulók által fizetendő költségtérítésről és tandíjról,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére 125/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-i testületi ülésére Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Leírás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben