NYF-MMFK Állattenyésztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYF-MMFK Állattenyésztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam"

Átírás

1 Állattenyésztési Tanszék Tantárgy neve: ÁLLATTENYÉSZTÉSI TECHNOLÓGIA I. Tantárgy kódja: MM2313L Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 3 Óraszám: 2+2 Félév Hetek Ó r á k s z á m a Elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: MM1203L; MM1304L; MM1207L Tantárgyfelelős neve: Dr. Técsy László Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókkal a gazdasági állatok testének felépítését, szervezetének működését, élettanát, az állatok értékmérő tulajdonságait, valamint ezek szerepét a tenyészkiválasztás, a nemesítési és tenyésztési eljárások megválasztásában. Az állati szervezet anatómiai felépítése és működése. Emlősök és madarak szervműködésbeli különbségei. Az állattenyésztés, tartás fogalma hazai és nemzetközi jelentősége, története. A domesztikáció hatása az állatok küllemének és termőképességének alakulására. Szaporodás, szaporítás. Külső és belső tényezők hatása, honosulás. Genetikai környezeti interakciók. A küllem szerepe az egyes értékmérők és a termelőképesség megítélésében. Tenyészértékbecslés. A szelekció, és hatékonyságát befolyásoló tényezők ismerete. Biometriai alapfogalmak. Egyedi megjelölés, törzskönyvi ellenőrzés, törzskönyvezés, tenyésztési programok. Párosítási és tenyésztési eljárások, tenyésztési integráció. Biotechnológiai, biotechnikai eljárások, módszerek. A gazdasági állatok viselkedési sajátosságai. A gyakorlatok a témához kapcsolódóan példák ismertetésén és feladatok megoldásán keresztül segít megérteni és alkalmazni az elméleti ismereteket. 3. Évközi ellenőrzés: 2 db ZH dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Komlósi I.- Veress L.: Általános állattenyésztés és örökléstan. Főiskolai jegyzet, Nyíregyháza (1999) Dr. Ling Gy.: Állattenyésztési anatómia. Főiskolai jegyzet, Nyíregyháza (1996) Dr. Dohy J.: Az állattenyésztés genetikai alapjai. Mg. Kiadó, Bp. (1989) Az állattenyésztés alapjai szerk.: Nagy Nándor Mg. Kiadó, Bp. (1996) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadó ill. szemináriumi terem

2 Állattenyésztési Tanszék Tantárgy neve: ÁLLATTENYÉSZTÉSI TECHNOLÓGIÁK Tantárgy kódja: MM2423L Meghirdetés féléve: 5 Kreditpont: 4 Óraszám: 3+2 Félév Hetek Ó r á k s z á m a Elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: Számonkérés módja: Kollokvium Előfeltétel: MM2313L;MM1304L Tantárgyfelelős neve: Dr. Györkös István Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókkal a tenyésztett állatok értékmérő tulajdonságait, valamint ezek szerepét a nemesítés és tenyésztési eljárások megválasztásában; az állatfajok (szarvasmarha, juh, sertés, baromfi, ló) szaporítási, utógondozási és a felnevelés környezeti-, tartási és takarmányozási területeinek és lehetőségeinek elsajátítása, szem előtt tartva a minőségi állati termék előállítását és a jövedelmezőségi szempontokat. Sertéstenyésztés A sertés fontosabb értékmérő tulajdonságai (szaporaság, növekedési erély, takarmányhasznosítás, vágóérték). Fajtaismeret. A sertés nemesítése. Törzskönyvezés, sajátteljesítmény vizsgálat, ivadékvizsgálat. Szelekciós eljárások a sertéstenyésztésben. Tényészértékbecslési eljárások. A sertéstenyésztésben alkalmazott tenyésztési eljárások. A hibridsertések és kialakításuk. Korcsoport és hasznosítási irány szerinti takarmányozás. A sertés szaporítása. Ivarérés, ivari működés, termékenyítési módok, fiaztatás. A szaporodás tervezése, technológiája. A tenyészsüldő nevelés. Tartási, takarmányozási feltételek. Tenyészkocák (üres, vemhes, szoptató) tartása és takarmányozása, gondozása. Tenyészállatok selejtezése. A malacnevelés technológiája. A választás. A választott malac nevelésének tartási takarmányozási feltételei, módjai. A sertéshízlalás technológiája, a hízósertések környezetigénye. A sertéshízlalás módjai és ennek tartási takarmányozási feltételei. Lótenyésztés A lótenyésztés múltja, jelene, jövőbeni szerepe. A lótenyésztés fajtapolitikájának elvei a változó körülmények hatására. A ló küllemtana a ló megítélése, bírálata. Méretfeltételek. A ló szaporodása, tenyésztése. Tenyésztési és párosítási eljárások alkalmazása. Törzskönyvezés és teljesítményvizsgálat. A csikónevelés elvei, módszertana és gyakorlata. A ló tartástechnológiája. A ló munkáltatása. A hasznosítási típusok alapján a legismertebb hazai és külföldi lófajták. Juhtenyésztés A juhtenyésztés szerepe a hazai állattenyésztésben, világgazdasági helyzete. A juh eredete, a domesztikáció módosító hatása, küllemi követelmények, a juh elnevezése ivar, kor és hasznosítás szerint. Értékmérő tulajdonságok és a közöttük fennálló összefüggések. Gyapjúismeret. Fajtaismeret, hasznosítási irányok. Tenyésztési párosítási módszerek, tenyésztési integráció. Törzskönyvezés rendszere. A szaporítás technológiai követelményei. A juhok takarmányozása, elhelyezése.

3 Állattenyésztési Tanszék Szarvasmarha-tenyésztés A szarvasmarha-tenyésztés jelenlegi helyzete Magyarországon és a fejlett szervasmarhatenyésztő országokban. Hazai szarvasmarha-tenyésztésünk története napjainkig. A fontosabb szarvasmarha-fajták ismertetése. A szarvasmarha szaporodásával kapcsolatos biológiai ismeretek. A tej-, a kettős- és a húshasznosításban fontos értékmérők jellemzése. A törzskönyvezés. Az alkalmazott tenyésztési eljárások ismertetése. A borjúnevelés tartási, takarmányozási kérdései, a borjak emésztésének sajátosságai. A tenyészüszőnevelés tartási és takarmányozási módszerei. A tejhasznosítású állományok tartásának különböző megoldásai. Az intenzív tejhasznosítású állományok takarmányozása. A tejképződés, tejleadás, a fejési technológia különböző változatai. A minőségi tejtermelés lehetősége. A húshasznosítású állományok tenyésztése. Marhahizlalási technológia. Baromfitenyésztés A baromfitenyésztés nemzetközi jelentősége és hazai helyzete. A tyúkfajták csoportosítása, az egyes fajtacsoportokra jellemző fontosabb fajták. Tojóhibridek, húshibridek A keltetés sajátosságai baromfifajonként. A tojástermelést determináló alaptulajdonságok. A tojástermelést alakító külső tényezők. Klíma, tartási, takarmányozási faktorok. A fény hatása a tojástermelésre. Tartástechnológiai formák a tyúktenyésztésben, tenyészállat nevelés. A fényadagolás, a takarmányozás és tartásformák elvei a növendéknevelésben. Borjlerhizlalás. A pulykafajták. Tartástechnológiai változatok a pulykatenyésztésben. A pulyka takarmányozása hasznosítási típusonként. A lúdfajták ismertetése az egyes fajták és hibridek értékmérő tulajdonságai. A lúd hús- és májtermelés tartástechnológiája. A gyakorlatok a témához kapcsolódóan példák ismertetésén és feladatok megoldásán keresztül segít megérteni és alkalmazni az elméleti ismereteket. 3. Évközi ellenőrzés módja: 1 db ZH dolgozat, 1 db alk. techn. feladat Fajtafelismerés 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Állattenyésztés I. szerk.: Horn P. Mg. Kiadó Bp. (1995) Állattenyésztés 2. szerk.: Horn P. Mg. Kiadó Bp. (2000) Állattenyésztés 3. szerk.: Horn P. Mg. Kiadó Bp. (2000) Lótenyésztők kézikönyve szerk.: Bodó I. és Hecker W. Mg Kiadó Bp. (1992) Sertéstenyésztők kézikönyve szerk.: Dr. Kovács F. Mg. Kiadó Bp Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve szerk.: Dr. Guba S. Dr. Dohy J. Mg Kiadó Bp Szabó F.: Húsmarhatenyésztés Mg. Kiadó, Bp. (1998) Dr. Veress L.- Dr. Jávor A.: A juh tenyésztése és tartása DATE Egyetemi jegyzet, Debrecen (1990) Juhtenyésztők kézikönyve szerk.: Dr. Veress L. Dr. Jankowski St. Dr. Schwark H. J. Mg Kiadó Bp Sütő Z.: A pulykatenyésztés, tartás, hízlalás Mg. Kiadó, Bp. (1997) Böő I.: Libatartás Mg. Kiadó, Bp. (1998) Dr. Bogenfürst F.: A baromfikeltetés gyakorlata Mg. Kiadó, Bp. (1987) Baromfihús- és tojástermelők kézikönyve szerk.: Dr. Zoltán P. Mg. Szaktudás Kiadó Kft. Bp. (1997) Baromfitenyésztés I. DATE egyetemi jegyzet (1999) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadó ill. szemináriumi terem

4 Kertészeti és Élelmiszertechnológiai Tanszék Tantárgy neve: KERTÉSZETI TERMELÉSI TECHNOLÓGIA I. Tantárgy kódja: MM2302L Meghirdetés féléve: 4 Kredit pont: 4 Félév Órák Hetek Elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): MM1104L, MM1204L, MM1205L Tantárgyfelelős neve: Dr. Géczi László Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár 1. A tantárgy általános és specifikus célkitűzései: A hallgató olyan ismeretekre tegyen szert, melyek révén: elsősorban saját gazdaságában képes legyen kertészeti szakmai feladatokat is ellátni. A Kertészeti termesztés 3 ágazatát oktatjuk (Zöldség-, a gyümölcs- és szőlőtermesztés). A tárgyak általános és részletes részre oszthatók. Az utóbbi az egyes növény (szőlő), illetve növényfajok (zöldség, gyümölcstermesztés) termesztéstechnológiai ismereteit tartalmazza. Előadások: Általános rész: egy-egy diszciplína világi és hazai helyzetét, a hazai termőtájakat (gyümölcs, szőlő), a szóban forgó kultúrák ökológiai igényeit, szaporításukat (magát a szaporítóanyagot), a palántanevelő- és hajtató berendezéseket (üvegházak, fóliák) a palántanevelés módjait, az ültetvények létesítésének feltételeit, feladatait (gyümölcsés szőlőterm.), a telepítés (ültetés, vetés) módjait, a tőkeformák (művelési módok) és koronaformák kialakítását, az általános agrotechnikai ápolási feladatokat, a talajművelés, tápanyagellátás, öntözés, növényvédelem, a termék piaci előkészítése, a provizórikus és tartós (téli) tárolást. Zöldségtermesztés: Zöldséghajtatás (paprika, paradicsom, uborka, saláta, retek, karfiol, karalábé, fejeskáposzta, tojásgyümölcs, stb.), 22 zöldségféle termesztési módja: váznélküli fólia alatti termesztés, korai szabadföldi termesztés, szántóföldi-ipari feldolgozási célú termesztés. Gombafajok termesztése. Szőlőtermesztés: metszés, zöldmunkák, trágyázás, öntözés, növényvédelem, talajmunkák, betakarítás-feldolgozás, borkészítés, egyszerű borkezelések. Gyümölcstermesztés: almatermésűek, csonthéjasok, héjasok, bogyósok termesztése. Gyakorlatok: Ültetés, metszés, fitotechnikai munkák (zöldségterm.), szedés, posztharveszt teendők. 3. Évközi ellenőrzés: 2 db Zárthelyi dolgozat, Alkalmazástechnológiai feladat 4. A tárgy külső gyakorlatai: - 5. Kötelező, illetve ajánlott irodalom Cselőtei L. Nyújtó S. Csáky A.: Kertészet, Soltész M.: Integrált gyümölcstermesztés, Balázs S.: Zöldségtermesztés kézikönyve, Géczi L.: Zöldségtermesztés II., NYF-MMFK jegyzete, Bényei F. Lőrincz A. Sz. Nagy L.: Szőlőtermesztés, Mezőgazda Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Oktatókert 5000 m 2, üvegház 150 m 2, fóliasátor 120 m 2

5 Kertészeti és Élelmiszertechnológiai Tanszék Tantárgy neve: KERTÉSZETI TERMELÉSI TECHNOLÓGIA II. Tantárgy kódja: MM2402L Meghirdetés féléve: 5 Kredit pont: 5 Óraszám: Félév Órák Hetek elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Számonkérés módja: szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód): MM1303L, MM2302L Tantárgyfelelős neve: Dr. Géczi László Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár 1. A tantárgy általános és specifikus célkitűzései: A hallgató olyan ismeretekre tegyen szert, melyek révén: elsősorban saját gazdaságában képes legyen kertészeti szakmai feladatokat is ellátni. A Kertészeti termesztés 3 ágazatát oktatjuk (Zöldség-, a gyümölcs- és szőlőtermesztés). A tárgyak általános és részletes részre oszthatók. Az utóbbi az egyes növény (szőlő), illetve növényfajok (zöldség, gyümölcstermesztés) termesztéstechnológiai ismereteit tartalmazza. Előadások: Általános rész: egy-egy diszciplína világi és hazai helyzetét, a hazai termőtájakat (gyümölcs, szőlő), a szóban forgó kultúrák ökológiai igényeit, szaporításukat (magát a szaporítóanyagot), a palántanevelő- és hajtató berendezéseket (üvegházak, fóliák) a palántanevelés módjait, az ültetvények létesítésének feltételeit, feladatait (gyümölcsés szőlőterm.), a telepítés (ültetés, vetés) módjait, a tőkeformák (művelési módok) és koronaformák kialakítását, az általános agrotechnikai ápolási feladatokat, a talajművelés, tápanyagellátás, öntözés, növényvédelem, a termék piaci előkészítése, a provizórikus és tartós (téli) tárolást. Zöldségtermesztés: Zöldséghajtatás (paprika, paradicsom, uborka, saláta, retek, karfiol, karalábé, fejeskáposzta, tojásgyümölcs, stb.), 22 zöldségféle termesztési módja: váznélküli fólia alatti termesztés, korai szabadföldi termesztés, szántóföldi-ipari feldolgozási célú termesztés. Gombafajok termesztése. Szőlőtermesztés: metszés, zöldmunkák, trágyázás, öntözés, növényvédelem, talajmunkák, betakarítás-feldolgozás, borkészítés, egyszerű borkezelések. Gyümölcstermesztés: almatermésűek, csonthéjasok, héjasok, bogyósok termesztése. Gyakorlatok: Ültetés, metszés, fitotechnikai munkák (zöldségterm.), szedés, posztharveszt teendők. 3. Évközi ellenőrzés: 2 db Zárthelyi dolgozat, Alkalmazástechnológiai feladat 4. A tárgy külső gyakorlatai: - 5. Kötelező, illetve ajánlott irodalom Cselőtei L. Nyújtó S. Csáky A.: Kertészet, Soltész M.: Integrált gyümölcstermesztés, Balázs S.: Zöldségtermesztés kézikönyve, Géczi L.: Zöldségtermesztés II., NYF-MMFK jegyzete, Bényei F. Lőrincz A. Sz. Nagy L.: Szőlőtermesztés, Mezőgazda Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Oktatókert 5000 m 2, üvegház 150 m 2, fóliasátor 120 m 2

6 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék I Tantárgy neve: KÖRNYEZETEGÉSZSÉGTAN Tantárgy kódja: MM2508L Meghirdetés féléve: 5 Kreditpont: 3 Óraszám: 1+1 Félév Hetek Ó r á k s z á m a elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: Számonkérés módja: Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: kollokvium MM1104L, MM1206L, MM1316L dr. Simon László tanszékvezető, főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy megismerteti a hallgatókat azokkal az alapismeretekkel, amelyek a mezőgazdasági tevékenységek során fellépő ártalmak elhárításához szükségesek. A környezetben az utóbbi évtizedekben bekövetkező változások kedvezőtlenül hatnak az ember egészségére, az állatvilág és növényvilág ökoszisztémáira. Ezért nélkülözhetetlen, hogy hallgatók biztos ismeretekkel rendelkeznek a környezet-toxikológiai alapfogalmak, valamint a munka- és balesetvédelemről. A környezetegészségtan tárgya, történeti háttere. A humánökológia alapjai. A levegő szennyeződésének hatásai az egészségre. Vizek kémiai és mikrobiológiai jellemzőinek hatása az egészségre. A talaj szennyeződésének hatása az egészségre. Az élelmiszerek kémiai összetevőinak és mikrobiológiai jellemzőinek hatása az egészségre. A mezőgazdaság környezetszennyező hatásai és azok megelőzése. A munkaegészségtan alapfogalmai. A foglalkozási betegségek megjelenése, típusai. A foglalkozási betegségek általános megelőzési szempontjai. A fizikai és szellemi munka élettana. A vibráció és a zaj hatása az egészségre. Alacsony és magas hőmérsékleten végzett munka hatása az egészségre. Nem-ionizáló sugárzások hatása az egészségre: rádióhullámok, mikrohullámok, IR, VIS, UV, LASER sugárzások. Ionizáló sugárzások hatása az egészségre. Radioaktivitással összefüggő betegségek. A munkahelyi por hatása az egészségre. Növényi porok hatására kifejlődő légzőszervi betegségek. Allergiák. A foglalkozási toxikológia elméleti alapjai.

7 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék I Szervetlen mérgek foglalkozási toxikológiája. Mezőgazdasági mérgek foglalkozási toxikológiája I. Mezőgazdasági mérgek foglalkozási toxikológiája II. Karcinogenezis, genotoxikológia. Növényvédőszer maradványok, nehézfém szennyezések kimutatása mezőgazdasági eredetű termékekből. Egészségügyi határértékek. 3. Évközi ellenőrzés: 2 db Zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: A kiadott oktatási segédlet. Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok 2000 Dr. Várnagy László: Növényvédelem és környezetvédelem, Veszprémi Egyetem jegyzet, 1995 Kiss István: Toxikológia, Veszprémi Egyetemi Kiadó, SH Atlasz Ökológia, Springer-Verlag Kiadó, Kertai Pál: Közegészségtan, Medicina Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Rendelkezésre áll, speciális szükséglet nincs

8 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék I Tantárgy neve: KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Tantárgy kódja: MM2507L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+2 Félév Hetek Ó r á k s z á m a elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: Számonkérés módja: Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: kollokvium MM1104L, MM1103L, MM1306L dr. Simon László tanszékvezető, főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgatók sajátítsák el a környezetgazdálkodás alapjait, ismerjék meg a környezeti szférák szennyezését előidéző folyamatokat, a környezeti károk elhárításának lehetőségeit, a természeti erőforrások fenntartható használatának szükségességét és a fenntartható mezőgazdasági termelés lehetőségeit. A természeti erőforrások és típusaik; Ökoszisztémák és típusaik; A környezet szennyezése és leromlása; A társadalom fejlődésének eredményeként kialakult globális problémák. Az emberi tevékenység várható hatásainak előrejelzése. A környezetvédelem, környezetgazdálkodás fogalma, feladatai; A levegő szennyezése és a szennyezés elleni védekezés; A vizek szennyezése és a szennyezés elleni védekezés; A talajszennyeződés okai, forrásai, szervetlen és szerves szennyeződések, talajremediáció; Zaj- és rezgésártalmak; A radioaktivitás környezeti hatásai; Hulladékgazdálkodás; Magyarország környezeti állapota; A környezetgazdálkodás jogi alapjai; Biogazdálkodás alapjai, jogszabályi háttere. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat

9 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék I 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség tevékenységének megismerése; Vízminőségi, és települési környezeti labor megtekintése. 5. A kötelező illetve irodalmak jegyzéke: Thyll Szilárd (szerk.) 1996: Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban, Mezőgazda Kiadó, Budapest Simon László 1998: Talajszennyeződés, talajtisztítás, GATE MFK (főiskolai jegyzet) Sánta Attila (1993): Környezetgazdálkodás I., Akadémia Kiadó, Budapest Sánta Attila (1996): Környezetgazdálkodás II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Rendelkezésre áll, speciális szükséglet nincs

10 Növénytermesztési Tanszék Tantárgy neve: NÖVÉNYTERMESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK I. Tantárgy kódja: MM2304L Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+2 Félév Hetek Ó r á k s z á m a elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: Számonkérés módja: Előfeltétel: Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: gyakorlati jegy MM1104L; MM1204L; MM1205L Dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókkal a földművelés és növénytermesztés általános alapjai, képessé tenni a hallgatókat arra, hogy felismerjék a biológia, ökológia és agrotechnika közötti kölcsönhatásokat, összefüggéseket, ezen belül részletesen megismerni a kalászos gabonafélék komplex termeléstechnológiáját. A növénytermesztés helye, szerepe, jelentősége. Világ és nemzetgazdasági jellemzői. A növénytermesztés sajátosságai. A növénytermesztési gazdálkodás története, műszaki fejlesztése. Természeti erőforrások szerepe a növénytermesztésben. Termesztéstechnológiai alapelvek. A növénynemesítés elvei, módszerei. Minden növény részletes ismertetésénél a tananyag tartalmazza: - a növény jelentőségét, - a növény morfológiáját, - a növény egyedfejlődési szakaszait (biológiáját), - a növény rendszertanát, származását, - a fajtahasználat szempontjait, a fajták értékmérő tulajdonságait, - a növény ökológiai igényeit (éghajlat, talaj), - a növény termesztéstechnológiájának elemeit: vetésváltás, talajelőkészítés, tápanyagellátás, vetés, növényápolás-növényvédelem, öntözés, betakarítás, vetőmagtermesztés. Fenti rendező elvek alapján megismertetésre kerül: az őszi búza termesztése, az őszi és tavaszi árpa termesztése, rozs, triticale termesztése, a zab termesztése, a rizs termesztése. A gyakorlatok a témához kapcsolódó példák és feladatok megoldásán keresztül segítik megérteni, elsajátítani és alkalmazni az elméleti ismereteket.

11 Növénytermesztési Tanszék 3. Évközi ellenőrzés módja: 1 db ZH dolgozat megírása 60 pont 1 db term. techn. feladat 20 pont 1 db maggyűjtemény (30 faj) 20 pont 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Földműveléstan, Nyíri L.- Mg. Kiadó (1993) Szántóföldi növénytermesztés, Bocz E. Mg. Kiadó (1992) A szántóföldi növénytermesztés gyakorlata, Papp L. Főiskolai jegyzet (1998) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadó ill. szemináriumi terem

12 Növénytermesztési Tanszék Tantárgy neve: NÖVÉNYTERMESZTÉS TECHNOLÓGIA II. Tantárgy kódja: MM2405L Meghirdetés féléve: 5 Kreditpont: 5 Óraszám: 3+2 Félév Hetek Ó r á k s z á m a elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: Számonkérés módja: Előfeltétel: Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: szigorlat MM2304L, MM1303L Dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy a részletes növénytermesztés keretében megismertesse a hallgatókkal a legfontosabb szántóföldi növények komplex termesztéstechnológiáját. Ezek közül is kiemelten foglalkozik a kukorica, a nagymagú hüvelyesek és egyéb pillangós virágú növények, az ipari növények, gyökgumósok, a takarmánynövények és fontosabb alternatív növények termesztésével. Kukorica termesztéstechnológiája. Kukorica termesztéstechnológiája. Borsó, bab, lencse termesztéstechnológiája. Szója, lóbab, csillagfürt termesztéstechnológiája. Napraforgó termesztéstechnikája. Repce, len, mák, olajtök termesztéstechnológiája. Burgonya termesztéstechnológiája. Cukorrépa termesztéstechnológiája. Dohány termesztéstechnológiája. Rostnövények termesztéstechnológiája. Lucerna termesztéstechnológiája. Vöröshere, egyévi keverék takarmányok. Cirok, köles, fénymag termesztéstechnológiája. Silókukorica, kettőstermesztés agrotechnikai feltételei. 3. Évközi ellenőrzés módja: 1 db ZH dolgozat írása 20 pont 1 db term. techn. feladat 15 pont 1 db gyomgyűjtemény (30 növény) 15 pont Szigorlat 50 pont 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Bocz Ernő: Szántóföldi növénytermesztés Dr. Papp L. -Dr. Vágvölgyi S.: A szántóföldi növénytermesztés gyakorlata

13 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék I Tantárgy neve: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS Tantárgy kódja: MM2604L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+2 Félév Hetek Ó r á k s z á m a Elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Számonkérés módja: Előfeltétel: Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: kollokvium MM2402L, MM2413L, MM2405L Dr. Szőke Lajos egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy megismerteti a hallgatókkal az alternatív gazdálkodási módok jellemzőit, legfontosabb alapelemeit, elméleti és gyakorlati módszereit. A környezeti szennyezések következtében bekövetkezett károk mérséklése, a megbomlott ökológiai egyensúly helyreállítása érdekében alkalmazható módszerek megismertetése, a gyakorlati megvalósítás bemutatása a cél. Az előadások során megismertetni a hallgatókkal a nemzetközi és hazai ökológiai termesztéssel kapcsolatos szervezeteket, szakágazatokat, az ökológiai-, biogazdálkodási irányzatokat, a mezőgazdasági, kertészeti kultúrák, az állattenyésztés sajátos technológiájának elemeit. Előadások: A biogazdálkodás kialakulása, története; Az ökológiai gazdálkodás nemzetközi és hazai helyzete, szervezetei; Biogazdálkodási irányzatok; Az ökológiai gazdálkodás szabályozása; Fenntartható agrárfejlődés fenntartható agrártermesztés; Szántóföldi növények ökológiai termesztése; Kertészeti termesztés; Ökológiai zöldségtermesztés; Ökológiai gyümölcstermesztés; Ökológiai szőlőtermesztés; Ökológiai állattartás; Gyakorlatok: Ökológiai gazdálkodás feltételrendszere; Átállási terv készítése; Ellenőrzés, minősítés; Biotermék feldolgozásának szabályai; Biogazdálkodásban engedélyezett trágyaszerek; Biogazdálkodásban engedélyezett növényvédő szerek, készítmények; Biodinamikus gazdálkodás; Vetésforgó vetésváltás, növénytársítás; Alternatív energiaforrások és szerepük; Talajművelés, talajvédelem az ökológiai gazdálkodásban; Ökológiai gazdálkodás gépesítési kérdései 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:

14 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék I 5. A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Szőke Lajos szerk. (2001, megjelenés alatt): Alternatív gazdálkodási módok, Főiskolai jegyzet, Kecskemét Sárközy P. Seléndy Sz. (1991): Biogazda 1.,Biokultúra Egyesület, Budapest Sárközy P. Seléndy Sz. (1994): Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, Budapest Sárközy P. Seléndy Sz. (1995): Biogazda 3., Biokultúra Egyesület, Budapest Seléndy Sz. szerk. (1997): Biogazdálkodás az ökológiai szemléletű gazdálkodás kézikönyve, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest Biofüzetek sorozat, Mezőgazda Kiadó Biokultúra folyóirat 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: A szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

15 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék Tantárgy neve: TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM Tantárgy kódja: MM2409L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 3 Óraszám: 2+1 Félév Hetek Ó r á k s z á m a elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: Számonkérés módja: Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: kollokvium MM1103L, MM1204L Dr. Nagy Sándor főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az ember és környezetének megismerése, környezetünk és tágabb környezetünk védelme, a természeti értékek ismerete, védelme. Hazánk szűkebb és tágabb természeti és kultúrtörténeti értékeinek ismerete, védelme. Előtanulmányok: alkalmazott ökológia, növény- és állattan, növényvédelem. Ráépülő tantárgyak: a tantárgy segíti a Környezetgazdálkodás, Biogazdálkodás és a szakmai tárgyak elsajátítását. Előadások: Ember a bioszférában Környezetvédelem alapfogalma A környezet és természetvédelem kapcsolata A környezet állapotát befolyásoló tényezők A természeti erőforrások környezet használat A környezetvédelem alapjai érték és veszélyeztetettség A természetvédelem fogalma és feladatai Természetvédelem formái Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természetvédelme A természetvédelem tárgyai és védelmük Nemzeti Parkok Magyarországon Természetvédelmi Körzetek Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye természeti értékei A helyi értékek szerepe a természetvédelemben

16 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék Gyakorlatok: Hortobágyi Nemzeti Park terepgyakorlat Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet terepgyakorlat A bátorligeti ősláp - terepmunka 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat, Alkalmazástechnológiai feladat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Hortobágyi Nemzeti Park terepgyakorlat Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet terepgyakorlat A bátorligeti ősláp - terepmunka 5. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Pájer J. - Nagy S.: Természetvédelem (oktatási segédlet), GATE MFK, Nyíregyháza, Faragó Lajos: Környezetvédelem-környezetgazdálkodás, Műszaki Kiadó, Rakonczay Zoltán: Természetvédelem, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Kárász Imre: Környezetbiológia, Tankönyvkiadó, Andrási Pál: Cselekvő természetvédelem, JGYTF Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: A szükséges szemléltető eszközök a NYF TTK-ról rendelkezésre állnak.

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK (Növénytermesztés, állattenyésztés, ökonómia +szakirányos tantárgyakból

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK (Növénytermesztés, állattenyésztés, ökonómia +szakirányos tantárgyakból ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK (Növénytermesztés, állattenyésztés, ökonómia +szakirányos tantárgyakból 2010/11 ) MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc ) 1. témakör a) Az őszi búza termesztésének jelentősége. Az őszi búza

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK (BSc) Állattenyésztési szakirány 2009.

KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK (BSc) Állattenyésztési szakirány 2009. KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK (BSc) Állattenyésztési szakirány 2009. 1. A szarvasmarha szaporítása és a borjúnevelés a mesterséges termékenyítés és az embrió átültetés szerepe a szarvasmarha szaporításában

Részletesebben

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit.

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit. PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás I. MODUL MEGNEVEZÉSE Falusi életvitel-háztartás ökonómia Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2

Részletesebben

11. Hulladékgazdálkodás (elektromos hulladék jövője) Bazsáné Dr. Szabó Marianne

11. Hulladékgazdálkodás (elektromos hulladék jövője) Bazsáné Dr. Szabó Marianne Az Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék oktatói által ajánlott szakdolgozati témák A 2010/2011. tanévben témát választók Nappali és levelező tagozat, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak és mezőgazdasági

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

Aranykalászos gazda moduljai

Aranykalászos gazda moduljai Aranykalászos gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc )

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc ) ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc ) 1. témakör a) Az őszi búza termesztésének jelentősége. Az őszi búza éghajlat- és talajigénye, vetésváltása, talajművelése. b) Szarvasmarha fajták (testtájak,

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 Vállalatgazdasági Tanszék AGRÁRMARKETING MM1606 Meghirdetés féléve: 6. félév Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): Hetek Félév száma heti óraszám 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 MM2501, MM1502 Palotainé

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÁLLATTENYÉSZTÉSI TECHNOLÓGIÁK Technologies of Animal Husbandry Tantárgyi tájékoztató Érvényes a

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

Tantárgycím: A mezőgazdaság földrajza

Tantárgycím: A mezőgazdaság földrajza Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar TANTÁRGYI ADATLAP és tantárgyi követelmények 2005. Tantárgycím: A mezőgazdaság földrajza Földrajz alapszak Kötelező tantárgy 2. Tantárgy kódja Szemeszter

Részletesebben

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve Sorszám I. ALAPOZÓ ISMERETEK Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve 1. félév 2. félév Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. 1. Természeti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 93. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT III. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1305L Meghirdetés féléve: 5 Kreditpont: 3 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. MATEMATIKA Tantárgy kódja NN 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné CS.c. Tantárgyfelelős tanszék kódja GI A középiskolai

Részletesebben

Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait!

Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait! 0-06 Állattenyésztés és -tartás 1. Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait! Információtartalom vázlata: Mesterséges/itatásos borjúnevelés A borjak elhelyezése Növendéküsző-

Részletesebben

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények szeptember. Környezeti jog

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények szeptember. Környezeti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar abadon választható tárgy TANTÁRGY ADATLA és tantárgykövetelmények 2016. szeptember Környezeti jog 2. Tantárgy kód emeszter

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Fenntartható mezőgazdaság Hosszú távon működő,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények tavasz. Környezeti jog

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények tavasz. Környezeti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szabadon választható tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2016. tavasz Környezeti jog 2. Tantárgy kód Szemeszter

Részletesebben

Tárgynév Tárgykód Kredit Heti óraszámheti óraszám

Tárgynév Tárgykód Kredit Heti óraszámheti óraszám Tárgynév Tárgykód Kredit Heti óraszámheti óraszám A mezőgazdasági vízgazdálkodás gazsmkks7123il 4,00 Bevezetés a kertészetbe SMKKS3043TN 4,00 2,00 2,00 Borkultúra SMKKS2356EN 2,00 0,00 2,00 Borkultúra

Részletesebben

Választható szakdolgozati témák 2007/2008. Környezetgazdálkodási szakirány. A Tuzson János Botanikus Kert mikológiai vizsgálata

Választható szakdolgozati témák 2007/2008. Környezetgazdálkodási szakirány. A Tuzson János Botanikus Kert mikológiai vizsgálata 2007/2008 Környezetgazdálkodási szakirány 1 Nehézfémekkel szennyezett bányameddő fitostabili-zációjának vizsgálata 2 A rizoszférában lezajló folyamatok tanulmányozása a fitoremediáció során (szakirodalmi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és emésztését! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és emésztését! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és emésztését! Információtartalom vázlata: - Az előbél felépítése és járulékos mirigyei - A középbél felépítése és járulékos mirigyei - Az utóbél

Részletesebben

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Budapest 2016. december 02. Ökológiai

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.) LEVELEZŐ TAGOZAT Szakirányok GAZDÁLKODÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

TDK / DIPLOMADOLGOZAT TÉMÁK MKK hallgatóknak (BSc, MSc)

TDK / DIPLOMADOLGOZAT TÉMÁK MKK hallgatóknak (BSc, MSc) MKK NTTI Földműveléstani Tanszék TDK / DIPLOMADOLGOZAT TÉMÁK MKK hallgatóknak (BSc, MSc) I. Témavezetők: Dr. Birkás Márta, Dr. Percze Attila 1. Művelési rendszerek hatása a talaj állapotára, védelmére,

Részletesebben

(A nappali tagozatos tantervekben az óraszámok hetente, a levelezőn szemeszterenként értendőek.)

(A nappali tagozatos tantervekben az óraszámok hetente, a levelezőn szemeszterenként értendőek.) Tantervek A képzés meghatározott képzési idő (alapképzésben 7 szemeszter, felsőfokú szakképzésben 4 szemeszter) alatti elvégzéséhez, a szakmai indokok alapján nem kötelezően előírt, de a tantárgyi előfeltételek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

2015/2016 tanév II. félév

2015/2016 tanév II. félév SMKNZ2014XN Növénytermesztéstan I. Mezőgazdasági mérnöki szak (BSc) II. Növénytermesztő mérnök BSc II. Hétfő 8 15-9 45 III. ea. (Tárgyfelelős: Dr. Jolánkai Márton) Hét Előadás Előadó 1. febr. 8. Bevezetés,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 201/2014. tanév 1. félévében Oktatott tantárgyak: kredit SMKNZ201AN Takarmánynövény termesztés 2+ óra 5 BSc Állattenyésztő Mérnöki Szak II. SMKNZ202XN Növénytermesztéstani

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK, BORJÚ-, NÖVENDÉKNEVELÉS ÉS HÍZLALÁS - Az állattartási technológiák

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 2. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. május 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc)

Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc) MEZŐGAZDASÁGI KÉMIA I-II. Tantárgyfelelős neve: Hargitainé dr. Tóth Ágnes Anyagszerkezeti alapismeretek, atomszerkezet, periódusos rendszer, kémiai kötések. Anyagi halmazok gázok, szilárd anyagok, folyadékok,

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható foszfor bázisú talajjavító granulátum termék és technológia fejlesztése, piaci sikerének megalapozása (AGROCARBON) Projekt azonosító: 2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR 1 (INNOCSEKK

Részletesebben

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÖRNYEZETI KÉMIA MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak szak Záróvizsga tételek

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak szak Záróvizsga tételek Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak szak Záróvizsga tételek 1. témakör a. A vállalkozás fogalma, csoportosításának szempontjai, mezőgazdasági vállalkozások alapításának folyamata b. Melyek

Részletesebben

Takarmánynövény termesztés előadás Állattenyésztő mérnök BSc II. Hétfő sz. (Tárgyfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin)

Takarmánynövény termesztés előadás Állattenyésztő mérnök BSc II. Hétfő sz. (Tárgyfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin) SMKNZ2013ÁN Takarmánynövény termesztés előadás Állattenyésztő mérnök BSc II. fő 11 45-13 15 103. sz. (Tárgyfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin) 1. szept. 5. Fajta- és vetőmagvizsgálat, minősítés Kassai K.

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.05-02-001206 cégjegyzékszámú Putnoki Szociális Szövetkezet "végelszámolás alatt" (3630

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

Komplex Záróvizsga tételek

Komplex Záróvizsga tételek Komplex Záróvizsga tételek Mezőgazdasági mérnök szak (főiskolai) Növénytermesztési és kertészeti szakirány 1. Az őszi búza termesztése - az őszi búza betakarítás gépesítése 2. Őszi árpa termesztése - szemes

Részletesebben

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS 1. A talajvizsgálatok alapelvei és módszere 2. A növényvizsgálatok alapelvei és módszere 3. A tápelem-mérleg alapelvei és

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (NTB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (NTB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (NTB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: növénytermesztő mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÁFORDÍTÁSAI ÉS ÁRBEVÉTELEI

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÁFORDÍTÁSAI ÉS ÁRBEVÉTELEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1758 A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Éves Jelentés A Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) publikus éves jelentése a évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés A Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) publikus éves jelentése a évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2014 A Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) publikus éves jelentése a 2014. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2015. május 2.... Jung Ivett ügyvezető... Allacherné Szépkuthy

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 4 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB38 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövedéki és adójog 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei

Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei Gyuricza Gyuláné Nedelkovics Judit Agrár-környezeti auditor próbaképzés-gödöllő 2014. április 15-16.

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÁFORDÍTÁSAI ÉS ÁRBEVÉTELEI

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÁFORDÍTÁSAI ÉS ÁRBEVÉTELEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1758 A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Lecsós kert Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Alapinformációk A növény is csak ember. alaptevékenységek: tavaszi területrendezés, vetés/ültetés, rendszeres nyári munkák, betakarítás

Részletesebben

Agrárakadémiai előadás Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft és a Magyar Mezőgazdaság Kft rendezvénysorozata Nemzeti vidékstratégia, agárár

Agrárakadémiai előadás Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft és a Magyar Mezőgazdaság Kft rendezvénysorozata Nemzeti vidékstratégia, agárár Agrárakadémiai előadás Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft és a Magyar Mezőgazdaság Kft rendezvénysorozata Nemzeti vidékstratégia, agárár környezetgazdálkodás, ökológiai gazdálkodás a Karcagi Nagykunsági

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja:

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja: Agrárinformatikai rendszerek I. MG2524 Meghirdetés féléve: 5. félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): MG1207; MG1404 Tantárgyfelelős neve: Dr. Ormos László Tantárgyfelelős

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

TÁJGAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANSZÉK Szakdolgozati témajavaslatok

TÁJGAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANSZÉK Szakdolgozati témajavaslatok SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS (Kertészeti és környezetgazdálkodási szakirányon) Értesítem a mezőgazdasági mérnök szak II. éves nappali és levelező tagozatos hallgatóit, hogy a szakdolgozat témaválasztás határideje:

Részletesebben

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás Növénytermesztési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere

Tartalomjegyzék. I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere Tartalomjegyzék I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere 1. A korszerű tápanyagellátás jellemzői............................................... 11 2. A korszerű tápanyagellátás

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben