E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19 -I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19 -I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 245-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) munkájáról ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke Kaiser Gábor, az intézmény igazgatója AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Főosztály szociális referense Kaiser Gábor, az intézmény igazgatója MEGTÁRGYALTA: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézmény legutóbbi közgyűlési beszámolóját a fogyatékkal élőket ellátó megyei fenntartású szociális intézmények együttes beszámolója keretében - a testület a június 15-i ülésén tárgyalta. A beszámolót a közgyűlés a 84/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatával fogadta el. Az intézmény feladatellátásának összefoglalását és az elmúlt időszak fontosabb eredményeit jelen előterjesztés, az intézmény vezetőjének részletes beszámolóját a melléklet tartalmazza. Az intézmény alaptevékenysége: Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás - súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, 18 éven felüli, nem tanköteles korú személyek ápolása, gondozása, akiknek képzésére, foglalkoztatására és gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség; - az ellátottak fogyatékosságának megfelelő képességfejlesztés, terápiás vagy munka jellegű foglalkoztatás; - az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása. Általános jellemzés, szakmai munka: Az intézmény integrált lakókörnyezetben, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető helyen, Mozsgó központjában található. Az egykori Biedermann kastélyban és a hozzá tartozó lakásokban kialakított intézmény 134 férőhelyen fogadja az ellátást igénylőket. Az intézmény lakóinak döntő része a kastélyépületben, az intézménymodernizációnak köszönhetően 1-4 ágyas szobákban nyert elhelyezést ban készült el a dolgozói ebédlő helyén kialakított új 12 fős lakóegység, ami lehetőséget teremtett a zsúfoltság enyhítésére és az 5-6 ágyas szobák megszüntetésére. Az intézmény külső és belső környezete rendezett, inger gazdag, de a külső homlokzat felújításra szorul. Az akadálymentesség biztosítására az elmúlt időszakban lépcsőn járó berendezést, rámpákat, korlátokat, járdákat alakítottak ki. Az elmúlt két évben megtörtént a vizes blokkok felújítása, és befejeződött a szobákban a burkolatok cseréje. Az intézmény az ellátottak képzését, fejlesztését órarendszerű, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében biztosítja. A foglalkozásokon az önkiszolgálás fejlesztése, a kommunikációs készségfejlesztés, illetve a lakókörnyezetbe való integrációhoz szükséges készségek, ismeretek kialakítása és fejlesztése szerepel. Munkajellegű foglalkoztatási formák: - A Fővárosi Kézműipari Kht célszervezettel szerződéses munkaviszonyban napi 4 órában 37 fő vesz részt fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban (tollfosztás, szivacsdarabolás, drótmentés, szőnyegszövés). A további fejlődés érdekében jelenleg folyamatban van a napi 6 órás munkaidő bevezetése, és a létszám 41 főre való emelése. - Házkörüli munkák: kisegítő tevékenységek az intézmény karbantartásában, parkgondozás.

3 3 - Alapítványi közreműködéssel, külső környezetvédelmi vállalkozás bevonásával szelektív hulladékgyűjtés az egész község területére kiterjesztve, heti rendszerességgel. Azok a lakók végzik, akik kiszorultak a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásból. Szabadidős tevékenységek: - Kulturális tevékenységek: - kézműves műhelyben való foglalkozások, irodalmi szakkör, tánc, zene, dráma szakkör. - Kirándulások, üdültetések, ünnepségek, rendezvények intézményen belül és kívül. - Sporttevékenység: az intézményben kialakított sportpályán és kondicionáló teremben. Példamutató, hogy az intézmény sportolói a községi sportegyesület tagjai. - Új, az utolsó beszámoló óta eltelt időszakban bevezetett tevékenységek: illat, fény, aroma és zeneterápiás foglalkozások, karaoke, lovas terápia, fizioterápia, só terápia, hidroterápia, informatikai szakkör szélessávú internet elérési lehetőséggel. Saját honlapot üzemeltetnek, ami biztosítja az intézmény részletesebb megismerését. (www.foszemo.hu). Az intézmény fejlesztésének irányai: Az intézményben folyó színvonalas szakmai munka, az intézménymodernizációs program tudatos végrehajtása, és a településközponti fekvés biztosíthatja az ellátottak sikeres integrációját. A lakóotthonos kitagolás az erre alkalmas lakóknak, valamint a jelenlegi elhelyezési forma - az állapotuk miatt lakóotthonos kitagolásra nem alkalmas ellátottak részére - egy humanizált, modernizált intézményi kialakítást tesz lehetővé. Az új 12 férőhelyes lakóegységgel, és a jövőben tervezett két új lakóotthonnal - a zsúfoltság megszűntetésével - az intézmény meg tudna felelni az előírt tárgyi feltételeknek. Szükséges lenne azonban - a már elvégzett intézményi teljes belső felújítás után - a külső homlokzati rekonstrukció. Az intézmény jelenleg határozott idejű, december 31-ig szóló működési engedéllyel rendelkezik. A határozatlan idejű működési engedély megszerzése érdekében a zsúfoltság megszüntetésén és a külső rekonstrukción túl szükséges a jelenleg hiányzó 15 fős szakdolgozói létszámhiány fokozatos visszapótlása december 31-ig. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézmény szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és egyben köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak az elmúlt 3 évben végzett munkájukért. Határidő: azonnal (a közlésre) Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke Pécs, március 2. Horváth Zoltán

4 Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó évi munkájáról melléklet

5 Intézményünk mottója: Felelősek vagyunk mindazért, hogy amit az ellátottainkkal, ellátottainkért cselekszünk, az a lehető legmagasabb minőségi színvonalon történjen meg! Általános feladatértékelés Az intézmény bemutatása Az intézménynek helyt adó kastély szociális intézetként április 1. napjától működik ig elsősorban időskorúak gondozása, ápolása folyt az intézetben, 1989-től szakosított intézetként működik, és értelmileg akadályozott embereknek nyújt otthont és teljes körű ellátást. Kezdetben az intézet fenntartója a Szigetvár Járási Hivatal volt, majd a Baranya Megyei Közgyűlés Önkormányzata lett. Az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott, illetve 118/2007. (12.05.) Kgy határozatával módosított alapító okirat alapján működik. Engedélyezett férőhelyek száma: 134 fő, ezen belül 4 apartmanban 8 fő számára átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezéssel. Az intézmény integráltan, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető helyen, lakókörnyezetben, a község központjában természetvédelmi területen helyezkedik el, gondozott park veszi körül. A lakóink pozitív életminőségéhez nagyban hozzájárulnak az intézmény tárgyi feltételei, a kastélyépületet körülvevő külső környezet, valamint az épületek nagy odafigyeléssel kialakított belső környezete. Az akadálymentesség biztosítására rámpákat, kapaszkodókat, elektromos felvonót, járdákat, utakat alakítottunk ki. A lakószobák rendkívül ízlésesek, komfortosak, modernek, inger gazdagon berendezettek, zárható szekrények állnak a lakók rendelkezésére. A berendezési tárgyak megfelelnek az ellátottaink korának és egészségi állapotának. Az intézmény alaptevékenysége Értelmileg akadályozott emberek ápoló-gondozó otthoni ellátása: o Súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos (18 éven felüli) személyek ápolása, gondozása, akik nem, vagy csak részben oktathatók, és oktatásukra, képzésükre, foglalkoztatásukra és gondozásukra csak intézményi keretek között van lehetőség. o Az ellátottak fogyatékosságának megfelelő képességfejlesztés, terápiás vagy munka jellegű foglalkoztatás. o Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása. 2

6 A lakóinknak ellátásuk során a fizikai, mentális szükségleteik kielégítéséhez, életvezetésükhöz, szociális, testi és szellemi állapotuknak megfelelő, az egyéni bánásmódot mindenkor szem előtt tartó segítséget nyújtunk. Az intézmény MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi menedzsment rendszert működtet. A minőség iránti elkötelezettség minden munkatársunkat jellemzi, minőségpolitikánkat is ennek szellemében határoztuk meg. Lakóink számára nyújtott szolgáltatásaink Az intézményben az ápoló-gondozó és a mentálhigiénés feladatok elvégzése team munkában történik. Jól képzett szakembereink, szakszerűen, egyénre szabottan foglalkoznak a lakóinkkal, amit az egyéni fejlesztési tervekben rögzítenek. o Az egészségügyi ellátáson kívül, egyéni és kiscsoportos fejlesztések, szinten tartó foglalkozások folynak. o Emelt szintű gondozást végzünk külön egységben azok számára, akik önállóbbak és nem igényelnek állandó felügyeletet, valamint itt történik a lakóotthonos életmódra való felkészítés is. o Egyéni fejlesztések körében fogyatékosságukból eredően meghatározó szerepet kap az önkiszolgálás fejlesztése, amely saját maguk ellátásához nélkülözhetetlen. o Kommunikációs képességfejlesztésben a közlő és információ átadást fejlesztjük. o Szociális képességek fejlesztésében az önmagukról való helyes képalkotás saját indulataik kordában tartása, a lakó környezetbe való integrálással kapcsolatos ismereteket, képességeket igyekszünk kialakítani, fejleszteni. o Mozgásfejlesztésben a nagymozgások közül (járás, futás, mászás, dobás) gyakorlásával foglalkozunk. Finommozgásban a szem - kéz koordináció fejlesztés folyik. o E mellett még a jobb képességű lakóinknál a meglévő mennyiségi, pénz ismereteket tartjuk szinten, illetve fejlesztjük. o A fenti fejlesztő és szinten tartó foglalkozások mellett lakóink - munkajellegű foglalkoztatásban is részt vesznek, ahol tollat fosztanak, lábtörlőket, rongyszőnyegeket szőnek, drótmentést végeznek. Példamutató lakóink környezettudatos nevelése és magatartása ami megmutatkozik a községben végzett újrahasznosítható hulladék összegyűjtésében, kezelésében, részbeni feldolgozásában. o A fenti foglalkozásokon túl rendszeresek az egyéb sport, kulturális és szórakoztató szabadidős foglalkozások, szakkörök. Lakóink közül sportolóink a község sportegyesületének egyesületi tagjai. Rendszeresen részt vesznek országos és egyéb versenyeken. o Egészségi állapotuknak megfelelően évente lakóink közül többen, egy hetes nyaraláson, illetve egynapos kiránduláson vesznek részt, ezen kívül rendszeresek a túrák, kerékpártúrák is. o Foglalkoztató, fejlesztő és a foglalkoztatásokat segítő műhelyek, kondicionáló terem, focipálya és jól felszerelt büfé áll rendelkezésre. o Illat, fény, aroma, és zeneterápiás foglalkozások o Lovas terápia o Fizikoterápia, ducitorna o Hidroterápia, masszázs o Számítógépes szakkör, internetezéssel o Táncszakkör, karaoke foglalkozás, hangszertanulás, művészetterápia (festés) o Sóterápia 3

7 Foglalkoztatás Az Szt. 99/B (1) bekezdése alapján az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően: munka-rehabilitáció fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítható. Az intézményen belüli foglalkoztatást kétféle formában valósítjuk meg: a. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás b. Terápiás ás képességfejlesztő foglalkoztatás. a. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás külső foglalkoztatóval (Fővárosi Kézműipari Kht. Jeannette Gyáregység) egy évre szóló, határozott idejű munkaszerződés alapján 37 főnek nyújt rendszeres napi tevékenységet. A foglalkozás időtartama a szerződések alapján napi 4 óra, heti 20 óra. Jelenleg azon dolgozunk, hogy napi 6 órában dolgozhassanak. Erre az engedélyek rendelkezésre is állnak (41 főnek napi 6 órában), de a külső foglalkoztató cég még nem vezette be ezt a gyakorlatot. Várhatóan márciusától. A munkatevékenységen keresztül az ellátottaknál szeretnénk kialakítani: a munka iránti pozitív beállítódást, elemi erkölcsi érzelmeket a munkával kapcsolatban (pl. lusta emberszorgalmas ember, a munka napi rendszerességgel való végzésének szüksége, eredményességének vagy eredménytelenségének feltételei, következményei stb.). Célunk az, hogy a munka folyamán alakuljanak, fejlődjenek, gazdagodjanak azok az ismeretek, jártasságok és viselkedési formák, amelyek képessé teszik az ellátottat a közösségben való életre, érezhetővé teszi számukra a munkából fakadó emberi örömöket. Ezzel szeretnénk megalapozni a közösségi életbe nevelés előfeltételeit. b. Terápiás és képességfejlesztő foglalkoztatás Célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. A foglalkozásnak ezt a formáját is egyénre szabottan, az igénybevevő életkorának, fizikai állapotának megfelelően szervezzük meg. Eddig az ellátottak közül fő, az időjárás függvényében, rendszerességgel vesz részt a park gondozásában, nagyobb létszám igény esetén délutánonként a műhelyben dolgozók is részt vesznek a kinti munkálatokban. Szintenként a személyzet irányítása mellett- az ellátottak többsége részt vesz az épület, saját lakrészük takarításában, anyagmozgatásban, a napi tevékenységek végzésében. Ugyancsak az adott területen dolgozók irányításával az intézet üzemeltetésében (szénhordás, kőműves melletti segítés, mosodai munkában stb.) is 3-4 fő vesz részt. Szelektív hulladékgyűjtés, műanyagflakonok zsugorítása során szükség van bizonyos fokú kognitív képességekre meg kell különböztetni színes és fehér flakonokat - a kupakok lecsavarásával fejlődik finommotorikájuk. Célunk az, hogy egyszerű munkafolyamatokat el tudjanak végezni, ismerjék a szerszámokat (pl. gereblye, söprű, lapát stb.), és azokat értelmesen és biztosan tudják használni. 4

8 Személyi feltételek Az ellátottak száma 134 fő. Az intézményben a feladatellátás személy feltételei a (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében előírt szakmai létszámnormáknak nem felelnek meg. Beosztás Jogszabály által előírt létszám Tényleges létszám Létszámkülönbözet (+ / előjellel) Szakképesítéssel rendelkezik intézményvezető intézményvezető ápoló orvos (heti 6 órában) ápoló-gondozó diétás nővér mozgásterapeuta foglalkoztatás-szervező szociális-mentálhigiénés munkatárs szabadidő szervező szociális segítő szociális ügyintéző pedagógus fejlesztő-pedagógus összesen: Az intézmény dolgozói létszáma 17 fővel kevesebb a jogszabályban előírt létszámnormánál. Szakképesítés Az intézményben a szakdolgozók szakképesítése megfelel az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírtaknak. A dolgozók mindegyike rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel. A dolgozóink névre szóló munkaköri leírással rendelkeznek. A működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző személyeket illetően az 1993/III. évi tv. 92/F. -a szerint dokumentáltan történik. A szakdolgozók továbbképzése a továbbképzési tervnek megfelelően zajlik. 5

9 munkakör Szakirányú szakképesítéssel rendelkezik Szakirányú szakképesítéssel nem rendelkezik fő intézményvezető intézményvezető ápoló részlegvezető orvos (heti 6 órában) ápoló-gondozó diétás nővér mozgásterapeuta foglalkoztatás-szervező szociális-mentálhigiénés munkatárs szabadidő-szervező szociális segítő szociális ügyintéző pedagógus fejlesztő-pedagógus összesen: % Nehézséget okoz a szakmai létszámhiány, ezért a következő intézkedést hoztuk. Belső átszervezéssel 2009-ben a nővérlétszámot 2 fővel már növeltük, úgy, hogy egy a kisegítő gazdaságban dolgozó nyugdíjba vonuló kolléga helyére nem lett a gazdaságba felvéve új dolgozó, hanem ápolónak, illetve a konyhán dolgozó kollégák közül lett egy fő ápolói státuszba helyezve. Így a szakmai létszámhiányunk 15 főre csökkent, de további intézkedés megtétele szükséges a fenntartó részéről. (belső átszervezésre további lehetőség nincs) A létszámhiány ellenére intézményünkben a szakmai munka sikeres, ezt a különböző hatósági ellenőrzések tapasztalatai, jegyzőkönyvei is alátámasztják. A lakóink a szakdolgozók munkájával elégedettek, az elmúlt években a fenntartóhoz, ellátott jogi képviselőhöz és az intézményvezetőhöz ápolással-gondozással kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezett. A kiváló szakdolgozói hozzáállás minőségi ápolási, gondozási, fejlesztési munkát eredményez a hiányzó létszám ellenére is. A munka hatékony szervezésével, színvonalas ellátott központú szakmai munka folyik. Ezt a hatékonyságot nagyban segíti az intézményünkben bevezetett, és évek óta jól működő minőségbiztosítási rendszerünk. ( ISO 9001:2001 ) Komoly szervezetfejlesztést és hatékonyságnövelést eredményezett minden területen. Rendszeresek a szakdolgozók munkájával kapcsolatos ellenőrzések, mérések, értékelések. Lakóink között minden évben elégedettségmérést végzünk. A 2008 évi elégedettségmérés eredménye 92 % feletti. 6

10 Tárgyi feltételek Az intézmény tárgyi feltételei részben felelnek meg az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4., paragrafusában foglalt követelményeknek. Lakószobánként nem mindenhol biztosított az egy főre jutó 6m 2 lakóterületenként. A helyiségek számát az alábbi táblázat szemlélteti. A helyiségek fajtái Száma (db) Területe m 2 Egy főre jutó m 2 Lakószobák összesen ,98 Ebből: 1 ágyas, fürdőszobás ágyas, fürdőszobás ágyas, fürdőszobás ágyas fürdőszobás ágyas ágyas 8 129,7 8,1 3 ágyas ,92 4 ágyas ,9 5,4 5 ágyas 8 204,3 5,1 6 ágyas ágyas ágyas ágy felett: Egyéb helyiségek Betegszoba 1 16,5 5,5 Pihenőszoba nappali ellátást nyújtó helyiség Vendégszoba Krízishelyiség* Tisztálkodó helyiségek Fürdőszobák összesen , Ebből: közös használatban Fürdőszobákban a kádak és tusolók száma összesen: Ebből: közös használatban A vécék száma összesen: Ebből: a női vécék száma a férfi vécék száma közös használatban Mosó helyiségek

11 Közösségi és szolgáltató helyiségek: A helyiségek fajtái Száma (db) Területe m 2 Konyha, teakonyha 3 28 Étkező Büfé 1 31 Társalgó 3 51 Könyvtár - - Kultúrterem - - Tornaterem 1 (pincében) 205 Orvosi szoba 1 21 Nővérszoba 3 41 Interjú szoba - - Mentálhigiénés helyiség 1 12 Fizikoterápiás helyiség 1 17 Rehabilitációs szoba - - Foglalkoztató helyiség Fodrászat 1 9 Kápolna, imaterem - - Irodák 8 91,5 Raktárak 2 25 Lakó-, dolgozó-, vendég dohányzóhely terasz, udvar Látogatók fogadására szolgáló helyiség 1 16 Egyéb, éspedig Sóterápiás helyiség 1 18 Munka jellegű foglalkoztató 2 60 A 2006-os működési engedély ellenőrzésekor több hiányosságot is észrevételeztek. Nem volt betegszoba az intézményben, és a zsúfoltság is nagyfokú volt ebben az időpontban. Az összes lakószoba átlaga ebben az időszakban 4,42m 2 volt, a mostani 5,98m 2 -el szemben. A 2008 év egyik legnagyobb eredménye, hogy új lakóegységet alakítottunk ki 12 fő lakó részére, ezzel megszüntettük a 6 ágyas és zömében az 5 ágyas szobákat is. Ezzel nem csak azoknak a lakóknak az életminősége változott pozitív irányba, akik az új részbe költöztek, hanem valamennyi lakónké. Az új lakóegységünk a nemrég még személyzeti ebédlőként funkcionáló 140 négyzetméteres alapterületű helységből lett kialakítva, ahol 3 db kettő ágyas és 2 db három ágyas szobát, valamint teakonyhát, fürdőt, wc-ket építettünk. Az építkezés/ átalakítás maga 4,5 millió forint volt, a berendezések, bútorzat további 2,3 millió forint. A döntően adományokból származó és a Fogyatékos Személyek Közhasznú Alapítványa Mozsgó főfinanszírozású beruházást lakóink is támogatták. A bútorzat és minden egyéb berendezési tárgyak az odaköltöző lakóink tulajdonai. A szobák kialakításánál, és a bútorzatok, berendezések vásárlásánál maximálisan figyelembe vettük lakóink kívánságait, elvárásait. A két ágyas szobák közül kettő lehetőséget biztosít a párkapcsolatban élő lakóinknak az intimitásra. Az épület felújított, folyamatosan karbantartott, rendezett, a higiénés követelményeknek megfelel. A zuhanyzók és nemenkénti illemhelyek száma az előírásnak megfelelő. A 8

12 folyamatos fűtés és melegvíz ellátás biztosított. A lakók értékeiket trezorban, illetve zárható szekrényben helyezhetik el. A szolgáltatásnyújtási helyül szolgáló épületben az építészeti megoldások az országos településrendezési és építési követelményekről szóló törvény 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben foglaltaknak részben megfelelnek. Szükségessé vált a főépület külső homlokzati rekonstrukciója, amit már évek óta tervezünk. Több alkalommal próbáltunk pályázati úton is pénzt keríteni a felújításra, de mindeddig sikertelenül. Sajnos 2008 évben már a normatíva kiegészítő pályázaton nem is indulhattunk, ez a lehetőség megszűnt. A 2009 évi költségvetésünkbe felújítási keretben szerepel az első ütem költsége, így elkezdődhet a homlokzat felújítása. Akadálymentesítés Az épületbe való bejutást lépcsőjáró segíti. Az épület mozgáskorlátozott vizesblokokkal rendelkezik. Az ajtószélesség megfelelő, a küszöbnélküliség minden helyiségben biztosított. A közlekedést kapaszkodók segítik. Látogatók fogadására a látogatószobában és a lakószobákban van lehetőség. Az új látogatószoba kialakítása, ami lehetővé teszi lakóinknak a kulturált kapcsolattartást, szintén a 2008-as év eredménye. A szobák berendezésére a szolgáltatást igénybe vevők igényeit maximálisan szem előtt tartva került sor, a berendezési tárgyak az itt élők kényelmét szolgálják. A közösségi helyiségek, a központi étkező is tágas, a kerekesszéket használó személyek számára is használhatóak. A gondozási egységenként mosóhelyiségeket alakítottunk ki, emellett pedig az intézetben jól felszerelt mosoda működik. A mellékhelyiségek tágasak, tisztán tartottak. Dohányzásra kijelölt hely, csak az épületeken kívül található, egyre több helyen megszűntettük kint is. Az intézmény udvara, parkja igényesen kialakított, hangulatos. A nagy terület lehetővé teszi nagy mozgásteret igénylő sportfoglalkozások (pl.: lovaglás, futballozás) megtartását is. Az ápolási-gondozási és mentálhigiénés tevékenység Lakóink szociális és demográfiai jellemzői Életkor 0-18 év év 61-től összesen átlag életkor Ellátottak száma Súlyos értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Enyhén értelmi fogyatékos Mozgássérült is Halmozottan sérült Lakóotthoni ellátásra alkalmas Az intézet lakóinak átlagéletkora folyamatosan nő, a felvételre várók között is több a 30 év feletti, így fokozottabb ellátást, gondozást igénylők számának bővülésével kell számolnunk. Így a szorosan vett ápolási, gondozási munka mellett ellátásuk, - étellel, ruházattal, tisztántartásuk, mozgatásuk is nagyobb odafigyelést fog igényelni. Jelenleg 10 fő várakozónk van. 9

13 Egészségügyi ellátás Az intézmény az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet foglaltak szerint biztosít egészségügyi ellátást az alábbiak szerint. egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítás a személyi higiéné biztosítása gyógyszerezés az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás szakorvosi ellátásához való hozzájutás kórházi kezeléséhez való hozzájutás alap gyógyszerkészlet gyógyászati segédeszközök Az intézményben összességében öt gondozási egység került kialakításra, melyekben az egyéni gondozás módszerei összetettek, egyénre szabottak. Az egészségmegőrző felvilágosítást kiscsoportos foglalkozások alkalmával végezzük, illetve minden szerdán az ún. Egészségpercek keretében nagycsoportos foglalkozások is zajlanak az egészségmegőrzésről a lakók érdeklődését szem előtt tartva (pl.: elhízás, cukorbetegség, dohányzás ). Az orvosi vizitek is alkalmat adnak a felvilágosító tevékenységhez. Az intézmény orvosi szobával ellátott. A háziorvos hetente háromszor két órát rendel, szükség esetén rendelési időn kívül is elérhető. Neurológus szakorvos heti egy alkalommal rendel az intézményben. Ebben az időpontban szükség esetén szupportív beszélgetésre is lehetőséget biztosítunk az ellátottak számára. Egyéb szükséges szakorvosi vizsgálatokra az intézmény saját gépkocsijával szállítja a lakókat Szigetvárra, illetve Pécsre, Kaposvárra. A fogorvosi ellátás a Szigetvári Rendelőintézetben, illetve a Pécsi Szájsebészeti Klinikán történik. A krónikus betegek ellátása folyamatos orvosi felügyelet mellett történik. Sürgős esetben, amennyiben lehetséges a szakképzett ápolóink végzik a lakók ellátását a sürgősségi táska használatával. Amennyiben a helyzet súlyossága ezt nem teszi lehetővé, mentővel szállíttatjuk a lakókat a Szigetvári Kórházba. Intézményen kívül fogászati-, nőgyógyászati-, szemészeti-, bőrgyógyászati-, onkológiai szűrést szervezünk az ellátottak részére, emellett rendszeresen járnak tüdőszűrésre, mammográfiára is. Intézeten belül súly-, vércukorszint-, pulzus-, vérnyomásmérést végzünk, valamint tuberculin próbát alkalmazunk. Az intézményben rehabilitációs tevékenységet szervezünk fizikoterapeuta segítségével. Az intézményben só-terápiás szobát alakítottunk ki az alagsorban, mely egyszerre szolgálja a rehabilitációt és a prevenciót. Első sorban megelőző célzattal működik. Itt feladat volt 1 hónapig megismertetni lakóinkkal a só szobát. Mindenki volt lent, kivéve a fekvő betegek. Azóta minden délután 14-től ig, kivéve keddi napokon csoportosan járnak le lakóink nővérfelügyelettel. A só terápiát az influenzás időszak kezdetekor felhoztuk a pincéből, és minden szobába párologtató lett a radiátorokra rakva, bele higított sóoldatot raktunk az előírt 10

14 protokoll szerint. Hogy ki mikor vett részt a só terápián, az az erre rendszeresített füzetben van vezetve ban 7 új protokollt dolgoztunk ki és vezettünk be. Rehabilitációs eszközként alkalmazunk még különböző gyógyászati segédeszközöket, úgy mint hallókészüléket, ortopéd cipőt, támbotot, járókeretet, illetve kerekesszéket. Az ápolók folyamatos, nyolc órás munkarendben teljesítenek szolgálatot. A beosztást az osztályvezető nővérek készítik, melyet a vezető nővér ellenőriz. Mivel minden ápoló szakképzett, minden műszakban van szakképzett ápoló, így a szakápolási feladatokat bármelyikük elláthatja. Az intézmény különböző kényelmi berendezésekkel rendelkezik. Használunk antidecubitus matracot, háttámaszt, emelhető betegágyat. Emellett az ápolást betegemelő, gördülő szoba WC, ágyazó kocsi, etetőasztal, vércukor meghatározó, gyógyszeradagoló doboz, illetve inkontinens betegek ellátásához szükséges eszközök is segítik. A rendszeresen gyógyszert szedő ellátottak száma 134fő, a közgyógyellátottak száma 108 fő. A gyógyszerrendelés megszervezéséért a vezető ápoló felel. A szükséges gyógyszerekről havonta adjuk le a rendelés a helyi patikába. A gyógyszerek innen a gondozási egységekbe kerülnek ahol biztonsági zárral ellátott szekrényekben helyezzük el a dobozokat. A gyógyszerelésről az ápolók nyilvántartást vezetnek, melynek részét képezi a lakó személyi anyagában szereplő egyéni gyógyszernyilvántartó lap, illetve a gyógyszerelő füzet. A gyógyszerelő lap alapján kerül kiosztásra a gyógyszer. Az ápolók az orvosi utasításnak megfelelően a napi gyógyszermennyiség kiszerelésére alkalmas dobozba adagolják a gyógyszert. A gyógyszert a műszakonként szolgálatot teljesítő (szakképzett) dolgozó adja ki a szolgáltatást igénybe vevő személynek. A gyógyszerbeadás tényét az átadó füzetben aláírásával igazolja. A gyógyászati segédeszközök beszerzése megoldott. Egészségügyi ellátás értékelése évi egészség megőrző programunkat a kitűzött célok szerint sikerült megvalósítani, a tervezett szűrővizsgálatokat elvégeztük a Szigetvári és Pécsi rendelő intézetekben. Ha a szűrővizsgálatokon problémát találtak, annak kezelését maradéktalanul megoldottuk. Lakóinkat intézeti autóval szállítottuk vizsgálatra, mindig kísérővel tól vezettük be, hogy állandó személyek a beteg kísérők. Sokkal jobban nyomon követhetők a vizsgálaton történtek. Az orvosi vizitek meghatározott időben történnek intézményünkben, meghatározott rendszer szerint. Lakóink már nagyon jól megszokták tavaszán átadásra került az emeleten kialakított új gondozási egység, ami a maga haszna mellett (zsúfoltság csökkentése, új és szép környezet kialakítása) sok plusz munkával is járt, jár. Az új részbe való beköltözés lehetőséget adott, arra, hogy átszervezzük lakóinkat a 3 szint, illetve a II-es, III-as gondozási egységben, mindenféle szempontot figyelembe véve (szakmai, egészségügyi, kapcsolati rendszer). Elmondhatjuk, hogy lakóink részéről zökkenőmentes volt az átállás, beilleszkedés annak ellenére, hogy nagy mértékű volt az átszervezés. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a beteg osztályról is voltak lakóink, akiket olyan állapotba sikerült hoznunk, hogy ki tudtuk emelni őket a betegosztályról, a középső osztályra. Itt szemmel látható a további fejlődésük. Az emeleten történt változások a lakók átszervezésén túl (helycsere, ruhacsere, lakók névre szóló beosztása) a nővérekre is plusz munkát rótt. A snoezelen-terápiát továbbra is az ápoló személyzet végzi, ami nagy segítséget jelent az aktuális problémás esetek (autóagresszivitás, dühkitörések) kezelésében. Kiemelném a mentálhigiénés csoport és az ápoló-gondozó egység szoros együttműködését, amely általában jellemzi a munkánkat. 11

15 Mentálhigiénés ellátás A mentálhigiénés ellátás az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 54. paragrafusában meghatározottak szerint történik. A szabadidő kulturált eltöltésének feltétele biztosított. Az intézményben rendszeresek a séták, kirándulások, kerékpártúrák, játékos vetélkedők, képességfejlesztő foglalkozások. Nyaranta strandra járnak a lakók. A segítőink gondot fordítanak a szórakoztató tevékenységek szervezésére is (közös éneklés és ünnepségeken való részvétel az általános iskola diákjaival, nyugdíjasklub, stb..). Az otthon lakói részt vehetnek különböző kulturális tevékenységekben (színházlátogatás, közösségi programok). A konfliktushelyzetek megelőzésére, megoldására egyéni, illetve havi rendszerességgel csoportos megbeszélés tartunk. Emellett szükség esetén az intézmény neurológus szakorvosa szupportív terápiát biztosít az ellátottak részére. Az intézményen belüli kis közösségek és társadalmi kapcsolatok kialakulását, működését közös programok szervezésével támogatjuk. A lakók családi és társadalmi kapcsolatainak ápolását levelezéssel, telefonos kapcsolattartással, programok szervezésével segítjük. A kapcsolattartás gyakoriságát és módját pontosan dokumentáljuk. Hitélet gyakorlásának biztosítására ünnepek alkalmával istentiszteletet tartunk az intézményen belül. A mentálhigiénés tevékenységünk során az önellátó (megengedő-segítő) szemlélet következetes alkalmazásával igyekeztünk elérni, hogy ellátottaink állapotuknak megfelelően, lehető legnagyobb mértékben önállóak legyenek, illetve olyan képességek és készségek fejlesztését és kialakítását céloztuk meg, amelyek a mindennapi életben való eligazodáshoz nyújtanak segítséget, megkönnyítik mindennapi életüket. Mentálhigiénés ellátás értékelése A fejlesztő/szinten tartó munka eddigi eredményei alapján 2008-ban szükséges volt átértékelni és változtatni a foglalkoztatási formák elosztásán. Az egyéni fejlesztő foglalkozások nem voltak elég hatékonyak ahhoz, hogy ellátottaink megfelelő mértékben fejlődjenek, ugyanakkor a csoportos foglalkozások pozitív hatása egyre intenzívebben volt tapasztalható mindennapi életükben és tevékenységeik során. Ennek megfelelően szerveztük át a fejlesztő foglalkozásokat. A megvalósítás területei: 1. Egyéni fejlesztő / szinten tartó foglalkozások 2. Csoportos fejlesztő foglalkozások 3. A 2-es és 3-as sz. gondozási egység ( lakóotthoni életre felkészítés ) 4. Foglalkoztatás 5. Szervezett szabadidős tevékenységek 6. Mozgás, sport 7. Terápiák 8. Szintenkénti csoportmegbeszélések - Az egyéni fejlesztő/szinten tartó foglalkozások csak az írásbeli és szóbeli kommunikációra, valamint a mennyiségi- és pénzismeretre korlátozódnak. Az önkiszolgálás, finommotorika, nagymozgás, kommunikáció, valamint a testséma és téri tájékozódás fejlesztése kizárólag csoportfoglalkozások keretén belül történik. Az egyéni fejlesztő/szinten 12

16 tartó foglalkozásra járók köre értelmi képességeik és szociális készségeik szintjét tekintve 2 csoportra osztható. Elsősorban a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevők vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, de a csoportos foglalkozásokról is részt vesznek olyan ellátottak, akikkel egyénileg foglalkozva magasabb szintre lehet eljutni az írás-olvasás, illetve a mennyiségi- és pénzismeret területén. Jelentős fejlődés elsősorban a lakóotthonos felkészítésben részt vevők esetében tapasztalható. Legfőbb oka, hogy a fejlesztés, az új ismeretek elsajátítása nem csak elméletben, mesterséges szituációkban történik, hanem a gyakorlatba átültetve gyakorolhatják, és rendszeresen használhatják, mindennapi tevékenységeikbe ágyazva (pl. bevásárló lista, pénzhasználat a reggeli vásárlása alkalmával, mértékegységek használata, reggeli előkészítése, stb.) a lakóotthonos felkészítő program bevezetésével. A többi esetben elsősorban szinten tartásról beszélhetünk, ennek ellenére egyes ellátottainknál igénnyé fogalmazódott meg, hogy mit szeretnének megtanulni, mivel szeretnének foglalkozni, illetve egymás beszámolói alapján azok is kedvet kapnak a foglalkozásokhoz, akik eddig nem vettek részt ezeken. Ezt is eredménynek tekinthetjük, mert szívesen járnak a foglalkozásra, ők maguk is felismerik ennek fontosságát, hasznosságát, hozzásegíti őket a pozitív önértékeléshez, ami a fejlődés lehetőségének az alapja. Igényeik, céljaik megfogalmazása, segíti az egyéni fejlesztési tervek hatékony összeállítását. - A csoportos fejlesztő foglalkozások szintenkénti bontásban történtek: - felső szint egy csoport - középső szint két csoport - alsó osztály két csoport. Szintenként a további csoportbontásokat ellátottaink értelmi-, és szociális készségei határozták meg, tették szükségessé. Ezzel igyekeztünk megteremteni azokat a feltételeket, hogy mindenki képességeinek és állapotának megfelelő fejlesztésben és foglalkoztatásban részesüljön. A foglalkozások továbbra is az ápoló személyzet aktív közreműködésével történtek, ha azt a műszakban lévő aktuális létszám lehetővé tette. A két csoport szoros együttműködésének eredményessége, hogy az egységes módszereknek köszönhetően nagymértékben javultak önkiszolgálási készségeik, az egységes elvárásoknak könnyebben meg tudnak felelni, illetve alkalmazkodni azokhoz, ami kevesebb konfliktushoz vezet az ellátottak és a személyzet között. A foglalkozások az egy hétre előre elkészített tervezetek alapján történtek, amelyek biztosítják, hogy az egyes foglalkozások egymásra épüljenek, megfelelően elő legyenek készítve, illetve követhetőek legyenek a fejlesztő munka lépései, ami segítséget nyújt a hatékony munkavégzéshez. Ehhez járulnak hozzá a foglalkozások napi értékelései, ami megterhelést is jelent a foglalkozás vezetők számára az adminisztráció miatt, illetve egyéb délutáni teendők mellett szervezést igényel, hogy ezek naponta elkészüljenek. Úgy gondolom, hogy ezek az értékelések fontosak, mert egyrészt visszajelzés a fejlesztőnek, hogy megfelelően tervezte-e a foglalkozást, megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozott-e, és ezek mennyire szolgálják az egyén fejlődését, másrészt pedig, valóságalappal szolgálnak az egyes ellátottról elkészített értékelésekhez, ami alapul szolgál az Egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez. Mindkét fejlesztési területen elsődleges célunk az volt, hogy elsősorban nem iskolai, mesterséges szituációkat, hanem a mindennapi életből vett példákat és gyakorlati lehetőségeket használjuk ki tanulási célzattal. Egy-egy tevékenység végzésénél fontos volt a munkamegosztás a meglévő képességek alapján, és ezekre építve történt továbbfejlesztésük (pl. terítés, takarítás, asztalok lemosása, stb.). A fejlesztés színtere nem csak a foglalkoztató helyiség volt, hanem az ebédlő, a lakószobák, a folyosó és az udvar. 13

17 Ezek az eredmények biztosítják azt a lehetőséget, hogy önmaguk ellátásától tovább tudnak lépni, egyre hatékonyabban és egyre szívesebben vesznek részt az intézmény életében, annak működésében, beépülve napirendjükbe. A tisztálkodás területén eredménynek tekinthetjük: - A csoportos foglalkozások hatékonysága a tisztálkodás területén az ápoló személyzet visszajelzéseiből szűrhető le. A testséma, testrészek, az érzékszervek ismeretének, valamint a tisztálkodás helyes sorrendjének rendszeres gyakorlása nagymértékben megkönnyítette a fürdést. Legtöbb esetben elegendő a szóbeli irányítás, az utasításoknak eleget tudnak tenni, a tisztálkodó szereket meg tudják különböztetni és azokat rendeltetésszerűen használni. - Személyi higiénéjükre, a rendezett ruházatra jobban odafigyelnek, a helytelenül felvett ruhadarabot, a hiányzó cipőfűzőt is észreveszik. - Az étkezések utáni tisztálkodás, reggeli fogmosás mostanra teljesen beépült napirendjükbe. - A porta, a 2-es és 3-as számú gondozási egység lakóinál megkezdtük a lakóotthonos életformára való felkészítést. Ebben a programban 17 fő vesz részt. Elsődleges célunk az volt, hogy felkészítsük őket a normalizáció és autonómia elve alapján a lakóotthonos életformára, hogy megtanuljanak cselekvően részt venni az élet bizonyos eseményeiben, ennek megvalósítását kétféle formában végeztük: - a fejlesztés, ami a gyakorlatra koncentrál, a mindennapi ismereteket is magába foglaló, szisztematikus segítségnyújtás, - be vannak vonva a nap különböző eseményeibe részt vesznek a háztartás vezetésében, a reggeli étlap közös összeállításában, a reggelihez szükséges élelmiszerek beszerzésében, a reggeli előkészítésében, stb.-. A felkészítő program eredménye leginkább abban mérhető le, hogy minden lakó szívesen vesz részt benne, a rájuk bízott feladatokat szívesen és maradéktalanul végrehajtják, büszkék arra, amit tesznek. A pár hónapos ciklus alatt a közösen végzett tevékenységek, a személyre szabott feladatok, a felelősségvállalás felelősségteljes és céltudatos közösséggé kovácsolta a lakókat, akik odafigyelnek egymásra és segítik egymást. A szabadidős tevékenységek szervezésénél továbbra is arra törekedtünk, hogy minél több program az intézményen kívül szerveződjön. Lakóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, bővüljenek ismereteik, lehetőséget nyújtsunk szociális kompetenciák gyakorlására, alkalmazására, jelenlétünkkel tudatosítsuk, hogy az átlagtól eltérő emberek is léteznek, azokat el kell fogadni, ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint a többség. Az eddigi közös rendezvényeken keresztül sikerült nagymértékben megváltoztatni megítélésünket olyannyira, hogy ajánlatokat kapunk a közös rendezvényekre. Az egyhetes nyaralások alkalmával lakóink lehetőséget kapnak, hogy a lehető legnagyobb mértékben önállósodjanak (vásárlás, szabadidő eltöltése és szervezése, ruházat kiválasztása és cseréje, szobatárs kiválasztása, önállóan fedezhetik fel a környéket stb.), kikapcsolódjak és felfrissüljenek. A 2008-as évi munkát értékelve beigazolódott, hogy szükséges volt változtatni a fejlesztő foglalkozások formáin. Az egyéni foglalkozásokkal ellentétben a csoport biztonságérzetet, önbizalmat ad, a lakók könnyebben megnyílnak, ezáltal hatékonyabb fejlesztésük. Az egyes foglalkozások egymásra épülnek és erősítik egymás hatékonyságát, valamint a feladatok alapos begyakorlása a mindennapi tevékenységeik hatékony és sikeres elvégzését segítik. Minden foglalkozásvezető munkája során szem előtt tartotta azt az elvet, miszerint ellátottainknak csak akkor és annyi segítséget nyújtsunk, ami feltétlenül szükséges. 14

18 Látszólag kicsi, de lakóink életében nagy jelentőséggel bíró eredményeket értek el munkájuk során. Bebizonyosodott, hogy a következetes és egységes elvárások hatékonyak, ellátottaink képesek fejlődni, és ezt be tudják építeni és hasznosítani a mindennapi életük során, ami nagymértékben fejleszti pozitív önértékelésüket, ezáltal javítja életminőségüket. A lovasterápiát újból sikerült az intézmény területén belül megszervezni, ami lehetővé tette, hogy minél szélesebb körben alkalmazzuk. Heti két alaklommal, szintenkénti bontásban vettek részt a lakók, illetve a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevők heti egy alkalommal délután, szabadidejükben. Zeneterápiaként vezettük be a karaoket, ahol lakóink kedvenc nótáikat, dalaikat adhatták elő, felszabadultan az énekes szerepébe bújva. Nagyon nagy sikere volt. A színkottás zenetanulás A zenetanulás hatékonynak bizonyul, rendszeresen részt veszünk a színkottás zenei táborban, a MSMME Kulturális Fesztiválján. Étkeztetés Az étkezést az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 45. szerint biztosítja az intézmény. A diétás nővéri feladatokat az élelmezésvezető látja el. A diéta a lakók szükségletéhez igazodik. Jelenleg szénhidrát-szegény, gyomor és epekímélő diétát, illetve pépesített ételeket készítünk. Az étrend összeállításához kalóriaszámítást végzünk és számítógépes élelmezési programot használunk. Az évszakok váltakozása, egy-egy élelmezési nyersanyag szezonalitása nyomon követhető az étlapokon. Az étlap összeállításában az otthonban működő érdekképviseleti fórum tagjai is részt vesznek. Emellett Kívánságfüzetet vezetünk, így a lakók igényeinek figyelembe vételével az étlapot a mentálhigiénés csoportvezető és a főnővér hagyja jóvá. Az étel jó állapotú edényekben, kulturált körülmények között kerül elfogyasztásra a tágas ebédlőben, melyet a lakók és mi dolgozók közösen használunk. A lakóink általában elégedettek az étel mennyiségével, minőségével, az étkeztetés körülményeivel. Tájékoztatási kötelezettség A lakókat rendszeresen felkeresi az ellátott jogi képviselő, hogy tájékoztassa őket. Az intézmény vezetője az ellátott jogi képviselővel szembeni tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. Panasz kivizsgálására irányuló megkeresés ez idáig nem volt. A korlátozó intézkedés eljárásrendje a Házirend mellékleteként szabályozott. Korlátozó intézkedés végzésére eddig nem volt példa. Az érdek-képviseleti fórum megalakítása és tevékenysége a Szt. 99. paragrafusának 1 bekezdése szerint az intézményben írásban szabályozott. Az érdek-képviseleti fórum tagjai hozzátartozók, lakók, munkatársak és a fenntartó képviselője. 15

19 Az intézmény pénzügyi, gazdasági feltételei Az elmúlt időszak költségvetés fő számai: terv Intézményi költségvetés e e e e Ebből: beruházás felújítás e e 300 e - e e 700 e - e e Ebből saját bevétel: e e e e Az intézmény gazdálkodása az elmúlt időszakban kiegyensúlyozott volt. A kapott költségvetési kereteket nem lépte túl, takarékos gazdálkodással és jelentős külső források bevonásával javultak az intézményben élők elhelyezési körülményei. A pénzhiány behatárolja a lehetőségeinket, gazdálkodásunkra a takarékosság jellemző. A minőség helyett a mennyibe kerül van előtérben. Már a tervezés során tudott, hogy a költségvetésünk nem elegendő a működési kiadásokra, feladatokra, melyek szinten tartása egyre nehezebb feladatot jelent. A Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési csoportja 2008-ban pénzügyi ellenőrzést végzett intézményünkben a 2005, 2006, 2007 évekről. A /2008 számú megbízólevél szerinti jegyzőkönyv megállapításai részletesen elemzik az intézményünk gazdálkodását, működésünk gazdasági hátterét az elmúlt időszakban. Az ellenőrzési csoport összefoglaló értékelése Az intézmény a vizsgálat alá vont időszakban az éves költségvetését teljesítette. Gazdálkodására a stabilitás, a takarékosság, a jó gazda szemlélet jellemző. A normatívák stagnálása-, és a fenntartói támogatás csökkentése mellett az egyensúlyt a bevételek növelése, valamint a kiadások lefaragásával tudta elérni. Likviditási problémái nem voltak, határidőn túli szállítói állomány nem keletkezett. A bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedéseink - Jelenleg, a 134 fő lakóból csak 7 fő fizet részösszegű térítési díjat. (ellátások igénylése mindenkinél kihasználásra kerül) - Az intézmény lakói a gondozási díj fizetésén túl is jelentősen hozzájárulnak a napi működési költségek fedezéséhez. - Az elmúlt időszakban saját erőből és kivitelezésben elkészült az intézmény vízkészletének újbóli felhasználása, ami m³ havi vezetékes víz megtakarítását eredményezi.(havonta több százezer forintos megtakarítást eredményez.) 16

20 óta napkollektoros rendszer segíti a melegvíz ellátást, ez éves szinten átlagosan 500q szenet helyettesít.(2,5mft) További napkollektorok telepítésével jelentősen növelhető lenne ez a megtakarítás. - Az ellenőrzési csoport is megállapította, hogy intézményünknél magasak az energia költségek. Oka, hogy a községben nincs vezetékes gáz, így alapvetően a villamos energiára vagyunk utalva. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a villamos energia ára, így kerestük itt is a takarékossági lehetőségeket. Elmondható, hogy ma már intézményünk jelentős részén energiatakarékos lámpatestek vannak rendszeresítve, ezzel párhuzamosan tartalék világítási rendszer is ki lett építve. (alapítványi támogatásból) A mosodai üzem a téli időszakban jelentős többletenergiát használt a szárítási műveletek miatt. Ezt kiváltottuk egy újabb szárító helyiség kialakításával, ami 50 eft megtakarítást eredményez havonta. Ezzel egy időben a konyhai energia felhasználást is megváltoztattuk. Oly módon, hogy az étlap összeállításnál figyelembe vesszük ezentúl egy-egy étel elkészítésének az energiaigényét, és ha úgy látjuk, hogy túllépjük a lekötött energia mennyiséget átírjuk az étlapot, és egy kevésbé energiaigényes étellel helyettesítjük. - A szakmai dolgozók munkarendjét 12 óráról visszaállítottuk a 8 órás, három műszakos munkarendre. Így hatékonyabb a munkaerő kihasználtság és a személyi kiadások, a műszakpótlék összege is csökken. - Igyekeztünk a lakóink ellátását javítani oly módon, hogy költségvetésen kívüli pénzeszközöket vontunk be a működésbe. - Gazdasági hátteret biztosít a Fogyatékos Személyek Közhasznú Alapítványa, valamint az ellátottak felajánlásai. - Évek óta tartósításokat végzünk - uborka, paprika savanyítás, csalamádé készítés - konyhai dolgozóink közreműködésével. Így egész évre biztosított a savanyúság. Előtérbe kerülnek az olcsó nyersanyagok, és ezeket igyekszünk változatosan elkészíteni. - Havi vendégebédet szolgálunk ki - Intézményük belső állapota az elmúlt évek folyamatos felújításainak, a rendszeres karbantartásnak köszönhetően megfelelő. Az állapot megóvásokat, felújításokat saját, többnyire költségvetésen kívüli összegekből fedeztük. Gazdálkodási nehézségek Intézményünkben a szennyvíz elszállíttatása a dologi költségeinknek jelentős részét kiteszi. Jelenleg sem teljes a szennyvíz elszállítatása, mert nem kerül a teljes költség a költségvetésbe, és ezt az összeget nem tudjuk kigazdálkodni, így környezetszennyező módon működik a rendszerünk. Az elmúlt két évben minden lehetőséget számba vettünk, és többféle tervünk is született. A legéletképesebbnek és leggazdaságosabbnak az-az alternatíva tekinthető, ami azzal számol, hogy az a beruházás kerüljön kivitelezésre, ami a szigetvári szennyvíztelepre közvetlenül nyomott rendszeren keresztül történik. Mielőbbi fenntartói intézkedés szükséges. 17

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 948-7/2009. Mellékletek: intézményi beszámolók ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának

Részletesebben

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját.

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját. "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. tel./fax: 59/311-916. E-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu Iktatószám:501-5/2010. A Gólyafészek Otthon az

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira 1. BEVEZETŐ A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló a 2009. évi munkaterv értékelése, és az egyes területek vezetői által készített beszámolók

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona és ápoló-gondozást

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Bentlakásos intézmények kiváltása Megvalósíthatósági tanulmány Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP- 3.4.1.A-11/1 2013. július TARTALOMJEGYZÉK I.1 A projekt bemutatása... 2 I.1.1 Az érintett

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Hunyadi u.29. Telefon sz.: 94/552-560; Fax: 94/380-223; e-mail: gotthszo@t-online.hu Honlap: www.gotthardotthon.hu A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: gondozasi.kozpont@tomorkeny.hu 2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A központjában található,

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Bentlakásos intézmények kiváltása Megvalósíthatósági tanulmány Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP- 3.4.1.A-11/1 2012. augusztus TARTALOMJEGYZÉK I.1 A projekt bemutatása... 2 I.1.1 Az érintett

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa Pécs, 2012. július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások szakmai egysége H-2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. Levelezési cím: Pf.144 Tel.: 06-27-544-040 E-mail: hszk.dunakeszi@gmail.com 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010.

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010. KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3..., UZLETI JELENTES 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés l. A társaság 2010. évi célja,feladata 2. Demográfiai folyamatok 3. Társaságunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (MINT DOMBÓVÁR VÁROS, GYULAJ ÉS SZAKCS KÖZSÉGEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSÁNAK INTÉZMÉNYE) Dombóvár Arany János tér 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011. 1 BESZÁMOLÓ A dombóvári kistérség

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben