Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc)"

Átírás

1 MEZŐGAZDASÁGI KÉMIA I-II. Tantárgyfelelős neve: Hargitainé dr. Tóth Ágnes Anyagszerkezeti alapismeretek, atomszerkezet, periódusos rendszer, kémiai kötések. Anyagi halmazok gázok, szilárd anyagok, folyadékok, oldatok. Kémiai folyamatok energetikai viszonyai, kinetikája; A kémiai egyensúly; Redoxireakciók. Protolitikus folyamatok. Nemfémes elemek és vegyületeik. Fémes elemek és vegyületeik. Szénhidrogének. Oxigéntartalmú szerves vegyületek. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. Természetes és mesterséges makromolekulák. Hargitainé Tóth Ágnes (2000): Kémia, Bessenyei György Kiadó Bodonyi Ferenc Pitter György (1993): Kémiai összefoglaló, Műszaki Könyvkiadó Breuer, Hans (1995): SH atlasz, KÉMIA, Springer Hungarica Kiadó Kft. NÖVÉNYTAN ÉS NÖVÉNYÉLETTAN I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Balázsy Sándor Agrobotanika helye a tudományok rendszerében. A sejt kialakulása. A citoplazma. Sejtorganellumok. A szintestek és a bennük lejátszódó folyamatok. Sejtorganellumok. A mitokondriumok és a bennük lejátszódó anyagcsere- folyamatok. Egyéb sejtorganellumok. A sejtmag és a sejtosztódás. Anyagcsere-termékek, a sejt élettelen alkotói. Tartaléktápanyagok, mellék és végtermékek. A sejtfal. A növényi szövetek osztályozásának szempontjai. Osztódó és bőrszövet. Alap és szállítószövetek. A gyökér morfológiája és anatómiája. Módosult gyökerek. A növényi test felépítése. Elágazási típusok. Szimmetriaviszonyok. A hajtás szövettana, morfológiája. Szár és hajtás típusok. Szármódosulások. A levél anatómiája morfológiája. (levelek típusai, levélerezet, levélállás szabályai). Levélmódosulások. A virág filogenézise, a reproduktív szervek anatómiája. (porzótáj). A termőtáj anatómiája, morfológiája. A megporzás formái, megtermékenyítés. Termésképzés. Turcsányi Gábor (1995): Mezőgazdasági növénytan, Mezőgazda Kiadó Baloghné Nyakas A. (1997): Mezőgazdasági növénytan alapjai, DATE egyetemi jegyzet Hortobágyi Tibor (1990): Agrobotanika, Mezőgazdasági Kiadó Hortobágyi Tibor (1979): Növényrendszertan, Mezőgazdasági Kiadó ÁLLATTAN ÉS ÁLLATÉLETTAN I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor A sejtalkotóktól a szövetekig. Egyedfejlődés, törzsfejlődés. Morfológiai alapfogalmak. Az állatok rendszerezésének alapelvei. A fejlődéstörténeti rendszertan bizonyítékai az egysejtűektől a gerincesekig. Főbb rendszertani csoportok a hazai fauna ismerete alapján. Bakonyi Gábor (1995): Állattan, Mezőgazda Kiadó, Budapest MATEMATIKA Tantárgyfelelős neve: Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin Mátrix és vektor fogalma, műveletek mátrixokkal és vektorokkal. Lineáris tér, lineáris kombináció, függetlenség, rang, dimenzió. Bázis, bázistranszformáció. A bázis-transzformáció

2 alkalmazásai: kompatibilitás, függetlenség, vektorrendszer és mátrix és mátrix rangjaink meghatározása, mátrixok inverze, egyenletrendszerek megoldása. A lineáris algebra programozási modell. Grafikus megoldás. A normál feladat megoldása szimplex módszerrel. Alternatív optimumok, degeneráció. Módosított normál feladat és az általános maximum feladat megoldása. Minimum feladatok: megoldás célfüggvény átalakításával, dualitással. Lineáris programozási feladatok megoldása számítógépen. Szállítási feladat. Hálótervezés. Hadházyné Iszály Katalin (1997): Gazdasági Matematika Jegyzet GATE-NFK Nyíregyháza Hadházyné Iszály Katalin (2000): Operációkutatás I. HADCO Kft. Budapest Harnos Zsolt (1990): Operációkutatási módszerek és alkalmazásuk, Budapest. INFORMATIKA Tantárgyfelelős neve: Simon Béláné Dr. Az információ digitális formái, adatok a számítógépben, külső adathordozók. A számítógéprendszer és főbb folyamatai. Számítógépek hálózatokban. Alapszoftverek és alkalmazási programok. Alapvető operációsrendszer-parancsok, parancsmódban. Grafikus felhasználói felületek, Windows alkotóelemei. Vírusprogramok, tömörítő és kicsomagoló programok. Szövegszerkesztők típusai, Ms-Word használata Excel programablak részei. Mozgás a táblázatban. Menürendszere. Adatbevitel. Képletek bevitele, másolása, mozgatása. Munkalap formázása. Táblázat mentése. Excel függvények. Grafikonok létrehozása, módosítása, nyomtatás. Simon Béláné dr.: A PC gépek felépítése és DOS operációs rendszere. Tanulmányi segédlet. Nyíregyházi Főiskola, INFORMATIKA I. 5. Szövegszerkesztés. Távoktatási jegyzet. Általános Vállalkozási Főiskola Bp A Windows-programok Súgója (HELP-je). MŰSZAKI ISMERETEK I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Lengyel Antal Műszaki alapismeretek, teljesítmény, nyomaték, sebesség fogalma, áttételek számítása, hatásfok. Belsőégésű motorok működése, szerkezeti elemei. A motorban lejátszódó folyamatok fenomenológiai elemzése. Belsőégésű motorok kiegészítő berendezései, karburátorok, adagolók, porlasztók, indítóberendezések, hűtés, olajozás. Kiegyenlítőfunkciós és féklevegős karburátorok. Benzinbefecskendezés elve. Állandó és változtatható löketű adagolók működése, szerkezete. Szabályzók szerepe, rendszere és szerkezete. Gépjárművek teljesítmény-átviteli berendezései, sebességváltók differenciálművek. Járószerkezetek kialakítása kerekes és lánctalpas járműveknek. Gépjárművek kiegészítő berendezései, fékek, függesztő és vontatószerkezetek. Kormányzás eszközei. Hidraulikus és mechanikus kormányzás. Traktorok hidraulikus rendszerei és működésük. Erő és helyzetszabályozás. Erő és munkagépek kapcsolata, gépcsoportok összeállítása. Mezőgazdasági üzemek energia-felhasználása, energiamérlegek készítése. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Pattantyús A. Géza (1983): Gépek üzemtana Műszaki Könyvkiadó, Bp. Heizman I. (1966): Mezőgazdasági géptan Mezőgazdasági Könyvkiadó. Wacktler István (1990): Műszaki ismeretek I-II-III. Gyöngyös. Király László (1989): Műszaki ismeretek I-II-III. Gödöllő. Szendrő Péter (1993): Mezőgazdasági Géptan Mezőgazdasági Kiadó.

3 TÁRSADALOM TUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Tantárgyfelelős neve: Dr. Láczay Magdolna Klasszikus filozófiai elméletek kialakulása és megalapozói, a politikai gondolkodás helye a filozófiában, Platon, az állam megszervezéséről. Arisztotelész a politikáról és az etikáról. A középkor filozófiája (Abaelardus, Szent Ágoston, Aquinói Tamás. A reneszánsz gondolkodói, az utópiák megteremtői (Morus, Campanella, Machiavelli). Természetjogi elméletek (Hobbes, Locke, Spinoza). Szerződés elméletek (Rousseau, Montesquie, Hume). A liberalizmus fogalma, kialakulása, angol, amerikai és francia irányzatai (Tocqueville és J. S. Mill elmélete). Konzervatív politikai gondolkodók és a neokonzervativizmus alternatívája. A marxizmus kialakulása és főbb gondolkodói. Hársing László: A filozófia gondolkodás Paczolay Szabó Péter: A politikaelmélet rövid története Pláton: Állam KÖZGAZDASÁGTAN I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Filep Gyula Alapfogalmak: gazdaság, gazdálkodás, közgazdaságtan. A közgazdasági elméletek fejlődése. Mikro- és makroökonómia. Az áru és piacgazdaság. A pénz kialakulása és funkciói. A pénz továbbfejlődése és elszakadása az aranytól. A modern pénz jellemzői. Az infláció lényege és típusai. Költségvetés és monetáris politika. A gazdasági folyamatok makroökonómiai megközelítése. Az újratermelés fő kategóriái. A gazdasági növekedés tényezői, típusai. A gazdaság egyensúlyi viszonyai. Általános túltermelési válság. Válság és munkanélküliség. A Philips görbe jelentése. A világgazdaság kialakulása és működése. Globális "világproblémák". Molnár F.: Ciklikus-e a modern tőkés újratermelés. Könyvtári segédanyag Sipos A.: Földjáradék a modern kapitalizmusban. Segédanyag Bevezetés a makroökonómiába. B.K.E. Aula, Közgazdaságtan. Mg. Szaktudás Kiadó Samuelson: Makroökonómia SZAKMAI GYAKORLAT I III. Tantárgyfelelős neve: Dr. Vágvölgyi Sándor A földterületre, földművelésre, gépüzemeltetésre, növénytermesztésre, állattenyésztésre vonatkozó alapfogalmak. A növénytermesztési, kertészeti állattenyésztési munkafolyamatok megismerése. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítása. Hajós L. (1993): Mezőgazdasági alapismeretek Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest Nyíri L. (1993): Földműveléstan, Mg. Szaktudás Kiadó Budapest NÖVÉNYTAN ÉS NÖVÉNYÉLETTAN I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Balázsy Sándor Vírusok (Virophyta), Baktériumok (Schyzomycophyta) törzsek rendszerezése és mezőgazdasági szempotból fontosabb fajaik megismerése. Az algák fejlődéstörténeti szerepének és rend-

4 szerének vázlatos ismertetése. A gombák (Fungi) rendszerének részletes ismertetése. Nyálkagombák (Myxophyta), Moszatgombák (Phycomycetes), Tömlősgombák (Aschomycetes), Bazidiumos gombák (Basidiomycetes), Komidiumos gombák (Deuteromycetes) osztályok. Agrár és kertészeti szempontból fontos fajainak ismertetése. A zuzmók (Lichenophyta) vázlatos áttekintése. A gombák jeletősége. Mohák (Bryopphyta) Harasztok (Pteridophyta) törzsek áttekintése. A magvas virágos növények általános jellemzése. A nyitvatermők (Gymnospermatophyta) rendszere. Kihalt de geológiai szempontból és ma élő fontosabb fajainak ismertetése. A zárvatermők általános jellemzése. Liliomfélék Pipacsvirágúak (Magnolidae) alosztály rendszere s mezőgazdasági kertészeti valamint florisztika szempont fontos fajainak ismertetése. Hasonlóan a Rózsavirágúak - Burgonyavirágúak (Rosidae) ismertetése. Mályvavirágúak - Fészkesek (Malvidae). Központi magvúak (Caryophyelidae), Eucomiák (Eucommidae) alosztályok rendszere,mezőgazdasági és kertészeti szempontból fontosabb fajainak ismertetése. Az egyszikűek (Monocotyledonopsida) osztályának rendszere. Hazánk növényföldrajzi helyzete és felosztása. Ökológiai adottságai. Az abiotikus (élettelen) környezeti tényezők hatása a növényekre. Turcsányi Gábor (1995): Mezőgazdasági növénytan, Mezőgazda Kiadó. Baloghné Nyakas Antónia (1997): Mezőgazdasági növénytan alapjai, DATE egyetemi jegyzet. Hortobágyi Tibor (1990): Agrobotanika, Mezőgazdasági Kiadó. Hortobágyi Tibor (1979): Növényrendszertan, Mezőgazdasági Kiadó. ÁLLATTAN ÉS ÁLLATÉLETTAN II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor Élettani alapfogalmak. A testfolyadék terei és a testfolyadékok. A táplálkozás, emésztés, anyagszállítás, légzés, kiválasztás, szaporodás folyamata. Az endokrin szervek rendszere. A kültakaró élettana. A mozgás szerveinek élettana. Az endokrin rendszer élettana. Az idegrendszer élettana. Az érzékszervek élettana. Bakonyi Gábor (1995): Állattan, Mezőgazda Kiadó, Budapest. MŰSZAKI ISMERETEK II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Kerekes Benedek Talajművelő gépek (ekék, tárcsás talajművelők, kultivátorok, talajlazítók, magágykészítők). A tápanyagellátás módszerei, gépei és berendezése (szervestrágyázás, a műtrágyaszórás gépei). Vető-, ültető- és palántázógépek (gabonavetők, szemenkénti és szórvavetők, burgonyaültetés, zöldségpalántázás gépei). Az öntözés gépei és berendezése. A permetezőgépek szerkezeti egységei. Növényvédelmi gépek, gépcsaládok. Permetezőgépek beállítása és üzemeltetése. A szálastakarmányok betakarításának gépei. A gabona-betakarítás gépesítése. A kukorica és a napraforgó betakarítási technológiái és gépei. A cukorrépa és a burgonya betakarításának gépesítése. A borsó betakarítása. A len, a kender és a szója betakarítása. A dohány betakarításának módszerei és gépesítése. Szendrő Péter (1993): Mezőgazdasági géptan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Szendrő Péter (1997): Példák mezőgazdasági géptanból. Mg. Szaktudás Kiadó, Bp. Kerekes B.-Soós P.-Szüle Zs. (1998): Műszaki ismeretek II-III. GATE NFK, Nyíregyháza

5 GENETIKAI ÉS BIOTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tantárgyfelelős neve: Dr. Vágvölgyi Sándor Az örökléstan története és jelentősége. Klasszikus genetika örökléstani szabályai. Az örökítő anyag molekuláris és citogenetikai alapjai. Az öröklés megváltozása. Mutáció, poliploidia. Extranukleáris öröklés. A nemiség öröklődése. Mennyiségi tulajdonságok öröklődése. Populációgenetika. A nemesítés története és jelentősége. A nemesítés alapanyagai. Szelekcióra alapozott nemesítési módszerek. Keresztezésre alapozott nemesítési módszerek. Heterózis nemesítés. A mutáció és a poliploida felhasználása a nemesítésben. Biotechnológiai módszerek a nemesítésben. Fajtakísérletezés, fajtaelismerés, fajtafenntartás. Rédei P. György (1987): Genetika. Mg. Kiadó, Bp. Orosz László (1980): Klasszikus és molekuláris genetika. Akadémiai Kiadó, Bp. Sutka József (1980): Citogenetika. Mg. Kiadó, Bp. Sváb János (1971): A populációgenetika alapjai. Mg. Kiadó, Bp. R. F. Weaver-Ph. W. Hedrick (2000): Genetika. PANEM. MEZŐGAZDSÁGI MIKROBIOLÓGIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Balázsy Sándor A természetben előforduló mikroorganizmusok és tulajdonságaik. A mikroorganizmusok hasznos és károsító hatásai. A mikrobák mennyiségét és összetételét meghatározó külső és belső tényezők. Immunbiológia. A mikrobák szerepe a tápelemek körforgalmában. Belák, S.-Tuboly, S.-Varga, J. (1983): Állatorvosi mikrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Helmeczi, B. (1992): Mezőgazdasági mikrobiológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest Horváth, S. (1988): Mikrobiológiai praktikum. Tankönyvkiadó, Budapest Szabó, I. M. (1998): A bioszféra mikrobiológiája I-IV. Akadémiai Kiadó, Budapest TALAJTAN Tantárgyfelelős neve: Dr. Kátai János A talaj fogalma, alkotórészei, a talajszelvény. A fontosabb talajképző ásványok és kőzetek. Az ásványok és kőzetek mállása. Talajképző tényezők. A talaj szerves anyagai. A talajok kémiai tulajdonságai. Oldható sók a talajban. Talajkolloidok. A talaj savanyúsága és lúgossága. A talajok fizikai tulajdonságai. A talaj szemcseösszetétel szerinti osztályozása. A talaj szerkezete. A talaj porozitása. A talaj vízgazdálkodása. Vízmozgás a talajban. A talaj levegő- és hőgazdálkodása. Növényi tápanyagok a talajban. A talajosztályozás elvi alapjai, a talajtípus fogalma. Talajtípusok. Talajpusztulás, talajvédelem. Talajszennyezés. Talajtérképezés. Talajjavítás. Az öntözés és a trágyázás talajtani vonatkozásai. Filep Gy. (1999): Talajtani alapismeretek. I-II. DATE egyetemi jegyzet. Simon L. (1995): Talajtani és agrokémiai gyakorlatok. főiskolai jegyzet. Stefanovits P. Filep Gy. Füleky Gy. (1999): Talajtan. Mezőgazda Kiadó.

6 AGRÁRGAZDASÁGTAN Tantárgyfelelős neve: Dr. Filep Gyula Alapfogalmak: gazdaság, gazdálkodás, közgazdaságtan. A közgazdasági elméletek fejlődése. Mikro- és makroökonómia. Az áru és piacgazdaság. A pénz kialakulása és funkciói. A pénz továbbfejlődése és elszakadása az aranytól. A modern pénz jellemzői. Az infláció lényege és típusai. Költségvetés és monetáris politika. A gazdasági folyamatok makroökonómiai megközelítése. Az újratermelés fő kategóriái. A gazdasági növekedés tényezői, típusai. A gazdaság egyensúlyi viszonyai. Általános túltermelési válság. Válság és munkanélküliség. A Philips görbe jelentése. A világgazdaság kialakulása és működése. Globális "világproblémák". Molnár F.: Ciklikus-e a modern tőkés újratermelés. Könyvtári segédanyag Sipos A.: Földjáradék a modern kapitalizmusban. Segédanyag Bevezetés a makroökonómiába. B.K.E. Aula, Közgazdaságtan. Mg. Szaktudás Kiadó Samuelson: Makroökonómia NEMZETKÖZI MEZŐGAZDASÁGTAN Tantárgyfelelős neve: Dr. Filep Gyula A mezőgazdaság fejlődésének folyamatai és korszakai az emberi civilizáció történetében. Áttekintés a mezőgazdaság típusainak, ágazatainak rendszeréről, a különböző kultúrák kölcsönhatásairól. Az állami beavatkozás megnyilvánulásai a XX. század első felében, különös tekintettel a hadigazdálkodásokra, a válságokra, a földosztási reformokra. A mezőgazdaság iparszerű átalakulásának nemzetközi tendenciái, és a magyar mezőgazdaság kiemelkedésének sajátosságai a szocialista keretek között. A politikai rendszerváltás hatása, a tulajdonviszonyok visszarendezésének, a támogatások rendszerének tapasztalatai és megoldásra váró területei napjainkban. Az agrárágazat rendszerének, a hazai paraszti kultúra átalakulásának megnyilvánulásai, a hagyományápolás és modernizáció, mint speciális gazdasági lehetőség Grigg D. B.: A világ mezőgazdasági rendszerei. Budapest, Bibó István: Válogatott tanulmányok. Bp., kötet in: A magyar demokrácia válságai és A magyar demokrácia mérlege (1946) ÖKOLÓGIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor A bioszféra, a bioszféra evolúciója, ember a bioszférában. Az ökológia, mint az élőlény környezetének tudománya. Infra és szupraindividuális szerveződési szintek. Élőlény és környezete. Ökológiai faktorok, abiotikus és biotikus környezet hatása az élőlényekre. Életterünk a bioszféra fogalma, kialakulása. Biológiai organizáció infra és szupraindividuális rendszerek, az ökológia tárgya, fogalma. Synbiológia alapkérdései, alapelvei, vizsgálati módszerei. Ökológiai alapfogalmak, kardinális pontok, tűrőképesség, a niche fogalma. Az élőlények alkalmazkodása, életforma típusok. Az életközösségek (biocönőzis). Az ökológiai rendszerek, ökoszisztémák. Az ember a bioszférában Nagy Sándor (1998): Alkalmazott ökológia (főiskolai jegyzet) GATE MFK. Vida Gábor (1983): Evolúció és emberiség. III. Natura Kiadó. Kárász Imre (1989): Környezetbiológia. TK.

7 Juhász-Nagy Pál (1993): Természet és ember. Gondolat Kiadó. Juhász-Nagy Pál (1995): A synbiológia alapjai. Scientia Kiadó, Budapest. STATISZTIKA Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós Bevezetés a statisztikai alapfogalmak rendszerébe: a statisztika fogalma, tárgya, vizsgálati célkitűzései és módszerei, a statisztika fejlődéstörténete, tudomány jellege és tudományközi kapcsolatai, a statisztikai sokaság és ismérv fogalma, fajtái, statisztikai adat, mutatószám és modell, a statisztikai információs rendszere, adatszerzési módok, a statisztikai sorok és táblák. A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei: osztályozás, összehasonlítás, ábrázolás, leszármaztatott számok számítása, viszonyszámok, számított és helyzeti középértékek, indexek. A szóródás statisztikai vizsgálatának módszerei: minták alapján történő statisztikai értékelése, alapesetei, mintavételi módok és a minták jellemzői. Statisztikai becslések elmélete és gyakorlata. Hipotézis vizsgálatok elmélete és gyakorlata. A statisztikai összefüggés vizsgálatok, a mennyiségi ismérvek két és több változós lineáris korrelációs és regressziós elemzése, a minőségi ismérvek asszociációs kapcsolatai, vegyes kapcsolatok statisztikai elemzése. Köves, P., Párniczky, G. (1981): Általános statisztika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest Kiss, K. (1997): Statisztikai módszerek mezőgazdasági alkalmazása. Egyetemi jegyzet, Gödöllő Szücs, I. (2000): Statisztikai módszerek mezőgazdasági alkalmazása II. Egyetemi jegyzet, Gödöllő Galó, M. (1997): Statisztikai módszertani füzetek. Főiskolai jegyzet. GATE Nyíregyházi Főiskolai Kar, Nyíregyháza Galó, M. (1999): Általános statisztika. Főiskolai jegyzet. GATE Nyíregyházi Főiskolai Kar, Nyíregyháza MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPJAI Tantárgyfelelős neve: Dr. Szigeti Ferenc A minőségügy alapfogalmai az ISO 9000:2000 alapján. A minőségirányítási rendszerek fejlődése, a szabványos minőségbiztosítási rendszerek. A minőségirányítási rendszer felépítése, kialakításának alapvető lépései. A minőségirányítási rendszer auditjai. A minőségirányítási rendszer dokumentációs háttere és azok felhasználása. Termékek minősítése, az EU tanúsítási rendszer. A minőségfejlesztés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségtanúsítás általános jogi és technikai vonatkozásai. A fogyasztóvédelem és termékfelelősség tartalma. Koczor Zoltán (1999): Bevezetés a minőségügybe. Műszaki könyvkiadó, Bp. Veress Gábor (1999): A minőségügy alapjai. Műszaki könyvkiadó, Bp. Bálint Julianna (1998): Minőség - Tanuljuk és tanítsuk. Műszaki könyvkiadó, Bp. Minőségirányítás műszaki ellenőrzés c. OMIKK kiadvány A témához tartozó minőségbiztosítási szabványok.

8 ÁLLATEGÉSZSÉGTAN ÉS HIGIÉNIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Janbaz Janan Az egészséges és beteg állat életjelenségei, klinikai alapértékek. Alapvető kórfolyamatok: vérkeringési zavarok, regresszív elváltozások, gyulladások, daganatok, fejlődési rendellenességek. Fontosabb immunológiai jelenségek vagy immunológiai vakcinációk, allergia. Baktériumok, vírusok, gombák, paraziták általános jellemzése. Általános járványtani ismeretek. Fontosabb baktériumos és vírusos betegségek. Mikozisok, mikotoxikozisok. Tartás és takarmányozás állategészségügyi vonatkozásai. Tőgyegészségtani alapismeretek. Ellés, szülészeti segítségnyújtás. Fontosabb sebészeti betegségek. Parazitás betegségek Anyagforgalmi betegségek. Állategészségügyi igazgatás és szolgálat. Állatvédelem. Betegvizsgálat, gyógyszerbeadási módok, mintaküldés. Zoonózisok. Szent-I., Mészáros J. (1985): A háziállatok fertőző betegségei, Mezőgazdasági Kiadó, Bp. Varga J., Tuboly S., Mészáros J. (szerk.) (1999): A háziállatok fertőző betegségei. Állatorvosi járványtan 2. Mezőgazda Kiadó, Bp. EU AGRÁRPOLTIKA Tantárgyfelelős neve: Dr. Lenti István Az EU intézményrendszernek felépítése. A Közös Agrárpolitika (CAP) lényege. A vidékfejlesztés, mint az agrárpolitika szerves része. Maastrichti Szerződés tartalma. Római szerződés lényege. GATT: (Mezőgazdasági Megállapodás) importvédelem. A kvótarendszer és követelményei. WTO: (Kereskedelmi Világszervezet) a magyar mezőgazdasági exporttámogatás. EMOGA: (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap) hatása az agrárgazdaság versenyképességére. CMO: (Közös Piaci Szervezetek) piacszabályozó szerepe. Az EU keleti agrármodellje. Az állat- és növényegészségügyi szabályozás rendszere. Halmai Péter (szerk.) (2002): Az Európai Unió agrárrendszere, Mezőgazda Kiadó, Bp. Az Európai Unió agrárgazdasága folyóirat AGROMETEOROLÓGIA ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor A légkör és elemei. Klimatológia. Meteorológiai elemek és a növény fejlődésének kapcsolata. A földméréstani alapmérések. Hossz- és magasságmérés. Hossz- és keresztszelvény felvételezés, földtömegszámítás. A víz jelentősége, megjelenési formái, vízkészlet, a hidrológiai körfolyamat, vízfolyások kategorizálása. Hidraulikai vizsgálatok. Az erózió és az ellene való védekezés, a káros vízbőség. A vízrendezés műszaki létesítményei, az öntözés célja, feltételei. Az öntözővíz minősége, mennyisége, öntözési módok. Csapadékkal és párolgással kapcsolatos számítások. Csatornaméretezés. Öntözéssel kapcsolatos számítások. A tógazdasági haltenyésztés műszaki létesítményei. Szalai, Gy. (szerk.)(1989): Az öntözés gyakorlati kézikönyve. Mezőgazdasági Kiadó, Bp. Szász, G.-Tőkei, L. (1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Bp. Thyll, Sz.-Fehér, Sz.-Madarassy, L. (1983): Mezőgazdasági talajcsövezés. Mezőgazda Kiadó, Bp. Thyll, Sz. (szerk.)(1992): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. Mezőgazda Kiadó, Bp.

9 Vermes, L (1997): Vízgazdálkodás mezőgazdasági-, kertész-, tájépítész- és erdőmérnökhallgatók részére. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp. AGROKÉMIA Tantárgyfelelős neve: Hargitainé dr. Tóth Ágnes A növények kémiai összetétele. A növényi tápelemek osztályozása. Tápanyagfelvétel. A tápanyagellátás és vízháztartás kapcsolata. A tápanyagellátás és a termés mennyiségének kapcsolata. A tápanyagellátás hatása a termés minőségére. Talajkémiai ismeretek. A nitrogén, a foszfor, a kálium, a kalcium, a magnézium, a kén, a vas, a mangán, a réz, a cink, a molibdén, a bór. Nitrogén-, foszfor-, kálium-műtrágyák. Kalcium- és magnéziumtrágyák, talajjavító anyagok. Összetett, kevert, folyékony és szuszpenziós műtrágyák. Mikroelem-trágyák. Szerves trágyák. A műtrágyák és szerves trágyák alkalmazása. A tápanyagszükséglet meghatározása. A műtrágyázási irányelvek és számítások. Loch-Nosticzius (1993): Agrokémia és növényvédelmi kémia, Mezőgazda Kiadó Kft. Bp. Debreceni Béla (1993): Agrokémia, Pannon Agrártudományi Egyetem, Georgikon FÖLDMŰVELÉS ÉS FÖLDHASZNÁLAT Tantárgyfelelős neve: Dr. Vágvölgyi Sándor A növénytermesztés szempontjából fontos természeti adottságaink ismerete. A talajművelés elemei és az azt befolyásoló tényezők. Talajművelési és földművelési rendszerek ismerete. A vetésváltás, tápanyag-utánpótlás, öntözés, gyomirtás földműveléstani vonatkozásai. Termőhely-védelmi és talajjavítási ismeretek. Ferenc, K-Ferenc, G. (1999): A talaj művelése, öntözése, javítása. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest Nyíri, L. (1992): Földműveléstan. Mezőgazda Kiadó, Budapest Stefanovits, P.-Filep, Gy.-Füleky, Gy. (1999): Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest TAKARMÁNYOZÁSTAN Tantárgyfelelős neve: Dr. Técsy László Az állati test és a takarmány összetétele. Emésztés, felszívódás, értékesítés. A kihasználás mértékének megállapítása. A takarmány étrendi hatása. A tápanyagok sorsa a szervezetben. N-, C-, energia- és ásványianyag forgalom. Vízforgalom, vízszükséglet, itatás. A takarmány táplálóértéke, táparányok. Takarmánytáblázatok használata. Takarmányminősítés, a takarmány pénzértéke. Tejsavas takarmányerjesztés. Fehérjében gazdag takarmányok silózása. Szénaszárítási eljárások. Szemestakarmányok eltartása. Takarmány-előkészítési eljárások. Takarmányismeret, zöldtakarmányok. Gyep, mint zöldtakarmányforrás. Szálastakarmányok. Gyökgumós takarmányok. Szemestakarmányok. Ipari melléktermékek. Gyári keveréktakarmányok. Egyéb takarmányok. Takarmány-kiegészítő anyagok. Mezőgazdasági keverőüzemek. Az életfenntartás és a termelés táplálóanyag-szükséglete. Éhség, étvágy, takarmányfogyasztás. Energia- és fehérjeértékesítés. A takarmányértékesítési rendszer alkalmazása a különböző gazdasági állatok takarmányozása. A szarvasmarha, a juh, a ló, a sertés, a baromfi és a nyúl takarmányadagjainak összeállítása. Feladatok megoldása. Takarmányozással összefüggő munkavédelmi szabályok.

10 Herold I. (1992): Takarmányozástan DATE Egyetemi főiskolai jegyzet Smidt J. (1993): Takarmányozástan Mezőgazdasági Kiadó MUNKAVÉDELEM Tantárgyfelelős neve: Dr. Ormos László A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszközrendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, só- és vízháztartás. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. A növénytermesztés és az állattartás gépeinek biztonságtechnikai követelményei. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Javító műhelyek biztonságtechnikája: a gépi megmunkálás, a gépjavítás biztonságtechnikája. Egyéni védőeszközök, védőberendezések. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűzveszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladata, eszközei. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. Kötelező, illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Walz G. (1986): Munkavédelem, Gödöllő Egyetemi Jegyzet. ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Gazdag Ferenc Ökológiai alapismeretek, A vad élőhelye, Vadászható emlősfajok, Vadászható madárfajok, Védett madarak és emlősök, Vadbetegségek, Állományhasznosítás, A vadászat eszközei és módozatai, Vadászkutya fajták és használatuk, Hagyományos vadászati módok, Vadászati jog. Borsák Benő: Vadászati alapismeretek. Páll Endre: A gímszarvas és vadászata. Páll Endre: A vaddisznó és vadászata. Szabados József: A dám és vadászata. Csányi Sándor: A vadállomány dinamikája és hasznosítása. GYEPGAZDÁLKODÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Bánszki Tamás A gyep termőhelyi adottságai, a termelést befolyásoló tényezők. A gyep növénytársulást alkotó növények biológiai sajátosságai (tarackos aljfüvek, szálfüvek, bokros aljfüvek, szálfüvek, másodrendű füvek. A gyeptelepítés, felújítás. A gyepek tápanyag-utánpótlása, öntözése, ápolása, művelése. Állattartás, takarmányozás a gyepen. Legeltetési eljárások, módok. Szabó János (1977): Gyepgazdálkodás, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Barcsák Z.-Baskay Tóth B.-Prieger K. (1978): Gyepnövénytermesztés és- hasznosítás, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Barcsák Z.- Kertész I. (1986): Gazdaságos gyeptermesztés és- hasznosítás, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

11 Nagy Z.-Vargyas Cs. (1988): Gyepnövénytermesztés- gyeptakarmány-hasznosítás, Szombathely Vinczeffy Imre (szerk.) (1993): Legelő- és gyepgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest NÖVÉNYVÉDELEM I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Lenti István A növényvédelem története, gazdasági jelentősége. A kórtünetek elnevezése, sajátosságai. Gazda-parazita kapcsolat. A vírusok rendszertani besorolása és átvitelük lehetőségei. A baktériumok rendszertani felosztása és biológiai sajátosságaik. A kórokozó gombák rendszertani besorolása és biológiai sajátosságaik. A környezeti tényezők szerepe a betegségek terjedésében. A betegségek lefolyása. A kárképek elnevezései. A kártevő állatfajok rendszertani besorolása. A hengeresférgek sajátosságai. A rovarok sajátosságai. A pókszabásúak sajátosságai. A gerincesek, mint károsító állatfajok. A gradáció kialakulásának feltételei. Gyom életforma rendszer megismerése. A legfontosabb gyomnövények. A gyom kártétel formái és sajátosságai. Bognár S. Huzián L. (1979): Növényvédelmi állattan, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Glits M. Folk Gy. (1993): Kertészeti növénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Hunyadi K. Béres I.- Kazinczi Gabriella (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest Kádár Aurél (1997): Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás, Factum Bt. Budapest Lenti I. (szerk) (2003): Növényvédelem alapjai, Nyíregyházi Főiskola, főiskolai jegyzet VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANA I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós A tantárgy fogalma, tudomány jellege és kialakulásának rövid története. A mezőgazdasági vállalkozások alapításának és működtetésének sajátos ágazati feltétel rendszerei. Vállalkozás, üzleti vállalkozás a mezőgazdaságban. Az üzleti vállalkozás, mint szervezet és mint gazdasági rendszer felépítése, működésének és működtetésének általános rendszerelmélete. A mezőgazdasági termelés üzemi vállalati keretei. Magántermelők, és szervezeti formáik. Chikán, A., (2000): Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest. E.N. Casle, M.H Becker-A.G.Nelson. (1992): Farmgazdálkodás,Mezőgazda Kiadó, Bp. Buzás, Gy., Nemessályi, Zs., Székely, Cs.(2000): Mezőgazdasági üzemtan I., Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. Buday-Sántha, A., (2001): Agrárpolitika-Vidékpolitika, Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs Galó, M., (1998, 1999): Vállalkozások gazdaságtana I.-II. Főiskolai jegyzet, GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza NÖVÉNYVÉDELEM II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Lenti István A szántóföldi növények kórokozói, kártevői és gyomszabályozása, valamint ezeknek a növényeknek az integrált növényvédelme. A kertészeti növények kórokozói, kártevői és gyomszabályozása, valamint ezeknek a növényeknek az integrált növényvédelme. Az integrált nö-

12 vényvédelem fogalma és alapelvei. A lényeges károsító szervezet kártétele, biológiája, előrejelzése, valamint az ellenük való védekezés lehetőségei. Bognár S. Huzián L. (1979): Növényvédelmi állattan, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Glits M. Folk Gy. (1993): Kertészeti növénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Hunyadi K. Béres I.- Kazinczi Gabriella (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest Jenser G. Mészáros Z. Sáringer Gy. (1998): A szántóföldi és kertészeti növények kártevői, Mezőgazda Kiadó, Budapest Kádár Aurél (1997): Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás, Factum Bt. Budapest VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANA II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós A mezőgazdasági vállalkozások erőforrásai. A természeti erőforrások és ökonómiai jellemzőik, a termőföld, mint alapvető termelési erőforrás. Tőke javak a mezőgazdasági vállalkozásokban. Gazdálkodás a tárgyi eszközökkel és forgóeszközökkel. A mezőgazdasági termelés humán erőforrásai, gazdálkodás a munkaerővel. A vállalkozó, mint erőforrás a mezőgazdaságban. Az információ szerepe a mezőgazdasági vállalkozásokban. Esettanulmányok a mezőgazdasági vállalkozások erőforrás gazdálkodás témakörébe. A mezőgazdasági vállalkozások irányításának kiemelt területei és főbb összefüggései. Chikán, A., (2000): Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Bp. E.N. Casle, M.H Becker-A.G.Nelson (1992): Farmgazdálkodás,Mezőgazda Kiadó, Bp. Buzás, Gy., Nemessályi, Zs., Székely, Cs. (2000): Mezőgazdasági üzemtan I., Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp. Buday-Sántha, A. (2001): Agrárpolitika-Vidékpolitika, Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs Galó, M. (1998, 1999): Vállalkozások gazdaságtana I.-II. Főiskolai jegyzet, GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza ÁLLATTENYÉSZTÉS I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István Az állati szervezet anatómiai felépítése és működése. Emlősök és madarak szervműködésbeli különbségei. Az állattenyésztés, tartás fogalma hazai és nemzetközi jelentősége, története. A domesztikáció hatása az állatok küllemének és termőképességének alakulására. Szaporodás, szaporítás. Külső és belső tényezők hatása, honosulás. Genetikai környezeti interakciók. A küllem szerepe az egyes értékmérők és a termelőképesség megítélésében. Tenyészértékbecslés. A szelekció, és hatékonyságát befolyásoló tényezők ismerete. Biometriai alapfogalmak. Egyedi megjelölés, törzskönyvi ellenőrzés, törzskönyvezés, tenyésztési programok. Párosítási és tenyésztési eljárások, tenyésztési integráció. Biotechnológiai, biotechnikai eljárások, módszerek. A gazdasági állatok viselkedési sajátosságai. A gyakorlatok a témához kapcsolódóan példák ismertetésén és feladatok megoldásán keresztül segít megérteni és alkalmazni az elméleti ismereteket. Komlósi I.- Veress L. (1999): Általános állattenyésztés és örökléstan. Főiskolai jegyzet, Nyíregyháza Ling Gy. (1996): Állattenyésztési anatómia. Főiskolai jegyzet, Nyíregyháza

13 Dohy J. (1989): Az állattenyésztés genetikai alapjai. Mg. Kiadó, Bp. Nagy Nándor (szerk) (1996): Az állattenyésztés alapjai, Mg. Kiadó, Bp. KERTÉSZET I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Apostol János A kertészet világ és hazai helyzetét, a hazai termőtájakat, a szóban forgó kultúrák ökológiai igényeit, szaporításukat, a palántanevelő- és hajtató berendezéseket, palántanevelés módjait, az ültetvények létesítésének feltételeit, feladatait, a telepítés módjait, a tőkeformák és koronaformák kialakítását, az általános agrotechnikai ápolási feladatokat, a talajművelés, tápanyagellátás, öntözés, növényvédelem, a termék piaci előkészítése, a provizórikus és tartós (téli) tárolást. Cselőtei L. Nyújtó S. Csáky A. (1993): Kertészet, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Soltész M. (1998): Integrált gyümölcstermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Balázs S. (1993): Zöldségtermesztés kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Géczi L. (2000): Zöldségtermesztés I., Nyíregyházi Főiskola-MMFK jegyzete. Géczi L. - Polyák D. - Szabó M. (2003): Szőlészeti és borászati alapismeretek Nyíregyházi Főiskola-MMFK jegyzete. NÖVÉNYTERMESZTÉS I.-II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Papp László A növénytermesztés helye, szerepe, jelentősége. Világ és nemzetgazdasági jellemzői. A növénytermesztés sajátosságai. A növénytermesztési gazdálkodás története, műszaki fejlesztése. Természeti erőforrások szerepe a növénytermesztésben. Termesztéstechnológiai alapelvek. A fontosabb szántóföldi növények termesztéstechnológiája: kalászosok, kukorica, hüvelyes növények, olajnövények, burgonya, cukorrépa, dohány, rostnövények, lucerna, vöröshere. Nyíri L. (1993): Földműveléstan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Bocz E. (1992): Szántóföldi növénytermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest Papp L. Vágvölgyi S. (1998): A szántóföldi növénytermesztés gyakorlata. Nyíregyházi Főiskola főiskolai jegyzet ÁLLATTENYÉSZTÉS II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István Az állattenyésztés fogalma, jelentősége. Tenyészcél, értékmérő tulajdonságok. Külső és belső tényezők hatása az állati szervezetre. Populációgenetikai alapfogalmak. Tenyészértékbecslés. Szelekció. Biometriai alapfogalmak. Törzskönyvezés. Tenyésztési módszerek. Biotechnikai és biotechnológiai eljárások. Etológiai ismeretek. Szarvasmarhatenyésztés. Juhtenyésztés, Sertéstenyésztés, Lótenyésztés, Baromfitenyésztés. Horn P (szerk) (1995): Állattenyésztés I., Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P (szerk) (1995): Állattenyésztés 2. Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P (szerk) (1995): Állattenyésztés 3. Mezőgazda Kiadó Budapest Kovács F. (szerk) (1984): Sertéstenyésztők kézikönyve, Mezőgazda Kiadó Budapest Guba S. Dohy J. (1979): Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve, Mezőgazda Kiadó Bp.

14 KERTÉSZET II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Apostol János Zöldségtermesztés: Zöldséghajtatás (paprika, paradicsom, uborka, saláta, retek, karfiol, karalábé, fejeskáposzta, tojásgyümölcs, stb.), 22 zöldségféle termesztési módja: váznélküli fólia alatti termesztés, korai szabadföldi termesztés, szántóföldi-ipari feldolgozási célú termesztés. Gombafajok termesztése. Szőlőtermesztés: metszés, zöldmunkák, trágyázás, öntözés, növényvédelem, talajmunkák, betakarítás-feldolgozás, borkészítés, egyszerű borkezelések. Gyümölcstermesztés: almatermésűek, csonthéjasok, héjasok, bogyósok termesztése. Cselőtei L. Nyújtó S. Csáky A. (1993): Kertészet, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Soltész M. (1998): Integrált gyümölcstermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Balázs S. (1993): Zöldségtermesztés kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Géczi L. (2002): Zöldségtermesztés II., Nyíregyházi Főiskola MMFK jegyzete. Géczi L. - Polyák D. - Szabó M. (2003): Szőlészeti és borászati alapismeretek Nyíregyházi Főiskola MMFK jegyzete ÜZEMSZERVEZÉS Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós A mezőgazdasági munkakörnyezet. Az ember és a munka. A termelési folyamatok tervezése és szervezése (a szakirányú folyamatok kiemelése az egyes szakirányokban). A mezőgazdasági munkafolyamatok tervezése és szervezése. A folyamatokat befolyásoló átfogó tevékenységek racionális szervezése (talajművelés, tápanyag-visszapótlás, növényvédelem, gépesítés, öntözés, melioráció, szállítások-anyagmozgatás). Környezet, illetve ökogazdálkodás szervezése. Magda S. (1997): Munkafolyamatok szervezése és ökonómiája. Mezőgazda Kiadó, Bp. Magda S. (1998): Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája, Mezőgazda Kiadó, Bp. Pfau E. (2001): Mezőgazdasági üzemtan II. Nemessályi Zs. (2003): Vállalati tervezés gyakorlati jegyzet TERMÉKFELDOLGOZÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Simon László A tantárgy tartalma Élelmiszertartósítás alapjai. Konzervipari technológiák. Hűtőipari technológiák. Terménytárolás hűtéssel. Szárítástechnológiák. Gabonaipari technológiák (tárházipar, hántolóipar, tésztaipar, malomipar, keveréktakarmány-gyártó ipar, sütőipar). Cukoripar. Édesipar. Söripar. Szeszipar. Boripar. Üditőital-gyártás. Dohányipar. Növényolaj-ipar. Húsipar. Tejipar. Simon L. (1994): Termékfeldolgozás I., (főiskolai jegyzet), GATE MFK, Nyíregyháza Simon L., Kerekes B.: Termékfeldolgozás II. Nyíregyházi Főiskola, MMFK (jegyzet) Szabó Z. (szerk.) (1996): Élelmiszerfeldolgozás, tartósítás. INFO-PROD Kiadó, Bp. Magda S.-Marsalek S. (szerk.) (2000): Élelmiszeripar. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp.

15 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Simon László A környezetvédelem, környezetgazdálkodás kialakulása, fogalma, feladatai. Környezetvédelem az Európai Unióban. A környezetvédelem hazai irányítási szervezete. A környezetgazdálkodás alapjai. A természeti erőforrások és típusaik. Ökológiai alapismeretek. A környezet szennyezése és leromlása. Földünk globális problémái. Az emberi tevékenység várható hatásainak előrejelzése. A mezőgazdasági termelés hatása a környezetre. A növénytermesztés és állattenyésztés környezeti vonatkozásai. A természeti erőforrások fenntartható használata és a fenntartható mezőgazdasági termelés lehetőségei. Thyll Sz. szerk. (1996): Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban, Mezőgazda Kiadó, Bp. Sánta A. (1993): Környezetgazdálkodás. Általános rész. Akadémiai Kiadó, Bp. Sánta A. (1996): Környezetgazdálkodás. Részletes rész. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. JOGI ISMERETEK Tantárgyfelelős neve: Dr. Berényi László Általános jogi alapismeretek: Társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma. A jogforrás, jogforrási hierarchia. A jogszabály érvényessége és hatálya. A jogrendszer és a jogágak. Jogértelmezés és joghézag. Alkotmányjogi ismeretek. Az Alkotmány helye és szerepe a jogrendszerben. A Magyar Köztársaság államszerveinek rendszere. Az egyes állami szervek feladatai és hatásköre. Állampolgári jogok és kötelezettségek. Polgári jogi ismeretek: A polgári jog fogalma, rendszere, alapelvei. A tulajdonjog megszerzése, tartalma. Jogszerzés, jogutódlás, a jogügyletek. A szerződés. A szerződéskötés általános szabályai. Berényi László (2003):Jogi alapismeretek I. Berényi László (2003): Jogi alapismeretek II. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv.) A jogalkotásról szóló évi XI. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. HUMÁNMENEDZSMENT Tantárgyfelelős neve: Dr. Berde Csaba A vezetéstudomány és a menedzsment alapfogalmai, a vezetéstudomány kialakulása, fejlődése és rendszere. Vezetői szerepek és feladatok. Vezetési módszer, vezetési stílus. A személyiség összetevői, a szervezeti magatartás és a viselkedés alapjai. Csoportok a munkahelyen. Konfliktus és motiváció. A kreativitás és az innováció vezetési kérdései. Kommunikáció a szervezetben. Döntés és problémamegoldás. Humán erőforrás menedzsment. A szervezeti kultúra és a változásmenedzsment. Szervezeti formák. A munkaszervezés alapja. Marketingmenedzsment. Berde-Berki-Dienesné (1998): Vezetési alapismeretek I. Egyetemi jegyzet, Debrecen Baracskai-Berde-Berki-Dienesné (1999): Vezetési alapismeretek II. Egy. jegyzet, Debrecen Dobák Miklós (1996): Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó Roóz József (1995): Vezetésmódszertan. Perfekt Kiadó, Budapest

16 MARKETING Tantárgyfelelős neve: Palotainé dr. Papp Ildikó A marketingmunka feladatai, marketing szintjei és feltételei, a marketing szemlélet beépülése a szervezetbe. A piacfeltárás módszerei a marketingben: marketing információsrendszer, marketingkutatás, kutatási módszerek, piac, piacszegmentáció. Fogyasztói magatartás vizsgálata. Szervezeti vásárlók magatartása, vizsgálata. Marketing környezet elemzése. Marketing tevékenységek: termékpolitika, árpolitika, értékesítési politika, kommunikációs politika. Marketingtervezés: marketing stratégiák, versenystratégiák. Palotainé Papp I. (1993): Marketing. GATE MGFK, Nyíregyháza, főiskolai jegyzet. Lehota József (szerk) (1994): Agrármarketing, Mezőgazda Kiadó, Budapest. VETŐMAGTERMESZTÉS Tantárgyfelelős neve: Dr. Papp László A vetőmagtermesztés nemzetgazdasági jelentősége. A vetőmagtermesztésben használatos alapfogalmak. A vetőmagtermesztésben használatos alapfogalmak. A vetőmagtörvény, vetőmagszabványok. A fajtaminősítés rendszere. A fajtamegválasztás általános szempontjai. A vetőmagtermesztés szántóföldi ellenőrzése. A vetőmag minőségét meghatározó értékmérő tulajdonságok és azok állami ellenőrzése (fémzárolás, fajtatermesztés). A vetőmag kezelése, tisztítása. Gabonafélék vetőmagtermesztése. Hüvelyesnövények vetőmagtermesztése. Hüvelyes növények vetőmagtermesztése. Gyökér- és gumósnövények vetőmagtermesztése. Olajnövények vetőmagtermesztése. Évelő pillangósnövények, füvek vetőmagtermesztése. Zöldségnövények vetőmagtermesztése (csucsorfélék, gyökérzöldségek, káposztafélék, kabakosok, hagymafélék). Szabó J. (1981):A szántóföldi növények vetőmagtermesztése és fajtahasználata, Mezőgazdasági Kiadó Budapest Kocsi P. (1977): Gyakorlati zöldségvetőmag-termesztés, Mezőgazdasági Kiadó Budapest Bócz E. (1992): Szántóföldi növénytermesztés, Mezőgazda Kiadó Budapest SZÁMVITEL ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK Tantárgyfelelős neve: Dr. Kvancz József A pénz kialakulása és fejlődése. A bankrendszer. Az MNB monetáris politikája. Az örökjáradék, a növekvő örökjáradék, az annuitás. A váltó, a váltó leszámítolása. A pénz időértéke. A beruházási döntéseket megalapozó számítások. A nettó jelenérték és az IRR. A lízing és a faktoring. Az alapvető adónemek. Az értékpapírok. A számvitel története, alapvető fogalmainak ismertetése. Éves beszámoló bemutatása és annak részei. Könyvviteli számlák megismerése. A főkönyvi számlák és a beszámoló összefüggései. Alapvető gazdasági események és az általános forgalmi adó elszámolása. Számviteli politika fogalma, részei, számviteli alapelvek. Befektetett eszközök fajtái, jellemzői, alapvető gazdasági események. Forgóeszközök típusai, alapvető gazdasági események. Számviteli kézikönyv Pénzügyi és finanszírozási feladatcsoport ismereteinek alkalmazása. PERFEKT 007-B/2000 Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek I-II.

17 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI TANTÁRGYAK ÁLLATTENYÉSZTŐ SZAKIRÁNY DIFFERENCIÁLT SZAKMAI GYAKORLAT I - III. Tantárgyfelelős neve: Szele Tibor A differenciált szakmai ismeretek üzemi körülmények közötti tanulmányozása, megismerése. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítása, differenciáltan a választott szakirány ismeretanyaga vonatkozásában. A kötelező illetve ajánlott jegyzetek: Bocz E. (1992): Szántóföldi növénytermesztés Mg. Szaktudás Kiadó Budapest Cselőtei L.-Nyujtó S.-Csáky A. (1993): Kertészet Mezőgazda Kiadó Bp. Horn P. (1995): Állattenyésztés 1. Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P. (2000): Állattenyésztés 2. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest ÜZEMSZERVEZÉS II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós A termelő ágazatok ökonómiai elemzése (szántóföldi növénytermesztés, zöldségtermesztés, gyümölcskertészet, állattenyésztés). Az értékesítés szervezése és ökonómiai elemzése. Az ágazatok általános ökonómiai kérdései. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Magda S. (1997): Munkafolyamatok szervezése és ökonómiája, Magda S. (1998): Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája, Pfau E. (2001): Mezőgazdasági üzemtan II augusztus 31. Nemessályi Zs. (évenkénti): Vállalati tervezés gyakorlati jegyzet ÁLLATNEMESÍTÉS Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István A genetika szerepe az állattenyésztésben. A klasszikus (mendeli) genetika. Immuno- és biokémiai genetika. Mennyiségi tulajdonságok öröklődése. A tenyészkiválasztás, párosítás populációgenetikai alapjai. Tenyészértékbecslés elve, módszerei. A törzskönyvezés, mint a szelekciós adatbázisának megteremtése. A szelekció iránya, időtényezője, a tulajdonság mérése. Többlépcsős szelekció. Szelekciós index szerkesztésének elve és gyakorlata. Tenyészállatok minősítése. Tenyésztési módszerek: fajtatiszta tenyésztési- és keresztezési módszerek. A génbankok, és a genetikai tartalékok megőrzése. Dohy János (1989): Az állattenyésztés genetikai alapjai, Bp. Mezőgazdasági Kiadó Dohy János (1999): Genetika Állattenyésztőknek., Bp. Mezőgazda Kiadó Nagy N. (1996): Az állattenyésztés alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest ÁLLATTENYÉSZTÉSI BIOTECHNOLÓGIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István A biotechnológiai eljárások célja és alapjai. Sejt- és szövettenyésztés. Biotechnikai és bitechnológiai módszerek az állattenyésztésben. Genetikai technológiák. Biotechnológiai módszerek a szaporodásbiológiában. Szaporodásbiológiai zavarok háziállat-fajokban. Az emlősök és a

18 madarak genetikai és szaporodásélettani jellegzetességei. Biotechnológiai módszerek alkalmazása a szarvasmarha-, juh-, sertés-, ló-, pulyka- és lúd fajokban. Az állati termékek termelését segítő biotechnológiai módszerek. biotechnológiai eljárások gazdasági, etikai összefüggései. Becze J.(1982): Tanulmányok a haszonállatok szaporításáról, Bp. Mezőgazdasági Kiadó Becze J.(1987): Kérdések és válaszok a szaporodásbiológia gyakorlatából, Bp. Mezőgazdasági Kiadó Szenczi O.(1984): A háziállatok szaporodása és mesterséges termékenyítése, Bp. Mezőgazdasági Kiadó Fésüs L. (2000): Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása az állattenyésztésben. Agroinform ÁLLATHIGIÉNIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Janbaz Janan Az állat és környezete. Az istálló mikroklímája. Állattartó épületek, telepek létesítésének, üzemeltetésének állathigiéniai feltételei. A takarmányozás, az itatás higiéniája. A fertőző betegségek megelőzésének fontosabb higiéniai vonatkozásai, fertőtlenítés. A szarvasmarha-, sertés-, juh-, ló-, nyúl tartásának higiéniája. A baromfitenyésztés, tartás higiéniája (tyúk, pulyka, lúd, kacsa). A tartási hibákkal összefüggő, nagyobb gazdasági kárt okozó betegségek megelőzésének lehetőségei. Kovács Ferenc (1990): Állathigiénia, Bp. Mezőgazdasági Kiadó TERMÉSZETSZERŰ ÁLLATTARTÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István Az alternatív állattenyésztés alapjai. Fenntartható állattartás. Állattartás és környezetvédelem. Az állattartás és termék-előállítás ökológiai követelményrendszere. Állatvédelem, termékminőség. Az alternatív állattenyésztésben alkalmazható hagyományos és új tartási és tenyésztési módszerek. Az őshonos, honosult és új fajták használata. Alternatív tartási és tenyésztési eljárások a szarvasmarha-, sertés-, ló-, juh-, kecske- és baromfifajok hasznosításával. Kötelező, illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Bodó I. (2000): Génmegőrzés; kutatási eredmények régi háziállatfajták értékeiről. Debrecen Szalay I. (2002): Régi magyar baromfifajták, Mezőgazda Kiadó, Budapest Szalay I. (2004): Alternatív baromfitenyésztés és -tartás. Mezőgazda Kiadó, Budapest Radics L. (szerk.) 2001: Ökológiai gazdálkodás I-II. Dinasztia Kiadó, Budapest DIFFERENCIÁLT SZAKMAI TANTÁRGYAK KERTÉSZ SZAKIRÁNY NÖVÉNYNEMESÍTÉS ÉS FAJTAFENNTARTÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Vágvölgyi Sándor A szántóföldi és kertészeti kultúrák nemesítési módszereinek, fajta elismerésének és fajtafenntartásának valamint szaporítóanyag előállításának ismertetése. A módszerek közül a kiemelt jelentőségű keresztezéses nemesítés, beltenyésztéses heterózis nemesítés, interspecifi-

19 kus keresztezésekre alapuló rezisztencianemesítés, és a biotechnológiai módszerek gyakorlati bemutatása nemesítői tenyészkertekben és biotechnológiai laboratóriumokban. Bálint Andor (1977): Gazdasági növényeink produkciógenetikája. Akadémiai Kiadó, Bp. Dudits D.- Heszky L. (2000): Növényi biotechnológia. Mg. Kiadó, Bp. INTEGRÁLT KERTÉSZET I-III. Tantárgyfelelős neve: Dr. Apostol János A kertészet világ és hazai helyzetét, a hazai termőtájakat, a szóban forgó kultúrák ökológiai igényeit, szaporításukat, a palántanevelő- és hajtató berendezéseket, palántanevelés módjait, az ültetvények létesítésének feltételeit, feladatait, a telepítés módjait, a tőkeformák és koronaformák kialakítását, az általános agrotechnikai ápolási feladatokat, a talajművelés, tápanyagellátás, öntözés, növényvédelem, a termék piaci előkészítése, a provizórikus és tartós (téli) tárolást. Cselőtei L. Nyújtó S. Csáky A. (1993): Kertészet, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Soltész M. (1998): Integrált gyümölcstermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Balázs S. (1993): Zöldségtermesztés kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Géczi L. (2000): Zöldségtermesztés I., Nyíregyházi Főiskola-MMFK jegyzete. Bényei F. Lőrincz A. Sz. Nagy L. (1999): Szőlőtermesztés, Mezőgazda Kiadó Bp. Géczi L. - Polyák D. - Szabó M. (2003): Szőlészeti és borászati alapismeretek Nyíregyházi Főiskola-MMFK jegyzete. KERTÉSZETI NÖVÉNYVÉDELEM I. Tantárgyfelelős neve: Szabó Miklós Burgonyafélék kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Kabakosok kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Káposztafélék kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Hagymafélék kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Gyökérzöldségek kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Levélzöldségek kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Burgonyafélék és kabakosok gyomszabályozása. Káposztafélék és hagymafélék gyomszabályozása. Levélzöldségek és gyökérzöldségek gyomszabályozása. Burgonyafélék és kabakosok integrált védelme. Káposztafélék és hagymafélék integrált védelme. Levélzöldségek és gyökérzöldségek integrált védelme. Glits M.-Folk Gy. (1993): Kertészeti növénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Bp. Glits M.-Horváth J.-Kuroli G.-Petróczi I. (1997): Növényvédelem, Mezőgazda Kiadó, Bp. Hunyadi K.-Béres I.-Kazinczi G. (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia, Mezőgazda Kiadó, Bp. Jenser G.-Mészáros Z.-Sáringer Gy. (1998): A szántóföldi és kertészeti növények kártevői, Mezőgazda Kiadó, Bp. Németh I. (1998): Gyomszabályozás I.-II., Egyetemi jegyzet, Gödöllő

20 KERTÉSZETI NÖVÉNYVÉDELEM II. Tantárgyfelelős neve: Szabó Miklós Alma kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Körte, birs kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Meggy és cseresznye kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Őszi és kajszibarack és szilva kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Fekete-, pirosribiszke és köszméte kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Málna, szeder és szamóca kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Dió, mogyoró kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Szőlő kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Alma és szőlő gyomszabályozása. Csonthéjasok, bogyósok és héjasok gyomszabályozása. Szőlő és almatermésűek integrált védelme. Csonthéjasok, héjasok integrált védelme. Bogyósok integrált védelme. Glits M.-Folk Gy. (1993): Kertészeti növénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Glits M.-Horváth J.-Kuroli G.-Petróczi I. (1997): Növényvédelem, Mezőgazda Kiadó, Bp. Hunyadi K.-Béres I.-Kazinczi G. (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia, Mezőgazda Kiadó, Bp. Jenser G.-Mészáros Z.-Sáringer Gy. (1998): A szántóföldi és kertészeti növények kártevői, Mezőgazda Kiadó, Bp. Németh I. (1998): Gyomszabályozás I.-II., Egyetemi jegyzet, Gödöllő DIFFERENCIÁLT SZAKMAI TANTÁRGYAK KÖRNYEZETGAZDÁSZ SZAKIRÁNY ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS I-II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Szőke Lajos A biogazdálkodás története, jelentősége. Az ökológiai gazdálkodás nemzetközi és hazai helyzete, szervezetei. Biogazdálkodási irányzatok. Az ökológiai gazdálkodás szabályozása. Fenntartható agrárfejlődés fenntartható agrártermesztés. Az ökológiai gazdálkodás feltételrendszere. Ellenőrzés, minősítés. Átállási terv készítése. A szántóföldi és kertészeti kultúrák, illetve az állattenyésztés sajátos technológiájának elemei. Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett trágyaszerek, növényvédő szerek, készítmények. A biotermékek feldolgozásának szabályai. Szőke L. szerk. (2002, 2003): Alternatív gazdálkodási módok I.-II. Nyíregyházi Főiskola (főiskolai jegyzet) Radics L. (2001): Ökológiai gazdálkodás, Dinasztia Kiadó, Budapest. Radics L. (2002): Ökológiai gazdálkodás II., Szaktudás Kiadó Ház, Bp. TERMÉSZETVÉDELEM Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor A természetvédelem fogalma, céljai. A természetvédelem története a világon és Magyarországon. A természetvédelem formái és szakaszai. A természetmegőrzés, génmegőrzés, jelzőszerep a természetvédelemben. A természetvédelem tárgya: növénytani-, állattani-, tájképi értékek. A természetvédelemi értékeket veszélyeztető tényezők. A természetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolata. A hazai erdők helyzete. Vadgazdálkodás és természetvédelem. A

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak 2013 A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS, TOVÁBBÁ A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS A SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2002 1-2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Környezetmérnöki szak Környezetmérnöki szak PTE PMMFK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: környezetmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

Ádám Sándor Oktatástechnikai kislexikon 1983 Aganbegjan, A. G. Kozlov, L. A. Kazakevics, Ágazati rendszerek tervezése 1976

Ádám Sándor Oktatástechnikai kislexikon 1983 Aganbegjan, A. G. Kozlov, L. A. Kazakevics, Ágazati rendszerek tervezése 1976 Szerző Cím Kiadás éve Ábrahám Tibor A betakarítástól a csomagolásig 1980 Ábrahám Tibor A betakarítástól a csomagolásig 1980 Aczél Jolán Lábamon Anatólia pora 1989 Ács Tamás, et al. Minerva nagy képes enciklopédia:

Részletesebben

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék 4 KÉPZÉSI PROGRAM 4.1 A képzésért felelős Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 4.2 A szakért felelős személy 4.3 A szak megnevezése Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK

Részletesebben

Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam

Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam 405/1.1/x2220-06 A növények külső és belső felépítése Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve 1/13. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 18, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Általános állattenyésztés

Általános állattenyésztés Általános állattenyésztés Bodó, Imre Dinnyés, András Farkasné Bali Papp, Ágnes Fésüs, László Hidas, András Holló, István Horvainé Szabó, Mária Komlósi, István Kovács, András Lengyel, Attila Mihók, Sándor

Részletesebben

Mezőgazdasági technikus moduljai

Mezőgazdasági technikus moduljai Mezőgazdasági technikus moduljai 935. A Vállalkozási, kereskedelmi alapok megnevezésű, 10960-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Megtervezi a vállalkozását Ismeri az őstermelői tevékenység

Részletesebben

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői 1. Munkaerő-piaci ismeretek a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: - helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus

Részletesebben

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve:

Részletesebben