E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19 -I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19 -I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 245-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) munkájáról ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke Kaiser Gábor, az intézmény igazgatója AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Főosztály szociális referense Kaiser Gábor, az intézmény igazgatója MEGTÁRGYALTA: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézmény legutóbbi közgyűlési beszámolóját a fogyatékkal élőket ellátó megyei fenntartású szociális intézmények együttes beszámolója keretében - a testület a június 15-i ülésén tárgyalta. A beszámolót a közgyűlés a 84/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatával fogadta el. Az intézmény feladatellátásának összefoglalását és az elmúlt időszak fontosabb eredményeit jelen előterjesztés, az intézmény vezetőjének részletes beszámolóját a melléklet tartalmazza. Az intézmény alaptevékenysége: Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás - súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, 18 éven felüli, nem tanköteles korú személyek ápolása, gondozása, akiknek képzésére, foglalkoztatására és gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség; - az ellátottak fogyatékosságának megfelelő képességfejlesztés, terápiás vagy munka jellegű foglalkoztatás; - az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása. Általános jellemzés, szakmai munka: Az intézmény integrált lakókörnyezetben, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető helyen, Mozsgó központjában található. Az egykori Biedermann kastélyban és a hozzá tartozó lakásokban kialakított intézmény 134 férőhelyen fogadja az ellátást igénylőket. Az intézmény lakóinak döntő része a kastélyépületben, az intézménymodernizációnak köszönhetően 1-4 ágyas szobákban nyert elhelyezést ban készült el a dolgozói ebédlő helyén kialakított új 12 fős lakóegység, ami lehetőséget teremtett a zsúfoltság enyhítésére és az 5-6 ágyas szobák megszüntetésére. Az intézmény külső és belső környezete rendezett, inger gazdag, de a külső homlokzat felújításra szorul. Az akadálymentesség biztosítására az elmúlt időszakban lépcsőn járó berendezést, rámpákat, korlátokat, járdákat alakítottak ki. Az elmúlt két évben megtörtént a vizes blokkok felújítása, és befejeződött a szobákban a burkolatok cseréje. Az intézmény az ellátottak képzését, fejlesztését órarendszerű, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében biztosítja. A foglalkozásokon az önkiszolgálás fejlesztése, a kommunikációs készségfejlesztés, illetve a lakókörnyezetbe való integrációhoz szükséges készségek, ismeretek kialakítása és fejlesztése szerepel. Munkajellegű foglalkoztatási formák: - A Fővárosi Kézműipari Kht célszervezettel szerződéses munkaviszonyban napi 4 órában 37 fő vesz részt fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban (tollfosztás, szivacsdarabolás, drótmentés, szőnyegszövés). A további fejlődés érdekében jelenleg folyamatban van a napi 6 órás munkaidő bevezetése, és a létszám 41 főre való emelése. - Házkörüli munkák: kisegítő tevékenységek az intézmény karbantartásában, parkgondozás.

3 3 - Alapítványi közreműködéssel, külső környezetvédelmi vállalkozás bevonásával szelektív hulladékgyűjtés az egész község területére kiterjesztve, heti rendszerességgel. Azok a lakók végzik, akik kiszorultak a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásból. Szabadidős tevékenységek: - Kulturális tevékenységek: - kézműves műhelyben való foglalkozások, irodalmi szakkör, tánc, zene, dráma szakkör. - Kirándulások, üdültetések, ünnepségek, rendezvények intézményen belül és kívül. - Sporttevékenység: az intézményben kialakított sportpályán és kondicionáló teremben. Példamutató, hogy az intézmény sportolói a községi sportegyesület tagjai. - Új, az utolsó beszámoló óta eltelt időszakban bevezetett tevékenységek: illat, fény, aroma és zeneterápiás foglalkozások, karaoke, lovas terápia, fizioterápia, só terápia, hidroterápia, informatikai szakkör szélessávú internet elérési lehetőséggel. Saját honlapot üzemeltetnek, ami biztosítja az intézmény részletesebb megismerését. (www.foszemo.hu). Az intézmény fejlesztésének irányai: Az intézményben folyó színvonalas szakmai munka, az intézménymodernizációs program tudatos végrehajtása, és a településközponti fekvés biztosíthatja az ellátottak sikeres integrációját. A lakóotthonos kitagolás az erre alkalmas lakóknak, valamint a jelenlegi elhelyezési forma - az állapotuk miatt lakóotthonos kitagolásra nem alkalmas ellátottak részére - egy humanizált, modernizált intézményi kialakítást tesz lehetővé. Az új 12 férőhelyes lakóegységgel, és a jövőben tervezett két új lakóotthonnal - a zsúfoltság megszűntetésével - az intézmény meg tudna felelni az előírt tárgyi feltételeknek. Szükséges lenne azonban - a már elvégzett intézményi teljes belső felújítás után - a külső homlokzati rekonstrukció. Az intézmény jelenleg határozott idejű, december 31-ig szóló működési engedéllyel rendelkezik. A határozatlan idejű működési engedély megszerzése érdekében a zsúfoltság megszüntetésén és a külső rekonstrukción túl szükséges a jelenleg hiányzó 15 fős szakdolgozói létszámhiány fokozatos visszapótlása december 31-ig. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézmény szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és egyben köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak az elmúlt 3 évben végzett munkájukért. Határidő: azonnal (a közlésre) Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke Pécs, március 2. Horváth Zoltán

4 Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó évi munkájáról melléklet

5 Intézményünk mottója: Felelősek vagyunk mindazért, hogy amit az ellátottainkkal, ellátottainkért cselekszünk, az a lehető legmagasabb minőségi színvonalon történjen meg! Általános feladatértékelés Az intézmény bemutatása Az intézménynek helyt adó kastély szociális intézetként április 1. napjától működik ig elsősorban időskorúak gondozása, ápolása folyt az intézetben, 1989-től szakosított intézetként működik, és értelmileg akadályozott embereknek nyújt otthont és teljes körű ellátást. Kezdetben az intézet fenntartója a Szigetvár Járási Hivatal volt, majd a Baranya Megyei Közgyűlés Önkormányzata lett. Az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott, illetve 118/2007. (12.05.) Kgy határozatával módosított alapító okirat alapján működik. Engedélyezett férőhelyek száma: 134 fő, ezen belül 4 apartmanban 8 fő számára átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezéssel. Az intézmény integráltan, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető helyen, lakókörnyezetben, a község központjában természetvédelmi területen helyezkedik el, gondozott park veszi körül. A lakóink pozitív életminőségéhez nagyban hozzájárulnak az intézmény tárgyi feltételei, a kastélyépületet körülvevő külső környezet, valamint az épületek nagy odafigyeléssel kialakított belső környezete. Az akadálymentesség biztosítására rámpákat, kapaszkodókat, elektromos felvonót, járdákat, utakat alakítottunk ki. A lakószobák rendkívül ízlésesek, komfortosak, modernek, inger gazdagon berendezettek, zárható szekrények állnak a lakók rendelkezésére. A berendezési tárgyak megfelelnek az ellátottaink korának és egészségi állapotának. Az intézmény alaptevékenysége Értelmileg akadályozott emberek ápoló-gondozó otthoni ellátása: o Súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos (18 éven felüli) személyek ápolása, gondozása, akik nem, vagy csak részben oktathatók, és oktatásukra, képzésükre, foglalkoztatásukra és gondozásukra csak intézményi keretek között van lehetőség. o Az ellátottak fogyatékosságának megfelelő képességfejlesztés, terápiás vagy munka jellegű foglalkoztatás. o Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása. 2

6 A lakóinknak ellátásuk során a fizikai, mentális szükségleteik kielégítéséhez, életvezetésükhöz, szociális, testi és szellemi állapotuknak megfelelő, az egyéni bánásmódot mindenkor szem előtt tartó segítséget nyújtunk. Az intézmény MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi menedzsment rendszert működtet. A minőség iránti elkötelezettség minden munkatársunkat jellemzi, minőségpolitikánkat is ennek szellemében határoztuk meg. Lakóink számára nyújtott szolgáltatásaink Az intézményben az ápoló-gondozó és a mentálhigiénés feladatok elvégzése team munkában történik. Jól képzett szakembereink, szakszerűen, egyénre szabottan foglalkoznak a lakóinkkal, amit az egyéni fejlesztési tervekben rögzítenek. o Az egészségügyi ellátáson kívül, egyéni és kiscsoportos fejlesztések, szinten tartó foglalkozások folynak. o Emelt szintű gondozást végzünk külön egységben azok számára, akik önállóbbak és nem igényelnek állandó felügyeletet, valamint itt történik a lakóotthonos életmódra való felkészítés is. o Egyéni fejlesztések körében fogyatékosságukból eredően meghatározó szerepet kap az önkiszolgálás fejlesztése, amely saját maguk ellátásához nélkülözhetetlen. o Kommunikációs képességfejlesztésben a közlő és információ átadást fejlesztjük. o Szociális képességek fejlesztésében az önmagukról való helyes képalkotás saját indulataik kordában tartása, a lakó környezetbe való integrálással kapcsolatos ismereteket, képességeket igyekszünk kialakítani, fejleszteni. o Mozgásfejlesztésben a nagymozgások közül (járás, futás, mászás, dobás) gyakorlásával foglalkozunk. Finommozgásban a szem - kéz koordináció fejlesztés folyik. o E mellett még a jobb képességű lakóinknál a meglévő mennyiségi, pénz ismereteket tartjuk szinten, illetve fejlesztjük. o A fenti fejlesztő és szinten tartó foglalkozások mellett lakóink - munkajellegű foglalkoztatásban is részt vesznek, ahol tollat fosztanak, lábtörlőket, rongyszőnyegeket szőnek, drótmentést végeznek. Példamutató lakóink környezettudatos nevelése és magatartása ami megmutatkozik a községben végzett újrahasznosítható hulladék összegyűjtésében, kezelésében, részbeni feldolgozásában. o A fenti foglalkozásokon túl rendszeresek az egyéb sport, kulturális és szórakoztató szabadidős foglalkozások, szakkörök. Lakóink közül sportolóink a község sportegyesületének egyesületi tagjai. Rendszeresen részt vesznek országos és egyéb versenyeken. o Egészségi állapotuknak megfelelően évente lakóink közül többen, egy hetes nyaraláson, illetve egynapos kiránduláson vesznek részt, ezen kívül rendszeresek a túrák, kerékpártúrák is. o Foglalkoztató, fejlesztő és a foglalkoztatásokat segítő műhelyek, kondicionáló terem, focipálya és jól felszerelt büfé áll rendelkezésre. o Illat, fény, aroma, és zeneterápiás foglalkozások o Lovas terápia o Fizikoterápia, ducitorna o Hidroterápia, masszázs o Számítógépes szakkör, internetezéssel o Táncszakkör, karaoke foglalkozás, hangszertanulás, művészetterápia (festés) o Sóterápia 3

7 Foglalkoztatás Az Szt. 99/B (1) bekezdése alapján az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően: munka-rehabilitáció fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítható. Az intézményen belüli foglalkoztatást kétféle formában valósítjuk meg: a. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás b. Terápiás ás képességfejlesztő foglalkoztatás. a. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás külső foglalkoztatóval (Fővárosi Kézműipari Kht. Jeannette Gyáregység) egy évre szóló, határozott idejű munkaszerződés alapján 37 főnek nyújt rendszeres napi tevékenységet. A foglalkozás időtartama a szerződések alapján napi 4 óra, heti 20 óra. Jelenleg azon dolgozunk, hogy napi 6 órában dolgozhassanak. Erre az engedélyek rendelkezésre is állnak (41 főnek napi 6 órában), de a külső foglalkoztató cég még nem vezette be ezt a gyakorlatot. Várhatóan márciusától. A munkatevékenységen keresztül az ellátottaknál szeretnénk kialakítani: a munka iránti pozitív beállítódást, elemi erkölcsi érzelmeket a munkával kapcsolatban (pl. lusta emberszorgalmas ember, a munka napi rendszerességgel való végzésének szüksége, eredményességének vagy eredménytelenségének feltételei, következményei stb.). Célunk az, hogy a munka folyamán alakuljanak, fejlődjenek, gazdagodjanak azok az ismeretek, jártasságok és viselkedési formák, amelyek képessé teszik az ellátottat a közösségben való életre, érezhetővé teszi számukra a munkából fakadó emberi örömöket. Ezzel szeretnénk megalapozni a közösségi életbe nevelés előfeltételeit. b. Terápiás és képességfejlesztő foglalkoztatás Célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. A foglalkozásnak ezt a formáját is egyénre szabottan, az igénybevevő életkorának, fizikai állapotának megfelelően szervezzük meg. Eddig az ellátottak közül fő, az időjárás függvényében, rendszerességgel vesz részt a park gondozásában, nagyobb létszám igény esetén délutánonként a műhelyben dolgozók is részt vesznek a kinti munkálatokban. Szintenként a személyzet irányítása mellett- az ellátottak többsége részt vesz az épület, saját lakrészük takarításában, anyagmozgatásban, a napi tevékenységek végzésében. Ugyancsak az adott területen dolgozók irányításával az intézet üzemeltetésében (szénhordás, kőműves melletti segítés, mosodai munkában stb.) is 3-4 fő vesz részt. Szelektív hulladékgyűjtés, műanyagflakonok zsugorítása során szükség van bizonyos fokú kognitív képességekre meg kell különböztetni színes és fehér flakonokat - a kupakok lecsavarásával fejlődik finommotorikájuk. Célunk az, hogy egyszerű munkafolyamatokat el tudjanak végezni, ismerjék a szerszámokat (pl. gereblye, söprű, lapát stb.), és azokat értelmesen és biztosan tudják használni. 4

8 Személyi feltételek Az ellátottak száma 134 fő. Az intézményben a feladatellátás személy feltételei a (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében előírt szakmai létszámnormáknak nem felelnek meg. Beosztás Jogszabály által előírt létszám Tényleges létszám Létszámkülönbözet (+ / előjellel) Szakképesítéssel rendelkezik intézményvezető intézményvezető ápoló orvos (heti 6 órában) ápoló-gondozó diétás nővér mozgásterapeuta foglalkoztatás-szervező szociális-mentálhigiénés munkatárs szabadidő szervező szociális segítő szociális ügyintéző pedagógus fejlesztő-pedagógus összesen: Az intézmény dolgozói létszáma 17 fővel kevesebb a jogszabályban előírt létszámnormánál. Szakképesítés Az intézményben a szakdolgozók szakképesítése megfelel az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírtaknak. A dolgozók mindegyike rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel. A dolgozóink névre szóló munkaköri leírással rendelkeznek. A működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző személyeket illetően az 1993/III. évi tv. 92/F. -a szerint dokumentáltan történik. A szakdolgozók továbbképzése a továbbképzési tervnek megfelelően zajlik. 5

9 munkakör Szakirányú szakképesítéssel rendelkezik Szakirányú szakképesítéssel nem rendelkezik fő intézményvezető intézményvezető ápoló részlegvezető orvos (heti 6 órában) ápoló-gondozó diétás nővér mozgásterapeuta foglalkoztatás-szervező szociális-mentálhigiénés munkatárs szabadidő-szervező szociális segítő szociális ügyintéző pedagógus fejlesztő-pedagógus összesen: % Nehézséget okoz a szakmai létszámhiány, ezért a következő intézkedést hoztuk. Belső átszervezéssel 2009-ben a nővérlétszámot 2 fővel már növeltük, úgy, hogy egy a kisegítő gazdaságban dolgozó nyugdíjba vonuló kolléga helyére nem lett a gazdaságba felvéve új dolgozó, hanem ápolónak, illetve a konyhán dolgozó kollégák közül lett egy fő ápolói státuszba helyezve. Így a szakmai létszámhiányunk 15 főre csökkent, de további intézkedés megtétele szükséges a fenntartó részéről. (belső átszervezésre további lehetőség nincs) A létszámhiány ellenére intézményünkben a szakmai munka sikeres, ezt a különböző hatósági ellenőrzések tapasztalatai, jegyzőkönyvei is alátámasztják. A lakóink a szakdolgozók munkájával elégedettek, az elmúlt években a fenntartóhoz, ellátott jogi képviselőhöz és az intézményvezetőhöz ápolással-gondozással kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezett. A kiváló szakdolgozói hozzáállás minőségi ápolási, gondozási, fejlesztési munkát eredményez a hiányzó létszám ellenére is. A munka hatékony szervezésével, színvonalas ellátott központú szakmai munka folyik. Ezt a hatékonyságot nagyban segíti az intézményünkben bevezetett, és évek óta jól működő minőségbiztosítási rendszerünk. ( ISO 9001:2001 ) Komoly szervezetfejlesztést és hatékonyságnövelést eredményezett minden területen. Rendszeresek a szakdolgozók munkájával kapcsolatos ellenőrzések, mérések, értékelések. Lakóink között minden évben elégedettségmérést végzünk. A 2008 évi elégedettségmérés eredménye 92 % feletti. 6

10 Tárgyi feltételek Az intézmény tárgyi feltételei részben felelnek meg az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4., paragrafusában foglalt követelményeknek. Lakószobánként nem mindenhol biztosított az egy főre jutó 6m 2 lakóterületenként. A helyiségek számát az alábbi táblázat szemlélteti. A helyiségek fajtái Száma (db) Területe m 2 Egy főre jutó m 2 Lakószobák összesen ,98 Ebből: 1 ágyas, fürdőszobás ágyas, fürdőszobás ágyas, fürdőszobás ágyas fürdőszobás ágyas ágyas 8 129,7 8,1 3 ágyas ,92 4 ágyas ,9 5,4 5 ágyas 8 204,3 5,1 6 ágyas ágyas ágyas ágy felett: Egyéb helyiségek Betegszoba 1 16,5 5,5 Pihenőszoba nappali ellátást nyújtó helyiség Vendégszoba Krízishelyiség* Tisztálkodó helyiségek Fürdőszobák összesen , Ebből: közös használatban Fürdőszobákban a kádak és tusolók száma összesen: Ebből: közös használatban A vécék száma összesen: Ebből: a női vécék száma a férfi vécék száma közös használatban Mosó helyiségek

11 Közösségi és szolgáltató helyiségek: A helyiségek fajtái Száma (db) Területe m 2 Konyha, teakonyha 3 28 Étkező Büfé 1 31 Társalgó 3 51 Könyvtár - - Kultúrterem - - Tornaterem 1 (pincében) 205 Orvosi szoba 1 21 Nővérszoba 3 41 Interjú szoba - - Mentálhigiénés helyiség 1 12 Fizikoterápiás helyiség 1 17 Rehabilitációs szoba - - Foglalkoztató helyiség Fodrászat 1 9 Kápolna, imaterem - - Irodák 8 91,5 Raktárak 2 25 Lakó-, dolgozó-, vendég dohányzóhely terasz, udvar Látogatók fogadására szolgáló helyiség 1 16 Egyéb, éspedig Sóterápiás helyiség 1 18 Munka jellegű foglalkoztató 2 60 A 2006-os működési engedély ellenőrzésekor több hiányosságot is észrevételeztek. Nem volt betegszoba az intézményben, és a zsúfoltság is nagyfokú volt ebben az időpontban. Az összes lakószoba átlaga ebben az időszakban 4,42m 2 volt, a mostani 5,98m 2 -el szemben. A 2008 év egyik legnagyobb eredménye, hogy új lakóegységet alakítottunk ki 12 fő lakó részére, ezzel megszüntettük a 6 ágyas és zömében az 5 ágyas szobákat is. Ezzel nem csak azoknak a lakóknak az életminősége változott pozitív irányba, akik az új részbe költöztek, hanem valamennyi lakónké. Az új lakóegységünk a nemrég még személyzeti ebédlőként funkcionáló 140 négyzetméteres alapterületű helységből lett kialakítva, ahol 3 db kettő ágyas és 2 db három ágyas szobát, valamint teakonyhát, fürdőt, wc-ket építettünk. Az építkezés/ átalakítás maga 4,5 millió forint volt, a berendezések, bútorzat további 2,3 millió forint. A döntően adományokból származó és a Fogyatékos Személyek Közhasznú Alapítványa Mozsgó főfinanszírozású beruházást lakóink is támogatták. A bútorzat és minden egyéb berendezési tárgyak az odaköltöző lakóink tulajdonai. A szobák kialakításánál, és a bútorzatok, berendezések vásárlásánál maximálisan figyelembe vettük lakóink kívánságait, elvárásait. A két ágyas szobák közül kettő lehetőséget biztosít a párkapcsolatban élő lakóinknak az intimitásra. Az épület felújított, folyamatosan karbantartott, rendezett, a higiénés követelményeknek megfelel. A zuhanyzók és nemenkénti illemhelyek száma az előírásnak megfelelő. A 8

12 folyamatos fűtés és melegvíz ellátás biztosított. A lakók értékeiket trezorban, illetve zárható szekrényben helyezhetik el. A szolgáltatásnyújtási helyül szolgáló épületben az építészeti megoldások az országos településrendezési és építési követelményekről szóló törvény 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben foglaltaknak részben megfelelnek. Szükségessé vált a főépület külső homlokzati rekonstrukciója, amit már évek óta tervezünk. Több alkalommal próbáltunk pályázati úton is pénzt keríteni a felújításra, de mindeddig sikertelenül. Sajnos 2008 évben már a normatíva kiegészítő pályázaton nem is indulhattunk, ez a lehetőség megszűnt. A 2009 évi költségvetésünkbe felújítási keretben szerepel az első ütem költsége, így elkezdődhet a homlokzat felújítása. Akadálymentesítés Az épületbe való bejutást lépcsőjáró segíti. Az épület mozgáskorlátozott vizesblokokkal rendelkezik. Az ajtószélesség megfelelő, a küszöbnélküliség minden helyiségben biztosított. A közlekedést kapaszkodók segítik. Látogatók fogadására a látogatószobában és a lakószobákban van lehetőség. Az új látogatószoba kialakítása, ami lehetővé teszi lakóinknak a kulturált kapcsolattartást, szintén a 2008-as év eredménye. A szobák berendezésére a szolgáltatást igénybe vevők igényeit maximálisan szem előtt tartva került sor, a berendezési tárgyak az itt élők kényelmét szolgálják. A közösségi helyiségek, a központi étkező is tágas, a kerekesszéket használó személyek számára is használhatóak. A gondozási egységenként mosóhelyiségeket alakítottunk ki, emellett pedig az intézetben jól felszerelt mosoda működik. A mellékhelyiségek tágasak, tisztán tartottak. Dohányzásra kijelölt hely, csak az épületeken kívül található, egyre több helyen megszűntettük kint is. Az intézmény udvara, parkja igényesen kialakított, hangulatos. A nagy terület lehetővé teszi nagy mozgásteret igénylő sportfoglalkozások (pl.: lovaglás, futballozás) megtartását is. Az ápolási-gondozási és mentálhigiénés tevékenység Lakóink szociális és demográfiai jellemzői Életkor 0-18 év év 61-től összesen átlag életkor Ellátottak száma Súlyos értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Enyhén értelmi fogyatékos Mozgássérült is Halmozottan sérült Lakóotthoni ellátásra alkalmas Az intézet lakóinak átlagéletkora folyamatosan nő, a felvételre várók között is több a 30 év feletti, így fokozottabb ellátást, gondozást igénylők számának bővülésével kell számolnunk. Így a szorosan vett ápolási, gondozási munka mellett ellátásuk, - étellel, ruházattal, tisztántartásuk, mozgatásuk is nagyobb odafigyelést fog igényelni. Jelenleg 10 fő várakozónk van. 9

13 Egészségügyi ellátás Az intézmény az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet foglaltak szerint biztosít egészségügyi ellátást az alábbiak szerint. egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítás a személyi higiéné biztosítása gyógyszerezés az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás szakorvosi ellátásához való hozzájutás kórházi kezeléséhez való hozzájutás alap gyógyszerkészlet gyógyászati segédeszközök Az intézményben összességében öt gondozási egység került kialakításra, melyekben az egyéni gondozás módszerei összetettek, egyénre szabottak. Az egészségmegőrző felvilágosítást kiscsoportos foglalkozások alkalmával végezzük, illetve minden szerdán az ún. Egészségpercek keretében nagycsoportos foglalkozások is zajlanak az egészségmegőrzésről a lakók érdeklődését szem előtt tartva (pl.: elhízás, cukorbetegség, dohányzás ). Az orvosi vizitek is alkalmat adnak a felvilágosító tevékenységhez. Az intézmény orvosi szobával ellátott. A háziorvos hetente háromszor két órát rendel, szükség esetén rendelési időn kívül is elérhető. Neurológus szakorvos heti egy alkalommal rendel az intézményben. Ebben az időpontban szükség esetén szupportív beszélgetésre is lehetőséget biztosítunk az ellátottak számára. Egyéb szükséges szakorvosi vizsgálatokra az intézmény saját gépkocsijával szállítja a lakókat Szigetvárra, illetve Pécsre, Kaposvárra. A fogorvosi ellátás a Szigetvári Rendelőintézetben, illetve a Pécsi Szájsebészeti Klinikán történik. A krónikus betegek ellátása folyamatos orvosi felügyelet mellett történik. Sürgős esetben, amennyiben lehetséges a szakképzett ápolóink végzik a lakók ellátását a sürgősségi táska használatával. Amennyiben a helyzet súlyossága ezt nem teszi lehetővé, mentővel szállíttatjuk a lakókat a Szigetvári Kórházba. Intézményen kívül fogászati-, nőgyógyászati-, szemészeti-, bőrgyógyászati-, onkológiai szűrést szervezünk az ellátottak részére, emellett rendszeresen járnak tüdőszűrésre, mammográfiára is. Intézeten belül súly-, vércukorszint-, pulzus-, vérnyomásmérést végzünk, valamint tuberculin próbát alkalmazunk. Az intézményben rehabilitációs tevékenységet szervezünk fizikoterapeuta segítségével. Az intézményben só-terápiás szobát alakítottunk ki az alagsorban, mely egyszerre szolgálja a rehabilitációt és a prevenciót. Első sorban megelőző célzattal működik. Itt feladat volt 1 hónapig megismertetni lakóinkkal a só szobát. Mindenki volt lent, kivéve a fekvő betegek. Azóta minden délután 14-től ig, kivéve keddi napokon csoportosan járnak le lakóink nővérfelügyelettel. A só terápiát az influenzás időszak kezdetekor felhoztuk a pincéből, és minden szobába párologtató lett a radiátorokra rakva, bele higított sóoldatot raktunk az előírt 10

14 protokoll szerint. Hogy ki mikor vett részt a só terápián, az az erre rendszeresített füzetben van vezetve ban 7 új protokollt dolgoztunk ki és vezettünk be. Rehabilitációs eszközként alkalmazunk még különböző gyógyászati segédeszközöket, úgy mint hallókészüléket, ortopéd cipőt, támbotot, járókeretet, illetve kerekesszéket. Az ápolók folyamatos, nyolc órás munkarendben teljesítenek szolgálatot. A beosztást az osztályvezető nővérek készítik, melyet a vezető nővér ellenőriz. Mivel minden ápoló szakképzett, minden műszakban van szakképzett ápoló, így a szakápolási feladatokat bármelyikük elláthatja. Az intézmény különböző kényelmi berendezésekkel rendelkezik. Használunk antidecubitus matracot, háttámaszt, emelhető betegágyat. Emellett az ápolást betegemelő, gördülő szoba WC, ágyazó kocsi, etetőasztal, vércukor meghatározó, gyógyszeradagoló doboz, illetve inkontinens betegek ellátásához szükséges eszközök is segítik. A rendszeresen gyógyszert szedő ellátottak száma 134fő, a közgyógyellátottak száma 108 fő. A gyógyszerrendelés megszervezéséért a vezető ápoló felel. A szükséges gyógyszerekről havonta adjuk le a rendelés a helyi patikába. A gyógyszerek innen a gondozási egységekbe kerülnek ahol biztonsági zárral ellátott szekrényekben helyezzük el a dobozokat. A gyógyszerelésről az ápolók nyilvántartást vezetnek, melynek részét képezi a lakó személyi anyagában szereplő egyéni gyógyszernyilvántartó lap, illetve a gyógyszerelő füzet. A gyógyszerelő lap alapján kerül kiosztásra a gyógyszer. Az ápolók az orvosi utasításnak megfelelően a napi gyógyszermennyiség kiszerelésére alkalmas dobozba adagolják a gyógyszert. A gyógyszert a műszakonként szolgálatot teljesítő (szakképzett) dolgozó adja ki a szolgáltatást igénybe vevő személynek. A gyógyszerbeadás tényét az átadó füzetben aláírásával igazolja. A gyógyászati segédeszközök beszerzése megoldott. Egészségügyi ellátás értékelése évi egészség megőrző programunkat a kitűzött célok szerint sikerült megvalósítani, a tervezett szűrővizsgálatokat elvégeztük a Szigetvári és Pécsi rendelő intézetekben. Ha a szűrővizsgálatokon problémát találtak, annak kezelését maradéktalanul megoldottuk. Lakóinkat intézeti autóval szállítottuk vizsgálatra, mindig kísérővel tól vezettük be, hogy állandó személyek a beteg kísérők. Sokkal jobban nyomon követhetők a vizsgálaton történtek. Az orvosi vizitek meghatározott időben történnek intézményünkben, meghatározott rendszer szerint. Lakóink már nagyon jól megszokták tavaszán átadásra került az emeleten kialakított új gondozási egység, ami a maga haszna mellett (zsúfoltság csökkentése, új és szép környezet kialakítása) sok plusz munkával is járt, jár. Az új részbe való beköltözés lehetőséget adott, arra, hogy átszervezzük lakóinkat a 3 szint, illetve a II-es, III-as gondozási egységben, mindenféle szempontot figyelembe véve (szakmai, egészségügyi, kapcsolati rendszer). Elmondhatjuk, hogy lakóink részéről zökkenőmentes volt az átállás, beilleszkedés annak ellenére, hogy nagy mértékű volt az átszervezés. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a beteg osztályról is voltak lakóink, akiket olyan állapotba sikerült hoznunk, hogy ki tudtuk emelni őket a betegosztályról, a középső osztályra. Itt szemmel látható a további fejlődésük. Az emeleten történt változások a lakók átszervezésén túl (helycsere, ruhacsere, lakók névre szóló beosztása) a nővérekre is plusz munkát rótt. A snoezelen-terápiát továbbra is az ápoló személyzet végzi, ami nagy segítséget jelent az aktuális problémás esetek (autóagresszivitás, dühkitörések) kezelésében. Kiemelném a mentálhigiénés csoport és az ápoló-gondozó egység szoros együttműködését, amely általában jellemzi a munkánkat. 11

15 Mentálhigiénés ellátás A mentálhigiénés ellátás az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 54. paragrafusában meghatározottak szerint történik. A szabadidő kulturált eltöltésének feltétele biztosított. Az intézményben rendszeresek a séták, kirándulások, kerékpártúrák, játékos vetélkedők, képességfejlesztő foglalkozások. Nyaranta strandra járnak a lakók. A segítőink gondot fordítanak a szórakoztató tevékenységek szervezésére is (közös éneklés és ünnepségeken való részvétel az általános iskola diákjaival, nyugdíjasklub, stb..). Az otthon lakói részt vehetnek különböző kulturális tevékenységekben (színházlátogatás, közösségi programok). A konfliktushelyzetek megelőzésére, megoldására egyéni, illetve havi rendszerességgel csoportos megbeszélés tartunk. Emellett szükség esetén az intézmény neurológus szakorvosa szupportív terápiát biztosít az ellátottak részére. Az intézményen belüli kis közösségek és társadalmi kapcsolatok kialakulását, működését közös programok szervezésével támogatjuk. A lakók családi és társadalmi kapcsolatainak ápolását levelezéssel, telefonos kapcsolattartással, programok szervezésével segítjük. A kapcsolattartás gyakoriságát és módját pontosan dokumentáljuk. Hitélet gyakorlásának biztosítására ünnepek alkalmával istentiszteletet tartunk az intézményen belül. A mentálhigiénés tevékenységünk során az önellátó (megengedő-segítő) szemlélet következetes alkalmazásával igyekeztünk elérni, hogy ellátottaink állapotuknak megfelelően, lehető legnagyobb mértékben önállóak legyenek, illetve olyan képességek és készségek fejlesztését és kialakítását céloztuk meg, amelyek a mindennapi életben való eligazodáshoz nyújtanak segítséget, megkönnyítik mindennapi életüket. Mentálhigiénés ellátás értékelése A fejlesztő/szinten tartó munka eddigi eredményei alapján 2008-ban szükséges volt átértékelni és változtatni a foglalkoztatási formák elosztásán. Az egyéni fejlesztő foglalkozások nem voltak elég hatékonyak ahhoz, hogy ellátottaink megfelelő mértékben fejlődjenek, ugyanakkor a csoportos foglalkozások pozitív hatása egyre intenzívebben volt tapasztalható mindennapi életükben és tevékenységeik során. Ennek megfelelően szerveztük át a fejlesztő foglalkozásokat. A megvalósítás területei: 1. Egyéni fejlesztő / szinten tartó foglalkozások 2. Csoportos fejlesztő foglalkozások 3. A 2-es és 3-as sz. gondozási egység ( lakóotthoni életre felkészítés ) 4. Foglalkoztatás 5. Szervezett szabadidős tevékenységek 6. Mozgás, sport 7. Terápiák 8. Szintenkénti csoportmegbeszélések - Az egyéni fejlesztő/szinten tartó foglalkozások csak az írásbeli és szóbeli kommunikációra, valamint a mennyiségi- és pénzismeretre korlátozódnak. Az önkiszolgálás, finommotorika, nagymozgás, kommunikáció, valamint a testséma és téri tájékozódás fejlesztése kizárólag csoportfoglalkozások keretén belül történik. Az egyéni fejlesztő/szinten 12

16 tartó foglalkozásra járók köre értelmi képességeik és szociális készségeik szintjét tekintve 2 csoportra osztható. Elsősorban a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevők vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, de a csoportos foglalkozásokról is részt vesznek olyan ellátottak, akikkel egyénileg foglalkozva magasabb szintre lehet eljutni az írás-olvasás, illetve a mennyiségi- és pénzismeret területén. Jelentős fejlődés elsősorban a lakóotthonos felkészítésben részt vevők esetében tapasztalható. Legfőbb oka, hogy a fejlesztés, az új ismeretek elsajátítása nem csak elméletben, mesterséges szituációkban történik, hanem a gyakorlatba átültetve gyakorolhatják, és rendszeresen használhatják, mindennapi tevékenységeikbe ágyazva (pl. bevásárló lista, pénzhasználat a reggeli vásárlása alkalmával, mértékegységek használata, reggeli előkészítése, stb.) a lakóotthonos felkészítő program bevezetésével. A többi esetben elsősorban szinten tartásról beszélhetünk, ennek ellenére egyes ellátottainknál igénnyé fogalmazódott meg, hogy mit szeretnének megtanulni, mivel szeretnének foglalkozni, illetve egymás beszámolói alapján azok is kedvet kapnak a foglalkozásokhoz, akik eddig nem vettek részt ezeken. Ezt is eredménynek tekinthetjük, mert szívesen járnak a foglalkozásra, ők maguk is felismerik ennek fontosságát, hasznosságát, hozzásegíti őket a pozitív önértékeléshez, ami a fejlődés lehetőségének az alapja. Igényeik, céljaik megfogalmazása, segíti az egyéni fejlesztési tervek hatékony összeállítását. - A csoportos fejlesztő foglalkozások szintenkénti bontásban történtek: - felső szint egy csoport - középső szint két csoport - alsó osztály két csoport. Szintenként a további csoportbontásokat ellátottaink értelmi-, és szociális készségei határozták meg, tették szükségessé. Ezzel igyekeztünk megteremteni azokat a feltételeket, hogy mindenki képességeinek és állapotának megfelelő fejlesztésben és foglalkoztatásban részesüljön. A foglalkozások továbbra is az ápoló személyzet aktív közreműködésével történtek, ha azt a műszakban lévő aktuális létszám lehetővé tette. A két csoport szoros együttműködésének eredményessége, hogy az egységes módszereknek köszönhetően nagymértékben javultak önkiszolgálási készségeik, az egységes elvárásoknak könnyebben meg tudnak felelni, illetve alkalmazkodni azokhoz, ami kevesebb konfliktushoz vezet az ellátottak és a személyzet között. A foglalkozások az egy hétre előre elkészített tervezetek alapján történtek, amelyek biztosítják, hogy az egyes foglalkozások egymásra épüljenek, megfelelően elő legyenek készítve, illetve követhetőek legyenek a fejlesztő munka lépései, ami segítséget nyújt a hatékony munkavégzéshez. Ehhez járulnak hozzá a foglalkozások napi értékelései, ami megterhelést is jelent a foglalkozás vezetők számára az adminisztráció miatt, illetve egyéb délutáni teendők mellett szervezést igényel, hogy ezek naponta elkészüljenek. Úgy gondolom, hogy ezek az értékelések fontosak, mert egyrészt visszajelzés a fejlesztőnek, hogy megfelelően tervezte-e a foglalkozást, megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozott-e, és ezek mennyire szolgálják az egyén fejlődését, másrészt pedig, valóságalappal szolgálnak az egyes ellátottról elkészített értékelésekhez, ami alapul szolgál az Egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez. Mindkét fejlesztési területen elsődleges célunk az volt, hogy elsősorban nem iskolai, mesterséges szituációkat, hanem a mindennapi életből vett példákat és gyakorlati lehetőségeket használjuk ki tanulási célzattal. Egy-egy tevékenység végzésénél fontos volt a munkamegosztás a meglévő képességek alapján, és ezekre építve történt továbbfejlesztésük (pl. terítés, takarítás, asztalok lemosása, stb.). A fejlesztés színtere nem csak a foglalkoztató helyiség volt, hanem az ebédlő, a lakószobák, a folyosó és az udvar. 13

17 Ezek az eredmények biztosítják azt a lehetőséget, hogy önmaguk ellátásától tovább tudnak lépni, egyre hatékonyabban és egyre szívesebben vesznek részt az intézmény életében, annak működésében, beépülve napirendjükbe. A tisztálkodás területén eredménynek tekinthetjük: - A csoportos foglalkozások hatékonysága a tisztálkodás területén az ápoló személyzet visszajelzéseiből szűrhető le. A testséma, testrészek, az érzékszervek ismeretének, valamint a tisztálkodás helyes sorrendjének rendszeres gyakorlása nagymértékben megkönnyítette a fürdést. Legtöbb esetben elegendő a szóbeli irányítás, az utasításoknak eleget tudnak tenni, a tisztálkodó szereket meg tudják különböztetni és azokat rendeltetésszerűen használni. - Személyi higiénéjükre, a rendezett ruházatra jobban odafigyelnek, a helytelenül felvett ruhadarabot, a hiányzó cipőfűzőt is észreveszik. - Az étkezések utáni tisztálkodás, reggeli fogmosás mostanra teljesen beépült napirendjükbe. - A porta, a 2-es és 3-as számú gondozási egység lakóinál megkezdtük a lakóotthonos életformára való felkészítést. Ebben a programban 17 fő vesz részt. Elsődleges célunk az volt, hogy felkészítsük őket a normalizáció és autonómia elve alapján a lakóotthonos életformára, hogy megtanuljanak cselekvően részt venni az élet bizonyos eseményeiben, ennek megvalósítását kétféle formában végeztük: - a fejlesztés, ami a gyakorlatra koncentrál, a mindennapi ismereteket is magába foglaló, szisztematikus segítségnyújtás, - be vannak vonva a nap különböző eseményeibe részt vesznek a háztartás vezetésében, a reggeli étlap közös összeállításában, a reggelihez szükséges élelmiszerek beszerzésében, a reggeli előkészítésében, stb.-. A felkészítő program eredménye leginkább abban mérhető le, hogy minden lakó szívesen vesz részt benne, a rájuk bízott feladatokat szívesen és maradéktalanul végrehajtják, büszkék arra, amit tesznek. A pár hónapos ciklus alatt a közösen végzett tevékenységek, a személyre szabott feladatok, a felelősségvállalás felelősségteljes és céltudatos közösséggé kovácsolta a lakókat, akik odafigyelnek egymásra és segítik egymást. A szabadidős tevékenységek szervezésénél továbbra is arra törekedtünk, hogy minél több program az intézményen kívül szerveződjön. Lakóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, bővüljenek ismereteik, lehetőséget nyújtsunk szociális kompetenciák gyakorlására, alkalmazására, jelenlétünkkel tudatosítsuk, hogy az átlagtól eltérő emberek is léteznek, azokat el kell fogadni, ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint a többség. Az eddigi közös rendezvényeken keresztül sikerült nagymértékben megváltoztatni megítélésünket olyannyira, hogy ajánlatokat kapunk a közös rendezvényekre. Az egyhetes nyaralások alkalmával lakóink lehetőséget kapnak, hogy a lehető legnagyobb mértékben önállósodjanak (vásárlás, szabadidő eltöltése és szervezése, ruházat kiválasztása és cseréje, szobatárs kiválasztása, önállóan fedezhetik fel a környéket stb.), kikapcsolódjak és felfrissüljenek. A 2008-as évi munkát értékelve beigazolódott, hogy szükséges volt változtatni a fejlesztő foglalkozások formáin. Az egyéni foglalkozásokkal ellentétben a csoport biztonságérzetet, önbizalmat ad, a lakók könnyebben megnyílnak, ezáltal hatékonyabb fejlesztésük. Az egyes foglalkozások egymásra épülnek és erősítik egymás hatékonyságát, valamint a feladatok alapos begyakorlása a mindennapi tevékenységeik hatékony és sikeres elvégzését segítik. Minden foglalkozásvezető munkája során szem előtt tartotta azt az elvet, miszerint ellátottainknak csak akkor és annyi segítséget nyújtsunk, ami feltétlenül szükséges. 14

18 Látszólag kicsi, de lakóink életében nagy jelentőséggel bíró eredményeket értek el munkájuk során. Bebizonyosodott, hogy a következetes és egységes elvárások hatékonyak, ellátottaink képesek fejlődni, és ezt be tudják építeni és hasznosítani a mindennapi életük során, ami nagymértékben fejleszti pozitív önértékelésüket, ezáltal javítja életminőségüket. A lovasterápiát újból sikerült az intézmény területén belül megszervezni, ami lehetővé tette, hogy minél szélesebb körben alkalmazzuk. Heti két alaklommal, szintenkénti bontásban vettek részt a lakók, illetve a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevők heti egy alkalommal délután, szabadidejükben. Zeneterápiaként vezettük be a karaoket, ahol lakóink kedvenc nótáikat, dalaikat adhatták elő, felszabadultan az énekes szerepébe bújva. Nagyon nagy sikere volt. A színkottás zenetanulás A zenetanulás hatékonynak bizonyul, rendszeresen részt veszünk a színkottás zenei táborban, a MSMME Kulturális Fesztiválján. Étkeztetés Az étkezést az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 45. szerint biztosítja az intézmény. A diétás nővéri feladatokat az élelmezésvezető látja el. A diéta a lakók szükségletéhez igazodik. Jelenleg szénhidrát-szegény, gyomor és epekímélő diétát, illetve pépesített ételeket készítünk. Az étrend összeállításához kalóriaszámítást végzünk és számítógépes élelmezési programot használunk. Az évszakok váltakozása, egy-egy élelmezési nyersanyag szezonalitása nyomon követhető az étlapokon. Az étlap összeállításában az otthonban működő érdekképviseleti fórum tagjai is részt vesznek. Emellett Kívánságfüzetet vezetünk, így a lakók igényeinek figyelembe vételével az étlapot a mentálhigiénés csoportvezető és a főnővér hagyja jóvá. Az étel jó állapotú edényekben, kulturált körülmények között kerül elfogyasztásra a tágas ebédlőben, melyet a lakók és mi dolgozók közösen használunk. A lakóink általában elégedettek az étel mennyiségével, minőségével, az étkeztetés körülményeivel. Tájékoztatási kötelezettség A lakókat rendszeresen felkeresi az ellátott jogi képviselő, hogy tájékoztassa őket. Az intézmény vezetője az ellátott jogi képviselővel szembeni tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. Panasz kivizsgálására irányuló megkeresés ez idáig nem volt. A korlátozó intézkedés eljárásrendje a Házirend mellékleteként szabályozott. Korlátozó intézkedés végzésére eddig nem volt példa. Az érdek-képviseleti fórum megalakítása és tevékenysége a Szt. 99. paragrafusának 1 bekezdése szerint az intézményben írásban szabályozott. Az érdek-képviseleti fórum tagjai hozzátartozók, lakók, munkatársak és a fenntartó képviselője. 15

19 Az intézmény pénzügyi, gazdasági feltételei Az elmúlt időszak költségvetés fő számai: terv Intézményi költségvetés e e e e Ebből: beruházás felújítás e e 300 e - e e 700 e - e e Ebből saját bevétel: e e e e Az intézmény gazdálkodása az elmúlt időszakban kiegyensúlyozott volt. A kapott költségvetési kereteket nem lépte túl, takarékos gazdálkodással és jelentős külső források bevonásával javultak az intézményben élők elhelyezési körülményei. A pénzhiány behatárolja a lehetőségeinket, gazdálkodásunkra a takarékosság jellemző. A minőség helyett a mennyibe kerül van előtérben. Már a tervezés során tudott, hogy a költségvetésünk nem elegendő a működési kiadásokra, feladatokra, melyek szinten tartása egyre nehezebb feladatot jelent. A Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési csoportja 2008-ban pénzügyi ellenőrzést végzett intézményünkben a 2005, 2006, 2007 évekről. A /2008 számú megbízólevél szerinti jegyzőkönyv megállapításai részletesen elemzik az intézményünk gazdálkodását, működésünk gazdasági hátterét az elmúlt időszakban. Az ellenőrzési csoport összefoglaló értékelése Az intézmény a vizsgálat alá vont időszakban az éves költségvetését teljesítette. Gazdálkodására a stabilitás, a takarékosság, a jó gazda szemlélet jellemző. A normatívák stagnálása-, és a fenntartói támogatás csökkentése mellett az egyensúlyt a bevételek növelése, valamint a kiadások lefaragásával tudta elérni. Likviditási problémái nem voltak, határidőn túli szállítói állomány nem keletkezett. A bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedéseink - Jelenleg, a 134 fő lakóból csak 7 fő fizet részösszegű térítési díjat. (ellátások igénylése mindenkinél kihasználásra kerül) - Az intézmény lakói a gondozási díj fizetésén túl is jelentősen hozzájárulnak a napi működési költségek fedezéséhez. - Az elmúlt időszakban saját erőből és kivitelezésben elkészült az intézmény vízkészletének újbóli felhasználása, ami m³ havi vezetékes víz megtakarítását eredményezi.(havonta több százezer forintos megtakarítást eredményez.) 16

20 óta napkollektoros rendszer segíti a melegvíz ellátást, ez éves szinten átlagosan 500q szenet helyettesít.(2,5mft) További napkollektorok telepítésével jelentősen növelhető lenne ez a megtakarítás. - Az ellenőrzési csoport is megállapította, hogy intézményünknél magasak az energia költségek. Oka, hogy a községben nincs vezetékes gáz, így alapvetően a villamos energiára vagyunk utalva. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a villamos energia ára, így kerestük itt is a takarékossági lehetőségeket. Elmondható, hogy ma már intézményünk jelentős részén energiatakarékos lámpatestek vannak rendszeresítve, ezzel párhuzamosan tartalék világítási rendszer is ki lett építve. (alapítványi támogatásból) A mosodai üzem a téli időszakban jelentős többletenergiát használt a szárítási műveletek miatt. Ezt kiváltottuk egy újabb szárító helyiség kialakításával, ami 50 eft megtakarítást eredményez havonta. Ezzel egy időben a konyhai energia felhasználást is megváltoztattuk. Oly módon, hogy az étlap összeállításnál figyelembe vesszük ezentúl egy-egy étel elkészítésének az energiaigényét, és ha úgy látjuk, hogy túllépjük a lekötött energia mennyiséget átírjuk az étlapot, és egy kevésbé energiaigényes étellel helyettesítjük. - A szakmai dolgozók munkarendjét 12 óráról visszaállítottuk a 8 órás, három műszakos munkarendre. Így hatékonyabb a munkaerő kihasználtság és a személyi kiadások, a műszakpótlék összege is csökken. - Igyekeztünk a lakóink ellátását javítani oly módon, hogy költségvetésen kívüli pénzeszközöket vontunk be a működésbe. - Gazdasági hátteret biztosít a Fogyatékos Személyek Közhasznú Alapítványa, valamint az ellátottak felajánlásai. - Évek óta tartósításokat végzünk - uborka, paprika savanyítás, csalamádé készítés - konyhai dolgozóink közreműködésével. Így egész évre biztosított a savanyúság. Előtérbe kerülnek az olcsó nyersanyagok, és ezeket igyekszünk változatosan elkészíteni. - Havi vendégebédet szolgálunk ki - Intézményük belső állapota az elmúlt évek folyamatos felújításainak, a rendszeres karbantartásnak köszönhetően megfelelő. Az állapot megóvásokat, felújításokat saját, többnyire költségvetésen kívüli összegekből fedeztük. Gazdálkodási nehézségek Intézményünkben a szennyvíz elszállíttatása a dologi költségeinknek jelentős részét kiteszi. Jelenleg sem teljes a szennyvíz elszállítatása, mert nem kerül a teljes költség a költségvetésbe, és ezt az összeget nem tudjuk kigazdálkodni, így környezetszennyező módon működik a rendszerünk. Az elmúlt két évben minden lehetőséget számba vettünk, és többféle tervünk is született. A legéletképesebbnek és leggazdaságosabbnak az-az alternatíva tekinthető, ami azzal számol, hogy az a beruházás kerüljön kivitelezésre, ami a szigetvári szennyvíztelepre közvetlenül nyomott rendszeren keresztül történik. Mielőbbi fenntartói intézkedés szükséges. 17

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó A 2010. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Feladatellátás általános

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat

Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó, Mátyás király u.1. 7932 Tel/fax : 06-73 544900 / 901 E-mail: szocint.mozsgo@baranya.hu Web : www.foszemo.hu Tárgy: 2008. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: ,

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: , Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: 2655-056, 2655-106 Megközelíthető: A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat

Baranya Megyei Önkormányzat Tárgy: 2007. évi költségvetési beszámoló Szám: 81-2/2008 Melléklet: 1 garn. Ügyintéző: Csík Attila Hiv. szám: 332-2/2008. Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr. Kovács Ilona főjegyző asszony részére

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/350-14/2010. TÁRGY: AZ INTEGRÁLT NAPPALI SZO- CIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK, VALAMINT MŰ- KÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK MÓ- DOSÍTÁSA, ILLETVE SZAKMAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁ- SA MELLÉKLET:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának június 8-i ülésére

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának június 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 834/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. június 8-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ 2012. év 1. Az intézmény feladata H-GYH/283-15/2011. számú működési engedély alapján az intézmény a következő ellátási formát biztosítja: Lakóotthoni ellátás Fogyatékos személyek

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi 3. sztenderd: Teljeskörűminőségi szolgáltatás A szolgáltatás igénybevétele létbiztonságot jelent az ellátást igénybe vevők számára. Ez magában foglalja minden olyan, a mindennapi életvitelhez szükséges

Részletesebben

Beruházási és felújítási kiadások teljesülése

Beruházási és felújítási kiadások teljesülése A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében 2009. évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait.

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető Az LK Oltalom Idősek

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV EGYÉNI TERV II/1. számú melléklet (2012) Név: Réthy Virág Kamilla Nyilvántartási szám: 2/2010 Törvényes képviselő neve: - Fogyatékosság típusa, mértéke: A gondozást befolyásoló - lakókörnyezet jellemzői,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Az ellátások tartalma

Az ellátások tartalma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátások tartalma Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I. 7.) SzCsM

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA Ikt. / H /2015 ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ MUNKATERV 2015. év 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Az intézmény célja, küldetése 3. oldal III. Általános ismertetés 3. oldal III/1. A működés

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben