Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetőről és temetkezési rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetőről és temetkezési rendjéről"

Átírás

1 Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetőről és temetkezési rendjéről (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)és a 15/2012 (VI.07.) Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben szereplő évi díjakat megállapító 22/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelettel) Hajdúszoboszló város Önkormányzata az évi LXV. tv; az évi XLIII. tv; a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján, figyelemmel az évi CLIV. tv-re és a 34/1999. (IX.24.) BM-EÜM-IM együttes rendeletekre az alábbi rendeletet alkotja. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet - hatálya a Nádudvari útfél Csepűs sor és a zártkertek által bezárt városi köztemetőre és a lezárt felekezeti temetőkre, valamint az ezek fenntartásával és temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre. - személyi hatálya kiterjed minden olyan jogi és természetes személyre, aki a rendeletben foglalt feladatokat végzi, a feladat végzése során a rendeletben megjelölt szervezetekkel jogviszonyt létesít, illetve a rendelet előírásait megszegi (2) A köztemető a Nádudvari útfélen lévő 143; 146/1 és a 146/3 hrsz-ú földrészlet. (3) Temetési korlátozás vonatkozik a temető Csepűs sor és Sólyom utca vonalában a lakóépületektől 50 m-es távolságon belüli része. /ÁRT szerint./ E területen temetési hely nem jelölhető ki, temetés, rátemetés nem folytatható. 2. (1) Hajdúszoboszló város Közigazgatási területén a köztemető létesítése, fejlesztése, bővítése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának feladata. (2) Az Önkormányzat a köztemető működtetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 4.) útján gondoskodik. 3. (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a (2) bekezdésben foglaltak kivételével temetőben szabad.

2 2 (2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel egyidejű igazolása mellett ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. (3) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. (4) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk ának b.) pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie. II. TEMETÉSI HELYEK A./ SÍRTÁBLÁK 4. (1) A köztemetőt római számmal megjelölt sírtáblákra, ezen belül betűvel /A,B,C stb./ megjelölt sírhelysorokra és a sírhelysorokat arab számmal megjelölt sírhelyekre /sírbolthelyekre/ kell felosztani. A sírtáblák kialakítását, a sírhelyek /sírbolthelyek/ beosztását, számozását, azok elhelyezését a köztemető üzemeltetője állapítja meg. A fenntartó által jóváhagyott parcellázási terv alapján. (2) A sírtáblák önmagukban véve olyan külön temetőrészek, amelyek lezárásuktól számított 25 év elteltével - felszámolás útján is - újból igénybe vehetők. (3) A köztemető területén kialakított sírtáblák közül külön ki kell jelölni: - a./ a sorba temetésre szolgáló egyes sírhelyeket - b./ iker sírhelyeket - c./ kopjafejfás, csónakfejfás sírhelyeket - d./ gyermeksírhelyeket - e./ sírbolthelyeket - f./ urnasírhelyeket - g./ urnafülkéket - h./ díszsírhelyeket - i./ szórótáblát - j./ hant nélküli kopjafás, csónakfejfás sírhelyeket

3 3 B./ SÍRHELYEK 5. (1) Köztemetőben kialakítható sírhelyek megoszlása a következő: a./ egyes sírhelyek b./ kettős sírhelyek c./ gyermeksírhelyek d./ sírbolthelyek e./ urnasírhelyek f./ urnafülkék g./ díszsírhelyek (2) Az (1) bekezdés a./ -g./ pontjában felsorolt sírhelyek, illetve sírbolthelyek a 4. -ban részletezett, utakkal körülhatárolt sírtáblákon alakíthatók ki, az alábbi távolságok és mélységi előírások szerint: a./ felnőtt egyes sírhelyek hossza 2,1 m szélessége 0,9 m mélysége 2,0m rátem. esetén 2,40 m sírok egymástól való távolsága b./ felnőtt iker sírhelyek hossza szélessége mélysége sírok egymástól való távolsága sírhelysorok egymástól való távolsága: c./ gyermeksírhelyek hossza szélessége mélysége sírok egymástól való távolsága sírhelysorok egymástól való távolsága: d./ urnasírhelyek hossza szélessége mélysége sírok egymástól való távolsága sírhelysorok egymástól való távolsága: 2,1 m 1,9 m 2,0 m 1,3 m 0,6 m 1,6 m 0,8 m 0,6 m 1,0 m (3) Sírhelyeket sírbolthelyek kivételével csak lebomló anyaggal szabad kibélelni. (4) A sírhelyeket előre váltani nem lehet, kivéve a sírbolthelyeket, urnafülkéket. Ez esetben a használati idő a vásárláskor kezdődik.

4 4 (5) A nyugvási idő leteltét követően, meg nem váltott sírhelyeket az üzemeltető kiüríti és megfelelően hasznosítja. (6) A sírhelyek vonatkozásában a sorba temetés kötelező! C./ SÍREMLÉKEK 6. (1) A síremlék, sírkeret, emlékoszlop (kivéve a kopjafejfa és csónakfejfa) tervét (vázlattervét) (1:50 méretarányban) az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni. A sírhant, síremlék, sírkeret, emlékoszlop sem terjeszkedhet túl az 5. (2) bek.-ben meghatározott sírhelyméreteknél. (2) Az előre megváltott temetési hely használati jogát (sírbolthely, urnafülke) a rendelkezni jogosult csak az üzemeltetőnek adhatja vissza a használati idő arányos részével csökkentett vételárért. D./ SÍRBOLTOK 7. (1) Sírboltot részletes terv és építési engedély alapján a köztemető üzemeltetőjének hozzájárulásával lehet létesíteni. Sírbolt a föld alá, a fedőlapnak a földfelületén látható max. 0,5 m magasságú kiképzésével, díszítésével, síremlékek vagy fejkő elhelyezésével építhető. (2) A sírboltok földalatti és belső méretei a következők lehetnek: a./ kétszemélyes mélysége belső hossza belső szélessége b./ kétszemélyes süllyesztett mélység belső hossza belső szélessége c./ három-négyszemélyes iker süllyesztett mélysége belső hossza belső szélessége 1,9 m 2,1 m 1,8 m 2,4 m 2,1 m 2,4 m 2,1 m 1,8 m A sírbolthelyek méretei - a., és c., 2,50 x 2,20 m

5 5 - b., 2,50 x 1,60 m A sírboltok közötti távolság 1,20 m (3) A sírbolt még részeiben sem terjeszkedhet túl a (2) bek.-ben foglalt méreteken. (4) A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt tetejét legalább 300 kg/m2 hasznos terheléssel kell számítani, illetve a fedőlapot ilyen teherbírásnak megfelelően kell készíteni és légmentesen le kell zárni. E./ DÍSZSÍROK 8. (1) A díszsírhelyek a temető rendezési tervében a Köztemető központi helyén fenntartott sírhelyek, amelyeket a Város Önkormányzata adományoz térítésmentesen olyan elhunytak számára, akik a haza, a közösség, a város érdekében kimagasló és maradandó érdemeket szereztek. A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartói kötelesek gondoskodni. (2) Örökös hiányában a síremlékek gondozásáról a Polgármesteri Hivatal megbízására és költségére az üzemeltető gondoskodik. F./ URNAFÜLKÉK, URNASÍRHELYEK 9. (1) Hamvat tartalmazó szelencék (urnák) elhelyezésére a Köztemetőben üregesen kialakított urnafülkék szolgálnak. (2) Hamvakat tartalmazó szelencék (urnák) földbe külön történő elhelyezésére kialakított sírtábla szolgál, amelyben a sorba temetés kötelező. III. A KÖZTEMETŐ NYITVA TARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÉS RENDJE 10. (1) A Köztemető nyitva tartási rendje a következő: nyári időszámítás idején óráig téli időszámítás idején óráig

6 6 (2) Az üzemeltető a temetéssel, a temetővel kapcsolatos ügyek intézésére ügyfélfogadást tart munkanapokon H - K - Sz - Cs Pénteken óráig óráig. (3) A temetések időpontját az üzemeltető az ügyfélfogadási idővel azonos tartamon belül határozza meg, az eltemettető igényének figyelembe vételével. (4) A köztemetőben végezni kívánt minden munkát a megkezdése előtt be kell jelenti az üzemeltetőnek. A rendelkezni jogosult által végzett sír és sírhant ápolást, virágültetést, nem kell bejelenteni. (5) A köztemetőben munkát végezni csak a nyitvatartási időben lehet. Nem végezhető zavaró zajhatású munka október 29 november 02. között, valamint temetések közelében a szertartás (sírhoz menetel, búcsúztatás, hantolás, részvétnyilvánítás) idején. (6) Az építési munka úgy végezhető, hogy az nem zavarhatja a hely méltóságát, nem rongálhatja a szomszédos sírhantot - síremléket, a közcélú területek pedig csak a legszükségesebb ideig vehetők igénybe. (7) A köztemető üzemeltetőjének engedélye nélkül járművel a temetőbe behajtani tilos. (8) A síremlék állítását, sírbolthely építését, a temetőben való áruszállítást (az igényelt területre, időtartamra) a temető üzemeltetője csak térítés ellenében engedélyezi. (9) A behajtási engedéllyel rendelkezőkön (mozgáskorlátozottak) kívül a temetőbe behajtó gépjárművek vezetői csak a rendelet mellékletében meghatározott térítési díj ellenében közlekedhetnek. A behajtási engedélyt orvosi igazolás ellenében a temető üzemeltetője térítésmentesen adja ki. Engedéllyel nem rendelkező járművek szombat és vasárnap kivételével csak óra után hajthatnak be a temető területére. 11. (1) A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos előírások betartásáról és a látogatók tájékoztatásáról (kivonatolt tájékoztató kifüggesztéséről) a Köztemető üzemeltetője gondoskodik. Köteles továbbá a Köztemetőről térképet (vázrajzot) készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetnie, hogy mely sírtáblák, sírok, sírhelyek, urnafülkék teltek be, vagy más célra (pl.: urnapótló) vannak fenntartva, illetve mely területek szabadok..

7 7 (2) A köztemető őrzéséről a temető üzemeltetője köteles gondoskodni, temetőőr beállításával. (3) A köztemetőben maradandóan elhelyezett tárgyakat csak indokolt esetben és a köztemető üzemeltetőjének hozzájárulásával lehet bárkinek elszállítani. A síremlékekre és sírok díszítésére, gondozására szolgáló személyi tulajdonban lévő tárgyakért (virágokért, koszorúért stb.) az üzemeltető felelősséget nem vállal. 12. Sírok, sírboltok, urnafülkék és közvetlen környezetének gondozása állagmegóvás, díszítés, növényzet ültetése a rendelkezésre jogosult kötelessége. 13. (1) A köztemetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy órával és a tűzrendészeti előírások betartásával szabad. Tilos továbbá a temetőben minden olyan tevékenység, amely veszélyezteti a sírok és tartozékaik, valamint az egyéb felszerelési tárgyak állagát. Állatot bevinni a temetőbe szigorúan tilos, kivétel az üzemeltető őrzésvédelmet biztosító kutyája. (2) A temető helyi méltóságát sértő magatartást (hangoskodás, rádiózás és egyéb megbotránkoztató tevékenység) tanúsítani tilos. Mindenki köteles betartani az üzemeltető megbízottjának (gondnok, temetőőr) a meg nem engedett tevékenység megszüntetésére irányuló felhívását. (3) A köztemető üzemeltetője a temető területéről a hulladékot hetente rendszeresen, ill. szükség szerint, köteles elszállítani. A temetőt látogatók kötelesek az ott tartózkodás során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág és koszorú, valamint a sírgondozás kapcsán keletkezett hulladék) a szemétgyűjtőben elhelyezni. (4) A sírok, sírboltok melletti területrészen pihenőpad elhelyezését, díszfa, fa, cserje ültetését, kivágását az üzemeltető csak akkor engedélyezheti, ha az mások érdekét nem sérti. IV. TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TEMETÉS RENDJE 14. (1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az

8 8 urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. (2) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető köteles gondoskodni. Kizárólagos hatáskörébe tartozik a temetőn belüli részszolgáltatások (ravatalozás, sírásás, hűtés, belső halottszállítás, exhumálás, sírhelyügyintézés, közköltségen történő temetés) teljes körű ellátása. Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók az e rendelet mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temető üzemeltetője részére. Az engedéllyel rendelkező temetési vállalkozóknak az e rendelet mellékletében nem szabályozott temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért, a temető üzemeltetője által megállapított külön díjat kell fizetniük. (3) A temetkezési szolgáltatást végzőknek temetés megrendelésenként a rendelet mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni. 15. (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. (2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja megállapítani, akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a halott nem temethető el. 16. (1) A felravatalozott koporsót az eltemettető kívánságára a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. (2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek. 17. Az üzemeltető köteles a jogszabályok által előírt de a működéshez szükséges tartalmú nyilvántartásokat vezetni és a temető (temetőrész) felszámolásáig megőrizni.

9 9 18. (1) Kiföldelés, exhumálás esetén a sírra állított síremléket a rendelkezésre jogosult személy tartozik elszállítani vagy új síron felállítani. (2) Amennyiben több halott exhumálása egyszerre történik és az igazolt hozzátartozók által megrendelt exhumálások során visszamaradó síremlékek felállításra nem kerülnek, a visszamaradó síremlékekkel a hozzátartozók rendelkeznek. (3) A nyugvási időn belül történő exhumálás után a temetési hellyel rendelkező az e rendeletben foglaltaknak megfelelően rendelkezhet. (4) A fel nem használt temetési helyet az üzemeltető a nyugvási idővel arányos használati díjért megváltja. 19. (1) Amennyiben a temetési hely nyugvási ideje lejárt, és az újraváltásról felhívás ellenére három éven belül nem gondoskodtak, úgy az üzemeltető a temetési helyet felszámolja és az e rendeletben foglaltak szerint újra hasznosítja. (2) Amennyiben a felszámolásra kerülő temetési helyen lévő síremlékkel a rendelkezni jogosult ugyanezen időn belül nem intézkedik, azok az üzemeltetőt illetik térítésmentesen. VEGYES RENDELKEZÉSEK A jelen önkormányzati rendeletben nem szabályozott tevékenységek is csak az évi XLIII. tv.; a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, az 1997.évi CLIV. tv. és a 34/1999.(IX.24.) BM-EÜM-IM együttes rendelet előírásainak megfelelően végezhetők. 22. (1) Jelen rendelet november 01-én lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 15/1994. (XI.10.) önkormányzati rendelet. (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) irányelvnek megfelelést szolgálja. 1 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 2) pontja, tól.

10 10 Hajdúszoboszló, Dr. Sóvágó László polgármester Dr. Vincze Ferenc jegyző 1. sz. melléklet 2 ssz. Temetési hely megnevezése évi nettó díj Ft évi nettó díj Ft Index 2012/2011 I. Temetési helyek koporsós temetéshez, 25 év nyugvási idővel 1 I.-től XXI. tábláig és XXVI. tábla 1/a Út melletti sírhelyek 1 személyes ,040 -koporsós (nyugvást hoszabbít) ,040 hoszabbít) ,040 2 személyes ,040 -koporsós (nyugvást hoszabbít) ,040 hoszabbít) ,040 1/b Útmelletti második és harmadik sírhely 1 személyes ,040 -koporsós (nyugvást hoszabbít) ,040 hoszabbít) ,040 2 személyes ,040 2 Módosította a 22/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet. Hatályos január 1-jétől.

11 11 -koporsós (nyugvást hoszabbít) ,040 hoszabbít) ,040 1/c A tábla többi helyein 1 személyes ,040 -koporsós (nyugvást hoszabbít) ,040 hoszabbít) ,040 2 személyes ,040 -koporsós (nyugvást hoszabbít) ,040 hoszabbít) ,040 1/d Gyermek sírhely 10 éves korig, bármely táblában a teljes ár %-ában ,000 1/e Kiemelt sírhely 50 év nyugvási idővel a ravatalozó soron és a XXII. táblában csak egyszemélyes ,000 -koporsós (nyugvást hoszabbít) ,040 hoszabbít) , évi ssz. Temetési hely megnevezése nettó díj Ft 2 XXIV. Parktemető tábla Csak egyszemélyes, a díj a sírjel alapot és a teljes tábla gondozását is tartalmazza ,040 hoszabbít) ,040 3 XXV. Kopjafás tábla A díj tartalmazza a tábla teljes területének gondozását is. - -egyszemélyes ,040 -kétszemélyes ,040 hoszabbít) ,040 -

12 12 II. Temetési helyek hamvasztás utáni temetéshez 25 év nyugvási idővel 1 III. IV. és XXII. táblában urnafalba ,040 2 Urnasírbolt a XXIII. táblában ,040 3 Urnasír a XXIII. táblában ,040 III. Sirbolthelyek a VIII.; IX.; X.; XXII. és XXVII. táblában 75 év nyugvási idővel 1 Út melletti 1/a Egyoldali koporsó elhelyezéssel ,040 1/b Kétoldali koporsó elhelyezéssel ,040 Meglévő sírboltba férőhelyen felüli 1/c Koporsós temetés esetén ,040 1/d Urnás temetés esetén ,040 2 A tábla egyéb helyein 2/a Egyoldali koporsó elhelyezéssel ,040 2/b Kétoldali koporsó elhelyezéssel ,040 Meglévő sírboltba férőhelyen felüli 2/c Koporsós temetés esetén ,040 2/d Urnás temetés esetén ,040 IV. ssz. Újraváltási díj A mindenkor érvényes temetési hely díja, plusz az egyszeri temetőfenntartási díj. Temetőhasználat megnevezése évi nettó díj FT V. Temetőhasználati díjak 1 Ravatalozó használati díj ,040 2 Boncterem használati díja ,040 3 Halott hűtés-tárolás naponta ,042 4 Temetőfenntartási díj temetésenként , Síremlék állításához igényelt terület használati díja Ft/m2/nap ,044 Temetőfenntartási hozzájárulás a kivitelező részéről -síremlék-sírbolt javítása, tisztítása ,041 -síremlék építésénél Ft/síremlék ,041 -sírbolt építésénél Ft/sírbolt ,040 Területbérleti díj táblán kívül, sírkövesenként max. 15 m2.

13 13-15 napra , napra ,040 8 Eseti behajtási engedélyek 9 -személykocsi ,048 -személykocsi utánfutóval illetve kisteherautó 3,5 to-ig ,053 -teherautó ,050 Rendszeres behajtási engedélyek 3,5 to-ig -virágárusok Ft/naptári negyedév , sírkövesek Ft/hónap ,

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 8/2007.(III. 1.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 8/2007.(III. 1.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 8/2007.(III. 1.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Petőfibánya Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések 10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésének-,

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete A TEMETŐRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (egységes szerkezetben) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a

Részletesebben

20/2004. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzata rendelete. a temetők és a temetkezés rendjéről

20/2004. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzata rendelete. a temetők és a temetkezés rendjéről 20/2004. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzata rendelete a temetők és a temetkezés rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.), 5/2012.(II.8.), 34/2010.(XII.20.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról

Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Tiszasüly Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.

Részletesebben

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 30.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.30.) rendelettel) Felsőpakony

Részletesebben

Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2007.(XII.28.), a 19/2009. (IX.30.), a 24/2009.

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (VI. 26.) KT. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel.

(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel. Inárcs Nagyközségi 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VIII. 30) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről (Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(IX.16.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről. Általános rendelkezések

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(IX.16.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről. Általános rendelkezések NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(IX.16.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 3/2010. (III.23.) sz. rendelettel módosított 15/2007. (XII.20.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Pilisszentlászló Község Önkormányzata

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e A temetőről és a temetkezés rendjéről 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 16.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete. Általános rendelkezések

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete. Általános rendelkezések Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben