A 9. és 10. évfolyam anyaga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 9. és 10. évfolyam anyaga"

Átírás

1 A 9. és 10. évfolyam anyaga 1. Főnévragozás az öt decl. ragozása, az öt gen.-rag (a példák: terra, servus, ager, puer, oppidum, rex, urbs, orbis, mare, fructus, genu, res, dies) neutrum-szabály (a 2., 3. és 4. decl-t érinti: oppidum, mare, genu) a 3. decl csoportosítása: msh-s tövűek; gyengén (urbi et orbi) és erősen (mare) i-tövűek / szabályok egyes decl-k nemei: 1. decl-s masc.-ok, 2. decl-s us végződésű fem.-ok és neutr.-ok, 4. decl-s us végződésű fem.-ok különlegességek: deus/dea; filius/filia plur. dat-a és abl-a, illetve a domus, -ūs f ragozása vocativus és locativus minden szabálya, kivétele 2. Melléknevek és adverbiumok (határozószók) ragozása, fokozása a melléknevek csoportosítása: bonus 3; liber, -a, -um; sacer, sacra, sacrum; felix, felicis; illustris,- e; celeber, -bris, -bre típus melléknevek egyeztetése (poeta Romanus ), jelzős szerkezetek ragozása melléknevek fokozása, a közép- és felsőfokú melléknevek ragozása, kivételek (-er, -ilis, -dicus, -ficus, -volus végűek) rendhagyó fokozás (bonus 3, malus 3, magnus 3, parvus 3, multus 3) adverbiumok képzése, fokozása, rendhagyó adverbiumok 3. Számnevek és névmások tőszámnevek és sorszámnevek 1-től 100-ig unus 3; duo, duae, duo; tres, tria ragozása személyes névmások és ragozásuk (ego, tu, nos, vos, is-ea-id); a gen. obiectivus és gen. partitivus alakja és jelentése az első és második személyű névmásoknál; személyes névmás a cum elöljárószóval se / meus, tuus, suus, noster, vester, suus / hic, haec, hoc / ille, illa, illud / qui, quae, quod / idem, eadem, idem ragozása a kérdő névmások felismerése (quis, quid?) határozatlan névmások és ragozásuk (névmási gen. és dat. rag alius, alter, uterque, neuter, ullus, nullus, unus, solus, totus) 4. Elöljárószók két vers: praep-k abl-szal (absque, a, ab ), praep-k acc-val (ante, apud ); az acc-t és abl-t vonzó praep-k (in, sub ) 5. Igeragozás a négy coniugatio, szótári alakok (averbo) értelmezése; a három tő: imperf., perf., supinum igeragozás: a négy oldalas igeragozási táblázat első három oldala; a ragozott igealakok pontos felismerése, meghatározása; megadott paraméterek alapján hibátlan ragozás és az egyes alakok hozzávetőlegesen jó fordítása imperativusok rendhagyó igék ragozása impf.-ban: sum, esse fui; possum, posse, potui; fero, ferre, tuli, latum; volo, velle, volui a hat infinitivus képzése a négy participium képzése, jelentése (melléknévként és állapothatározóként) deponens igék meghatározása, gyakori deponens igék ismerete és ragozása; a négy semideponens ige (audeo, gaudeo, soleo, fido), hiányos igék (coepi, memini, odi) coniugatio periphrastica activa és passiva a félést kifejező igék (timeo, caveo) vonzata 6. Participiumos és infinitivusos szerkezetek az abl. abs. definíciója, fölismerése, fordítása; az egyidejűséget, illetve előidejűséget kifejező abl. abs (egy-egy példa!) az abl. abs. mancus (példakifejezések) a gerundium (példakifejezések) a gerundivumos szerkezet (példakifejezések) a supinum accusativusa és ablativusa (példakifejezések) participium coniunctum az acc. cum inf. és a nom. cum inf.: definíció, gyakori vezérigék és kifejezések; fölismerés, fordítás 7. Esettan gen. obiectivus, subiectivus, partitivus, pretii, qualitatis abl. rei efficientis, auctoris, limitationis, qualitatis, comparationis 8. Mondattan fordított jelzős szerkezet a coniunctivus használata főmondatban, és mellékmondatban (quaero, quid facias )

2 IGENEVES SZERKEZETEK Előfeltétel: a négy participium és hat infinitivus képzése / ismétlés, begyakorlás participiumos szerkezetek (5 db) ablativus absolutus (abl. abs.) abl. abs. mancus gerundium gerundivum supinum (sup.) / két fajta: acc. és abl. participium coniunctum (part. coni.) infinitivusok szerkezetek (2db) accusativus cum infinitivo (acc. cum inf.) nominativus cum infinitivo (nom. cum inf.) ABLATIVUS ABSOLUTUS 1) Tagjai: participium + főnév, mindkettő ablativusban. 2) Participium lehet: a) part. imperf. Act. (laudante / laudantibus) miközben b) part. perf. Pass. (laudato, laudata, laudato / laudatis) miután 3) Fordított jelzős szerkezet, mellékmondatot tömörít. Romulo regnante Roma parva erat az uralkodó Romulusszal Romulus uralkodásával miközben Romulus uralkodott Regibus expulsis Roma parva erat. az elűzött királyokkal a királyok elűzésével miután elűzték a királyokat 4) Elsősorban időhatározói mellékmondatot tömörít ( miközben/miután ). Ezen kívül lehet: a) okhatározói ( mivel ) c) megengedői ( bár ) b) eszközhatározói ( azáltal, hogy ) d) feltételes ( ha ) 5) Egyéb jellegzetes kifejezések: quo facto, quibus factis, quo dicto, quibus dictis ABLATIVUS ABSOLUTUS MANCUS 1. Két névszó ablativusban, participium nélkül. Nincs benne part., csak oda kell érteni a létige nem létező participiumát: miközben van. ego dux (létige part.-a) me duce (ti. van) miközben én vezér vagyok az én vezetésemmel 2. Jellegzetes példák: natura duce; Hannibale duce; Caesare imperatore; Cicerone consule; Antonio et Octaviano consulibus patre vivo; me puero; me inscio; nobis invitis GERUNDIUM 1. Gerundium: igéből képzett elvont -ás, -és végű főnév (küzd küzdés). Ragozható: csak sing. acc, gen, dat, abl. Nom. nincs! Nom. Acc. ad laudandum dicsérésre Gen. laudandi dicsérésnek a Dat. laudando dicsérésnek Abl. laudando dicséréssel 2. Néhány jellegzetes példa: Gen.: laudandi causa; laudandi gratia Dat.: utilis bibendo Abl.: docendo discimus

3 GERUNDIVUMOS SZERKEZET 1. Miből áll? Főnév + part. inst. Pass. (pl.: ad libros legendos) 2. Fordított jelzős szerkezet: ad libros legendos / szó szerint: az olvasandó könyvekhez / a könyvek olvasásához Másik példa: ad pericula capessenda Gerundium/gerundivum: artem discendi causa (gerundium) artis discendae causa (gerundivum) SUPINUM 1. Az ige negyedik alakja. Két esete van: acc. / célhatározói (már tanultuk!) laudatum abl. / tekintethatározói, abl. limitationis laudatu 2. Példa: legati vēnērunt pacem petitum; horribile dictu PARTICIPIUM CONCIUNCTUM Participium állapothatározói szerepben: pl. fame coacta vulpes ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO 1. A szerkezet tagjai: accusativus + infinitivus / vezérigétől függ Video patrem venire. vezérige accusativus infinitivus 2. Fordítás: Látom az atyát jönni Látom, hogy az atya jön. Vezérige marad, utána hogy kötőszó. Az accusativusból a mellékmondat alanya lesz, nom-ba kell áttenni. Az infinitivusból a mellékmondat állítmánya lesz, ragozni kell. 3. Lehetőségek: Video patrem venire. Video patrem venisse. Video patrem venturum esse. Látom, hogy az atya érkezik. Látom, hogy az atya megérkezett. Látom, hogy az atya meg fog érkezni. 4. Öt fajta vezérige után állhat acc. cum inf. a) agyi cselekvést kifejező aktív ige, pl.: gondolás, érzékelés, mondás, vélekedés, akarás, érzelem b) személytelen ige, pl.: constat, oportet, licet c) elvont főnév + létige, pl.: fama est, fas est d) neutrum melléknév + létige, pl.: pulchrum est, turpe est, notum est e) a semmi után is állhat; odaértendő: valaki gondolja vagy mondja pl. hosszabb függő beszéd NOMINATIVUS CUM INFINITIVO 1. A szerkezet tagjai: accusativus + infinitivus / vezérigétől függ Videtur pater venire. vezérige nominativus infinitivus 2. Fordítás: Látszik az atya jönni Látszik, hogy az atya jön. 3. Lehetőségek, példák. Videtur pater venisse. Videtur pater venturus esse. Videntur patres venturi esse. Stb. 4. Vezérige: agyi cselekvést kifejező passzív ige.

4 1. Reus se innocentem (esse) dixit. 2. Mater mihi promisit se venturam esse. 3. Miror te ad me nihil scripsisse. 4. Dux urbem deleri iubet. 5. Notum est Hungariam a Turcis deletam esse. 6. Matthias rex iustissimus fuisse traditur. 7. Animus immortalis esse dicitur. 8. Discipuli in schola manere iubentur. 9. Diligentes esse videmini. 10. Romam veniens visitabo te. 11. Te narrantem libenter audiemus. 12. Caelum spectantes Deum prope esse sentimus. 13. Nobis petentibus a Deo semper gratia datur. 14. Signo a Caesare dato equites ex castris eruperunt. 15. Crescente periculo crescunt vires. 16. Necessitate urgente omnia perferimus. 17. Quare parentibus insciis hunc librum emisti? 18. Ad discendum nati sumus. 19. Deliberando saepe perit occasio. 20. Homo naturā discendi cupidus est. 21. Divitiae non sunt necessariae ad beate vivendum. 22. Spes urbem capiendi milites excitavit. 23. In amicis eligendis diligentiā opus est. 24. Haec regio non est idonea agro colendo. 25. In theatrum imus ludos spectatum. 26. Milites missi sunt castra hostium exploratum. 27. Hoc facile est dictu. reus, -i m vádlott; innocens, -entis ártatlan promitto 3 megígér miror 1 csodálkozik notus 3 (nosco 3) ismert; Turcus 3 török trado 3 hagyományoz, tudósít, elbeszél maneo 2, mansi, mansum marad diligens, -entis szorgalmas, figyelmes visito 1 meglátogat libens, entis szíves, vidám, örvendező specto 1 szemlél; prope közel; sentio 4 érez, érzékel peto 3, kér; semper mindig; gratia, -ae f kegyelem erumpo 3, -rupi, -ruptum kitör periculum, -i n veszély necessitas, -atis szükség; urgo 3 szorít; perfero elvisel quare miért? emo 3 emi, emptum vesz delibero 1 töpreng; saepe gyakran; occasio alkalom cupidus 3 vágyakozó divitiae, -arum f gazdagság; necessarius 3 szükséges excito 1 serkent diligentia, -ae figyelmesség; opus est +abl szükség van regio, -ionis f terület; idoneus 3 alkalmas theatrum, -i n színház; eo 4 megy; ludus előadás exploro 1 kikémlel

5 ESETTAN Genitivus partitivus a részt (pars, partis f) kifejező gen. valakik közül valaki ; valamiből valamennyi omnium hominum sapientissimus a legbölcsebb ember (szó szerint: minden ember közül a legbölcsebb ) minor fratrum öccse, kisebb testvére (szó szerint: a testvérek közül a kisebb ) unus vestrum/nostrum egyikőtök, egyikünk (szó szerint: egy közületek, közülünk ) nihil humani semmi emberi (szó szerint: emberiből semennyi ) magna vis auri nagy mennyiségű arany (szó szerint: aranyból nagy mennyiség ) satis sapientiae elég bölcsesség (szó szerint: bölcsességből elegendő ) quid novi? mi újság? (szó szerint: az újból micsoda? ) nihil veri semmi igazság (szó szerint: az igazságból semmi ) Genitivus obiectivus/subiectivus a cselekvés tárgyát vagy alanyát kifejező gen. (a) obiectivus, tárgy jelölésére, amelyre a cselekvés irányul (valami iránti ) spes libertatis a szabadság reménye cupidus gloriae dicsőségvágyó (dicsőségre vágyó) amor sui maga iránti szeretet, önszeretet metus militum a katonáktól való félelem (b) subiectivus, a cselekvés alanyának jelölésére spes hominum az emberek reménye iudicium vulgi a köznép ítélete Memoriter Liviustól: complaratio sui patriaeque fletusque mulierum fregere tandem virum Genitivus pretii az értéket, árat kifejező gen. Az értékelés, becsülés, adás-vevés igéi után igen gyakori vonzat, különösen is a magni, pluris, plurimi, parvi, minoris, minimi, tanti, quanti, nihili genitivusok! (pluris ducere nagyra tart ; tanti non es annyit nem érsz ; nihili facere semmire sem tartani, quanti datur? mennyiért adatik? ) Genitivus qualitatis a tulajdonságot kifejező gen. poeta magni ingenii nagy tehetségű költő (szó szerint: nagy tehetség költője ) homo unius libri egykönyvű ember (szó szerint: egy könyv embere ) puer decem annorum tízéves fiú (szó szerint: tíz év fiúja ) ager magni pretii nagy értékű föld (szó szerint: nagy érték földje ) Ablativus auctoris/rei efficientis szenvedő szerkezet mellett a cselekvő személyt vagy dolgot kifejező abl. Az abl. rei efficientis (dolog) puszta ablativusban, míg az abl. auctoris (személy) a, ab praepositióval áll! Alexander a matre admonebatur Nagy Sándort anyja figyelmeztette Roma a Romulo condita est Rómát Romulus alapította fame coactus éhségtől űzve sapientia regitur mundus a világot a bölcsesség irányítja Ablativus qualitatis a tulajdonságot kifejező abl. Caesar nigris oculis fuit Caesar sötét szemű volt homo aequo animo higgadt (szó szerint: egyenletes lelkű ) ember beati mundo corde boldogok a tiszta szívűek mulier magno natu idősebb asszony puer humili statura alacsony termetű ember Ablativus comparationis középfokú melléknév mellett az összehasonlítást kifejező abl. (valaminél ) monumentum aere perennius bronzszobornál tartósabb emlékmű utilius sale sónál hasznosabb Ablativus mensurae a különbség mértékét kifejező abl. (mennyivel?) multo maior sokkal nagyobb paulo ante kevéssel előbb eo magis annál inkább Ablativus limitationis tekintethatározói abl. (valami tekintetében) insignis pietate vir kegyességben kiváló férfi maior natu születésére nézve nagyobb (=idősebb) mente captus értelmére nézve elragadott (=őrült)

CAIUS IULIUS CAESAR Kr. e. 100 44

CAIUS IULIUS CAESAR Kr. e. 100 44 CAIUS IULIUS CAESAR Kr. e. 100 44 Alea iacta est. Veni, vidi,vici. Libenter homines id, qoud volunt, credunt. Rerum omnium magister usus. 45 Az ókori Róma történelmének egyik legnagyobb alakja. Egyaránt

Részletesebben

Hány eset van a magyarban?*

Hány eset van a magyarban?* C. Vladár Zsuzsa: Hány eset van a magyarban? 281 Hány eset van a magyarban?* Egy XVII. századi kritériumrendszer 1. B e v e z e t é s. A magyar nyelv leírásának egyik legvitatottabb fejezete a névragozási

Részletesebben

INTROITUS: MIRE JÓ A LATIN? MIRE JÓ EZ A KÖNYV?

INTROITUS: MIRE JÓ A LATIN? MIRE JÓ EZ A KÖNYV? INTROITUS: MIRE JÓ A LATIN? MIRE JÓ EZ A KÖNYV? Num discendum Latine? Tanuljon a gyermekem latinul? Ez legyen számára az első idegen nyelv? Nem lenne ésszerűbb, ha érvényesülése érdekében az angollal kezdené?

Részletesebben

Expositio totius mundi et gentium egy késő antik gazdaságföldrajzi forrás

Expositio totius mundi et gentium egy késő antik gazdaságföldrajzi forrás Expositio totius mundi et gentium egy késő antik gazdaságföldrajzi forrás Grüll Tibor Az egész világ és a nemzetek leírása kissé fellengzős cím egy olyan nyúlfarknyi értekezés számára, amely sem nyelvileg,

Részletesebben

Az Esztergomi benedikcionále zsolozsmalekcionáriuma

Az Esztergomi benedikcionále zsolozsmalekcionáriuma Magyar Egyházzene XXI (2013/2014) 377 390 Déri Balázs Az Esztergomi benedikcionále zsolozsmalekcionáriuma I. A kora Árpád-kori, sőt minden bizonnyal a Szent István-kori magyarországi latin liturgia és

Részletesebben

Kálvin János. Magyarázat János apostol első leveléhez

Kálvin János. Magyarázat János apostol első leveléhez Kálvin János Magyarázat János apostol első leveléhez 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. fejezet...3 1Jn1:1-2...3 1Jn1:3-7...5 1Jn1:8-10...9 2. fejezet...11 1Jn2:1-2...11 1Jn2:3-6...13 1Jn2:7-11...15 1Jn2:12-14...17

Részletesebben

Szófajtan és morfológia

Szófajtan és morfológia Csernicskó István Karmacsi Zoltán Szófajtan és morfológia Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ACCESSUS AD JANUM. A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében

ACCESSUS AD JANUM. A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében ACCESSUS AD JANUM A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében JANKOVITS LÁSZLÓ ACCESSUS AD JANUM A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében BALASSI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM

Részletesebben

TARTALOM. XVI. Benedek pápa: A végtelen szépség forrása (Fordította: Vertse Márta)... 071

TARTALOM. XVI. Benedek pápa: A végtelen szépség forrása (Fordította: Vertse Márta)... 071 TARTALOM ELÔSZÓ........................................... 002 TANULMÁNYOK TÖRÖK LÁSZLÓ: A Miatyánk a keresztények menórája............. 003 ANSELM GRÜN: Miatyánk: Istenben megtalálom valódi önmagamat....

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK BARTOLOMEO FONZIO TADEUS VEL DE LOCIS PERSIANIS CÍMŰ MŰVÉNEK SZÖVEG- TÖRTÉNETÉHEZ 1

MEGJEGYZÉSEK BARTOLOMEO FONZIO TADEUS VEL DE LOCIS PERSIANIS CÍMŰ MŰVÉNEK SZÖVEG- TÖRTÉNETÉHEZ 1 MEGJEGYZÉSEK BARTOLOMEO FONZIO TADEUS VEL DE LOCIS PERSIANIS CÍMŰ MŰVÉNEK SZÖVEG- TÖRTÉNETÉHEZ 1 TAKÁCS LÁSZLÓ Amikor Bartolomeo Fonzio 2 (Bartholomaeus Fontius) engedett Taddeo Ugoleto kérésének, és 1489-ben

Részletesebben

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ DR. SALGA ATTILA, ESZPERANTO,, IRASBELI VIZSGA ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐ FOKON (ORIGÓ VIZSGARENDSZER) DEBRECEN 2014 ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ A jó teljesítmény

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

JOHN DONNE. 1 Hóseás 3:5 2 Hóseás 2:5-9, Ézsaiás 45:5sk

JOHN DONNE. 1 Hóseás 3:5 2 Hóseás 2:5-9, Ézsaiás 45:5sk JOHN DONNE MERT AZ IZRÁEL GYERMEKEI IS SOK NAPIG MARADNAK KIRÁLY NÉLKÜL, FEJEDELEM NÉLKÜL, ÁLDOZAT NÉLKÜL, SZOBORKÉP NÉLKÜL, EFÓD NÉLKÜL ÉS THERÁFOK NÉLKÜL. Hóseás 3:4 Kozmográfusok mondják, hogy nincs

Részletesebben

A BIZÁNCI HATÁS EGYES KÉRDÉSEI A KÖZÉPKORI MAGYAR HÁZASSÁGI JOGBAN. KOMÁROMI LÁSZLÓ egyetemi adjunktus

A BIZÁNCI HATÁS EGYES KÉRDÉSEI A KÖZÉPKORI MAGYAR HÁZASSÁGI JOGBAN. KOMÁROMI LÁSZLÓ egyetemi adjunktus Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 159 170. A BIZÁNCI HATÁS EGYES KÉRDÉSEI A KÖZÉPKORI MAGYAR HÁZASSÁGI JOGBAN egyetemi adjunktus Középkori jogunk történetének izgalmas, ám kevéssé kutatott kérdései

Részletesebben

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Meddig áltatjuk még magunkat? Meddig teszünk még úgy, mintha minden rendben volna, amikor semmi sincsen rendben? Meddig tudjuk még elkerülni,

Részletesebben

10. Középkori teológiai szótár

10. Középkori teológiai szótár 10. Középkori teológiai szótár A középkori teológiát többek között az jellemzi, amint az a korábbi fejezetek során kiderülhetett, hogy problémáit sajátos fogalmi, illetve nyelvi eszközökkel tárgyalja.

Részletesebben

Csepregi Zoltán A VÁRADI VITA 1544-BEN

Csepregi Zoltán A VÁRADI VITA 1544-BEN Csepregi Zoltán A VÁRADI VITA 1544-BEN Az 1540-es években, úgy tűnik, a korábbiakhoz képest ugrásszerűen megnőtt a reformáció eszméit hirdető prédikátorok száma a magyar nyelvterületen. 1 1543 nyarán a

Részletesebben

Egyeztetési vizsgálódás 20. századi drámákban 1

Egyeztetési vizsgálódás 20. századi drámákban 1 172 Horváth László 2. The second part of the paper is devoted to a linguistically-oriented study of geographical names of those three counties. The immigration of Germans to Hungary resulted in their having

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

II. JAJ A VILÁGNAK A BOTRÁNKOZÁSOK MIATT! Máté 18:7

II. JAJ A VILÁGNAK A BOTRÁNKOZÁSOK MIATT! Máté 18:7 JOHN DONNE: II. JAJ A VILÁGNAK A BOTRÁNKOZÁSOK MIATT! Máté 18:7 Az első szónál, vae, láttuk, hogy mint vox dolentis, mint gyászoló és sirató hang ah-hal i párosul; Isten ítéletei akarata ellenére jönnek,

Részletesebben

Csonka Csilla: Az irányhármasság és a magyar mint idegen nyelv Grammatika, irányhármasság

Csonka Csilla: Az irányhármasság és a magyar mint idegen nyelv Grammatika, irányhármasság Csonka Csilla: Az irányhármasság és a magyar mint idegen nyelv Grammatika, irányhármasság A magyar nyelv irányhármasságáról általában A magyar nyelv tipológiai jellemzıi között (magánhangzó-harmónia, elsı

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

Aquinói Szent Tamás. A világ örökkévalósága

Aquinói Szent Tamás. A világ örökkévalósága Aquinói Szent Tamás A világ örökkévalósága A katolikus hittel összhangban feltételezvén, hogy a világ időbeli fennállásának volt kezdete, egyesek fölvetették azt a problémát, hogy vajon létezhetett volna-e

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Hatalom és kultúra Power and Culture

Hatalom és kultúra Power and Culture Hatalom és kultúra Power and Culture Plenáris előadások & Kerekasztal vitaindítók Plenary Sessions & Round-Table introductions Jyväskylä 2002 V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus

Részletesebben

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében 436 Boronkai Dóra Horváth László 2002. Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája. Magyar Nyelv 98: 265 82. Horváth László 2004. Két Halotti beszéd az etimológia tükrében. Előadás. MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Tóth Tihamér: A jellemes ifjú Dohányzol?

Tóth Tihamér: A jellemes ifjú Dohányzol? PPEK 450 Tóth Tihamér: A jellemes ifjú Dohányzol? Tóth Tihamér A jellemes ifjú Dohányzol? Tóth Tihamér Összegyűjtött munkái III. kötet mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben