Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit."

Átírás

1 PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás I. MODUL MEGNEVEZÉSE Falusi életvitel-háztartás ökonómia Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2 A családi háztartás fogalma, feladatai, szükségletei és alapjai 3-8 Az ésszerű családi gazdákodáshoz szükséges feltételek, környezeti tényezők 9-14 A háztartás- gazdálkodás feladatai pénzügyi alapjai A táplálkozás jelentősége, az emberi test tápanyagai Étrend összeállítás szabályai Az egészséges, korszerű táplálkozás alapjai,előnyei és az ezzel összefüggő biológiai folyamatok Az élelmiszerek csoportjai, szerepük, kalória- és tápanyagérték Háztartás feladatai Szükséglet hiearchia Családi gazdálkodás jellemzői, Előnyei és hátrányai, vállalkozási formák ismertetése Pénzügyi alapfogalmak Banki szolgáltatások Pénzügyi műveletek Táplákozás, mint folyamat és ennek hatása az emberi szervezetre Az emberi test felépítése Az emberi test fenntartásához szükséges tápanyagok csoportosítása, céljai és hatásuk Étrenk kialakítás módszerei Dietetikai alapismeretek Egészséges életvitel kialakításának módszerei és azok hatása az emberi szervezetre Élelmiszerek csoportosítása Tápanyagérték táblázat hazsnálata Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit. Rámutatni az egyes vállalkozási formák előnyeire és hátrányaira, megismertetni a családi gazdálkodás feltételeit. Alapvető pénzügyi ismeretek (banki ismeretek) megszerzése és alkalmazása. Alapvető anatómiai ismeretek és az emberi test tápanyagainek megismerése. Alkalmazható mószerek alapvető ismerete és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. Az egészségtudatos szemlélet kialakítása és az alkalmazható módszerek elmélyítése. Rámutatnia az egyes élelmiszercsoportok kalória értékének tartalmára valamint a napi kalória számítás egyakorlati alkalmazása. Tananyag Az órán elhangzott tananyag, a kiadott segédletek (ppt. anyagok). A szemléltető anyagok biztosítják az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését. (60 óra) Kötelező és ajánlott irodalom Hoffmann Istvánné- Kopányi Mihály /1991/: Gazdasági és jogi ismeretek I. (A gazdaság alapjai). Nemzeti Dr. Horváth Zsuzsanna /1998/: Pénzügy I.-II. Nezmzeti Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Pénzügyi Intézet /2002/: Pénzügytan I.- II. (egyetemi tankönyv) Tanszék Kft., Budapest Donát Tibor /2005/: Anatómia- élettan. Nemzeti Tarsoly Emil /2007/: Funkcionális anatómia. Medicina Könyvkiadó, Budapest Dr. Rigó János /2008/: Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz. Medicina Könyvkiadó ZRT., Budapest Ketter László /1985/: Gasztronómia kronikája Mezőgazdaság, Budapest

2 43-50 Az élelmiszerek kezelése, az ételek készítésének alapvető higiéniai követelményei A háztartás energiatakarékossági, hulladékhasznosítási intézkedései, a szelektív hulladékgyűjtés módjai, környezetvédelmi és gazdasági jelentősége A különböző étkezésekhez adható italok Élemiszer minőségbiztosítási alapfogalmak Élelmiszerek eltarthatóságának fizikai, kémiai és biológiai eljárásainak módszerei Élelmiszer higiénia Hulladékhasznosítás jogi szabályozása Hulladékgyűjtés módszerei A háztartásban keletkezett hulladékok hasznosításának lehetőségei Környezettudatosság Alapvető gasztrónómiai ismeretek Ételek és italok csoportosítása Alkalmazható eljárások alapvető ismeretének elsajátítása és higiéniai szabályainak betartása. Rámutatni a háztartásban használt energiák takarékos felhasználására. Megismertetni a szelektív hulladékgyűjtés előnyeit és környezetvédelmi jelentőségét. Alapvető gasztrónómiai ismeretek megszerzése és alkalmazása.

3 PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás II. MODUL MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés - biogazdálkodás Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2 A biokert fogalma, a biológiai, Megismertetni a biotermesztés kertművelés alapelvei, módszerei A biotermesztés fogalma, jogi szabályozása, alapjait, a benne rejlő lehetőségeket és azok hasznosítását Ökológiai kérdések, Biokert kialakítása és fenntartása 3-4 A biokertészeti eljárások Az alkalmazható eljárások időrendje, Ejsajátítani az egyes biokertészeti eszközei. Előnyei és hátrányai az egyes eljárások műveleteknek. 5-8 Az ökotermesztés környezetre gyakorolt hatásainak összefüggései 9-13 A legfontosabb környezetkímélő növényvédő szerek A ház körül tartható haszonállatok szaporításának gyakorlati feladatai Az állattartásban használatos tisztító- és fertőtlenítőszerek környezetkímélő alkalmazása A kertészeti és az állattartási munkák végzéséhez szükséges eszközök A kertészeti és az állati termékek minősítése A növények, állatok, ember kapcsolata és egymásra gyakorolt hatása. A termesztés élő és élettelen környezeti tényezőkre gyakorolt hatás. A biotermesztésben engedélyezett és tiltott kemikáliák és termésfokozó anyagok hatása, eredményessége, szükségessége. A kijuttatásuk módja, ideje, módszerei A ház körül tartható állatfajok és fajták. Az egyes állatfajok szaporításának lehetőségei. A tenyésztési eljárások célja és módszerei. A tisztító- és fertőtlenítőszerek környezetre gyakorolt hatásai. Alkalmazásuk feltételei, alternatívák a kiváltásukra. Élőnyeik és hátrányaik. A munkavégzés alap- és speciális eszközei, ezek használata, napi és időszakos karbantartásuk. Az EU-ban elfogadott minőségi kategóriák, a minősítés szabályai. Az egyes minőségi kategóriák követelményei. Környezettudatos szemlélet kialakítása és az ökológiai ismeretek elmélyítése Alkalmazható szerek alapvető ismeretének elsajátítása Rámutatni az egyes állatfajok és fajták közötti különbségekre, megismertetni az állatok igényeit Alapvető higiéniai ismeretek megszerzése és alkalmazása A kéziszerszámok munkavégzéshez szükséges gyakorlati alkalmazásának elsajátítása Felismerni az egyes minőségi különbségeket a terményeken és termékeken Az alapvető kertészeti Ivaros és ivartalan szaporítási módok Képesek legyenek önállóan az egyes Tananyag Az órán elhangzott tananyag, az óravázlatok és a kiadott segédletek. A szemléltető anyagok, bemutatott gépek aszközök biztosítják az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését. (60 óra) Kötelező és ajánlott irodalaom Páhoki Piroska /2007/: Mezőgazdasági ismeretek I.; II.; III.; FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest Szabó-Kozár János-Király Csaba /2007/: Növénytermesztési alapismeretek, FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest Cselőtei L.-Nyujtó S.-Csáky A. /1993/: Kertészet, Mezőgazda Kiadó, Budapest Glits M.-Horváth J.-Kuroli G.-Petróczi I. / 1997/: Növényvédelem, Mezőgazda Kiadó, Budapest Glits Márton-Folk Győző /1993/: Kertészeti Nővénykórtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Marie-Luise Kreuter /2002/: Biokert, Magyar Könyvklub, Budapest Horn Péter /2000/: Állattenyésztés I.; II.; III.;, Mezőgazda Kiadó, Budapest Schmidt. János /1993/: Takarmányozástan, Mezőgazda Kiadó, Budapest Schmidt J.-Várhegyi J.né-Várhegyi J.- Túriné Cenkvári Éva /2000/: A kérődzők takarmányainak energia- és fehérjeértékelése, Mezőgazda Kiadó, Budapest

4 munkaműveletek (szaporítás, ápolás, betakarítás, feldolgozás) A ház körül tartott állatok takarmányozási, gondozási feladatai, valamint az állati termékek elsődleges feldolgozásával kapcsolatos teendők A kertészeti termelés alapvető szakmai számításai (palántaszükséglet-, vetőmagszükséglet-, tenyészterület, tőszám-számítás, területigény-meghatározás, tárolótér-szükséglet megállapítása) alkalmazhatósága. A növényápolásalapés speciális műveketei. A kézi- és gépi betakarítás lehetőségei, eszközei. A termény feldolgozása és felhasználása. A takarmányok beltartalma. Az egyes állatfajok takarmányszükségletei. A takarmányok hatása a termelésre és a minőségre. Takarmányértékesítő képességek vizsgálata. A vágóállat megítélése, a vágás, a vágás körüli teendők. Tipuspéldák segítségével a kertészeti termelés egyes műveleteihez tartozó szakmai számítások, átváltások, képletek ismertetése. munkaműveletek elvégzésére, ismerjék a munkaműveletek elvégzésének optimális idejét és körülményeit Képesek legyenek önállóan az egyes állattartási, gondozási munkák elvégzésére, ismerjék a munkaműveletek elvégzésének optimális idejét és körülményeit Tegyenek szert elméleti ismeretekre melyek segítségével előre megbecsülhető, kiszámolható a termelés során felmerülő gazdálkodási, gazdasági szükségletek Az állattartáshoz kapcsolódó alapvető szakmai számítások (takarmányszükséglet, termelési mutatók számítása, szaporasággal és felneveléssel, fertőtlenítő oldat készítésével kapcsolatos számítás) A kertészeti tevékenységet segítő gépek, eszközök, berendezések Az állattartás eszközei, az egyszerűbb gépek (fejőgép) Tipuspéldák segítségével a állattartás egyes műveleteihez tartozó szakmai számítások, átváltások, képletek ismertetése. Termesztőberendezések, kisgépek, szántóföldi és hajtatásos termesztést hatékonyabbá tevő eszközök. A tartási körölményekhez alkalmazkodó és azokat segítő valamint az állatok igényeit kielégítő berendezések. Tegyenek szert elméleti ismeretekre melyek segítségével előre megbecsülhető, kiszámolható a termelés során felmerülő gazdálkodási, gazdasági szükségletek Tudják kezelni és ismerjék meg a működését a munkaműveletek elvégzését segítő gépeknek, berendezéseknek.

5 MODULTÉRKÉP 1. modul: Falusi életvitel - háztartás ökonómia Modul sikeres elvégzése után tanúsítvány kiadása 2. modul: Mezőgazdasági kistermelés és biogazdálkodás modul Modul sikeres elvégzése után tanúsítvány kiadása A képzés sikeres elvégzésérő TANÚSÍTVÁNY átadása

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak 2013 A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS, TOVÁBBÁ A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS A SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA 2009. évi

Részletesebben

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői 1. Munkaerő-piaci ismeretek a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: - helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013. Sashalmi Tanoda Általános Iskola Életvitel és gyakorlat helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Kulcskompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék 4 KÉPZÉSI PROGRAM 4.1 A képzésért felelős Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 4.2 A szakért felelős személy 4.3 A szak megnevezése Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. OKJ 31 621 02 Aranykalászos gazda

KÉPZÉSI PROGRAM. OKJ 31 621 02 Aranykalászos gazda VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. OM azonosító: 027986 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 03-0131-05 Akkreditációs

Részletesebben

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam TECHNIKA Célok és feladatok Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség

Részletesebben

Mezőgazdasági technikus moduljai

Mezőgazdasági technikus moduljai Mezőgazdasági technikus moduljai 935. A Vállalkozási, kereskedelmi alapok megnevezésű, 10960-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Megtervezi a vállalkozását Ismeri az őstermelői tevékenység

Részletesebben

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET

REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. osztály A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Ember és környezete 2 2 2 3 Kommunikáció 2 4 4 4 Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

Technika tanterv 5-8. évfolyam

Technika tanterv 5-8. évfolyam Technika tanterv 5-8. évfolyam Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket a technikai

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus 3.

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hetedik évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet megismerése.

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 5-8. évfolyam Készítette: Nagymihály Mátyás A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

Órakeret 7 óra. Előzetes tudás

Órakeret 7 óra. Előzetes tudás TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam Technika és életvitel 5-8. évfolyam Célok és feladatok A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5-6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 5 6. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben