Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc)"

Átírás

1 MEZŐGAZDASÁGI KÉMIA I-II. Tantárgyfelelős neve: Hargitainé dr. Tóth Ágnes Anyagszerkezeti alapismeretek, atomszerkezet, periódusos rendszer, kémiai kötések. Anyagi halmazok gázok, szilárd anyagok, folyadékok, oldatok. Kémiai folyamatok energetikai viszonyai, kinetikája; A kémiai egyensúly; Redoxireakciók. Protolitikus folyamatok. Nemfémes elemek és vegyületeik. Fémes elemek és vegyületeik. Szénhidrogének. Oxigéntartalmú szerves vegyületek. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. Természetes és mesterséges makromolekulák. Hargitainé Tóth Ágnes (2000): Kémia, Bessenyei György Kiadó Bodonyi Ferenc Pitter György (1993): Kémiai összefoglaló, Műszaki Könyvkiadó Breuer, Hans (1995): SH atlasz, KÉMIA, Springer Hungarica Kiadó Kft. NÖVÉNYTAN ÉS NÖVÉNYÉLETTAN I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Balázsy Sándor Agrobotanika helye a tudományok rendszerében. A sejt kialakulása. A citoplazma. Sejtorganellumok. A szintestek és a bennük lejátszódó folyamatok. Sejtorganellumok. A mitokondriumok és a bennük lejátszódó anyagcsere- folyamatok. Egyéb sejtorganellumok. A sejtmag és a sejtosztódás. Anyagcsere-termékek, a sejt élettelen alkotói. Tartaléktápanyagok, mellék és végtermékek. A sejtfal. A növényi szövetek osztályozásának szempontjai. Osztódó és bőrszövet. Alap és szállítószövetek. A gyökér morfológiája és anatómiája. Módosult gyökerek. A növényi test felépítése. Elágazási típusok. Szimmetriaviszonyok. A hajtás szövettana, morfológiája. Szár és hajtás típusok. Szármódosulások. A levél anatómiája morfológiája. (levelek típusai, levélerezet, levélállás szabályai). Levélmódosulások. A virág filogenézise, a reproduktív szervek anatómiája. (porzótáj). A termőtáj anatómiája, morfológiája. A megporzás formái, megtermékenyítés. Termésképzés. Turcsányi Gábor (1995): Mezőgazdasági növénytan, Mezőgazda Kiadó Baloghné Nyakas A. (1997): Mezőgazdasági növénytan alapjai, DATE egyetemi jegyzet Hortobágyi Tibor (1990): Agrobotanika, Mezőgazdasági Kiadó Hortobágyi Tibor (1979): Növényrendszertan, Mezőgazdasági Kiadó ÁLLATTAN ÉS ÁLLATÉLETTAN I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor A sejtalkotóktól a szövetekig. Egyedfejlődés, törzsfejlődés. Morfológiai alapfogalmak. Az állatok rendszerezésének alapelvei. A fejlődéstörténeti rendszertan bizonyítékai az egysejtűektől a gerincesekig. Főbb rendszertani csoportok a hazai fauna ismerete alapján. Bakonyi Gábor (1995): Állattan, Mezőgazda Kiadó, Budapest MATEMATIKA Tantárgyfelelős neve: Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin Mátrix és vektor fogalma, műveletek mátrixokkal és vektorokkal. Lineáris tér, lineáris kombináció, függetlenség, rang, dimenzió. Bázis, bázistranszformáció. A bázis-transzformáció

2 alkalmazásai: kompatibilitás, függetlenség, vektorrendszer és mátrix és mátrix rangjaink meghatározása, mátrixok inverze, egyenletrendszerek megoldása. A lineáris algebra programozási modell. Grafikus megoldás. A normál feladat megoldása szimplex módszerrel. Alternatív optimumok, degeneráció. Módosított normál feladat és az általános maximum feladat megoldása. Minimum feladatok: megoldás célfüggvény átalakításával, dualitással. Lineáris programozási feladatok megoldása számítógépen. Szállítási feladat. Hálótervezés. Hadházyné Iszály Katalin (1997): Gazdasági Matematika Jegyzet GATE-NFK Nyíregyháza Hadházyné Iszály Katalin (2000): Operációkutatás I. HADCO Kft. Budapest Harnos Zsolt (1990): Operációkutatási módszerek és alkalmazásuk, Budapest. INFORMATIKA Tantárgyfelelős neve: Simon Béláné Dr. Az információ digitális formái, adatok a számítógépben, külső adathordozók. A számítógéprendszer és főbb folyamatai. Számítógépek hálózatokban. Alapszoftverek és alkalmazási programok. Alapvető operációsrendszer-parancsok, parancsmódban. Grafikus felhasználói felületek, Windows alkotóelemei. Vírusprogramok, tömörítő és kicsomagoló programok. Szövegszerkesztők típusai, Ms-Word használata Excel programablak részei. Mozgás a táblázatban. Menürendszere. Adatbevitel. Képletek bevitele, másolása, mozgatása. Munkalap formázása. Táblázat mentése. Excel függvények. Grafikonok létrehozása, módosítása, nyomtatás. Simon Béláné dr.: A PC gépek felépítése és DOS operációs rendszere. Tanulmányi segédlet. Nyíregyházi Főiskola, INFORMATIKA I. 5. Szövegszerkesztés. Távoktatási jegyzet. Általános Vállalkozási Főiskola Bp A Windows-programok Súgója (HELP-je). MŰSZAKI ISMERETEK I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Lengyel Antal Műszaki alapismeretek, teljesítmény, nyomaték, sebesség fogalma, áttételek számítása, hatásfok. Belsőégésű motorok működése, szerkezeti elemei. A motorban lejátszódó folyamatok fenomenológiai elemzése. Belsőégésű motorok kiegészítő berendezései, karburátorok, adagolók, porlasztók, indítóberendezések, hűtés, olajozás. Kiegyenlítőfunkciós és féklevegős karburátorok. Benzinbefecskendezés elve. Állandó és változtatható löketű adagolók működése, szerkezete. Szabályzók szerepe, rendszere és szerkezete. Gépjárművek teljesítmény-átviteli berendezései, sebességváltók differenciálművek. Járószerkezetek kialakítása kerekes és lánctalpas járműveknek. Gépjárművek kiegészítő berendezései, fékek, függesztő és vontatószerkezetek. Kormányzás eszközei. Hidraulikus és mechanikus kormányzás. Traktorok hidraulikus rendszerei és működésük. Erő és helyzetszabályozás. Erő és munkagépek kapcsolata, gépcsoportok összeállítása. Mezőgazdasági üzemek energia-felhasználása, energiamérlegek készítése. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Pattantyús A. Géza (1983): Gépek üzemtana Műszaki Könyvkiadó, Bp. Heizman I. (1966): Mezőgazdasági géptan Mezőgazdasági Könyvkiadó. Wacktler István (1990): Műszaki ismeretek I-II-III. Gyöngyös. Király László (1989): Műszaki ismeretek I-II-III. Gödöllő. Szendrő Péter (1993): Mezőgazdasági Géptan Mezőgazdasági Kiadó.

3 TÁRSADALOM TUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Tantárgyfelelős neve: Dr. Láczay Magdolna Klasszikus filozófiai elméletek kialakulása és megalapozói, a politikai gondolkodás helye a filozófiában, Platon, az állam megszervezéséről. Arisztotelész a politikáról és az etikáról. A középkor filozófiája (Abaelardus, Szent Ágoston, Aquinói Tamás. A reneszánsz gondolkodói, az utópiák megteremtői (Morus, Campanella, Machiavelli). Természetjogi elméletek (Hobbes, Locke, Spinoza). Szerződés elméletek (Rousseau, Montesquie, Hume). A liberalizmus fogalma, kialakulása, angol, amerikai és francia irányzatai (Tocqueville és J. S. Mill elmélete). Konzervatív politikai gondolkodók és a neokonzervativizmus alternatívája. A marxizmus kialakulása és főbb gondolkodói. Hársing László: A filozófia gondolkodás Paczolay Szabó Péter: A politikaelmélet rövid története Pláton: Állam KÖZGAZDASÁGTAN I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Filep Gyula Alapfogalmak: gazdaság, gazdálkodás, közgazdaságtan. A közgazdasági elméletek fejlődése. Mikro- és makroökonómia. Az áru és piacgazdaság. A pénz kialakulása és funkciói. A pénz továbbfejlődése és elszakadása az aranytól. A modern pénz jellemzői. Az infláció lényege és típusai. Költségvetés és monetáris politika. A gazdasági folyamatok makroökonómiai megközelítése. Az újratermelés fő kategóriái. A gazdasági növekedés tényezői, típusai. A gazdaság egyensúlyi viszonyai. Általános túltermelési válság. Válság és munkanélküliség. A Philips görbe jelentése. A világgazdaság kialakulása és működése. Globális "világproblémák". Molnár F.: Ciklikus-e a modern tőkés újratermelés. Könyvtári segédanyag Sipos A.: Földjáradék a modern kapitalizmusban. Segédanyag Bevezetés a makroökonómiába. B.K.E. Aula, Közgazdaságtan. Mg. Szaktudás Kiadó Samuelson: Makroökonómia SZAKMAI GYAKORLAT I III. Tantárgyfelelős neve: Dr. Vágvölgyi Sándor A földterületre, földművelésre, gépüzemeltetésre, növénytermesztésre, állattenyésztésre vonatkozó alapfogalmak. A növénytermesztési, kertészeti állattenyésztési munkafolyamatok megismerése. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítása. Hajós L. (1993): Mezőgazdasági alapismeretek Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest Nyíri L. (1993): Földműveléstan, Mg. Szaktudás Kiadó Budapest NÖVÉNYTAN ÉS NÖVÉNYÉLETTAN I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Balázsy Sándor Vírusok (Virophyta), Baktériumok (Schyzomycophyta) törzsek rendszerezése és mezőgazdasági szempotból fontosabb fajaik megismerése. Az algák fejlődéstörténeti szerepének és rend-

4 szerének vázlatos ismertetése. A gombák (Fungi) rendszerének részletes ismertetése. Nyálkagombák (Myxophyta), Moszatgombák (Phycomycetes), Tömlősgombák (Aschomycetes), Bazidiumos gombák (Basidiomycetes), Komidiumos gombák (Deuteromycetes) osztályok. Agrár és kertészeti szempontból fontos fajainak ismertetése. A zuzmók (Lichenophyta) vázlatos áttekintése. A gombák jeletősége. Mohák (Bryopphyta) Harasztok (Pteridophyta) törzsek áttekintése. A magvas virágos növények általános jellemzése. A nyitvatermők (Gymnospermatophyta) rendszere. Kihalt de geológiai szempontból és ma élő fontosabb fajainak ismertetése. A zárvatermők általános jellemzése. Liliomfélék Pipacsvirágúak (Magnolidae) alosztály rendszere s mezőgazdasági kertészeti valamint florisztika szempont fontos fajainak ismertetése. Hasonlóan a Rózsavirágúak - Burgonyavirágúak (Rosidae) ismertetése. Mályvavirágúak - Fészkesek (Malvidae). Központi magvúak (Caryophyelidae), Eucomiák (Eucommidae) alosztályok rendszere,mezőgazdasági és kertészeti szempontból fontosabb fajainak ismertetése. Az egyszikűek (Monocotyledonopsida) osztályának rendszere. Hazánk növényföldrajzi helyzete és felosztása. Ökológiai adottságai. Az abiotikus (élettelen) környezeti tényezők hatása a növényekre. Turcsányi Gábor (1995): Mezőgazdasági növénytan, Mezőgazda Kiadó. Baloghné Nyakas Antónia (1997): Mezőgazdasági növénytan alapjai, DATE egyetemi jegyzet. Hortobágyi Tibor (1990): Agrobotanika, Mezőgazdasági Kiadó. Hortobágyi Tibor (1979): Növényrendszertan, Mezőgazdasági Kiadó. ÁLLATTAN ÉS ÁLLATÉLETTAN II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor Élettani alapfogalmak. A testfolyadék terei és a testfolyadékok. A táplálkozás, emésztés, anyagszállítás, légzés, kiválasztás, szaporodás folyamata. Az endokrin szervek rendszere. A kültakaró élettana. A mozgás szerveinek élettana. Az endokrin rendszer élettana. Az idegrendszer élettana. Az érzékszervek élettana. Bakonyi Gábor (1995): Állattan, Mezőgazda Kiadó, Budapest. MŰSZAKI ISMERETEK II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Kerekes Benedek Talajművelő gépek (ekék, tárcsás talajművelők, kultivátorok, talajlazítók, magágykészítők). A tápanyagellátás módszerei, gépei és berendezése (szervestrágyázás, a műtrágyaszórás gépei). Vető-, ültető- és palántázógépek (gabonavetők, szemenkénti és szórvavetők, burgonyaültetés, zöldségpalántázás gépei). Az öntözés gépei és berendezése. A permetezőgépek szerkezeti egységei. Növényvédelmi gépek, gépcsaládok. Permetezőgépek beállítása és üzemeltetése. A szálastakarmányok betakarításának gépei. A gabona-betakarítás gépesítése. A kukorica és a napraforgó betakarítási technológiái és gépei. A cukorrépa és a burgonya betakarításának gépesítése. A borsó betakarítása. A len, a kender és a szója betakarítása. A dohány betakarításának módszerei és gépesítése. Szendrő Péter (1993): Mezőgazdasági géptan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Szendrő Péter (1997): Példák mezőgazdasági géptanból. Mg. Szaktudás Kiadó, Bp. Kerekes B.-Soós P.-Szüle Zs. (1998): Műszaki ismeretek II-III. GATE NFK, Nyíregyháza

5 GENETIKAI ÉS BIOTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tantárgyfelelős neve: Dr. Vágvölgyi Sándor Az örökléstan története és jelentősége. Klasszikus genetika örökléstani szabályai. Az örökítő anyag molekuláris és citogenetikai alapjai. Az öröklés megváltozása. Mutáció, poliploidia. Extranukleáris öröklés. A nemiség öröklődése. Mennyiségi tulajdonságok öröklődése. Populációgenetika. A nemesítés története és jelentősége. A nemesítés alapanyagai. Szelekcióra alapozott nemesítési módszerek. Keresztezésre alapozott nemesítési módszerek. Heterózis nemesítés. A mutáció és a poliploida felhasználása a nemesítésben. Biotechnológiai módszerek a nemesítésben. Fajtakísérletezés, fajtaelismerés, fajtafenntartás. Rédei P. György (1987): Genetika. Mg. Kiadó, Bp. Orosz László (1980): Klasszikus és molekuláris genetika. Akadémiai Kiadó, Bp. Sutka József (1980): Citogenetika. Mg. Kiadó, Bp. Sváb János (1971): A populációgenetika alapjai. Mg. Kiadó, Bp. R. F. Weaver-Ph. W. Hedrick (2000): Genetika. PANEM. MEZŐGAZDSÁGI MIKROBIOLÓGIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Balázsy Sándor A természetben előforduló mikroorganizmusok és tulajdonságaik. A mikroorganizmusok hasznos és károsító hatásai. A mikrobák mennyiségét és összetételét meghatározó külső és belső tényezők. Immunbiológia. A mikrobák szerepe a tápelemek körforgalmában. Belák, S.-Tuboly, S.-Varga, J. (1983): Állatorvosi mikrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Helmeczi, B. (1992): Mezőgazdasági mikrobiológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest Horváth, S. (1988): Mikrobiológiai praktikum. Tankönyvkiadó, Budapest Szabó, I. M. (1998): A bioszféra mikrobiológiája I-IV. Akadémiai Kiadó, Budapest TALAJTAN Tantárgyfelelős neve: Dr. Kátai János A talaj fogalma, alkotórészei, a talajszelvény. A fontosabb talajképző ásványok és kőzetek. Az ásványok és kőzetek mállása. Talajképző tényezők. A talaj szerves anyagai. A talajok kémiai tulajdonságai. Oldható sók a talajban. Talajkolloidok. A talaj savanyúsága és lúgossága. A talajok fizikai tulajdonságai. A talaj szemcseösszetétel szerinti osztályozása. A talaj szerkezete. A talaj porozitása. A talaj vízgazdálkodása. Vízmozgás a talajban. A talaj levegő- és hőgazdálkodása. Növényi tápanyagok a talajban. A talajosztályozás elvi alapjai, a talajtípus fogalma. Talajtípusok. Talajpusztulás, talajvédelem. Talajszennyezés. Talajtérképezés. Talajjavítás. Az öntözés és a trágyázás talajtani vonatkozásai. Filep Gy. (1999): Talajtani alapismeretek. I-II. DATE egyetemi jegyzet. Simon L. (1995): Talajtani és agrokémiai gyakorlatok. főiskolai jegyzet. Stefanovits P. Filep Gy. Füleky Gy. (1999): Talajtan. Mezőgazda Kiadó.

6 AGRÁRGAZDASÁGTAN Tantárgyfelelős neve: Dr. Filep Gyula Alapfogalmak: gazdaság, gazdálkodás, közgazdaságtan. A közgazdasági elméletek fejlődése. Mikro- és makroökonómia. Az áru és piacgazdaság. A pénz kialakulása és funkciói. A pénz továbbfejlődése és elszakadása az aranytól. A modern pénz jellemzői. Az infláció lényege és típusai. Költségvetés és monetáris politika. A gazdasági folyamatok makroökonómiai megközelítése. Az újratermelés fő kategóriái. A gazdasági növekedés tényezői, típusai. A gazdaság egyensúlyi viszonyai. Általános túltermelési válság. Válság és munkanélküliség. A Philips görbe jelentése. A világgazdaság kialakulása és működése. Globális "világproblémák". Molnár F.: Ciklikus-e a modern tőkés újratermelés. Könyvtári segédanyag Sipos A.: Földjáradék a modern kapitalizmusban. Segédanyag Bevezetés a makroökonómiába. B.K.E. Aula, Közgazdaságtan. Mg. Szaktudás Kiadó Samuelson: Makroökonómia NEMZETKÖZI MEZŐGAZDASÁGTAN Tantárgyfelelős neve: Dr. Filep Gyula A mezőgazdaság fejlődésének folyamatai és korszakai az emberi civilizáció történetében. Áttekintés a mezőgazdaság típusainak, ágazatainak rendszeréről, a különböző kultúrák kölcsönhatásairól. Az állami beavatkozás megnyilvánulásai a XX. század első felében, különös tekintettel a hadigazdálkodásokra, a válságokra, a földosztási reformokra. A mezőgazdaság iparszerű átalakulásának nemzetközi tendenciái, és a magyar mezőgazdaság kiemelkedésének sajátosságai a szocialista keretek között. A politikai rendszerváltás hatása, a tulajdonviszonyok visszarendezésének, a támogatások rendszerének tapasztalatai és megoldásra váró területei napjainkban. Az agrárágazat rendszerének, a hazai paraszti kultúra átalakulásának megnyilvánulásai, a hagyományápolás és modernizáció, mint speciális gazdasági lehetőség Grigg D. B.: A világ mezőgazdasági rendszerei. Budapest, Bibó István: Válogatott tanulmányok. Bp., kötet in: A magyar demokrácia válságai és A magyar demokrácia mérlege (1946) ÖKOLÓGIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor A bioszféra, a bioszféra evolúciója, ember a bioszférában. Az ökológia, mint az élőlény környezetének tudománya. Infra és szupraindividuális szerveződési szintek. Élőlény és környezete. Ökológiai faktorok, abiotikus és biotikus környezet hatása az élőlényekre. Életterünk a bioszféra fogalma, kialakulása. Biológiai organizáció infra és szupraindividuális rendszerek, az ökológia tárgya, fogalma. Synbiológia alapkérdései, alapelvei, vizsgálati módszerei. Ökológiai alapfogalmak, kardinális pontok, tűrőképesség, a niche fogalma. Az élőlények alkalmazkodása, életforma típusok. Az életközösségek (biocönőzis). Az ökológiai rendszerek, ökoszisztémák. Az ember a bioszférában Nagy Sándor (1998): Alkalmazott ökológia (főiskolai jegyzet) GATE MFK. Vida Gábor (1983): Evolúció és emberiség. III. Natura Kiadó. Kárász Imre (1989): Környezetbiológia. TK.

7 Juhász-Nagy Pál (1993): Természet és ember. Gondolat Kiadó. Juhász-Nagy Pál (1995): A synbiológia alapjai. Scientia Kiadó, Budapest. STATISZTIKA Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós Bevezetés a statisztikai alapfogalmak rendszerébe: a statisztika fogalma, tárgya, vizsgálati célkitűzései és módszerei, a statisztika fejlődéstörténete, tudomány jellege és tudományközi kapcsolatai, a statisztikai sokaság és ismérv fogalma, fajtái, statisztikai adat, mutatószám és modell, a statisztikai információs rendszere, adatszerzési módok, a statisztikai sorok és táblák. A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei: osztályozás, összehasonlítás, ábrázolás, leszármaztatott számok számítása, viszonyszámok, számított és helyzeti középértékek, indexek. A szóródás statisztikai vizsgálatának módszerei: minták alapján történő statisztikai értékelése, alapesetei, mintavételi módok és a minták jellemzői. Statisztikai becslések elmélete és gyakorlata. Hipotézis vizsgálatok elmélete és gyakorlata. A statisztikai összefüggés vizsgálatok, a mennyiségi ismérvek két és több változós lineáris korrelációs és regressziós elemzése, a minőségi ismérvek asszociációs kapcsolatai, vegyes kapcsolatok statisztikai elemzése. Köves, P., Párniczky, G. (1981): Általános statisztika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest Kiss, K. (1997): Statisztikai módszerek mezőgazdasági alkalmazása. Egyetemi jegyzet, Gödöllő Szücs, I. (2000): Statisztikai módszerek mezőgazdasági alkalmazása II. Egyetemi jegyzet, Gödöllő Galó, M. (1997): Statisztikai módszertani füzetek. Főiskolai jegyzet. GATE Nyíregyházi Főiskolai Kar, Nyíregyháza Galó, M. (1999): Általános statisztika. Főiskolai jegyzet. GATE Nyíregyházi Főiskolai Kar, Nyíregyháza MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPJAI Tantárgyfelelős neve: Dr. Szigeti Ferenc A minőségügy alapfogalmai az ISO 9000:2000 alapján. A minőségirányítási rendszerek fejlődése, a szabványos minőségbiztosítási rendszerek. A minőségirányítási rendszer felépítése, kialakításának alapvető lépései. A minőségirányítási rendszer auditjai. A minőségirányítási rendszer dokumentációs háttere és azok felhasználása. Termékek minősítése, az EU tanúsítási rendszer. A minőségfejlesztés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségtanúsítás általános jogi és technikai vonatkozásai. A fogyasztóvédelem és termékfelelősség tartalma. Koczor Zoltán (1999): Bevezetés a minőségügybe. Műszaki könyvkiadó, Bp. Veress Gábor (1999): A minőségügy alapjai. Műszaki könyvkiadó, Bp. Bálint Julianna (1998): Minőség - Tanuljuk és tanítsuk. Műszaki könyvkiadó, Bp. Minőségirányítás műszaki ellenőrzés c. OMIKK kiadvány A témához tartozó minőségbiztosítási szabványok.

8 ÁLLATEGÉSZSÉGTAN ÉS HIGIÉNIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Janbaz Janan Az egészséges és beteg állat életjelenségei, klinikai alapértékek. Alapvető kórfolyamatok: vérkeringési zavarok, regresszív elváltozások, gyulladások, daganatok, fejlődési rendellenességek. Fontosabb immunológiai jelenségek vagy immunológiai vakcinációk, allergia. Baktériumok, vírusok, gombák, paraziták általános jellemzése. Általános járványtani ismeretek. Fontosabb baktériumos és vírusos betegségek. Mikozisok, mikotoxikozisok. Tartás és takarmányozás állategészségügyi vonatkozásai. Tőgyegészségtani alapismeretek. Ellés, szülészeti segítségnyújtás. Fontosabb sebészeti betegségek. Parazitás betegségek Anyagforgalmi betegségek. Állategészségügyi igazgatás és szolgálat. Állatvédelem. Betegvizsgálat, gyógyszerbeadási módok, mintaküldés. Zoonózisok. Szent-I., Mészáros J. (1985): A háziállatok fertőző betegségei, Mezőgazdasági Kiadó, Bp. Varga J., Tuboly S., Mészáros J. (szerk.) (1999): A háziállatok fertőző betegségei. Állatorvosi járványtan 2. Mezőgazda Kiadó, Bp. EU AGRÁRPOLTIKA Tantárgyfelelős neve: Dr. Lenti István Az EU intézményrendszernek felépítése. A Közös Agrárpolitika (CAP) lényege. A vidékfejlesztés, mint az agrárpolitika szerves része. Maastrichti Szerződés tartalma. Római szerződés lényege. GATT: (Mezőgazdasági Megállapodás) importvédelem. A kvótarendszer és követelményei. WTO: (Kereskedelmi Világszervezet) a magyar mezőgazdasági exporttámogatás. EMOGA: (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap) hatása az agrárgazdaság versenyképességére. CMO: (Közös Piaci Szervezetek) piacszabályozó szerepe. Az EU keleti agrármodellje. Az állat- és növényegészségügyi szabályozás rendszere. Halmai Péter (szerk.) (2002): Az Európai Unió agrárrendszere, Mezőgazda Kiadó, Bp. Az Európai Unió agrárgazdasága folyóirat AGROMETEOROLÓGIA ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor A légkör és elemei. Klimatológia. Meteorológiai elemek és a növény fejlődésének kapcsolata. A földméréstani alapmérések. Hossz- és magasságmérés. Hossz- és keresztszelvény felvételezés, földtömegszámítás. A víz jelentősége, megjelenési formái, vízkészlet, a hidrológiai körfolyamat, vízfolyások kategorizálása. Hidraulikai vizsgálatok. Az erózió és az ellene való védekezés, a káros vízbőség. A vízrendezés műszaki létesítményei, az öntözés célja, feltételei. Az öntözővíz minősége, mennyisége, öntözési módok. Csapadékkal és párolgással kapcsolatos számítások. Csatornaméretezés. Öntözéssel kapcsolatos számítások. A tógazdasági haltenyésztés műszaki létesítményei. Szalai, Gy. (szerk.)(1989): Az öntözés gyakorlati kézikönyve. Mezőgazdasági Kiadó, Bp. Szász, G.-Tőkei, L. (1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Bp. Thyll, Sz.-Fehér, Sz.-Madarassy, L. (1983): Mezőgazdasági talajcsövezés. Mezőgazda Kiadó, Bp. Thyll, Sz. (szerk.)(1992): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. Mezőgazda Kiadó, Bp.

9 Vermes, L (1997): Vízgazdálkodás mezőgazdasági-, kertész-, tájépítész- és erdőmérnökhallgatók részére. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp. AGROKÉMIA Tantárgyfelelős neve: Hargitainé dr. Tóth Ágnes A növények kémiai összetétele. A növényi tápelemek osztályozása. Tápanyagfelvétel. A tápanyagellátás és vízháztartás kapcsolata. A tápanyagellátás és a termés mennyiségének kapcsolata. A tápanyagellátás hatása a termés minőségére. Talajkémiai ismeretek. A nitrogén, a foszfor, a kálium, a kalcium, a magnézium, a kén, a vas, a mangán, a réz, a cink, a molibdén, a bór. Nitrogén-, foszfor-, kálium-műtrágyák. Kalcium- és magnéziumtrágyák, talajjavító anyagok. Összetett, kevert, folyékony és szuszpenziós műtrágyák. Mikroelem-trágyák. Szerves trágyák. A műtrágyák és szerves trágyák alkalmazása. A tápanyagszükséglet meghatározása. A műtrágyázási irányelvek és számítások. Loch-Nosticzius (1993): Agrokémia és növényvédelmi kémia, Mezőgazda Kiadó Kft. Bp. Debreceni Béla (1993): Agrokémia, Pannon Agrártudományi Egyetem, Georgikon FÖLDMŰVELÉS ÉS FÖLDHASZNÁLAT Tantárgyfelelős neve: Dr. Vágvölgyi Sándor A növénytermesztés szempontjából fontos természeti adottságaink ismerete. A talajművelés elemei és az azt befolyásoló tényezők. Talajművelési és földművelési rendszerek ismerete. A vetésváltás, tápanyag-utánpótlás, öntözés, gyomirtás földműveléstani vonatkozásai. Termőhely-védelmi és talajjavítási ismeretek. Ferenc, K-Ferenc, G. (1999): A talaj művelése, öntözése, javítása. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest Nyíri, L. (1992): Földműveléstan. Mezőgazda Kiadó, Budapest Stefanovits, P.-Filep, Gy.-Füleky, Gy. (1999): Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest TAKARMÁNYOZÁSTAN Tantárgyfelelős neve: Dr. Técsy László Az állati test és a takarmány összetétele. Emésztés, felszívódás, értékesítés. A kihasználás mértékének megállapítása. A takarmány étrendi hatása. A tápanyagok sorsa a szervezetben. N-, C-, energia- és ásványianyag forgalom. Vízforgalom, vízszükséglet, itatás. A takarmány táplálóértéke, táparányok. Takarmánytáblázatok használata. Takarmányminősítés, a takarmány pénzértéke. Tejsavas takarmányerjesztés. Fehérjében gazdag takarmányok silózása. Szénaszárítási eljárások. Szemestakarmányok eltartása. Takarmány-előkészítési eljárások. Takarmányismeret, zöldtakarmányok. Gyep, mint zöldtakarmányforrás. Szálastakarmányok. Gyökgumós takarmányok. Szemestakarmányok. Ipari melléktermékek. Gyári keveréktakarmányok. Egyéb takarmányok. Takarmány-kiegészítő anyagok. Mezőgazdasági keverőüzemek. Az életfenntartás és a termelés táplálóanyag-szükséglete. Éhség, étvágy, takarmányfogyasztás. Energia- és fehérjeértékesítés. A takarmányértékesítési rendszer alkalmazása a különböző gazdasági állatok takarmányozása. A szarvasmarha, a juh, a ló, a sertés, a baromfi és a nyúl takarmányadagjainak összeállítása. Feladatok megoldása. Takarmányozással összefüggő munkavédelmi szabályok.

10 Herold I. (1992): Takarmányozástan DATE Egyetemi főiskolai jegyzet Smidt J. (1993): Takarmányozástan Mezőgazdasági Kiadó MUNKAVÉDELEM Tantárgyfelelős neve: Dr. Ormos László A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszközrendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, só- és vízháztartás. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. A növénytermesztés és az állattartás gépeinek biztonságtechnikai követelményei. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Javító műhelyek biztonságtechnikája: a gépi megmunkálás, a gépjavítás biztonságtechnikája. Egyéni védőeszközök, védőberendezések. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűzveszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladata, eszközei. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. Kötelező, illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Walz G. (1986): Munkavédelem, Gödöllő Egyetemi Jegyzet. ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Gazdag Ferenc Ökológiai alapismeretek, A vad élőhelye, Vadászható emlősfajok, Vadászható madárfajok, Védett madarak és emlősök, Vadbetegségek, Állományhasznosítás, A vadászat eszközei és módozatai, Vadászkutya fajták és használatuk, Hagyományos vadászati módok, Vadászati jog. Borsák Benő: Vadászati alapismeretek. Páll Endre: A gímszarvas és vadászata. Páll Endre: A vaddisznó és vadászata. Szabados József: A dám és vadászata. Csányi Sándor: A vadállomány dinamikája és hasznosítása. GYEPGAZDÁLKODÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Bánszki Tamás A gyep termőhelyi adottságai, a termelést befolyásoló tényezők. A gyep növénytársulást alkotó növények biológiai sajátosságai (tarackos aljfüvek, szálfüvek, bokros aljfüvek, szálfüvek, másodrendű füvek. A gyeptelepítés, felújítás. A gyepek tápanyag-utánpótlása, öntözése, ápolása, művelése. Állattartás, takarmányozás a gyepen. Legeltetési eljárások, módok. Szabó János (1977): Gyepgazdálkodás, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Barcsák Z.-Baskay Tóth B.-Prieger K. (1978): Gyepnövénytermesztés és- hasznosítás, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Barcsák Z.- Kertész I. (1986): Gazdaságos gyeptermesztés és- hasznosítás, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

11 Nagy Z.-Vargyas Cs. (1988): Gyepnövénytermesztés- gyeptakarmány-hasznosítás, Szombathely Vinczeffy Imre (szerk.) (1993): Legelő- és gyepgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest NÖVÉNYVÉDELEM I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Lenti István A növényvédelem története, gazdasági jelentősége. A kórtünetek elnevezése, sajátosságai. Gazda-parazita kapcsolat. A vírusok rendszertani besorolása és átvitelük lehetőségei. A baktériumok rendszertani felosztása és biológiai sajátosságaik. A kórokozó gombák rendszertani besorolása és biológiai sajátosságaik. A környezeti tényezők szerepe a betegségek terjedésében. A betegségek lefolyása. A kárképek elnevezései. A kártevő állatfajok rendszertani besorolása. A hengeresférgek sajátosságai. A rovarok sajátosságai. A pókszabásúak sajátosságai. A gerincesek, mint károsító állatfajok. A gradáció kialakulásának feltételei. Gyom életforma rendszer megismerése. A legfontosabb gyomnövények. A gyom kártétel formái és sajátosságai. Bognár S. Huzián L. (1979): Növényvédelmi állattan, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Glits M. Folk Gy. (1993): Kertészeti növénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Hunyadi K. Béres I.- Kazinczi Gabriella (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest Kádár Aurél (1997): Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás, Factum Bt. Budapest Lenti I. (szerk) (2003): Növényvédelem alapjai, Nyíregyházi Főiskola, főiskolai jegyzet VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANA I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós A tantárgy fogalma, tudomány jellege és kialakulásának rövid története. A mezőgazdasági vállalkozások alapításának és működtetésének sajátos ágazati feltétel rendszerei. Vállalkozás, üzleti vállalkozás a mezőgazdaságban. Az üzleti vállalkozás, mint szervezet és mint gazdasági rendszer felépítése, működésének és működtetésének általános rendszerelmélete. A mezőgazdasági termelés üzemi vállalati keretei. Magántermelők, és szervezeti formáik. Chikán, A., (2000): Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest. E.N. Casle, M.H Becker-A.G.Nelson. (1992): Farmgazdálkodás,Mezőgazda Kiadó, Bp. Buzás, Gy., Nemessályi, Zs., Székely, Cs.(2000): Mezőgazdasági üzemtan I., Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. Buday-Sántha, A., (2001): Agrárpolitika-Vidékpolitika, Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs Galó, M., (1998, 1999): Vállalkozások gazdaságtana I.-II. Főiskolai jegyzet, GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza NÖVÉNYVÉDELEM II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Lenti István A szántóföldi növények kórokozói, kártevői és gyomszabályozása, valamint ezeknek a növényeknek az integrált növényvédelme. A kertészeti növények kórokozói, kártevői és gyomszabályozása, valamint ezeknek a növényeknek az integrált növényvédelme. Az integrált nö-

12 vényvédelem fogalma és alapelvei. A lényeges károsító szervezet kártétele, biológiája, előrejelzése, valamint az ellenük való védekezés lehetőségei. Bognár S. Huzián L. (1979): Növényvédelmi állattan, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Glits M. Folk Gy. (1993): Kertészeti növénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Hunyadi K. Béres I.- Kazinczi Gabriella (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest Jenser G. Mészáros Z. Sáringer Gy. (1998): A szántóföldi és kertészeti növények kártevői, Mezőgazda Kiadó, Budapest Kádár Aurél (1997): Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás, Factum Bt. Budapest VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANA II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós A mezőgazdasági vállalkozások erőforrásai. A természeti erőforrások és ökonómiai jellemzőik, a termőföld, mint alapvető termelési erőforrás. Tőke javak a mezőgazdasági vállalkozásokban. Gazdálkodás a tárgyi eszközökkel és forgóeszközökkel. A mezőgazdasági termelés humán erőforrásai, gazdálkodás a munkaerővel. A vállalkozó, mint erőforrás a mezőgazdaságban. Az információ szerepe a mezőgazdasági vállalkozásokban. Esettanulmányok a mezőgazdasági vállalkozások erőforrás gazdálkodás témakörébe. A mezőgazdasági vállalkozások irányításának kiemelt területei és főbb összefüggései. Chikán, A., (2000): Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Bp. E.N. Casle, M.H Becker-A.G.Nelson (1992): Farmgazdálkodás,Mezőgazda Kiadó, Bp. Buzás, Gy., Nemessályi, Zs., Székely, Cs. (2000): Mezőgazdasági üzemtan I., Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp. Buday-Sántha, A. (2001): Agrárpolitika-Vidékpolitika, Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs Galó, M. (1998, 1999): Vállalkozások gazdaságtana I.-II. Főiskolai jegyzet, GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza ÁLLATTENYÉSZTÉS I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István Az állati szervezet anatómiai felépítése és működése. Emlősök és madarak szervműködésbeli különbségei. Az állattenyésztés, tartás fogalma hazai és nemzetközi jelentősége, története. A domesztikáció hatása az állatok küllemének és termőképességének alakulására. Szaporodás, szaporítás. Külső és belső tényezők hatása, honosulás. Genetikai környezeti interakciók. A küllem szerepe az egyes értékmérők és a termelőképesség megítélésében. Tenyészértékbecslés. A szelekció, és hatékonyságát befolyásoló tényezők ismerete. Biometriai alapfogalmak. Egyedi megjelölés, törzskönyvi ellenőrzés, törzskönyvezés, tenyésztési programok. Párosítási és tenyésztési eljárások, tenyésztési integráció. Biotechnológiai, biotechnikai eljárások, módszerek. A gazdasági állatok viselkedési sajátosságai. A gyakorlatok a témához kapcsolódóan példák ismertetésén és feladatok megoldásán keresztül segít megérteni és alkalmazni az elméleti ismereteket. Komlósi I.- Veress L. (1999): Általános állattenyésztés és örökléstan. Főiskolai jegyzet, Nyíregyháza Ling Gy. (1996): Állattenyésztési anatómia. Főiskolai jegyzet, Nyíregyháza

13 Dohy J. (1989): Az állattenyésztés genetikai alapjai. Mg. Kiadó, Bp. Nagy Nándor (szerk) (1996): Az állattenyésztés alapjai, Mg. Kiadó, Bp. KERTÉSZET I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Apostol János A kertészet világ és hazai helyzetét, a hazai termőtájakat, a szóban forgó kultúrák ökológiai igényeit, szaporításukat, a palántanevelő- és hajtató berendezéseket, palántanevelés módjait, az ültetvények létesítésének feltételeit, feladatait, a telepítés módjait, a tőkeformák és koronaformák kialakítását, az általános agrotechnikai ápolási feladatokat, a talajművelés, tápanyagellátás, öntözés, növényvédelem, a termék piaci előkészítése, a provizórikus és tartós (téli) tárolást. Cselőtei L. Nyújtó S. Csáky A. (1993): Kertészet, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Soltész M. (1998): Integrált gyümölcstermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Balázs S. (1993): Zöldségtermesztés kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Géczi L. (2000): Zöldségtermesztés I., Nyíregyházi Főiskola-MMFK jegyzete. Géczi L. - Polyák D. - Szabó M. (2003): Szőlészeti és borászati alapismeretek Nyíregyházi Főiskola-MMFK jegyzete. NÖVÉNYTERMESZTÉS I.-II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Papp László A növénytermesztés helye, szerepe, jelentősége. Világ és nemzetgazdasági jellemzői. A növénytermesztés sajátosságai. A növénytermesztési gazdálkodás története, műszaki fejlesztése. Természeti erőforrások szerepe a növénytermesztésben. Termesztéstechnológiai alapelvek. A fontosabb szántóföldi növények termesztéstechnológiája: kalászosok, kukorica, hüvelyes növények, olajnövények, burgonya, cukorrépa, dohány, rostnövények, lucerna, vöröshere. Nyíri L. (1993): Földműveléstan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Bocz E. (1992): Szántóföldi növénytermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest Papp L. Vágvölgyi S. (1998): A szántóföldi növénytermesztés gyakorlata. Nyíregyházi Főiskola főiskolai jegyzet ÁLLATTENYÉSZTÉS II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István Az állattenyésztés fogalma, jelentősége. Tenyészcél, értékmérő tulajdonságok. Külső és belső tényezők hatása az állati szervezetre. Populációgenetikai alapfogalmak. Tenyészértékbecslés. Szelekció. Biometriai alapfogalmak. Törzskönyvezés. Tenyésztési módszerek. Biotechnikai és biotechnológiai eljárások. Etológiai ismeretek. Szarvasmarhatenyésztés. Juhtenyésztés, Sertéstenyésztés, Lótenyésztés, Baromfitenyésztés. Horn P (szerk) (1995): Állattenyésztés I., Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P (szerk) (1995): Állattenyésztés 2. Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P (szerk) (1995): Állattenyésztés 3. Mezőgazda Kiadó Budapest Kovács F. (szerk) (1984): Sertéstenyésztők kézikönyve, Mezőgazda Kiadó Budapest Guba S. Dohy J. (1979): Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve, Mezőgazda Kiadó Bp.

14 KERTÉSZET II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Apostol János Zöldségtermesztés: Zöldséghajtatás (paprika, paradicsom, uborka, saláta, retek, karfiol, karalábé, fejeskáposzta, tojásgyümölcs, stb.), 22 zöldségféle termesztési módja: váznélküli fólia alatti termesztés, korai szabadföldi termesztés, szántóföldi-ipari feldolgozási célú termesztés. Gombafajok termesztése. Szőlőtermesztés: metszés, zöldmunkák, trágyázás, öntözés, növényvédelem, talajmunkák, betakarítás-feldolgozás, borkészítés, egyszerű borkezelések. Gyümölcstermesztés: almatermésűek, csonthéjasok, héjasok, bogyósok termesztése. Cselőtei L. Nyújtó S. Csáky A. (1993): Kertészet, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Soltész M. (1998): Integrált gyümölcstermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Balázs S. (1993): Zöldségtermesztés kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Géczi L. (2002): Zöldségtermesztés II., Nyíregyházi Főiskola MMFK jegyzete. Géczi L. - Polyák D. - Szabó M. (2003): Szőlészeti és borászati alapismeretek Nyíregyházi Főiskola MMFK jegyzete ÜZEMSZERVEZÉS Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós A mezőgazdasági munkakörnyezet. Az ember és a munka. A termelési folyamatok tervezése és szervezése (a szakirányú folyamatok kiemelése az egyes szakirányokban). A mezőgazdasági munkafolyamatok tervezése és szervezése. A folyamatokat befolyásoló átfogó tevékenységek racionális szervezése (talajművelés, tápanyag-visszapótlás, növényvédelem, gépesítés, öntözés, melioráció, szállítások-anyagmozgatás). Környezet, illetve ökogazdálkodás szervezése. Magda S. (1997): Munkafolyamatok szervezése és ökonómiája. Mezőgazda Kiadó, Bp. Magda S. (1998): Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája, Mezőgazda Kiadó, Bp. Pfau E. (2001): Mezőgazdasági üzemtan II. Nemessályi Zs. (2003): Vállalati tervezés gyakorlati jegyzet TERMÉKFELDOLGOZÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Simon László A tantárgy tartalma Élelmiszertartósítás alapjai. Konzervipari technológiák. Hűtőipari technológiák. Terménytárolás hűtéssel. Szárítástechnológiák. Gabonaipari technológiák (tárházipar, hántolóipar, tésztaipar, malomipar, keveréktakarmány-gyártó ipar, sütőipar). Cukoripar. Édesipar. Söripar. Szeszipar. Boripar. Üditőital-gyártás. Dohányipar. Növényolaj-ipar. Húsipar. Tejipar. Simon L. (1994): Termékfeldolgozás I., (főiskolai jegyzet), GATE MFK, Nyíregyháza Simon L., Kerekes B.: Termékfeldolgozás II. Nyíregyházi Főiskola, MMFK (jegyzet) Szabó Z. (szerk.) (1996): Élelmiszerfeldolgozás, tartósítás. INFO-PROD Kiadó, Bp. Magda S.-Marsalek S. (szerk.) (2000): Élelmiszeripar. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp.

15 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Simon László A környezetvédelem, környezetgazdálkodás kialakulása, fogalma, feladatai. Környezetvédelem az Európai Unióban. A környezetvédelem hazai irányítási szervezete. A környezetgazdálkodás alapjai. A természeti erőforrások és típusaik. Ökológiai alapismeretek. A környezet szennyezése és leromlása. Földünk globális problémái. Az emberi tevékenység várható hatásainak előrejelzése. A mezőgazdasági termelés hatása a környezetre. A növénytermesztés és állattenyésztés környezeti vonatkozásai. A természeti erőforrások fenntartható használata és a fenntartható mezőgazdasági termelés lehetőségei. Thyll Sz. szerk. (1996): Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban, Mezőgazda Kiadó, Bp. Sánta A. (1993): Környezetgazdálkodás. Általános rész. Akadémiai Kiadó, Bp. Sánta A. (1996): Környezetgazdálkodás. Részletes rész. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. JOGI ISMERETEK Tantárgyfelelős neve: Dr. Berényi László Általános jogi alapismeretek: Társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma. A jogforrás, jogforrási hierarchia. A jogszabály érvényessége és hatálya. A jogrendszer és a jogágak. Jogértelmezés és joghézag. Alkotmányjogi ismeretek. Az Alkotmány helye és szerepe a jogrendszerben. A Magyar Köztársaság államszerveinek rendszere. Az egyes állami szervek feladatai és hatásköre. Állampolgári jogok és kötelezettségek. Polgári jogi ismeretek: A polgári jog fogalma, rendszere, alapelvei. A tulajdonjog megszerzése, tartalma. Jogszerzés, jogutódlás, a jogügyletek. A szerződés. A szerződéskötés általános szabályai. Berényi László (2003):Jogi alapismeretek I. Berényi László (2003): Jogi alapismeretek II. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv.) A jogalkotásról szóló évi XI. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. HUMÁNMENEDZSMENT Tantárgyfelelős neve: Dr. Berde Csaba A vezetéstudomány és a menedzsment alapfogalmai, a vezetéstudomány kialakulása, fejlődése és rendszere. Vezetői szerepek és feladatok. Vezetési módszer, vezetési stílus. A személyiség összetevői, a szervezeti magatartás és a viselkedés alapjai. Csoportok a munkahelyen. Konfliktus és motiváció. A kreativitás és az innováció vezetési kérdései. Kommunikáció a szervezetben. Döntés és problémamegoldás. Humán erőforrás menedzsment. A szervezeti kultúra és a változásmenedzsment. Szervezeti formák. A munkaszervezés alapja. Marketingmenedzsment. Berde-Berki-Dienesné (1998): Vezetési alapismeretek I. Egyetemi jegyzet, Debrecen Baracskai-Berde-Berki-Dienesné (1999): Vezetési alapismeretek II. Egy. jegyzet, Debrecen Dobák Miklós (1996): Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó Roóz József (1995): Vezetésmódszertan. Perfekt Kiadó, Budapest

16 MARKETING Tantárgyfelelős neve: Palotainé dr. Papp Ildikó A marketingmunka feladatai, marketing szintjei és feltételei, a marketing szemlélet beépülése a szervezetbe. A piacfeltárás módszerei a marketingben: marketing információsrendszer, marketingkutatás, kutatási módszerek, piac, piacszegmentáció. Fogyasztói magatartás vizsgálata. Szervezeti vásárlók magatartása, vizsgálata. Marketing környezet elemzése. Marketing tevékenységek: termékpolitika, árpolitika, értékesítési politika, kommunikációs politika. Marketingtervezés: marketing stratégiák, versenystratégiák. Palotainé Papp I. (1993): Marketing. GATE MGFK, Nyíregyháza, főiskolai jegyzet. Lehota József (szerk) (1994): Agrármarketing, Mezőgazda Kiadó, Budapest. VETŐMAGTERMESZTÉS Tantárgyfelelős neve: Dr. Papp László A vetőmagtermesztés nemzetgazdasági jelentősége. A vetőmagtermesztésben használatos alapfogalmak. A vetőmagtermesztésben használatos alapfogalmak. A vetőmagtörvény, vetőmagszabványok. A fajtaminősítés rendszere. A fajtamegválasztás általános szempontjai. A vetőmagtermesztés szántóföldi ellenőrzése. A vetőmag minőségét meghatározó értékmérő tulajdonságok és azok állami ellenőrzése (fémzárolás, fajtatermesztés). A vetőmag kezelése, tisztítása. Gabonafélék vetőmagtermesztése. Hüvelyesnövények vetőmagtermesztése. Hüvelyes növények vetőmagtermesztése. Gyökér- és gumósnövények vetőmagtermesztése. Olajnövények vetőmagtermesztése. Évelő pillangósnövények, füvek vetőmagtermesztése. Zöldségnövények vetőmagtermesztése (csucsorfélék, gyökérzöldségek, káposztafélék, kabakosok, hagymafélék). Szabó J. (1981):A szántóföldi növények vetőmagtermesztése és fajtahasználata, Mezőgazdasági Kiadó Budapest Kocsi P. (1977): Gyakorlati zöldségvetőmag-termesztés, Mezőgazdasági Kiadó Budapest Bócz E. (1992): Szántóföldi növénytermesztés, Mezőgazda Kiadó Budapest SZÁMVITEL ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK Tantárgyfelelős neve: Dr. Kvancz József A pénz kialakulása és fejlődése. A bankrendszer. Az MNB monetáris politikája. Az örökjáradék, a növekvő örökjáradék, az annuitás. A váltó, a váltó leszámítolása. A pénz időértéke. A beruházási döntéseket megalapozó számítások. A nettó jelenérték és az IRR. A lízing és a faktoring. Az alapvető adónemek. Az értékpapírok. A számvitel története, alapvető fogalmainak ismertetése. Éves beszámoló bemutatása és annak részei. Könyvviteli számlák megismerése. A főkönyvi számlák és a beszámoló összefüggései. Alapvető gazdasági események és az általános forgalmi adó elszámolása. Számviteli politika fogalma, részei, számviteli alapelvek. Befektetett eszközök fajtái, jellemzői, alapvető gazdasági események. Forgóeszközök típusai, alapvető gazdasági események. Számviteli kézikönyv Pénzügyi és finanszírozási feladatcsoport ismereteinek alkalmazása. PERFEKT 007-B/2000 Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek I-II.

17 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI TANTÁRGYAK ÁLLATTENYÉSZTŐ SZAKIRÁNY DIFFERENCIÁLT SZAKMAI GYAKORLAT I - III. Tantárgyfelelős neve: Szele Tibor A differenciált szakmai ismeretek üzemi körülmények közötti tanulmányozása, megismerése. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítása, differenciáltan a választott szakirány ismeretanyaga vonatkozásában. A kötelező illetve ajánlott jegyzetek: Bocz E. (1992): Szántóföldi növénytermesztés Mg. Szaktudás Kiadó Budapest Cselőtei L.-Nyujtó S.-Csáky A. (1993): Kertészet Mezőgazda Kiadó Bp. Horn P. (1995): Állattenyésztés 1. Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P. (2000): Állattenyésztés 2. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest ÜZEMSZERVEZÉS II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós A termelő ágazatok ökonómiai elemzése (szántóföldi növénytermesztés, zöldségtermesztés, gyümölcskertészet, állattenyésztés). Az értékesítés szervezése és ökonómiai elemzése. Az ágazatok általános ökonómiai kérdései. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Magda S. (1997): Munkafolyamatok szervezése és ökonómiája, Magda S. (1998): Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája, Pfau E. (2001): Mezőgazdasági üzemtan II augusztus 31. Nemessályi Zs. (évenkénti): Vállalati tervezés gyakorlati jegyzet ÁLLATNEMESÍTÉS Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István A genetika szerepe az állattenyésztésben. A klasszikus (mendeli) genetika. Immuno- és biokémiai genetika. Mennyiségi tulajdonságok öröklődése. A tenyészkiválasztás, párosítás populációgenetikai alapjai. Tenyészértékbecslés elve, módszerei. A törzskönyvezés, mint a szelekciós adatbázisának megteremtése. A szelekció iránya, időtényezője, a tulajdonság mérése. Többlépcsős szelekció. Szelekciós index szerkesztésének elve és gyakorlata. Tenyészállatok minősítése. Tenyésztési módszerek: fajtatiszta tenyésztési- és keresztezési módszerek. A génbankok, és a genetikai tartalékok megőrzése. Dohy János (1989): Az állattenyésztés genetikai alapjai, Bp. Mezőgazdasági Kiadó Dohy János (1999): Genetika Állattenyésztőknek., Bp. Mezőgazda Kiadó Nagy N. (1996): Az állattenyésztés alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest ÁLLATTENYÉSZTÉSI BIOTECHNOLÓGIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István A biotechnológiai eljárások célja és alapjai. Sejt- és szövettenyésztés. Biotechnikai és bitechnológiai módszerek az állattenyésztésben. Genetikai technológiák. Biotechnológiai módszerek a szaporodásbiológiában. Szaporodásbiológiai zavarok háziállat-fajokban. Az emlősök és a

18 madarak genetikai és szaporodásélettani jellegzetességei. Biotechnológiai módszerek alkalmazása a szarvasmarha-, juh-, sertés-, ló-, pulyka- és lúd fajokban. Az állati termékek termelését segítő biotechnológiai módszerek. biotechnológiai eljárások gazdasági, etikai összefüggései. Becze J.(1982): Tanulmányok a haszonállatok szaporításáról, Bp. Mezőgazdasági Kiadó Becze J.(1987): Kérdések és válaszok a szaporodásbiológia gyakorlatából, Bp. Mezőgazdasági Kiadó Szenczi O.(1984): A háziállatok szaporodása és mesterséges termékenyítése, Bp. Mezőgazdasági Kiadó Fésüs L. (2000): Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása az állattenyésztésben. Agroinform ÁLLATHIGIÉNIA Tantárgyfelelős neve: Dr. Janbaz Janan Az állat és környezete. Az istálló mikroklímája. Állattartó épületek, telepek létesítésének, üzemeltetésének állathigiéniai feltételei. A takarmányozás, az itatás higiéniája. A fertőző betegségek megelőzésének fontosabb higiéniai vonatkozásai, fertőtlenítés. A szarvasmarha-, sertés-, juh-, ló-, nyúl tartásának higiéniája. A baromfitenyésztés, tartás higiéniája (tyúk, pulyka, lúd, kacsa). A tartási hibákkal összefüggő, nagyobb gazdasági kárt okozó betegségek megelőzésének lehetőségei. Kovács Ferenc (1990): Állathigiénia, Bp. Mezőgazdasági Kiadó TERMÉSZETSZERŰ ÁLLATTARTÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István Az alternatív állattenyésztés alapjai. Fenntartható állattartás. Állattartás és környezetvédelem. Az állattartás és termék-előállítás ökológiai követelményrendszere. Állatvédelem, termékminőség. Az alternatív állattenyésztésben alkalmazható hagyományos és új tartási és tenyésztési módszerek. Az őshonos, honosult és új fajták használata. Alternatív tartási és tenyésztési eljárások a szarvasmarha-, sertés-, ló-, juh-, kecske- és baromfifajok hasznosításával. Kötelező, illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Bodó I. (2000): Génmegőrzés; kutatási eredmények régi háziállatfajták értékeiről. Debrecen Szalay I. (2002): Régi magyar baromfifajták, Mezőgazda Kiadó, Budapest Szalay I. (2004): Alternatív baromfitenyésztés és -tartás. Mezőgazda Kiadó, Budapest Radics L. (szerk.) 2001: Ökológiai gazdálkodás I-II. Dinasztia Kiadó, Budapest DIFFERENCIÁLT SZAKMAI TANTÁRGYAK KERTÉSZ SZAKIRÁNY NÖVÉNYNEMESÍTÉS ÉS FAJTAFENNTARTÁS Tantárgyfelelős neve: Dr. Vágvölgyi Sándor A szántóföldi és kertészeti kultúrák nemesítési módszereinek, fajta elismerésének és fajtafenntartásának valamint szaporítóanyag előállításának ismertetése. A módszerek közül a kiemelt jelentőségű keresztezéses nemesítés, beltenyésztéses heterózis nemesítés, interspecifi-

19 kus keresztezésekre alapuló rezisztencianemesítés, és a biotechnológiai módszerek gyakorlati bemutatása nemesítői tenyészkertekben és biotechnológiai laboratóriumokban. Bálint Andor (1977): Gazdasági növényeink produkciógenetikája. Akadémiai Kiadó, Bp. Dudits D.- Heszky L. (2000): Növényi biotechnológia. Mg. Kiadó, Bp. INTEGRÁLT KERTÉSZET I-III. Tantárgyfelelős neve: Dr. Apostol János A kertészet világ és hazai helyzetét, a hazai termőtájakat, a szóban forgó kultúrák ökológiai igényeit, szaporításukat, a palántanevelő- és hajtató berendezéseket, palántanevelés módjait, az ültetvények létesítésének feltételeit, feladatait, a telepítés módjait, a tőkeformák és koronaformák kialakítását, az általános agrotechnikai ápolási feladatokat, a talajművelés, tápanyagellátás, öntözés, növényvédelem, a termék piaci előkészítése, a provizórikus és tartós (téli) tárolást. Cselőtei L. Nyújtó S. Csáky A. (1993): Kertészet, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Soltész M. (1998): Integrált gyümölcstermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Balázs S. (1993): Zöldségtermesztés kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Géczi L. (2000): Zöldségtermesztés I., Nyíregyházi Főiskola-MMFK jegyzete. Bényei F. Lőrincz A. Sz. Nagy L. (1999): Szőlőtermesztés, Mezőgazda Kiadó Bp. Géczi L. - Polyák D. - Szabó M. (2003): Szőlészeti és borászati alapismeretek Nyíregyházi Főiskola-MMFK jegyzete. KERTÉSZETI NÖVÉNYVÉDELEM I. Tantárgyfelelős neve: Szabó Miklós Burgonyafélék kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Kabakosok kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Káposztafélék kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Hagymafélék kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Gyökérzöldségek kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Levélzöldségek kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Burgonyafélék és kabakosok gyomszabályozása. Káposztafélék és hagymafélék gyomszabályozása. Levélzöldségek és gyökérzöldségek gyomszabályozása. Burgonyafélék és kabakosok integrált védelme. Káposztafélék és hagymafélék integrált védelme. Levélzöldségek és gyökérzöldségek integrált védelme. Glits M.-Folk Gy. (1993): Kertészeti növénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Bp. Glits M.-Horváth J.-Kuroli G.-Petróczi I. (1997): Növényvédelem, Mezőgazda Kiadó, Bp. Hunyadi K.-Béres I.-Kazinczi G. (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia, Mezőgazda Kiadó, Bp. Jenser G.-Mészáros Z.-Sáringer Gy. (1998): A szántóföldi és kertészeti növények kártevői, Mezőgazda Kiadó, Bp. Németh I. (1998): Gyomszabályozás I.-II., Egyetemi jegyzet, Gödöllő

20 KERTÉSZETI NÖVÉNYVÉDELEM II. Tantárgyfelelős neve: Szabó Miklós Alma kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Körte, birs kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Meggy és cseresznye kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Őszi és kajszibarack és szilva kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Fekete-, pirosribiszke és köszméte kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Málna, szeder és szamóca kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Dió, mogyoró kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Szőlő kártevőinek és kórokozóinak biológiája, védekezési lehetőségek. Alma és szőlő gyomszabályozása. Csonthéjasok, bogyósok és héjasok gyomszabályozása. Szőlő és almatermésűek integrált védelme. Csonthéjasok, héjasok integrált védelme. Bogyósok integrált védelme. Glits M.-Folk Gy. (1993): Kertészeti növénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Glits M.-Horváth J.-Kuroli G.-Petróczi I. (1997): Növényvédelem, Mezőgazda Kiadó, Bp. Hunyadi K.-Béres I.-Kazinczi G. (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia, Mezőgazda Kiadó, Bp. Jenser G.-Mészáros Z.-Sáringer Gy. (1998): A szántóföldi és kertészeti növények kártevői, Mezőgazda Kiadó, Bp. Németh I. (1998): Gyomszabályozás I.-II., Egyetemi jegyzet, Gödöllő DIFFERENCIÁLT SZAKMAI TANTÁRGYAK KÖRNYEZETGAZDÁSZ SZAKIRÁNY ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS I-II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Szőke Lajos A biogazdálkodás története, jelentősége. Az ökológiai gazdálkodás nemzetközi és hazai helyzete, szervezetei. Biogazdálkodási irányzatok. Az ökológiai gazdálkodás szabályozása. Fenntartható agrárfejlődés fenntartható agrártermesztés. Az ökológiai gazdálkodás feltételrendszere. Ellenőrzés, minősítés. Átállási terv készítése. A szántóföldi és kertészeti kultúrák, illetve az állattenyésztés sajátos technológiájának elemei. Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett trágyaszerek, növényvédő szerek, készítmények. A biotermékek feldolgozásának szabályai. Szőke L. szerk. (2002, 2003): Alternatív gazdálkodási módok I.-II. Nyíregyházi Főiskola (főiskolai jegyzet) Radics L. (2001): Ökológiai gazdálkodás, Dinasztia Kiadó, Budapest. Radics L. (2002): Ökológiai gazdálkodás II., Szaktudás Kiadó Ház, Bp. TERMÉSZETVÉDELEM Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor A természetvédelem fogalma, céljai. A természetvédelem története a világon és Magyarországon. A természetvédelem formái és szakaszai. A természetmegőrzés, génmegőrzés, jelzőszerep a természetvédelemben. A természetvédelem tárgya: növénytani-, állattani-, tájképi értékek. A természetvédelemi értékeket veszélyeztető tényezők. A természetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolata. A hazai erdők helyzete. Vadgazdálkodás és természetvédelem. A

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 Vállalatgazdasági Tanszék AGRÁRMARKETING MM1606 Meghirdetés féléve: 6. félév Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): Hetek Félév száma heti óraszám 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 MM2501, MM1502 Palotainé

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

NYF-MMFK Állattenyésztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam

NYF-MMFK Állattenyésztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam Állattenyésztési Tanszék Tantárgy neve: ÁLLATTENYÉSZTÉSI TECHNOLÓGIA I. Tantárgy kódja: MM2313L Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 3 Óraszám: 2+2 Félév Hetek Ó r á k s z á m a Elmélet gyakorlat elmélet

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit.

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit. PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás I. MODUL MEGNEVEZÉSE Falusi életvitel-háztartás ökonómia Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

11. Hulladékgazdálkodás (elektromos hulladék jövője) Bazsáné Dr. Szabó Marianne

11. Hulladékgazdálkodás (elektromos hulladék jövője) Bazsáné Dr. Szabó Marianne Az Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék oktatói által ajánlott szakdolgozati témák A 2010/2011. tanévben témát választók Nappali és levelező tagozat, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak és mezőgazdasági

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. MATEMATIKA Tantárgy kódja NN 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné CS.c. Tantárgyfelelős tanszék kódja GI A középiskolai

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom.

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3112-08/1 Mezőgazdasági alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Szabó Rita Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212 E-mail(ek)

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak I. évf. Órarend 2012/13-as tanév I. félév Nappali tagozat

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak I. évf. Órarend 2012/13-as tanév I. félév Nappali tagozat Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak I. évf. rend 2012/13-as tanév I. félév AMB1108 Munkavédelem Tisza László CA114 AMB1103 Műszaki ábrázolás I. Kósa Péter CA114 AMB1105 Műszaki kémia Dr.

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki alapszak "A" típusú tantárgyak Gépüzemeltetési szakirány mintatanterve 2009. szeptember 01. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - Mechanika

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Tesztfeladatok

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 282

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 282 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Szabó Rita Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 282 E-mail(ek)

Részletesebben

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe Feladat: összeszedni A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere

Tartalomjegyzék. I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere Tartalomjegyzék I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere 1. A korszerű tápanyagellátás jellemzői............................................... 11 2. A korszerű tápanyagellátás

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait!

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! 1. Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! Információtartalom vázlata: - Az almos trágya összetétele - A bélsár összetétele és állatfajonkénti szárazanyagtartalma

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom.

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2209-06/2 Szervezés és ellenőrzés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: munkaszervezés

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT III. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1305L Meghirdetés féléve: 5 Kreditpont: 3 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek emelt szint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA MATEMATIKA MMB1111 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA OK MATEMATIKA MMB1111 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh Zsolt, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil:

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil: Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Támogatást igényel Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

NYF-MMFK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak II. évfolyam

NYF-MMFK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak II. évfolyam II. évfolyam CSOMAGOLÁS, RAKTÁROZÁS MG2514 Meghirdetés féléve: 5. félév 5. 14 1 1 14 14 Összesen: 14 14 MG1303; MG1401; MG1406 A termékfeldolgozó szakirány kiegészítő tantárgya. Általános célja a mezőgazdasági

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Oktatási anyagaink az agrár szektorban

Oktatási anyagaink az agrár szektorban Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. nemzetközi workshop HUSK/1101/1.1.1/0361 project Oktatási anyagaink az agrár szektorban Kövesd Andrea TREBAG KFT Life Long Learning

Részletesebben

- Az ivarzás rendellenességei (álivarzás, csendes ivarzás, ivarzási düh)

- Az ivarzás rendellenességei (álivarzás, csendes ivarzás, ivarzási düh) 1. Jellemezze a gazdasági állatok szaporítását! Információtartalom vázlata: - Ivar- és tenyészérettség - Az ivarzás fogalma, elnevezései fajonként - Az ivarzás jelei - Az ivarzás időtartama, ismétlődése,

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: FŐISKOLAI TANÁR Kurzus vezető neve: Dr. Sztachó-Pekáry István

Tantárgyfelelős beosztása: FŐISKOLAI TANÁR Kurzus vezető neve: Dr. Sztachó-Pekáry István Kurzus neve: MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS Idő: 2013/2014 MUNKAGÉPEK Tantárgy neve: KERTGÉPESÍTÉS Tantárgyelem neve: MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK Felelős Kar: KERTÉSZETI FŐISKOLAI Felelős TTCs: AGRÁRÖKONÓMIAI

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Kaposvári Egyetem A 2007-2008-as tanév tavaszi félévének Tanulmányi Rendje Állattudományi Kar

Kaposvári Egyetem A 2007-2008-as tanév tavaszi félévének Tanulmányi Rendje Állattudományi Kar KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR 2007/2008. TANÉV TANULMÁNYI RENDJE II. félév I. évfolyam Állattenyésztő mérnöki BSc alapszak - ÁMBSc(N) ÁMBSc(N)-ÁTÁÉ2 Állattan- állatélettan II. Dr. Kovács Melinda

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Tesztfeladatok Kizárásos

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

BIOLÓGIA TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

BIOLÓGIA TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Táplálkozás biológiája Tantárgy kódja BI 3101 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 + 0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Kalucza Lajosné dr. Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc )

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc ) ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc ) 1. témakör a) Az őszi búza termesztésének jelentősége. Az őszi búza éghajlat- és talajigénye, vetésváltása, talajművelése. b) Szarvasmarha fajták (testtájak,

Részletesebben

Mezőgazdasági technikus moduljai

Mezőgazdasági technikus moduljai Mezőgazdasági technikus moduljai 935. A Vállalkozási, kereskedelmi alapok megnevezésű, 10960-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Megtervezi a vállalkozását Ismeri az őstermelői tevékenység

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A mezőgazdasági érettségi vizsga célja annak eldöntése, hogy a vizsgázó elsajátította-e a kerettantervi mezőgazdasági szakmacsoportos

Részletesebben