A 9. és 10. évfolyam anyaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 9. és 10. évfolyam anyaga"

Átírás

1 A 9. és 10. évfolyam anyaga 1. Főnévragozás az öt decl. ragozása, az öt gen.-rag (a példák: terra, servus, ager, puer, oppidum, rex, urbs, orbis, mare, fructus, genu, res, dies) neutrum-szabály (a 2., 3. és 4. decl-t érinti: oppidum, mare, genu) a 3. decl csoportosítása: msh-s tövűek; gyengén (urbi et orbi) és erősen (mare) i-tövűek / szabályok egyes decl-k nemei: 1. decl-s masc.-ok, 2. decl-s us végződésű fem.-ok és neutr.-ok, 4. decl-s us végződésű fem.-ok különlegességek: deus/dea; filius/filia plur. dat-a és abl-a, illetve a domus, -ūs f ragozása vocativus és locativus minden szabálya, kivétele 2. Melléknevek és adverbiumok (határozószók) ragozása, fokozása a melléknevek csoportosítása: bonus 3; liber, -a, -um; sacer, sacra, sacrum; felix, felicis; illustris,- e; celeber, -bris, -bre típus melléknevek egyeztetése (poeta Romanus ), jelzős szerkezetek ragozása melléknevek fokozása, a közép- és felsőfokú melléknevek ragozása, kivételek (-er, -ilis, -dicus, -ficus, -volus végűek) rendhagyó fokozás (bonus 3, malus 3, magnus 3, parvus 3, multus 3) adverbiumok képzése, fokozása, rendhagyó adverbiumok 3. Számnevek és névmások tőszámnevek és sorszámnevek 1-től 100-ig unus 3; duo, duae, duo; tres, tria ragozása személyes névmások és ragozásuk (ego, tu, nos, vos, is-ea-id); a gen. obiectivus és gen. partitivus alakja és jelentése az első és második személyű névmásoknál; személyes névmás a cum elöljárószóval se / meus, tuus, suus, noster, vester, suus / hic, haec, hoc / ille, illa, illud / qui, quae, quod / idem, eadem, idem ragozása a kérdő névmások felismerése (quis, quid?) határozatlan névmások és ragozásuk (névmási gen. és dat. rag alius, alter, uterque, neuter, ullus, nullus, unus, solus, totus) 4. Elöljárószók két vers: praep-k abl-szal (absque, a, ab ), praep-k acc-val (ante, apud ); az acc-t és abl-t vonzó praep-k (in, sub ) 5. Igeragozás a négy coniugatio, szótári alakok (averbo) értelmezése; a három tő: imperf., perf., supinum igeragozás: a négy oldalas igeragozási táblázat első három oldala; a ragozott igealakok pontos felismerése, meghatározása; megadott paraméterek alapján hibátlan ragozás és az egyes alakok hozzávetőlegesen jó fordítása imperativusok rendhagyó igék ragozása impf.-ban: sum, esse fui; possum, posse, potui; fero, ferre, tuli, latum; volo, velle, volui a hat infinitivus képzése a négy participium képzése, jelentése (melléknévként és állapothatározóként) deponens igék meghatározása, gyakori deponens igék ismerete és ragozása; a négy semideponens ige (audeo, gaudeo, soleo, fido), hiányos igék (coepi, memini, odi) coniugatio periphrastica activa és passiva a félést kifejező igék (timeo, caveo) vonzata 6. Participiumos és infinitivusos szerkezetek az abl. abs. definíciója, fölismerése, fordítása; az egyidejűséget, illetve előidejűséget kifejező abl. abs (egy-egy példa!) az abl. abs. mancus (példakifejezések) a gerundium (példakifejezések) a gerundivumos szerkezet (példakifejezések) a supinum accusativusa és ablativusa (példakifejezések) participium coniunctum az acc. cum inf. és a nom. cum inf.: definíció, gyakori vezérigék és kifejezések; fölismerés, fordítás 7. Esettan gen. obiectivus, subiectivus, partitivus, pretii, qualitatis abl. rei efficientis, auctoris, limitationis, qualitatis, comparationis 8. Mondattan fordított jelzős szerkezet a coniunctivus használata főmondatban, és mellékmondatban (quaero, quid facias )

2 IGENEVES SZERKEZETEK Előfeltétel: a négy participium és hat infinitivus képzése / ismétlés, begyakorlás participiumos szerkezetek (5 db) ablativus absolutus (abl. abs.) abl. abs. mancus gerundium gerundivum supinum (sup.) / két fajta: acc. és abl. participium coniunctum (part. coni.) infinitivusok szerkezetek (2db) accusativus cum infinitivo (acc. cum inf.) nominativus cum infinitivo (nom. cum inf.) ABLATIVUS ABSOLUTUS 1) Tagjai: participium + főnév, mindkettő ablativusban. 2) Participium lehet: a) part. imperf. Act. (laudante / laudantibus) miközben b) part. perf. Pass. (laudato, laudata, laudato / laudatis) miután 3) Fordított jelzős szerkezet, mellékmondatot tömörít. Romulo regnante Roma parva erat az uralkodó Romulusszal Romulus uralkodásával miközben Romulus uralkodott Regibus expulsis Roma parva erat. az elűzött királyokkal a királyok elűzésével miután elűzték a királyokat 4) Elsősorban időhatározói mellékmondatot tömörít ( miközben/miután ). Ezen kívül lehet: a) okhatározói ( mivel ) c) megengedői ( bár ) b) eszközhatározói ( azáltal, hogy ) d) feltételes ( ha ) 5) Egyéb jellegzetes kifejezések: quo facto, quibus factis, quo dicto, quibus dictis ABLATIVUS ABSOLUTUS MANCUS 1. Két névszó ablativusban, participium nélkül. Nincs benne part., csak oda kell érteni a létige nem létező participiumát: miközben van. ego dux (létige part.-a) me duce (ti. van) miközben én vezér vagyok az én vezetésemmel 2. Jellegzetes példák: natura duce; Hannibale duce; Caesare imperatore; Cicerone consule; Antonio et Octaviano consulibus patre vivo; me puero; me inscio; nobis invitis GERUNDIUM 1. Gerundium: igéből képzett elvont -ás, -és végű főnév (küzd küzdés). Ragozható: csak sing. acc, gen, dat, abl. Nom. nincs! Nom. Acc. ad laudandum dicsérésre Gen. laudandi dicsérésnek a Dat. laudando dicsérésnek Abl. laudando dicséréssel 2. Néhány jellegzetes példa: Gen.: laudandi causa; laudandi gratia Dat.: utilis bibendo Abl.: docendo discimus

3 GERUNDIVUMOS SZERKEZET 1. Miből áll? Főnév + part. inst. Pass. (pl.: ad libros legendos) 2. Fordított jelzős szerkezet: ad libros legendos / szó szerint: az olvasandó könyvekhez / a könyvek olvasásához Másik példa: ad pericula capessenda Gerundium/gerundivum: artem discendi causa (gerundium) artis discendae causa (gerundivum) SUPINUM 1. Az ige negyedik alakja. Két esete van: acc. / célhatározói (már tanultuk!) laudatum abl. / tekintethatározói, abl. limitationis laudatu 2. Példa: legati vēnērunt pacem petitum; horribile dictu PARTICIPIUM CONCIUNCTUM Participium állapothatározói szerepben: pl. fame coacta vulpes ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO 1. A szerkezet tagjai: accusativus + infinitivus / vezérigétől függ Video patrem venire. vezérige accusativus infinitivus 2. Fordítás: Látom az atyát jönni Látom, hogy az atya jön. Vezérige marad, utána hogy kötőszó. Az accusativusból a mellékmondat alanya lesz, nom-ba kell áttenni. Az infinitivusból a mellékmondat állítmánya lesz, ragozni kell. 3. Lehetőségek: Video patrem venire. Video patrem venisse. Video patrem venturum esse. Látom, hogy az atya érkezik. Látom, hogy az atya megérkezett. Látom, hogy az atya meg fog érkezni. 4. Öt fajta vezérige után állhat acc. cum inf. a) agyi cselekvést kifejező aktív ige, pl.: gondolás, érzékelés, mondás, vélekedés, akarás, érzelem b) személytelen ige, pl.: constat, oportet, licet c) elvont főnév + létige, pl.: fama est, fas est d) neutrum melléknév + létige, pl.: pulchrum est, turpe est, notum est e) a semmi után is állhat; odaértendő: valaki gondolja vagy mondja pl. hosszabb függő beszéd NOMINATIVUS CUM INFINITIVO 1. A szerkezet tagjai: accusativus + infinitivus / vezérigétől függ Videtur pater venire. vezérige nominativus infinitivus 2. Fordítás: Látszik az atya jönni Látszik, hogy az atya jön. 3. Lehetőségek, példák. Videtur pater venisse. Videtur pater venturus esse. Videntur patres venturi esse. Stb. 4. Vezérige: agyi cselekvést kifejező passzív ige.

4 1. Reus se innocentem (esse) dixit. 2. Mater mihi promisit se venturam esse. 3. Miror te ad me nihil scripsisse. 4. Dux urbem deleri iubet. 5. Notum est Hungariam a Turcis deletam esse. 6. Matthias rex iustissimus fuisse traditur. 7. Animus immortalis esse dicitur. 8. Discipuli in schola manere iubentur. 9. Diligentes esse videmini. 10. Romam veniens visitabo te. 11. Te narrantem libenter audiemus. 12. Caelum spectantes Deum prope esse sentimus. 13. Nobis petentibus a Deo semper gratia datur. 14. Signo a Caesare dato equites ex castris eruperunt. 15. Crescente periculo crescunt vires. 16. Necessitate urgente omnia perferimus. 17. Quare parentibus insciis hunc librum emisti? 18. Ad discendum nati sumus. 19. Deliberando saepe perit occasio. 20. Homo naturā discendi cupidus est. 21. Divitiae non sunt necessariae ad beate vivendum. 22. Spes urbem capiendi milites excitavit. 23. In amicis eligendis diligentiā opus est. 24. Haec regio non est idonea agro colendo. 25. In theatrum imus ludos spectatum. 26. Milites missi sunt castra hostium exploratum. 27. Hoc facile est dictu. reus, -i m vádlott; innocens, -entis ártatlan promitto 3 megígér miror 1 csodálkozik notus 3 (nosco 3) ismert; Turcus 3 török trado 3 hagyományoz, tudósít, elbeszél maneo 2, mansi, mansum marad diligens, -entis szorgalmas, figyelmes visito 1 meglátogat libens, entis szíves, vidám, örvendező specto 1 szemlél; prope közel; sentio 4 érez, érzékel peto 3, kér; semper mindig; gratia, -ae f kegyelem erumpo 3, -rupi, -ruptum kitör periculum, -i n veszély necessitas, -atis szükség; urgo 3 szorít; perfero elvisel quare miért? emo 3 emi, emptum vesz delibero 1 töpreng; saepe gyakran; occasio alkalom cupidus 3 vágyakozó divitiae, -arum f gazdagság; necessarius 3 szükséges excito 1 serkent diligentia, -ae figyelmesség; opus est +abl szükség van regio, -ionis f terület; idoneus 3 alkalmas theatrum, -i n színház; eo 4 megy; ludus előadás exploro 1 kikémlel

5 ESETTAN Genitivus partitivus a részt (pars, partis f) kifejező gen. valakik közül valaki ; valamiből valamennyi omnium hominum sapientissimus a legbölcsebb ember (szó szerint: minden ember közül a legbölcsebb ) minor fratrum öccse, kisebb testvére (szó szerint: a testvérek közül a kisebb ) unus vestrum/nostrum egyikőtök, egyikünk (szó szerint: egy közületek, közülünk ) nihil humani semmi emberi (szó szerint: emberiből semennyi ) magna vis auri nagy mennyiségű arany (szó szerint: aranyból nagy mennyiség ) satis sapientiae elég bölcsesség (szó szerint: bölcsességből elegendő ) quid novi? mi újság? (szó szerint: az újból micsoda? ) nihil veri semmi igazság (szó szerint: az igazságból semmi ) Genitivus obiectivus/subiectivus a cselekvés tárgyát vagy alanyát kifejező gen. (a) obiectivus, tárgy jelölésére, amelyre a cselekvés irányul (valami iránti ) spes libertatis a szabadság reménye cupidus gloriae dicsőségvágyó (dicsőségre vágyó) amor sui maga iránti szeretet, önszeretet metus militum a katonáktól való félelem (b) subiectivus, a cselekvés alanyának jelölésére spes hominum az emberek reménye iudicium vulgi a köznép ítélete Memoriter Liviustól: complaratio sui patriaeque fletusque mulierum fregere tandem virum Genitivus pretii az értéket, árat kifejező gen. Az értékelés, becsülés, adás-vevés igéi után igen gyakori vonzat, különösen is a magni, pluris, plurimi, parvi, minoris, minimi, tanti, quanti, nihili genitivusok! (pluris ducere nagyra tart ; tanti non es annyit nem érsz ; nihili facere semmire sem tartani, quanti datur? mennyiért adatik? ) Genitivus qualitatis a tulajdonságot kifejező gen. poeta magni ingenii nagy tehetségű költő (szó szerint: nagy tehetség költője ) homo unius libri egykönyvű ember (szó szerint: egy könyv embere ) puer decem annorum tízéves fiú (szó szerint: tíz év fiúja ) ager magni pretii nagy értékű föld (szó szerint: nagy érték földje ) Ablativus auctoris/rei efficientis szenvedő szerkezet mellett a cselekvő személyt vagy dolgot kifejező abl. Az abl. rei efficientis (dolog) puszta ablativusban, míg az abl. auctoris (személy) a, ab praepositióval áll! Alexander a matre admonebatur Nagy Sándort anyja figyelmeztette Roma a Romulo condita est Rómát Romulus alapította fame coactus éhségtől űzve sapientia regitur mundus a világot a bölcsesség irányítja Ablativus qualitatis a tulajdonságot kifejező abl. Caesar nigris oculis fuit Caesar sötét szemű volt homo aequo animo higgadt (szó szerint: egyenletes lelkű ) ember beati mundo corde boldogok a tiszta szívűek mulier magno natu idősebb asszony puer humili statura alacsony termetű ember Ablativus comparationis középfokú melléknév mellett az összehasonlítást kifejező abl. (valaminél ) monumentum aere perennius bronzszobornál tartósabb emlékmű utilius sale sónál hasznosabb Ablativus mensurae a különbség mértékét kifejező abl. (mennyivel?) multo maior sokkal nagyobb paulo ante kevéssel előbb eo magis annál inkább Ablativus limitationis tekintethatározói abl. (valami tekintetében) insignis pietate vir kegyességben kiváló férfi maior natu születésére nézve nagyobb (=idősebb) mente captus értelmére nézve elragadott (=őrült)

Mondatrövidítő szerkezetek

Mondatrövidítő szerkezetek Mondatrövidítő szerkezetek 1. Accusativus cum infinitivo (Acc. cum inf.) A mondat tárgyára vagy alanyára vonatkozó mellékmondatot tömörít, azaz alárendelt tárgyi vagy alanyi mellékmondatot helyettesítő

Részletesebben

A vizsga szerkezete és jellemzői:

A vizsga szerkezete és jellemzői: A vizsga szerkezete és jellemzői: Tantárgy A vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Írásbeli Szóbeli Gyak. Tanév végi osztályozó Egyéb osztályozó Javító Latin Időtartam 45 perc 10 perc -

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Fordítás. Időtartam: 120 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Fordítás. Időtartam: 120 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Fordítás Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Latin nyelv emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

2. lecke. II. declinatio

2. lecke. II. declinatio 2. lecke II. declinatio A II. declinatióba tartoznak az -o tövű főnevek, melyek S. nom.-ban (egyes szám alanyesetben) -us, (-er, -ir) és -um végződésűek lehetnek. Az -us (-er, -ir) végződésűek néhány kivételtől

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 15. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 15. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. október 1. Zh: névszó- és prepozícióragozás Forma (morfológia és szintaxis) vs. jelentés (szemantika) Hogy eljussunk

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. FORDÍTÁS Catilina a végső ütközet

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 13. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 13. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

Azonosító jel: LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Fordítás. Időtartam: 135 perc

Azonosító jel: LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Fordítás. Időtartam: 135 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 22. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 22. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 14. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 14. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 12. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 12. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A latin nyelv eredete és szerkezete Dióhéjban a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

LATIN NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

LATIN NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Latin nyelv emelt szint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 12. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. FORDÍTÁS Massilia bezárja

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 19. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2015. szeptember 30. Melléknevek, névmások, elöljárók: az elsőéves tananyag ismétlése Témaválasztás házi dolgozatra Az óra

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 60 perc Elérhető pontszám: 20 pont ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 15. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 15. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Latin

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Tananyag szerző oktatási témakörben

Tananyag szerző oktatási témakörben KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

megfelelő források keresésére, művelődéstörténeti anyagok online tanulmányozására és szótározáskor. Mindezek a tartalmak és tevékenységek együttesen

megfelelő források keresésére, művelődéstörténeti anyagok online tanulmányozására és szótározáskor. Mindezek a tartalmak és tevékenységek együttesen LATIN NYELV A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvényben és a NAT-ban megfogalmazott alapelv, amely az oktatás feladatát a nemzeti műveltség átadásában, az egyetemes kultúra

Részletesebben

LATIN, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV. 9-12. évfolyam. Célkitűzések és feladatok

LATIN, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV. 9-12. évfolyam. Célkitűzések és feladatok LATIN, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Célkitűzések és feladatok A Nemzeti alaptanterv szabályozása alapján a latin nyelv oktatása általában a 9-12. évfolyamokon, a második idegen nyelv számára

Részletesebben

Magyar László: Játszva latinul

Magyar László: Játszva latinul PPEK 688 Magyar László: Játszva latinul Magyar László Játszva latinul mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

PPKE JÁK LEVELEZŐ november 5.

PPKE JÁK LEVELEZŐ november 5. 1 PPKE JÁK LEVELEZŐ 2016. november 5. I. KONZULTÁCIÓ 1. KIEJTÉS 2.KIFEJEZÉSEK, REGULÁK, LEXICA 3. NÉVSZÓRAGOZÁS 3.1. I. DECLINATIO 3.2. II. DECLINATIO 3.3. I-II. DECLINATIÓS MELLÉKNEVEK 3.4. V. DECLINATIO

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 12. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 12. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 13. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 13. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 I. Alapozás: a német nyelvtan lelke 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 II. A német nyelvtan törzse 4. Igeragozás 12 5. Szabályos

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

A LATIN NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A LATIN NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvénynek és NAT-nak az alapelve, amely az oktatás feladatát a nemzeti műveltség átadásában, az egyetemes kultúra közvetítésében,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 13. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 13. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve LATIN NYELV

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve LATIN NYELV Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve LATIN NYELV A latin nyelv elsõsorban az élõ idegen nyelvek mûveltségi területéhez kapcsolódik, de oktatásában megvan az a lehetôség, hogy különbözô

Részletesebben

A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA HELYI TANTERV LATIN NYELV 9-12. ÉVFOLYAM PÉCS,

A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA HELYI TANTERV LATIN NYELV 9-12. ÉVFOLYAM PÉCS, A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA HELYI TANTERV LATIN NYELV 9-12. ÉVFOLYAM PÉCS, 2013. HELYI TANTERV A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA LATIN NYELV NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS

Részletesebben

LATIN NYELV évfolyam

LATIN NYELV évfolyam LATIN NYELV 9-10. évfolyam A tanulókban a latin nyelv tanulásával erősödik az európai kultúra értékeinek tisztelete, a magyarországi latin hagyományok megismerésével pedig mélyebb értelmet nyer a magyarság

Részletesebben

A GIMNÁZIUM HETEDIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ( leadási határidı: 2014. )

A GIMNÁZIUM HETEDIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ( leadási határidı: 2014. ) 1 PETİFI PÁLYÁZAT LATIN NYELVBİL A GIMNÁZIUM HETEDIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ( leadási határidı: 2014. ) I, Fordítsd le a következı szövegrészletet! Ügyelj a szép, helyes, magyaros megfogalmazásra! A feladat

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 16. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Erkel Ferenc Gimnázium LATIN NYELV Fakultáció, kezdő szint évfolyam heti 2 óra

Erkel Ferenc Gimnázium LATIN NYELV Fakultáció, kezdő szint évfolyam heti 2 óra LATIN NYELV Fakultáció, kezdő szint 11-12. évfolyam heti 2 óra 1 LATIN NYELV A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvénynek és NAT-nak az alapelve, amely az oktatás feladatát

Részletesebben

7. évfolyam. Előzetes tudás

7. évfolyam. Előzetes tudás LATIN NYELV A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvénynek és NAT-nak az alapelve, amely az oktatás feladatát a nemzeti műveltség átadásában, az egyetemes kultúra közvetítésében,

Részletesebben

LATIN NYELVTANKÖNYV A FELNŐTTKÉPZÉS HÁROM ÉVFOLYAMÁRA

LATIN NYELVTANKÖNYV A FELNŐTTKÉPZÉS HÁROM ÉVFOLYAMÁRA LATIN NYELVTANKÖNYV A FELNŐTTKÉPZÉS HÁROM ÉVFOLYAMÁRA MARTON JÓZSEF 2016 TARTALOM A LATIN HANGTAN... 1 LATIN NYELVTANI ALAPOK ÉS MINIMALIZÁLT RAGOZÁSI TÁBLÁZATOK... 2 A 10. ÉVFOLYAM ANYAGA: ALAKTAN NÉVSZÓRAGOZÁS

Részletesebben

GRADUS AD LIBRUM FERENCZI - MONOSTORI. Varga Barnabás. a Ferenczi - Monostori Latin nyelvkönyv olvasmányaihoz. (alak- és mondattan)

GRADUS AD LIBRUM FERENCZI - MONOSTORI. Varga Barnabás. a Ferenczi - Monostori Latin nyelvkönyv olvasmányaihoz. (alak- és mondattan) GRADUS AD LIBRUM FERENCZI - MONOSTORI Varga Barnabás Latin gyakorlókönyv a Ferenczi - Monostori Latin nyelvkönyv olvasmányaihoz (alak- és mondattan) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

LATIN NYELV. Erkel Ferenc Gimnázium 2016

LATIN NYELV. Erkel Ferenc Gimnázium 2016 LATIN NYELV A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvénynek és NAT-nak az alapelve, amely az oktatás feladatát a nemzeti műveltség átadásában, az egyetemes kultúra közvetítésében,

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

LATIN NYELV. Választható második idegen nyelv 3+3+3+3 órában

LATIN NYELV. Választható második idegen nyelv 3+3+3+3 órában Helyi tanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára LATIN NYELV Választható második idegen nyelv 3+3+3+3 órában BEVEZETÉS A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvénynek és NAT-nak

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP Oktatási Hivatal A JELZETT IDŐPONTIG NEM NYILVÁNOS! Felbontható a versenyen: 2012. november 7-én, szerdán 14 órakor! A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 11. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 11. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Latin

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

esperas Commune unius Martyris

esperas Commune unius Martyris esperas Commune unius Martyris Commune unius Martyris Egy vértanú közös zsolozsmája VESPERÁS 1. Bevezetés (latinul) (keresztet vetünk!) Pap: Deus, in adju-to-rium meum in-ten-de. (Caesare de Zachariis,

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Összeállította: Gattyán Éva munkaközösség-vezető Mezőkövesd, 2017. február 10. 9. évfolyam nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi?

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? Hányadik? Hányad? : 1.) Határozott számnév a) Tőszámnév

Részletesebben

Bevezetés az ógörög nyelvbe

Bevezetés az ógörög nyelvbe Bevezetés az ógörög nyelvbe ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Bolonyai Gábor Forró Orsolya Kulin Veronika Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium tagjai: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

Német nyelv. középhaladóknak

Német nyelv. középhaladóknak Német nyelv középhaladóknak Próbalecke Bevezetés Az ELO Német nyelv középhaladóknak tananyagát azoknak ajánljuk, akik a Német nyelv kezdőknek tananyagot már elsajátították, továbbá mindazoknak, akik korábban

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

A morfológia funkciói. megkülönbözteti a lexémák nyelvtani alakjait :

A morfológia funkciói. megkülönbözteti a lexémák nyelvtani alakjait : A morfológia funkciói Szavakat más szavakká alakít: lép léptet, lépeget..., barát barátság barátságos barátságosan... ez a deriváció (szóképzés) megkülönbözteti a lexémák nyelvtani alakjait : barát barátnak,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL HERMAN JÓZSEF Amikor felköszönt valakit az ember, az ünnepeltet saját házában, otthonában illik felkeresnie: ezért kalandozom ebben

Részletesebben

2

2 1 DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXIII. DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK Szerkesztette NAGY

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ 1051 Budapest, Dorottya u. 8., Tel: 118-6531 Fax: 118-6584 e-mail: oki@kih.c3.

Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ 1051 Budapest, Dorottya u. 8., Tel: 118-6531 Fax: 118-6584 e-mail: oki@kih.c3. T A N T E R V Latin tanterv a négyosztályos gimnázium számára 9-12 Kidolgozandó B víthet Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96SZALA9-12 változat alatt szerepl min

Részletesebben

LATIN ÖRÖKSÉGÜNK Az európai műveltség latin alapjai

LATIN ÖRÖKSÉGÜNK Az európai műveltség latin alapjai LATIN ÖRÖKSÉGÜNK Az európai műveltség latin alapjai A nyolc évfolyamos gimnázium tanulói a kerettanterv alapján a hetedik évfolyamon kezdik meg történelemtanulmányaikat. Ezért lehetőség nyílik egy olyan

Részletesebben

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle The Lion Sleeps Tonight By The Tokens You Tube links: http://www.youtube.com/watch?v=z0iw89l6afo http://www.youtube.com/watch?v=3tp7yjupkfg&feature=related Listen to the familiar song and separate the

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Tantárgy neve: Olasz nyelv 3. Tárgyfelelős: Szokoli Katalin Javasolt félév: 3. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

Japánóra 2016/2017 éves terv

Japánóra 2016/2017 éves terv Japánóra 2016/2017 éves terv - minden héten kisdolgozat az aktuális lecke szavaiból, kanjijaiból ( 小テスト ), téli és tavaszi szünet után féléves teszt ( 中間テスト ) - igény esetén külön programok (japán napok,

Részletesebben

VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR

VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR 1 VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR 2 HÍD SZÓTÁRAK Sorozatszerkesztõ: Temesi Viola 3 VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2006 4 Angol anyanyelvi lektor/ Native English editor

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 3. Tantárgy neptun kódja: MEIOK103SP Javasolt

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

ELŐSZÓ. Kedves Olvasó!

ELŐSZÓ. Kedves Olvasó! ELŐSZÓ Kedves Olvasó! A HUNGAROLINGUA című nyelvkönyvsorozat nyelvtani kötetét tartja kezében. A Gyakorlati magyar nyelvtan elsősorban azoknak a magyarul tanuló külföldieknek készült, akik a nyelvórákon

Részletesebben

LATIN NYELV I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KÉSZSÉGEK 1. Olvasás és beszédkészség. Hatályos 2016. december 31-éig.

LATIN NYELV I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KÉSZSÉGEK 1. Olvasás és beszédkészség. Hatályos 2016. december 31-éig. LATIN NYELV Az élő nyelvek tanulásakor megismerhető más kultúrák a latin esetében térbeli helyett időbeli eltérést mutatnak: saját európai és nemzeti múltunk jelentős kulturális értékeinek felfedezését.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Tanmenet. Osztály Heti óraszám Összes óraszám Tananyag. 9. 3 102+9 = 111 direkt 1. 10. 3 99 + 12 = 111 direkt 2 11-17. lecke

Tanmenet. Osztály Heti óraszám Összes óraszám Tananyag. 9. 3 102+9 = 111 direkt 1. 10. 3 99 + 12 = 111 direkt 2 11-17. lecke Tanmenet A direkt című tankönyv köteteihez készült tanmenet elsősorban a németet kezdő szinten tanuló középiskolások számára ajánljuk. Ezekben a csoportokban az első kötet tananyaga körülbelül egy tanév

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Lakos Dorottya: Hungarian for foreigners Magyar nyelvkönyv külföldieknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Lakos Dorottya: Hungarian for foreigners Magyar nyelvkönyv külföldieknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. Lakos Dorottya: Hungarian for foreigners Magyar nyelvkönyv külföldieknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. A kilencvenes évek megpezsdült tankönyvpiacán 1998-ban új darabbal bővült a magyar nyelvkönyvek

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. november 19. Témaválasztás házi dolgozatra Ismétlés: rendhagyó igék A mondat belső szerkezete Az óra céljai: Emlékeztető

Részletesebben

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok Máthé Gyuláné szaktanár Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok a z á lta lá nos iskola 7. osztá lya szá m á r a a tanuló neve ellenorzo dolgozatok_7.indd 1 2011.07.20. 15:20:14 Lektorálta: Dr. Goda Imre fõiskolai

Részletesebben